16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser"

Transkript

1 16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser

2

3 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER M FL. VÄLKOMMEN PÅ SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET I SLUSSENOMRÅDET SLUSSEN För att minska översvämningsriskerna runt Mälaren och säkra tillgången på dricksvatten för två miljoner människor i Mälardalen behöver Mälarens avtappningskapacitet byggas ut. I samband med att Slussen i centrala Stockholm byggs om ges en möjlighet att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet och ändra sjöns reglering. Exploateringskontoret i Stockholms stad bjuder in till samråd för tillstånd enligtmiljöbalken. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken. Samrådet omfattar nya anläggningar i vattenområdet i Söderström (nya kanaler, kajer, vattenanläggningar och utfyllnader m.m.), erosionsskydd, bortledning av grundvatten samt miljökonsekvenser av ombyggnaden t.ex. buller, vibrationer, påverkan på vattenmiljön m.m. Samrådet berör också en eventuell möjlighet att öka avtappningen genom Hammarby kanal och då minska med motsvarande mängd i Söderström. Samråd rörande ändrad reglering av Mälaren m.m. hölls under 2007 och 2010 och behandlas inte i detta samråd. Syftet med samrådet Syftet med detta samråd är att: Informera om vad det planerade arbetet kan få för byggrelaterade miljökonsekvenser Få del av Era kunskaper om området Inhämta Era synpunkter på det planerade arbetet När, var, hur? Det finns möjlighet att delta i ett samrådsmöte på följande tid och plats. Det finns också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter på annat sätt (se nedan). Ort Datum/tid Lokal Vilka Stockholm 16 maj Tekniska Nämndhuset, Övriga enligt sändlista Kl Fleminggatan 4 Stockholm 23 maj kl Bisittarsalen Länsstyrelsen i Stockholm Hantverkargatan 29 Lokal: Kungsljuset Länsstyrelsen i Stockholm samt Stockholms kommun 1 (2)

4 Slussenprojektets miljöexperter finns även på plats i utställningslokalen på Sjömanshemmet, Peter Myndes Backe 3 för att svara på frågor kopplade till samrådet om vattenbyggnadsarbeten under följande tider: 11 maj 12 maj kl maj 25 maj Dessa tillfällen utannonseras i områdets dagstidningar. Samrådsunderlag Samrådshandlingar finns att ladda ner på Synpunkter och frågor Frågor: Skriftliga samrådssynpunkter: Projektledare miljö Monica Granberg (konsult) Exploateringskontoret, Stockholm stad Dnr E Box STOCKHOLM Epost: Frågor är välkomna på samrådsmöte eller till projektledare miljö. Synpunkter kan lämnas vid samrådsmöte eller skriftligen senast den 7 juni 2011 till adressen ovan. Detta samråd rör ej den nya detaljplanen för Slussen Vänligen observera att detaljplanärendet för Slussen, det vill säga processen som rör Slussenområdets utformning och markanvändning, är en separat process enligt plan- och bygglagen som inte behandlas i detta samråd. Ni kan hitta information om projektet på Väl mött! För exploateringskontoret, Stockholms stad Mårten Frumerie Projektchef för Slussen Bifogat: 1) Sändlista 2 (2)

5 Organisation Avdelning Kontaktperson Adress Postnr Postort Myndigheter Stockholms Läns Landsting Box STOCKHOLM Länsstyrelsen i Stockholm Box STOCKHOLM Länsstyrelsen i Stockholm Avdelningen för samhällsskydd och beredskap/mälardalensbox STOCKHOLM Vattenmyndigheten för Norra Östersjön, Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen VÄSTERÅS Vattenmyndighetens beredskapssekretariat, Länsstyrelsen i Stockholms län Box STOCKHOLM Energimyndigheten Box Eskilstuna Boverket Box Karlskrona Trafikverket BORLÄNGE Fiskeriverket Box GÖTEBORG Försvarsmakten STOCKHOLM Krisberedskapsmyndigheten, KBM Box STOCKHOLM Miljödepartementet Regeringskansliet STOCKHOLM Kemikalieinspektionen Box Sundbyberg Kustbevakningen Box Karlskrona Livsmedelsverket Box Uppsala Naturvårdsverket Valhallavägen STOCKHOLM Riksantikvarieämbetet Box STOCKHOLM Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap Karlstad Sjöfartsverket Norrköping Socialstyrelsen Stockholm SMHI Folkborgsvägen Norrköping Klimat- och sårbarhetsutredningen STOCKHOLM SGU Box Uppsala Kammarkollegiet Box Stockholm Sveriges kommuner och Landsting STOCKHOLM Kommunförbundet Stockholms län Box STOCKHOLM Ekerö kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box EKERÖ Lidingö kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Stockholmsvägen LIDINGÖ Nacka kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden NACKA Stockholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box STOCKHOLM Värmdö Kommun Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden Skogsbovägen Gustavsberg Storstockholms brandförsvar Hanna Langén Box Stockholm Storstockholms brandförsvar Nina Sjöqvist Box Stockholm

6 Kommuner Ekerö kommun Box EKERÖ Lidingö kommun Stockholmsvägen LIDINGÖ Nacka kommun NACKA Värmdö Kommun Skogsbovägen Gustavsberg Vattenanläggningsägare 1 Comcarta AB Mariehällsvägen BROMMA EON Elnät Sverige AB Malmö Ekerö Energi AB Box EKERÖ Fortum Distribution STOCKHOLM Fortum värme samägt med Stockholms stad STOCKHOLM Kungl. Djurgårdens Förvaltning St. Skuggans v STOCKHOLM Mälarenergi Elnät AB Box Köping Norrenergi AB Box Solna Norrvatten AB Box SOLNA Statens Fastighetsverk Box STOCKHOLM Stockholm Stad Trafikkontoret Box Stockholm Stokab AB Box STOCKHOLM Svenska Kraftnät Box Sundbyberg TeliaSonera Sverige Mårbackagatan FARSTA Skanova Box FARSTA Vattenfall eldistribution AB STOCKHOLM Håbo kommun VA-verket Centrumleden Bålsta Käppalaförbundet Box LIDINGÖ Norrvatten AB Box Solna Stockholm Vatten AB STOCKHOLM SEVAB Strängnäs Energi AB Vatten Box STRÄNGNÄS Telge Nät AB Box SÖDERTÄLJE Uppsala kommun Vatten- och avloppskontoret Sven Ahlgren Uppsala Göta segelsällskap Box Stockholm Reimers båtsällskap Långholmskanalen Stockholm Långholmens båtklubb Långholmsmuren Stockholm Heleneborgs båtklubb Långholmen Stockholm

7 SL Stockholms lokaltrafik STOCKHOLM Vattenanläggningsägare 2 Stockholms hamn AB Box Stockholm Sjöfartsverket Norrköping Stockholms stad Box Stockholm Övriga Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H Stockholm SGI, Sveriges Geotekniska Institut Olaus Magnus väg Linköping Statens Maritima Museer Sjöhistoriska museet Djurgårdsbrunnsvägen STOCKHOLM Statens Maritima Museer Wasa museet Galärvarvsvägen STOCKHOLM SGU Box UPPSALA Stockholms Stadsmuseum Box STOCKHOLM Mälarenergi AB Box Västerås SYVAB Himmerfjärdsverket Grödinge Roslagsvatten AB Åkersberga Svenskt Näringsliv Stockholm Svensk Energi Stockholm Fortum Power and Heat AB Stockholm Stockholms Hamnar Box Stockholm

8 STOCKHOLMS HAMN AB VÄLKOMMEN PÅ SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET I SLUSSENOMRÅDET SLUSSEN För att minska översvämningsriskerna runt Mälaren och säkra tillgången på dricksvatten för två miljoner människor i Mälardalen behöver Mälarens avtappningskapacitetbyggas ut. I samband med att Slussen i centrala Stockholm byggs om ges en möjlighet att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet och ändra sjöns reglering. Exploateringskontoret i Stockholms stad bjuder in till samråd för tillstånd enligtmiljöbalken. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken. Samrådet omfattar nya anläggningar i vattenområdet i Söderström (nya kanaler, kajer, vattenanläggningar och utfyllnader m.m.), erosionsskydd, bortledning av grundvatten samt miljökonsekvenser av ombyggnaden t.ex. buller, vibrationer, påverkan på vattenmiljön m.m. Samrådet berör också en eventuell möjlighet att öka avtappningen genom Hammarby kanal och då minska med motsvarande mängd i Söderström. Samråd rörande ändrad reglering av Mälaren m.m. hölls under 2007 och 2010 och behandlas inte i detta samråd. Syftet med samrådet Syftet med detta samråd är att: Informera om vad det planerade arbetet kan få för byggrelaterade miljökonsekvenser Få del av Era kunskaper om området Inhämta Era synpunkter på det planerade arbetet När, var, hur? Slussenprojektets miljöexperter finns på plats i utställningslokalen på Sjömanshemmet, Peter Myndes Backe 3 för att svara på frågor kopplade till samrådet om vattenbyggnadsarbeten under följande tider: 11 maj 12 maj kl maj 25 maj Dessa tillfällen utannonseras i områdets dagstidningar. Det finns också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter på annat sätt (se nedan). 1 (2)

9 Samrådsunderlag Samrådshandlingar finns att ladda ner på Synpunkter och frågor Frågor: Skriftliga samrådssynpunkter: Projektledare miljö Monica Granberg (konsult) Exploateringskontoret, Stockholm stad Dnr E Box STOCKHOLM Epost: Frågor är välkomna på samrådsmöte eller till projektledare miljö. Synpunkter kan lämnas vid samrådsmöte eller skriftligen senast den 7 juni 2011 till adressen ovan. Detta samråd rör ej den nya detaljplanen för Slussen Vänligen observera att detaljplanärendet för Slussen, det vill säga processen som rör Slussenområdets utformning och markanvändning, är en separat process enligt plan- och bygglagen som inte behandlas i detta samråd. Ni kan hitta information om projektet på Väl mött! För exploateringskontoret, Stockholms stad Mårten Frumerie Projektchef för Slussen 2 (2)

10 2011 vattenverksamhet samråd Stockholms Hamn AB Organisation Avdelning Kontaktperson Adress Postnr Posatort Stockholms Hamn AB Box STOCKHOLM

11 ENLIGT SÄNDLISTA ORGANISSATIONER M FL. VÄLKOMMEN PÅ SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET I SLUSSENOMRÅDET SLUSSEN För att minska översvämningsriskerna runt Mälaren och säkra tillgången på dricksvatten för två miljoner människor i Mälardalen behöver Mälarens avtappningskapacitetbyggas ut. I samband med att Slussen i centrala Stockholm byggs om ges en möjlighet att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet och ändra sjöns reglering. Exploateringskontoret i Stockholms stad bjuder in till samråd för tillstånd enligtmiljöbalken. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken. Samrådet omfattar nya anläggningar i vattenområdet i Söderström (nya kanaler, kajer, vattenanläggningar och utfyllnader m.m.), erosionsskydd, bortledning av grundvatten samt miljökonsekvenser av ombyggnaden t.ex. buller, vibrationer, påverkan på vattenmiljön m.m. Samrådet berör också en eventuell möjlighet att öka avtappningen genom Hammarby kanal och då minska med motsvarande mängd i Söderström. Samråd rörande ändrad reglering av Mälaren m.m. hölls under 2007 och 2010 och behandlas inte i detta samråd. Syftet med samrådet Syftet med detta samråd är att: Informera om vad det planerade arbetet kan få för byggrelaterade miljökonsekvenser Få del av Era kunskaper om området Inhämta Era synpunkter på det planerade arbetet När, var, hur? Slussenprojektets miljöexperter finns på plats i utställningslokalen på Sjömanshemmet, Peter Myndes Backe 3 för att svara på frågor kopplade till samrådet om vattenbyggnadsarbeten under följande tider: 11 maj 12 maj kl maj 25 maj Dessa tillfällen utannonseras i områdets dagstidningar. Det finns också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter på annat sätt (se nedan). 1 (2)

12 Samrådsunderlag Samrådshandlingar finns att ladda ner på Synpunkter och frågor Frågor: Skriftliga samrådssynpunkter: Projektledare miljö Monica Granberg (konsult) Exploateringskontoret, Stockholm stad Dnr E Box STOCKHOLM Epost: Frågor är välkomna på samrådsmöte eller till projektledare miljö. Synpunkter kan lämnas vid samrådsmöte eller skriftligen senast den 7 juni 2011 till adressen ovan. Detta samråd rör ej den nya detaljplanen för Slussen Vänligen observera att detaljplanärendet för Slussen, det vill säga processen som rör Slussenområdets utformning och markanvändning, är en separat process enligt plan- och bygglagen som inte behandlas i detta samråd. Ni kan hitta information om projektet på Väl mött! För exploateringskontoret, Stockholms stad Mårten Frumerie Projektchef för Slussen 2 (2)

13 2011 adresslista samråd vattenverksamhet Organisationer m.fl Adressat Avdelning Kontaktperson Adress Postnr Posatort Organisationer Friluftsfrämjandet Riksorganisation Instrumentvägen HÄGERSTEN Friluftsfrämjandet Stockholm DF Box HÄGERSTEN Föreningen Sveriges Varv Skepparholmsvägen SALTSJÖ-BOO Insjöfiskarena Lillåsgatan VÄSTRA FRÖLUNDA Kanotklubben strömstararna Kristofer Eklund Skeppsholmen, Klubbh STOCKHOLM Mälarens Båtförbund Magnus Thele (Sten Larsson) Byjordsgatan 4F KÖPING Mälarens Fiskevårdsförbund, c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen VÄSTERÅS Mälarens Vattenvårdsförbund c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen VÄSTERÅS Naturskyddsföreningen Stockholms län Norrbackagatan STOCKHOLM Riksidrottsförbundet STOCKHOLM SMBF - Saltsjön-Mälarens Båtförbund Lennart Wendt Väringavägen SIGTUNA Sportfiskarna Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund Svartviksslingan BROMMA Svealands kustvattenvårdsförbund, Kommunförbundet Stockholms Län Box STOCKHOLM Svenska Båtunionen Patrik Lindkvist Af Pontins väg STOCKHOLM Svenska Naturskyddsföreningen Box STOCKHOLM Svenska Turistföreningen, STF Box Stockholm Svenskt Vatten Box STOCKHOLM Sveriges Fiskares Riksförbund, SFR Fiskhamnsgatan GÖTEBORG Sveriges Fiskevattenägarförbund STOCKHOLM Sveriges kust och insjöfiskares organisation, v Sigvard Möller Borgarparken Kungälv Sveriges Ornitologiska Förening Stenhusa Gård MÖRBYLÅNGA Stockholm ornitologiska förening Box STOCKHOLM WWF Ulriksdals slott Solna Sveriges Redareförening Box GÖTEBORG FK Strömstararna Bernt Åström Hästholmsvägen STOCKHOLM SweBoat, Båtbranschens Riksförbund Box STOCKHOLM Mälardalens Brand- och räddningsförbund Vallbyleden VÄSTERÅS Mälarens Fiskareförbund Gustav Welin Mellansundet VÄSTERÅS Strömsholms kanal AB Rolf Hansson Box Hallstahammar

14 2011 adresslista samråd vattenverksamhet Organisationer m.fl Kanotklubben Strömstararna Skeppsholmen STOCKHOLM Klubbhuset Mälarens Båtförbund Magnus Thele (Sten Larsson) Byjordsgatan 4F KÖPING SMBF - Saltsjön-Mälarens Båtförbund Lennart Wendt Väringavägen SIGTUNA Övriga Mälarhamnar AB Södra Seglargatan VÄSTERÅS Skärgårdsstiftelsen Box STOCKHOLM

15 SLUSSEN VÄLKOMMEN PÅ SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET I SLUSSENOMRÅDET För att minska översvämningsriskerna runt Mälaren och säkra tillgången på dricks vatten för två miljoner människor i Mälardalen behöver Mälarens avtappningskapacitet byggas ut. I samband med att Slussen i centrala Stockholm byggs om ges en möjlighet att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet och ändra sjöns reglering. Exploateringskontoret i Stockholms stad bjuder in till samråd för tillstånd enligt miljöbalken. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken. Slussenprojektets miljöexperter finns på plats i utställningslokalen på Sjömanshemmet, Peter Myndes Backe 3 och svarar gärna på frågor kopplade till samrådet om vattenbyggnadsarbeten. Miljöexperter träffas vid följande tillfällen i maj Samrådet omfattar nya anläggningar i vattenområdet i Söderström (nya kanaler, kajer, vattenanläggningar och utfyllnader m.m.) erosionsskydd, bortledning av grundvatten samt miljökonsekvenser av ombyggnaden t.ex. buller, vibrationer, påverkan på vatten miljön m.m. Samrådet berör även en eventuell ökad möjlighet att tappa ut mer vatten genom Hammarby kanal och då minska med motsvarande mängd i Söderström. Samråd rörande ändrad reglering av Mälaren m.m. hölls under 2007 och 2010 och behandlas inte i detta samråd. 11 maj 12 maj kl maj 25 maj Vänligen observera att detaljplanärendet för Slussen, det vill säga processen som rör Slussenområdets utformning och markanvändning, är en separat process enligt plan- och bygglagen som inte behandlas i detta samråd. Synpunkter Synpunkter kan lämnas vid samrådsmöte eller skriftligen, senast den 7/6 2011, till: Exploateringskontoret, Stockholms stad Dnr E Box 8189, Stockholm E-post: Kontaktpersoner Projektledare miljö Monica Granberg (Konsult) Projektchef Mårten Frumerie (Exploateringskontoret, Stockholms stad) Exploaterings kontoret Samrådshandlingar finns att ladda ned på: SthlmStad_106x175_SvD.indd

16 TILL LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN PROJEKT SLUSSEN Annonsen kungjordes i följande tidningar: Tidning Datum Plats i tidningen DN 4:e maj, 2011 s. 29 Mitt i Södermalm 10:e maj, 2011 s. 21 SvD 4:e maj, 2011 s. 3 Södermalmsnytt 7-13:e maj, 2011 s. 22 Samrådet kungjordes även på Internet enligt följande: 1 (1)

26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida

26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2008-12-19 ENLIGT SÄNDLISTA FASTIGHETSÄGARE M. FL.

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET 1 (2) 2012-09-04 Dnr: 12-02627 Styrning och Planering Sjöfartsverket 601 78 Norrköping VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-11-19 Ärendenr: NV-04888-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-11-19 Ärendenr: NV-04890-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Ianspråktagen mark [m²] Tillfällig nyttjanderätt 1/1 1 056 1/1 2 186 216 1/1 209 41 1952 1/1 283 272

Ianspråktagen mark [m²] Tillfällig nyttjanderätt 1/1 1 056 1/1 2 186 216 1/1 209 41 1952 1/1 283 272 Tomteboda Kallhäll, ökad kapacitet, Mälarbanan FASTIGHETSFÖRTECKNING för Järnvägsplan Projekt Mälarbanan sträckan Tomteboda Huvudsta,, Stockholms län Fastighetsindelningen och ägare till respektive fastighet

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-12-16 Ärendenr: NV-04872-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvards verket, se REMISS 2013-12-09 Ärendenr: NV-04602-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Lagförslag från Miljöprocessutredningens betänkande

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

- Samrådshandling om arbetet med vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt

- Samrådshandling om arbetet med vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt MISSIV 1 (8) Datum VATTENMYNDIGHETEN Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Översikt av Väsentliga Frågor för Förvaltningsplan i Norra Östersjöns vattendistrikt - Samrådshandling om

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer

Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelse

Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelse Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelse Sändlista för Samråd med utvidgad krets för vindkraftanläggning Lehtirova Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA Fiskeriverket

Läs mer

Bilaga 1. Samrådsredogörelse för alternativa sträckningar

Bilaga 1. Samrådsredogörelse för alternativa sträckningar Bilaga 1 Samrådsredogörelse för alternativa sträckningar Administrativa uppgifter Verksamhetsutövare Tekniska verken Nät AB Box 1500 581 15 Linköping Organisationsnummer: 556426-8588 Konsult ÅF Consulting

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

Remiss av betänkande SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster

Remiss av betänkande SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster Remiss 2018-06-19 M2018/01630/Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten, Vattenmiljö Ämnesråd/Gruppchef Annika Nilsson 08-405 3880 072-5110005 Remiss av betänkande SOU 2018:34 Vägar till hållbara

Läs mer

Arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt

Arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten Arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2007-2009 - Samrådshandling om planeringen av arbetet med vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt Vill du påverka vattnet

Läs mer

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ Bilaga 3:1 Remisslista Datum: 2014-02-17 Listan nedan redovisar de instanser som är med vid remissutskicket som görs under samrådet och utställningen av Utblick Öckerö. Listan kan behöva uppdateras under

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge Remiss 2018-08-08 M2017/02054/Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten, Gruppchef Landmiljö Magnus Bergström 08-405 28 47 magnus.bergstrom@regeringskansliet.se Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse

Läs mer

Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet Remiss 2017-11-14 M2017/02785/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Linn Åkesson 08-405 84 59 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Läs mer

Remittering av betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)

Remittering av betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) Remiss 2019-02-13 Ju2019/00404/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4) Remittering av betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Remiss 2018-12-20 Ju2018/05292/L4 Justitiedepartementet Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) ABB Affärsverket Svenska kraftnät Arboga kommun Business Sweden

Läs mer

Remiss. Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Remiss. Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft 8 Regeringskansliet Remiss 2017-06-29 Dnr M2017/01639/R Miljö- och energidepartementet Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Remissinstanser 1. Riksdagens

Läs mer

Sammanställning av synpunkter från samråd om Arbetsprogram med tidplan

Sammanställning av synpunkter från samråd om Arbetsprogram med tidplan Sammanställning av synpunkter från samråd om Arbetsprogram med tidplan Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås Telefon 010-224 90 00 1(10) Hemsida www.vattenmyndigheterna.se Utgiven av: Författare:

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Inbjudan till samråd för Program för Stora Sköndal

Inbjudan till samråd för Program för Stora Sköndal Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Veronika Borg Tfn 08-50827264 2017-09-19 Inbjudan till samråd för Program för Stora Sköndal Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon

Läs mer

Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten Remiss 2016-07-15 M2016/01874/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Ulrika Gunnesby Telefon 08-405 22 46 Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Läs mer

Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) Remiss 2018-07-06 Ju2018/03485/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap Ju/L4 Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst

Läs mer

Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan

Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Norberg, Gisela Tel: 010-698 1514 gisela.norberg@naturvardsverket.se REMISS 2015-07-30 Ärendenr: NV-08544-12 Sändlista Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark

Läs mer

Remiss av forslag till ändrade foreskrifter för Töfsingdalens nationalpark

Remiss av forslag till ändrade foreskrifter för Töfsingdalens nationalpark 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 Stefan.henriksson @naturvardsverket. se REMISS 2013-12-02 Ärendenr: NV-04893-13 Se sändlista Remiss av forslag till ändrade

Läs mer

Sändlista samråd järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken

Sändlista samråd järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken Sändlista samråd järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken Kommunala/Regionala verksamheter AB Storstockholms lokaltrafik Akalla kyrka Brandkåren Attunda Husby islamiska kulturcenter Järfälla

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-12-12 Ärendenr: NV-04870-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-10-23 Ärendenr: NV.04879-13 Se sändlista Remiss av förslag till

Läs mer

Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar , sorterat i paragrafordning

Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar , sorterat i paragrafordning Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar 2016-03-31, sorterat i paragrafordning 1 Ändamål Under 1 Förbundets verksamhet omfattar att samverka med vattenvårdsförbund, vattenförbund

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft Remiss 2017-09-04 M2017/01633/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Andreas Kannesten Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft Remissinstanser

Läs mer

SÄNDLISTA. SAMRÅD OM NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN Samrådstid 13 maj 9 augusti 2019

SÄNDLISTA. SAMRÅD OM NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN Samrådstid 13 maj 9 augusti 2019 SÄNDLISTA SAMRÅD OM NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN Samrådstid 13 maj 9 augusti 2019 Kommuner Arboga kommun Fagersta kommun Hallstahammars kommun Kungsörs kommun Köpings kommun Norbergs kommun

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Hemställan om underlag till Regeringsuppdrag

Hemställan om underlag till Regeringsuppdrag samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Hemställan om underlag till Regeringsuppdrag Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utvärdera hanteringen av

Läs mer

Samrådssammanställning över synpunkter rörande Arbetsprogram med tidplan

Samrådssammanställning över synpunkter rörande Arbetsprogram med tidplan Samrådssammanställning över synpunkter rörande Arbetsprogram med tidplan Länsstyrelsen Norrbottens län 971 86 Luleå Telefon 010-225 50 00 1(9) Hemsida www.vattenmyndigheterna.se Utgiven av: Vattenmyndigheten

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter L A N T M Ä T E R I E T 1 (21) PM Enkätsammanställning 2011-01-18 Dnr 508-2010/2787 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång

Läs mer

Analys av FFS medlemsregister

Analys av FFS medlemsregister 1 [7] Referens Olof Karlsson Analys av FFS medlemsregister Syfte FFS medlemsregister har analyserats för att utgöra ett underlag i styrelsens utvecklingsarbete. Syftet med analysen är att ta reda vilka

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04875-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter L A N T M Ä T E R I E T 1 (19) PM Enkätsammanställning 2014-01-31 Dnr 508-2013/4315 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång

Läs mer

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft Remiss 2017-03-21 M2017/00518/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Johan Leymann Tel: 08-405 98 53 johan.leymann@regeringskansliet.se Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad

Läs mer

Jakobshyttan - Degerön

Jakobshyttan - Degerön SAMRÅDSREDOGÖRELSE Jakobshyttan - Degerön Motala kommun, Östergötlands län Järnvägsplan, 2016-05-24 Projektnummer: 144747 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket Postadress: Järnvägsgatan

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten

Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten Promemoria 2017-10-13 N2017/01927/TS Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Anna Ullström 08-4058446 Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten Remissinstanser

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

2 Olika fokus i plan-mkb och vatten-mkb

2 Olika fokus i plan-mkb och vatten-mkb Bilaga 4 2009-11-16 PROJEKT SLUSSEN Slussen - Innehåll i och avgränsningar av MKB för detaljplan och tillstånd Distribueras till: Mårten Frumerie Ingmarie Ahlberg, Stockholms stad: Martin Schröder, Stockholms

Läs mer

Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning Remiss 2016-12-14 M2016/02523/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Malin Johansson Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning Remissinstanser 1 Bolagsverket 2 Domstolsverket

Läs mer

Överlämningsbangård i Rosersberg Sigtuna kommun

Överlämningsbangård i Rosersberg Sigtuna kommun Sida 1 (9) Handläggare Vectura Janne Hakala Handläggare (beställare) Granskad Vectura Rev Godkänd Vectura Rev Datum Danuta Jansson Leif Strenge Dokumentnummer 3333-00-025-04 2011-09-26 Granskad (beställare)

Läs mer

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Remiss 2018-09-24 M2018/01322/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet, Natur- och kretslopp Johan Fallenius Ankn. 51349 Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds-

Läs mer

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - -- REGERINGSKANSLIET Remiss 2017-06-29 Dnr N2017 /04517 /PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Enheten för plan-, bygg och bostadsfrågor Ann-Kristin Kaplan E-post: ann-kristin.

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter L A N T M Ä T E R I E T 1 (18) PM Enkätsammanställning 2012-05-25 Dnr 508-2011/3338 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång

Läs mer

M2009/1840/R

M2009/1840/R Remiss 2009-11-18 M2009/1840/R Miljödepartementet Rättsenheten Ämnessakkunnig Cecilia Giese Hagberg Telefon 076-108 04 24 e-post cecilia.giese-hagberg@environment.ministry.se Rättssakkunnig Susanne Gerland

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter ENKÄTSAMMANSTÄLLNING 2015-02-09 Dnr 508-2014/5510 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter TINA KEMPE I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

En reviderad översiktsplan för Arboga kommun har upprättats och skickas nu ut för samråd under tiden 9 maj till och med den 9 juli 2017.

En reviderad översiktsplan för Arboga kommun har upprättats och skickas nu ut för samråd under tiden 9 maj till och med den 9 juli 2017. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplaneringsstrateg, Helena Bosved 0589-870 05 helena.bosved@arboga.se Datum Beteckning 2017-05-02 Dnr KS366/2015 Samrådsremiss En

Läs mer

Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun

Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun Oktober 2017 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-25 KS-2012/1171.103 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec

Läs mer

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center VÄGPLAN Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2015-03-23 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Vägplan väg 46 Cirkulationsplats

Läs mer

Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) Remiss 2019-06-27 Fö2019/00661/RS Försvarsdepartementet Rättssekretariatet Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) Remissinstanser Affärsverket svenska kraftnät

Läs mer

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för 2 miljoner människor Viktig resurs

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Skånebanan,Attarp, förlängning av mötesspår Hässleholms kommun, Skåne län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Skånebanan,Attarp, förlängning av mötesspår Hässleholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Skånebanan,Attarp, förlängning av mötesspår Hässleholms kommun, Skåne län Järnvägsplan Granskningshandling, 2018-12-14 Projektnummer: 149066 Handlingsnummer: 2012721-00-013 Dokumenttitel:

Läs mer

REMM resfria möten Ekotransport Per Schillander Trafikverket

REMM resfria möten Ekotransport Per Schillander Trafikverket REMM resfria möten Ekotransport 160427 Per Schillander Trafikverket Resfria möten Alla reser Förankring Policy Åtgärder Uppföljning hur som RM helst 2 2016-04-27 REMM resfria möten i myndigheter Vision:

Läs mer

Livsmedelsverkets nya roll och ansvar för dricksvatten. Länsstyrelsen Stockholm den 19 oktober 2010

Livsmedelsverkets nya roll och ansvar för dricksvatten. Länsstyrelsen Stockholm den 19 oktober 2010 Livsmedelsverkets nya roll och ansvar för dricksvatten Länsstyrelsen Stockholm den 19 oktober 2010 Livsmedelsverkets ansvar: En översikt Regelarbete nationellt och internationellt Forskning och utveckling

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter 1 (19) PM Enkätsammanställning 2013-01-23 Dnr 508-2012/4786 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) _, R E G ER I N G S KAN S LI E T Remiss 2016-10-18 1\12015/04128/~lll Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten Linnea Rosenlöf Telefon 08-405 37 89 Remittering av Riksintresseutredningens betänkande

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter ENKÄTSAMMANSTÄLLNING 2016-06-17 Dnr 508-2015/4543 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter TINA KEMPE I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter L A N T M Ä T E R I E T 1 (21) PM Enkätsammanställning 2010-02-24 Dnr 508-2009/2970 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång

Läs mer

Prop. 2009/10:170 Bilaga 1

Prop. 2009/10:170 Bilaga 1 Bilaga 1 85 Bilaga 1 86 Bilaga 1 87 Bilaga 1 88 Bilaga 1 89 Bilaga 1 90 Bilaga 1 91 Bilaga 1 92 Bilaga 1 93 Bilaga 1 94 Bilaga 1 95 Bilaga 1 96 Bilaga 1 97 Bilaga 1 98 Bilaga 1 99 Bilaga 1 100 Bilaga 1

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E18 Köping-Västjädra. Västerås, Hallstahammars och Köpings kommuner, Västmanlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E18 Köping-Västjädra. Västerås, Hallstahammars och Köpings kommuner, Västmanlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E18 Köping-Västjädra Västerås, Hallstahammars och Köpings kommuner, Västmanlands län Vägplan, 2019-05-10 Trafikverket Postadress: Box 1140, 631 80 Eskilstuna E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

8 Regeringskansliet. Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) Remissinstanser

8 Regeringskansliet. Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) Remissinstanser 8 Regeringskansliet Remiss 2019-06-25 12019/01809/E Infrastrukturdepartementet Departementssekreterare Filip Vestling 08-405 88 66 076-525 53 10 Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Inbjudan. VAS-RÅDET 2007 Inbjudan

Inbjudan. VAS-RÅDET 2007 Inbjudan Inbjudan KSL ska vara en attraktiv arena som tillsammans med kommunerna initierar nytänkande och utveckling, intressebevakar mot andra aktörer, skapar samverkan och bidrar med regionkunskap i syfte att

Läs mer

Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor

Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor e Regeringskansliet Remiss 2017-12-21 N2017 /03200/SUBT Näringsdepartementet Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor Remissinstanser 1 Justitiekanslern 2 Svea hovrätt 3 Göteborgs tingsrätt 4 Luleå tingsrätt

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)

Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86) Remiss 2019-01-09 N2018/05882/SPN Näringsdepartementet Enheten för samhällsplanering Ludvig Lundgren 08-405 32 57 ludvig.lundgren@regeringskansliet.se Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

MISSIV SAMRÅD OM DETALJPLAN FÖR NY SJÖRÄDDNINGSSTATION Del av Rörö 1:2 och Rörö 1:3

MISSIV SAMRÅD OM DETALJPLAN FÖR NY SJÖRÄDDNINGSSTATION Del av Rörö 1:2 och Rörö 1:3 Datum: 2017-11-28 Diarienummer: SB 0029/17 Sida 1/6 MISSIV SAMRÅD OM DETALJPLAN FÖR NY SJÖRÄDDNINGSSTATION Del av Rörö 1:2 och Rörö 1:3 UPPDRAG FRÅN KOMMUNSTYRELSEN Öckerö kommunstyrelse beslutade 2017-02-07

Läs mer

Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster samhällsskydd och beredskap MISSIV 1 (6) Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete Tove Wätterstam 010-240 4182 tove.watterstam@msb.se

Läs mer

Tillståndsansökan Malmporten bilaga 4. Malmporten i Luleå. Samrådsredogörelse Fördjupning av farleder mm

Tillståndsansökan Malmporten bilaga 4. Malmporten i Luleå. Samrådsredogörelse Fördjupning av farleder mm Tillståndsansökan Malmporten bilaga 4 Malmporten i Luleå Samrådsredogörelse 2015-10-16 Malmporten i Luleå Samrådsredogörelse Fördjupning av farleder med mera Datum Uppdragsnummer 1320009291 Utgåva/Status

Läs mer

Förslaget till föreskrifterna, allmänna råd och konsekvensutredning samt missivet finns även på MSB:s webbplats:

Förslaget till föreskrifterna, allmänna råd och konsekvensutredning samt missivet finns även på MSB:s webbplats: samhällsskydd och beredskap MISSIV 1 (6) Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet och cybersäkerhet Jan-Olof Olsson 010-240 5258

Läs mer

M2016/02191/Nm

M2016/02191/Nm Remiss 2017-01-27 M2016/02191/Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten Caroline Dickson 08-405 21 16 Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande

Läs mer

F Ö R H A N D L I N G S O R D N I N G

F Ö R H A N D L I N G S O R D N I N G Nacka Tingsrätt, avd. 4 2013-08-28 Mål nr M 1425-12 Mark- och miljödomstolen F Ö R H A N D L I N G S O R D N I N G NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2013-08-29 MÅLNR: M 1425-12 AKTBIL: 914 Huvudförhandling

Läs mer

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön Remiss 2018-06-21 M2018/01858/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Elisabeth Lidbaum Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Läs mer

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG 3 TPL Danderyds k:a-tpl Viggbyholm

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG 3 TPL Danderyds k:a-tpl Viggbyholm 1. 2. 1 (1) Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM Victoria Ahl 2015-08-25 Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG 131785 10198007 VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN

Läs mer

REMISS Ärendenr: NV Se sändlista

REMISS Ärendenr: NV Se sändlista 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Hellberg Meschaks, Erik Tel: 010-698 11 68 erik.hellberg-meschaks @naturvardsverket.se REMISS 2018-02-01 Ärendenr: NV-03817-17 Se sändlista

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper Remiss 2017-03-01 M2017/00431/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper 08-4052419 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning

Läs mer

Förslag till förändringar av medlemsavgifter i Mälarens vattenvårdsförbund med anledning av utökade behov av mätningar

Förslag till förändringar av medlemsavgifter i Mälarens vattenvårdsförbund med anledning av utökade behov av mätningar Förslag till förändringar av medlemsavgifter i Mälarens vattenvårdsförbund med anledning av utökade behov av mätningar Sammanfattning Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet har sedan bildandet 1998 i

Läs mer

Servicemätning 2017-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2017-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2017-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2018-04-20 Mer information om serviceundersökningen finns på

Läs mer