Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter. Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter. Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions"

Transkript

1 Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions När effekttätheten ökar kan den interna arbetstemperaturen hos viktiga komponenter i DC-DC-omvandlare bli ett allvarligt hinder för drift vid högre temperatur. Samtidigt är användarna alltmer angelägna om att bli av med kylfläktar som kräver regelbundet underhåll. Förståelse för mekanismerna bakom komponenternas derating möjliggör kloka val som tillser tillförlitlig funktion för DC-DC-omvandlare i miljöer med hög omgivningstemperatur såsom telekomsystem och servercentraler. De senaste årens geometriska tillväxt för logiktätheten har lett till en trend för integrerade kretsar mot allt lägre arbetsspänningar som snabbar på switchningen och håller effektförlusterna på kretsen på acceptabel nivå. Medan mycket kringliggande logik fungerar vid 3,3 V vilket i sig är ett steg ned från de traditionella 5 V som många industrianvändare fortfarande föredrar arbetar många processorer och FPGA-kärnor på mycket lägre nivåer, där 1,8 V är vanligt och lägre nivåer blir allt vanligare. Kombinationen av tätare logik, snabbare switchhastigheter och lägre arbetsspänning gör att det behövs DC-DC-omvandlare som hanterar ökade lastströmnivåer, vilket i sin tur innebär att mer värme genereras från spänningsfall i motstånd och halvledare. I arkitekturer för distribuerad kraft måste omvandlaren även klara allt större stepdown -förhållanden som kan ställa till med problem för omvandlingens verkningsgrad. I större system utnyttjar konstruktörer modelleringstekniker på systemnivå för att bestämma de optimala fysiska punkterna för nedomvandling av spänningsmatning på 24 VDC och 48 VDC till önskade lastspänningar och för att hjälpa till att hantera värmebelastningen. Medan fläktar med varierbar hastighet är

2 extremt effektiva kylverktyg kan man genom att undvika att använda dem minska bruset och förenkla utrustningens underhåll, som handlar om allt från rengöring av filter till ersättning av enheter och lager innan de slutar fungera. I många fall kan specificering av en DC-DC-omvandlare som kan fungera tillförlitligt och med en lång livslängd vid förhöjda temperaturer lindra värmehanteringsproblemen och undvika behovet av fläktar. Uppskatta hur komponenterna försämras Frågan blir då hur en utrustningskonstruktör kan vara säker på att specificera en DC- DC-omvandlare för funktion vid högre temperatur och veta att underliggande konstruktionsproblem för omvandlaren är lösta? De flesta ingenjörer är bekanta med en tumregel som säger att varje minskning om 10 C av arbetstemperaturen från en komponents maximal märktemperatur innebär en ungefärlig halvering av dess felfrekvens under brukstiden. Grunden till den regeln finns i Arrhenius-ekvationen som klassiskt kvantifierar tiden för kemiska reaktioner vid varierande temperaturer. Denna modell har empiriskt visat sig stämma lika bra för diffusions- som migrationsprocesser som sker i olika klasser av elektronikkomponenter, och ger en bra gund för att förutspå medeltiden till fel (MTTF) på grund av högre temperatur. Många komponenters märkning måste korrigeras (derating) över cirka 75 C, men för att konstruktionen ska lyckas är det viktigt att förstå de mekanismer som påverkar olika komponentklasser och att specificera komponenterna enligt den miljöpåverkan de kommer att utsättas för. Ett exempel och möjligtvis det bästa exemplet för att belysa hur kemin påverkas av elektrisk stress är att livslängden för elektrolytiska kondensatorer uppvisar ett tydligt samband mellan arbetstemperaturen, elektrisk stress och hastigheten för elektrolytens diffusion, vilket denna generiska formel för beräknad livslängd demonstrerar: L = Lr (Tmax T)/5 (Vmax/V)2.5 L är här den förväntade livslängden räknat i timmar; Lr är tillverkarens märkta hållbarhet vid maximal temperatur Tmax, i timmar; T är kondensatorns förväntade arbetstemperatur; Vmax är den maximala arbetsspänning som kondensatorn är

3 märkt för; och V är kretsens arbetsspänning. Om vi antar att konstruktören kör en 25 VDC märkt komponent vid 70% av dess maximala märkspänning kan en normal komponent av kommersiell klass märkt för timmar vid 85 C förväntas ha en livslängd på runt timmar vid 50 C; bara genom att byta till en komponent märkt för 105 C kan den förlängas till nästan timmar. Denna grundläggande modell är långt ifrån perfekt, men den illustrerar hur kloka val av komponenter kan inverka på brukstiden. I praktiken och eftersom utnötning av aluminiumelektrolyter är den främsta orsaken till att kraftenheter slutar fungera i förtid undviker exempelvis Murata Power Solutions användning av sådana utan föredrar istället när så är möjligt att använda keramiska flerlagerkomponenter. Medan den främsta orsaken till fel hos keramiska kondensatorer är att de hanteras fel, är det återigen viktigt att förstå de effekter som temperatur och spänning får över tiden. Sådana effekter beror på det dielektriska materialet och är betydligt mer uttalade vid kapacitansvärden som närmar sig teknikens gränser även om komponenterna förlorar verkningsfull kapacitans snarare än slutar fungera. X7R, som ofta väljs som dielektriskt material, har exempelvis en grundläggande kapacitanstolerans på ±15% från -55 till +125 C medan Y5V kan tappa sin kapacitans med mer än 80% vid +85 o C. Detta förstärks ytterligare av den effekt som gör att det effektiva värdet för en keramisk kondensator minskar betydligt vid dc-bias (förspänning) på grund av ett fenomen som kallas polarisation reversal som är en inneboende egenskap hos det underliggande keramiska materialet BaTiO3. Liknande komponentspecifika överväganden gäller för kraftinduktorer vars grundläggande prestanda beror på det kärnmaterial de innehåller då olika material uppvisar varierande grad av förluster vid olika temperaturer beroende på kretsförhållandena. Lyckligtvis slutar kraftinduktorer sällan att fungera om de inte arbetar långt utanför sin specifikation, såsom en stor överlast som aldrig skulle uppstå med ordentlig kretskonstruktion. Ingenjörer som önskar utforska effekterna av ac- och dc-biasnivåer, frekvens och temperatur på en rad olika kondensatorer och induktorer kan dra nytta av online-baserade simuleringsverktyg såsom Muratas SimSurfing-svit som finns i en webbläsare. Resultaten kan vara överraskande rutan för dc-bias i figur 1 visar exempelvis att en 22 uf/25 VDC X7R komponent har

4 en effektiv kapacitans på endast 7,75 µf då den utsätts för 15 VDC bias. Det är värt att komma ihåg att intern temperaturstegring uppstår i kondensatorer som hanterar rippelströmmar, såsom Temp Rise -rutan i figur 1 visar. Figur 1. Det online-baserade simuleringsverktyget SimSurfing avslöjar beteendet hos keramiska kondensatorer och induktorer under varierande miljöförhållanden. Egenskaperna hos en 22 uf 25 V kondensator visas här. De temperaturberoende egenskaperna hos halvledare är välbekant för ingenjörer som rutinmässigt beräknar kopplingstemperaturer med hjälp av värmemotståndsmodeller. Även om flertalet typer av halvledare kan motstå en

5 kopplingstemperatur på C finns det ett specifikt problem som uppstår i DC-DC-omvandlarkonstruktioner som är kännetecknande för Schottky-dioder, i det att dessa läcker alltmer i takt med att temperaturen stiger. Detta kan ge hög förlust i det omvända förspända tillståndet och leda till för hög temperatur och komponentfel. De optoisolatorer som ofta finns i återkopplingskretsar kan uppvisa problem med variationer i strömöverföringsförhållande över tiden som förvärras av en fortgående exponering för höga temperaturer, vilket förkortar systemets brukslivslängd eftersom optokomponenten förändras, vilket kan orsaka instabilitet och att omvandlaren slutar fungera i förtid. Utbyte av MOSFETer mot dioder i konfigurationer med synkron likriktare kan hjälpa till att lindra problemen med Schottky-likriktare, samt förbättra verkningsgraden. Under vissa omständigheter är det dock svårt att undvika användningen av en Schottky såsom den frikopplade dioden över den synkrona switchen hos en buckomvandlare. Eftersom det nu finns Schottky-dioder och optoisolatorer som kan motstå kopplingstemperaturer på 150 C, gör väl valda komponenter och noggrann konstruktion som undviker hot-spots återigen att kretsar kan fungera tillförlitligt vid höga temperaturer. Viktiga restriktioner återstår dock som begränsar funktion vid hög temperatur, såsom att kraven för UL-listning föreskriver maximalt 130 C för normala kretskort. Kriterier för användarval För tillförlitlig kretsfunktion på lång sikt är det viktigt att konstruktören av DC-DComvandlaren förstår egenskaperna hos varje komponent framför allt när det är nödvändigt att den fungerar vid högre temperaturer. Det är då viktigt att konstruera för en favoritpunkt för verkningsgraden inom temperaturområdet som användare önskar utnyttja för produkten. Därmed måste användare av DC-DC-omvandlare som önskar specificera moduler för utökad temperaturfunktion se bortom de elektriska specifikationer som många tillverkare anger för 25 C och typiska generella uppgifter beträffande komponentens arbetstemperaturområde. För att ta reda på den verkliga temperaturpåverkan på en omvandlare måste användare veta var de ska mäta omvandlarens temperatur, vilket ofta anges vid en referenspunkt på komponentens yta. Sådana mätningar måste

6 göras i en representativ miljö alltså, med en lufttemperatur och ett flöde som motsvarar måltillämpningens. När luftflödet och dess temperatur inte specificerats, utan endast arbetstemperaturen, bör användare se till att de har förstått var den temperaturen ska mätas. Det kan vara på omvandlaren, i luften runt omvandlaren eller till och med i en idealisk, isolerad miljö med luftcirkulation. +++Slut

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ 'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ Nyckelord: Sampling, kvantisering, upplösning, geometriska operationer, fotometriska operationer, målning, filtrering 'LJLWDOUHSUHVHQWDWLRQR KODJULQJDYELOGHU En

Läs mer

LED-belysning i museimiljö

LED-belysning i museimiljö FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet LED-belysning i museimiljö En förstudie Nya ljuskällor i museimiljö: en förstudie 2 Arbetsgruppen har bestått av: Gabriella Ericson, konservator, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED LED Framtidens ljuskälla 10 Tio saker du bör veta om LED LED terminologi LED (Light Emitting Diode): lysdiod LED-modul: En enhet som består av en eller flera lysdioder på ett kretskort. LED-drivare: Styrenheten

Läs mer

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Finns det några skillnader i effektutveckling(kraft x hastighet) mellan koncentriskt och excentriskt arbete på olika belastningar om man vilar olika

Läs mer

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic Tid för pension Gammal kärnkraft, nya risker Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, mars 2014 Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer