Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access"

Transkript

1 Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access Betrakta följade relationsdatabasstruktur á la Access (dvs relationer mellan tabeller visas BÅDE som främmande nycklar och via grafiska relationer): Tabellerna avbildar den information som behövs för att stödja Kungliga Operans planering av föreställningar och uppsättningar. Närmare bestämt vill man ha stöd för att boka roller för dansare i olika uppsättningar. För varje roll-tolkning gör man även en bedömning av hur det gått för dansaren i fråga. Tabellerna är definierade men ännu inte fyllda med data. Nu ska ett antal formulär tillverkas för att stödja processerna ovan. Man måste noga inspektera schemat och fundera över hur man tänker arbeta med informationen. Jämför även med de processer ni definierat i steg 2, vilken info berörs i dessa processer? Vilka tabeller ska man mata in värden i först? Vilka tabeller refererar till andra tabeller? När jag ska lägga in värden i dessa senare, vilken information om redan färdiga tabeller behöver jag? Ska all information läggas in via ett enda formulär eller ska man ha ett huvudformulär med olika menyer eller funktionsknappar? Något förenklat kan man dela upp databasschemat i tabeller som står för sig själva, tex personer och balett-verk, och tabeller som refererar till andra tabeller, så kallade relationstabeller eller associations-tabeller. Det är absolut nödvändigt att FÖRST tillverka formulär för inmatning av värden i de självgående tabellerna som inte refererar till några andra. Här behöver man inte heller fundera så mycket över vilken information som ska läggas in, det är helt enkelt alla kolumnerna i tabellen som ska fyllas med värden: 1

2 FORMULÄR för en autonom tabell: (Tex skapa ett formulär för att skapa tabellen VERK) Välj att skapa ett tomt formulär i Access: 1. Välj fliken Formulär och klicka på Ny : I dialogboxen som visas välj Design för att modifiera det tomma formuläret. Markera även VERK i den drop-down -lista som visas längst ner i Nytt formulär-dialogrutan. 2. Man ser att man är i designläget genom att är bakgrunden prickig. Det enda som är markerat är nu det tomma formuläret. Tre saker bör man sen alltid se till att de visas: 2

3 Egenskaper -fönstret, Verktygslådan -fönstret och Fältlista -fönstret. Allt tre sätts på och av under Visa -menyn överst i den generella menyraden i Access. Verktygslådan innehåller de saker man vill visa i formuläret, tex knappar, listor och tabeller. Fältlistan innehåller alla de kolumner man valt att basera formuläret på (i vårt fall kolumnerna i tabellen VERK). Egenskaper innehåller flikar för att sätta just egenskaper (tex bakgrundsfärg, font etc.) men har även flikar för egenskaper som gäller händelser och databaskopplingar. Nu ska detta formulär tillåta inmatning av nya VERK så man behöver kunna mata in BalettNamn och Upphovsman. Enklast möjliga sätt att göra detta på är att markera Textruta i Verktygslådan och rita den på formuläret, upprepa en gång till, vi behöver två st (Ballett och Upphovsman). Markera den ena Textrutan. Gå sen till Egenskaper-fönstret (om det inte är på så slå på det under Visa i Access-menyn). Under Format-fliken kan man sätta fonter och texter. Under Data-fliken kopplar man Textrutan till en kolumn i databasen, det görs genom att välja rätt kolumn under Kontrollkälla : Textrutan har även en etikett som antingen namnges direkt i formläret eller markeras för sig och namnges via Egenskaper-fönstret: jag kallar min första etikett: Ange balettnamn tack:. Så här ser det ut när de två inmatningsfälten är klara: 3

4 Nu är det bara att provköra formuläret: det görs genom att klicka på symbolen längst ut till vänster i menyraden under Access-menyn (under Arkiv) och resultatet ser ut som följer: Notera två saker: I: Symbolen längst ut under Accessmenyn (precis under Arkiv) har nu ändrat sig till Design (turkos triangel). Vill man återvända till Design-läget är det bara att klicka där. II: Vi har fått två inmatningsfält och, gratis (via att vi kopplade fälten till rätt databas-kolumner), en knapp för att stega oss fram mellan poster (det har vi inga ännu) och för att uppdatera poster (del-knappen med högerpil plus stjärna längst till höger). Skapa några VERK, klicka på stjärnknappen för att uppdatera! Vill man explicitgöra uppdateringen kan man även skapa en egen uppdateringsknapp. Det är bara att välja en Kommandoknapp från Verktygslådan, droppa den på formuläret, markera posthändelser i vänstra delen av den dialogruta som visas och välja lägg till post i den högra delen av samma dialogruta. Notera dock att om man BÅDE klicka på sin egen UPPDATERA-knapp och sen på stjärn-knappen så kommer man att få felmedelande från databasen. Vilket är helt som sig bör, man ska ju inte kunna skapa två poster med exakt samma värden. Notera även att så fort man skapat en post så måste man akta sig så att man inte ofrivilligt uppdaterar den. Att stå i en post och ange nya värden = uppdatering. Att ställa sig sist i postlistan (görs genom att gå till sista post plus ett steg till) och sen mata in värden och trycka på * = skapa ny post! Skapa på samma sätt ett nytt formulär för att mata in Dansare. (Vill man göra detta i samma formulär måste man komma åt dansar-tabellen förstås. Dumt nog kan man inte markera två eller fler tabeller när man startar sitt formulär. Man kan dock i förväg skapa så kallade frågor. I sin enklaste form är dessa helt enkelt referenser till en hel tabell, gå in under fliken Frågor och tillverka en fråga, spara den under nåt talande namn. Sen kan man i Egenskaper-fönstret klicka på Kontrollkälla och där klicka på knappen längst till höger och välja Fråga och sen expandera denna till sin fråga). Men det är nästan att föredra att ha ett eget formulär för varje typ av inmatning. Då kan man sen skapa en fin huvudmeny som refererar till sådana saker som att skapa dansare, verk, etc. Skapa sen några VERK och DANSARE via de nya formulären. Tänk på att du har en nedre generisk knapp som stegar sig fram genom posterna. Att trycka på *-knappen om du står i post 1 innebär att du uppdaterar denna post. Vill du skapa ny måste du ställa dig sist i postlistan. 4

5 Formulär för associations -tabeller som refererar till icke-sammansatta nycklar Här har vi minst två typer av tabeller: Sådana som bara har främmande nycklar mot en eller flera andra tabeller och inga egna egenskaper (dvs rena associationstabller, tex ROLLUPPSÄTTNING) och sådana som har främmande nyckel (nycklar) plus egna egenskaper (tex UPPSÄTTNING som ju refererar till VERK men även har egna egenskaper som tex Teater ). Som ett första exempel tänker jag mig nu att skapa ett formulär för att skapa UPPSÄTTNING:ar. Jag förutsätter då att vi redan skapat några stycken VERK. 1. Skapa ett formulär enligt ovan och basera formuläret på tabellen UPPSÄTTNING 2. Välj Fältlista från Visa-menyn. 3. Markera Balett i Fältlistan. 4. Välj en Kombinationsruta i Verktygslådan och placera den på formuläret. 5. Besvara frågorna som ställs i den dialogruta som visas: Ja, kombinationsrutan ska slå upp värden i en tabell, det är tabellen VERK som värdet ska komma ifrån, Välj vilka fält som ska visas från VERK, tex BalettNamn och Upphovsman. Du ska INTE dölja nyckeln i detta fall, klicka bort det. Nästa fråga är det just Balettnamn som är aktuellt, uppmaningen Lagra värdet i det här fältet ska besvaras med Balett. Ge kombinationsrutan någon bra etikett, tex Ange balett:. Slutför. 6. Rita även en Textruta på formuläret och ge dess etikett namnet: Ange teaternamn tack:. Koppla kontrollkällan till kolumnen Teater enligt bekskrivningen tidigare i detta dokument. 7. Upprepa punkt 6 för År som också ska kunna matas in för UPPSÄTTNING:ar. 8. Provkör det hela och skapa några UPPSÄTTNINGAR! 9. Upprepa steg 1-8 för att skapa ROLL:er (notera att ROLL:er refererar till VERK, precis på sama sätt som UPPSÄTTNING). 5

6 Formulär för associations -tabeller som refererar till sammansatta nycklar Nu vill jag skapa en ROLLUPPSÄTTNING (detta förutsätter att några VERK, DANSARE, ROLL:er och UPPSÄTTNING:ar redan tillverkats via de andra formulären):. 10. Skapa ett formulär enligt ovan och basera formuläret på tabellen ROLLUPPSÄTTNING. 11. Notera att det nu är TRE främmande nycklar som ska sättas, nämligen Verk+Teater å ena sidan (alltså mot UPPSÄTTNING), Verk+Roll (mot ROLL) och Dansare (mot Dansare). Notera även att i två av fallen är de främmande nycklarna sammansatta (består av fler än en kolumn). Hur man ska förfara nu är inte givet. Problematiken bygger på att användaren inte kan mata in vilka värden som helst. Han kan inte låta dansare dansa i VERK som det inte finns någon uppsättning av. En DANSARE får inte ges en ROLL som tillhör en UPPSÄTTNING som inte tillhör det VERK som ROLL:en tilllhör. Och så vidare. Visserligen kommer man att få felmeddelanden från databasen om man matar in fel men det är ju inte till så mycket hjälp om man inte vet vilka värden man kan eller borde mata in. Visst kan man klicka upp de redan färdiga tabellerna och köra cut n paste, men helt lätt att veta vilka tabeller som är aktuella är det inte. Och en slutanvändare förväntas inte heller ha tillgång till dessa. På något sätt måste man alltså hjälpa användare att få tillgång till redan färdiga DANSARE, ROLL:er etcetera. För tabeller som refererar till enkla främmande nycklar har Access, som vi redan sätt, ett okomplicerat sätt att lösa problematiken, man använder Kombinationsrutor (se ovan). För sammansatta främmande nycklar blir det bökigare eftersom man bara kan skicka värdet i EN kolumn vidare från en Kombinationsruta. En enkel väg (som fungerar bäst om databaserna är små) att lösa det hela på är att skapa ett formulär med dels inmatningsfält (som är Kombinationsrutor med ETT ELLER FLERA fält i, vi behöver lika många Kombinationsrutor som vi har kolumner i samtliga främmande nycklar) och bredvid dessa, visa upp den information som behövs för att kunna skapa ROLLUPPSÄTTNING:ar. Dessa två delar ska givetvis vara kopplade så en ändring i den ena slår igenom i den andra. 12. För ROLLUPPSÄTTNING gör vi på följande sätt: Notera vilka kolumner som ska refereras till: det är Verk, Teater, Roll och Dansare. Dansare och Verk har egenskapen att de unikt identifierar rader. För dessa kolumner låter vi K-rutan innehålla EN kolumn och skickar denna kolumn vidare för att uppdatera motsvarnde kolumn i ROLLUPPSÄTTNING (se ovan). För övriga, dvs Teater och Roll låter vi K-rutan innehålla ALLA kolumner som behövs för att identifiera en rad, dvs Teater+Verk respektive Roll+Verk. I första fallet skickar vi Teater vidare för att uppdatera motsvarande kolumn i ROLLUPPSÄTTNING. I andra fallet skickar vi Roll vidare (via dialogrutorna när man skapar K-rutor). 13. Välj Fältlista från Visa-menyn. 14. Markera Verk i Fältlistan. 15. Välj Kombinationsrutan i Verktygslådan och placera den på formuläret. 16. Besvara frågorna som ställs i den dialogruta som visas: Ja, kombinationsrutan ska slå upp värden i en tabell, det är tabellen UPPSÄTTNING som värdet ska komma ifrån, Välj vilka fält som ska visas från UPPSÄTTNING, välj här BARA Balett. Nästa fråga är det just Balett som är aktuellt, uppmaningen Lagra värdet i det här fältet ska besvaras med Verk. Ge kombinationsrutan någon bra etikett, tex Ange balett:. Slutför. 17. Upprepa för även kolumerna Teater, Roll och Dansare (kolla i Fältlistan), men för Teater och Roll låter ni K-rutan innehålla även Verk:et (eller BalettNamnet om det är kallat så i ROLL respektive UPPSÄTTNING). 6

7 18. Slutligen vill man ju se slutresultatet (dvs alla ROLLBESÄTTNING:arna, inklusive den nya). Skapa därför en Listruta från Verktygslådan. Svara på frågorna, ja värdena ska tas från UPPSÄTTNING, häll över ALLA kolumner till listan, välj slutligen INTE att lagra värdet. Det behövs här en knapp som uppdaterar listan. Droppa därför en Kommandoknapp på formuläret och kalla den tex Uppdatera Rolluppsätting. Sätt knappens händelse till Formulärhändelser och välj Uppdatera Formulär. 19. Provkör det hela och skapa några ROLLUPPSÄTTNINGAR! Tänk som vanligt på att du har en nedre generisk knapp som stegar sig fram genom posterna. Att trycka på *-knappen om du står i post 1 innebär att du uppdaterar denna post. Vill du skapa ny post måste du som vanligt ställa dig sist i postlistan. Ett alternativ till ovan om man tycker förfarandet är bökigt, är att skapa ett formulär med bara ett underformulär som refererar till HELA TABELLEN ROLLUPPSÄTTNING. Underformuläret väljs från Verktygslådan och relateras till ROLLUPPSÄTTNING (i detta fall är det bättre att INTE basera det ursprungliga formuläret på någon tabell överhuvudtaget). Nu kan man editera sin ROLLUPPSÄTTNING direkt och stega sig fram via de automatiska listknapparna längst ned. Notera dock att ni MÅSTE stödja en sådan här lösning med Listrutor till hjälp för användaren att se t ex vilka UPPSÄTTNINGAR, VERK och DANSARE det finns, så att man får hjälp att välja korrekta värden. 7

8 Huvudformulär Nu kan det vara dags att skapa ett huvudformulär. 1. Skapa tomt formulär. 2. Droppa så många knappar du behöver, tex en för att tillverka DANSARE, en dito för VERK, en för att skapa UPPSÄTTNINGAR och en för att besätta UPPSÄTTNINGARNA med dansare i roller, dvs ROLLUPPSÄTTNING. 3. För varje knapp så väljer du Formulärhändelser och sen att Öppnaformulär och väljer vilket formulär som ska öppnas. 4. Det var det hele, provkör rubbet. Den som vill kan ju sen fixa till snygga fonter, bakgrunder och bilder i mån av tid. Kvar att testa: Skapa en bedömning av ett danstillfälle (dvs skapa formulär för att befolka tabellen DANSDOM). Det bökiga är att man vill mata in värden i en associationstabell som refererar till andra associationstabeller. Alltså ungefär samma problem som i SKAPA ROLLUPPSÄTTNING-formuläret. Här måste man nästan ha en hjälplista som visar redan färdiga ROLLUPPSÄTTNINGAR. Ett enkelt sätt att skapa olika delar i ett formulär (kan också göras genom att skapa underformulär) är att använda en rektangel från Verktygslådan så att olika funktioner separeras från varandra. Tex kan man omge sin hjälplista med en rektangel och lägga till en knapp som säger Visa redan gjorda ROLLUPPSÄTTNINGAR Slutligen kan det vara värt att fundera mer på hur man vill jobba som användare med de olika formulären. Tex är det möjligt att man, medan man matar in ROLLUPPSÄTTNINGAR, vill skapa nya roller. Eller något liknande. Det är enkelt åtgärdat genom att skapa en knapp som refererar till just det formulär som skapar nya roller (på samma sätt som i huvudmenyn/formuläret). Tänk på att stödja sådana åtgärder med visuella listor som visar resultat av det ni gjort. Plus en knapp som uppdaterar listorna. Sist och slutligen finns det femtielva andra sätt att göra liknande saker på i Access. Detta häfte tar upp lite snabb Access utan macros eller Visual Basic. Vill man, kan man göra mer, tex genom att använda frågor som refererar till värden i de olika kontroll -objekten i formulären (man kan tex referera till innehållet genom att kontrollera vad objekten har för id:n i Egenskapsfönstret och ange detta i sin SQL-kod. SQL tillverkas via Frågor -fliken i dess lite olika skepnader). Använd gärna färdiga guider, för tabeller som VERK och DANSARE går det snabbare och blir snyggare via sådana. För associationstabellerna används med fördel Kombinationsrutor och/eller underforumulär. Det finns även en ForumulärGuide som, i vissa begränsade fall, ger mycket hjälp när det gäller att relatera formulär med underformulär. Tänk till slut på att definiera entity och referential integrity-regler via databashanteringssystemet (antingen Access eller ngt annat som ni kopplar till era formulär via ODBC, se nedan). Även andra regler implementeras med fördel via databasen (tex genom triggers). Undvik i mesta möjliga mån att implementera reglerna i gränssnittsformulären, det är både svårare och större risk att det blir fel där. 8

9 Skriva SQL-frågor i Access När vi har populerat våra tabeller med en massa värden börjar det riktigt intressanta: att ställa frågor mot våra data. Access har en förkärlek till grafiska hjälpmedel, och det gäller även vid konstruktion av frågor, men med hjälp av dessa får vi främst två problem. För det första lär vi oss ingen SQL och för det andra får vi genererade frågor som innehåller en massa skräp och försvårar vårt arbete om vi slutligen bestämmer oss för att manuellt korrigera någonting. Slutsatsen är att vi måste skriva våra frågor själva för att allt ska fungera så bra som möjligt. 1) Välj fliken Frågor och tryck knappen Ny 2) I fönstret Ny fråga som kommer upp, markera alternativet Design och välj sedan OK. 3) Två nya fönster visas; Fråga1: Urvalsfråga och Visa tabell. Det här är nu bara ytterligare ett trick för att få oss att använda guider. Gå inte på det, utan stäng fönstret Visa tabell och välj därefter knappen SQL som du nu hittar längst uppe till vänster på verktygsmenyn. Grattis, du kan nu skriva in din nya SQL-sats i textfältet som visas. För att exekvera frågan används knappen: Kör som hittas på vertygsfältet. 9

10 Koppla externa databaser till formulär i Access Om man inte använder Access som databashanteringssystem för att definiera tabeller (och eventuellt även fyllt tabellerna med data via ett annat system) så går det ändå bra att koppla sina Accessformulär till detta externa system via ODBC-protokollet. Gör så här: 1. Starta Access 2. Välj Hämta externa data från Arkivmenyn och markera Länka tabeller i undermenyn. 3. Välj ODBC-databaser() i listan ovan. 4. Klicka på fliken Machine Data source och klicka sen på knappen New : 10

11 5. Klicka i endera radio-knappen i listan (User eller System, vilken som helst, beroende dels på om du bara vill ha tillgång till tabellerna själv och/eller behöver komma åt tabeller som ligger på andra maskiner. I sista fallet ska du välja System) och tryck på Next. 6. Välj nu den ODBC-driver du behöver. Här kan det möjligen gå åt pepparn om inte den driver som just din externa databas behöver finns installerad på maskinen. Lite förenklat är ODBC ett protokoll som anger hur SQL-databashanteringssystem ska utbyta information med andra program (som stöder ODBC). Varje databashanteringssystem (tex Oracle, DB2, SQL-Server, ) är skyldigt (om det vill hävda att det är ODBCkompatibelt) att implementera ODBC-protokollet. Detsamma gäller (framförallt) de progam som vill kunna utbyta info med SQL-databaser via ODBC. Läser man i listan nedan finner man ODBC-program (drivers) för diverse olika databashanteringssystemtyper, jag väljer IBM DB2 ODBC DRIVER eftersom jag använt databashanteringssystemet DB2 för att skapa mina databaser. Finns ingen driver för din typ av databas måste du kontakta systemgruppen och be dem installera en sådan. 11

12 7. Klicka på Next och sen på Finish i nästa dialogruta. 8. I den dialogruta som nu visas ska du ange vilken databas som är aktuell att länka till. Du ska först fylla i ett egenvalt datasourcenamn och sen välja ett existerande alias från listan. Gå sen vidare till punkt 11. Om inget i listan är det du söker så klickar du istället på Addknappen. 9. Du får nu upp en så kallad wizard. Den här gången ska vi inte fullfölja hela wizarden utan bara utföra några steg för att fiska upp den databas vi söker. Klicka i radioknappen Search the network och tryck sen på Next. 10. Expandera System-ikonerna och leta reda på din databas och markera den. Tryck nu INTE på Next utan Finish och sen Close i nästa Dialogruta (se nedan). 12

13 11. Vi är nu tillbaka i dialogrutan med fliken för Machine data source. Avsluta genom OK. 12. Slutligen väljer du ut vika tabeller från databasen du vill länka genom att klicka i dem i den dialogruta som visas, avsluta med OK. 13. Klicka sen på tabell-fliken i Access. De nya länkade tabellerna syns nu som vanliga tabeller fast med en speciell symbol, se nedan. Tabellerna kan nu användas som vilka som helst men var beredd att ange ditt DB2-lösenord (om du nu använde DB2) när du vill manipulera tabellerna via dina Access-gränssnittsformulär. 13

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0)

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) MÄLARDALENS HÖGSKOLA Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) Med Visual C++ 7.0 COM-komponent EI0230 Komponentbaserad applikationsutveckling oktober 2003 Om denna sammanfattning Denna sammanfattning innehåller

Läs mer

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Linköpings tekniska högskola ITN / Campus Norrköping Jan Petersson Uppdaterad av Marky Egebäck 17 november 2009 TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Översikt

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Övning: Skapa en ny regel

Övning: Skapa en ny regel Övning: Skapa en ny regel Den här övningen förklarar hur man skapar en automatiserad händelse som kallas regel i applikationen. Övningen använder Device management application som finns tillgänglig under

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC lektion 1 PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC VB är ett applikationsutvecklingsverktyg med programmeringsspråket är basic, gränssnittet är grafiskt och man arbetar hela tiden

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1 Tävl-adm 3.0 Innehåll Introduktion... 3 Systemkrav... 3 Mjukvara... 3 Grunder... 4 Symboler... 4 Knappar... 4 Kontroller... 4 Tips... 4 Huvudmeny... 5 Flytta data mellan datorer... 5 Tävlingsdata... 5

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

En liten introduktion till SLI Plus

En liten introduktion till SLI Plus En liten introduktion till SLI Plus Välkommen till SLI Plus Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare kommer igång och får mer

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00. Access. Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access. Detta exemplar tillhör:

Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00. Access. Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access. Detta exemplar tillhör: Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00 Access Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access Detta exemplar tillhör: HT 2003 Innehållsförteckning Tema...1 Databasmiljön...2 Tabeller...2

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Introduktion och övningar i MS Access

Introduktion och övningar i MS Access Introduktion och övningar i Högskolan Trollhättan/Uddevalla Sammanställt av Ann Johansson och Gunnar Peterson 1 Innehållsförteckning Introduktion 3 Tabeller 3 Frågor 4 Formulär 5 Rapporter 6 Relationer

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Starta MySQL Query Browser

Starta MySQL Query Browser Starta MySQL Query Browser 1. Starta MySQL Query Browser genom att antingen välja i Startmenyn: 2. eller leta upp ikonen på skrivbordet för start av MySQL Query Browser och dubbelklicka på den. 3. Du bör

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fliken Hårdvara 4 2 Fliken Layouter 4 3 Fliken Avancerat 5 3 Den här modulen gör det möjligt att välja hur ditt tangentbord fungerar.

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

3.5 Visuell programmering

3.5 Visuell programmering 3.5 Visuell programmering Alla våra program hittills har varit C# Console Applications (sid 41) inkl. programmet MessageBox fast det genererade en grafisk meddelanderuta. Nu vill vi utnyttja grafikens

Läs mer

CELLICA DATABAS FÖR IPAD ANVÄNDARHANDBOK

CELLICA DATABAS FÖR IPAD ANVÄNDARHANDBOK CELLICA DATABAS FÖR IPAD ANVÄNDARHANDBOK Version 4.7 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Funktioner 6 2 Använda Cellica databas på skrivbordet 7 2.1 Profile Manager 7 2.1.1 Lägg profil. 8 2.1.2 Redigera profil.

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8

Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8 Steg 9 Grunder i registerhantering Access 2007 Windows 7/8 Okt -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 9 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3. Registerhantering är en mycket stor del av allt

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 1. Starta Outlook 2. Gå till Arkiv längst upp till vänster. 3. Se till att fliken Info är markerad. Klicka sedan på Kontoinställningar

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar.

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar. Gemensam uppsättning för rådgivare I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för: 1.

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Det finns datorprogram som följer strålar genom linssystem. Rätt använda kan de vara extremt kraftfulla verktyg och bespara dig många timmars beräkningar. Datorlaborationen

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Krister Holm. EPiServer Att skapa formulär, old school

Krister Holm. EPiServer Att skapa formulär, old school 2016-12-18 Krister Holm Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 2 Det äldre formulärfunktionen 2 2.1 Redigera ditt nya formulär 4 2.2 Tabelllayout och Formulärfält 4 2.2.1 Flervalslista, alternativknapp,

Läs mer

Användarmanual för Artportalen.se

Användarmanual för Artportalen.se Användarmanual för Artportalen.se Alla Sveriges arter på Internet Artportalen är en databas på Internet som är till för alla och innehåller observationer av djur, växter och svampar i Sverige. Från början

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Utbildning webbredaktörer. Hösten 2012

Utbildning webbredaktörer. Hösten 2012 Utbildning webbredaktörer Hösten 2012 Att komma igång Organisation för webben Skapa en sida Publiceringsdatum Redigera sidan Bilder Länkar Spalter Rubriker Verktygslådan Att komma igång Registrera dig

Läs mer