Möte Att skapa ett byanäti Hardeberga Torsdagen 15:e januari Första informationsmöte Hardeberga IP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte Att skapa ett byanäti Hardeberga Torsdagen 15:e januari 2015. Första informationsmöte Hardeberga IP"

Transkript

1 Möte Att skapa ett byanäti Hardeberga Torsdagen 15:e januari 2015 Första informationsmöte Hardeberga IP

2 Välkomna!

3 Dagordning En presentation om den tänkta processen (20 min): 1. Vad är målet 2. Varför behövs en breddsbandslösning när vi har mobilt internet? 3. Var vi är i processen och vilka vi är 4. Ekonomi 5. Juridik 6. Hur ser processen ut för de enskilda fastighetsägarna? En diskussion (60 min)

4 Ett byanät 1. Målet

5 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015bör 40procentav alla hatillgångtillbredbandomminst 100Mbit/s(nu49%) Allahushåll ochföretag börhagoda möjligheteratt användasig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband År 2020bör 90procentavalla hatillgångtillbredbandomminst 100Mbit/s

6 PTS: När marknaden inte bygger" Varär marknaden? Där marknaden inte bygger ut måste de boende själva skapa förutsättningar förattbredband med hög kapacitet byggs ut Detgällereninvesteringför framtiden somgeren positiv inverkanförde boendei bynsamtidigtsomvärdetpå den egna fastighet stiger och intresset för attetablerasigi bynökar. 9

7 Tjänster(TV, Telefon o.s.v) By Byanät ON Nätägare/KO Operatörsnod ON Geografisktavgränsatområdepålandsbygden. Detkan varaett antalutspridda gårdar, villor, småsommarstugeområdenbestående av totalt st fastigheter. ON By2 Byanät Ettlokaltanslutningsnät (byanät) somansluter byalagets fastighetertillenoperatörs nätanslutningspunkt. Anm:Nätet består av anslutningspunkt, rör, kabel, fiber, skarv- och termineringspunkter. By1 7

8 Tjänster(TV, Telefon o.s.v) Nätägare/KO ON Operatörsnod ON Byanät Fastighetsägarna bestämmer sig för att: Bilda förening Teckna anslutningsavtal med medlemmarna, Teckna markavtal med fastighetsägare Teckna samarbetsavtal med By2 Tecknaavtal omanslutning ochtransport av tjänster med en nätägare/ko. ON By2 By1 8

9 Tjänster (TV, Telefon o.s.v) Byanät Föreningarnaansvararförinköp av alltmateriel till respektive byanät, byggernätenoch kopplar frammedlemmarnasförbindelsertill respektive anslutningspunkt (AP) ON Nätägare/KO ON AP ON AP Byanät 2 Användarnod Nätanslutningspunkt Fysisk punkt vid vilken en abonnent ansluts till ett allmänt kommunikationsnät, 4G Byanät 1 9

10 Tjänster (TV, Telefon o.s.v) Byanät Nätägaren/KOansluterbyanät 1i anslutningspunken ochbyanät 2viabyanät 1 samt aktiverar näten Föreningarna tecknardriftavtalmed nätägaren/ko ON Nätägare/KO ON AP ON AP Byanät 2 Användarnod Nätanslutningspunkt Fysisk punkt vid vilken en abonnent ansluts till ett allmänt kommunikationsnät, 4G Byanät 1 10

11 2. Varför fiber?

12 Internet, hastighetsutveckling, exempel på kapacitets behov kbit/s Varför hög kapacitet? 1000 M =1 Gbit/s Video/DVD 1,5/8,6 min 20 HDTV kanaler 100 M 24 M 30bilder10sek M X2kanaler M X k 56 k Video/DVD 2/11 dagar Hastighet kbit/s Medeltillväxt = behovstillväxt 10

13 Är mobilt bredband ett alternativ? Ja som ett komplement till det fasta nätet 4G system Exempel på kapacitet i mobilt bredband, kapaciteten är bl.a.. beroendepå geografiska förhållande och radiofrekvensen i systemet Nerladdning Mbit/s Uppladdning 3 En användare 10 Mbit/s 3 Mbit/s Tiosamtidiga användare 1 Mbit/s 0,3 Mbit/s Avstånd till användare km 13

14 3. Processen

15 Byanätsprocessen Ta initiativ Etablera projekt Genomför byggprojektet Driv nätet Pratamedgrannarnaoch grannbyn Informera&förankra Fatta beslut Projektera Drift och underhåll Pratamed Länsstyrelsenoch kommunen Bildaförening och konstituera styrelse Skriv avtal Förvalta Gör en Marknadsanalys Identifiera förutsättningarnaför Marktillträde Finansiering Verksamhetsform Avtal Projektorganisation Tafram projektplan och starta projektet Ta fram avtalsunderlag Tainofferter och teckna avtal Bygg nätet Besiktiga Dokumentera Registrera Ta fram översiktlignätplan (Förprojektering) Sök finansiering Deklarera Tafram ekonomiska kalkyler Beslut Slutrapportera projektet 15

16 Föreslagen sträckning Anslutning Öppet Stadsnät

17 Projektorganisation Arbetsgivarens, d v s Byalagets, ansvar regleras av arbetsmiljölagstiftningen. Projektledare Styrgrupp Förstudie,planer och information Administration Bygg Översiktlignätplan Kostnadskalkyl Förankring Arbetsmiljöplan vidfarlig verksamhet Arbetsplan (TA-Plan) Kvalitetsplan Tidplan Offertförfrågan Avtal Försäkringar(ansvaroch person) Ekonomi Redovisning Säkerhet - Tekniska anordningar - Skyddsanordningar Projektering Entreprenad Installation Dokumentering Registrering 32

18 Vad är fiber? Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Fiberoptik? Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas-eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal. Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare och av en mottagare. Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Mottagaren "översätter" ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, TV eller telefon. Fibernätet byggs av sk kanaliseringsrör som anläggs från anslutningspunkten (Hardeberga Stationsby) och ut till respektive fastighet.

19 Exempel på datamängder Streaming i HD, t ex Youtube, ViaPlay, Netflix m fl Streaming SVT-Play m fl Streaming, t ex Spotify, Wimp m fl. Skype videosamtal Diverse (datoruppdateringar, mail, surfing) Typexempel för en månad Fem filmer En halv timme om dagen för nyheter mm Spotify en timme om dagen Skype eller liknande 2 tim per vecka Datoruppdateringar, mail, surfing mm ca 2500 MB/timme ca 1500 MB/timme ca 500 MB/timme ca 1000 MB/timme väldigt varierande 5 x 2500 = MB 30 x 1500 = MB 30 x 500 = MB 8 x 1000 = 8000 MB 2000 MB 60000MB (ca 60 GB)

20 Prisjämförelse, typexempel (60 GB datamängd) Telia Månadskostnad: 299 kr Månadskostnad: 299 kr Datamängd: 40 GB Köpa 20 GB extra 4x199kr 796 kr Extra datamängd 199kr / 5 GB Total månadskostnad 1095 kr Tre (40GB) Månadskostnad: Datamängd: Extra datamängd 399 kr 40 GB 149kr / 5 GB Månadskostnad: Köpa 20 GB extra 4x149kr Total månadskostnad 299 kr 596 kr 995 kr Tre (60GB) Månadskostnad: Datamängd: Extra datamängd 499 kr 60 GB 149kr / 5 GB Månadskostnad: Köpa 0 GB extra 4x149kr Total månadskostnad 499 kr 0 kr 499 kr Telenor Månadskostnad: Datamängd: Extra datamängd 399 kr 12 GB 69kr / 1 GB Månadskostnad: Köpa 48 GB extra a 69kr Total månadskostnad 399 kr 3312 kr 3711 kr Fiber (Perspektiv bredband 100/10) Månadskostnad: 239 kr Datamängd: Obegränsat Månadskostnad: Köpa 0 GB Total månadskostnad 239 kr 0 kr 239 kr

21 Gemensam anläggning Anslutningspunkt i Hardeberga Station Ett teknikskåp placeras här och innehåller all elektronisk utrustning samt distribuerar separata fiber till respektive fastighet Fiber Rör med fiber anläggs huvudsakligen i åkermark på ca 80cm djup. Skarvning Fiber delas upp i lämpliga punkter i skarvbrunnar. Ingen elektronisk utrustning placera här.

22 Fastighetens anläggning Fiber på tomten Ett mindre rör (15-25mm) med 4 fiber grävs ner fram till fasaden. Fiber i huset Skarvdosa följs av mediakonverterare som omvandlar ljussignaler i fiber till elektriska signaler för traditionellt Internet kablage.

23 4. Kostnader och bidrag Bidragen är just nu konstruerade så att den enskilda betalar egentligen uppkopplingen från fastighetsgränsen till det egna huset

24 Vad kostar ett byanät Nyckeltal för resultatberäkningar av offentligt stöd till bredband Nyckeltal Genomsnittlig kostnad för ett bredbandsprojekt: 2 miljoner kr Varav passiv utrustning 1,75 mkr (1,5-2 mkr) Varav aktiv utrustning kr eller ca kr per hushåll Medelbelopp för offentligt stöd per projekt kr ( kr kr) Antal hushåll och företag som täcks in per landsbygdsprojekt: 50 hushåll (25-75 hushåll) Genomsnittlig bruttokostnad för bredbandsbyggnation per hushåll: kr ( kr kr) Medelbelopp för offentligt stöd per hushåll: kr ( kr kr) Faktisk medelkostnad för hushåll (inklstöd) kr ( kr kr) Varav framdragning till fastigheten): ( kr kr) Varav anslutning (från tomtgräns till bostad) (3 000 kr kr) Kostnadsfördelning vid byggnation: Grävkostnad: 2/3 (60-80 procent) av total kostnaden dvs ca 1,2 mkr Aktiv utrustning: ca utöver den total kostnaden för anläggning av passiv infrastruktur eller i genomsnitt kr per hushåll. Antal kilometer grävning per projekt: 7 km (5-10 km) Källa: Bredbandsforum

25 Investeringskostnad per fastighet Källa: Post & Telestyrelsen

26 5. Juridik Samfällighetsförening enligt inrådan från Lantmäteriet

27 Identifiera Förenings- och Verksamhetsform Samfällighetsförening Styrelse (Revisorer) Samfällighetsförening Fastigheterna inte fastighetsägarnaär anslutnatill gemensamhetsanläggningen Gemensamhetsanläggning(GA) (Lantmäteriförrättning) Lantmäteriförrättningen är enkostnadsommankanfå stöd för genom landsbygdsprogrammet Lantmäteriet.se Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Enfastighetsdeli GAuttrycksiettandelstalsombestämsi sambandmed attga bildas.den somägerfastighetmed andelien GA brukarkallas fördelägareiga a) Delägarförvaltning. Ingen föreningsbildning. Alla medlemmar har veto b) Föreningsförvaltning, innebär majoritetsbeslut. EnSamfällighetsförening bildasgenomsammanträdei samband med lantmäteriförrättning Stadgar Registrering Lantmäteriet (orgnr) Skatteverket Årsredovisning vid tillgångar>1,5mkr (exklga)ellerom föreningenbedriver näringsverksamhet 27

28 6. För den enskilde

29 Byanätsprocessen Ta initiativ Etablera projekt Genomför byggprojektet Driv nätet Pratamedgrannarnaoch grannbyn Informera&förankra Fatta beslut Projektera Drift och underhåll Pratamed Länsstyrelsenoch kommunen Bildaförening och konstituera styrelse Skriv avtal Förvalta Gör en Marknadsanalys Identifiera förutsättningarnaför Marktillträde Finansiering Verksamhetsform Avtal Projektorganisation Tafram projektplan och starta projektet Ta fram avtalsunderlag Tainofferter och teckna avtal Bygg nätet Besiktiga Dokumentera Registrera Ta fram översiktlignätplan (Förprojektering) Sök finansiering Deklarera Tafram ekonomiska kalkyler Beslut Slutrapportera projektet 29

30 Att tänka på > 10 fastigheter för att det skall bli av Räkna på kr Billigare på sikt, enkel pay-off 3-4 år jfr med mobilt internet Ökar värdet på fastigheten Om samfällighet, alla ägare av fastigheten måste vara med Tar ett år att genomföra Mycket svårt att ansluta sig senare pgaav tekniska skäl

31 Sammanfattning Byanät är vår lösning på ett infrastrukturproblem Behovet av data kommer att öka och fiber är den bästa lösningen Lång teknisk och juridisk process Initial dyrt men snabbt lönsamt En initial investering kan gå förlorad Är detta av intresse för din fastighet?

32 Bilaga 1: ekonomi

33 Grunddata Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Kommentar Antal hushåll Antal fastigheter av totalt 38st enligt huvudförslag Individuell Inkl moms. Grävning på tomt, fiber, anslutningskostnad kr kr kr mediakonverter (fibermodem) Investering per hushåll kr kr kr Inkl moms. Antagen total kostnad, exkl löpande drift Total sträcka km. Grov uppskattning

34 Projektkostnander Inkl moms Inkl moms Inkl moms Kommentar Projektering kr kr kr Lantmäteriförättning mm Installation o planering, passivt nät kr kr kr Grävning, material, skarvbrunnar, fibersvetsning osv, totaltentrepenad Teknikskåp kr kr kr Skåp inkl elinstallation och grund Anslutning, stadsnät kr kr kr Aktiv utrustning 0 kr 0 kr 0 kr Anslutning, fastigheter kr kr kr Kraftringen, anslutning fr skarvbrunn till teknikskåp Ej känt om Kraftringen står för den aktiva utrustningen i överlämningspunkten Grävning på tomt, fiber, mediakonverter (fibermodem) Summa kr kr kr

35 Finansiering Hushåll Bidrag från landsbygdsprogrammet Kanalisering, PTS Inkl moms Inkl moms Inkl moms Kommentar kr kr kr kr kr kr Högst 50% av den gemensamma installationen kr kr kr Gissning då kostnad som härrör från kanalisering ej är känd. Övrig finansering - Summa kr kr kr

36 Bilaga 2: alt jurformer

37 Förenings- och företagsformer Medlem Deltar i verksamheten Inte personligtansvarigförföreningensskulder (egen insats) Ideell Förening Ändamålet eller verksamheten är ideellt En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt ändamål. Medlemsantalet kan ökas/minskas utan att ändra stadgarna För att främja ett ideellt syfte kan föreningen bedriva olika slag av ekonomisk verksamhet. Stadgar Enideell föreningvinner rättskapacitetgenom att antastadgarav rimlig omfattningochutse styrelse. Skatteverket Deklaration Beskattningskeri inkomstslaget näringsverksamhet Med näringsverksamhet avses en yrkesmässig och självständigt bedriven förvärvsverksamhet.ensådan verksamhet kännetecknas av självständighet, varaktighet och vinstsyfte OrganisationsnummerförideellaföreningartilldelasavSkatteverket.Registreringhos Bolagsverketkanskeomföreningenvillhaett särskiltföretagsnamnregistreratförnäringsverksamheten.det är alltså baranäringsdrivandeideellaföreningarsomkanregistreras hosbolagsverket.det finnsingensärskild civilrättsliglagstiftningsomreglerarideellaföreningarsomdet finnsförtillexempel ekonomiska föreningar och handelsbolag. 37

38 Förenings- och Verksamhetsform Medlem Minst tre fysiska eller juridiska personer. Deltar i verksamheten: somkonsumentereller andraförbrukare, som leverantörer, med egen arbetsinsats, genomatt begagnaföreningens tjänster,eller på annat liknande sätt. Inte personligt ansvarig för föreningens skulder (egen insats) Ekonomisk Förening Främjarmedlemmarnasekonomiskaintressen Medlemsantalet kan ökas/minskas utan att ändra stadgarna Beskattas för alla inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Stadgar Styrelse Revisorer Bolagsverket Registrering (orgnr) Årsredovisning Skatteverket Deklaration Arbetsgivaravgifter Moms Fskatt 38

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Ett seminarie för Byalag www.fibertillbyn.nu 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Lars Hedberg Lars Björkman 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Söderköping 2011-10-18 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Östersund och Krokom 2012-03-27 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Borlänge 2011-05- 31 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. I december 2010 fick

Läs mer

Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass

Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass Gotland 2011-05- 11--12 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Bredbandsstrategin -------

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Djurö 2011-05-18 1 Välkommen Pia Södergren Ordförande Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. SIKO 2 Bredband till alla tillsammans kan vi klara utmaningen

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass 1 Landsbygdsvänner! Bifogar minnesanteckningar med inriktning på bredband från Landsbygdsforums möte i Rosenbad Landsbygdsforum avser vara en plattform för att diskutera

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass Töreboda

Byanät för bredband i världsklass Töreboda Byanät för bredband i världsklass Töreboda 2011-02- 24 1 Byanät för bredband i världsklass Strategi för PTS medverkan i regionalt tillväxtarbete (Rapportnummer PTS-ER-2010:27) PTS har givit Svenska stadsnätsföreningen

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass för bredband i världsklass Eslöv 13-05-27 Per Torphammar Eric Åkerlund SkåNet 2.0 KFS BAS från november2012 Huvuduppgift: att förverkliga bredband till alla i Skåne (BAS) Ägare Region Skåne Strategisk

Läs mer

Länsstyrelser och Kommuners strategiska roll i bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Västmanland 2012-09-12

Länsstyrelser och Kommuners strategiska roll i bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Västmanland 2012-09-12 Länsstyrelser och Kommuners strategiska roll i bredbandsutbyggnaden på landsbygden Västmanland 2012-09-12 1 Men först.. 2013 300 mkr 2014 300 mkr Säkra tips för bättre bredband Joakim Aspengren Nätsäkerhetsavdelningen

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Antagen av KF 2013-05-06, 68 Övergripande principer I Högsby kommuns översiktsplan från 2012 framgår bl a att: Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredbandsnät i Vassbäck

Bredbandsnät i Vassbäck Bredbandsnät i Vassbäck Fredrik Ljunggren T 070-323 10 10 E-post fredrik@kirei.se Bredband via optisk fiber Bakgrund Elnätsleverantören Fortum kommer inom någon eller några veckor påbörja nedgrävning av

Läs mer

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Vi har länge haft nyttiga och bra kommunikationer sjövägen. 1983 öppnades Bjursundsbron (416 m), som sedan dess har glatt många i vårt området. Nu är

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Nordkroken 15 juni 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer