Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun."

Transkript

1 Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. 1

2 En levande och modern landsbygd Landsbygden ska leva och utvecklas, därför behövs modern infrastruktur. Det är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl vägar och ledningsnät som kommunikationskanaler för telefoni, tv och internet. Kommunikationsoperatörer har börjat sin nedmontering av olönsamma kopparledningar. För boende på landsbygden innebär det att man blir hänvisad till mobila system med osäker täckning. Ett problem är att, ju fler mobila anslutningar som används samtidigt, desto sämre blir hastigheten. Mer och mer förutsätts vi kunna kommunicera via datorer. Kopparnätet försvinner och vi blir hänvisade till masterna. För att följa med utvecklingen och kunna ta del av utbudet av tjänster på nätet behöver vi ha tillgång till modern infrastruktur som fiber. Vi vet inte hur morgondagen ser ut Det enda vi kan vara säkra på är att nya värdefulla tjänster som förutsätter hög kapacitet utvecklas hela tiden. Att arbeta hemifrån, utbildning på distans, delta i videokonferenser, ha larm och säkerhetslösningar i bostaden och genomföra medicinska kontroller vid hemsjukvård är bara några exempel. Med ett fiberoptiskt bredbandsnät som kan nå alla fastigheter skapas förutsättningar för att landsbygden ska kunna ha samma möjligheter som tätorterna även i framtiden. Fiberoptiskt bredbandsnät ger snabb tillgång till hela världen och är idag lika viktig som all annan infrastruktur. Ludvika kommun har en person som ska fokusera på att hjälpa lokala fiberföreningar att komma igång och stötta föreningarna i deras arbete. En förutsättning för att de som verkar och bor på landsbygden ska ha möjlighet att ansluta till fiber är lokal samverkan och ett personligt engagemang. Fiberoptiskt bredbandsnät Ett ledningsnät där informationen skickas digitalt med ljusimpulser. 2 3

3 Fördelar med att välja fiber Fiber Fiber grävs ner i mark och är därför okänslig för störningar och väldigt driftsäker. Lätt att förbereda för framtidsinriktad teknisk utveckling. Möjlighet till minst 100 Mbit/s både till och från användaren. Med fiber kan du utan problem använda telefon, tv och internet samtidigt. Livslängden på fiberkanalen är mer än 50 år. Större möjlighet att välja tjänsteoperatör. Vad kan du göra med denna teknik? Det finns massor av saker du kan göra med en bra bredbandsuppkoppling. Telefoni Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare. Billigare telefontjänster. Du kan använda din gamla telefon och ditt gamla telefonnummer. Internet Högre hastighet på internetuppkopplingen både till och från fastigheter. Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade. TV Perfekt mottagning. Några exempel: Lina, 10 år, surfar, spelar onlinespel och lyssnar på musik via datorn, smartphone eller surfplattan. Ser film via internet på datorn och tv:n. Camilla, 32 år, jobbar hemifrån med direktuppkoppling. Nisse, 35 år, studerar på distans via datorn. Sylvia och Pär, 78 år, använder videotelefoni via sin dator eller smartphone för att prata gratis med barnbarnen i Australien. Möjligheter att använda vårdtjänster via nätet. Bit/s Bit per sekund, enhet vid dataöverföring. 1 Megabit/sekund = 1 miljon bitar per sekund. 4 5

4 Varför lokala fiberföreningar? Ska vi ha en levande landsbygd och tillgång till ett framtidssäkert bredbandsnät måste vi agera själva. Tyvärr finns inte alltid förutsättningarna för att en extern aktör ska vilja investera hos oss. För att kunna ansluta sig till stamfibernätet behövs ett anslutningsnät som byggs av lokala krafter. Flera ekonomiska föreningar har börjat att bildas runt om i kommunen. Det är via dessa som du som fastighetsägare kommer att bli kontaktad med en förfrågan om medlemskap eller om du väljer att engagera dig själv i föreningen. Förhoppningsvis blir det många som väljer att ansluta sig till en förening. Ju fler det är desto lägre medlemsinsats. Även om utbyggnaden kommer att stöttas ekonomiskt av Länsstyrelsen och PTS, kommer det att bli en kostnad. På sikt blir det en investering som kommer att löna sig. De årliga kostnaderna för daglig användning av telefoni, tv och internet kan minska. En fastighet med bredbandsnät får ett högre marknadsvärde. Redan idag anses tillgång till bredband som viktigt vid husköp. Föreningen äger nätet Fiberföreningens anslutningsnät ägs av föreningen där du som ansluter dig blir medlem och delägare. Föreningens nät sträcker sig mellan stamnätet och fram till tomtgränsen. Föreningarnas uppgift Bygger det lokala anslutningsnätet. Genom personligt engagemang och med den lokal- och personkännedom som finns i föreningarna kan byggnationen genomföras smidigt, effektivt och till så låg kostnad som möjligt. Projekterar. Arbetsleder. Ordnar nödvändiga marktillstånd och anslutningsavtal. Praktiskt arbete med t.ex. ledningsdragning, montering, markarbete. Föreningsmedlemmarna utför så mycket av det praktiska arbetet som man enas om och deras insatser har stor betydelse för den slutgiltiga kostnaden. Eftersom föreningen själv äger nätet kan de också sälja kapacitet till andra. Detta ger dem framtida möjligheter till inkomster för driften. Stamfibernät Bredbandsnät mellan tätort och landsbygd. Till stamfibernät ansluts fastigheter i lokala anslutningsnät. Anslutningsnät Det fibernät som föreningen bygger inom den ekonomiska föreningen. 6 7

5 Vad kostar investeringen? Finansiering Medlemsinsats Arbetet med att få fram fiberkabeln till huset samt kopplingsutrustning kostar. Detta finanserar föreningen via medlemmarnas insatser. Insatser kan variera mellan de olika föreningarna beroende på antalet medlemmar, fastigheternas läge och medlemmarnas eget engagemang och arbete. Fibernätsutbyggnad i andra kommuner pekar på mellan kr/ anslutning i investeringskostnad, men det är ännu för tidigt att ge någon prognos för kostnaden i Ludvika kommun. Detta kan göras efter en kartläggning och projektering från varje förening. Projektering görs så fort tillräckligt många intresseanmälningar kommit in till föreningen. Samtliga fastigheter inom respektive förenings område har rätt att anslutas till samma insats oavsett var fastigheten ligger. Även fritids-, hyres- och näringsfastigheter kan anslutas. Medlemsavgift Som medlem och delägare i en ekonomisk fiberförening betalar man en årlig medlemsavgift. Den avgiften bestämmer föreningen själv. Tjänster Månadskostnaden för tjänsterna varierar beroende på vilken tjänsteleverantör och tjänsteutbud man väljer. Lån Föreningarna kommer att diskutera generella villkor med bankerna för lånefinansiering till exempel amorteringstid och lånebelopp. Naturligtvis kan man betala hela insatsen på en gång om man vill. Exempel på fiberlån Ett lån på kr med 5,85% räntesats i 15 år, kommer att kosta ca 200 kr/ månad. Bidrag Det finns olika möjligheter till bidrag att söka för att minska insatserna för varje enskild medlem. De bidrag som finns kan endast sökas av föreningar, inte av enskilda personer. Kan jag ansluta senare? Självklart kan du ansluta din fastighet senare. Tyvärr blir det inte samma fördelaktiga pris som om du går med på en gång. Fastigheter som ansluts efter det lokala anslutningsnätet färdigställs och tagits i bruk kan betala ordinarie insats uppräknad med årlig index. Dessutom betalas kostnaden (till exempel grävningen) för att nå och ansluta sig till närmaste anslutningspunkt på det lokala anslutningsnätet av fastighetsägaren. Insatsen kan också komma att bli högre, bland annat på grund av att eventuella bidrag inte går att söka senare. Den nya fastighetsägaren har inte heller arbetsmässigt bidragit till bygginstallationen av det gemensamma nät på samma sätt som övriga medlemmar.

6 Ett räkneexempel på kostnader I exemplet nedan visas en besparing på nästan 3000 kr/år med fiber. Det innebär att en investering på kr i ett fibernät är betalt på ca 7 år. Det baseras på att tjänsterna i ett öppet nät är lägre tack vare större konkurrens mellan tjänsteleverantörerna. Kostnader, exempel Idag, utan fiber År 1, med fiber Anslutningsavgift fibernät Bredband TV Telefoni X 299 kr/mån (6-8 Mbit/s) 159 kr/mån (Boxer Mix) 145 kr/mån kr 199 kr/mån (10 Mbit/s) 109 kr/mån (Bas 28 kanaler) 49 kr/mån (IP-telefoni) (Telia bas) Summa kr/år kr/år Besparing kr/år Tjänsteutbud Med ett öppet nät blir det möjligt för fler tjänsteleverantörer att erbjuda sina tjänster. Det innebär att du får större valmöjligheter både i förhållande till pris och utbud. En förening kan sluta avtal med en tjänsteleverantör eller besluta att låta medlemmarna själva välja sin leverantör. Ett exempel är Säffles fibernät där man för tillfället kan välja mellan nio olika leverantörer. Vad får du? Du blir delägare i ett fibernät. Tekniken motsvarar den högsta prestanda som dagens olika tjänster kan kräva och mer därtill. Den går dessutom att uppgradera för att möta framtida krävande tjänster. Kapaciteten till varje anslutning är unik, du delar alltså inte på hastigheten. Varje hushåll kommer att ha möjlighet till minst 100 Mbit/s både när man tar emot och skickar data. Dagens fiberbaserade bredband innebär att man kan ringa, surfa på internet och titta på tv samtidigt. En enda anslutning som hanterar datakommunikationen, tv och telefoni. Ledningen ligger nergrävd i marken, skyddad för väder och vind. Eftersom signalerna utgörs av ljus och inte av elektricitet påverkas de inte av åskstörningar. Större valfrihet med öppet nät. Ett öppet nät betyder att fler tjänsteleverantörer har möjlighet att erbjuda sina tjänster i konkurrens med varandra. Detta ger lägre priser och större utbud. Vad händer nu? Innan något praktiskt arbete börjar kommer föreningarna att bjuda in till informationsmöten och ta direktkontakt med så många som möjligt. Målet är att redan innan spaden sätts i marken, ha fått så många medlemmar att man kan göra en realistisk beräkning av medlemsinsatsen. Föreningarna kommer att påbörja arbetet med ansökningar och projektering under hösten Planering och genomförande av arbetet görs i samråd med kommunernas projektledning, för att såväl administrativa som tekniska aktiviteter ska kunna balanseras. Flera föreningar är på gång att bildas och fler personer har visat intresse och engagemang för fiberutbyggnad. Vill du redan nu anmäla ditt intresse eller bara ställa frågor, ta kontakt med kommunens serviceutvecklare som jobbar med att stötta och starta fiberföreningar

7 Tillsammans bygger vi fibernät Ludvika kommun jobbar aktivt för att hjälpa föreningar i landsbygden i deras arbete med fibernät. Ett fibernät som i slutändan ska ge dig som bor och verkar på landsbygden i Ludvika kommun möjlighet att ansluta dig till modern infrastruktur med en kapacitet på minst 100 Mbit/s. Ett nät som är anpassat för framtida behov, krav och möjligheter. En förutsättning för att lyckas är lokal samverkan och personligt engagemang. Kontaktuppgifter: Lena Kansbod Serviceutvecklare Ludvika Kommun Tel: e-post: Tack till Örnsköldsviks kommun för ursprungstexten från deras E-spinn. Möjligheternas Ludvika 12 Ludvika kommun ludvika.se/fiber