RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren"

Transkript

1 1 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll från styrelsemöte AfBV AS telefonmöte Närvarande: Rickard Fredriksson Ordförande Birgit Christensen Kassör Maria Wilhelmsson Sekreterare Bengt Persson Vice ordförande till och med 28 Malin Bergh Ledamot Lena Ferm Ledamot Anmält förhinder: Emma Svensson Ledamot Gunnel Ferm Suppleant Roger Berglund Suppleant Anna-Karin Johansson Suppleant 19 Mötets öppnande Ordförande Rickard Fredriksson förklarade mötet öppnat. 20 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor rutiner. 21 Val av protokollförare Maria Wilhelmsson utsågs att föra protokoll 22 Val av protokolljusterare Att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet valdes Birgit Christensen. 23 Föregående protokoll Rickard Fredriksson tittar igenom protokollet för det konstituerande mötet och skickar sedan ut detta för påseende. 24 Konfirmerande av VU-beslut Inga VU-beslut tagna 25 Bordlagda ärenden Inga bordlagda ärenden 26 Inkomna skrivelser Genomgångna. Ang. dinr påminnelse från Svenska Mässan MyDog dinr 08014, så är fakturan betalt, men visserligen lite sent p g a att man avvaktade en kreditnota. Dnr praktikant. Kolla med Marion vad detta är för något och meddela resten av styrelsen. 1

2 Tävl.kommitt e Budget AS, LO, Komm AMS Rekvisition Kassör Harriet Franzén Brev ang anmälan AS Posten Faktura Kassör SBK Rasdata Reg Visma Faktura Kassör Skatteverket Kontoutdrag Kassör Lena Ferm Minnesant. AfBVs Ag/RAS-möte AS MNLO Ang. ansökan MH AS, LO SBK Protokollsutdrag C-RUS ang utdt. AS, LO AfBV Reg.komm Relultatrapport AS, LO AfBV Reg.komm Balansrapport AS, LO AfBV Reg.komm Förslag till budget AS, LO SBK Återredovisningslistor Kansli, kassör Reg.komm Verifikationer 2007 Arkiv Skatteverket Deklarationsblankett Kassör monomak ab Reklam Utst.ansv Skatteverket Skattedeklaration-blankett Kassör X AfBV Ang. SBM Bonnie Isbrandt SBK Ang. statistik AS SBK Göteborgsavd. Ang. infomöte räddingshund AS, GBGHLO GBGHLO Protokoll AS, LO Tävl.kommitté Ang. startavgifter VM AS Zting Slutfaktura 2007 Kassör Zting Faktura 2008 Kassör SBK Ang IPO-tävl Danmark AS, LO, TK SBK ang. vallanlagstest AS Kassör Korrespondans med Zting samt om fakturor AS SBK Ang allm bestäm för lydnadsprov inom SBK AS, LO, TK SBK Ansökan prov för 2009 AS, LO, TK SBK Protokoll - Centrala lydnadssektorn As, LO, TK SBK Hundar till ext.beskriv. AS SKK Ang PRA-diagnos AS, rasutv.komm AMS Avisering om utbetalt belopp Kassör Ahl Originahl Ang. klubbtidningstryck AS, redaktion Silvi Katalog Kansli SBK Rasdata Reg EagleHawk Ang overaller AS X AfBV Ang ULO vilande ULO X AfBV Ang hundhållning SKK Ågrens Tryckeri Faktura Kassör AMS Rekvisition Kassör Skatteverket Förfrågan Kassör SBK SBK-Info 2 AS, LO, komm SBK Faktura Kassör SBK Ang tävlingsprogrammet 2009 AS, LO, TK SBK Riktlinjer att anordna MH för andr.raser AS, LO Anette Schang Ang hemsida om hälsa AS SBK Protokoll RASK AS, rasutv.komm SBK Blankett ang RASK-representant AS Tånga Camping Reklam AS, LO, Komm Posten Faktura Kassör Eaglehawk Reklam AS X AfBV Ang. hundar till ext.beskriv. SBK X AfBV Ekonomiska handlingar Skatteverket Matfors BK Exteriörprotokoll + utst.protokoll Reg SBK Kallelse till kongressen AS Fora Faktura Kassör Skatteverket Kontoutdrag Kassör SSLO Protokoll AS, LO SBK Halland Ang. representant AS, GBGHLO Skatteverket Ang. Ekonomiska handlingar/taxering AS 2

3 SBK Inbjudan RUS/RAS konf AS, rasutv.komm X AfBV Ang. rasklubbsrepresentant Halland SBK Halland GBGHLO Ang. rasklubbsrepresentant Halland AS Posten Info AS Doggy Ang. Doggyrapport AS, LO X AfBV, ordf Till nya styrelsen AS MyDog Faktura AS Posten Info Kassör Skatteverket Skattedeklaration-blankett Kassör SKK Inbjud till sista infomötet-world Dog Show och Circuiten. AS SBK Påminnelse kongressen AS AMS Avisering om utbetalt belopp Kassör SBK SBK-Info 3 AS, LO, komm SBK Kallelse kongressen 2008 AS X AfBV Anmälan till kongressen SBK X AfBV Ang. faktura Belgaren Ågrens tryckeri Rasutv.komm Protokoll AS, rasutv.komm Eaglehawk Erbjudande 1 As, LO Eaglehawk Erbjudande 2 As, LO FMBB Info AS, TK X SBK / ordf,afbv Inrapportering av nya styrelsen Kansli, kassör, sekr AMS Rekvisition Kassör Ågrens Tryckeri Faktura AS SBK Kongresshandlingar Arkiv Arbetsförmedleingen Söker praktikplats AS Swedbank Kontoutdrag Kassör Laholm BK MH-protokoll Mental Lena Johansson Protokoll viltspår Reg Harriet Franzén Påminnelse av skrivelse AS GBGHLO Påminnelse MyDog AS Åhus BK MH-protokoll Mental MNLO Kopia på ansökan MH AS 27 Utgående skrivelser Genomgångna. Malin Bergh får i uppdrag att göra ett förslag till tävlingskommittén ang. tävlingar. Skickar detta förslag till kansliet samt Torbjörn Södervall X AfBV Ang. SBM Bonnie Isbrandt X AfBV Ang ULO vilande ULO X AfBV Ang hundhållning SKK X AfBV Ang. hundar till ext.beskriv. SBK X AfBV Ekonomiska handlingar Skatteverket X AfBV Ang. rasklubbsrepresentant Halland SBK Halland X AfBV, ordf Till nya styrelsen AS X AfBV Anmälan till kongressen SBK X AfBV Ang. faktura Belgaren Ågrens tryckeri X SBK / ordf,afbv Inrapportering av nya styrelsen Kansli, kassör, sekr 28 Ekonomi Birgit Christensen rapporterar om ekonomin. Bifogas resultat- och balansrapport. Ekonomin i balans. Hon uttrycker dock en viss oro för det minskande antalet medlemmar - minus 7% 2007 och samma tendens första kvartalet Medlemsantalet ligger per dags datum på 1080 mot 1102 vid årsskiftet. Om trenden håller i sig, kan det bli kr mindre i medlemsavgifter i år än Olika åtgärder att vända trenden diskuterades. Enkäter till de som gått ur föreningen? Värvningskampagn via uppfödarna? Blankett att skriva ut från hemsidan för medlemskap i AfBV som man kan skicka med valpköparna? Denna diskussion kommer att fortsätta. 3

4 4 Styrelsen beslutade att återbetala 400 kr till Malin Bergh för del av anmälningsavgift till Belgar-VM Övriga deltagare hade inte hunnit betala innan beslut fattades om att AfBV skulle stå för hela anmälningsavgiften också år Agenda Genomgång av rutiner för uppdaterande av agendan Beslutades att detta skall ligga på sekreteraren 30 Rapporter a) Redaktionskommittén Inget att rapportera b) Rasutvecklingskommittén Lena Ferm rapporterar att anmälan av hundar till EP-studien går trögt. Man behöver ca 30 individer av varje variant till studien. Av någon anledning så anmäls det inte så många hundar som man trodde att det skulle göras. Deltagande är helt kostnadsfritt för hundägaren, det är bara att höra av sig till kansliet. Man har inte slutat att ta in hundar i projektet. Lena skall höra med Rottweilerklubben hur man har gjort för att motivera deltagande i denna studie. c) Tävlingskommittén AfBV betalar anmälningsavgifterna för deltagarna på Belgar-VM. Malin Bergh åtog sig att påminna Torbjörn Södervall, TK, så att samtliga de tävlingar som AfBV planerar arrangera under 2009 ansöks vid rätt tidpunkt och till rätt instans, SBK direkt eller distrikt. d) Utställningskommittén Birgit C rapporterade att till och med den sista anmälningsdagen med den billigare anmälningsavgiften hade det kommit in 108 anmälningar totalt på alla fyra varianter till Circuitutställningen den 3 juli. Om den utställningen som AfBV/ULO ansökt och som beviljats av SBK/SKK den 2 november 2008 i Rimbo: Utställningskommittén har fått löfte om hjälp med genomförandet av medlemmar i SSLO. Sannolikt kommer utställningskommittén att ansöka om att flytta utställningen geografiskt från Rimbo till Nacka (bägge inom Stockholms län) och i tid från 2 november till 1 november e) Ag Mondioring Inget att rapportera. Man jobbar på med ytterligare presentationer av Mondioring i Sverige. f) PR/Info-ansvarig Ny PR/Info-ansvarig för AfBV är Gun Lollo Karlsson, Grästorp. Beslöts att hon ska bjudas in till nästa styrelsemöte 14 juni. g) Utbildning AfBV har fått inbjudan till grundkurs för avelsråd. Lena Ferm hör med Ewa Herngren om hon är intresserad av att gå denna utbildning och återkommer i detta ärende. Anmälningstiden går ut Det bör även kollas upp vad SBK har för utbildningar framdeles. Framför allt i föreningsarbete. h) Postorderansvarig Malin Bergh är postorderansvarig för AfBV. Hon kontaktar Marion på kansliet för att se över hur man lättast får detta att fungera. i) LO-samordnaren SBLO har till sin utställning på Ivö 1 maj fått in 144 anmälningar i skrivande stund. Sällsynt mycket troligtvis beror det på energisk marknadsföring. Det är fortfarande 3 vilande LO n som inte har slutredovisat. SÖLO lades vilande i slutet av 2006 har bara en mycket liten handkassa kvar och möjligen en liten intern fordring och/eller skuld oreglerade. ÖNLO avslutade hösten 2005 men har inte redovisat varken verksamheten sista året eller de pengar, som fanns på deras plusgirokonto. ULO lades vilande i början av 2008 och har inte lämnat ekonomisk redovisning (kassa och plusgiro) och heller inte fullständiga årsmöteshandlingar. Här handlar det om relativt begränsade summor i kassa och på pg-konto, men en hel del tillhörigheter, bl.a. ett stort tält. Efter diskuterande om hur detta skall handhavas kom styrelsen fram till, att dessa LO har fått flera chanser på sig att redovisa. Det kommer att skrivas ett brev till ordförande samt kassör vid tidpunkten och dessa brev kommer att rekommenderas. Sekreteraren får i uppdrag att utforma detta brev som mailas till resterande styrelse för påseende. Sändes även en kopia till kansliet. 4

5 5 31 Kongressen 2008 Genomgång av de motioner som har skickats ut inför kongressen (Bilaga 1) 32 AfBVs hemsida (utveckling, uppdatering, ny forum del) Denna fråga bordläggs till nästa styrelsemöte. Marion håller på och arbetar med ett nytt förslag till hemsida, som man bör titta på, innan något annat arbete påbörjas. 33 Kansliets framtid Kommer att diskuteras vid nästa fysiska styrelsemöte. 34 Övriga frågor a) Marion på kansliet ang. 84c styrelsemöte Detta gällande att hon skulle kontrollera möjligheter för arkivering gällande AfBVs dokumentation. b) Diskussion ang. rutiner och arbetsgång i olika ärenden, vem gör vad? c) Kallelse till styrelsemöten skall skickas till samtliga kommittésammankallande, detta för att de i god tid skall kunna komma in med rapporter in for mötet. 35 Avslutande Ordförande tackar alla för visat intresse och avslutar mötet. Vid protokollet. Maria Wilhelmsson, sekreterare Justeras Rickard Fredriksson, ordförande Birgit Christensen, justerare 5

6 Motioner 2008 Svenska Brukshundklubbens kongress Bilaga I, AfBV/As protokoll Motion nummer 1 Förlagsartiklar AfBV föreslår att motionen avslås Motion nummer 2 Inteckningskort istället för pokaler AfBV föreslår att motionen avslås, samt enligt FS rekommendation Motion nummer 3 Ekonomisk stöd till SM-arrangörer AfBV föreslår att motionen avslås, samt enligt FS rekommendation. Motion nummer 4 Kontroll av klubbtillhörighet AfBV godtar FS svar. Motion nummer 5 och 6 GS Lexus AfBV föreslår att båda motionerna avslås. Motion nummer 7 Förkortning av allmänlydnadsinstruktörsutbildning AfBV godtar HUS och FS svar. Motion nummer 8 Godkänd exteriör meriterande för SBCh (och SLCh) AfBV föreslår att motionen avslås. Motion nummer 9 Kortare ansökningstid för MH och MT AfBV föreslår att motionen tillstyrks. Motion nummer 10 Överlåtande av godkännande för extra MH på distrikts- och rasklubbsnivå AfBV föreslår att motionen avslås. Motion nummer 11 Återinförande av fullbokad MH för uppfödare AfBV föreslår att motionen bifalls. Motion nummer 12 MH:s roll för brukstävlingar AfBV föreslår att motionen avslås. Motion nummer 13 Brukshundsrasers företräde på bruksprov AfBV föreslår att motionen avslås. Att As går emot majoritetsbeslutet från vårt årsmöte 2007 grundar sig på att konsekvenserna av motionen inte tillräckligt tydligt belystes för årsmötesdeltagarna. Grunden måste vara att öka intresset, engagemanget, deltagandet och tävlingsverksamheten inom brukset. Något som inte löses med denna motions skrivning. Motion nummer 14 Regeländring avseende anmälan till bruksprov AfBV föreslår att motionen avslås i linje med C-TS. Motion nummer 15 Återbetalningar bruks-/lydnadsprov AfBV föreslår att motionen avslås i linje med FS förslag. Motion nummer 16 Inomhustillägg vid lydnadstävlingar AfBV föreslår att motionen avslås i linje med FS förslag. FS förslag 1-2 SBK grundstagar och Licens för SKH-tävlande AfBV accepterar skrivningarna i FS båda förslag.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB

NACKA BRUKSHUNDSKLUBB NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 jan 2011. Tid: Kl 19.00 Plats: Klubbstugan Närvarande: Patrik Gunnarsson ordförande Lars Magnusson vice ordf. Annette Ståhl sekreterare Peter

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna.

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll fört vid styrelsemöte 20080603 Telefonmöte kl: 19.00 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson Maria Bergman

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer