Din tidning från Linköpings kommun linkoping.se Lana Brunell. mångsidig kreatör. Nya e-tjänster förenklar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din tidning från Linköpings kommun linkoping.se 1 2014. Lana Brunell. mångsidig kreatör. Nya e-tjänster förenklar"

Transkript

1 Din tidning från Linköpings kommun linkoping.se Lana Brunell mångsidig kreatör Nya e-tjänster förenklar

2 Ledare Innehåll Tunnel för järnvägen det bästa för Linköpings framtida utveckling Hur Ostlänken förverkligas och hur järnvägen dras genom Linköping är en fråga som påverkar staden för all framtid. Kommunfullmäktiges alla 79 ledamöter var fullständigt eniga i beslutet att förorda alternativ C, vilket betyder att såväl Ostlänken som nuvarande järnväg förläggs i en tunnel under staden. Trafikverket har nu att ta det avgörande beslutet, men kommunen är beredd att ingå ett samverkansavtal om hur tunnelbygget kan förverkligas. Godstunnlarna kommer att bli något längre, men den planerade sträckningen är från Malmskogen till Glyttinge/Barhäll. Linköpings kommun anser att samhällsbyggnadsperspektivet måste vara helt avgörande i valet av tunnel eller bro. Genom att gå vidare med alternativ C undviks stora barriärer i staden och det ges goda möjligheter att förverkliga kommunens översikts- och utvecklingsplaner. Att dra Ostlänken och nuvarande järnväg i tunnlar ger bra förutsättningar för att utveckla dagens och morgondagens Linköping. Stadslivet kan utvecklas och den nya stadsdelen Stångebro kan integreras i staden, när innerstaden växer över ån. De båda broalternativen skulle innebära att vi får väldigt stora broar och ramper, som innebär en påtaglig barriär och stora svårigheter för stadsutveckling och förnyelse. fina Stångåstråk och riksintresset Kinda kanal. Här har vi stora värden för både kulturmiljövård och friluftsliv. Eftersom ställningstagandet påverkar regionens och stadens utveckling för all framtid är det viktigt med en lösning som är långsiktigt hållbar. Nästa steg är att Trafikverket kommer med sin slutrapport i maj i år. Sedan följer: Tillåtlighetsprövning järnvägsutredning Ostlänken inklusive komplettering, remiss sommaren - hösten 2014 Tillåtlighetsprövning järnvägsutredning Ostlänken inklusive komplettering lämnas till regeringen vintern Järnvägsplaner Ostlänken påbörjas 2015 Ostlänken byggs Sid 4 Ann-Cathrine Hjerdt (M) Paul Lindvall (M) Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommunstyrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill s timulera till kontakt mellan linköpingborna och deras förtroendevalda. Det finns elva olika upp lagor av Dialog, med lokalt material för de geografiska utskotten Vreta kloster, Väst, Vårdsnäs, Åkerbo, Lambohov, Ryd, Skäggetorp, Centrala Linköping, Berga, Johannelund och Landeryd. Är du intresserad av att läsa lokala reportage från 2 DIALOG linkoping.se Adress: Tidningen Dialog, Kommunledningskontoret, Linköpings kommun, Linköping Tryck: Forssa Print AB Distribution: Dialog delas ut av Swepress Lokalpost. Om du inte fått t idningen, ring eller e-posta samt uppge namn och adress. Utgivning 2014: Nr 1: 26 mars, Nr 2: 11 juni, Nr 3: 8 oktober, Nr 4: 10 december, Redaktionskommitté: Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd. Det ena består av gruppledarna för samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra av tjänstemän från kommunorganisationen. Läs mer på Dialogs hemsida på Ben Kersley driver stå upp-klubb SATSNING PÅ BÄTTRE LUFT Flera åtgärder i innerstaden FÖRENINGSLIV ÖKAR LIVS- KVALITETEN Idéburen sektor viktig för samhället Sid 14 PROFILEN: LANA BRUNELL Uttrycker sig på flera sätt Sid 17 NYTT KRAFTVÄRMEVERK Femte panna byggs i Gärstad Sid 18 NYTT UNGDOMSOMBUD Hanne Gewecke träffar Skäggetorps ungdom Foto: Oskar Lürén Din tidning från Linköpings kommun HUMOR I LINKÖPING Sid 10 När vi bedömt de tre andra alternativen, ser vi att de innebär en uppenbar risk att skada vårt DIALOG Sid 9 Kommunstyrelsens ordförande (arbete) (bostad) Dialog på CD: Dialog finns inläst på CD för synskadade och för dem som har svårt att läsa tryckta texter. Kontakta länsbiblioteket Östergötland, Lena Udd , vid intresse. Fler e-tjänster på kommunens hemsida Sid 6 Borgmästare (arbete) (bostad) Genom att förlägga Ostlänken och nuvarande järnväg i tunnel, skapas goda förutsättningar för bra kommunikationer och stadsplanering. Tunnellösningen möjliggör tillväxt och utveckling. Tunnel är helt enkelt det bästa för Linköpings framtid! andra kommundelar, så går det att hämta andra lokala upplagor av Dialog hos medborgarkontorets disk i huvudbiblioteket. Det är också möjligt att gå in på Internetsidan och läsa Dialog. DIGITALA SATSNINGAR Ansvarig utgivare: Claes Lundkvist, Redaktör: Sven-Åke Fasth, Per Conning, journalist, Lottie Molin, journalist, Monika Magnusson, layout/redigering, Kontakta redaktionen per e-post: På omslaget: Lana Brunell Foto: Göran Billeson Sid 19 FÖRSTELÄRARE PÅ PLATS Satsning för att stärka skolan Sid 20 KOMMUNFULLMÄKTIGE VILL HA TUNNEL Planering för Ostlänken 17

3 DIALOG AKTUELLT Nya e-tjänster ska förenkla Linköpings kommun fortsätter att lansera nya e-tjänster på sin hemsida. Med dessa går det till exempel att anmäla installation av värmepump och begära insatser enligt LSS-lagen. Ytterligare en vårnyhet på webben är möjligheten att hitta och jämföra verksamheter. TEXT PER CONNING Linköpings kommun arbetar för att förenkla kontaktvägarna mellan kommunen och medborgarna. Ett sätt är att skapa e-tjänster som är tillgängliga dygnet runt på kommunens hemsida. Med hjälp av e-tjänsterna går det till exempel att fylla i blanketter och att göra ansökningar digitalt, säger Katarina Bergshem, kommunikationsutvecklare i Linköpings kommun. På vår sida för självservice på linkoping.se finns det rubriker för olika slags ärenden. I vissa tjänster signerar man med e-legitimation, i andra får man ett papper hemskickat som man signerar. Under april planerar Linköpings kommun att lansera nya e-tjänster. Med en av e-tjänsterna går det att begära insatser enligt LSS-lagen, till exempel ledsagarservice och personlig assistans. Med en annan tjänst kan brukare göra inkomstanmälan. Det går även att ansöka om trygghetslarm. Till nyheterna hör också e-tjänster för skolplats utanför hemkommunen och anmälan till modersmålsundervisning. Ytterligare ett exempel är möjligheten att anmäla installation av värmepump. Sedan tidigare finns det e-tjänster för att till exempel boka idrottslokaler, beräkna avgift för vårdboende, söka barnomsorg, rapportera otrygg plats och lämna medborgarförslag. Andra exempel är Bygglovsguiden och Biblioteket hemifrån. Förra året skaffade Linköpings kommun ny leverantör och ny plattform för sina e-tjänster. Genom detta får vi tillgång till ett antal e-tjänster som redan är färdigutvecklade för kommuner. Vi behöver inte skapa nya e-tjänster från grunden, vilket gör att arbetet går snabbare och kostar mindre. Våra förvaltningar kan välja bland befintliga e-tjänster och anpassa dem för den egna verksamheten, säger Katarina Bergshem. Hitta och jämföra Under våren lanserar Linköpings kommun också en tjänst på hemsidan linkoping.se för att hitta och jämföra verksamheter. Tjänsten gör det möjligt att söka fram och läsa information om verksamheter och se kvalitetsresultat där det finns tillgängligt, säger Johanna Gerhardsson, projektledare i Linköpings kommun. Från början kommer det att finnas information inom områdena skola/ barnomsorg och stöd/omsorg, liksom om sjöbad i kommunen. Jämförelserna går att göra utifrån olika parametrar som användaren är intresserad av, till exempel verksamheter inom ett visst geografiskt område. För att förbättra presentationen är tjänsten kopplad till Linköpingskartan på kommunens hemsida. Informationen finns även sedan tidigare på Linköpings kommuns hemsida, men blir nu mer samlad. Och vi ser redan möjligheter att utveckla tjänsten för fler typer av verksamheter, säger Johanna Gerhardsson. Liknande tjänster för att hitta och jämföra verksamheter finns även i exempelvis Stockholm, Malmö och Solna. Bäst på e-demokrati Linköpings tidigare digitala satsningar har lett till att kommunen i höstas rankades som bäst i landet på e-demokrati, tillsammans med Gotland. Detta enligt uppgifter som Statistiska centralbyrån samlade in och som tidningen Dagens samhälle bearbetade. Webbsändningar från fullmäktiges sammanträden, politiska bloggar, diarie- och ärendehantering på webben, sociala medier och debattforum på kommunens webbplats är några av de tjänster som gör att Linköping har placerat sig i topp. Linköpings kommun har tagit fram en digital agenda för att bland annat öka den digitala delaktigheten och kompetensen, fortsätta integrera IT inom förskola och skola, höja kvaliteten inom vård och omsorg och bidra till en öppnare och mer tillgänglig kommun. För oss politiker är kontakten med medborgarna oerhört viktig, säger Ann-Cathrine Hjerdt (M), borgmästare och kommunalråd med ansvar för demokratifrågor.! Begär insatser enligt LSS Vill du veta mer? I vänsterspalten på linkoping.se hittar du rubriken Självservice. Den leder vidare till e-tjänster och blanketter. På startsidan på linkoping.se kommer du även att finna tjänsten för att hitta och jämföra verksamheter. Du kan även följa Linköpings kommun på Facebook. Sidan är till för dig som vill följa vad som händer här. I vår uppdateras sidan när det gäller utseende och funktioner. Förutom via webben går det att kontakta Linköpings kommun på telefon (växelns telefonnummer är ) eller genom att besöka ett medborgarkontor. Medborgarkontor City ligger i huvudbiblioteket på Östgötagatan 5. Även i Skäggetorp centrum finns ett medborgarkontor. Rapportera otrygg plats Antalet e-tjänster växer på kommunens hemsida. I ringarna till höger ser du några av dem, både nya och äldre. Sök Inkomstanmälan Anmäl värmepump trygghetslarm Biblioteket hemifrån barnomsorg Ansök om förslag Lämna Bygglovsguiden medborgar- Boka idrottslokal Med mera... AKTUELLT DIALOG Med mera.. 4 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 5

4 DIALOG AKTUELLT REPORTAGE DIALOG Skrattfest på Backstage Ny säsong med stå upp-klubben Lkpg Ha Ha Kristoffer Appelquist, Anna-Lena Brundin och Soran Ismail är bara några av alla komiker som har gästat stå upp-klubben Lkpg Ha Ha genom åren. Just nu är en ny säsong i full gång som vanligt under ledning av komikern och arrangören Ben Kersley. Genom satsningen Lkpg Lab vill han också ge lokala förmågor möjligheten att blomma ut. Ben Kersley i full aktion. Lkpg Ha Ha startade 2008 och håller sedan 2011 till på Backstage i. OTEXT PER CONNING FOTO GÖRAN BILLESON m ett gott skratt förlänger livet kan nog en kväll med stå uppkomik vara en hälsokur. När tidningen Dialog besöker Lkpg Ha Ha en torsdagskväll i februari gästas den välbesökta klubben av komiker som Al Pitcher och Yemi Afolabi. Från scenen på Backstage i avhandlas allt från vinterkräksjuka och reflexvästar till midsommardans och apoteksköer. Publiken skrattar ibland så tårarna rinner. Jag orkar inte garva mer, kvider en tjej och kippar efter andan. Testa skämt Lkpg Ha Ha startade 2008 och håller sedan 2011 till på Backstage. Arrangören Ben Kersley uppskattar att hälften av publiken kommer för de kända namnens skull medan hälften är en grundpublik som kommer för själva klubben. Tillsammans med dragplåstren uppträder också mindre kända komiker som publiken kan upptäcka. Under säsongens återstående shower kommer exempelvis Kristoffer Appelquist och P3-programledarna Sara Andersson och Fritte Fritzson. Ben Kersley driver även Lkpg Lab ungefär en gång i månaden. Lkpg Lab är en öppen kaféscen på Duxe Mfg där vem som helst kan testa sina skämt och utvecklas som stå upp-komiker. Ben säger att stämningen där är mycket avslappnad och att det brukar dyka upp flera nya ansikten som vill prova sina vingar. Ambitionen är också att deltagarna ska kunna skapa nätverk genom att träffas och lära känna varandra. Även för en rutinerad komiker som Ben Kersley är Lkpg Lab nyttigt. Där kan han prova nya idéer på ett annat sätt än om han är inhyrd till en show. Det är en jättebra scen, det är en free zone. Ingen dömer någon, säger han. Vill se engagemang Ben Kersley har också kritiska åsikter om kulturens ställning i Linköping. I en insändare i Corren skrev han häromåret att ännu fler borde vara intresserade av unika föreställningar, som att se levande musik, gå på teater eller se nya namn inom humor. Med erfarenhet från bland annat sina egna evenemang efterlyser han också 6 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 7

5 DIALOG REPORTAGE AKTUELLT DIALOG större närvaro och engagemang i det lokala kulturlivet från kulturoch fritidsnämnden i Linköpings kommun. Det handlar inte om att jag söker efter pengar, utan efter ett intresse, säger han. Ben upplever också att kommunen borde förbättra rollen som stöttepelare för kulturen, till exempel när man som ny arrangör vill bygga upp ett kontaktnät i staden. Ben Kersley gläds annars åt att stå upp-komiken har fått en allt starkare ställning i Sverige de senaste åren. Han pekar på att det finns fler komiker och att många får upp ögonen för dem genom klipp på nätet. En del åker även till städer som London och New York för att kolla på utländska underhållare. Samtidigt har många svenskar fortfarande Släng dig i brunnen som referens för stand up. Och det var för runt 20 år sedan. Det är lite som att prata om fotboll och säga att jag älskar Glenn Hysén. Humorn har utvecklats Ben tycker att humorn har utvecklats avsevärt om man jämför tvprogrammet Släng dig i brunnen med exempelvis dagens kända stå upp-klubb och tv-program Raw. Han ser en stor skillnad i hur komikerna levererar sina skämt och kopplar dem till aktuella händelser. Jag tror även att personer som Magnus Betnér och Soran Ismail har expanderat gränserna för vad man kan skämta om. Ben Kersley har själv uppträtt på klubben Raw i Stockholm några gånger, vilket han tycker har varit fantastiska upplevelser. Klubben har en stor publik, som samtidigt sitter nära scenen. För några år sedan gjorde han också den egna showen 110 % lagom. Den handlade om hur han som engelsman flyttade till Sverige och jobbade hårt för att passa in här. Idén bakom showen var att den mest svenska egenskapen är lagom. Och jag skulle vara den lagomaste personen i världen. Jag skulle inte bara vara 100 procent lagom, utan 110 procent lagom! Gillar att improvisera Inspirationen till sina skämt får Ben från livet i största allmänhet. Idéerna kommer ofta när han är ute och går och inte gör något speciellt. Han gillar också att improvisera direkt på scenen. Det blir mest när jag uppträder på Backstage. Jag älskar faktiskt att komma upp och inte ha någon idé, utan bara snacka direkt. Det är lite zen. Och man får direkt respons på om det är bra eller inte. Själv kan Ben skratta åt allt från gamla stumfilmer och Helan och Halvan till flera nutida komiker. Det blir många olika influenser. Bara för att man spelar hårdrock betyder det inte att man inte kan lyssna på Mozart, och tvärtom. De förbättrar luften i city Kommunen satsar på att förbättra luften i innerstaden. Bland åtgärderna märks minskad trafik på Hamngatan, sänkt hastighetsbegränsning till 40 km/tim centralt, färre dubbdäck och hårdare asfalt. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO STAFFAN GUSTAVSSON Hösten 2011 överskreds gränsvärdet för partiklar i luften på Hamngatan. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket gav då kommunen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för partiklar. Partikelberäkningar under 2013 visade högst halter på Hamngatan, Drottninggatan och delar av Nya Tanneforsvägen. I slutet av förra året presenterade kommunen ett förslag till åtgärdsprogram i nio punkter. Åtgärderna beräknas kosta mellan 15 och 21 miljoner kronor. Programmet har varit ute på samråd och fastställs under våren av kommunfullmäktige. Partiklarna kommer från vägbeläggning, däck, bromsar, upplösta metaller och last. Men det är främst dubbdäck som sliter extra på snöfri vägbeläggning och alstrar partiklarna, säger Helga Nyberg på teknik- och samhällsbyggnadskontoret. Hon ansvarar bland annat för sammanställning av mätresultaten tillsammans med kollegan Caroline Rydholm. Vi läser av mätdata på Hamngatan och rapporterar till Naturvårdsverket. Linköpingsborna kan följa mätningarna på en särskild länk via kommunens hemsida, berättar Caroline Rydholm Farliga partiklar Partiklarna är farliga för främst barn, äldre och personer med nedsatt lungfunktion. Vissa åtgärder är redan beslutade och på gång, andra kommer att vidtas under de sex år som programmet omfattar, säger Helga Nyberg. Den insats som pekas ut som effektivast på kort sikt är minskning av trafikmängden på Hamngatan. Det innebär minskat slitage från bilar och dubbdäck. Nya kollektivtrafikfält på Hamngatan minskar antalet filer för vanlig fordonstrafik till en i varje riktning. Och trafikljusen ställs in så att cyklister och gångare gynnas, menar Caroline Rydholm. Nio punkter 1 Mindre biltrafik, kollektivtrafikfält och ny signalreglering på Hamngatan, Drottninggatan och Järnvägsgatan - beslutat. 2 Ny hastighetsgräns på centrala Caroline Rydholm, till vänster, och Helga Nyberg byter filter i partikelmätaren på den högtrafikerade Hamngatan. huvudgator 40 km/tim - beslutat i hastighetsplan. 3 Minskad dubbdäcksanvändning på frivillig väg via informationskampanjer. 4 Halkbekämpning centralt med bergkross av grövre kvalitet utan skadliga mineraler i begränsad omfattning. 5 Slitstarkare asfalt med hårdare stenar som kostar mer men håller längre. 6 Ny städteknik av gator med bättre rutiner och utrustning på våren och särskilda servicedagar. 7 Damm binds med specialmedlet CMA på högtrafikerade gator. 8 Luftkvalitet påverkar detaljplanering. 9 Mätutrustning sätts upp och visar partikelhalterna. 8 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 9

6 DIALOG TEMA IDÉBUREN SEKTOR TEMA IDÉBUREN SEKTOR DIALOG Inom den idéburna sektorn finns många organisationer som på olika sätt stärker människors livskvalitet. En av aktörerna är Linköpings handikappidrottsförening, LHIF, som sedan 1983 ger funktionsnedsatta personer möjligheter att idrotta och umgås. Och föreningen välkomnar gärna fler medlemmar. TEXT PER CONNING FOTO STAFFAN GUSTAVSSON Mats Persson har varit aktiv i LHIF sedan föreningen startade Det har betytt mycket för honom både idrottsmässigt och socialt. Föreningsliv gör gott för kropp och själ Många aktiviteter hos Linköpings handikappidrottsförening Den vita plastbollen flyger som en projektil fram och tillbaka över nätet. Mats Persson är starkt fokuserad och följer bollen stadigt med blicken. När den närmar sig snärtar han till den med sitt röda bordtennisracket och kollar snabbt motspelarens reaktion. Vi befinner oss i föreningshuset Fontänens gymnastiksal där Linköpings handikappidrottsförening har torsdagsträning i bordtennis. Tidigare har det varit nybörjarträning, nu är det dags för de mer rutinerade spelarna. I en paus berättar Mats att han har varit aktiv i föreningen sedan den startade Bordtennisen har engagerat honom hela tiden och senast ifjol tog han ett par guldmedaljer i senior-sm. Men han har också varit aktiv inom längdskidåkning och friidrott, med deltagande i såväl Paralympics som VM. Som funktionsnedsatt har idrott och LHIF spelat en mycket stor roll i hans liv. Det har betytt allt egentligen. Det handlar också om den sociala biten; alla mina kompisar har jag inom föreningen. En annan spelare som är på plats för att träna är Fredrik Wätterklint. Han kom till föreningen 1985 och har spelat bordtennis sedan dess. Förutom träningarna har det blivit en hel del tävlande, bland annat i SM. Och så har han spelat lite boccia. Fredrik säger att LHIF har inneburit väldigt mycket positivt för hans självförtroende och umgänge. Innan jag började här hade jag inga kompisar. Det fick jag tack vare att jag kom in här. Bred verksamhet LHIF arbetar för ett erbjuda social, rolig och målmedveten träning för alla som har en funktionsnedsättning och som vill idrotta. Det gäller oavsett vilken nivå man vill delta på. Genom olika idrotter ska deltagarna kunna träna bland annat kondition, koordination, balans och motorik. Föreningen har utvecklats mycket under åren och blivit en av de större handikappidrottsföreningarna i Sverige. Vi har en ganska bred verksamhet numera, säger Leif Karlsson, ordförande i LHIF. I utbudet ingår idag sex fasta aktiviteter utöver bordtennis. En av dem är boccia, ett spel liknande boule. Boccia kan även spelas av svårt funktionsnedsatta med hjälp av ränna. En annan aktivitet är mattcurling, som spelas inomhus på nålfiltsmatta. På programmet står också innebandy, och för synskadade finns bollsporterna showdown och goalball. Föreningen har även en ungdomssektion, där barn och unga kan få sin första kontakt med idrott. I ungdomssektionen ingår en idrottsskola där rörelsehindrade i åldern 6-20 år kan träffa nya kompisar, sporta och ha roligt. Leif Karlsson är ordförande i LHIF. 10 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 11

7 DIALOG TEMA IDÉBUREN SEKTOR TEMA IDÉBUREN SEKTOR DIALOG Förhoppningsvis blir de idrottsintresserade och hittar sin idrott bland det vi har i föreningen, säger Leif Karlsson. Prova idrotter Idrottsskolan träffas på måndagar i Fontänens gymnastiksal för att prova olika idrotter, till exempel rullstolsbasket, bordtennis, friidrott och innebandy. Det blir också bollekar som jägarboll, plintboll och doppboll. Till idrottsskolan hör också ett par grupper med killar och tjejer som träffas bara för den sociala gemenskapen. Idrotten kan ge ett bättre liv. Man förbättrar till exempel konditionen och lär sig saker om livet Leif Karlsson, ordförande i LHIF Ytterligare en aktivitet i ungdomssektionen kallas Minisar. Deltagarna är barn i åldern 4-7 år som träffas under lekfulla former varannan lördag. I samband med Minisar har även föräldrar möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter. Föreningen arrangerar dessutom vinter- och sommarläger för ungdomar. Då har vi varit i Missmyra. På lägren blir det till exempel idrott, lek och frågetävlingar. Det är ett blandat program för att man ska komma ut och ha kul. Förebilder På tävlingsnivå har LHIF haft många framgångar i olika mästerskap under åren. Förra året var ett av de framgångsrikaste i föreningens historia när det gäller antal medaljer. Bland utmärkelserna 2013 finns till exempel silver i bordtennis-em, guldmedaljer i bordtennisens senior-sm, guldmedaljer i mattcurling-sm, silver i boccia klass 1 och guld i bordtennisens junior-sm. Sedan tidigare har föreningen många medaljer från SM, EM, VM och Paralympics. Fredrik Wätterklint har varit med i många bordtennistävlingar, bland annat SM. Leif Karlsson menar att LHIF:s framgångsrika idrottare också blir förebilder för de yngre medlemmarna. Vi har flera sådana förebilder, till exempel Mattias Täck som spelar bordtennis. Han har varit med i tre Paralympics och tagit medalj i samtliga. Som yngre spelare kan man tänka kan han, så kanske jag också kan. Leif Karlsson tycker att idrotten för funktionsnedsatta spelar en mycket viktig roll i samhället. Och han ser gärna att fler personer söker sig till LHIF. Idrotten kan ge utövarna ett bättre liv. Man förbättrar till exempel konditionen och lär sig saker om livet. Jag brukar säga att till sjukgymnasten går man för att träna det man är dålig på, och hos oss tränar man det man är bra på.! Vill du veta mer? På hemsidan lhif.se hittar du mer information om Linköpings handikappidrottsförening. Du kan också ringa till föreningens kansli på telefon Dialog med idéburen sektor Linköpings kommun har tillsammans med över hundra organisationer från den idéburna sektorn skrivit under en överenskommelse för hur man ska samverka. Ett sätt är att hålla dialogmöten. TEXT PER CONNING Vid sidan av den privata och offentliga sektorn finns den idéburna sektorn, där människor organiserar sig och agerar för gemensamma intressen. Ett exempel är Linköpings handikappidrottsförening som du kan läsa om på sidorna Andra namn som ibland används för den idéburna sektorn är exempelvis den ideella sektorn eller den sociala ekonomin. Till sektorn hör också exempelvis olika nätverk, stiftelser och kooperativ. Den idéburna sektorn är mycket viktig, säger Carina Boberg (FP), ansvarigt kommunalråd i Linköpings kommun. Hon framhåller till exempel de många föreningarna som ger människor livskvalitet, liksom de arbetsmöjligheter som finns inom sektorn. Linköpings kommun har tagit fram ett program för sin samverkan med den idéburna sektorn. Dessutom har kommunen och en referensgrupp från sektorn gemensamt tagit fram en överenskommelse. Bakgrunden till dessa dokument är att kommunen ser den idéburna sektorn som mycket betydelsefull för både samhället och för den enskilde individen. Programmet och överenskommelsen är ett sätt att lyfta fram detta och att tydliggöra det ömsesidiga beroendet mellan parterna. Hålla dialogmöten I skrivande stund har 106 organisationer skrivit under överenskommelsen. Karin Linkhorst, ansvarig tjänsteman på Linköpings kommun, beskriver den som ett slags gemensamma spelregler. En punkt handlar till exempel om att hålla återkommande dialogmöten. I oktober hölls ett sådant möte då organisationer, tjänstemän och politiker samlades för att diskutera sin samverkan. Det är en utmaning att ha en dialog med så många. Och sektorn är ju inte homogen, föreningarna vill lite olika saker beroende på vad de gör, säger Karin Linkhorst. Mötet hölls enligt metoden Open space som ska ge alla en chans att säga sin mening. Mötesformen innebar också att deltagarna själva bestämde vilka frågor som skulle diskuteras. Omkring 20 ämnen behandlades under dagen. Utifrån dessa framkom tre huvudfrågeställningar: lokaler/mötesplatser, fortsatt dialog mellan kommunen och sektorn, liksom vikten av att engagera olika målgrupper. En grupp tillsattes för att arbeta vidare med frågorna. En punkt handlade också att skapa ett föreningsregister och en informationsplattform, ett arbete som nu pågår. Många deltog på mötet, vilket är jättekul. Det kom fram många bra synpunkter och det var engagerade grupper, säger Carina Boberg. Frivillig underskrift Karin Linkhorst poängterar att det är frivilligt för organisationer att skriva under överenskommelsen, och att det inte är obligatoriskt för att till exempel få föreningsbidrag. Undertecknandet är ett sätt att visa att man vill vara med och utveckla saker tillsammans med kommunen. Överenskommelsen är inte heller den enda dialog som kommunen har med idéburen sektor. Detta sker också på flera andra formaliserade sätt, till exempel i kommunala handikapprådet och i kommunala pensionärsrådet, säger Karin Linkhorst. På nationell nivå finns det också en överenskommelse mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området, och Sveriges kommuner och landsting, SKL.! Vill du veta mer? Mer information om överenskommelsen i Linköping finner du på hemsidan 12 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 13

8 DIALOG PROFILEN PROFILEN DIALOG DIALOG-PROFILEN: LANA BRUNELL GÖR: ÄR SÅNGERSKA, LÅTSKRIVARE, JOURNALIST, KRÖNIKÖR OCH BARNBOKSFÖRFATTARE ÅLDER: 50 ÅR FAMILJ: MAN OCH TRE SÖNER BOR: VILLA I LINKÖPING LÄSER: ALLT MÖJLIGT, FAST HELST INTE DECKARE. ÄR MED I EN BOKKLUBB TITTAR PÅ: VÄLJER OFTAST BORT TV PÅ GRUND AV TIDS- BRIST. FÖRSÖKER GÅ PÅ BIO IBLAND LYSSNAR PÅ: HINNER INTE LYSSNA SÅ MYCKET, MEN GILLAR TILL EXEMPEL NORAH JONES, ELLA FITZGERALD, STEVIE RAY VAUGHAN OCH JANIS JOPLIN. SENAST KÖPTA SKIVA VAR MED DAFT PUNK FAVORITPLATS I LINKÖPING: STADSMISSIONENS CAFÉ PÅ ÅGATAN Drivs av mötet med publiken Sångerska, låtskrivare, journalist, krönikör, barnboksförfattare. Lana Brunell kan sätta många titlar på sitt visitkort. Tidningen Dialog har varit på besök hos den kreativa Linköpingsbon och pratat om musik, strutsar och hemlängtan. TEXT PER CONNING FOTO GÖRAN BILLESON Omslaget till skivan Solblues visar ett svartvitt foto på en glad Lana Brunell. Jag är nog rätt glad och social för det mesta. Jag kan bli arg om jag tycker jag har anledning, men då går det snabbt över. Och jag blir kanske oftare ledsen än arg, berättar Lana. Vi har sällskap av familjens spanska vattenhund Zora som kilar omkring bland möbler och gitarrer i det färgglada vardagsrummet. Solblues släpptes förra året och är Lanas andra soloplatta. Hon beskriver den som en mycket personlig skiva. Den handlar delvis om mig och min familj. Det var när min mamma hade dött som jag bestämde att jag verkligen skulle göra den. Jag hade så mycket jag ville säga. Låtarna är på svenska och handlar om glädje, sorg och kärlek. Musikstilarna spänner över allt från blues, pop och rock till soul, funk och gospel. Förutom att vara soloartist ingår Lana också i bandet Lana & The Papas, där hennes man är basist. De uppträdde bland annat på Linköpings kommuns nyårsfirande på borggården. Att spela live är något Lana gillar skarpt. Det är ju det som är kul. Det är nog därför jag håller på för att möta publiken. Musiken har följt henne genom livet. Som barn spelade hon mandolin, gitarr och piano. Och hon har varit med i åtskilliga band under åren. Ett av dem var Lakritstuttarna, som hon bildade tillsammans med Louise Hoffsten i slutet av 1980-talet. Förutom att sjunga i bandet spelade Lana även bas. Vi körde väldigt blandad musik, det var allt från Gullan Bornemark till Jimi Hendrix. Lana och Louise lärde känna varandra när de sorterade julkort på Posten en vinter. Jag var kanske 19 år då. Vi började snacka musik. Det var nästan inga andra tjejer som höll på med musik på det sättet, så vi fann varandra. Louise tyckte att vi måste ha ett eget band. Hösten 2012 samarbetade de igen. Då var Lana med i Linköpingskören Team Hoffsten i TV4:s musiktävling Körslaget. Gänget fick en hel del uppmärksamhet och tog sig ända till andra plats. Personliga betraktelser Ett tag hade Lana planer på att skaffa sig en teater- och musikutbildning, men satsade istället på Kulturvetarlinjen vid Linköpings universitet. Efter en praktikperiod hos Ragnar Dahlberg på tv-programmet Café Norrköping fick hon jobb på Sveriges Radio Östergötland Där arbetar hon fortfarande som radioreporter. Jag gillar att träffa folk, att få vara ute och göra porträtt. Alla har något att berätta, det gäller bara att få dem att göra det. Under tio år skrev hon också krönikor i Folkbladet, nuförtiden gör hon det i Corren. Spalterna är personliga betraktelser över saker som händer i vardagen. Lana har dessutom skrivit ett par barnböcker tillsammans med Lasse- Majaförfattaren Martin Widmark. Den första boken, Gustava & Tex går till kungen, kom Till den komponerade Lana även musik. Gustava är en struts som har en verklig förebild. En gång gjorde nämligen Lana ett roligt radioreportage på en strutsfarm, vilket gav inspiration till nya berättelser. Förra året släpptes uppföljarboken; Gustava & Tex och den heliga cirkusstrutsen. Att skriva för barn tycker hon inte är någon större skillnad. Man behöver inte tänka så annorlunda egentligen. Fast det får inte vara för avancerat språk förstås. Och böckerna är ju för vuxna också, det är ofta de som läser för barnen. Längtade hem Lana Brunell har bott i Linköping i princip hela livet och trivs i staden. Det är ju här jag har mitt liv. Det är nära till allt. När hon tycker att staden känns för liten tar hon gärna en tur till Stockholm. Lana jobbade även där en sommar när hon var yngre. Hon har också arbetat som au pair i Tyskland knappt ett år. Men jag längtade bara hem. Jag är nog en hemmamänniska. Linköping är bra. 14 DIALOG linkoping.se 14 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 15

9 DIALOG AKTUELLT TEMA IDÉBUREN SEKTOR DIALOG Testpiloter får köra elcykel I april startar Smarta resan. Det är en satsning som Linköpings kommun kör igång för att fler Linköpingsbor ska välja ett mer hållbart resande. I tre stadsdelar kommer ett antal testpiloter få möjligheten att byta bilen mot buss eller elcykel under två veckor var. De som får möjlighet att vara med i projektet kommer att kontaktas av kommunen. Hållbara färdsätt gynnar plånbok, miljö och hälsa. För en del ger det även tidsvinster att inte arbetspendla med bil, säger Sandra Viktor, kommunikatör i Linköpings kommun. Smarta resan kommer att hålla på året ut. Den sista gruppen testpiloter får köra elcykel under vintern och utvärdera hur Linköping är som cykelstad då. Deltagarna får besvara enkätfrågor direkt efter sin testperiod, och även tre månader efter. Detta för att kunna berätta om sin användning av färdsätten. Under testperioden undersöks också hur mycket koldioxidutsläppet minskar för testpiloterna. Smarta resan är en del i Linköpings kommuns mål att bli en koldioxidneutral kommun till Nytt kraftvärmeverk i Gärstad Simhall på Stångebro Kommunfullmäktige beslutade i december att upphäva det tidigare beslutet om att placera en ny simhall i anslutning till Tinnerbäcksbadet. I stället ska kommunstyrelsen redovisa underlag för en placering inom Stångebroområdet, där alternativen är Racketcentrum och Norrköpingsvägen. Placeringen på Stångebro gäller ny simhall, inte utebadet med sjön och hela funkismiljön som ska vara kvar och rustas upp, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Bakgrunden till den nya placeringen är att det har kommit fram nya förutsättningar. Det finns till exempel risk att nuvarande simhallskonstruktion inte håller om en ny simhall byggs intill. Det har också visat sig att simhallen behöver större yta än vad tidigare beräkningar angett. Placeringen vid Tinnerbäcksbadet ger även högre byggkostnader, jämfört med andra placeringar. Ytterligare faktorer bakom beslutet är att Stångebro kommer att ligga i ett nav för bussar och tåg när Ostlänken och en ny station byggs. Dessutom ska Folkungavallen bli ett nytt centralt Under 2013 har 708 lägenheter börjat byggas i Linköping. Inte något år från 2001 och framåt har så många lägenheter påbörjats i Linköping. De senaste åren har bostadsbyggandet varit relativt lågt, både i Linköping och i landet som helhet. Den finansiella situationen i omvärlden är ett viktigt skäl till det. Men nu pekar kurvorna bostadsområde av hög kvalitet. Simhallens stora yta skulle minska antalet byggrätter och med det exploateringsintäkterna. I skrivande stund är det inte beslutat var simhallen ska placeras. Ökat bostadsbyggande uppåt i Linköping. Under 2013 påbörjades produktionen av över 700 lägenheter ett rekord för 2000-talet. Barn från Ånestadsskolan hjälpte från vänster Anders Jonsson, Gösta Gustavsson och landshövding Elisabeth Nilsson att ta första spadtaget på den nya pannan. Nu bygger kommunägda bolaget Tekniska Verken en femte panna i Gärstad. Den ska ersätta delar av kraftvärmeverket bakom Linköpings resecentrum och minska koldioxidutsläppen. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON För att göra det möjligt för Linköping att växa över Stångån ska värmeverket bakom resecentrum fasas ut på sikt. Istället vill Tekniska Verken samla energiproduktionen på anläggningen i Gärstad. Det här är första etappen. Bolaget minskar kol- och oljeeldningen på kraftvärmeverket vid resecentrum till förmån för avfallsbränsle och biobränsle. Vi minskar miljöproblemen i Europa genom att ta hand om avfall därifrån. Samtidigt värmer vi Linköping och på sikt kanske även grannkommunerna, säger Tekniska Verkens ordförande Gösta Gustavsson (C). Det är en mycket stor investering för bolaget den största hittills. Kostnaden beräknas till drygt en miljard kronor. Just de höga investeringskostnaderna är en av anledningarna till att inte hela värmeverket vid resecentrum avvecklas direkt. Den femte pannan är tänkt att tas i drift Den kommer att producera el och värme som motsvarar värmebehovet för villor. Driften är effektivare än gamla kraftvärmeverket och minskar koldioxidutsläppen med motsvarande bilar, förklarar Tekniska Verkens vd Anders Jonsson. Glasfasad mot E4 Den nya pannan kommer att utformas så att den liknar den senast byggda med glasfasad mot E4. Skorstenens höjd blir också densamma 67 meter. Pannan placeras på sidan om den panna med glasfasad som redan finns. Det innebär att Linköping kommer att få två tvillingpannor väl synliga från E4. Linköping växer och kommer att behöva mer energi. För att möta den framtida efterfrågan på värme och el samt fasa ut användningen av kol och olja är satsningen viktig. Barnen är de som har mest nytta av den här långsiktiga investeringen, menar Gösta Gustavsson. Ingen avgiftshöjning Han säger också att tack vare den här nya investeringen behöver inte Tekniska Verken höja avgifterna för fjärrvärme på samma sätt som har skett tidigare. Om något år när bygget är igång på riktigt kommer 100 entreprenörer att vara sysselsatta med den nya pannan, berättar Anders Jonsson. Gärstadområdet inklusive återvinningscentralen och biogasanläggningen är unik i sitt slag eftersom Tekniska Verken kan dra nytta av alla typer av avfall där. Från återanvändning och återvinning till energiåtervinning och deponi. 16 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 17

10 DIALOG AKTUELLT AKTUELLT DIALOG Hanne Gewecke tycker att det är kul att få jobba en del som ungdomsombud i Skäggetorp där hon bor. Ungdomsombudet från Skäggetorp Hanne Gewecke är ungdomsombudet som bor i Skäggetorp. Som ny på posten har hon direkt fått börja jobba på hemmaplan med att intervjua Skäggetorpsungdomar om deras livssituation. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO STAFFAN GUSTAVSSON Det är väldigt kul att få jobba i Skäggetorp. Eftersom jag inte gått i skolan där på länge har jag inte så många kompisar i Skäggetorp. Nu får jag träffa och lära känna många ungdomar när jag sitter i cafeterian på Skäggetorpsskolan och pratar med dem, säger hon. Tillsammans med det andra ungdomsombudet Almir Pejda genomför hon under året ett projekt som går ut på att ta reda på hur ungdomarna i Skäggetorp och Berga upplever sin situation. Här utgår ungdomsombuden från en livsstilsenkät som kommunen gjort bland ungdomar som går i femman, åttan och andra året på gymnasiet. Resultaten sticker ut i en del frågor i områden som Skäggetorp och Berga. Nu håller ombuden på med att försöka ta reda på varför. Vanligtvis sitter ungdomsombuden på vindsvåningen i stadshuset. Deras normala arbetsuppgifter är att förmedla synpunkter mellan kommunens ungdomar och politiker. Ungdomsombuden anställs på ett år och går om lott så att de ska kunna överföra kunskap till varandra. Otrygg av rykten I vanliga fall håller vi mest på med olika obligatoriska uppgifter, men just nu är det projektet som tar all tid. Hittills har jag varit mycket i Skäggetorp men jag har även besökt Berga, förklarar Hanne Gewecke. Vi har kommit igång riktigt bra i Skäggetorp. Intervjuat ungdomar på ABF och Skäggetorpsskolan. I Berga har jag varit på fritidsgården Berga slott. Hon tycker att ungdomarna ofta har bra svar på frågorna. Som exempel nämner hon tryggheten kvällstid i dessa bostadsområden. Svaren från livsstilsenkäten visar att otryggheten bland ungdomar är större i Skäggetorp och Berga än bland genomsnittet i kommunen. Många ungdomar i Skäggetorp säger att man blir otrygg för att det går rykten och pratas om olika farliga saker som hänt och händer i området. Men att de själva sällan varit med om det, berättar Hanne Gewecke. Blev inspirerad Att ungdomsombuden når ut till ungdomarna bevisas av sättet som Hanne Gewecke fick sitt jobb på. De tidigare ungdomsombuden Elsa och Linnéa var på Berzan och pratade när jag gick i trean på gymnasiet. Jag tyckte de var så inspirerande och att de hade ett jättehäftigt jobb så jag ville också bli ungdomsombud. Jag frågade Linnéa hur man söker och sedan gjorde jag det. Jag ringde varje vecka och talade om hur gärna jag ville ha jobbet. Efter ett tag gav mitt tjat resultat och jag fick börja, säger Hanne Gewecke och skrattar åt minnet. Förutom projektet är hon med på öppet stadshus för kommunens åttondeklassare, en mässa om girlpower på Arbis och på eget initiativ kontaktar hon elevkårer på gymnasieskolor. Jag var själv ordförande i elevkåren på Berzan så det ska bli kul. I framtiden tänker jag plugga vidare, kanske statsvetenskap. Möjligen utomlands. Förstelärare stärker skolan I höstas började Linköpings kommun anställa förstelärare i skolan, bland annat för att förbättra undervisningen. En av dem är Susanna Kellgren Lundberg, som brinner för sitt ämne svenska. TEXT PER CONNING FOTO GÖRAN BILLESON Förstelärare är en ny karriärtjänst i Sverige som regeringen har beslutat att ge statsbidrag till. En grundtanke är att förstelärare ska göra läraryrket mer attraktivt och samtidigt säkra god undervisning för eleverna. En förstelärare ska under minst 50 procent av arbetstiden arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I övrigt kan huvudmannen forma tjänsternas innehåll. En förstelärare kan till exempel vara huvudansvarig för ett ämne, coacha andra lärare och leda projekt som förbättrar undervisningen. Susanna Kellgren Lundberg är förstelärare i svenska på Anders Ljungstedts gymnasium. Hon sökte tjänsten eftersom hon brinner för ämnet och vill stärka kunskaperna. För mig innebär tjänsten bland annat att jag diskuterar pedagogiken och svenskämnets viktiga roll med utvecklingsledargruppen på skolan. Jag har även pedagogiska samtal med lärare om hur man till exempel kan möta olika problem i klassrummet. Jag är också ämnesansvarig på skolan. Hon säger att arbetet som förstelärare gör att hon kan hålla sig ajour med aktuell forskning och att hennes planering nu ligger på ett mer långsiktigt plan. Förutom att vara förstelärare är Susanna Kellgren Lundberg en av Linköpings kommuns yrkesambassadörer. Det innebär att hon kan berätta för intresserade personer om sitt yrke och om hur det är att arbeta för Linköpings kommun. Den stora tjusningen i att arbeta som lärare handlar för Susannas del om själva mötet med eleverna. De är medverkande i undervisningen och jag får vara med och se hur de utvecklas. Utveckla undervisningen För att arbeta som förstelärare ska man vara en legitimerad lärare som bland annat har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning. Till kriterierna hör också att läraren ska ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. I Linköpings kommun får den första omgången förstelärare kronor mer i månadslön. Dessutom viks 40 procent av arbetstiden för utvecklingsarbete i skolan, vilket Linköping utmärker sig med bland andra kommuner. Kommunen anställde i höstas de första 16 lärarna med detta särskilda utvecklingsuppdrag. Tanken är att denna skara under våren ska ha växt till 51, varav 35 i grundskolan och 16 inom gymnasieskolan. I grundskolan undervisar förstelärarna nu i ämnen som svenska och matematik. På gymnasiet ligger fokus på gymnasiegemensamma ämnen, till exempel svenska. Satsa på lärare Carina Boberg (FP) säger att kommunens inriktning är att fortsätta tillsätta karriärtjänster för lärare. Planen är att till höstterminen erbjuda betydligt fler skickliga lärare en förstelärartitel och ett lönelyft, då utan det särskilda utvecklingsuppdraget. Carina Boberg tycker att det är viktigt att lärare kan höja sin lön utan att behöva gå vidare till exempelvis en rektorstjänst. Vi vill premiera duktiga lärare så att de ska vara kvar. Vi vill vara en bra skolkommun där vi satsar på våra lärare. Det är i förlängningen bra för våra elever och för resultaten i skolan, säger hon. Susanna Kellgren Lundberg är förstelärare i svenska på Anders Ljungstedts gymnasium 18 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 19

11 DIALOG AKTUELLT AKTUELLT DIALOG Schematiska illustrationer över de två alternativen till Ostlänkens passage genom staden. På bilderna syns möjligheterna till framtida bebyggelse runt Stångån som vita fastigheter. En bro drygt tre gånger så bred som Öresundsbron blir ett märkbart element i stadsbilden. Undre bilden visar stadsbilden med järnvägen i tunnel under centrala Linköping. Det nya resecentrat är illustrerat som en blå glaskupol på östra sidan av Stångån. Korridor C. Ostlänken och Södra stambanan förläggs i tunnel under Linköping. Ja till en tunnel för Ostlänken Södra stambanan och höghastighetsbanan Ostlänken ska gå i tunnel under Linköping. Det anser samtliga åtta politiska partier i Linköpings kommunfullmäktige. Senare i vår meddelar Trafikverket sitt beslut. TEXT LOTTIE MOLIN Vid sammanträdet i februari antog fullmäktige i politisk enighet yttrande över Trafikverkets kompletterande järnvägsutredning. För Linköpings kommun gäller det som benämns korridoralternativ C i utredningen: Ostlänken och stambanan i tunnel under staden. Ostlänken till Glyttinge. De övriga alternativen till korridorer var: A) Ostlänken och stambanan ovan mark och på bro över Stångån. Ostlänken fram till Steninge. B) Samma som A, men Ostlänken till Glyttinge. D) Ostlänken i tunnel och stambanan ovan mark och på tunnel över Stångån. Långsiktigt hållbar lösning I sitt remissvar till Trafikverket, betonar kommunen att valet av korridor för järnvägen inte bara är en teknisk fråga om tunnel eller bro. Det är ett val som kommer att påverka Linköpings framtid. Det är viktigt att lösningen är långsiktigt hållbar och att samhällsbyggnadsperspektivet avgör valet. Trots den totala politiska enigheten, är det inte helt klart ännu om det blir en tunnel eller en bro till slut. Det är Trafikverket som äger frågan. Trafikverket väger samman yttranden från bland andra Linköpings kommun och gör en slutrapport med analys som beräknas vara klar i maj juni. Utifrån den slutrapporten tar Trafikverket ställning, säger översiktsplanerare Oscar Lindgren, som har arbetat med utredningen, tillsammans med planarkitekt Frida Sjöblom. Trafikverkets ställningstagande är ändå inte slutpunkten i processen. Formellt ska regeringen också ta ställning genom att ge klartecken till att bygga Ostlänken. Efter att kommunfullmäktige uttalat sig för en tunnel, inleddes förhandlingar mellan kommunen och Trafikverket för att komma fram till ett samverkansavtal, där bland annat kostnaderna för alternativ C ska bli tydligare än vad de är i den kompletterande järnvägsutredningen. Det är Trafikverket som står för finansiering av kostnader för spår, perronger med mera. För korridor C finns ett kostnadsintervall på mellan 11,5 och 18 miljarder angivet för anläggningen. Anläggningskostnaden är dock osäker. Osäkerheten kommer att minska vartefter processen fortskrider. Kommunen finansierar utbyggnad av staden i anslutning till den nya stationen. Det gäller sådant som anslutande vägar, p-platser för cyklar och bilar, busshållplatser med mera. Ännu är det för tidigt att säga någon summa. Staden kan knytas samman Argumenten för att välja tunnel framför bro, är bland annat att staden knyts samman bättre, barriäreffekterna minskar, det frigörs mer mark som bland annat kan användas för bostäder och Stångåns vatten kommer mer till sin rätt. Kommunens teknik- och samhällsbyggnadskontor arbetar nu vidare med utvecklingsplanen för Innerstaden. När innerstaden växer över ån blir staden rundare och tätare, Stångån införlivas i centrum, en ny station byggs och den nya stadsdelen Stångebro växer fram. Kontoret arbetar också med ett detaljplaneprogram för resecentrumområdet och ger stöd i förhandlingarna med Trafikverket.! Visste du att? Ostlänken är en 15 mil lång järnväg mellan Järna (utanför Södertälje) och Linköping. Den byggs för tåg som kan köra över 300 kilometer i timmen. Byggstart planeras till Ostlänken är en del av Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg. Översiktsplanerare Oscar Lindgren och planarkitekt Frida Sjöblom. 20 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 21

12 DIALOG DEBATT DEBATT DIALOG Så här tycker politikerna om Ostlänkens dragning genom Linköping Moderaterna Paul Lindvall Vi står inför uppgiften att bygga framtidens Linköping med den nya stadsdelen Stångebro, med ny järnväg och en innerstad som växer över ån. Genom att lägga både Ostlänken och södra stambanan i tunnel tillvaratas Linköpings unika utvecklingsmöjligheter. Barriäreffekterna i centrala staden försvinner med en tunnel. Här igenom öppnas fantastiska möjligheter att tunnel? bro eller bygga för framtiden. Den möjligheten får vi inte missa! Det är bra att vi har politisk samsyn om att välja tunnel. Vi har flera spännande bostadsprojekt på gång, till exempel Övre Vasastaden med 900 nya lägenheter, där byggandet kan komma igång under våren. Det är också nya bostäder på gång i Folkets park, Majelden och Ekkällan. Det känns bra att se många lyftkranar och grävskopor i staden, det betyder att det händer mycket! Vi investerar stort. De ekonomiska överskotten under åren har gett möjligheter att bygga upp stora reserver som vi kan använda. Folkpartiet Linnéa Darell Beslutet att förorda en järnvägstunnel är såväl historiskt som framtidsinriktat. Med en tunnel kan stora ytor frigöras för bostäder och vi kan skapa fantastiska miljöer kring Stångån. En tunnel innebär även goda möjligheter att knyta samman stadsdelar bättre. Dels handlar det om att knyta samman Vasastan med ån och i förlängningen Tannefors med Stångebro. Vad tycker du? Gå in på vår hemsida och diskutera. Men med tunnellösningen ser Folkpartiet även mycket goda möjligheter att bygga samman Skäggetorp med övriga staden och bryta stadsdelens karaktär av satellit. Vi är inte i hamn än. Först behöver noggrannare kalkyler göras av vad en tunnel kommer att kosta och sedan behöver staten skjuta till pengar för de förmodade merkostnaderna. Men Folkpartiet är mycket optimistiskt kring att vi ska få en lösning som ger Linköping fantastiska möjligheter att fortsätta utvecklas. Centerpartiet Muharrem Demirok Allt annat än en tunnel vore förödande för den fortsatta stadsutvecklingen i Linköping. Socialdemokraterna Lena Micko Med Ostlänken och södra stambanan i en tunnel genom Linköping finns större möjligheter att påverka stadens utveckling utan stora ingrepp, jämfört med en bro. En tunnel skulle hålla ihop staden på ett bättre sätt, medan en bro skulle dela staden. Med en tunnel gynnas framkomligheten. Skäggetorp och Ryd integreras med övriga staden, vilket är mycket positivt. När fullmäktige Vänsterpartiet Monica Ericsson Att Ostlänken byggs för också med sig en utveckling av själva staden. Vi kommer till exempel att få en ny tågstation som leder till att staden växer över ån. Det är bra. Kommunfullmäktiges enhälliga beslut att meddela Trafikverket att vi vill att den nya tågrälsen ska gå i tunnel under staden och komma upp vid Glyttinge, är också bra. Det är Trafikverket som En gigantisk järnvägsbro skulle ha skapat en barriär, som delat staden. Genom tunnelbeslutet bygger vi en gemensam stad, en stad att växa i, i stället för en stad med två separata delar. Med en tunnel kan vi ta vara på vattnet, genom att Stångån inte störs av järnvägen. Detta är i första hand ett stadsutvecklingsprojekt, inte ett teknikprojekt. Det har vi tydligt slagit fast i projektet Innerstaden växer över ån, som Ostlänken och dess dragning genom Linköping i högsta grad är en del av. Idén är staden ska växa över ån på ett naturligt sätt, i sin egen takt utan att tvinga fram något. När staden växer över ån får vi en fantastisk möjlighet att lyfta fram nya stadskvaliteter, skapa nya bostadsområden, nya grönområden och utveckla trafikstrukturer. tog beslutet om bro var det tekniskt, ekonomiskt och gestaltningsmässigt att föredra. Sedan dess har flera tunnlar byggts i landet och kunskapen har ökat. Att bygga en så gigantisk bro som det skulle bli, känns inte realistiskt. De ekonomiska kalkylerna vi fått är dock grova och kräver en noggrann genomgång. Det är mycket viktigt att finansieringen är tydlig och kvarstår: kommunen betalar för det som byggs runt omkring järnvägen men själva banan är ett nationellt åtagande. Att bygget kommer i gång 2017 är också viktigt att hålla fast vid. kommer att ta beslut om bro eller tunnel. Om de bifaller Linköpings förslag om tunnel, så innebär det att mark frigörs för att bygga nya bostäder i stadens centrum. Tunnelalternativet innebär också att riksintresset Kinda Kanal lämnas ohotat. Det är synd att Trafikverket velat ha in yttrandet om bro eller tunnel så snabbt att många Linköpingsbor inte hunnit vara med och tycka till i frågan. Bro eller tunnel kommer att påverka stadens utseende för lång tid framöver. Många fler hade säkert velat vara med och diskuterat saken. Kristdemokraterna Jan-Willy Andersson När fullmäktige tog beslutet om att Ostlänken skulle gå på en bro genom Linköping, var vi helt med på det. Det var det enda alternativet då, bland annat på grund av kostnaderna. Vi ville inte heller ha en lång process, som skulle försena projektet, eller till och med ställa in det. Nu har Trafikverket öppnat upp för en tunnel djupare ned i berget, vilket är praktiskt, tekniskt och ekonomiskt möjligt. Detta tillsammans med den enormt Miljöpartiet Nils Hillerbrand Miljöpartiet är positivt inställt till hela Ostlänkenprojektet och vill se en byggstart så snart som möjligt. Både Ostlänken och södra stambanan bör gå i tunnel. Fördelarna är att barriäreffekten går bort och mark frigörs för annat, som bostäder, parker och koloniområden. Vi ser också stora sociala vinster med minskade barriäreffekter mellan olika stadsdelar, inte minst gäller det Skäggetorp Sverigedemokraterna Johan Karlsson Vi i Sverigedemokraterna förordar det så kallade alternativ C bland de förslag som vi fått ta ställning till. Det innebär att vi vill se både Ostlänken och södra stambanan i en tunnel under staden. Anledningar till detta är många. Bland annat slipper vi en enormt stor bro som skulle göra stort intrång på vackra Stångån. Istället frigör vi mark som kommer stora/breda bro (bredare än 3 motorvägar bredvid varandra) som arkitekttävlingen kunde visualisera har helt förändrat vår inställning. Vi är positiva till tunneln, eftersom det blir mindre påverkan på staden. Tunnel innebär helt andra möjligheter att bygga i området och att använda marken på ett spännande sätt. Tillgänglig infrastruktur är en avgörande faktor för utvecklingen av en kommun. Utvecklingen av flygplatsen är oerhört viktig för stora delar av näringslivet, som har många resdagar och kontakter i hela världen. Bra vägnät och järnväg är också viktiga, både för privatpersoner och för näringsliv. som kommer ges nya möjligheter att binda ihop området med intilliggande stadsdelar. Vi ser också en stor fördel i att Stångåns naturvärden kan säkras och utvecklas i framtiden. Tunnelalternativet öppnar också upp för stora möjligheter till rekreation i ett attraktivt stadsrum intill Stångån. En järnvägsbro skulle bli en koloss som skulle dominera stadsbilden. Det skulle också innebära mera störande buller. Med Ostlänken minskar behovet av civilflyget i staden, så det finns ingen anledning att koppla ihop flyg och järnväg. spela en avgörande roll i stadens utveckling. Beslutet kring bro- eller tunnelalternativet är stort och kommer att göra avtryck långt fram i historien. Genom att dra järnvägen under mark tror vi att framtida generationer får bättre förutsättningar att fortsätta att utveckla staden. 22 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 23

13 DIALOG KOMMUN KOMMUN DIALOG Linköpingsbo flyttas till 2017 Efter att ha lyssnat på ett stort antal intressenter planeras nu bo- och samhällsbyggnadsexpot Linköpingsbo att flyttas fram ett år till sommaren Arbetet med att förverkliga planerna för den nya stadsdelen Vallastaden pågår för fullt och första byggstart sker i höst enligt plan. I nära dialog med bolaget och olika intressenter har vi kommit fram till att det är klokt att flytta fram samhällsbyggnadsexpot till Då får expobolaget ännu bättre förutsättningar att kunna förverkliga ett riktigt bra samhällsbyggnadsexpo. Detta genom att fler bostäder, verksamheter och annat hinner komma på plats, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Expot fortskrider med utgångspunkt från fastställd detaljplan och antaget förslag i arkitekttävlingen. Ett större antal byggherrar har slutit avtal för att börja bygga den nya stadsdelen Vallastaden, de första i augusti. Intresseväckande Kommunledningskontoret ges ett tydligt uppdrag att säkerställa samordning av förvaltningar och kommunala bolag så att ingen otydlighet råder om ansvar och befogenheter. Vi kommer också att tillföra nödvändiga resurser för att säkerställa att det blir ett innovativt och intresseväckande samhällsbyggnadsexpo, säger Paul Lindvall. Tanken på en flytt av datum har vuxit fram i samarbete med intressenterna. När vi har lagt samtliga planer på varandra så ser vi att vi genom att skjuta fram expot ett år kommer att kunna visa besökarna en mer komplett stadsdel. Området kommer helt enkelt vara mer moget att visa på hur ett framtida samhälle kan byggas. Det känns bra att så många intressenter och byggherrar uttryckt sitt stöd för flytten, säger Muharrem Demirok, ordförande för Linköpingsexpo AB. Byggherrar som tecknat avtal för att börja bygga är: Stångåstaden, HSB, Omniplan, Hemgården, Hökerum Bygg, Gotec, Maria Grahn, SEFA, Myresjöhus, Bostaden och Byggfast. Så styrs Linköpings kommun Verksamheten styrs av kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker, som väljs vart fjärde år. Deras uppdrag är att ge Linköpingsborna den kommunala service de behöver och vill ha. Fullmäktige väljer ett antal kommunalråd med olika ansvarsområden. Under nuvarande mandatperiod består den politiska majoriteten av Allians för Linköping. Även oppositionen har kommunalråd och gruppledare. Allians för Linköping Ann-Cathrine Hjerdt (m), borgmästare, kommunalråd: Samordningsansvar demokrati, marknadsföring, besöksnäring och turism, övergripande trygghetsfrågor, internationella kontakter (vänorts- och systerorts relaterade). Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd: Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet, samordningsansvar övergripande planeringsförutsättningar och strategier, samordningsansvar ekonomi, näringsliv och bolagsfrågor, internationella frågor och kontakter (näringslivsrelaterade). Christian Gustavsson (M), kommunalråd: Samordningsansvar personalfrågor, mål- och utvärderingsfrågor, interna servicetjänster (inom ramen för fjärde storstadsregionens kommunalförbund) Linnéa Darell (FP), förste vice ordförande kommunstyrelsen. Carina Boberg (FP), kommunalråd: Utbildning, kultur, idrott, integration och arbetsmarknad. Muharrem Demirok (C), kommunalråd: Miljö, samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande, kommunikationer, gator och vägar, parker, natur, grönområden och landsbygdsutveckling. Jan-Willy Andersson (KD), kommunalråd: Äldre frågor, omsorg, sociala frågor, folkhälsa. Kontakta kommunen: Ring växeln Kommunens hemsida har all viktig information. Ann-Cathrine Hjerdt (M) Borgmästare (arbete) (hem) Muharrem Demirok (C) (arbete) (hem) Eva Lindh (S) (arbete) (hem) Paul Lindvall (M) Kommunstyrelsens ordförande (arbete) (hem) Jan-Willy Andersson (KD) (arbete) (hem) Gruppledare Christian Gustavsson (M) (arbete) Lena Micko (s) (arbete) (hem) Nils Hillerbrand (MP) Gruppledare (arbete) Linnéa Darell (FP) (arbete) (hem) Jakob Björneke (s) (arbete) (hem) Monica Ericsson (v) Gruppledare (arbete) (hem) Det Du är kan ett nationellt också kontakta mål att hemsjukvården dina politiker ska genom föras att mejla: över från landstingen till kommunerna. Carina Boberg (fp) (arbete) Kristina Edlund (S) (arbete) Johan Karlsson (SD) Gruppledare (arbete) Välkommen till Medborgarkontoret All vägledning på ett ställe Vi hjälper dig att hitta rätt i samhället Bostadsinformation Budget- och skuldrådgivning Konsumentvägledning Samhällsinformation Tomtförmedling Turistinformation Linköpings kommun linkoping.se/medborgarkontor På Medborgarkontoret finns också: Arbetsförmedlingen Arkitektrådgivning, ring för bokade besök Brottsofferjouren i Linköping Byrån mot diskriminering Juridisk rådgivning, ring för bokade besök Polis Resurspoolen Äldrelots Medborgarkontor City I Stadsbiblioteket, tel Medborgarkontor Skäggetorp Skäggetorps centrum, tel , Energimässa på Tornet Få tips om energisparande åtgärder som både spar pengar och främjar miljön! Tornet, lördag 29 mars kl Lokala utställare av energi och uppvärmningsprodukter. Flera intressanta seminarier. Tipspromenad och nybakade bullar till bra pris. I samarbete med Villaägarna Linköping. Linköpings kommun linkoping.se EARTH HOUR LÖRDAG 29 MARS Linköpings kommun linkoping.se/earthhour Fri entré! Välkommen! Eldshow och inspiration! Kl. 19 Lambohov Kl. 20 Skäggetorp 24 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 25 Earth hour annons 2014.indd :00:53

14 UPPLEV DINA FAVORITER LIVE CHRISTER SJÖGREN - SINATRA! THE FOOO LKPG HA HA! MED UNDER YTAN HENRIK DORSIN BO KASPERS ORKESTER FÖRSTKLASSIKER VERDI REQUIEM NICK LOWE TOMAS LEDIN & HÖGA KUSTEN KAPELLET Söndag 30 mars 19:00 Måndag 14 april 19:30 Torsdag 10 april 19:30 - AV MÅRTEN ANDERSSON Fredag 11 april 20:00 FRITTE & SARA Torsdag 3 april 20:00 Onsdag 16 april 19:30 ENT STUD Fredag 4 april 19:30 DENT STU Nick Lowe (UK) Fredag 11 april 19:00 Söndag 27 april 19:00 Solo in concert LINKÖPING, KONSERT & KONGRESS 16 APRIL BILJETTER: ARENABOLAGET TICNET.SE Crusellserien 70 70, BLIXTEN.SE SICK PUPPIES TORSSON Fredag 11 april 20:00 Fredag 4 april 20:00 Crusellserien ENT STUD 5 SEKLER 5 TONSÄTTARE 5 MUSIKER LET IT ROCK ENT Lördag 5 april 19:30 FRAMTIDSKONSERTEN Söndag 6 april 16:00 GLENN MILLER 110 ÅR THE HAUNTED Senaste bokningarna - först! HERO4EVER JAMES BLUNT Få full koll på när din favoritartist kommer till Linköping. Ta del av unika erbjudanden och planera in nya spännande upplevelser med dina vänner. Lördag 12 april 19:30 Arenabolaget i samarbete med Östgötamusiken presenterar stolt Söndag 13 april WEEPING WILLOWS Söndag 13 april 19:30 Fabian Wellving 2104 Lördag 5 april 17:00 KRISTOFFER, ISAK & ERIK Torsdag 8 maj 20:00 STUD MARIE FREDRIKSSON VUXENKRUXET Söndag 4 maj 15:00 LKPG HA HA! MED Lördag 12 april 17:00 Lördag 5 april 15:00 VIKTORIA TOLSTOY Fredag 16 maj 21:00 Fredag 10 oktober 20:00 Cloetta Center Ladda ner Arenabolaget på App Store VIN I LINKÖPING Arenabolaget Med reservation för ändringar

15 LOKALT Berga DIALOG AKTUELLT Aktivitetspark på Garnisonen Om allt går som tänkt kan det finnas en aktivitetspark på Garnisonsområdet våren Eleverna på Internationella skolan Atlas och Kunskapsskolan har fått vara med och tycka kring parkens utformning. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON Tanken är att det ska bli en aktivitetspark på det område mellan Garnisonen och Coop som idag används som tillfällig parkeringsplats intill bussdepån. Aktivitetsparken ska enligt planerna börja byggas under hösten Här har elevrepresentanter från de båda skolorna på Garnisonsområdet, Internationella skolan Atlas och Kunskapsskolan, i ett tidigt skede fått vara med och tycka till kring utformningen. På mötet fick vi önska hur vi ville att aktivitetsparken skulle se ut, säger Elin Theorin Johansson som går i sexan på Atlasskolan. Hennes klasskamrat Ramona Brorsson var sjuk vid första mötet. Men hon är lyrisk när hon får se den förstudie med olika förslag till utformning av aktivitetsparken som landskapsarkitekt Beatrice Beatrice Andersson visar förstudien för eleverna Elin Theorin Johansson, till vänster, och Ramona Brorsson. I skrivande stund är inte den exakta utformningen beslutad. Andersson på teknik- och samhällsbyggnadskontoret tagit fram. Spännande förslag Det låter spännande. Ett stort schackspel vill jag ha. Det har jag spelat tidigare, och då brukar jag ta bort drottningen och vara drottning själv, säger Ramona Brorsson. I förstudien finns exempelvis förslag om en stor gräsyta, en multiarena med konstgräs och en asfalterad arena för bland annat basket och landbandy samt en löparbana runt hela parken. Vidare korggunga och vanliga gungor, klätterlek och studieplatser med bänkar. Aktivitetsparken ska finansieras med exploateringspengar från NCC som bygger i området, berättar Beatrice Andersson. Elin Theorin Johansson tycker att det skulle vara bra med en parkourhinderbana: Det är inte min fritidssysselsättning, men det skulle vara spännande att prova på. KONTAKTA DINA LOKALA POLITIKER I BERGA. Kommunfullmäktige i Linköping har elva geografiska utskott, ett för varje kommundel. Vi är din länk till kommunen. Välkommen att höra av dig till oss om frågor i din kommundel! Utskottet Berga omfattar Berga församling med stadsdelarna Ramshäll, Vidingsjö, Berga församlings glesbygd, gamla delen av stadsdelen Vimanshäll nordväst om Söderleden, Garnisonen samt Övningsområdet. Gunilla Almesåker (FP) ordförande Tel bostad: Tel arbete: Yvonne de Martin (C) Tel bostad: Mobil: Ali Hajar (S) vice ordförande Tel bostad: Tel arbete: E-post: ali.hajar& linkoping.se Leif Tollén (S) Tel bostad: Mobil: Anna Steiner Ekström (M) Tel bostad: Tel arbete: anna.steiner. ekstrom&linkoping. Olov Öberg (MP) Tel bostad: David Idebro (M) Mobil: Du kan kontakta dina politiker genom att mejla: se eller genom att byta ut & till i annan angiven mejladress. 28 DIALOG linkoping.se

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning 2013-11-26 Kommunstyrelsen Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning Alla skolor som har teknikprogrammet bör inte automatiskt ha rätt att genomföra det fjärde året. Det skriver Linköpings kommun

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45. Ledamöter:

Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45. Ledamöter: Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45 Ledamöter: Jan-Olof Sewring, ordföranden ledamot socialnämnden Mikael von Krassow, ledamot socialnämnden Greta Lemminge, ledamot PRO Maj-Britt Wallin, ledamot PRO Elfriede

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Sundsvall växer. Gatu- och parkdagarna maj 2017 Anders Bolin, tf Stadsbyggnadsdirektör

Sundsvall växer. Gatu- och parkdagarna maj 2017 Anders Bolin, tf Stadsbyggnadsdirektör Sundsvall växer Gatu- och parkdagarna maj 2017 Anders Bolin, tf Stadsbyggnadsdirektör Hur ser man hur en stad mår? Man tittar uppåt Sundsvall arbetar utifrån RIKARE (strategi för Hållbar Tillväxt 2021)

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken Utvärdering av dialogmötet oktober 0 - Svar från politiken Utvärdering dialogmötet oktober sammanställning Den oktober 0 hölls ett dialogmöte mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Inbjudna

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman JEFFREY IGE VÄGEN TILL PARALYMPICS av Martin Nauclér Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad.

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköping Innerstaden växer över ån Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköpings kommun linkoping.se/innerstaden Arbetet hittills Redan 2001 påbörjades en förstudie för Ostlänken

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015 Det här brevet skulle ha kommit för några veckor sedan, men det har liksom inte funnits tid till att sätta sig ner och skriva det då det har

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan Underkänt! arnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan

Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Underkänt! Malmöbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 MINNESANTECKNINGAR Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Här står det vad som hände lördag 26e april 2014. Jan Silverudd som hjälper människor

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Verde, kl 09:30 10:40 Beslutande Övriga deltagande Paul Lindvall (M) ordförande Lena Micko (S) vice ordförande Christian Gustavsson (M) Linnéa Darell (FP) Carina

Läs mer

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer