Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor."

Transkript

1 April 2013 Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor. Denna handledning är tänkt att vara ett stöd för att genomföra inventering av förskolor utifrån den inventeringsmall som tagits fram. Inventeringen av förskolor ska genomföras någon gång under perioden slutet av april till och med slutet av augusti. Resultatet av inventeringen kommer att kunna rapporteras in via ett webbformulär senast den 31 augusti. Information om var webbformuläret finns kommer i slutet av maj, och då på en separat projekthemsida för Operation Giftfri Förskola, på Naturskyddsföreningens hemsida, Du som vill inventera förskola/förskolor ska anmäla det till Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk på Hur gör man? Läs igenom denna handledning. Ta kontakt med den förskola eller de förskolor som du vill inventera, via telefon, mail eller besök. Prata särskilt med förskolechefen, och fråga om förskolechefen kan hjälpa dig i inventeringen genom att svara på ett separat frågeformulär. Skicka sedan frågeformuläret till förskolechefen, för att hen ska kunna svara på sådant du inte kan se eller läsa dig till på plats på förskolan. Glöm inte att fylla i ditt namn och e-post/adress innan du skickar formuläret, så du får tillbaka det. Kom också gärna överens om när förskolechefen senast ska skicka/posta/ge formuläret tillbaka till dig. Skicka förslagsvis förskolechefen det brev som tagits fram, med information om projektet (Information till förskolor om Operation Giftfri Förskola.). Bestäm tillsammans med förskolan vilken dag och tid som passar er bäst att du kommer och inventerar. Det är bra om barnen en del av tiden t ex är ute eller vilar, det underlättar inventeringen eftersom du behöver öppna skåp, lådor, dörrar, etc. för att se vad som finns på förskolan. Fråga om det skulle vara ok att bjuda in media till inventeringen. Ta sedan kontakt med media, fråga om de vill komma och meddela när du ska inventera. De får dock inte ta bilder på barnen. En inventering beräknas ta ca 1,5 timme. Du behöver be någon i personalen att finnas tillgänglig för frågor en del av tiden du är där. Fyll i alla frågorna i mallen, och notera gärna vid sidan av sådant du märker är saker förskolan skulle kunna åtgärda på en gång. De vill förmodligen veta det ganska snart efter inventeringen. Återkom gärna till förskolan inom 1-2 veckor efter inventeringen och tacka dem för att du fick inventera. Bifoga då gärna en lista på saker du upptäckte och som förskolan skulle kunna åtgärda på en gång.

2 Om du kan tänka dig att vara med på ett föräldramöte och berätta om miljögifter (från mitten på maj finns en Power Point-presentation och talarmanus, på projektsidorna för Operation Giftfri Förskola), fråga då gärna personalen om de skulle vilja att du kom och när de har föräldramöte. Rapportera in det du hittade/dina resultat i webbformuläret senast 31 augusti. Du hittar länken till webbformuläret på projektsidorna för Operation Giftfri Förskola. Om du vill, använd gärna de andra färdiga mallarna på projekthemsidorna och skicka in insändare till lokalmedia, medborgarförslag till kommunfullmäktige och tips- och checklistor till förskolan, som också kan ges till föräldrarna. Återkom gärna till förkolan/förskolorna med den sammanställning och material som görs av Naturskyddsföreningen efter inventeringarna, senare under hösten (förmodligen i oktober). Varför gör vi Operation Giftfri Förskola? 1. Barn växer - kroppen, organ och funktioner utvecklas, därför är barn en grupp som är särskilt känslig för påverkan av kemikalier och miljögifter. 2. Undersökningar (fr. bl.a. Sthlm Univ. Björklund et al 2011) visar att miljöer där barn vistas mycket, bl.a. förskolan, har högre halter av t.ex. vissa hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Sannolikt beror det på att många förskolor är en miljö med många varor/saker som avger kemikalier till omgivningen (tes som stöds av uppföljande studier från bland annat Stockholms universitet). 3. Det finns en politisk medvetenhet och vilja till att förbättra miljöer där barn vistas. Till exempel pekades en minskad kemikalieexponering för barn ut som en särskilt viktig åtgärd i miljömålsberedningens betänkande från Därför genomför vi Operation Giftfri Förskola tillsammans med dig! Genom inventeringarna får vi en kunskapsbas om situationen på många förskolor. Utifrån den kan vi tillsammans i Naturskyddsföreningen och Kemikalienätverket påverka politiker, myndigheters råd och kriterier, samt påverka kommunens upphandlare, inköpare, och förskolechefer, att välja det bästa alternativet ur kemikaliesynpunkt vid upphandling och inköp av nya saker till förskolan. I höst gör vi en samlad presentation av förbättringsåtgärder utifrån inventeringarna, till medverkande förskolor och kommuner, som då kan leda till att snabbt komma en bit på väg. Vi vill också att vi tillsammans kan väcka förståelsen för att vanliga vardagsprodukter kan innehålla och läcka farliga kemikalier, genom att sprida information och att många kan hålla föredrag. Därmed kan vi visa på att man som förälder och konsument behöver vara aktiv i sina val för att i största möjliga mån undvika kemikalierna och miljögifterna! Innan inventeringen lästips! Läs gärna igenom dessa korta skrifter innan du inventerar för att känna dig säkrare på vad du ska titta efter. De och ännu fler lästips finns på projekthemsidan, Från god morgon till Bolibompa plast och miljögifter i barns vardag Naturskyddsföreningen, Kemikalier i barns vardag Kemikalieinspektionen. 2

3 Att inventera Handledning till Inventeringsmall Operation Giftfria Förskolor Skriv ut inventeringsmallen och ta med dig en penna, något hårt att skriva mot, ett gem av koppar samt en tändsticksask/tändare. Om du vill, ta med dig denna handledning också. Hälsa gärna på alla i personalen och berätta att du är där för Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk för att inventera. Berätta att situationen med miljögifter inte är AKUT, som när det brinner, men att det ändå är viktigt att minska mängderna vi utsätts för så långt det går. Vi ska inte skrämmas. Berätta att det inte är deras fel, vi vill inte lägga skuld på någon. Situationen med farliga kemikalier och miljögifter är ett globalt systemfel som vi alla tillsammans måste försöka lösa. Det tar tid, och tills lagstiftning är på plats och verksam är Operation Giftfri Förskola ett sätt under tiden minska riskerna med farliga kemikalier. Ställ de inledande frågorna (se början av inventeringsmallen) till din kontaktperson och fyll i svaren. Be också om att få veta var de har städkemikalier, om de har pärmar eller motsvarande för städrutiner och kemikalier/kemikalielistor. Fråga gärna efter de kataloger personalen tittar i för inköp av leksaker, etc. Börja inventera! Efter varje område finns ett par rader som är tomma för annat du skulle vilja notera. Alla förskolor är olika, så om du/ni uppmärksammar något på förskolan som inte finns med in inventeringsmallen kan man även använda de tomma raderna för att notera detta. Efter inventeringen tacka för att du fick komma. Nedan följer kommentarer och förklaringar för respektive område/fråga i inventeringsmallen. Förhoppningsvis ska du kunna svara på de flesta frågor och kunna avgöra hur du ska fylla i mallen med hjälp av dem. På projekthemsidorna finns ytterligare material som du kan läsa om du, vill innan inventeringen; t ex Naturskyddsföreningens rapport Från God morgon till Bolibompa (om barn och plaster), och Kemikalieinspektionens faktablad om Leksaksdirektivet och om ftalater i leksaker. Förklaringar till inventeringsmallen Inledande frågor Typ av förskola (kommunal eller privat): Vi vill ha koll på hur många förskolor i resp. regi som inventerats, samt så kan det kan vara skillnad på resurser för att satsa på miljö, beroende på om det är privat eller kommunal regi. Antal barn & rum på avdelningen: Ju mer personer och saker per yta desto mer damm finns det, så trångboddheten spelar roll för inomhusmiljön. Har förskolan någon miljöcertifiering: Bra att veta kunskapsnivån, och ev. anledning till t ex många miljömärkta produkter på förskolan. Hur görs inköp: Detta är viktigt att veta eftersom det avgör påverkansmöjligheterna sedan, både på själva förskolan men också politiskt. Och att veta vem man ska påverka i resp. kommun i de fall då kommunen hanterar inköpen. Från vilka leverantörer beställs. : Detta vill vi gärna veta för att kunna påverka leverantörerna att höja ambitionerna och minska innehåller av farliga kemikalier i produkterna. Byggnad invändigt: Golvmaterial 3

4 Golvytor: Vi vill veta ungefär andel av totala ytan som fram för allt är belagd av plastmaterial. Testa därför också om det är plast- eller linoleumgolv, enligt beskrivningen i rutan nedan! När du räknar antal rum med olika golvmaterial är ett tips att du gör en stolpe för respektive rum du går igenom, och sedan summerar ihop dem för varje materialtyp. Här ställs också frågor i frågeformuläret till förskolechefen som kommer att hjälpa dig att få svar. 4

5 Test av plastgolv/pvc-plast Känn på ytan: Känns den sträv, kompakt och rätt hård då är det förmodligen linoleum. Känns den glatt, plastig och ganska mjuk då är det förmodligen plastgolv. Titta på mönstret: Ser det likadant ut överallt? Som om någon tryckt ett mönster ovan på ytan då är det förmodligen ett plastgolv, kanske PVC. Är det mer ett mönster som ser ut som om det liksom runnit långsamt då är det mer sannolikt ett linoleumgolv. Testa med koppargemet du har med dig: Fråga personalen om du får sticka ner gemet någonstans, där det inte syns eller redan är lite trasigt. Se till att inte stå vid brandlarm/ev. sprinkler. Värm gemet med tändsticka eller tändare, också mellan varje gång du ska prova att sticka ned gemet (funkar inte med kallt gem). Om gemet lätt sjunker ned och det runt gemet bildas en liten kant, runt hålet där gemet varit nedstucket då är det plastgolv. Om det tar emot, känns hårt och knappt går att sticka gemet igenom golvet och det inte blir en tydlig plastkant runt gemet då är det linoleum. Bild 1 & 2: Golvbeläggning av PVC-plast, testad med värmt koppargem. Lägg märke till den upphöjda kanten runt hålet. Bild 3: Golvbeläggning av Linoleum, testad med värmt koppargem. Lägg märke till att gemet knappt gått ner i materialet och att inga tydliga kanter syns runt hålet. Foton och test: Ylva Grudd, Kemikalienätverket. 5

6 Väggar Väggytor: Vi vill veta hur stor andel av väggytorna som har plastbeläggning, resp. är målade, etc. När du räknar antal rum med olika väggmaterial är ett tips att du gör en stolpe för respektive rum du går igenom, och sedan summerar ihop dem för varje materialtyp. Fler frågor om väggar, färg och väggmaterial ställs i frågeformuläret till förskolechefen. Inredning: Belysning: Rutiner för hur man gör om lågenergilampor går sönder: Detta vill vi veta eftersom det finns kvicksilver i lågenergilampor. Om du vill kan du läsa Kemikalieinspektionens råd om detta innan du inventerar; Finns hängande armatur? Den är en dammsamlare och påverkar därmed inomhusluften. Möbler/inredning Möbler/inredning: trä eller plast: Mängden plast inomhus påverkar inomhusluften, och många möbler som är stoppade innehåller plast i form av skumgummi. Åldern på möblerna är viktigt eftersom äldre möbler kan innehålla kemikalier som idag är reglerade. Soffor och stoppade möbler: Äldre stoppade möbler kan innehålla kemikalier som idag är reglerade, t ex. vissa bromerade flamskyddsmedel. Antalet stoppade möbler kan påverka mängden flamskyddsmedel som kan finnas i luften. Fuskskinn/konstläder är ofta PVC-plast som kan läcka ftalater. Bord med ljuddämpande material, antal: Ofta är det ljuddämpande materialet av PVC-plast. Antibakteriella ämnen är inte ovanligt i dessa material. Ibland står det i den katalog förskolan beställer ifrån vad det är för ljuddämpandematerial ovanpå borden, kolla gärna det. Plastbackar: Ofta avger plast de tillsatsämnen som finns i den. Om förskolan har många gamla plastbackar för förvaring finns det risk att de avger miljögifter till inomhusluften. På förpackningar står det oftast en retursymbol med en siffra i (se nedan i faktarutan om plastförpackningar). Kolla gärna om det står en siffra på backarna. Gör det inte det är det sannolikt gamla plastbackar som kan innehålla fler farliga kemikalier än nyare. 6

7 Faktaruta plastförpackningar Det finns mängder av olika typer av plast vilket betyder att nedanstående lista är en grov förenkling. Själva plasten är oftast inte orsaken till negativa hälsoeffekter utan det är de så kallade tillsatserna i plasten. Det är idag omöjligt att exakt veta vilka tillsatser som kan finnas i specifika plastprodukter. Nedanstående lista visar på generella riktlinjer för återvinning av plastmaterial och kan alltså inte användas, annat än som ett trubbigt verktyg, för att uppskatta hälsorisker. 1: PET Polyetentereftalat. PET-plast används huvudsakligen i olika flaskor för drycker, flytande livsmedel eller mikro- och ugnsförpackningar. PET-plaster brukar återvinnas och användas till fleece. Ny forskning visar att den kan innehålla hormonstörande ämnen. Riskbedömning: Relativt låg risk. 2: PE-HD - Polyetylen med hög densitet. Polyetenplast används till förpackningar för mjölk, yoghurt, smör, juice, blekmedel, diskmedel, rengöringsmedel, schampo, skärp, shoppingväskor, motorolja och flingor. Polyetenplast med hög densitet är kraftigare och styvare än polyetenplast med låg densitet. Riskbedömning: Relativt låg risk. 3: PVC-plast. PVC-plast används som plastfilm till kött, frukt, grönsaker vid butiksinpackning samt till viss del i vattenflaskor och andra drycker. PVC-plast är också vanligt i flaskor och behållare för fönsterputs, rengöringsmedel, schampo, leksaker, matolja, medicinsk utrustning, golv, ytterväggar, fönster och rörledningar. PVC är från början ett hårt material, men om mjukgörare tillsätts blir det mjukt. Vanliga mjukgörare är ftalater och kan utgöra upptill 40 % av plasten. Flera av ftalaterna är hormonstörande och klassas som reproduktionsstörande. PVC innehåller även klor som kan frisätta farliga gifter vid förbränning. Importerade PVC-plaster kan även innehålla bly som används som stabiliseringsmedel. Riskbedömning: Undvik så långt det är möjligt. 4: PE-LD Polyetylen med låg densitet. Polyetenplast med låg densitet finns främst i klämflaskor för livsmedel, bröd, fryst mat, shoppingväskor, plastpåsar, kläder, möbler och mattor. Polyetenplast med låg densitet är mjukare och tunnare än polyetenplast med hög densitet. Riskbedömning: Relativt låg risk. 5: PP Polypropen. Polypropen är vanligt i brödförpackningar, yoghurt behållare, sirapsflaskor, ketchupflaskor, sugrör, medicinflaskor, burkar och mikrovågsförpackningar. Polypropen tål höga temperaturer. Riskbedömning: Relativt låg risk. 6: PS Polystyren. Polystyren finns främst i engångsserviser, yoghurtförpackningar och engångsburkar för sallader och liknande, samt förvaringsbackar. Den används även i uppblåst expanderad form, som cellplast, skumgummi eller frigolit, i förpackningar för kött- och charkuterivaror. Styren är misstänkt hormonstörande. Riskbedömning: Undvik så långt det är möjligt. 7: Diverse plast. Övriga plaster har hamnat under siffran 7. Här finns det omdiskuterade bisfenol A i polykarbonatplast samt ABS-plaster och polyamid, men också bioplaster av t ex. majsstärkelse. Siffran 7 finns bland annat på vatten-, läskoch sportflaskor, solglasögon, DVD-skivor, ipod, datorer, skyltar, displayer, nappflaskor, matlådor. Polykarbonat är en mycket stöt- och slagtålig plast. Den används ofta till produkter som behöver vara hållbara, genomskinliga eller tåla hög värme. Polyamid används ofta i olika köksredskap, till exempel svarta slevar, pastaredskap och vispar, som ska tåla temperaturer upp emot 200 C. ABS-plast är också vanligt i hushållsredskap samt telefoner, instrumentpaneler och dammsugare. Riskbedömning: Undvik så långt som möjligt, men läs noga. Om det är bioplast är risken relativt låg. 7

8 Textilier: Mattor: Mattor kan vara behandlade med perfluorerade ämnen (smutsavvisande) och ibland flamskyddsmedel. Därför är antalet och de olika typerna intressant. Även åldern, är av betydelse. Vissa mattor är belagda med en gummiartad plast under, den kan innehålla mjukgörare (ftalater). Hängande textilier/gardiner: Har att göra med flamskyddsmedel, igen. Textilbeklädda anslagstavlor: Perfluorerade ämnen och ev. flamskyddsmedel. Duschdraperi: Många kraftigare duschdraperier är gjorda av PVC-plast. I andra tunnare sorter kan det finnas perfluorerade ämnen, för att vattnet ska rinna av lättare och inte tas upp i tyget. Ibland sitter lappen kvar på draperiet så man kan läsa vad det är för material. Lekkuddar/byggkuddar i skumgummi: Här är det flera möjliga miljögifter, beroende på själva skumgummit som kan innehålla lösningsmedelsrester, om tyget är flamskyddat, om tyget är av PVCplast, Polyuretan eller behandlat med Teflon-liknande kemikalier (kallas också PFC:er, eller Perfluorerade ämnen). Sovmadrasser med plastöverdrag: Som ovan. Saker i skumgummi: Skumgummi innehåller ofta bromerade flamskyddsmedel. Om försklan har många saker, även t ex. pusselmattor, så påverkar det inomhusmiljön. Plast- eller vaxdukar: Äldre vax-dukar var ofta av PVC-plast, men idag finns även andra alternativ på marknaden. Fråga gärna om de beställt dukarna ur katalogerna, då kanske du kan läsa vad det är för material. Filtar: Filtar avger partiklar, kanske mer än många andra textilier eftersom vi rör på dem så mycket. De kan vara flamskyddade, eller av plast som fleece är. Tvättas alltid nya textilier innan användning: Nya textilier innehåller ofta flera miljögifter eftersom det kan finnas rester kvar från tillverkningen, de kan vara behandlade för transporten. Så de bör alltid tvättas innan användning. Leksaker: Leksaker äldre än år 2007 (ungefär andel, %): Detta är bra att veta, eftersom lagstiftningen för leksaker ändrades efter 2007, så äldre leksaker kan innehålla mer och fler miljögifter. År 2007 förbjöds ftalaterna DEHP, DBP, BBP helt och DINP, DIDP och DNOP delvis, som mjukgörare i leksaker. CE-märkta leksaker (ungefär andel, %): Att leksakerna är CE-märkta innebär att de ska uppfylla EUleksakslagstiftning och regleringar. EU:s regler är strängast globalt sett, så CE-märkta leksaker innehåller oftast mindre farliga kemikalier än leksaker importerade utfanför EU. Leksaker som luktar (plast eller parfym): Dessa kan innehålla extra mycket farliga kemikalier och om de är parfymerade kan de vara allergiframkallande. Leksaker som känns kladdiga i sig själva: Om leksakerna känns kladdiga att ta på finns det risk att de innehåller ftalater (mjukgörare). Mjuka eller halvmjuka plastleksaker: För att plasten ska bli mjuk måste man tillsätta ftalater och/eller andra mjukgörare. Måla/pyssla: Används modellera, plastlera (typ Cernit) lekmassa eller slime: Modellera och lekmassor består ofta av plast med tillsatser. En del är av PVC och kan innehålla skadliga ftalater. Även slime kan innehålla skadliga ämnen. Används ej vattenbaserad målarfärg: I färg som inte är vattenbaserad finns mycket mer av skadliga kemikalier, som oljor, lösningsmedel och pigment. Lim: Lim kan innehålla farliga lösningsmedel, men det står oftast inte på förpackningarna. Därför vill vi att du skriver fabrikat och namn på limmet, så får vi försöka kolla upp detta. Förkläden; Äldre förkläden är precis som galonkläder ofta gjorda av PVC-plast. Om de känns tunna som tyg är de förmodligen nyare. Om det inte finns en lapp som anger material, försök att få veta åldern på förklädena. 8

9 Smink/teatersmink som leksak: Kan innehålla konserveringsmedel, bly och doftämnen, som kan framkalla allergi. Övrigt leksaker Utklädningsgrejer (Väskor, skärp, skor av plast, smycken): Består ofta av PVC-plast, eller med PVCbeläggning. En del har också spännen/nitar, där det finns risk för nickelallergi. Metallsmycken kan innehålla metaller så som bly. Särskilt om det är äldre och/eller importerade smycken. Leksaker som ej är tillverkade att vara leksaker: Kan innehålla många miljögifter, eftersom de inte är reglerade som leksaker är. Elektronik som leksaker: Innehåller ofta flamskyddsmedel, farliga metaller, ftalater. Ger föräldrar leksaker till förskolan? Återigen kan det vara saker som inte är tillverkade att vara leksaker, och därmed inte är reglerade med större risk för innehåll av miljögifter. Mat och äta: Maten Tillagas maten på plats eller transporteras den till förskolan? Bra att veta för upphandlingen. Om transport, i vilken typ av behållare finns maten? Vi vill veta om maten kommer i kontakt med plastkärl/förpackningar när den är varm. Ekologisk mat, ungefärlig andel (%): Ibland vet inte förskolan detta, men om det är en kommunal förskola kan du kolla med kostchefen om det centralt finns mål för hur stor andelen ska vara i kommunens verksamheter. Flera studier visar att barn som äter mer ekologisk mat har mindre rester av bekämpningsmedel i urinen. Bekämpningsmedel är skadligt för alla levande organismer. Det ska vi inte få i oss genom maten. Hur ofta per vecka äter barnen halvfabrikat/plastförpackad mat? Halvfabrikat och färdigmat innehåller ofta tillsatser som konserveringsmedel och glutamat (smakförstärkare) samt är oftast förpackade i plastförpackningar. Fråga gärna även vad som gäller för mellanmålen, t ex nyponsoppa. Kryddor och buljonger med glutamat? Glutamat påverkar oss olika mycket, barn ofta ännu mer. Barn bör undvika glutamat. Vad används: smör, margarin: Margarin kan innehålla transfetter och andra tillsatser. Metallkonserver till barnen? Metallkonservburkar är på insidan beläggda med en sorts lack som innehåller det hormonstörande ämnet Bisfenol A (förbjudet i nappflaskor och barnmatsburkar). Bisfenol A läcker ut i maten i burken. Laga/äta Används plasttallrikar och platsmuggar: Plast i samband med värme och fet mat gör att risken ökar för att tillsatskemikalierna läcker ut ur plasten. Karaffer: En del karaffer kan vara av farliga plaster, som klar hård karbonatplast. Titta under karaffen och skriv gärna vilken sorts plastmaterial karafferna är gjorda av (se faktarutan om plast). Värms mat/dryck i mikrovågsugn eller värme? Som ovan. Används nappflaskor? Vi vill gärna veta om det finns nappflaskor kvar, som är tillverkade före 2011 då förbudet mot Bisfenol A trädde i kraft. Handskar i köket av: Vinylhandskar innehåller PVC-plast. PVC-plasten innehåller ftalater, vlka går över från handsken till maten samt in genom huden på den som använder handsken. Nitril är bättre ur miljögiftssynpunkt. Teflonstekpannor och annat med beläggning: Teflon är en sorts perfluorerade ämnen, vilka är mycket svårnedbrytbara och kan vara hormonstörande samt cancerframkallande.. Användningen av teflonpannor omdiskuterad, då det endast är mycket små rester av de perfluorerade ämnena kvar i teflonet efter tillverkningen. Dock bör man undvika teflonpannor av försiktighetsprincip, samt för att de perfluorerade ämnena vid tillverkningen av stekpannorna sprids till miljön och ansamlas i till exempel fisk, som människor sedan äter. 9

10 Plastredskap: När plastredskap används i varm, fet mat så är risken stor att plasten läcker miljögifter i maten. Hygien: Handtvätt, antal gånger per dag: Nästan allt barnen tar i gör att de kan få kemikalier eller dammpartiklar på fingrarna, därför är det viktigt att tvätta händerna ofta, helst med miljömärkt tvål. Används miljömärkt tvål: Miljömärkta produkter innehåller inte skadliga konserveringsmedel eller allergiframkallande ämnen. Ibland fyller förskolepersonalen på ny tvål i de gamla tvålförpackningarna, kolla då vad det är för sorts tvål. Kan vara så att den nya är miljömärkt. Används engångsservetter? Våtservetter innehåller oftast parfym och konserveringsmedel, vilket är onödigt att utsätta dem för. Engångsservetter av tunn skumgummi kan vara flamskyddade. Handskar vid blöjbyte av: Se under kök. Används anti-bakteriella produkter: Antibakteriella produkter som inte är alkoholbaserade innehåller ofta farligare kemikalier än de med alkohol. Ange gärna vad som används om det inte är alkohol i dem, som det bakteriedödande medlet. Många antibakteriella medel innebär onödig miljöbelastning och misstänks orsaka antibiotikaresistens. Används doftande hygienprodukter? Innehåller ofta ftalater, konserveringsmedel och förstås parfymämnen, som kan vara allergiframkallande. Miljömärkt handlotion? Handlotion som inte är miljömärkt innehåller ofta ftalater, konserveringsmedel, parfymämnen, etc. Skötbordsmadrass: Alla barnen med blöjor läggs på skötbordsmadrassen, därför är det relevant att veta vad det är för material. Om det inte går att se eller att läsa i de kataloger förskolan beställer varor ifrån, får du gärna fylla i fabrikat och/eller ålder på skötbordsmadrassen. Städning & rengöring: Städrutiner Sker städning på morgonen innan barnen kommer: gör skillnad på hur mycket dammpartiklar som finns i luften när barnen är på förskolan. Miljömärkta städprodukter/rengöringsprodukter? Stora ytor som behandlas, om det är miljömärkta produkter så finns mindre bl a parfymämnen, konserveringsmedel och ftalater i dem. Dammtorkas golven med torrmopp? Viktigt eftersom en torrmopp får upp även de mindre dammpartiklarna. Dammsugs golven? Dammsugning (utom centraldammsugare) gör att de små dammpartiklarna virvlas runt i luften igen och är inte så bra för att få bort partiklar med miljögifter. Dammsugs endast mattor? Se ovan. Dammtorkas leksaker, hyllor, armatur? Nej ( ), Ja ( ), Om ja, hur ofta? Hur torkas golven: Våt ( ), Fukt ( ), Om det är plastgolv är det sämre för golven och ökar risken för läckage ur plasten om golven våttorkas (vatten på golvet), snarare än om de fukttorkas. Sker korsdragsvädring vid städning? Korta korsdrag är bra för att förbättra inomhusluften, och släpper faktiskt ut mindre värme än lite konstant vädring. Skakas/vädras lösa textilier (filtar, kuddar, större gosedjur): Detta har med dammsamlingen att göra och därmed inomhusluften. Hur ofta tvättas textilier: Detta har med dammsamlingen att göra och därmed inomhusluften. Storstädning: Här får vi veta mer om dammsamlingen. Rengöring Används parfymerade städprodukter/rengöringsprodukter? Som parfymerade hygienprodukter. Används anti-bakteriella produkter: Antibakteriella produkter som inte är alkoholbaserade innehåller ofta farligare kemikalier än de med alkohol. Ange gärna vad som används om det inte är 10

11 alkohol i dem, som det bakteriedödande medlet. Antibakteriella produkter är oftast helt onödiga vid städning eftersom vanligt miljömärkt rengöringsmedel + mekanisk rengöring funkar lika bra. Många antibakteriella medel innebär onödig miljöbelastning och misstänks orsaka antibiotikaresistens. Används miljömärkt tvättmedel? Som miljömärkt tvål. Används sköljmedel? Det finns miljömärkta sköljmedel, men det är ofta en onödig produkt som ökar mängden kemikalier som finns i omlopp. Ofta är de dessutom parfymerade samt sköljs inte bort helt ur textilierna. Kan vara allergiframkallande. Används miljömärkt diskmedel? Som miljömärkt tvål. Används golvvax eller golvpolish? Här vill vi veta vilken produkt som används för att kunna kontrollera om det finns perfluorerade ämnen eller Bisfenol A i medlet. Rengöring av speglar och fönster, vilket medel? Ofta glöms dessa medel bort när man ska köpa in miljömärkta produkter, och få är miljömärkta. De kan innehålla parfymämnen, konserveringsmedel, tensider, lösningsmedel och färgämnen. Därför vill vi veta vilket medel som används, och så vi kan påverka branschen. Elektronik: Totalt antal datorer: Mängden datorer i en inomhusmiljö påverkar halterna av miljögifter. Också antalet timmars användning spelar roll för upptag av de miljögifter som avges från datorer. Viktigt är även att veta vilka rum datorerna finns i. De farliga kemikalierna ifrån datorer sprids ofta inte jättelångt från källan, vilket betyder att det är bättre om datorerna finns i ett avskilt rum. Musikspelare och CD-skivor i sovsalen? CD-skivor innehåller ofta Bisfenol A. Även om vi idag inte exakt vet hur eller om barnen kan exponeras för detta, bör CD-skivorna hanteras så lite som möjligt av barnen. Tips: ha dem i fodral istället så kan barnen titta och peka utan att ta i dem. Om ja, ca antal meter från sovande/vilande barn: Det har visat sig att damm närmast elektroniska utrustning innehåller mer miljögifter än bara någon meter bort. Är elektronikprodukter miljömärkta: Om de är miljömärkta är det färre och mindre skadliga kemikalier i dem. Annan elektronisk utrustning: Många förskolor har t ex. skrivare och kopiatorer. Vi vill veta hur mycket annan utrustning som finns och om den står avskild från där barnen vistas. Ute Skyddsprodukter: Används solskyddskräm? Oftast innehåller solskyddskrämer kemiskt skydd som går ner i huden. Barn klara det sämre än vuxna. Det finns ofta titandioxid i mycket små partiklar s.k. nanoform som man inte vet hur skadligt det är. Som med andra hygienprodukter finns parfym, konserveringsmedel, ftalater, färgämnen, m.m. Bättre med fysikalisk solskyddskräm, eller allra helst skugga och kläder som skyddar. Finns miljömärkta solskyddsprodukter? Innehåller mindre skadliga kemikalier. Används mygg eller fästingmedel? Dessa medel kan irritera ögon och hud. Medel som smörjs på huden tas upp i kroppen och bidrar till den totala kemikaliebelastningen. Försök skydda med kläder om möjligt. Utrustning ute Granulat av däck eller återvunnen plast (s.k. mjuk asfalt): Kan innehålla gammal PVC-plast, andra skadliga ämnen (flera är cancerframkallande och/eller irriterande) från däck som PAH, ftalater, metaller, fenoler. Sand går lika bra 11

12 Gungställningens fabrikat: Här vill vi ta reda på kemikalieinnehåll i gungor, samt påverka branschen. Lekställningens fabrikat: Se Gungställning. Används sitt/liggunderlag i skumgummi? Skumgummi är ofta flamskyddat. Leksakerna ute: De leksaker som används ute kan också vara av äldre farligare plast. Gamla däck som leksaker? Gamla bildäck, se granulat ovan. Inte lämpligt som leksaker tyvärr. Nya bildäck innehåller lägre halter PAH:er, men fortfarande ftalater och fenoler. Annat som inte är tillverkat som leksaker: Förskolor får ofta material, etc. från föräldrar. Det går bra, men man bör t ex. undvika impregnerat trä, plastslangar. Rena obehandlade naturmaterial är att föredra. Tryckimpregnerat trä i bänkar, soffor och bord? Träskyddsmedel innehåller ofta ämnen som är hälsoskadliga, bl. a. koppar. Om virket är äldre än 2007 kan det dessutom finnas både krom och arsenik i träet. Finns gamla slipers på förskoleområdet? Slipers innehåller ofta det giftiga ämnet kreosot, som bl. a. är cancerframkallande. Används plastmuggar/kärl utomhus? För att inte glömma att barnen kanske äter och dricker utomhus i plastkärl vill vi ha koll på vilken typ av plast det är. Vad kan de åtgärda på en gång? Det kan vara bra att under inventeringens gång skriva ned saker du ser som de skulle kunna åtgärdas i stort sett på en gång, och sedan t ex maila dem en lista på det. Det kan t ex vara att: byta ut vinylhandskar mot nitrilhandskar, att skaffa miljömärkt tvål, att ta bort plastredskap eller Teflonbelagda saker från köket samt skippa metallkonserver, att slänga mjuka plastleksaker eller gamla dockor med mjuka eller halvmjuka plasthuvuden eller skumplastleksaker. Att byta ut gamla förkläden i PVC-plast mot nya i t ex polyester, att slänga ut en gammal matta med plastskikt på undersidan, att ta bort leksaker som inte är leksaker framför allt elektronik, att byta ut gamla vaxdukar i PVC-plast mot ny i t ex textil med bestruken yta (t ex akrylat), m.m. Ja, listan kan göras lång, men med dessa exempel får du en idé om vad som menas. Sen då? Innan du går från förskolan, tacka dem för att du fick komma! Om du vill vara med på föräldramöte och berätta om miljögifter, be dem återkomma till dig när det är ett på gång, eller bestäm redan nu när det skulle passa. Tala också om för dem att du kommer att höra av dig i höst med en nationell sammanställning och generella åtgärdsförslag. Inom någon vecka försöker du få tillbaka frågeformuläret från förskolechefen. De ska också ingå! Försök rapportera in svaren inom några veckor (medan du har det färskt i minnet) rapporterar du in dina svar via webbformuläret, dock senast den 31 augusti. Länken till webbformuläret kommer du att hitta från mitten av maj på projekthemsidorna via Naturskyddsföreningens hemsida, När svarstiden gått ut som kommer vi att sammanställa alla svar. Som det ser ut nu med intresset kommer förmodligen minst 150 förskolor runt om i Sverige att inventeras, av minst 70 aktiva i Kemikalienätverket! Fantastiskt! 12

13 Sammanställningen kommer att analyseras och för vissa svar krävs att vi kollar upp, t ex tillverkare av gungställningar, fönsterputsmedel, etc. Så analysen av alla svar kommer att ta ett tag. Medan du väntar på sammanställning, etc. så får du gärna använda fler av de dokument som kommer att finnas på projekthemsidorna, som t ex att skicka in medborgarförslag, insändare eller hålla föredrag. Vi kommer att koppla analysen till åtgärdsförslag för förskolorna och kommunerna. När sammanställning, analyser och åtgärdsförslag är färdiga som kommer du att få ett mail, där fynden för din kommun syns. Du får förstås den generella sammanställningen och åtgärdsförslagen också. Vi ska också ta fram förslag till pressmedelande, som du då också kan skicka in till lokalmedia. Om du bjöd in media till inventeringen kommer de säkert att vara intresserade av att följa upp med artiklar eller liknande för resultaten. Sammanställningen och åtgärdsförslagen kommer Naturskyddsföreningen sedan att använda gentemot Kemikalieinspektionen och Miljöstyrningsrådet för att få dem att höja ambitionsnivån när de utarbetar kriterier för upphandling. Vidare kommer sammanställningen kunna användas av oss i Kemikalienätverket förstås, t ex politiskt, lokalt ihop med medborgarförslag, eller nationellt för att skärpa lagstiftning, för att få producenter som vi då vet levererar mycket till förskolor att fasa ut de värsta miljögifterna ur produkterna. Även denna lista kan göras lång! Det är vi var och en eller tillsammans inom Kemikalienätverket, som kan hitta på nya användnings och påverkansområden för de resultat vi tillsammans skapat! Tack än en gång för att du vill vara med i projekt Operation Giftfri Förskola genom att inventera förskolemiljöer! 13

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun 2014-06-16-2014-07-04 Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

Organiska ämnen i sportflaskor

Organiska ämnen i sportflaskor Organiska ämnen i sportflaskor En förstudie av Ida Andersson, Joel Evonson, Sofia Holsendahl och Linnéa Svensson Undersökningen är sponsrad av Sparbanken Skaraborg En rapport i kursen Miljökunskap, NV3

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan:

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Handledning med åtgärdsförslag för Alingsås kommun Nedan presenteras åtgärder som kan göras för att minska barns exponering för onödiga kemikalier i Alingsås förskolor.

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplanen är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av representanter från dåvarande

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Rapport Giftfria barn leka bäst. 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola

Rapport Giftfria barn leka bäst. 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola Rapport Giftfria barn leka bäst 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola Innehåll FÖRORD 2 INLEDNING 3 Gränsvärden 3 Inventering av förskolemiljön 4 RESULTAT OCH

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

Projekt Kemikalier i förskolan

Projekt Kemikalier i förskolan Projekt Kemikalier i förskolan - en pilotstudie med inventeringar på två förskolor Magra förskola. Foto: Helena Sandmer Älvdansens förskola. Foto: Helena Sandmer Författare: Helena Sandmer (praktikant

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Varmt välkomna! Om projektet Operation giftfri förskola Vilka är Naturskyddsföreningen och Kemikalienätverket? Bakgrund till dagens situation Exempel

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

För en giftfri förskola

För en giftfri förskola Solstugans Förskola i Viksta Policydokument För en giftfri förskola Sammanställt av: Sofie Joosse & Sara Overud Wissman För frågor eller användning av denna policy utanför Solstugans förskola kontakta:

Läs mer

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat Augusti Minska på kemikalierna Tänk igenom vad som är nödvändigt i kemikalieskåpet och undvik onödig närkontakt med skadliga ämnen och kemikalier. Vi möter många kemikalier varje dag, och tyvärr är det

Läs mer

Talarmanus till presentation Giftfri förskola och miljögifter i vardagen

Talarmanus till presentation Giftfri förskola och miljögifter i vardagen Talarmanus till presentation Giftfri förskola och miljögifter i vardagen På de efterföljande sidorna kommer det finnas ett förslag på vad som kan sägas till respektive bild. Men det är upp till dig om

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-08-26 BUN 2015.0339 Handläggare Anneli Weman Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för en giftfri förskola Sammanfattning Kommunfullmäktigt beslutade våren 2013 att alla

Läs mer

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad.

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad. Bilaga 2 del B Checklista för kontrollrond (egenkontroll) Denna checklista kan användas som den är, eller ses som ett exempel, en mall för att utarbeta en egen checklista. I egna checklistor kan man lägga

Läs mer

en mer giftfri förskola

en mer giftfri förskola Hur vi arbetade med att nå en mer giftfri förskola inom projektet Projektet Inga gifter i våra förskolor genomförs med stöd av Malmö stads miljöanslag. Projektet är ett samarbete mellan Augustenborgs förskola,

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Kemikalienätverket Nationellt nätverk sedan 2003. Över 1000 medlemmar som delar intresse, utbyter kunskaper, och/eller genomför aktiviteter. 6 lokala

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Rapport Giftfria barn leka bäst. 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola

Rapport Giftfria barn leka bäst. 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola Rapport Giftfria barn leka bäst 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola Giftfria barn leka bäst 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015

Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Mod, kraft och nyfikenhet Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Dnr: 1.1. 163/2014 Utgivningsdatum: 2014-05-22

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik Hushållskemikalier Information 2010 Miljö & Teknik De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, färger

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer

Hygien och smitta i förskolan

Hygien och smitta i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn på Ängdala förskola Hygien och smitta i förskolan Innehållsförteckning Förord... 2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning...

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

För att torr och känslig hud har olika behov.

För att torr och känslig hud har olika behov. För att torr och känslig hud har olika behov. Curami by CCS allt du behöver. Mer än 30 år. Så länge har vi på CCS ägnat åt att ta hand om torr och känslig hud. Den erfarenheten delar vi nu med oss av genom

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson Konkurrensverket Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson KKV vision Välfärd genom väl fungerande marknader Offentlig upphandling»nationellt upphandlingsstöd»tillsynsmyndighet»upphandlingsmyndigheten

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Hygien i förskolan Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Våren 2013 1 Handhygien 10+10 Tvåla in medan du räkna till 10, skölj och räkna samtidigt till

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång.

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Tvätta klokare En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Gör så här så slipper du läsa alla sidor Foldern har vi skrivit utan pekpinnar för att dela med oss några enkla

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen

Inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen Sveriges Lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Giftfria

Läs mer

Operation giftfri förskola. Ylva Grudd

Operation giftfri förskola. Ylva Grudd Operation giftfri förskola Ylva Grudd Välkomna Kort om Naturskyddsföreningen & Kemikalienätverket Miljögifter - Situationen idag. Projekt Operation Giftfri förskola upplägg & resultat Vad kan kommuner

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Tips till förskolor och föräldrar Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund 3 Kemikalier i förskolan 4 Förskoletipsen saker

Läs mer

Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar

Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Gudrun Abascal, chefsbarnmorska BB Stockholm När man väntar tillökning eller nyligen har blivit förälder vill många göra i ordning

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

barns vardag www.kemikalieinspektionen.se

barns vardag www.kemikalieinspektionen.se Kemikalier i barns vardag www.kemikalieinspektionen.se 1 2 Lyckans minut Är det sant, att jag håller ett barn på min arm och ser mig själv i dess blick, att fjärdarna gnistra och jorden är varm och himmelen

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Kemikalier i vår vardag

Kemikalier i vår vardag - Institutet för tillämpad Grön kemi Kemikalier i vår vardag Tomas Östberg 2011-11-08 Regionförbundet - Enheten för attraktion och livsmiljö Folkhälsofrågor Energi och klimat Miljöfrågor Energikontoret

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Innehållsförteckning Förord..2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2015-06-10 Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 16.00 Plats: Kungliga väntsalen, Vagnhärad. Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2.

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem

Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem Resurseffektiva produkter Liten ordlista plaster Navigera rätt med den nya miljömärkningen när du beställer varor från MediCarrier Under hösten

Läs mer

En giftfri jul. Maria Unell Miljöresurs Linné Verksamhetsledare, PhD maria@miljoresurslinne.se 072-511 61 00

En giftfri jul. Maria Unell Miljöresurs Linné Verksamhetsledare, PhD maria@miljoresurslinne.se 072-511 61 00 En giftfri jul Maria Unell Miljöresurs Linné Verksamhetsledare, PhD maria@miljoresurslinne.se 072-511 61 00 Upplägg Kemikalier/gifter Var kommer de ifrån? Vad kan de orsaka? Hormonstörande ämnen Cocktaileffekten

Läs mer

Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen.

Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen. Jennie Terne r Skogsvägen 47 SOCIALFÖRVALTNINGEN Linda Spethz Enhetschef 2015-06-22 Rutin för hantering av livsmedel inom socialförvaltningen. AVDELNINGSKÖK I FÖRVALTNINGEN ENLIGT SOL & LSS Gemensamhetsutrymmet/köket

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Checklistan för allergirond i förskolan och skolan är utarbetad av Astma- och allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län Distribueras av Astma-

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling Fler än du tror tål inte starka dofter Välj OPARFYMERAT Handling Behandling 3,2 miljoner människor i Sverige lider av astma, allergi eller överkänslighet. Det här är doftöverkänslighet. Parfymerade produkter

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Fläckborttagning FÖRSTA HJÄLPEN

Fläckborttagning FÖRSTA HJÄLPEN Fläckborttagning Fläckar uppstår vanligen vid spill eller när något smetar av sig från skor. Fläckarna bör avlägsnas omedelbart. Oavsett vilken typ av matta ni har valt, hjälper dessa första hjälpen-åtgärder

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Kemikalier: Vän eller fiende?

Kemikalier: Vän eller fiende? Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius Christina Rudén, Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur Mjuk

Läs mer

Säkerhet och riktlinjer för hantering av doftämnen

Säkerhet och riktlinjer för hantering av doftämnen Säkerhet och riktlinjer för hantering av doftämnen Gemensamt för doftämnen: Hydrolater är en biprodukt vid destillering av örter och blommor till eteriska oljor. Vid destilleringen värms vattnet upp och

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Lyckans minut Är det sant, att jag håller ett barn på min arm och ser mig själv i dess blick, att fjärdarna gnistra och jorden är varm och himmelen utan en prick? Vad är det

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer