Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012."

Transkript

1 Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012 En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012

2 Svårt för kvinnor, pensionärer och storstadsbor att spara pengar Konjunkturbarometern i maj visar att hushållens syn på det privatekonomiska läget är lite ljusare än det varit historiskt i genomsnitt. En djupdykning visar att kvinnor, pensionärer och storstadsbor upplever att det är svårare att spara pengar än andra. Unga har också svårt att spara idag, men är betydligt mer optimistiska om framtiden. Om nettotalen i rapporten Graferna visar nettotalen i Konjunkturbarometern och visar andelen som svarat positivt, minus andelen som svarat negativt. Ett högre nettotal speglar alltså att fler har en mer positiv syn. De tre frågorna och svarsalternativen finns återgivna i på sidan 4. Ofördelaktigt att spara givet det ekonomiska läget Nettotalet för att spara just nu mot bakgrund av det ekonomiska läget är det mest rörliga av de tre spartalen. Efter Itbubblan var det här nyckeltalet negativt eller bara svagt positivt under nästan tre års tid. Hushållen upplever att det blivit allt mindre fördelaktigt att spara pengar i år, givet det ekonomiska läget. Nettotalet har fallit från 29,5 i januari till 23,5 i maj. Att det upplevs mindre attraktivt att spara pengar nu än vid årsskiftet kan bero på att de sparalternativ som finns upplevs som både otrygga och ofördelaktiga. Börsen har fallit tillbaka till noll efter den kraftiga uppgången i början av året. Osäkerheten om vad som händer i Europa är fortsatt stor och bidrar till stora kursrörelser. Samtidigt är räntorna på kontosparande hos bankerna i många fall lägre än inflationen på 1,5 procent. Det kan göra att även räntesparande upplevs som mer ofördelaktigt än vanligt. Hushållen mer positiva till sparande närmsta året Andelen som bedömer att det är troligt att de kommer kunna spara något under det närmsta året steg svagt i maj till 56,3. Historiskt är det långt över genomsnittet de sista tio åren som ligger på 46,4. Trenden har varit stigande sedan efter bankkrisen 1993 då mätningarna startade. Fler kan spara och färre behöver ta av sparpengar Även nettotalet för hur många som kan spara och slipper låna eller ta av sparpengarna för att få ekonomin att gå ihop har stigit sedan mätningarna började. Medeltalet de sista tio åren ligger på 53,6. I maj uppgick det till 60,9, en ökning från 56,9 i april. Även om det alltså upplevs som allt mindre fördelaktigt att spara pengar just nu, har fler ändå fått det lättare att få den dagliga ekonomin att gå ihop. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 2 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012

3 Kvinnor har svårare att spara än män Kvinnor är mer utsatta än män. Fler kvinnor än män behöver ta av sparpengarna eller låna för att få ekonomin att gå ihop. Det kan bero på att kvinnor i genomsnitt har lägre lön och oftare jobbar deltid. Kvinnorna: Har svårare att spara för tillfället Har svårare att spara närmsta tolv månaderna Behöver ta av sparpengar eller låna i större utsträckning än män Överst - Nettotal fördelat på alla, kvinnor och män Mitten - Nettotal fördelat på bostadsort Underst - Nettotal fördelat på ålder Sparande i storstäderna mer känsligt för läget i ekonomin Det är stor skillnad mellan hushållen i olika län. I skogslänen anser en högre andel än i andra län att det är fördelaktigt att spara just nu, givet det ekonomiska läget. Storstadsborna är mer känsliga för turbulensen och svängningarna i ekonomin och på marknaden. Andelen som anser att det är läge att spara nu är betydligt lägre. Däremot tror fler storstadsbor att det kommer att gå att spara pengar det närmsta året istället. Skogslänen tycker det är ett bra läge att spara nu Storstadsborna har istället större förhoppningar om möjligheten att spara på ett års sikt Unga sparar gärna både nu och längre fram Skillnaden mellan unga och gamlas möjlighet att spara är betydande. Gruppen mellan 16 och 24 år är betydligt mer positivt inställd till möjligheten både att spara idag och det närmsta året än det genomsnittliga hushållet. Något motsägelsefullt har den yngre gruppen samtidigt svårare att få ekonomi att gå ihop och behöver oftare ta av sparpengarna eller låna. Unga har alltså en ljus syn på framtiden trots att ekonomin inte går ihop idag. Pensionärerna är också en grupp där färre lyckas matcha inkomster och utgifter. De har dessutom mindre förhoppningar om att situationen ska bli bättre i framtiden. Bäst ställt har gruppen det som befinner sig mitt i livet. I åldern år tycker hushållen visserligen inte att det är särskilt fördelaktigt att spara nu, men de är betydligt mer optimistiska än andra inför möjligheterna att lägga undan pengar längre fram. De får också ekonomin att gå ihop i högre utsträckning. För mer information, vänligen kontakta: Maria Malmqvist, Privatekonom SBAB Bank , , Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank , , SBAB BANK PRIVATEKONOMI 3 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012

4 Om Konjunkturbarometern, hushållsbarometern och frågorna om sparande Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Hushållsbarometern intervjuar varje månad svenska hushåll om synen på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande. Läs mer om Hushållsbarometern på De tre frågor om sparande som Konjunkturinstitutet ställt till slumpvis utvalda hushåll om sparande är: 10. Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur tycker Du att det är att spara förnärvarande? Som sparande räknas även minskning av eventuella lån. Är det..? Mycket fördelaktigt Ganska fördelaktigt Varken fördelaktigt eller ofördelaktigt Ganska ofördelaktigt Mycket ofördelaktigt 11. Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att kunna spara något under de närmaste 12månaderna? Som sparande räknas även minskning av eventuella lån. Är det..? Mycket troligt Ganska troligt Inte särskilt troligt Inte alls troligt 12. Vilket av följande påståenden beskriver bäst Ditt hushålls nuvarande ekonomiska situation? Vi sparar mycket Vi sparar något Vi går ungefär jämnt upp Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i begränsad utsträckning Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i stor utsträckning SBAB BANK PRIVATEKONOMI 4 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012

5 Bo & Låna är en publikation från SBAB Bank. Bo & Låna har sammanställts av SBAB Bank:s Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig för brevet: Maria Malmqvist, tfn Det har baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. Dokumentet är inte gjort för att utgöra det enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB Bank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på detta dokument. Citera gärna Bo & Låna men ange alltid källa. SBAB Bank AB (publ) Besöksadress: Löjtnantsgatan 21 Postadress: Box Stockholm Tel Fax Internet: E-post: (Org.nr ) SBAB BANK PRIVATEKONOMI 5 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012

Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012. En rapport om räntespararen hos SBAB Bank..

Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012. En rapport om räntespararen hos SBAB Bank.. Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012 En rapport om räntespararen hos SBAB Bank.. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 3 6 JULI 2012 Vem är kontospararen? Tre miljarder kronor. Så mycket

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar.

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. Kärlek och pengar 2015 En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. KÄRLEK OCH PENGAR 2015 1 SBAB PRIVATEKONOMI 10 FEBRUARI 2015 Vardagsekonomi en vanlig källa till konflikt Matkostnader

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar.

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013 Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. INLÅNING & SPARANDE NR 9 2013 1 SBAB PRIVATEKONOMI 7 OKTOBER

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2015 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2015 1 ANALYS & PROGNOS 11 JUNI 2015 Bo & Låna Bra service lika viktigt som bra boräntor Amorteringskulturen har

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Konjunkturbarometern Hushåll frågor

Konjunkturbarometern Hushåll frågor Konjunkturbarometern Hushåll frågor 1. Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den? 2. Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 SBAB:s finansiella riskindex visar, med hjälp av ett stresstest, hur känsliga svenska hushålls finanser är för ovälkomna förändringar på aktie-, bostads-

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Bolånet & Amorteringen del 2

Bolånet & Amorteringen del 2 Bolånet & Amorteringen del 2 - Det nya amorteringskravet gör att fyra av tio hushåll inte vill belåna sig till mer än halva bostadsvärdet - Endast en minoritet kommer att ha råd att förverkliga sin villadröm

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...

Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den... Hushåll FRÅGOR Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den... Q2 Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Är den...

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Fritidshuset 2015. - Få äger men många vill ha fritidshus - Storstadsborna dominerar fritidshusmarknaden - Skärgården och Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2015. - Få äger men många vill ha fritidshus - Storstadsborna dominerar fritidshusmarknaden - Skärgården och Östersjööarna populärast Fritidshuset 2015 - Få äger men många vill ha fritidshus - Storstadsborna dominerar fritidshusmarknaden - Skärgården och Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB BOSTADSEKONOMI 27 APRIL 2015 Fritidshuset

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Så sparar svenskarna III

Så sparar svenskarna III Så sparar svenskarna III Institutet för Privatekonomi, oktober 2005 Erika Pahne Innehållsförteckning Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning: Förändringar på totalnivå jämfört med tidigare undersökningar

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer