Svårt att navigera i bolånedjungeln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svårt att navigera i bolånedjungeln"

Transkript

1 Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016

2 Sammanfattning Mellan 25 och 40 procent har kännedom om begreppen listränta och snittränta På en direkt fråga säger en majoritet av samtliga tillfrågade att de inte känner till begreppen. På en enkel kontrollfråga svarar en av fyra rätt,resten vet inte eller svarar fel. Bland de som har bolån känner en av tre inte till begreppen. Knappt fyra av tio svarar rätt på kontrollfrågan. Bland de som ändrat något med sitt bolån det senaste året, dvs de som borde ha högst kännedom, säger tre av tio att de inte känner till begreppen. Fyra av tio svarar rätt på kontrollfrågan. Mer än hälften av de som har bolån kan inte bedöma hur deras egen ränta står i förhållande till snitt- och listränta Listränta och snittränta är relevant för mellan 20 och 30 procent. Snittränta är marginellt mer relevant än listränta Givet den låga kännedomen är det svårt att tolka svaren kring hur relevant de olika räntorna är Den vanligaste bedömningen, bland de som tror sig veta, är att snittränta och listränta är lika relevanta, därefter kommer bedömningen att snitträntan är den mest relevanta och sist att listränta är mest relevant. Andelen som skulle jämföra listräntor om de skulle teckna bolån är ungefär lika stor som andelen som skulle jämföra snitträntor (mellan 20 och 30 procent). Nästan lika många skulle dock utgå från att de fick en schysst ränta direkt från banken. Och allra flest skulle kontakta bankerna direkt. 2

3 Bakgrund Från den 1 juni 2015 införde Finansinspektionen regler om att alla företag som ger bolån, senast 5 dagar in på en ny månad, ska publicera den genomsnittliga räntan för varje räntebindningstid som deras kunder erbjudits den senaste månaden. Företagen ålades också att informera om vad som påverkar den ränta som olika kunder erbjuds som inkomst, lånestorlek, sparande osv. Syftet med regeländringarna var att bolånekunderna ska få bättre inblick och därmed en bättre förståelse för hur bolåneräntan bestäms. Därmed skulle möjligheterna förbättras att fatta ett medvetet beslut om bolånet och jämföra olika erbjudanden. Efter regeländringen har de flesta banker gjort allt färre ändringar av sina listräntor. Det kan tänkas ha försvårat jämförelser mellan olika bankers erbjudande. Skillnaden mellan listräntorna och snitträntorna har överlag ökat, vilket kan ha inneburit att de låntagare som inte aktivt förhandlar om räntenivå får ett sämre erbjudande än vad de fick tidigare, då listräntorna användes mer aktivt. Mot bakgrund av detta har SBAB undersökt hur stor kännedomen är om vad listränta och snittränta är bland existerande och potentiella bolåntagare. Vi har också försökt utröna vilken relevans de olika räntorna har när hushållen tecknar nya bolån, jämför olika långivare eller gör ändringar i sina lån. 3

4 Om undersökningen Undersökningen gjordes av Cint/SnabbaSvar på uppdrag av SBAB den 3-9 februari via webenkät. Sammanlagt samlades svar in från personer i åldern år. Urvalet drogs ur en mängd olika webpaneler (via Cint Opinion Hub), med sammanlagt över aktiva panelmedlemmar. Urvalet är representativt, främst avseende kön, ålder och region men även avseende parametrar som boendeform, civil status, antal barn i hushållet osv Utöver de sedvanliga bakgrundsfrågorna ställdes tre frågor kring bolån (om den svarande har bolån, planerar skaffa eller har ändrat något med sitt bolån nyligen), tre frågor kring kännedomen kring begreppen listränta och snittränta och två frågor kring hur relevant (viktig) listränta och snittränta är vid beslut kring bolån. 4

5 Man Kvinna Stockholm (Stockholms län) 2 - Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland) 3 - Småland med öarna (Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland) 4 - Sydsverige (Blekinge, Skåne) 5 - Västsverige (Halland, Västra Götaland) 6 - Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna, Gävleborg) 7 - Mellersta Norrland (Västernorrland, Jämtland) 8 - Övre Norrland (Västerbotten, Norrbotten) Demografisk fördelning bland de svarande Fördelning % 19% 32% 28% 21% 16% 9% 15% 9% 5% 5% Kön Åldersgrupper Vilken region bor du i? 5

6 Fyra av tio har bolån, fyra av tio har aldrig haft 8 7 Har eller har du haft bolån? % 41% 43% % 19% 17% 15% 15% 39% 18% 43% 54% 14% 32% 5 26% 25% Total Man Kvinna Ja Nej, men har haft tidigare Nej, har aldrig haft bolån 42 procent av de tillfrågade har bolån, bland resten har 18 procent haft bolån tidigare medan 40 procent aldrig haft bolån Ju äldre de tillfrågade är desto vanligare är det att de har (eller har haft) bolån. Mer än hälften av alla över 40 år har bolån Kännedomen bör vara högre bland de som har (eller har haft) bolån än bland de som inte har bolån 6

7 Nästan en av fyra har inte bolån men planerar skaffa 45% 4 35% 42% Bolåneplaner Planerar du skaffa bolån inom 2-3 år? Har haft Har aldrig haft Ja 1% 4% Kanske 6% 12% Nej 24% Totalt 18% % 24% 15% 8% 16% 5% Har bolån Har haft, planerar skaffa Har haft, planerar inte skaffa Har aldrig haft, planerar skafffa Har aldrig haft, planerar inte skafffa Bland de tillfrågade finns det 8 procent som tidigare har haft bolån och som inte utesluter att skaffa bolån igen inom 2-3 år 16 procent har aldrig haft bolån men kan tänka sig att skaffa inom 2-3 år 24 procent har aldrig haft bolån och har inga som helst planer på att skaffa Kännedomen om listränta och snittränta borde vara högre bland de som planerar skaffa bolån 7

8 De aktiva bolåntagarna Har du ändrat något med ditt bolån det senaste året? Bytt långivare, höjt eller sänkt lånebeloppet (inte bara vanlig amortering) eller förhandlat om ränta? Har bolån Har haft bolån Har aldrig haft bolån Ja 16% 1% Nej 24% 17% 2% Jag har inga bolån 2% 11% 37% Totalt 42% 29% 4 Drygt 16 procent av de tillfrågade har bolån och har dessutom gjort någon ändring det senaste året, här borde vi hitta den högsta kännedomen. Ytterligare drygt 1 procent har inte längre bolån men har gjort någon ändring det senaste året. Sammantaget utgör denna grupp knappt 18 procent av alla tillfrågade. 2 procent av de tillfrågade svarade först ja på frågan om de har bolån och sedan jag har inga bolån på frågan om de ändrat något med lånet (vilket kanske avspeglar att frågorna är ganska komplexa) 8

9 Känner du till begreppen snittränta och listränta när det gäller bolån? % 48% 64% 61% 52% 52% 58% % 29% 19% 34% 13% 24% 29% 27% 17% 31% 15% 27% Total Man Kvinna Ja Lite grann Nej Mer än hälften säger sig inte känna till begreppen, en av tre svarar kanske, endast 16 procent svarar ja Kvinnor är mer osäkra än män, yngre och äldre är mer osäkra än de mellan 30 och 55 år 9

10 Känner du till begreppen snittränta och listränta när det gäller bolån? % 35% 3 Har bolån (42%) 9% 49% 42% Har haft bolån (18%) 4% 16% 8 Har aldrig haft bolån (4) % 34% Har, har haft eller planerar (76%) Ja Lite grann Nej 11% 2% 87% Har inte haft, planerar inte (24%) 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, 38% 35% 27% Har ändrat lånet (18%) Ja Lite grann Nej Ja Lite grann Nej Även bland de som har, har haft, eller planerar skaffa bolån är kännedomen relativt låg Högsta kännedomen hittas, som väntat, bland de bolåntagare som nyligen ändrat något med lånet. Men även bland dessa känner var fjärde person inte till begreppen alls. (inom parentes anges gruppens andel av hela befolkningen) 10

11 Vilken bolåneränta brukar vara högst, snitträntan eller listräntan? 80, 70, 60, 63% 56% 71% 7 58% 59% 66% 50, 40, 30, 20, 10, 11% 26% 14% 3 9% 21% 17% 13% 11% 31% 14% 27% 8% 26% 0, Total Man Kvinna Snitträntan Listräntan Vet inte En stor majoritet svarar vet ej på den ganska enkla frågan. En av tio svarar direkt fel medan en av fyra svarar rätt. Män är mindre benägna att svara vet ej än kvinnor och anger också rätt svar i lite högre utsträckning De som är under 30 år är både lite mer osäkra och lite mer benägna att svara fel 11

12 Vilken bolåneränta brukar vara högst, snitträntan eller listräntan? 10 89% % % 46% 37% Har bolån (42%) 13% 28% 59% Har haft bolån (18%) 12% 4% 84% Har aldrig haft bolån (4) Snitträntan Listräntan Vet inte 4 14% 31% Har, har haft eller planerar (76%) 3% 8% Har inte haft, planerar inte (24%) Snitträntan Listräntan Vet inte 45% 4 35% 3 25% 15% 5% 4 37% 23% Har ändrat lånet (18%) Snitträntan Listräntan Vet inte Bland de som har bolån svarar knappt fyra av tio rätt på frågan medan nästan två av tio svarar fel Inte ens bland de som har ändrat lånet det senaste året är det någon större kännedom, fyra av tio svarar visserligen rätt men drygt två av tio svarar fel (inom parentes anges gruppens andel av hela befolkningen) 12

13 Hur bedömer du att din egen boränta står sig? 6 56% 57% 5 46% 48% 4 38% 35% 38% 3 27% 18% 19% 16% 15% 13% 13% 13% 17% 9% 8% 14% 14% 17% 17% 16% 13% 21% 11% 11% 11% 9% 6% 6% Total Man Kvinna Högre än snitträntan men lägre än listräntan Högre än både snitträntan och listräntan Lägre än snitträntan men högre än listräntan Lägre än både snittränta och listränta Vet inte Urvalet består av de som har bolån (42% av samtliga) På frågan om hur deras egen ränta står sig svarar nästan hälften att de inte vet och en av tio svarar direkt fel (lägre än snitträntan men högre än listräntan). I övrigt är det rätt jämn spridning mellan svaren 13

14 Hur bedömer du att din egen boränta står sig? 4 35% 35% 3 25% 21% 25% 15% 13% 6% 5% Högre än snitträntan men lägre än listräntan Högre än både snitträntan och listräntan Lägre än snitträntan men högre än listräntan Lägre än både snittränta och listränta Vet inte Urvalet här består av de som har ändrat något med bolånet det senaste året (18% av samtliga) Även här är det vanligaste svaret Vet inte. 6% svarar direkt fel 14

15 Vilken av de olika bankernas listränta eller snittränta är mest relevant för dig när (om) du jämför bankernas bolån? 80, 70, 60, 50, 6 52% 68% 62% 54% 58% 64% 40, 30, 20, 10, 0, 19% 19% 16% 13% 13% 13% 14% 11% 5% 6% 7% 9% 11% 11% 12% 12% 8% 7% 8% 4% 5% 4% 5% 5% 7% Total Man Kvinna Listränta Snittränta Båda lika relevanta Ingen Vet inte Svaren på denna fråga är svåra att tolka i och med att kännedomen är så låg. Endast tre av tio svarar att någon av (eller båda) räntorna är relevanta. Det stora flertalet vet inte. Båda är lika relevanta har fler svar än snittränta som i sin tur har fler svar än listränta 15

16 Vilken av de olika bankernas listränta eller snittränta är mest relevant för dig när (om) du jämför bankernas bolån? 47% 52% 24% 16% 18% 9% 11% 14% 13% 4% 5% 1% 3% 7% Även bland de som har eller har haft bolån svarar en majoritet vet inte eller ingen på frågan om vilken ränta som är mest relevant En av fyra bland de som har bolån anser att både räntorna är lika relevanta 16% ser snitträntan som mest relevant jämfört med 9% för listräntan 77% Har bolån (42%) Har haft bolån (18%) Har aldrig haft bolån (4) Listränta Snittränta Båda lika relevanta Ingen Vet inte 6% 13% 8% 53% 1% 1% 3% 15% 8 Har, har haft eller planerar (76%) Har inte haft, planerar inte (24%) Listränta Snittränta Båda lika relevanta Ingen Vet inte Bland de som nyligen ändrat lånet (18% av samtliga) svarar nästan tre av tio att båda räntorna är lika relevanta 16 35% 3 25% 15% 5% 13% 29% 5% Har ändrat lånet (18%) 33% Listränta Snittränta Båda lika relevanta Ingen Vet inte

17 Om du skulle ändra ditt bolån, eller teckna ett nytt bolån, hur skulle du kolla upp och jämföra olika bolåneräntor? (flervalsalternativ) % 37% 37% 37% 34% 31% 19% 18% 18% 19% 19% 17% 15% 13% 13% 11% 12% 42% 41% 24% 25% 22% 22% 23% 17% 17% 14% 15% 38% 32% 21% 18% 12% 48% 32% 12% 14% 9% 7% Total Man Kvinna Jag skulle utgå från att banken ger mig en schysst ränta Jag skulle kolla upp och jämföra bankernas listräntor Jag skulle kolla upp och jämföra bankernas snitträntor Jag skulle höra med vänner och bekanta vilken ränta de har Jag skulle kontakta olika banker och höra efter vilken ränta de erbjuder mig Jag tänker inte skaffa bolån Bland de som kan tänka sig att skaffa bolån är det mest valda alternativet att direkt kontakta olika banker för att jämföra räntor, män är mindre benägna än kvinnor att välja detta alternativa, yngre är också mindre benägna. Mellan de övriga alternativen väger det rätt jämnt. Andelen som svarar att de skulle utgå från att de fick en schysst ränta är ungefär lika stor som den som svarar att de skulle höra med vänner och bekanta. Andelen som skulle jämföra räntor är något högre. Det finns dock ingen skillnad mellan hur många som skulle jämföra listräntor respektive snitträntor. 17

18 Om du skulle ändra ditt bolån, eller teckna ett nytt bolån, hur skulle du kolla upp och jämföra olika bolåneräntor? (flervalsalternativ) 23% 26% 29% 17% 48% 13% 46% 26% 24% 14% 17% 14% 14% 8% 11% 12% 6% Har bolån (42%) Har haft bolån (18%) Har aldrig haft bolån (4) Jag skulle utgå från att banken ger mig en schysst ränta Jag skulle kolla upp och jämföra bankernas listräntor Jag skulle kolla upp och jämföra bankernas snitträntor Jag skulle höra med vänner och bekanta vilken ränta de har 6 Jag skulle kontakta olika banker och höra efter vilken ränta de erbjuder mig Jag tänker inte skaffa bolån % 24% 23% 15% 42% 22% 1% 5% 4% 5% 8% 86% Har, har haft eller planerar (76%) Har inte haft, planerar inte (24%) Jag skulle utgå från att banken ger mig en schysst ränta Jag skulle kolla upp och jämföra bankernas listräntor Jag skulle kolla upp och jämföra bankernas snitträntor Jag skulle höra med vänner och bekanta vilken ränta de har Jag skulle kontakta olika banker och höra efter vilken ränta de erbjuder mig Jag tänker inte skaffa bolån Även bland de som har, har haft eller planerar att skaffa bolån väger det jämnt mellan att kolla list- respektive snittränta. Dessa alternativ är lite vanligare än att utgå från att man får en schysst ränta och att hör med vänner och bekanta. 18

19 Om du skulle ändra ditt bolån, eller teckna ett nytt bolån, hur skulle du kolla upp och jämföra olika bolåneräntor? (flervalsalternativ) 45% 4 43% 35% 3 25% 31% 31% 28% 15% 5% 17% 8% Jag skulle utgå från att banken ger mig en schysst ränta Jag skulle kolla upp och jämföra bankernas snitträntor Har ändrat lånet (18%) Jag skulle kolla upp och jämföra bankernas listräntor Jag skulle höra med vänner och bekanta vilken ränta de har Jag skulle kontakta olika banker och höra efter vilken ränta de erbjuder mig Jag tänker inte skaffa bolån Även bland de som nyligen ändrat sitt lån väger det jämt mellan de som skulle jämföra list- respektive snitträntor. Ungefär lika vanligt är det att utgå från att man får en schysst ränta. Det är däremot lite ovanligare att höra med vänner och bekanta. 19

20 Frågeformuleringar 1. Har eller har du haft bolån? a. Ja b. Nej, men har haft tidigare c. Nej, har aldrig haft bolån 2. Planerar du skaffa bolån inom 2-3 år? a. Ja b. Kanske c. Nej 3. Har du ändrat något med ditt bolån det senaste året? Bytt långivare, höjt eller sänkt lånebeloppet (inte bara vanlig amortering) eller förhandlat om ränta? a. Ja b. Nej c. Jag har inga bolån 6. Hur bedömer du att din egen boränta står sig? a. Högre än snitträntan men lägre än listräntan b. Högre än både snitträntan och listräntan c. Lägre än snitträntan men högre än listräntan d. Lägre än både snittränta och listränta e. Vet inte f. Jag har inga bolån 7. Vilken av de olika bankernas listränta eller snittränta är mest relevant för dig när (om) du jämför bankernas bolån? a. Listränta b. Snittränta c. Båda lika relevanta d. Ingen e. Vet inte 4. Känner du till begreppen listränta och snittränta när det gäller bolån? a. Ja b. Lite grann c. Nej 5. Vilken bolåneränta brukar vara högst, snitträntan eller listräntan? a. Snitträntan b. Listräntan c. Vet inte Om du skulle ändra ditt bolån, eller teckna ett nytt bolån, hur skulle du kolla upp och jämföra olika bolåneräntor? a. Jag skulle utgå från att banken ger mig en schysst ränta b. Jag skulle kolla upp och jämföra bankernas listräntor c. Jag skulle kolla upp och jämföra bankernas snitträntor d. Jag skulle höra med vänner och bekanta vilken ränta de har e. Jag skulle kontakta olika banker och höra efter vilken ränta de erbjuder mig f. Jag tänker inte skaffa bolån

21 Svårt att navigera i bolånedjungeln är en publikation från SBAB. Ansvarig: Tor Borg, tfn Publikationen har baserats på källor som bedömts som tillförlitliga. Dokumentet är inte avsett att utgöra det enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på detta dokument. Citera gärna publikationen men ange alltid källa. SBAB Bank AB (publ) Besöksadress: Svetsarvägen 24 Postadress: Box Solna Tel Internet: E-post: (Org.nr ) 21

22 22

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2017

Boräntan, bopriserna och börsen 2017 Boräntan, bopriserna och börsen 2017 29 december 2016 Svagt stigande boräntor, fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden och en liten uppgång på Stockholmsbörsen. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi

Om bostadsmarknad och boendeekonomi Om bostadsmarknad och boendeekonomi Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-04-03 Sammanfattning Vår uppfattning om hur bostadspriser och boräntor kommer att utveckla sig det närmaste året går att

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl

Hundar och katter Kontakt Novus: Freja Blomdahl Kontakt Novus: Freja Blomdahl 076-262 04 53 freja.blomdahl@novus.se 1 2017-11-08 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Agria Djurförsäkring

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer oktober 2016

Inlåning & Sparande Nummer oktober 2016 Inlåning & Sparande Nummer 10 2016 4 oktober 2016 Svenska hushåll ligger i toppen av :s ekonomiska liga. Det finns inget annat -land där så stor andel av hushållen har utrymme att spara. Svenskarnas bedömning

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 En rapport baserad på Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer i februari 2013. Rekordmånga har möjlighet att spara pengar i slutet av månaden. SBAB BANK

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015

Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015 Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015 Sparandet på bankkonton ökade med 5 procent 2014 trots rekordlåga sparräntor. Nästan lika många kvinnor som män öppnade sparkonton hos SBAB en mer jämställd

Läs mer

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm 211 1 11 21-12-9; patrik.sandgren@pts.se Bredbandsforum - statusuppdatering IT-ministern formellt tagit ordförandeskapet Nästa möte med styrgruppen

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer