Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank."

Transkript

1 Bo & Låna Nummer 1 16 maj 2012 En undersökning om vårt boende och våra bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank. SBAB BANK BO OCH LÅNA 1 NUMMER 1 16 MAJ 2012

2 Bo & Låna Bo & Låna är en privatekonomisk undersökning gjord i april 2012 av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank om svenska folkets boende och bolån. Med den här undersökningen vill vi ta reda på hur vi trivs med det boende vi har idag. Är vi som bor i hus, bostadsrätt och hyresrätt nöjda med vår boendesituation? Vi har också undersökt hur svenska folket väljer bolånebank. Förhandlar vi med banken om våra boräntor, som ju utgör en stor del av hushållets utgifter idag. Är det några grupper i samhället som har svårare än andra att förhandla, och vad kräver banken av oss när vi vill ha en bättre ränta? Det här är några av de frågor vi vill försöka besvara med undersökningen Bo & Låna. Maria Malmqvist, Privatekonom på SBAB Bank SBAB BANK BO OCH LÅNA 2 NUMMER 1 16 MAJ 2012

3 Bo & Låna Varannan person jämför inte olika räntor när de tecknar bolån De som har mest att vinna på att jämföra räntor, jämför minst Bankkunder under 35 år får teckna flest kringtjänster när de tecknar bolån Norrlänningarna amorterar på lånen, stockholmarna sparar mer istället Tre av tio oroar sig ofta eller ibland över storleken på sina lån. Bara tre procent av de som hyr sitt boende trivs Stockholmarna hade kunnat tänka sig att sälja och flytta till hyresrätt om det gått att få ett hyreskontrakt Innehållsförteckning Boendekostnaden allt större, ändå jämför vi inte olika boräntor... 4 Redan kund då får banken bolånet också... 5 Går det att få en bra ränta utan att bli helkund?... 6 Män förhandlar mest och yngre misslyckas... 7 En hög boränta gör oss mest upprörda... 8 Sju av tio unga har fått ekonomisk hjälp med bostadsköpet... 9 Var tionde person vet inte hur en räntehöjning påverkar ekonomin Unga upplever lånen som stora i förhållande till inkomsten Kvinnor och unga oroar sig över stora lån Var femte person vet inte vad en lagom belåningsgrad skulle vara Sju av tio amorterar på lånen Sju av tio äger sitt boende Bara tre procent som hyr sitt boende trivs Stockholmarna är fast i bostadsrätten Undersökningens uppläggning och metod SBAB BANK BO OCH LÅNA 3 NUMMER 1 16 MAJ 2012

4 Boendekostnaden allt större, ändå jämför vi inte olika boräntor Bostad och räntor är ett aktuellt ämne för svenskarna eftersom cirka två tredjedelar av befolkningen äger sitt boende. Särskilt i storstadsregionerna har bostadspriserna stigit kraftigt de sista femton åren vilket gör att många idag har stora lån. I riket som helhet har priserna stigit från cirka kronor per kvadratmeter år 1996 till över kronor år 2011 enligt Svensk Mäklarstatistik. Med tanke på att boendekostnaden ofta är en stor del av våra fasta utgifter finns all anledning att jämföra räntor innan man tecknar bolån. Vi har tagit reda på hur många som verkligen gjorde det innan de bestämde sig, och vad det var som avgjorde valet av bank. Knappt hälften jämförde boräntor från olika banker Med allt högre bostadspriser och större lån finns det starka argument för att välja bolånebank med omsorg. Trots det svarar knappt hälften att de jämförde räntan hos olika banker innan de bestämde sig. Bland männen är andelen som jämfört högre. Fem av tio män har jämfört räntan hos olika banker Fyra av tio kvinnor gjorde samma sak Högutbildade och höginkomsttagare mer benägna att jämföra Att boende i Stockholm är bland de allra mest benägna att jämföra boräntor är inte så konstigt. De har också mest att förlora på att inte jämföra eftersom bolånen är relativt stora. De här grupperna var bäst på att jämföra: Boende i Stockholm (56 procent) Unga i åldern år (51 procent) Hushåll med en inkomst över kr/månad (51 procent) Män (49 procent) De som har mest att vinna jämför minst Bortsett från boende i Stockholm med stora lån, är det de grupper i samhället som relativt sett har mest att vinna på att jämföra räntor som jämför minst. Lägst andel som jämför finns bland lågutbildade, låginkomsttagare och kvinnor, grupper som ofta har en lägre inkomst och där en lite lägre ränta verkligen gör skillnad. Till grupperna där lägst andel jämförde hör: Boende i Mellansverige (31 %) Hushåll med inkomster under kr/månad (35 %) Kvinnor (42 %) Lågutbildade (34 %) Jämförde du räntan hos olika banker innan du valde hos vem du skulle ha ditt bolån? Jämförde du olika bankers boräntor? (Utbildningsnivå) % 59% 35% 61% 34% 51% Jämförde du olika bankers boräntor? (inkomstgrupp) 52% 44% 54% 41% 45% 52% Låg Medel Hög Tveksam/vet ej Nej Ja 45% 51% upp till 18 tkr/mån tkr/mån 25 tkr eller mer Tveksam/vet ej Nej Ja 4% Ja Nej Tveksam/vet ej SBAB BANK BO OCH LÅNA 4 NUMMER 1 16 MAJ 2012

5 Redan kund då får banken bolånet också Storbankerna har idag större delen av svenska folket som kunder. För över hälften av de som svarat föll valet av bank på den man redan var kund hos. Vilka faktorer avgjorde valet för genomsnittet? Hälften valde den bank de redan var kund hos 17 procent valde banken som erbjöd lägst ränta 11 procent uppger att en personlig relation spelade störst roll Andelen som inte jämförde räntan först är högst i åldern år. Eftersom de i många fall ägt sitt boende längre och köpt när priserna var väsentligt lägre än idag fanns kanske inte samma behov av att jämföra. Det finns också anledning att misstänka att bankerna blivit villigare att förhandla på senare år. Listräntorna är inte längre en prislista, utan en utgångspunkt för förhandling. Marknaden har i så fall blivit mindre transparent. Yngre är pris- och servicekänsliga I den yngre åldersgruppen var det dubbelt så många som valde en bank där det var enkelt och gick snabbt som i åldersgrupperna över 35. I åldersgruppen under 35 år: Valde 20 procent banken som erbjöd lägst ränta Baserade 17 procent valet på en personlig relation Valde 11 procent en bank där det var enkelt och gick snabbt Mitt i livet avgör pris och vilken bank man redan har Åldersgruppen år är kostnadsmedvetna, men valde allra helst de den bank de redan var kund hos. 56 procent valde den bank de redan var kund hos 21 procent tyckte att en låg ränta var viktigast 9 procent gick på en personlig bankkontakt De äldre valde den bank de redan hade Åldersgruppen från 56 och uppåt tog inte hänsyn till kostnaden, eller räntan, i lika hög grad som de yngre. De har också haft sina bolån längre och lånen är i många fall mindre. 63 procent valde den bank de var kund hos 10 procent hade en personlig relation till bankmannen 10 procent valde den bank som erbjöd lägst ränta I Stockholm är man priskänslig och i Mellansverige lojal Det finns regionala skillnader som sticker ut. 25 procent av stockholmarna och 19 procent av boende i Sydsverige valde banken med lägst ränta I Mellansverige och övre Norrland valde 65 procent den bank man redan var kund hos För 15 procent i mellersta Norrland var en personlig bankkontakt avgörande Hur valde du vilken bank du skulle ha dina bolån hos (alla)? Hur valde du vilken bank du skulle ha dina bolån hos (ålder- och inkomstgrupp)? Jag var redan var kund i banken Jag har en personlig relation till min bankman Jag valde en bank där det var enkelt och gick snabbt Jag valde den bank som erbjöd mig lägst ränta Det vara bara en bank som beviljade mig lån Annat Tveksam, vet ej 41% 17% 11% 17% 5 11% 6 61% 57% 52% 14% 9% 1 11% 4% 4% 7% år år år upp till kr/mån Ålder 2% Jag var redan var kund i banken kr/mån Inkomst Jag har en personlig relation till min bankman 55% Jag valde en bank där det var enkelt och gick snabbt eller mer SBAB BANK BO OCH LÅNA 5 NUMMER 1 16 MAJ 2012

6 Går det att få en bra ränta utan att bli helkund? Av de som deltagit i undersökningen är åtta av tio kunder hos någon av de fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB eller Swedbank. Det är också bland storbankernas kunder den högsta andelen återfinns som valt bolånebank därför att de redan var kunder där. Hos Swedbank var sex av tio bolåntagare redan kunder. 81 procent av respondenterna är kunder hos storbankerna 62 procent av bolånekunderna hos Swedbank var redan kunder i banken 72 procent av SBABs kunder säger att de fick en bra ränta utan andra villkor 34 procent av Länsförsäkringar Banks kunder fick en bättre ränta genom att bli helkunder 24 procent av Danske Banks kunder fick inget lån över huvud taget om de inte blev helkunder Storbankerna har av tradition större delen av svenska folket som kunder, både vad gäller bolån, transaktionskonton, kort och olika sorters sparande. SBAB erbjuder en boränta baserad enbart på kontantinsatsen och bolånets storlek, och majoriteten av kunderna tycker därför att de fick en bra ränta utan att få några andra tjänster eller villkor på köpet. Länsförsäkringar Bank och Danske Bank har högst andel kunder som säger att de behövde bli kunder i banken för att få låna eller få en bra ränta. Det kan hänga samman med att de har färre kunder från början och de som flyttar sitt engagemang dit gör det därför att de får en bättre boränta. Lönekonto, betalkort och sparkonto viktigast 58 procent av alla med bolån som svarat hade redan alla tjänster som behövdes när de tecknade lånet. De kompletterande tjänster flest fick teckna var lönekonton, betalkort och ett sparkonto. Bolånekunder under 35 år får teckna flest kringtjänster Målgruppen under 35 år är sämre rustade. Bara 16 procent hade alla tjänster som behövdes 23 procent fick börja pensionsspara 25 procent fick ett kreditkort på köpet 18 procent fick ett betalkort 17 procent fick börja fondspara När du fick ditt bolån, vilka kompletterande tjänster fick du teckna? Hade redan alla tjänster som behövdes Lönekonto Tveksam, vet ej Betalkort Sparkonto Pensionssparande Kreditkort Fondsparande Alla ovan 8% 5% 8% 1% 1 5% 12% 19% 15% 18% 1 17% 2 25% 49% år Alla 58% När du tecknade ditt bolån, ville banken att du skulle bli helkund, dvs. samtidigt öppna ett lönekonto, fondsparande eller liknande? (andel i procent) Tveksam, vet ej Ja, då fick jag en lägre boränta Ja, det var ett villkor för att få låna alls Nej, jag fick en bra ränta ändå Jag var redan helkund i banken SBAB BANK BO OCH LÅNA 6 NUMMER 1 16 MAJ 2012

7 Män förhandlar mest och yngre misslyckas Det är en bra idé att förhandla med banken Hälften av alla bolåntagare har försökt förhandla med sin bank om räntan efter att de först tog lånet. Fyra av fem av de som försökt har lyckats. Att förhandla med banken är med andra ord en god idé. Fyra av fem som försökte förhandla lyckades få ner räntan Bara en av fem misslyckades med att få en lägre ränta Det finns också skillnader mellan könen. Fler män än kvinnor har förhandlat med banken och lyckats. 43 procent av männen har förhandlat och lyckats 36 procent av kvinnorna har förhandlat och lyckats 8 procent av båda könen har misslyckats med att förhandla ner räntan Svårt för unga att förhandla Sämst går det för de unga under 35 år som i snitt har lägre inkomst och mindre sparpengar, och därmed mindre att förhandla med banken om. Bara 20 procent under 35 år har förhandlat och lyckats 15 procent har försökt men misslyckats med att få en lägre ränta Storstadsbor och höginkomsttagare lyckas bäst 53 procent med en inkomst över kronor per månad har lyckats när de försökt. Det kan jämföras med de som tjänar under kronor i månaden där bara 26 procent lyckas 52 procent av stockholmarna lyckas med att förhandla ner räntan Boende i storstadsregionerna har mest att vinna på att försöka förhandla eftersom lånen är större. Det är också de som lyckas bäst. Efter Stockholm kommer Göteborg med omnejd där 45 procent lyckats i förhandlingen med banken. Har du försökt förhandla ner din boränta någon gång sedan du först tog ditt bolån? 57% 5 1 8% 2 29% Under 18 tkr/mån 34% 9% tkr/mån 25 tkr eller mer/mån Tveksam, vet ej Nej Ja, men jag fick ingen lägre ränta Ja, och då gav mig banken en lägre ränta SBAB BANK BO OCH LÅNA 7 NUMMER 1 16 MAJ 2012

8 En hög boränta gör oss mest upprörda Bankernas avgifter och vinster är ett ämne som berör och upprör. Vi har frågat vad som upprör mest av allt, och sex av tio tycker att det är om boräntan är för hög. Vad skulle göra dig mest upprörd? 59 procent svarar att det är om boräntan är för hög 14 procent tycker att höga avgifter på pensionssparandet är värst 8 procent uppger att en för låg ränta på sparkontot provocerar mest Det finns stora skillnader mellan olika åldrar. Boräntan upprör 71 procent av de under 35 år mest, men bara 47 procent av de över 55 år En låg ränta på sparkontot irriterar 15 procent av dem över 55 år mest, jämfört med bara 3 procent av de under 35 år Att de över 55 i högre grad upprörs över att få en för låg ränta på sparkontot hänger antagligen samman med att de har mer sparpengar. De yngre har ofta större bolån i förhållande till sitt sparkapital och sin inkomst, och tycker därför att en hög ränta är värst. Den högsta andelen som upprörs över höga avgifter på pensionssparande finns i åldrarna år. Vad skulle göra dig mest upprörd? % 7% 7% 9% 8 12% 11% 14% 15% 15% 1 7 8% 8% 5% 8% 6 15% % 59% 62% 3 57% 47% 2 1 4% 2% 2% Alla Man Kvinna år år år Kön Ålder Inget av ovanstående Att avgifterna på mitt pensionssparande är höga Att räntan på mitt sparkonto är låg Att min boränta är för hög Att min bank har höga fondavgifter SBAB BANK BO OCH LÅNA 8 NUMMER 1 16 MAJ 2012

9 Sju av tio unga har fått ekonomisk hjälp med bostadsköpet Köerna för att få en hyresrätt är långa i många delar av landet. Det är ofta enklare att hitta någonstans att bo om man har möjlighet att köpa en bostad. För att banken ska bevilja ett lån behövs oftast både en fast inkomst och en kontantinsats, något som många unga som fortfarande studerar eller precis har börjat jobba saknar. Kvinnor behöver mer hjälp än män. Några möjliga orsaker är att kvinnor tjänar mindre och oftare jobbar deltid. Fyra av tio behövde ekonomisk hjälp för att kunna köpa sitt boende Sju av tio under 35 år behövde ekonomisk hjälp Det vanligaste är att man har medlåntagare till bolånet 48 procent av kvinnorna behövde hjälp jämfört med 42 procent av männen Att ha medlåntagare innebär att någon annan också skriver på som ansvarig för bolånet så att den totala kreditvärdigheten och betalningsförmågan blir tillräckligt hög. Var tionde i riket behövde hjälp med kontantinsatsen. För ett år sedan införde Finansinspektionen ett så kallat bolånetak som innebär att bostaden går att belåna till högst 85 procent av marknadsvärdet. På sikt kan det göra att andelen som behöver hjälp med kontantinsatsen stiger. Storstadsregionerna sticker inte ut trots högre priser Andelen som behövde ekonomisk hjälp med bostadsköpet är ungefär lika stor i alla regioner i Sverige. Att bostadspriserna är högre i storstäderna verkar inte betyda att det är fler som behöver hjälp procentuellt sett. Behövde du hjälp av någon för att kunna köpa din bostad? % 62% 24% 49% 38% 8% 9% 7% 34% % 4% 31% 6 1% 24% 5% Alla Man Kvinna år år år Tveksam/vet ej Kön Nej, jag klarade mig utan hjälp Medlåntagare och hjälp med kontantinsatsen Medlåntagare till bolånet Hjälp med kontantinsatsen Ålder SBAB BANK BO OCH LÅNA 9 NUMMER 1 16 MAJ 2012

10 Var tionde person vet inte hur en räntehöjning påverkar ekonomin Samtidigt som många behöver hjälp för att kunna genomföra ett bostadsköp över huvud taget är det många som inte vet hur en högre ränta skulle påverka den egna ekonomin. Var tionde person säger att de inte vet hur det skulle påverka om räntan stiger med tre procentenheter. 14 procent av kvinnorna vet inte hur det påverkar Unga har bättre koll. Bland de under 35 år är andelen som inte vet hur en räntehöjning påverkar bara sju procent Andel som svarar Jag vet inte hur det påverkar mig på frågan om vad som händer om boräntan stiger med tre procentenheter. Unga drar ner på semester, nöjen och levnadsstandard De som är under 35 år är känsligare men har också bättre koll på hur en räntehöjning skulle påverka boendet och ekonomin. Ungefär hälften skulle bli tvungen att ändra livsstil om boräntan stiger med tre procentenheter. 23 procent drar ner på semester och nöjen 23 procent sänker sin levnadsstandard 2 procent ber någon om hjälp 61 procent av stockholmarna säger att det inte påverkar livsstilen om räntan stiger Vad gör du om boräntan stiger med tre procentenheter? 1 14% 12% 1 8% 4% 2% 14% 1 11% 12% 9% 7% Alla Man Kvinna år år år 2 14% 12% 14% 7% 2 54% 62% 39% Jag blir tvungen att sänka min levnadsstandard Jag drar ner på semester och nöjen Ingenting, jag har marginaler för det Kön Ålder år år år SBAB BANK BO OCH LÅNA 10 NUMMER 1 16 MAJ 2012

11 Unga upplever lånen som stora i förhållande till inkomsten Det är många som tycker att lånen är stora jämfört med inkomsten. Av alla som deltagit i undersökningen är andelen tre personer av tio. Mest av allt oroar sig de unga. Fyra av tio under 35 år tycker att lånen är stora jämfört med inkomsten. I gruppen över 55 år är det bara två av tio som tycker samma sak. Flest som inte tycker att lånen är stora i relation till inkomsten hittar vi i Stockholmsregionen och i Norrland, två regioner med helt olika bostadspriser och storlek på bolånen. 62 procent av stockholmarna tycker inte att lånen är stora i förhållande till inkomsten I Norrland är andelen 67 procent Tycker du att dina lån (bolån och övriga lån tillsammans) är stora i förhållande till din inkomst? 8% 5% 59% 65% 54% 32% 3 12% 12% 35% 45% 6 4 7% 34% 7 19% Alla Man Kvinna år år år Kön Ålder Ja, det tycker jag Nej Tveksam, vet ej SBAB BANK BO OCH LÅNA 11 NUMMER 1 16 MAJ 2012

12 Kvinnor och unga oroar sig över stora lån Lånen har blivit större i och med att bostadspriserna har stigit. Oroar sig svenska folket över sina lån? Tre av tio som svarat uppger att de oroar sig ofta eller ibland över storleken på lånen. Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor och mellan olika åldersgrupper. Mest oroar sig de under 35 år där nästan var tionde person uppger att de oroar sig ofta över storleken på lånen. 34 procent av alla som svarat oroar sig ofta eller ibland över storleken på sina lån 42 procent av kvinnorna oroar sig ofta eller ibland över storleken på sina lån 28 procent av männen oroar sig ofta eller ibland över storleken på lånen I åldern år är andelen som oroar sig bara 20 procent Storstadsbor oroar sig inte mer än någon annan trots stora lån Det skiljer inte i oro mellan olika regioner. Boende i Stockholm oroar sig exempelvis inte mer än några andra trots att lånen många gånger är väsentligt mycket större. Oroar du dig över storleken på dina lån? % % 6 72% 6 78% % % 24% 1 18% 4% 4% 5% 8% 2% Alla Man Kvinna år år år Kön Ålder Tveksam, vet ej Nej Ja, ibland Ja, ofta SBAB BANK BO OCH LÅNA 12 NUMMER 1 16 MAJ 2012

13 Var femte person vet inte vad en lagom belåningsgrad skulle vara Vi har frågat vad en långsiktigt bra belåningsgrad på bostaden skulle vara. 22 procent svarar mindre än 50 procent av värdet på bostaden 21 procent är osäkra 17 procent svarar procent Stockholmarna sticker ut. Här är andelen som anser att lånet bör vara mindre än hälften av värdet på bostaden högst i hela landet. 34 procent av de boende i Stockholmsregionen anser att lånet bör vara mindre än hälften av bostadens värde Andelen i hela Sverige är bara 22 procent Lever vi som vi lär? Ja, det ser faktiskt ut så. Fyra av tio har ett lån som är mindre än hälften av värdet på bostaden. 42 procent uppger att lånet är mindre än 50 procent av värdet på bostaden 16 procent uppger att lånet är procent av bostadens värde I Stockholmsregionen uppger 48 procent att lånet är mindre än 50 procent av värdet på bostaden Kvinnor mer osäkra om belåningsgraden än män Det finns inga stora skillnader mellan könen utom på en punkt. 31 procent av kvinnorna är osäkra på vad en långsiktigt bra belåningsgrad skulle vara Bara 11 procent av männen är osäkra Var tionde under 35 år tycker att procent är en bra belåningsgrad De yngre är mer riskbenägna. Var tionde person under 35 år tycker att en belåningsgrad på procent är lämplig. Andelen som svarar att belåningsgraden bör vara under 50 procent är inte mer än 17 procent bland dem under 35. Hur hög belåningsgrad har du idag, och vad skulle vara en långsiktigt bra belåningsgrad? 45% 35% 3 25% 2 15% 1 5% 42% 22% 15% 1 1 9% 1 17% Hur hög belåningsgrad har du idag? 1 11% 7% 5% Vad är en långsiktigt bra belåningsgrad? 21% SBAB BANK BO OCH LÅNA 13 NUMMER 1 16 MAJ 2012

14 Sju av tio amorterar på lånen Amortera eller spara? Tycker storstadsborna att lånen är så stora att det inte hjälper att amortera? Större delen av bostadsägarna amorterar på sina lån och även om andelen är lägre i Stockholmsregionen så finns inga belägg för att det beror på att lånen är för stora. 72 procent amorterar 12 procent sparar pengar istället I åldersgruppen amorterar 75 procent I åldersgruppen amorterar 68 procent. De sparar istället mer pengar. Norrlänningarna amorterar, Stockholmarna sparar I mellersta Norrland amorterar 93 procent på lånen I Stockholm amorterar 58 procent vilket är den lägsta andelen i Sverige I Stockholm sparar 20 procent pengar istället, vilket är den högsta andelen i Sverige Stockholmarna som alltså amorterar minst, uppger följande anledningar till varför man valt att inte amortera. Amorterar du på ditt bolån idag? Nej, jag sparar pengar regelbundet istället Nej, jag konsumerar pengarna istället Nej, mitt lån är så litet att det är onödigt Nej, inkomsten räcker inte till amortering Nej, lånet är så stort att det inte hjälper 5% 12% 2 Alla Stockholm Ja 58% 72% SBAB BANK BO OCH LÅNA 14 NUMMER 1 16 MAJ 2012

15 Sju av tio äger sitt boende Av de svarande i undersökningen äger sju av tio sitt boende. Av dem har fem stycken en villa eller ett radhus, och två stycken äger en bostadsrätt. 25 procent hyr sitt boende och större delen har en hyresrätt. Ett fåtal hyr en villa eller ett radhus. Unga är överrepresenterade som hyresgäster. 38 procent under 35 år hyr en lägenhet 80 procent av alla över 56 år äger sitt boende I Stockholm finns flest bostadsrättsägare. Där äger 34 procent en bostadsrätt Svagare ekonomi hos unga gör att fler hyr Bland de yngre är det sannolikt fler som fortfarande studerar, det finns fler ensamhushåll och ekonomin är inte lika stark som för de över 35. Unga har heller inte hunnit bygga ett sparkapital och göra bostadskarriär i samma utsträckning. Det syns också på svaren från personer i åldern 35 år och uppåt där en högre andel äger sitt boende. Allra flest bostadsägare finns i den högsta åldersgruppen år där åtta av tio svarar att de bor i bostadsrätt, villa eller radhus. Högst andel bostadsrättsägare hittar vi i Stockholm. Här bor 34 procent i en bostadsrätt och 42 procent i en egen villa. Vilken typ av bostad bor du i? Egen villa\radhus 52% Hyrd lägenhet 2 Bostadsrätt 18% Jordbruksfastighet Hyrd villa\radhus 2% Annan bostadsform 1% Andelslägenhet 2 6 SBAB BANK BO OCH LÅNA 15 NUMMER 1 16 MAJ 2012

16 Bara tre procent som hyr sitt boende trivs Av de som inte svarat att de redan äger sitt boende uppger: 23 procent att de planerar att köpa när de hittar rätt objekt 23 procent att de vill köpa, men inte har råd 10 procent att de vill köpa om priserna går ner Bara 3 procent svarar att de trivs med att hyra Sex av tio vill alltså köpa, men väntar på rätt förutsättningar ekonomiskt eller på bostadsmarknaden. Bara tre procent av de som hyr sitt boende idag har svarat att de trivs med det. Många är fast i hyresrätten. Unga trivs inte i hyresrätten, men har inte råd att köpa I gruppen som inte har råd att köpa är unga överrepresenterade. Fyra av tio under 35 år som hyr sitt boende idag anger att de skulle köpa om de haft råd. Andelen unga som anger att de trivs med att hyra sitt boende är noll procent. På frågan om det finns planer på att köpa en bostadsrätt eller ett hus, svarar de som idag hyr sitt boende följande: Tveksam, vet ej Ja, så fort jag hittar rätt objekt Nej, jag har inte råd Ja, om bostadspriserna går ner Nej, jag trivs med att hyra % 2 6 SBAB BANK BO OCH LÅNA 16 NUMMER 1 16 MAJ 2012

17 Stockholmarna är fast i bostadsrätten Vi ställde frågan om hur många som kan tänka sig att sälja sin bostad och istället flytta till en hyresrätt, och hur många som faktiskt planerar att göra det. 63 procent är nöjda med att äga sitt boende Mest nöjd är man i Norrland (72 procent) Minst nöjd är i Stockholm (58 procent) 12 procent av stockholmarna kan tänka sig att sälja och flytta till hyresrätt om det varit möjligt Nästan två tredjedelar av alla svarande säger att de är nöjda med att äga sitt boende. De kan inte tänka sig att sälja för att istället flytta till en hyresrätt. Sju procent i riket säger sig ha funderingar på att sälja sitt boende och istället flytta till en hyresrätt. Svårt att få ett hyreskontrakt i Stockholm Siffran är väsentligt högre i Stockholm. Tolv procent av alla stockholmare kan tänka sig att sälja och flytta till en hyresrätt om det hade varit möjligt att få ett hyreskontrakt. Större delen av de hyresrätter som förmedlas via Stockholms Stads Bostadsförmedling går till boende som stått i kö i 4-8 år. I slutet av 2011 stod personer i kön, en ökning med personer jämfört med året innan. Inte bara de som bor i hyresrätter känner sig alltså fångna, utan framför allt bostadsägare i Stockholm gör det också på grund av de långa köerna och kötiderna. Kvinnor mer benägna att hyra än män Sex procent av kvinnorna hade kunna tänka sig att sälja om de bara hade kunnat få ett kontrakt, vilket är dubbelt så många som bland männen där tre procent uppger samma sak. Antal förmedlade lägenheter i Stockholm Stads Bostadsförmedling 2011 (totalt stycken) Kötid, år Kan du tänka dig att sälja din bostad och flytta till en hyresrätt? Tveksam, vet ej 22% 2 Nej, jag vill äga mitt boende 58% 6 Ja, men tyvärr är det omöjligt att få ett hyreskontrakt 4% 12% Ja, jag har planer på att göra det 7% Jag äger ingen bostad jag kan sälja 2% Stockholm Alla SBAB BANK BO OCH LÅNA 17 NUMMER 1 16 MAJ 2012

18 Undersökningens uppläggning och metod Undersökningen Bo & Låna har genomförts under perioden april Frågorna har ställts via en webbenkät av TNS SIFO på uppdrag av SBAB Bank personer har svarat på enkäten. Personerna är i åldrarna år. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Svaren är uppdelade på kön, tre åldersgrupper, tre inkomstgrupper, tre utbildningsnivåer, åtta geografiska regioner samt efter huvudsaklig bank. Enkäten består av totalt 16 frågor. Bara de respondenter som uppgett att de har bostadslån har svarat på frågorna om ränteförhandling, banktjänster, amortering och belåningsgrad. SBAB BANK BO OCH LÅNA 18 NUMMER 1 16 MAJ 2012

19 Bo & Låna är en publikation från SBAB Bank. Bo & Låna har sammanställts av SBAB Bank:s Ekonomiska Sekretariat. Ansvarig för brevet: Maria Malmqvist, tfn Det har baserats på källor som Sekretariatet bedömer som tillförlitliga. Dokumentet är inte gjort för att utgöra det enda redskapet vid enskilda beslut om lån och investeringar. SBAB Bank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust till följd av beslut grundade på detta dokument. Citera gärna Bo & Låna men ange alltid källa. SBAB Bank AB (publ) Besöksadress: Löjtnantsgatan 21 Postadress: Box Stockholm Tel Fax Internet: E-post: (Org.nr ) SBAB BANK BO OCH LÅNA 19 NUMMER 1 16 MAJ 2012

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012. En rapport om räntespararen hos SBAB Bank..

Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012. En rapport om räntespararen hos SBAB Bank.. Inlåning & Sparande Nummer 3 6 juli 2012 En rapport om räntespararen hos SBAB Bank.. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 3 6 JULI 2012 Vem är kontospararen? Tre miljarder kronor. Så mycket

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013

Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 Inlåning & Sparande Nummer 11 28 februari 2013 En rapport baserad på Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer i februari 2013. Rekordmånga har möjlighet att spara pengar i slutet av månaden. SBAB BANK

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012.

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012 En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012 Svårt för

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar.

Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013. Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. Inlåning & Sparande Nummer 9 2013 7 oktober 2013 Välbeställda villaägare och unga storstadsbor satte in mest pengar på sina bankkonton i sommar. INLÅNING & SPARANDE NR 9 2013 1 SBAB PRIVATEKONOMI 7 OKTOBER

Läs mer

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2015. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2015 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2015 1 ANALYS & PROGNOS 11 JUNI 2015 Bo & Låna Bra service lika viktigt som bra boräntor Amorteringskulturen har

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015

Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015 Inlåning & Sparande Nummer 1 2015 20 januari 2015 Sparandet på bankkonton ökade med 5 procent 2014 trots rekordlåga sparräntor. Nästan lika många kvinnor som män öppnade sparkonton hos SBAB en mer jämställd

Läs mer

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-10-26 Sammanfattning Tron på ständigt stigande bostadspriser är stabil och har lagt sig på en hög

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

Bo & Låna En undersökning om boende, bostadsekonomi, bolån och bostadspolitik av SBAB.

Bo & Låna En undersökning om boende, bostadsekonomi, bolån och bostadspolitik av SBAB. Bo & Låna 2016 En undersökning om boende, bostadsekonomi, bolån och bostadspolitik av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2016 1 ANALYS & PROGNOS 23 JUNI 2016 Bo & Låna Höga priser och hyresköer bromsar flyttplaner Andelen

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Pressmeddelande 5 juli 2017 Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Sex av tio unga med bolån saknar kunskap om hur deras boendekostnad påverkas om räntan stiger. Hälften

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt Val av bindningstid Specialstudie 14 januari 21 Rekordhög efterfrågan på den kortaste bindningstiden 29 Kort bindningstid på bolån är inget storstadsfenomen Låntagare i åldrarna 3- år har den kortaste

Läs mer

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar.

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. Kärlek och pengar 2015 En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. KÄRLEK OCH PENGAR 2015 1 SBAB PRIVATEKONOMI 10 FEBRUARI 2015 Vardagsekonomi en vanlig källa till konflikt Matkostnader

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder

Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Om bostadsmarknad och boendeekonomi förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-10-17 Sammanfattning Fler förväntar sig stigande bostadspriser nu jämfört med förra mätningen

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

Bostaden & investeringen del 2

Bostaden & investeringen del 2 Bostaden & investeringen del 2 - Den genomsnittliga bostadsägaren tror sig ha 1,3 miljoner sparat i sin bostad - Framtidens boendekostnader oroar betydligt fler hyresgäster än bostadsägare - Lågt byggande

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin

Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin Pressmeddelande, 2015-05-11 Framtidstro präglar skåningens syn på privatekonomin De allra flesta skåningarna har en stark tilltro till den egna privatekonomin och många tror att de kommer att ha mer pengar

Läs mer

Deklarationsdax 2014. Åldersskillnader

Deklarationsdax 2014. Åldersskillnader Deklarationsdax - Deklarationen öppnas direkt - Unga mer förvånade över utfallet - Underskott täckts med sparpengar, överskott konsumeras i högre grad upp DEKLARATIONSDAX 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 30 APRIL

Läs mer

Bostadsköpet & tryggheten

Bostadsköpet & tryggheten Bostadsköpet & tryggheten Ur rapporten: En majoritet rådgör med någon inför ett bostadsköp De flesta rådgör med partnern och banken. Dubbelt så många män som kvinnor frågar ingen om råd. Budgivningen stressar

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2017

Boräntan, bopriserna och börsen 2017 Boräntan, bopriserna och börsen 2017 29 december 2016 Svagt stigande boräntor, fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden och en liten uppgång på Stockholmsbörsen. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Bostadspriserna & boräntorna 2014 30 december 2013

Bostadspriserna & boräntorna 2014 30 december 2013 Bostadspriserna & boräntorna 2014 30 december 2013 Hushållen tror på fortsatta prisökningar Trots debatten om hög skuldsättning, bobubblor och övervärderade bostäder tror de svenska hushållen på fortsatta

Läs mer

Bolånet & Amorteringen del 2

Bolånet & Amorteringen del 2 Bolånet & Amorteringen del 2 - Det nya amorteringskravet gör att fyra av tio hushåll inte vill belåna sig till mer än halva bostadsvärdet - Endast en minoritet kommer att ha råd att förverkliga sin villadröm

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 1 2014 17 januari 2014

Inlåning & Sparande Nummer 1 2014 17 januari 2014 Inlåning & Sparande Nummer 1 2014 17 januari 2014 Strukturer i hushållens sparande, - Kvinnor med samma inkomster spar mer än män. - Sparandekulturen skiljer mycket mellan hushållstyper. - Nettosparandet

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Oktober 2012 Inledning sid 1 Vet du vad du har för ränta på ditt bolån? sid 2 Vet du vad du har för

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta.

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER UNDERSÖKNING 96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. April 2015 1 Inledning sid 3 Vet

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

DN/Ipsos Allmänheten om nya amorteringsregler Stockholm, 26 november 2014

DN/Ipsos Allmänheten om nya amorteringsregler Stockholm, 26 november 2014 DN/Ipsos Allmänheten om nya amorteringsregler Stockholm, november 0 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com, henrik.karlsson@ipsos.com 0 Ipsos. All rights reserved Nya amorteringsregler oroar storstadsbor och bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Om bostadsmarknad och boendeekonomi

Om bostadsmarknad och boendeekonomi Om bostadsmarknad och boendeekonomi Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-04-03 Sammanfattning Vår uppfattning om hur bostadspriser och boräntor kommer att utveckla sig det närmaste året går att

Läs mer

Sparkontoundersökning

Sparkontoundersökning Sparkontoundersökning 2017 Ur rapporten: Stora skillnader i storleken på lättillgänglig hushållsbuffert bland svenska hushåll. Nästan hälften sparar regelbundet till något specifikt de planerar att köpa

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Bostadsköpet & tryggheten

Bostadsköpet & tryggheten Bostadsköpet & tryggheten - Budgivningen är det klart stressigaste momentet i ett bostadsköp - Bostadsköpare söker främst råd hos anhöriga och sin bankkontakt, mäklarens råd anses inte trovärdiga - Ränteförhandlingen

Läs mer

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad 217 5 16 Bofrämjandet 1 Allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden 5% 4% 3% 2% 1%

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer oktober 2016

Inlåning & Sparande Nummer oktober 2016 Inlåning & Sparande Nummer 10 2016 4 oktober 2016 Svenska hushåll ligger i toppen av :s ekonomiska liga. Det finns inget annat -land där så stor andel av hushållen har utrymme att spara. Svenskarnas bedömning

Läs mer

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån.

Bolån. Bolåneräntan är fortsatt lägre för lån med 1-års bindningstid än vad den är för ett rörligt bostadslån. Privatekonomisk barometer Juli 2013 Bolån Sammanfattning för Juli 2013 Räntan har, i snitt, minskat för bolån med rörlig, 1 års och 2 års ränta under juli (0,03, 0,03 respektive 0,01 procentenheter). För

Läs mer

Ekonomiska kommentarer

Ekonomiska kommentarer NR 6 217 21 november Ekonomiska kommentarer Svenska hushållens skuldsättning uppdatering för 217 Karl Blom och Peter van Santen Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet

Läs mer

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom

Familjeekonomi mina, dina och våra pengar. Ingela Gabrielsson Privatekonom Familjeekonomi 2014 - mina, dina och våra pengar Ingela Gabrielsson Privatekonom Sammanfattning Sedan föregående mätning 2010 har det skett en tydlig förskjutning från gemensam ekonomi till olika former

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Sidan 3 Stora skillnader i ränterisk. Sidan 5 Längre bindningstider på bolånen Sidan 10 Bilaga Regional kommunindelning

Sidan 3 Stora skillnader i ränterisk. Sidan 5 Längre bindningstider på bolånen Sidan 10 Bilaga Regional kommunindelning Val av bindningstid 2011 Specialstudie 10 januari 2012 Sidan 3 Stora skillnader i ränterisk Sidan 5 Längre bindningstider på bolånen 2011 Sidan 10 Bilaga Regional kommunindelning Tomas Pousette, Ekonomiska

Läs mer

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Ingela Gabrielsson, privatekonom 2017-04-19 Sammanfattning I denna mätning har vi utökat den tillfrågade åldersgruppen från 18-65 år

Läs mer

Semesterekonomi och planer 2013

Semesterekonomi och planer 2013 Semesterekonomi och planer 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom 2013-06-18 Sammanfattning Det är tre tydliga förändringar i årets semesterenkät jämfört med tidigare år: 1. Den genomsnittliga semesterbudgeten

Läs mer

Hushållens riskindex Nummer 1 17 juni 2013

Hushållens riskindex Nummer 1 17 juni 2013 Hushållens riskindex Nummer 1 17 juni 2013 Vi introducerar vårt nya finansiella riskindex för hushållen där vi, med ett stresstest, mäter deras risktagande på aktie-, bostads- och räntemarknaderna Hushållens

Läs mer

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem?

Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ekonomi i skolan vad är viktigt att lära sig mer om,och av vem? Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea Sammanfattning Med anledning av den pågående skoldebatten har Nordea frågat svenskarna vad eleverna

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Lars Frisell, chefsekonom Per Håkansson, chefsjurist 16 februari 2010 Slutsatser Systemet fungerar överlag väl Betalningsförmågan sätts i centrum

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 LÅNA Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 4 Syfte med undersökningen 4 Om undersökningen 5 Kapital 1 Hur lånebilden ser ut 6 Hur många

Läs mer

Länsrapporten 1. Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen

Länsrapporten 1. Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen Länsrapporten 1 Del 1 av 4 från Länsförsäkringar Maj 217 Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen Det tar dubbelt så lång tid att spara ihop till en kontantinsats om du bor i än om du bor i. Längst

Läs mer

Nordeas privatekonomiska barometer 2010 - oro och åtgärder. Ingela Gabrielsson Privatekonom 2010-01-27

Nordeas privatekonomiska barometer 2010 - oro och åtgärder. Ingela Gabrielsson Privatekonom 2010-01-27 Nordeas privatekonomiska barometer - oro och åtgärder Ingela Gabrielsson Privatekonom -01- Sammanfattning Vi oroar oss mest för bli arbetslösa, för vår pension och för att förlora vår ekonomiska buffert.

Läs mer

Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension

Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension Pressmeddelande 9 februari 2017 Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension Mer än var fjärde svensk uppger att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte klara sig alls, på sin pension.

Läs mer

Bolån. Den 30/6 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,72 procen vilket är 0,01 procentenhet mer än 30/5.

Bolån. Den 30/6 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,72 procen vilket är 0,01 procentenhet mer än 30/5. Bolån Sammanfattning för Juni 2013 Räntan på bolånen har, i snitt, ökat på samtliga bindningstider under juni, med större ökning ju längre bindningstid man väljer. De rörliga (3-mån) bolånen har i snitt

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder Svenskt Kvalitetsindex SKI Lån och Sparande Datum: -12-05 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Henrik Nyman, områdesansvarig Telefon: 0731-51 41 51 E-post:

Läs mer

Bolån. Den 31/5 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,75 procentenheter vilket den även gjorde under mars och april.

Bolån. Den 31/5 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,75 procentenheter vilket den även gjorde under mars och april. Bolån Sammanfattning för Maj 2014 Bolåneräntan sjönk under maj månad för både rörligt bolån och bolån med bindningstid. Snitträntan för rörliga bolån sjönk med 0,02 procentenheter, räntan på bolån med

Läs mer

Bolånetagarnas amorteringar har ökat sedan införandet av individuella amorteringsplaner

Bolånetagarnas amorteringar har ökat sedan införandet av individuella amorteringsplaner PROMEMORIA Datum 2014-11-11 FI Dnr 14-15503 Författare Johan Berg, Maria Wallin Fredholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Nordeas börsbarometer Oktober 2013

Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom Henrik Lundin, chefsstrateg 2013-10-25 Andelen börspessimister ökar kraftigt Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Jämfört

Läs mer

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Sida 1 Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson 2008-11-26 Sida 2 Inledning Julen innebär ökade inköp för de flesta, där julklapparna står för den stora delen.

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Hushållsbarometern hösten 2006

Hushållsbarometern hösten 2006 Hushållsbarometern hösten Erika Pahne Institutet för Privatekonomi November Sammanfattning Hushållsindex har stigit från 49 till 50, och är på den högsta nivån sedan våren 2004, vilket betyder att de som

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Unga vuxnas situation på bostadsmarknaden Enligt Hyresgästföreningen* finns över 350 000 unga vuxna som saknar en egen bostad, varav 140 000

Läs mer

Privatekonomiskbarometer April2013

Privatekonomiskbarometer April2013 Privatekonomiskbarometer April2013 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för April 2013 Räntan på bolånen har, i snitt, under april

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Frågor om Bolån. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Frågor om Bolån. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Frågor om Bolån Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Landshypotek och Springtime. Undersökningen syftar till

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Augusti2013

Privatekonomiskbarometer Augusti2013 Privatekonomiskbarometer Augusti2013 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Augusti 2013 Räntan har under augusti, i snitt, minskat

Läs mer

Privatekonomiskbarometer December2013

Privatekonomiskbarometer December2013 Privatekonomiskbarometer December2013 (samtmars-december2013) CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för December 2013 Räntan gick ned

Läs mer

Resultat från TNS-SIFO undersökning Bostadsägare & Bostadsspekulanter

Resultat från TNS-SIFO undersökning Bostadsägare & Bostadsspekulanter Resultat från TNS-SIFO undersökning Bostadsägare & Bostadsspekulanter Riksrepresentativt urval med 1014 svenskar i åldrarna 15-79. Öppen fråga: Vad upplever du som mest oroande eller stressande kopplat

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Bankkundernas möjligheter att välja rätt Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-31

Läs mer

Bolånet & Amorteringen

Bolånet & Amorteringen Bolånet & Amorteringen - Klar majoritet av bolåntagarna stödjer skärpta amorteringskrav - Dagens bolånedebutanter har rekordlåg belåningsgrad - Yngre mer amorteringsbenägna än äldre BOLÅNET & AMORTERINGEN

Läs mer

Mindre lån dyrare ränta

Mindre lån dyrare ränta Mindre lån dyrare ränta Resultat från Räntekollen Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer

Privatekonomiskbarometer Januari2014

Privatekonomiskbarometer Januari2014 Privatekonomiskbarometer Januari2014 CompricerAB ChristinaSöderberg,sparekonom 070-6522883 christina.soderberg@compricer.se Bolån Sammanfattning för Januari 2014 Räntan gick ned (i snitt) för 3 månaders

Läs mer