Magasinet Utmaning från E.ON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasinet4 2008. Utmaning från E.ON"

Transkript

1 Magasinet Utmaning från E.ON Fiber för övervakning i fjällen Han har jobbat halva sitt liv som rörläggare Motorcyklar, slangbellor och pyttipanna

2 Knipex-Werk C. Gustav Putsch (Knipex) är den världsledande tillverkaren av högkvalitativa tänger för proffs och för industrin. Knipex grundades 1882 och är fortfarande ett oberoende familjeföretag, som drivs av fjärde generationen. Tångkvalitet från en marknadsledare. Nyhet hos Onninen. Made in Germany KNIPEX utvecklar och producerar sina tänger i Wuppertal-Cronenberg, vilket är den ort i Tyskland där företaget en gång grundades. Hela arbets ödet, från idékläckning via konstruktionen till de enskilda produktionsstegen, är samlat under ett tak. Korta beslutsvägar, toppmoderna produktionsanläggningar och ständigt optimerade produktionsförlopp säkerställer högsta effektivitet, kvalitet och tillförlitlighet. Brett och specialiserat sortiment KNIPEX erbjuder ett omfattande utbud av produkter, vilka ständigt utökas med upp nningar. Till det både breda och specialiserade sortimentet hör för närvarande över 1000 olika produkter för många varierande ändamål. Idéer kombinerade med teknisk spetskompetens KNIPEX har specialiserat sig på tänger och förfogar över en unik verktygskunskap och räknar sig själv som pionjärer inom detta område. Utvecklingsingenjörerna arbetar med att skapa framtidsorienterade lösningar för enkla, effektiva och säkra arbeten. De konstruerar tänger som uppfyller de högsta kraven på prestanda, ergonomi och livslängd. Professionella användare uppskattar dessa speciella egenskaper hos handverktyg. KNIPEX en världs-succé KNIPEX-tänger efterfrågas världen över och 65 % av produktionen går på export. Ett internationellt nätverk av branscher, agenturer och importörer förenar KNIPEX med sina kunder i över 100 länder. KNIPEX Quality Made in Germany

3 ledare nummer 4, 2008 Omslagsfoto Anders Ekström Ansvarig utgivare Peter Isaksson Chefredaktör Liselotte Bergkvist Redaktion Liselotte Bergkvist, Linda Lövhammer, Staffan Zika Prenumerationer och adressändringar Onninen AB att: Karina Lindblom Box Solna Tel Fax E-post: Grafisk form och produktion A-byrån AB Hedvigsgatan Örebro Tel: E-post: Annonsbokning Linda Lövhammer Tel: E-post: Tryck Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm. för ytterligare information På vår hemsida finner du bl.a. utgivningsplan, annonspriser och uppgifter för annonsmaterial. om Magasinet Magasinet är en kundtidning från Onninen. Om du vill ha tidningen kostnadsfritt direkt hem i brevlådan så är du välkommen att skicka en beställning via fax: Du kan även använda vår hemsida: för att beställa en kostnadsfri prenumeration. om onninen Onninen AB erbjuder grossist-, logistikoch distributionstjänster inom belysning, elnät, gas, industri, kyl & AC, telekom, VA och VVS. Våra kunder är främst entreprenörer och installatörer, industriföretag, energibolag och offentliga organisationer samt återförsäljare. I Sverige har vi ca 350 anställda runt om i landet och omsättningen uppgår till närmare 3 miljarder kronor. Onninen AB är ett helägt dotterbolag till Onninen OY. Koncernen bedriver verksamhet i 8 länder i Östersjöområdet. att se ljuset i mörkret Det har varit en mörk höst, inte bara när det gäller vädret. På bara några få månader har prognoserna blivit allt mer dystra. Tidningsrubrikerna signalerar kris, konjunkturavmattning och sämre tider. Även vår bransch präglas i högsta grad av stor osäkerhet. Många företag har ännu bra orderingång, men har svårt att sia hur marknaden kommer att se ut nästa år. Det lär dock inte bli bättre, utan snarare sämre! Frågan är hur mycket, hur snabbt och hur länge? De allra flesta tar därför det säkra för det osäkra och försöker anpassa sina organisationer och ser över sina kostnader för att klara sig igenom den lågkonjunktur som nu är ett faktum. Det finns förstås en stor dos psykologi i detta, och det gäller även att försöka se de ljuspunkter som ändå finns. Byggandet kommer inte att stanna av helt. Det finns fortfarande ett stort och uppdämt behov inom ROT-sektorn, bl.a. renoveringsbehov av hundratusentals lägenheter från miljonprogrammets dagar. Även inom infrastruktur återstår omfattande investeringar inom både elnät, telekom och VA. Utmaningar och potential finns. Hur omfattande och djup lågkonjunkturen blir beror framförallt på omvärlden, men kan förstås begränsas om staten stöttar med t.ex. klimatoch ROT-avdrag samt satsningar inom infrasektorn. Vi som var med i den förra stora svackan på tidigt 90-tal vet också att det vänder uppåt igen förr eller senare. Vinnarna då blev de som fokuserade på sin kärnverksamhet, effektiviserade sina organisationer och satsade långsiktigt på sina kunder. Det receptet gäller även den här gången. Onninen har funnits i branschen sedan 1913 och det är vår ambition att stärka positionen på den svenska marknaden genom att fortsätta att underlätta för våra kunder att spara tid och pengar. För Onninen är både små och stora företag lika viktiga även om behoven och önskemål hos Dig som kund kan skilja sig åt. Vi jobbar därför ständigt med att utveckla och tydliggöra våra erbjudanden för respektive kundsegment. I detta nummer av magasinet får du bland annat träffa såväl E.ON och Comfort, som ett par av våra mindre VVS-kunder. Då julen snart är här med ett trevligt och ljust avbrott i vintermörkret, vill jag passa på att önska Dig en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR från oss alla på Onninen! Box Örebro Stubbengatan Örebro Tel: Fax: Peter Isaksson, VD

4 Utvecklar inköp hos E.ON 4 Onninen Magasinet 4, 2008

5 E.ON Sverige arbetar nu fokuserat med en utvecklad och gemensam inköpsstrategi. Vi träffade den nye inköpschefen Thomas Johnsson som berättar om metodiken och vad den innebär för Onninen som leverantör. Text: MATS LINDberg Foto: anders ekström, BERNE LUNDKVIST I mitt ansvar ligger att optimera alla inköp inom hela E.ON Nordic. Målet är att ständigt söka efter lägsta totalkostnad i inköpsprocessen. I det begreppet inkluderar jag även interna transaktionskostnader, säger Thomas Johnsson, inköpschef sedan mars 2008, och fortsätter: Det finns fortfarande uppfattningen att lägsta pris alltid är detsamma som lägsta kostnad, vilket är fel. Ibland är den lägsta kostnaden att betala lite mer detta om man ser på inköp ur ett totalkostnadsperspektiv. På ett sätt har Thomas Johnsson en något annorlunda bakgrund för uppgiften att leda inköpsarbetet inom E.ON Nordic, som är en del av världens största privata energibolag. Men inom Ikea har Thomas Johnsson arbetat med dessa frågor under 20 år i olika europeiska länder. Inköp är en kärnprocess för Ikeas verksamhet. Närmast kommer han från ett uppdrag som inköps- och distributionschef för Ikea i Holland, Belgien och England. När Thomas och familjen ville flytta hem till Sverige byggdes relationen med E.ON. inköpsstrategi är numera en viktig del av verksamheten även för E.ON Nordic. I uppgiften ingår även att säkerställa försörjningen, det vill säga att vi får rätt leveranser i rätt tid till rätt kvalitet. Dessutom vill vi vårda E.ONs varumärke genom ett professionellt uppträdande på leverantörsmarknaden. Thomas Johnsson kan prata länge om den utvecklade inköpsstrategin, vilka En hel process Steget från möbler till energiproduktion är inte så stort som det först kanske kan tyckas. Både Ikea och E.ON är internationellt framgångsrika företag och en genomtänkt Onninen Magasinet 4,

6 effekter den får och hur den genomförs i praktiken. Men vi tar det kortfattat: Inköp är för många att förhandla och skriva kontrakt. För mig är inköp en hel process som börjar med att identifiera behoven och som slutar med förbättringsarbete tillsammans med leverantörerna, säger han och fortsätter: När kontrakten är underskrivna börjar nästa steg i arbetet genom ett nära samarbete under avtalstiden. Här finns det ett gemensamt intresse mellan oss och leverantören. Utmana totalkostnaden Givetvis handlar det om att E.ON samlar volymer för att säkerställa volymfördelar. Inom vissa strategiska områden skapas kategorier, vilket innebär att alla behov/ inköp hanteras av en kategoriansvarig inköpare. Inom strategiska områden vill vi ha längre kontrakt och relationer, till exempel över tre år som med Onninen. För oss Fakta e.on innebär det att vi tryggar en produkt eller en tjänst och för leverantören betyder ett längre perspektiv att kostnaderna blir lägre. Kontraktstiden vill vi använda för att förbättra den gemensamma affären. Vi utvecklar hela tiden vårt arbete inom E.ON. Samtidigt är min uppmaning till Onninen att ständigt utmana den totala kostnaden, säger Thomas Johnsson. Inom grossistsegmentet arbetar för närvarande E.ON Sverige med sex produktkategorier. Därutöver pågår ett arbete att samla de åtta affärsområdenas inköpsarbete till en gemensam syn vilket i hög grad handlar om koordinering. Avtalen med Onninen Inom varje kategori avtalas med en huvudleverantör och en andraleverantör. Onninen är nu huvudleverantör inom tre av de sex kategorierna och andraleverantör i en fjärde. De tre kategorierna där Onninen utsetts till huvudleverantör är Kabel (en logistisk tjänst), Belysning (delvis en logistisk tjänst) E.ON är världens största privata energibolag med över 30 miljoner kunder inom främst el, gas och värme. I E.ON-koncernen ingår ett 50-tal underkoncerner och dotterbolag i Europa och USA. Koncernen omsätter ca 500 miljarder kr och har ca anställda. E.ON Sverige är ett dotterbolag som omsätter ca 31 miljarder kr och har drygt medarbetare. E.ON Sverige har valt Onninen som huvudleverantör inom tre strategiska produktområden och som andraleverantör inom ett fjärde. Ett partnerskap som bygger på ett nära och öppet samarbete. och Elnät. Företaget är andraleverantör inom VVS. Vi har treårsavtal och kommer efter varje år att utvärdera leverantörerna genom väl definierade kriterier. Vi tror att alla parter kommer att ha framgång med denna modell. Vi får bra villkor och våra leverantörer kan öka sin konkurrenskraft, säger Thomas Johnsson. Samarbetet mellan Onninen och E.ON ställs inför nya utmaningar. Ett samarbete som pågått sedan 1992, huvudsakligen inom elnät och gas. Nu gör vi båda något som vi inte har gjort tidigare. Onninen har en positiv inställning till vår inköpsstrategi vilket borgar för ett gott resultat. Jag är säker på att vi tillsammans kommer att lyckas, säger Thomas Johnsson. Aktiv samverkan För att bedriva den aktiva samverkan har E.ON och Onninen bildat två gemensamma samarbetsgrupper, en för Demand Management och en för Contract Management. Detta i enlighet med E.ONs strategi före och efter kontraktsskrivande. E.ON har utsett en Vendor Manager (ansvarar för en särskild leverantör) som samordnar allt arbete med Onninen. Ola Holmqvist har det uppdraget. Onninen har i sin tur skapat en organisation dedikerad för att svara upp mot behoven från E.ON Sverige. I denna ingår kundansvarig, försäljningsansvarig, projektgrupp, offertkontor och regionala försäljningslag. Vässar oss Onninen ser de nya avtalen med E.ON Sverige som en bekräftelse på att samarbetet är inne på rätt väg. Vi och E.ON har en gemensam syn på hur vårt samarbete kan utvecklas vidare, säger Fredrik Carlsson, ny segmentschef för Infrastructure hos Onninen, och fortsätter: E.ONs nya inköpsstrategi är en utmaning som vässar oss att bli ännu bättre. Vår arbetsmetodik innebär att vi tillsammans utvecklar affären för att sänka E.ONs kostnader i alla led och samtidigt stärka fokus på tillgänglighet, kvalitet och leveransprecision. n 6 Onninen Magasinet 4, 2008

7 Klick Klick PLIC Pipelife Information Center all information på ett ställe Välkommen in i framtidens samarbete! Pipelife Sverige AB Telefon: E-post: DRAIN Designade golvbrunnar i rostfritt stål Onninen Magasinet 4,

8 Fiber för övervakning Under sensommaren lades 4,3 mil optofiberkabel väster om Jokkmokk upp mot fjällvärlden. I nästa etapp skapas redundans för dataöverföringen mellan Vattenfalls kraftstationer i området och driftcentralen i Vuollerim. Text: MATS LINDberg Foto: dag abbevik Arbetet med den nya optofibern utfördes av Vattenfall Service Nord, VSN. Det omfattade markplöjning och viss schaktning samt läggning och skarvning/ svetsning av så kallad 24-fiber. I uppdraget från Vattenfall Vattenkraft ingick även att installera åtta avgreningspunkter. Jokkmokks kommun hyr nämligen två fiberpar för framtida områdesnät i de små byarna längs Kvikkjokksvägen mellan Vaikijaur och Randijaur by. Det har lagts mycket optofiber i Norrbotten under 2000-talet till nytta för både näringsliv och privatpersoner. Ett exempel är Vattenfall Vattenkraft de flesta anläggningarna vid Lule älv kommunicerar redan med driftcentralen i Vuollerim, beläget öster om Jokkmokk där Lilla och Stora Lule älv möts. Det handlar om övervakning av kraftstationer och dammar. Detta sker med datoriserad avläsning/rapportering av olika funktioner samt även kameraövervakning av t. ex. vattennivåer. Avgreningspunkterna möjliggör framtida områdesnät i de små byarna längs Kvikkjokksvägen. Jokkmokks kommun hyr två fiberpar av Vattenfall. Förbinds med topplina Nu byggdes datakommunikationen ut så att även Randi och Parki kraftstationer omfattas. Denna etapp skapar dessutom förutsättningar för en framtida redundans via den nuvarande fiberöverföringen från den stora kraftstationen Seitevare, på gränsen till fjällvärlden. På den välkända 400 kv-ledningen från Harsprånget och söderut finns en topplina med bl. a. optofiber. Denna användes som bas för den nya markfiber som lagts i år. 8 Onninen Magasinet 4, 2008

9 Bjarne Wennberg är serviceledare hos VSN i Jokkmokk som fick uppdraget på entreprenad av Vattenfall Vattenkraft. Onninen Magasinet 4,

10 Vi tog ut från topplinan vid ställverket i Vaikijaur, någon mil norr om Jokkmokk, och plöjde sedan längs vägen till Kvikkjokk med några avstickare där vi delvis även fick schakta. Totalt var det ca 4,3 mil optofiberkabel som Onninen levererade på sex trummor, berättar Bjarne Wennberg, serviceledare hos VSN i Jokkmokk som fick uppdraget på entreprenad av Vattenfall Vattenkraft. I tur och ordning anslöts Randi kraftstation, Lullekietje damm och Parki kraftstation vid Lilla Lule älv. med en väghyvel och två Huddig grävlastare. Två medarbetare från VSN svarade för den kvalificerade fibersvetsningen där fiberparen skarvas. Avgreningspunkterna möjliggör som sagt för framtida områdesnät i de närbelägna byarna, enligt avtal mellan Vattenfall och Jokkmokks kommun och dess jokknet. Något som kan bli aktuellt under de närmaste åren efter en lösning av finansieringsfrågan. Information om detta på n Fortsätter nästa år? Redan nästa år kan det bli en fortsättning. Nästa etapp är ungefär lika lång med markfiber från Randijaur by till Seitevare kraftstation. Från Seitevare finns sedan en topplina med fiber till Ligga kraftstation, nedströms Harsprånget. På det sättet får vi redundans med möjlighet till bakmatning, säger Bjarne Wennberg. Med årets etapp arbetade totalt sex personer under augusti och september, varav fyra tillhörde inhyrda maskinentreprenörer I första etappen lades 4,3 mil optofiberkabel som levererades av Onninen. Här ses förplöjningen. PROFFSIG "MALPUMP" FRÅN SANIFLO AB! Just nu kampanjpris hos Onninen t o m dec SANIBEST är en kraftfull malpump med högeffektivt skär/malsystem för tuffare och intensivare tag i bostaden eller i offentliga miljöer som t ex barer, restauranger och kontor. SANIBEST maler ner och pumpar bort avloppsvattnet till befintligt avlopp även under självfallsnivå. SANIBEST har en kraftig motor på 760W med en max. lyfthöjd på 6 m och max. horisontell pumpning 100 m eller en kombination därav. Pumpen har 3 inloppsanslutningar Ø 40 mm samt 1 anslutning för wc med P-lås inställd på min. 6 l/spolning. 1 utloppsvinkel, Ø mm, med integrerad backventil. Max. temperatur 35 C, skyddsklass IP44. Beställ vår katalog eller besök vår hemsida så får du veta mer. AB RSK Tel: Fax: Onninen Magasinet 4, 2008

11 Spara koldioxid med Nautic Designen är inte bara snygg, den har även världens bästa energi- och vattensparfunktion. En studie från IVF visar att man kan spara lika mycket koldioxid när man byter blandare som när man byter till miljöbil. Med Nautic från Gustavsberg kan ett hushåll spara närmare 2 ton koldioxid per år. Läs mer på och under Nyheter och Press Den här vackra Västeråslägenheten värms upp med Uponors golvvärme och i väggen sitter en Uponor Profördelare Upptäck fördelarna med plast Uponor Pro 1 Fördelare för golvvärme tillverkas i glasfiberförstärkt polyamid. Polyamiden ger fördelaren låg vikt utan att ge avkall på vare sig funktion eller kvalitet. Anslutning för golvvärmeslingorna är G20 Euro-cone 20 mm eller 17 mm samt Q&E 20 mm. Fördelarna finns i 1-, 3-, 4- eller 6-slingors moduler som mycket enkelt och utan verktyg skruvas ihop till en komplett fördelare. Pro-fördelaren kan med fördel användas istället för Uponor WGF 1. Läs mer om Uponor Pro och andra produkter och system för hem och samhälle på Villeroy & Boch Gustavsberg AB Telefon: Onninenmagasinet nr4-08_uponor Pro_90x130.indd :28:12 Onninen Magasinet 4,

12 en småföretagares vardag De mindre företagen utgör en stor och viktig del av Onninens kunder. Vi får här möta två av dem och ta del av deras möjligheter och utmaningar. Halva livet som rörläggare Stefan Nilsson i Åhus har varit rörläggare i halva sitt liv. Han började nämligen som lärling när han var arton år. I dag är han 36 och framgångsrik företagare, åtminstone om man mäter framgången i hur många uppdrag som ramlar in. Text: stigbjörn bergensten Foto: Dan Sköld För mycket jobb, det är mitt största problem. Jag har aldrig haft för lite att göra, men nu är det svårt att hinna med. Men det blir väl lugnare så småningom. Det brukar gå upp och ned, säger han. Stefans Rör & VVS-Service, heter hans företag och det består av en enda person, Stefan Nilsson själv. Så har det varit de tre senaste åren som han haft eget bolag. Tidigare var han anställd inom olika VVSfirmor. Han är trogen kund hos Onninen i Kristianstad, som ligger ett par mil från Åhus i Skåne. Där handlar jag nästan allt jag behöver. Jag köper ingenting på nätet. Jag är inte så bra på datorer, men det är inte hela förklaringen. Jag vill ha personlig service när jag skaffar varor, säger han. Det viktigaste för honom är nämligen att bli vänligt bemött av en kunnig och hjälpsam personal. Och att det finns ett brett sortiment. Det hittar han hos Onninen. För Stefan Nilsson som ensamföretagare är det oerhört värdefullt att då och då få träffa kolleger i det nätverk som Onninen utgör. kontakt med andra när kompetensen inte räcker till Ja, här kan man diskutera prisbilder och många andra vardagliga problem. Dessutom får jag kontakt med andra i branschen som kan hjälpa mig när min egen kompetens inte räcker till. Det kan vara någon som kan det här med hur man installerar värmepumpar. Det har jag haft stor nytta av, säger han. Stefan Nilsson var också och lyssnade på juristen som informerade om vilka rättigheter och skyldigheter man har som hantverkare gentemot sina kunder. Det var väldigt bra. Jag brukar alltid gå på Onninen Jag tror att jag varit på de flesta sammankomsterna. Jag minns till exempel när slalomstjärnan Tomas Fogdö kom för att föreläsa. Det var mycket spännande och lärorikt. Fogdö är en tuff kille som visade att man kan komma tillbaka även om man har alla odds emot sig, säger Stefan Nilsson. Onninen erbjuder ju en del förmånliga rabatter och annat. Jag nappade på ett erbjudande om avtal med Q8 om rabatt på bensin och dessutom fick jag ett bra telefoniavtal via Onninen 1-2-3, säger han. n 12 Onninen Magasinet 4, 2008

13 Stefan Nilsson blir alltid vänligt bemött av kunnig och hjälpsam personal på Onninen Express i Kristianstad. Onninen Magasinet 4,

14 14 Onninen Magasinet 4, 2008

15 en småföretagares vardag lite för mycket av det goda Kurt Klarin försöker jobba ikapp. Det kommer han kanske att klara av till jul, kanske inte. Det är fruktansvärt mycket att göra och nog skulle det behövas ytterligare en eller annan rörläggare här i trakten, säger han. Text: stigbjörn bergensten Foto: Nils-Olof Sjödén Trakten är Lindome, som ligger mellan Mölndal och Kungsbacka, söder om Göteborg. Där har Klarins Rör AB haft sin verksamhet sedan I dag har Kurt Klarin fem anställda i sitt företag och alla har fullt upp. Man ska väl inte klaga, men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, säger Kurt Klarin. Han ställer stora krav på sin grossist, som till 95 procent är Onninen i Mölndal. Han köper aldrig något via Internet, eftersom han behöver varorna på direkten. Att vänta en eller ett par dagar är inget för honom. För det mesta finns det jag vill ha. Men inte alltid. Då blir jag besviken, rentav lite arg. Jag förväntar mig att hyllorna ska vara fulla och att där ska finnas just det som jag behöver, säger han. Att få personlig service är enligt Kurt Klarin guld värt. Och det får han hos Onninen. Som företagsledare har han naturligtvis en hel del pappersarbete, men precis som sina anställda är han oftast ute på jobb och gör det äkta och hederliga hantverket. Alla jobbar mycket och hårt. Till skillnad från mina medarbetare arbetar jag även mycket på kvällar och helger, suckar han. MYCKET nyttigt i ONNINEN Kurt Klarin har bland annat varit på en träff som Onninen anordnade där en advokat föreläste om juridiska spörsmål som en rörläggare kan möta i sitt arbete. Det var väldigt intressant och nyttigt. Fakta onninen Onninen är ett forum för ägare och ledare på installationsföretag med 1-10 anställda som innebär: 1. Personlig utveckling Under året genomförs medlemsträffar med föreläsningar inom exempelvis juridik, affärsmannaskap, ledarskap och motivation. Därutöver annordnas även yrkesinriktade utbildningar (exempelvis har ca 70 montörer deltagit i Säker Vatten-utbildningar). Nu vet jag mycket mer om hur jag ska bete mig när kunder klagar och hur man beter sig när det blir tal om skadestånd och liknande. Jag tror att den här advokaten ska komma tillbaka och hålla ett nytt föredrag. Det tänker jag gå på, säger han. Onninen är också en träffpunkt. Det är mycket trevligt att träffa kolleger under lättsamma former, men annars ser jag ju dem ofta i jobbet, konstaterar han. n 2. Nätverk Tanken är också att medlemmarna ska lära känna varandra för att bygga upp sitt nätverk. Många medlemmar som lärt känna varandra utför uppdrag tillsammans. 3. Tjänster Som medlem får du en mängd erbjudanden inom: arbetskläder, telefoni, verktyg, maskiner, drivmedel, transportbilar och däck. Kontakta din säljare på Onninen om du vill få ytterligare information om Onninen Onninen Magasinet 4,

16 comforts Som ny VD är Håkan Hedberg pilot för Comfort-kedjans framtida resa. 16 Onninen Magasinet 4, 2008

17 framtid Comfort-kedjans Vision 2012 har nu lyft. Med en ny VD satsar ett stärkt Comfort på utvecklade koncept inom affärsområdena Företag och Konsument. Givetvis är inköp en viktig del. Text: MATS LINDberg Foto: alexander von sydow Färdplanen är genomtänkt, förankrad och visionär. Inom fem år ska Comfortkedjans medlemsföretag omsätta 5 miljarder kr. Comfort ska föra befäl och påverka VVSbranschen. År 2012 vill vi att alla i branschen ska prata om oss våra duktiga och lönsamma företag, vårt varumärke och våra koncept, säger Håkan Hedberg, VD för Comfortkedjan sedan januari Håkan Hedberg kom till det utmanande uppdraget med 18 års branscherfarenhet från grossistledet. Han kom till en medlemsägd kedja där samgåendeprocessen mellan företagen inom tidigare Reko och Comfort kan anses vara helt färdig. Nu är det bara framåt som gäller för Comfort. Vägen bygger på färdiga konceptlösningar (såsom Comfort Entreprenad och Comfort Färdigt Badrum) samt utvecklade system för inköp, utbildning och IT-system. Helhetsansvar Men visst är det viktigt för oss att även sprida bilden av Comfort som den ledande branschkedjan. Under hösten och vintern medverkar vi som branschexpert i TV4- serien Äntligen hemma där vi konstruerar, installerar och inspirerar inom VVS och badrum, säger Håkan Hedberg och fortsätter: Vi tar helhetsansvar för kunden på alla nivåer, med allt från stora VVS-entreprenader till färdiga badrum för privatkonsumenter eller konvertering till vattenburna värmesystem. Bredden bland våra medlemsföretag är en styrka. Med finanskris och lågkonjunktur blir det dessutom ännu viktigare för alla våra medlemmar att ingå i en slagkraftig kedja. Förstärkning Comfort har idag 120 medlemsföretag med medarbetare som gemensamt omsätter 3,6 miljarder kr. Detta gör Comfort till landets i särklass största kedja inom VVS-installation. Alla montörer är certifierade enligt Säker Vatteninstallation. Men bågen är som sagt spänd hårdare än så och Comfort har ambitionen att ständigt vara en av de ledande aktörerna inom alla branschområden. Ett led i arbetet är att rekrytera två nya affärsområdeschefer inom Företag respektive Konsument. Detta blir en offensiv förstärkning av kedjans huvudkontor i Örebro. Rekryteringsarbetet pågår i skrivande stund och de nya medarbetarna börjar arbeta under våren Utvecklar inköp Självklart är inköp en viktig del av Comfortkedjans arbete. En stor del av inköpen sker via grossist och Onninen är en av två avtalsleverantörer på grossistsidan. Vi har engagerade medlemmar och så pass mycket som 85 procent av inköpen sker via våra avtal. Vi har ett bra samarbete med Onninen. Samtidigt ska vi nu lägga fast en helhetsstrategi för hur vi ska säkerställa bästa inköpsvillkor, säger Håkan Hedberg och fortsätter: Något som i sin tur leder till ökade krav på våra medlemsföretag att uppfylla inköpsvolymer där både val av fabrikat och produkter blir mer givet än i dagsläget. Comfort-kedjans Vision 2012 har redan lyft. Färdplanen till klara mål är utstakade. En tydlig idé är att branschens bästa och mest lönsamma företag ska delta i resan som medlemmar i Comfort. n Onninen Magasinet 4,

18 MER TID FÖR GOLF! I början av 1960-talet körde Nils Holmström paketbud i Örebro med en transportcykel. VVS-grossisten hette då Hollingworth och efter 44 år i samma verksamhet satsar nu Nils på bullbak, golf och en hemlig lista. Text: MATS LINDberg Foto: alexander von sydow Berättelsen om Nils Holmströms arbetsliv blir samtidigt en beskrivning av bakgrunden till Onninens etablering i Sverige övertog Onninen den anrika VVS-grossisten Hollingworth med huvudkontor och lager i Örebro. Det var positivt när finska Onninen kom med nya influenser, säger Nils Holmström när vi träffar honom strax före pensioneringen i slutet av november. Dessförinnan, mellan 1979 och 1995, var företaget medlemsägt av VVS-installatörer genom dåvarande Reko (nuvarande Comfort-kedjan). Men Nils kan även berätta om andra tider. Efter de tidiga inhoppen på transportcykel, som senare byttes till en moped, anställdes han i företaget Han var då 18 år med fullgjord värnplikt. Jag fick hoppa in och arbeta med alla delar, även debet och kredit. Jag hade ju lärt mig lite på handelsskolan i Örebro, säger han och fortsätter: Jag var kontorist, tog emot order som skrevs för hand och skötte även kontantkassan som då spelade en viktig roll. Lärt från grunden På den tiden var Hollingworth en regional VVS-grossist med tyngdpunkten i närområdet. Totalt hade företaget ca 25 medarbetare med lokaler på Klostergatan i centrala Örebro (i kvarteret där SCB nu finns). Det var naturligt för Nils att börja på Hollingworth. Företaget drevs och delägdes då av fadern Börje Holmström. Han avled för några år sedan. Familjen Holmström kom annars in i företaget redan på 1920-talet genom Nils farfar som skapade det moderna Hollingworth med inriktningen på rör. Nils har lärt sig yrket och branschen från grunden. När han idag tar emot en telefonorder skriver han först ned det gamla 4-siffriga RSK-numret som en minnesanteckning som sedan överförs till dagens 7- siffriga artikelnummer. Det går helt enkelt snabbare att skriva 1164 istället för knärör. För att bli en bra VVS-säljare måste man hålla på länge och kunna materielen. Det är bra om man börjar på lagret eller har en bakgrund som installatör, säger han. Händelserikt Nils erkänner att han först hade ett motstånd mot datatekniken när den infördes. Jag sade då att data inte ska behövas. Men idag är det ju en helt naturlig del i arbetet för alla, säger han och fortsätter: Det har överhuvudtaget hänt otroligt mycket under de gångna åren särskilt med utvecklingen av materiel och teknik. Det har gjort arbetet spännande och roligt. Jag är glad över att ha fått vara med om detta. Roligast har varit att träffa alla människor, såväl kunder som leverantörer och arbetskamrater. Det blir ett slags kamratskap med kunderna. Stämningen har hela tiden varit avslappnad med raka rör i kommunikationen. Inga konstigheter, säger Nils. Listan? Så återvänder intervjun till nuet och till den obligatoriska frågan vad det ska bli efter pensioneringen. Jag ska baka bullar till jul, svarar Nils på fullt allvar och utan att tveka, sedan ska jag titta på listan. Även golfspelandet kommer att få mer tid, det finns fortfarande möjligheter att förbättra spelet. Men vad är det för lista som Nils pratar om? Jo, den som min fru kommer att skriva om vad jag nu ska göra. Frun heter Märit och arbetar även hon hos Onninen, i telefonväxeln. Efter Nils pensionering blir nu Märit Holmström den medarbetare som har arbetat längst i företaget. Nytt initiativ Apropå golf tog Nils initiativet till Rörligan, ett gäng entusiaster från alla branschled som under sommaren träffas på golfbanan varje vecka. Men Nils uppfattning har varit att Rörligan är till för aktiva rörisar. Därmed har jag nu dömt ut mig själv, säger Nils med en blandning av skämt och allvar. Istället funderar han på att starta något för branschpensionärer. Kanske med träffar någon gång i månaden för olika aktiviteter. Nils har verkligen inte tänkt att bara bli sittande i pensionärsfåtöljen. Jag känner mig inte gammal och det är viktigt att vara aktiv med något. n 18 Onninen Magasinet 4, 2008

19 Nils Holmström laddar upp för ett liv som pensionär efter 44 år i branschen. Onninen Magasinet 4,

20 snabbare och snyggare Inom kort får Onninens hemsida ett nytt fräscht utseende med ett fylligare innehåll. Samtidigt pågår arbetet med att lägga OnnShop på en ny och snabbare teknisk plattform som ökar tillgängligheten. Text: MATS LINDberg Lite tillspetsat kan man säga att tanken bakom förändringarna är att göra både hemsidan och Internetbutiken OnnShop snabbare och snyggare. Enkelheten för användaren står i centrum när båda förs över till en ny och uppgraderad teknisk plattform. I OnnShop innebär detta att kunderna kommer att hitta alla funktioner som tidigare. OnnShop-kunderna kommer att känna igen sig. Vi kommer att fräscha upp utseendet men vi rör inte funktionerna som redan tidigare anses lätta att använda, säger Lars Fransson, e-handelsansvarig hos Onninen. Kunderna kommer alltså inte att märka så mycket av övergången till nya OnnShop som genomförs under första kvartalet Möjligen att det kommer att gå snabbare. Den tekniska prestandan ökas nämligen liksom tillgänglighet och säkerhet. Satsningen på OnnShop syftar huvudsakligen till att säkerställa en framtida drift och support. Butikens funktioner utvecklas annars kontinuerligt och några mindre förbättringar blir det tal om även i detta skede. Kundvänlig hemsida Skälen till förnyelsen är delvis annorlunda vad gäller Onninens nya hemsida som inom kort tas i drift. Tanken är att skapa en genomtänkt profilering där besökaren lättare kan navigera genom ett bredare innehåll. Samtidigt blir också sidan snabbare med en ny teknik. Vi ville göra en mer kundvänlig hemsida där det blir lättare att hitta för alla som är intresserade av oss och vår verksam- Med en ny profil blir nu onninen.se fylligare och mer lättnavigerad. het. För kunderna kommer vi dessutom att erbjuda en utförligare produktinformation, säger Liselotte Bergkvist, informations- och marknadschef hos Onninen. Strukturen och layouten på den nya sidan följer den koncernprofil som alla länder inom Onninenkoncernen nu övergår till. För oss inom svenska Onninen blir hemsidan ett led i vår mer intensiva marknadsföring under 2009, säger Liselotte Bergkvist. n 20 Onninen Magasinet 4, 2008

21 Revolutionerande membran! Purus Universal Membran PUM är ett nytt revolutionerande membran som hindrar lukt att ta sig upp från avloppet. Den nya tekniken spar utrymme utan att reducera flödeskapaciteten och fungerar även som luftningsventil vid undertryck i avloppssystemet. PUM Utloppsvinkel TS är en av Purus nya utloppsapplikationer med universalmembranet. Purus erbjuder ett brett sortiment av innovativa och funktionella produkter inom sanitetsmarknaden typgodkända och av hög kvalitet. Välj Purus så vet du att du valt rätt! Purfection Onninen Magasinet 4,

22 erfarenhet från olika branscher ger styrka Förändringsarbete har följt Marion Lövgren som en röd tråd genom karriären. Nu är hon sedan 1 september ny logistikchef på Onninen AB med placering i Örebro. Text och foto: stigbjörn bergensten Huvudfokus den första tiden har varit att jobba med förbättringar inom organisationen. Vidare kommer vi att inrikta oss på transportsidan. Vi behöver få ökad transparens i våra transportlösningar som ska betjäna kunden på bästa sätt samtidigt som de behöver vara kostnadseffektiva och miljövänliga, säger hon. Marion Lövgren anser att det är oerhört viktigt att bygga robusta kundorienterade processer som säkerställer att rätt vara kommer till rätt plats i rätt tid varje dag och vid varje leverans. Vi lär oss att fråga varför några fler gånger än tidigare, för att nå djupare, hitta rotorsaker och arbeta med långsiktiga förbättringsåtgärder. Så ett fel är inte bara ett fel utan det är en möjlighet att förbättra vår process på ett hållbart sätt, säger hon. Från ESAB till Onninen Hon kommer närmast från ESAB i Laxå där hon innehade en liknande befattning. Jag tror att det är en styrka att ha erfarenhet från olika branscher som man kan ta med sig till ett nytt arbete, säger Marion Lövgren. Hennes företrädare på tjänsten hade både Sverige och Norge som sitt ansvarsområde. Nu är det endast Sverige som gäller för Marion Lövgren och det beror bland annat på att verksamheten har vuxit. Som chef måste man vara närvarande så mycket som möjligt och ha ledningsfokus. Just närvaron är väldigt viktig, säger hon. Som logistikchef har hon ansvar både för den administrativa och den utförande delen av verksamheten. Född i Tyskland Marion Lövgren är född och uppvuxen i Tyskland och kom till Sverige Det var kärleken som förde henne hit och i dag består familjen av make, två barn, 11 och 13 år, två utflugna bonusbarn, ett tvåårigt barnbarn samt en strävhårig tax. Familjen bor i Brickeberg, på promenadavstånd till Markaspåret, joggarnas favoritställe i Örebro. Fritiden ägnar jag förstås mest åt familjen, men jag tycker om att vara ute i naturen och jag älskar att åka skidor. Skidåkning började jag med för sex år sedan, säger hon. Det hon saknar i Sverige är faktiskt stormen. Hon är uppvuxen vid Nordsjökusten och där tog vinden i ordentligt vissa perioder. Ett par gånger om året åker hon tillbaka till sina hemtrakter och får då förhoppningsvis återuppleva vindstyrkor som överstiger de som drabbar Närkesslätten. Att vara chef i Sverige är annorlunda än att leda tyska företag. Ledarstilen i Tyskland är mer auktoritär. Där ska chefen vara den som kan och vet bäst. Här i Sverige tar vi mer tillvara på våra medarbetares kunskaper. Men nu var det förstås 18 år sedan jag lämnade Tyskland och det kan ha hänt mycket som jag inte känner till, säger Marion Lövgren. n 22 Onninen Magasinet 4, 2008

23 Marion Lövgren, ny logistikchef för Onninen Sverige. Onninen Magasinet 4,

24 Motorcyklar, slangbellor och pyttipanna Endast fantasin sätter gränser när det handlar om att skapa roliga kundaktiviteter. Det insåg Lars Ovesen, innesäljare på Onninen i Malmö, när han bjöd in sina kunder till en heldagsaktivitet på sensommaren. Fast det fanns förstås en reservation. Det var bara motorcykelburna som kom i åtanke. Text: stigbjörn bergensten Foto: tomas axelsson Nu visade det sig att MC-intresset var stort och att det fanns gott om gamla knuttar och spättor bland Onninens kunder. När femton personer hade anmält sig ansåg Lars Ovesen att det räckte och de som inte fick plats denna gång får vänta till nästa år, eftersom han ämnar återuppliva succén då. Ty succé blev det verkligen. Ja, det måste jag säga. Det var en oerhört rolig och trivsam tur rakt igenom, säger han. kan komma i vårt land. Där serverades en mycket välsmakande sillamacka vid den gamla fiskehamnen vid havet. Efter denna stärkande proviantering bar det av till äventyrscampen i Sövde utanför Sjöbo, där en entusiastisk entreprenör förvandlat det tidigare hemliga militärlägret till en upplevelseanläggning där allehanda besvärligheter utmanas. Deltagarna delades upp i två lag och bekämpade varandra i bland annat pilbågsskytte, slangbelleturnering och udda golftävling. Envigen tog två timmar och ett lag Till Smygehuk Starten gick från Onninen i Malmö på för- Både middagen KWH och Pipe på och småvägar Pipelife tog visade sig kortegen sina produkter vann förstås. Vilket vill Lars Ovesen, av utanför fram till möteslokalen Smygehuk, så denna långt sköna söder vårkväll. som man diplomatiska skäl, inte ange. Pyttipanna i Malmö Sedan bar det av hemåt och även här valdes småvägar. Det rörde sig ju inte om någon hastighetstävling utan man tuffade lugnt genom idylliska skånska byar och nådde så småningom Malmö där pyttipanna och stekta ägg väntade. Kunderna, det vill säga deltagarna, bestod av allt från vanliga knegare till arbetsledare och chefer. De hade MCintresset gemensamt och av allt att döma är det intresset stort hos dem som gillar Onninen, säger Lars Ovesen, som själv har två motorcyklar hemma en Honda CBX och en Kawasaki glidarhoj. n 24 Onninen Magasinet 4, 2008

25 Anders Andersson från Rörtjänst i Malmö njöt av god mat och vackert väder tillsammans med sin fru Kerstin. Onninen Magasinet 4,

26 kompetensutvecklingsdag för elnät Den 25 september anordnade Onninen i samarbete med Ensto, Nexans och Ericsson en kompetensutvecklingsdag för elnät tillsammans med C4 Elnät AB i Kristianstad. Dagen behandlade två olika områden på förmiddagen belystes elkraft och då speciellt kraftkablar, kabelskarvar och kabelavslut. Eftermiddagen ägnades åt opto och telekom under temat Fiber nu och i framtiden. Platsen var Bykrogen i Österlöv vilket borgade för en trevlig miljö och god mat. Sune Zander på C4 Elnät AB tycker att det var en vettig och bra uppläggning på dagen. Det var varit bra och positiv respons från deltagarna, så vi kommer garanterat att göra om det här nästa år, säger Sune Zander. n 26 Onninen Magasinet 4, 2008

27 Condesign Infocom Rätt val. Rätt produkter för lyckade ROT-projekt. I vårt ROT-program hittar du allt du behöver när det gäller adaptrar, utbytesinsatser och utbytesventiler för ett bra resultat i dina ROT-projekt. Med rätt produkter och goda idéer från vår ROT-bok blir jobbet både enkelt och lönsamt. Ett smart val, eller hur? Produkterna finns alltid nära till hands hos din grossist. ROT-boken belönades med priset för bästa produkt i SABO:s tävling Utmärkt! Renovering. Du kan beställa den på MMA alltid rätt val. Mora Izzy Kranar för badrum, dusch och kök moraarmatur.se Onninen Magasinet 4,

28 produktnyheter enkel och säker kabelsax från elpress Elektrisk kabelsax PKL 54 för koppar och aluminiumkabel (ej avsedd för kapning av stål). Max kapdiameter 54 mm; vilket motsvarar 1 kv Cu typ FKKJ 4 x 95 mm 2 Al typ AKKJ 4 x 240 mm 2 Al typ SE-N1XV 4G x 240 mm 2 vilket motsvarar 12 kv Al typ AXLJ 3 x 150 mm 2 Laddare 7,2-24 V, laddtid batteri ca 60 min. Vikt inkl. batteri: 3,5 kg. Mått l x b x h: 450 x 105 x 120 mm. Verktyget utför en saxrörelse vid kapning som ger en bra snittyta. Inbyggd säkring som överspänningsskydd. Skyddskåpa för bästa säkerhet, CE-godkänd. Levereras med väska och dubbla batterier, 14,4V NiMH. Benämning PKL54 E-nr (SE) onnline mondo badrumsbastu för två personer Monteras enkelt i badrummet och kopplas till vägguttaget. Installationen är klar på cirka en timme och du behöver inget bygglov för att montera bastun eftersom produkten räknas som lös badrumsinredning. Bastun passar utmärkt i alla former av boenden som radhus, flerfamiljshus och villor dessutom kan bastun installeras direkt i ett existerande eller i ett nytt badrum. Dimensionsmässigt är bastun av samma storlek som en rymlig duschkabin, x mm och får plats i ett vanligt badrum. Materialet som används i bastun är asp och klibbal. Den fullständigt transparenta skjutdörren är gjord av brunt rökfärgat glas, så utrymmet känns rymligt. Den finsktillverkade bastuugnen är av täljsten. Ugnen på 2,4 kw är utrustad med termostat- och temperaturbegränsare. TÄNGER SOM DU KAN LITA PÅ FRÅN KNIPEX KNIPEX- Cobra high tech-polygrip-tången. Inga besvärliga inställningar för den riktiga öppningsvidden längre. I stället: placera den övre käfthalvan på arbetsstycket, tryck på knappen och skjut fram den undre käften genialt enkel. Fördelen med täljstensugnen är att den avger fuktig värme jämnt i bastuutrymmet vilket innebär att värmen från ugnen är mjuk och luften är fuktig. Bastun är klar att användas cirka 30 minuter efter att strömmen slagits på. Golvtrallarna och taket är gjorda av klibbal och LED-belysning finns infälld i taket. Tack vare designen med självdragsventilation finns det alltid tillräckligt med syre i bastun. Självdragsventilationen gör så att frisk luft strömmar till mellan trallarna och leds ut genom en ventil i väggen. Den patenterade tångnyckeln är ett multi-funktionellt skruv- och gripverktyg samt hållare med snabbinställning på knapptryck. Hög utväxling, parallella käftar och steglös inställning medför en säker, och skonsam positionering på arbetsstycket utan spel. 28 Onninen Magasinet 4, 2008

29 KVALITETSVERKTYG FRÅN MILWAUKEE Slimmad och stark sticksåg Milwaukee JS 120 X är en högpresterande sticksåg. Enkel hantering, mycket precis sågning och låga vibrationer är alla egenskaper hos den nya JS 120 X. Utöver mångsidigheten har den också andra imponerande egenskaper som ett slimmat och ergonomiskt utformat motorhus. Det stora Softgriphandtaget försäkrar ett komfortabelt grepp vid arbete under längre perioder. Tack vare dess form erbjuder JS 120 X också en förbättrad översikt över bladet och såglinjen. Maskinen är även utrustad med extra stora stödrullar som ökar bladets stabilitet avsevärt och ger ett rakare snitt. Bottenplattan som är gjord av pressgjuten aluminium och antivibrationssystemet bidrar också till att bibehålla exaktheten i sågningen. Marknadens minsta skruvdragare på 12 volt Milwaukee introducerar nu skruvdragaren C12 D, som är så liten att du kan ha den i fickan. Den lätta maskinen kompromissar dock inte med funktionerna. C12 D är utrustad med två batterier, som gör skruvdragaren på bara 960 gram till ett riktigt kraftpaket. Den idealiska kombinationen av funktion och vikt gör det enkelt att klara även besvärliga skruvjobb. En inbyggd LED-indikator gör det möjligt att arbeta på mörka och dåligt upplysta platser. Skruvjobb som ska göras på ställen som är väldigt svåra att komma åt eller över huvudhöjd kan snabbt bli besvärliga för den som gör jobbet. I sådana fall är det en stor fördel att använda en lätt och kompakt batteridriven skruvdragare, som samtidig har hög effekt och lång livslängd. Extrem skruv- och borrkraft på endast 20 cm Med nya Milwaukee C18 DD får proffsen nu en extremt kraftfull borr-/skruvdragare med en längd på bara 20 cm. Med detta kompakta och lätta kraftpaket kommer du enkelt åt på alla svåråtkomliga ställen och batteriet på 18 V säkerställer att den klarar krävande Heavy Duty-arbetsuppgifter samtidigt som det ger en lång driftstid. En längd på bara 20 cm låter kanske inte mycket, men när det gäller Milwaukees nya batteridrivna borr-/skruvdragare är det tillräckligt. I C18 DD har Milwaukee kombinerat ett extremt högt vridmoment med en kompakt design. Proffsen behöver alltså inte kompromissa med varken kraft eller storlek när det ska borras eller skruvas på ställen som vanligen är svåra att komma åt. Och vikten känns inte heller betungande C18 DD väger endast 1,8 kg inkl. batteri. nimo presenterar ny energisnål teknik och modern design för klädvårdsrummet Nu är det premiär för en helt ny produktgeneration från Nimo, framtagen i samarbete med Zenit Design Group torkskåp, tvättbänkar och strykskåp i högsta kvalitet för det moderna klädvårdsrummet. De nya torkskåpen bygger på Nimos unika ECO DRYER-teknologi. För första gången får konsumentmarknaden nu tillgång till sensorstyrd automatisk avstängning som kan spara energi och sänka driftkostnaderna med upp till 40 procent. Det finns många kläder som inte mår bra av att torkas i tumlare. Nästan alla sådana plagg torkar man med framgång i ett torkskåp, som dessutom klarar av skor, stövlar och mycket mer. Den nya energisnåla tekniken skapar helt nya förutsättningar. Onninen Magasinet 4,

30 ANNONSTÄVLING Vi har klippt ut bitar ur fem annonser i detta nummer av Onninen-Magasinet, hitta de ursprungliga annonserna så kan du vinna ett multiverktyg. 1 SUDOKU Nu, Karl, har jag som först kommit underfund med varför det kallas stryktips. Så duktigt, gumman lilla! Jo, alla lag du tippar får ju stryk! Bonden släppte ut sin häst i den steniga hagen, stängde grinden och tittade medlidsamt på hästen. Ja du, mycket till bete lär du väl inte hitta, men medge att du har en fin utsikt över sjön En lärarinna försöker lära barnen i klassen vad ett verb är: Om jag säger jag är vacker, vilken tidsform är det då? Kalle svarar snabbt: Det måste vara 40-talet... s WWW BLUCHER SE s MAIL BLUCHER SE 5 4 HÖRT I RÖRET Lämna ditt svar på: De två fåglarna hade haft stadigt sällskap mycket länge. Nu satt de och tittade på solnedgången. Allt kunde varit så romantiskt, men fågelflickan var otröstlig. Att du skulle göra mej så ont, snyftade hon. Hur många gånger ska jag behöva säga det, försvarade sig fågelpojken. Jag har inte förlovat mej. Den förbaskade ringen har ornitologsällskapet satt dit! har Bland de som lämnat Spara koldioxid med Nautic rätt svar lottar vi ut fem stycken multidesignen är inte bara snygg, den verktyg Leatherman Micra.världens bästa energi- och även Klassen har genomgång av Sveriges landskap. Lärarinnan: En studie från IVF visar att man kan spara Nå Sune, vad vet du om Skåne? Sune: lika mycket koldioxid när man byter blandare Vinnare i annonstävlingen, nr 3-08: som när man byter till miljöbil. Med Nautic Det är gult och lite dyrare än renat. vattensparfunktion. Freddy Åberg, Gäddede Läs mer Bengtsson, på och Tommy Malmö under Nyheter och Press Dan Önell, Stensele Jag ska berätta en hemlighet för dig. Jag behöver låna femhundra kronor. Du kan lita på mig, jag har ingenting hört! LÄTT MEDEL SVÅR från kan ett hushåll spara Ulf Gustavsberg Nyström, Sollentuna närmare 2 ton koldioxid Tommy Eriksson, Karlskoga per år. Varje tom ruta ska fyllas med en siffra mellan 1 9. Varje rad, vågrät och lodrät, måste innehålla siffrorna 1 9. Varje region (innehållande nio små rutor) måste också innehålla siffrorna 1 9. Ingen av siffrorna får förekomma mer än en gång per rad eller region. LÄTT MEDEL SVÅR as Limmp! iho Villeroy & Boch Gustavsberg AB Telefon: Rörsystem för Sprinkler i CPVC-plast 30 Onninen Magasinet 4, 2008

31 ÖVERTID? ELLER TID ÖVER! UPO_annons_lansering_90x130_ indd 1 Planera dina jobb. Skriv dina Tidsedlar. Sök telefonoch adressuppgifter i ditt Kundregister Mobilt ordersystem för användning i handdator/ PDA. Synkronisering lokalt mot PC via USB-kabel eller mobilnätet (GPRS). Ta emot Arbetsorder från kontoret eller lägg själv upp nya. Prissätt från egen Prislista. Växjö Göteborg Herrljunga Malmö Stockholm

32 Returadress: Onninen AB Box 1141, Solna. Från oss alla till er alla God Jul & Gott Nytt År Om julen vill man ge, därför skänker vi en gåva till den internationella hjälporganisationen Läkare Utan Gränser. Tillsammans med Er, våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners, stöder vi på så sätt organisationen i dess arbete med att hjälpa nödställda människor över hela världen. Vi önskar Er alla en riktigt fröjdefull jul! Tel Fax

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning.

3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning. 3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning. Uneo Maxx och Uneo från Bosch. De minsta hammarborrarna i världen med pneumatiskt

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Din kompletta elspecialist!

Din kompletta elspecialist! Din kompletta elspecialist! www.carlssonsel.se 2 Välkomna till Carlssons El och Jakt - din kompletta elspecialist! Carlssons El och Jakt AB är ett gammalt familjeföretag som hjälpt Sotenäsborna med elinstallationer

Läs mer

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11 EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT på din julklappsorder t.o.m. 30/11 VAD ÄR OLSSON&CO GÅVOKORT? En genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16 - installera WC eller kök där DU vill Couverture KATALOG 05- + Års ERFARENHET O R I G I N A L E T FÖR ENSKILT BRUK OCH KOMMERSIELLA UTRYMMEN BDT-PUMP PUMPSTATION SVARTVATTEN Enskilt bruk För det mindre

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

rekreation avkoppling Aura - badrumsbastu

rekreation avkoppling Aura - badrumsbastu rekreation avkoppling Aura - badrumsbastu Förverkliga din dröm om en egen bastu! Toppdesign! Aura-modellerna är designade och genomtänkta efter lång erfarenhet så att de passar in i skandinaviska badrum.

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ SKAPA NYA FACILITETER DÄR DE BEHÖVS DET FINNS EN SOLOLIFT+ FÖR VARJE BEHOV Små avloppspumpstationer Grundfos Sololift+ Grundfos Sololift+ är konstruerad speciellt för att hantera

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Inget slår väntan på att få öppna paketet. Förutom att få välja gåvan själv.

Inget slår väntan på att få öppna paketet. Förutom att få välja gåvan själv. Inget slår väntan på att få öppna paketet. Förutom att få välja gåvan själv. Det enklaste sättet att göra någon glad. Tänk dig en julklappssäck som alltid är fylld till bredden med allt du kan tänka dig.

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa Tryckt & Klart Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa kunders behov av profilerade yrkeskläder.

Läs mer

Nyhet. OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.

Nyhet. OBS! Inställd på minst 6 l/spolning. NYHET RSK SANIACCESS maler ner spolmassan från en wc och pumpar iväg avloppsvattnet till befintligt avlopp. Vår nya malpump med easy access där skärsystem och elektronik är separerat. Enkel installation

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Nyöppnat i Haninge. Nilfisk ALTO Center. För proffs och hemmafixare

Nyöppnat i Haninge. Nilfisk ALTO Center. För proffs och hemmafixare Nyöppnat i Haninge Nilfisk ALTO Center För proffs och hemmafixare Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus Städ och rengöring ansågs länge som ett fysiskt krävande arbete. Det skrubbades

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Who the is Dustcontrol?

Who the is Dustcontrol? Who the is Dustcontrol? Bara proffs känner till våra stoftavskiljare Känner du till Dustcontrol? Grattis! Det betyder att du är ett riktigt proffs som ställer höga krav på din utrustning. Vi har i över

Läs mer

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 Pressinformation från Geberit Februari 2015 Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 I år är det badrummen vi renoverar och inreder! I trendspaningarna för 2015 ser vi personligt designade badrum med

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB INTRESSERAD AV LAGERINREDNING SOM EFFEKTIVITET, PRODUKT OCH LÖNSAMHET? 2 FÖRBÄTTRAR IVITET TALA MED EXPERTERNA. I snart trettio år har vi varit experter på materialhantering.

Läs mer

Aritco 4000, Aritco 6000

Aritco 4000, Aritco 6000 Aritco 4000, Aritco 6000 TM När var det senast du funderade på att skaffa hiss till villan? Fördelarna med att ha hiss hemma är något de flesta ännu inte har insett. Men intresset från villaägare ökar

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Stor Sommarkampanj. 696:-/m 2. Juni, Juli, Augusti/15. Kährs Ek Nouvaeu Snow

Stor Sommarkampanj. 696:-/m 2. Juni, Juli, Augusti/15. Kährs Ek Nouvaeu Snow Ek Nouvaeu Snow Vi gör ett kostnadsfritt hembesök och gör en bedömning om vad som behövs göras och vad det kostar hos just Er. 696:-/m 2 Ordinarie pris 780:-/m 2 Stor Sommarkampanj Juni, Juli, Augusti/15

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

NORDIC³ DUSCHBLANDARE OCH VVS-ANSLUTNINGAR NYHET! ARTtermostatblandare. Nyhet! Svensktillverkad i Vårgårda

NORDIC³ DUSCHBLANDARE OCH VVS-ANSLUTNINGAR NYHET! ARTtermostatblandare. Nyhet! Svensktillverkad i Vårgårda SÄKRHT BADRUM KÖK TRÖSKLAR/KILAR STÖDHANDTAG GARAG DUSCHBLANDAR OCH Vi har både termostat-och ettgreppsblandare från noga utvalda leverantörer. Bland VVS-anslutningarna finns allt som behövs för DUSCHBLANDAR

Läs mer

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum nyhet! En baskollektion för hela badrummet, Prisvärd, Funktionell och Enkel. Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum Byggd på Svedbergs erfarenhet

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Ladda dina prylar var du vill, när du vill.

Ladda dina prylar var du vill, när du vill. Ladda dina prylar var du vill, när du vill. Ladda dina prylar var du vill, när du vill. NY TYP AV FRIHET Laddning är inte längre en fråga om två hål i väggen utan kan nu följa med dig, var du än befinner

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Pressinformation 2014-07-16 Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Framtidens infrastruktur för kommunikation fiberkablar installeras just nu på skärgårdsidyllen Hönö. Med

Läs mer

r r Vinterkampanj 14.11.01-15.02.28 Eldstäder Bastu

r r Vinterkampanj 14.11.01-15.02.28 Eldstäder Bastu r r r Eldstäder Bastu Vinterkampanj 14.11.01-15.02.28 r r r HIISI 2 Värmeavgivning 24h/33 kwh Bredd 1680 mm 1070 kg Toppansluten, upp el. bak En nypa unik, primitiv magi! Vikt ger riktig värmeavgivning

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall Vattenfall Service valde Elektroskandia för leverans till stort transmissionsprojekt I hårdast tänkbara konkurrens tog Elektroskandia hem

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Joyful_Sommar_2015_Folder_PM.indd 1 2015-04-02 09:14

Joyful_Sommar_2015_Folder_PM.indd 1 2015-04-02 09:14 Joyful_Sommar_2015_Folder_PM.indd 1 2015-04-02 09:14 2 Joyful_Sommar_2015_Folder_PM.indd 2 2015-04-02 09:14 Sommargåvan förstärker relationen, medan julklappen bekräftar den! Maxa din relation med Joyful

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E KABE husvagnar 2011 Mer kungligt från KABE Marknadens bredaste modellprogram blir nu ännu större! Royal serien utökas nu med ytterligare 3 modeller, vilket ger hela 18 nya planlösningar detta tack vare

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Erbjudande! 398 kr/mån. Fiber + Internet + IP-telefoni ANSLUTNING FIBER. Ilsbo Byafiberförening. i samverkan med

Erbjudande! 398 kr/mån. Fiber + Internet + IP-telefoni ANSLUTNING FIBER. Ilsbo Byafiberförening. i samverkan med Erbjudande! 398 kr/mån Fiber + Internet + IP-telefoni ANSLUTNING FIBER Ilsbo Byafiberförening i samverkan med www.nordanstigbyafiber.se www.fiberstaden.se Ilsbo Byafiberförening Ilsbo Byafiberförening

Läs mer

2015/2016 SKOLRESA TILL STOTEN

2015/2016 SKOLRESA TILL STOTEN 2015/2016 SKOLRESA TILL STOTEN Sälens bästa skidåkning och ETT FJÄLL MED UPPLEVELSER Ta klassen till Stöten! I din hand håller du ett riktigt bra erbjudande. Samla skolklassen och åk till fjällen. I Stöten

Läs mer

TIISKERI Båtar för sjöfolk

TIISKERI Båtar för sjöfolk TIISKERI Båtar för sjöfolk Svensk representant Sjöbjörn i smoking Tiiskeri är byggd för tuffa tag utan att för den skull vara råbarkad. Mycket möda har lagts ned på att skapa en vacker miljö inombords

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

HOVMANTORP STRANDGLÄNTAN

HOVMANTORP STRANDGLÄNTAN HOVMANTORP STRANDGLÄNTAN VÄLKOMMEN TILL HOVMANTORP Hovmantorp är ett vackert beläget samhälle vid sjön Rottnens norra strand. Myresjöhus område, där vi ska bygga 6 st enplanshus med en boyta på 101m²,

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

En ny standard för skog och väg

En ny standard för skog och väg En ny standard för skog och väg i samarbete med Alucar, Kilafors och MST Nu spränger vi hållbarhetsgränsen för timmerekipage! Jag heter Bosse Hjelm. Många i åkeribranschen känner säkert till mig sedan

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer