Norstedts ordböcker 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norstedts ordböcker 2014/2015"

Transkript

1 orstedts ordböcker 2014/2015

2 orstedts ordboksredaktion publicerar tryckta ordböcker, digitala ordböcker på ord.se samt appar för mobil och surfplatta. Förlaget förenar traditionellt lexikografiskt kunnande med långt utvecklad kompetens inom modern språkteknologi. orstedts Ordboksredaktionen Postadress: Box 2052, Stockholm Besöksadress: Tryckerigatan 4 Tel E-post: Kundtjänst: Tel E-post: Öppet , sommartid (1/6-31/8) Författarfoton och omslag kan hämtas på ISB: Tryck och repro: Risbergs Information & Media orstedts Förlagsgrupp grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag med ambitionen att också vara det modernaste. Vi ger ut böcker under förlagsnamnen orstedts och Rabén & Sjögren. Utgivningen omfattar skönlitteratur, fackböcker, referensverk och barn- och ungdomsböcker. Företaget är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet (KF), omsätter 500 mkr och har 180 medarbetare.

3 IEHÅLL SVESKA ORDBÖCKER 4 SVESKA AKADEMIE 7 EGELSKA ORDBÖCKER 9 TYSKA ORDBÖCKER 12 FRASKA ORDBÖCKER 14 SPASKA ORDBÖCKER 16 ITALIESKA ORDBÖCKER 17 KIESISK-SVESK ORDBOK 18 ÖVRIGA ORDBÖCKER 21 GREKISKA, LATI, DASKA, ORSKA, SKADIAVISKA, ISLÄDSKA, BALTISKA, TJECKISKA, POLSKA, EDERLÄDSKA SPRÅKRÅDETS TITLAR 24 BILDORDBÖCKER 26 FICKORDBÖCKER 28 APPAR 30 ORD.SE 31 RYSKA OCH PORTUGISISKA ORDBÖCKER 20

4 svenska Denna ordbok är en ingående beskrivning av modern svenska med tyngdpunkt på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. Den är utformad som ett hjälpmedel för att förstå orden i en text, för att skriva en löpande text och för att få upplysning om ordens härkomst. Ordboken innehåller uppslagsord illustrerade med fraser och exempel jämte sammansättningar som inte är upptagna som egna uppslagsord. Den innehåller också belysande sentenser, ofta bevingade ord. Därtill kommer ett antal stilrutor som ger råd i vanliga språkvårdsfrågor, en nyhet i svenska ordböcker. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien har utarbetats av redaktionen för Svenska Akademiens samtidsordböcker vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien Första upplagan, s, hårdband, två volymer i box, ISB orstedts svenska ordbok Första upplagan, ord och fraser, s, hårdband, ISB orstedts svenska ordbok är en definitionsordbok med ca uppslagsord. Boken visar framförallt ordens betydelse, men ger också uppgift om ordklass och böjning, liksom om hur orden bildar sammansättningar och fraser. orstedts svenska ordbok har utarbetats av Språkdata vid Göteborgs universitet, i samarbete med orstedts. app ord.se Svenska Akademiens ordlista Trettonde upplagan, uppslagsord, s, hårdband, ISB Svenska Akademiens ordlista brukar betraktas som den inofficiella normen för stavning, böjning och uttal av svenska ord. Till denna upplaga har ca nya ord lagts till, t.ex. blogg, dissa, sommarprata och sudoku. Ca föråldrade ord har även strukits, t.ex. ehuruväl, begråtansvärd och kuskpojke. 4

5 svenska Svensk skolordlista Fjärde upplagan, ord och fraser, 985 s, mjukband, ISB Svensk skolordlista bygger på Svenska Akademiens ordlista och innehåller ca ord och fraser med förklaringar. Den är framtagen med tanke på skolan, men är utmärkt även för alla som behöver en mindre men ändå välmatad svensk ordlista. orstedts svenska fickordbok Första upplagan, ord och fraser, s, vinyl, ISB Denna fickordbok innehåller det svenska grundordförrådet, med ca ord och fraser. Ordboken ger ordens betydelse, böjning och uttal, samt många exempel på hur orden används. app orstedts första svenska ordbok Första upplagan, ord och fraser, 793 s, hårdband, ISB orstedts första svenska ordbok har en enklare uppställning än andra ordböcker, och förklaringarna är alltid hela meningar där uppslagsordet upprepas. Enkla och tydliga exempel kompletterar förklaringarna och för flera hundra ord finns även illustrerande teckningar. Ordboken innehåller också information som man annars mest hittar i uppslagsböcker, t.ex. fakta om viktiga personer, länder, historiska händelser, sagofigurer och en hel del annat. orstedts svenska synonymordbok Femte upplagan, synonymer, 908 s, hårdband, ISB orstedts svenska synonymordbok är en guldgruva för alla som producerar text och vill variera sitt språk, t.ex. författare, journalister, översättare, studenter och bloggare. Med synonymer menas ord som är olika till formen men har närliggande betydelser, t.ex. använda begagna, lim klister, klocka ur. Denna upplaga är kraftigt reviderad och omarbetad jämfört med den föregående. Synonymerna kommer inte bara från normalspråket utan även från vardagligt och ålderdomligt språk. Dessutom finns ett stort antal fraser upptagna och för dessa ges synonyma fraser. Svenskt språkbruk Första upplagan, konstruktioner och fraser, exempel, s, hårdband, ISB Svenskt språkbruk är en modern ordbok över konstruktioner och fraser i svenskan. Ordboken ger hjälp att hitta rätt preposition till ett specifikt uttryck, man får veta hur vissa ord kan kombineras med varandra, man hittar en mängd fasta fraser och uttryck, kompletterade med upplysningar om vad de betyder och i vilka sammanhang de normalt används. Konstruktionerna och fraserna följs av belysande exempel som bygger på autentiska texter. 5

6 svenska orstedts etymologiska ordbok Birgitta Ernby och Språkdata, Göteborgs universitet Första upplagan, uppslagsord, 792 s, hårdband, ISB orstedts etymologiska ordbok är den första nyskrivna etymologiska ordboken på svenska sedan 1960-talet. Ordboken härleder ca svenska ord tillbaka till deras ursprung. Ibland blir det en resa långt tillbaka i tiden och genom många språk, ibland är det fråga om nya ord. Ett ganska nytt ord är ciabatta som vi har hämtat från italienskan, och det betyder uttrampad sko. orstedts svenska baklängesordbok Sture Allén och Christian Sjögreen Tredje upplagan, ord, s, hårdband, ISB I denna ordbok är orden sorterade ordslutsvis, dvs. alfabetiskt från sista bokstaven och framåt i ordet till dess början. På så sätt kommer ord som slutar på samma sätt att stå intill varandra, t.ex. orden vasaorden borden, och kaprifol gol mongol fiol. Ordboken är användbar både för allmänt språkintresserade och språkvetare. En baklängesordbok blir även ett slags rimlexikon. Den innehåller både egentliga rim som lanterna taverna, och oegentliga rim som bommar sommar. Genom sin sorteringsordning blir den dessutom till stor hjälp för alla som löser korsord och skriver texter till låtar. Svenska språknämndens uttalsordbok Svenska språknämnden Första upplagan, ord, 848 s, hårdband, ISB Svenska språknämndens uttalsordbok är en ordbok för alla som behöver upplysningar om vad som är svenska standarduttal. Ordboken är rekommenderande, dvs. användaren hittar uppgifter om vilka uttal som är lämpliga i nutida svenska. Uttalsuppgifterna anges med det internationella fonetiska alfabetet, IPA. 6 orstedts ordbok för de minsta Första upplagan, 80 s, hårdband, ISB Denna ordbok för de allra minsta är lika mycket en fin pek- och bilderbok. Boken har vadderade pärmar och alla ord är illustrerade med färgglada bilder som hjälper barnet att känna igen och komma ihåg. orstedts sifferbok för de minsta Första upplagan, 110 s, hårdband, ISB Boken innehåller 100 sidor, en om varje tal från 1 till 100, med intressanta fakta och kuriosa kring varje tal. Boken har vadderade pärmar och innehåller mängder av färgglada illustrationer blandade med foton.

7 Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien Första upplagan, s, hårdband, två volymer i box, ISB Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien har utarbetats av redaktionen för Svenska Akademiens samtidsordböcker vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Mer information om boken finns på s. 4. Svenska Akademiens ordlista Trettonde upplagan, uppslagsord, s, hårdband, ISB Svenska Akademiens ordlista är den inofficiella normen för stavning, böjning och uttal av svenska ord. Exempel bland de ca nya ord som lades till i denna upplaga är blogg, dissa, sommarprata och sudoku. Mer information om boken finns på s. 4. svenska akademien SAOL och tidens flykt Martin Gellerstam m.fl. Första upplagan, 181 s, hårdband, ISB SAOL och tidens flykt berättar om arbetet bakom en av Sveriges mest lästa böcker, och om förhållandet mellan ordlistan, svenskarna och svenska språket. Svenska Akademiens ordlista har en unik ställning bland svenska ordböcker. Den brukar till och med betraktas som ett slags facit över svenska språket. Svenska Akademiens grammatik Ulf Teleman, Staffan Hellberg och Erik Andersson Första upplagan, s, hårdband, fyra volymer i box, ISB Svenska Akademiens grammatik är den svenska standardgrammatiken avsedd för universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella språkbrukare och en språkintresserad allmänhet. Grammatiken är en utförlig beskrivning av det svenska språket i tal och skrift och omfattar fyra volymer: 1 Inledning, bibliografi, register; 2 Ord; 3 Fraser; 4 Satser och meningar. Svenska Akademiens språklära Tor G. Hultman Första upplagan, 342 s, hårdband, ISB Boken är en populärt skriven översikt över svenskans grammatik och följer i stort sett Svenska Akademiens grammatik i systematiken, men är mindre detaljrik och har en mer lättillgänglig framställningsform. Den tar också tydligare ställning i språkriktighetsfrågor. Boken har vuxit fram i samarbete med Svenska Akademiens språkkommitté och granskats av en referensgrupp. 7

8 svenska akademien Svensk metrik Eva Lilja Första upplagan, 654 s, hårdband, ISB Svensk metrik är ett grundläggande verk i versteori, vershistoria och verslära. Eva Lilja ger många exempel på och analyser av äldre och modern dikt och erbjuder läsaren redskap för egna analyser. Svensk verslära Eva Lilja Första upplagan, 134 s, mjukband, ISB Svensk verslära är en praktisk handledning och lärobok som förklarar metrikens grundläggande begrepp på ett lättfattligt och åskådligt sätt. Boken lämpar sig väl för intresserade som har begränsade förkunskaper och vill veta mer om diktens klang och rytm. De Aderton Bo Svensén Andra upplagan, 267 s, flexband, ISB De Aderton är en biografisk uppslagsbok över Svenska Akademiens samtliga 186 ledamöter från instiftandet 1786 till våra dagar. Biografierna åtföljs av porträttbilder. En utförlig inledning redovisar generella drag och utvecklingslinjer när det gäller Akademiens sammansättning genom åren. Det sköna med skönlitteraturen, 1 3 Svenska Akademien Första upplagan, 574 s, mjukband, tre volymer i box, ISB Svenska Akademiens obelbibliotek har under de senaste tjugo åren arrangerat föreläsningar om modern skönlitteratur. För att ge fler möjlighet att ta del av några av föreläsningarna har Svenska Akademien givit ut tre antologier som nu säljs tillsammans i en box. Ärans och minnets valuta. Svenska Akademiens minnespenningar Bo Svensén Första upplagan, 488 s, hårdband, ISB Detta är den första bok som ger en samlad och enhetlig beskrivning av samtliga minnespenningar som Svenska Akademien varje år har utgivit sedan instiftandet Varje minnespenning avbildas i färg och beskrivs från numismatisk, personhistorisk och kulturhistorisk synpunkt. Svenska Akademiens jetonger och medaljer Bo Svensén Första upplagan, 112 s, mjukband, ISB Svenska Akademien har under årens lopp låtit prägla ett stort antal medaljer. De årliga minnespenningarna har behandlats i boken Ärans och minnets valuta. Svenska Akademiens jetonger och medaljer tar sikte på Akademiens övriga medaljutgivning och utgör därmed ett komplement till boken om minnespenningarna. 8

9 Två volymer i box Säljs även som separata volymer: orstedts engelsk-svenska ordbok professionell ord och fraser, s, ISB engelska orstedts svensk-engelska ordbok professionell ord och fraser, s, ISB orstedts engelska ordbok professionell Engelsk-svensk/Svensk-engelsk Första upplagan, ord och fraser, s, hårdband, två volymer i box, ISB orstedts engelska ordbok professionell i två band är den största engelsk-svenska/svensk-engelska ordboken. Den innehåller sammanlagt ca ord och fraser. Kärnan i boken är det moderna allmänspråket i engelska och svenska, dessutom ges en mängd fackbetonade ord och uttryck. Här finns dessutom uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk, samt en stor mängd fraser. Ordboken är avsedd för avancerade användare i såväl arbetsliv som i studier på universitetet och högskolor. app ord.se orstedts stora engelska ordbok Engelsk-svensk/Svensk-engelsk Första upplagan, ord och fraser, s, hårdband: ISB Mjukband: ISB orstedts stora engelska ordbok är en modern och innehållsrik engelsk-svensk och svensk-engelsk ordbok i ett band. Den innehåller ca ord och fraser som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt eller specialiserat. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk samt en mängd fraser. I den svensk-engelska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv och verb försetts med böjningsuppgifter. orstedts lilla engelska ordbok Engelsk-svensk/Svensk-engelsk Vincent Petti och Kerstin Petti Femte upplagan, ord och fraser, 950 s, mjukband, ISB orstedts lilla engelska ordbok är en lättanvänd ordbok med det centrala ordförrådet i engelska. Boken innehåller ca ord och fraser med uttalsangivelser för alla engelska uppslagsord. Här finns också extra information i anslutning till många ordboksartiklar beträffande grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade falska vänner ord som ser likadana ut men betyder helt olika saker. orstedts första engelska ordbok Engelsk-svensk/Svensk-engelsk Vincent Petti och Kerstin Petti Illustrationer av Thomas Fehrm Första upplagan, ord och fraser, 790 s, hårdband, ISB orstedts första engelska ordbok är i första hand en ordbok för barn, rikt illustrerad med informativa och humoristiska teckningar. Uppställningen är enkel och pedagogisk med ett aktuellt ordförråd och ordboken innehåller ett stort antal språkexempel. Dessutom finns ett avsnitt med t.ex. namnen på kända engelska och svenska barnböcker, seriefigurer m.m. 9

10 engelska Engelsk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 600 s, flexiband, ISB En bild säger mer än tusen ord! Engelsk bildordbok är uppdelad i ca 80 ämnesområden, från astronomi till sport. Svenska och engelska register gör det lätt att hitta i boken. Läs mer om bildordböcker på s app orstedts engelska fickordbok Engelsk-svensk/Svensk-engelsk Andra upplagan, ord och fraser, 787 s, vinyl, ISB orstedts engelska fickordbok innehåller ca ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för engelsktalande. orstedts engelska ordbok för de minsta Första upplagan, 77 s, hårdband, ISB Denna blädderbok med vadderade pärmar är både en ordbok och en härlig pek- och bilderbok. Orden på engelska är illustrerade med färgglada bilder som hjälper barnet att känna igen och komma ihåg. 10

11 Handbok i engelska från A till Ö Jan Svartvik och Rickard Svartvik 560 s, hårdband, ISB Handbok i engelska från A till Ö är en uppslagsbok där man kan söka på ett specifikt ord eller område där man behöver hjälp med det engelska språket. Boken är alfabetiskt uppställd och ger upplysningar om bland annat engelska skrivregler, hur siffror ska uttalas, skillnaden mellan brittisk och amerikansk stavning och tips om hur man kan uttrycka sig på engelska för att tacka, be om ursäkt eller gratulera m.m. engelska Business Engelsk-svensk-engelsk Andra upplagan, ord och fraser, 637 s, hårdband, ISB Medicine Engelsk-svensk-engelsk Första upplagan, ord och fraser, 684 s, hårdband, ISB I fackordböckerna Business och Medicine finns inte bara svenska översättningar av de engelska uppslagsorden och fraserna, utan även definitioner av orden på engelska. Detta ger en ökad kännedom om det område varje ordbok speglar. Svensk-engelsk fackordbok Ingvar E. Gullberg Tredje upplagan, ord och fraser, s, hårdband, två volymer i box, ISB Svensk-engelsk fackordbok är sammanställd för att passa avancerade användare som översättare, tolkar och specialister inom teknik, näringsliv och förvaltning. Ordboken är i två band och innehåller ca ord och fraser. Svenskengelsk fackordbok är ett bra komplement till orstedts engelska ordbok professionell. Engelsk-svensk teknisk ordbok Einar Engström Fjortonde upplagan termer, s, hårdband, ISB Svensk-engelsk teknisk ordbok Einar Engström Elfte upplagan termer, s, hårdband, ISB Teknisk ordbok Svensk-engelsk/engelsk-svensk Einar Engström Fjärde upplagan termer, 191 s, mjukband, ISB

12 TYSKA y upplaga orstedts stora tyska ordbok Tysk-svensk/Svensk-tysk Första upplagan, ord och fraser, s, hårdband: ISB mjukband: ISB orstedts stora tyska ordbok är en modern och innehållsrik ordbok med ca ord och fraser. Här presenteras ett ord- och frasförråd som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt eller specialiserat. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk, samt en stor mängd fraser. I den svensk-tyska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv och verb försetts med böjningsuppgifter. app ord.se orstedts lilla tyska ordbok Tysk-svensk/Svensk-tysk Femte upplagan, ord och fraser, s, mjukband, ISB orstedts lilla tyska ordbok är en lättanvänd ordbok med det centrala ordförrådet i tyska. Boken är väl lämpad för skolan och annan tyskundervisning på t.ex. vuxengymnasium och studieförbund och innehåller ca ord och fraser. Här finns också extra information i anslutning till många ordboksartiklar beträffande grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade falska vänner ord som ser likadana ut men betyder helt olika saker. orstedts tyska fickordbok Tysk-svensk/Svensk-tysk Tredje upplagan, ord och fraser, 840 s, vinyl, ISB orstedts tyska fickordbok innehåller ca ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för en tysktalande. app orstedts första tyska ordbok Tysk-svensk/Svensk-tysk Första upplagan, ord och fraser, 250 s, hårdband, ISB orstedts första tyska ordbok är i första hand en ordbok för nybörjare. Många artiklar har illustrationer som hjälper användaren att känna igen och komma ihåg. Uppställningen är enkel och pedagogisk och ordboken innehåller både fraser och språkexempel. På ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer eller teman, t.ex. kroppen, motsatser, skolan. Dessutom finns ett antal rutor med intressant information om viktiga ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen, frukter, veckodagarna m.m. 12

13 Tysk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 599 s, flexiband, ISB En bild säger mer än tusen ord! Tysk bildordbok är uppdelad i ca 80 ämnesområden, från astronomi till sport. Svenska och tyska register gör det lätt att hitta i boken. TYSKA Läs mer om bildordböcker på s

14 FRASKA orstedts stora franska ordbok Fransk-svensk/Svensk-fransk Tredje upplagan, ord och fraser, s, hårdband: ISB mjukband: ISB orstedts stora franska ordbok är en modern och innehållsrik ordbok med ca ord och fraser. Här presenteras ett ord- och frasförråd som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt eller specialiserat. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk, samt en stor mängd fraser. I den svensk-franska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv och verb försetts med böjningsuppgifter. app ord.se orstedts lilla franska ordbok Fransk-svensk/Svensk-fransk Fjärde upplagan, ord och fraser, s, mjukband, ISB orstedts lilla franska ordbok är en lättanvänd ordbok med det centrala ordförrådet i franska. Boken innehåller ca ord och fraser med uttalsangivelser för alla franska uppslagsord. Här finns också extra information i anslutning till många ordboksartiklar beträffande grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade falska vänner ord som ser likadana ut men betyder helt olika saker. orstedts franska fickordbok Fransk-svensk/Svensk-fransk Andra upplagan, ord och fraser, 860 s, vinyl, ISB orstedts franska fickordbok innehåller ca ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för en fransktalande. app orstedts första franska ordbok Fransk-svensk/Svensk-fransk Första upplagan, ord och fraser, 256 s, hårdband, ISB orstedts första franska ordbok är i första hand en ordbok för nybörjare. Många artiklar har illustrationer som hjälper användaren att känna igen och komma ihåg. Uppställningen är enkel och pedagogisk och ordboken innehåller både fraser och språkexempel. På ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer eller teman, t.ex. kroppen, motsatser, skolan. Dessutom finns ett antal rutor med intressant information om viktiga ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen, frukter, veckodagarna m.m. 14

15 Fransk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 596 s, flexiband, ISB En bild säger mer än tusen ord! Fransk bildordbok är uppdelad i ca 80 ämnesområden, från astronomi till sport. Svenska och franska register gör det lätt att hitta i boken. FRASKA Läs mer om bildordböcker på s

16 SPASKA orstedts stora spanska ordbok Spansk-svensk/Svensk-spansk Första upplagan, ord och fraser, s, hårdband: ISB mjukband: ISB orstedts stora spanska ordbok är en modern och innehållsrik ordbok med ca ord och fraser. Här presenteras ett ord- och frasförråd som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt eller specialiserat. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk, samt en stor mängd fraser. I den svensk-spanska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv och verb försetts med böjningsuppgifter. app ord.se orstedts lilla spanska ordbok Spansk-svensk/Svensk-spansk Andra upplagan, ord och fraser, s, mjukband, ISB orstedts lilla spanska ordbok är en lättanvänd ordbok med det centrala ordförrådet i spanska. Boken är väl lämpad för skolan och annan spanskundervisning på t.ex. vuxengymnasium och studieförbund och innehåller ca ord och fraser. Här finns också extra information i anslutning till många ordboksartiklar beträffande grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska fällor för svensken och så kallade falska vänner ord som ser likadana ut men betyder helt olika saker. orstedts spanska fickordbok Spansk-svensk/Svensk-spansk Andra upplagan, ord och fraser, 817 s, vinyl, ISB orstedts spanska fickordbok innehåller ca ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för en spansktalande. app orstedts första spanska ordbok Spansk-svensk/Svensk-spansk Första upplagan, ord och fraser, 250 s, hårdband, ISB orstedts första spanska ordbok är i första hand en ordbok för nybörjare. Många artiklar har illustrationer som hjälper användaren att känna igen och komma ihåg. Uppställningen är enkel och pedagogisk med ett aktuellt ordförråd och ordboken innehåller både fraser och språkexempel. På ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer eller teman, t.ex. kroppen, motsatser, skolan. Dessutom finns ett antal rutor med intressant information om viktiga ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen, frukter, veckodagarna m.m. 16

17 Läs mer om bildordböcker på s SPASKA Handbok i spanska Johan Falk och Yvonne Blank 535 s, hårdband, ISB Handbok i spanska är en uppslagsbok där man kan söka på ett specifikt ord eller område där man behöver hjälp med det spanska språket. Boken är alfabetiskt uppställd och ger upplysningar om bland annat spanska idiomatiska uttryck, namn på mat och dryck och exempel på hur man hälsar, tackar eller inleder ett brev på spanska. Spansk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 598 s, flexiband, ISB En bild säger mer än tusen ord! Spansk bildordbok är uppdelad i ca 80 ämnesområden, från astronomi till sport. Svenska och spanska register gör det lätt att hitta i boken. Läs mer om bildordböcker på s ITALIESKA orstedts italienska ordbok Italiensk-svensk/Svensk-italiensk Andra upplagan, ord och fraser, s, hårdband, ISB orstedts italienska ordbok är en innehållsrik ordbok med ca ord och fraser. Tyngdpunkten ligger på det moderna allmänspråket, men ordboken innehåller även äldre språk, vardagligt språk och vanliga regionala varianter. Boken ger uppgifter om böjning och konstruktion, stilnivå och prepositionsbruk samt en stor mängd fraser. I den italiensk-svenska delen ges uppgifter om uttal och betoning där det avviker från det regelbundna. app orstedts italienska fickordbok Italiensk-svensk/Svensk-italiensk Andra upplagan, ord och fraser, 860 s, vinyl, ISB orstedts italienska fickordbok innehåller ca ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en minigrammatik samt ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för en italiensktalande. app Italiensk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 616 s, flexiband, ISB En bild säger mer än tusen ord! Italiensk bildordbok är uppdelad i ca 80 ämnesområden, från astronomi till sport. Svenska och italienska register gör det lätt att hitta i boken. 17

18 KIESISKA 汉 瑞 词 典 (= Kinesisk-svensk ordbok) orstedts kinesisk-svenska ordbok Lars Ragvald, Wai-Ling Ragvald och Susanna Björverud Första upplagan, ord och fraser, s, hårdband, ISB Det här är den första omfattande kinesisk-svenska ordboken som har getts ut i Sverige. Den är ett modernt och innehållsrikt standardverk som omfattar ca uppslagsord och fraser. Ord boken innehåller ett aktuellt allmänspråkligt ordförråd med ett brett urval av facktermer från olika ämnesområden. Många kulturspecifika och äldre ord och geografiska namn är också medtagna. Ordboken presenterar överskådligt och lättfattligt ett rikhaltigt kinesiskt ordförråd med korrekta och idiomatiskt träff ande svenska översättningar. För att göra sökningen så enkel som möjligt för användaren erbjuds två sätt att slå upp i ordboken. Dels kan man söka på de kinesiska tecknens ljudvärde (enligt det vedertagna pinyinsystemet), dels kan man söka efter ett visst tecken med ledning av hur många streck det innehåller i det så kallade radikalindexet och teckenindexet. Uttal enligt pinyinsystemet ges för alla tecken som är uppslagsord och fraser. Ordboken har utarbetats av en projektgrupp vid Lunds universitet under ledning av professor Lars Ragvald. orstedts kinesisk-svenska ordbok vänder sig till alla som kommer i kontakt med kinesiska. 18

19 App för iphone och ipad KIESISKA Ordboken finns också som app för iphone. I appen kan man söka på flera sätt. Om man söker ett kinesiskt tecken kan man skriva in tecknet direkt, skriva tecknets uttal enligt pin yin eller hitta det genom att klicka sig fram i ett radikalindex som leder till ett teckenindex. En mycket stor fördel är att det är möjligt att söka på alla översättningar, vilket gör att appversionen av ordboken även fungerar som en svensk-kinesisk ordbok. Om man t.ex. skriver in det svenska ordet hund får man fram alla enskilda kinesiska tecken eller kombinationer av tecken som har översättningen hund. Appen fungerar offline, du behöver alltså inte koppla upp dig när du väl har installerat appen. Appen är optimerad för iphone men går att använda på ipad. Vill du ladda ner den till din iphone eller ipad går du in på App Store i din mobiltelefon och söker efter norstedts kinesisk. Sökning på inskrivet tecken Sökning på tecknets uttal Resultatet av en sökning Sökning på svenska 19

20 RYSKA Läs mer om bildordböcker på s PORTUGISISKA orstedts stora ryska ordbok Rysk-svensk/Svensk-rysk Första upplagan, ord och fraser, s, hårdband, ISB Detta är en uppda terad och utökad version av orstedts ryska ordbok, nu med ca ord och fraser. Boken vänder sig till både svenska och ryska användare och ger uppgift om t.ex. böjning, genus och konstruktioner. I den svensk-ryska delen ges uttal till alla uppslagsord. Dessutom finns det en kort vägledning till svensk och rysk grammatik. Ordboken innehåller förutom ett aktuellt och centralt allmänspråkligt ordförråd även ett brett urval av facktermer från olika ämnesområden. Många kulturspecifika ord, äldre termer och geografiska namn är också medtagna. orstedts stora ryska ordbok är ett modernt och mycket innehållsrikt standardverk för båda språkområdena. app orstedts ryska fickordbok Rysk-svensk/Svensk-rysk Första upplagan, ord och fraser, s, vinyl, ISB orstedts ryska fickordbok innehåller ca ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en parlördel med användbara fraser, en mini grammatik samt information om det ryska alfabetet och ryskt uttal. app Rysk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 616 s, flexiband, ISB En bild säger mer än tusen ord! Rysk bildordbok är uppdelad i ca 80 ämnesområden, från astronomi till sport. Svenska och ryska register gör det lätt att hitta i boken. orstedts portugisiska fickordbok Portugisisk-svensk/Svensk-portugisisk Första upplagan, ord och fraser, 709 s, vinyl, ISB orstedts portugisiska fickordbok innehåller ca ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en minigrammatik samt ett avsnitt om portugisiskt uttal. orstedts portugisisk-svenska ordbok Alexandre Fernandes Första upplagan, ord och fraser, 856 s, hårdband, ISB Denna ordbok är den enda heltäckande moderna portugisisk-svenska ordbok som finns utgiven i Sverige. Boken innehåller ca ord och fraser och täcker ett stort område den redovisar det portugisiska språket som det talas och skrivs i olika länder i Europa, Sydamerika och Afrika samt Östtimor. Både allmänspråk, fackuttryck, vardagliga och ålderdomliga ord finns med. Även många dialektala varianter redovisas. orstedts portugisisk-svenska ordbok är ett oumbärligt hjälpmedel vid läsning av portugisisk litteratur och tidningstext. Den tjänar också till att fördjupa kunskaperna i portugisiska på mer avancerade nivåer. 20

21 orstedts grekiska ordbok ygrekisk-svensk/svensk-nygrekisk Första upplagan, ord och fraser, 490 s, hårdband, ISB orstedts grekiska ordbok är en modern och aktuell grekisk ordbok med ca ord och fraser. ygrekiska är det språkvetenskapligt korrekta namnet på det språk som talas i det moderna Grekland men i dagligt tal brukar man säga grekiska. Ordboken innehåller även översikter över grammatik och uttal i både svenska och grekiska. orstedts latinsk-svenska ordbok Axel W. Ahlberg m.fl. Andra upplagan, ord och fraser, 941 s, hårdband, ISB orstedts latinsk-svenska ordbok är den enda utförliga latinsk-svenska ordbok som finns i Sverige. Ordboken innehåller ca ord och fraser och är självklar för alla som studerar latin. Den är också ett viktigt hjälpmedel för dem som studerar främmande språk, allmän språkvetenskap, lingvistik eller liknande, och en stor glädje för dem som är allmänt intresserade av ordbildning och ords etymologier. orstedts svensk-latinska ordbok Ebbe Vilborg Andra upplagan, ord och fraser, 660 s, hårdband, ISB orstedts svensk-latinska ordbok, med ca ord och fraser, dokumenterar vår tids latin. Mottot är omnia dici Latine possint, allt ska kunna sägas på latin. I denna ordbok hittar man de klassiska orden, men också nyheter som blogg, Eurovision, höjdskräck, kreditupplysning, ljudbok och spam. grekiska latin Latinska citat Ebbe Vilborg 186 s, hårdband, ISB I denna bok finns alla de välkända latinska citaten: Alea iacta est; Dum spiro, spero; Amor vincit omnia; Veni, vidi, vici m.fl., i sällskap med att stort antal mindre kända citat. Gamla sanningar och eviga visdomar uttrycks i de latinska citat och sentenser som är en del av allas vårt kulturarv. Även den som inte tror sig kunna ett ord latin känner igen mycket av det man hittar i denna bok. Handbok i lexikografi Bo Svensén Andra upplagan, 624 s, hårdband, ISB Handbok i lexikografi är en bok om ordböcker. De teoretiskt orienterade avsnitten tar upp olika typer av ordböcker och deras uppbyggnad. I de mer praktiskt inriktade delarna behandlas frågor som: Vad ska man ta med i en ordbok? Hur formulerar man definitioner? Och hur väljer man översättningar i tvåspråkiga ordböcker? Andra aspekter som tas upp är insamling och urval av material. 21

22 danska norska orstedts dansk-svenska ordbok Bertil Molde Tredje upplagan, ord och fraser, 726 s, hårdband, ISB orstedts dansk-svenska ordbok innehåller ca ord och fraser och är ett standardverk för den som vill förstå danska i tal och skrift. I ordboken redovisas både uttal och böjning, och i en särskild lista ges uttal för ett antal vanliga person- och ortnamn. Huvudvikten ligger på det allmänna ordförrådet, men vissa facktermer från olika områden har tagits med. orstedts danska fickordbok Dansk-svensk/Svensk-dansk Andra upplagan, ord och fraser, 660 s, vinyl, ISB orstedts danska fickordbok innehåller ca ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en minigrammatik, samt en parlördel med vanliga fraser och uttryck samt ord för olika maträtter och drycker på båda språken. De danska räkneorden återfinns i en snabblista på pärmens insida. Läs mer om bildordböcker på s Dansk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 598 s, flexiband, ISB En bild säger mer än tusen ord! Dansk bildordbok är uppdelad i ca 80 ämnesområden, från astronomi till sport. Svenska och danska register gör det lätt att hitta i boken. Läs mer om bildordböcker på s orstedts norsk-svenska ordbok Birgitta Fowler och Kjell Ivar Vannebo i samarbete med Lena Moberg vid Svenska språknämnden Första upplagan, ord och fraser, 547 s, hårdband, ISB orstedts norsk-svenska ordbok, med ca ord och fraser, tar upp de båda officiella norska skriftspråken, bokmål och nynorska, och innehåller framför allt ord och uttryck som kan vara svåra att förstå för svenskar. Uttal eller betoning anges för alla uppslagsord och det finns rikligt med uppgifter om böjning av norska ord. orstedts norska fickordbok orsk-svensk/svensk-norsk Första upplagan, ord och fraser, 658 s, vinyl, ISB orstedts norska fickordbok innehåller ca ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en minigrammatik samt en parlördel med användbara fraser och ordlistor för restaurangbesök, shopping, hotellvistelse m.m. orsk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 599 s, flexiband, ISB En bild säger mer än tusen ord! orsk bildordbok är uppdelad i ca 80 ämnesområden, från astronomi till sport. Svenska och norska register gör det lätt att hitta i boken. 22

23 orstedts skandinaviska ordbok Danska-norska-svenska Birgitta Lindgren vid Svenska språknämnden tillsammans med Allan Karker, Skirne Bruland och Ståle Løland Andra upplagan, ord, 379 s, hårdband, ISB orstedts skandinaviska ordbok innehåller ord som kan vålla bekymmer vid kontakter mellan de skandinaviska länderna. Det kan vara ord som bara finns i ett av språken, eller ord som är mer eller mindre likformiga men har helt olika betydelser i de olika språken svenska, norska och danska. orstedts baltiska ordbok Svenska-estniska-lettiska-litauiska Första upplagan, ord och fraser, 512 s, hårdband, ISB orstedts baltiska ordbok är en enkel och lättillgänglig ordbok vid kontakter med de baltiska länderna. Här finns ett modernt ordförråd på de tre ländernas språk samt ordens svenska motsvarigheter. Den tydliga uppställningen i spaltform gör det lätt att gå mellan estniska, lettiska, litauiska och svenska i alla kombinationer. orstedts tjeckiska ordbok Tjeckisk-svensk/Svensk-tjeckisk Första upplagan, ord och fraser, 703 s, hårdband, ISB orstedts tjeckiska ordbok omfattar ca ord och fraser och innehåller ett modernt och aktuellt basordförråd. Ordboken innehåller redogörelser för uttal och grammatik på svenska och tjeckiska, och passar därför både svensktalande och tjeckisk talande. orstedts isländsk-svenska ordbok Sjunde upplagan, ord och fraser, 437 s, hårdband, ISB orstedts isländsk-svenska ordbok innehåller ord och fraser. Ordboken ger information om isländskans ordbildning och böjningsmönster, isländskt uttal och oregelbundna verb. orstedts polska ordbok Polsk-svensk/Svensk-polsk Första upplagan, ord och fraser, 568 s, hårdband, ISB orstedts polska ordbok omfattar ca ord och fraser. Den innehåller ett modernt och aktuellt basordförråd, men också termer från områden som teknik, handel, sport och turism. I ordboken hittar man även uppgifter om svenskt och polskt uttal, listor över vanliga förkortningar, geografiska namn m.m. skandinaviska isländska baltiska polska tjeckiska 23

24 språkrådet nederländska orstedts nederländsk-svenska ordbok Andra upplagan, ord och fraser, s, hårdband, ISB orstedts svensk-nederländska ordbok Andra upplagan, ord och fraser, 907 s, hårdband, ISB orstedts nederländsk-svenska ordbok och orstedts svensk-nederländska ordbok är standardverk för översättning mellan svenska och nederländska. Ordböckerna omfattar modernt allmänspråk, ord från olika stilnivåer, fackspråk och kulturspecifika ord och uttryck. Här redovisas t.ex. den svenska som talas i Finland och den nederländska som talas i Belgien. Ordböckerna är avsedda att vara lika användbara för svenskspråkiga som för nederländskspråkiga användare. orstedts nederländska fickordbok ederländsk-svensk/svensk-nederländsk Första upplagan, ord och fraser, 588 s, vinyl, ISB orstedts nederländska fickordbok innehåller ca ord och fraser. Den är informativ och passar perfekt för studier på nybörjarnivå eller för resan. Fickordboken är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. Boken innehåller också en minigrammatik samt en parlördel med användbara fraser och ordlistor för restaurangbesök, shopping, hotellvistelse m.m. Språkriktighetsboken Svenska språknämnden 413 s, hårdband, ISB Språkriktighetsboken är en modern, utförlig och resonerande handbok i språkriktighetsfrågor. Här hittar man både moderna klassiker som större än mig eller större än jag och nyare språkriktighetsfrågor som satsradning och könsneutrala pronomen. Varje artikel inleds med en kort formulering av problemet, sedan följer faktabakgrund och resonemang och till sist en avslutande rekommendation. Handbok i svenska som andraspråk Claes Garlén och Gunlög Sundberg 400 s, hårdband, ISB Den här boken är tänkt för alla nya svenskar som ska ta sig fram i samhället, i arbetslivet och i olika utbildningar. Här får man konkreta råd, tips och exempel på hur man ska uttrycka sig i olika situationer, till exempel vid en anställningsintervju eller på möten. 24

25 Från ett språk till ett annat Första upplagan, 268 s, mjukband, ISB Över en miljon personer i Sverige har i dag ett annat modersmål än svenska och antalet ökar. Därmed ökar också behovet av översättning och tolkning. Samtidigt är bristen på auktoriserade tolkar och översättare ett problem, t.ex. inom sjukvården och rättsväsendet, och i vissa språk saknas helt tolkar och översättare. Vad innebär detta för myndigheter och kommuner? Och vad får det för konsekvenser för individen? Uppfyller översatta myndighetstexter språklagens krav? Hur påverkar arbetsvillkoren kvaliteten på tolkning och översättning? språkrådet Från ett språk till ett annat är en lägesrapport där ett trettiotal tolkar, översättare, forskare, utbildare, stat liga tjänstemän och representanter för intresseorganisationer behandlar olika aspekter av översättning och tolkning. Ämnen som tas upp är bl.a. utbildning och arbets marknad, den svenska översättningskulturen i ett historiskt perspektiv, översättning och tolkning som forskningsområde, teckenspråkstolkning, undertext ning, terminologi och EU:s arbete. För mer information om Språkrådets titlar se Myndigheterna har ordet Första upplagan, 140 s, mjukband, ISB Textvård Andra upplagan, 142 s, mjukband, ISB Jämställt språk Första upplagan, 121 s, mjukband, ISB Myter och sanningar om läsning Första upplagan, 144 s, mjukband, ISB Tekniken bakom språket Andra upplagan, 316 s, mjukband, SB

26 är det gäller att översätta ord från ett språk till ett annat ger bilden en överlägsen precision: de olika partierna i en dörr, en viss sorts bladgrönsak, delarna som kometer består av bildordboken ger på ett ögonblick ett exakt svar. Register på svenska och det andra språket gör det enkelt att hitta i boken. Bildordböckerna är uppdelade i ca 80 ämnesområden under 17 rubriker, från astronomi till sport och innehåller ca ord per språk, med omkring illustrationer i varje bok. METEOROLOGI METEOROLOGY nederbörd precipitations underkylt regn freezing rain regn T rain snöblandat regn sleet T JORDE vinternederbörd winter precipitations kalluft cold air varmluft warm air snö snow T ovädershimmel stormy sky moln T cloud blixt lightning hörsel SIESORGA SESE öronmussla auricle rain hörselben T auditory ossicles övre båggång superior semicircular canal canal yttre båggång lateral semicircular canal ytteröra T external ear MÄISKA rimfrost rime bakre båggång posterior semicircular dimma fog dis T mist dagg dew ORGAS regnbåge rainbow örats T uppbyggnad regn T structure of the ear isbark glazed frost förgårdsnerv vestibular nerve 41 hörselnerv cochlear nerve PM 18: : mor_ indd 41 mellanöra T middle ear öronsnäcka cochlea örontrumpet Eustachian tube hörselgång acoustic meatus inneröra T internal ear trumhinna ear drum städ T incus förgård vestibule hörselben T auditory ossicles hammare malleus lukt och smak stigbygel stapes smell and taste mun mouth överläpp upper lip tandkött T gum Engelsk bildordbok övre tandrad superior dental arch hård gom hard palate Första upplagan, ord, bilder, 600 s, flexiband, ISB svalgets T trånga öppni ng isthmus of fauces mjuk gom soft palate mungipa commissure of lips of mouth främre gombåge palatoglossal arch MAT FOOD kryddor tunga tongue tonsill / gommandel spices gomspen uvula tonsil nedre tandrad inferior dental arch 116 enbär T juniper berry IGA SYMBOLER VETESKAPL SCIETIFIC r SYMBOLS kryddnejlika clove kryddpeppar allspice geometriska figure vitsenap white mustard underläpp lower lip svartsenap black mustard mor_ indd 116 MAT OCH KÖK bildordböcker En bild säger mer än tusen ord! :52 18:20 PM polygoner polygons svartpeppar black pepper vitpeppar white pepper rosépeppar pink pepper grönpeppar green pepper trapetsoid trapezoid romb rhombus rektangel rectangle kvadrat square triangel triangle femhörning regelbunden gon regular penta niohörning regelbunden on regular nonag sexhörning regelbunden on regular hexag elvahörning regelbunden cagon regular hende regelbunden tiohörning on regular decag sjuhörning regelbunden gon regular hepta tolvhörning regelbunden agon regular dodec muskotnöt nutmeg kummin caraway kanel cinnamon kardemumma cardamom likörglas T liqueur glass VETESK saffran T saffron spiskummin cumin currypulver T curry gurkmeja turmeric AP kub cube klot sphere halvklot hemisphere rödvinsglas T burgundy glass tulpanformat rödvinsglas T bordeaux glass vittvinsglas T white wine glass cocktailglas T cocktail glass drinkglas T tall tumbler champagneglas T champagne flute liten karaff carafe bockhornsklöver fenugreek 138 remmare hock glass torus torus konjakskupa brandy glass T champagneskål champagne glass kroppar solids T spiral helix starkvinsglas T port glass MAT OCH KÖK regelbunden åttahörning on regular octag glas T glassware fyrsiding quadrilateral T parallellogram parallelogram KÖK KITCHE mor_ indd :53 18:21 PM whiskyglas T whisky tumbler kon cone pyramid pyramid cylinder cylinder parallellepiped parallelepiped oktaeder regelbunden edron regular octah fot water goblet indd 429 mor_ vattenglas T med 18:39 ölkrus T beer glass karaff decanter 165 mor_ indd :54 18:24 PM

27 bildordböcker Tysk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 599 s, flexiband, ISB Fransk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 596 s, flexiband, ISB Italiensk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 616 s, flexiband, ISB Spansk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 598 s, flexiband, ISB Rysk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 616 s, flexiband, ISB Dansk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 598 s, flexiband, ISB orsk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 599 s, flexiband, ISB Arabisk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 600 s, flexiband, ISB Turkisk bildordbok Första upplagan, ord, bilder, 600 s, flexiband, ISB

28 fickordböcker För resan orstedts fickordböcker är enkla att använda även för den som inte har så stor ordboksvana. De är aktuella och informativa, passar perfekt för resan eller för studier på nybörjarnivå. orstedts engelska fickordbok Engelsk-svensk/Svensk-engelsk Andra upplagan, ord och fraser, 787 s, vinyl, ISB orstedts tyska fickordbok Tysk-svensk/Svensk-tysk Tredje upplagan, ord och fraser, 840 s, vinyl, ISB orstedts franska fickordbok Fransk-svensk/Svensk-fransk Andra upplagan, ord och fraser, 860 s, vinyl, ISB orstedts spanska fickordbok Spansk-svensk/Svensk-spansk Andra upplagan, ord och fraser, 817 s, vinyl, ISB orstedts italienska fickordbok Italiensk-svensk/Svensk-italiensk Andra upplagan, ord och fraser, 860 s, vinyl, ISB orstedts portugisiska fickordbok Portugisisk-svensk/Svensk-portugisisk Första upplagan, ord och fraser, 709 s, vinyl, ISB

29 fickordböcker orstedts ryska fickordbok Rysk-svensk/Svensk-rysk Första upplagan, ord och fraser, s, vinyl, ISB orstedts nederländska fickordbok ederländsk-svensk/svensk-nederländsk Första upplagan, ord och fraser, 588 s, vinyl, ISB orstedts svenska fickordbok Första upplagan, ord och fraser, s, vinyl, ISB orstedts danska fickordbok Dansk-svensk/Svensk-dansk Andra upplagan, ord och fraser, 660 s, vinyl, ISB orstedts norska fickordbok orsk-svensk/svensk-norsk Första upplagan, ord och fraser, 658 s, vinyl, ISB

30 appar orstedts randiga ordböcker som appar orstedts har Sveriges största sortiment av ordboksappar! Apparna finns på engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska, kinesiska och svenska Köp dem i App Store, Google Play eller Windows Phone Store Efter nedladdningen kan du använda apparna utan att vara uppkopplad Ladda ner en quiz gratis och testa dina språkkunskaper engelska, tyska, franska, spanska, italienska och svenska Läs mer på ord.se och norstedts.se/appar 30

31 ord.se eller online Ord.se ordböcker online för arbete och studier Finns just nu för engelska, tyska, franska, spanska och svenska Uppdateras regelbundet Uppläst uttal Gå in på ord.se och teckna ett abonnemang Abonnemanget kostar 19 kr per språk och månad Läs mer på ord.se 31

Norstedts ordböcker 2012/2013

Norstedts ordböcker 2012/2013 Norstedts ordböcker 2012/2013 Håkan Nygren Chef Norstedts Ordbok Telefon: 010 744 20 55 hakan.nygren@norstedts.se Mona Wiman Redaktör/lexikograf Telefon: 010 744 20 57 mona.wiman@norstedts.se Mathias Thiel

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide Nationalencyklopedin Avancerad guide Nationalencyklopedin Våren 2010 Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap, texterna är skrivna av drygt 4 000 experter och bearbetad av redaktionen. På nätet

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på tjänsten WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder,

Läs mer

Packa kappsäcken till translatorprovet

Packa kappsäcken till translatorprovet Packa kappsäcken till translatorprovet Mina erfarenheter och tips jag samlat på mig (med benäget bidrag från Kammarkollegiet och Föreningen Auktoriserade Translatorer) Del 1 Vad innebär en auktorisation

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på tjänsten WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder,

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Språkrådgivning och textvård Language counselling and corpus planning Kurskod NO2102 Dnr HUM 2008/46-514 Beslutsdatum 2008-02-13 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden

Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden Redaktörer Caroline Sandström Ilse Cantell Eija-Riitta Grönros Pirkko Nuolijärvi Eivor Sommardahl Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden Institutet för de inhemska språken Särtryck

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk

BLOCK 2. Att lära sig ett nytt språk BLOCK 2 Att lära sig ett nytt språk Blocket innehåller s. 24 51 i läroboken tillhörande ordlista på s. 292 och hörövningar. Grammatikboken s. 26 31. 2A. Är det viktigt att kunna svenska? 1. Är det viktigt

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

Pictogram. för dem som behöver kommunicera med bilder

Pictogram. för dem som behöver kommunicera med bilder Pictogram för dem som behöver kommunicera med bilder Bilder kan se olika ut beroende på vad de ska ha för funktion i kommunikationen. Berättar man om när man varit i sin sommarstuga kan en fotografisk

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND Touch -APPEN För att få den optimala spelupplevelsen i BEYOND: Two Souls rekommenderar vi att du använder den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3. Ovana spelare

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Tecken! tecken. www.hattenforlag.se u. (nedtill på sidan)

Tecken! tecken. www.hattenforlag.se u. (nedtill på sidan) Tecken! Med tecken kan du ge bra stöd i språkutvecklingen. Genom att tala och teckna samtidigt förtydligar du det du säger och samtidigt får barnet ett verktyg för att själv kunna uttrycka sig tidigare.

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Kunden får en bokcheck med en unik kod. Koden knappas in på www.bokcheck.se Kunden väljer sin ljudbok från ett förbestämt sortiment. Det finns utförlig information

Läs mer

Material från www.etthalvtarkpapper.se

Material från www.etthalvtarkpapper.se Svenska 1 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 1 anges Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide FOR BETTER UNDERSTANDING Kom igång med WordFinder Snabbguide Installationsanvisning 1 Sätt i programskivan i datorn. Installationsprogrammet startar automatiskt. En gemensam startbild för WordFinder Professional,

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Kommunal kursplan i engelska - Sävsjö kommun ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Genom att engelska språket har en dominerande ställning vid internationella kontakter är det önskvärt att alla svenskar kan engelska

Läs mer

--. --- --- ---- - J - --- - - ~ ill\n 1 :'\ l3. MBL-informatjon. Närvarande: ordförande. GSAB Il. Sigvard Holm Kjell Börjesson Stig Larsson

--. --- --- ---- - J - --- - - ~ ill\n 1 :'\ l3. MBL-informatjon. Närvarande: ordförande. GSAB Il. Sigvard Holm Kjell Börjesson Stig Larsson / '. ill\n 1 :'\ l3 l }-.1_1'j OhOJ.L rc1sonaltjnstn Stig L-a_r_s son/-u -r_- 1; 2- - MBL-informatjon - 1[',i:;-;-- -- - is d nr -. - - - --- --- ---- - J - --- - - M1,.., tt119a re Närvarande: Sigvard

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Datum: 2010-08-19 Ämnesansvariga: John Dennis, Maria kehlmeier, Karin Munthe, Elin Fengpíng Mao Undervisning i Moderna språk

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

EU:s åtta nyckelkompetenser

EU:s åtta nyckelkompetenser EU:s åtta nyckelkompetenser 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5.

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

En arbetsdag på kontoret kan innehålla. Så klarar man språkkontrollen DATORER RICKARD DOMEIJ

En arbetsdag på kontoret kan innehålla. Så klarar man språkkontrollen DATORER RICKARD DOMEIJ DATORER Så klarar man språkkontrollen RICKARD DOMEIJ Är datorns språkkontroll skribentens bästa vän? Eller kommer den mest med löjliga förslag? I april gav Svenska språknämnden ut Datorn granskar språket,

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Grammatikundervisningens Vad?, Varför? och Hur? Ann Boglind Universitetslektor i svenskämnets didaktik Ordförande i Svensklärarföreningen

Grammatikundervisningens Vad?, Varför? och Hur? Ann Boglind Universitetslektor i svenskämnets didaktik Ordförande i Svensklärarföreningen Grammatikundervisningens Vad?, Varför? och Hur? Ann Boglind Universitetslektor i svenskämnets didaktik Ordförande i Svensklärarföreningen Är jeans singular eller plural? Vad säger de nya kurs- och ämnesplanerna?

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Romanska språk, frågor och uppgifter

Romanska språk, frågor och uppgifter Romanska språk, frågor och uppgifter PN C 054 av Eva Tidner, 2013 Frågor och uppgifter: 1. Ta reda på var dessa språk och dess viktigaste dialekter talas och var de ligger med hjälp av kartor! 2. Ta reda

Läs mer

Mål och betygskriterier i Engelska

Mål och betygskriterier i Engelska Mål och betygskriterier i Engelska Mål för år 7 För att uppnå nivån godkänd i engelska krävs förutom att eleven behärskar nedanstående moment att han/hon deltar aktivt i lektionsarbetet muntligt såväl

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Latinsk språkhistoria. År 9

Latinsk språkhistoria. År 9 Latinsk språkhistoria År 9 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Metod 3 Historia 4 Jämförelsetext 5 Jämförelse Med Det Svenska Språket 6 Disskussion 8 Källförtäckning 9 2 Inledning Det latinska språket

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

Arbetet med Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009)

Arbetet med Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) Ins$tu$onen för svenska språket Arbetet med Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) Emma Sköldberg Fil. dr, docent i nordiska språk Lexikaliska institutet, Institutionen för svenska språket,

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken Skrivguide Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren ska vara enkla att

Läs mer

Broskolans röda tråd i Engelska

Broskolans röda tråd i Engelska Broskolans röda tråd i Engelska Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska II 30 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska II 30 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Danska II 30 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Danska II, 30 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning, samt

Läs mer

Översättningar sprider den svenska litteraturen

Översättningar sprider den svenska litteraturen Översättningar sprider den svenska litteraturen I engelskspråkiga länder finns en enda ''Hamlet'' William Shakespeares. I Sverige har vi elva alla de olika översättningar av dramat som finns på svenska.

Läs mer

Böcker på parallellspråk de flesta med ljudfiler till PENpal *) BÖCKER för de minsta på många språk

Böcker på parallellspråk de flesta med ljudfiler till PENpal *) BÖCKER för de minsta på många språk Böcker på parallellspråk de flesta med ljudfiler till PENpal *) BÖCKER för de minsta på många språk What shall we do with the Boo Hoo Baby? Hur ska vi trösta den ledsna bebin? En älskad småbarnsberättelse

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Lyssna/tala Läsa

2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Lyssna/tala Läsa 2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt

Läs mer

CD-ORD. Ett komplett läs- och skrivverktyg. Elevdata

CD-ORD. Ett komplett läs- och skrivverktyg. Elevdata CD-ORD Ett komplett läs- och skrivverktyg - med uppläsning av text, skärmläsning och ordförslag på flera språk samt möjlighet att spara i ljudfil Elevdata CD-ORD Verktyget för alla, som behöver stöd i

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

GRUPPARBETE VISiON 22 MARS, GRUPP 1

GRUPPARBETE VISiON 22 MARS, GRUPP 1 GRUPPARBETE VISiON 22 MARS, GRUPP 1 Delaktiga i Grupp 1 Bertil Bäckström, Eva Thomasdotter, Remus Wilson, Monica Modig Rauden, Markus Emilsson Inledning Gruppen samtalade om vad en vision är och kan vara.

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Svenska språkets struktur: fonetik. kända svårigheter i svenska som andraspråk. Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.

Svenska språkets struktur: fonetik. kända svårigheter i svenska som andraspråk. Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu. Svenska språkets struktur: fonetik kända svårigheter i svenska som andraspråk Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se Om läraren vet vilka uttalsfel som är frekventa och också

Läs mer

Den förenklade språkpolicyn antogs av universitetsstyrelsen i april 2011.

Den förenklade språkpolicyn antogs av universitetsstyrelsen i april 2011. 2012-10-26 Rapport över språkkommitténs verksamhet 2011-2012 Uppdrag enligt rektors beslut UF-2010-0631 Ta fram ett förslag på en reviderad och förenklad språkpolicy samt ta fram riktlinjer för implementeringen

Läs mer

Svenska mål och kriterier

Svenska mål och kriterier Svenska mål och kriterier Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska - utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. - utveckla

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05) From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 12:29:36 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Läs mer

Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv

Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Sara Edén, leg logoped Lena Åberg, leg logoped Talkliniken, Danderyds sjukhus AB 20 mars 2013 Introduktion Presentation Flerspråkighet Språkstörning

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik Övergripande Mål: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband

Läs mer

Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Kommunikationschefen

Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Kommunikationschefen Version: 1 Beslutsinstans: Kommunikationschefen 2(6) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2015-01-30 Nyutgåva Gun Råberg Kjellerstrand 3(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VÅRDAT, ENKELT OCH

Läs mer