Clean News EN TIDNING FRÅN TRION TENSID AB NR 3 JUL SEP 2011 NY HEMSIDA! UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN FRÅN TRION TENSID - VARJE DAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clean News EN TIDNING FRÅN TRION TENSID AB NR 3 JUL SEP 2011 NY HEMSIDA! UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN FRÅN TRION TENSID - VARJE DAG"

Transkript

1 Clean News EN TIDNING FRÅN TRION TENSID AB NR 3 JUL SEP 2011 NY HEMSIDA! UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN FRÅN TRION TENSID - VARJE DAG AGS 3550 skyddar polska motorvägar BPS 7111 löste tuff utmaning i Kirunagruvan BPS 7624 löste färgen åt Sandå Måleri BPS 7724 / AGS 3502, nytt kombinationsgodkännande AGA konferensen i London - Studiebesök hos London Underground Trion Tensid och All Remove inleder samarbete Göteborg, staden med mycket på gång Nästa AGS kurs Ny frågetävling med mera.

2 ledare 2 CLEAN NEWS JUL-SEP 2011 Välkommen åter efter sommaren Oavsett om Du kamperat i hängmattan, som enligt en nyligen publicerad rapport är platsen där vi är som mest kreativa, eller har haft som mest att göra vill vi ge lite läsning i lätt form om det som händer och som är på gång hittills har varit ett bra år för Trion Tensid. Vår export ökar hela tiden och trots ökad konkurrens på hemmamarknaden i Sverige ökar vår försäljning även här. Konkurrens är annars ett märkligt begrepp, alla vet att den driver utvecklingen framåt, men ingen vill drabbas den. Den hårdnar inte bara när Du som användare ska välja mellan produkter, priser, kunnande, kvalitet, leveranstider och dokumentation. Ibland får man ta till andra knep, läs gärna artikeln om Eric Ericsson. I den högre skolan kallas det för marknadskrigföring. Trion Tensid lanserade väldigt tidigt att klottersaneringsmedel och fasadrengöringsprodukter måste levereras med kunnande och tekniska lösningar. Det engelska uttrycket SOLUTION PROVIDER är ett bra heltäckande begrepp. Trion Tensid har den största samlade kunskapen om val av produkter och tekniska lösningar i Skandinavien och vi rankas i Europatoppen i vår bransch. Det är vi stolta över men framförallt är det Din trygghet det gäller oaktat om Du är saneringsentreprenör eller beställare. Vårt internationella kontaktnät är unikt, det hade vi möjlighet att visa för bland annat SL i mitten av juni. Ha en bra fortsättning efter sommaren och resten av 2011 önskar Trion Tensid med personal, Du märkte väl att vi hade våra semestrar omlott och alltid levererade lika snabbt som vanligt. Våra sommartider är gäller till och med augusti. Beställningar kan man också göra i vår webbshop eller via dygnet runt. Redaktörer detta nummer: Annika Bengtsson, Thorbjörn Bengtsson Layout Katarina Bengtsson FÖR MER INFO GÅ IN PÅ

3 filtrerat CLEAN NEWS JUL-SEP Lägger inte av Fredagen den 1:a juli blev Sture Kärnbratt pensionär. Sture har som ni läsare känner till i nästan hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med fasader - nya som gamla - rengöring som ytbehandling som fasadfärger. Få kan fasader lika bra som Sture och vi övriga inom Trion Tensid liksom alla på marknaden har haft en ovärderlig kunskapskälla i Sture att ösa ur. Den goda nyheten är att Sture kommer att fortsätta arbeta för Trion Tensid på deltid och bland annat hålla ordning på hämtlagret i Göteborg. En annan av Stures spetskunskaper är att skriva åtgärdsbeskrivningar och att kontrollera utförda fasadarbeten som konsulttjänster. Sture når man som vanligt på telefon / eller per Godkännande enligt VV-AMA Anl. 09 BPS AGS 3502 Vår gelimpregnering BPS 7724 och vårt klotterskydd AGS 3502 är kombinationsgodkänt enligt Trafikverkets krav i VV-AMA Anl. 09. BPS 7724, CE märkt och uppfyller kraven i SS EN Godkänt enligt Trafikverkats krav. Tufft och ovanligt uppdrag i Kirunagruvan Att gruvor är en tuff miljö är allmänt känt. För vissa organismer som exempelvis alger och mögel är gruvor den bästa av bästa miljöer. Fuktigt och desto djupare desto varmare, bättre kombination kan knappast finnas för tillväxten av mikroorganismer. Kirunagruvan under jord är en av dessa miljöer där behovet att hålla rent från allergiframkallande föroreningar är stort. Vi blev kontaktade av Corvar Industri & Skadeservice, Kiruna och BPS 7111 löste uppgiften galant. Märk väl det är i Kirunagruvans personalutrymmen under jord, prata om förbättring av arbetsmiljö. Före Efter Lagom till arbetsåret 2011 Fick vi det glädjande beskedet att vår importör i Finland, OY Motoral i Helsingfors vunnit upphandlingen hos en av Helsingfors stads största klottersaneringsentreprenörer. Många lämnade anbud i upphandlingen. Motoral och Trion Tensid vann upphandlingen i hård konkurrens. Det var det sammantagna värdet av pris, kvalité, korta leveranstider, support och dokumentation som avgjorde till Trion Tensids fördel. Klotterskydd utmed polsk motorväg Infrastrukturen i Polen rustas för miljardbelopp. Ett helt nytt motorvägsnät byggs och samtidigt rustas järnvägsnätet upp till toppmodern standard. Vår importör i Polen Masters Service levererade AGS 3550 till m2 bullerskydd i plexiglas. BPS 7624 löste färgen åt Sandå Måleri Vår fantastiska allroundfärgborttagare går från klarhet till klarhet. Sandå Måleri behövde en biologiskt nedbrytbar och lättarbetad färgborttagare för färgborttagning på ett K-märkt trähus i centrala Norrtälje. Träfasaden hade en blandad kompott av vanliga färger och oljefärger. En påläggning och några timmars verkningstid och samtliga färgskikt tillräckligt upplösta för fortsatt borttagning. Vi moderniserar vår hemsida Även bra hemsidor måste någon gång förnyas, så ny har vi gjort en redan bra hemsida bättre. Det nya i hemsidan har vi gjort lättare att navigera i och framförallt lättare för oss att lägga in nyheter i. Gör ett besök och tala gärna om för oss vad Du tycker. Kom och besök oss och tala gärna om vad Du vill att vi ska lägga till. HAR DU NÅGOT SOM DITT FÖRETAG GJORT SOM DU VILL BERÄTTA OM? Låt oss få veta, skicka in lite text om vad ni gjorde, vilken typ av förorening som togs bort, på vilken yta och om det uppstod några speciella utmaningar och hur de löstes. Några före- och efter bilder. Om vi behöver komplettera ringer vi upp Dig. Vår ambition är att komma ut med 4 CLEAN NEWS per år, mest med 4-sidiga nummer och då och då med ett 8-sidigt. Kontakta eller

4 konferens 4 CLEAN NEWS JUL-SEP 2011 AGA-KONFERENSEN DEN MAJ AGA har funnits i XX år. Inbjudan till AGAkonferensen Aga koferensen den maj bytte 2011 plats. I år möttes delegaterna i Islington Assembly Hall i norra London. Ett stort antal delegater var anmälda, framförallt till huvudkonferensdagen den 12:e maj då 140 föranmälda personer och några till dök upp var det 8:e året i rad som anordnade konferens och seminarium som riktar sig till alla som på ett eller annat sätt är engagerade i klotterkontroll. Det finns många som på olika sätt är engagerade i kampen för att hålla klotter och graffiti på en rimligt låg nivå. De som drabbas, oftast ägare av offentliga ytor, de som sanerar klottret, de som levererar kemikalier och utrustning för klottersanering, polisen, förvaltare av historiska byggnader med många flera. I Storbritannien liksom i några andra europeiska länder finns aktiva branschorganisationer som gör sitt bästa att samordna normer och standarder för branschen. Förutom Storbritannien är det Tyskland och Italien som är aktiva. Vilket också genomsyrar branschens sätt att arbeta. I Sverige har flera försök att bilda en fungerande branschorganisation stupat av flera skäl, vilket är lite beklagligt då även vi behöver ett ram- och normverk att hålla oss inom. THE ANTI-GRAFFITI ASSOCIATION I DAGLIGT TAL AGA bildades 2001 i syfte att få alla viktiga aktörer inom klottersanering att samverka.målet är att få en kostnadseffektiv kontroll över klotterproblemet i Storbritannien. Medlemmar är kommuner, tågbolag, tunnelbanesystem, privata företag som saneringsentreprenörer, kemikalie- och utrustningsleverantörer. Andra betydelsefulla medlemmar är och. AGA är en renodlad intresseorganisation utan kommersiellt intresse och utan politisk agenda. Ordförande är Derek Mc Govern som till vardags arbetar som Materials Advicer för TFL - Transport for London, det nya samlingsnamnet för London Underground. Trion Tensids styrelseordförande Thorbjörn Bengtsson är mångårig styrelsemedlem i AGA. Vill Du veta mer om AGA, kontakta Trion Tensid eller besök hemsidan WORKSHOPS SOM INLEDNING Konferensen som startade onsdagen den 11:e maj inleddes med två work shops. I likhet med konferensen i Nottingham var diskussionstemana dels Klotterborttagning och klotterskyddning - teknik, metoder, problem och lösningar och dels hälsa, miljö och säkerhet. Båda samlade ett stort antal deltagare och speciellt intressant blev diskussionen i det som handlade om hälsa, miljö och säkerhet. Den i antågande europaharmoniserande lagstiftningen för kemikalier kommer även att omfatta Storbritannien, att kravet på skyddsutrustning vid klottersanering är högt beror på att beslutet tas högt upp i beslutshierarkin och att man utgår ifrån att de flesta som klottersanerar har bristfälliga kunskaper och därför får klara regler att hålla sig till. Workshopen om teknik och klotterborttagningsmetoder tog upp ett flertal teknikproblem i samband med klottersanering men få diskuterade lösningar - det är svårt att berätta för konkurrenter hur man gått tillväga. I Skandinavien har sanerarna i allmänhet stora utmaningar i sanering av målade och fasadputsade ytor. I Storbritannien anses exempelvis betongytor fortfarande svåra att sanera helt rena från klotter. Dagen avslutades med mingel och ett uppskattat get together på närbelägna The Vineyard. OLIKA PRESENTATIONER Först bland föredragshållarna var Professor Lorraine Gamman, Design Against Crime Research Centre. Professor Gamman konstaterade att graffiti kostar. Därför är det angeläget att bestämma hur man bekämpar graffiti mest kostnadseffektivt, speciellt viktigt är det i dessa tider med ekonomisk åtstramning. En fråga som återkommer är vad är graffiti/klotter och vad är konst? Även om graffitin är ett socialt problem för de drabbade är det, det också för de som klottrar. Ibland kanske acceptansen skulle öka om det konstnärliga värdet var mer framträdande. Professor Gamman hävdade att i städer det finns legala ytor har

5 CLEAN NEWS JUL-SEP klottret minskat med 25 %. Ett påstående som både skapade debatt och kritiserades av andra föredragshållare. Gamman hävdade att om graffitin får bli en dela av en stads utsmyckning kan det medverka till att minska den olagliga graffitin och att det är viktigt att förstå de bakomliggande faktorerna - graffiti är enligt Gamman ett symptom på ett samhällsproblem. Därefter lyssnade vi på Dr Tim Pascoe, Griffin Research Centre. Dr Pascoe pratade om de social mönster som kommer i uttryck i graffitin. Det är vanligt att rivaliserande gäng använder sig av sina taggar för att vinna respekt. Taggen visar gängets eller individens identitet och självbild. I graffitin kan meddelanden eller ideologiska budskap förmedlas, med andra ord är inte all graffiti meningslöst klotter. Det finns en del myter om att klotter enbart drabbar det offentliga rummet och kommersiella byggnader. Tyvärr är det minst lika vanligt att privatpersoner drabbas av klotter där de bor liksom ägare av små butiker. Klotter föder klotter, har det väl börjat sprider det sig snabbt. Det finns en spänning i att klottra, en del klottrare beskriver det som att vara ute på ett uppdrag. En bärande del av utmaningen är att lämna sin tag på svåråtkomliga och direkt farliga platser. Till skillnad mot Professor Gamman delade inte Dr Pascoe uppfattningen att lagliga ytor leder till minskad graffiti utan tvärtom drabbas hela närområdet av mer klotter och graffiti. Dr Pascoe uppfattning är att graffiti är skadegörelse och att se det som konst är romantiserad uppfattning. Graffiti är istället et rebelliskt uttryck och ibland en tydlig handlig för dem som vill stå vid sidan om samhället. Hur minskar man då klottret? En intressant tanke kan vara en ökad samhällelig acceptans, det vill säga genom att media, design med mera kopierar stilen till den grad att graffiti till slut blir main stream. På så sätt dödas graffitin. En annan metod som i praktiken visat sig vara effektiv är 0-toleransen där klottret tas bort omedelbart och ytor rengörs regelbundet. Det är viktigt att hålla en god och uthållig graffitipolicy. Information och god kommunikation speciellt till skolelever och till media är andra hörnstenar i en bra graffitipolicy liksom att låta klottrare göra rätt för sig. Tredje föredragshållare var Paul Langtree, youth pastor anställd av Polisen. Pastor Langtree s uppgift är att parallellt med polisen verka för att ungdomskriminaliteten minskar. Graffiti och ungdomskriminalitet är ofta starkt sammankopplat. Langtree menar att för att kunna hjälpa och stödja måste man förstå ungdomar och deras antisocial beteende. De saknar långvariga och stabila relationer med sina familjer, byter ofta kompisar och klarar inte att sätta egna gränser för sina handlingar. Många gånger har de dessutom inlärningssvårigheter. Langtree menar att hans viktigaste uppgift är att skapa ökat självförtroende och att skapa tillit. Med hjälp av positiva aktiviteter som att få uppleva nya sociala trygga miljöer kommer också ett större ansvarstagande. Det påminner mycket om det arbete som eldsjälen Harry Öhman gjorde i Upplands Väsby under andra hälften av 1980-talet och början på 1990 talet. Under de åren var Upplands Väsby helt fritt från klotter. Simon Dennis, Isle of Wight berättade om praktikfallet Isle of Wight. Ön är ett av Engelsmännens semesterparadis är ett naturligt mål för klottrare. Den kände graffitikonstnä-ren BANKSY har genom sin graffiti legitimerat Isle of Wight som också ett klottrarnas paradis. Kostnaderna för sanering är höga men samtidigt anser man att det totala priset om klottret får vara kvar blir för högt om turisterna försvinner. Snabb sanering, polisanmälan och telefonanmälningar om klotter via en hot line i kombination med vaksamma medborgare är några av de instrument som används för att hålla ner klottret på en låg nivå. Chris Nix, Head of Learning Development, Transport for London (TFL) - The Safety and Citizenship Programme. Transport for London har utarbetat ett program för att få skolbarn att medvetna om hur mycket klotter och annan förstörelse i samhället kostar. Chris Nix berättade om hur man besöker skolor och informerar om hur säkerhet skapas genom ansvar, respekt och medvetenhet i lokaltrafiken. Dessutom får man lära sig att undvika faror i trafiken även om vad som kan hända inom spårområden. Mycket träning läggs på att hitta argument att stå emot grupptryck. Till sin hjälp har man tagit fram ett mycket pedagogiskt interaktivt filmmaterial tillgängligt via Internet och där man i olika fortsättningsalternativ ser de goda eller dåliga konsekvenserna av olika beslut. Lena Broo, GBO - The Clean City Tracking System var sist ut som föredraghållare. För en intresserad åhörarskara berättade Lena Broo om ett system som underlättar planeringen, utförandet, uppföljningen och kontrollen vid klottersanering. Som en bieffekt ger dessutom systemet polismyndigheten all information i realtid om det klotter som skall saneras. Systemet innebär att från det klottret anmälts startar en tidräkning allt i syfte att klottret skall vara avlägsnat inom exempelvis 24 timmar. Planeringen för saneringsenheterna blir lättare - all information finns i realtid och efter avslutad sanering rapporteras arbete som klart både till saneringsföretaget som till beställaren. Hela systemet kan lätt läggas som en app i mobiltele-fonen. Systemet används idag i full skala av Trafikkontoret, Stockholms kommun. Professor Lorraine Gamman. Dr Tim Pascoe. Paul Langtree. Simon Dennis. Lena Broo.

6 senaste nytt 6 CLEAN NEWS JUL-SEP 2011 Frågetävling Nu kommer en ny frågetävling, den tidigare vanns av Total Sanering i Örnsköldsvik, Peter Häggström som därmed vinner två biobiljetter - GRATTIS! Rätt svar: Sandsten från Gotland. Här kommer uppgiften: Bertil och Berit tog båten från Smögenbryggan till Hållö, en tur på 15 minuter. En härlig dag, blå himmel, sol, 25º C eller mer och långt till eftermiddagsbrisen. Samtidigt som Bertil sträcker ut sig och säger till Berit nu är det stekning och bara stekning som gäller upptäcker Berit till sin förfäran att maten i kylboxen börjar bli varm. Flera timmar för tidigt och frukosten nyäten - att äta igen - inte att tänka på. Men Berit med huvudet på skaft, hon räddade maten, fixade kylan och höll Bertils öl källarkall. Vad gjorde Berit? Inte bara en tävling utan ett praktiskt tips när kylskåpet är långt bort. Först rätt svar vinner 2 biobiljetter. Svara till London Underground fick besök av SL Fredagen den 17:e juni koordinerade Trion Tensid ett besök där en projektgrupp för nya tunnelbanedepåer hos SL i Stockholm lärde sig mer och utbytte erfarenheter hos Transport for London som numera är samlingsnamnet för London Underground. Vi besökte två depåer utefter Jubilee Line. I båda depåerna klottersaneras tåg in- och utvändigt. En annan gemensam nämnare för hela London Underground är att man har upphört med all högtryckstvätt vid klottersanering. Den första depån vid Neasden byggdes ursprungligen Den andra depån, den modernaste av dem alla vid Stratford Market blev färdigställd så sent som I det senare fallet planerades redan i projekteringsstadiet klottersaneringsspår. I Neasden fick man Ericsonhuset en galjonsbyggnad i Göteborgs hamn Med sitt utsatta läge i Göteborgs hamn är det ett måste att skydda fasaden mot det massiva slagregnet Ericsonhuset i Göteborg. som fasaderna utsätts för. Under de gångna åren har ett antal olika försök gjorts med varierande typer av produkter. Resultaten har varit mindre goda och gett fasadytorna istället ta i anspråk redan befintliga spår och anpassa lokalerna.. I Neasden rivs nu flera av de gamla underhållshallarna för at ge plats åt nya. I likhet med SL är det längre tåg som ger nya förutsättningar. Studiebesökarna tittade på allt, arbetsmetoder, byggnader, ventilation, utsläpp av spillvatten med mycket mera. Sällan har en så frågvis grupp besökt London Undergrounds tågdepåer. Rundvandring i Neasden. Depån i Stratford Market. missfärgningar och andra negativa effekter. Nu tar man krafttag för att en gång för alla få en fasad som har ett utseende som överensstämmer med arkitekten tänkt sig. Fasadentreprenören FIR Fasad & Industrirengöring AB utför en blästring för att skapa en ren fasadyta fri från smuts och och tidigare ytbehandlingar. För att skydda fasaderna för framtiden appliceras sedan BPS 7724 ett förtjockat silanbaserat hydrofoberingsmedel. Månadens citat Thanks GOD for AGS 65 on brick Direkt och mycket spontant från ägaren till ett av Warszawas största klottersaneringsföretag under pågående Intercleanmässa i Polen I maj månad Göteborgs paradhotell har fått en ansiktslyftning Park Avenue Hotell på Avenyen i Göteborg har fasadrenoverats. Den putsade 12 våningar höga hotellbyggnaden Park Avenue Hotell på Avenyn. är i dag nymålad och fräsch. Den hektiska trafiken på Engelbrektsgatan och Avenyen har utsatt fasaden för trafiksmuts och byggnadens höjd gar gett slagregnet fritt tillträde under många år, hotellet stod klart Under våren har fasadentreprenören Byggnads AB OA Tobiason utfört en välbehövlig fasadrenovering. Fasaden har putslagats rengjorts och målats med Silikatfärg. För att säker ställa färgskiktets vidhäftning till putsunderlaget har fasaden tvättats med BPS Denna produkt gör effektivt rent från feta föroreningar och erbjuder ett fullgott underlag för den kommande målningen.

7 senaste nytt CLEAN NEWS JUL-SEP Trion Tensid AB och All Remove AB inleder samarbete Från 2011 kommer Trion Tensid AB att leverera merparten av All Remove Sweden AB s behov av klotterborttagare och klotterskydd och impregneringsmedel. För att kunna behålla vår profil och alltid vara á jour med nya metoder som kan möta våra kunders behov, söker vi ständigt efter nya idéer och tekniska lösningar. Förutom det rena resultatet får varken ytan eller miljön skadas. Vi ger våra kunder helhetslösningar, och då ställer vi samma krav på våra leverantörer. Förutom det bästa i produkter måste vi veta att vi får det bästa i support och teknisk dokumentation säger Elin Malmberg Konstantara, KMA-ansvarig på All Remove Sweden AB och tillägger Vår samlade kunskap och noggrannhet är nyckeln till vår framgång Vår affärsidé är att ge kunden den rena ytan. Det innebär att klottret eller smutsen verkligen ska försvinna och att det rengjorda objektet återfår sitt ursprungliga utseende utan att det skadas, säger Robert Ferm VD, Trion Tensid AB och fortsätter, ingen har nytta enbart av kemikalier i en dunk. För oss har det sedan vi började leverera produkter för klottersanering alltid varit viktigt att samtidigt leverera de tekniska lösningarna. Det är så vi levererar den rena ytan. Högpresterande produkter, snabba leveranser, alltid tillgänglig support, miljöanpassade produktsystem och ISO 9001 och ISO14001 är en del av det vi bidrar med i samarbetet, säger William Stomilovic, teknisk chef, Trion Tensid. Årets häftigaste klottersanering Gå in på vår hemsida och titta på you tube klippet från klottersanering av högt sittande klotter på en kontorsfastighet i Israel. Man kan undra om sanerarna hade risktillägg. Ett är säkert AGS passar alla uppdrag. Nästa AGS kurs Nästa allmänna AGS kurs är mellan den september i Uppsala. Mer information hittar Du på vår hemsida se och vill diskutera den mer i detalj ring gärna vår kursledare William Stomilovic eller Efterlysning Trion Tensid letar efter Erik Eriksson. Eriksson är svår att hitta. Vi tror att han måste få hjälp snarast med sina . Eriksson tycker om att skicka Trion Tensids prislistor till de han tror är Trion Tensids kunder och naturligtvis är vi tacksamma för hjälpen. Det är bara det att det finns fel i prislistorna och när våra kunder behöver fråga om, saknas möjligheten att maila tillbaks till Erik. Vi hoppas vi får möjlighet att ge korrekta prislistor till Erik Eriksson och naturligtvis visa hur man ställer om sitt adresskonto så att man kan emot mail också. Erik får gärna kontakta oss direkt också om han vill. I nästa CLEAN NEWS kommer vi att berätta mer om den mystiske avsändaren av Trion Tensids prislistor, elektroniska spår går inte att gömma och med lite annan spaning Fakta: All Remove All Remove Sweden AB:s huvudsakliga verksamhet är fasadvård. Det begreppet innefattar allt ifrån fasadtvätt till impregnering mot smuts- och luftföroreningar, klottersanering, klotterskyddsbehandling, blästring, putsarbeten och målning. All Remove AB utför dessutom impregnering av brokonstruktioner och mindre betongreparationer, allt enligt Trafikverkets bestämmelser i BRO 2004 och VV-AMA Anläggning 10. All Remove Sweden AB har idag enbart i Stockholm femton mobila saneringsenheter, var och en helt självförsörjande avseende el, vatten, värme etc. Det finns också kompletta blästerenheter med både kompressor och inbyggd bläster.

8

Clean News från trion tensid ab

Clean News från trion tensid ab Clean News från trion tensid ab Nummer 2, December 2009 GOD JUL, ETT GOTT SLUT 2009 OCH ETT GOTT NYTT ÅR 2010 Det var med en stor portion osäkerhet som vi gick in i 2009. En osäker marknadsbild, råvaruprishöjningar

Läs mer

Clean News från trion tensid ab

Clean News från trion tensid ab Clean News från trion tensid ab Nr. 1, Januari 2011 Det är inte vinter överallt. Trions leveranser rullar på och våra export-kunder håller oss varma trots andra vintern i rad med ett kvicksilver som knappt

Läs mer

fri från klotter Håll din fastighet goda råd från Sveriges ledande klottersanerare

fri från klotter Håll din fastighet goda råd från Sveriges ledande klottersanerare Håll din fastighet fri från klotter goda råd från Sveriges ledande klottersanerare Få hjälp med klotter gratis 3 tips för att slippa klotter 5 vanliga fallgropar Har du problem med klotter? Låt mig hjälpa

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

SOMMARLÄSNING FRÅN TRION TENSID

SOMMARLÄSNING FRÅN TRION TENSID Trion Tensid AB SOMMARLÄSNING FRÅN TRION TENSID Vi önskar alla våra kunder, leverantörer och alla andra en riktigt skön sommar 2014. SOMMAREN 2014 INLEDS PÅ ALLVAR MED MIDSOMMARHELGEN OCH OAVSETT VAR DEN

Läs mer

Klotter. En inventering av förebyggande åtgärder

Klotter. En inventering av förebyggande åtgärder Klotter En inventering av förebyggande åtgärder BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog Faktablad pro j e kte t m e dborgar dialog 7 e-petitioner december 2009 Vad är en e-petition? En e-petition är en idé, önskan om åtgärd eller förslag från en medborgare till kommunen eller landstinget.

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

Klotterförebyggande åtgärder En idéskrift om att tänka parallellt

Klotterförebyggande åtgärder En idéskrift om att tänka parallellt Klotterförebyggande åtgärder En idéskrift om att tänka parallellt IDÉSKRIFT NR 13 OM LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET RAPPORT 2005:1 Innehållsförteckning FÖRORD 5 KAPITEL

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer