Clean News EN TIDNING FRÅN TRION TENSID AB NR 3 JUL SEP 2011 NY HEMSIDA! UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN FRÅN TRION TENSID - VARJE DAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clean News EN TIDNING FRÅN TRION TENSID AB NR 3 JUL SEP 2011 NY HEMSIDA! UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN FRÅN TRION TENSID - VARJE DAG"

Transkript

1 Clean News EN TIDNING FRÅN TRION TENSID AB NR 3 JUL SEP 2011 NY HEMSIDA! UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN FRÅN TRION TENSID - VARJE DAG AGS 3550 skyddar polska motorvägar BPS 7111 löste tuff utmaning i Kirunagruvan BPS 7624 löste färgen åt Sandå Måleri BPS 7724 / AGS 3502, nytt kombinationsgodkännande AGA konferensen i London - Studiebesök hos London Underground Trion Tensid och All Remove inleder samarbete Göteborg, staden med mycket på gång Nästa AGS kurs Ny frågetävling med mera.

2 ledare 2 CLEAN NEWS JUL-SEP 2011 Välkommen åter efter sommaren Oavsett om Du kamperat i hängmattan, som enligt en nyligen publicerad rapport är platsen där vi är som mest kreativa, eller har haft som mest att göra vill vi ge lite läsning i lätt form om det som händer och som är på gång hittills har varit ett bra år för Trion Tensid. Vår export ökar hela tiden och trots ökad konkurrens på hemmamarknaden i Sverige ökar vår försäljning även här. Konkurrens är annars ett märkligt begrepp, alla vet att den driver utvecklingen framåt, men ingen vill drabbas den. Den hårdnar inte bara när Du som användare ska välja mellan produkter, priser, kunnande, kvalitet, leveranstider och dokumentation. Ibland får man ta till andra knep, läs gärna artikeln om Eric Ericsson. I den högre skolan kallas det för marknadskrigföring. Trion Tensid lanserade väldigt tidigt att klottersaneringsmedel och fasadrengöringsprodukter måste levereras med kunnande och tekniska lösningar. Det engelska uttrycket SOLUTION PROVIDER är ett bra heltäckande begrepp. Trion Tensid har den största samlade kunskapen om val av produkter och tekniska lösningar i Skandinavien och vi rankas i Europatoppen i vår bransch. Det är vi stolta över men framförallt är det Din trygghet det gäller oaktat om Du är saneringsentreprenör eller beställare. Vårt internationella kontaktnät är unikt, det hade vi möjlighet att visa för bland annat SL i mitten av juni. Ha en bra fortsättning efter sommaren och resten av 2011 önskar Trion Tensid med personal, Du märkte väl att vi hade våra semestrar omlott och alltid levererade lika snabbt som vanligt. Våra sommartider är gäller till och med augusti. Beställningar kan man också göra i vår webbshop eller via dygnet runt. Redaktörer detta nummer: Annika Bengtsson, Thorbjörn Bengtsson Layout Katarina Bengtsson FÖR MER INFO GÅ IN PÅ

3 filtrerat CLEAN NEWS JUL-SEP Lägger inte av Fredagen den 1:a juli blev Sture Kärnbratt pensionär. Sture har som ni läsare känner till i nästan hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med fasader - nya som gamla - rengöring som ytbehandling som fasadfärger. Få kan fasader lika bra som Sture och vi övriga inom Trion Tensid liksom alla på marknaden har haft en ovärderlig kunskapskälla i Sture att ösa ur. Den goda nyheten är att Sture kommer att fortsätta arbeta för Trion Tensid på deltid och bland annat hålla ordning på hämtlagret i Göteborg. En annan av Stures spetskunskaper är att skriva åtgärdsbeskrivningar och att kontrollera utförda fasadarbeten som konsulttjänster. Sture når man som vanligt på telefon / eller per Godkännande enligt VV-AMA Anl. 09 BPS AGS 3502 Vår gelimpregnering BPS 7724 och vårt klotterskydd AGS 3502 är kombinationsgodkänt enligt Trafikverkets krav i VV-AMA Anl. 09. BPS 7724, CE märkt och uppfyller kraven i SS EN Godkänt enligt Trafikverkats krav. Tufft och ovanligt uppdrag i Kirunagruvan Att gruvor är en tuff miljö är allmänt känt. För vissa organismer som exempelvis alger och mögel är gruvor den bästa av bästa miljöer. Fuktigt och desto djupare desto varmare, bättre kombination kan knappast finnas för tillväxten av mikroorganismer. Kirunagruvan under jord är en av dessa miljöer där behovet att hålla rent från allergiframkallande föroreningar är stort. Vi blev kontaktade av Corvar Industri & Skadeservice, Kiruna och BPS 7111 löste uppgiften galant. Märk väl det är i Kirunagruvans personalutrymmen under jord, prata om förbättring av arbetsmiljö. Före Efter Lagom till arbetsåret 2011 Fick vi det glädjande beskedet att vår importör i Finland, OY Motoral i Helsingfors vunnit upphandlingen hos en av Helsingfors stads största klottersaneringsentreprenörer. Många lämnade anbud i upphandlingen. Motoral och Trion Tensid vann upphandlingen i hård konkurrens. Det var det sammantagna värdet av pris, kvalité, korta leveranstider, support och dokumentation som avgjorde till Trion Tensids fördel. Klotterskydd utmed polsk motorväg Infrastrukturen i Polen rustas för miljardbelopp. Ett helt nytt motorvägsnät byggs och samtidigt rustas järnvägsnätet upp till toppmodern standard. Vår importör i Polen Masters Service levererade AGS 3550 till m2 bullerskydd i plexiglas. BPS 7624 löste färgen åt Sandå Måleri Vår fantastiska allroundfärgborttagare går från klarhet till klarhet. Sandå Måleri behövde en biologiskt nedbrytbar och lättarbetad färgborttagare för färgborttagning på ett K-märkt trähus i centrala Norrtälje. Träfasaden hade en blandad kompott av vanliga färger och oljefärger. En påläggning och några timmars verkningstid och samtliga färgskikt tillräckligt upplösta för fortsatt borttagning. Vi moderniserar vår hemsida Även bra hemsidor måste någon gång förnyas, så ny har vi gjort en redan bra hemsida bättre. Det nya i hemsidan har vi gjort lättare att navigera i och framförallt lättare för oss att lägga in nyheter i. Gör ett besök och tala gärna om för oss vad Du tycker. Kom och besök oss och tala gärna om vad Du vill att vi ska lägga till. HAR DU NÅGOT SOM DITT FÖRETAG GJORT SOM DU VILL BERÄTTA OM? Låt oss få veta, skicka in lite text om vad ni gjorde, vilken typ av förorening som togs bort, på vilken yta och om det uppstod några speciella utmaningar och hur de löstes. Några före- och efter bilder. Om vi behöver komplettera ringer vi upp Dig. Vår ambition är att komma ut med 4 CLEAN NEWS per år, mest med 4-sidiga nummer och då och då med ett 8-sidigt. Kontakta eller

4 konferens 4 CLEAN NEWS JUL-SEP 2011 AGA-KONFERENSEN DEN MAJ AGA har funnits i XX år. Inbjudan till AGAkonferensen Aga koferensen den maj bytte 2011 plats. I år möttes delegaterna i Islington Assembly Hall i norra London. Ett stort antal delegater var anmälda, framförallt till huvudkonferensdagen den 12:e maj då 140 föranmälda personer och några till dök upp var det 8:e året i rad som anordnade konferens och seminarium som riktar sig till alla som på ett eller annat sätt är engagerade i klotterkontroll. Det finns många som på olika sätt är engagerade i kampen för att hålla klotter och graffiti på en rimligt låg nivå. De som drabbas, oftast ägare av offentliga ytor, de som sanerar klottret, de som levererar kemikalier och utrustning för klottersanering, polisen, förvaltare av historiska byggnader med många flera. I Storbritannien liksom i några andra europeiska länder finns aktiva branschorganisationer som gör sitt bästa att samordna normer och standarder för branschen. Förutom Storbritannien är det Tyskland och Italien som är aktiva. Vilket också genomsyrar branschens sätt att arbeta. I Sverige har flera försök att bilda en fungerande branschorganisation stupat av flera skäl, vilket är lite beklagligt då även vi behöver ett ram- och normverk att hålla oss inom. THE ANTI-GRAFFITI ASSOCIATION I DAGLIGT TAL AGA bildades 2001 i syfte att få alla viktiga aktörer inom klottersanering att samverka.målet är att få en kostnadseffektiv kontroll över klotterproblemet i Storbritannien. Medlemmar är kommuner, tågbolag, tunnelbanesystem, privata företag som saneringsentreprenörer, kemikalie- och utrustningsleverantörer. Andra betydelsefulla medlemmar är och. AGA är en renodlad intresseorganisation utan kommersiellt intresse och utan politisk agenda. Ordförande är Derek Mc Govern som till vardags arbetar som Materials Advicer för TFL - Transport for London, det nya samlingsnamnet för London Underground. Trion Tensids styrelseordförande Thorbjörn Bengtsson är mångårig styrelsemedlem i AGA. Vill Du veta mer om AGA, kontakta Trion Tensid eller besök hemsidan WORKSHOPS SOM INLEDNING Konferensen som startade onsdagen den 11:e maj inleddes med två work shops. I likhet med konferensen i Nottingham var diskussionstemana dels Klotterborttagning och klotterskyddning - teknik, metoder, problem och lösningar och dels hälsa, miljö och säkerhet. Båda samlade ett stort antal deltagare och speciellt intressant blev diskussionen i det som handlade om hälsa, miljö och säkerhet. Den i antågande europaharmoniserande lagstiftningen för kemikalier kommer även att omfatta Storbritannien, att kravet på skyddsutrustning vid klottersanering är högt beror på att beslutet tas högt upp i beslutshierarkin och att man utgår ifrån att de flesta som klottersanerar har bristfälliga kunskaper och därför får klara regler att hålla sig till. Workshopen om teknik och klotterborttagningsmetoder tog upp ett flertal teknikproblem i samband med klottersanering men få diskuterade lösningar - det är svårt att berätta för konkurrenter hur man gått tillväga. I Skandinavien har sanerarna i allmänhet stora utmaningar i sanering av målade och fasadputsade ytor. I Storbritannien anses exempelvis betongytor fortfarande svåra att sanera helt rena från klotter. Dagen avslutades med mingel och ett uppskattat get together på närbelägna The Vineyard. OLIKA PRESENTATIONER Först bland föredragshållarna var Professor Lorraine Gamman, Design Against Crime Research Centre. Professor Gamman konstaterade att graffiti kostar. Därför är det angeläget att bestämma hur man bekämpar graffiti mest kostnadseffektivt, speciellt viktigt är det i dessa tider med ekonomisk åtstramning. En fråga som återkommer är vad är graffiti/klotter och vad är konst? Även om graffitin är ett socialt problem för de drabbade är det, det också för de som klottrar. Ibland kanske acceptansen skulle öka om det konstnärliga värdet var mer framträdande. Professor Gamman hävdade att i städer det finns legala ytor har

5 CLEAN NEWS JUL-SEP klottret minskat med 25 %. Ett påstående som både skapade debatt och kritiserades av andra föredragshållare. Gamman hävdade att om graffitin får bli en dela av en stads utsmyckning kan det medverka till att minska den olagliga graffitin och att det är viktigt att förstå de bakomliggande faktorerna - graffiti är enligt Gamman ett symptom på ett samhällsproblem. Därefter lyssnade vi på Dr Tim Pascoe, Griffin Research Centre. Dr Pascoe pratade om de social mönster som kommer i uttryck i graffitin. Det är vanligt att rivaliserande gäng använder sig av sina taggar för att vinna respekt. Taggen visar gängets eller individens identitet och självbild. I graffitin kan meddelanden eller ideologiska budskap förmedlas, med andra ord är inte all graffiti meningslöst klotter. Det finns en del myter om att klotter enbart drabbar det offentliga rummet och kommersiella byggnader. Tyvärr är det minst lika vanligt att privatpersoner drabbas av klotter där de bor liksom ägare av små butiker. Klotter föder klotter, har det väl börjat sprider det sig snabbt. Det finns en spänning i att klottra, en del klottrare beskriver det som att vara ute på ett uppdrag. En bärande del av utmaningen är att lämna sin tag på svåråtkomliga och direkt farliga platser. Till skillnad mot Professor Gamman delade inte Dr Pascoe uppfattningen att lagliga ytor leder till minskad graffiti utan tvärtom drabbas hela närområdet av mer klotter och graffiti. Dr Pascoe uppfattning är att graffiti är skadegörelse och att se det som konst är romantiserad uppfattning. Graffiti är istället et rebelliskt uttryck och ibland en tydlig handlig för dem som vill stå vid sidan om samhället. Hur minskar man då klottret? En intressant tanke kan vara en ökad samhällelig acceptans, det vill säga genom att media, design med mera kopierar stilen till den grad att graffiti till slut blir main stream. På så sätt dödas graffitin. En annan metod som i praktiken visat sig vara effektiv är 0-toleransen där klottret tas bort omedelbart och ytor rengörs regelbundet. Det är viktigt att hålla en god och uthållig graffitipolicy. Information och god kommunikation speciellt till skolelever och till media är andra hörnstenar i en bra graffitipolicy liksom att låta klottrare göra rätt för sig. Tredje föredragshållare var Paul Langtree, youth pastor anställd av Polisen. Pastor Langtree s uppgift är att parallellt med polisen verka för att ungdomskriminaliteten minskar. Graffiti och ungdomskriminalitet är ofta starkt sammankopplat. Langtree menar att för att kunna hjälpa och stödja måste man förstå ungdomar och deras antisocial beteende. De saknar långvariga och stabila relationer med sina familjer, byter ofta kompisar och klarar inte att sätta egna gränser för sina handlingar. Många gånger har de dessutom inlärningssvårigheter. Langtree menar att hans viktigaste uppgift är att skapa ökat självförtroende och att skapa tillit. Med hjälp av positiva aktiviteter som att få uppleva nya sociala trygga miljöer kommer också ett större ansvarstagande. Det påminner mycket om det arbete som eldsjälen Harry Öhman gjorde i Upplands Väsby under andra hälften av 1980-talet och början på 1990 talet. Under de åren var Upplands Väsby helt fritt från klotter. Simon Dennis, Isle of Wight berättade om praktikfallet Isle of Wight. Ön är ett av Engelsmännens semesterparadis är ett naturligt mål för klottrare. Den kände graffitikonstnä-ren BANKSY har genom sin graffiti legitimerat Isle of Wight som också ett klottrarnas paradis. Kostnaderna för sanering är höga men samtidigt anser man att det totala priset om klottret får vara kvar blir för högt om turisterna försvinner. Snabb sanering, polisanmälan och telefonanmälningar om klotter via en hot line i kombination med vaksamma medborgare är några av de instrument som används för att hålla ner klottret på en låg nivå. Chris Nix, Head of Learning Development, Transport for London (TFL) - The Safety and Citizenship Programme. Transport for London har utarbetat ett program för att få skolbarn att medvetna om hur mycket klotter och annan förstörelse i samhället kostar. Chris Nix berättade om hur man besöker skolor och informerar om hur säkerhet skapas genom ansvar, respekt och medvetenhet i lokaltrafiken. Dessutom får man lära sig att undvika faror i trafiken även om vad som kan hända inom spårområden. Mycket träning läggs på att hitta argument att stå emot grupptryck. Till sin hjälp har man tagit fram ett mycket pedagogiskt interaktivt filmmaterial tillgängligt via Internet och där man i olika fortsättningsalternativ ser de goda eller dåliga konsekvenserna av olika beslut. Lena Broo, GBO - The Clean City Tracking System var sist ut som föredraghållare. För en intresserad åhörarskara berättade Lena Broo om ett system som underlättar planeringen, utförandet, uppföljningen och kontrollen vid klottersanering. Som en bieffekt ger dessutom systemet polismyndigheten all information i realtid om det klotter som skall saneras. Systemet innebär att från det klottret anmälts startar en tidräkning allt i syfte att klottret skall vara avlägsnat inom exempelvis 24 timmar. Planeringen för saneringsenheterna blir lättare - all information finns i realtid och efter avslutad sanering rapporteras arbete som klart både till saneringsföretaget som till beställaren. Hela systemet kan lätt läggas som en app i mobiltele-fonen. Systemet används idag i full skala av Trafikkontoret, Stockholms kommun. Professor Lorraine Gamman. Dr Tim Pascoe. Paul Langtree. Simon Dennis. Lena Broo.

6 senaste nytt 6 CLEAN NEWS JUL-SEP 2011 Frågetävling Nu kommer en ny frågetävling, den tidigare vanns av Total Sanering i Örnsköldsvik, Peter Häggström som därmed vinner två biobiljetter - GRATTIS! Rätt svar: Sandsten från Gotland. Här kommer uppgiften: Bertil och Berit tog båten från Smögenbryggan till Hållö, en tur på 15 minuter. En härlig dag, blå himmel, sol, 25º C eller mer och långt till eftermiddagsbrisen. Samtidigt som Bertil sträcker ut sig och säger till Berit nu är det stekning och bara stekning som gäller upptäcker Berit till sin förfäran att maten i kylboxen börjar bli varm. Flera timmar för tidigt och frukosten nyäten - att äta igen - inte att tänka på. Men Berit med huvudet på skaft, hon räddade maten, fixade kylan och höll Bertils öl källarkall. Vad gjorde Berit? Inte bara en tävling utan ett praktiskt tips när kylskåpet är långt bort. Först rätt svar vinner 2 biobiljetter. Svara till London Underground fick besök av SL Fredagen den 17:e juni koordinerade Trion Tensid ett besök där en projektgrupp för nya tunnelbanedepåer hos SL i Stockholm lärde sig mer och utbytte erfarenheter hos Transport for London som numera är samlingsnamnet för London Underground. Vi besökte två depåer utefter Jubilee Line. I båda depåerna klottersaneras tåg in- och utvändigt. En annan gemensam nämnare för hela London Underground är att man har upphört med all högtryckstvätt vid klottersanering. Den första depån vid Neasden byggdes ursprungligen Den andra depån, den modernaste av dem alla vid Stratford Market blev färdigställd så sent som I det senare fallet planerades redan i projekteringsstadiet klottersaneringsspår. I Neasden fick man Ericsonhuset en galjonsbyggnad i Göteborgs hamn Med sitt utsatta läge i Göteborgs hamn är det ett måste att skydda fasaden mot det massiva slagregnet Ericsonhuset i Göteborg. som fasaderna utsätts för. Under de gångna åren har ett antal olika försök gjorts med varierande typer av produkter. Resultaten har varit mindre goda och gett fasadytorna istället ta i anspråk redan befintliga spår och anpassa lokalerna.. I Neasden rivs nu flera av de gamla underhållshallarna för at ge plats åt nya. I likhet med SL är det längre tåg som ger nya förutsättningar. Studiebesökarna tittade på allt, arbetsmetoder, byggnader, ventilation, utsläpp av spillvatten med mycket mera. Sällan har en så frågvis grupp besökt London Undergrounds tågdepåer. Rundvandring i Neasden. Depån i Stratford Market. missfärgningar och andra negativa effekter. Nu tar man krafttag för att en gång för alla få en fasad som har ett utseende som överensstämmer med arkitekten tänkt sig. Fasadentreprenören FIR Fasad & Industrirengöring AB utför en blästring för att skapa en ren fasadyta fri från smuts och och tidigare ytbehandlingar. För att skydda fasaderna för framtiden appliceras sedan BPS 7724 ett förtjockat silanbaserat hydrofoberingsmedel. Månadens citat Thanks GOD for AGS 65 on brick Direkt och mycket spontant från ägaren till ett av Warszawas största klottersaneringsföretag under pågående Intercleanmässa i Polen I maj månad Göteborgs paradhotell har fått en ansiktslyftning Park Avenue Hotell på Avenyen i Göteborg har fasadrenoverats. Den putsade 12 våningar höga hotellbyggnaden Park Avenue Hotell på Avenyn. är i dag nymålad och fräsch. Den hektiska trafiken på Engelbrektsgatan och Avenyen har utsatt fasaden för trafiksmuts och byggnadens höjd gar gett slagregnet fritt tillträde under många år, hotellet stod klart Under våren har fasadentreprenören Byggnads AB OA Tobiason utfört en välbehövlig fasadrenovering. Fasaden har putslagats rengjorts och målats med Silikatfärg. För att säker ställa färgskiktets vidhäftning till putsunderlaget har fasaden tvättats med BPS Denna produkt gör effektivt rent från feta föroreningar och erbjuder ett fullgott underlag för den kommande målningen.

7 senaste nytt CLEAN NEWS JUL-SEP Trion Tensid AB och All Remove AB inleder samarbete Från 2011 kommer Trion Tensid AB att leverera merparten av All Remove Sweden AB s behov av klotterborttagare och klotterskydd och impregneringsmedel. För att kunna behålla vår profil och alltid vara á jour med nya metoder som kan möta våra kunders behov, söker vi ständigt efter nya idéer och tekniska lösningar. Förutom det rena resultatet får varken ytan eller miljön skadas. Vi ger våra kunder helhetslösningar, och då ställer vi samma krav på våra leverantörer. Förutom det bästa i produkter måste vi veta att vi får det bästa i support och teknisk dokumentation säger Elin Malmberg Konstantara, KMA-ansvarig på All Remove Sweden AB och tillägger Vår samlade kunskap och noggrannhet är nyckeln till vår framgång Vår affärsidé är att ge kunden den rena ytan. Det innebär att klottret eller smutsen verkligen ska försvinna och att det rengjorda objektet återfår sitt ursprungliga utseende utan att det skadas, säger Robert Ferm VD, Trion Tensid AB och fortsätter, ingen har nytta enbart av kemikalier i en dunk. För oss har det sedan vi började leverera produkter för klottersanering alltid varit viktigt att samtidigt leverera de tekniska lösningarna. Det är så vi levererar den rena ytan. Högpresterande produkter, snabba leveranser, alltid tillgänglig support, miljöanpassade produktsystem och ISO 9001 och ISO14001 är en del av det vi bidrar med i samarbetet, säger William Stomilovic, teknisk chef, Trion Tensid. Årets häftigaste klottersanering Gå in på vår hemsida och titta på you tube klippet från klottersanering av högt sittande klotter på en kontorsfastighet i Israel. Man kan undra om sanerarna hade risktillägg. Ett är säkert AGS passar alla uppdrag. Nästa AGS kurs Nästa allmänna AGS kurs är mellan den september i Uppsala. Mer information hittar Du på vår hemsida se och vill diskutera den mer i detalj ring gärna vår kursledare William Stomilovic eller Efterlysning Trion Tensid letar efter Erik Eriksson. Eriksson är svår att hitta. Vi tror att han måste få hjälp snarast med sina . Eriksson tycker om att skicka Trion Tensids prislistor till de han tror är Trion Tensids kunder och naturligtvis är vi tacksamma för hjälpen. Det är bara det att det finns fel i prislistorna och när våra kunder behöver fråga om, saknas möjligheten att maila tillbaks till Erik. Vi hoppas vi får möjlighet att ge korrekta prislistor till Erik Eriksson och naturligtvis visa hur man ställer om sitt adresskonto så att man kan emot mail också. Erik får gärna kontakta oss direkt också om han vill. I nästa CLEAN NEWS kommer vi att berätta mer om den mystiske avsändaren av Trion Tensids prislistor, elektroniska spår går inte att gömma och med lite annan spaning Fakta: All Remove All Remove Sweden AB:s huvudsakliga verksamhet är fasadvård. Det begreppet innefattar allt ifrån fasadtvätt till impregnering mot smuts- och luftföroreningar, klottersanering, klotterskyddsbehandling, blästring, putsarbeten och målning. All Remove AB utför dessutom impregnering av brokonstruktioner och mindre betongreparationer, allt enligt Trafikverkets bestämmelser i BRO 2004 och VV-AMA Anläggning 10. All Remove Sweden AB har idag enbart i Stockholm femton mobila saneringsenheter, var och en helt självförsörjande avseende el, vatten, värme etc. Det finns också kompletta blästerenheter med både kompressor och inbyggd bläster.

8

Trion Tensid AB. Presentation av företaget

Trion Tensid AB. Presentation av företaget Trion Tensid AB Presentation av företaget Trion Tensid AB Svederusgatan 1-3, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 (0) 18 15 61 90, Fax: + 46 (0) 18 69 66 27, email: info@trion.se, www.trion.se Trion Tensid

Läs mer

PRODUKTNYHETER. SPS Loke med ny. Vår storsäljare SPS Loke har enligt den nya klassificeringen. märkningen Frätande

PRODUKTNYHETER. SPS Loke med ny. Vår storsäljare SPS Loke har enligt den nya klassificeringen. märkningen Frätande Sida 1 Välkomna till höstens nummer av MPE News! Som vanligt hittar du aktuell information om pågående projekt, utbildningar och produktnyheter m.m. i vårt nyhetsblad. Mer information om MPE hittar du

Läs mer

Produktkatalog. Har du tänkt på vad du skulle kunna göra med effektivare kemikalier? Det har vi.

Produktkatalog. Har du tänkt på vad du skulle kunna göra med effektivare kemikalier? Det har vi. Produktkatalog Har du tänkt på vad du skulle kunna göra med effektivare kemikalier? Det har vi. 2 TRION TENSID Produktkatalog Produktkatalog TRION TENSID 3 Välkommen till Trion Tensid Trion Tensid utvecklar

Läs mer

2. Uppdelning av arbetsorder

2. Uppdelning av arbetsorder 1. Ordermottagande Efter mottagande av beställning skrivs en arbetsorder. Originalet lämnas till arbetsledare för utförande och en kopia sorteras in utförande pärm på kontoret. 2. Uppdelning av arbetsorder

Läs mer

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk

BPS 3550. Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk BPS 3550 Ytskydd med multifunktion för utom- och inomhusbruk 2 TRION TENSID Anto Graffiti System 3550 COPYRIGHT Trion Tensid. GRAFISK FORM Matador kommunikation. FOTO Shutterstock (s 1, 3, 8, 11), Nick

Läs mer

Clean News från trion tensid ab

Clean News från trion tensid ab Clean News från trion tensid ab Nummer 2, December 2009 GOD JUL, ETT GOTT SLUT 2009 OCH ETT GOTT NYTT ÅR 2010 Det var med en stor portion osäkerhet som vi gick in i 2009. En osäker marknadsbild, råvaruprishöjningar

Läs mer

SOMMARLÄSNING FRÅN TRION TENSID

SOMMARLÄSNING FRÅN TRION TENSID Trion Tensid AB SOMMARLÄSNING FRÅN TRION TENSID Vi önskar alla våra kunder, leverantörer och alla andra en riktigt skön sommar 2014. SOMMAREN 2014 INLEDS PÅ ALLVAR MED MIDSOMMARHELGEN OCH OAVSETT VAR DEN

Läs mer

Clean News från trion tensid ab

Clean News från trion tensid ab Clean News från trion tensid ab Sommarhälsning. Första tertialet januari till april 2010 minns vi i klotterbranschen som vintern som aldrig ville ta slut. Det gjorde den dock och nu är det full fart igen.

Läs mer

succé! Clean News AGS-dagen en

succé! Clean News AGS-dagen en Clean News en tidning från trion tensid ab nr 4 våren 2012 AGS-dagen en succé! Den 27: e AGS DAGEN var välbesökt. Ett 90-tal personer lyssnade på nyttig information från olika aktörer om allt från de nya

Läs mer

fri från klotter Håll din fastighet goda råd från Sveriges ledande klottersanerare

fri från klotter Håll din fastighet goda råd från Sveriges ledande klottersanerare Håll din fastighet fri från klotter goda råd från Sveriges ledande klottersanerare Få hjälp med klotter gratis 3 tips för att slippa klotter 5 vanliga fallgropar Har du problem med klotter? Låt mig hjälpa

Läs mer

Vi sanerar klottret...

Vi sanerar klottret... Vi sanerar klottret......och mycket mer! Rent och säkert med miljötänkande! Vår huvudsakliga verksamhet är fasadvård. Det begreppet innefattar allt ifrån fasadtvätt till impregnering mot smuts- och luftföroreningar,

Läs mer

Clean News från trion tensid ab

Clean News från trion tensid ab Clean News från trion tensid ab Nr. 1, Januari 2011 Det är inte vinter överallt. Trions leveranser rullar på och våra export-kunder håller oss varma trots andra vintern i rad med ett kvicksilver som knappt

Läs mer

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i Politiskt mål i Täby kommun FAKTA Täby Täby kommun 2 mil norr om Stockholm 66 080 invånare idag (80 000) regional stadskärna 8 000 företag,tjänste,handel,elektronik

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! www.mpei.se

NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! www.mpei.se Sida 1 Välkomna till vårnumret av MPE News! Som vanligt hittar du aktuell information om pågående projekt, utbildningar och produktnyheter m.m. i vårt nyhetsblad. Mer information om MPE hittar du även

Läs mer

CCT Clean City Tracking System

CCT Clean City Tracking System G B O S y s t e m s AB presenterar CCT Clean City Tracking System Copyright 2005-2009 Agenda o Vad gör systemet och vad innehåller det? o Arbetsflödet i systemet o WinDO klienten för kontoret o Statistik

Läs mer

Anpassad service - vår styrka!

Anpassad service - vår styrka! Anpassad service - vår styrka! En bekväm, komplett och flexibel lösning från en och samma leverantör! Ett flexibelt, företag med växande serviceutbud! Att städa professionellt är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

kvalitet använder vi olika kemikalietillverkare. Detta för att alltid välja den tillverkare som har bäst kemikalie för respektive arbete.

kvalitet använder vi olika kemikalietillverkare. Detta för att alltid välja den tillverkare som har bäst kemikalie för respektive arbete. Klotterjägarna grundades 2002 och har sedan starten arbetat hårt för att bli Sveriges effektivaste saneringsföretag. Vår målsättning för alla uppdrag, stora som små är att uppnå ett perfekt resultat. Vår

Läs mer

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring REN KÖRGLÄDJE Helhetslösningar för bussrengöring 1 LÖSNINGEN PÅ ALLA SMUTSIGA AFFÄRER A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordonsbranschen. Vi skapar

Läs mer

www.miljosanering.nu info@miljosanering.nu

www.miljosanering.nu info@miljosanering.nu ETT SANERINGSKONCEPT MED FOKUS PÅ MILJÖN AS Miljösanering AB är ett företag inom byggoch fastighetsbranschen som utför en mängd olika typer av entreprenader. Företagets personal har en lång och gedigen

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT MÅLA FÖNSTER OCH SNICKERIER Perfekt Grundolja Perfekt Trägrund Perfekt Fönsterfärg Beckers Fönsterkitt Beckers

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Mina barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mina barn skulle aldrig klottra!...eller? Mina barn skulle aldrig klottra!...eller? Gribbylundstunneln skapar trivsel och trygghet och underlättar klottersaneringen avsevärt genom glasemaljmaterialet. Hjälp oss att göra skillnad! Nedsprejade busskurer,

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum funderingsfrågor och uppgifter inom svenska, samhälle och bild

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum funderingsfrågor och uppgifter inom svenska, samhälle och bild en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Graffitins historia funderingsfrågor och uppgifter inom svenska, samhälle och bild Ämne: Svenska, SVA, SFI, Bild, Samhällskunskap, Media

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

3 år med Kakelcenter

3 år med Kakelcenter 3 år med Kakelcenter Vi bjuder på Tips & Erbjudanden 26 jan - 6 feb Kakelcenter mot nya höjder I år firar vi vårt tredje år i de nya lokalerna. Det har varit tre händelserika och roliga år fyllda med utmaningar.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Färgborttagning - Kemikalieförsäljning - Konsulting

Färgborttagning - Kemikalieförsäljning - Konsulting Vi vill informera om vår färgborttagningsteknik för alla metaller även ädelmetaller. Denna metod är helt fri från klorerande lösningsmedel och biologiskt nedbrytbar. Produktionsanläggningen finns i Åryd

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år.

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå fasadsystem Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå är ett målningssystem i tre delar för träfasader och fönster som skyddar fasaden i många år. Det är specifikt framtaget för att

Läs mer

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Konsumentverket Anna Strandberg Utredare Sveriges lantbruksuniversitet Fredrika Mårtensson Universitetslektor Johan Ström Konstnär,

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Alcro måleriombud Alcro måleriombud finns representerade över hela landet. Ring oss, så får du uppgift om närmaste Alcro Måleriombud. Du kan också hitta

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Rengöring&Underhåll. Sortimentsguide från BIOkleen testvinnaren!

Rengöring&Underhåll. Sortimentsguide från BIOkleen testvinnaren! Rengöring&Underhåll Sortimentsguide från BIOkleen testvinnaren! Proffsprodukter som verkligen klarar jobbet! När du använder BIOkleens produkter för att ta hand om ditt hus blir du automatiskt en vinnare!

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten!

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Ett bra samarbete måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Det nya sättet att pitcha säkerställer just detta. Joakim Liljedahl, Sony Mobile Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Guide till hur du använder

Läs mer

Klottersanering Klotterskydd. Sopkärlstvättning Garagestädning. Fasadtvätt Impregnering

Klottersanering Klotterskydd. Sopkärlstvättning Garagestädning. Fasadtvätt Impregnering Klottersanering Klotterskydd Sopkärlstvättning Garagestädning Fasadtvätt Impregnering Välkommen till saneringsföretaget som bryr sig Klottrets Fiende No 1 är ett av Sveriges äldsta och välrenommerade företag

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informationsmaterial. biogascentrat

BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informationsmaterial. biogascentrat BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informations till biogascentrat 2 (6) Bakgrund Informations både i skriftlig och interaktiv form ska utvecklas för utvalda målgrupper, till exempel broschyrer

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Specialister på fasader

Specialister på fasader Specialister på fasader Vi levererar fasadlösningar som håller Intermur är ett av sydvästra Skånes största mur- och putsföretag och anlitas av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag, kommuner,

Läs mer

Vad är en detektiv? Din karriär

Vad är en detektiv? Din karriär Vad är en detektiv? I takt med att polisen och myndighetens resurser sinar så växer alla former av utrednings och spaningstjänster. Dessa anlitas ofta av privatpersoner och företag för att hitta information,

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Tjejjouren Idun Sigtuna

Tjejjouren Idun Sigtuna Tjejjouren Idun Sigtuna Välkommen till Tjejjouren Idun Sigtunas kvartalsbrev Vinter 2014 Då höstmörkret började falla och kylan tränga in bestämde vi oss för att göra ett ansiktslyft. Vi kom i kontakt

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel Ytbehandlad fasadpanel Fasadpanel, i sin funktion som byggnadens yttersta beklädnad, har ett utsatt läge påverkad av väderförhållanden och årstidsväxlingar med varierande

Läs mer

Spoke Digital Agency

Spoke Digital Agency Spoke Digital Agency Panorama-appar Som en av få byråer i Sverige har vi vår egen Gigapan-utrustning vilket ger oss möjlighet att inte bara fotografera panoreringsbart material i gigapixel-upplösning,

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens

En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens SHR:s etikprogram En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens I SHR:s etikprogram finns de regler som speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Ledorden

Läs mer

Har det blivit dags att måla huset?

Har det blivit dags att måla huset? Måla utomhus Har det blivit dags att måla huset? Då har du ett viktigt projekt framför dig och mycket att se fram emot. Tänk vad härligt det ska bli när huset står nymålat och fint. För att hjälpa dig

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Rekonditionering. Vi hjälper dig med din bil. Hotell

Rekonditionering. Vi hjälper dig med din bil. Hotell Vi hjälper dig med din bil På 47 kan du hyra personbilar, bussar och transporters. Släpvagnar kan både hyras och köpas. Vi utför rekonditionering och småreparationer som byte av lampor, torkarblad, bilglasrutor

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET Här kommer det tredje kvartalsbrevet för 2015 Hoppas att alla har haft en bra (om än inte så varm) sommar. Nu går vi mot hösten även om den är försenad och det fortfarande är varmt

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer