Vi sanerar klottret...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi sanerar klottret..."

Transkript

1 Vi sanerar klottret......och mycket mer!

2 Rent och säkert med miljötänkande! Vår huvudsakliga verksamhet är fasadvård. Det begreppet innefattar allt ifrån fasadtvätt till impregnering mot smuts- och luftföroreningar, klottersanering, klotterskyddsbehandling, blästring, putsarbeten och målning. Vi utför dessutom impregnering av brokonstruktioner och mindre betongreparationer, allt enligt BRO All Remove Sweden AB har idag enbart i Stockholm femton mobila saneringsenheter, var och en är helt självförsörjande avseende el, vatten, värme, etc. Vi har också en komplett blästerenhet med både kompressor och inbyggd bläster. Nyckeln till framgång kunnande och noggrannhet! För varje enhet finns en välutbildad saneringstekniker med fullt ansvar för enheten och de uppdrag den utför. Tillsammans har vi många års erfarenhet av olika former av saneringsarbeten. Allt detta och vårt långt gångna arbete med både miljö- och kvalitetscertifiering vi arbetar utefter vår miljöpolicy ISO samt kvalitetspolicy ISO 9001 gör att vi kan hålla högsta standard på arbetet, både avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö och nöjda kunder! Sedan starten 1988 har vår målsättning varit att engagera välutbildade saneringstekniker och komplettera det senaste inom teknisk utrustning för att kunna utföra alla tänkbara uppdrag inom sanering och ytbehandling. Grundläggande, kontinuerliga åtgärder Skapa och utveckla antigraffiti- och antivandalism teknologi Utveckla produkter och metoder baserade på denna teknologi Marknadsföra och sälja tjänster baserade på dessa produkter till kvalitetstänkande och miljömedvetna kunder. Välkommen till All Remove Sweden AB!

3 a Klottersanering Klotterskydd Tjänster med livskvalitet. Visst påverkas vi av vår Klottersanering av spray, tusch, tectyl närmiljö. Lika väl som en vacker miljö kan få oss att och andra färger orsakar oundvikligen må bra, lika dåligt mår man över motsatsen. Våra varierande åverkan på fasaden och kräver saneringstekniker är specialutbildade och har lång större användning av kemikalier. Om man erfarenhet av klottersanering på alla tänkbara ytor och applicerar klotterskydd kan skonsammare underlag. Vi använder endast klotterborttagare som är klottersanering utföras med mindre påverkan biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer. på underlaget och miljön. Pica klotterskydd är ett vaxbaserat vattenburet klotterskydds- Vår idé är att kostnadseffektivt tillgodose våra kunders medel och fungerar som ett offerskydd. Efter behov av en ren och hel fasad fri från smuts och borttagning av klotter skall ny applicering vanprydande klotter, utan att skada varken fasaden göras. Pica klotterskydd kan med framgång eller miljön. användas på målade och omålade ytor på tegel, puts, betong, sten, trä, marmor, Övriga saneringsområden: klinker, kakel, metall m m. Asbestsanering Brandsanering Alg och mögelsanering Brandskadesanering Vattenskadesanering Kemikaliesanering PCB-sanering Blästring Vi har stor kunskap inom torr-, is-, våt-, fin- och vattenblästring. Vi utför blästringsarbeten på bland annat betong, kantbalkar, bullerplank, broar, fasader, balkonger, entréer, och olika typer av stuckaturer. Blästring är även ett effektivt sätt att grundligt avlägsna smuts och föroreningar inför hydrofobering samt vid klottersanering. Kvalitets- och miljösäkring utförs på varje arbete för att kunna bedöma objektets förutsättning för val av blästringsmetod.

4 Fastighetsvård Fasadtvätt Entrétvätt Golvtvätt Fönstertvätt Soprumstvätt Garagestäd Tak och hängrännor Impregnering Nanobehandling Målning Putsning Blästring Finblästring Övrig ytbehandling Alla fastigheter utsätts för en tuff påverkan varje dag. Genom att konsekvent vårda och skydda sin fastighet från slitage bevaras utseendet och värdeminskningen begränsas. En väl genomförd fasadtvätt i kombination med impregnering och/eller klotterskydd höjer fastighetens profil. Samtidigt ökar trivseln för de boende. Vi har även kompetens att lägga om sten i yttertrappor, reparera puts- och stenfasader, återställa hygienen i ett soprum och måla om efter en skada.

5 Underhåll Vi levererar förstklassig entrévård tack vare den breda kompetensen hos våra medarbetare. Över 20 års erfarenhet av saneringsarbete tillsammans med moderna produkter utgör grundstommen. Entréer är de mest utsatta ytorna för slitage i en fastighet. Det nödvändiga underhållsarbetet börjar redan på utsidan av entrén. Vi högtryckstvättar stenpartier och socklar, putsar fönster och handtag. Vid behov blästras stenpartier och en annars hårt sliten yta återställs. Golven rensas från all smuts genom handskurning med miljövänliga rengöringsmedel. Sedan appliceras flera grund- och slitskikt av akrylatpolymerpolish. Resultatet blir ett mycket slitstarkt och lättskött golv som låter golvmaterialets naturliga lyster komma till sin rätt. Den regelbundna städningen sköts med ett vanligt, milt tvättvax. Ny teknik De allra senaste inom fasadvård och ytbehandling av betong, glas, billack m m är Nanotekniken. Ett golv eller en fasad som behandlas blir extremt tåligt de håller väsentligt mycket längre. Detta sparar stora summor och arbetsinsatser. Klotterboxen Vi har tagit fram ett kostnadseffektivt och enkelt hjälpmedel för fastighetsägare m fl som vi kallar Klotterboxen. Det är en portfölj fylld med gör-det-själv produkter som underlättar vardagen. Den används för enklare klottersaneringar främst inomhus. Bra att ha till hands för snabba saneringsinsatser Dygnet runt Året runt!

6 Verksamhetspolicy, Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöpolicy Vi skall alltid eftersträva optimal kvalitet, miljö och arbetsmiljö i vår verksamhet. Med detta menar vi att åstadkomma rätt kvalitet utifrån en samlad bedömning av kundernas krav och förväntningar och vår professionella erfarenhet samt lagar och regelverk som styr vår verksamhet med iakttagande av säkerhet för medarbetare och tredje man. Vi skall ha miljön som första prioritet i vår verksamhet och miljötänkandet väl sammanlänkat med vårt kvalitets- och arbetsmiljötänkande. All Remove Sweden ABs engagemang skall vara väl genomarbetat, planerat, redovisat och löpande reviderat. Vi skall i vårt arbete göra varje möjlig åtgärd för att eliminera faror och förebygga olyckor som kan leda till personskada, ohälsa eller skada på egendom samt miljö. Vårt utvecklingsarbete ska vara dynamiskt och kundorienterat. Vår organisation skall genomsyras av ständiga förbättringar och innovativa lösningar. Vi skall informera internt och externt om vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy och vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. All information skall vara korrekt, lättförstådd och öppen gentemot anställda, kunder och myndigheter.

7 Detta säkerställer och når vi genom att: Vara branschledande inom miljö och kvalitet Engagera och utbilda medarbetare för att befästa och utveckla vår professionalism avseende vårt tjänsteutbud Fånga upp kundernas förväntningar och krav samt överträffa dessa Genom ständiga förbättringar tillämpa nya tekniska hjälpmedel och metoder samt våga pröva nya alternativa vägar Arbeta med resurseffektivisering (råvaror, vatten och energi) samt miljögranska alla investeringar, strategier och beslut innan de genomförs Fördjupa samverkan med våra miljöprioriterade leverantörer och kunder i syfte att förmå kunden att välja klotterskydd Utbilda och utveckla våra medarbetare för att tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för en hållbar utveckling inom alla aspekter av vårt arbete Engagera och vara stödjande i samhällsfrågor rörande klotter och dess mångfacetterade problem Haninge den 12 maj 2009 Annelie Senise Operativ chef All Remove Sweden AB

8 Säkerhet För att kunna tillgodose våra kunders behov måste vi ha breda kunskaper om annat än bara att utföra det rena saneringsarbetet. Genom att utveckla nya produktkombinationer med fortlöpande utbildning av vår personal kan vi följa kundens behov på ett bra sätt. Säkerhetsutbildad personal är ett krav för att arbeta med bl a Vägverket, SL och Banverket, därför utbildas personalen regelbundet för att möta våra uppdragsgivares kravspecifikationer. Säkerhetsfrågor är mycket högt prioriterade hos oss på All Remove Sweden AB.

9 Referenser Banverket Fortum HSB Lidingö Stad NCC PEAB SL Statens Fastighetsverk Stockholm Stad Svenska Bostäder Trafikkontoret Veidekke Vägverket

10 Impregnering hydrofobering Fasader Fasader utsätts i första hand för fukt och koldioxid. Fasaden är ibland torr, ibland blöt av regn och snö. Fukt i kombination med koldioxid leder så småningom till att armeringen korroderar och skador på betongen uppstår. Om betongen dessutom är av undermålig kvalitet påskyndas nedbrytningen p g a avskalning. (För mycket fukttransport urlakar bindemedlet och ökar förekomsten av frostskador). Vi rekommenderar åtgärder Beroende på skadans omfattning och status används impregnering, målning eller både och: 1. Fasader som har struktur av sten (frilagd ballast) är ofta från miljonprogrammet, d v s 70-tal. Eftersom de ofta ska behållas som de är, är skyddsimpregnering den åtgärd som inte förändrar fasadens utseende. Impregnering kan också med fördel användas som primer i kombination med målning. Impregnering är ett mycket kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra nedbrytningen av betong orsakad av vatten- och kloridinträngning. Tack vare impregnering kan framtida underhållskostnader minskas betydligt. Vi har stor erfarenhet av impregnering och har de senaste åren utfört över 130 st impregneringar på brokonstruktioner. Vi använder i huvudsak produkter och system från STO. Betong Reparationer av betong är mycket kostsamma och energikrävande, vilket har stor inverkan på vår miljö. Genom att i förebyggande syfte utföra impregneringsbehandlingar kan denna miljöpåverkan avsevärt minskas samtidigt som man erhåller stora ekonomiska vinster. Impregnering innebär stora vinster i sparade råvaruttag samt minskade energikostnader, både vid framställandet och transporter. Den miljöpåverkan som en betongreparation orsakar med bortbilning, rengöring, kompletteringsarmering samt återställande genom gjutning/sprutning motsvarar nio behandlingar med impregneringsgelen StoCryl HG 200 där en appliceringsmängd av 500 g/m² används. 2. För betongfasader används koldioxidbromsande, diffusionsöppna målningssystem som har fördelarna att de både skyddar och att de ger stora friheter till färgsättning och utsmyckning. Det går även att få färg med spricköverbryggande egenskaper som förhindrar fukt och koldioxid att tränga in i sprickor p g a rörelser i konstruktionen. Förebyggande åtgärder Vid åtgärdande av skadade delar är det mycket viktigt att samtliga ytor, även de som till synes är skadefria, ges ett gott skydd mot fortsatt inträngning av fukt. Då armering börjat korrodera finns det alltid påbörjade skador som ännu ej syns. Att impregnera eller lägga tätskikt är helt avgörande för hur ofta betong måste åtgärdas. Endast sänkt fukthalt kan stoppa fortsatta skador. Vi rekommenderar att skyddsimpregnera med STO:s speciellt utvecklade gel eller creme. Den skyddande effekten och de vattenavvisande egenskaperna erhålls vid enbart en applicering tack vare medlets mycket höga inträngningsförmåga.

11 Högtryckstvätt Konsten att arbeta med en högtryckstvätt är just det en konst. Vattnets slipande egenskaper är fantastiska. Vi utför alla typer av högtryckstvätt: Klottersanering Fasadtvätt Tvätt av industrilokaler Spolning av tankar, ledningar Uppvärmning av isproppar Spolning av hängrännor, stuprör Garagestädning Vi utför garagestädning med hjälp av toppmodern maskinutrustning för sanering och rengöring. Vi erbjuder marknadens mest kostnadseffektiva paketlösning baserad på 20 års erfarenhet av saneringsuppdrag. Vi kan sanera, vårda och underhålla garage oavsett storlek och golvtyp. Vår nya skurmaskin sopar, dammsuger och skurar samtidigt oavsett garagets storlek och golvtyp. Detta är ett mycket fördelaktigt sätt att städa kommersiella garageytor. Inga ytor behöver stängas av Bullernivån är låg Parkerade fordon blir inte dammiga När vi kombinerar en saneringsbuss med våra maskiner för garagestädning har vi obegränsad kapacitet att göra rent och snyggt i riktigt svåra lokaler.

12 All Remove från A-Ö Asbestsanering Bilningsarbete Blästring Brandskadesanering Bygg- och skadestäd Cisternkontroll Desinficering Duvskydd Exkrementsanering Fasadrengöring Fastighetsjour Fastighetsservice Flyttning Fungicidbehandling Fönsterputs Garagestädning Golvvård Högtryckstvätt Industrirengöring Klottersanering Kemikaliesanering Lokalvård Länspumpning Lösöresanering Magasinering Oljeskadesanering Packning Rivning/röjning Skadeservice Skrotning & nedskärning Sopning/skurning garage Torrisblästring Trappstädning Tunggodshantering Vatten- och kemdykning Vattenskadesanering Ventilationssanering Vi möter framtiden För att kunna behålla vår profil och alltid vara á jour med nya metoder som kan möta den moderna kundens behov, söker vi ständigt efter idéer och tekniska lösningar som kan ligga till grund för utveckling och förbättring. Om vi ser till klotter är det idag inget annat än ren vandalism. Skadegörelsen kostar samhället och medborgarna varje år mycket stora summor. Detta ställer krav på oss att hitta nya och mer effektiva produkter för klotterskydd gällande glas, betong, puts och andra känsliga ytor. Det är alltid vår målsättning att utföra ett förstklassiskt arbete. I All Remove Sweden AB finns en mycket bred kunskap om olika typer av saneringsmetoder kunskap är nyckeln till framgång! Välkommen att möta framtiden med oss! adress: box 504, Haninge, Söderbymalmsvägen 6 tel: fax: mail: web: Layout & produktion:

Klottersanering Klotterskydd. Sopkärlstvättning Garagestädning. Fasadtvätt Impregnering

Klottersanering Klotterskydd. Sopkärlstvättning Garagestädning. Fasadtvätt Impregnering Klottersanering Klotterskydd Sopkärlstvättning Garagestädning Fasadtvätt Impregnering Välkommen till saneringsföretaget som bryr sig Klottrets Fiende No 1 är ett av Sveriges äldsta och välrenommerade företag

Läs mer

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar I Tema I Parkeringshus I Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar Innehåll Parkeringshus Koncept för parkeringshus och garage 4 Trygga helhetslösningar från Sto Låt Sto vara navet i byggprocessen

Läs mer

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades 1985. Här har vi specialiserat

Läs mer

Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner

Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner När jag startade verksamheten 1989 städade jag på egen hand, sju dagar i veckan och i stort sett all min vakna tid. Jag gick in

Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm AB Städhandboken Skolfastigheter i Stockholm AB Innehållsförteckning Förord 3 Städhandbok del 1 - Upphandling och uppföljning av städtjänster Upphandlingsprocessen 4-6 Städanvisningar-förfrågningsunderlag

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE TRÄDGÅRDENS BYGGSTENAR ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE UTEMILJÖ tips & inspiration ENTRÉ GARAGEUPPFART BELYSNING POOL UTEPLATS TRÄDGÅRD MUR SKÖTSEL PRODUKTER BYGGANVISNINGAR TRÄDGÅRDENS

Läs mer

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter

Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter RÅDGIVANDE REFERENS Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter Förord Hur man städar skolorna och vilka kemikalier man använder påverkar både dem som vistas i lokalerna, fastighetens kondition och miljön.

Läs mer

Clean News från trion tensid ab

Clean News från trion tensid ab Clean News från trion tensid ab Nr. 1, Januari 2011 Det är inte vinter överallt. Trions leveranser rullar på och våra export-kunder håller oss varma trots andra vintern i rad med ett kvicksilver som knappt

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 INNEHÅLL Miljöansvarig har ordet 3 Miljöarbete 4-6 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus Parkeringshus och garage Renovering och underhåll Golv Parkeringshus Lösningar för parkeringshus och garage Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning

Läs mer

Introduktion till. saneringsbranschen

Introduktion till. saneringsbranschen Introduktion till saneringsbranschen Välkommen till saneringsbranschen! Du är nu en betydelsefull medarbetare i ett serviceyrke som hela tiden utvecklas snabbt och där du kommer i kontakt med många människor.

Läs mer

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING STATIONSMÅLNING HUSMÅLNING www.alltiallt.com Innehåll Entreprenader...6 Stationsmålning...8 Metallisering... 10 Vattenblästring... 11 Tankmålning... 12 Vacuum-städ... 13 Halkbeläggningar...

Läs mer

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 4 SPONGE-JET BLÄSTRING SKANDINAVISK Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 Juryns motivering: En god kommersiell anpassning av en miljövänlig produkt med gott nytänkande och med en god påverkan på

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569 FÖRETAGSPRESENTATION Företaget Active Clean i Stockholm AB grundades 1994 med namnet Caledonian Städ AB. Nuvarande ägare övertog företaget i början av 2002. Namnet Caledonian städ AB ändrades till ACTIVE

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Städservice. Introduktion. och Hemservice

Städservice. Introduktion. och Hemservice Städservice Introduktion och Hemservice Innehåll Välkommen till städservice och hemservice! 1 Ditt nya jobb 2 Den första tiden 2 Ansvar för introduktionen 3 Det handlar om din anställning 4 Kollektivavtalet

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden

Tillsammans bygger vi framtiden Tillsammans bygger vi framtiden 2 OM OSS Glädjen ligger i att vara till nytta! Oavsett hur ödmjuk du är tror vi att du njuter av att se ditt färdiga byggnadsverk vare sig det är ett bostadshus, ett köpcenter

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Presentation Ekens Golv AB sid 3 Undergolvsarbeten, fräsning, slipning av betong. sid 4 Sandavjämning före parkettläggning sid 4 Vattenskador, renovering och underhåll sid 5 Plattsättning

Läs mer