Klottersanering Klotterskydd. Sopkärlstvättning Garagestädning. Fasadtvätt Impregnering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klottersanering Klotterskydd. Sopkärlstvättning Garagestädning. Fasadtvätt Impregnering"

Transkript

1 Klottersanering Klotterskydd Sopkärlstvättning Garagestädning Fasadtvätt Impregnering

2 Välkommen till saneringsföretaget som bryr sig Klottrets Fiende No 1 är ett av Sveriges äldsta och välrenommerade företag när det gäller klottersanering och klotterskydd. Under mer än två decennier har vi skött fasader och byggnader. Det har gett oss ovärderliga kunskaper inom vårt verksamhetsområde, vilket gör att våra kunder kan vända sig med stort förtroende till oss. Sedan starten 1986 har företaget skördat stora framgångar och vi är idag ett av Sveriges ledande saneringsföretag med 12 mobila enheter samt 2 st saneringsenheter för sopkärlstvätt, som svarar för produktionen i Skåne, framför allt Malmö, Lund och Helsingborg. Varje enhet är utrustad med högtrycksaggregat och är självförsörjande. Peter Fransson, VD: Varmt välkommen med din förfrågan till oss. Oavsett uppdragens storlek behandlar vi alla kunder med samma goda service, omtanke och noggrannhet. Vi strävar alltid efter att ligga så långt fram som möjligt när det gäller nuvarande och framtida certifieringskrav. Därför är vi idag certifierade enligt senaste standard när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Bland de kunder som gett oss förtroendet att vårda deras egendom finns kommunerna Burlöv, Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö, Banverket, Storstockholms lokaltrafik, Luftfartsverket, Vägverket, NCC, Peab, Skanska, Akelius Fastigheter, Helsingborgshem, LKF, MKB, Stena fastigheter, Wihlborgs och Malmö kommuns Parkerings AB. Vi är mest kända för klotterskydd och klottersanering i världsklass som uppmärksammats internationellt och lett till att vi idag har samarbetspartners i Bosnien-Hercegovina och Serbien. Men vi utvecklar ständigt nya fastighetsnära tjänster som vi vet att våra kunder efterfrågar, nu senast vår miljövänliga teknik för mobil sopkärlstvättning. Klottrets Fiende No 1 Strömgatan 10 Box Malmö Tel: , fax: Helsingborg: Tel: , fax Rörsystem, montage, tankar, svetsning, fräsning i plast Din kompletta plastleverantör Tfn/fax

3 Klottrets Fiende No 1 sanerar klotter med väl utvecklade metoder som är miljöcertifierade enligt ISO Arbetssätt och kemikalier är specialanpassade i samarbete med våra leverantörer allt för att uppnå bästa möjliga saneringsresultat. Kemikalierna är framtagna och tillverkade för att ge minsta möjliga miljöpåverkan. Vi driver fortlöpande vidareutveckling av både kemikalier och arbetsmetoder för att alltid vara så effektiva som möjligt. Kostnadseffektiviteten gynnar både våra kunder genom fördelaktiga priser och ger oss gott renommé. Klottersanering och klotterskydd som ger miljöfördelar Vi erbjuder förebyggande klotterskydd det optimala sättet att reducera miljöbelastningen till ett minimum. Med vårt klotterskydd skyddas byggnader och fasader effektivt mot att klotter, trafikfilm och annan nedsmutsning får fäste i underlaget. Klotterskyddet består av en skyddande hinna som fungerar som ett offerskikt vid sanering. Det gör att vi utför rengöringsarbetet med enbart högtryckstvätt och hetvatten, helt utan miljöskadliga kemikalier. När en sådan sanering gjorts påför vi ett nytt klotterskyddande skikt. Vårt klotterskydd fungerar diffusionsöppet och godkänt enligt BRO 94, 2002, ISO 9001, ISO samt AFS För att förenkla så mycket som möjligt för våra kunder erbjuder vi dessutom servicekontrakt det vi kallar klotterförsäkring. Ett servicekontrakt innebär i korthet att vi garanterar att i exempelvis 36 månader inom 36 timmar efter anmälan ta bort klotter från fasader. Detta sker till en fast månadsavgift, oberoende av hur mycket det klottras eller hur ofta vi behöver rycka ut en service helt utan självrisker eller andra oväntade kostnader. Lilla Bilsalongen & TRANSPORTMEDLET AB TRANSPORTMEDLET AB Vi säljer Mercedes transportbilar: Vi säljer Mercedes transportbilar: VITO VIANO SPRINTER Gårdsvägen Solna Tel: Fax: Vi är stolt leverantör av transportbilar till Klottrets Fiende No 1

4 Miljövänlig sopkärlstvättning ny efterfrågad tjänst Ingen tycker om att ha nersmutsade och illaluktande saker i boendemiljön det gäller även sopkärl. Därför erbjuder vi sedan 2007 vår mobila, miljövänliga sopkärlstvätt. Det gör vi eftersom vi visste att det fanns ett stort behov av en sådan tjänst på marknaden. Vår mobila sopkärlstvätt innebär att det nu finns ett rationellt sätt att lösa problemet. I vissa bostadsområden har nersmutsningen av sopkärlen gått så långt att boende lämnar sina sopor vid sidan om dem. I förlängningen kan detta dra till sig skadedjur och eskalera problemet. Låt oss utföra regelbunden tvättning av sopkärlen för att öka trivseln och förbättra boendehygienen! Metoden är snabb och effektiv och kan införas i stor skala. Processen är skonsam för sopkärlen till skillnad från konventionell högtryckstvätt som sliter ner ytan och försvårar framtida rengöring. Med hjälp av ett specialbyggt fordon med inbyggd diskmaskin är själva hanteringen synnerligen rationell med flera automatiserade moment. Tvättprocessen 70-gradigt vatten. Stora volymer kan hanteras på kort tid. Den mobila sopkärlstvätten arbetar med ett helt slutet system. Detta i kombination med de miljövänliga rengöringsmedel vi använder gör att vår sopkärlstvätt är miljöcertifierad enligt ISO 14001, ISO 9001 samt AFS Klottrets Fiende No 1 är företaget som bryr sig. Den framtidsinriktade satsningen på mobil sopkärlstvätt har visat sig riktig, något som bekräftats av att vi tecknat flera stora avtal med renhållningsverk, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. I början av 2009 fördubblade vi vår kapacitet för mobil sopkärlstvättning. Effektiv tvättning av soprum Vi erbjuder även tvättning av soprum med effektiva och miljövänliga metoder. Denna tjänst är i kombination med mobil sopkärlstvättning ännu ett led i vårt arbete som ger ökad trivsel och bättre hygien i bostadsområden.

5 Rena och mer välbesökta garage Parkeringsgarage är miljöer som utsätts hårt för olika slags dagliga påfrestningar som på sikt orsakar höga kostnader för omfattande underhåll- och reparationsarbeten. Vägsalt, grus och andra föroreningar följer med fordonen in i garagen. En del bilar läcker även olja och andra kemikalier. Allt detta tär hårt på parkeringsgaragens golv. För att råda bot på problemen med smutsiga garage erbjuder vi specialanpassad garagestädning där vi använder oss av effektiv teknik. Golven både sopas och skuras med hjälp av vår moderna sop- och skurmaskin. Vi förfogar dessutom över mindre modeller, som lämpar sig väl för trånga utrymmen och kanter. Våra metoder eliminerar den dammbildning som annars uppstår vid traditionell sopning. Det innebär att golven skuras för att förhindra omkringflygande damm i garagen. Vår garagetvättning sker alltid i enlighet med ISO 14001, ISO 9001 samt AFS I garagen, liksom i soprummen, utför vi även effektiv tvättning av väggarna med hjälp av högtryckstvätt och alkaliskt miljögodkänt tvättmedel. Profilering av svenskt näringsliv VI KÖR MED HETVATTEN! JS Sverige AB Jörgen Kocksgatan 3 S Malmö T/ F/ W/ jssverige.se

6 Vi behandlar alla uppdrag med samma goda service, Vårt tjänsteutbud utvecklas fortlöpande för att möta våra kunders behov. Basen i vår verksamhet är naturligtvis klotterskydd och klottersanering som vi utfört sedan Några exempel på tjänster som tillkommit är städning av parkeringshus, fasadtvättning, betongimpregnering och blästring i olika former. Mobil sopkärlstvättning är det senaste exemplet. All verksamhet är fullt ut certifierad enligt senaste standarder vad gäller kvalitetssäkring, miljöanpassning och arbetsmiljö. Vi är hedrade över att ha stora organisationer som uppdragsgivare Vägverket, Banverket och Luftfartsverket. Men vi har också ett stort antal mindre fastighetsägare och förvaltare bland våra kunder. En sak fungerar som gemensam nämnare för alla våra uppdrag de behandlas alltid med samma goda service, omtanke och noggrannhet!

7 omtanke och noggrannhet Klotterboxen kostnadseffektivt och enkelt hjälpmedel För att avlägsna klotter är det inte alltid nödvändigt att tillkalla Klottrets Fiende No 1. Många gånger är det faktiskt möjligt att göra jobbet själv med hjälp av de effektiva metoder som vi utvecklat under mer än 20 års framgångsrik verksamhet i branschen. Eftersom vi märkt ett ökande behov av en förenklad klottersanerings produkt har vi tagit fram Klotterboxen: ett första-hjälpen-verktyg, som gör att skolvaktmästare, fastighetsskötare, bostadsrättsföreningar och andra själva kan utföra mindre klottersaneringar med bra resultat. Klotterboxen avsedd att användas på hårda, släta underlag, främst inomhus är en komprimerad produkt som består av de verktyg vi själva använder i vårt dagliga arbete. Allt är smidigt förpackat i en slitstark portfölj, färdig för snabba och effektiva insatser mot irriterande klotter. När något tar slut i boxen tillhandahåller vi självfallet refi ll av enskilda produkter det tjänar både kunder och miljön på. Besök för mer information.

8 Fasadtvätt ett bra sätt att se om sitt hus Att sköta husfasaderna genom tvättning och impregnering är ett bra sätt att upprätthålla värdet på fastigheter. Fasaden är husets ansikte och en av de mest betydande faktorerna som bestämmer fastighetens värde. Luftföroreningar, väder och vind bryter gradvis ner fasadens ytskikt, som behöver tvättas rent och fräschas upp emellanåt. Vi erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att se om sitt hus, billigt jämfört med omfattande renoveringar. Vi tvättar och impregnerar fasader med ett diffusionsöppet skikt som förhindrar föroreningar från att tränga in i ytan. Metoden innebär att luftföroreningar lägger sig utanpå impregneringen och fasaden skyddas mot nerbrytning. Fasaderna tvättas med högtryckstvätt med hetvatten och vi undviker i möjligaste mån att använda kemikalier. Med den moderna maskinpark vi förfogar över åtar vi oss även andra typer av tvättningsuppdrag. Allt efter kundens önskemål tvättar vi bland annat gångplattor, tak, murar och andra objekt. Alger och mossa tvättar vi bort med miljögodkända växthämmande medel. Fasadimpregnering med en metod som ger mervärden Med hjälp av en specialutvecklad vätska utför vi hydrofoberande (= hindrar vatteninträngning) utför vi impregnering av fasader. Detta medel, en lättflytande, färglös vätska, baserad på silaner i etanol är särskilt lämpligt för fasader som består av sugande material. Användningsområden är tegelmurverk, svagt sugande klinkermurverk, betongelement, betong med frilagd ballast, mineraliska putsfasader, kalksandstensmurverk, keramiskt kakel och gasbetong. Metoden ger en icke-filmbildande färglös impregnering som reducerar vattenupptagningen avsevärt samtidigt som vattenånga släpps igenom och hårfina sprickor med upp till 0,3 millimeters bredd tätas. Inträngningsförmågan är mycket bra, kloridkorrosion förhindras i armerad betong, alkalibeständigheten är god och byggnadsmaterialets alkali-kiselreaktioner stoppas. Denna typ av impregnering är lämpad för högeffektiv hydrofobering under täckande skikt.

9 Betongimpregnering ett växande arbetsområde I det breda utbud som Klottrets Fiende No 1 erbjuder är betongimpregnering ett växande och allt mer efterfrågat arbetsområde. I själva verket drabbas betong som många uppfattar som i det närmaste evig och oförstörbar ofta av skador på grund av frost, saltfrost, armeringskorrosion, att luftporer sätts igen och alkalikiselsyrareaktioner. Den avgörande orsaken för alla dessa skador är att de uppstår när fukt och salt tränger in i betongen, exempelvis vid vinterväghållning. Skadorna kan förebyggas och stoppas om betongen impregneras. Vi är specialister på ytbehandling och betongimpregnering av broar, tunnlar, stödmurar och andra förekommande betongytor. Dessa arbeten utförs med godkända produkter som appliceras enligt BRO 94, BRO 2002 och BRO Klottrets Fiende No 1 har betongimpregnerat ett flertal välkända objekt, bland annat Götatunneln i Göteborg, landanslutningar till Öresundsbron, broar och trafikplatser på Yttre Ringvägen i Malmö samt Kontinentalbanan genom Malmö och delar av Västkustbanan. Vi betongimpregnerar även Hylliestationen och Citytunneln i Malmö. Blästring finslipad teknik med modern utrustning Vi erbjuder blästring som utförs med modern utrustning och kan blästra med alla förekommande blästermaterial. Blästring kan liknas vid en kontrollerad sandstorm i miniformat och är en utmärkt metod att få bort ovälkomna beläggningar från svåråtkomliga eller skrovliga ytor. Noggrann reglering av avstånd, tryck, flöde och blästermaterial gör att vi uppnår önskat resultat utan nämnvärd åverkan på underlaget. Utöver traditionell blästring erbjuder vi också torrisblästring en fantastisk metod för att avlägsna beläggningar, som visserligen är lite dyrare än vanlig blästring, men som gör det avslutande saneringsarbetet enklare och billigare. Blästring med torris innebär att beläggningar eller klotter slipas bort med hjälp av granulat av kolsyreis. Isen går upp i rök och kvar blir enbart partiklar från den bortblästrade beläggningen. Metoden är särskilt lämplig när väggar och stålkonstruktioner ska rengöras inomhus. Även fasader och andra känsliga ytor rengörs med fördel på det här sättet.

10 Våra certifieringar en trygghet för våra kunder Som ledande företag inom sanering och andra fastighetsnära tjänster tar vi vårt ansvar för att bevara och förbättra miljön. En viktig del i vår ständiga strävan att bidra till ett bättre samhälle är att Klottrets Fiende No 1 alltid ska ligga i absolut främsta ledet, gällande såväl nu rådande som framtida certifieringskrav. Att arbeta efter ett uppdaterat miljöledningssystem är en självklarhet för oss. Vi var tidiga med miljöcertifiering och blev redan 1999, som första företag i branschen, certifierade enligt ISO Sedan dess är miljöcertifieringssystemet uppdaterat till dagens standard ISO 14001:2004. Vi har utvecklat vårt eget unika GPS-baserade och miljösäkrade system för klottersanering med en tydlig ledstjärna arbetet ska alltid utföras enligt nu gällande ISO standard. En hörnsten i GPS-systemet är att använda förebyggande klotterskydd som helt eliminerar kemikalier vid klottersanering. Vid sidan av bästa möjliga miljöanpassning är fullgod kvalitetssäkring av yttersta vikt både för oss och våra kunder. Därför är vi som ett naturligt steg i företagets utveckling sedan 2004 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000. För att kunna leva upp till alla krav på ett kostnadseffektivt sätt har även arbetsmiljön för våra anställda stor betydelse. För att vår kompetenta personal ska kunna utföra våra uppdrag på bästa sätt är vi sedan 2006 också arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1. Vi arbetar efter klart uttryckta policies på samtliga dessa områden: Ytterst är företagets VD ansvarig för att uppsatta policies följs. Klottrets Fiende No 1 har som vision att vara no 1 på det vi gör, att implementera och ligga steget före gällande författnings- och kundkrav samt att minska resursförbrukningen i vårt arbete. Det minskar vår miljöpåverkan samtidigt som det ger ekonomiska besparingar både för kunderna och oss själva. Våra fortlöpande ansträngningar för bättre miljö och högre kvalitet är ett viktigt konkurrensmedel och en investering i fortsatta goda relationer med kunder, myndigheter och övriga intressenter.

11 Klottrets Fiende No 1 Strömgatan 10 Box Malmö Tel: Fax: Helsingborg: Tel: Fax: klottrets-fiende.se Malmö: Karlskrona: UTHYRNING AV LIFTAR Vi har alla typer av liftar! Upp till 52 meter! Din leverantör av miljöanpassade saneringsprodukter och kravgodkända klotterskydd. I går - idag - och i framtiden. All Away Products AB

12 Vi tackar våra samarbetspartners för deras medverkan i denna profilbroschyr.

Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner

Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner När jag startade verksamheten 1989 städade jag på egen hand, sju dagar i veckan och i stort sett all min vakna tid. Jag gick in

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades 1985. Här har vi specialiserat

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

Helsingborg Ängelholm Malmö

Helsingborg Ängelholm Malmö Helsingborg Ängelholm Malmö LP Måleri vi sätter färg på tillvaron I mer än 25 år har LP Måleri satt färg på valda delar av omvärlden, främst i Skåne. Dessutom har vi med åren byggt ut verksamheten med

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 4 SPONGE-JET BLÄSTRING SKANDINAVISK Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 Juryns motivering: En god kommersiell anpassning av en miljövänlig produkt med gott nytänkande och med en god påverkan på

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre Swep Städsystem Bäst har blivit ännu bättre Inget slår Swep! Mer än 40 års framgång är ingen slump. Redan när Swep lanserades var succén omedelbar, och marknadens första för-preparerade moppsystem satte

Läs mer

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide!

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide! b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 1 2008 Stor guide! eget det föreningen behöver veta BREDBAND De lönsamma alternativen Ta fighten mot klottret! Åtgärderna som betalar sig i

Läs mer

Positiva reaktioner från marknaden

Positiva reaktioner från marknaden Relining Information från Aarsleff Rörteknik Nummer 1 2008 Positiva reaktioner från marknaden Ett klokt beslut och en logisk utveckling av verksamheten. Så reagerade flera aktörer på marknaden när de fick

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser Om Dustcontrol 1 Dustcontrol - för renare produktionsprocesser På Dustcontrol nöjer vi oss inte med att sälja produkter. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare med en mycket hög filtreringsnivå.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B JUBILEUM M R A U E B U T A 1972-2012 CO ARMATU LC R BEU BEULCO ARMATUR 1972-2012 R O C L Jubileum Vi firar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar

Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar Nolato Magasin Nr 23 / nov 2012 Ledande inom läkemedelsförpackningar Genom förvärv i England är nu Nolato Medical Pharma Packaging en av Europas ledande tillverkare. Läs mer på sidorna 4 7. Syn- och hörselskadade

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES MAKING BETTER WORKPLACES SKAPA EN BÄTTRE ARBETS- MILJÖ GENOM EFFEKTIV HANTERING & ELIMINERING AV SKADLIGA

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Introduktion till. saneringsbranschen

Introduktion till. saneringsbranschen Introduktion till saneringsbranschen Välkommen till saneringsbranschen! Du är nu en betydelsefull medarbetare i ett serviceyrke som hela tiden utvecklas snabbt och där du kommer i kontakt med många människor.

Läs mer

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS Aktuellt från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS NUMMER 2 2006 TEMA ETANOL LÄS OM RISKERNA OCH

Läs mer

Fyrtio år i städbranschen.

Fyrtio år i städbranschen. ETT INFORMATIONS- & INSPIRATIONSMAGASIN FRÅN NORRLANDS MILJÖVÅRD MAGASINET # 1 2013 Fyrtio år i städbranschen. Tema: Fönsterputs. Tillsammans med ServiceCompagniet städar vi hela Sverige. VD HAR ORDET

Läs mer

SCHAKTA UTAN ATT SMUTSA NER!

SCHAKTA UTAN ATT SMUTSA NER! CRAMO BYGGBOOM I MALMÖ: BODAR MED MATSAL FÖR 250 MAN sid 14 DEPÅSTOPP: MILJÖ-CRAMARNA PÅ HISINGEN sid 8 13 000 BODAR OCH MODULER I CRAMOS FLOTTA sid 4 KÄNSLIGT UPPDRAG I UPPSALA DOMKYRKA: SCHAKTA UTAN

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT BÄTTRE BOENDE NOVEMBER 2006 BILD: STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR FOTO: LENNART JOHANSSON INFOBILD.

Läs mer

StoAktuellt. P-märkning klar för StoVentec. Fasadsystemets styrkor bevisade. Doktorn förklarar: P-märkning stärker säkerheten.

StoAktuellt. P-märkning klar för StoVentec. Fasadsystemets styrkor bevisade. Doktorn förklarar: P-märkning stärker säkerheten. StoAktuellt Tips och trender inom fasad, interiör, betong och golv. Nr 2/2014 P-märkning klar för StoVentec Fasadsystemets styrkor bevisade. Doktorn förklarar: P-märkning stärker säkerheten. StoVentec

Läs mer