Nyhet! Luftbehandlingsaggregat för energieffektiva flerbostadshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhet! Luftbehandlingsaggregat för energieffektiva flerbostadshus"

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat för energieffektiva flerbostadshus Nyhet! Extremt låg energianvändning Enkelt för fastighetsägaren Enkelt för installatören Enkelt för hyresgästen

2 IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan Produktutveckling Vi har höga krav på finurlighet när vi utvecklar nya produkter och tillverkningssätt. Allt detta för att du ska kunna spara på de resurser som behövs för installation, drift och underhåll. Vi arbetar ständigt med att våra produkter ska vara energieffektiva. Livscykelkostnaden (LCC), den sammantagna kostnaden för inköp, drift, service och miljö, finns alltid med som en naturlig del vid utveckling av nya produkter och produktvalsprogram. Vårt mål är att du alltid ska ha en så låg LCC-kostnad som möjligt. IV Produkt Designer För att underlätta för dig i din vardag kan du använda vårt produktvalsprogram för att välja luftbehandlingsaggregat eller så kontaktar du vår säljorganisation. Finns att ladda ner på Kvalitet och miljö Genom vårt kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001:2000, garanteras god kvalitet och trygghet åt dig som kund och användare under produktens livslängd. Utveckling och tillverkning av våra produkter sker med hjälp av vårt miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001:2004. Produkterna miljödeklareras utifrån ingående material och återvinningsgrad. Eurovent Envistar- och Flexomixaggregaten är Euroventcertifierade och kan alltid uppfylla energiklass A enligt 2009 års klassificering. Våra produktserier är testade av Eurovent enligt EN 1886 och EN All data presenterad i vår dokumentation är verifierade av oberoende laboratorium. IV Produkt, som har säte och tillverkning i Växjö, ägs av IV Produkt Holding AB.

3 lösningen för energieffektiva bostäder vid renovering och nybyggnation Extremt låg energianvändning Enkelt för fastighetsägaren Enkelt för installatören Enkelt för hyresgästen Klarar 4 70 lägenheter/aggregat Energioptimerad styrautomatik med enkel uppkoppling. Delbar för enkel intransport genom 90 cm öppning. Extremt eleffektiva EC-fläktar. (SFPvvärde < 1,5 kw/m 3 /s) Patentsökt avfrostningsteknik ODS, för att hantera påfrysningsrisken. Rotor anpassad för bostäder. Högeffektiv motströmsväxlare. Temperaturverkningsgrad skall beräknas med torr luft. Exempel: 82 % torr verkningsgrad kan motsvara ca 90 % fuktig verkningsgrad. Läs mer om verkningsgrad längre fram i broschyren.

4 Hur ventileras våra bostäder idag Frånluftssystem F-system (ingen värmeåtervinning) Fördelar enkelt kanalsystem Nackdelar mycket energi går till spillo ingen återvinning komplicerad åtkomst för filterbyte eller rengöring av spaltventiler kallt och dragigt klarar ej Boverkets krav för nybyggnation och renoveringar Flerbostadshus med frånluftsystem Lägenhetsaggregat FTX (med värmeåtervinning) Fördelar värmeåtervinning Nackdelar många aggregat ger stor underhållskostnad (t ex 30 lägenheter = 30 aggregat = 60 fläktar = 60 filter) komplicerad åtkomst för filterbyte risk för störande ljud dyrare installation än centralaggregat Flerbostadshus med lägenhetsaggregat

5 Hur ventileras våra bostäder idag Äldre centralaggregat med FTX (batterivärmeväxlare, plattvärmeväxlare och heatpipe) Fördelar enkel åtkomst för filterbyte och service (t ex 30 lägenheter = 1 aggregat = 2 fläktar = 2 filter) central styrning och övervakning skilda luftvägar, ingen risk för luktöverföring mellan från- och tilluft Nackdelar fläktar med låg verkningsgrad oftast remdrivna med hög underhållskostnad låg värmeåtervinningsgrad (40 55 %) Flerbostadshus med äldre centralaggregat Batteri Plattvärmeväxlare Heatpipe

6 IV Produkts lösning för energieffektiva flerbostadshus Centralt placerat Högeffektivt FTX-aggregat Flerbostadshus med centralt placerat högeffektivt FTX-aggregat Envistar Home Concept är ett högeffektivt FTX-aggregat Hög grad av värmeåtervinning (skall vara över 80 %, torr) Komponenter med låga tryckfall El-effektiva fläktar (SFPv-värde) IV Produkt rekommenderar: SFPv-värde: < 1,5 kw/m 3 /s (vid kanaltryck Pa) Styrutrustning FTX F = frånluft T = tilluft X = värmeåtervinning Filter Värmeåtervinnare Fläkt

7 finns med rotor och motströmsväxlare Rotor högeffektiv värmeåtervinnare med temperaturverkningsgrad upp mot 87% avfrostningsteknologi ODS (Optimized Defrosting System) optimerad rotorhastighet för att minska risken för luktöverföring kontinuerlig övervakning och styrning av tryckbalansen mellan till- och frånluft säkerställer effektiv renblåsning kolfilter för eliminering av eventuell lukt i tilluften styrfunktionen filterkontroll FLC (Filter Lifetime Control), gör det möjligt att ställa in larm för byte av kolfilter samtliga storlekar kan transporteras in genom 90 cm bred öppning klarar 4 70 lägenheter/aggregat Rotor finns att välja till Envistar Top, Compact och Flex. Luftflöde 0,1 1,6 m 3 /s Luftflöde 0,1 1,6 m 3 /s Motströmsväxlare Luftflöde 0,2 2,1 m 3 /s högeffektiv värmeåtervinnare med temperaturverkningsgrad upp mot 85% (torr) patentsökt avfrostningsteknologi ODS ingen risk för luktöverföring upp till 1,3 m 3 /s kan transporteras in genom 90 cm bred öppning klarar 6 70 lägenheter/aggregat Luftflöde 0,2 2,1 m 3 /s Motströmsväxlare i delat utförande för enklare intransport upp till storlek 190. Motströmsväxlare finns att välja till Envistar Flex storlekar 100, 150, 190, 240 och 300.

8 förklaring av temperaturverkningsgrad Motströmsväxlare Det diskuteras mycket om verkningsgrader. Det är viktigt att i denna diskussion hålla isär torr respektive fuktig verkningsgrad. Torr temperaturverkningsgrad 82% kan motsvara fuktig temperaturverkningsgrad 90%. Den fuktiga verkningsgraden är teoretisk och kan i praktiken ej utnyttjas på grund av påfrysning. Detta försöker vi åskådliggöra i diagrammen nedan. Temperaturverkningsgrad Fukten i frånluften avgör årsverkningsgraden Förutsättningar Årsmedeltemp. +6 C Värmeåtervinning avser torr verkningsgrad Årsverkningsgrad avser temperaturverkningsgrad Teoretisk våt verkningsgrad Verklig verkningsgrad pga påfysning Utnyttjad verkningsgrad Energianvändning Frånluft RH (vid uteluft 5 C) Uppfuktning Värmeåtervinning Årsverkningsgrad 22 C 30% 2,4 g/kg 82% torr 76% 22 C 25% 1,6 g/kg 82% torr 78% Förutsättningar Årsmedeltemp. +6 C Värmeåtervinning avser torr verkningsgrad Årsverkningsgrad avser temperaturverkningsgrad Återvunnen värmeenergi från motströmsväxlare Sommar, ingen återvinning (temperatur över önskad innetemperatur) Energi till avfrostning av motströmsväxlare Tillsatsvärme, energi för att uppnå önskad innetemperatur

9 vilken lösning skall Du välja? DUT* ej kallare än 22 C Välj motströmsväxlare Låga underhållskostnader Eliminera luktöverföring Enkelt ägande DUT* kallare än 22 C Välj rotor med kolfilter Korta byggmått Mindre påfrysningsrisk Lägre energianvändning Högre underhållskostnader än motströmsväxlare * Dimensionerande utetemperatur. Tänk på att motströmsväxlare och rotor skall vara anpassade och testade för bostäder Jämförelse av årlig driftskostnad Jämförelsetabell för driftskostnad mellan rotor och motströmsväxlare. Förutsättningar Flöde 1 m 3 /s, Temperaturverkningsgrad 82% Årsmedeltemp. +6 C, frånluftstemp. +22 C, tilluftstemp +19 C Energipris: värme 0,60 kr/kwh, el 1,20 kr/kwh

10 Teknisk beskrivning ingående komponenter Energieffektiva fläktar EC-motor med mycket hög verkningsgrad nyutvecklat fläkthjul i aluminium fläkt och motor balanserat i ett paket ger låg ljudnivå till varje aggregatstorlek finns flera olika fläktar och motorer för att optimera verkningsgraden och minska elanvändningen (lägsta möjliga SFPv-värde) Filter djupveckat påsfilter låga tryckfallsegenskaper lång livslängd få byten branschstandard på filterstorlekar där det är fysiskt möjligt Kanalvändare för utbytesmarknaden frånluft måste alltid vara uppe vid motströmsväxlare kanalvändare finns som tillbehör optimalt för anpassning av luftvägar i befintlig installation Befintlig installation Kanalvändare. Ny installation

11 Teknisk beskrivning styrutrustning Home Concept levereras med integrerad styrutrustning anpassad för flerbostadshus Handterminal enkelt handhavande Urval av styrmöjligheter enkel övervakning via Webb, Modbus TCP/IP (BACnet, LON, OPC, etc) energioptimeringsfunktion ECO tryckreglering (FF)/flödesreglering (TF) tryckbalansreglering för rotorer patentsökt avfrostning för motströmsväxlare ODS filterkontroll för kolfilter FLC brandfunktioner Uppkopplingsmöjligheter. Brandfunktioner frånluftsfläkt som brandgasfunktion fläkten klarar min 1 h vid 70 C separat brandgasfläkt brandfläktsmotionering

12 Installation enkelt och kostnadseffektivt för ROT-marknaden Klassiskt miljonprogram Motströmsväxlare i delat utförande. Aggregat upp till 1,3 m 3 /s kan transporteras in genom 90 cm bred öppning Före FTX-aggregat med heatbank. Temperaturverkningsgrad: ca 40%. SFPv-värde: ca 3,5 kw/m 3 /s. Installation Efter FTX-aggregat med motströmsväxlare. Temperaturverkningsgrad: 82%. SFPv-värde: 1,5 kw/m 3 /s. Lösning: Envistar Home Concept med motströmsväxlare. Pay back tid 3,9 år. Finns även i utomhusutförande.

13 Produktvalsprogram kan du enkelt och snabbt dimensionera i vårt produktvalsprogram IVP Designer Bygg ditt aggregat i IV Produkt Designer och du får en måttsatt och färdig ritning med tekniska data innehållande exempelvis SFPv-värden, temperaturverkningsgrad och ljuddata, m m. Programmet genererar en tredimensionell modell över luftbehandlingsaggregatet, som kan importeras in i Auto- CAD och MagicCAD (DXF/XML). LCC Beräkning Har du råd att inte byta luftbehandlingsaggregat? LCC-beräkning för genomfört projekt (se föregående sida) Driftsdata Nytt Befintligt Flöde tilluft 0,80 0,80 m 3 /s Flöde frånluft 0,80 0,80 m 3 /s SFPv-värde 1,50 3,50 kw/m 3 /s Växlarens temp.verkn.grad 82,0 40,0 % Årlig drifttid h Investeringskostnad för aggregat och installation: kr Pay back tid med hänsyn till energibesparing: 3,9 år Avkasting på investering (exklusive kalkylränta): 24,3 % IV Produkt Designer laddar du ner gratis via eller så frågar du efter programmet via ett av våra säljkontor.

14 Översikt Home Concept Envistar Top Utföranden Höger eller vänsterutförande väljs vid projektering enligt exempel nedan. Envistar Top 16 levereras i 3 delar, delarna har en max-längd av 890 mm. Högerutförande 04, 06 och 10 Högerutförande 16 Uteluft Tilluft Frånluft Avluft Teknik Kanalanslutningar uppåt 4 storlekar Luftflöde 0,1-1,6 m³/s Filterkontroll kolfilter - FLC EC-motorer med mycket hög verkningsgrad Styrutrustning Siemens Climatix Energioptimeringsfunktion - ECO Kolfilter som tillval Återvinnare rotor anpassad för bostäder Kanaltillbehör Kapacitet och tekniska data Storlek Dimensioner (mm) Luftflöden (m 3 /s) a Extern Bredd Höjd Längd Kanalanslutn. SFPv 1,5 Min Max avsäkring Ø 250 0,20 c 0,1 0,3 230V 10AT ,38 c 0,15 0, V 10AT ,5 0,2 0, V 10AT ,03 0,3 1, V 10AT 610 Vikt b (kg) a - Gäller för aggregat med spjäll, F7 filter, rotor, kolfilter, vattenbatteri 60/30 C med tilluftemp +20 C och kanaltryck 200 Pa b - Inkl. vattenbatteri värme (ej vätskefyllt) c - Externt tryck 150 Pa För specifik data se produktvalsprogram IV Produkt Designer

15 Översikt Home Concept Envistar Compact Utföranden Placering av anslutningar för uteluft respektive tilluft samt höger- eller vänsterutförande kan väljas vid projektering enligt exempel nedan. Högerutförande tilluft upptill. Högerutförande tilluft nedtill. Uteluft Tilluft Frånluft Avluft Teknik Kanalanslutningar uppåt/sida 4 storlekar Luftflöde 0,1-1,6 m³/s Filterkontroll kolfilter - FLC EC-motorer med mycket hög verkningsgrad Styrutrustning Siemens Climatix Energioptimeringsfunktion - ECO Kolfilter som tillval Återvinnare rotor anpassad för bostäder Inom- eller utomhusutförande Kanaltillbehör H 2 O H 2 O Kapacitet och tekniska data Dimensioner (mm) Luftflöden (m 3 /s) a Extern Vikt b Storlek Bredd Höjd Längd Kanalanslutn. SFPv 1,5 Min Max avsäkring (kg) Ø 315 0,20 c 0,1 0,3 230V 10AT ,36 c 0,15 0, V 10AT ,44 0,2 0, V 10AT ,11 0,3 1, V 10AT 475 a - Gäller för aggregat med spjäll, F7 filter, rotor, kolfilter, vattenbatteri 60/30 C med tilluftemp +20 C och kanaltryck 200 Pa b - Exkl. vattenbatteri värme (kanalmonteras) c - Externt tryck 150 Pa För specifik data se produktvalsprogram IV Produkt Designer

16 Översikt Home Concept Envistar Flex Utföranden Placering av anslutningar för uteluft, tilluft och rökgasbypass kan väljas vid projektering. Nedan visas exempel på kombinationsmöjligheter för högerutförande inomhus. Aggregaten kan även projekteras i vänsterutförande och för utomhusutförande. Motströmsväxlare har alltid frånluften uppe. Aggregatdelen luftvändare gör det möjligt att vända luftriktning och välja aggregat i en mängd olika kombinationer. Teknik 5 storlekar Luftflöde 0,2-2,1 m³/s Återvinnare rotor alt. motströmsväxlare Kolfilter som tillval för rotor EC-motorer med mycket hög verkningsgrad Inom- eller utomhusutförande Grundutförande Exempel visar tilluft höger Kolfilter Endast till rotor-aggregat Luftvändare Används när till- eller frånluftsfläkt behö uppe/nere för att t.ex. passa mot befint Bilderna visar exempel, flera kombinati Rotor Tilluft nere C Tilluft uppe C Kolfilterenhet Motströmsväxlare Uteluft Tilluft Frånluft Avluft Kapacitet och tekniska data Tvärsnittsmått (mm) Längd (mm) Storlek Bredd b Höjd c Kanalanslutn. Fläktenhet Rotor Motströmsväxlare Luftvändare / Rökgas-bypass a - Gäller för aggregat med spjäll, F7 filter, rotor, vattenbatteri 60/30 C med tilluftemp +20 C och kanaltryck 200 Pa. b - Styrskåp ökar bredden med 170 mm på storlek 240 till 600. Över rotorn ökar bredden med 30 mm. c - För benstativ tillkommer 200 mm. Styrskåp ökar höjden med 290 mm på storlek 100 till 190. d - Vid 3 400V+N 50 Hz, avsäkring varierar beroende på val av fläktar/effektvarianteter S

17 Styr Siemens Climatix Tryck-/flödesreglering Tryckreglerad renblåsningsfunktion rotor Optimerad avfrostningsfunktion - ODS Energioptimeringsfunktion - ECO Filterkontroll kolfilter - FLC Brandfunktioner Att tänka på... Anslutning för rökgas-bypass kan ske upptill alternativ baktill enligt exempel. Anslutning utförs alltid mellan växlare och frånluftsfläkt. Tillåten rökgastemperatur är max 70 C i min 1 h. Anslutningar i tak (upptill) kan inte förekomma i utomhusutförande. ver byta plats lig kanalansl. oner är möjliga. Luftvändare med rökgas-bypass Luftvändare med integrerad rökgasanslutning upptill. Placeras alltid närmast frånluftsfläkt. Rökgas-bypass Placeras alltid närmast frånluftsfläkt. Rökgasanslutning på baksida, alternativt upptill vid frånluftsfläkt i övre plan. Kanaltillbehör 115 H 2 O H 2 O Med rotor inkl. kolfilter Luftflöden (m 3 /s) a Med motströmsväxlare FPv 1,5 Min Max SFPv 1,5 Min Max Extern avsäkring d Vikt (kg) grundutförande rotor /motström 0,50 0,17 0,60 0,42 0,17 0,58 10AT 415 / 490 0,97 0,29 1,20 0,78 0,29 1,03 10AT / 16AT 585 / 730 1,35 0,38 1,50 0,93 0,38 1,35 10AT / 16AT 675 / 850 1,50 0,47 1,50 1,43 0,47 1,82 10AT / 16AT / 25AT 780 / ,80 0,54 1,80 1,66 0,54 2,15 10AT / 16AT / 25AT 865 / 1195 För specifik data se produktvalsprogram IV Produkt Designer

18 Försäljning i Sverige Göteborg VVS-Punkten Industrivägen Sävedalen Tfn: Fax: Kramfors Viktoriagatan 18A Kramfors Tfn: Fax: Malmö Kosterögatan Malmö Tfn: Fax: Stockholm Ektorpsvägen Nacka Tfn: Fax: Växjö Sjöuddevägen Växjö Tfn: Fax: Örebro Radiatorvägen Örebro Tfn: Fax: Norrköping Gråbergsgatan 35 B Norrköping Tfn: Fax: SEH SE

Flexomix En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter

Flexomix En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio år Mästare på energieffektivitet Flygplatsen i Köpenhamn, konserthuset Harpa i Reykjavik,

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i

Läs mer

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s Produktkatalog IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter. Detta

Läs mer

Avfuktningsaggregat FlexoPool. Produktöversikt och systembeskrivning

Avfuktningsaggregat FlexoPool. Produktöversikt och systembeskrivning Avfuktningsaggregat FlexoPool Produktöversikt och systembeskrivning IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter. Detta har vi gjort sedan 1969.

Läs mer

Miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat

Miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat Miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Alf Sjöberg, ägare och

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Roterande värmeväxlare Korsströmsvärmeväxlare Batterivärmeväxlare Eftervärmebatteri,

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi Teknisk Handbok Luftbehandlingsteknologi Innehållsförteckning 1 INLEDNING Handbokens syfte och mål 9 Presentation av handboken 9 2 ALLMÄNT OM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Inledning 11 3 LUFTENS EGENSKAPER Inledning

Läs mer

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun

Magnus Reidén 0581 812 34 Hällefors och Ljusnarsberg. Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun Thomas Giege 0582 685190 Örebro, Hallsberg och Lekebergs kommun thomas.giege@hallsberg.se ----------------------------------------- AnnSofi Stolt 019 58 80 00 Kumla kommun annsofi.stolt@kumla.se ------------------------------------------

Läs mer

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar DVCompact 10-150 Luftmängd 0,3-15 m 3 /s 2 DVCompact DVCompact Ett unikt bidrag till

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehåll Stora K...1 Läsanvisning...1 Allmänt Dimensioneringsförfarande...2 Formler...3 Mollierdiagrammet...4 Begreppsförklaringar...5 Alternativ 1. Optimerad beräkning Luftflöde...6

Läs mer

www.ivprodukt.se Utan rätt luftbehandling stannar Ge Kås i Ullared sidan 4 Flexobad sparar energi åt Polens modernaste badanläggning sidan 5

www.ivprodukt.se Utan rätt luftbehandling stannar Ge Kås i Ullared sidan 4 Flexobad sparar energi åt Polens modernaste badanläggning sidan 5 Utan rätt luftbehandling stannar Ge Kås i Ullared sidan 4 Flexobad sparar energi åt Polens modernaste badanläggning sidan 5 Flexomix installerades hos Finlands största köttproducent sidan 6-7 Nya generationen

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus -rapport etapp 1 2011-04-07 Åsa Wahlström CIT Energy Management Innehållsförteckning Förord... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Torkrum. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Torkrum. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Torkrum * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Energieffektiva torkrumsprodukter med värmepumpsteknik. Med El-Björns

Läs mer