Flexomix En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flexomix En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter"

Transkript

1 En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter

2 Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio år Mästare på energieffektivitet Flygplatsen i Köpenhamn, konserthuset Harpa i Reykjavik, idrottsarenor, skolor, kontor, sjukhus, köpcentrum och bostäder har låg energianvändning tack vare IV Produkt. Listan kan göras lång över de projekt vi har medverkat i. Genom energieffektiva luftbehandlingsaggregat gör vi det möjligt att återvinna energi, öka fastigheters värde och spara på jordens resurser. är utvecklat för att möta dagens och framtidens krav på energieffektiv ventilation. IV Produkt är ett privatägt företag i småländska Växjö som utvecklar och tillverkar innovativa lösningar för luftbehandling. Det har vi gjort sedan Idag är vi marknadsledande och har branschens högsta utvecklingstakt. Snabba beslutsvägar gör oss effektiva och genom vårt sätt att ta ansvar blir det enkelt och tryggt för dig som kund. Redan 1991 var miljö- och energieffektivitet en del av vår affärsidé, vilket gett oss ett fokus på livscykelkostnaden, LCC. Det vill säga den totala kostnaden för inköp, drift, service och miljöpåverkan. Vi vill att den kostnaden ska vara För att en aggregatserie ska vara energieffektiv är det viktigt med många fysiska storlekar. finns i 21 storlekar, som möjliggör en optimal luftbehandling. Utveckling, produktion och huvudkontor i Växjö. så låg som möjligt och ser det som en naturlig del av vår produktutveckling. Att vi är ISO-certifierade enligt 9001 och ser vi som en självklarhet. Våra produkter och vår långa erfarenhet gör att vi kan hitta lösningar för luftbehandling som passar just ditt projekt. Vi hjälper dig gärna personligen att uppnå vårt gemensamma mål att värna om jordens resurser. Eurovent Certification är ett certifieringsorgan, som bland annat verifierar prestandan av luftbehandlingsaggregat enligt europeiska och internationella standarder. De säkerställer att man kan jämföra konkurrenter på lika villkor. 2 kan användas i de flesta typer av byggnader, till exempel sjukhus, kontor, industrier, skolor, hotell och köpcentrum. Våra luftbehandlingsaggregat i Envistar- och -serien är testade av Eurovent enligt EN 1886 och EN När prestandaberäkningar bär märket ovan, vet du att de är certifierade av Eurovent Certification. Högeffektiva fläktar och motorer Högeffektiva värmeåtervinnare Modulsystem Luftbehandlingsaggregatet är uppbyggt i ett modulsystem. Du väljer själv funktioner ur vårt breda sortiment. Kylaggregatet EcoCooler med steglös reglering av kyleffekten samt kylåtervinning Nyutvecklat hölje för optimalt U-värde 3

3 Den flexibla lösningen som möter ditt behov skapar genom sina många funktioner möjlighet till ett skräddarsytt, energieffektivt luftbehandlingsaggregat. Leveransutföranden Med modulsystem kan vi erbjuda dig olika leveransutföranden beroende på ditt specifika krav, samt vad som är lämpligt för intransport och lyft. Finns i 21 storlekar 30 olika funktionsdelar Luftflöde 0,2-34 m³/s Roterande värmeväxlare Plattvärmeväxlare Batteriåtervinning Till- och frånluftsaggregat, 1-höjd Till- och frånluftsaggregat, 2-höjd Delat utförande med stativ Utomhusutförande Direkt- eller remdrivna fläktar Storlek kan levereras med kylaggregatet EcoCooler Finns i utomhusutförande nyhet! Hölje med ny design och bättre prestanda Luftflödesområden Rött fält anger luftflödesområdet Blått fält anger flödesområdet för kylaggregatet EcoCooler 060 Urval av funktioner = Aggregatstorlek Rotor Platt-vvx Batteri-vvx. Kylaggregat Kyl m. rotor Bredd x höjd avser 1-plans-utförande Enkel installation och smidigt underhåll x 735 ENERGY EFFICIENCY Luftbehandlingsaggregaten i -serien är konstruerade för att installationen ska bli så enkel som möjligt. Aggregaten kan levereras i enhetsutförande eller i delat utförande för att förenkla vid intransport. För att göra det så enkelt och driftsäkert som möjligt kan vårt kompletta kylaggregat EcoCooler byggas in i. YYYY x x x x x x x 1240 Report to performance data 2020 x x x 1660 Energioptimering Komponenterna är utformade för att smidigt kunna genomföra service och underhåll. Vid placering utomhus förses med en skyddande takkonstruktion samt intagsgaller och avluftshuv x x 545 har ett stort urval av fläktar, motorer, värme- och kylåtervinnare för att du ska kunna välja en energioptimerad luftbehandling som passar ditt behov. Samtliga storlekar i serien kan levereras i högsta Energi-klass A enligt Eurovents energiklassificerings-skala A, B, C, D och E x x x x x x x x ,05 0,1 Luftflöde m3/s Luftflöde m3/h 0,2 0, ,6 0,8 0,9 1,0 1, ,

4 Vi värnar om resurserna Frånluft I luft som ska ventileras ut finns det ofta mycket värme. Vi vill inte att denna värme ska gå till spillo, utan återvinna så mycket som möjligt av den. Det gör vi genom olika typer av värmeväxlare. Vi återvinner alltså värmen som finns i frånluften Värmeåtervinning till att värma den kalla luften som kommer utifrån. Inom -serien finns flera olika typer av högeffektiva värmeåtervinnare. Detta för att kunna erbjuda den mest optimala lösningen, samtidigt som vi värnar om jordens resurser. Uteluft Avluft Tilluft Frånluft 22 ºC Avluft Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlardelen är en komplett enhet som arbetar med värmeöverföring enligt principen luft-luft. Används framförallt i anläggningar där man vill minimera risken för läckage mellan till- och frånluft. Finns i standard- och plusutförande för optimal verkningsgrad Ingen risk för luktöverföring Batteriåtervinning För att optimera återvinning med vätskekopplade batterier finns de i ett flertal olika utföranden. Återvinningsbatterier är lämpliga att använda när till- och frånluftssystemen är åtskilda eller då man inte kan tolerera något läckage mellan till- och frånluft. För att optimera återvinningen finns ett flertal olika utföranden Ingen risk för luktöverföring Uteluft Uteluft Tilluft Tilluft 20 Frånluft ºC Frånluft Avluft Avluft -20 ºC 15 ºC värma 5 ºC En kall vinterdag med en utomhustemperatur på -20ºC kan vi med hjälp av en roterande värmeväxlare återvinna så mycket av värmen i frånluften att tilluften förvärms till 15ºC. I detta fall behöver vi endast värma luften 5ºC i stället för 40ºC, för att få en inblåsningstemperatur på 20ºC. Roterande värmeväxlare -serien har ett stort urval av rotorer för värme-, kyl- och fuktåtervinning med låga tryckfall och hög verkningsgrad. Rotorerna finns i olika utföranden för att optimera din LCC-kalkyl. Samtliga rotorer har steglös varvtalsreglering för konstanthållning av temperatur. Högeffektiv värmeåtervinnare med torr temperaturverkningsgrad upp till 87 % Standard- eller plusutförande för optimal värmeåtervinning Verkningsgrad I branschen presenteras prestandan av värmeåtervinnare på olika sätt. Det pratas till exempel om torr och våt temperaturverkningsgrad. Enligt standard EN 308 är det torr verkningsgrad som ska redovisas. Detta för att inte ge vilseledande hög prestanda, genom att felaktigt nyttja luftfuktigheten. I flera av storlekarna finns det olika diametrar på rotorerna för att ytterligare optimera verkningsgraden Finns med hygroskopisk yta för ökad kylåtervinning 6 7

5 Behagligt inomhusklimat utan installationer utomhus Delar av -serien går att få med integrerat kylaggregat. I och med detta får du en totallösning för ventilation och komfortkyla, som inte kräver några installationer utomhus. CE-märkt installation för ventilation och komfortkyla, som alltid är provkörd i vår testanläggning. Ett aggregat med integrerad kyla kräver betydligt mindre energi än med ett externt kylaggregat. Med våra integrerade kylaggregat krävs det inga installationer utomhus. Bilden till vänster visar en installation av ett vätskekylaggregat med kylmedelskylare som oftast placeras på taket. I byggnaden på bilden till höger sitter kylaggregatet EcoCooler integrerat i luftbehandlingsaggregatet. Det medför en mer arkitektoniskt tilltalande lösning. Kylaggregatets alla delar finns inbyggda i luftbehandlingsaggregatet. Du får en komplett Inom -serien finns det integrerade kylaggregatet EcoCooler till storlek EcoCooler EcoCooler är en totallösning som uppfyller ditt behov av kyld luft, låga installationskostnader och sänkta driftskostnader. I vissa byggnader varierar luftflödet mycket och det krävs hög noggrannhet av tilluftens temperatur. EcoCooler har frekvensomformare för steglös reglering av kyleffekten. Luftflöde 0,15 10 m³/s, kyleffekt kw Högt COP, 4 7 Optimal för stora variabla luftflöden VAV Finns med kylåtervinning Inga installationer utomhus Korta bygglängder för enkel intransport och mindre installationsutrymmen Komplett CE-märkt kylinstallation PATENT Vi har utvecklat en unik kylbatterilösning till EcoCooler. Tekniken innebär en ytterligare temperatursänkning på Traditionell installation på taket. Integrerad kyla i luftbehandlingsaggregatet innebär att du slipper störande installationer på taket. Uteluft Tilluft Frånluft Uteluft Avluft Tilluft Frånluft 22 ºC cirka 8 %, utan tillförd energi. Kylåtervinning Kylaggregatet EcoCooler kan fås med en inbyggd roterande värmeväxlare för kylåtervinning i sekvens med kylaggregatet. På så sätt skapas maximalt energiutnyttjande och en låg anslutningseffekt. Till samtliga storlekar kan den roterande värmeväxlaren väljas i standard- eller plusutförande för optimal återvinning. Båda utförandena kan levereras med hygroskopisk yta, vilket sänker energianvändningen ytterligare. Visste du att... med EcoCooler blir driftskostnaden för att kyla en kontorsbyggnad på 300 m 2, bara cirka 2000 kr om året? Läs mer om EcoCooler i den separata broschyren. Uteluft Uteluft Tilluft Tilluft 16 Frånluft ºC 28 ºC 23,5 ºC kyla 7,5 ºC En varm sommardag med en utomhustemperatur på 28ºC, kan vi återvinna så mycket av kylan i frånluften att tilluften kyls till 23,5ºC. I detta fall behöver vi endast kyla luften 7,5ºC i stället för 12ºC, för att få en inblåsningstemperatur på 16ºC. 8 9

6 Presterar på topp Nytt hölje skapar fördelar Fläktar -serien finns med ett stort urval av direktdrivna fläktar och motorer för att optimera fläktarnas verkningsgrad och minimera elanvändningen. Varje fläkthjul och motor balanseras och testkörs tillsammans för att säkerställa funktionen, vilket ger en lång livslängd. De direktdrivna fläktarna är avsedda för varvtalsstyrning och har inbyggd roterande diffusor. De ger en låg ljudnivå och hög verkningsgrad. Remdrivna centrifugalfläktar med bakåteller framåtböjda skovlar finns också att beställa till -serien. EC-motorer Finns till storlekarna Genom vår höga utvecklingstakt blir vi hela tiden bättre på energioptimerad luftbehandling. Produktutvecklingen har nu lett till att hela sortimentet fått ett nytt hölje med ännu bättre design, passform och energiprestanda. Vi har arbetat med innovativa lösningar genom hela tillverkningsprocessen, vilket gör att vi nu kan erbjuda aggregat där värmeförlusten är ännu mindre. Enligt standard EN 1886 bestäms höljets klassificering av U-värdet. Ju lägre tal desto bättre isoleringsförmåga. ThermoLine Höljet finns i två utföranden. Standard är höljesklass T3 med U-värde 1,24*. För bästa energiprestanda kan du nu också välja ThermoLine som är ett hölje i klass T2 med U-värde 0,88*. Med höljesklass T2 minskar köldbryggorna. I fläktrum med hög luftfuktighet minskar därmed risken för kondensutfällning på aggregathöljet. Klass T2: U-värde 0,5 1,0 Klass T3: U-värde 1,0 1,4 Inbyggd varvtalstyrning Motorer med permanentmagneter PM med en verkningsgrad motsvarande IE3/IE4 Aggregat inomhus Motorer med integrerad frekvensomformare Styrning via 0 10 V H O 2 H O 2 En stor fördel med den nyutvecklade höljeskonstruktionen är att vi kan välja olika höljesklass på valda delar av aggregatet. Om vi exempelvis väljer intags- och avluftsdel för ett inomhusaggregat i ThermoLine T2, ger det den mest energi- och kostnadseffektiva lösningen. Finns till storlekarna PM-motorer med en verkningsgrad motsvarande IE3/IE4 Styrning via 0 10 V ThermoLine T2 T3 Det svarta plastinlägget i profilen bryter köldbryggan och är ett kännetecknen för höljet ThermoLine T2. Aggregat utomhus Motor för extern frekvensomformare Finns till storlekarna 060 till 3150 Motorer med verkningsgrad IE2/High Efficiency H O 2 H O 2 För ett utomhusaggregat är det i huvudsak till- och frånluftsdelarna som ger värmeförluster. Att välja dessa delar i ThermoLine T2, ger den mest energioch kostnadseffektiva lösningen. Tillval Motor med verkningsgrad IE3 PM-motor med verkningsgrad motsvarande IE3/IE4 ThermoLine T3 T2 * Uppmätt i model box enligt EN1886. Payback-tiden för ThermoLine beror på anläggningens driftsförutsättningar och energipriser

7 Hjälp på vägen Har du råd att låta bli? LCC Projekt Vårdcentral Aggregat LA01 Storlek 850 4,00/4,00 m³/s LCC-beräkningen från IV Produkt Designer ger dig snabbt en indikation på avkastning och payback-tid. Sammanställning för ekonomisk utvärdering Ekonomiska faktorer Dagens energipris el Förväntad realenergiprisökning el Dagens energipris värme Förväntad realenergiprisökning värme Realkalkylränta Brukstid Värderingssumma (nuvärdeskalkyl) Investering (I) Livscykelkostnad energi (E) Alfafaktor energi (A) Värderingssumma (I E x A) Differens värderingsbelopp 1,20 4,0 0,60 2,0 5, Nytt Befintligt , , ,00 4,00 1,39 85, ,00 4,00 3,20 50, Driftsdata Flöde tilluft Flöde frånluft Sfp-värde Växlarens temperaturverkningsgrad (torr) Årlig drifttid Här kan du följa ett exempel på beräkning till ett genomfört projekt för en vårdcentral. SEK/kWh % SEK/kWh % % år Driftsdata Flöde tilluft Flöde frånluft SFPv-värde Temperatur- verkningsgrad Årlig drifttid SEK SEK SEK SEK m³/s m³/s kw/m³/s % h Pay back tid med hänsyn till energiprisökning: 4,5 år Avkastning på investering (exklusive kalkylränta): 21,1 % Besparing Pay back Nytt Befintligt 4,0 4,0 m3/s 4,0 4,0 m3/s 1,39 3,20 kw/m3/s 85 % 50 % h Belopp Investeringskostnad för aggregat och installation kr Payback-tid med hänsyn till energibesparing 4,5 år Avkastning på investering (exklusive kalkylränta) 21,1 % :31:38 Vi har tagit fram ett hjälpmedel där du själv enkelt kan göra beräkningar med data för ditt projekt. Med programmet IV Produkt Designer kan du enkelt och snabbt dimensionera aggregat för olika behov. Du får en måttsatt och färdig ritning med tekniska data innehållande SFPv-värden, temperaturverkningsgrad, ljuddata och mycket mer. Programmet genererar en tredimensionell modell av luftbehandlingsaggregatet, som kan exporteras till AutoCAD och MagicCAD (DXF/XML) År IV Produkt Designer G3 Version Värdeökning I och med att driftskostnaden sjunker så får man en betydande värdeökning av fastigheten. Du kan även göra en fristående LCC-beräkning på ett befintligt eller nytt aggregat. Detta ger dig också möjligheten att beräkna lönsamheten vid utbyte av äldre aggregat. IV Produkt Designer finns att ladda ner kostnadsfritt på eller kontakta oss, så hjälper vi självklart dig

8 Projekt vi levererat till Här är ett urval av de tusentals projekt där vi, tillsammans med konsulter och installatörer, använt vårt breda sortiment för att leverera innovativa lösningar för en energi- och kostnadseffektiv luftbehandling. Tunnelbanan i Prag, Tjeckien Kastrup flygplats i Köpenhamn, Danmark Passivhus i Växjö, Sverige... under åren Nordeuropas största sjukhus Skejby i Århus, Danmark Leicesters Curve Theatre, England TV-tornet i Tallin, Estland Konserthuset Harpa i Reykjavik, Island Titanic-museet i Belfast, Storbritannien ÅF s huvudkontor i Stockholm, Sverige. Godkänt enligt Green Building Experium, upplevelsecentrum i Sälen, Sverige

9 IV Produkt AB SF SE Detta är bara en del av vårt breda sortiment. Se hela vårt utbud på eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Välkommen att kontakta oss Växjö Sjöuddevägen Växjö Växel: Styrsupport: Göteborg Telefon: Stockholm Telefon: Örebro Telefon: Kramfors Telefon: Malmö Telefon: Norrköping Telefon:

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

Miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat

Miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat Miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Alf Sjöberg, ägare och

Läs mer

Skapar bra inomhusklimat och sparar energi

Skapar bra inomhusklimat och sparar energi Skapar bra inomhusklimat och sparar energi 1 Vi skapar bra inomhusklimat och sparar energi IV Produkt skall utveckla, tillverka och sälja miljöoch energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Mattias Sjöberg

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

www.ivprodukt.se Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5

www.ivprodukt.se Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5 Nummer 3 Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5 Smarta Envistar Top underlättar arbetet mitten Energi från datorer

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar DVCompact 10-150 Luftmängd 0,3-15 m 3 /s 2 DVCompact DVCompact Ett unikt bidrag till

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi Teknisk Handbok Luftbehandlingsteknologi Innehållsförteckning 1 INLEDNING Handbokens syfte och mål 9 Presentation av handboken 9 2 ALLMÄNT OM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Inledning 11 3 LUFTENS EGENSKAPER Inledning

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt. Säkerställer en snabb återbetalning på din investering. www.lindab.se. lindab vi förenklar byggandet

Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt. Säkerställer en snabb återbetalning på din investering. www.lindab.se. lindab vi förenklar byggandet lindab vi förenklar byggandet Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab Solo Det självklara valet helt enkelt Föreställ dig ett system med tilluftsbafflar där det är möjligt att kyla

Läs mer

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin INOMHUSDELAR PKFY-P-VBM-VGM PFFY-P-VKM-E PCFY-P-VGM-E Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E PLFY-P-VLMD-E PMFY-P-VBM-E

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

IVT luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna.

IVT luft/luftvärmepumpar. Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. IVT luft/luftvärmepumpar Nordic Inverter höjer värmen och sänker energikostnaderna. Litet ingrepp, stor besparing. Det är vad vi kallar smart teknik. Sveriges tryggaste värmepumpar. Principen med en luft/luftvärmepump

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer