Envistar. En serie energieffektiva luftbehandlingsaggregat till flerbostadshus med FTX-system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Envistar. En serie energieffektiva luftbehandlingsaggregat till flerbostadshus med FTX-system"

Transkript

1 En serie energieffektiva luftbehandlingsaggregat till flerbostadshus med FTX-system

2 Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio år Flygplatsen i Köpenhamn, konserthuset Harpa i Reykjavik, idrottsarenor, skolor, kontor, sjukhus, köpcentrum och bostäder har låg energianvändning tack vare IV Produkt. Listan kan göras lång över de projekt vi har medverkat i. Genom energieffektiva luftbehandlingsaggregat gör vi det möjligt att återvinna energi, öka fastigheters värde och spara på jordens resurser. IV Produkt är ett privatägt företag i småländska Växjö som utvecklar och tillverkar innovativa lösningar för luftbehandling. Det har vi gjort sedan Europa står inför en stor utmaning. Många fastigheter behöver renoveras och behovet av nybyggnation är stort. Enligt EU-direktiv ska energianvändningen minskas med minst 20 % på befintligt fastighetsbestånd i Europa, senast år Våra luftbehandlingsaggregat i - och Flexomix-serien är testade av Eurovent enligt EN 1886 och EN När prestandaberäkningar bär märket ovan, vet du att de är certifierade av Eurovent Certification. 2 Enkelt för installatören Klarar lägenheter/aggregat Enkelt för hyresgästen + Patenterad avfrostningsteknik ODS för optimerad årsverkningsgrad Energioptimerad styrutrustning skräddarsydd för flerbostadshus PATENTER AD AVFROSTN ING ODS + Eurovent Certification är ett certifieringsorgan, som bland annat verifierar prestandan av luftbehandlingsaggregat enligt europeiska och internationella standarder. De säkerställer att man kan jämföra konkurrenter på lika villkor. Extremt låg energianvändning Enkelt för fastighetsägaren så låg som möjligt och ser det som en naturlig del av vår produktutveckling. Att vi är ISO-certifierade enligt 9001 och ser vi som en självklarhet. Våra produkter och vår långa erfarenhet gör att vi kan hitta lösningar för luftbehandling som passar just ditt projekt. Vi hjälper dig gärna personligen att uppnå vårt gemensamma mål att värna om jordens resurser. Redan 1991 var miljö- och energieffektivitet en del av vår affärsidé, vilket gett oss ett fokus på livscykelkostnaden, LCC. Det vill säga den totala kostnaden för inköp, drift, service och miljöpåverkan. Vi vill att den kostnaden ska vara En serie centralt placerade högeffektiva luftbehandlingsaggregat Utveckling, produktion och huvudkontor i Växjö. Idag är vi marknadsledande och har branschens högsta utvecklingstakt. Snabba beslutsvägar gör oss effektiva och genom vårt sätt att ta ansvar blir det enkelt och tryggt för dig som kund. Vi vill vara med och energieffektivisera Europas bostäder genom innovativa lösningar för luftbehandling. Därför har vi tagit fram ett skräddarsytt Home Concept för flerbostadshus, avsett både för renovering och nybyggnation. + Delbar för enkel intransport genom en 900 mm bred öppning Högeffektiv motströmsväxlare som värmeåtervinnare Temperaturverkningsgrad ska beräknas med torr luft. Exempelvis kan 82 % torr verkningsgrad motsvara cirka 90 % fuktig verkningsgrad. Läs mer om verkningsgrad längre fram i broschyren. 3

3 Bostadsventilation idag Bostadsventilation idag F-system, frånluftssystem utan värmeåtervinning Friskluft tas in via spaltventiler i fönsterramarna. Frånluften tas ut genom ventiler i badrum och kök. Värmen i detta system återvinns inte utan försvinner rakt ut via en frånluftsfläkt. +20 C FTXaggregat Äldre centralt placerat FTX-aggregat med batterivärmeväxlare, plattvärmeväxlare eller heatpipe Fördelar Fördelar Enkelt kanalsystem Nackdelar Enkel åtkomst för filterbyte och service. Exempelvis 30 lägenheter = 1 aggregat vilket medför 2 fläktar och 2 filter Central styrning och övervakning Ingen återvinning medför att mycket energi går till spillo Skilda luftvägar, ingen risk för luktöverföring mellan från- och tilluft Komplicerad åtkomst för filterbyte och rengöring av spaltventiler Nackdelar Kallt och dragigt Klarar ej Boverkets krav för renovering och nybyggnation uteluft frånluft avluft uteluft tilluft frånluft avluft Fläktar med låg verkningsgrad, oftast remdrivna, och med hög underhållskostnad Låg värmeåtervinningsgrad, % FTX F = frånluft Lägenhetsaggregat, FTX med värmeåtervinning T = tilluft X = värmeåtervinning Fördelar Värmeåtervinning Nackdelar uteluft tilluft frånluft avluft Många aggregat ger stor underhållskostnad. Exempelvis 30 lägenheter = 30 aggregat vilket medför 60 fläktar och 60 filter Komplicerad åtkomst för filterbyte Risk för störande ljud Dyrare installation än centralaggregat batterivärmeväxlare plattvärmeväxlare heatpipe 4 5

4 Får vi lov att presentera vår energieffektiva FTX-lösning Fördelar Centralt placerat Enkelt för fastighetsägaren Home Concept är en serie centralt placerade, högeffektiva FTX-aggregat skräddarsydda för flerbostadshus. Med specialanpassad styrutrustning och ett stort urval av fläktar, motorer och Specialanpassad styrutrustning för flerbostadshus Hög grad av värmeåtervinning, ska vara över 80 %, torr temperaturverkningsgrad Komponenter med låga tryckfall Eleffektiva fläktar, lågt SFPv-värde Vi rekommenderar ett SFPv-värde mindre än 1,5 kw/m 3 /s, vid kanaltryck Pa Klarar lägenheter/aggregat Enkelt för installatören Enkelt för hyresgästen Centralt placerade FTXaggregat skapar det bästa inomhusklimatet och ger den lägsta energianvändningen. värmeåtervinnare finns alla förutsättningar för energioptimerad luftbehandling. uteluft tilluft frånluft avluft FTX F = frånluft T = tilluft X = värmeåtervinning Enkelt ägande Känner du igen dig i någon av situationerna på föregående uppslag? Eller håller du kanske på med en nybyggnation? Då är vår rekommendation aggregat från Home Concept, som är skräddarsytt för flerbostadshus. I och med att det är centralt placerat förenklar du service och övervakning. Du minskar dina kostnader och behöver inte störa hyresgästerna för att se över aggregatet. Högeffektiv Med högeffektivt menar vi att värmeåtervinningen ska vara över 80 %, torr temperaturverkningsgrad. Dessutom har fläktarna som driver aggregatet ett mycket lågt SFPv-värde. Boverkets råd för SFPvvärde är 2,0 kw/m 3 /s, medan vi rekommenderar ett värde som är mindre än 1,5 kw/m 3 /s. 6 7

5 Vi värnar om resurserna Vilken lösning ska du välja? I luft som ska ventileras ut finns det ofta mycket värme. Vi vill inte att denna värme ska gå till spillo, utan återvinna så mycket som möjligt av den. Det gör vi genom olika typer av värmeväxlare. Vi återvinner alltså värmen som finns i frånluften till att värma den kalla luften som kommer utifrån. Inom Home Concept finns olika typer av högeffektiva värmeåtervinnare. Detta för att kunna erbjuda den mest optimala lösningen samtidigt som vi värnar om jordens resurser. Motströmsväxlare Låga underhållskostnader Ingen risk för luktöverföring Enkelt ägande Roterande värmeväxlare Lägre energianvändning Minde påfrysningsrisk Korta byggmått Motströmsväxlare 85 % av Home Concept levereras med motströmsväxlare. Förvärmare rekommenderas vid en dimensionerad utetemperatur, kallare än -22 C. Högre underhållskostnader Luft från spiskåpor ska inte ventileras via rotor PATENTERAD AVFROSTNING ODS Högeffektiv värmeåtervinnare med torr temperaturverkningsgrad upp till 85 % Patenterad avfrostningsteknologi ODS Optimized Defrosting System Ingen risk för luktöverföring Storlekarna , med luftflöde upp till 1,3 m 3 /s, kan transporteras genom en 900 mm bred öppning Jämförelse av årlig driftskostnad för motströmsväxlare och rotor I diagrammet nedan visar vi att den relativa fukten i frånluften har betydelse för hur mycket vi behöver avfrosta. Rotorn har en högre underhållskostnad, bland annat på grund av kolfilterbyte. Driftskostnaden ligger på ungefär samma nivå totalt sett. Kostnad (kr) Roterande värmeväxlare Home Concept kan även levereras med rotorer. Luften från spiskåpor ska inte ventileras via rotorn. Högeffektiv värmeåtervinnare med torr temperaturverkningsgrad upp till 87 % Kontinuerlig övervakning och styrning av tryckbalansen mellan till- och frånluft, säkerställer effektiv renblåsning Optimerad rotorhastighet för att minska risken för luktöverföring Aktivt kolfilter, som minimerar risken för luktöverföring, som tillval Tillsatsvärme Motströmsväxlare 30% relativ fuktighet Tillsatsvärme Motströmsväxlare 25% relativ fuktighet Kolfilter Tillsatsvärme El till fläktar El till fläktar El till fläktar Rotor med kolfilter Förutsättningar Luftflöde: 1 m 3 /s Temperaturverkningsgrad: 82 % Årsmedeltemperatur: +6 C Frånluftstemperatur: +22 C Tilluftstemperatur: +19 C Energipris för värme: 0,60 kr/kwh Energipris för el: 1,20 kr/kwh Styrfunktionen filterkontroll FLC Filter Lifetime Control, gör det möjligt att ställa in larm för byte av kolfilter Samtliga storlekar kan transporteras in genom 900 mm bred öppning Tänk på att motströmsväxlare och rotor ska vara anpassade och testade för bostäder. 8 9

6 Temperaturverkningsgrad Det diskuteras mycket om verkningsgrader. Det är viktigt att i denna diskussion hålla isär torr respektive fuktig verkningsgrad. Torr temperaturverkningsgrad på 82 % kan motsvara fuktig temperaturverknings- Installation i verkligheten grad på 90 %. Den fuktiga verkningsgraden är teoretisk och kan i praktiken inte utnyttjas på grund av påfrysning. Detta försöker vi åskådliggöra i diagrammen nedan. Temperaturverkningsgrad Fukten i frånluften avgör årsverkningsgraden Förutsättningar Årsmedeltemp. +6 C Värmeåtervinning avser torr verkningsgrad Årsverkningsgrad avser temperaturverkningsgrad Motströmsväxlare i delat utförande för enklare intransport. Storlekarna , med luftflöde upp till 1,3 m3/s, kan transporteras genom en 900 mm bred öppning. Teoretisk våt verkningsgrad Verklig verkningsgrad på grund av påfrysning/avfrostning Utnyttjad verkningsgrad Återvinning motströmsväxlare Frånluft 22 C 22 C RH (vid uteluft 5 C) 30% 25% Tillförd fukt 2,4 g/kg 1,6 g/kg Värmeåtervinning Årsverkningsgrad 82% torr 76% 82% torr 78% Förutsättningar Årsmedeltemp. +6 C Värmeåtervinning avser torr verkningsgrad Årsverkningsgrad avser temperaturverkningsgrad Återvunnen värmeenergi från motströmsväxlare Sommar, ingen återvinning Temperatur över önskad innetemperatur Energi till avfrostning av motströmsväxlare Tillsatsvärme, energi för att uppnå önskad inblåsningstemperatur Låt dig inte luras av olika marknadsföringsknep som att ange olika verkningsgrad på samma värmeväxlare. Torr verkningsgrad är den enda som går att mäta vid besiktning! 10 Samma värmeväxlare redovisad på olika sätt Torr, enligt EN % Rätt! Våt % Våt inkl. motorvärme % Årsenergi inkl. motorvärme % Före installation Efter installation FTX-aggregat med heatbank FTX-aggregat med motströmsväxlare Temperaturverkningsgrad: ca 40 % SFPv-värde: ca 3,5 kw/m3/s Energianvändning: 37 kwh/m2/år Temperaturverkningsgrad: 82 % SFPv-värde: 1,5 kw/m3/s Energianvändning: 10 kwh/m2/år Payback-tid: 3,9 år 11

7 Presterar på topp Energieffektiva fläktar EC/PM-motorer är standard till Home Concept. Direktdrivna och varvtalsstyrda fläktar Nytt hölje skapar fördelar Genom vår höga utvecklingstakt blir vi hela tiden bättre på energioptimerad luftbehandling. ThermoLine Höljet finns i två utföranden. Standard är höljesklass T3 med U-värde 1,24*. För bästa energiprestanda kan du nu också välja ThermoLine som är ett hölje i klass T2 med U-värde 0,88*. Produktutvecklingen har nu lett till att hela sortimentet fått ett nytt hölje med ännu bättre design, passform och energiprestanda. Mycket hög verkningsgrad Fläktar med mycket låg ljudnivå Fläktpaketen är monterade på skenor och är lätta att dra ut för att underlätta service Till varje aggregatstorlek finns flera olika fläktar och motorer för att kunna optimera verkningsgraden och minska elanvändningen, det vill säga lägsta möjliga SFPv-värde Vi har arbetat med innovativa lösningar genom hela tillverkningsprocessen, vilket gör att vi nu kan erbjuda aggregat där värmeförlusten är ännu mindre. Enligt standard EN 1886 bestäms höljets klassificering av U-värdet. Ju lägre tal desto bättre isoleringsförmåga. Med höljesklass T2 minskar köldbryggorna. I fläktrum med hög luftfuktighet minskar därmed risken för kondensutfällning på aggregathöljet. Klass T2: U-värde 0,5 1,0 Klass T3: U-värde 1,0 1,4 Aggregat inomhus Kanalvändare Vid motströmsväxlare måste frånluft alltid vara i den övre kanalen H2O En stor fördel med den nyutvecklade höljeskonstruktionen är att vi kan välja olika höljesklass på valda delar av aggregatet. Om vi exempelvis väljer intags- och avluftsdel för ett inomhusaggregat i ThermoLine T2, ger det den mest energi- och kostnadseffektiva lösningen. H2O Kanalvändare finns som tillbehör, och anpassar luftvägar till befintlig installation Befintlig installation ThermoLine T3 T2 Det svarta plastinlägget i profilen bryter köldbryggan och är ett kännetecknen för höljet ThermoLine T2. Aggregat utomhus Ny installation, med kanalvändare H2O H2O Filter Djupveckade påsfilter För ett utomhusaggregat är det i huvudsak till- och frånluftsdelarna som ger värmeförluster. Att välja dessa delar i ThermoLine T2, ger den mest energioch kostnadseffektiva lösningen. Låga tryckfallsegenskaper Lång livslängd få byten T3 Branschstandard på filterstorlekar där det är fysiskt möjligt Payback-tiden för ThermoLine beror på anläggningens driftsförutsättningar och energipriser. ThermoLine T2 * Uppmätt i model box enligt EN

8 Redo för utmaningar Home Concept manövreras med styrutrustning som är specialutvecklad av oss. Som hårdvara använder vi Siemens Climatix. Brandfunktioner frånluftsfläkt som brandgasfunktion fläkten klarar 1 h vid 70 C Aggregaten levereras med projektanpassade el- och styrscheman och du kan på ett enkelt sätt optimera flöden och temperaturer. All information ges i klartext via en handenhet, vilket förenklar drifttagning och övervakning. Du får ett komplett aggregat, som är anpassat och förprogrammerat för flerbostadshus. Det är funktionstestat och färdigt att driftsättas. Med styrutrustningen får du: Modbus TCP/IP som standard separat brandgasfläkt brandfläktsmotionering Webbserver i textformat via TCP/IP som standard Flera uppkopplingsmöjligheter Brandspjällsövervakning för upp till 8 spjäll Brandfläktsmotionering Optimerad tryckreglering, vilket säkerställer rätt luftmängd i alla driftslägen Energimätning av kompressoreleffekt SMS WEB Avläsning av filtertryckfall i display Brand- och rökgasfunktioner TEXT WEB Kommunikationsmöjligheter Med styrutrustningen är det enkelt att kommunicera med flertalet överordnade system. Till höger visas en principskiss över olika kommunikationsgränssnitt, samt IV Produkts projektanpassade webblösning. Hjälp på vägen En snabbguide till handterminalen och instruktionsfilmer hjälper dig att komma igång. nyheter! Med varje leverans medföljer drift- och underhållsanvisningar. Vill du hellre att vi hjälper dig med drifttagningen gör vi självklart det. Intern Modbus-kommunikation innebär mer information i handenheten vilket underlättar handhavande och support Dessutom erbjuder vi support och utbildningar för att underlätta drifttagning, service och energioptimering. Luftflödesövervakning, som standard Filterövervakning med larmgränser i förhållande till luftflöde, är standard 14 Kom direkt till instruktionsfilm för drifttagande av aggregaten. 15

9 Hjälp på vägen Har du råd att låta bli? LCC-beräkningen från IV Produkt Designer ger dig snabbt en indikation på avkastning och payback-tid. Här kan du följa ett exempel på beräkning till ett genomfört projekt för flerbostadshus. Driftsdata Nytt Befintligt Flöde tilluft 0,80 0,80 m3/s Flöde frånluft 0,80 0,80 m3/s SFPv-värde 1,50 3,50 kw/m3/s Temperatur- 82 % 40 % verkningsgrad Årlig drifttid h Vi har tagit fram ett hjälpmedel där du själv enkelt kan göra beräkningar med data för ditt projekt. Med programmet IV Produkt Designer kan du enkelt och snabbt dimensionera aggregat för olika behov. Du får en måttsatt och färdig ritning med tekniska data innehållande SFPv-värden, temperaturverkningsgrad, ljuddata och mycket mer. Programmet genererar en tredimensionell modell av luftbehandlingsaggregatet, som kan exporteras till AutoCAD och MagicCAD (DXF/XML). Investeringskostnad för aggregat och installation kr Payback-tid med hänsyn till energibesparing 3,9 år Avkastning på investering (exklusive kalkylränta) 24,3 % Värdeökning I och med att driftskostnaden sjunker så får man en betydande värdeökning av fastigheten. Du kan även göra en fristående LCC-beräkning på ett befintligt eller nytt aggregat. Detta ger dig också möjligheten att beräkna lönsamheten vid utbyte av äldre aggregat. IV Produkt Designer finns att ladda ner kostnadsfritt på eller kontakta oss, så hjälper vi självklart dig

10 Projekt vi levererat till Här är ett urval av de tusentals projekt där vi, tillsammans med konsulter och installatörer, använt vårt breda sortiment för att leverera innovativa lösningar för en energi- och kostnadseffektiv luftbehandling. Nordeuropas största sjukhus, Skejby i Århus, Danmark Kastrup flygplats i Köpenhamn, Danmark... under åren Lägenheter Stockholm, Sverige Passivhus i Växjö, Sverige Lägenheter Råslätt, Sverige Konserthuset Harpa, Island Lägenheter Jönköping, Sverige Lägenheter Stockholm, Sverige ÅF s huvudkontor i Stockholm, Sverige. Godkänt enligt Green Building Experium, upplevelsecentrum i Sälen, Sverige

11 Top Utföranden Höger eller vänsterutförande väljs vid projektering enligt exempel nedan. Teknik Kanalanslutningar uppåt 5 storlekar Luftflöde 0,1-2,0 m³/s ( m 3 /h) Filterkontroll kolfilter - FLC EC-motorer med mycket hög verkningsgrad Styrutrustning Siemens Climatix Energioptimeringsfunktion - ECO Kolfilter som tillval Återvinnare, rotor anpassad för bostäder Sparar upp till 75 % av golvytan Högerutförande 04, 06 och 10 Högerutförande 16 och 21 Top 16 och 21 levereras i 3 st delar, som har en maximal längd av 890 mm. Kanaltillbehör Uteluft Tilluft Frånluft Avluft Kapacitet och tekniska data Mått (mm) Luftflöden (m 3 /s) Storlek Bredd Höjd Längd aggregat Längd fläktdel Längd rotor Kanalanslutning Vikt (kg) Med rotor exkl. kolfilter Med rotor inkl. kolfilter Min SFPv 1,5 Max Min SFPv 1,5 Max Extern avsäkring Ø c 0,10 0,24 a 0,33 a 0,10 0,22 a 0,30 a 230V 10AT c 0,15 0,40 a 0,51 a 0,15 0,38 a 0,51 a 3 400V 10AT c 0,20 0,58 b 0,86 b 0,20 0,54 b 0,86 b 3 400V 10AT d c 0,30 1,13 b 1,43 b 0,30 1,07 b 1,20 b 3 400V 10AT d c 0,40 1,51 b 1,93 b 0,40 1,44 b 1,50 b 3 400V 16AT a - Gäller för aggregat med spjäll, F7-filter tilluft, M5-filter frånluft, vattenbatteri 60/30 C med tillufttemp +20 C och kanaltryck 150 Pa b - Gäller för aggregat med spjäll, F7-filter tilluft, M5-filter frånluft, vattenbatteri 60/30 C med tillufttemp +20 C och kanaltryck 200 Pa c - Inkl. vattenbatteri värme (ej vätskefyllt) d - Levereras i 3 st delar För objektspecifik data se produktvalsprogram IV Produkt Designer Compact Utföranden Placering av anslutningar för uteluft respektive tilluft samt höger- eller vänsterutförande kan väljas vid projektering enligt exempel nedan. Teknik Kanalanslutningar uppåt/sidan 4 storlekar Luftflöde 0,1-1,5 m³/s ( m 3 /h) Filterkontroll kolfilter - FLC EC-motorer med mycket hög verkningsgrad Styrutrustning Siemens Climatix Energioptimeringsfunktion - ECO Kolfilter som tillval Återvinnare, rotor anpassad för bostäder Inom- eller utomhusutförande Kanaltillbehör Högerutförande tilluft upptill Högerutförande tilluft nedtill Uteluft Tilluft Frånluft Avluft Kapacitet och tekniska data Mått (mm) Luftflöden (m 3 /s) Storlek Bredd Höjd Längd aggregat Kanalanslutning Vikt (kg) Med rotor exkl. kolfilter Med rotor inkl. kolfilter Min SFPv 1,5 Max Min SFPv 1,5 Max Extern avsäkring Ø c 0,10 0,24 a 0,35 a 0,10 0,22 a 0,30 a 230V 10AT c 0,15 0,40 a 0,52 a 0,15 0,38 a 0,52 a 3 400V 10AT c 0,20 0,54 b 0,86 b 0,20 0,52 b 0,86 b 3 400V 10AT c 0,30 1,19 b 1,44 b 0,30 1,11 b 1,20 b 3 400V 10AT a - Gäller för aggregat med spjäll, F7-filter tilluft, M5-filter frånluft, rotor, vattenbatteri 60/30 C med tillufttemp +20 C och kanaltryck 150 Pa b - Gäller för aggregat med spjäll, F7-filter tilluft, M5-filter frånluft, rotor, vattenbatteri 60/30 C med tillufttemp +20 C och kanaltryck 200 Pa c - Exkl. vattenbatteri värme (kanalmonteras) För objektspecifik data se produktvalsprogram IV Produkt Designer

12 Flex Utföranden Placering av anslutningar för uteluft, tilluft och rökgas-bypass kan väljas vid projektering. Nedan visas exempel på kombinationsmöjligheter för högerutförande inomhus. Aggregaten kan även projekteras i vänsterutförande och för utomhusutförande. Motströmsväxlare har som regel alltid frånluften uppe, men kanalvändare gör det möjligt att vända luftriktning och välja aggregat i en mängd olika kombinationer. Teknik 9 storlekar Luftflöde 0,11 4,5 m³/s ( m 3 /h) Återvinnare rotor alt. motströmsväxlare Kolfilter som tillval för rotor EC-motorer med mycket hög verkningsgrad Inom- eller utomhusutförande Styr Siemens Climatix Tryck-/flödesreglering Tryckreglerad renblåsningsfunktion rotor Optimerad avfrostningsfunktion - ODS Energioptimeringsfunktion - ECO Filterkontroll kolfilter - FLC Brandfunktioner Uteluft Tilluft Frånluft Avluft Grundutförande Exempel visar tilluft höger Kolfilter Endast till rotoraggregat Rökgas-bypass Placeras alltid närmast frånluftsfläkt. Rökgasanslutning på baksida, alternativt upptill vid frånluftsfläkt i övre plan. Rotor Tilluft nere C Tilluft uppe C Kapacitet och tekniska data Storlek Tvärsnittsmått (mm) Längd (mm) Luftflöden (m 3 /s) a Bredd b Höjd c Kanalanslutn. Fläktenhet Rotor Kolfilterenhet exkl. kolfilter inkl. kolfilter Min SFP v 1,5 Max Min SFP v 1,5 Max Extern avsäkring d Vikt grundutförande (kg) x ,11 0,30 0,48 0,11 0,30 0,30 10AT ,17 0,55 0,86 0,17 0,53 0,60 10AT ,29 1,03 1,50 0,29 0,96 1,20 10AT / 16AT ,38 1,42 1,83 0,38 1,35 1,50 10AT / 16AT ,47 1,73 2,50 0,47 1,50 1,50 10AT / 16AT / 25AT ,54 2,08 2,70 0,54 1,80 1,80 10AT / 16AT / 25AT Grundutförande Exempel visar tilluft höger. 115 Kanalvändare Används när till- eller frånluftsfläkt behöver byta plats uppe/nere för att t.ex. passa mot befintlig kanalanslutning. Bilderna visar exempel, fler kombinationer är möjliga. Kanalvändare med rökgas-bypass Kanalvändare med integrerad rökgasanslutning upptill. Placeras alltid närmast frånluftsfläkt. Rökgas-bypass Placeras alltid närmast frånluftsfläkt. Rökgasanslutning på baksida, alternativt upptill vid frånluftsfläkt i övre plan. Motströmsväxlare Kanaltillbehör ,20 0,44 0,62 10AT Storlek Kapacitet och tekniska data Tvärsnittsmått (mm) Längd (mm) Luftflöden (m 3 /s) a Bredd b Höjd c Motströmsväxlare Rökgas-bypass Min SFP v 1,5 Kanalvändare/ Kanalanslutn. Fläktenhet Max Att tänka på Anslutning för rökgas-bypass kan ske upptill alternativt baktill enligt exempel. Anslutning utförs alltid mellan växlare och frånluftsfläkt. Tillåten rökgastemperatur är max 70 C i min 1 h. Anslutningar i tak (upptill) kan inte förekomma i utomhusutförande. Extern d avsäkring x ,13 0,28 0,40 10AT ,33 0,82 1,12 10AT / 16AT ,42 1,01 1,44 10AT / 16AT ,48 1,51 1,90 10AT / 16AT / 25AT ,55 1,77 2,25 10AT / 16AT / 25AT ,66 2,06 2,80 16AT / 25AT ,85 2,65 3,50 25AT / 32AT / 40AT ,06 3,27 4,50 25AT / 32AT / 40AT 2090 Vikt grundutförande (kg) a - Gäller för aggregat med spjäll, F7-filter tilluft, M5-filter frånluft, vattenbatteri 60/30 C med tillufttemp +20 C och kanaltryck 200 Pa. b - Styrskåp ökar bredden med 170 mm på storlek 240 till 600. Över rotorn ökar bredden med 50 mm. c - För benstativ tillkommer 200 mm. Styrskåp ökar höjden med 290 mm på storlek 100 till 190. d - Vid 3 400V+N 50 Hz, avsäkring varierar beroende på val av fläktar/effektvarianter. För objektspecifik data se produktvalsprogram IV Produkt Designer 630

13 IV Produkt AB SEHC SE Detta är bara en del av vårt breda sortiment. Se hela vårt utbud på eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Välkommen att kontakta oss Växjö Sjöuddevägen Växjö Växel: Styrsupport: Göteborg Telefon: Stockholm Telefon: Örebro Telefon: Kramfors Telefon: Malmö Telefon: Norrköping Telefon:

Flexomix En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter

Flexomix En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio år Mästare på energieffektivitet Flygplatsen i Köpenhamn, konserthuset Harpa i Reykjavik,

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

Skapar bra inomhusklimat och sparar energi

Skapar bra inomhusklimat och sparar energi Skapar bra inomhusklimat och sparar energi 1 Vi skapar bra inomhusklimat och sparar energi IV Produkt skall utveckla, tillverka och sälja miljöoch energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Mattias Sjöberg

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat

Miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat Miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Alf Sjöberg, ägare och

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s Produktkatalog IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter. Detta

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehåll Stora K...1 Läsanvisning...1 Allmänt Dimensioneringsförfarande...2 Formler...3 Mollierdiagrammet...4 Begreppsförklaringar...5 Alternativ 1. Optimerad beräkning Luftflöde...6

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi Teknisk Handbok Luftbehandlingsteknologi Innehållsförteckning 1 INLEDNING Handbokens syfte och mål 9 Presentation av handboken 9 2 ALLMÄNT OM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Inledning 11 3 LUFTENS EGENSKAPER Inledning

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat

Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Enervent OY AB Sortimentsguide Luftbehandlingsaggregat Flödesområde 20-7000 l/s Energieffektiva ventilationsaggregat Roterande värmeväxlare Korsströmsvärmeväxlare Batterivärmeväxlare Eftervärmebatteri,

Läs mer

www.ivprodukt.se Utan rätt luftbehandling stannar Ge Kås i Ullared sidan 4 Flexobad sparar energi åt Polens modernaste badanläggning sidan 5

www.ivprodukt.se Utan rätt luftbehandling stannar Ge Kås i Ullared sidan 4 Flexobad sparar energi åt Polens modernaste badanläggning sidan 5 Utan rätt luftbehandling stannar Ge Kås i Ullared sidan 4 Flexobad sparar energi åt Polens modernaste badanläggning sidan 5 Flexomix installerades hos Finlands största köttproducent sidan 6-7 Nya generationen

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Avfuktningsaggregat FlexoPool. Produktöversikt och systembeskrivning

Avfuktningsaggregat FlexoPool. Produktöversikt och systembeskrivning Avfuktningsaggregat FlexoPool Produktöversikt och systembeskrivning IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter. Detta har vi gjort sedan 1969.

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer