TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN"

Transkript

1 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2011

2 Aktuellt 2 Logistiksystem PortIT får ett rejält lyft 3 Ett fartyg kommer lastat 4-5 Projekttävlingen Nya Västhamnen 6-7 Flytande naturgas - ett bränsle i tiden 8-9 Tävling 11 Win-win när Helsingborgs Yachtklubb tar över 12 Pirater - tema i Saudiarabien 13 Besök 15 Lastat och lossat Stuverikontoret brottsplats 18 Karantänshamnen i Helsingborg 19 Drag i Bogser Team Öresund Vi drar ner på bullret Nytt hanteringssystem med grensletruckar 24 Här är Åsa 25 Aktuell statistik 33 Kontakter i transportbranschen Helsingborgs Lucia 36 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Utgivning: 4 ggr/år Nästa utgåva: mars Upplaga: ex Redaktör: Andréas Eriksson Ansvarig utgivare: Jo Kristian Okstad Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg Telefon: e-post: Text: Weibull Ord & Idé Aktuellt Nu laddar vi för ett nytt år som Den bästa affärspartnern Varje dag hör och läser vi om kriser, permitteringar, varsel och neddragningar. Sällan, eller aldrig, har Europas ekonomiska läge varit så osäkert och gett så otydliga svar på våra frågor som inför planeringen av kommande år. Vår utmaning inför 2012 blir därför att hitta balansen mellan det korta perspektivet, som fokuserar på att anpassa sig till marknadsläget, och det långa perspektivet, där vi ska säkra kompetensen i Hamnen och utveckla verksamheten för en positiv framtid. Ett strategiskt grepp som vi tagit för det långa perspektivet är den projekttävling vi har utlyst, och vars syfte är att ge oss innovativa och kreativa lösningar för att bygga om och utveckla Västhamnen. Att effektivisera vårt befintliga hamnområde ser vi som ett nödvändigt steg för att kunna möjliggöra en framtida tillväxt. Glädjande har ett stort antal aktörer visat intresse för projektet, som nu är igång på allvar. Vår målsättning är att ta fram en övergripande utvecklingsplan för att möta utvecklingen de kommande åren. Styrelsen har nu godkänt vår strategiska plan för de närmaste åren. Och inom Helsingborgs Hamn AB sätter vi höga mål, vilket reflekteras i vår nya vision: Den bästa affärspartnern nu och i framtiden. Det strategiska arbetet omfattar allt ifrån ägardirektivet och vår övergripande vision ner till operativa målsättningar inom de olika avdelningarna. Kundfokus är givetvis en mycket central del i vårt arbete, och all feed back från våra kunder är ett viktigt rättesnöre. Vi kommer att följa upp vårt arbete med ett nöjd kund-index, som vi ber er att besvara. Hjälp oss bli ännu bättre på att hjälpa er. Frågan om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är ett politiskt ämne som har fått förnyad aktualitet. Nu finns ärendet högt på agendan både lokalt och på rikspolitisk nivå. Vi ser det som att man uppmärksammat vår expansiva region, dess närhet till kontinenten och Helsingborgs potential. Många undrar hur en fast förbindelse kommer att påverka hamnen. Mitt svar är att oavsett utfallet av dessa diskussioner kommer vi att ha kvar en färjeförbindelse i många år framöver. Därför måste vi säkra trafikunderlaget på HH-linjen genom att utveckla trafiken. En viktig del i detta är att Scandlines nu är inne i ett stort investeringsprojekt för att uppgradera samtliga färjor. Jag hoppas att både näringsliv och privatpersoner i Helsingborg med omnejd ser betydelsen av att upprätthålla en väl fungerande färjetrafik. Jag vill tacka samtliga för samarbetet under det gångna året, och trots mörka moln ser vi fram emot en positiv utveckling under Nu önskar jag alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Jo Kristian Okstad vd Helsingborgs Hamn 2

3 Logistiksystem PortIT får ett rejält lyft Helsingborgs Hamn kunde stoltsera med att vara den första hamnen i Sverige som utvecklade och installerade systemet PortIT. PortIT är ett internetbaserat system som ger både kunder och Hamnen möjlighet att spåra och följa containrar i realtid. Nu kommer den nya generationen: PortIT 8. Kristina Ahlberg, projektledare, Inport Med trådlös kommunikation mellan truckar, handterminaler och Hamnens IT-system förmedlas information i samma ögonblick som en container flyttas. Informationen visas samtidigt på Hamnens hemsida, där inloggade kunder kan följa och spåra sina containrar. Rätt information i rätt tid ger både mottagare och avsändare goda möjligheter planera sina leveranser. Helt nya möjligheter med 8:an Nya PortIT 8 lanserades i november. Förutom att all teknik har förnyats, för att klara framtidens krav på effektiva lösningar, har den grafiska presentationen förbättrats väsentligt. Nu presenteras alla vyer tydligt. Under Anlöp visas vilka kajer som är belagda, under Container finns last- och lossningsplaner. Men här kan man även se exakt var containern står på planen, och selektera på farligt gods, skador etc. Under Lagerhotell ser man placeringen i magasinet eller ute på lastplanen. Till Anlöp går det även att koppla Automatic Identification System (AIS), som gör det möjligt att identifiera fartyg samt fartygsrapporteringssystemet FRS. EDI och BI gör jobbet lätt Självklart är kommunikationen mellan Hamnen och våra kunder mycket viktig. För att underlätta det dagliga arbetet, samt minska ledtider och felkällor överförs strukturerad information enligt ett överenskommet format med Electronic Data Interchange (EDI). Till PortIT 8 kan även integreras ett Business Intelligence-verktyg som analys eller beslutsstöd. Lösningen kan appliceras på allt som är mätbart, till exempel TEU över kaj i år jämfört med förra året. Lättare att hämta och lämna containrar Under Föravisering Gate kan besöket i Hamnen föranmälas. Chaufförer som föranmäler sitt besök underlättar och förenklar både sitt eget och vårt arbete. Den som föranmält får även information om containerns status, och kan på så sätt undvika bomkörningar. Hamnen äger systemet Helsingborgs Hamns IT-system PortIT är utvecklat tillsammans med företaget Inport i Karlstad. Sedan årsskiftet ägs Inport AB av Helsingborgs Hamn AB. Vi ser mycket positivt på vår ägare som är mycket engagerad och ger oss goda möjligheter att utveckla PortIT, säger Kristina Ahlberg projektledare på InPort. Men vi är noga med att hålla isär rollerna ägare, kund. När Inport har aktiviteter i Hamnen är det 100 procent leverantörsrollen som gäller. PortIT 8 på gång Vi kommer att fasa in det nya systemet i verksamheten successivt, säger stuverichef Johan Ullenby. Men allra först genomför Inport tester, i en testmiljö, som kommer att utvärderas. Tanken är ju att nya PortIT ska fungera optimalt och underlätta för oss och våra kunder. Går allt bra så tror vi att version 8 kan komma plats i början av första kvartalet

4 Ett fartyg kommer lastat med julstämning Förr gick stora fartyg in till kaj och lossade tusentals löspallar med frukt. När fartyget med de allra första clementinerna kom, och de härligt orange frukterna lossades blev det glädjeyra både i Hamnen och staden. Clementinbåten var det verkliga startskottet för julmyset. Idag ser citrushanteringen helt annorlunda ut. Lossning av löspallar från konventionella fartyg är borta. Och det är kanske inte så konstigt, när man betänker de fördelar containern har i olika avseenden. Kjell-Åke Ranft är försäljningschef i Hamnen och kan det mesta om citrusfrukterna i Helsingborgs Hamn. Fortfarande 2001 ankom större delen av citrusfrukter på pall med konventionella fartyg, men containertrafiken hade börjat komma igång. Från och med 2002 började den konventionella trafiken minska alltmer från år till år för att upphöra helt år ton citrus Citrussäsongen börjar normalt sett i slutet av oktober, berättar Kjell-Åke Ranft. Då kommer det första fartyget med clementiner från Marocko. Under säsongen levererar Maersk containrar i veckan, och varje container är lastad med 20 ton clementiner. I februari/mars är clementinsäsongen över, men då börjar apelsinerna komma. Marocko står för merparten av citrusfrukten, men från och med februari/mars importeras citrus även i form av grapefrukt och citroner från t. ex. Israel och USA. Citrussäsongen är vanligtvis över i slutet av maj. Helsingborg ligger helt rätt Helsingborgs Hamn är Nordens största hamn vad gäller direktimport av frukt och grönt. Förutom citrusfrukter importeras bl. a. äpplen, päron och bananer samt grönsaker som lök, majs, morötter och potatis. En anledning till detta är att de stora importörerna, till exempel ICA, Everfresh och Saba, har valt att lokalisera sig just i Helsingborg. Och här kan nog Helsingborgs Hamn ta åt sig äran för att ha en väl fungerande hamn och vara just den logistiska knutpunkt som importföretagen kräver. Nytt användningsområde av kylmagasinen Sedan två år tillbaka har logistikmönstret i Hamnen förändrats. Tidigare förvarades till stor del den lossade frukten i Hamnens egna kylmagasin. Nu har importföretagen egna kylanläggningar i Helsingborg med omnejd dit de fraktar sin frukt för tömning direkt från container. I Hamnens kylmagasin har kylaggregaten stängts ner, och magasinen har fått en helt ny funktion. Till stor del fungerar nu dessa magasin som mellanlager för Procordias import av tomatpasta i fat. Fördel container Tidigare hade fartygen ton citrus på lika många pallar i lasten, som lossades och ställdes in i Hamnens kylmagasin för senare utlastning till bil för transport till centrallager eller direkt till varuhusen. Importörerna har tidigare bundit upp jämförelsevis väldigt mycket pengar i stora leveranser, berättar Kjell-Åke Ranft. Hela volymen har inte 4

5 alltid varit såld vid ankomst till Hamnen, och från och till har sämre efterfrågan inneburit höga externa lagringskostnader för importörerna, vilket naturligt i slutändan har påverkat priset för konsumenten. En fördel med containertrafiken är att man får ett mer kontinuerligt flöde och inte behöver binda upp så stora volymer vid ett och samma leveranstillfälle, och man får därmed per automatik kortare mellanlagring i kylmagasin. Containrar är framtiden Att Hamnen skulle gå tillbaka till konventionell fartygstrafik håller inte Kjell-Åke Ranft för troligt. Containertrafiken har under överskådlig framtid kommit för att stanna, och faktum är att vi inte kan ta emot konventionella fartyg längre. I takt med att containertrafiken som bemanningsmässigt inte kräver lika stora resurser - har ökat, har vi anpassat kostymen. Konventionell trafik är mycket resurskrävande, både när det gäller manskap och kranar. För att kunna upprätthålla och ekonomiskt motivera sådana resurser måste man ha en hög anlöpsfrekvens för detta trafikslag, och sådan frekvens finns åtminstone för vår del inte längre. Vi har sålt i stort sett alla våra konventionella kranar och satsar fullt ut på att fortsätta utvecklas som Containerspecialisten. Får det lov att vara en banan till jul? - Visst har importen gått upp och ner under åren, säger Kjell-Åke Ranft. Till exempel importerades ton frukt och grönt via Hamnen under 2008, men 2009 endast ton. En naturlig förklaring borde vara, att även frukt- och gröntkonsumtionen är konjunkturkänslig var importen tillbaka på över ton, och i år förväntas den sjöburna volymen uppgå till cirka ton. Bananimporten till Helsingborg sjövägen har ökat kraftigt de senaste åren. Bananvolymen beräknas i år uppgå till ca 1/3 av den totala fruktimporten, och är därmed det i särklass enskilt största fruktslaget som anländer med fartyg till Helsingborg. Vår hälsa är idag ett kärt debattämne, och de flesta av oss är säkert övertygade om att ett dagligt intag av frukt och grönsaker i stor utsträckning bidrar till en god hälsa! 5

6 Projekttävlingen för Nya Västhamnen i full gång Följande team har gått vidare till projekttävlingen angående Västhamnen Ramböll Sverige AB, Hamburg Port Consultans HPC, Liljewall Arkitekter COWI AB, Wingårdhs, SSPA. Seaport Group WSP Sverige AB & WSP Africa Coastal Engineers, Wåhlin arkitekter AB Arkitektfirmaet C.F. Möller A/S, Berg Arkitektkontor AB, Haskoning Nederland B.V. Den 29 november fick teamen veta vilka som gått vidare. Redan den 5 december körde tävlingen igång med att Helsingborgs Hamn presenterades för de tävlande. De tävlande teamen kommer att betalas med kronor vardera när de kommer in med ett godkänt förslag. Om de tävlande röjer sin identitet innan vinnaren utsetts diskvalificeras de. Tävlingen lyder under upphandlingslagen (LUF). Andréas Eriksson, Marknads-och Informationschef, Helsingborgs Hamn. Vi har ett angenämt problem: Helsingborgs Hamn har mycket hög belastning och marknadsandelarna ökar kontinuerligt. Men problemet är att Hamnens infrastruktur inte är optimal. För en framtida tillväxt och för att kunna öka vår lönsamhet på lång sikt måste vi effektivisera hamnens yta. I höstas utlystes därför en projekttävling med målet att utveckla och bygga om Västhamnen. Projekttävlingen för Nya Västhamnen är en tävling i flera steg. Först utlystes en prekvalificering där intressenter fick komma in med sina anbud. Utifrån anbuden har nu fyra team utsetts som får chansen att utforma var sitt förslag till Hamnens framtida gestaltning. De fyra tävlingsbidragen kommer att visas på en utställning i maj nästa år. Tävlingsuppgiften är att utforma Västhamnen till en modern containerterminal med kapacitet att möta års volymutveckling. De tävlande ska bland annat ge förslag på en ny gate som är gemensam för all trafik, utforma ny kajsträckning och effektivisera logistiken i och mellan terminalerna. Stora krav kommer att ställas på yteffektiva lösningar, som ska fungera väl med omgivande bebyggelse. Efterlyses: expertteam för komplex uppgift Tävlingen vänder sig till intressenter med kunskap inom arkitektur, byggnation, logistik och effektivisering, maskinkonstruktion och med nautisk kompetens. Prekvalificeringen var helt öppen, och det var fritt att lämna anbud för vem som helst. Förutsättningar och regler för tävlingen lades i en upphandlingsdatabas med offentlighet inom hela EU-området. Informationen om tävlingen spreds också via pressreleaser och vår hemsida. Var är alla? Den 11 november var slutdatum för anbud till prekvalificeringen. Den 10 november hade endast ett enda anbud kommit in, och en viss nervositet spred sig i hamnkontoret. Fanns det inga team med den kompetens man sökte? Hade man inte varit tydlig nog vid annonseringen? På morgonen den 11 november rasslade det till, och när dagen var slut hade man 14 anbud av mycket hög kvalitet. Det sista anbudet kom i ilfart med bil. Vår förhoppning var att några sammansatta team med expertkunskap skulle visa sitt intresse, och så blev det, säger Oskar Jonsson vd-assistent i Helsingborgs Hamn och projektkoordinator för tävlingen. De som kom in med anbud var främst svenska bolag med spetskompetens plockad både i och utanför Sverige. 14 kvalificerade anbud för denna mycket komplexa uppgift är väldigt bra. Detaljerat tävlingsdokument Programmet som styr de tävlandes arbete är utformat in i minsta detalj. Där står exakt hur tävlingsbidragen ska utformas och presenteras. Detta för att de tävlande ska ha samma utgångspunkt och kunna bedömas rättvist på samma grunder. Tävlingsbidragen kommer att vara helt anonyma. Det är en utmaning för oss i Hamnen att både vara konkreta och detaljstyra, men samtidigt uppmuntra till kreativitet, säger Andréas Eriksson som är Hamnens marknads- och informationschef. Vi har givetvis själva stor kunskap om vår verksamhet och även en idé hur vi vill ha det. Men samtidigt vill vi vidga synen och ser värdet av idéer utifrån. Vi avser att jobba vidare med det vinnande teamet för att få fram ett förslag som vi kan lämna in för bedömning till vår ägare, Helsing- 6

7 Västhamnen från ovan. Foto: Bertil Hagberg För att möjliggöra tillväxt med god lönsamhet de kommande 20 åren är det viktigt att redan idag påbörja arbetet med att utveckla hamnens verksamhet. Projekttävlingen är inte bara spännande utan ett viktigt steg framåt i utvecklingen av stadens hamn. Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn. Oskar Jonsson, vd-assistent, Helsingborgs Hamn. Jo Kristian Okstad, vd, Helsingborgs Hamn. borgs stad. Teamen har ett generellt perspektiv på hamnar. Vi är experter just på vår hamn, och då kanske främst vad gäller ekonomi och lönsamhet. En av de stora utmaningarna blir också att bygga samtidigt som det dagliga arbetet fortgår parallellt. Vi planerar för framtiden Utifrån branschens och våra egna bedömningar kommer tillväxten för containerhantering på lång sikt att ligga på ca fem procent årligen. Att bygga om Västhamnen är ett sätt att möta utvecklingen och befästa Helsingborgs Hamn som Containerspecialisten. Med god planering och klok logistik kommer vi att kunna hantera allt större volymer på kortare tid och flerdubbla kapaciteten. Men självfallet ligger vårt fokus alltid på våra nuvarande kunder. Därför väntar vi inte på att projektet kör ingång. Vi skapar nya ytor, effektiviserar och gör förbättringar kontinuerligt, avslutar Andréas Eriksson. 7

8 Flytande naturgas Sjöfarten drivs idag med konventionella bunkeroljor. För att skydda miljön har den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) beslutat att de fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön ska minska sina svavelutsläpp ner till 0,1 procent från år Eftersom tillgången på lågsvavlig olja är begränsad finns ett stort behov av ett alternativt bränsle. HELGA är ett projekt för flytande naturgas. Vad är vad? Naturgas och biogas består till största delen av metan. Naturgas är ett fossilt bränsle som importeras. Biogas är ett förnybart bränsle som produceras lokalt, oftast genom rötning av avfall. Den gas som vanligtvis används i fordon är i komprimerad form. Komprimerad naturgas/ fordonsgas (CNG) eller komprimerad biogas (CBG). Flytande naturgas (LNG), flytande biogas (LBG). Gasen blir flytande när den kyls ner till 162 C. Vid nedkylning minskar volymen cirka 600 gånger. På så sätt får man plats med mer bränsle. NSR/Terracastus i Helsingborg är världens största anläggning för uppgradering av metangas till flytande biogas (LBG). Utanför Helsingborg passerar tre miljoner lastbilar årligen. NSR kommer därför att bygga en tankstation för LBG. I detta system kan LNG från Hamnen användas om det blir brist på LBG. PO Jansson 2009 startades ett projekt för att stödja sjöfarten i processen att övergå till ett alternativt bränsle: flytande naturgas (LNG). Projektet, som kallas HELGA (Helsingborg Liquefied Gas Association), drivs av Helsingborgs Hamn AB, Sveriges Hamnar, Energigas Sverige, NSR, Öresundskraft och Kemira. PO Jansson, tidigare vd i Helsingborgs Hamn AB var med om att starta projektet och är nu projektledare i HELGA. LNG ett alternativt bränsle till sjöfarten Beslutet av IMO att bunkeroljan endast får innehålla 0,1 procent svavel skapar problem, säger PO Jansson. Det finns både bra och dålig olja. Redan nu används till exempel den bästa oljan som finns i våra färjor mellan Helsingör och Helsingborg. Men riktigt bra olja är dessvärre svårt att hitta, och priserna kommer att rusa i höjden. Som en konsekvens av detta beräknas svensk export- och importindustri få ökade kostnader. Ett alternativ till bunkeroljan är flytande naturgas (LNG). Naturgas är visserligen ett fossilt bränsle, men många ser inte fördelarna med gasen. LNG ger inget svavelutsläpp alls, dessutom är det ett bränsle som finns. En gashub i Helsingborg Projektet HELGA undersöker vilka möjligheter det finns att bygga en tankstation och lagringsanläggning för flytande natur- och biogas på Kemiras område. Vi kommer att importera gas från lämpliga länder, berättar PO Jansson. Gasen kommer i flytande form med fartyg. Helsingborgs Hamn har ett unikt läge, här passerar fartyg varje år men även tre miljoner fordon. Det är en trafikvolym som ger ett bra underlag för verksamheten. Leden utanför Helsingborg är en av världens mest trafikerade farleder. Det är därför logiskt att man placerar en tankningsplats där båtarna ändå passerar. I Hamnen finns dessutom en naturlig djuphamn som tillåter fartyg att gå in och tanka. LNG kan användas som komplement till flytande biogas (LBG) för tung landsvägstrafik. Förutom en tankstation, för både sjöfart och tung trafik, kan en ledning för industrigas byggas. 8

9 ett bränsle i tiden Färjorna har redan den bästa oljan. Hett ämne ute i Europa Frågan om att hitta ett alternativ till bunkeroljan drivs hårt i Europa. Att hitta alternativa bränslen är därför också angeläget för transportnäringen. Med LNG kan man minska såväl partiklar som kväveoxider (Nox) och svaveloxider (Sox). EU uppmuntrar att fler länder söker bidrag till förstudier, nu har tio europeiska hamnar sökt medel. HELGA söker 12 miljoner från EU HELGA har sökt EU-bidrag för att starta en förstudie och en marknadsanalys. En utredning behövs för att gå igenom vad som krävs för att bygga en anläggning i Helsingborg. EU betraktar sjöfartens möjligheter att avlasta vägarna i Europa som oerhört viktig och välkomnar alla initiativ att förbättra miljön genom avlastningar av vägnätet. Vi tror att EU blir glada för vår ansökan, säger PO Jansson. Nu ser de att det börjar att hända något i hamnarna. Vi väntar nu på ett svar som förhoppningsvis kommer i december. Om vi blir godkända får vi betala 50 procent själva, det vill säga cirka 6 miljoner kronor. Vi måste tänka framåt Arbetet med HELGA görs inte enbart för att följa svaveldirektivet, säger PO Jansson. Vi måste utveckla alternativa energikällor i tid. Vi vet alla att oljan kommer att ta slut så småningom. Svenska Petroleum & Biodrivmedelinstitutet (SPBI) säger att oljan, med de fyndigheter man känner till idag, räcker cirka 40 år till. Gas beräknas räcka i 100. Om man kombinerar oljan med gas så kommer oljan att räcka längre. Då finns det plötsligt två alternativ. Kanske kan man även hålla nere kostnaderna på sikt. LNG är ett klart konkurrenskraftigt bränsle. Gasen kommer att ha en god möjlighet att konkurrera med bunkeroljan, avslutar PO Jansson. 9

10 CHIPOLBROK First class in project and heavy lift cargo since 1951 Hansa Shipping Better ships Better service Better opportunities Scandinavia Europe Middle East India China Far East USA Europe HANSA SHIPPING AB LINER AGENTS CHARTERING PROJECT FORWARDING Klippan 1 A, Göteborg Tel , Fax UTC Overseas AB Rådhustorget 10, 2nd floor Helsingborg, Sweden. Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Web-page: Projekttransporter och spedition Export/Import. Skräddarsydda transportlösningar. Sjöfrakt BreakBulk/FCL/LCL Export/Import. Flygfrakt Export/Import. Export/Import förtullning. Inlandstransporter och distribution. 10

11 1:a pris Tur/returresa Helsingborg-Helsingör samt Rödby-Puttgarden med Scandlines. 2:a och 3:e pris Tur/returresa över Öresund för bil och 9 personer med Scandlines. 4:e och 5:e pris Tur/returresa över Öresund med Scandlines för 2 personer. Vinnare nr : Per Jonsson, Green Cargo 2:a pris: Anna Jensen, GDL Transport AB 3:e pris: Niklas Backman, Perstorp AB 4:e pris: Lars Fransson, IKEA Svenska AB 5:e pris: Bertil Svensson, Sv Radio Tröstpriser till: Ola Joslin, Stockholms Hamn AB, Ingela Holmqvist, SCT Transport AB, Anders Englund, Agility AB, Fredrik Jannesson, Globaltrans AB, Jonas Fredlund, GDL Transport AB Tävla med Turlistan nr Vilket nummer har den nya PortIT-versionen? a. 7 b. 8 c. 9 Grattis! vinnarna i tävling 3/11 2. Hur många ton förväntas den sjöburna importen av frukt och grönt bli 2011? a b c Vad heter projektet med flytande naturgas? a. Greta b. Berta c. Helga 4. Hur förkortas Bogserteam Öresund? a. BTÖ b. BÖR c. ÖTB 5. Vad heter Helsingborgs lucia? a. Petra b. Sofia c. Emma Namn: Företag: Adress: Postnr/ort: Skicka eller faxa svaret till Turlistan/Tävling 3/11, Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg. Fax:

12 Win-Win när Helsingborgs Yacht Club tar över driften av Norra Hamnens småbåtshamn Vår uppfattning är att både vi och Helsingborgs Yacht Club blir vinnare vid överlåtelsen, säger Mats Rosander, trafikchef på Helsingborgs Hamn. Föreningen får möjlighet att påverka driften av verksamheten, och vi i Hamnen kan inrikta oss helt på vår kärnverksamhet. Helsingborgs Yacht Club (HYC) är en ideell förening för fritidsbåtsverksamhet med ungefär 600 medlemmar. Det finns cirka 300 fasta båtplatser och 100 gästplatser i Norra Hamnen. Vid årsskiftet kommer Helsingborgs Hamn att överlåta driften av småbåtshamnen till medlemmarna i HYC. Helsingborgs stad beslutade år 2000 att Helsingborgs Hamn skulle ta hand om förvaltningen. Det har sedan dess varit Hamnens uppgift att fatta beslut om båtplatser, hamnavgifter, gästplatser, underhåll och investeringar. HYC har kunnat nyttja alla faciliteter, men har samtidigt inte kunnat påverka driften av verksamheten. Containerspecialist på heltid Det har länge funnits ett önskemål från HYC om att få ta över driften av småbåtshamnen, säger Mats Rosander, och det är rimligt att de gör det nu. Vårt tioåriga huvudavtal med Helsingborgs stad har gått ut och vi arbetar nu under förlängningsklausuler. Samtidigt har Helsingborgs Hamn nu fått ett ökat lönsamhetskrav från sin ägare, staden Helsingborg, och vi vill därför renodla vår verksamhet. För Helsingborgs Hamn är småbåtshamnen ingen kärnverksamhet, det är containerhantering. Vi vill ägna oss åt att vara Containerspecialisten. Ökad servicegrad mot gästande båtar Vi tror att verksamheten kommer att skötas effektivt när medlemmarna själva får större inflytande att kunna besluta om verksamheten. Till exempel kan HYC påverka servicenivån enligt egen ambition och får möjlighet att med ideella krafter förbättra servicen till Småbåtshamnen i Norra Hamnen en lägre kostnad, något som Hamnen inte kan som kommersiellt vinstdrivande bolag. Hamnen kommer dock även i fortsättningen att ansvara för den årliga besiktningsverksamheten för att säkerställa att småbåtshamnen upprätthåller sin status. I övertagandet ingår dessutom en underhållsplan som HYC måste följa. Nu är alla överens, beslutet är fattat av Helsingborgs stad, och den 1 januari 2012 tar HYC över. För att lugna alla båtägare vill jag till sist berätta att alla behåller sin plats i båtplatskön, avslutar Mats Rosander med ett leende. 12

13 Pirater, tema på säkerhetssymposium i Saudiarabien För tredje gången anordnade inrikesministeriet och gränskontrollen i Saudiarabien ett internationellt säkerhetssymposium. Årets huvudinriktning var ett uppmärksammat och aktuellt ämne: piratverksamhet i Indiska oceanen och Saudiarabiens farvatten. Frågor som diskuterades var bland annat om handelsfartyg ska ha möjlighet att ha beväpnade styrkor ombord. I värdlandets intresse ligger att samla kunskap och erfarenhet kring säkerhet från andra länder. Helsingborgs Hamns trafikchef, tillika brandingenjör, Mats Rosander hade därför inbjudits som talare med spetskompetens i säkerhetsfrågor. Andra föredrag som avhandlades under symposiet var sjöräddning och kustbevakning men även hur man ska agera vid räddningsinsatser i sandstorm, som visade sig vara snarlikt snöstorm. Bland cirka 20 talare fanns Hamnens Trafikchef Mats Rosander. Alla hamnar är skyldiga att uppfylla det globala terroristskyddet ISPS-koden, The International Ship and Port Facility Security Code, säger Mats Rosander. Symposiet avslutades med en mycket realistisk fullskaleövning med 600 deltagare från polis, militär, gränskontroll, sjukvården och flygvapnet. Vi speciellt inbjudna VIP-gäster fick beskåda ett piratangrepp. Hamninspektör Karl Rosberg, Transportstyrelsen, samspråkar med Rear Admiral Awwad Eid Al-Balawi, ansvarig för 3rd International Symposium on Maritime Disaster Management, hans assistenter och Trafikchef Mats Rosander. 13

14 GDL är ett samgående av Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL. Mer information på gdl.se Vår värld är lokal Ser du på transport och logistik som en frakt mellan två punkter? Eller delar du vår syn? 14 En del av koncernen

15 Under hösten 2011 besökte bland andra följande personer och företag Helsingborgs Hamn AB DHL Global Forwarding, Helsingborg Dotter och far från Conteam Repair, Julia och Kalle Jönsson. DHL Global Forwarding, Helsingborg Lars Petersson, Lars Nolander, Tina Toft och Henrik Fälldin, SCA Transforest AB. Roger Borggren, Eimskip Logistics, Magdalena Lindqvist, Gelita AB, Lena Borg, Eimskip Logistics, Mattias Hannen, Gelita AB och Magnus Svensson, Eimskip Logistics. 15

16 Sedan några veckor tillbaka är det MSC:s fartyg Athens Trader som anlöper Västhamnen en gång i veckan för att lasta och lossa containrar. Här ses fartyget vid kaj 904. På väg in till kaj ses här Unifeeders fartyg Mare. Unifeeder anlöper Västhamnen tre gånger i veckan och sköter själv klareringen av fartygen. 16

17 Från Brunswick, USA till Västhamnen, Helsingborg kom fartyget Schippersgracht för att lossa ton pellets för Öresundskrafts räkning. Citadel Shipping klarerade fartyget. Sedan i somras lägger TT:s fartyg till i Västhamnen vid läge 912. Fartygen anlöper efter midnatt och avgår cirka på morgonen. Här ses Nils Dacke vid premiäranlöpet i Västhamnen. 17

18 Stuverikontoret blev brottsplats för en dag Ulf Rosén, Risk Manager, Helsingborgs Hamn. Det är svårt att hitta lokaler att öva i som vi tidigare inte varit i, säger Tobias, polis och övningsledare för dagen. Men vi har goda kontakter i Hamnen och fick vi möjlighet att vara här idag. Just att det är en okänd miljö är viktigt eftersom polismännen inte vet hur miljöerna ser ut när de gör skarpa insatser. Ulf Rosén, som jobbar med säkerhetsfrågor i Hamnen, är den person som polisen haft kontakt med om det nedlagda och nu tomma gamla stuverikontoret. Vi värnar om att ha en god relation med polisen, säger Ulf Rosén. Här övas inträngning i byggnad. Med ett väldigt brak tar sig polismännen in i stuverikontoret med ett brytverktyg. Det är dragna vapen och full dramatik. Väl inne tas en misstänkt omhand och avsökningen fortsätter rum efter rum. Det är dock inte några riktiga busar som befinner sig gömda inne i byggnaden. Det handlar om ett tillfälle då 15 poliser övar inträngning i en för dem okänd byggnad. Poliserna är från ordningsgruppen vid helsingborgspolisen, som bekämpar organiserad brottslighet och gängkriminalitet. De arbetar både uniformerat och civilt, men denna dag är det dock helt tydligt att det handlar om poliser. I full mundering sker inträngningen med full kraft i det gamla stuverikontoret. Med god kontroll över verksamheten Vi vill ha ett bra samarbete med rättsvårdande myndigheter, som polis och tull. Därför är det naturligt att de är här och övar, berätta Ulf Rosén. I alla världens hamnar inträffar det ibland mindre bra händelser som påverkar hamnverksamheten. Även mot Helsingborgs Hamn finns en hotbild där Hamnen kan bli platsen för olika brott. Att vi då har ett effektivt och nära samarbete med polisen känns mycket bra. Det finns stöldbegärligt gods som kan omsättas i pengar. Vi är därför självklart vaksamma på vad som sker i hamnområdet och Helsingborgs Hamn som företag försöker arbeta med en hög ambition gällande säkerhet, både inom safety och security. När vi ändå är här passar vi på att titta på lite annat Vi har inget emot att polisen finns närvarande i Hamnen lite då och då, inte bara under utryckning, säger Ulf Rosén. Det är bra för oss att polisen är orienterade i vår vardagliga miljö. Därför är de välkomna att öva och vistas inom hamnens område. 18

19 Karantänshamnen Helsingborg Helsingborgs gränskontrollstation är en av Sveriges modernaste. Stationen har specialdesignats med tre hygienzoner för att klara EUs och svenska myndigheters stränga hygienkrav. Nu har lokalerna fått ytterligare ett användningsområde: som karantänsbyggnad. Den nya Gränskontrollstationen i Västhamnen. Christer Nilsson, Miljökoordinator, Helsingborgs Hamn. Helsingborgs Hamn är utsedd till karantänshamn, som en av tio hamnar i Sverige. Det innebär att om vi får anrop från ett fartygs kapten som säger att det finns smitta ombord är vi skyldig att hänvisa till en kajplats. Vi får helt enkelt inte avvisa fartyg med smitta. Perfekta lokaler, utropade smittskyddsläkaren I Hamnen finns redan lokaler som är väl lämpade för karantän. Faktum är att lokalerna inte kan vara bättre. Gränskontrollstationen är byggd i tre hygienzoner, berättar Christer Nilsson som är miljökoordinator i Hamnen. Varje del har ett helt separat ventilationssystem för att förhindra risk för smitta. Ventilation är oerhört viktigt vid smitta och epedemier, och smittskyddsläkaren tyckte att lokalerna var helt suveräna. I nödsituation avbryts gränskontrollen tillfälligt och lokalerna omvandlas till en karantän. En smittskyddsläkare kontaktas och kommer till Hamnen. Fartyget förs sedan till en särskild kajplats och därifrån kan besättningen tas till lokalen. Det finns alltid läkare i beredskap hos regionen, så kallade TIB, tjänstemän i beredskap. Stanna ombord, tack Allra helst ska förstås de smittade stanna på båten, säger Christer Nilsson, men vid akut sjukdom kan de tas i land. Först förs de till lokalen i Hamnen och sedan eventuellt vidare till infektionskliniken på Helsingborgs lasarett. Än har tack och lov inget hänt, men vi hade full beredskap och gick ut med information när fågelinfluensan grasserade. Det måste finnas en plan Förutom att tillhandahålla lokaler har Hamnen en skyldighet att upprätta en plan för att förhindra spridning av smitta. En helt ny smittskyddsplan som sammanställts av Helsingborgs Hamn i samarbete med Helsingborgs stad, Region Skåne och smittskyddsläkare kommer att fastställas inom kort. Den avhandlar kajplats, karantänslokal, avspärrningar, rutiner, larmkedja och checklistor. Smittskyddsläkaren och Helsingborgs stad har huvudansvaret. Om olyckan skulle vara framme är det de som måste se till allt saneras, till exempel varenda väska i bagaget på fartyget. På kryss med många sjuka Kryssningsfartygen är duktiga och isolerar alltid snabbt sina patienter, berättar Christer Nilsson. De ändrar också sina destinationer om det finns smitta i en hamn. De har inte råd att riskera att fartyget hamnar i karantän. Normalt har ett fartyg man i sin besättning, och det klarar vi i Hamnen. Men skulle ett helt kryssningsfartyg vara utsatt för smitta får passagerarna evakueras till andra lokaler, till militära lokaler vid Revingehed eller liknande. Helsingborg Hamn är en mycket viktig bricka i spelet. Vår hamn lämpar sig är väl som karantänshamn för att hamnen ligger där den gör strategiskt mitt i sundet. 19

20 Det är drag i Bogser Team Öresund Nidbilden av väderbitna, gistna gubbar som bogserar båtar föll snabbt. Inte en kortlek så lång ögat nådde, inga pilsnerflaskor, och istället för snusdosor låg det ett äpple och två clementiner på bordet. Fast hjärtlig och glad stämning var det i byssan på Dunker. Vi är ett pittoreskt inslag i den maritima miljön, skrattar Lars-Inge Thell, teknisk chef. Bogser Team Öresund (BTÖ) har uppdrag i hela Öresund. Och dagligen bogserar båtarna Kullen och Dunker containerfartyg ut och in i Helsingborgs Hamn. Det väl sammansvetsade teamet jobbar som mest när vi andra landkrabbor helst sitter inomhus: när det blåser. BTÖ en framgångssaga Bogserverksamheten i Helsingborg var från början en kommunal angelägenhet med 18 anställda medarbetare i Helsingborg Bogser AB, ett dotterbolag till Helsingborgs Hamn AB. Men verksamheten var inte lönsam. Man ville göra något radikalt, och Helsingborgs Hamn erbjöd de anställda att ta över. Sagt och gjort. Bogser Team Öresund (BTÖ) skapades och nio anställda gick in som delägare i bolaget. Till en början betalade Hamnen oss för att bemanna båtarna, berättar däcksman Tommy Pettersson. Vi bogserade, och Hamnen skötte resten. Men efter en tid fick vi möjlighet att hyra bogserbåtarna Kullen och Dunker, så kallad bare boat-charter. Det gick bra eftersom det var en stor kostnad för Hamnen att administrera båtarna köptes båtarna loss. Hamnen såg inte längre bogserbåtsverksamhet som en strategisk del i sin egen verksamhet och valde därför att sälja båtarna till BTÖ. Dessutom sköttes båtarna till ägarnas belåtenhet. I avtalet står dock att båtarna ska vara baserade i Helsingborg. Och där ligger de nu, vid kajen i i Norra Hamnen. Genom nit och flit, gnetande och sparande kunde vi betala hela vår båtskuld på mindre än ett år, säger Lars-Inge Thell. Med facit i hand kan man konstatera att alla tjänade på att BTÖ bildades. Verksamheten effektiviserades, går med vinst och bolaget har nu 12 delägare. Vad gör de om dagarna? Om det blåser försöker oftast fartygen komma från kaj själva några gånger. Sedan ringer de BTÖ. Arbetet består i att bogsera containerfartyg till eller från Västhamnen eller Sydhamnen. Ro-Ro-fartyg till Sydhamnen eller kryssningsfartyg till Spannmålskajen. Vi har kontrakt med flera bilbåtsrederier i Malmö också, säger Lars-Inge Thell. Där är vi minst en gång i veckan. Bilbåtarna är alla så stora att de måste bogseras. De aviserar långt i förväg när de ska komma och är alltid punktliga. Lite mer gnissel verkar det vara med containerfartygen i Helsingborg. Oftast klarar de sig själva, säger skeppare Gunnar Hulth, men plötsligt blåser det upp och då behöver de ha hjälp av en bogserbåt direkt. Tidpunkten för beställningen är viktig Vi har en helig regel, säger Lars-Inge Thell, med eftertryck. Den som beställer först, får hjälp först. Den som ändrar sin beställning kommer sist. Om fartyget ska komma klockan och istället kommer två timmar senare kan vi inte ta hänsyn till det. Vi kan vara på väg till Malmö. Men självklart försöker vi flytta en timme om det går, vi vill göra det så bra för fartygen som möjligt. Det finns alltid något att smörja Vi jobbar alltid, säger Lars-Inge Thell, 24 timmar om dygnet året runt, jul och nyår. Men han är noga med att säga att de arbetar enligt EU-reglerna och har sin dygnsvila. Det fungerar eftersom BTÖ består av två lag. Lagen har en arbetsvecka, en beredskapsvecka och sedan två veckor fritt. När man har arbetsvecka har man ansvar för att båtarna i princip ska kunna rycka ut direkt. På morgonen vet teamet inte hur dagen blir. Och det händer att de sover på båten om det ska blåsa upp. Det blir en del väntan i hamn, men det finns alltid något att göra. Båtarna ska skötas med service och underhåll eller så har man pappersarbete som fakturering. De håller båtarna i fantastiskt bra skick, säger Mats Rosander, trafikchef på Helsingborgs Hamn. Kullen är över 30 år gammal men i ett lysande skick en bogserbåt nu, tack BTÖ har en telefon. Här tas beställningarna emot från skeppsmäklare och befälhavare. Inte ett Excel-ark eller en datorlista syns. Nej, här finns bara ett väl fungerande pappersark med överskrift Bogserbåtsbeställning. Här skrivs fartygsnamn och tid upp, och sedan sätts papperet in i en pärm. Enkelt och funktionellt. Debiteringen är också enkel. Längden gånger bredden på båten. Klart. Dunker är bromsebåten Kullen är en så kallad konventionell bogserbåt. Det betyder att den har en propeller. Dunker däremot har något så avancerat som azimuth stern drive ASD. Det innebär att den har två propellrar, som dessutom går att vrida 360 i det oändliga (hur det nu går till?). Vid den perfekta bogserkedjan kopplas Kullen i fören på fartyget och Dunker bromsar i aktern. Tre i linje är optimalt. Det värsta läget är när ett stort fartyg ligger helt stilla och inte har någon styrförmåga, säger Gunnar Hulth. Vid en vind på 10 sekundmeter ligger det ett tryck på 50 ton i sidan på fartyget, som fungerar som ett stort segel. Det driver fort. 20

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 HHAB + CMP AB har alla förutsättningar att bli ett mycket intressant affärskoncept Vi går nu en mycket spännande utveckling till mötes. Helsingborgs

Läs mer

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR

Julfrukten. en tungviktare. Kundernas röst BOLIDEN HAR KOMMIT I HELSINGBORGS HAMN HELSINGBORG! ÄR HÄR KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 4. DECEMBER 2014 Julfrukten HAR KOMMIT TILL HELSINGBORG! BOLIDEN en tungviktare I HELSINGBORGS HAMN Kundernas röst RESULTATET ÄR HÄR JUST NU 2014 ett investeringens

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning

Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013. Kryssningsturismen. Niels VallØ, ny vd scandlines. banbrytande forskning Kundtidning från Helsingborgs Hamn NR 2. juni 2013 SAMHÄLLSNYTTIGT Kryssningsturismen Niels VallØ, ny vd scandlines Tetra pak banbrytande forskning Just nu Möt Niels Vallø, VD för Helsingborgs Hamn 2 VD

Läs mer

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF

Studenter är. Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA. Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD FRAMTIDEN I HELSINGBORG MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN NR 1. MARS 2015 MÖT ÅSA HAMNENS PERSONALCHEF Studenter är FRAMTIDEN I HELSINGBORG Sveriges modernaste CENTRALGATE INVIGD Goda relationer utökar SAMARBETET MED SCA JUST

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2004. Kaffesäckar året runt. Höjd säkerhet i hamnen Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Kaffesäckar året runt Höjd säkerhet i hamnen 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2004 Innehåll Aktuellt 2 Kaffesäckar i hamnen

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM TRANSPORT & LOGISTIK FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM TRANSPORT & LOGISTIK FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen TRANSPORT9 LOGISTIK NR 1 MAJ 2004 STRATEGISKA LOGISTIKCENTRAN SIDAN 8 Vi får allt säkrare transporter till sjöss SIDAN 6 Lösningar genom tredjepartslogistik SIDAN 15 EU satsar på kombinerade transporter

Läs mer

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision.

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. Preemraff Lysekil, Sverige. Flygfoto över produkthamnen på raffinaderi Preemraff Lysekil. Innehåll. Start...4 VD har ordet...

Läs mer

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad oktober 2009 ÅRGÅNG NR 12 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand TEMA en levande hamnstad vd HAR ORDET Stafettpinnen går vidare Det

Läs mer

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar 1 Aktuellt 2 Ny linjechef nöjd med högsäsongen 3 Förutsättningar

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

Kommunal IT går nya vägar s. 6

Kommunal IT går nya vägar s. 6 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I DECEMBER 2007 Kommunal IT går nya vägar s. 6 Global Sourcing: Heta Indien s.4 Nycklar till succé

Läs mer

saabs tidning till alla medarbetare NR 3/2012 Anniversary mark PÅ djupet: Saabs globala utmaning

saabs tidning till alla medarbetare NR 3/2012 Anniversary mark PÅ djupet: Saabs globala utmaning spirit saabs tidning till alla medarbetare NR 3/2012 GRIPEN E/F i schweiz FLYGANDE START MOT FRAMTIDEN Anniversary mark PÅ djupet: Saabs globala utmaning Arbetsliv: Är du förändringskompetent? Spirit /

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik #6 EFFEKTIVITET, MILJÖ OCH EKONOMI I SAMSPEL FÖR KONKURRENSKRAFTIGA LOGISTIK- OCH GODSTRANSPORTLÖSNINGAR RFID-experten

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Intelligent Logistik Pris: 70 kronor

Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Nummer 3 Juni 2006 ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION Pris 65 AFFÄRER kroor BUTIKSLOGISTIK Detaljhandeln logistikens nya förebild Hamnspecial Truckboomen

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014

Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014 Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014 Vackert, dynamiskt, öppet Beautiful, dinámica, открыто Det är lätt att förundras över alla språk som idag hörs på stadens gator, kommersen eller skönheten du möter

Läs mer