TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN"

Transkript

1 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2011

2 Aktuellt 2 Logistiksystem PortIT får ett rejält lyft 3 Ett fartyg kommer lastat 4-5 Projekttävlingen Nya Västhamnen 6-7 Flytande naturgas - ett bränsle i tiden 8-9 Tävling 11 Win-win när Helsingborgs Yachtklubb tar över 12 Pirater - tema i Saudiarabien 13 Besök 15 Lastat och lossat Stuverikontoret brottsplats 18 Karantänshamnen i Helsingborg 19 Drag i Bogser Team Öresund Vi drar ner på bullret Nytt hanteringssystem med grensletruckar 24 Här är Åsa 25 Aktuell statistik 33 Kontakter i transportbranschen Helsingborgs Lucia 36 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Utgivning: 4 ggr/år Nästa utgåva: mars Upplaga: ex Redaktör: Andréas Eriksson Ansvarig utgivare: Jo Kristian Okstad Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg Telefon: e-post: Text: Weibull Ord & Idé Aktuellt Nu laddar vi för ett nytt år som Den bästa affärspartnern Varje dag hör och läser vi om kriser, permitteringar, varsel och neddragningar. Sällan, eller aldrig, har Europas ekonomiska läge varit så osäkert och gett så otydliga svar på våra frågor som inför planeringen av kommande år. Vår utmaning inför 2012 blir därför att hitta balansen mellan det korta perspektivet, som fokuserar på att anpassa sig till marknadsläget, och det långa perspektivet, där vi ska säkra kompetensen i Hamnen och utveckla verksamheten för en positiv framtid. Ett strategiskt grepp som vi tagit för det långa perspektivet är den projekttävling vi har utlyst, och vars syfte är att ge oss innovativa och kreativa lösningar för att bygga om och utveckla Västhamnen. Att effektivisera vårt befintliga hamnområde ser vi som ett nödvändigt steg för att kunna möjliggöra en framtida tillväxt. Glädjande har ett stort antal aktörer visat intresse för projektet, som nu är igång på allvar. Vår målsättning är att ta fram en övergripande utvecklingsplan för att möta utvecklingen de kommande åren. Styrelsen har nu godkänt vår strategiska plan för de närmaste åren. Och inom Helsingborgs Hamn AB sätter vi höga mål, vilket reflekteras i vår nya vision: Den bästa affärspartnern nu och i framtiden. Det strategiska arbetet omfattar allt ifrån ägardirektivet och vår övergripande vision ner till operativa målsättningar inom de olika avdelningarna. Kundfokus är givetvis en mycket central del i vårt arbete, och all feed back från våra kunder är ett viktigt rättesnöre. Vi kommer att följa upp vårt arbete med ett nöjd kund-index, som vi ber er att besvara. Hjälp oss bli ännu bättre på att hjälpa er. Frågan om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är ett politiskt ämne som har fått förnyad aktualitet. Nu finns ärendet högt på agendan både lokalt och på rikspolitisk nivå. Vi ser det som att man uppmärksammat vår expansiva region, dess närhet till kontinenten och Helsingborgs potential. Många undrar hur en fast förbindelse kommer att påverka hamnen. Mitt svar är att oavsett utfallet av dessa diskussioner kommer vi att ha kvar en färjeförbindelse i många år framöver. Därför måste vi säkra trafikunderlaget på HH-linjen genom att utveckla trafiken. En viktig del i detta är att Scandlines nu är inne i ett stort investeringsprojekt för att uppgradera samtliga färjor. Jag hoppas att både näringsliv och privatpersoner i Helsingborg med omnejd ser betydelsen av att upprätthålla en väl fungerande färjetrafik. Jag vill tacka samtliga för samarbetet under det gångna året, och trots mörka moln ser vi fram emot en positiv utveckling under Nu önskar jag alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Jo Kristian Okstad vd Helsingborgs Hamn 2

3 Logistiksystem PortIT får ett rejält lyft Helsingborgs Hamn kunde stoltsera med att vara den första hamnen i Sverige som utvecklade och installerade systemet PortIT. PortIT är ett internetbaserat system som ger både kunder och Hamnen möjlighet att spåra och följa containrar i realtid. Nu kommer den nya generationen: PortIT 8. Kristina Ahlberg, projektledare, Inport Med trådlös kommunikation mellan truckar, handterminaler och Hamnens IT-system förmedlas information i samma ögonblick som en container flyttas. Informationen visas samtidigt på Hamnens hemsida, där inloggade kunder kan följa och spåra sina containrar. Rätt information i rätt tid ger både mottagare och avsändare goda möjligheter planera sina leveranser. Helt nya möjligheter med 8:an Nya PortIT 8 lanserades i november. Förutom att all teknik har förnyats, för att klara framtidens krav på effektiva lösningar, har den grafiska presentationen förbättrats väsentligt. Nu presenteras alla vyer tydligt. Under Anlöp visas vilka kajer som är belagda, under Container finns last- och lossningsplaner. Men här kan man även se exakt var containern står på planen, och selektera på farligt gods, skador etc. Under Lagerhotell ser man placeringen i magasinet eller ute på lastplanen. Till Anlöp går det även att koppla Automatic Identification System (AIS), som gör det möjligt att identifiera fartyg samt fartygsrapporteringssystemet FRS. EDI och BI gör jobbet lätt Självklart är kommunikationen mellan Hamnen och våra kunder mycket viktig. För att underlätta det dagliga arbetet, samt minska ledtider och felkällor överförs strukturerad information enligt ett överenskommet format med Electronic Data Interchange (EDI). Till PortIT 8 kan även integreras ett Business Intelligence-verktyg som analys eller beslutsstöd. Lösningen kan appliceras på allt som är mätbart, till exempel TEU över kaj i år jämfört med förra året. Lättare att hämta och lämna containrar Under Föravisering Gate kan besöket i Hamnen föranmälas. Chaufförer som föranmäler sitt besök underlättar och förenklar både sitt eget och vårt arbete. Den som föranmält får även information om containerns status, och kan på så sätt undvika bomkörningar. Hamnen äger systemet Helsingborgs Hamns IT-system PortIT är utvecklat tillsammans med företaget Inport i Karlstad. Sedan årsskiftet ägs Inport AB av Helsingborgs Hamn AB. Vi ser mycket positivt på vår ägare som är mycket engagerad och ger oss goda möjligheter att utveckla PortIT, säger Kristina Ahlberg projektledare på InPort. Men vi är noga med att hålla isär rollerna ägare, kund. När Inport har aktiviteter i Hamnen är det 100 procent leverantörsrollen som gäller. PortIT 8 på gång Vi kommer att fasa in det nya systemet i verksamheten successivt, säger stuverichef Johan Ullenby. Men allra först genomför Inport tester, i en testmiljö, som kommer att utvärderas. Tanken är ju att nya PortIT ska fungera optimalt och underlätta för oss och våra kunder. Går allt bra så tror vi att version 8 kan komma plats i början av första kvartalet

4 Ett fartyg kommer lastat med julstämning Förr gick stora fartyg in till kaj och lossade tusentals löspallar med frukt. När fartyget med de allra första clementinerna kom, och de härligt orange frukterna lossades blev det glädjeyra både i Hamnen och staden. Clementinbåten var det verkliga startskottet för julmyset. Idag ser citrushanteringen helt annorlunda ut. Lossning av löspallar från konventionella fartyg är borta. Och det är kanske inte så konstigt, när man betänker de fördelar containern har i olika avseenden. Kjell-Åke Ranft är försäljningschef i Hamnen och kan det mesta om citrusfrukterna i Helsingborgs Hamn. Fortfarande 2001 ankom större delen av citrusfrukter på pall med konventionella fartyg, men containertrafiken hade börjat komma igång. Från och med 2002 började den konventionella trafiken minska alltmer från år till år för att upphöra helt år ton citrus Citrussäsongen börjar normalt sett i slutet av oktober, berättar Kjell-Åke Ranft. Då kommer det första fartyget med clementiner från Marocko. Under säsongen levererar Maersk containrar i veckan, och varje container är lastad med 20 ton clementiner. I februari/mars är clementinsäsongen över, men då börjar apelsinerna komma. Marocko står för merparten av citrusfrukten, men från och med februari/mars importeras citrus även i form av grapefrukt och citroner från t. ex. Israel och USA. Citrussäsongen är vanligtvis över i slutet av maj. Helsingborg ligger helt rätt Helsingborgs Hamn är Nordens största hamn vad gäller direktimport av frukt och grönt. Förutom citrusfrukter importeras bl. a. äpplen, päron och bananer samt grönsaker som lök, majs, morötter och potatis. En anledning till detta är att de stora importörerna, till exempel ICA, Everfresh och Saba, har valt att lokalisera sig just i Helsingborg. Och här kan nog Helsingborgs Hamn ta åt sig äran för att ha en väl fungerande hamn och vara just den logistiska knutpunkt som importföretagen kräver. Nytt användningsområde av kylmagasinen Sedan två år tillbaka har logistikmönstret i Hamnen förändrats. Tidigare förvarades till stor del den lossade frukten i Hamnens egna kylmagasin. Nu har importföretagen egna kylanläggningar i Helsingborg med omnejd dit de fraktar sin frukt för tömning direkt från container. I Hamnens kylmagasin har kylaggregaten stängts ner, och magasinen har fått en helt ny funktion. Till stor del fungerar nu dessa magasin som mellanlager för Procordias import av tomatpasta i fat. Fördel container Tidigare hade fartygen ton citrus på lika många pallar i lasten, som lossades och ställdes in i Hamnens kylmagasin för senare utlastning till bil för transport till centrallager eller direkt till varuhusen. Importörerna har tidigare bundit upp jämförelsevis väldigt mycket pengar i stora leveranser, berättar Kjell-Åke Ranft. Hela volymen har inte 4

5 alltid varit såld vid ankomst till Hamnen, och från och till har sämre efterfrågan inneburit höga externa lagringskostnader för importörerna, vilket naturligt i slutändan har påverkat priset för konsumenten. En fördel med containertrafiken är att man får ett mer kontinuerligt flöde och inte behöver binda upp så stora volymer vid ett och samma leveranstillfälle, och man får därmed per automatik kortare mellanlagring i kylmagasin. Containrar är framtiden Att Hamnen skulle gå tillbaka till konventionell fartygstrafik håller inte Kjell-Åke Ranft för troligt. Containertrafiken har under överskådlig framtid kommit för att stanna, och faktum är att vi inte kan ta emot konventionella fartyg längre. I takt med att containertrafiken som bemanningsmässigt inte kräver lika stora resurser - har ökat, har vi anpassat kostymen. Konventionell trafik är mycket resurskrävande, både när det gäller manskap och kranar. För att kunna upprätthålla och ekonomiskt motivera sådana resurser måste man ha en hög anlöpsfrekvens för detta trafikslag, och sådan frekvens finns åtminstone för vår del inte längre. Vi har sålt i stort sett alla våra konventionella kranar och satsar fullt ut på att fortsätta utvecklas som Containerspecialisten. Får det lov att vara en banan till jul? - Visst har importen gått upp och ner under åren, säger Kjell-Åke Ranft. Till exempel importerades ton frukt och grönt via Hamnen under 2008, men 2009 endast ton. En naturlig förklaring borde vara, att även frukt- och gröntkonsumtionen är konjunkturkänslig var importen tillbaka på över ton, och i år förväntas den sjöburna volymen uppgå till cirka ton. Bananimporten till Helsingborg sjövägen har ökat kraftigt de senaste åren. Bananvolymen beräknas i år uppgå till ca 1/3 av den totala fruktimporten, och är därmed det i särklass enskilt största fruktslaget som anländer med fartyg till Helsingborg. Vår hälsa är idag ett kärt debattämne, och de flesta av oss är säkert övertygade om att ett dagligt intag av frukt och grönsaker i stor utsträckning bidrar till en god hälsa! 5

6 Projekttävlingen för Nya Västhamnen i full gång Följande team har gått vidare till projekttävlingen angående Västhamnen Ramböll Sverige AB, Hamburg Port Consultans HPC, Liljewall Arkitekter COWI AB, Wingårdhs, SSPA. Seaport Group WSP Sverige AB & WSP Africa Coastal Engineers, Wåhlin arkitekter AB Arkitektfirmaet C.F. Möller A/S, Berg Arkitektkontor AB, Haskoning Nederland B.V. Den 29 november fick teamen veta vilka som gått vidare. Redan den 5 december körde tävlingen igång med att Helsingborgs Hamn presenterades för de tävlande. De tävlande teamen kommer att betalas med kronor vardera när de kommer in med ett godkänt förslag. Om de tävlande röjer sin identitet innan vinnaren utsetts diskvalificeras de. Tävlingen lyder under upphandlingslagen (LUF). Andréas Eriksson, Marknads-och Informationschef, Helsingborgs Hamn. Vi har ett angenämt problem: Helsingborgs Hamn har mycket hög belastning och marknadsandelarna ökar kontinuerligt. Men problemet är att Hamnens infrastruktur inte är optimal. För en framtida tillväxt och för att kunna öka vår lönsamhet på lång sikt måste vi effektivisera hamnens yta. I höstas utlystes därför en projekttävling med målet att utveckla och bygga om Västhamnen. Projekttävlingen för Nya Västhamnen är en tävling i flera steg. Först utlystes en prekvalificering där intressenter fick komma in med sina anbud. Utifrån anbuden har nu fyra team utsetts som får chansen att utforma var sitt förslag till Hamnens framtida gestaltning. De fyra tävlingsbidragen kommer att visas på en utställning i maj nästa år. Tävlingsuppgiften är att utforma Västhamnen till en modern containerterminal med kapacitet att möta års volymutveckling. De tävlande ska bland annat ge förslag på en ny gate som är gemensam för all trafik, utforma ny kajsträckning och effektivisera logistiken i och mellan terminalerna. Stora krav kommer att ställas på yteffektiva lösningar, som ska fungera väl med omgivande bebyggelse. Efterlyses: expertteam för komplex uppgift Tävlingen vänder sig till intressenter med kunskap inom arkitektur, byggnation, logistik och effektivisering, maskinkonstruktion och med nautisk kompetens. Prekvalificeringen var helt öppen, och det var fritt att lämna anbud för vem som helst. Förutsättningar och regler för tävlingen lades i en upphandlingsdatabas med offentlighet inom hela EU-området. Informationen om tävlingen spreds också via pressreleaser och vår hemsida. Var är alla? Den 11 november var slutdatum för anbud till prekvalificeringen. Den 10 november hade endast ett enda anbud kommit in, och en viss nervositet spred sig i hamnkontoret. Fanns det inga team med den kompetens man sökte? Hade man inte varit tydlig nog vid annonseringen? På morgonen den 11 november rasslade det till, och när dagen var slut hade man 14 anbud av mycket hög kvalitet. Det sista anbudet kom i ilfart med bil. Vår förhoppning var att några sammansatta team med expertkunskap skulle visa sitt intresse, och så blev det, säger Oskar Jonsson vd-assistent i Helsingborgs Hamn och projektkoordinator för tävlingen. De som kom in med anbud var främst svenska bolag med spetskompetens plockad både i och utanför Sverige. 14 kvalificerade anbud för denna mycket komplexa uppgift är väldigt bra. Detaljerat tävlingsdokument Programmet som styr de tävlandes arbete är utformat in i minsta detalj. Där står exakt hur tävlingsbidragen ska utformas och presenteras. Detta för att de tävlande ska ha samma utgångspunkt och kunna bedömas rättvist på samma grunder. Tävlingsbidragen kommer att vara helt anonyma. Det är en utmaning för oss i Hamnen att både vara konkreta och detaljstyra, men samtidigt uppmuntra till kreativitet, säger Andréas Eriksson som är Hamnens marknads- och informationschef. Vi har givetvis själva stor kunskap om vår verksamhet och även en idé hur vi vill ha det. Men samtidigt vill vi vidga synen och ser värdet av idéer utifrån. Vi avser att jobba vidare med det vinnande teamet för att få fram ett förslag som vi kan lämna in för bedömning till vår ägare, Helsing- 6

7 Västhamnen från ovan. Foto: Bertil Hagberg För att möjliggöra tillväxt med god lönsamhet de kommande 20 åren är det viktigt att redan idag påbörja arbetet med att utveckla hamnens verksamhet. Projekttävlingen är inte bara spännande utan ett viktigt steg framåt i utvecklingen av stadens hamn. Jo Kristian Okstad, vd Helsingborgs Hamn. Oskar Jonsson, vd-assistent, Helsingborgs Hamn. Jo Kristian Okstad, vd, Helsingborgs Hamn. borgs stad. Teamen har ett generellt perspektiv på hamnar. Vi är experter just på vår hamn, och då kanske främst vad gäller ekonomi och lönsamhet. En av de stora utmaningarna blir också att bygga samtidigt som det dagliga arbetet fortgår parallellt. Vi planerar för framtiden Utifrån branschens och våra egna bedömningar kommer tillväxten för containerhantering på lång sikt att ligga på ca fem procent årligen. Att bygga om Västhamnen är ett sätt att möta utvecklingen och befästa Helsingborgs Hamn som Containerspecialisten. Med god planering och klok logistik kommer vi att kunna hantera allt större volymer på kortare tid och flerdubbla kapaciteten. Men självfallet ligger vårt fokus alltid på våra nuvarande kunder. Därför väntar vi inte på att projektet kör ingång. Vi skapar nya ytor, effektiviserar och gör förbättringar kontinuerligt, avslutar Andréas Eriksson. 7

8 Flytande naturgas Sjöfarten drivs idag med konventionella bunkeroljor. För att skydda miljön har den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) beslutat att de fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön ska minska sina svavelutsläpp ner till 0,1 procent från år Eftersom tillgången på lågsvavlig olja är begränsad finns ett stort behov av ett alternativt bränsle. HELGA är ett projekt för flytande naturgas. Vad är vad? Naturgas och biogas består till största delen av metan. Naturgas är ett fossilt bränsle som importeras. Biogas är ett förnybart bränsle som produceras lokalt, oftast genom rötning av avfall. Den gas som vanligtvis används i fordon är i komprimerad form. Komprimerad naturgas/ fordonsgas (CNG) eller komprimerad biogas (CBG). Flytande naturgas (LNG), flytande biogas (LBG). Gasen blir flytande när den kyls ner till 162 C. Vid nedkylning minskar volymen cirka 600 gånger. På så sätt får man plats med mer bränsle. NSR/Terracastus i Helsingborg är världens största anläggning för uppgradering av metangas till flytande biogas (LBG). Utanför Helsingborg passerar tre miljoner lastbilar årligen. NSR kommer därför att bygga en tankstation för LBG. I detta system kan LNG från Hamnen användas om det blir brist på LBG. PO Jansson 2009 startades ett projekt för att stödja sjöfarten i processen att övergå till ett alternativt bränsle: flytande naturgas (LNG). Projektet, som kallas HELGA (Helsingborg Liquefied Gas Association), drivs av Helsingborgs Hamn AB, Sveriges Hamnar, Energigas Sverige, NSR, Öresundskraft och Kemira. PO Jansson, tidigare vd i Helsingborgs Hamn AB var med om att starta projektet och är nu projektledare i HELGA. LNG ett alternativt bränsle till sjöfarten Beslutet av IMO att bunkeroljan endast får innehålla 0,1 procent svavel skapar problem, säger PO Jansson. Det finns både bra och dålig olja. Redan nu används till exempel den bästa oljan som finns i våra färjor mellan Helsingör och Helsingborg. Men riktigt bra olja är dessvärre svårt att hitta, och priserna kommer att rusa i höjden. Som en konsekvens av detta beräknas svensk export- och importindustri få ökade kostnader. Ett alternativ till bunkeroljan är flytande naturgas (LNG). Naturgas är visserligen ett fossilt bränsle, men många ser inte fördelarna med gasen. LNG ger inget svavelutsläpp alls, dessutom är det ett bränsle som finns. En gashub i Helsingborg Projektet HELGA undersöker vilka möjligheter det finns att bygga en tankstation och lagringsanläggning för flytande natur- och biogas på Kemiras område. Vi kommer att importera gas från lämpliga länder, berättar PO Jansson. Gasen kommer i flytande form med fartyg. Helsingborgs Hamn har ett unikt läge, här passerar fartyg varje år men även tre miljoner fordon. Det är en trafikvolym som ger ett bra underlag för verksamheten. Leden utanför Helsingborg är en av världens mest trafikerade farleder. Det är därför logiskt att man placerar en tankningsplats där båtarna ändå passerar. I Hamnen finns dessutom en naturlig djuphamn som tillåter fartyg att gå in och tanka. LNG kan användas som komplement till flytande biogas (LBG) för tung landsvägstrafik. Förutom en tankstation, för både sjöfart och tung trafik, kan en ledning för industrigas byggas. 8

9 ett bränsle i tiden Färjorna har redan den bästa oljan. Hett ämne ute i Europa Frågan om att hitta ett alternativ till bunkeroljan drivs hårt i Europa. Att hitta alternativa bränslen är därför också angeläget för transportnäringen. Med LNG kan man minska såväl partiklar som kväveoxider (Nox) och svaveloxider (Sox). EU uppmuntrar att fler länder söker bidrag till förstudier, nu har tio europeiska hamnar sökt medel. HELGA söker 12 miljoner från EU HELGA har sökt EU-bidrag för att starta en förstudie och en marknadsanalys. En utredning behövs för att gå igenom vad som krävs för att bygga en anläggning i Helsingborg. EU betraktar sjöfartens möjligheter att avlasta vägarna i Europa som oerhört viktig och välkomnar alla initiativ att förbättra miljön genom avlastningar av vägnätet. Vi tror att EU blir glada för vår ansökan, säger PO Jansson. Nu ser de att det börjar att hända något i hamnarna. Vi väntar nu på ett svar som förhoppningsvis kommer i december. Om vi blir godkända får vi betala 50 procent själva, det vill säga cirka 6 miljoner kronor. Vi måste tänka framåt Arbetet med HELGA görs inte enbart för att följa svaveldirektivet, säger PO Jansson. Vi måste utveckla alternativa energikällor i tid. Vi vet alla att oljan kommer att ta slut så småningom. Svenska Petroleum & Biodrivmedelinstitutet (SPBI) säger att oljan, med de fyndigheter man känner till idag, räcker cirka 40 år till. Gas beräknas räcka i 100. Om man kombinerar oljan med gas så kommer oljan att räcka längre. Då finns det plötsligt två alternativ. Kanske kan man även hålla nere kostnaderna på sikt. LNG är ett klart konkurrenskraftigt bränsle. Gasen kommer att ha en god möjlighet att konkurrera med bunkeroljan, avslutar PO Jansson. 9

10 CHIPOLBROK First class in project and heavy lift cargo since 1951 Hansa Shipping Better ships Better service Better opportunities Scandinavia Europe Middle East India China Far East USA Europe HANSA SHIPPING AB LINER AGENTS CHARTERING PROJECT FORWARDING Klippan 1 A, Göteborg Tel , Fax UTC Overseas AB Rådhustorget 10, 2nd floor Helsingborg, Sweden. Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Web-page: Projekttransporter och spedition Export/Import. Skräddarsydda transportlösningar. Sjöfrakt BreakBulk/FCL/LCL Export/Import. Flygfrakt Export/Import. Export/Import förtullning. Inlandstransporter och distribution. 10

11 1:a pris Tur/returresa Helsingborg-Helsingör samt Rödby-Puttgarden med Scandlines. 2:a och 3:e pris Tur/returresa över Öresund för bil och 9 personer med Scandlines. 4:e och 5:e pris Tur/returresa över Öresund med Scandlines för 2 personer. Vinnare nr : Per Jonsson, Green Cargo 2:a pris: Anna Jensen, GDL Transport AB 3:e pris: Niklas Backman, Perstorp AB 4:e pris: Lars Fransson, IKEA Svenska AB 5:e pris: Bertil Svensson, Sv Radio Tröstpriser till: Ola Joslin, Stockholms Hamn AB, Ingela Holmqvist, SCT Transport AB, Anders Englund, Agility AB, Fredrik Jannesson, Globaltrans AB, Jonas Fredlund, GDL Transport AB Tävla med Turlistan nr Vilket nummer har den nya PortIT-versionen? a. 7 b. 8 c. 9 Grattis! vinnarna i tävling 3/11 2. Hur många ton förväntas den sjöburna importen av frukt och grönt bli 2011? a b c Vad heter projektet med flytande naturgas? a. Greta b. Berta c. Helga 4. Hur förkortas Bogserteam Öresund? a. BTÖ b. BÖR c. ÖTB 5. Vad heter Helsingborgs lucia? a. Petra b. Sofia c. Emma Namn: Företag: Adress: Postnr/ort: Skicka eller faxa svaret till Turlistan/Tävling 3/11, Helsingborgs Hamn AB, Box 821, Helsingborg. Fax:

12 Win-Win när Helsingborgs Yacht Club tar över driften av Norra Hamnens småbåtshamn Vår uppfattning är att både vi och Helsingborgs Yacht Club blir vinnare vid överlåtelsen, säger Mats Rosander, trafikchef på Helsingborgs Hamn. Föreningen får möjlighet att påverka driften av verksamheten, och vi i Hamnen kan inrikta oss helt på vår kärnverksamhet. Helsingborgs Yacht Club (HYC) är en ideell förening för fritidsbåtsverksamhet med ungefär 600 medlemmar. Det finns cirka 300 fasta båtplatser och 100 gästplatser i Norra Hamnen. Vid årsskiftet kommer Helsingborgs Hamn att överlåta driften av småbåtshamnen till medlemmarna i HYC. Helsingborgs stad beslutade år 2000 att Helsingborgs Hamn skulle ta hand om förvaltningen. Det har sedan dess varit Hamnens uppgift att fatta beslut om båtplatser, hamnavgifter, gästplatser, underhåll och investeringar. HYC har kunnat nyttja alla faciliteter, men har samtidigt inte kunnat påverka driften av verksamheten. Containerspecialist på heltid Det har länge funnits ett önskemål från HYC om att få ta över driften av småbåtshamnen, säger Mats Rosander, och det är rimligt att de gör det nu. Vårt tioåriga huvudavtal med Helsingborgs stad har gått ut och vi arbetar nu under förlängningsklausuler. Samtidigt har Helsingborgs Hamn nu fått ett ökat lönsamhetskrav från sin ägare, staden Helsingborg, och vi vill därför renodla vår verksamhet. För Helsingborgs Hamn är småbåtshamnen ingen kärnverksamhet, det är containerhantering. Vi vill ägna oss åt att vara Containerspecialisten. Ökad servicegrad mot gästande båtar Vi tror att verksamheten kommer att skötas effektivt när medlemmarna själva får större inflytande att kunna besluta om verksamheten. Till exempel kan HYC påverka servicenivån enligt egen ambition och får möjlighet att med ideella krafter förbättra servicen till Småbåtshamnen i Norra Hamnen en lägre kostnad, något som Hamnen inte kan som kommersiellt vinstdrivande bolag. Hamnen kommer dock även i fortsättningen att ansvara för den årliga besiktningsverksamheten för att säkerställa att småbåtshamnen upprätthåller sin status. I övertagandet ingår dessutom en underhållsplan som HYC måste följa. Nu är alla överens, beslutet är fattat av Helsingborgs stad, och den 1 januari 2012 tar HYC över. För att lugna alla båtägare vill jag till sist berätta att alla behåller sin plats i båtplatskön, avslutar Mats Rosander med ett leende. 12

13 Pirater, tema på säkerhetssymposium i Saudiarabien För tredje gången anordnade inrikesministeriet och gränskontrollen i Saudiarabien ett internationellt säkerhetssymposium. Årets huvudinriktning var ett uppmärksammat och aktuellt ämne: piratverksamhet i Indiska oceanen och Saudiarabiens farvatten. Frågor som diskuterades var bland annat om handelsfartyg ska ha möjlighet att ha beväpnade styrkor ombord. I värdlandets intresse ligger att samla kunskap och erfarenhet kring säkerhet från andra länder. Helsingborgs Hamns trafikchef, tillika brandingenjör, Mats Rosander hade därför inbjudits som talare med spetskompetens i säkerhetsfrågor. Andra föredrag som avhandlades under symposiet var sjöräddning och kustbevakning men även hur man ska agera vid räddningsinsatser i sandstorm, som visade sig vara snarlikt snöstorm. Bland cirka 20 talare fanns Hamnens Trafikchef Mats Rosander. Alla hamnar är skyldiga att uppfylla det globala terroristskyddet ISPS-koden, The International Ship and Port Facility Security Code, säger Mats Rosander. Symposiet avslutades med en mycket realistisk fullskaleövning med 600 deltagare från polis, militär, gränskontroll, sjukvården och flygvapnet. Vi speciellt inbjudna VIP-gäster fick beskåda ett piratangrepp. Hamninspektör Karl Rosberg, Transportstyrelsen, samspråkar med Rear Admiral Awwad Eid Al-Balawi, ansvarig för 3rd International Symposium on Maritime Disaster Management, hans assistenter och Trafikchef Mats Rosander. 13

14 GDL är ett samgående av Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL. Mer information på gdl.se Vår värld är lokal Ser du på transport och logistik som en frakt mellan två punkter? Eller delar du vår syn? 14 En del av koncernen

15 Under hösten 2011 besökte bland andra följande personer och företag Helsingborgs Hamn AB DHL Global Forwarding, Helsingborg Dotter och far från Conteam Repair, Julia och Kalle Jönsson. DHL Global Forwarding, Helsingborg Lars Petersson, Lars Nolander, Tina Toft och Henrik Fälldin, SCA Transforest AB. Roger Borggren, Eimskip Logistics, Magdalena Lindqvist, Gelita AB, Lena Borg, Eimskip Logistics, Mattias Hannen, Gelita AB och Magnus Svensson, Eimskip Logistics. 15

16 Sedan några veckor tillbaka är det MSC:s fartyg Athens Trader som anlöper Västhamnen en gång i veckan för att lasta och lossa containrar. Här ses fartyget vid kaj 904. På väg in till kaj ses här Unifeeders fartyg Mare. Unifeeder anlöper Västhamnen tre gånger i veckan och sköter själv klareringen av fartygen. 16

17 Från Brunswick, USA till Västhamnen, Helsingborg kom fartyget Schippersgracht för att lossa ton pellets för Öresundskrafts räkning. Citadel Shipping klarerade fartyget. Sedan i somras lägger TT:s fartyg till i Västhamnen vid läge 912. Fartygen anlöper efter midnatt och avgår cirka på morgonen. Här ses Nils Dacke vid premiäranlöpet i Västhamnen. 17

18 Stuverikontoret blev brottsplats för en dag Ulf Rosén, Risk Manager, Helsingborgs Hamn. Det är svårt att hitta lokaler att öva i som vi tidigare inte varit i, säger Tobias, polis och övningsledare för dagen. Men vi har goda kontakter i Hamnen och fick vi möjlighet att vara här idag. Just att det är en okänd miljö är viktigt eftersom polismännen inte vet hur miljöerna ser ut när de gör skarpa insatser. Ulf Rosén, som jobbar med säkerhetsfrågor i Hamnen, är den person som polisen haft kontakt med om det nedlagda och nu tomma gamla stuverikontoret. Vi värnar om att ha en god relation med polisen, säger Ulf Rosén. Här övas inträngning i byggnad. Med ett väldigt brak tar sig polismännen in i stuverikontoret med ett brytverktyg. Det är dragna vapen och full dramatik. Väl inne tas en misstänkt omhand och avsökningen fortsätter rum efter rum. Det är dock inte några riktiga busar som befinner sig gömda inne i byggnaden. Det handlar om ett tillfälle då 15 poliser övar inträngning i en för dem okänd byggnad. Poliserna är från ordningsgruppen vid helsingborgspolisen, som bekämpar organiserad brottslighet och gängkriminalitet. De arbetar både uniformerat och civilt, men denna dag är det dock helt tydligt att det handlar om poliser. I full mundering sker inträngningen med full kraft i det gamla stuverikontoret. Med god kontroll över verksamheten Vi vill ha ett bra samarbete med rättsvårdande myndigheter, som polis och tull. Därför är det naturligt att de är här och övar, berätta Ulf Rosén. I alla världens hamnar inträffar det ibland mindre bra händelser som påverkar hamnverksamheten. Även mot Helsingborgs Hamn finns en hotbild där Hamnen kan bli platsen för olika brott. Att vi då har ett effektivt och nära samarbete med polisen känns mycket bra. Det finns stöldbegärligt gods som kan omsättas i pengar. Vi är därför självklart vaksamma på vad som sker i hamnområdet och Helsingborgs Hamn som företag försöker arbeta med en hög ambition gällande säkerhet, både inom safety och security. När vi ändå är här passar vi på att titta på lite annat Vi har inget emot att polisen finns närvarande i Hamnen lite då och då, inte bara under utryckning, säger Ulf Rosén. Det är bra för oss att polisen är orienterade i vår vardagliga miljö. Därför är de välkomna att öva och vistas inom hamnens område. 18

19 Karantänshamnen Helsingborg Helsingborgs gränskontrollstation är en av Sveriges modernaste. Stationen har specialdesignats med tre hygienzoner för att klara EUs och svenska myndigheters stränga hygienkrav. Nu har lokalerna fått ytterligare ett användningsområde: som karantänsbyggnad. Den nya Gränskontrollstationen i Västhamnen. Christer Nilsson, Miljökoordinator, Helsingborgs Hamn. Helsingborgs Hamn är utsedd till karantänshamn, som en av tio hamnar i Sverige. Det innebär att om vi får anrop från ett fartygs kapten som säger att det finns smitta ombord är vi skyldig att hänvisa till en kajplats. Vi får helt enkelt inte avvisa fartyg med smitta. Perfekta lokaler, utropade smittskyddsläkaren I Hamnen finns redan lokaler som är väl lämpade för karantän. Faktum är att lokalerna inte kan vara bättre. Gränskontrollstationen är byggd i tre hygienzoner, berättar Christer Nilsson som är miljökoordinator i Hamnen. Varje del har ett helt separat ventilationssystem för att förhindra risk för smitta. Ventilation är oerhört viktigt vid smitta och epedemier, och smittskyddsläkaren tyckte att lokalerna var helt suveräna. I nödsituation avbryts gränskontrollen tillfälligt och lokalerna omvandlas till en karantän. En smittskyddsläkare kontaktas och kommer till Hamnen. Fartyget förs sedan till en särskild kajplats och därifrån kan besättningen tas till lokalen. Det finns alltid läkare i beredskap hos regionen, så kallade TIB, tjänstemän i beredskap. Stanna ombord, tack Allra helst ska förstås de smittade stanna på båten, säger Christer Nilsson, men vid akut sjukdom kan de tas i land. Först förs de till lokalen i Hamnen och sedan eventuellt vidare till infektionskliniken på Helsingborgs lasarett. Än har tack och lov inget hänt, men vi hade full beredskap och gick ut med information när fågelinfluensan grasserade. Det måste finnas en plan Förutom att tillhandahålla lokaler har Hamnen en skyldighet att upprätta en plan för att förhindra spridning av smitta. En helt ny smittskyddsplan som sammanställts av Helsingborgs Hamn i samarbete med Helsingborgs stad, Region Skåne och smittskyddsläkare kommer att fastställas inom kort. Den avhandlar kajplats, karantänslokal, avspärrningar, rutiner, larmkedja och checklistor. Smittskyddsläkaren och Helsingborgs stad har huvudansvaret. Om olyckan skulle vara framme är det de som måste se till allt saneras, till exempel varenda väska i bagaget på fartyget. På kryss med många sjuka Kryssningsfartygen är duktiga och isolerar alltid snabbt sina patienter, berättar Christer Nilsson. De ändrar också sina destinationer om det finns smitta i en hamn. De har inte råd att riskera att fartyget hamnar i karantän. Normalt har ett fartyg man i sin besättning, och det klarar vi i Hamnen. Men skulle ett helt kryssningsfartyg vara utsatt för smitta får passagerarna evakueras till andra lokaler, till militära lokaler vid Revingehed eller liknande. Helsingborg Hamn är en mycket viktig bricka i spelet. Vår hamn lämpar sig är väl som karantänshamn för att hamnen ligger där den gör strategiskt mitt i sundet. 19

20 Det är drag i Bogser Team Öresund Nidbilden av väderbitna, gistna gubbar som bogserar båtar föll snabbt. Inte en kortlek så lång ögat nådde, inga pilsnerflaskor, och istället för snusdosor låg det ett äpple och två clementiner på bordet. Fast hjärtlig och glad stämning var det i byssan på Dunker. Vi är ett pittoreskt inslag i den maritima miljön, skrattar Lars-Inge Thell, teknisk chef. Bogser Team Öresund (BTÖ) har uppdrag i hela Öresund. Och dagligen bogserar båtarna Kullen och Dunker containerfartyg ut och in i Helsingborgs Hamn. Det väl sammansvetsade teamet jobbar som mest när vi andra landkrabbor helst sitter inomhus: när det blåser. BTÖ en framgångssaga Bogserverksamheten i Helsingborg var från början en kommunal angelägenhet med 18 anställda medarbetare i Helsingborg Bogser AB, ett dotterbolag till Helsingborgs Hamn AB. Men verksamheten var inte lönsam. Man ville göra något radikalt, och Helsingborgs Hamn erbjöd de anställda att ta över. Sagt och gjort. Bogser Team Öresund (BTÖ) skapades och nio anställda gick in som delägare i bolaget. Till en början betalade Hamnen oss för att bemanna båtarna, berättar däcksman Tommy Pettersson. Vi bogserade, och Hamnen skötte resten. Men efter en tid fick vi möjlighet att hyra bogserbåtarna Kullen och Dunker, så kallad bare boat-charter. Det gick bra eftersom det var en stor kostnad för Hamnen att administrera båtarna köptes båtarna loss. Hamnen såg inte längre bogserbåtsverksamhet som en strategisk del i sin egen verksamhet och valde därför att sälja båtarna till BTÖ. Dessutom sköttes båtarna till ägarnas belåtenhet. I avtalet står dock att båtarna ska vara baserade i Helsingborg. Och där ligger de nu, vid kajen i i Norra Hamnen. Genom nit och flit, gnetande och sparande kunde vi betala hela vår båtskuld på mindre än ett år, säger Lars-Inge Thell. Med facit i hand kan man konstatera att alla tjänade på att BTÖ bildades. Verksamheten effektiviserades, går med vinst och bolaget har nu 12 delägare. Vad gör de om dagarna? Om det blåser försöker oftast fartygen komma från kaj själva några gånger. Sedan ringer de BTÖ. Arbetet består i att bogsera containerfartyg till eller från Västhamnen eller Sydhamnen. Ro-Ro-fartyg till Sydhamnen eller kryssningsfartyg till Spannmålskajen. Vi har kontrakt med flera bilbåtsrederier i Malmö också, säger Lars-Inge Thell. Där är vi minst en gång i veckan. Bilbåtarna är alla så stora att de måste bogseras. De aviserar långt i förväg när de ska komma och är alltid punktliga. Lite mer gnissel verkar det vara med containerfartygen i Helsingborg. Oftast klarar de sig själva, säger skeppare Gunnar Hulth, men plötsligt blåser det upp och då behöver de ha hjälp av en bogserbåt direkt. Tidpunkten för beställningen är viktig Vi har en helig regel, säger Lars-Inge Thell, med eftertryck. Den som beställer först, får hjälp först. Den som ändrar sin beställning kommer sist. Om fartyget ska komma klockan och istället kommer två timmar senare kan vi inte ta hänsyn till det. Vi kan vara på väg till Malmö. Men självklart försöker vi flytta en timme om det går, vi vill göra det så bra för fartygen som möjligt. Det finns alltid något att smörja Vi jobbar alltid, säger Lars-Inge Thell, 24 timmar om dygnet året runt, jul och nyår. Men han är noga med att säga att de arbetar enligt EU-reglerna och har sin dygnsvila. Det fungerar eftersom BTÖ består av två lag. Lagen har en arbetsvecka, en beredskapsvecka och sedan två veckor fritt. När man har arbetsvecka har man ansvar för att båtarna i princip ska kunna rycka ut direkt. På morgonen vet teamet inte hur dagen blir. Och det händer att de sover på båten om det ska blåsa upp. Det blir en del väntan i hamn, men det finns alltid något att göra. Båtarna ska skötas med service och underhåll eller så har man pappersarbete som fakturering. De håller båtarna i fantastiskt bra skick, säger Mats Rosander, trafikchef på Helsingborgs Hamn. Kullen är över 30 år gammal men i ett lysande skick en bogserbåt nu, tack BTÖ har en telefon. Här tas beställningarna emot från skeppsmäklare och befälhavare. Inte ett Excel-ark eller en datorlista syns. Nej, här finns bara ett väl fungerande pappersark med överskrift Bogserbåtsbeställning. Här skrivs fartygsnamn och tid upp, och sedan sätts papperet in i en pärm. Enkelt och funktionellt. Debiteringen är också enkel. Längden gånger bredden på båten. Klart. Dunker är bromsebåten Kullen är en så kallad konventionell bogserbåt. Det betyder att den har en propeller. Dunker däremot har något så avancerat som azimuth stern drive ASD. Det innebär att den har två propellrar, som dessutom går att vrida 360 i det oändliga (hur det nu går till?). Vid den perfekta bogserkedjan kopplas Kullen i fören på fartyget och Dunker bromsar i aktern. Tre i linje är optimalt. Det värsta läget är när ett stort fartyg ligger helt stilla och inte har någon styrförmåga, säger Gunnar Hulth. Vid en vind på 10 sekundmeter ligger det ett tryck på 50 ton i sidan på fartyget, som fungerar som ett stort segel. Det driver fort. 20

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen 1. TÄVLINGEN i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för containerterminalen Helsingborgs

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 2, juni 2012 HHAB + CMP AB har alla förutsättningar att bli ett mycket intressant affärskoncept Vi går nu en mycket spännande utveckling till mötes. Helsingborgs

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 4, D e c e m b e r 2 010 Lyckosamt år med flera nya etableringar När vi nu närmar oss årets slut kan vi konstatera att 2010 har varit ett mycket bra och

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus Skånes Energiting 2011-06-09 Leif Persson, Terracastus NSR NSR:s och dess ägarkommuner ägarkommuner Betjänar 6 kommuner 236 000 invånare och industri NSR:s biogasstrategi Skapa affärs- och miljönytta

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 2, juni 2011 Aktuellt Aktuellt 2 Volymökning med 85 procent 3 Nya terminaltraktorer 4 Nytt arendeavtal med staden 5 Pris till Hamnen 6-7 Tävling 9 Många

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Kjell Larsson Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet kjell.larsson@lnu.se Upplägg Vilka är de viktigaste miljöeffekterna av sjöfart? Vilka effekter kan vi förvänta

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2011 Aktuellt Det stormar på världsmarknaden, men i Helsingborgs Hamn är det förlig vind Aktuellt 2 Rekordstarkt första halvår 2011 3 Scandlines

Läs mer

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Göteborgs Hamn - Med fokus på miljön 2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Innehåll Göteborgs Hamn Vårt miljöansvar Elanslutning av fartyg vid kaj Miljödifferentierade hamnavgifter

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2005

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 1, mars 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 1, mars 2005 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Innehåll Nummer 1, 2005 Aktuellt 2 DFDS Seaways 3,4 Kriser satte beredskapen på prov 7 Tävling 9 Ny stuverichef,

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 3, o k to b e r 2 010 Ökad intensitet i Hamnen Jo Kristian Okstad Aktuellt 2 Ny linje 3 Lyckat för Sundbusserne 5 Spontningen klar 6 Kryssningssäsongen

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN

TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN N R 4, D E C E M B E R 2 0 0 9 Aktuellt Slutet 2008 och året 2009 - Mörkt i början men med tiden kom ljuset Aktuellt 2 Maersk Line till Helsingborg 3 4 Säkerhetsövning

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna!

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna! Miljöbilar i Stockholm Erfaringer frå Stockholm Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Berekraftig energiframtid, Ålesund 10. februar 2010 95.000 miljöfordon 10 %! 75 % av bensinstationerna! 10 % förnybart

Läs mer

TURLISTAN. KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9

TURLISTAN. KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9 TURLISTAN KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN n r 2, J U N I 2 0 0 9 Aktuellt Aktuellt 2 Pappersjätte med miljöfokus 3 4 Resultat 2008 5 Större fartyg för Kustbevakningen 7 Tävling 9 Helsingborg växer som

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2005

Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB. Nummer 4, december 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, december 2005 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 4, 2005 Innehåll Aktuellt 2 Felix ketchup tar vägen via Helsingborg 3 Förändring på marknadsavdelningen

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands

visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner i Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags förvaltningsråd Kommunfullmäktigeledamot

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012

TURLISTAN. Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012 TURLISTAN Kundtidning från Helsingborgs hamn NR 1, mars 2012 Aktuellt Helsingborgs Hamn fortsätter att växa Aktuellt 2 Helsingborgs Hamn fortsätter att växa 3 Företagsreportage 4-5 Projektlast Yara Praxair

Läs mer

Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal

Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2004 Branschen redo för ISPS Hamnen som terminal 1 Kundtidning från Helsingborgs Hamn AB Nummer 2, juni 2004 Innehåll Aktuellt 2 Frangångsrik helgtrafik

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 1 FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 2015/01 2 FRAKTHANDBOK BÄSTA FRAKTKUND! Finnlines Plc, FinnLink trafik idkar frakttrafik mellan Nådendal, Finland och Kapellskär, Sverige

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula)

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Rickard Bergqvist Professor i Logistik och Transportekonomi Industriell och Finansiell ekonomi & Logistik Företagseknomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Energiförsörjning i en växande transportnäring

Energiförsörjning i en växande transportnäring Energiförsörjning i en växande transportnäring Nuläge och fram:d TRB Sverige AB E3 resurs och kompetensföretag 16 delägare som Omsä3er 13,5 miljarder Förfogar över 7 900 fordon: 5 900 bilar 2 000 arbetsmaskiner

Läs mer

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska.

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska. Inledning ALLMÄNT: De här frågorna har förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella situationen De förvalda svaren är satta för kontroll av ett normalt fartyg som ska

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s 2 0 0 8 1

KUnDTIDnInG FrÅn HELsInGBOrGs HaMn n r 1, M a r s 2 0 0 8 1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 1, Mars 2008 1 Aktuellt 2 Lyckad inledning för pellets i container 3, 4 33% ökning av containrar under 2007 5 Skåneterminalen i nygammal skepnad 7 Tävling 9 Kullen

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum!

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! NYHETSBREV, Nummer 2, oktober 2012 Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! Vad är du mest nöjd med när du ser tillbaka på de gångna månaderna? Att vi fått igång arbetet i våra åtta innovationsblock.

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1

KUndTIdnInG FrÅn HeLSInGbOrGS HAmn n r 4, d e c e m b e r 2 0 0 8 1 KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 4, december 2008 1 Aktuellt 2 Nu anlöper julen Helsingborg 3,4 Rekordmånga kryssningsturister väntas 5 CMA CGM väljer Helsingborg 7 Tävling 9 Hamndagen 2008 10-11

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

TRAFIK- OCH TERMINALREGLER

TRAFIK- OCH TERMINALREGLER KONTAKT: ID-services 031-650 700 Port 4/G4s 031-731 28 66 Passerkortsansökan 031-731 22 68 SOS 112 E-mail roroid@alvsborgroro.com Älvsborg RORO AB, Box 2156, 403 13 Göteborg info@alvsborgroro.com, www.alvsborgroro.com

Läs mer

Avrapportering projektverksamhet inom Eurrac AB

Avrapportering projektverksamhet inom Eurrac AB Avrapportering projektverksamhet inom Eurrac AB The European Rehab Racing Centre ESF och Tillväxtverket 091131 ESF sammanfattning Mål Målsättning med projektet är att utveckla en modell för arbetslivsinriktad

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. 2 Innehåll Inbjudan 3 H+ Bakgrund H+ 4 Projektet H+ 4 H+ i regionen 5 H+ i Helsingborg

Läs mer

LNG i transportsektoren i Norden

LNG i transportsektoren i Norden LNG i transportsektoren i Norden Mikael Näslund, DGC mna@dgc.dk Introduktion Beskrivning av LNG-kedjan Nya användningsområden för gas Möjligheter i Danmark Några milstolpar 1850-talet, Faraday kondenserar

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN Studie av biogasefterfrågan i Strängnäs kommun 2013-11-20 Sverige AB Linda Aldebert-Karlsson Sammanfattning har, på uppdrag av Strängnäs Biogas AB, genomfört en studie

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt DB Schenker i Sverige

Läs mer

Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA

Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA PM Enheten för EU:s handelspolitik Dnr Menzareta Kopić Lind Importer Security Filing 10+2 Skärpta krav på förhandsrapportering vid import som fraktas med fartyg till USA 26 januari 2009 trädde ny lagstiftning

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Seminarium Stockholm 19 maj 2010 Biogas - storskaligt och hållbart bränsle Bernt Svensén Affärsdriven Miljöutveckling Business Region

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar

nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar KUNDTIDNING FRÅN HELSINGBORGS HAMN nr 3, oktober 2008 I DETTA NUMMER: CMA CGM till Helsingborg Förutsättningar för Hamnens framtid Tågtrafiken ökar 1 Aktuellt 2 Ny linjechef nöjd med högsäsongen 3 Förutsättningar

Läs mer