EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER"

Transkript

1 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Gustaf Taube februari 2007 Foto: Jeppe Wikström, ur boken Stockholm från ovan

2 Foto: Bengt Rundquist Kronprinsessan Victoria förrättade dopet av Briggen Tre Kronor som byggdes på Skeppsholmen. Våren 2002 bildades den ideella föreningen "Stockholms Sjögård - Maritim kultur" - i dagligt tal Sjögården. Den föregicks av föreningen Skeppsholmens Marinkultur som bildats några år tidigare och som hade i stort sett samma ändamål som Sjögården fast begränsat till Skeppsholmen. Sjögårdens område är väsentligt större(se kartan på motstående sida). Medlemmar i föreningen är institutioner, museer, föreningar och företag (alltså ej enskilda personer), som bedriver maritim verksamhet eller har maritimt inriktat intresse inom Sjögårdens område. Ansökan om medlemskap ställes till Björn Scherrer, Jaktvarvsvägen 11, Saltsjöbaden, e-post: Ansökan skall innehålla namn, ev. hemsidesadress, kontaktperson med telefon, postadress och e-postadress samt kort beskrivning av verksamheten. Årsavgiften är f.n. 500 kronor och kan sättas in på Plusgiro konto nr Sjögården ger ut informationsbladet HamnkvartersNytt som kommer ut cirka var tredje vecka. Bladet införs på föreningens och medlemmarnas hemsidor och distribueras också per e-post till den som anmäler sin e-postadress till: 2

3 Sjögårdens verksamhetsområde omfattar Skeppsholmen-Kastellholmen-västra Djurgården, Beckholmen inkl Stockholms lotsstation/rosenvik primära området. I sekundärområdet inräknas även kajerna från Nationalmuseum till Strandvägskajen vid Djurgårdsbron, inklusive Nybroviken. En sjögård är en gammal benämning på ett sjöområde vid en stad eller ett slott, inhägnat av sten- eller träkonstruktioner för att skydda fartygen mot svall och intrång. Ordet har också använts för att beteckna markområdet invid en hamn, en kaj eller en brygga. Ordet passar i båda betydelserna väl in på det som vi idag kallar Stockholms sjögård - ett hamnområde med kajer, bryggor och skeppsdockor omgivna av stenkonstruktioner, pålar och dykdalber. Stockholms Sjögård organiserar över 50 föreningar och organisationer som representerar mer än medlemmar. Bland Sjögårdens uppgifter kan nämnas att verka för att stärka maritima intressen i allmänhet och inom Sjögården i synnerhet. 3

4 Föreningen Stockholms Sjögård Ordf Gustaf Taube EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Föreningen "Stockholms Sjögård - Maritim kultur" är en ideell samarbetsorganisation som bildades våren Drygt 50 föreningar och organisationer är medlemmar och representerar över personer. Sjögården har tagit till sin uppgift att sprida kunskap om området Skeppsholmen - Kastellholmen - västra Djurgården/Galärvarvet - Beckholmen inkl Stockholms lotsstation/rosenvik och detta områdes sällsynt goda förutsättningar att bli ett unikt marinkulturellt centrum. Förhoppningen är inte bara att skapa ett attraktivt turistmål med musealt intressanta inslag utan inte minst att visa upp en levande traditionell båt- och fartygshantering i en genuin miljö med maritim verksamhet under 350 år. Se gärna hemsidan Klicka på "Sjögårdens område" och sedan på kartan. Där kan Du läsa om allt maritimt i Sjögården. Författare är Sjögårdens sekreterare Bo Ståhle. Foto: Olle Neckman Foto: Olle Neckman 4

5 Promenaden genom Stockholms Sjögård tar närmare tre timmar men visar händelser och miljöer som spänner över mer än 350 år. 5

6 Vi samlas vid brofästet till Skeppsholmsbron. Där Nationalmuseum nu finns låg Flottans Holmkyrka fram till 1822 då den brann. Under tiden som den nya kyrkan byggdes fick nuvarande Skeppsholmsgårdens segelsömmarsal göra tjänst som kyrkolokal. Tvärs över vattnet ser vi Logården vilken fått sitt namn från lod som betyder kanonkulor. Här förtöjdes 1524 de fartyg som Gustav Vasa anskaffat från Lübeck för rikets försvar. Snart byggde Sverige egna skepp, platsen blev för trång och flottan flyttade till nuvarande Blasieholmen. På Vasamuseet finns en modell av Flottans Skeppsgård, där man kan se hur det såg ut fram till mitten av 1600-talet då man flyttade till Skepps- och Kastellholmarna samt Galärvarvet. Statens Fastighetsverk (SFV) är ägare till Skepps- och Kastellholmarna. Fastighetsverket har gjort stordåd med renovering av hus, kajer och dykdalber. Måtte SFV fortsätta verka för mer maritim verksamhet i denna maritima miljö. Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS - en kunglig akademi bildad 1771) tilldelade 2002 Fastighetsverket ett hedersomnämnande för vad Fastighetsverket dittills gjort på holmarna. HM Konungen överlämnade det i Vasamuseet vid akademins (KÖMS) högtidssammankomst. Foto: Bengt Rundquist Framtid Fastighetsverket studerar möjligheterna för Nobelmuseet att flytta till Kyrkan, Amiralitetshuset och bergrummen. Vi i Stockholms Sjögård anser att verksamheter inom Nationalstadsparken eller verksamheter som vill etablera sig inom Nationalstadsparken i första hand skall erbjudas annan etablering om parkens värden eller verksamhetens behov inte har ett starkt samband. Detta gäller inte minst Skeppsholmen och Kastellholmen som står inför föreslagna etableringar som tveklöst kommer att skapa konflikter kring expansionsmöjligheter och framtida byggnads- och markanvändning. Särskilt bör ett nytt Sjöhistoriskt museums eventuella behov utredas klart innan nya icke-maritima verksamheter etableras på Skepps- och Kastellholmen. Detta gäller även när befintliga icke maritima aktörer vill utvidga. Skeppsholmens yta är begränsad och hårda prioriteringar utifrån Nationalstadsparken och det historiska landskapet måste göras. Vi vill att Skärgårdsstiftelsen skall vara kvar i sin byggnad samt att det i bergrummen skall finnas åskådliggjort hur en stor berganläggning mitt i Stockholm skulle fungera i händelse av krig med dess ledningscentral samt min- och torpedverkstäder. Den utveckling vi nu ser kan innebära att vi inom några år måste planera för ett museum som visar Stockholms Sjöförsvar och maritima utveckling på annan plats än inom Sjögården. Det skulle tveklöst vara en tragisk utveckling. Foto: Olle Neckman 6

7 Den vackra bron från 1862 med Kungl kronor leder oss till Batteriparken, där salutbatteriet är uppställt. I gamla Högvaktsbyggnaden har Skärgårdsstiftelsen sitt kansli här börjar Stockholms Skärgård. Bredvid Skärgårdsstiftelsen finns en av entréerna till 5000 kvadratmeter bergrum. Kyrkan ovanför bergrummen är inte längre kyrka men har ändå kunnat användas för dop och bröllop mm. Foto: Bengt Rundquist Foto: Olle Neckman Nedanför Amiralitetshuset med dess tinnar och torn ligger normalt fullriggaren af Chapman byggd 1888, som nu grundligt renoveras med iakttagande av de krav man ställde upp för att bevara den rätta känslan. Nästa gång vi vandrar här går vi till höger efter bron förbi af Chapman till huset som rymmer vattenståndsmätaren. Vägarna på Skeppsholmen har kvar sina gamla namn. Här finns Flaggmansvägen. Amiraler har en flagga som befälstecken i masttoppen och därför kallas amiraler även Flaggmän. Vid Drottningbryggan hoppas vi i framtiden på pendelbåt från Gamla Stan. Tillbaka till Batteriparken. Vi följer rådet GTVEB (gå till vänster efter bron). Vid Norra Brobänken ligger bl a S/S Orion som är ett f d Lotstjänstfartyg. Vi bjuds att gå ombord och blir alldeles mållösa över maskinrummet med alla ångmaskiner och en kajuta som skiner av mässing och mahogny. Där skall vi boka en liten familjemiddag! En rad trevliga gamla bogserbåtar pryder kajen bort mot Råseglarhuset, där vi får hjälp av Pille Repmakare med alla våra rigg- och tågvirkesfrågor i en härlig doft av tjära och rå linolja. Ovanför Råseglarhuset låg för länge sedan en repslagarbana. Nu finns där Östasiatiska museet, som i hög grad har en maritim koppling med tanke på att det mesta av deras samlingar kom sjövägen. Här på udden hände sig 1652 att Drottning Kristina trillade i vattnet. Amiraler och Generaler hoppade i för att rädda henne. Hon red på eftermiddagen genom staden för att visa att hon var i livet. 7

8 Foto: Gunnar Marcateus Vi har nu en bra överblick över Nybroviken Strandvägen. Där byggdes på 1700-talet flera stora Ostindiefarare. Vi ser intressanta traditionsfartyg av många slag. Till höger ser vi Galärvarvet med gamla minsveparhallen numera Junibacken och Vasamuseet samt Dyktankhuset. Vår promenad fortsätter utmed gamla Min- och Torpeddepartementen, där Fastighetsverket tillsammans med Sällskapet Galärerna har ställt upp flera minor och torpeder på kajen för att minna om Örlogsvarvets långa epok på Skeppsholmen. Varvet var fram till flytten till Muskö 1969 en av Stockholms största arbetsplatser med 1400 anställda. Många viktiga kulturinstitutioner har nu lokaler här - Teater Galeasen, Kurdiska biblioteket, Folkkulturcentrum och Fotografins Hus för att nämna några. Ett antal maritimkulturella verksamheter är intresserade av att få plats här. Alla är oroliga eftersom husen skall renoveras med ty åtföljande höjda hyror. På Varvet Terra Nova (vid Strandvägen) byggdes ostindiefararen Götheborg". Sjösättningen ägde rum Här den sentida kopian på besök i Sjögården innan resan till Kina. Framtid Vi ser att byggnation pågår för flytten av Sjöhistoriska museet till havet på Galärvarvet. Härigenom kommer museet närmare sin rätta miljö och levande sjöfart. Det nya museet blir en enastående attraktion för alla Stockholmare och turister. Om det skulle vara så illa att nuvarande hyresgäster ej kan vara kvar tycker vi att man skall söka hyresgäst med maritim verksamhet varför inte en sjömansskola? För alla lokaler som blir lediga inom 50 meter från stranden inom Sjögården bör man i första hand söka en maritim hyresgäst. 8

9 Foto: Bengt Rundquist Vid kajen Brobänken finns en härlig blandning av olika fartyg i Stockholms Skeppsförening - många av dem högintressanta traditionsfartyg, som kommer och går och bidrar till liv och rörelse på vattnet. En tältliknande byggnad är Styckekranen som byggdes Den användes för att lyfta ombord/iland eldrör (= stycken). Inne i kranen finns två stora ekorrhjul med plats för 10 man i varje. Skeppstimmermän med erfarenhet från Beckholmen och andra platser samt naturligtvis från Briggen Tre Kronor har på uppdrag av Fastighetsverket renoverat maskineriet. Att gå in i kranen är ett måste. Sällskapet Galärerna (tidigare civilanställda vid Örlogsvarvet) kan hjälpa till och demonstrera ett lyft. Foto: Olle Neckman Slupskjulsplan börjar efter Styckekranen. Här låg ett mycket stort slupskjul. Alla träbåtar, stora som små behövde skyddas mot vädrets makter på vintern. Tvärs över vattnet ser vi de två kvarvarande Galärskjulen (Galär = grundgående fartyg med segel och åror och några kanoner). Dykdalber för förtöjning av fartyg finns det gott om utanför kajerna. Slupskjulsplan används bl a till den välkända Stockholms Jazz Festival, som drar stor publik. 9

10 Foto: Olle Neckman Efter Slupskjulsplan passerar vi Kanonverkstaden från Det är en av de sista byggnaderna som byggts på Skeppsholmen om man undantar Moderna Museet. En riktig kanon påminner om att detta var en plats för underhåll av alla sorters kanoner. Ovanför Kanonverkstaden finns en av ingångarna till Moderna museet och Arkitekturmuseet. Naturligtvis tar ni trapporna eller hissen upp till huvudentréplanet. Där finns bland allt annat ett mycket stort skepp i flaska och hos Arkitekturmuseet finns många maritima konstruktioner i gamla exercishallen. Under golvet ligger några av de mindre båtar som man använde i utbildningen inne i exercishallen. Framtid I Skeppsholmsgårdens nya hantverkslänga, som bekostats av välvilliga finansiärer, kan förbipasserande se hur man lär sig mässingsgjutning, wiresplits, repslagning och mycket mera.tack vare all denna pulserande, levande verksamhet kommer många besökare både Stockholmare och turister. Minst var tionde minut kan man ta en båt vid någon av alla de bryggor som finns inom Sjögården. Nu kommer vi till Skeppsholmsgården, som i Norra Fundament utbildar i att bygga nordiska allmogebåtar. I Södra Fundament och de därefter följande byggnaderna bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet. Här finns Folkhögskolans allmänna kurser och musikklass, navigationsutbildning, maritima hantverk som smide, svets, mässingsgjutning och mycket mer. Ombord i Skeppsholmsgårdens fartyg Shamrock, Elmy, Lova och Sigge Bruce får ungdomar stora chanser att utveckla sig själva i gott kamratskap med jämnåriga. Söder om Skeppsholmsgårdens skolfartyg Shamrock ligger Skeppsholmsgårdens välbesökta café med information om verksamheten. Färjeläget söder därom trafikeras relativt ofta. Allt fler väljer sjövägen! Under Skeppsholms-dagen 2006 kom 3000 besökare sjövägen. Foto:Anders Unosson 10

11 Vi tittar upp till höger och ser det östra Boställeshuset som byggdes 1700 för att hysa Carl XII drabanter. De kom dock aldrig att bo där eftersom de drog ut i krig med sin konung. Däremot var det många familjer som bodde i dessa två hus. Här några namn: Chefen Ekipaget Lilliehöök, Holmmajoren Psilandersköld, Varvschefen Hägg, Generalamiralen Cederström, Varvsbokhållare Strandman och beklädnadsförvaltaren Tigerström. Framtid Briggen Tre Kronor har kommit tillbaka från en goodwillsegling till Riga, Tallin och Helsingfors. Hon möttes av Skutor och ångbåtar vid Beckholmen samt Skeppsholmsgårdens Shamrock med tre Galeaser och en armada av Folkhögskolans allmogebåtar. Musikklassen på Folkhögskolan och Sjövärnskårens musikkår konserterar på trappan till Skridskopaviljongen. Besättningen är uppe i masterna och beslår seglen. I konferensrummet nära förtöjningsplatsen sker en utvärdering av resan med representanter för de större företag som deltagit. Briggkaféet lockar oss till en kaffe och skeppsskorpor. Kaffet kommer från Flottans gamla kafferostningsmaskin som satts i stånd efter att länge stått i kolskjulet längs ut på Kastellholmen. Intressanta segelfartyg som ej får plats på Beckholmen och Galärvarvet ligger här för utrustning. Skridskopaviljongen utnyttjas för konferenser, möten många med maritim karaktär. Försvarsmakten hyr Kastellet (byggt 1850) av Fastighetsverket och hyr i sin tur hyr ut till Sjöofficerssällskapet i Stockholm och närbesläktade organisationer. Örlogsflaggan blåser fortfarande från Kastellet. Foto: Olle Neckman Fastighetsverket har planer på att huvuddelen av de två Boställeshusen skall innehålla restauration och hotellverksamhet. Måtte rummen namnges efter dem som levt här - kanske kan det ses som ett sentida arv från dem som bott här tidigare?? Sjöofficerssällskapet i Stockholm har lokaler vid Långa Raden 8 sedan I januari 2007 påbörjar Fastighetsverket en två år lång renovering av hela Långa Raden. Då flyttar Sjöofficerssällskapet till en restaurangbåt vid Östra Brobänken. Sjöofficerssällskapet har 1750 medlemmar flyttar Sällskapet tillbaka till Långa Raden 8 och bedriver verksamhet i likhet med vad som varit sedan Vid Cajsa Rultas brunn nära Svensksunds-stenen samlas varje år Sjöscouterna för avslutning av Sjöscoutdagen. När vi närmar oss Kastellholmsbron måste vi stanna en bra stund för att beundra Briggen Tre Kronor, som skall vara Stockholms värdfartyg vid Tall Ships Races i juli I det provisoriska konferensrummet pågår ett möte mellan Skeppsholmsgården och Briggen om utbildningssamverkan av besättningen. Samtidigt ser man tillsammans med Sjögården på möjligheterna att under Tall Ships Race 2007 erbjuda kajplats mm inom Sjögården och ej bara vid mörka Stadsgården och Skeppsbron. Vi går över bron till Kastellholmen. I Oscar II Skridskopaviljong pågår restaurering av väggarna. Det blir kanske konferensverksamhet i lokalerna. Vi följer den västra kajen och har där en storslagen vy över Strömmen och Gamla stan. Vägen slutar vid Kolskjulet längst ut på Kastellholmen där Flottans fartyg bunkrade kol. 11

12 Foto: Olle Neckman Vi går upp till Kastellet och passerar då bl a Flaggkonstapelbostället och platsen för värdshuset Blås Ut. Vi ser en konstig järnkonstruktion, som är skydd för en sjöman på post. Nere vid kajen finns ett litet betongfort för försvar av holmarna. Från Kastellet stora runda takterrass ser vi allt som händer på vattnet i vår Sjöstad. På väg från Kastellet tar vi till höger och vandrar utmed kajen för att titta på Skeppsholmens Båtklubbs alla båtar. Nu måste vi skynda oss för att hinna till färjan som tar oss över till Allmänna Gränd. Den lilla gränden till höger leder nu direkt över till Nya Djurgårdsvarvet vid Djurgårdssidan av Beckholmssundet. Vi har talat med Kungl Djurgårdens Förvaltning (KDF) och fått lov att gå genom det blivande Träbåtsrenoveringsvarvet med sakkunnig ledning av Per Wermelin. Upprensning pågår, marken skall renas och kajerna samt byggnader iståndsättas. I en av byggnaderna sker snart renovering av några av Sjöhistoriska museets båtar. Djurgårdsförvaltningen förvaltar HM Konungen dispositionsrätt över bl a Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet och har tillsammans med bl a föreningar och andra lyckats få en mycket positiv maritim utveckling inom detta område. Efter att ha gått över Beckholmsbron följer vi vägen till vänster genom en grind med skylten Beckholmen Traditionsvarv. Vi kommer rakt in i de gamla segelskutornas och skärgårdsångarnas eget restaurationscentrum. Grunden lades redan 1986 då Sveriges Segelfartygsförening och Stiftelsen Skärgårdsbåten kunna inleda sina verksamheter här på ön. Här är idag en omfattande aktivitet med praktisk utbildning i förekommande skeppshantverk Framtid Sedan några år pågår här en fantastisk verksamhet. Träbåtar/Yachter renoveras. Båtbyggarelever lär sig allt om renovering av träbåtar.alla maritima hantverk finns representerade. Härliga dofter slår emot oss när vi går på en plattform utmed hela båthallen.yachter är allt ifrån stora skärgårdskryssare till små stjärnbåtar.vi går naturligtvis dit och får oss en ordentlig lektion i renovering tack vare det självinstruerande material som finns åtkomligt. I huset närmast Beckholmsbron finns maritimt café, bibliotek, arkiv och mycket mer gällande såväl Nya Djurgårdsvarvet som hela varvsholmen Beckholmen. Foto: Olle Neckman Foto: Bengt Rundquist 12

13 Framtid Det nuvarande staketet alldeles efter bron till vänster är borta så att man lätt kommer åt att se de olika maritima hantverk som nu finns där. Genom ett unikt samarbete mellan Statens Maritima museer, Riksantikvarieämbetet, Stockholms kulturförvaltning, Arbetslivsmuseernas samarbetsråd och ett antal kulturfonder har det blivit möjligt att upprätta ett fullt utrustat och väl fungerande Fartöyvern-Senter efter norsk modell. Skeppsdockorna har byggnadsminnesförklarats och det länge eftersatta underhållet av stenkajer mm är åtgärdade. Stranden till vänster efter bron domineras av ett timmerupplag och en stor ramsåg. På rullbanan ligger en magnifik 11-meters furustock, 60 cm i rotändan, klar för uppsågning till bordläggningsplank. Foto: Erik Dalhammar Till vänster efter huset som hyste Flottans Radarskola skjuter ångbåtarnas stadiga utrustningsponton 45 meter ut i Valdemarsviken. En rejäl kran lyfter tunga maskindelar, kol mm ombord i ångbåtarna. In mot land skymtar två gamla fina verkstadsbyggnader för maskinarbeten av alla slag, omklädningsrum mm. Bredvid ser man höga riggar sticka upp ur underjorden vi återkommer strax till dockorna. Efter ångbåtarna går vi ut på den långa träkaj som är Dockföreningens hemvist. Reparenter och gästande fartyg trängs om utrymmet. Längst ut på kajen äntrar en sjätteklass från Mjölby just ett av segelfartygsföreningens skolskepp. Vi önskar ungdomarna lycka på färden och vänder oss så om för att få en överblick över området. Vi ser långa virkesstick under tak i prydliga rader, vid kajen små sjömagasin med varierande takvinklar, upplag av ämnen till master, stänger och bommar av alla slag och i bakgrunden gaveln till den långa Stöttboden som nu hyser träverkstäder, segelloft, föreningslokal, bibliotek m.m. Vi går mot dockorna och passerar Pumphuset som förutom det intressanta pumpmaskineriet från 1940-talet inhyser en rymlig metallverkstad med svarv, stor ässja med ett rejält städ, maskiner för fräsning, slipning, bockning, kapning m.m. för fartygens olika behov. En miljöstation utanför pumphuset tar hand om skäroljor, tungmetaller och annat miljöfarligt. Tjära och beck var Beckholmens signum mellan 1633 och invigdes den första skeppsdockan, utsprängd med krut i graniten. Nu ser vi två 100 meter långa dockor (de utvidgades 1872 och 1899) och här nere står en skärgårdsångare, en motortorpedbåt (där bl.a. Kungen finns med i ägarbilden), två segelskutor, en bohustrålare och en timmerbogserare torrsatta. Alla har stora skrovarbeten igång. En stor informationstavla på dockvallen ger oss all information om traditionsvarvets verksamhet och områdets historia. Traditionsfartygen var länge starkt hotade till sin existens av nya säkerhetskrav på framför allt skroven. De kan nu räddas och många stockholmare drar en lättnadens suck. Tack vare dockorna kan 13

14 Foto: Olle Neckman många arbeten också utföras i egen regi vilket håller nere de annars nästan oöverstigliga kostnader som bevarandet av ett fartygsskrov medför. Svetslågorna fräser, det ångar om den stora baskistan, fartygsplåtar skramlar och grova ekplankor smäller så det ekar i berget. Vi går upp för trätrappan som leder upp till kullen och kastar en sista blick ner över Stockholms fina traditionsfartygsvarv. En idyll, men en effektiv sådan, ofrånkomligen nödvändig om Stockholm ska få ha kvar sin unika flotta av äldre tiders fartyg. Visste du att Stockholm har fler ångdrivna fartyg kvar i trafik än någon annan stad i Europa? En hänförande utsikt över Strömmen slår emot oss här uppe, med Gamla stans vackra silhuett i fonden. I förgrunden ser vi två byggnader, som förutom GV Varvs kontor och pumphus inrymmer Sjöskolan med ett brett utbud av kurser i nautiska ämnen. GV Varv har fått sitt namn av den största dockan på Beckholmen, insprängd för de större örlogsfartygens behov och invigd av Kung Gustaf V. Nu drivs här ett effektivt kommersiellt reparationsvarv för det medelstora tonnagets behov. I dockan ligger en tankbåt om ton dw som grundstött vid Svenska Högarna. Hon får nya bottenplåtar i fören. Det svetsas dag och natt eftersom varje timma liggetid är dyrbar i dagens hårda konkurrens. Framtid På stora planscher och skärmar får vi aktuell information om allt vi ser framför oss. Nu kan vi behöva en bit mat. Vi äter lunch på det mysiga kaféet som fått överta sin träinredning från ett av marinens fartyg. Priserna är låga och stämningen är otvungen för här äter hantverkarna från varven tillsammans med alla Sjögårdens flanörer. Foto: Jeppe Wikström, ur boken Stockholm från ovan 14

15 Foto: Olle Neckman Vision Gröna Lund har byggts ut med en mängd härliga maritima attraktioner i samarbete med Aquaria. Spårvagnarna är på väg att få nya lokaler i Lindarängen. Sjöhistoriska bygger för fullt sitt nya museum i anslutning till de två bevarade gamla galärskjulen och andra byggnader inom Galärvarvet vid stranden. En vacker huvudbyggnad kommer att smälta in fint i denna traditionsmättade miljö. Längs en ny kaj ligger alla museifartygen förtöjda, nu utökade med ytterligare ett antal militära och civila fartyg. En del av dem är i sjödugligt skick och används regelbundet. Där vi går ombord på något av ytattackfartygen och låter oss medtagas på en historisk resa i tid och rum. Med animerade spel på radarskärmarna får vi uppleva ett spännande spaningsföretag i Östersjön.Vi bli överflugna av sovjetiska stridsflygplan och får se främmande örlogsfartyg på nära håll i eldledningens sikteskamera. Foto: Bengt Rundquist Vi går ner till GV-Varvs port vid norra dockänden för att få en guidad tur på varvsområdet. Åter vid Beckholmssundet har vi en fin överblick över Nya Djurgårdsvarvet, och det omfattande arbete som just har börjat visa sig. Vi väljer nu att ta Nordenskiöldsgatan genom Djurgårdsstaden tillbaka till Allmänna Gränd. Aquaria tar emot tusentals besökare varje år. Vi går naturligtvis in i denna regnskogsvärld i byggnader, som dessvärre är i dåligt skick. Båthall 2 innehåller en stor mångfald båtar. Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar arbetar här ideellt tillsamman med Statens Maritima museer. En föredömlig modell för samverkan. Vid Dyktankhuset nästgårds berättar en gammal tungdykare för en skolklass om djupdykning. Naturligtvis besöker vi Museifartygen (isbrytare, fyrskepp, torpedbåt, minsvepare m fl). Vi följer promenadslingan med bilder av Galärvarvet före Junibackens hus var då minsveparhall. Denna promenad har tagit närmare tre timmar. Dela gärna upp promenaden Vi avslutar med att gå upp till Galärvarvskyrkogården, där många av namnen minner om den marina historien, Vasamuseets trädgård och till sist in i Vasamuseet. Visst finns det mer som minner om de över 350 år som marin verksamhet bedrivits i Stockholms Sjögård. Läs Bo Ståhles beskrivning på vår hemsida om Gamla Sjökrigsskolan, kasernerna och mycket mer. 15

16 Foto: Bengt Rundquist Konung Carl XVI Gustaf på besök i Sjögården. Denna trycksak är producerad med generösa bidrag från: MUSEIFÖRENINGEN SVERIGES FRITIDSBÅTAR Stockholms Sjögård c/o Gustaf Taube Granitvägen Lidingö Produktion: Gustaf Taube, Olle Neckman. Flygbilder: Genom vänligt tillstånd av Jeppe Wikström. Bilder: Olle Neckman, Bengt Rundquist, Anders Unosson, Gunnar Marcateus och Erik Dalhammar. Tryck: Alfa Print

IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009

IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Gustaf Taube maj 2009 Kronprinsessan Victoria förrättade dopet av Briggen Tre Kronor som byggdes på Skeppsholmen. Den ideella Föreningen

Läs mer

SKEPPSHOLMENS DOLDA. Hemligheter

SKEPPSHOLMENS DOLDA. Hemligheter SKEPPSHOLMENS DOLDA Hemligheter 10 kulturvärden 2.2013 Olle Hedengren har aldrig ägt en smart telefon och inte hört talas om QR-koder. Men en dag tog han med sig ett av sina barnbarn med tillhörande iphone

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Stockholms stadsbyggnadskontor Yttrande Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande över planförslag Slussen: S-Dp 2005-08976-54. Härmed avger föreningen - i dagligt tal Sjögården (www.sjogard.se)

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö NYBROVIKEN 6 RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö KL AR KKL A SJÖ A KLLARRA SSJÖ KLARA ARA SJJÖ AS Ö JÖ Vatte n r u m m e n o c h d e s s vä g ga r Vattenrum från vilken Blasieholmsudden

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning en del av Statens maritima museer Ansökan om kulturhistorisk märkning av Ansökan avser Kulturhistorisk märkning Traditionsfartygsklassning Upplysningar se sidan 7 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Registerbeteckning

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

STOCKHOLM, SVERIGE. Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas)

STOCKHOLM, SVERIGE. Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas) Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas) Ska du resa med ett senare flyg? Istället för att sitta och vänta på flygplatsen, varför inte utnyttja vårt sen

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata

Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata Sjåare Sjåare är ett äldre namn för hamnarbetare. Ordet kommer från nederländskans sjouwen som betyder slita hårt eller släpa. På tyska kallas sjåare Schauermann. Nu

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014 Bilagor Innehåll: ANG. SLUSSEN, NYBYGGNATION, UTSTÄLLNING sid 02 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 2011-06-13 REMISS AV FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Fira sommarens början

Fira sommarens början + Fira sommarens början SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG Onsdagen den 10 juni 2015 i Stockholm och i Vaxholm Skärgårdens trafikantförening + Information om biljettköp, se sidan 4 Fira sommarens början År 1964 firades

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag!

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag! Årets eskaderträff Anmäl dig idag! GKSS har glädjen att inbjuda våra nordiska systerklubbar till Vikingaträff 2014. Efter århundraden av strider firar vi i år att de nordiska länderna haft oavbruten fred

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Resa till Gripsholm med stopp vid Taxinge slott, 2013-04-16

Resa till Gripsholm med stopp vid Taxinge slott, 2013-04-16 Resa till Gripsholm med stopp vid Taxinge slott, 2013-04-16 Vid starten från kommunhuset tittade solen fram och det kändes nästan som vår i luften, kul. Litet tråkigt dock att anslutningen var så klen

Läs mer

LYCKAD TEMAKVÄLL I KLIPPARKENS TECKEN!

LYCKAD TEMAKVÄLL I KLIPPARKENS TECKEN! ÄNTLIGEN! Som vi alla (även växter och djur) har längtat efter vår och värme i år. Nu har vi i alla fall fått lite varmare och växterna spurtar, liksom ogräsen. Skönt. Under tiden har vi fått bilda oss

Läs mer

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009 Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 1 augusti 2009 15 m 2 Bågarna/spaljéns maxhöjd 3,5m Vera är ett litet hus som fortsätter ut i en spaljé.

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt.

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. 26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. 1 Många har redan hittat sina drömmars boende Nu finns 26 nya chanser på Varvsholmen! Varvsholmen är en unik plats som erbjuder ett

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

Kontinentalt på Österlen

Kontinentalt på Österlen inredning På sommaridylliska Österlen kryllar det av vackra hus. Ett av dem är med sina 100 år på nacken en stilsäker arkitekturpärla, och bakom den röda tegelfasaden gömmer sig ett vackert hem där inget

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj SEGELÄVENTYR MED BARNBARN OCH SOM ENSAMSEGLARE SEP. 2010 klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc

Läs mer

Visby. Historiska Visby. veckan då livet förflyttas 700 år bakåt i tiden.

Visby. Historiska Visby. veckan då livet förflyttas 700 år bakåt i tiden. 1 Visby Visby är en idyllisk småstad och samtidigt Gotlands största tätort med cirka 25000 åretruntboende, ett centrum för handel, utbildning och administration. Fakta: Visby, Gotland - hansestad och världsarvsstad

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

En hus kramare mitt i stan monica strandell, Frilansjournalist/fotograf

En hus kramare mitt i stan monica strandell, Frilansjournalist/fotograf Vi är huskramare och det återspeglas också i vår utgivning, säger Jeppe Wikström som startade Bokförlaget Max Ström tillsammans med Marika Stolpe i mitten av 90-talet. En hus kramare mitt i stan monica

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014

Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014 Referat från Varvsforum Karlskrona & Sölvesborg, 10-11 maj 2014 Värdföreningar för 2014 års varvsforum var de varvshistoriska föreningarna i Karlskrona och Sölvesborg. Årets varvforum arrangerades inledningsvis

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN Bockholmen ligger endast ca 15 minuter från Stockholms hjärta, beläget vid havet i Bergshamra på en liten holme. Kanske är vi därmed Stockholms närmaste skärgårdsupplevelse? Så nära, men ändå så långt

Läs mer