EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER"

Transkript

1 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Gustaf Taube februari 2007 Foto: Jeppe Wikström, ur boken Stockholm från ovan

2 Foto: Bengt Rundquist Kronprinsessan Victoria förrättade dopet av Briggen Tre Kronor som byggdes på Skeppsholmen. Våren 2002 bildades den ideella föreningen "Stockholms Sjögård - Maritim kultur" - i dagligt tal Sjögården. Den föregicks av föreningen Skeppsholmens Marinkultur som bildats några år tidigare och som hade i stort sett samma ändamål som Sjögården fast begränsat till Skeppsholmen. Sjögårdens område är väsentligt större(se kartan på motstående sida). Medlemmar i föreningen är institutioner, museer, föreningar och företag (alltså ej enskilda personer), som bedriver maritim verksamhet eller har maritimt inriktat intresse inom Sjögårdens område. Ansökan om medlemskap ställes till Björn Scherrer, Jaktvarvsvägen 11, Saltsjöbaden, e-post: Ansökan skall innehålla namn, ev. hemsidesadress, kontaktperson med telefon, postadress och e-postadress samt kort beskrivning av verksamheten. Årsavgiften är f.n. 500 kronor och kan sättas in på Plusgiro konto nr Sjögården ger ut informationsbladet HamnkvartersNytt som kommer ut cirka var tredje vecka. Bladet införs på föreningens och medlemmarnas hemsidor och distribueras också per e-post till den som anmäler sin e-postadress till: 2

3 Sjögårdens verksamhetsområde omfattar Skeppsholmen-Kastellholmen-västra Djurgården, Beckholmen inkl Stockholms lotsstation/rosenvik primära området. I sekundärområdet inräknas även kajerna från Nationalmuseum till Strandvägskajen vid Djurgårdsbron, inklusive Nybroviken. En sjögård är en gammal benämning på ett sjöområde vid en stad eller ett slott, inhägnat av sten- eller träkonstruktioner för att skydda fartygen mot svall och intrång. Ordet har också använts för att beteckna markområdet invid en hamn, en kaj eller en brygga. Ordet passar i båda betydelserna väl in på det som vi idag kallar Stockholms sjögård - ett hamnområde med kajer, bryggor och skeppsdockor omgivna av stenkonstruktioner, pålar och dykdalber. Stockholms Sjögård organiserar över 50 föreningar och organisationer som representerar mer än medlemmar. Bland Sjögårdens uppgifter kan nämnas att verka för att stärka maritima intressen i allmänhet och inom Sjögården i synnerhet. 3

4 Föreningen Stockholms Sjögård Ordf Gustaf Taube EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Föreningen "Stockholms Sjögård - Maritim kultur" är en ideell samarbetsorganisation som bildades våren Drygt 50 föreningar och organisationer är medlemmar och representerar över personer. Sjögården har tagit till sin uppgift att sprida kunskap om området Skeppsholmen - Kastellholmen - västra Djurgården/Galärvarvet - Beckholmen inkl Stockholms lotsstation/rosenvik och detta områdes sällsynt goda förutsättningar att bli ett unikt marinkulturellt centrum. Förhoppningen är inte bara att skapa ett attraktivt turistmål med musealt intressanta inslag utan inte minst att visa upp en levande traditionell båt- och fartygshantering i en genuin miljö med maritim verksamhet under 350 år. Se gärna hemsidan Klicka på "Sjögårdens område" och sedan på kartan. Där kan Du läsa om allt maritimt i Sjögården. Författare är Sjögårdens sekreterare Bo Ståhle. Foto: Olle Neckman Foto: Olle Neckman 4

5 Promenaden genom Stockholms Sjögård tar närmare tre timmar men visar händelser och miljöer som spänner över mer än 350 år. 5

6 Vi samlas vid brofästet till Skeppsholmsbron. Där Nationalmuseum nu finns låg Flottans Holmkyrka fram till 1822 då den brann. Under tiden som den nya kyrkan byggdes fick nuvarande Skeppsholmsgårdens segelsömmarsal göra tjänst som kyrkolokal. Tvärs över vattnet ser vi Logården vilken fått sitt namn från lod som betyder kanonkulor. Här förtöjdes 1524 de fartyg som Gustav Vasa anskaffat från Lübeck för rikets försvar. Snart byggde Sverige egna skepp, platsen blev för trång och flottan flyttade till nuvarande Blasieholmen. På Vasamuseet finns en modell av Flottans Skeppsgård, där man kan se hur det såg ut fram till mitten av 1600-talet då man flyttade till Skepps- och Kastellholmarna samt Galärvarvet. Statens Fastighetsverk (SFV) är ägare till Skepps- och Kastellholmarna. Fastighetsverket har gjort stordåd med renovering av hus, kajer och dykdalber. Måtte SFV fortsätta verka för mer maritim verksamhet i denna maritima miljö. Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS - en kunglig akademi bildad 1771) tilldelade 2002 Fastighetsverket ett hedersomnämnande för vad Fastighetsverket dittills gjort på holmarna. HM Konungen överlämnade det i Vasamuseet vid akademins (KÖMS) högtidssammankomst. Foto: Bengt Rundquist Framtid Fastighetsverket studerar möjligheterna för Nobelmuseet att flytta till Kyrkan, Amiralitetshuset och bergrummen. Vi i Stockholms Sjögård anser att verksamheter inom Nationalstadsparken eller verksamheter som vill etablera sig inom Nationalstadsparken i första hand skall erbjudas annan etablering om parkens värden eller verksamhetens behov inte har ett starkt samband. Detta gäller inte minst Skeppsholmen och Kastellholmen som står inför föreslagna etableringar som tveklöst kommer att skapa konflikter kring expansionsmöjligheter och framtida byggnads- och markanvändning. Särskilt bör ett nytt Sjöhistoriskt museums eventuella behov utredas klart innan nya icke-maritima verksamheter etableras på Skepps- och Kastellholmen. Detta gäller även när befintliga icke maritima aktörer vill utvidga. Skeppsholmens yta är begränsad och hårda prioriteringar utifrån Nationalstadsparken och det historiska landskapet måste göras. Vi vill att Skärgårdsstiftelsen skall vara kvar i sin byggnad samt att det i bergrummen skall finnas åskådliggjort hur en stor berganläggning mitt i Stockholm skulle fungera i händelse av krig med dess ledningscentral samt min- och torpedverkstäder. Den utveckling vi nu ser kan innebära att vi inom några år måste planera för ett museum som visar Stockholms Sjöförsvar och maritima utveckling på annan plats än inom Sjögården. Det skulle tveklöst vara en tragisk utveckling. Foto: Olle Neckman 6

7 Den vackra bron från 1862 med Kungl kronor leder oss till Batteriparken, där salutbatteriet är uppställt. I gamla Högvaktsbyggnaden har Skärgårdsstiftelsen sitt kansli här börjar Stockholms Skärgård. Bredvid Skärgårdsstiftelsen finns en av entréerna till 5000 kvadratmeter bergrum. Kyrkan ovanför bergrummen är inte längre kyrka men har ändå kunnat användas för dop och bröllop mm. Foto: Bengt Rundquist Foto: Olle Neckman Nedanför Amiralitetshuset med dess tinnar och torn ligger normalt fullriggaren af Chapman byggd 1888, som nu grundligt renoveras med iakttagande av de krav man ställde upp för att bevara den rätta känslan. Nästa gång vi vandrar här går vi till höger efter bron förbi af Chapman till huset som rymmer vattenståndsmätaren. Vägarna på Skeppsholmen har kvar sina gamla namn. Här finns Flaggmansvägen. Amiraler har en flagga som befälstecken i masttoppen och därför kallas amiraler även Flaggmän. Vid Drottningbryggan hoppas vi i framtiden på pendelbåt från Gamla Stan. Tillbaka till Batteriparken. Vi följer rådet GTVEB (gå till vänster efter bron). Vid Norra Brobänken ligger bl a S/S Orion som är ett f d Lotstjänstfartyg. Vi bjuds att gå ombord och blir alldeles mållösa över maskinrummet med alla ångmaskiner och en kajuta som skiner av mässing och mahogny. Där skall vi boka en liten familjemiddag! En rad trevliga gamla bogserbåtar pryder kajen bort mot Råseglarhuset, där vi får hjälp av Pille Repmakare med alla våra rigg- och tågvirkesfrågor i en härlig doft av tjära och rå linolja. Ovanför Råseglarhuset låg för länge sedan en repslagarbana. Nu finns där Östasiatiska museet, som i hög grad har en maritim koppling med tanke på att det mesta av deras samlingar kom sjövägen. Här på udden hände sig 1652 att Drottning Kristina trillade i vattnet. Amiraler och Generaler hoppade i för att rädda henne. Hon red på eftermiddagen genom staden för att visa att hon var i livet. 7

8 Foto: Gunnar Marcateus Vi har nu en bra överblick över Nybroviken Strandvägen. Där byggdes på 1700-talet flera stora Ostindiefarare. Vi ser intressanta traditionsfartyg av många slag. Till höger ser vi Galärvarvet med gamla minsveparhallen numera Junibacken och Vasamuseet samt Dyktankhuset. Vår promenad fortsätter utmed gamla Min- och Torpeddepartementen, där Fastighetsverket tillsammans med Sällskapet Galärerna har ställt upp flera minor och torpeder på kajen för att minna om Örlogsvarvets långa epok på Skeppsholmen. Varvet var fram till flytten till Muskö 1969 en av Stockholms största arbetsplatser med 1400 anställda. Många viktiga kulturinstitutioner har nu lokaler här - Teater Galeasen, Kurdiska biblioteket, Folkkulturcentrum och Fotografins Hus för att nämna några. Ett antal maritimkulturella verksamheter är intresserade av att få plats här. Alla är oroliga eftersom husen skall renoveras med ty åtföljande höjda hyror. På Varvet Terra Nova (vid Strandvägen) byggdes ostindiefararen Götheborg". Sjösättningen ägde rum Här den sentida kopian på besök i Sjögården innan resan till Kina. Framtid Vi ser att byggnation pågår för flytten av Sjöhistoriska museet till havet på Galärvarvet. Härigenom kommer museet närmare sin rätta miljö och levande sjöfart. Det nya museet blir en enastående attraktion för alla Stockholmare och turister. Om det skulle vara så illa att nuvarande hyresgäster ej kan vara kvar tycker vi att man skall söka hyresgäst med maritim verksamhet varför inte en sjömansskola? För alla lokaler som blir lediga inom 50 meter från stranden inom Sjögården bör man i första hand söka en maritim hyresgäst. 8

9 Foto: Bengt Rundquist Vid kajen Brobänken finns en härlig blandning av olika fartyg i Stockholms Skeppsförening - många av dem högintressanta traditionsfartyg, som kommer och går och bidrar till liv och rörelse på vattnet. En tältliknande byggnad är Styckekranen som byggdes Den användes för att lyfta ombord/iland eldrör (= stycken). Inne i kranen finns två stora ekorrhjul med plats för 10 man i varje. Skeppstimmermän med erfarenhet från Beckholmen och andra platser samt naturligtvis från Briggen Tre Kronor har på uppdrag av Fastighetsverket renoverat maskineriet. Att gå in i kranen är ett måste. Sällskapet Galärerna (tidigare civilanställda vid Örlogsvarvet) kan hjälpa till och demonstrera ett lyft. Foto: Olle Neckman Slupskjulsplan börjar efter Styckekranen. Här låg ett mycket stort slupskjul. Alla träbåtar, stora som små behövde skyddas mot vädrets makter på vintern. Tvärs över vattnet ser vi de två kvarvarande Galärskjulen (Galär = grundgående fartyg med segel och åror och några kanoner). Dykdalber för förtöjning av fartyg finns det gott om utanför kajerna. Slupskjulsplan används bl a till den välkända Stockholms Jazz Festival, som drar stor publik. 9

10 Foto: Olle Neckman Efter Slupskjulsplan passerar vi Kanonverkstaden från Det är en av de sista byggnaderna som byggts på Skeppsholmen om man undantar Moderna Museet. En riktig kanon påminner om att detta var en plats för underhåll av alla sorters kanoner. Ovanför Kanonverkstaden finns en av ingångarna till Moderna museet och Arkitekturmuseet. Naturligtvis tar ni trapporna eller hissen upp till huvudentréplanet. Där finns bland allt annat ett mycket stort skepp i flaska och hos Arkitekturmuseet finns många maritima konstruktioner i gamla exercishallen. Under golvet ligger några av de mindre båtar som man använde i utbildningen inne i exercishallen. Framtid I Skeppsholmsgårdens nya hantverkslänga, som bekostats av välvilliga finansiärer, kan förbipasserande se hur man lär sig mässingsgjutning, wiresplits, repslagning och mycket mera.tack vare all denna pulserande, levande verksamhet kommer många besökare både Stockholmare och turister. Minst var tionde minut kan man ta en båt vid någon av alla de bryggor som finns inom Sjögården. Nu kommer vi till Skeppsholmsgården, som i Norra Fundament utbildar i att bygga nordiska allmogebåtar. I Södra Fundament och de därefter följande byggnaderna bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet. Här finns Folkhögskolans allmänna kurser och musikklass, navigationsutbildning, maritima hantverk som smide, svets, mässingsgjutning och mycket mer. Ombord i Skeppsholmsgårdens fartyg Shamrock, Elmy, Lova och Sigge Bruce får ungdomar stora chanser att utveckla sig själva i gott kamratskap med jämnåriga. Söder om Skeppsholmsgårdens skolfartyg Shamrock ligger Skeppsholmsgårdens välbesökta café med information om verksamheten. Färjeläget söder därom trafikeras relativt ofta. Allt fler väljer sjövägen! Under Skeppsholms-dagen 2006 kom 3000 besökare sjövägen. Foto:Anders Unosson 10

11 Vi tittar upp till höger och ser det östra Boställeshuset som byggdes 1700 för att hysa Carl XII drabanter. De kom dock aldrig att bo där eftersom de drog ut i krig med sin konung. Däremot var det många familjer som bodde i dessa två hus. Här några namn: Chefen Ekipaget Lilliehöök, Holmmajoren Psilandersköld, Varvschefen Hägg, Generalamiralen Cederström, Varvsbokhållare Strandman och beklädnadsförvaltaren Tigerström. Framtid Briggen Tre Kronor har kommit tillbaka från en goodwillsegling till Riga, Tallin och Helsingfors. Hon möttes av Skutor och ångbåtar vid Beckholmen samt Skeppsholmsgårdens Shamrock med tre Galeaser och en armada av Folkhögskolans allmogebåtar. Musikklassen på Folkhögskolan och Sjövärnskårens musikkår konserterar på trappan till Skridskopaviljongen. Besättningen är uppe i masterna och beslår seglen. I konferensrummet nära förtöjningsplatsen sker en utvärdering av resan med representanter för de större företag som deltagit. Briggkaféet lockar oss till en kaffe och skeppsskorpor. Kaffet kommer från Flottans gamla kafferostningsmaskin som satts i stånd efter att länge stått i kolskjulet längs ut på Kastellholmen. Intressanta segelfartyg som ej får plats på Beckholmen och Galärvarvet ligger här för utrustning. Skridskopaviljongen utnyttjas för konferenser, möten många med maritim karaktär. Försvarsmakten hyr Kastellet (byggt 1850) av Fastighetsverket och hyr i sin tur hyr ut till Sjöofficerssällskapet i Stockholm och närbesläktade organisationer. Örlogsflaggan blåser fortfarande från Kastellet. Foto: Olle Neckman Fastighetsverket har planer på att huvuddelen av de två Boställeshusen skall innehålla restauration och hotellverksamhet. Måtte rummen namnges efter dem som levt här - kanske kan det ses som ett sentida arv från dem som bott här tidigare?? Sjöofficerssällskapet i Stockholm har lokaler vid Långa Raden 8 sedan I januari 2007 påbörjar Fastighetsverket en två år lång renovering av hela Långa Raden. Då flyttar Sjöofficerssällskapet till en restaurangbåt vid Östra Brobänken. Sjöofficerssällskapet har 1750 medlemmar flyttar Sällskapet tillbaka till Långa Raden 8 och bedriver verksamhet i likhet med vad som varit sedan Vid Cajsa Rultas brunn nära Svensksunds-stenen samlas varje år Sjöscouterna för avslutning av Sjöscoutdagen. När vi närmar oss Kastellholmsbron måste vi stanna en bra stund för att beundra Briggen Tre Kronor, som skall vara Stockholms värdfartyg vid Tall Ships Races i juli I det provisoriska konferensrummet pågår ett möte mellan Skeppsholmsgården och Briggen om utbildningssamverkan av besättningen. Samtidigt ser man tillsammans med Sjögården på möjligheterna att under Tall Ships Race 2007 erbjuda kajplats mm inom Sjögården och ej bara vid mörka Stadsgården och Skeppsbron. Vi går över bron till Kastellholmen. I Oscar II Skridskopaviljong pågår restaurering av väggarna. Det blir kanske konferensverksamhet i lokalerna. Vi följer den västra kajen och har där en storslagen vy över Strömmen och Gamla stan. Vägen slutar vid Kolskjulet längst ut på Kastellholmen där Flottans fartyg bunkrade kol. 11

12 Foto: Olle Neckman Vi går upp till Kastellet och passerar då bl a Flaggkonstapelbostället och platsen för värdshuset Blås Ut. Vi ser en konstig järnkonstruktion, som är skydd för en sjöman på post. Nere vid kajen finns ett litet betongfort för försvar av holmarna. Från Kastellet stora runda takterrass ser vi allt som händer på vattnet i vår Sjöstad. På väg från Kastellet tar vi till höger och vandrar utmed kajen för att titta på Skeppsholmens Båtklubbs alla båtar. Nu måste vi skynda oss för att hinna till färjan som tar oss över till Allmänna Gränd. Den lilla gränden till höger leder nu direkt över till Nya Djurgårdsvarvet vid Djurgårdssidan av Beckholmssundet. Vi har talat med Kungl Djurgårdens Förvaltning (KDF) och fått lov att gå genom det blivande Träbåtsrenoveringsvarvet med sakkunnig ledning av Per Wermelin. Upprensning pågår, marken skall renas och kajerna samt byggnader iståndsättas. I en av byggnaderna sker snart renovering av några av Sjöhistoriska museets båtar. Djurgårdsförvaltningen förvaltar HM Konungen dispositionsrätt över bl a Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet och har tillsammans med bl a föreningar och andra lyckats få en mycket positiv maritim utveckling inom detta område. Efter att ha gått över Beckholmsbron följer vi vägen till vänster genom en grind med skylten Beckholmen Traditionsvarv. Vi kommer rakt in i de gamla segelskutornas och skärgårdsångarnas eget restaurationscentrum. Grunden lades redan 1986 då Sveriges Segelfartygsförening och Stiftelsen Skärgårdsbåten kunna inleda sina verksamheter här på ön. Här är idag en omfattande aktivitet med praktisk utbildning i förekommande skeppshantverk Framtid Sedan några år pågår här en fantastisk verksamhet. Träbåtar/Yachter renoveras. Båtbyggarelever lär sig allt om renovering av träbåtar.alla maritima hantverk finns representerade. Härliga dofter slår emot oss när vi går på en plattform utmed hela båthallen.yachter är allt ifrån stora skärgårdskryssare till små stjärnbåtar.vi går naturligtvis dit och får oss en ordentlig lektion i renovering tack vare det självinstruerande material som finns åtkomligt. I huset närmast Beckholmsbron finns maritimt café, bibliotek, arkiv och mycket mer gällande såväl Nya Djurgårdsvarvet som hela varvsholmen Beckholmen. Foto: Olle Neckman Foto: Bengt Rundquist 12

13 Framtid Det nuvarande staketet alldeles efter bron till vänster är borta så att man lätt kommer åt att se de olika maritima hantverk som nu finns där. Genom ett unikt samarbete mellan Statens Maritima museer, Riksantikvarieämbetet, Stockholms kulturförvaltning, Arbetslivsmuseernas samarbetsråd och ett antal kulturfonder har det blivit möjligt att upprätta ett fullt utrustat och väl fungerande Fartöyvern-Senter efter norsk modell. Skeppsdockorna har byggnadsminnesförklarats och det länge eftersatta underhållet av stenkajer mm är åtgärdade. Stranden till vänster efter bron domineras av ett timmerupplag och en stor ramsåg. På rullbanan ligger en magnifik 11-meters furustock, 60 cm i rotändan, klar för uppsågning till bordläggningsplank. Foto: Erik Dalhammar Till vänster efter huset som hyste Flottans Radarskola skjuter ångbåtarnas stadiga utrustningsponton 45 meter ut i Valdemarsviken. En rejäl kran lyfter tunga maskindelar, kol mm ombord i ångbåtarna. In mot land skymtar två gamla fina verkstadsbyggnader för maskinarbeten av alla slag, omklädningsrum mm. Bredvid ser man höga riggar sticka upp ur underjorden vi återkommer strax till dockorna. Efter ångbåtarna går vi ut på den långa träkaj som är Dockföreningens hemvist. Reparenter och gästande fartyg trängs om utrymmet. Längst ut på kajen äntrar en sjätteklass från Mjölby just ett av segelfartygsföreningens skolskepp. Vi önskar ungdomarna lycka på färden och vänder oss så om för att få en överblick över området. Vi ser långa virkesstick under tak i prydliga rader, vid kajen små sjömagasin med varierande takvinklar, upplag av ämnen till master, stänger och bommar av alla slag och i bakgrunden gaveln till den långa Stöttboden som nu hyser träverkstäder, segelloft, föreningslokal, bibliotek m.m. Vi går mot dockorna och passerar Pumphuset som förutom det intressanta pumpmaskineriet från 1940-talet inhyser en rymlig metallverkstad med svarv, stor ässja med ett rejält städ, maskiner för fräsning, slipning, bockning, kapning m.m. för fartygens olika behov. En miljöstation utanför pumphuset tar hand om skäroljor, tungmetaller och annat miljöfarligt. Tjära och beck var Beckholmens signum mellan 1633 och invigdes den första skeppsdockan, utsprängd med krut i graniten. Nu ser vi två 100 meter långa dockor (de utvidgades 1872 och 1899) och här nere står en skärgårdsångare, en motortorpedbåt (där bl.a. Kungen finns med i ägarbilden), två segelskutor, en bohustrålare och en timmerbogserare torrsatta. Alla har stora skrovarbeten igång. En stor informationstavla på dockvallen ger oss all information om traditionsvarvets verksamhet och områdets historia. Traditionsfartygen var länge starkt hotade till sin existens av nya säkerhetskrav på framför allt skroven. De kan nu räddas och många stockholmare drar en lättnadens suck. Tack vare dockorna kan 13

14 Foto: Olle Neckman många arbeten också utföras i egen regi vilket håller nere de annars nästan oöverstigliga kostnader som bevarandet av ett fartygsskrov medför. Svetslågorna fräser, det ångar om den stora baskistan, fartygsplåtar skramlar och grova ekplankor smäller så det ekar i berget. Vi går upp för trätrappan som leder upp till kullen och kastar en sista blick ner över Stockholms fina traditionsfartygsvarv. En idyll, men en effektiv sådan, ofrånkomligen nödvändig om Stockholm ska få ha kvar sin unika flotta av äldre tiders fartyg. Visste du att Stockholm har fler ångdrivna fartyg kvar i trafik än någon annan stad i Europa? En hänförande utsikt över Strömmen slår emot oss här uppe, med Gamla stans vackra silhuett i fonden. I förgrunden ser vi två byggnader, som förutom GV Varvs kontor och pumphus inrymmer Sjöskolan med ett brett utbud av kurser i nautiska ämnen. GV Varv har fått sitt namn av den största dockan på Beckholmen, insprängd för de större örlogsfartygens behov och invigd av Kung Gustaf V. Nu drivs här ett effektivt kommersiellt reparationsvarv för det medelstora tonnagets behov. I dockan ligger en tankbåt om ton dw som grundstött vid Svenska Högarna. Hon får nya bottenplåtar i fören. Det svetsas dag och natt eftersom varje timma liggetid är dyrbar i dagens hårda konkurrens. Framtid På stora planscher och skärmar får vi aktuell information om allt vi ser framför oss. Nu kan vi behöva en bit mat. Vi äter lunch på det mysiga kaféet som fått överta sin träinredning från ett av marinens fartyg. Priserna är låga och stämningen är otvungen för här äter hantverkarna från varven tillsammans med alla Sjögårdens flanörer. Foto: Jeppe Wikström, ur boken Stockholm från ovan 14

15 Foto: Olle Neckman Vision Gröna Lund har byggts ut med en mängd härliga maritima attraktioner i samarbete med Aquaria. Spårvagnarna är på väg att få nya lokaler i Lindarängen. Sjöhistoriska bygger för fullt sitt nya museum i anslutning till de två bevarade gamla galärskjulen och andra byggnader inom Galärvarvet vid stranden. En vacker huvudbyggnad kommer att smälta in fint i denna traditionsmättade miljö. Längs en ny kaj ligger alla museifartygen förtöjda, nu utökade med ytterligare ett antal militära och civila fartyg. En del av dem är i sjödugligt skick och används regelbundet. Där vi går ombord på något av ytattackfartygen och låter oss medtagas på en historisk resa i tid och rum. Med animerade spel på radarskärmarna får vi uppleva ett spännande spaningsföretag i Östersjön.Vi bli överflugna av sovjetiska stridsflygplan och får se främmande örlogsfartyg på nära håll i eldledningens sikteskamera. Foto: Bengt Rundquist Vi går ner till GV-Varvs port vid norra dockänden för att få en guidad tur på varvsområdet. Åter vid Beckholmssundet har vi en fin överblick över Nya Djurgårdsvarvet, och det omfattande arbete som just har börjat visa sig. Vi väljer nu att ta Nordenskiöldsgatan genom Djurgårdsstaden tillbaka till Allmänna Gränd. Aquaria tar emot tusentals besökare varje år. Vi går naturligtvis in i denna regnskogsvärld i byggnader, som dessvärre är i dåligt skick. Båthall 2 innehåller en stor mångfald båtar. Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar arbetar här ideellt tillsamman med Statens Maritima museer. En föredömlig modell för samverkan. Vid Dyktankhuset nästgårds berättar en gammal tungdykare för en skolklass om djupdykning. Naturligtvis besöker vi Museifartygen (isbrytare, fyrskepp, torpedbåt, minsvepare m fl). Vi följer promenadslingan med bilder av Galärvarvet före Junibackens hus var då minsveparhall. Denna promenad har tagit närmare tre timmar. Dela gärna upp promenaden Vi avslutar med att gå upp till Galärvarvskyrkogården, där många av namnen minner om den marina historien, Vasamuseets trädgård och till sist in i Vasamuseet. Visst finns det mer som minner om de över 350 år som marin verksamhet bedrivits i Stockholms Sjögård. Läs Bo Ståhles beskrivning på vår hemsida om Gamla Sjökrigsskolan, kasernerna och mycket mer. 15

16 Foto: Bengt Rundquist Konung Carl XVI Gustaf på besök i Sjögården. Denna trycksak är producerad med generösa bidrag från: MUSEIFÖRENINGEN SVERIGES FRITIDSBÅTAR Stockholms Sjögård c/o Gustaf Taube Granitvägen Lidingö Produktion: Gustaf Taube, Olle Neckman. Flygbilder: Genom vänligt tillstånd av Jeppe Wikström. Bilder: Olle Neckman, Bengt Rundquist, Anders Unosson, Gunnar Marcateus och Erik Dalhammar. Tryck: Alfa Print

IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009

IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Gustaf Taube maj 2009 Kronprinsessan Victoria förrättade dopet av Briggen Tre Kronor som byggdes på Skeppsholmen. Den ideella Föreningen

Läs mer

Sjögården. Lantmäteriet

Sjögården. Lantmäteriet Sjögården Delområdet består av Skeppsholmen, Kastellholmen, Beckholmen samt Djurgårdsöns västra strand. Djurgårdsstranden ingår även i delområde Västra Djurgårdsön, där aspekterna med koppling till besöksmål

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Yttrande över Stadsbyggnadskontorets förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken i Stockholm - samrådsförslag i juni 2006

Yttrande över Stadsbyggnadskontorets förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken i Stockholm - samrådsförslag i juni 2006 2006-10-30 Yttrande över Stadsbyggnadskontorets förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken i Stockholm - samrådsförslag i juni 2006 Utvecklingen av den maritima kulturmiljön har en stark anknytning

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

SKEPPSHOLMENS DOLDA. Hemligheter

SKEPPSHOLMENS DOLDA. Hemligheter SKEPPSHOLMENS DOLDA Hemligheter 10 kulturvärden 2.2013 Olle Hedengren har aldrig ägt en smart telefon och inte hört talas om QR-koder. Men en dag tog han med sig ett av sina barnbarn med tillhörande iphone

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Nässundet Norr om Hytte ligger "Nässundets Station - vedungsbageri och värdshus". Detta är inhyst i en byggnad som förr var järnvägsstation. När

Läs mer

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har vi varit i Sjötorp på varv med Polstjärnan. Vi hade fina resor både dit och hem. Måndagen den 19 september på morgonen gick vi in torrdockan och blev kvar där

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti

Läs mer

vasamuseet på en timme lärarhandledning

vasamuseet på en timme lärarhandledning vasamuseet på en timme lärarhandledning Detta är en lärarhandledning till stöd för dig som själv vill gå runt med din grupp i museet. Den utgår från de vanligaste frågorna och ger en överblick av Vasas

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Östersjöns skönaste skepp Det är något visst med gamla träbåtar. Särskilt de med segel. Fria från buller svävar de mot böljan blå.

Östersjöns skönaste skepp Det är något visst med gamla träbåtar. Särskilt de med segel. Fria från buller svävar de mot böljan blå. 16 2008 Östersjöns skönaste skepp Det är något visst med gamla träbåtar. Särskilt de med segel. Fria från buller svävar de mot böljan blå. Vedjakten Sofia Linnea väcker ömsinthet, nostalgi och beundran.

Läs mer

Båtar på Åsunden. 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015

Båtar på Åsunden. 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015 Båtar på Åsunden 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015 Här får du veta mer om deras historia Bilder och fakta ur Ulricehamns museums arkiv och ur boken Åsunden. Sjön mellan

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Stockholms sjögårds yttrande över samrådsunderlag Stockholms översiktsplan (ÖP09)

Stockholms sjögårds yttrande över samrådsunderlag Stockholms översiktsplan (ÖP09) Stockholms Stadsbyggnadskontor Remissvar Registraturen 2009-01-09 Box 8314 104 20 Stockholm Stockholms sjögårds yttrande över samrådsunderlag Stockholms översiktsplan (ÖP09) Stockholms Sjögård en bakgrund.

Läs mer

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016.

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Delight Studios i Finnboda slår upp portarna den 2a

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N

I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N 30 31 32 40 41 35 34 33 45 42 43 39 36 44 46 10 37 38 5 18 14 25 24 17 23 20 9 4 1 7 11 3 2 6 8 12 16 22 15 19 21 2728 26 29 13 Foton/bilderna i den historiska

Läs mer

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer

Från Berit Bergqvist, Peter Myndes Backe 22, 118 46 STOCKHOLM, tfn 0761603102. Synpunkter på detaljplaneförslaget för Slussens framtida utformning

Från Berit Bergqvist, Peter Myndes Backe 22, 118 46 STOCKHOLM, tfn 0761603102. Synpunkter på detaljplaneförslaget för Slussens framtida utformning Till Stockholms stadsbyggnadskontor Från Berit Bergqvist, Peter Myndes Backe 22, 118 46 STOCKHOLM, tfn 0761603102 Synpunkter på detaljplaneförslaget för Slussens framtida utformning Satsa på turistnäringen

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Stockholms stadsbyggnadskontor Yttrande Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande över planförslag Slussen: S-Dp 2005-08976-54. Härmed avger föreningen - i dagligt tal Sjögården (www.sjogard.se)

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Minnesanteckningar Fartygsforum Stockholm 2015

Minnesanteckningar Fartygsforum Stockholm 2015 Minnesanteckningar Fartygsforum Stockholm 2015 Lördag 10 oktober SMM Dnr: 3.2.3-2015-976 Museichefen på Sjöhistoriska museet, Hans-Lennart Ohlsson, hälsade deltagarna välkomna till årets fartygsforum.

Läs mer

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö NYBROVIKEN 6 RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö KL AR KKL A SJÖ A KLLARRA SSJÖ KLARA ARA SJJÖ AS Ö JÖ Vatte n r u m m e n o c h d e s s vä g ga r Vattenrum från vilken Blasieholmsudden

Läs mer

Stockholm, vårt mål.

Stockholm, vårt mål. 2013-07-13 Stockholm, vårt mål. Vi har varit för första gången med egen båt i vår huvudstad, en fin upplevelse att komma via södertörn och Dalarö in genom det vackra Stäket och Skurusundet ända in till

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Omslagsfoto Skräntärna, Thomas Larsson. Övriga bilder i sammanställningen

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Minnesanteckningar Varvsforum Stockholm

Minnesanteckningar Varvsforum Stockholm Minnesanteckningar Varvsforum Stockholm 2017-04-22 23 Foto: Leif Grundberg/SMM Årets varvsforum inleddes på det gamla Galärvarvsområdet i Stockholm. Inledningshälsningarna framfördes Leif Grundberg som

Läs mer

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat Träff 2014-07-12 kommer vi att arrangera en träff för medlemmar i alla nordiska klubbar i Marstrand. Marstrand är omskrivet ända sedan 1200-talet

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 04 oktober 2012 En av Västsveriges främsta och äldsta historiska sevärdheter finns i gamla Råda socken eller i Mölnlycke samhälle i Härryda kommun. Jag

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden.

Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden. Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden. Även på ytan oansenliga byggnader kan vara intressanta inuti. Många

Läs mer

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna.

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna. Vision Falsterbokanalen. Bakgrund Sjöfartsverkets och Vellinge kommuns avsiktsförklaring att utveckla området kring Falsterbokanalen kommer att påverka Falsterbokanalens båtklubbs framtid. Kommunen gav

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur.

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotel Hørby Færgekro Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotellet erbjuder Hotel Hørby Færgekro erbjuder ett krouppehåll i vacker natur. Kroens restaurang serverar klassiska

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Flytvästar kg för passagerarna finns på ALLA båtar.

Flytvästar kg för passagerarna finns på ALLA båtar. AKTIVITETER FÖR UNGDOMAR I VÄSTRA GÖTALAND - 2016 Maritimt i Väst är en ideell förening som är till för att stödja samt skapa ett intresse för det maritima kulturarvet. Våra medlemmar är maritimt anknutna

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss.

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss. KUNG FÖR EN DAG! Att få åka till Stockholm genom att kliva på bussen vid gamla järnvägsstationen, träffa massor av glada och trevliga pensionärer och ägna dagen åt att vandra genom vårt Kungliga slott

Läs mer

Upplev Malmö! WWW.MALMOTOWN.COM @ JOHAN PERSSON, OSKAR FALCK/MALMÖ TURISM

Upplev Malmö! WWW.MALMOTOWN.COM @ JOHAN PERSSON, OSKAR FALCK/MALMÖ TURISM Upplev Malmö! Malmö har så mycket att erbjuda att det kan vara svårt att välja bland alla upplevelser. Vi på Malmö Turism vill gärna hjälpa er! Låt er inspireras av våra förslag på hur en dag i vår stad

Läs mer

Askersunds Skärgårdstrafik AB

Askersunds Skärgårdstrafik AB Askersunds Skärgårdstrafik AB Nu är det dags att presentera 2016 års paketresor. 2016 har vi en spännande nyhet, nämligen Gruv muséet i Zinkgruvan. Det är nu 13 år sedan vi började med att paketera våra

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 750.000 Konstruerad (år) 1983 område (län) Tomtarea 2000 m² Stad Konstruktion område 437 m² sida 3/5 Precis ovanför den vackra Spa orten Caldas de har vi denna storslagna

Läs mer

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016.

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Delight Studios i Finnboda slår upp portarna den 2a

Läs mer

Träbåtskulturen lever i Domsand!

Träbåtskulturen lever i Domsand! Träbåtskulturen lever i Domsand! Av Magnus Juvén. Att segla en träbåt är att ta del av en kultur som vilar på nostalgiska minnen av den tidens stora konstruktörer och segelbåtsteorier. Hantverket är många

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Gröna gången

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Gröna gången FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Gröna gången Varvschefsbostället ligger mittemellan Ekipagemästareoch Tygmästarebostället. Skeppsbyggare af Chapmans egen bostad i Karlskrona Strax utanför örlogsvarvet

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt.

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. 26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. M STFOTEN 1 M STFOTEN OTEN 2 Många har redan hittat sina drömmars boende Nu finns 26 nya chanser på Varvsholmen! Varvsholmen är en

Läs mer

Ditt livs bästa kvällar har du framför dig

Ditt livs bästa kvällar har du framför dig Loving The View Ditt livs bästa kvällar har du framför dig 2 t h e v i e w Lyxen att vakna till sjöutsikt Slå upp ögonen. En ny dag gryr. Ta kaffekoppen och kliv ut på terrassen. Stryk handen över räcket.

Läs mer

1(7) VISION ÖREGRUND 2015

1(7) VISION ÖREGRUND 2015 1(7) VISION ÖREGRUND 2015 BAKGRUND Öregrund fick sitt privilegiebrev 1491 av Sveriges rikes råd i Uppsala. Skälet till att staden grundades var att Östhammarsborna ville flytta sin stad som var på väg

Läs mer

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad Nybrokajen DRAMATEN OPERAN GRAND HOTEL NORDISKA MUSEET ROSENBAD SLOTTET SKEPPSHOLMEN tomt där Nobel Center väntas byggas Hotel Lydmar Ny tillbyggnad STOCKHOLM Byggnadens placering i staden Statyparken

Läs mer

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47 Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Typ Kontor Storlek 690 kvm Adress Hammarby Allé 47 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken.

VARBERG: Bockanal-fästivalen i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. GP 1982-08-11 Slaget för Varberg VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. Idag genomförs "Slaget för Varberg" där armén, flygvapnet

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Vid den fortsatta turen runt hamnen passerades presidentpalatset som var under reparation. President Sauli Niinistö bor tillfälligtvis på annat håll.

Vid den fortsatta turen runt hamnen passerades presidentpalatset som var under reparation. President Sauli Niinistö bor tillfälligtvis på annat håll. Finland i maj 2013 Årets vårkryssning blev förlängd till en tredagars Finlandsresa, och på kvällen den 20 maj drog 43 medlemmar iväg till Åbo med Viking Lines Amorella. Reseledare var Eva och Gert Lidö

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

Yttrande om samrådsunderlag betr. Hamn-, kross- och vattenverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun

Yttrande om samrådsunderlag betr. Hamn-, kross- och vattenverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun MUSEIFÖRENINGEN Tjänsteställe, handläggarens namn och telefon Banavdelningen, Hans Wicklund, 070-6393722 Sändlista: Skanska asfalt och betong AB, region bergmaterial. Länsstyrelsen i Stockholms län (D.nr.

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård.

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård. SLINGAN Natur- och kulturstig på Länssjukhuset Ryhovs sjukhusområde Runt Slingan finns information om områdets långa historia som sträcker sig ända till 1500-talet. Det finns information om växter och

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Folkvandring till Käringberget

Folkvandring till Käringberget Folkvandring till Käringberget 14 juni 2012 Sällan har så många människor varit i rörelse kring Käringberget som lördagen den 26 maj 2012, då garnisonens dag anordnades härute. Denna dag hade vi både sol

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3

Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Ditt nästa kontor? S:t Eriksgatan 3 Vån 2, 1031 kvm, Centrum S:t Eriksgatan 3, vån 2 Centrum Ledig yta: 1031 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 50 65 Tillträde: Omgående Terrass Utsikt Historia Takterrass

Läs mer

Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata

Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata Sjåare Sjåare är ett äldre namn för hamnarbetare. Ordet kommer från nederländskans sjouwen som betyder slita hårt eller släpa. På tyska kallas sjåare Schauermann. Nu

Läs mer

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18 11 12 23 13 15 14 7 17 5 1 2 3 Stomsås 4 18 8 6 19 16 9 10 9. Hökås utsiktsplats med övernattningsmöjlighet Detta är en förnämlig utsiktsplats, omkring 200 meter över havet, varifrån man har en milsvid

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2011

ÄVENTYRSVANDRING 2011 Vi som gjorde vandringen var Elsa, Eva Marie, Eva, Lena, Gertrud och Inga-Lill. Pingstafton tog vi ett tidigt tåg från Malmö till Mjölby och bytte till bussen som släppte av oss i Hästholmen. Packningen

Läs mer

W A L L N E R S B U S S

W A L L N E R S B U S S W A L L N E R S B U S S ÖSTERSJÖKRYSSNING TALLINN - ST PETERSBURG - HELSINGFORS Dag 1 Avresa från Gävle/Sandviken 18:00 Färjan MS Princess Anastasia avgår från Stockholm mot Tallinn, St Petersburg och

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer