EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER"

Transkript

1 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Gustaf Taube februari 2007 Foto: Jeppe Wikström, ur boken Stockholm från ovan

2 Foto: Bengt Rundquist Kronprinsessan Victoria förrättade dopet av Briggen Tre Kronor som byggdes på Skeppsholmen. Våren 2002 bildades den ideella föreningen "Stockholms Sjögård - Maritim kultur" - i dagligt tal Sjögården. Den föregicks av föreningen Skeppsholmens Marinkultur som bildats några år tidigare och som hade i stort sett samma ändamål som Sjögården fast begränsat till Skeppsholmen. Sjögårdens område är väsentligt större(se kartan på motstående sida). Medlemmar i föreningen är institutioner, museer, föreningar och företag (alltså ej enskilda personer), som bedriver maritim verksamhet eller har maritimt inriktat intresse inom Sjögårdens område. Ansökan om medlemskap ställes till Björn Scherrer, Jaktvarvsvägen 11, Saltsjöbaden, e-post: Ansökan skall innehålla namn, ev. hemsidesadress, kontaktperson med telefon, postadress och e-postadress samt kort beskrivning av verksamheten. Årsavgiften är f.n. 500 kronor och kan sättas in på Plusgiro konto nr Sjögården ger ut informationsbladet HamnkvartersNytt som kommer ut cirka var tredje vecka. Bladet införs på föreningens och medlemmarnas hemsidor och distribueras också per e-post till den som anmäler sin e-postadress till: 2

3 Sjögårdens verksamhetsområde omfattar Skeppsholmen-Kastellholmen-västra Djurgården, Beckholmen inkl Stockholms lotsstation/rosenvik primära området. I sekundärområdet inräknas även kajerna från Nationalmuseum till Strandvägskajen vid Djurgårdsbron, inklusive Nybroviken. En sjögård är en gammal benämning på ett sjöområde vid en stad eller ett slott, inhägnat av sten- eller träkonstruktioner för att skydda fartygen mot svall och intrång. Ordet har också använts för att beteckna markområdet invid en hamn, en kaj eller en brygga. Ordet passar i båda betydelserna väl in på det som vi idag kallar Stockholms sjögård - ett hamnområde med kajer, bryggor och skeppsdockor omgivna av stenkonstruktioner, pålar och dykdalber. Stockholms Sjögård organiserar över 50 föreningar och organisationer som representerar mer än medlemmar. Bland Sjögårdens uppgifter kan nämnas att verka för att stärka maritima intressen i allmänhet och inom Sjögården i synnerhet. 3

4 Föreningen Stockholms Sjögård Ordf Gustaf Taube EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Föreningen "Stockholms Sjögård - Maritim kultur" är en ideell samarbetsorganisation som bildades våren Drygt 50 föreningar och organisationer är medlemmar och representerar över personer. Sjögården har tagit till sin uppgift att sprida kunskap om området Skeppsholmen - Kastellholmen - västra Djurgården/Galärvarvet - Beckholmen inkl Stockholms lotsstation/rosenvik och detta områdes sällsynt goda förutsättningar att bli ett unikt marinkulturellt centrum. Förhoppningen är inte bara att skapa ett attraktivt turistmål med musealt intressanta inslag utan inte minst att visa upp en levande traditionell båt- och fartygshantering i en genuin miljö med maritim verksamhet under 350 år. Se gärna hemsidan Klicka på "Sjögårdens område" och sedan på kartan. Där kan Du läsa om allt maritimt i Sjögården. Författare är Sjögårdens sekreterare Bo Ståhle. Foto: Olle Neckman Foto: Olle Neckman 4

5 Promenaden genom Stockholms Sjögård tar närmare tre timmar men visar händelser och miljöer som spänner över mer än 350 år. 5

6 Vi samlas vid brofästet till Skeppsholmsbron. Där Nationalmuseum nu finns låg Flottans Holmkyrka fram till 1822 då den brann. Under tiden som den nya kyrkan byggdes fick nuvarande Skeppsholmsgårdens segelsömmarsal göra tjänst som kyrkolokal. Tvärs över vattnet ser vi Logården vilken fått sitt namn från lod som betyder kanonkulor. Här förtöjdes 1524 de fartyg som Gustav Vasa anskaffat från Lübeck för rikets försvar. Snart byggde Sverige egna skepp, platsen blev för trång och flottan flyttade till nuvarande Blasieholmen. På Vasamuseet finns en modell av Flottans Skeppsgård, där man kan se hur det såg ut fram till mitten av 1600-talet då man flyttade till Skepps- och Kastellholmarna samt Galärvarvet. Statens Fastighetsverk (SFV) är ägare till Skepps- och Kastellholmarna. Fastighetsverket har gjort stordåd med renovering av hus, kajer och dykdalber. Måtte SFV fortsätta verka för mer maritim verksamhet i denna maritima miljö. Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS - en kunglig akademi bildad 1771) tilldelade 2002 Fastighetsverket ett hedersomnämnande för vad Fastighetsverket dittills gjort på holmarna. HM Konungen överlämnade det i Vasamuseet vid akademins (KÖMS) högtidssammankomst. Foto: Bengt Rundquist Framtid Fastighetsverket studerar möjligheterna för Nobelmuseet att flytta till Kyrkan, Amiralitetshuset och bergrummen. Vi i Stockholms Sjögård anser att verksamheter inom Nationalstadsparken eller verksamheter som vill etablera sig inom Nationalstadsparken i första hand skall erbjudas annan etablering om parkens värden eller verksamhetens behov inte har ett starkt samband. Detta gäller inte minst Skeppsholmen och Kastellholmen som står inför föreslagna etableringar som tveklöst kommer att skapa konflikter kring expansionsmöjligheter och framtida byggnads- och markanvändning. Särskilt bör ett nytt Sjöhistoriskt museums eventuella behov utredas klart innan nya icke-maritima verksamheter etableras på Skepps- och Kastellholmen. Detta gäller även när befintliga icke maritima aktörer vill utvidga. Skeppsholmens yta är begränsad och hårda prioriteringar utifrån Nationalstadsparken och det historiska landskapet måste göras. Vi vill att Skärgårdsstiftelsen skall vara kvar i sin byggnad samt att det i bergrummen skall finnas åskådliggjort hur en stor berganläggning mitt i Stockholm skulle fungera i händelse av krig med dess ledningscentral samt min- och torpedverkstäder. Den utveckling vi nu ser kan innebära att vi inom några år måste planera för ett museum som visar Stockholms Sjöförsvar och maritima utveckling på annan plats än inom Sjögården. Det skulle tveklöst vara en tragisk utveckling. Foto: Olle Neckman 6

7 Den vackra bron från 1862 med Kungl kronor leder oss till Batteriparken, där salutbatteriet är uppställt. I gamla Högvaktsbyggnaden har Skärgårdsstiftelsen sitt kansli här börjar Stockholms Skärgård. Bredvid Skärgårdsstiftelsen finns en av entréerna till 5000 kvadratmeter bergrum. Kyrkan ovanför bergrummen är inte längre kyrka men har ändå kunnat användas för dop och bröllop mm. Foto: Bengt Rundquist Foto: Olle Neckman Nedanför Amiralitetshuset med dess tinnar och torn ligger normalt fullriggaren af Chapman byggd 1888, som nu grundligt renoveras med iakttagande av de krav man ställde upp för att bevara den rätta känslan. Nästa gång vi vandrar här går vi till höger efter bron förbi af Chapman till huset som rymmer vattenståndsmätaren. Vägarna på Skeppsholmen har kvar sina gamla namn. Här finns Flaggmansvägen. Amiraler har en flagga som befälstecken i masttoppen och därför kallas amiraler även Flaggmän. Vid Drottningbryggan hoppas vi i framtiden på pendelbåt från Gamla Stan. Tillbaka till Batteriparken. Vi följer rådet GTVEB (gå till vänster efter bron). Vid Norra Brobänken ligger bl a S/S Orion som är ett f d Lotstjänstfartyg. Vi bjuds att gå ombord och blir alldeles mållösa över maskinrummet med alla ångmaskiner och en kajuta som skiner av mässing och mahogny. Där skall vi boka en liten familjemiddag! En rad trevliga gamla bogserbåtar pryder kajen bort mot Råseglarhuset, där vi får hjälp av Pille Repmakare med alla våra rigg- och tågvirkesfrågor i en härlig doft av tjära och rå linolja. Ovanför Råseglarhuset låg för länge sedan en repslagarbana. Nu finns där Östasiatiska museet, som i hög grad har en maritim koppling med tanke på att det mesta av deras samlingar kom sjövägen. Här på udden hände sig 1652 att Drottning Kristina trillade i vattnet. Amiraler och Generaler hoppade i för att rädda henne. Hon red på eftermiddagen genom staden för att visa att hon var i livet. 7

8 Foto: Gunnar Marcateus Vi har nu en bra överblick över Nybroviken Strandvägen. Där byggdes på 1700-talet flera stora Ostindiefarare. Vi ser intressanta traditionsfartyg av många slag. Till höger ser vi Galärvarvet med gamla minsveparhallen numera Junibacken och Vasamuseet samt Dyktankhuset. Vår promenad fortsätter utmed gamla Min- och Torpeddepartementen, där Fastighetsverket tillsammans med Sällskapet Galärerna har ställt upp flera minor och torpeder på kajen för att minna om Örlogsvarvets långa epok på Skeppsholmen. Varvet var fram till flytten till Muskö 1969 en av Stockholms största arbetsplatser med 1400 anställda. Många viktiga kulturinstitutioner har nu lokaler här - Teater Galeasen, Kurdiska biblioteket, Folkkulturcentrum och Fotografins Hus för att nämna några. Ett antal maritimkulturella verksamheter är intresserade av att få plats här. Alla är oroliga eftersom husen skall renoveras med ty åtföljande höjda hyror. På Varvet Terra Nova (vid Strandvägen) byggdes ostindiefararen Götheborg". Sjösättningen ägde rum Här den sentida kopian på besök i Sjögården innan resan till Kina. Framtid Vi ser att byggnation pågår för flytten av Sjöhistoriska museet till havet på Galärvarvet. Härigenom kommer museet närmare sin rätta miljö och levande sjöfart. Det nya museet blir en enastående attraktion för alla Stockholmare och turister. Om det skulle vara så illa att nuvarande hyresgäster ej kan vara kvar tycker vi att man skall söka hyresgäst med maritim verksamhet varför inte en sjömansskola? För alla lokaler som blir lediga inom 50 meter från stranden inom Sjögården bör man i första hand söka en maritim hyresgäst. 8

9 Foto: Bengt Rundquist Vid kajen Brobänken finns en härlig blandning av olika fartyg i Stockholms Skeppsförening - många av dem högintressanta traditionsfartyg, som kommer och går och bidrar till liv och rörelse på vattnet. En tältliknande byggnad är Styckekranen som byggdes Den användes för att lyfta ombord/iland eldrör (= stycken). Inne i kranen finns två stora ekorrhjul med plats för 10 man i varje. Skeppstimmermän med erfarenhet från Beckholmen och andra platser samt naturligtvis från Briggen Tre Kronor har på uppdrag av Fastighetsverket renoverat maskineriet. Att gå in i kranen är ett måste. Sällskapet Galärerna (tidigare civilanställda vid Örlogsvarvet) kan hjälpa till och demonstrera ett lyft. Foto: Olle Neckman Slupskjulsplan börjar efter Styckekranen. Här låg ett mycket stort slupskjul. Alla träbåtar, stora som små behövde skyddas mot vädrets makter på vintern. Tvärs över vattnet ser vi de två kvarvarande Galärskjulen (Galär = grundgående fartyg med segel och åror och några kanoner). Dykdalber för förtöjning av fartyg finns det gott om utanför kajerna. Slupskjulsplan används bl a till den välkända Stockholms Jazz Festival, som drar stor publik. 9

10 Foto: Olle Neckman Efter Slupskjulsplan passerar vi Kanonverkstaden från Det är en av de sista byggnaderna som byggts på Skeppsholmen om man undantar Moderna Museet. En riktig kanon påminner om att detta var en plats för underhåll av alla sorters kanoner. Ovanför Kanonverkstaden finns en av ingångarna till Moderna museet och Arkitekturmuseet. Naturligtvis tar ni trapporna eller hissen upp till huvudentréplanet. Där finns bland allt annat ett mycket stort skepp i flaska och hos Arkitekturmuseet finns många maritima konstruktioner i gamla exercishallen. Under golvet ligger några av de mindre båtar som man använde i utbildningen inne i exercishallen. Framtid I Skeppsholmsgårdens nya hantverkslänga, som bekostats av välvilliga finansiärer, kan förbipasserande se hur man lär sig mässingsgjutning, wiresplits, repslagning och mycket mera.tack vare all denna pulserande, levande verksamhet kommer många besökare både Stockholmare och turister. Minst var tionde minut kan man ta en båt vid någon av alla de bryggor som finns inom Sjögården. Nu kommer vi till Skeppsholmsgården, som i Norra Fundament utbildar i att bygga nordiska allmogebåtar. I Södra Fundament och de därefter följande byggnaderna bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet. Här finns Folkhögskolans allmänna kurser och musikklass, navigationsutbildning, maritima hantverk som smide, svets, mässingsgjutning och mycket mer. Ombord i Skeppsholmsgårdens fartyg Shamrock, Elmy, Lova och Sigge Bruce får ungdomar stora chanser att utveckla sig själva i gott kamratskap med jämnåriga. Söder om Skeppsholmsgårdens skolfartyg Shamrock ligger Skeppsholmsgårdens välbesökta café med information om verksamheten. Färjeläget söder därom trafikeras relativt ofta. Allt fler väljer sjövägen! Under Skeppsholms-dagen 2006 kom 3000 besökare sjövägen. Foto:Anders Unosson 10

11 Vi tittar upp till höger och ser det östra Boställeshuset som byggdes 1700 för att hysa Carl XII drabanter. De kom dock aldrig att bo där eftersom de drog ut i krig med sin konung. Däremot var det många familjer som bodde i dessa två hus. Här några namn: Chefen Ekipaget Lilliehöök, Holmmajoren Psilandersköld, Varvschefen Hägg, Generalamiralen Cederström, Varvsbokhållare Strandman och beklädnadsförvaltaren Tigerström. Framtid Briggen Tre Kronor har kommit tillbaka från en goodwillsegling till Riga, Tallin och Helsingfors. Hon möttes av Skutor och ångbåtar vid Beckholmen samt Skeppsholmsgårdens Shamrock med tre Galeaser och en armada av Folkhögskolans allmogebåtar. Musikklassen på Folkhögskolan och Sjövärnskårens musikkår konserterar på trappan till Skridskopaviljongen. Besättningen är uppe i masterna och beslår seglen. I konferensrummet nära förtöjningsplatsen sker en utvärdering av resan med representanter för de större företag som deltagit. Briggkaféet lockar oss till en kaffe och skeppsskorpor. Kaffet kommer från Flottans gamla kafferostningsmaskin som satts i stånd efter att länge stått i kolskjulet längs ut på Kastellholmen. Intressanta segelfartyg som ej får plats på Beckholmen och Galärvarvet ligger här för utrustning. Skridskopaviljongen utnyttjas för konferenser, möten många med maritim karaktär. Försvarsmakten hyr Kastellet (byggt 1850) av Fastighetsverket och hyr i sin tur hyr ut till Sjöofficerssällskapet i Stockholm och närbesläktade organisationer. Örlogsflaggan blåser fortfarande från Kastellet. Foto: Olle Neckman Fastighetsverket har planer på att huvuddelen av de två Boställeshusen skall innehålla restauration och hotellverksamhet. Måtte rummen namnges efter dem som levt här - kanske kan det ses som ett sentida arv från dem som bott här tidigare?? Sjöofficerssällskapet i Stockholm har lokaler vid Långa Raden 8 sedan I januari 2007 påbörjar Fastighetsverket en två år lång renovering av hela Långa Raden. Då flyttar Sjöofficerssällskapet till en restaurangbåt vid Östra Brobänken. Sjöofficerssällskapet har 1750 medlemmar flyttar Sällskapet tillbaka till Långa Raden 8 och bedriver verksamhet i likhet med vad som varit sedan Vid Cajsa Rultas brunn nära Svensksunds-stenen samlas varje år Sjöscouterna för avslutning av Sjöscoutdagen. När vi närmar oss Kastellholmsbron måste vi stanna en bra stund för att beundra Briggen Tre Kronor, som skall vara Stockholms värdfartyg vid Tall Ships Races i juli I det provisoriska konferensrummet pågår ett möte mellan Skeppsholmsgården och Briggen om utbildningssamverkan av besättningen. Samtidigt ser man tillsammans med Sjögården på möjligheterna att under Tall Ships Race 2007 erbjuda kajplats mm inom Sjögården och ej bara vid mörka Stadsgården och Skeppsbron. Vi går över bron till Kastellholmen. I Oscar II Skridskopaviljong pågår restaurering av väggarna. Det blir kanske konferensverksamhet i lokalerna. Vi följer den västra kajen och har där en storslagen vy över Strömmen och Gamla stan. Vägen slutar vid Kolskjulet längst ut på Kastellholmen där Flottans fartyg bunkrade kol. 11

12 Foto: Olle Neckman Vi går upp till Kastellet och passerar då bl a Flaggkonstapelbostället och platsen för värdshuset Blås Ut. Vi ser en konstig järnkonstruktion, som är skydd för en sjöman på post. Nere vid kajen finns ett litet betongfort för försvar av holmarna. Från Kastellet stora runda takterrass ser vi allt som händer på vattnet i vår Sjöstad. På väg från Kastellet tar vi till höger och vandrar utmed kajen för att titta på Skeppsholmens Båtklubbs alla båtar. Nu måste vi skynda oss för att hinna till färjan som tar oss över till Allmänna Gränd. Den lilla gränden till höger leder nu direkt över till Nya Djurgårdsvarvet vid Djurgårdssidan av Beckholmssundet. Vi har talat med Kungl Djurgårdens Förvaltning (KDF) och fått lov att gå genom det blivande Träbåtsrenoveringsvarvet med sakkunnig ledning av Per Wermelin. Upprensning pågår, marken skall renas och kajerna samt byggnader iståndsättas. I en av byggnaderna sker snart renovering av några av Sjöhistoriska museets båtar. Djurgårdsförvaltningen förvaltar HM Konungen dispositionsrätt över bl a Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet och har tillsammans med bl a föreningar och andra lyckats få en mycket positiv maritim utveckling inom detta område. Efter att ha gått över Beckholmsbron följer vi vägen till vänster genom en grind med skylten Beckholmen Traditionsvarv. Vi kommer rakt in i de gamla segelskutornas och skärgårdsångarnas eget restaurationscentrum. Grunden lades redan 1986 då Sveriges Segelfartygsförening och Stiftelsen Skärgårdsbåten kunna inleda sina verksamheter här på ön. Här är idag en omfattande aktivitet med praktisk utbildning i förekommande skeppshantverk Framtid Sedan några år pågår här en fantastisk verksamhet. Träbåtar/Yachter renoveras. Båtbyggarelever lär sig allt om renovering av träbåtar.alla maritima hantverk finns representerade. Härliga dofter slår emot oss när vi går på en plattform utmed hela båthallen.yachter är allt ifrån stora skärgårdskryssare till små stjärnbåtar.vi går naturligtvis dit och får oss en ordentlig lektion i renovering tack vare det självinstruerande material som finns åtkomligt. I huset närmast Beckholmsbron finns maritimt café, bibliotek, arkiv och mycket mer gällande såväl Nya Djurgårdsvarvet som hela varvsholmen Beckholmen. Foto: Olle Neckman Foto: Bengt Rundquist 12

13 Framtid Det nuvarande staketet alldeles efter bron till vänster är borta så att man lätt kommer åt att se de olika maritima hantverk som nu finns där. Genom ett unikt samarbete mellan Statens Maritima museer, Riksantikvarieämbetet, Stockholms kulturförvaltning, Arbetslivsmuseernas samarbetsråd och ett antal kulturfonder har det blivit möjligt att upprätta ett fullt utrustat och väl fungerande Fartöyvern-Senter efter norsk modell. Skeppsdockorna har byggnadsminnesförklarats och det länge eftersatta underhållet av stenkajer mm är åtgärdade. Stranden till vänster efter bron domineras av ett timmerupplag och en stor ramsåg. På rullbanan ligger en magnifik 11-meters furustock, 60 cm i rotändan, klar för uppsågning till bordläggningsplank. Foto: Erik Dalhammar Till vänster efter huset som hyste Flottans Radarskola skjuter ångbåtarnas stadiga utrustningsponton 45 meter ut i Valdemarsviken. En rejäl kran lyfter tunga maskindelar, kol mm ombord i ångbåtarna. In mot land skymtar två gamla fina verkstadsbyggnader för maskinarbeten av alla slag, omklädningsrum mm. Bredvid ser man höga riggar sticka upp ur underjorden vi återkommer strax till dockorna. Efter ångbåtarna går vi ut på den långa träkaj som är Dockföreningens hemvist. Reparenter och gästande fartyg trängs om utrymmet. Längst ut på kajen äntrar en sjätteklass från Mjölby just ett av segelfartygsföreningens skolskepp. Vi önskar ungdomarna lycka på färden och vänder oss så om för att få en överblick över området. Vi ser långa virkesstick under tak i prydliga rader, vid kajen små sjömagasin med varierande takvinklar, upplag av ämnen till master, stänger och bommar av alla slag och i bakgrunden gaveln till den långa Stöttboden som nu hyser träverkstäder, segelloft, föreningslokal, bibliotek m.m. Vi går mot dockorna och passerar Pumphuset som förutom det intressanta pumpmaskineriet från 1940-talet inhyser en rymlig metallverkstad med svarv, stor ässja med ett rejält städ, maskiner för fräsning, slipning, bockning, kapning m.m. för fartygens olika behov. En miljöstation utanför pumphuset tar hand om skäroljor, tungmetaller och annat miljöfarligt. Tjära och beck var Beckholmens signum mellan 1633 och invigdes den första skeppsdockan, utsprängd med krut i graniten. Nu ser vi två 100 meter långa dockor (de utvidgades 1872 och 1899) och här nere står en skärgårdsångare, en motortorpedbåt (där bl.a. Kungen finns med i ägarbilden), två segelskutor, en bohustrålare och en timmerbogserare torrsatta. Alla har stora skrovarbeten igång. En stor informationstavla på dockvallen ger oss all information om traditionsvarvets verksamhet och områdets historia. Traditionsfartygen var länge starkt hotade till sin existens av nya säkerhetskrav på framför allt skroven. De kan nu räddas och många stockholmare drar en lättnadens suck. Tack vare dockorna kan 13

14 Foto: Olle Neckman många arbeten också utföras i egen regi vilket håller nere de annars nästan oöverstigliga kostnader som bevarandet av ett fartygsskrov medför. Svetslågorna fräser, det ångar om den stora baskistan, fartygsplåtar skramlar och grova ekplankor smäller så det ekar i berget. Vi går upp för trätrappan som leder upp till kullen och kastar en sista blick ner över Stockholms fina traditionsfartygsvarv. En idyll, men en effektiv sådan, ofrånkomligen nödvändig om Stockholm ska få ha kvar sin unika flotta av äldre tiders fartyg. Visste du att Stockholm har fler ångdrivna fartyg kvar i trafik än någon annan stad i Europa? En hänförande utsikt över Strömmen slår emot oss här uppe, med Gamla stans vackra silhuett i fonden. I förgrunden ser vi två byggnader, som förutom GV Varvs kontor och pumphus inrymmer Sjöskolan med ett brett utbud av kurser i nautiska ämnen. GV Varv har fått sitt namn av den största dockan på Beckholmen, insprängd för de större örlogsfartygens behov och invigd av Kung Gustaf V. Nu drivs här ett effektivt kommersiellt reparationsvarv för det medelstora tonnagets behov. I dockan ligger en tankbåt om ton dw som grundstött vid Svenska Högarna. Hon får nya bottenplåtar i fören. Det svetsas dag och natt eftersom varje timma liggetid är dyrbar i dagens hårda konkurrens. Framtid På stora planscher och skärmar får vi aktuell information om allt vi ser framför oss. Nu kan vi behöva en bit mat. Vi äter lunch på det mysiga kaféet som fått överta sin träinredning från ett av marinens fartyg. Priserna är låga och stämningen är otvungen för här äter hantverkarna från varven tillsammans med alla Sjögårdens flanörer. Foto: Jeppe Wikström, ur boken Stockholm från ovan 14

15 Foto: Olle Neckman Vision Gröna Lund har byggts ut med en mängd härliga maritima attraktioner i samarbete med Aquaria. Spårvagnarna är på väg att få nya lokaler i Lindarängen. Sjöhistoriska bygger för fullt sitt nya museum i anslutning till de två bevarade gamla galärskjulen och andra byggnader inom Galärvarvet vid stranden. En vacker huvudbyggnad kommer att smälta in fint i denna traditionsmättade miljö. Längs en ny kaj ligger alla museifartygen förtöjda, nu utökade med ytterligare ett antal militära och civila fartyg. En del av dem är i sjödugligt skick och används regelbundet. Där vi går ombord på något av ytattackfartygen och låter oss medtagas på en historisk resa i tid och rum. Med animerade spel på radarskärmarna får vi uppleva ett spännande spaningsföretag i Östersjön.Vi bli överflugna av sovjetiska stridsflygplan och får se främmande örlogsfartyg på nära håll i eldledningens sikteskamera. Foto: Bengt Rundquist Vi går ner till GV-Varvs port vid norra dockänden för att få en guidad tur på varvsområdet. Åter vid Beckholmssundet har vi en fin överblick över Nya Djurgårdsvarvet, och det omfattande arbete som just har börjat visa sig. Vi väljer nu att ta Nordenskiöldsgatan genom Djurgårdsstaden tillbaka till Allmänna Gränd. Aquaria tar emot tusentals besökare varje år. Vi går naturligtvis in i denna regnskogsvärld i byggnader, som dessvärre är i dåligt skick. Båthall 2 innehåller en stor mångfald båtar. Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar arbetar här ideellt tillsamman med Statens Maritima museer. En föredömlig modell för samverkan. Vid Dyktankhuset nästgårds berättar en gammal tungdykare för en skolklass om djupdykning. Naturligtvis besöker vi Museifartygen (isbrytare, fyrskepp, torpedbåt, minsvepare m fl). Vi följer promenadslingan med bilder av Galärvarvet före Junibackens hus var då minsveparhall. Denna promenad har tagit närmare tre timmar. Dela gärna upp promenaden Vi avslutar med att gå upp till Galärvarvskyrkogården, där många av namnen minner om den marina historien, Vasamuseets trädgård och till sist in i Vasamuseet. Visst finns det mer som minner om de över 350 år som marin verksamhet bedrivits i Stockholms Sjögård. Läs Bo Ståhles beskrivning på vår hemsida om Gamla Sjökrigsskolan, kasernerna och mycket mer. 15

16 Foto: Bengt Rundquist Konung Carl XVI Gustaf på besök i Sjögården. Denna trycksak är producerad med generösa bidrag från: MUSEIFÖRENINGEN SVERIGES FRITIDSBÅTAR Stockholms Sjögård c/o Gustaf Taube Granitvägen Lidingö Produktion: Gustaf Taube, Olle Neckman. Flygbilder: Genom vänligt tillstånd av Jeppe Wikström. Bilder: Olle Neckman, Bengt Rundquist, Anders Unosson, Gunnar Marcateus och Erik Dalhammar. Tryck: Alfa Print

IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009

IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Gustaf Taube maj 2009 Kronprinsessan Victoria förrättade dopet av Briggen Tre Kronor som byggdes på Skeppsholmen. Den ideella Föreningen

Läs mer

SKEPPSHOLMENS DOLDA. Hemligheter

SKEPPSHOLMENS DOLDA. Hemligheter SKEPPSHOLMENS DOLDA Hemligheter 10 kulturvärden 2.2013 Olle Hedengren har aldrig ägt en smart telefon och inte hört talas om QR-koder. Men en dag tog han med sig ett av sina barnbarn med tillhörande iphone

Läs mer

I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR

I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR MITT I SKÄRGÅRDEN Välkommen till Världsarvstaden Karlskrona NYCKELN TILL KÄRLEK Här kastar vi den i sjön SWEET TWEET Hela världen kunde följa Malin och Fredriks Twitterbröllop

Läs mer

Skeppsholmen och Kastellholmen, Stockholm AB 183. FÖRVALTNINGSPROGRAM Del 3 Historik. Fastställt april 2007

Skeppsholmen och Kastellholmen, Stockholm AB 183. FÖRVALTNINGSPROGRAM Del 3 Historik. Fastställt april 2007 Skeppsholmen och Kastellholmen, Stockholm AB 183 FÖRVALTNINGSPROGRAM Del 3 Historik Fastställt april 2007 Byggnadsverk och monument: (byggnader markerade med fetstil = SBM upptagna i skyddsföreskrifterna)

Läs mer

Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005

Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005 Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005 I DETTA NUMMER BL A MUSKÖ - GOTLAND - NORRLAND OCH MYCKET ANNAT! 1 Från Simon Olsson kom följande spännande bilder. Bilderna är tagna under andra världskrigets beredskap

Läs mer

RESENÄREN. Stockholm. Anna uppmanar sjöfolket:

RESENÄREN. Stockholm. Anna uppmanar sjöfolket: I hamn Med sjömän En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 1 2011 Stockholm i HANS Hjärta Anna uppmanar sjöfolket: LÅT KAMERAN GÅ! EN ISKALL I HOUT BAY, SYDAFRIKA RESENÄREN

Läs mer

inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2012:3 Årg 16 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 2 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer

Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet

Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Utpost Ursholmen Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Utpost Ursholmen Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Förstudien är framtagen av Hans Arén, Göran Lyth samt Eric

Läs mer

Skriften for dig som gillar Vikingaskepp. Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Skriften for dig som gillar Vikingaskepp. Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf HLIDSKJALF Innehall Sida: HlLIÐSKJÁLF återuppstår som HLIDSKJALF 1 Nyheter: 2 -Skeppet i hamn -Roderspantet behöver repareras -SVS går med i EU-finansierat s.k. Leaderprojekt -Vår Brygghövding i Klippan

Läs mer

De långväga lejonens hamn

De långväga lejonens hamn Sjöstaden Stockholm 750 år: De långväga lejonens hamn Lejonen syns lite varstans i stadsbilden, som stumma vittnen om det utåtriktade, sjösinnade Stockholm. De är alltid två och två, ibland dubblerade

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN.

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN. 1 KUST POSTEN Nr 3 2008 årgång 70 Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 20, månad år 2005

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 20, månad år 2005 Föreningen Medlemsblad nr 20, månad år 2005 ORDFÖRANDE HAR ORDET Några minnen från säsongen 2005. Upptakten blev årsmötet i klassisk båtmiljö på Skeppsholmen. Briggen blocket kunde delas ut tillsammans

Läs mer

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 BLÄNKET Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax. 031-97 06 23 BLÄNKET

Läs mer

Tema 2012 Turista på museum

Tema 2012 Turista på museum Tema 2012 Turista på museum Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) Verksamhetsberättelse 2012 1 Innehållsförteckning Året som gått 3 1. Styrelsen 4 1:1 Övriga funktionärer 5 1:2 Styrelsens sammansättning

Läs mer

Prylarna som säljer Karlskrona. Nya Konsthallen ett lyckat verk. Skärgårdsliv till rätt pris. Havet som lysande affärsidé. Tema: Besöksnäring

Prylarna som säljer Karlskrona. Nya Konsthallen ett lyckat verk. Skärgårdsliv till rätt pris. Havet som lysande affärsidé. Tema: Besöksnäring NUMMER 2 2008 ett magasin från världsarvsstaden Karlskrona Prylarna som säljer Karlskrona Nya Konsthallen ett lyckat verk Skärgårdsliv till rätt pris Åsa Jobratt på Mio Möblerar nytt i Karlskrona Havet

Läs mer

VIA STOCK HOLMS HAMN. skärgård för alla. bröllopsdags. henrik fixar för festen. Martin Allison utvecklar godstrafiken

VIA STOCK HOLMS HAMN. skärgård för alla. bröllopsdags. henrik fixar för festen. Martin Allison utvecklar godstrafiken VIA STOCK HOLMS HAMN AR#2/10 skärgård för alla bröllopsdags henrik fixar för festen Martin Allison utvecklar godstrafiken 2 henrik widerståhl tf vd kurs mot sommaren I skrivande stund har jag precis kommit

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2014

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR 1 Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 mars 2014 Årgång 80 ISSN 0015-4431 Förbundets Höge Beskyddare: AMIRALEN H.M KONUNG CARL XVI GUSTAF Rikshedersordförande:

Läs mer

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu!

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! en TIDnIng från skärgårdsstiftelsen nr 5/2008 En unik minneslund på Arholma Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! vänresa i ytterskärgården

Läs mer

Seglarskolan 50 år NR 4-2007

Seglarskolan 50 år NR 4-2007 Seglarskolan 50 år NR 4-2007 Lindholmen Lindholmen Medlemstidning för Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen ANSVARIG UTGIVARE Gunnar Hejde REDAKTÖR Kaj Modig KANSLI Annika Ahlmark, Lena Kjellgard och

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Nr 1 2010 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Östersjöns största rederi Nr 1 2010 FLOTTANS MÄN 75 år 1 FLOTTANS MÄN Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 Mars 2010 Årgång 76 ISSN

Läs mer

Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010

Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010 Öppethus ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010 Spännvidd Läs mer på sidan 6 Bergtagen Läs mer på sidan 16 Öppet Hus LEDARE Ständigt nya utmaningar Foto: Catharina Millmarker samhet för intresserade

Läs mer

Lagerbladet. Nybliven pensionär trampar vidare. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 18 22. Fem år med SKB Nu Sid 9 12

Lagerbladet. Nybliven pensionär trampar vidare. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 18 22. Fem år med SKB Nu Sid 9 12 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 2 2015 Ny geologiserie Jungfru med isig historia Sid 4 7 t E M A J O R D S K A lv Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid

Läs mer

HOLMS AR#4/14. Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift. Buss på vatten

HOLMS AR#4/14. Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift. Buss på vatten VIA STOCK HOLMS HAMN AR#4/14 Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift Buss på vatten 2 johan castwall vd ett spännande år I skrivande stund ligger dimman tät över Frihamnen.

Läs mer

AR#2/13. Århundradets hamnbygge. Willys rykande dröm. stockholms oljekälla ny draghjälp i farleden. nu påbörjas nya Värtahamnen

AR#2/13. Århundradets hamnbygge. Willys rykande dröm. stockholms oljekälla ny draghjälp i farleden. nu påbörjas nya Värtahamnen VIA STOCK HOLMS HAMN AR#2/13 Århundradets hamnbygge nu påbörjas nya Värtahamnen Willys rykande dröm stockholms oljekälla ny draghjälp i farleden 2 johan castwall vd Högtryck i hamnen Värmen och högsäsongen

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2008

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2008 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2008 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org Fartygstelefon:

Läs mer

Erfarenheter av utveckling och samverkan NINA PETTERSSON

Erfarenheter av utveckling och samverkan NINA PETTERSSON Svenska industriminnen Erfarenheter av utveckling och samverkan NINA PETTERSSON Svenska industriminnen Erfarenheter av utveckling och samverkan Svenska industriminnen Erfarenheter av utveckling och samverkan

Läs mer

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärns nr22006 medlemstidning för sjövärnskårenposten En sjövärnare och reservofficer Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärnskåren och Flygvapenfrivilliga i unikt samarbete Kvinnlig

Läs mer