BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B"

Transkript

1 BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens vatten-, park- och grönområdena, Wilenius båtvarv kvarter nr 437 och obebyggda kvarteren nr 435,436,438 och 439. Mål för detaljplanen Det är viktigt med tanke på hela västra åstranden hur de omfattande strand- och grönområdena planeras och byggs. Planarbetet utgår från att hitta ett ekonomiskt förmånligt läge för flera funktioner och att utreda möjligheter att bygga olika områden på ett naturligt, varierande och högklassigt sätt. Målet för detaljplaneändringen är att kunna bygga strandkonstruktioner som ökar rekreationsanvändningen samt att placera fritidstjänster, en småbåtshamn och en gästhamn på västra strandområdet samt att placera nya lokaler för båtvarvet och för kommersiella tjänster i anslutning till skärgården vid Wilenius varv. Målet är att skapa ett torg med kultur- och fritidsevenemang på detta centrala strandområde. I Kokon skidcentrum är målet att anvisa tillräckliga områdesreserveringar för att utveckla verksamheten samt möjligheter till kompletterande byggande. Wilenius båtvarv ligger på en central och synlig plats. Varvets verksamhet och byggnader ska bilda en högklassig och intressant del av nationalstadsparken i Borgå. Utöver varvsverksamheten strävar man i nya byggnader, tak, på gårdsområden och på det invidliggande torgområdet efter att främja verksamhet som framhäver Borgås havsnära karaktär, evenemang, utställningar, kommersiell verksamhet i anslutning till båtlivet och försäljning och marknadsföring av skärgårdsprodukter. I bästa fall kan helheten öka västra åstrandens dragningskraft också som bostadsområde. Målet är också att anpassa de nya byggnaderna och konstruktionerna till stil och skala till den värdefulla kulturmiljön i stadscentrumet samt till det kommande högklassiga bostadsområdet. Kokon skidcentrum är en viktig privat aktör som ordnar rekreationstjänster i stadens grönområden. Det betjänar särskilt ungdomar. Den utvidgade verksamheten och de nya byggnaderna i sluttningen kan skapa ett nytt intressant element i stadsbilden, särskilt i det vintriga landskapet. En liten servicebyggnad som placeras på toppen av de belysta pisterna kan bilda ett nytt landmärke. Denna byggnad ska representera en mycket bra arkitektonisk stil. Bild från Alexandersgatans bro i februari Fotograf: Joel Heikkinen. ALTERNATIV FÖR DETALJPLANEN I UTKASTSKEDET Alternativen för planutkastet skiljer sig i fråga om placering av gästhamnen, omfattning av byggandet och placering av parkeringsområden. Också badplatsen, strandbasturna och kanotstranden har placerats i olika ställen. Alternativen utesluter inte varandra utan olika delar av alternativen bildar tillsammans de 1

2 Gästhamnen lämpligaste lösningarna med tanke på förslaget till detaljplan. Man kommer att genomföra planen i etapper i framtiden. En del av byggnaderna och parkeringsområdena ligger på mjuk mark där byggkostnaderna är så höga att dessa kanske inte kan byggas. I utkastskedet undersöks möjligheter till byggande och olika alternativ prissätts. Gästhamnen placeras söder om Wilenius båtvarv, i ändan av Guldlistgatan. Där finns ett litet område med under 20 meter tjock lermark och cirka 30 meter av strandlinjen har redan stabiliserats. På det stabiliserade strandområdet kan placeras släntar, trappor och stenbeläggningar. Gästbryggorna placeras på ett ostabiliserat område med över 25 meter tjock lermark så att de bildar en flytande pontonbrygga på ca 160 meter i riktning med stranden. Bredvid bryggan ska strandlinjen bestå av en naturlig gräsbevuxen slänt. Stranden kan inte stabiliseras vid de ställen där lermarken är så tjock eller vid mynningen av bäcken och den mjuka stranden tål inte stenbeläggningar. Alla kan använda pontonbryggan som ansluter sig till gångvägen vid stranden. I gästhamnen kan byggas två servicebyggnader, båda är cirka 150 m²-vy stora. Den ena byggnaden skulle inrymma ett café och en butik och den andra byggnaden skulle inrymma gästhamnens servicelokaler, såsom bastur och dusch. Båda byggplatserna placeras på den över 20 meter tjocka lermarken (grundläggningskostnaderna är eventuellt kring euro/m²-vy). De ligger i närheten av den förhöjda och stabiliserade Kokonvägen och den färdiga kommunaltekniken. Gästhamnens servicelokaler kan också placeras vid Kokon skidcentrum som ligger cirka 150 meter från bryggan. Där är lermarken cirka 7 meter tjock (grundläggningskostnaderna är eventuellt kring 700 euro/m²-vy) och körförbindelsen har inte stabiliserats eller höjts för fall av översvämningar. Placeringen av servicelokalerna skulle förutsätta att en avloppspumpstation byggs på fastigheten och att ett cirka 300 meter långt tryckavlopp borras i marken. (Borrnings- och anslutningskostnaderna är kring euro.) Söder om gästhamnens servicebyggnader anvisas en liten familjepark. För att kunna bygga en trygg lekplats på denna plats ska marken höjas med lätt terrassering med drygt en meter till nivån + 1,7 meter över havet. (Grundläggningskostnaderna för lätt terrassering är kring euro/m², de totala kostnaderna omfattar också kostnaderna för byggandet av parken. På den mjukaste översvämningsmarken anvisas ett naturenligt område för närrekreation (VL) med svämängar, klibbalar och björkar vid stranden. Gästhamnen placeras mellan Alexandersgatans bro och Wilenius båtvarv. Där har strandlinjen redan stabiliserats. Gästbryggorna kunde omfatta en 160 meter lång strandmur eller en pontonbrygga i riktning med stranden. Den stabiliserade strandlinjen kan bilda en slänt med stenbeläggning eller ett terrasserat vistelseutrymme. I gästhamnen kan byggas en stor servicebyggnad på ca 350 m²-vy där det finns ett café eller en restaurant och en butik samt servicelokaler för båtförare, såsom bastur och dusch. Byggplatsen placeras på lermark som är cirka 15 meter tjock (eventuella grundläggningskostnader är ungefär 850 euro/m²-vy). Gästhamnens servicelokaler kan också placeras i anslutning till Wilenius båtvarv som ligger cirka 50 meter från bryggan. Grundläggningsförhållandena är desamma där. Det finns en liten öppen plats vid stranden i ändan av Guldlistgatan. På det stabiliserade strandområdet kan man förmånligt bygga en ramp för iläggning av båtar eller stenlagda och terrasserade ytor för vistelse. En liten kiosk med café finns mellan den öppna platsen och den större familjeparken. Där finns en ostabiliserad strand som skulle lämpa sig för ett vadningsställe eller för en naturenlig strandlinje och strandäng. 2

3 Wilenius båtvarv De gamla båthusen bevaras. En ny byggnad för båtvarvet placeras i riktning med vägen vid Kokonvägen mellan de gamla båthusen. På grund av byggnaden kan gården mellan skjulen inte längre ses från gatan. Vid gatan har terrängen redan höjts så att den är över 1,7 meter över havet. Den lägsta golvhöjden i arbetslokaler ska vara + 2,1 meter och golvhöjden i mångsidiga social- och köksutrymmen ska vara + 3,1 meter. Vid gatan skulle sockelns höjd variera från 0,5 meter till 1,5 meter men intrycket kan tonas ut med fasadarkitekturen. På tomten finns ca 20 parkeringsplatser. Mellan parkeringsplatserna finns en körförbindelse till strandlinjen där det kan byggas en ramp för iläggning av båtar på den stabiliserade marken. Den nya båthallen är lång och smal, såsom de gamla båthusen. Den har placerats på det låglänta strandområdet (+ 0,5 m ö.h.) i samma riktning som de gamla båthusen. Den lägsta golvhöjden i arbetslokalerna bör vara + 2,1 meter över havet, vilket kräver en bra grundläggning. En sådan båthall som tål översvämningar och fukt kan eventuellt byggas med en lätt trästomme, såsom de gamla båthusen. Båthallen kan på sommaren användas för mångsidig verksamhet när det inte finns båtar där. Ett nytt mastskjul är en lång och smal takkonstruktion. Det har placerats vid kanten av evenemangstorget i samma riktning som de gamla båthusen. Mastskjulet kan användas på sommaren för verksamhet vid torget och evenemang. Gårdsplanen mellan byggnaderna får förses med plank på 1,8 meter. Den inhägnade gårdsplanen kan på sommaren användas för icke miljöstörande verksamhet vid båtvarvet och där kan det ordnas evenemang. På vintern får där lagras båtar som ska repareras så att båtarnas presenningar inte syns störande från stranden eller gaturummet. Varvets kvarter sträcker sig till strandlinjen. I vattenområdet kan byggas en ny, tredje brygga. Vid strandlinjen går en gångväg som är ca 3 5 meter bred. Gångvägen kan vara en brygga där man inte kan gå då båtar dras upp på rälsen. Vid gångvägen kan det ordnas utställningar av båtar och av teman kring havet och skärgården. Man kan troligen inte ordna vinterunderhåll av bryggorna och strandrutten. De gamla båthusen bevaras. Ett nytt mastskjul är en lång och smal takkonstruktion. Det har placerats vid kanten av evenemangstorget i samma riktning som de gamla båthusen. Mastskjulet kan användas på sommaren för verksamhet vid torget och evenemang. Båtvarvets nya byggnad har placerats på det låglänta strandområdet (+ 0,5 m ö.h.) i samma riktning som de gamla båthusen. Den lägsta golvhöjden i arbetslokaler ska vara + 2,1 meter och golvhöjden i eventuella mångsidiga social- och köksutrymmen bör vara + 3,1 meter, vilket kräver en bra grundläggning. En sådan båthall som tål översvämningar och fukt kan eventuellt byggas med en lätt trästomme, såsom de gamla båthusen, på lägre nivå. I ändan mot gatan skulle sockelns höjd variera mellan en till två månader men intrycket kan tonas ut med fasadarkitekturen. Båtvarvets hall kan på sommaren användas för mångsidig verksamhet när det inte finns båtar där. På tomten finns ca 20 parkeringsplatser. Mellan parkeringsplatserna finns en körförbindelse till strandlinjen där det kan byggas en ramp för iläggning av båtar på den stabiliserade marken. Vid gatan, mellan byggnaderna, placeras en liten byggnad som kan inrymma arbetslokaler och eventuella mångsidiga service-, social- och köksutrymmen. I dessa lokaler ska golvhöjden vara + 3,1. Gården får inte förses med staket och mellan byggnaderna finns det ställen där ån kan ses från gatan. På sommaren får gården användas för icke miljöstörande båtvarvsverksamhet och där kan ordnas evenemang. På vintern får båtar inte lagras på gården. 3

4 Kanotstranden Varvets kvarter sträcker sig till strandrutten. Strandrutten är en allmän gångväg. Vid strandlinjen går en gångväg som är ca 3 8 meter bred. Gångvägen kan vara en brygga där man inte kan gå då båtar dras upp på rälsen. Vid gångvägen kan det ordnas utställningar av båtar och av teman kring havet och skärgården. Man kan troligen inte ordna vinterunderhåll av bryggorna och strandrutten. Kanotskjulen placeras vid strandlinjen i närheten av det förra reningsverket. Socialutrymmen för användare av kanotskjulet ska byggas ovanför översvämningsnivån. Socialutrymmena kan vara en liten stuga med toalett eller en större mångsidig servicebyggnad med dusch, bastu och samlingslokaler samt lager. Antalet parkeringsplatser som behövs är Ett litet parkeringsområde med grusbeläggning för ca 10 bilar ryms i närheten av Kokonvägen. (Om parkeringsområdet byggdes med lätt terrassering och grusbeläggning på nuvarande marknivå i översvämningsområdet skulle det kosta cirka euro.) De nuvarande parkeringsplatserna för den gamla parken ligger nedanför översvämningsnivån cirka 150 meter från kanotstranden. Ett nytt litet parkeringsområde med lätt, låg terrassering kan byggas bredvid den nya pumpstationen så att den ligger ovanför översvämningsnivån. (Ett parkeringsområde med lätt, låg terrassering kostar ca euro.) Kanotskjulen placeras vid strandlinjen i närheten av skidcentret på det ställe där det finns en holme i ån. Socialutrymmen för användare av kanotskjulet ska byggas ovanför översvämningsnivån. Socialutrymmena kan vara en liten stuga med toalett eller en större mångsidig servicebyggnad med dusch, bastu och samlingslokaler samt lager. Socialutrymmena placeras vid Kokonvägen. Om strandområdet sköts som en öppen svämäng skiner kvällssolen mot byggnadens altan. Antalet parkeringsplatser som behövs är Ett litet parkeringsområde med grusbeläggning ryms i närheten av Kokonvägen. (Om parkeringsområdet byggdes med lätt terrassering och grusbeläggning på nuvarande marknivå i översvämningsområdet skulle det kosta cirka euro. Ett stabiliserat parkeringsområde för 15 bilar som ligger ovanför översvämningsnivån skulle kosta ca euro.) 4

5 Bastur och badplats En flytande bastu har placerats i närheten av Kokon skidcentrum. Avlopps- och vattenledningens längd från Kokonvägen är ca 100 meter. Badplatsen placeras i kurvan av stranden där det öppnar sig en utsikt mot kyrkan. En strandbastu har placerats före kurvan vid strandrutten. Körförbindelsens och avlopps- och vattenledningens längd från Kokonvägen är ca 80 meter och avståndet till anslutningspunkten för tryckavloppet vid Uddasvägen är ca 350 meter. På byggplatsen är lermarken ca 30 meter tjock. En bastu och några andra små servicelokaler för fritidstjänster kan också placeras vid Kokonvägen där avståndet till anslutningspunkten för tryckavloppet vid Uddasvägen är ca 340 meter. Där är lermarken mindre än 10 meter tjock och de ledningar som leder till Kokonvägen är ca 5 meter långa. Avståndet till badplatsen vid stranden är ca 50 meter. För badplatsen och basturna skulle det behövas ett litet parkeringsområde med grusbeläggning för ca 10 bilar som placeras alldeles invid Kokonvägen. Om parkeringsområdet byggdes med lätt terrassering och grusbeläggning på nuvarande marknivå i översvämningsområdet skulle det kosta cirka euro. Parkeringsområdets yta skulle ofta behöva underhåll eftersom dess botten är fuktig och mjuk. På sommaren finns det lediga parkeringsplatser vid skidcentret. (Ett stabiliserat parkeringsområde för 15 bilar som ligger ovanför översvämningsnivån skulle kosta ca euro.) En flytande bastu placeras i närheten av det förra avloppsreningsverket. Avlopps- och vattenledningens längd är ca 80 meter från Kokonvägen och avståndet till anslutningspunkten för tryckavloppet vid Uddasvägen är ca 100 m. Körförbindelsens längd skulle vara ca 40 meter. En liten badplats skulle placeras i kurvan vid stranden. En strandbastu har placerats på kullen i början av strandrutten. Avlopps- och vattenledningens längd är ca 30 meter från Kokonvägen och avståndet till anslutningspunkten för tryckavloppet vid Uddasvägen är ca 100 m. Det skulle vara möjligt att bygga ett gemensamt litet parkeringsområde för ca 15 bilar i närheten av korsningen av Kokonvägen och Uddasvägen på ca 100 meters avstånd. Där är den naturliga marknivån ca 1,5. Det finns inga borrningsuppgifter om lermarkens tjocklek. Man kan tillfälligt parkera vid Kokonvägen. 5

6 Kokon skidcentrum De nuvarande servicebyggnaderna vid Kokon skidcentrum kan byggas ut eller nya separata byggnader kan byggas i anslutning till dem. Det är möjligt att placera gemensamma servicelokaler för gästhamnen, småbåtshamnen och kanotstranden och för husbilsturister i dessa byggnader. Byggrätten är 800 m²-vy, varav ca 450 m²vy är utnyttjad. På toppen av backen kan man bygga en liten servicebyggnad, pistcafé, där en fri utsikt öppnar sig mot staden och mot söder till havet och Sköldvik från uteserveringen. En gångväg och ett skidspår kan byggas till caféet från rutterna i Kokon friluftsskog. Den nya friluftsledens längd är ca 50 meter. Det finns en gammal kanonväg i dåligt skick som leder från staden till toppen av backen. Kanonvägen har byggts genom att lägga stenar på sluttningen och på toppen av backen leder vägen på kala berg. Pistcaféets servicekörning och varutransporter ska skötas med hjälp av terrängfordon som kör längs med kanten av sluttningsområdet. En gammal serviceväg som leder genom Kokon friluftsskog kan inte användas eftersom den ställvis går på skidspåret och korsar med skidspåret 4 gånger. Bredvid den nuvarande maskinhallen kan byggas fler lager så att den utrustning som behövs för tillverkningen av snö och skötseln av fälten kan förvaras inomhus. Byggrätten är 300 m²-vy, varav den nuvarande maskinhallen har utnyttjat ca 150 m²-vy. På parkeringsområdet framför servicebyggnaden ryms ca 35 personbilar. Detta parkeringsområde kan användas som parkeringsområde för husbilar på samma sätt som campingområdet. I arrendeområdet bredvid servicebyggnaden ryms ca 120 bilplatser. Det nuvarande parkeringsfältet som drabbas av översvämningar kan användas tills ett bostadskvarter byggs på andra sidan av den nya gatan. Den nya gatan gör det nuvarande parkeringsfältet mindre så att där ryms ca 60 bilar. För tillfällig parkering kan man, såsom de gör nu, ploga ett parkeringsområde på ängen som används för bågskytte tills de nya kvarteren blir färdiga. I översvämningsområdet vid stranden skulle det finnas rum för ett tillfälligt parkeringsområde för ca hundra bilar. Det är emellertid inte tryggt att anvisa parkeringsområden på den tjocka lermarken vid stranden, på grund av både översvämningar och strandens stabilitet. Parkering ska vara korttidig så att bilägarna hinner köra bilen bort när det förekommer översvämningar. Stranden är det främsta friluftsområdet och dess natur är värdefull med en naturenlig svämäng eller med klibbalar och björkar vid stranden. Dessutom kostar det mycket att stärka den fuktiga ängen för tillfällig parkering. De nuvarande servicebyggnaderna vid Kokon skidcentrum kan byggas ut eller nya separata byggnader kan byggas i anslutning till dem. Det är möjligt att placera gemensamma servicelokaler för gästhamnen, småbåtshamnen och kanotstranden och för husbilsturister i dessa byggnader. Byggrätten är 600 m²-vy, varav ca 450 m²vy är utnyttjad. Bredvid den nuvarande maskinhallen kan byggas fler lager så att den utrustning som behövs för tillverkningen av snö och skötseln av fälten kan förvaras inomhus. Byggrätten är 300 m²-vy, varav den nuvarande maskinhallen har utnyttjat ca 150 m²-vy. Parkeringsområdet framför servicebyggnaden kan användas som parkeringsområde för ca 20 husbilar, på samma sätt som campingområdet. Framför servicebyggnaden och i arrendeområdet bredvid den ryms totalt ca 180 bilplatser. Det nuvarande parkeringsfältet som drabbas av översvämningar kan användas tills ett bostadskvarter byggs på andra sidan av den nya gatan. Den nya gatan gör det nuvarande parkeringsfältet mindre så att där ryms ca 60 bilar. För tillfällig parkering kan man, såsom de gör nu, ploga ett parkeringsområde på ängen som används för bågskytte tills de nya kvarteren blir färdiga. 6

7 Parkeringsområden Det är inte tryggt att anvisa parkeringsområden på den tjocka lermarken vid stranden, på grund av både översvämningar och strandens stabilitet. Parkering ska vara korttidig så att bilägarna hinner köra bilen bort när det förekommer översvämningar. Det nuvarande lilla parkeringsområdet och körförbindelsen till detta område används fortfarande även om området ligger i översvämningsområdet. Man stärker emellertid inte deras konstruktioner eller höjer ytan. När man börjar bygga bostadskvarteret stängs körförbindelsen av och då kan området inte längre användas för parkering. Det skulle kosta över euro att stärka den fuktiga ängen i översvämningsområdet så att den bär tillfällig parkering av 50 personbilar. Området skulle drabbas av översvämningar årligen. Man borde ofta fylla gropar som uppstår i parkeringsområdets yta eftersom dess botten är fuktig och mjuk. Ett parkeringsområde med grusbeläggning som placeras på marknivå i översvämningsområdet skulle årligen drabbas av översvämningar. Ett parkeringsområde för ca 50 bilar med lätta konstruktioner skulle kosta ungefär euro. Parkeringsområdets yta skulle ofta behöva underhåll eftersom dess botten är fuktig och mjuk. I närheten av vägen där lerlagret är ca 20 m tjockt skulle det vara möjligt att bygga ett nytt, stabiliserat parkeringsområde för ca 40 bilar som höjts ovanför översvämningsnivån men det skulle vara vansinnigt dyrt. Ett stabiliserat parkeringsområde med terrassering till nivån + 1,7 m ö.h. skulle kosta ca 1,3 miljoner euro. För kanotstranden eller badplatsen skulle det behövas ett litet parkeringsområde med grusbeläggning för ca 10 bilar som placeras alldeles invid Kokonvägen. Om parkeringsområdet byggdes med lätt terrassering och grusbeläggning på nuvarande marknivå i översvämningsområdet skulle det kosta cirka euro. Parkeringsområdets yta skulle ofta behöva underhåll eftersom dess botten är fuktig och mjuk. Det skulle vara möjligt att bygga ett nytt parkeringsområde för ca 100 bilar som höjts och stärkts på ängen som nu används för bågskytte invid den nya vägen där lerlagrets tjocklek är ca meter och marknivån ca + 1,5. På grund av översvämningar skulle ett högklassigt parkeringsområde förutsätta att ytan höjs och den mjuka bottnen stabiliseras. Ett stabiliserat parkeringsområde med terrassering till nivån + 1,7 m ö.h. skulle kosta ca en halv miljon euro. Ett parkeringsområde med lätta konstruktioner och lätt terrassering som sällan drabbas av översvämningar skulle vara av lägre kvalitet och kostnaderna skulle uppgå ungefär till euro. Skidcentrets nuvarande parkeringsområde kunde höjas och stärkas och utvidgas till den nuvarande ängen så att det skulle ligga vid den nya vägen och inrymma ca 175 bilar. Lerlagrets tjocklek är ca meter och marknivån är ca + 1,4. Ett parkeringsområde med lätta konstruktioner, lätt terrassering och grusbeläggning skulle kosta ungefär euro. Stabiliseringen skulle öka kostnaderna med nästan euro per bilplats men ytan skulle förbli jämn och ligga ovanför översvämningsnivån. 7

Behandling av detaljplan och detaljplaneändring: Stadsutvecklingsnämnden. Stadsstyrelsen

Behandling av detaljplan och detaljplaneändring: Stadsutvecklingsnämnden. Stadsstyrelsen Detaljplan 498 BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Borgå Stadsdelen 22, kvarteren xxx, fritidstjänster, hamn- och varvsverksamhet, kvartersområden för byggnader

Läs mer

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I HAMMARLANDS KOMMUN FREBBENBY, OMRÅDET BJÖRKLIDEN PLANBESKRIVNING ÖVER DETALJPLAN. Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I Områdesbestämning: Detaljplanen omfattar

Läs mer

Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden

Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden BORGÅ Detaljplan 378 BYGGANVISNINGAR OCH ÖVERSIKTSPLAN FÖR GRÖNOMRÅDEN Planläggnings- och byggnadsnämnden 1.11.2007 340 Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden Borgå stad stadsplaneringsavdelningen

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Gruppen kan tänka sig att detta område utnyttjas för servicefunktioner, ex. förskola. Förskolan får på så sätt närheten till skogen och havet utan att behöva korsa vägen.

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Brygga och bad vid Trinntorp

Brygga och bad vid Trinntorp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Brygga och bad vid Trinntorp Del av fastigheterna Trinntorp 1:1, Brevik 1:1 och Brevik

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

HANDLINGAR PLANENS SYFTE PLANDATA. Lägesbestämning

HANDLINGAR PLANENS SYFTE PLANDATA. Lägesbestämning HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser samt illustration Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsägarförteckning PLANENS SYFTE Planens syfte är att fastställa de befintliga verksamheterna. Området

Läs mer

SÖRA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se

SÖRA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se SÖRA Söra är belägen i Södermanland, en bit norr om Nyköping i en lugn och avskild miljö omgiven av skog och stora ängar med utsikt över Hovrasjön. Söra ligger ca tio mil söder om Stockholm och det tar

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan

INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan Planekonomisk utredning gällande vattenförsörjning och gatuinfra vid Kullvägen och Kullgränden 6.4.2010 67060596 Pöyry Finland Oy Degerbyvägen Kullgrändens

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER 1 Plan och miljökontoret Dnr: 2007-0709-214 ANTAGANDEHANDLING Del av MJÖLKENABBEN 1:4, SIRKÖN TINGSRYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Politiker i Samhällsbyggnadsnämnden

Politiker i Samhällsbyggnadsnämnden Politiker i Samhällsbyggnadsnämnden Under det senaste året har en tydlig bild vuxit fram av att Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge borde byta arbetssätt. Framför allt när det gäller omvandling av befintliga

Läs mer

PLANPROGRAM. för del av Saxhyttan 157:1, ( Bysjöstrand ) Grangärde Ludvika kommun

PLANPROGRAM. för del av Saxhyttan 157:1, ( Bysjöstrand ) Grangärde Ludvika kommun PLANPROGRAM för del av Saxhyttan 157:1, ( Bysjöstrand ) Grangärde Ludvika kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Oktober 2007 Reviderat i juni 2008 2 PLANPROGRAM för del av Saxhyttan 157:1 (Bysjöstrand), Grangärde,

Läs mer

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand Översikt av planerad bebyggelse i Frösjöstrand. GESTALTNINGSPROGRAM Sid 1(5) Syfte Syftet med detaljplanen är att omvandla det befintliga

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Utlåtande efter utställning

Utlåtande efter utställning 1 (8) Antagandehandling 2013-06-10 Detaljplan för Södra Kärr m.fl, Torsås kommun, Kalmar län Utlåtande efter utställning Samråd Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2011-12-05

Läs mer

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK Centralt, naturskönt och havsnära BOKA ONLINE SPARA UPP TILL 280 KR BOKA PÅ WEBBEN FINA PAKET! Att boka ditt boende online kan löna sig på många sätt. Det är enkelt, snabbt och

Läs mer

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015 1 (10) Utlåtanden Sammandraget innehåller före den 5.12.2014 inlämnade åsikterna och utlåtandena. Markanvändningsavdelningen har utarbetat bemötanden, som har omarbetas efter miljönämndens beslut den 11.2.2015

Läs mer

Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299

Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299 BORGÅ Detaljplan 425 Detaljplan ÄPPELGÅRDEN 425 Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299 FASADFÄRGER alla byggnader FASADFÄRGER endast ekonomibyggnader;

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN PROGRAMHANDLING II HANDLINGAR Upprättad av Miljö och byggförvaltningen i Gnosjö kommun 2009 11 03 Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare gestaltning Norconsult AB

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 1 UDDEVALLA KOMMUN Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 SKEPPSVIKEN Vintern 04/05 samrådsbehandlades ett program till detaljplan för området. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) 10 Detaljplaneändring för Drumsöbacken 4 i Drumsö (nr 12278) HEL 2013-009781 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag Föredragandens motiveringar beslutar

Läs mer

Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Samrådsyttrande avseende förslag till detaljplaner för Beckholmen mm och område invid kv Grönland (Djurgården 1:39 mm), S-Dp

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2013-10-31 DNR: 13BMN72 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Synpunkter på detaljplan för förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan i Krokslätt. Diarienummer SBK: 0588/12

Synpunkter på detaljplan för förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan i Krokslätt. Diarienummer SBK: 0588/12 HSB Bostadsrättsförening Lilla Le Fridkullagatan 18 F, kv. (baksidan) 412 62 Göteborg Webbplats: www.lillale.se Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad Alla boende i Brf Lilla Le 2014-11-17 Synpunkter på

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun 1 BYGGNADSRDNING För Nagu Kommun 2 BYGGNADSRDNING FÖR NAGU KMMUN Fastställd av kommunfullmäktige den 13.06-2002 KAPITEL 1 1. TILLÄMPNINGSMRÅDE CH MYNDIGHETER TILLÄMPNINGSMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF

Läs mer

Louise Heimler. HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning.

Louise Heimler. HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning. 1(8) PLANBESKRIVNING Planavdelningen Louise Heimler Tfn 08-508 273 68 2010-02-01 Dp 2009-14922-54 Laga kraft 2011-12-01 Detaljplan för del av Innanhavet 2 m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen i Stockholm

Läs mer

Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser. Samrådsredogörelse

Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser. Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Säters Camping (Säter 4:24) mm Säters kommun, Dalarnas län HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser Samrådsredogörelse

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 325 Tillägg till detaljplan för Frigga och Freja, Lidköpings kommun SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 Tillägg till detaljplan för kvarteren Frigga och Freja, Lidköpings

Läs mer

Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun

Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun Utsikt mot Nötholmen Samrådshandling 2011-11-22 PLANBESKRIVNING 1 Handlingar Till detaljplanen hör följande handlingar: Miljöbedömning, daterad 2011-11-22

Läs mer

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER Året runt i Båstad VAR: Centrala Båstad LÄNGD:Ca9km TERRÄNG: Lätt PARKERING: Båstad torg MARKERING: Gröna målade äpplen Året runt i Båstad Ca9km Välkommen till en

Läs mer

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 1(8) Program tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun 214 den 20 september 2012 Programmets bakgrund och syfte Programmets syfte är att studera

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering G1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bostadsplanering Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bostadsplanering Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön

Start-PM. Ärendet. 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541. Planutskottet. Detaljplan för Västra Bosön 2014-07-31 Dnr MSN/2014:541 Planutskottet Start-PM Detaljplan för Västra Bosön Ärendet Idag finns områdesbestämmelser som omfattar Västra Bosön. Bestämmelsernas syfte är att bevara den kulturhistoriskt

Läs mer

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl Bilaga till detaljplan. Dnr 04/1130 Upprättad 2012-12-18, rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24 Mörbylånga kommun En detaljplan är under upprättande för ett

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING 1 (5) Detaljplan för fastigheterna Hartvigsgård 27 och 28 inom Backen i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar: Denna planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län.

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. 2015-03-20 Tommy Lyberg - Arkitekt Richard Granberg - Exploatör KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 - Gamla

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet)

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) YIMBY Yes in my Back Yard. Stockholm 2008-11-25 SBN/2008:349 Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) - Inledning YIMBY ser det som oerhört positivt att det äntligen görs kraftansträngningar

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Byggnadsordning för Närpes stad

Byggnadsordning för Närpes stad Byggnadsordning för Närpes stad 2 Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde...3 1.2 BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET...3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM... 3 2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun. Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010

Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun. Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010 Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat planförslag har varit ute för samråd under

Läs mer

Del av Kv Granen DETALJPLAN- SAMRÅDSHANDLING. Planområdet

Del av Kv Granen DETALJPLAN- SAMRÅDSHANDLING. Planområdet Planområdet HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Bilagor Fastighetsförteckning dat 07-02-22 Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår DETALJPLAN- SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning 1(11) Planbeskrivning tillhörande tillägg till förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Sammanfattat 16/10-2015 av planhandläggare Hanna Dahmberg Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Tack för det stora engagemang som visades vid medborgardialogen! Vi i arbetsgruppen fick med

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR AMBJÖRNARP 1:85 M FL AMBJÖRNARP, TRANEMO KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INNEHÅLL I NNEHÅLL... 1 HANDLINGAR... 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 2 FÖRENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB...

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

H A N D E L S H A M N E

H A N D E L S H A M N E vståndet i antal rum som måste passeras ligger till grund vid beräkningen av den rumsliga integrationen och inte avståndet i meter mellan de olika rummen (ordström, 2004, s. 31). är skiljer man på global

Läs mer

Landöns Byutvecklingsplan

Landöns Byutvecklingsplan Landöns Byutvecklingsplan 2013 Innehåll BAKGRUND s 3 By och hamn s 3 Natur s 3 Camping s 3 Entreprenörskap s 3 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT s 4 Öppet möte s 4 Bildande av byalag s 6 Handlingsplan s 7 Sammanfattning

Läs mer

DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-11-13 meddelad i Stockholm Mål nr M 4091-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-05 i mål nr M 4441-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E

63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E Sandslån 63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E Klockestrand Turistcentrum......med insegling i prickad led. 25 gästplatser med ett hamndjup på 2-4 meter. Vatten, wc, dusch, bastu, el, miljöstation, bensin, diesel,

Läs mer

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås Helena Hansson Tel 021-39 23 68 DP 1650 2008-04-15 Dnr 06:10227-BN 540 Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2014-08-11 Dnr KS 0232/14 ljusdal.se PLANBESKRIVNING Planhandlingar

Läs mer

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg 5. TRÖINGEBERG Tröingeberg införlivades med Falkenbergs stad 1971. Stadsdelen har ett avskilt läge och avgränsades mellan åren 1960 och 1996 från resten av staden av gamla E6:an. Tröingeberg genomkorsas

Läs mer

Yttrande från Stora Koviks vägförening över förslaget om nya detaljplanerna för Koviksudde och Skeviksstrand

Yttrande från Stora Koviks vägförening över förslaget om nya detaljplanerna för Koviksudde och Skeviksstrand Värmdö kommun Datum: 2015-02-23 Att. Sten Hammar Referens: 15KS/0002 15KS/0003 Yttrande från Stora Koviks vägförening över förslaget om nya detaljplanerna för Koviksudde och Skeviksstrand 1 Innehåll 1.

Läs mer

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 66/2010 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011

Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011 Trafikärenden som trafiksektionen behandlat samt genomförandet av och beredningssituationen för dem 12.10.2011 Tessjö Tessjöbor har kontaktat trafiksektionen och uttryckt sin oro över den bristfälliga

Läs mer

Söra kollogårds inre och yttre miljö

Söra kollogårds inre och yttre miljö SÖRA ÄVENTYRSKOLLO Söra kollogård är belägen i Södermanland, en bit norr om Nyköping i en lugn och avskild miljö omgiven av skog och stora ängar med utsikt över Hovrasjön. Kollogården ligger ca tio mil

Läs mer

ETT NYTT SVENSKT RESIDENS I SANTIAGO CHILE - INTRODUKTION

ETT NYTT SVENSKT RESIDENS I SANTIAGO CHILE - INTRODUKTION CHILE - INTRODUKTION EXAMENSARBETE EXAMINATOR : ELISABETH HATZ NAMN : M.PIA GARAY CORREALES Fastighetsverket ska bygga ett nytt residens för Sveriges ambassadör i Chile. Residenset skall tillgodose högt

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

FRUSTUNA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se

FRUSTUNA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se FRUSTUNA Frustuna är belägen strax utanför Gnesta i Södermanland med direkt anslutning till sjön Frösjön och är en perfekt anläggning för verksamhet med den idylliska känslan och närhet till vatten. Frustuna

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Förverkliga Din boendedröm!

Förverkliga Din boendedröm! Förverkliga Din boendedröm! Området Hänförande vackert, på landet men ändå fiber (WiFi), kommunalt VA och belagd väg till tomtgränsen. Egen sjöbod och båtplats redan klart! Lekplats, badplats, stora gräsytor,

Läs mer

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3 2 0 0 6-0 4-0 3 Villor i 2 plan Material och form Fasad: Slätputs eller släta träfasader med lig gande eller stående panel Tak: Pulpettak, bekläds med bandtäkt slät plåt Flacka sadeltak alternativt delade

Läs mer

GESTALTNINGSPRINCIPER

GESTALTNINGSPRINCIPER BILAGA PLANBESKRIVNING GESTALTNINGSPRINCIPER Volym och skala Kvarteret mellan Norra Promenaden och Slottsgatan tredelas av gatorna i två husgrupper med bostadsbebyggelse och en med hotellverksamhet/kontor.

Läs mer

Bekväm takvåning nära stranden och Ferragudo in Ferragudo

Bekväm takvåning nära stranden och Ferragudo in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Lägenheter 387.000 Konstruerad (år) 2001 område (län) Lagoa Tomtarea 160 Stad Ferragudo Konstruktion område 188 sida 3/5 Denna rymliga lägenhet med dito takterrass ligger nära den främsta

Läs mer

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Diarienummer BN 2005/0480 Detaljplan för Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-11-15, reviderad 2007-02-12 LAGA KRAFT 2007-03-22 1 (7)

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla 1 Markanvisningstävling Malmudden Vill du vara med och utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska

Läs mer

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna.

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. Miljönämnden 27 03.02.2016 Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. 2597/11.01.02/2015 Miljönämnden 03.02.2016 27 Beredare Miljövårdsinspektör

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 28 mars 2008

Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 28 mars 2008 Denna lista ger en översikt över de ritningar som finns att köpa på www.stenssmahus.se Uppdaterad: 28 mars 2008 15 m 2 Stens korsvirkeshus har fyllningar av glas i stället för tegel och lämpar sig som

Läs mer

Anslutning av tryckavlopp och vatten

Anslutning av tryckavlopp och vatten Anslutning av tryckavlopp och vatten Information till fastighetsägare. Vattenanslutning Tryckavloppsanslutning Ansluta kommunalt vatten och tryckavlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till

Läs mer

rådh u storget UMEÅ - BESKRIVNING A V N Y A ORANGERIET - R ÅDHUS T O R G E T - UME Å 2015-11 - 19 S W E C O

rådh u storget UMEÅ - BESKRIVNING A V N Y A ORANGERIET - R ÅDHUS T O R G E T - UME Å 2015-11 - 19 S W E C O rådh u storget UMEÅ - BESKRIVNING A V N Y A ORANGERIET - R ÅDHUS T O R G E T - UME Å S W E C O 2015-11 - 19 RÅDHUSTORGET ÄPPLELUNDEN MED VATTENLEK NY RÅDHUSTRAP PA SCENMÖJLIGHET BIL PARKERING RÖRELSEHINDRADE

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. samt på kommunens hemsida: http://www.oskarshamn.

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. samt på kommunens hemsida: http://www.oskarshamn. Uppdragsbeslut 2010-11-24 Samrådsbeslut 2013-05-14 Utställningsbeslut 2013-10-08 Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö Semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling. Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137

Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling. Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137 Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137 1. PLANHANDLINGAR - Plankarta i skala 1:400, skala 1:800 dat 2012-08-09 - Illustrationskarta

Läs mer