IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009"

Transkript

1 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Gustaf Taube maj 2009

2 Kronprinsessan Victoria förrättade dopet av Briggen Tre Kronor som byggdes på Skeppsholmen. Den ideella Föreningen Stockholms Sjögård Maritim kultur - i dagligt tal Sjögården bildades våren Medlemmar i föreningen är institutioner, museer, föreningar och företag alltså ej enskilda personer - som bedriver maritim verksamhet eller har maritimt inriktat intresse inom Sjögården. Sjögården har våren 2009 närmare 70 medlemmar representerande cirka personer. Sjögården har mycket aktivt engagerat sig i bland annat RUFS (Regional Utvecklingsplan för Storstockholmsregionen), ÖP 2009 (Stockholms stads Översiktsplan), Stockholms stads Översiktsplan för Nationalstadsparken, Fastighetsverkets förvaltningsplan för Skepps- och Kastellholmarna samt andra myndigheters planer och direktiv som kan beröra Stockholms Sjögård. Sjögården ser gärna hur alla dess medlemsorganisationer tar initiativför att utveckla vårt maritima kul- turarv i centrala Stockholm och är beredd att stötta där så behövs. Ett sådant exempel är arbetet med att ta fram en verksamhetsplan en vision för hela Varvsön Beckholmen. En annan är att övertyga markägarna i området Statens Fastighetsverk (SFV), Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) och Stockholm Stad om betydelsen för oss alla och då inte minst för turistnäringen att den maritima verksamheten får erforderligt utrymme. I den strävan är det inte möjligt med de hyror som betalas för bostäder och kontorslokaler. Vi som arbetat för det maritima kulturarvet under flera år kan konstatera att det är synnerligen svårt att få beslutsfattare att ta övergripande beslut rörande det maritima. Ett bra undantag är KDF satsningar på Nya Djurgårdsvarvet och Varvsön Beckholmen. Sjögården ger ut informationsbladet Hamnkvarters Nytt - HKV NYTT - det händer i Hamnkvarteren per e-post cirka två gånger per månad. Det liksom mycken annan information kan också läsas på 2

3 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD 2009 MED FRAMTIDSVISIONER För att bättre förstå vilka fantastiska Maritima verksamheter som redan finns. Och för att förstå vilka utvecklingsmöjligheter som finns i Sjögården erbjuds härmed en promenadbeskrivning samt flera framtidsvisioner. Vi börjar med att förklara vad en Sjögård är Sjögårdens område omfattar:skepps- och Kastellholmen, Blasieholmen, Strandvägskajen - Maritima Djurgården med Galärvarvet, Nya Djurgårdsvarvet, Beckholmen, Rosenvik och Sjöhistoriska museet. En sjögård är en gammal benämning på ett sjöområde vid en stad eller ett slott, inhägnat av steneller träkonstruktioner för att skydda fartygen mot svall och intrång. Ordet har också använts för att beteckna markområdet invid en hamn, en kaj eller en brygga. Ordet passar i båda betydelserna väl in på det som vi idag kallar Stockholms sjögård - ett hamnområde med kajer, bryggor och skeppsdockor omgivna av stenkonstruktioner, pålar och dykdalber. 3

4 Promenaden genom Stockholms Sjögård tar närmare tre timmar men visar händelser och miljöer som spänner över mer än 350 år. Och så några goda råd innan Du startar Din promenad Läs igenom denna beskrivning Gå in på vår hemsida och se där bl a beskrivning över hela Sjögården Och här kommer promenaden. Observera att det som är skrivet med blå bakgrundsfärg är visioner som Stockholms Sjögård skulle vilja se förverkligade. Kolla tiderna för personfärjan till Skeppsholmen och Maritima Djurgården Ta med Dig en Picnickorg När Du genomfört Din promenad kommer Du säkert vilja tipsa släktingar, arbetskamrater m fl om att detta är ett måste. Varför inte erbjuda dina barns lärare en promenad med frågor i förväg att besvara? 4

5 Efter bron välkommnas vi av bland annat en nyrestaurerad af Chapman. Fartyget fungerar i dag som vandrarhem men har tidigare varit både lastfartyg och utbildningsfartyg för Kungliga Flottans skeppsgossar. Framtid Vi startar vid brofästet till Skeppsholmsbron. Hela nuvarande Blasieholmen var till mitten av 1600-talet Flottans Skeppsgård. På Vasamuseet finns en bra modell över Skeppsgården. Där Nationalmuseum nu finns låg Flottans Holmkyrka fram till 1822 då den brann. Under tiden som den nya kyrkan byggdes på Skeppsholmen fick nuvarande Skeppsholmsgårdens segelsömmarsal göra tjänst som kyrkolokal. Tvärs över vattnet ser vi Logården, vilken fått sitt namn från lod som betyder kanonkulor. Här förtöjdes 1524 de fartyg som Gustav Vasa anskaffade från Lübeck för rikets försvar. Snart byggde Sverige egna skepp, platsen blev för trång och flottan flyttade över till nuvarande Blasieholmen för att därefter flytta till Skepps- och Kastellholmarna samt Galärvarvet. Statens Fastighetsverk (SFV) är ägare till Skepps- och Kastellholmarna. SFV är alltså hyresvärd och är den statliga myndighet som bestämmer vilka som får hyra. Vi från Stockholms Sjögård försöker påverka SFV att sätta rimliga hyror för att kunna få dit mer maritim verksamhet. Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) som är en av de Kungliga Akademierna bildad tilldelade 2002 SFV ett hedersomnämnande för vad SFV dittills gjort när det gäller renovering av byggnader, kajer och dykdalber. Fastighetsverket har studerat möjligheterna för Nobelmuseet att flytta till kyrkan, Amiralitetshuset och bergrummen (4.800 kvadratmeter). Det finns andra möjliga användningsområden. Ett är att ha ett körcentrum i kyrkan och del av gamla Torped- och Mindepartementen. Under 2010 kommer bergrummen att använda för en utställning av den kinesiska terrakottaarmén. Detta tycker vi verkar vara intressant och borde kunna leda till andra framtida användningsområden. Tusentals människor har haft krigsplaceringar i bergrum runt om i hela Sverige. I Skeppsholmsberget fanns en ledningscentral för ett eventuellt sjökrig i Norra Östersjön och Södra delen av Bottenhavet. Här mitt i vår huvudstad borde man kunna återskapa denna ledningscentral och de verkstäder mm som fanns här. Vi vill att Skärgårdsstiftelsen skall vara kvar i gamla högvaktsbyggnaden Skeppsholmens yta är begränsad och hårda prioriteringar utifrån Kungl Nationalstadsparken och det historiska landskapet måste göras. Vi i Stockholms Sjögård anser att verksamheter med maritim karaktär skall ges företräde på Skepps- och Kastellholmarna. Maritim verksamhet måste ha närhet till vatten. Annan verksamhet som ej kräver sjökontakt kan mycket väl lokaliseras till andra platser inom Kungl Nationalstadsparken eller utanför densamma. Vem kan ge instruktioner till SFV att styra skutan i denna riktning? Jo det kan Regeringen (Finansdepartementet) i regleringsbrevet till SFV! Tänk om vi kommer till ett läge där man måste planera för ett museum som visar Stockholms sjöförsvar och maritima utveckling på annan plats eftersom de mest naturliga platserna är upptagna. Det skulle tveklöst vara en tragisk utveckling. 5

6 Den vackra bron från 1862 med Kungl kronor leder oss till Batteriplan, där salutbatteriet är uppställt. I gamla Högvaktsbyggnaden har Skärgårdsstiftelsen sitt kansli här börjar Stockholms skärgård. Bredvid Skärgårdsstiftelsen finns en av fem ingångar till 4800 kvadratmeter bergrum. Kyrkobyggnaden ovanför bergrummen är inte längre kyrka. Förhoppningsvis skall man kunna använda byggnaden även för dop, bröllop mm. Nedanför Amiralitetshuset med dess tinnar och torn ligger fullriggaren af Chapman byggd Hon användes som Flottans skolfartyg fram till Nu har hon grundligt renoverats. Svenska Turistföreningen driver här och i Hantverkskasernen vandrarhem. Vi tar en kort promenad till höger efter bron förbi af Chapman och ser uppe till vänster norr om gamla Sjökarteverket (nuett öppet bibliotek för Nationalmuseum och Moderna museet) det gamla Vattentornet. På höger hand har vi så Drottningbryggan till vilken det borde gå pendelbåtar stup i ett. Vi går genom en öppen smidesgrind till Inventariekammaren. Mot vattnet finns ett sexkantigt litet hus varifrån uppgifter om vattenståndet i Stockholm automatiskt skickas till SMHI i Norrköping. Tänk att man i Stockholm har observerat vattenståndet sedan 1774 (vid Slussen) och här sedan Här i Kungl Konsthögskolans domäner minner finns bland annat Flaggmansvägen. Det kommer av att amiraler har en flagga som befälstecken på sitt Flaggskepp. Undrar om eleverna vet detta? Vi fortsätter utmed kajen runt Kungl Konsthögskolan, ser den vackra promenadvägen utefter Södra Brobänken. Utanför Ströstararnas byggnad paddlas det kajak där Flottans kadetter fram till 1943 övade båttjänst. Upp mot Gamla Sjökrigsskolan med fin kupol för övning i astronomisk navigering. Högt upp på ytterväggarna finns namnen på ett stort antal svenska sjöhjältar. Läs där namnen på bl a amiral Some och major Uggla i januari flyttade Sjökrigsskolan till Näsby Slott. Det passar bra att vi därefter stannar till och studerar Vegastenen. Så går vi upp till Svensksundsvägen och nedför backen till Batteriplan. Detta var en liten presentation av den del av Skeppsholmen som HK Drottning Kristina sade skulle ha stiliga hus och vackra träd. Ni kan själva senare se den stora skillnaden mellan Örlogsstationens del av Skeppsholmen och den östra delen med verkstäder mm. Hon sade att den östra delen för all framtid skulle vara en plats där man byggde fartyg. Det byggs faktiskt båtar där mer senare i texten 6

7 Vi är som sagt tillbaka vid Batteriplan. Vid Norra Brobänken ligger bl a S/S Orion som är ett f d lotstjänstfartyg. Vi bjuds att gå ombord och blir alldeles mållösa över maskinrummet (som snart är gångklart) med alla ångmaskiner och en kajuta som skiner av mässing och mahogny. Där skall vi boka en familjemiddag! En rad trevliga gamla bogserbåtar pryder kajen bort mot Råseglarhuset, där vi får hjälp av Pille Repmakare med alla våra riggoch tågvirkesfrågor i en härlig doft av tjära och rå linolja. I Råseglarhuset finns Museiföreningen Sveriges fritidsbåtar med tusentals ritning på fritidsbåtar mm. Ovanför Råseglarhuset låg för länge sedan en repslagarbana. Nu finns där Östasiatiska museer, som i hög grad har en maritim koppling med tanke på att det mesta av deras samlingar kom sjövägen. Här på udden hände det sig 1652 att HM Drottning Kristina trillade i vattnet när hon skulle inspektera sin Flotta. Amiraler och generaler hoppade i, fick tag i hennes kjortel och räddade henne. På eftermiddagen red hon genom staden för att visa att hon var i livet. På varvet Terra Nova (vid Strandvägen) byggdes ostindiefararen Götheborg. Sjösättningen ägde rum Här en bild på kopian vid besök i Sjögården före avseglingen till Kina Vi har nu en bra överblick över Nybroviken. Vid nuvarande Strandvägen byggdes på 1700-talet flera stora Ostindiefarare. Vi ser traditionsfartyg av många slag. Till höger över vattnet ser vi Galärvarvet med gamla minsveparhallen numera Junibanken och Vasamuseet samt Dyktankhuset Vår promenad fortsätter utmed gamla Min- och Torpeddepartementen, där Fastighetsverket tillsammans med Sällskapet Galärerna har ställt upp flera minor och torpeder på kajen för att minna om Stockholms Örlogsvarvs långa epok på Skeppsholmen och Galärvarvet. Varvet var fram till flytten 1969 till Muskö en av Stockholms största arbetsplatser med 1500 anställda bildades Marinverkstäderna som omedelbart fick många civila beställningar. Marinverkstäderna fick bl a i uppdrag att tillverka 50 smalspåriga diesellok, snöslungor och mycket mer civilt Många viktiga kulturinstitutioner har haft lokaler här. Efter en erforderlig renovering kommer flera av dessa att flytta tillbaka till Min- och Torpeddepartementen under vintern Hit kommer troligen Moderna Dansteatern och Teater Galeasen tillbaka S/S Orion var tidigare tjänstefartyg för lotsverket, men är numera museifartyg på Skeppsholmen i Stockholm Här skulle det kunna finnas utmärkta kajnära lokaler för maritim verksamhet också. 7

8 Framtid Fastighetsverket borde uttrycka att man som hyresvärd gärna vill ha flera maritima hyresgäster Detta stöttar Sjögården gärna. Alla kommer nog inte ihåg att Sjömätarflottan hade sin bas i dessa hus och vid kajerna nedanför Inom det område som benämns Sjögården vill vi att: 1. Byggnader och lokaler inom 50-meters närhet till vattnet skall i första hand erbjudas till maritim verksamhet. 2. Det ska åvila mark- och fastighetsägare att aktivt söka efter lämpliga maritima verksamheter. 3. Kajer och vatten kring kajer ska upplåtas till levande fartyg för att utveckla och bevara den starka maritima anknytningen. 4. Utbyggd reguljär sjötrafik som ett miljöanpassat trafiksystem på Stockholms vatten ökar Sjögårdens fortsatta utveckling som attraktivt besöksområde i Kungliga Nationalstadsparken. 5. Maritima verksamheter inom Sjögården ska främjas och ges goda förutsättningar för utveckling genom stöd och subventioner. Under Skeppsholmsdagen är Slupskjulsplan ett populärt mål med Stockholms Skeppsförenings fartyg som en maritim inramning Vid kajen Brobänken finns en härlig blandning av olika fartyg i Stockholms Skeppsförening - många av dem högintressanta traditionsfartyg, som bidrar till liv och rörelse En tältliknande byggnad är Styckekranen, som byggdes Den användes för att lyfta ombord/iland eldrör ( = Stycken ). Därav titel Styckjunkare i armén. Inne i kranen finns två stora ekorrhjul med plats för 10 man i varje. Skeppstimmermän med erfarenhet från alla träfartyg på Varvsön Beckholmen samt naturligtvis från Briggen Tre Kronor har på uppdrag av Fastighetsverket renoverat maskineriet. Att gå in i kranen är ett måste. Sällskapet Galärerna för tidigare civilanställda vid Örlogsvarvet kan visa kranen Slupskjulsplan börjar efter Styckekranen. Här låg ett mycket stort slupskjul. Alla träbåtar, stora som små behövde skyddas mot vädrets makter på vintern. Tvärs över vattnet ser vi de två kvarvarande Galärskjulen (Galär = grundgående fartyg med segel, åror och kanoner). Dykdalber för förtöjning av fartyg finns det gott om utanför kajerna. Slupskjulsplan används bl a till den välkända Stockholms Jazz Festival, som drar stor publik. 8

9 Efter Slupskjulsplan passerar vi Kanonverkstaden från Det är en av de sista byggnaderna som byggts på Skeppsholmen om man undantar Moderna museet. En riktig kanon kommer att placeras i anslutning till denna verkstadsbyggnad. Numera har Moderna museet kontor här medan elever från Kungl Konsthögskolan disponerar övervåningen. Ovanför Kanonverkstaden finns en av ingångarna till Moderna museet och Arkitektumuseet.Många beklagar att inte Kanonverkstaden kunde fortsätta som verkstadsbyggnad. Naturligtvis tar ni trapporna eller hissen upp till huvudentréplanet. Där finns ett verkligen stort Skepp i flaska. I Arkitekturmuseet finns många maritima konstruktioner i exercishallen. Under golvet finns rester av övningsmaterial för hanterande (Exercis) av kanonjollar mm. Nu kommer vi till Skeppsholmsgården, som i Norra Fundament utbildar unga och gamla i att bygga nordiska allmogebåtar. I Södra Fundament och de därefter följande byggnaderna bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet. Här finns Folkhögskolan med allmänna kurser och musikklass, navigationsutbildning, maritima hantverk som smide, svets, mässingsgjutning och mycket mer. Ombord i Skeppsholmsgårdens fartyg Shamrock och Lova får ungdomar utveckla sig själva i gott kamratskap med jämnåriga. Söder om Skeppsholmsgårdens fartyg i f d kallbadhuset finns Sjöräddningssällskapet med några räddningsbåtar. Färjeläget vid Östra Brobänken är livligt trafikerat. Under Skeppsholmsdagarna kan det komma över 3000 sjövägen Skeppsholmsdagen i september är ett välbesökt evenemang. Då visar Sjögårdens medlemmar upp sig för en stor allmänhet. Hos Skärgårdsstiftelsen får man bland annat lära sig att göra en fågelholk. Framtid I Skeppsholmsgårdens nya hantverkslänga, som bekostats av välvilliga finansiärer, kan förbipasserande se hur man lär ut mässingsgjutning, wiresplit, repslagning och mycket mer. Tack vare all denna pulserande levande verksamhet kommer många besökare både Stockholmare och turister hit. Minst var tionde minut går det båtar från Slussen, Nybroviken och Galärvarvet till Skeppsholmen. I högsäsong sätter man in pendelbåtar direkt mellan Slussen och Drottningbryggan på Skeppsholmen samt mellan Galärvarvet och Skeppsholmen precis som före

10 Vi tittar upp till höger och ser de två Boställeshusen utmed Långa Raden, som byggdes för att hysa Car XII drabanter. De kom dock aldrig att bo där eftersom de drog ut i krig med sin Konung. Däremot var det många familjer som bodde i de två Boställeshusen ända fram till talet. Här några namn: Chefen Ekipaget Lilliehöök, Holmmajoren Psilandersköld, Varvschefen Hägg, Generalamiralen Cederström, Varvsbokhållaren Strandman och beklädnadsförvaltaren Tigerström för att bara nämna några. Framtid Briggen Tre Kronor af Stockholm som sjösattes augusti 2005 vid Kanonverkstaden på Skeppsholmen har kommit tillbaka från en viktig handelsresa till Riga, Tallin och Helsingfors. Hon möts av Skutor och ångfartyg vid Beckholmen samt Skeppsholmsgårdens Shamrock och Lova med en armada av Folkhögskolans allmogebåtar. Musikklassen vid Folkhögskolan och Sjövärnskårens musikkår konserterar vid briggens hemmahamn Kolkajen. Besättningen är uppe i masterna och beslår seglen. I kolskjulen sker en utvärdering av resan med representanter för de större företag som deltagit. Briggkaffet lockar oss till kaffe med skeppsskorpor. Kungl Flottans Kafferostningsmaskinen väntar på att iståndsättas Boställeshusen blir från hösten 2009 Hotell Skeppsholmen i regi av Nobis Operakällaren. Nog borde Nobis kunna namnge rummen och restaurang mm efter några av dem som bott där. Man kan se att cirkel slutes. Husen byggdes som hotell år Sjöofficerssällskapet (SOSS) bildades i Långa Raden 8 år 1849, när marinministern Baltzar von Platen tackade nej till att flytta in i denna tjänstebostad. SOSS. flyttade därifrån efter nästan 160 år till en inköpt restaurangbåt 2007 som fick namnet Segelkronan. Segelkronan är benämningen på SOSS logotype. SOSS hyr nu hela Kastellet och har där en för medlemmar och konferensgäster efterfrågad verksamhet. Man behöver inte vara medlem för att få hyra Kajutan eller Gunrummet i Kastellet. Nära Svensksundsstenen finns Cajsa Rultas brunn, där sjöscouterna varje år avslutar Sjöscoutdagen. Intressanta fartyg som ej får plats på Varvsön Beckholmen och Galärvarvet ligger vid kolkajen för utrustning och mottagning av skolklasser. Sjöofficerssällskapet har i flera år disponerat Kastellet. Nu pågår arbete med att på Kastellets södra sida i det som kallas borggården bygga en matsal med tillhörande kök etc. Matsalen kommer inte att sticka upp mer än nödvändigt, men inifrån matsalen kommer man att ha en enastående vy över inseglingen till Stockholm Örlogsflaggan blåser fortfarande från Kastellet. 10

11 Vi går upp till Kastellet och passerar då bl a Flaggkonstapelbostället och platsen för värdshuset Blås Ut. Vi ser en konstig lökformad järnkonstruktion, som var skydd för en sjöman på post. Nere vid kajen finns ett litet betongfort för försvar av holmarna. Vi har fått lov att gå upp i Kastellet för att se den vidunderliga utsikten över hela det maritima Stockholm. På väg från Kastellet hinner vi göra en liten avstickare för att se på Skeppsholmens Båtklubbs alla båtar. Vi går över bron till Kastellholmen. I Oscar II skridskopaviljong pågår restaurering av inredningen. Byggnaden kommer troligen att utnyttjas av Hotell Skeppsholmen som konferenslokal. Har Du sett Konungens namnchiffer? Vi följer den västra kajen och har där en storslagen vy över Strömmen och Gamla stan. Vägen slutar vid Kolskjulet längst ut på Kastellholmen, där Flottans fartyg bunkrade kol tillräckligt långt borta från tvätt upphängd till tork vid bostäderna Ute på Kastellholmen måste vi stanna en bra stund för att beundra Briggen Tre Kronor af Stockholm, sjösatt 2005 och iväg på sin jungfrusegling Briggen är en ambassadör för Östersjöregionen, med fokus på handel, Östersjöns miljö samt ungdomsverksamhet. Hon ligger invid det s k kolskjulet, en gång flottans upplag för kol, idag Briggen Tre Kronors konferens- och evenemangslokal. Innan Flottan lämnade användes Kolskjulen för distribution av varor till Kustflottan med proviantfartyget Freja Nu måste vi skynda oss för att hinna till färjan som tar oss den naturliga vägen över till Allmänna Gränd. Vi tar strax till höger för att via Lilla Allmänna Gränd komma förbi Gröna Lund till Beckholmssundet. Vi har talat med Kungl Djurgårdens Förvaltning och fått lov att gå genom det blivande Träbåtsrenoveringsvarvet Nya Djurgårdsvarvet. Under arbetstid kan man titta in vis stora grinden strax innan Beckholmsbron. Varvskontoret, personalutrymmen mm är redan klara. Arbete pågår under 2009 med snickeriet, marksanering och kajerna. Båthallen kan vara klar Redan nu pågår renovering av värdefulla båtar. Nya Djurgårdsvarvet kan få i uppdrag av Sjöhistoriska museet att renovera flera av museets skatter. Kungl Djurgårdsförvaltningen (KDF) har gjort stordåd för att ha kommit så långt som man faktiskt har gjort. KDF förvaltar HM Konungens dispositionsrätt över bl a Varvsön Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet Framtid Sedan några år pågår här en fantastisk verksamhet. Träbåtar/Yachter renoveras. Båtbyggarelever lär sig allt om renovering av träbåtar. Alla maritima hantverk finns representerade. Härliga dofter slår emot oss när vi går på en plattform utmed hela Båthallen. Yachter är allt ifrån stora skärgårdskryssare till små stjärnbåtar. Vi går naturligtvis dit och får oss en ordentlig lektion i renovering tack vare det självinstruerande material som finns åtkomligt. I huset närmast Beckholmsbron finns maritimt café, bibliotek, arkiv och mycket mer gällande såväl Varvsön Beckholmen som Nya Djurgårdsvarvet 11

12 Andra fortsätter söderut ner på åsen och stannar till en halvtimme för att öppna termosar och smörgåspaketen. Platsen är väl skyddad med staket för att ingen skall ramla ner från höjderna. Via ett stort trappsystem varifrån man ser allt kommer vi ner nära Beckholmsbron Framtid På stora planscher och skärmar får vi aktuell information om allt vi ser framför oss. Nu kan vi behöva en bit mat. Några äter lunch på det mysiga kaféet som fått överta träinredningen från ett av marinens fartyg. Priserna är låga och stämningen otvungen för här äter hantverkarna från varven tillsammans med Sjögårdens flanörer. Vi fortsätter över den bastanta träbro som nybyggdes i mitten av 80-talet. Rakt fram i brons förlängning går vi upp för en backe och förbi de röda bostadshusen som ligger där. Vidare upp på höjden där en gammal Washingtonkran vilar sitt huvud mot berget. Denna typ av kranar användes för att bygga Liberty fartygen i USA. Från höjden ser vi rakt ner i den stora G V dockan. Det är verkligen en hänförande utsikt över Strömmen som slår emot oss här uppe, med Gamla stans/skeppsbrons vackra siluett i fonden. I förgrunden ser vi två byggnader som förutom Stockholms Reparationsvarvs kontor och pumphus inrymmer Sjöskolan med ett brett utbud av kurser i nautiska ämnen. Sjöskolan kommer kanske att påbörja utbildning av ångmaskinister som det har blivit ont om. Den stora dockan har fått sitt namn GV eftersom det var Gustav V som invigde dockan Den förlängdes 1944 för att kunna ta emot kryssarna. Nu kan på Stockholms Reparationsvarv här exempelvis ligga ett tankfartyg på ton dw som grundstött vid Svenska Högarna. Hon får nya bottenplåtar i fören. Det svetsas dag och natt eftersom varje timma liggetid är dyrbar. Vi är nu tillbaka till brofästet och väljer antingen att följa stranden till vänster mellan vattnet och Vasas gamla konserveringsbyggnad, där Wärtsilää kommer att bedriva verksamhet, eller vägen rakt fram. Vi kommer så fram till de gamla segelskutornas och skärgårdsångarnas eget Fartygsvärncenter. Grunden lades redan 1986 då Sveriges Segelfartygsförening och Stiftelsen Skärgårdsbåten kunde inleda sina verksamheter här på ön. Här är idag en omfattande aktivitet med praktisk utbildning i förekommande skeppshantverk Till vänster efter huset som hyste Flottans Radarskola. skjuter ångbåtarnas stadiga utrustningsponton 45 meter ut i Valdemarsviken. En rejäl kran lyfter tunga maskindelar, kol mm ombord i ångbåtarna. In mot land skymtar två gamla fina verkstadsbyggnader för maskinarbeten av alla slag, omklädningsrum mm. Bredvid ser vi höga riggar sticka upp ur underjorden Det är Östra och Västra dockorna. Det fanns också ett telelaboratorium på Beckholmen Efter ångbåtarna går vi ut på den långa träkajen. Kajen är byggd av Dockföreningen och är tillsammans med västra dockan viktiga förutsättningar för föreningens verksamhet. Reparenter och gästande fartyg trängs om utrymmet. Längst ut på kajen äntrar en sjätteklass från Mjölby just ett av segelfartygsföreningens skolskepp. Vi önskar ungdomarna lycka till på färden och vänder oss så om för att få en överblick över området. Vi ser långa virkesstick under tak i prydliga rader, vid kajen små sjömagasin med varierande takvinklar, upplag av ämnen till master, stänger och bommar av alla slag och i bakgrunden gaveln till den långa Stöttboden, som nu hyser träverkstäder, segelloft, föreningslokal, bibliotek mm 12

13 Vi går under ledning av dockmästaren mot dockorna och passerar Pumphuset som förutom det intressanta pumpmaskineriet från 1940-talet även innehåller en rymlig metallverkstad med svarv, stor ässja med ett rejält städ, maskiner för fräsning, slipning, bockning, kapning mm för fartygens alla behov. En miljöstation tar hand om skäroljor, tungmetaller och annat miljöfarligt. Tjära och beck var länge Beckholmens signum. Becksjuderi började 1630 och Tjärhovet flyttade till ön Epoken tog slut 1809 när vi förlorade Finland varifrån tjärveden tidigare tagits invigdes den första skeppsdockan, utsprängd med krut i graniten. Nu ser vi två 100 meter långa dockor (de utvidgades 1872 och 1899) och här nere står en skärgårdsångare, en motortorpedbåt (där HM Konungen finns med), två segelskutor, en bohustrålare och en timmerbogserare torrsatta. Alla har stora skrovarbeten igång. En stor informationstavla på dockvallen kommer att ge oss all information om traditionsvarvets verksamhet och områdets historia samt naturligtvis information om pågående arbeten. goda exempel där hyresvärden insett att man ej kan ta ut marknadsmässiga hyror för denna absolut nödvändiga verksamhet. Svetslågorna fräser, det ångar om den stora baskistan (ej musikinstrument utan en låda där ånga gör trä böjligt) fartygsplåtar skramlar och grova ekplankor smäller så att det ekar i berget. Stockholms traditionsfartygsvarv kan ses som en idyll, men här arbetas det med moderna och äldre metoder för att vara på denna del av vårt maritima kulturarv. Visste du föresten att Stockholm har fler ångdrivna fartyg kvar i trafik än någon annan stad i Europa? Traditionsfartygen var länge starkt hotade till sin existens av nya säkerhetskrav på framförallt skroven. De kan nu räddas och många Stockholmare drar en lättnadens suck. Tack vare dockorna kan många arbeten utföras i egen regi, vilket håller nere de annars nästan oöverstigliga kostnader som bevarandet av ett fartygsskrov medför. Varvsön Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet är 13

14 Vi lämnar nu Varvsön Beckholmen kastar en blick in mot Nya Djurgårdsvarvet och tar därefter Nordenskiöldsgatan genom Djurgårdsstaden tillbaka till Lilla Allmänna Gränd. Sjögården sjuder av liv och aktiviteter. Vision Gröna Lund har byggts ut med en mängd härliga och spännande maritima attraktioner i samarbete med Sjöhistoriska museet och Aquaria. Spårvagnarna är på väg att få nya lokaler i Lindarängen. Spårvagnar behöver inte ha sjöutsikt. Sjöhistoriska museet utvecklar Båthall 1 och 2, Galärskjulen, Dyktankhuset och inte minst alla museifartyg. Kajerna har rensats från all sprängsten som vräktes ut över kajerna när Flottan hade lämnat. En ny pir har anlagts och det går en pendelbåt till Skeppsholmen precis som före 1969 Hovjaktvarvet har återskapats på ny plats nära Galärskjulen. Man arbetar på en lösning som skall kunna göra Kungaslupen Vasaorden mer synlig året runt. Ombord i fartyg som t ex torpedbåten Spica och Fyrskeppet Finngrundet möts man av att det händer något. I Fyrskeppets radiohytt ser man hur man signalerar. Ombord i Spica kan man med animerade spel uppleva vad som hände i Östersjön under det kalla kriget. Den stora parkeringsplatsen där nöjesfältet låg en gång i tiden ägs nu av Gröna Lund och kommer att bli en utökning av Gröna Lund. Varför inte ett Blåa Lund? Aquaria tar emot många tusen besökare varje år. Vi går naturligtvis in i denna regnskogsvärld vilket ger oss en härlig och spännande upplevelse. Visst måste vi även i framtiden ha ett Aquaria här! Byggnaden är i mycket dåligt skick. I båthall 2 förekommer ett unikt samarbete mellan Sjöhistoriska museet och Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar. Besöksantalet ökar markant varje år. Stängt på vintern, men man kan ringa Sjöhistoriska och fråga. Vid Dyktankhuset nästgårds berättar en gammal tungdykare för en skolklass om djupdykning. Naturligtvis besöker vi Museifartygen (isbrytare, fyrskepp, torpedbåt, minsvepare m fl.) Denna promenad har tagit närmare tre timmar. Dela gärna upp den eller gå åt andra hållet. Vi avslutar med att gå upp till Galärvarvskyrkogården, där många av namnen minner om platsens marina historia. Vasamuseet förutsätter vi att du besökt många gånger. 14

15 Skepps- och Kastellholmen från ovan. Bilden ger en uppfattning om det stora maritima inslaget i Sjögården och i Stockholm. Låt oss värna om denna omistliga tillgång Foto: Jeppe Wikström, ur boken Stockholm från ovan Du kan göra några reflektioner efter denna promenad. Det finns en synnerligen omfattande maritim verksamhet i Stockholms Sjögård. Det är svårt att få beslutsfattare ja vilka är beslutsfattare - att ta övergripande beslut när det när det exempelvis gäller maritim verksamhet på Skeppsholmen och utvecklingen av Galärvarvet från Minsveparhallen till nuvarande Aquaria. Det finns en omfattande utbildnings verksamhet i Sjögården. Vi har börjat kalla den för Sjögårdens Maritima Campus. Det måste kunna skapas plats för väsentligt mycket mer utbildning. Visst finns det mer som minner om de över 350 år som marin verksamhet bedrivits i Stockholms Sjögård. Läs gärna Bo Ståhles beskrivning på vår hemsida där finns allt du kan önska dig under fliken Sjögårdens område. Vi avslutar med att från Djurgårdsbron ta den nya bekväma spårvagnen till Nybroviken Källor och litteraturhänvisningar: Skeppsholmsbilder Gunnar Unger 1945 Skeppsholmen under 300 år Skeppsholmens, Kastellholmens och Galärvarvets bebyggelsehistoria Nils G Wollin 1971 ISBN Guide till Strandvägen och Galärvarvet Stockholms Fartygssällskap 1971 ISBN Garnisionsminnen i huvudstadsområdet av Bengt Dahlgren 1997 ISBN Lotsa, leda, loda En strandpromenad kring Sjöfartsverkets verksamhet i Stockholm Bertil Kumlien dec 1974 Boken om Beckholmen maj

16 Konung Carl XVI Gustaf på besök i Sjögården. Stockholms Sjögård c/o Gustaf Taube Granitvägen Lidingö Produktion: Gustaf Taube, Olle Neckman. Flygbilder: Genom vänligt tillstånd av Jeppe Wikström. Bilder: Olle Neckman, Bengt Rundquist, Anders Unosson och Erik Dalhammar. Tryck: Trydells, Laholm 16

Skeppsholmen och Kastellholmen, Stockholm AB 183. FÖRVALTNINGSPROGRAM Del 3 Historik. Fastställt april 2007

Skeppsholmen och Kastellholmen, Stockholm AB 183. FÖRVALTNINGSPROGRAM Del 3 Historik. Fastställt april 2007 Skeppsholmen och Kastellholmen, Stockholm AB 183 FÖRVALTNINGSPROGRAM Del 3 Historik Fastställt april 2007 Byggnadsverk och monument: (byggnader markerade med fetstil = SBM upptagna i skyddsföreskrifterna)

Läs mer

RESENÄREN. Stockholm. Anna uppmanar sjöfolket:

RESENÄREN. Stockholm. Anna uppmanar sjöfolket: I hamn Med sjömän En tidning från Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm-sjömansinstitutet // nr 1 2011 Stockholm i HANS Hjärta Anna uppmanar sjöfolket: LÅT KAMERAN GÅ! EN ISKALL I HOUT BAY, SYDAFRIKA RESENÄREN

Läs mer

I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR

I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR MITT I SKÄRGÅRDEN Välkommen till Världsarvstaden Karlskrona NYCKELN TILL KÄRLEK Här kastar vi den i sjön SWEET TWEET Hela världen kunde följa Malin och Fredriks Twitterbröllop

Läs mer

De långväga lejonens hamn

De långväga lejonens hamn Sjöstaden Stockholm 750 år: De långväga lejonens hamn Lejonen syns lite varstans i stadsbilden, som stumma vittnen om det utåtriktade, sjösinnade Stockholm. De är alltid två och två, ibland dubblerade

Läs mer

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu!

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! en TIDnIng från skärgårdsstiftelsen nr 5/2008 En unik minneslund på Arholma Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! vänresa i ytterskärgården

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2012 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2012

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2012 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2012 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR 1 Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 mars 2012 Årgång 78 ISSN 0015-4431 Förbundets Höge Beskyddare: AMIRALEN H.M KONUNG CARL XVI GUSTAF Rikshedersordförande:

Läs mer

VIA STOCK HOLMS HAMN. skärgård för alla. bröllopsdags. henrik fixar för festen. Martin Allison utvecklar godstrafiken

VIA STOCK HOLMS HAMN. skärgård för alla. bröllopsdags. henrik fixar för festen. Martin Allison utvecklar godstrafiken VIA STOCK HOLMS HAMN AR#2/10 skärgård för alla bröllopsdags henrik fixar för festen Martin Allison utvecklar godstrafiken 2 henrik widerståhl tf vd kurs mot sommaren I skrivande stund har jag precis kommit

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2014

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR 1 Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 mars 2014 Årgång 80 ISSN 0015-4431 Förbundets Höge Beskyddare: AMIRALEN H.M KONUNG CARL XVI GUSTAF Rikshedersordförande:

Läs mer

Prylarna som säljer Karlskrona. Nya Konsthallen ett lyckat verk. Skärgårdsliv till rätt pris. Havet som lysande affärsidé. Tema: Besöksnäring

Prylarna som säljer Karlskrona. Nya Konsthallen ett lyckat verk. Skärgårdsliv till rätt pris. Havet som lysande affärsidé. Tema: Besöksnäring NUMMER 2 2008 ett magasin från världsarvsstaden Karlskrona Prylarna som säljer Karlskrona Nya Konsthallen ett lyckat verk Skärgårdsliv till rätt pris Åsa Jobratt på Mio Möblerar nytt i Karlskrona Havet

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14. Sid 15 SÅ BOR MAN I KLIPPAN PORTEN MOT VÄSTER 4-6 NUMMER 22002 HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14. Sid 15 SÅ BOR MAN I KLIPPAN PORTEN MOT VÄSTER 4-6 NUMMER 22002 HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER NUMMER 22002 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SÅ BOR MAN I KLIPPAN PORTEN MOT VÄSTER 4-6 SE VAD SOM HÄNDER I VÅRA HUS Sid 10 KRYDDA BALKONGLÅDAN Sid 14 HYRA UT I ANDRA HAND? Sid 15

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005

Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005 Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005 I DETTA NUMMER BL A MUSKÖ - GOTLAND - NORRLAND OCH MYCKET ANNAT! 1 Från Simon Olsson kom följande spännande bilder. Bilderna är tagna under andra världskrigets beredskap

Läs mer

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärns nr22006 medlemstidning för sjövärnskårenposten En sjövärnare och reservofficer Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärnskåren och Flygvapenfrivilliga i unikt samarbete Kvinnlig

Läs mer

Skriften for dig som gillar Vikingaskepp. Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Skriften for dig som gillar Vikingaskepp. Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf HLIDSKJALF Innehall Sida: HlLIÐSKJÁLF återuppstår som HLIDSKJALF 1 Nyheter: 2 -Skeppet i hamn -Roderspantet behöver repareras -SVS går med i EU-finansierat s.k. Leaderprojekt -Vår Brygghövding i Klippan

Läs mer

Lagerbladet. Nybliven pensionär trampar vidare. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 18 22. Fem år med SKB Nu Sid 9 12

Lagerbladet. Nybliven pensionär trampar vidare. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 18 22. Fem år med SKB Nu Sid 9 12 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 2 2015 Ny geologiserie Jungfru med isig historia Sid 4 7 t E M A J O R D S K A lv Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid

Läs mer

Flera skäl att fara till Fejan i sommar!

Flera skäl att fara till Fejan i sommar! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2008 Flera skäl att fara till Fejan i sommar! Nya krögare, utställning och tillbyggt rökeri lockar besökare till Fejan. Anmäl till vårens vänkryssning med s/s Blidösund!

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Stockholms skärgård. Med skärgården som kontor

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Stockholms skärgård. Med skärgården som kontor HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Maj 2008 Stockholms skärgård Med skärgården som kontor Följ med ribbåtsföraren Micke på en vanlig arbetsdag sid 4 Hitta ditt drömhus En guide för dig som letar

Läs mer

Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet

Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Utpost Ursholmen Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Utpost Ursholmen Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Förstudien är framtagen av Hans Arén, Göran Lyth samt Eric

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN.

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN. 1 KUST POSTEN Nr 3 2008 årgång 70 Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239

Läs mer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer Bogsprötet 2013 Jubileumsnummer Föreningen Skonaren Ingos Vänner 30 år 1983 2013 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Kontoret är bemannat på oregelbundna tider. För kontakt skicka ett e-mail eller tala in

Läs mer

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 BLÄNKET Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax. 031-97 06 23 BLÄNKET

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 2 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014. Nya Värtapiren tar form sid 5. Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8. Nya vinklar fotoreportage sid 10

NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014. Nya Värtapiren tar form sid 5. Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8. Nya vinklar fotoreportage sid 10 NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014 FÖRE TAGSGRUPPEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN Nya Värtapiren tar form sid 5 Nya vinklar fotoreportage sid 10 Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8 1 Stockholms Hamnar

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Grön oas i Färjenäs. Läget lockar till Lindholmen Science Park Medvind för Sigma Hur planera för barn i staden? Nytt liv i stapelbädden

Grön oas i Färjenäs. Läget lockar till Lindholmen Science Park Medvind för Sigma Hur planera för barn i staden? Nytt liv i stapelbädden Grön oas i Färjenäs Läget lockar till Lindholmen Science Park Medvind för Sigma Hur planera för barn i staden? Nytt liv i stapelbädden INFORMATION FRÅN NORRA OCH SÖDRA ÄLVSTRANDEN nr 2 2010 Sälj din bostad

Läs mer

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård 36 36 114 22 -- 2014 2014 Ordföranden har ordet Sidan 2 Rapport från Maritiman Sidan 3 FLOTTANS MÄN KAMRATFÖRENING FÖR ALLA SOM Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård TJÄNSTGÖR

Läs mer

mars/april 2009 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige passagerartrafiken

mars/april 2009 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige passagerartrafiken mars/april 2009 ÅRGÅNG NR 12 Sänkt Strömkaj ett lyft för Stockholm Nya chefer för bygget av ny hamn och ny pir Så kommer godset till Sverige TEMA passagerartrafiken hamn- och trafikchefen HAR ORDET Högsäsong

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer