IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009"

Transkript

1 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Gustaf Taube maj 2009

2 Kronprinsessan Victoria förrättade dopet av Briggen Tre Kronor som byggdes på Skeppsholmen. Den ideella Föreningen Stockholms Sjögård Maritim kultur - i dagligt tal Sjögården bildades våren Medlemmar i föreningen är institutioner, museer, föreningar och företag alltså ej enskilda personer - som bedriver maritim verksamhet eller har maritimt inriktat intresse inom Sjögården. Sjögården har våren 2009 närmare 70 medlemmar representerande cirka personer. Sjögården har mycket aktivt engagerat sig i bland annat RUFS (Regional Utvecklingsplan för Storstockholmsregionen), ÖP 2009 (Stockholms stads Översiktsplan), Stockholms stads Översiktsplan för Nationalstadsparken, Fastighetsverkets förvaltningsplan för Skepps- och Kastellholmarna samt andra myndigheters planer och direktiv som kan beröra Stockholms Sjögård. Sjögården ser gärna hur alla dess medlemsorganisationer tar initiativför att utveckla vårt maritima kul- turarv i centrala Stockholm och är beredd att stötta där så behövs. Ett sådant exempel är arbetet med att ta fram en verksamhetsplan en vision för hela Varvsön Beckholmen. En annan är att övertyga markägarna i området Statens Fastighetsverk (SFV), Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) och Stockholm Stad om betydelsen för oss alla och då inte minst för turistnäringen att den maritima verksamheten får erforderligt utrymme. I den strävan är det inte möjligt med de hyror som betalas för bostäder och kontorslokaler. Vi som arbetat för det maritima kulturarvet under flera år kan konstatera att det är synnerligen svårt att få beslutsfattare att ta övergripande beslut rörande det maritima. Ett bra undantag är KDF satsningar på Nya Djurgårdsvarvet och Varvsön Beckholmen. Sjögården ger ut informationsbladet Hamnkvarters Nytt - HKV NYTT - det händer i Hamnkvarteren per e-post cirka två gånger per månad. Det liksom mycken annan information kan också läsas på 2

3 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD 2009 MED FRAMTIDSVISIONER För att bättre förstå vilka fantastiska Maritima verksamheter som redan finns. Och för att förstå vilka utvecklingsmöjligheter som finns i Sjögården erbjuds härmed en promenadbeskrivning samt flera framtidsvisioner. Vi börjar med att förklara vad en Sjögård är Sjögårdens område omfattar:skepps- och Kastellholmen, Blasieholmen, Strandvägskajen - Maritima Djurgården med Galärvarvet, Nya Djurgårdsvarvet, Beckholmen, Rosenvik och Sjöhistoriska museet. En sjögård är en gammal benämning på ett sjöområde vid en stad eller ett slott, inhägnat av steneller träkonstruktioner för att skydda fartygen mot svall och intrång. Ordet har också använts för att beteckna markområdet invid en hamn, en kaj eller en brygga. Ordet passar i båda betydelserna väl in på det som vi idag kallar Stockholms sjögård - ett hamnområde med kajer, bryggor och skeppsdockor omgivna av stenkonstruktioner, pålar och dykdalber. 3

4 Promenaden genom Stockholms Sjögård tar närmare tre timmar men visar händelser och miljöer som spänner över mer än 350 år. Och så några goda råd innan Du startar Din promenad Läs igenom denna beskrivning Gå in på vår hemsida och se där bl a beskrivning över hela Sjögården Och här kommer promenaden. Observera att det som är skrivet med blå bakgrundsfärg är visioner som Stockholms Sjögård skulle vilja se förverkligade. Kolla tiderna för personfärjan till Skeppsholmen och Maritima Djurgården Ta med Dig en Picnickorg När Du genomfört Din promenad kommer Du säkert vilja tipsa släktingar, arbetskamrater m fl om att detta är ett måste. Varför inte erbjuda dina barns lärare en promenad med frågor i förväg att besvara? 4

5 Efter bron välkommnas vi av bland annat en nyrestaurerad af Chapman. Fartyget fungerar i dag som vandrarhem men har tidigare varit både lastfartyg och utbildningsfartyg för Kungliga Flottans skeppsgossar. Framtid Vi startar vid brofästet till Skeppsholmsbron. Hela nuvarande Blasieholmen var till mitten av 1600-talet Flottans Skeppsgård. På Vasamuseet finns en bra modell över Skeppsgården. Där Nationalmuseum nu finns låg Flottans Holmkyrka fram till 1822 då den brann. Under tiden som den nya kyrkan byggdes på Skeppsholmen fick nuvarande Skeppsholmsgårdens segelsömmarsal göra tjänst som kyrkolokal. Tvärs över vattnet ser vi Logården, vilken fått sitt namn från lod som betyder kanonkulor. Här förtöjdes 1524 de fartyg som Gustav Vasa anskaffade från Lübeck för rikets försvar. Snart byggde Sverige egna skepp, platsen blev för trång och flottan flyttade över till nuvarande Blasieholmen för att därefter flytta till Skepps- och Kastellholmarna samt Galärvarvet. Statens Fastighetsverk (SFV) är ägare till Skepps- och Kastellholmarna. SFV är alltså hyresvärd och är den statliga myndighet som bestämmer vilka som får hyra. Vi från Stockholms Sjögård försöker påverka SFV att sätta rimliga hyror för att kunna få dit mer maritim verksamhet. Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) som är en av de Kungliga Akademierna bildad tilldelade 2002 SFV ett hedersomnämnande för vad SFV dittills gjort när det gäller renovering av byggnader, kajer och dykdalber. Fastighetsverket har studerat möjligheterna för Nobelmuseet att flytta till kyrkan, Amiralitetshuset och bergrummen (4.800 kvadratmeter). Det finns andra möjliga användningsområden. Ett är att ha ett körcentrum i kyrkan och del av gamla Torped- och Mindepartementen. Under 2010 kommer bergrummen att använda för en utställning av den kinesiska terrakottaarmén. Detta tycker vi verkar vara intressant och borde kunna leda till andra framtida användningsområden. Tusentals människor har haft krigsplaceringar i bergrum runt om i hela Sverige. I Skeppsholmsberget fanns en ledningscentral för ett eventuellt sjökrig i Norra Östersjön och Södra delen av Bottenhavet. Här mitt i vår huvudstad borde man kunna återskapa denna ledningscentral och de verkstäder mm som fanns här. Vi vill att Skärgårdsstiftelsen skall vara kvar i gamla högvaktsbyggnaden Skeppsholmens yta är begränsad och hårda prioriteringar utifrån Kungl Nationalstadsparken och det historiska landskapet måste göras. Vi i Stockholms Sjögård anser att verksamheter med maritim karaktär skall ges företräde på Skepps- och Kastellholmarna. Maritim verksamhet måste ha närhet till vatten. Annan verksamhet som ej kräver sjökontakt kan mycket väl lokaliseras till andra platser inom Kungl Nationalstadsparken eller utanför densamma. Vem kan ge instruktioner till SFV att styra skutan i denna riktning? Jo det kan Regeringen (Finansdepartementet) i regleringsbrevet till SFV! Tänk om vi kommer till ett läge där man måste planera för ett museum som visar Stockholms sjöförsvar och maritima utveckling på annan plats eftersom de mest naturliga platserna är upptagna. Det skulle tveklöst vara en tragisk utveckling. 5

6 Den vackra bron från 1862 med Kungl kronor leder oss till Batteriplan, där salutbatteriet är uppställt. I gamla Högvaktsbyggnaden har Skärgårdsstiftelsen sitt kansli här börjar Stockholms skärgård. Bredvid Skärgårdsstiftelsen finns en av fem ingångar till 4800 kvadratmeter bergrum. Kyrkobyggnaden ovanför bergrummen är inte längre kyrka. Förhoppningsvis skall man kunna använda byggnaden även för dop, bröllop mm. Nedanför Amiralitetshuset med dess tinnar och torn ligger fullriggaren af Chapman byggd Hon användes som Flottans skolfartyg fram till Nu har hon grundligt renoverats. Svenska Turistföreningen driver här och i Hantverkskasernen vandrarhem. Vi tar en kort promenad till höger efter bron förbi af Chapman och ser uppe till vänster norr om gamla Sjökarteverket (nuett öppet bibliotek för Nationalmuseum och Moderna museet) det gamla Vattentornet. På höger hand har vi så Drottningbryggan till vilken det borde gå pendelbåtar stup i ett. Vi går genom en öppen smidesgrind till Inventariekammaren. Mot vattnet finns ett sexkantigt litet hus varifrån uppgifter om vattenståndet i Stockholm automatiskt skickas till SMHI i Norrköping. Tänk att man i Stockholm har observerat vattenståndet sedan 1774 (vid Slussen) och här sedan Här i Kungl Konsthögskolans domäner minner finns bland annat Flaggmansvägen. Det kommer av att amiraler har en flagga som befälstecken på sitt Flaggskepp. Undrar om eleverna vet detta? Vi fortsätter utmed kajen runt Kungl Konsthögskolan, ser den vackra promenadvägen utefter Södra Brobänken. Utanför Ströstararnas byggnad paddlas det kajak där Flottans kadetter fram till 1943 övade båttjänst. Upp mot Gamla Sjökrigsskolan med fin kupol för övning i astronomisk navigering. Högt upp på ytterväggarna finns namnen på ett stort antal svenska sjöhjältar. Läs där namnen på bl a amiral Some och major Uggla i januari flyttade Sjökrigsskolan till Näsby Slott. Det passar bra att vi därefter stannar till och studerar Vegastenen. Så går vi upp till Svensksundsvägen och nedför backen till Batteriplan. Detta var en liten presentation av den del av Skeppsholmen som HK Drottning Kristina sade skulle ha stiliga hus och vackra träd. Ni kan själva senare se den stora skillnaden mellan Örlogsstationens del av Skeppsholmen och den östra delen med verkstäder mm. Hon sade att den östra delen för all framtid skulle vara en plats där man byggde fartyg. Det byggs faktiskt båtar där mer senare i texten 6

7 Vi är som sagt tillbaka vid Batteriplan. Vid Norra Brobänken ligger bl a S/S Orion som är ett f d lotstjänstfartyg. Vi bjuds att gå ombord och blir alldeles mållösa över maskinrummet (som snart är gångklart) med alla ångmaskiner och en kajuta som skiner av mässing och mahogny. Där skall vi boka en familjemiddag! En rad trevliga gamla bogserbåtar pryder kajen bort mot Råseglarhuset, där vi får hjälp av Pille Repmakare med alla våra riggoch tågvirkesfrågor i en härlig doft av tjära och rå linolja. I Råseglarhuset finns Museiföreningen Sveriges fritidsbåtar med tusentals ritning på fritidsbåtar mm. Ovanför Råseglarhuset låg för länge sedan en repslagarbana. Nu finns där Östasiatiska museer, som i hög grad har en maritim koppling med tanke på att det mesta av deras samlingar kom sjövägen. Här på udden hände det sig 1652 att HM Drottning Kristina trillade i vattnet när hon skulle inspektera sin Flotta. Amiraler och generaler hoppade i, fick tag i hennes kjortel och räddade henne. På eftermiddagen red hon genom staden för att visa att hon var i livet. På varvet Terra Nova (vid Strandvägen) byggdes ostindiefararen Götheborg. Sjösättningen ägde rum Här en bild på kopian vid besök i Sjögården före avseglingen till Kina Vi har nu en bra överblick över Nybroviken. Vid nuvarande Strandvägen byggdes på 1700-talet flera stora Ostindiefarare. Vi ser traditionsfartyg av många slag. Till höger över vattnet ser vi Galärvarvet med gamla minsveparhallen numera Junibanken och Vasamuseet samt Dyktankhuset Vår promenad fortsätter utmed gamla Min- och Torpeddepartementen, där Fastighetsverket tillsammans med Sällskapet Galärerna har ställt upp flera minor och torpeder på kajen för att minna om Stockholms Örlogsvarvs långa epok på Skeppsholmen och Galärvarvet. Varvet var fram till flytten 1969 till Muskö en av Stockholms största arbetsplatser med 1500 anställda bildades Marinverkstäderna som omedelbart fick många civila beställningar. Marinverkstäderna fick bl a i uppdrag att tillverka 50 smalspåriga diesellok, snöslungor och mycket mer civilt Många viktiga kulturinstitutioner har haft lokaler här. Efter en erforderlig renovering kommer flera av dessa att flytta tillbaka till Min- och Torpeddepartementen under vintern Hit kommer troligen Moderna Dansteatern och Teater Galeasen tillbaka S/S Orion var tidigare tjänstefartyg för lotsverket, men är numera museifartyg på Skeppsholmen i Stockholm Här skulle det kunna finnas utmärkta kajnära lokaler för maritim verksamhet också. 7

8 Framtid Fastighetsverket borde uttrycka att man som hyresvärd gärna vill ha flera maritima hyresgäster Detta stöttar Sjögården gärna. Alla kommer nog inte ihåg att Sjömätarflottan hade sin bas i dessa hus och vid kajerna nedanför Inom det område som benämns Sjögården vill vi att: 1. Byggnader och lokaler inom 50-meters närhet till vattnet skall i första hand erbjudas till maritim verksamhet. 2. Det ska åvila mark- och fastighetsägare att aktivt söka efter lämpliga maritima verksamheter. 3. Kajer och vatten kring kajer ska upplåtas till levande fartyg för att utveckla och bevara den starka maritima anknytningen. 4. Utbyggd reguljär sjötrafik som ett miljöanpassat trafiksystem på Stockholms vatten ökar Sjögårdens fortsatta utveckling som attraktivt besöksområde i Kungliga Nationalstadsparken. 5. Maritima verksamheter inom Sjögården ska främjas och ges goda förutsättningar för utveckling genom stöd och subventioner. Under Skeppsholmsdagen är Slupskjulsplan ett populärt mål med Stockholms Skeppsförenings fartyg som en maritim inramning Vid kajen Brobänken finns en härlig blandning av olika fartyg i Stockholms Skeppsförening - många av dem högintressanta traditionsfartyg, som bidrar till liv och rörelse En tältliknande byggnad är Styckekranen, som byggdes Den användes för att lyfta ombord/iland eldrör ( = Stycken ). Därav titel Styckjunkare i armén. Inne i kranen finns två stora ekorrhjul med plats för 10 man i varje. Skeppstimmermän med erfarenhet från alla träfartyg på Varvsön Beckholmen samt naturligtvis från Briggen Tre Kronor har på uppdrag av Fastighetsverket renoverat maskineriet. Att gå in i kranen är ett måste. Sällskapet Galärerna för tidigare civilanställda vid Örlogsvarvet kan visa kranen Slupskjulsplan börjar efter Styckekranen. Här låg ett mycket stort slupskjul. Alla träbåtar, stora som små behövde skyddas mot vädrets makter på vintern. Tvärs över vattnet ser vi de två kvarvarande Galärskjulen (Galär = grundgående fartyg med segel, åror och kanoner). Dykdalber för förtöjning av fartyg finns det gott om utanför kajerna. Slupskjulsplan används bl a till den välkända Stockholms Jazz Festival, som drar stor publik. 8

9 Efter Slupskjulsplan passerar vi Kanonverkstaden från Det är en av de sista byggnaderna som byggts på Skeppsholmen om man undantar Moderna museet. En riktig kanon kommer att placeras i anslutning till denna verkstadsbyggnad. Numera har Moderna museet kontor här medan elever från Kungl Konsthögskolan disponerar övervåningen. Ovanför Kanonverkstaden finns en av ingångarna till Moderna museet och Arkitektumuseet.Många beklagar att inte Kanonverkstaden kunde fortsätta som verkstadsbyggnad. Naturligtvis tar ni trapporna eller hissen upp till huvudentréplanet. Där finns ett verkligen stort Skepp i flaska. I Arkitekturmuseet finns många maritima konstruktioner i exercishallen. Under golvet finns rester av övningsmaterial för hanterande (Exercis) av kanonjollar mm. Nu kommer vi till Skeppsholmsgården, som i Norra Fundament utbildar unga och gamla i att bygga nordiska allmogebåtar. I Södra Fundament och de därefter följande byggnaderna bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet. Här finns Folkhögskolan med allmänna kurser och musikklass, navigationsutbildning, maritima hantverk som smide, svets, mässingsgjutning och mycket mer. Ombord i Skeppsholmsgårdens fartyg Shamrock och Lova får ungdomar utveckla sig själva i gott kamratskap med jämnåriga. Söder om Skeppsholmsgårdens fartyg i f d kallbadhuset finns Sjöräddningssällskapet med några räddningsbåtar. Färjeläget vid Östra Brobänken är livligt trafikerat. Under Skeppsholmsdagarna kan det komma över 3000 sjövägen Skeppsholmsdagen i september är ett välbesökt evenemang. Då visar Sjögårdens medlemmar upp sig för en stor allmänhet. Hos Skärgårdsstiftelsen får man bland annat lära sig att göra en fågelholk. Framtid I Skeppsholmsgårdens nya hantverkslänga, som bekostats av välvilliga finansiärer, kan förbipasserande se hur man lär ut mässingsgjutning, wiresplit, repslagning och mycket mer. Tack vare all denna pulserande levande verksamhet kommer många besökare både Stockholmare och turister hit. Minst var tionde minut går det båtar från Slussen, Nybroviken och Galärvarvet till Skeppsholmen. I högsäsong sätter man in pendelbåtar direkt mellan Slussen och Drottningbryggan på Skeppsholmen samt mellan Galärvarvet och Skeppsholmen precis som före

10 Vi tittar upp till höger och ser de två Boställeshusen utmed Långa Raden, som byggdes för att hysa Car XII drabanter. De kom dock aldrig att bo där eftersom de drog ut i krig med sin Konung. Däremot var det många familjer som bodde i de två Boställeshusen ända fram till talet. Här några namn: Chefen Ekipaget Lilliehöök, Holmmajoren Psilandersköld, Varvschefen Hägg, Generalamiralen Cederström, Varvsbokhållaren Strandman och beklädnadsförvaltaren Tigerström för att bara nämna några. Framtid Briggen Tre Kronor af Stockholm som sjösattes augusti 2005 vid Kanonverkstaden på Skeppsholmen har kommit tillbaka från en viktig handelsresa till Riga, Tallin och Helsingfors. Hon möts av Skutor och ångfartyg vid Beckholmen samt Skeppsholmsgårdens Shamrock och Lova med en armada av Folkhögskolans allmogebåtar. Musikklassen vid Folkhögskolan och Sjövärnskårens musikkår konserterar vid briggens hemmahamn Kolkajen. Besättningen är uppe i masterna och beslår seglen. I kolskjulen sker en utvärdering av resan med representanter för de större företag som deltagit. Briggkaffet lockar oss till kaffe med skeppsskorpor. Kungl Flottans Kafferostningsmaskinen väntar på att iståndsättas Boställeshusen blir från hösten 2009 Hotell Skeppsholmen i regi av Nobis Operakällaren. Nog borde Nobis kunna namnge rummen och restaurang mm efter några av dem som bott där. Man kan se att cirkel slutes. Husen byggdes som hotell år Sjöofficerssällskapet (SOSS) bildades i Långa Raden 8 år 1849, när marinministern Baltzar von Platen tackade nej till att flytta in i denna tjänstebostad. SOSS. flyttade därifrån efter nästan 160 år till en inköpt restaurangbåt 2007 som fick namnet Segelkronan. Segelkronan är benämningen på SOSS logotype. SOSS hyr nu hela Kastellet och har där en för medlemmar och konferensgäster efterfrågad verksamhet. Man behöver inte vara medlem för att få hyra Kajutan eller Gunrummet i Kastellet. Nära Svensksundsstenen finns Cajsa Rultas brunn, där sjöscouterna varje år avslutar Sjöscoutdagen. Intressanta fartyg som ej får plats på Varvsön Beckholmen och Galärvarvet ligger vid kolkajen för utrustning och mottagning av skolklasser. Sjöofficerssällskapet har i flera år disponerat Kastellet. Nu pågår arbete med att på Kastellets södra sida i det som kallas borggården bygga en matsal med tillhörande kök etc. Matsalen kommer inte att sticka upp mer än nödvändigt, men inifrån matsalen kommer man att ha en enastående vy över inseglingen till Stockholm Örlogsflaggan blåser fortfarande från Kastellet. 10

11 Vi går upp till Kastellet och passerar då bl a Flaggkonstapelbostället och platsen för värdshuset Blås Ut. Vi ser en konstig lökformad järnkonstruktion, som var skydd för en sjöman på post. Nere vid kajen finns ett litet betongfort för försvar av holmarna. Vi har fått lov att gå upp i Kastellet för att se den vidunderliga utsikten över hela det maritima Stockholm. På väg från Kastellet hinner vi göra en liten avstickare för att se på Skeppsholmens Båtklubbs alla båtar. Vi går över bron till Kastellholmen. I Oscar II skridskopaviljong pågår restaurering av inredningen. Byggnaden kommer troligen att utnyttjas av Hotell Skeppsholmen som konferenslokal. Har Du sett Konungens namnchiffer? Vi följer den västra kajen och har där en storslagen vy över Strömmen och Gamla stan. Vägen slutar vid Kolskjulet längst ut på Kastellholmen, där Flottans fartyg bunkrade kol tillräckligt långt borta från tvätt upphängd till tork vid bostäderna Ute på Kastellholmen måste vi stanna en bra stund för att beundra Briggen Tre Kronor af Stockholm, sjösatt 2005 och iväg på sin jungfrusegling Briggen är en ambassadör för Östersjöregionen, med fokus på handel, Östersjöns miljö samt ungdomsverksamhet. Hon ligger invid det s k kolskjulet, en gång flottans upplag för kol, idag Briggen Tre Kronors konferens- och evenemangslokal. Innan Flottan lämnade användes Kolskjulen för distribution av varor till Kustflottan med proviantfartyget Freja Nu måste vi skynda oss för att hinna till färjan som tar oss den naturliga vägen över till Allmänna Gränd. Vi tar strax till höger för att via Lilla Allmänna Gränd komma förbi Gröna Lund till Beckholmssundet. Vi har talat med Kungl Djurgårdens Förvaltning och fått lov att gå genom det blivande Träbåtsrenoveringsvarvet Nya Djurgårdsvarvet. Under arbetstid kan man titta in vis stora grinden strax innan Beckholmsbron. Varvskontoret, personalutrymmen mm är redan klara. Arbete pågår under 2009 med snickeriet, marksanering och kajerna. Båthallen kan vara klar Redan nu pågår renovering av värdefulla båtar. Nya Djurgårdsvarvet kan få i uppdrag av Sjöhistoriska museet att renovera flera av museets skatter. Kungl Djurgårdsförvaltningen (KDF) har gjort stordåd för att ha kommit så långt som man faktiskt har gjort. KDF förvaltar HM Konungens dispositionsrätt över bl a Varvsön Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet Framtid Sedan några år pågår här en fantastisk verksamhet. Träbåtar/Yachter renoveras. Båtbyggarelever lär sig allt om renovering av träbåtar. Alla maritima hantverk finns representerade. Härliga dofter slår emot oss när vi går på en plattform utmed hela Båthallen. Yachter är allt ifrån stora skärgårdskryssare till små stjärnbåtar. Vi går naturligtvis dit och får oss en ordentlig lektion i renovering tack vare det självinstruerande material som finns åtkomligt. I huset närmast Beckholmsbron finns maritimt café, bibliotek, arkiv och mycket mer gällande såväl Varvsön Beckholmen som Nya Djurgårdsvarvet 11

12 Andra fortsätter söderut ner på åsen och stannar till en halvtimme för att öppna termosar och smörgåspaketen. Platsen är väl skyddad med staket för att ingen skall ramla ner från höjderna. Via ett stort trappsystem varifrån man ser allt kommer vi ner nära Beckholmsbron Framtid På stora planscher och skärmar får vi aktuell information om allt vi ser framför oss. Nu kan vi behöva en bit mat. Några äter lunch på det mysiga kaféet som fått överta träinredningen från ett av marinens fartyg. Priserna är låga och stämningen otvungen för här äter hantverkarna från varven tillsammans med Sjögårdens flanörer. Vi fortsätter över den bastanta träbro som nybyggdes i mitten av 80-talet. Rakt fram i brons förlängning går vi upp för en backe och förbi de röda bostadshusen som ligger där. Vidare upp på höjden där en gammal Washingtonkran vilar sitt huvud mot berget. Denna typ av kranar användes för att bygga Liberty fartygen i USA. Från höjden ser vi rakt ner i den stora G V dockan. Det är verkligen en hänförande utsikt över Strömmen som slår emot oss här uppe, med Gamla stans/skeppsbrons vackra siluett i fonden. I förgrunden ser vi två byggnader som förutom Stockholms Reparationsvarvs kontor och pumphus inrymmer Sjöskolan med ett brett utbud av kurser i nautiska ämnen. Sjöskolan kommer kanske att påbörja utbildning av ångmaskinister som det har blivit ont om. Den stora dockan har fått sitt namn GV eftersom det var Gustav V som invigde dockan Den förlängdes 1944 för att kunna ta emot kryssarna. Nu kan på Stockholms Reparationsvarv här exempelvis ligga ett tankfartyg på ton dw som grundstött vid Svenska Högarna. Hon får nya bottenplåtar i fören. Det svetsas dag och natt eftersom varje timma liggetid är dyrbar. Vi är nu tillbaka till brofästet och väljer antingen att följa stranden till vänster mellan vattnet och Vasas gamla konserveringsbyggnad, där Wärtsilää kommer att bedriva verksamhet, eller vägen rakt fram. Vi kommer så fram till de gamla segelskutornas och skärgårdsångarnas eget Fartygsvärncenter. Grunden lades redan 1986 då Sveriges Segelfartygsförening och Stiftelsen Skärgårdsbåten kunde inleda sina verksamheter här på ön. Här är idag en omfattande aktivitet med praktisk utbildning i förekommande skeppshantverk Till vänster efter huset som hyste Flottans Radarskola. skjuter ångbåtarnas stadiga utrustningsponton 45 meter ut i Valdemarsviken. En rejäl kran lyfter tunga maskindelar, kol mm ombord i ångbåtarna. In mot land skymtar två gamla fina verkstadsbyggnader för maskinarbeten av alla slag, omklädningsrum mm. Bredvid ser vi höga riggar sticka upp ur underjorden Det är Östra och Västra dockorna. Det fanns också ett telelaboratorium på Beckholmen Efter ångbåtarna går vi ut på den långa träkajen. Kajen är byggd av Dockföreningen och är tillsammans med västra dockan viktiga förutsättningar för föreningens verksamhet. Reparenter och gästande fartyg trängs om utrymmet. Längst ut på kajen äntrar en sjätteklass från Mjölby just ett av segelfartygsföreningens skolskepp. Vi önskar ungdomarna lycka till på färden och vänder oss så om för att få en överblick över området. Vi ser långa virkesstick under tak i prydliga rader, vid kajen små sjömagasin med varierande takvinklar, upplag av ämnen till master, stänger och bommar av alla slag och i bakgrunden gaveln till den långa Stöttboden, som nu hyser träverkstäder, segelloft, föreningslokal, bibliotek mm 12

13 Vi går under ledning av dockmästaren mot dockorna och passerar Pumphuset som förutom det intressanta pumpmaskineriet från 1940-talet även innehåller en rymlig metallverkstad med svarv, stor ässja med ett rejält städ, maskiner för fräsning, slipning, bockning, kapning mm för fartygens alla behov. En miljöstation tar hand om skäroljor, tungmetaller och annat miljöfarligt. Tjära och beck var länge Beckholmens signum. Becksjuderi började 1630 och Tjärhovet flyttade till ön Epoken tog slut 1809 när vi förlorade Finland varifrån tjärveden tidigare tagits invigdes den första skeppsdockan, utsprängd med krut i graniten. Nu ser vi två 100 meter långa dockor (de utvidgades 1872 och 1899) och här nere står en skärgårdsångare, en motortorpedbåt (där HM Konungen finns med), två segelskutor, en bohustrålare och en timmerbogserare torrsatta. Alla har stora skrovarbeten igång. En stor informationstavla på dockvallen kommer att ge oss all information om traditionsvarvets verksamhet och områdets historia samt naturligtvis information om pågående arbeten. goda exempel där hyresvärden insett att man ej kan ta ut marknadsmässiga hyror för denna absolut nödvändiga verksamhet. Svetslågorna fräser, det ångar om den stora baskistan (ej musikinstrument utan en låda där ånga gör trä böjligt) fartygsplåtar skramlar och grova ekplankor smäller så att det ekar i berget. Stockholms traditionsfartygsvarv kan ses som en idyll, men här arbetas det med moderna och äldre metoder för att vara på denna del av vårt maritima kulturarv. Visste du föresten att Stockholm har fler ångdrivna fartyg kvar i trafik än någon annan stad i Europa? Traditionsfartygen var länge starkt hotade till sin existens av nya säkerhetskrav på framförallt skroven. De kan nu räddas och många Stockholmare drar en lättnadens suck. Tack vare dockorna kan många arbeten utföras i egen regi, vilket håller nere de annars nästan oöverstigliga kostnader som bevarandet av ett fartygsskrov medför. Varvsön Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet är 13

14 Vi lämnar nu Varvsön Beckholmen kastar en blick in mot Nya Djurgårdsvarvet och tar därefter Nordenskiöldsgatan genom Djurgårdsstaden tillbaka till Lilla Allmänna Gränd. Sjögården sjuder av liv och aktiviteter. Vision Gröna Lund har byggts ut med en mängd härliga och spännande maritima attraktioner i samarbete med Sjöhistoriska museet och Aquaria. Spårvagnarna är på väg att få nya lokaler i Lindarängen. Spårvagnar behöver inte ha sjöutsikt. Sjöhistoriska museet utvecklar Båthall 1 och 2, Galärskjulen, Dyktankhuset och inte minst alla museifartyg. Kajerna har rensats från all sprängsten som vräktes ut över kajerna när Flottan hade lämnat. En ny pir har anlagts och det går en pendelbåt till Skeppsholmen precis som före 1969 Hovjaktvarvet har återskapats på ny plats nära Galärskjulen. Man arbetar på en lösning som skall kunna göra Kungaslupen Vasaorden mer synlig året runt. Ombord i fartyg som t ex torpedbåten Spica och Fyrskeppet Finngrundet möts man av att det händer något. I Fyrskeppets radiohytt ser man hur man signalerar. Ombord i Spica kan man med animerade spel uppleva vad som hände i Östersjön under det kalla kriget. Den stora parkeringsplatsen där nöjesfältet låg en gång i tiden ägs nu av Gröna Lund och kommer att bli en utökning av Gröna Lund. Varför inte ett Blåa Lund? Aquaria tar emot många tusen besökare varje år. Vi går naturligtvis in i denna regnskogsvärld vilket ger oss en härlig och spännande upplevelse. Visst måste vi även i framtiden ha ett Aquaria här! Byggnaden är i mycket dåligt skick. I båthall 2 förekommer ett unikt samarbete mellan Sjöhistoriska museet och Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar. Besöksantalet ökar markant varje år. Stängt på vintern, men man kan ringa Sjöhistoriska och fråga. Vid Dyktankhuset nästgårds berättar en gammal tungdykare för en skolklass om djupdykning. Naturligtvis besöker vi Museifartygen (isbrytare, fyrskepp, torpedbåt, minsvepare m fl.) Denna promenad har tagit närmare tre timmar. Dela gärna upp den eller gå åt andra hållet. Vi avslutar med att gå upp till Galärvarvskyrkogården, där många av namnen minner om platsens marina historia. Vasamuseet förutsätter vi att du besökt många gånger. 14

15 Skepps- och Kastellholmen från ovan. Bilden ger en uppfattning om det stora maritima inslaget i Sjögården och i Stockholm. Låt oss värna om denna omistliga tillgång Foto: Jeppe Wikström, ur boken Stockholm från ovan Du kan göra några reflektioner efter denna promenad. Det finns en synnerligen omfattande maritim verksamhet i Stockholms Sjögård. Det är svårt att få beslutsfattare ja vilka är beslutsfattare - att ta övergripande beslut när det när det exempelvis gäller maritim verksamhet på Skeppsholmen och utvecklingen av Galärvarvet från Minsveparhallen till nuvarande Aquaria. Det finns en omfattande utbildnings verksamhet i Sjögården. Vi har börjat kalla den för Sjögårdens Maritima Campus. Det måste kunna skapas plats för väsentligt mycket mer utbildning. Visst finns det mer som minner om de över 350 år som marin verksamhet bedrivits i Stockholms Sjögård. Läs gärna Bo Ståhles beskrivning på vår hemsida där finns allt du kan önska dig under fliken Sjögårdens område. Vi avslutar med att från Djurgårdsbron ta den nya bekväma spårvagnen till Nybroviken Källor och litteraturhänvisningar: Skeppsholmsbilder Gunnar Unger 1945 Skeppsholmen under 300 år Skeppsholmens, Kastellholmens och Galärvarvets bebyggelsehistoria Nils G Wollin 1971 ISBN Guide till Strandvägen och Galärvarvet Stockholms Fartygssällskap 1971 ISBN Garnisionsminnen i huvudstadsområdet av Bengt Dahlgren 1997 ISBN Lotsa, leda, loda En strandpromenad kring Sjöfartsverkets verksamhet i Stockholm Bertil Kumlien dec 1974 Boken om Beckholmen maj

16 Konung Carl XVI Gustaf på besök i Sjögården. Stockholms Sjögård c/o Gustaf Taube Granitvägen Lidingö Produktion: Gustaf Taube, Olle Neckman. Flygbilder: Genom vänligt tillstånd av Jeppe Wikström. Bilder: Olle Neckman, Bengt Rundquist, Anders Unosson och Erik Dalhammar. Tryck: Trydells, Laholm 16

EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER

EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Gustaf Taube februari 2007 Foto: Jeppe Wikström, ur boken Stockholm från ovan Foto: Bengt Rundquist Kronprinsessan Victoria förrättade

Läs mer

Sjögården. Lantmäteriet

Sjögården. Lantmäteriet Sjögården Delområdet består av Skeppsholmen, Kastellholmen, Beckholmen samt Djurgårdsöns västra strand. Djurgårdsstranden ingår även i delområde Västra Djurgårdsön, där aspekterna med koppling till besöksmål

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Stockholms sjögårds yttrande över samrådsunderlag Stockholms översiktsplan (ÖP09)

Stockholms sjögårds yttrande över samrådsunderlag Stockholms översiktsplan (ÖP09) Stockholms Stadsbyggnadskontor Remissvar Registraturen 2009-01-09 Box 8314 104 20 Stockholm Stockholms sjögårds yttrande över samrådsunderlag Stockholms översiktsplan (ÖP09) Stockholms Sjögård en bakgrund.

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

SKEPPSHOLMENS DOLDA. Hemligheter

SKEPPSHOLMENS DOLDA. Hemligheter SKEPPSHOLMENS DOLDA Hemligheter 10 kulturvärden 2.2013 Olle Hedengren har aldrig ägt en smart telefon och inte hört talas om QR-koder. Men en dag tog han med sig ett av sina barnbarn med tillhörande iphone

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Yttrande över Stadsbyggnadskontorets förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken i Stockholm - samrådsförslag i juni 2006

Yttrande över Stadsbyggnadskontorets förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken i Stockholm - samrådsförslag i juni 2006 2006-10-30 Yttrande över Stadsbyggnadskontorets förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken i Stockholm - samrådsförslag i juni 2006 Utvecklingen av den maritima kulturmiljön har en stark anknytning

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Stockholms stadsbyggnadskontor Yttrande Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande över planförslag Slussen: S-Dp 2005-08976-54. Härmed avger föreningen - i dagligt tal Sjögården (www.sjogard.se)

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har vi varit i Sjötorp på varv med Polstjärnan. Vi hade fina resor både dit och hem. Måndagen den 19 september på morgonen gick vi in torrdockan och blev kvar där

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Östersjöns skönaste skepp Det är något visst med gamla träbåtar. Särskilt de med segel. Fria från buller svävar de mot böljan blå.

Östersjöns skönaste skepp Det är något visst med gamla träbåtar. Särskilt de med segel. Fria från buller svävar de mot böljan blå. 16 2008 Östersjöns skönaste skepp Det är något visst med gamla träbåtar. Särskilt de med segel. Fria från buller svävar de mot böljan blå. Vedjakten Sofia Linnea väcker ömsinthet, nostalgi och beundran.

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N

I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N 30 31 32 40 41 35 34 33 45 42 43 39 36 44 46 10 37 38 5 18 14 25 24 17 23 20 9 4 1 7 11 3 2 6 8 12 16 22 15 19 21 2728 26 29 13 Foton/bilderna i den historiska

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det

Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det Magasin 2, Frihamnen mn sg f r i ha 1 atan 2 Välkommen till Magasin 2 Högst upp under takbjälkarna i Magasin 2 i Frihamnen, i genuin sjöfartsmiljö, kan vi erbjuda

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

vasamuseet på en timme lärarhandledning

vasamuseet på en timme lärarhandledning vasamuseet på en timme lärarhandledning Detta är en lärarhandledning till stöd för dig som själv vill gå runt med din grupp i museet. Den utgår från de vanligaste frågorna och ger en överblick av Vasas

Läs mer

Båtar på Åsunden. 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015

Båtar på Åsunden. 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015 Båtar på Åsunden 14 båtar har yrkesmässigt trafikerat Åsunden från 1868 fram till 2015 Här får du veta mer om deras historia Bilder och fakta ur Ulricehamns museums arkiv och ur boken Åsunden. Sjön mellan

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Träbåtskulturen lever i Domsand!

Träbåtskulturen lever i Domsand! Träbåtskulturen lever i Domsand! Av Magnus Juvén. Att segla en träbåt är att ta del av en kultur som vilar på nostalgiska minnen av den tidens stora konstruktörer och segelbåtsteorier. Hantverket är många

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen.

Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen. Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen. Söndagen den 20 juli 2014 tog vi, 111112-1621 Ingvar Sturkman och undertecknad, oss tid för ett sedan länge bokat besök på ovan nämnda varv. 1C3132-411

Läs mer

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

Minnesanteckningar Varvsforum Stockholm

Minnesanteckningar Varvsforum Stockholm Minnesanteckningar Varvsforum Stockholm 2017-04-22 23 Foto: Leif Grundberg/SMM Årets varvsforum inleddes på det gamla Galärvarvsområdet i Stockholm. Inledningshälsningarna framfördes Leif Grundberg som

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Hotel Zamek Reszel erbjuder autentiska medeltida rum med modern inredning och möbler designade av den kände skulptören Boleslaw Marschall.

Hotel Zamek Reszel erbjuder autentiska medeltida rum med modern inredning och möbler designade av den kände skulptören Boleslaw Marschall. Zamek Reszel I nordöstra Polen, i Warmiaområdet är Hotel Zamek Reszeal beläget. Hotellet inryms i stadens gamla slott, här erbjuds en unik hotellvistelse med medeltids atmosfär. Tillsammans med familjen

Läs mer

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur.

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotel Hørby Færgekro Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotellet erbjuder Hotel Hørby Færgekro erbjuder ett krouppehåll i vacker natur. Kroens restaurang serverar klassiska

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 4 000 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Minnesanteckningar Fartygsforum Stockholm 2015

Minnesanteckningar Fartygsforum Stockholm 2015 Minnesanteckningar Fartygsforum Stockholm 2015 Lördag 10 oktober SMM Dnr: 3.2.3-2015-976 Museichefen på Sjöhistoriska museet, Hans-Lennart Ohlsson, hälsade deltagarna välkomna till årets fartygsforum.

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning en del av Statens maritima museer Ansökan om kulturhistorisk märkning av Ansökan avser Kulturhistorisk märkning Traditionsfartygsklassning Upplysningar se sidan 7 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Registerbeteckning

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken.

VARBERG: Bockanal-fästivalen i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. GP 1982-08-11 Slaget för Varberg VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. Idag genomförs "Slaget för Varberg" där armén, flygvapnet

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Från Berit Bergqvist, Peter Myndes Backe 22, 118 46 STOCKHOLM, tfn 0761603102. Synpunkter på detaljplaneförslaget för Slussens framtida utformning

Från Berit Bergqvist, Peter Myndes Backe 22, 118 46 STOCKHOLM, tfn 0761603102. Synpunkter på detaljplaneförslaget för Slussens framtida utformning Till Stockholms stadsbyggnadskontor Från Berit Bergqvist, Peter Myndes Backe 22, 118 46 STOCKHOLM, tfn 0761603102 Synpunkter på detaljplaneförslaget för Slussens framtida utformning Satsa på turistnäringen

Läs mer

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47

Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Adress Hammarby Allé 47 Nybyggt kontor på Hammarby Allé alldeles intill tvärbanans station Mårtensdal, restauranger och all tänkbar service. Typ Kontor Storlek 690 kvm Adress Hammarby Allé 47 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti

Läs mer

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna.

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna. Vision Falsterbokanalen. Bakgrund Sjöfartsverkets och Vellinge kommuns avsiktsförklaring att utveckla området kring Falsterbokanalen kommer att påverka Falsterbokanalens båtklubbs framtid. Kommunen gav

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Plan 7, 625 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 135 Alviks Strand Ledig yta: 625 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 25 45 Tillträde: Omgående Yteffektivitet

Läs mer

1(7) VISION ÖREGRUND 2015

1(7) VISION ÖREGRUND 2015 1(7) VISION ÖREGRUND 2015 BAKGRUND Öregrund fick sitt privilegiebrev 1491 av Sveriges rikes råd i Uppsala. Skälet till att staden grundades var att Östhammarsborna ville flytta sin stad som var på väg

Läs mer

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016.

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Delight Studios i Finnboda slår upp portarna den 2a

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

Flytvästar kg för passagerarna finns på ALLA båtar.

Flytvästar kg för passagerarna finns på ALLA båtar. AKTIVITETER FÖR UNGDOMAR I VÄSTRA GÖTALAND - 2016 Maritimt i Väst är en ideell förening som är till för att stödja samt skapa ett intresse för det maritima kulturarvet. Våra medlemmar är maritimt anknutna

Läs mer

Fira sommarens början

Fira sommarens början + Fira sommarens början SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG Onsdagen den 10 juni 2015 i Stockholm och i Vaxholm Skärgårdens trafikantförening + Information om biljettköp, se sidan 4 Fira sommarens början År 1964 firades

Läs mer

Presentation 12 september 2015

Presentation 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Presentation 12 september 2015 en levande EN VISION FÖR FEJAN BAKGRUND COMMUNITY PLANNING HUVUDTEMANS VISION NÄSTA STEG Platsanalys 1 2 3 4 5 Parksområde med ett nätverk av gångvägar

Läs mer

Stockholm Maritime Business Centre. Sjönära kontor i Frihamnen

Stockholm Maritime Business Centre. Sjönära kontor i Frihamnen Stockholm Maritime Business Centre Sjönära kontor i Frihamnen frihamnsgatan 26 Välkommen till Stockholm Maritime Business Centre I Magasin 3 i Frihamnen introducerar Stockholms Hamnar ett spännande fastighetskoncept,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

på Galärvarvet och Djurgården. Det skapar friktion, spänning, laddning!

på Galärvarvet och Djurgården. Det skapar friktion, spänning, laddning! NYBROVIKEN STRANDVÄGEN DJURGÅRDSKANALEN SLOTTET SKANSEN STADSHUSET KASTELLHOLMEN FOTOGRAFISKA FÅFÄNGAN 1:40 000 BERWALD HALLEN DRAMATEN KUNGL. OPERAN NORDISKA MUSEET NATIONAL MUSEUM VASA MUSEET SLOTTET

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Stockholm, vårt mål.

Stockholm, vårt mål. 2013-07-13 Stockholm, vårt mål. Vi har varit för första gången med egen båt i vår huvudstad, en fin upplevelse att komma via södertörn och Dalarö in genom det vackra Stäket och Skurusundet ända in till

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014 Bilagor Innehåll: ANG. SLUSSEN, NYBYGGNATION, UTSTÄLLNING sid 02 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 2011-06-13 REMISS AV FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN

Läs mer

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö.

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö. KONFERENS BLAND TOPPARNA Möten och avkoppling i exklusiv miljö. PRISEXEMPEL KONFERENSPAKET Deluxe TREEHOTEL KONFERENS Likt ett av våra trädrum, The Cabin, kan även ni försvinna in bland norrländska, högresta

Läs mer

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad Nybrokajen DRAMATEN OPERAN GRAND HOTEL NORDISKA MUSEET ROSENBAD SLOTTET SKEPPSHOLMEN tomt där Nobel Center väntas byggas Hotel Lydmar Ny tillbyggnad STOCKHOLM Byggnadens placering i staden Statyparken

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer.

Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer. Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer. Året är 1916 Min mormor Gunhild Persson (1885-1975) och min morfar Karl Persson (1880-1940), bild enligt nedan, kommer för

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Inspire me... Dalsland. Biker s Stop gör. Besök Dalsland! SKOGSDAL & SLÄTTDAL

Inspire me... Dalsland. Biker s Stop gör. Besök Dalsland! SKOGSDAL & SLÄTTDAL Biker s Stop gör Inspire me... Dalsland Besök Dalsland! Här har vi det mesta som Sverige har att erbjuda. Vi är ju trots allt - Ett Sverige i miniatyr. Det var målarprinsen Prins Eugen som i slutet av

Läs mer

Vid den fortsatta turen runt hamnen passerades presidentpalatset som var under reparation. President Sauli Niinistö bor tillfälligtvis på annat håll.

Vid den fortsatta turen runt hamnen passerades presidentpalatset som var under reparation. President Sauli Niinistö bor tillfälligtvis på annat håll. Finland i maj 2013 Årets vårkryssning blev förlängd till en tredagars Finlandsresa, och på kvällen den 20 maj drog 43 medlemmar iväg till Åbo med Viking Lines Amorella. Reseledare var Eva och Gert Lidö

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Referat från fartygsforum 2009. Lördag 17 oktober

Referat från fartygsforum 2009. Lördag 17 oktober Referat från fartygsforum 2009 Fartygsforum är en mötesplats för de som bevarar och brukar historiska fartyg. Det är ett tillfälle för ideella aktörer och myndigheter att mötas och tillsammans diskutera

Läs mer

Sjönära lokal med unikt läge. Magasin 2, Frihamnen

Sjönära lokal med unikt läge. Magasin 2, Frihamnen Sjönära lokal med unikt läge Magasin, Frihamnen frihamnsgatan 1 Välkommen till Magasin På bottenplan i Magasin i Frihamnen, i genuin sjöfartsmiljö, kan vi erbjuda en attraktiv lokal med sjöutsikt åt flera

Läs mer

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 750.000 Konstruerad (år) 1983 område (län) Tomtarea 2000 m² Stad Konstruktion område 437 m² sida 3/5 Precis ovanför den vackra Spa orten Caldas de har vi denna storslagna

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer