IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDAG MED FRAMTIDSVISIONER. Gustaf Taube maj 2009"

Transkript

1 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Gustaf Taube maj 2009

2 Kronprinsessan Victoria förrättade dopet av Briggen Tre Kronor som byggdes på Skeppsholmen. Den ideella Föreningen Stockholms Sjögård Maritim kultur - i dagligt tal Sjögården bildades våren Medlemmar i föreningen är institutioner, museer, föreningar och företag alltså ej enskilda personer - som bedriver maritim verksamhet eller har maritimt inriktat intresse inom Sjögården. Sjögården har våren 2009 närmare 70 medlemmar representerande cirka personer. Sjögården har mycket aktivt engagerat sig i bland annat RUFS (Regional Utvecklingsplan för Storstockholmsregionen), ÖP 2009 (Stockholms stads Översiktsplan), Stockholms stads Översiktsplan för Nationalstadsparken, Fastighetsverkets förvaltningsplan för Skepps- och Kastellholmarna samt andra myndigheters planer och direktiv som kan beröra Stockholms Sjögård. Sjögården ser gärna hur alla dess medlemsorganisationer tar initiativför att utveckla vårt maritima kul- turarv i centrala Stockholm och är beredd att stötta där så behövs. Ett sådant exempel är arbetet med att ta fram en verksamhetsplan en vision för hela Varvsön Beckholmen. En annan är att övertyga markägarna i området Statens Fastighetsverk (SFV), Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) och Stockholm Stad om betydelsen för oss alla och då inte minst för turistnäringen att den maritima verksamheten får erforderligt utrymme. I den strävan är det inte möjligt med de hyror som betalas för bostäder och kontorslokaler. Vi som arbetat för det maritima kulturarvet under flera år kan konstatera att det är synnerligen svårt att få beslutsfattare att ta övergripande beslut rörande det maritima. Ett bra undantag är KDF satsningar på Nya Djurgårdsvarvet och Varvsön Beckholmen. Sjögården ger ut informationsbladet Hamnkvarters Nytt - HKV NYTT - det händer i Hamnkvarteren per e-post cirka två gånger per månad. Det liksom mycken annan information kan också läsas på 2

3 EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD 2009 MED FRAMTIDSVISIONER För att bättre förstå vilka fantastiska Maritima verksamheter som redan finns. Och för att förstå vilka utvecklingsmöjligheter som finns i Sjögården erbjuds härmed en promenadbeskrivning samt flera framtidsvisioner. Vi börjar med att förklara vad en Sjögård är Sjögårdens område omfattar:skepps- och Kastellholmen, Blasieholmen, Strandvägskajen - Maritima Djurgården med Galärvarvet, Nya Djurgårdsvarvet, Beckholmen, Rosenvik och Sjöhistoriska museet. En sjögård är en gammal benämning på ett sjöområde vid en stad eller ett slott, inhägnat av steneller träkonstruktioner för att skydda fartygen mot svall och intrång. Ordet har också använts för att beteckna markområdet invid en hamn, en kaj eller en brygga. Ordet passar i båda betydelserna väl in på det som vi idag kallar Stockholms sjögård - ett hamnområde med kajer, bryggor och skeppsdockor omgivna av stenkonstruktioner, pålar och dykdalber. 3

4 Promenaden genom Stockholms Sjögård tar närmare tre timmar men visar händelser och miljöer som spänner över mer än 350 år. Och så några goda råd innan Du startar Din promenad Läs igenom denna beskrivning Gå in på vår hemsida och se där bl a beskrivning över hela Sjögården Och här kommer promenaden. Observera att det som är skrivet med blå bakgrundsfärg är visioner som Stockholms Sjögård skulle vilja se förverkligade. Kolla tiderna för personfärjan till Skeppsholmen och Maritima Djurgården Ta med Dig en Picnickorg När Du genomfört Din promenad kommer Du säkert vilja tipsa släktingar, arbetskamrater m fl om att detta är ett måste. Varför inte erbjuda dina barns lärare en promenad med frågor i förväg att besvara? 4

5 Efter bron välkommnas vi av bland annat en nyrestaurerad af Chapman. Fartyget fungerar i dag som vandrarhem men har tidigare varit både lastfartyg och utbildningsfartyg för Kungliga Flottans skeppsgossar. Framtid Vi startar vid brofästet till Skeppsholmsbron. Hela nuvarande Blasieholmen var till mitten av 1600-talet Flottans Skeppsgård. På Vasamuseet finns en bra modell över Skeppsgården. Där Nationalmuseum nu finns låg Flottans Holmkyrka fram till 1822 då den brann. Under tiden som den nya kyrkan byggdes på Skeppsholmen fick nuvarande Skeppsholmsgårdens segelsömmarsal göra tjänst som kyrkolokal. Tvärs över vattnet ser vi Logården, vilken fått sitt namn från lod som betyder kanonkulor. Här förtöjdes 1524 de fartyg som Gustav Vasa anskaffade från Lübeck för rikets försvar. Snart byggde Sverige egna skepp, platsen blev för trång och flottan flyttade över till nuvarande Blasieholmen för att därefter flytta till Skepps- och Kastellholmarna samt Galärvarvet. Statens Fastighetsverk (SFV) är ägare till Skepps- och Kastellholmarna. SFV är alltså hyresvärd och är den statliga myndighet som bestämmer vilka som får hyra. Vi från Stockholms Sjögård försöker påverka SFV att sätta rimliga hyror för att kunna få dit mer maritim verksamhet. Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) som är en av de Kungliga Akademierna bildad tilldelade 2002 SFV ett hedersomnämnande för vad SFV dittills gjort när det gäller renovering av byggnader, kajer och dykdalber. Fastighetsverket har studerat möjligheterna för Nobelmuseet att flytta till kyrkan, Amiralitetshuset och bergrummen (4.800 kvadratmeter). Det finns andra möjliga användningsområden. Ett är att ha ett körcentrum i kyrkan och del av gamla Torped- och Mindepartementen. Under 2010 kommer bergrummen att använda för en utställning av den kinesiska terrakottaarmén. Detta tycker vi verkar vara intressant och borde kunna leda till andra framtida användningsområden. Tusentals människor har haft krigsplaceringar i bergrum runt om i hela Sverige. I Skeppsholmsberget fanns en ledningscentral för ett eventuellt sjökrig i Norra Östersjön och Södra delen av Bottenhavet. Här mitt i vår huvudstad borde man kunna återskapa denna ledningscentral och de verkstäder mm som fanns här. Vi vill att Skärgårdsstiftelsen skall vara kvar i gamla högvaktsbyggnaden Skeppsholmens yta är begränsad och hårda prioriteringar utifrån Kungl Nationalstadsparken och det historiska landskapet måste göras. Vi i Stockholms Sjögård anser att verksamheter med maritim karaktär skall ges företräde på Skepps- och Kastellholmarna. Maritim verksamhet måste ha närhet till vatten. Annan verksamhet som ej kräver sjökontakt kan mycket väl lokaliseras till andra platser inom Kungl Nationalstadsparken eller utanför densamma. Vem kan ge instruktioner till SFV att styra skutan i denna riktning? Jo det kan Regeringen (Finansdepartementet) i regleringsbrevet till SFV! Tänk om vi kommer till ett läge där man måste planera för ett museum som visar Stockholms sjöförsvar och maritima utveckling på annan plats eftersom de mest naturliga platserna är upptagna. Det skulle tveklöst vara en tragisk utveckling. 5

6 Den vackra bron från 1862 med Kungl kronor leder oss till Batteriplan, där salutbatteriet är uppställt. I gamla Högvaktsbyggnaden har Skärgårdsstiftelsen sitt kansli här börjar Stockholms skärgård. Bredvid Skärgårdsstiftelsen finns en av fem ingångar till 4800 kvadratmeter bergrum. Kyrkobyggnaden ovanför bergrummen är inte längre kyrka. Förhoppningsvis skall man kunna använda byggnaden även för dop, bröllop mm. Nedanför Amiralitetshuset med dess tinnar och torn ligger fullriggaren af Chapman byggd Hon användes som Flottans skolfartyg fram till Nu har hon grundligt renoverats. Svenska Turistföreningen driver här och i Hantverkskasernen vandrarhem. Vi tar en kort promenad till höger efter bron förbi af Chapman och ser uppe till vänster norr om gamla Sjökarteverket (nuett öppet bibliotek för Nationalmuseum och Moderna museet) det gamla Vattentornet. På höger hand har vi så Drottningbryggan till vilken det borde gå pendelbåtar stup i ett. Vi går genom en öppen smidesgrind till Inventariekammaren. Mot vattnet finns ett sexkantigt litet hus varifrån uppgifter om vattenståndet i Stockholm automatiskt skickas till SMHI i Norrköping. Tänk att man i Stockholm har observerat vattenståndet sedan 1774 (vid Slussen) och här sedan Här i Kungl Konsthögskolans domäner minner finns bland annat Flaggmansvägen. Det kommer av att amiraler har en flagga som befälstecken på sitt Flaggskepp. Undrar om eleverna vet detta? Vi fortsätter utmed kajen runt Kungl Konsthögskolan, ser den vackra promenadvägen utefter Södra Brobänken. Utanför Ströstararnas byggnad paddlas det kajak där Flottans kadetter fram till 1943 övade båttjänst. Upp mot Gamla Sjökrigsskolan med fin kupol för övning i astronomisk navigering. Högt upp på ytterväggarna finns namnen på ett stort antal svenska sjöhjältar. Läs där namnen på bl a amiral Some och major Uggla i januari flyttade Sjökrigsskolan till Näsby Slott. Det passar bra att vi därefter stannar till och studerar Vegastenen. Så går vi upp till Svensksundsvägen och nedför backen till Batteriplan. Detta var en liten presentation av den del av Skeppsholmen som HK Drottning Kristina sade skulle ha stiliga hus och vackra träd. Ni kan själva senare se den stora skillnaden mellan Örlogsstationens del av Skeppsholmen och den östra delen med verkstäder mm. Hon sade att den östra delen för all framtid skulle vara en plats där man byggde fartyg. Det byggs faktiskt båtar där mer senare i texten 6

7 Vi är som sagt tillbaka vid Batteriplan. Vid Norra Brobänken ligger bl a S/S Orion som är ett f d lotstjänstfartyg. Vi bjuds att gå ombord och blir alldeles mållösa över maskinrummet (som snart är gångklart) med alla ångmaskiner och en kajuta som skiner av mässing och mahogny. Där skall vi boka en familjemiddag! En rad trevliga gamla bogserbåtar pryder kajen bort mot Råseglarhuset, där vi får hjälp av Pille Repmakare med alla våra riggoch tågvirkesfrågor i en härlig doft av tjära och rå linolja. I Råseglarhuset finns Museiföreningen Sveriges fritidsbåtar med tusentals ritning på fritidsbåtar mm. Ovanför Råseglarhuset låg för länge sedan en repslagarbana. Nu finns där Östasiatiska museer, som i hög grad har en maritim koppling med tanke på att det mesta av deras samlingar kom sjövägen. Här på udden hände det sig 1652 att HM Drottning Kristina trillade i vattnet när hon skulle inspektera sin Flotta. Amiraler och generaler hoppade i, fick tag i hennes kjortel och räddade henne. På eftermiddagen red hon genom staden för att visa att hon var i livet. På varvet Terra Nova (vid Strandvägen) byggdes ostindiefararen Götheborg. Sjösättningen ägde rum Här en bild på kopian vid besök i Sjögården före avseglingen till Kina Vi har nu en bra överblick över Nybroviken. Vid nuvarande Strandvägen byggdes på 1700-talet flera stora Ostindiefarare. Vi ser traditionsfartyg av många slag. Till höger över vattnet ser vi Galärvarvet med gamla minsveparhallen numera Junibanken och Vasamuseet samt Dyktankhuset Vår promenad fortsätter utmed gamla Min- och Torpeddepartementen, där Fastighetsverket tillsammans med Sällskapet Galärerna har ställt upp flera minor och torpeder på kajen för att minna om Stockholms Örlogsvarvs långa epok på Skeppsholmen och Galärvarvet. Varvet var fram till flytten 1969 till Muskö en av Stockholms största arbetsplatser med 1500 anställda bildades Marinverkstäderna som omedelbart fick många civila beställningar. Marinverkstäderna fick bl a i uppdrag att tillverka 50 smalspåriga diesellok, snöslungor och mycket mer civilt Många viktiga kulturinstitutioner har haft lokaler här. Efter en erforderlig renovering kommer flera av dessa att flytta tillbaka till Min- och Torpeddepartementen under vintern Hit kommer troligen Moderna Dansteatern och Teater Galeasen tillbaka S/S Orion var tidigare tjänstefartyg för lotsverket, men är numera museifartyg på Skeppsholmen i Stockholm Här skulle det kunna finnas utmärkta kajnära lokaler för maritim verksamhet också. 7

8 Framtid Fastighetsverket borde uttrycka att man som hyresvärd gärna vill ha flera maritima hyresgäster Detta stöttar Sjögården gärna. Alla kommer nog inte ihåg att Sjömätarflottan hade sin bas i dessa hus och vid kajerna nedanför Inom det område som benämns Sjögården vill vi att: 1. Byggnader och lokaler inom 50-meters närhet till vattnet skall i första hand erbjudas till maritim verksamhet. 2. Det ska åvila mark- och fastighetsägare att aktivt söka efter lämpliga maritima verksamheter. 3. Kajer och vatten kring kajer ska upplåtas till levande fartyg för att utveckla och bevara den starka maritima anknytningen. 4. Utbyggd reguljär sjötrafik som ett miljöanpassat trafiksystem på Stockholms vatten ökar Sjögårdens fortsatta utveckling som attraktivt besöksområde i Kungliga Nationalstadsparken. 5. Maritima verksamheter inom Sjögården ska främjas och ges goda förutsättningar för utveckling genom stöd och subventioner. Under Skeppsholmsdagen är Slupskjulsplan ett populärt mål med Stockholms Skeppsförenings fartyg som en maritim inramning Vid kajen Brobänken finns en härlig blandning av olika fartyg i Stockholms Skeppsförening - många av dem högintressanta traditionsfartyg, som bidrar till liv och rörelse En tältliknande byggnad är Styckekranen, som byggdes Den användes för att lyfta ombord/iland eldrör ( = Stycken ). Därav titel Styckjunkare i armén. Inne i kranen finns två stora ekorrhjul med plats för 10 man i varje. Skeppstimmermän med erfarenhet från alla träfartyg på Varvsön Beckholmen samt naturligtvis från Briggen Tre Kronor har på uppdrag av Fastighetsverket renoverat maskineriet. Att gå in i kranen är ett måste. Sällskapet Galärerna för tidigare civilanställda vid Örlogsvarvet kan visa kranen Slupskjulsplan börjar efter Styckekranen. Här låg ett mycket stort slupskjul. Alla träbåtar, stora som små behövde skyddas mot vädrets makter på vintern. Tvärs över vattnet ser vi de två kvarvarande Galärskjulen (Galär = grundgående fartyg med segel, åror och kanoner). Dykdalber för förtöjning av fartyg finns det gott om utanför kajerna. Slupskjulsplan används bl a till den välkända Stockholms Jazz Festival, som drar stor publik. 8

9 Efter Slupskjulsplan passerar vi Kanonverkstaden från Det är en av de sista byggnaderna som byggts på Skeppsholmen om man undantar Moderna museet. En riktig kanon kommer att placeras i anslutning till denna verkstadsbyggnad. Numera har Moderna museet kontor här medan elever från Kungl Konsthögskolan disponerar övervåningen. Ovanför Kanonverkstaden finns en av ingångarna till Moderna museet och Arkitektumuseet.Många beklagar att inte Kanonverkstaden kunde fortsätta som verkstadsbyggnad. Naturligtvis tar ni trapporna eller hissen upp till huvudentréplanet. Där finns ett verkligen stort Skepp i flaska. I Arkitekturmuseet finns många maritima konstruktioner i exercishallen. Under golvet finns rester av övningsmaterial för hanterande (Exercis) av kanonjollar mm. Nu kommer vi till Skeppsholmsgården, som i Norra Fundament utbildar unga och gamla i att bygga nordiska allmogebåtar. I Södra Fundament och de därefter följande byggnaderna bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet. Här finns Folkhögskolan med allmänna kurser och musikklass, navigationsutbildning, maritima hantverk som smide, svets, mässingsgjutning och mycket mer. Ombord i Skeppsholmsgårdens fartyg Shamrock och Lova får ungdomar utveckla sig själva i gott kamratskap med jämnåriga. Söder om Skeppsholmsgårdens fartyg i f d kallbadhuset finns Sjöräddningssällskapet med några räddningsbåtar. Färjeläget vid Östra Brobänken är livligt trafikerat. Under Skeppsholmsdagarna kan det komma över 3000 sjövägen Skeppsholmsdagen i september är ett välbesökt evenemang. Då visar Sjögårdens medlemmar upp sig för en stor allmänhet. Hos Skärgårdsstiftelsen får man bland annat lära sig att göra en fågelholk. Framtid I Skeppsholmsgårdens nya hantverkslänga, som bekostats av välvilliga finansiärer, kan förbipasserande se hur man lär ut mässingsgjutning, wiresplit, repslagning och mycket mer. Tack vare all denna pulserande levande verksamhet kommer många besökare både Stockholmare och turister hit. Minst var tionde minut går det båtar från Slussen, Nybroviken och Galärvarvet till Skeppsholmen. I högsäsong sätter man in pendelbåtar direkt mellan Slussen och Drottningbryggan på Skeppsholmen samt mellan Galärvarvet och Skeppsholmen precis som före

10 Vi tittar upp till höger och ser de två Boställeshusen utmed Långa Raden, som byggdes för att hysa Car XII drabanter. De kom dock aldrig att bo där eftersom de drog ut i krig med sin Konung. Däremot var det många familjer som bodde i de två Boställeshusen ända fram till talet. Här några namn: Chefen Ekipaget Lilliehöök, Holmmajoren Psilandersköld, Varvschefen Hägg, Generalamiralen Cederström, Varvsbokhållaren Strandman och beklädnadsförvaltaren Tigerström för att bara nämna några. Framtid Briggen Tre Kronor af Stockholm som sjösattes augusti 2005 vid Kanonverkstaden på Skeppsholmen har kommit tillbaka från en viktig handelsresa till Riga, Tallin och Helsingfors. Hon möts av Skutor och ångfartyg vid Beckholmen samt Skeppsholmsgårdens Shamrock och Lova med en armada av Folkhögskolans allmogebåtar. Musikklassen vid Folkhögskolan och Sjövärnskårens musikkår konserterar vid briggens hemmahamn Kolkajen. Besättningen är uppe i masterna och beslår seglen. I kolskjulen sker en utvärdering av resan med representanter för de större företag som deltagit. Briggkaffet lockar oss till kaffe med skeppsskorpor. Kungl Flottans Kafferostningsmaskinen väntar på att iståndsättas Boställeshusen blir från hösten 2009 Hotell Skeppsholmen i regi av Nobis Operakällaren. Nog borde Nobis kunna namnge rummen och restaurang mm efter några av dem som bott där. Man kan se att cirkel slutes. Husen byggdes som hotell år Sjöofficerssällskapet (SOSS) bildades i Långa Raden 8 år 1849, när marinministern Baltzar von Platen tackade nej till att flytta in i denna tjänstebostad. SOSS. flyttade därifrån efter nästan 160 år till en inköpt restaurangbåt 2007 som fick namnet Segelkronan. Segelkronan är benämningen på SOSS logotype. SOSS hyr nu hela Kastellet och har där en för medlemmar och konferensgäster efterfrågad verksamhet. Man behöver inte vara medlem för att få hyra Kajutan eller Gunrummet i Kastellet. Nära Svensksundsstenen finns Cajsa Rultas brunn, där sjöscouterna varje år avslutar Sjöscoutdagen. Intressanta fartyg som ej får plats på Varvsön Beckholmen och Galärvarvet ligger vid kolkajen för utrustning och mottagning av skolklasser. Sjöofficerssällskapet har i flera år disponerat Kastellet. Nu pågår arbete med att på Kastellets södra sida i det som kallas borggården bygga en matsal med tillhörande kök etc. Matsalen kommer inte att sticka upp mer än nödvändigt, men inifrån matsalen kommer man att ha en enastående vy över inseglingen till Stockholm Örlogsflaggan blåser fortfarande från Kastellet. 10

11 Vi går upp till Kastellet och passerar då bl a Flaggkonstapelbostället och platsen för värdshuset Blås Ut. Vi ser en konstig lökformad järnkonstruktion, som var skydd för en sjöman på post. Nere vid kajen finns ett litet betongfort för försvar av holmarna. Vi har fått lov att gå upp i Kastellet för att se den vidunderliga utsikten över hela det maritima Stockholm. På väg från Kastellet hinner vi göra en liten avstickare för att se på Skeppsholmens Båtklubbs alla båtar. Vi går över bron till Kastellholmen. I Oscar II skridskopaviljong pågår restaurering av inredningen. Byggnaden kommer troligen att utnyttjas av Hotell Skeppsholmen som konferenslokal. Har Du sett Konungens namnchiffer? Vi följer den västra kajen och har där en storslagen vy över Strömmen och Gamla stan. Vägen slutar vid Kolskjulet längst ut på Kastellholmen, där Flottans fartyg bunkrade kol tillräckligt långt borta från tvätt upphängd till tork vid bostäderna Ute på Kastellholmen måste vi stanna en bra stund för att beundra Briggen Tre Kronor af Stockholm, sjösatt 2005 och iväg på sin jungfrusegling Briggen är en ambassadör för Östersjöregionen, med fokus på handel, Östersjöns miljö samt ungdomsverksamhet. Hon ligger invid det s k kolskjulet, en gång flottans upplag för kol, idag Briggen Tre Kronors konferens- och evenemangslokal. Innan Flottan lämnade användes Kolskjulen för distribution av varor till Kustflottan med proviantfartyget Freja Nu måste vi skynda oss för att hinna till färjan som tar oss den naturliga vägen över till Allmänna Gränd. Vi tar strax till höger för att via Lilla Allmänna Gränd komma förbi Gröna Lund till Beckholmssundet. Vi har talat med Kungl Djurgårdens Förvaltning och fått lov att gå genom det blivande Träbåtsrenoveringsvarvet Nya Djurgårdsvarvet. Under arbetstid kan man titta in vis stora grinden strax innan Beckholmsbron. Varvskontoret, personalutrymmen mm är redan klara. Arbete pågår under 2009 med snickeriet, marksanering och kajerna. Båthallen kan vara klar Redan nu pågår renovering av värdefulla båtar. Nya Djurgårdsvarvet kan få i uppdrag av Sjöhistoriska museet att renovera flera av museets skatter. Kungl Djurgårdsförvaltningen (KDF) har gjort stordåd för att ha kommit så långt som man faktiskt har gjort. KDF förvaltar HM Konungens dispositionsrätt över bl a Varvsön Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet Framtid Sedan några år pågår här en fantastisk verksamhet. Träbåtar/Yachter renoveras. Båtbyggarelever lär sig allt om renovering av träbåtar. Alla maritima hantverk finns representerade. Härliga dofter slår emot oss när vi går på en plattform utmed hela Båthallen. Yachter är allt ifrån stora skärgårdskryssare till små stjärnbåtar. Vi går naturligtvis dit och får oss en ordentlig lektion i renovering tack vare det självinstruerande material som finns åtkomligt. I huset närmast Beckholmsbron finns maritimt café, bibliotek, arkiv och mycket mer gällande såväl Varvsön Beckholmen som Nya Djurgårdsvarvet 11

12 Andra fortsätter söderut ner på åsen och stannar till en halvtimme för att öppna termosar och smörgåspaketen. Platsen är väl skyddad med staket för att ingen skall ramla ner från höjderna. Via ett stort trappsystem varifrån man ser allt kommer vi ner nära Beckholmsbron Framtid På stora planscher och skärmar får vi aktuell information om allt vi ser framför oss. Nu kan vi behöva en bit mat. Några äter lunch på det mysiga kaféet som fått överta träinredningen från ett av marinens fartyg. Priserna är låga och stämningen otvungen för här äter hantverkarna från varven tillsammans med Sjögårdens flanörer. Vi fortsätter över den bastanta träbro som nybyggdes i mitten av 80-talet. Rakt fram i brons förlängning går vi upp för en backe och förbi de röda bostadshusen som ligger där. Vidare upp på höjden där en gammal Washingtonkran vilar sitt huvud mot berget. Denna typ av kranar användes för att bygga Liberty fartygen i USA. Från höjden ser vi rakt ner i den stora G V dockan. Det är verkligen en hänförande utsikt över Strömmen som slår emot oss här uppe, med Gamla stans/skeppsbrons vackra siluett i fonden. I förgrunden ser vi två byggnader som förutom Stockholms Reparationsvarvs kontor och pumphus inrymmer Sjöskolan med ett brett utbud av kurser i nautiska ämnen. Sjöskolan kommer kanske att påbörja utbildning av ångmaskinister som det har blivit ont om. Den stora dockan har fått sitt namn GV eftersom det var Gustav V som invigde dockan Den förlängdes 1944 för att kunna ta emot kryssarna. Nu kan på Stockholms Reparationsvarv här exempelvis ligga ett tankfartyg på ton dw som grundstött vid Svenska Högarna. Hon får nya bottenplåtar i fören. Det svetsas dag och natt eftersom varje timma liggetid är dyrbar. Vi är nu tillbaka till brofästet och väljer antingen att följa stranden till vänster mellan vattnet och Vasas gamla konserveringsbyggnad, där Wärtsilää kommer att bedriva verksamhet, eller vägen rakt fram. Vi kommer så fram till de gamla segelskutornas och skärgårdsångarnas eget Fartygsvärncenter. Grunden lades redan 1986 då Sveriges Segelfartygsförening och Stiftelsen Skärgårdsbåten kunde inleda sina verksamheter här på ön. Här är idag en omfattande aktivitet med praktisk utbildning i förekommande skeppshantverk Till vänster efter huset som hyste Flottans Radarskola. skjuter ångbåtarnas stadiga utrustningsponton 45 meter ut i Valdemarsviken. En rejäl kran lyfter tunga maskindelar, kol mm ombord i ångbåtarna. In mot land skymtar två gamla fina verkstadsbyggnader för maskinarbeten av alla slag, omklädningsrum mm. Bredvid ser vi höga riggar sticka upp ur underjorden Det är Östra och Västra dockorna. Det fanns också ett telelaboratorium på Beckholmen Efter ångbåtarna går vi ut på den långa träkajen. Kajen är byggd av Dockföreningen och är tillsammans med västra dockan viktiga förutsättningar för föreningens verksamhet. Reparenter och gästande fartyg trängs om utrymmet. Längst ut på kajen äntrar en sjätteklass från Mjölby just ett av segelfartygsföreningens skolskepp. Vi önskar ungdomarna lycka till på färden och vänder oss så om för att få en överblick över området. Vi ser långa virkesstick under tak i prydliga rader, vid kajen små sjömagasin med varierande takvinklar, upplag av ämnen till master, stänger och bommar av alla slag och i bakgrunden gaveln till den långa Stöttboden, som nu hyser träverkstäder, segelloft, föreningslokal, bibliotek mm 12

13 Vi går under ledning av dockmästaren mot dockorna och passerar Pumphuset som förutom det intressanta pumpmaskineriet från 1940-talet även innehåller en rymlig metallverkstad med svarv, stor ässja med ett rejält städ, maskiner för fräsning, slipning, bockning, kapning mm för fartygens alla behov. En miljöstation tar hand om skäroljor, tungmetaller och annat miljöfarligt. Tjära och beck var länge Beckholmens signum. Becksjuderi började 1630 och Tjärhovet flyttade till ön Epoken tog slut 1809 när vi förlorade Finland varifrån tjärveden tidigare tagits invigdes den första skeppsdockan, utsprängd med krut i graniten. Nu ser vi två 100 meter långa dockor (de utvidgades 1872 och 1899) och här nere står en skärgårdsångare, en motortorpedbåt (där HM Konungen finns med), två segelskutor, en bohustrålare och en timmerbogserare torrsatta. Alla har stora skrovarbeten igång. En stor informationstavla på dockvallen kommer att ge oss all information om traditionsvarvets verksamhet och områdets historia samt naturligtvis information om pågående arbeten. goda exempel där hyresvärden insett att man ej kan ta ut marknadsmässiga hyror för denna absolut nödvändiga verksamhet. Svetslågorna fräser, det ångar om den stora baskistan (ej musikinstrument utan en låda där ånga gör trä böjligt) fartygsplåtar skramlar och grova ekplankor smäller så att det ekar i berget. Stockholms traditionsfartygsvarv kan ses som en idyll, men här arbetas det med moderna och äldre metoder för att vara på denna del av vårt maritima kulturarv. Visste du föresten att Stockholm har fler ångdrivna fartyg kvar i trafik än någon annan stad i Europa? Traditionsfartygen var länge starkt hotade till sin existens av nya säkerhetskrav på framförallt skroven. De kan nu räddas och många Stockholmare drar en lättnadens suck. Tack vare dockorna kan många arbeten utföras i egen regi, vilket håller nere de annars nästan oöverstigliga kostnader som bevarandet av ett fartygsskrov medför. Varvsön Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet är 13

14 Vi lämnar nu Varvsön Beckholmen kastar en blick in mot Nya Djurgårdsvarvet och tar därefter Nordenskiöldsgatan genom Djurgårdsstaden tillbaka till Lilla Allmänna Gränd. Sjögården sjuder av liv och aktiviteter. Vision Gröna Lund har byggts ut med en mängd härliga och spännande maritima attraktioner i samarbete med Sjöhistoriska museet och Aquaria. Spårvagnarna är på väg att få nya lokaler i Lindarängen. Spårvagnar behöver inte ha sjöutsikt. Sjöhistoriska museet utvecklar Båthall 1 och 2, Galärskjulen, Dyktankhuset och inte minst alla museifartyg. Kajerna har rensats från all sprängsten som vräktes ut över kajerna när Flottan hade lämnat. En ny pir har anlagts och det går en pendelbåt till Skeppsholmen precis som före 1969 Hovjaktvarvet har återskapats på ny plats nära Galärskjulen. Man arbetar på en lösning som skall kunna göra Kungaslupen Vasaorden mer synlig året runt. Ombord i fartyg som t ex torpedbåten Spica och Fyrskeppet Finngrundet möts man av att det händer något. I Fyrskeppets radiohytt ser man hur man signalerar. Ombord i Spica kan man med animerade spel uppleva vad som hände i Östersjön under det kalla kriget. Den stora parkeringsplatsen där nöjesfältet låg en gång i tiden ägs nu av Gröna Lund och kommer att bli en utökning av Gröna Lund. Varför inte ett Blåa Lund? Aquaria tar emot många tusen besökare varje år. Vi går naturligtvis in i denna regnskogsvärld vilket ger oss en härlig och spännande upplevelse. Visst måste vi även i framtiden ha ett Aquaria här! Byggnaden är i mycket dåligt skick. I båthall 2 förekommer ett unikt samarbete mellan Sjöhistoriska museet och Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar. Besöksantalet ökar markant varje år. Stängt på vintern, men man kan ringa Sjöhistoriska och fråga. Vid Dyktankhuset nästgårds berättar en gammal tungdykare för en skolklass om djupdykning. Naturligtvis besöker vi Museifartygen (isbrytare, fyrskepp, torpedbåt, minsvepare m fl.) Denna promenad har tagit närmare tre timmar. Dela gärna upp den eller gå åt andra hållet. Vi avslutar med att gå upp till Galärvarvskyrkogården, där många av namnen minner om platsens marina historia. Vasamuseet förutsätter vi att du besökt många gånger. 14

15 Skepps- och Kastellholmen från ovan. Bilden ger en uppfattning om det stora maritima inslaget i Sjögården och i Stockholm. Låt oss värna om denna omistliga tillgång Foto: Jeppe Wikström, ur boken Stockholm från ovan Du kan göra några reflektioner efter denna promenad. Det finns en synnerligen omfattande maritim verksamhet i Stockholms Sjögård. Det är svårt att få beslutsfattare ja vilka är beslutsfattare - att ta övergripande beslut när det när det exempelvis gäller maritim verksamhet på Skeppsholmen och utvecklingen av Galärvarvet från Minsveparhallen till nuvarande Aquaria. Det finns en omfattande utbildnings verksamhet i Sjögården. Vi har börjat kalla den för Sjögårdens Maritima Campus. Det måste kunna skapas plats för väsentligt mycket mer utbildning. Visst finns det mer som minner om de över 350 år som marin verksamhet bedrivits i Stockholms Sjögård. Läs gärna Bo Ståhles beskrivning på vår hemsida där finns allt du kan önska dig under fliken Sjögårdens område. Vi avslutar med att från Djurgårdsbron ta den nya bekväma spårvagnen till Nybroviken Källor och litteraturhänvisningar: Skeppsholmsbilder Gunnar Unger 1945 Skeppsholmen under 300 år Skeppsholmens, Kastellholmens och Galärvarvets bebyggelsehistoria Nils G Wollin 1971 ISBN Guide till Strandvägen och Galärvarvet Stockholms Fartygssällskap 1971 ISBN Garnisionsminnen i huvudstadsområdet av Bengt Dahlgren 1997 ISBN Lotsa, leda, loda En strandpromenad kring Sjöfartsverkets verksamhet i Stockholm Bertil Kumlien dec 1974 Boken om Beckholmen maj

16 Konung Carl XVI Gustaf på besök i Sjögården. Stockholms Sjögård c/o Gustaf Taube Granitvägen Lidingö Produktion: Gustaf Taube, Olle Neckman. Flygbilder: Genom vänligt tillstånd av Jeppe Wikström. Bilder: Olle Neckman, Bengt Rundquist, Anders Unosson och Erik Dalhammar. Tryck: Trydells, Laholm 16

EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER

EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER EN MARITIM PROMENAD I STOCKHOLMS SJÖGÅRD IDAG MED FRAMTIDSVISIONER Gustaf Taube februari 2007 Foto: Jeppe Wikström, ur boken Stockholm från ovan Foto: Bengt Rundquist Kronprinsessan Victoria förrättade

Läs mer

SKEPPSHOLMENS DOLDA. Hemligheter

SKEPPSHOLMENS DOLDA. Hemligheter SKEPPSHOLMENS DOLDA Hemligheter 10 kulturvärden 2.2013 Olle Hedengren har aldrig ägt en smart telefon och inte hört talas om QR-koder. Men en dag tog han med sig ett av sina barnbarn med tillhörande iphone

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Stockholms stadsbyggnadskontor Yttrande Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande över planförslag Slussen: S-Dp 2005-08976-54. Härmed avger föreningen - i dagligt tal Sjögården (www.sjogard.se)

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning en del av Statens maritima museer Ansökan om kulturhistorisk märkning av Ansökan avser Kulturhistorisk märkning Traditionsfartygsklassning Upplysningar se sidan 7 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Registerbeteckning

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö NYBROVIKEN 6 RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö KL AR KKL A SJÖ A KLLARRA SSJÖ KLARA ARA SJJÖ AS Ö JÖ Vatte n r u m m e n o c h d e s s vä g ga r Vattenrum från vilken Blasieholmsudden

Läs mer

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

Fira sommarens början

Fira sommarens början + Fira sommarens början SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG Onsdagen den 10 juni 2015 i Stockholm och i Vaxholm Skärgårdens trafikantförening + Information om biljettköp, se sidan 4 Fira sommarens början År 1964 firades

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Presentation 12 september 2015

Presentation 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Presentation 12 september 2015 en levande EN VISION FÖR FEJAN BAKGRUND COMMUNITY PLANNING HUVUDTEMANS VISION NÄSTA STEG Platsanalys 1 2 3 4 5 Parksområde med ett nätverk av gångvägar

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag!

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag! Årets eskaderträff Anmäl dig idag! GKSS har glädjen att inbjuda våra nordiska systerklubbar till Vikingaträff 2014. Efter århundraden av strider firar vi i år att de nordiska länderna haft oavbruten fred

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

STOCKHOLM, SVERIGE. Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas)

STOCKHOLM, SVERIGE. Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas) Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas) Ska du resa med ett senare flyg? Istället för att sitta och vänta på flygplatsen, varför inte utnyttja vårt sen

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

En hus kramare mitt i stan monica strandell, Frilansjournalist/fotograf

En hus kramare mitt i stan monica strandell, Frilansjournalist/fotograf Vi är huskramare och det återspeglas också i vår utgivning, säger Jeppe Wikström som startade Bokförlaget Max Ström tillsammans med Marika Stolpe i mitten av 90-talet. En hus kramare mitt i stan monica

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014 Bilagor Innehåll: ANG. SLUSSEN, NYBYGGNATION, UTSTÄLLNING sid 02 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 2011-06-13 REMISS AV FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 LJUS KONTORSLOKAL I DIREKT NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER I POPULÄRA SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Båtturer Mariefred Strängnäs Aktiviteter Båtturer Dagskryssningar, räkkryssningar, kryssning

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

destination strömholms kanal

destination strömholms kanal 14 PåKRYSS 06/2014 Fyra män i en båt Strömsholms kanal är inte en så välkänd vattenväg, men en kanalfärd här bjuder på mycket fina upplevelser. Foto: Ulf Hjertberg Text: Bertil Cassemar Vi som genomförde

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Yttrande angående samråd om förslag till detaljplan för Nobelcenter, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm, SDp 2013 00460

Yttrande angående samråd om förslag till detaljplan för Nobelcenter, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm, SDp 2013 00460 Sida 1 av 10 Stockholms stadsbyggnadskontor Yttrande Registraturen 2015-04-20 Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande angående samråd om förslag till detaljplan för Nobelcenter, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011

Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011 Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011 Del 1. Besök på Universeum 7 ST förväntansfulla gossar poserande utanför Universeum strax innan öppningsdags, kl 10.00. Foto: I. Rosenberg Fr. vänster.

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM

CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! CITY VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 2 400 KVM Sida 1 av 11 BESKRIVNING Västra Trädgårdsgatan 2, 400 kvm Unika och spännande lokaler i Drottning Kristinas lusthus. Fantastisk utsikt

Läs mer

Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata

Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata Sjåare Sjåare är ett äldre namn för hamnarbetare. Ordet kommer från nederländskans sjouwen som betyder slita hårt eller släpa. På tyska kallas sjåare Schauermann. Nu

Läs mer