Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé"

Transkript

1 tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2008 Ny kongresshall Stockholm får efterlängtad kongresshall sid 3 16 Konvertibler en succé Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé sid 7 8 Cliffton expanderar Cliffton etablerar sig i Norrland sid 24 25

2 TIDNING FÖR PEABS OCH PEAB INDUSTRIS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 1 MARS 2008 sid 3 16 sid 7 8 sid ledare NY KONGRESSHALL Stockholm får efterlängtad kongresshall När vi nu summerar 2007 står det klart att det varit ytterligare ett starkt och givande år på den svenska byggmarknaden. Vi kan glädjas åt att de flesta enheterna i Peab och Peab Industri redovisar förbättrade marginaler, och stabil orderingång. Peabs årsbokslut blev väl mottaget och det är tydligt att våra förtroendeentreprenader uppskattas allt mer av våra kunder. När vi kommer tidigt in i projekten, blir det effektivare inköp, färre mellanhänder och lägre slutpris. Även Peab Industri presenterade ett starkt bokslut, trots att företagets första tid som börsbolag präglats av oron på den internationella finansmarknaden. Tillväxten på den svenska byggmarknaden under 2007 beräknas till ca sju procent. Det är möjligt att tillväxten dämpas något under innevarande år, men min uppfattning är att både Peab och Peab Industri kommer att ha lika mycket att göra i år, som ifjol. Vi har dock märkt viss avmattning under andra halvan av 2007 främst på försäljningen av nya bostäder. Detta beror förmodligen på den internationella kreditoron, och den höjda räntan. Men den svenska ekonomin är i grunden stark och det finns fortfarande ett stort behov av nyproducerade bostäder. Det finns även en stor efterfrågan på infrastrukturtjänster såsom nyproduktion och underhåll av vägar och järnvägar. Under hösten 2007 genomförde vi en omfattande medarbetarundersökning; Handslaget. Anledningen till att vi gjorde» Men den svenska ekonomin är i grunden stark och det finns fortfarande ett stort behov av nyproducerade bostäder.«ännu ett givande byggår detta är att kartlägga vad i vår verksamhet som kan förbättras och var förbättringspotentialen finns. Eftersom vi gjorde en motsvarande undersökning under våren 2006, har vi nu tillgång till ett intressant jämförelsematerial. Det är mycket som fungerar bra i vår verksamhet, men vi har också identifierat områden och segment, där vi måste förbättra oss, som exempelvis arbetsmiljö och säkerhet. Trots att vi har tydliga och väl genomarbetade säkerhetsföreskrifter, inträffar tillbud och olyckor alltför ofta på våra arbetsplatser. Detta är inte acceptabelt och vi har alla ett ansvar för att förändra felaktiga attityder och brist på respekt. Vi kommer att anstränga oss till det yttersta för att komma till rätta med säkerhetsfrågorna. Under slutet av 2007 erbjöds Peabs och Peab Industris anställda att teckna konvertibler i de båda företagen. Mer än 41 procent av personalen nappade på erbjudandet och jag är mycket glad över den framtidstro som finns hos oss. Att våra anställda vill bli delägare i det egna företaget, är ett positivt tecken som tyder på ett sunt engagemang. Mer information om konverteringsutfallet finns på sidan 7. Mats Paulsson VD Peab Styrelseordförande Peab Industri KONVERTIBLER EN SUCCÉ Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé CLIFFTON EXPANDERAR Cliffton etablerar sig i Norrland innehåll 1/08 Stokholm får efterlängtad kongresshall.. 3 Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé... 7 Profilen Stefan Björck ny inköpschef. 9 Peab Seicon växer på Finlands bostadsmarknad Ny på jobbet Malmös akutklinik byggs om och till.. 14 Full fart i Fyrstad och Skaraborg Medvind för ny energi Lyxigt hotell öppnar i Nääs fabriker Cliffton etablerar sig i Norrland Peab bygger landmärket Oslo Z Peab Industri expanderar i Norge Utbyggnad ger ökad kapacitet på Skandinaviska Byggelement Analys av Anders Haskel Peab bokslutskommuniké Peab Industri bokslutskommuniké.. 34 Krönika Förklaringar/Bortförklaringar. 36 Peab är ett av Nordens ledande företag inom byggoch anläggning. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 30 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. Peab Industri är en ledande producent av produkter och tjänster med inriktning mot den nordiska byggoch anläggningsmarknaden. Verksamheten bedrivs inom de tre kompletterande områdena Maskiner, Produkter och Tjänster. peabjournalen är en tidning för Peabs och Peab Industris anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Fax E-post Internet Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR/CC, Repro och tryck Holmbergs, Malmö. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till eller Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 1/2008

3 stockholm Stockholm får efterlängtad kongresshall Ett nytt spännande inslag i Stockholms stadsbild är på väg att ta form. När Stockholm Waterfront står färdigt år 2010 har Stockholm begåvats med en ny, efterlängtad kongresshall, ett fyrstjärnigt hotell och ett kontorshus med utsikt över Riddarfjärden. Och för Peab är projektet, med en entreprenadsumma på hela 1,4 miljarder, det största enskilda projekt de någonsin haft. Text: Johan Bergquist PEABJOURNALEN 1/2008 3

4 stockholm» När Stockholm Waterfront står färdigt kommer Stockholm att ha en ny stor anläggning med kapacitet för alla typer av sammankomster och evenemang«trots sin ställning som ekonomiskt nav och ledande finans- och kulturcentrum har Stockholm under många år saknat en modern och central anläggning för internationella kongresser, symposier och events. Därför aktualiserade Stockholm Stad för några år sedan de länge uppskjutna planerna på ett nytt kongresscenter på den outnyttjade tomten vid Klara Sjö, där Postens tidigare sorteringscentral låg. Efter att ha utlyst en tävling utsåg Stockholm Stad i maj 2006 CarVal Investors och NIAM Fund III tillsammans med Jarl Asset Management AB som vinnare. Deras bidrag var ritat av White Arkitekter AB och bestod av tre enheter: en kongresshall med tillhörande festvåning, ett hotell med 418 rum samt ett kontorskomplex om cirka kvm bruttoarea. Ett år senare fick Peab en förfrågan om att bygga kontorshuset och lämnade ett anbud. Därefter lämnades ett anbud på hotelldelen i början av juni. I det läget hade beställarkonsortiet redan inlett förhandlingar med en annan part, så vi förlängde giltighetstiden på våra anbud, berättar Claes Rising, Regionchef på Peab. Men när de andra förhandlingarna körde fast tog de åter kontakt med oss i september. Diskussionerna ledde fram till en avsiktsförklaring som skrevs i början av oktober och den 6 november tecknades slutligen kontrakten när Peab tagit fram ett pris även för kongressdelen. Det största enskilda projektet i Peabs historia Men redan från början ansåg beställarkonsortiet att Peab var den mest lämpliga entreprenören att ta hand om detta. De sa att vi var deras Dreamteam som byggare, säger Claes Rising. Anledningen att vi ändå åkte ut i första vändan var att vi inte kunde lämna ett tillräckligt konkurrenskraftigt fast pris på hela projektet. Men det berodde på att materialpriserna just då rusade i höjden och därmed hade vi svårt att garantera något. I de förnyade diskussionerna förde Peab och beställarkonsortiet ett resonemang kring hur riskerna för prishöjningar kunde hanteras. Resultatet blev att entreprenaden för 4 PEABJOURNALEN 1/2008

5 » sammantaget blir det en entreprenadsumma på 1,4 miljarder vilket är det största enskilda projekt som Peab haft någonsin.«c claes Rising, Regionchef på Peab PEABJOURNALEN 1/2008 5

6 stockholm Platschef Tommy Westrén framför Postens gamla sorteringscentral där rivningsarbetena pågår för fullt.» Man har också satsat på att hålla hög klass på teknikfunktioner som säkerhet, IT och klimatanläggning.«hotellet gjordes till utförarandeentreprenad vilket minskade vår risk, säger Claes Rising. Därmed kommer Peab att bygga kontorshuset med en bruttoyta på kvm och en entreprenadsumma på 450 miljoner kronor som en totalentreprenad där Peab både projekterar och bygger. Hotellet och kongressanläggningen för 420 miljoner kronor respektive 530 miljoner kronor byggs som utförarande entreprenader. Sammantaget blir det en entreprenadsumma på 1,4 miljarder vilket är det största enskilda projekt som Peab haft någonsin. Det gör det också till ett av de största projekten i Stockholm under lång tid. Hotellet och kongressanläggningen har redan förvärvats av det norska försäkringsbolaget Vital och ett tjugoårigt hyresavtal är tecknat med Rezidor som operatör. Kontorskomplexet är köpt av det tyska försäkringsbolaget MEAG, som kommer att tillträda fastigheten sommaren 2009 då kontorsbygget i ett basutförande, exklusive hyresgästanpassningar, är klart. Uthyrningen kommer att skötas av Jones Lang LaSalle. Ett nytt landmärke vid Riddarfjärden När Stockholm Waterfront står färdigt kommer Stockholm att ha en ny stor anläggning med kapacitet för alla typer av sammankomster och evenemang. Byggnaden rymmer en större kongresshall för såväl lokala som internationella evenemang. Lokalen kommer att få en flexibel utformning som tillåter att den utnyttjas för allt från utställningar och konserter till bolagsstämmor, internationella kongresser och konferenser. Dessutom kommer det att finnas ett antal små och mellanstora mötesrum för alla typer av sammankomster. Kongresskomplexet inrymmer även en större festvåning med plats för upp till gäster samt ett utbud av restauranger som förmår att klara tillströmningen vid större evenemang. Hotellbyggnaden i Stockholm Waterfront kommer att erbjuda boende på en av Stockholms mest centrala adresser. Med sitt läge precis vid Centralstationen får hotellgästerna nära till shopping, kultur, nöjen och kommunikationer. Dessutom ger hotellet en möjlighet till ett praktiskt och bekvämt boende för deltagarna i de evenemang som anordnas i kongresscentret. Hotellet kommer att bestå av 418 rum som alla erbjuder en anslående vy över Riddarfjärden och Stockholms stadshus. Hotellkomplexet kommer också att ha restaurang, barer och umgängesytor. Själva kontorskomplexet utgörs av sammanlagt kvm effektiva och flexibla kontorsytor. Byggnaden, som präglas av en stram och elegant glasfasad, består av 11 plan på vardera kvm. Husets läge och utformning garanterar bra dagsljus under hela året och med en takhöjd på 2,7 meter skapas en luftig och öppen känsla. I entréplanet kommer det även att finnas ytor för butiker, restaurang, gym och träningshallar och en inomhusparkering i husets nedre plan. Man har också satsat på att hålla hög klass på teknikfunktioner som säkerhet, IT och klimatanläggning. En utmaning att bygga Projektet i sig innebär en hel del utmaningar. Fastigheten ska byggas mitt i city med en stor trafikled precis intill. Det gör att det finns minimalt med utrymme runt området. Något som ställer mycket stora krav på logistiken. Det är betydande mängder material som ska dit, det är trots allt Stockholms största byggprojekt, berättar Claes Rising. Därför har vi anställt speciella logistikexperter bara för att hantera detta. Men även konstruktionsmässigt är bygget en utmaning genom sin komplexitet. Stommarna är avancerade stål- och betongkonstruktioner och kraven på utformningen är speciella. Dessutom kommer byggnaderna att ha helt nya typer av energisparlösningar som är mycket avancerade. Bland annat kommer fastigheterna att ta värme ur Klara sjö, berättar Claes Rising. Målet är att de framtida behoven av inköpt energi ska bli minimala. För närvarande pågår rivningsarbetena och grundförstärkning, en entreprenad som handlades upp redan innan Peab kom in i bilden och där man enbart har ett samordningsansvar. Själva bygget väntas komma igång i april-maj i år och först ut blir kontorsdelen. 6 PEABJOURNALEN 1/2008

7 konvertibler Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé Under hösten erbjöds de anställda i Peab och Peab Industri att teckna konvertibler. Uppslutningen var så stor att konvertibeln övertecknades nästan två gånger.»jag har nog sällan varit med om ett liknande intresse«, säger Daniel Hummel på Swedbank som höll i konver tibelprogrammet. Text: Johan Bergquist Att köpa konvertibler i ett företag innebär i princip att du under en begränsad tid lånar ut pengar till bolaget. Skillnaden är att du, när lånet löper ut, kan välja om du vill få tillbaks pengarna eller i stället väljer aktier i bolaget till ett förutbestämt värde, konverteringskursen eller det nominella värdet. Det innebär att man kan göra en rejäl vinst om aktien har gått upp mycket under» Jag jobbar ju i firman och då tycker jag att man ska vara delägare. Och förr eller senare går ju aktiekursen upp.«b börje Franzén, 63, Arbetsledare på Stockholm Entreprenad tiden, eftersom man har köpt dem till lägre pris, säger Daniel Hummel. Erbjudandet om att teckna konvertibler i Peab riktades under tiden 26 november 12 december 2007 till alla anställda i Peab och Peab Industri. Konvertibelprogrammet bestod av två delar. Det ena emitterades av Peab Industri och uppgick till totalt cirka 400 miljoner kronor och det andra emitterades av Peab och uppgick till cirka 600 miljoner kronor. Erbjudandet riktades till de anställda i respektive bolag i Sverige, Norge och Finland, berättar Daniel Hummel. Samtidigt erbjöds konvertiblerna även korsvis, så att de anställda i det ena bolaget också kunde teckna i det andra. Båda konvertiblerna erbjöds till liknande PEABJOURNALEN 1/2008 7

8 konvertibler» Jag tror på Peab. Jag ser det som en möjlighet till utveckling både för före taget och för mig själv.«eva-lena Nordek, 44, projektutvecklings chef på Peab Region Bostad i Växjö villkor eftersom bolagens aktiekurser för tillfället var rätt lika. Det nominella värdet på Peabs konvertibler var 68 kronor och 66 kronor för Peab Industri. Båda konvertiblerna löper på samma ränta, 5,44 procent. Förmånlig finansiering I anslutning till programmet erbjöd Swedbank alla anställda i Peab att finansiera förvärvet av konvertiblerna. Lånet har samma räntebas och samma löptid som konvertiblerna. Skillnaden mellan räntan på konvertiblerna och Swedbanks ränta är endast 0,25 procent. Det innebär att om du lånade kronor till konvertiblerna blir din nettokostnad inte mer än 250 kronor per år för lånet, säger Daniel Hummel. I denna kostnad ingår dessutom en återköpsgaranti. Att köpa konvertibler är egentligen ganska tryggt. Den enda risk» Jag tycker att det är ett bra sätt att engagera sig som medarbetare. Jag känner mig delaktig och kan vara med och påverka.«a man löper är att bolaget man tecknat dem i går i konkurs. Annars får man alltid igen sina pengar. Å andra sidan, om du köper konvertibler i ett bolag du själv är anställd i blir situationen ganska knepig, berättar Daniel Hummel. För om bolaget går i konkurs förlorar du inte bara pengarna du satte i konvertiblerna utan även din inkomst. Samtidigt som du har kvar din skuld till banken. Denna risk eliminerades alltså med Swedbanks återköpsgaranti. Med återköpsgarantin förbinder sig Swedbank att själva lösa in lånet om en sådan situation skulle uppstå. Även de anställda i Peab Industri har erbjudits en liknande finansiering och garanti av Nordea. Och uppenbarligen är det väldigt många av de anställda inom både Peab och Peab Industri som tror på sina företag och utgår ifrån att aktien kommer att stiga. För konvertibelprogrammet lockade så många att det nästan övertecknades två gånger. I Peab var det 41 procent av de anställda som tecknade sig och motsvarande siffra i Peab Industri var 42 procent. Ett intresse och engagemang som överraskade även Daniel Hummel. Det här är väldigt bra siffror. Vi har gjort många program genom åren och det är mycket sällan det blir en så här pass hög anslutningsgrad. anne-lie Ekenberg, 38, arbetar på Peab Bildrift i Förslöv Minnesord Vi är många vänner som oroat följt Stefan Paulssons kamp mot sin obotliga sjukdom. På morgonen den 21 februari fick han lugnt somna in i närvaro av sin familj. Stefan hade under sitt alltför korta liv på ett naturligt sätt hunnit skaffa sig många, många vänner. Vi var därför många, långt utanför familjekretsen, som också oroades och dagligen led med Stefan och hans närmast anhöriga under den ojämna kampen. Att Stefan omgärdades av så många vänner berodde på många orsaker och då inte minst därför att han begåvats med ett oerhört stort hjärta som var fyllt med omsorg och engagemang för allt och alla omkring honom. Stefan var som person en utmärkt kombination av realist och entreprenör som hela tiden stod med båda fötterna stabilt på jorden. För Stefan fanns inga problem utan bara lösningar. Om Stefan just nu stått vid min sida är jag helt övertygad om att han skulle sagt ungefär så här till alla oss som nu sörjer honom: Kom ihåg att döden ingenting betyder, jag har ju bara dragit mig tillbaks till ett annat rum. Allt vad vi har varit för varandra, det är vi fortfarande, vad ni skall göra är att tala till och om mig som ni alltid brukade. Håll sorgen borta från er röst och skratta tillsammans som vi alltid brukade göra. Jag förutsätter att jag kan fortsätta vara en del av vår vardag, livet betyder ju detsamma för oss alla. Livet går vidare därför att det är ett måste, det som skett med mig är ju bara ett tillfälligt avbrott i vår gemenskap, jag väntar på er alla förr eller senare alldeles här i närheten. Det var precis så här jag upplevde Stefan efter att ha haft glädjen att arbetat med, rest med och stått honom nära under mer än hälften av hans alltför korta liv. B bengt Madsen fd VD och styrelseordförande i Peab 8 PEABJOURNALEN 1/2008

9 profilen Stefan Björck Text: Bella Danowsky Ny som inköpschef och nygammal Peab-anställd I december 2007 fick Peab en ny inköpschef på koncernnivå, i och med att Stefan Björck började på nytt inom Peab. De senaste sju åren har han arbetat på annat håll, men dessförinnan var han anställd på Peab i 20 år. Det nya jobbet tycker han ska bli mycket spännande. Liksom så många andra, har Stefan gått den långa vägen i byggbranschen. Med studierna på Tekniska högskolan i Lund i ryggen, börjande Stefan på Wihlborgbyggen, som köptes upp av Peab i början av talet. Efter några år som arbetsledare, flyttade han in på kontoret, jobbade med planering och inköp och avancerade till arbetschef. Så småningom blev han under regionchefen ansvarig för Bostadsavdelningen i Malmö gick flyttlasset till Linköping, där han blev regionchef. Han bor kvar i staden sedan dess. År 2000 gick Stefan över till NCC som regionchef på deras maskinsida. Han deltog i bildandet av Altima, en egen koncern inom NCC för maskinuthyrning, där han blev VD för den svenska verksamheten. Koncernen, som omfattade Sverige, Norge, Danmark, Finland och de baltiska staterna, delades ut till aktieägarna och introducerades på börsen. Som VD blev Stefan djupt involverad i arbetet med börsintroduktionen. Altima köptes 2004 upp av finska Ramirent och fram tills Stefan slutade 2007, hade han dubbla roller; dels som teknikchef, dels som distriktschef. Peabs förfrågan kom vid rätt tidpunkt; jag var redo att pröva något nytt, förklarar Stefan Björck. Min första uppgift som inköpschef blir att utveckla en koncerngemensam inköpsstrategi. Det är ett viktigt uppdrag som inte bara rör ledningen, utan hela organisationen ända ut i linjeverksamheten. Uppdraget innefattar bland annat att göra upp en sortimentsstrategi och att träffa Ålder 53 Familj Christina, hans fru samt barnen Therese 20 år och Fredrik 17 år Bor I Linköping Senast lästa bok Innan döden kom, av Elisabeth George Reser gärna till Soliga golfresmål, till exempel Spanien och till svenska fjällen för utförsskidåkning under vinterhalvåret Äter gärna Husmanskost Fritidsintressen Golf, har en motorbåt som familjen gärna åker ut i. övergripande avtal. Målet är att, där det går, möjliggöra volymbeställningar samt viss standardisering och enhetlighet. Vidare gäller det att skapa ännu större köptrohet till avtalen. Det är viktigt att vi verkligen håller de avtal vi träffar med våra leverantörer. Här är samspelet mellan linjeorganisationen och våra leverantörer av största betydelse. Vår kund finns framför allt i linjen inte på ledningsnivå och därför gäller det också att kommunicera ut besluten och få med sig hela organisationen i arbetet. Bland mina uppgifter ingår också att titta på en ny försörjningsstrategi, undersöka i hur stor utsträckning vi använder de avtal vi har, vad som saknas, etc. Tankarna är inte nya, utan arbetet startade redan innan Stefan började. Han vill gärna utveckla dem och ser framför sig en framtida organisation med inköpschefer som ansvarar för olika produktområden. Som exempel nämner han Bostad, Byggservice och Anläggning. Bostad har redan kommit igång med detta, liksom Indirekt material. Här finns inköpschefer med uppgift att samordna och köpa in material som är likadant för hela produktområdet, oavsett geografisk region. Målet är att genom utvecklade strategiska inköp sänka de totala inköpskostnaderna. Det som är allra viktigast är dock att linjen blir delaktig i inköpsarbetet, betonar Stefan. Stefan Björck trivs med att vara tillbaka på Peab i sin nya roll som inköpschef på koncernnivå. Till hjälp i det kommande arbetet har en strategi med formaliserat inköpssätt arbetats fram. Den kallas PIL (Peab Inköpsledning) och presenteras för organisationen under våren Att återkomma till Peab var väldigt trevligt, säger Stefan glatt. Det känns nästan som om jag inte varit härifrån alls och har förstås gjort att jag kommit snabbt in i jobbet. Riktigt kul är, att även om företaget vuxit väldigt snabbt, så finns mitt gamla kontaktnät kvar, liksom många gamla kolleger. Det underlättar det framtida samarbetet! PEABJOURNALEN 1/2008 9

10 finland Peab Seicon växer på Finlands bostadsmarknad Vid fusionen mellan Peab och Seicon för fyra år sedan togs det strategiska beslutet att satsa kraftigt på egen bostads produktion. Föresatsen har visat sig vara riktig och bolaget har blivit en betydande bostadsbyggare i Finland. Förra året fick 830 finska familjer ett nytt hem genom Peabs försorg. Nu satsar man på att öka varumärkets styrka ytterligare och därmed ta ännu fler marknadsandelar. Text: Hans Ramel Foto: Sisustaja-lehti Finland är ett av de minst urbana länderna i västra Europa. På senare tid har emellertid bostadsbyggandet koncentrerats kraftigt till huvudstadsregionen och de största städerna vilket ökat efterfrågan på bostäder där. Men det är inte bara urbaniseringen som får efterfrågan att öka. Ytterligare en faktor är att den stora generation som föddes efter andra världskriget nu går i pension. Pensionärerna är pigga och företagsamma och många av dem har både sommarstuga och villa. Nu väljer en hel del att flytta från villan till en lägenhet eller ett radhus. Sommarstugan är något man inte vill avstå ifrån. Hård konkurrens om tomtmark Konkurrensen om tomtmark inom de största stadsområdena är hård. Bostadsbyggare, som har varit länge i branschen, har förvärvat sina tomter under årtionden. Denna situation har tvingat oss att utveckla olika samarbetsmodeller, konstaterar Antti Peltoniemi, vd för Peab Seicon Oy. I många projekt fungerar ett omfattande, allmännyttigt samfund som bostadsbyggande samarbetspartner. Det kan till exempel vara en stiftelse eller ett andelslag. Samarbetet innebär att man delar risker för prisökningar och bostadsförsäljning, men också att man skaffar sig ökad erfarenhet genom partnershipavtal. Våra partners lär oss mycket och genom detta samarbete har vi tillägnat oss deras förståelse av den finska bostadsmarknaden, som de i sin tur har lärt sig under årtionden, förklarar Antti Peltoniemi. Enligt honom har de finska konsumenterna blivit mer krävande under de senaste åren. Kanske vi som folk börjar likna svenskarna mer i detta avseende. Allteftersom Finland har blivit mera välmående ökar kraven på individuella lösningar från bostadsköparna, konstaterar han. 10 PEABJOURNALEN 1/2008

11 » kanske vi som folk börjar likna svenskarna mer i detta avseende. Allteftersom Finland har blivit mera välmående ökar kraven på individuella lösningar från bostadsköparna.«a antti Peltoniemi, vd för Peab Seicon Oy PEABJOURNALEN 1/

12 finland»m ålsättningen är tydlig: Efter mässmånaden ska en mycket större andel finländare veta att Peab Seicon är en betydande bostadsbyggare.«bostad Ab Seinäjoen Kultakanta i Södra Österbotten blev färdigt i början av Bostad Ab Helsingin Kanavanneito är det första färdiga bostadsprojektet i Eastend, Helsingfors. Peab Seicon Oy bygger 100 småhus till Eastend. En hederssak att bygga bostäder Att bygga hem är en hederssak för oss. Bostadsköparna betalar våra löner. Vi sätter just nu igång ett projekt kring kundhantering som heter Aha!. Jag hoppas projektet kan leda till att kundförståelsen ökar ännu mer, säger Antti Peltoniemi. Peab Seicon är inte tillnärmelsevis så känt som de bostadsbyggare som varit i branschen i flera årtionden. Antti Peltoniemi menar att kundernas förtroende kommer att växa i takt med att igenkänningsgraden för varumärket ökar. Som tur är på kort sikt så har vi synbara projekt som uppmärksammas i media, berättar Antti Peltoniemi. Projektet Eastend i Helsingfors tilldelades nyligen priset Byggandets Ros 2007 för sin unika arkitektur. Peab Seicon har också ett intressant projekt på en liten ö kallad Svedjeholm. Här uppför man mer än 20 bostäder med hög standard, på en tomt med egen strand. Som grannar till dessa bostäder bor F1- världsmästaren Kimi Räikkönen och föräldrarna till den andra världsmästaren Mika Häkkinen. Bolaget har också ett utmanande projekt framför sig i Seinäjoki i Södra Österbotten. Där är man ansvarig för planering och byggande av en ny, komplett stadsdel. Ett omfattande arbete som varar i åtminstone sex till åtta år. Ovanstående projekt tillhör ju förstås ovanligheterna, men de skapar uppmärksamhet för Peab Seicon och stärker därigenom varumärket. Bostadsmässan i Vasa Ett av Finlands mest populära sommarevenemang anordnas nästa sommar i Södra Österbotten. Då reser över finländare till Vasa, där den årliga bostadsmässan arrangeras. Evenemanget anordnas i en ny stad varje år och man bygger varje gång cirka 60 utställningsbostäder på mässområdet. Vi håller på att bygga två flervåningshus till mässområdet i Vasa och av dessa kommer fem bostäder att inredas. Målsättningen är tydlig: Efter mässmånaden ska en mycket större andel finländare veta att Peab Seicon är en betydande bostadsbyggare. Peab Journalen kommer att berätta mer om bostadsmässan i Vasa i följande nummer. 12 PEABJOURNALEN 1/2008

13 ny på jobbet Det är spännande att vara ny på jobbet, oavsett vilken arbetsplats man börjar på. Peab är en av Sveriges större arbetsgivare och varje vecka är det många som upplever den spända förväntan det innebär att träffa sina nya arbets kamrater för första gången. PeabJournalen har tagit tre nyanställda på pulsen. Text: Hans Ramel Diana Hansson Pär Almer Per Tjernström Yrkestitel: Maskinförare, TMA-bil Ålder: 34 Bor: I Gråbo Arbetsplats: Driftområde Landvetter Fritidsintresse: Barn, motor cykel, löpning Aktuellt projekt: Olika från dag till dag Yrkestitel: Projektchef Ålder: 47 Bor: Utanför Gävle Arbetsplats: Peab Gävle Fritidsintresse: Sjö, fiske och trädgård Aktuellt projekt: En handelsplats som heter Valbo köpstad Yrkestitel: Arbetsledare Ålder: 28 Bor: Norrköping Arbetsplats: Peab Norrköping Fritidsintresse: Familj, hunden, renovering av det egna huset Aktuellt projekt: Multisportarena i Norrköping Vad gjorde du tidigare? Jag arbetade på Ragnsells där jag körde olika typer av sopbilar. Det är ett tungt jobb men jag tyckte att det var riktigt roligt. Det bästa var kundkontakten. Tyvärr fanns det inte mycket utvecklingsmöjligheter så därför hoppade jag på det här jobbet istället och hittills har det varit väldigt givande. Vad gör du om dagarna? Jag åker runt och besiktigar de 56 mil väg som vi är ansvariga för. Vi kontrollerar vägräcken och vägskyltar, lagar vägen där den är trasig och tar bort tappad last och döda djur. Vi ställer också upp bilen och stänger av körfält vid trafikolyckor och vägarbeten. Det är ett väldigt varierande jobb och man vet aldrig vad man får ta itu med. Uppskattar bilisterna att ni sköter vägen? Nja, oftast känns det som om de tycker att vi är jobbiga och stör när vi försöker förbättra trafikmiljön för dem. Folk kör fort och det gäller att ha koll hela tiden och aldrig vända ryggen mot trafiken. Vad är din drivkraft på jobbet? Det är spännande att få lösa problem som dyker upp med de resurser man har tillgängliga. Det är inte alltid man har rätt verktyg med sig och då får man improvisera. Vad gjorde du innan du började jobba på Peab? Jag var projektchef på Veidekke. Innan dess arbetade jag på Peab anläggning, mellan 2000 och Varför bytte du till Peab? I min tidigare tjänst reste jag mycket. Min nya tjänst på Peab innebär att jag kan jobba närmare hemmet vilket känns skönt eftersom jag kan umgås mer med min familj nu. Vad gör du en vanlig arbetsdag? Min arbetsdag innehåller ganska mycket administration. Jag jobbar med en hel del olika projekt samtidigt och i varje projekt ska projektledare, kunder, underentreprenörer och andra intressenter helst arbeta åt samma håll. Så det blir många möten. Varför trivs du i byggbranschen? Jag har trevliga kollegor. Vi har en bra stämning och byggbranschen är kul eftersom det hela tiden dyker upp nya projekt med nya problem som ska lösas. Inget projekt är någonsin det andra likt. Varför valde du byggbranschen? Både min pappa och min farfar jobbar och har jobbat i branschen så det föll sig fullständigt naturligt. När jag gick i skolan jobbade jag extra på byggen. Nu är jag utbildad byggnadsingenjör. Varför just Peab? Tidigare arbetade jag på en annan byggfirma i Linköping. Jag blev kontaktad av Peab inför ett stort bygge och erbjöds att byta vilket jag gjorde. Hur har den första tiden varit? Det har varit bra. Det är stor skillnad mot min tidigare arbetsplats. Här känner man verkligen att det satsas på personalen. Det är trevlig gemenskap, bra stämning och bra struktur. Vad arbetar du med just nu? Vi bygger en helt ny Multisportarena i Norrköping. Det kommer att finnas utrymme för basket, handboll och friidrott. Basketlaget kommer att ha den nya hallen som hemmaarena. Vad är din drivkraft på jobbet? Jag har trevliga arbetskamrater och jobbet är intressant och varierande. Att få ta sig an nya utmaningar och vara med om att förverkliga projekt är också viktiga drivkrafter. PEABJOURNALEN 1/

14 malmö Malmö ska långt om länge få en ny, efterlängtad akutklinik och dessutom en ny infektionsklinik. Uppdraget, som gäller både om- och tillbyggnad, har gått till Peab. Text: Bella Danowsky Malmös akutklinik En cirkelrund byggnad ska hysa Malmös nya akutintag tillsammans med ny infektionsklinik. Fotomontage: Arkitektföretaget C.F. Møller, Aarhus Danmark. Det har byggts mycket på UMAS Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus de senaste åren. Ett halvdussin nya vård- och forskningsbyggnader står nu färdiga och Peab har varit med i flera av projekten. Det är till fördel för oss att ha erfarenhet från andra stora byggen på sjukhusområdet, framhåller arbetschefen, Ola Ohlsson, som själv deltagit i ett flertal av dem. Att få entreprenaduppdrag från Regionfastigheter, som ingår i Region Skåne, är en grannlaga process, som bland annat innefattar ett krävande anbudsarbete. En stor del av förplaneringen för projektet sker i samband med anbudsarbetet, säger Ola. Här görs till exempel tidplaner och annat upp. Under byggtiden är samarbetet med Regionfastigheter mycket nära. De får kontinuerlig ekonomisk redovisning och har dessutom full insyn i våra leverantörsfakturor osv. Nära samarbete med uppdragsgivaren Som entreprenör sitter vi med i projekteringen. Vi kan därmed redan i ett tidigt skede lämna synpunkter på ritningar och planer, så att resultatet blir så bra som möjligt. Målet är att bygga så billigt som möjligt till rätt kvalitet och inköpen görs i nära samarbete med Regionfastigheter. En morot är att om vi går under angivet riktpris för projektet, delar Peab och Regionfastigheter på besparingen. Arbetet med schaktning och förberedelse av grunden för den nya byggnaden inleddes i början av februari Senare samma 14 PEABJOURNALEN 1/2008

15 Ola Ohlsson.» Vi har flera stora utmaningar framför oss. Det handlar ju om att bygga om i ett sjukhusområde där patienter och ambulanser hela tiden måste kunna komma till utan hinder.«byggs om och till månad startar betongarbetena i källaren. Projektet är tvådelat och består dels av en ny, cirkelrund byggnad med källare och sju våningsplan, dels en total ombyggnad av den intilliggande, nuvarande akutkliniken. När den nya byggnaden är färdig, kommer den att rymma både delar av akutmottagningen och en helt ny infektionsklinik. Nybygget omfattar kvm och ombyggnationen kvm. Komplicerad tidplan Projektet startar med nybyggnadsdelen och när den nya byggnaden kommit några våningar upp, flyttar akutmottagningen provisoriskt in på de två nedersta våningarna, förklarar Ola. Den inflyttningen beräknas gå igång från den 1 november Parallellt med att vi bygger vidare på den nya byggnaden, blåser vi ur den gamla akutkliniken helt och bygger om där. Akutkliniken beräknas sedan kunna flytta tillbaka igen drygt ett år senare, det vill säga i januari Slutligen kompletterar vi den nya byggnaden, som beräknas bli helt färdigställd i slutet av augusti Kontraktsumman för Peabs del är på 605 miljoner kronor, men Regionfastigheters budget för hela projektet ligger på 860 miljoner kronor, fortsätter han. I den summan ingår även inredning och teknisk utrustning. Stora utmaningar väntar Vi har flera stora utmaningar framför oss, konstaterar Ola. Det handlar ju om att bygga om i ett sjukhusområde där patienter och ambulanser hela tiden måste kunna komma till utan hinder. I bygget av en infektionsklinik ingår bland annat vårdutrymmen för isolering av patienter med smittsamma sjukdomar. Detta ställer mycket höga krav på lufttäthet i rummen. Detaljutförandet, med anslutningar och genomföringar måste vara helt säkra. Vi kommer att bygga upp ett antal provrum, som blir exakta kopior av patientrum på infektionskliniken med tillhörande kringutrymmen. Detta för att verksamheten dels ska kunna testa att planerna fungerar i verkligheten och uppfyller deras krav, dels för att ge oss möjlighet att öva på själva utförandet. Erfarenheterna tar vi sedan med oss när vi ska bygga klart de riktiga rummen. PEABJOURNALEN 1/

16 Full och Att konjunkturen skulle vara på väg att mattas av är ingenting som märks i Fyrstads- och Skaraborgsregionen. Här avlöser projekten varandra och intresset från både kommuner och allmänhet är större än någonsin. Det gör att Peab har bråda dagar för att ta vara på de möjligheter som dyker upp. Text: Johan Bergquist 16 PEABJOURNALEN 1/2008

17 fyrstad och skaraborg fart i Fyrstad Skaraborg Fyrstadsregionen utgörs bland annat av orter som Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. Och Skaraborg omfattar bland annat Skövde, Lidköping och Mariestad. Tillsammans bildar de ett område som ligger lite i skuggan av Göteborg och som vanligtvis inte brukar komma på tal när man diskuterar expansiva tillväxtregioner. Men det handlar mer om att de inte alltid ligger i fas med konjunkturen, så som den definieras i Stockholm. Vi är ju lite mer landet här, säger Anders Torslid, projektutvecklare på Peab. Det gör att vi ligger lite efter i konjunkturen. Så när de börjar prata om inbromsning i Stockholm då har vi fått upp farten här. Men det är inte den enda förklaringen. Att Trollhättan nu har fått en boom i byggandet har till exempel flera anledningar. En är den satsning på att förstärka infrastrukturen, genom att bland annat bygga en fyrfilig motorväg hela vägen till Göteborg, som den förra regeringen beslutade om. Anledningen var att förmå GM att behålla sin fabrik för tillverkningen av Saab i Trollhättan. Detta blev positivt även för Peab som för närvarande är i full färd med att bygga en av etapperna av vägen. I Trollhättepaketet ingick även att järnvägen skulle få dubbelspår, ett projekt som Peab också är delaktig i. Den satsningen har dragit upp intresset för Trollhättan, säger Patrik Lindström, projektutvecklare på Peab. Men Trollhättan har även gynnats på andra sätt. Högskolan Väst som tidigare var lokaliserad till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan bestämde sig för några år sedan att koncentrera sin verksamhet. Valet föll på Trollhättan, vilket innebär att de andra delarna nu flyttat dit. Mitt i staden bygger Peab ett stort campus för cirka studenter och intill byggs 246 egenutveck ade studentlägenheter, där en av huskropparna är 16 våningar. Hela projektet kommer att stå klart under Det kommer att bli ett nytt inslag i Trollhättan och förändra stadens karaktär på ett positivt sätt, menar Patrik Lindström. I Trollhättan planerar Peab att bygga 300 bostäder på en förvärvad industrifastighet på Innovatumområdet. Med sitt läge precis intill Trollhättans Slussar och med utsikt över Göta älv är det ett spännande projekt som skapar en ny attraktiv stadsdel. Men framgången beror också på att Peab målmedvetet arbetat för att både få in och skapa nya intressanta projekt. Ett arbete som gjort att de idag har en välfylld projektportfölj i hela regionen. Det viktiga för att skapa framgångsrika projekt är läget, och Bohuslän har många intressanta havsnära platser som marknaden efterfrågar, säger Anders Torslid. Ett exempel är Udden i Hunnebostrand där vi planerar att bygga 34 bostadsrätter och 25 hyresrätter precis vid havet. Bland annat ingår cirka 90 båtplatser i hamnen precis nedanför. PEABJOURNALEN 1/

18 fyrstad och skaraborg» tanken var att skapa ett alternativ för unga människor som vill köpa en villaliknande bostad. Men också för äldre personer som säljer villan men ännu inte vill flytta till en lägenhet inne i centrum.«kirten i Trollhättan Bostadsrätter med naturlig villakänsla På området Kirten utanför Trollhättan har Peab sedan millennieskiftet byggt ett antal bostäder. Den senaste etappen är Brf Strömslund, som består av sju flerbostadshus med 28 attraktiva bostadsrätter, ritade med villan som förebild. De har balkonger i två vädersträck och uteplatser i bottenplan, vilket ger dem en unik eget hus känsla. Tanken var att skapa ett alternativ för unga människor som vill köpa en villa- liknande bostad, berättar Patrik Lindström. Men också för äldre personer som säljer villan men ännu inte vill flytta till en lägenhet inne i centrum. Trots att både kvaliteten och standarden är hög lyckades man hålla en bra prisnivå på bostäderna. Något som uppenbarligen var uppskattat, för redan ett år innan inflyttning var samtliga lägenheter sålda.» tången har blivit ett mycket populärt bostad s- område i Strömstad, bland annat genom sin närhet både till centrum och till vattnet.«kv Svärdsliljan i Strömstad Nära vatten och stad Precis vid Strömsvattnet som mynnar ut i Västerhavet ligger bostadsområdet Tången. Här har Peab tidigare byggt hyresrätter. Det aktuella projektet, Kvarteret Svärdsliljan, består av 36 bostadsrätter. Alla lägenheterna har balkonger som vetter ut mot Strömsvattnet och standarden är hög med parkett, klinkers och en komplett uppsättning vit varor. Tången har blivit ett mycket populärt bostadsområde i Strömstad, bland annat genom sin närhet både till centrum och till vattnet. Men det är inte bara Strömstadborna som sett kvaliteterna. Även en stor andel norrmän har flyttat hit. Norrmännen är mycket aktiva på bostadsmarknaden här i Strömstad, berättar Patrik Lindström. De kommer på våra visningar och informationsträffar, och i vissa fall har även vi varit där och träffat intresserade kunder. 18 PEABJOURNALEN 1/2008

19 fyrstad och skaraborg» och med sin invändiga takhöjd på fyra meter och den gamla karaktären ansåg vi att den hade alla de goda egenskaper som krävs för ett boende med livskvalitet.«gamla läroverket i Mariestad Kulturminnesmärkt livskvalitet Mitt i centrala Mariestad ligger en gammal byggnad som under många år fungerat som skola. När kommunen la den i malpåse fick Peab upp ögonen för den charmiga gamla byggnaden från Och eftersom kommunen inte såg någon möjlighet att använda den fick Peab möjlighet att köpa den. Vi såg potentialen direkt, säger Anders Torslid. Den ligger mitt i Gamla stan och har utsikt över Vänern. Och med sin invändiga takhöjd på fyra meter och den gamla karaktären ansåg vi att den hade alla de goda egenskaper som krävs för ett boende med livskvalitet. Nu har Peab omvandlat den till 23 bostadsrätter där mycket av de gamla kvaliteterna är bevarade. Eftersom byggnadens utsida är kulturminnesmärkt skedde renoveringen i samarbete med Länsmuseet. Bland annat innebar det att man inte kunde bygga balkonger, vilket var möjligt på den del av huset som byggdes till under 1930-talet. Lösningen blev istället inverterade balkonger, berättar Anders Torslid. Eftersom fönstren var så stora byggde vi en yta innanför som blev som en slags vinterträdgård. Samtidigt är den fullt isolerad och uppvärmd så den går att använda som ett vanligt rum om man vill. Husets befintliga förutsättningar har medfört att lägenheterna blivit förhållandevis stora, genomsnittslägenheten är på 115 kvm och den största på 203 kvm. Sista inflyttningen skedde i januari och alla lägenheter utom en är såld, vilket ändå får anses som en framgång. Vi gjorde en medveten chansning när det gällde prisnivån, säger Anders Torslid. Mariestad har varit stillastående sedan boomen i slutet på 1980-talet. Vi gjorde bedömningen att vi nu kunde sätta ett betydligt högre pris än vad som tidigare ansetts möjligt i och med att projektet hade speciella kvaliteter. En strategi som gått ännu bättre än vad vi vågat hoppas på. PEABJOURNALEN 1/

20 Medvin Nu ska Vänerns och Västerhavets blåst tas till vara på och bli förnyelsebar elenergi. Peab bygger fundament till tio vindkraftverk på Vänern och två i Lysekil. Själva fastsättningen görs med en för vindkraftverk annorlunda teknik. Text: Karin Lilja Peab anläggning Karlstad genomför just nu parallellt två större vindkraftsverksprojekt där metoderna liknar varandra, men förutsättningarna är mycket olika. Det första projektet, som ska resultera i två vindkraftverk, genomförs på fast mark i anslutning till ett industriområde i Lysekil, nära två befintliga vindkraftverk. Det andra, som ska bli tio vindkraftverk, placeras mitt ute på Gässlingegrundet, ungefär sex kilometer från fastlandet i blåsiga Vänern. Varje kraftverk kommer att ha en effekt om tre megawatt. I Lysekil är det första gången i Sverige som så stora verk monteras, säger arbetsledare Christer Lidman. Grundläggningsidén, både i Lysekil och på Vänern, är att betongfundamenten spänns fast mot berget. Då kan berget ta upp krafterna från tornen, så att det står stadigt. Peab har även uppdraget att förlägga kablarna ut till vindkraftverken och att binda ihop parken ute på grundet. Denna del omfattar ungefär 60 kilometer kabel i Vänernprojektet. Alla metoder är kända, traditionella metoder, berättar platschef Fredrik Jansson. Men det där att spänna fast ringen är unikt för att vara vindkraftverk. Inför byggstarten av båda projekten gjordes mycket noggranna geotekniska undersökningar med provborrningar, för att se om det alls gick att spänna fast vindkraftverken som planerat. Men det gick bra, och bygget kunde starta. I Lysekil är grundläggningsarbetet redan färdigt. Arbetet började i augusti 2007 och blev klart under senhösten. De två vindkraftverken kommer att monteras senare i vår. Till sommaren kommer det att snurra för fullt, säger Christer Lidman. De nya vindkraftverken i Lysekil kommer att bli 90 meter höga. Blåsigt på Vänern Att det blåser mycket på Vänern är naturligtvis bra för de färdiga vindkraftverken, men det gör dem vanskliga att montera. Varje moment hanteras med största yrkesskicklighet. 20 PEABJOURNALEN 1/2008

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 2 JUNI 2010 UNG OCH LOVANDE Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O Logistikansvarig ser fördelar med trånga

Läs mer

Han värnar det goda boendet

Han värnar det goda boendet PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2005 Peab bygger för Ikea i nord och syd Hög tillväxt för Peab i Solna Generations- växling en framtidsfråga Han värnar det

Läs mer

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

energilösning i världsklass

energilösning i världsklass ett magasin om och från Stockholm waterfront waterfront#1 Stockholm Waterfront ger drömmarna liv I ett land där mycket är lagom märks Stockholms stads vision för år 2030 litet extra ett Stockholm i världsklass.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

M Ä N N I S K O R N A

M Ä N N I S K O R N A MÄNNISKORNA BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB 2005 1 2 3 Det är en årsberättelse. Och en slags historia om relationer. Den handlar om ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag: Byggnadsfi rman Ernst Rosén.

Läs mer

Fokus. Julkaninen på byggbesök Sidan. Blandad bostadsbild. Jessicas idéer blev helt kvarter. Social kompetens i verktygslådan

Fokus. Julkaninen på byggbesök Sidan. Blandad bostadsbild. Jessicas idéer blev helt kvarter. Social kompetens i verktygslådan En tidning för oss på Skanska Sverige #6 2012 Fokus Blandad bostadsbild Skanska bygger bostäder över hela landet, men bäst fart på försäljningen är det i Göteborg. Sidan 6 Jessicas idéer blev helt kvarter

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Västra Hamnen där Malmö möter havet FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF Sommar i Västra Hamnen sidan 2 Varvsstaden ska bli en mötesplats för alla malmöbor

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Viktiga händelser under 2009 3. VD har ordet 4. Marknad 6. Finansieringsmodell 10. Miljö 11. Affärsmodell 12. Projekt & fastigheter 15

Viktiga händelser under 2009 3. VD har ordet 4. Marknad 6. Finansieringsmodell 10. Miljö 11. Affärsmodell 12. Projekt & fastigheter 15 A L M E q u i t y a b å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 I N N E H Å L L Viktiga händelser under 2009 3 VD har ordet 4 Marknad 6 Finansieringsmodell 10 Miljö 11 Affärsmodell 12 Projekt & fastigheter 15

Läs mer

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4

Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 Årsredovisning 2013 Innehåll SID ÅRET I KORTHET BESQAB I KORTHET VD-ORD 2 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 4 FINANSIELLA MÅL 5 STRATEGI 6 AFFÄRSMODELL 8 BESQABS MARKNAD 10 MÅLGRUPP OCH KUNDER 12

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer