Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé"

Transkript

1 tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2008 Ny kongresshall Stockholm får efterlängtad kongresshall sid 3 16 Konvertibler en succé Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé sid 7 8 Cliffton expanderar Cliffton etablerar sig i Norrland sid 24 25

2 TIDNING FÖR PEABS OCH PEAB INDUSTRIS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 1 MARS 2008 sid 3 16 sid 7 8 sid ledare NY KONGRESSHALL Stockholm får efterlängtad kongresshall När vi nu summerar 2007 står det klart att det varit ytterligare ett starkt och givande år på den svenska byggmarknaden. Vi kan glädjas åt att de flesta enheterna i Peab och Peab Industri redovisar förbättrade marginaler, och stabil orderingång. Peabs årsbokslut blev väl mottaget och det är tydligt att våra förtroendeentreprenader uppskattas allt mer av våra kunder. När vi kommer tidigt in i projekten, blir det effektivare inköp, färre mellanhänder och lägre slutpris. Även Peab Industri presenterade ett starkt bokslut, trots att företagets första tid som börsbolag präglats av oron på den internationella finansmarknaden. Tillväxten på den svenska byggmarknaden under 2007 beräknas till ca sju procent. Det är möjligt att tillväxten dämpas något under innevarande år, men min uppfattning är att både Peab och Peab Industri kommer att ha lika mycket att göra i år, som ifjol. Vi har dock märkt viss avmattning under andra halvan av 2007 främst på försäljningen av nya bostäder. Detta beror förmodligen på den internationella kreditoron, och den höjda räntan. Men den svenska ekonomin är i grunden stark och det finns fortfarande ett stort behov av nyproducerade bostäder. Det finns även en stor efterfrågan på infrastrukturtjänster såsom nyproduktion och underhåll av vägar och järnvägar. Under hösten 2007 genomförde vi en omfattande medarbetarundersökning; Handslaget. Anledningen till att vi gjorde» Men den svenska ekonomin är i grunden stark och det finns fortfarande ett stort behov av nyproducerade bostäder.«ännu ett givande byggår detta är att kartlägga vad i vår verksamhet som kan förbättras och var förbättringspotentialen finns. Eftersom vi gjorde en motsvarande undersökning under våren 2006, har vi nu tillgång till ett intressant jämförelsematerial. Det är mycket som fungerar bra i vår verksamhet, men vi har också identifierat områden och segment, där vi måste förbättra oss, som exempelvis arbetsmiljö och säkerhet. Trots att vi har tydliga och väl genomarbetade säkerhetsföreskrifter, inträffar tillbud och olyckor alltför ofta på våra arbetsplatser. Detta är inte acceptabelt och vi har alla ett ansvar för att förändra felaktiga attityder och brist på respekt. Vi kommer att anstränga oss till det yttersta för att komma till rätta med säkerhetsfrågorna. Under slutet av 2007 erbjöds Peabs och Peab Industris anställda att teckna konvertibler i de båda företagen. Mer än 41 procent av personalen nappade på erbjudandet och jag är mycket glad över den framtidstro som finns hos oss. Att våra anställda vill bli delägare i det egna företaget, är ett positivt tecken som tyder på ett sunt engagemang. Mer information om konverteringsutfallet finns på sidan 7. Mats Paulsson VD Peab Styrelseordförande Peab Industri KONVERTIBLER EN SUCCÉ Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé CLIFFTON EXPANDERAR Cliffton etablerar sig i Norrland innehåll 1/08 Stokholm får efterlängtad kongresshall.. 3 Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé... 7 Profilen Stefan Björck ny inköpschef. 9 Peab Seicon växer på Finlands bostadsmarknad Ny på jobbet Malmös akutklinik byggs om och till.. 14 Full fart i Fyrstad och Skaraborg Medvind för ny energi Lyxigt hotell öppnar i Nääs fabriker Cliffton etablerar sig i Norrland Peab bygger landmärket Oslo Z Peab Industri expanderar i Norge Utbyggnad ger ökad kapacitet på Skandinaviska Byggelement Analys av Anders Haskel Peab bokslutskommuniké Peab Industri bokslutskommuniké.. 34 Krönika Förklaringar/Bortförklaringar. 36 Peab är ett av Nordens ledande företag inom byggoch anläggning. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka anställda och en omsättning överstigande 30 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. Peab Industri är en ledande producent av produkter och tjänster med inriktning mot den nordiska byggoch anläggningsmarknaden. Verksamheten bedrivs inom de tre kompletterande områdena Maskiner, Produkter och Tjänster. peabjournalen är en tidning för Peabs och Peab Industris anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Fax E-post Internet Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR/CC, Repro och tryck Holmbergs, Malmö. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till eller Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 1/2008

3 stockholm Stockholm får efterlängtad kongresshall Ett nytt spännande inslag i Stockholms stadsbild är på väg att ta form. När Stockholm Waterfront står färdigt år 2010 har Stockholm begåvats med en ny, efterlängtad kongresshall, ett fyrstjärnigt hotell och ett kontorshus med utsikt över Riddarfjärden. Och för Peab är projektet, med en entreprenadsumma på hela 1,4 miljarder, det största enskilda projekt de någonsin haft. Text: Johan Bergquist PEABJOURNALEN 1/2008 3

4 stockholm» När Stockholm Waterfront står färdigt kommer Stockholm att ha en ny stor anläggning med kapacitet för alla typer av sammankomster och evenemang«trots sin ställning som ekonomiskt nav och ledande finans- och kulturcentrum har Stockholm under många år saknat en modern och central anläggning för internationella kongresser, symposier och events. Därför aktualiserade Stockholm Stad för några år sedan de länge uppskjutna planerna på ett nytt kongresscenter på den outnyttjade tomten vid Klara Sjö, där Postens tidigare sorteringscentral låg. Efter att ha utlyst en tävling utsåg Stockholm Stad i maj 2006 CarVal Investors och NIAM Fund III tillsammans med Jarl Asset Management AB som vinnare. Deras bidrag var ritat av White Arkitekter AB och bestod av tre enheter: en kongresshall med tillhörande festvåning, ett hotell med 418 rum samt ett kontorskomplex om cirka kvm bruttoarea. Ett år senare fick Peab en förfrågan om att bygga kontorshuset och lämnade ett anbud. Därefter lämnades ett anbud på hotelldelen i början av juni. I det läget hade beställarkonsortiet redan inlett förhandlingar med en annan part, så vi förlängde giltighetstiden på våra anbud, berättar Claes Rising, Regionchef på Peab. Men när de andra förhandlingarna körde fast tog de åter kontakt med oss i september. Diskussionerna ledde fram till en avsiktsförklaring som skrevs i början av oktober och den 6 november tecknades slutligen kontrakten när Peab tagit fram ett pris även för kongressdelen. Det största enskilda projektet i Peabs historia Men redan från början ansåg beställarkonsortiet att Peab var den mest lämpliga entreprenören att ta hand om detta. De sa att vi var deras Dreamteam som byggare, säger Claes Rising. Anledningen att vi ändå åkte ut i första vändan var att vi inte kunde lämna ett tillräckligt konkurrenskraftigt fast pris på hela projektet. Men det berodde på att materialpriserna just då rusade i höjden och därmed hade vi svårt att garantera något. I de förnyade diskussionerna förde Peab och beställarkonsortiet ett resonemang kring hur riskerna för prishöjningar kunde hanteras. Resultatet blev att entreprenaden för 4 PEABJOURNALEN 1/2008

5 » sammantaget blir det en entreprenadsumma på 1,4 miljarder vilket är det största enskilda projekt som Peab haft någonsin.«c claes Rising, Regionchef på Peab PEABJOURNALEN 1/2008 5

6 stockholm Platschef Tommy Westrén framför Postens gamla sorteringscentral där rivningsarbetena pågår för fullt.» Man har också satsat på att hålla hög klass på teknikfunktioner som säkerhet, IT och klimatanläggning.«hotellet gjordes till utförarandeentreprenad vilket minskade vår risk, säger Claes Rising. Därmed kommer Peab att bygga kontorshuset med en bruttoyta på kvm och en entreprenadsumma på 450 miljoner kronor som en totalentreprenad där Peab både projekterar och bygger. Hotellet och kongressanläggningen för 420 miljoner kronor respektive 530 miljoner kronor byggs som utförarande entreprenader. Sammantaget blir det en entreprenadsumma på 1,4 miljarder vilket är det största enskilda projekt som Peab haft någonsin. Det gör det också till ett av de största projekten i Stockholm under lång tid. Hotellet och kongressanläggningen har redan förvärvats av det norska försäkringsbolaget Vital och ett tjugoårigt hyresavtal är tecknat med Rezidor som operatör. Kontorskomplexet är köpt av det tyska försäkringsbolaget MEAG, som kommer att tillträda fastigheten sommaren 2009 då kontorsbygget i ett basutförande, exklusive hyresgästanpassningar, är klart. Uthyrningen kommer att skötas av Jones Lang LaSalle. Ett nytt landmärke vid Riddarfjärden När Stockholm Waterfront står färdigt kommer Stockholm att ha en ny stor anläggning med kapacitet för alla typer av sammankomster och evenemang. Byggnaden rymmer en större kongresshall för såväl lokala som internationella evenemang. Lokalen kommer att få en flexibel utformning som tillåter att den utnyttjas för allt från utställningar och konserter till bolagsstämmor, internationella kongresser och konferenser. Dessutom kommer det att finnas ett antal små och mellanstora mötesrum för alla typer av sammankomster. Kongresskomplexet inrymmer även en större festvåning med plats för upp till gäster samt ett utbud av restauranger som förmår att klara tillströmningen vid större evenemang. Hotellbyggnaden i Stockholm Waterfront kommer att erbjuda boende på en av Stockholms mest centrala adresser. Med sitt läge precis vid Centralstationen får hotellgästerna nära till shopping, kultur, nöjen och kommunikationer. Dessutom ger hotellet en möjlighet till ett praktiskt och bekvämt boende för deltagarna i de evenemang som anordnas i kongresscentret. Hotellet kommer att bestå av 418 rum som alla erbjuder en anslående vy över Riddarfjärden och Stockholms stadshus. Hotellkomplexet kommer också att ha restaurang, barer och umgängesytor. Själva kontorskomplexet utgörs av sammanlagt kvm effektiva och flexibla kontorsytor. Byggnaden, som präglas av en stram och elegant glasfasad, består av 11 plan på vardera kvm. Husets läge och utformning garanterar bra dagsljus under hela året och med en takhöjd på 2,7 meter skapas en luftig och öppen känsla. I entréplanet kommer det även att finnas ytor för butiker, restaurang, gym och träningshallar och en inomhusparkering i husets nedre plan. Man har också satsat på att hålla hög klass på teknikfunktioner som säkerhet, IT och klimatanläggning. En utmaning att bygga Projektet i sig innebär en hel del utmaningar. Fastigheten ska byggas mitt i city med en stor trafikled precis intill. Det gör att det finns minimalt med utrymme runt området. Något som ställer mycket stora krav på logistiken. Det är betydande mängder material som ska dit, det är trots allt Stockholms största byggprojekt, berättar Claes Rising. Därför har vi anställt speciella logistikexperter bara för att hantera detta. Men även konstruktionsmässigt är bygget en utmaning genom sin komplexitet. Stommarna är avancerade stål- och betongkonstruktioner och kraven på utformningen är speciella. Dessutom kommer byggnaderna att ha helt nya typer av energisparlösningar som är mycket avancerade. Bland annat kommer fastigheterna att ta värme ur Klara sjö, berättar Claes Rising. Målet är att de framtida behoven av inköpt energi ska bli minimala. För närvarande pågår rivningsarbetena och grundförstärkning, en entreprenad som handlades upp redan innan Peab kom in i bilden och där man enbart har ett samordningsansvar. Själva bygget väntas komma igång i april-maj i år och först ut blir kontorsdelen. 6 PEABJOURNALEN 1/2008

7 konvertibler Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé Under hösten erbjöds de anställda i Peab och Peab Industri att teckna konvertibler. Uppslutningen var så stor att konvertibeln övertecknades nästan två gånger.»jag har nog sällan varit med om ett liknande intresse«, säger Daniel Hummel på Swedbank som höll i konver tibelprogrammet. Text: Johan Bergquist Att köpa konvertibler i ett företag innebär i princip att du under en begränsad tid lånar ut pengar till bolaget. Skillnaden är att du, när lånet löper ut, kan välja om du vill få tillbaks pengarna eller i stället väljer aktier i bolaget till ett förutbestämt värde, konverteringskursen eller det nominella värdet. Det innebär att man kan göra en rejäl vinst om aktien har gått upp mycket under» Jag jobbar ju i firman och då tycker jag att man ska vara delägare. Och förr eller senare går ju aktiekursen upp.«b börje Franzén, 63, Arbetsledare på Stockholm Entreprenad tiden, eftersom man har köpt dem till lägre pris, säger Daniel Hummel. Erbjudandet om att teckna konvertibler i Peab riktades under tiden 26 november 12 december 2007 till alla anställda i Peab och Peab Industri. Konvertibelprogrammet bestod av två delar. Det ena emitterades av Peab Industri och uppgick till totalt cirka 400 miljoner kronor och det andra emitterades av Peab och uppgick till cirka 600 miljoner kronor. Erbjudandet riktades till de anställda i respektive bolag i Sverige, Norge och Finland, berättar Daniel Hummel. Samtidigt erbjöds konvertiblerna även korsvis, så att de anställda i det ena bolaget också kunde teckna i det andra. Båda konvertiblerna erbjöds till liknande PEABJOURNALEN 1/2008 7

8 konvertibler» Jag tror på Peab. Jag ser det som en möjlighet till utveckling både för före taget och för mig själv.«eva-lena Nordek, 44, projektutvecklings chef på Peab Region Bostad i Växjö villkor eftersom bolagens aktiekurser för tillfället var rätt lika. Det nominella värdet på Peabs konvertibler var 68 kronor och 66 kronor för Peab Industri. Båda konvertiblerna löper på samma ränta, 5,44 procent. Förmånlig finansiering I anslutning till programmet erbjöd Swedbank alla anställda i Peab att finansiera förvärvet av konvertiblerna. Lånet har samma räntebas och samma löptid som konvertiblerna. Skillnaden mellan räntan på konvertiblerna och Swedbanks ränta är endast 0,25 procent. Det innebär att om du lånade kronor till konvertiblerna blir din nettokostnad inte mer än 250 kronor per år för lånet, säger Daniel Hummel. I denna kostnad ingår dessutom en återköpsgaranti. Att köpa konvertibler är egentligen ganska tryggt. Den enda risk» Jag tycker att det är ett bra sätt att engagera sig som medarbetare. Jag känner mig delaktig och kan vara med och påverka.«a man löper är att bolaget man tecknat dem i går i konkurs. Annars får man alltid igen sina pengar. Å andra sidan, om du köper konvertibler i ett bolag du själv är anställd i blir situationen ganska knepig, berättar Daniel Hummel. För om bolaget går i konkurs förlorar du inte bara pengarna du satte i konvertiblerna utan även din inkomst. Samtidigt som du har kvar din skuld till banken. Denna risk eliminerades alltså med Swedbanks återköpsgaranti. Med återköpsgarantin förbinder sig Swedbank att själva lösa in lånet om en sådan situation skulle uppstå. Även de anställda i Peab Industri har erbjudits en liknande finansiering och garanti av Nordea. Och uppenbarligen är det väldigt många av de anställda inom både Peab och Peab Industri som tror på sina företag och utgår ifrån att aktien kommer att stiga. För konvertibelprogrammet lockade så många att det nästan övertecknades två gånger. I Peab var det 41 procent av de anställda som tecknade sig och motsvarande siffra i Peab Industri var 42 procent. Ett intresse och engagemang som överraskade även Daniel Hummel. Det här är väldigt bra siffror. Vi har gjort många program genom åren och det är mycket sällan det blir en så här pass hög anslutningsgrad. anne-lie Ekenberg, 38, arbetar på Peab Bildrift i Förslöv Minnesord Vi är många vänner som oroat följt Stefan Paulssons kamp mot sin obotliga sjukdom. På morgonen den 21 februari fick han lugnt somna in i närvaro av sin familj. Stefan hade under sitt alltför korta liv på ett naturligt sätt hunnit skaffa sig många, många vänner. Vi var därför många, långt utanför familjekretsen, som också oroades och dagligen led med Stefan och hans närmast anhöriga under den ojämna kampen. Att Stefan omgärdades av så många vänner berodde på många orsaker och då inte minst därför att han begåvats med ett oerhört stort hjärta som var fyllt med omsorg och engagemang för allt och alla omkring honom. Stefan var som person en utmärkt kombination av realist och entreprenör som hela tiden stod med båda fötterna stabilt på jorden. För Stefan fanns inga problem utan bara lösningar. Om Stefan just nu stått vid min sida är jag helt övertygad om att han skulle sagt ungefär så här till alla oss som nu sörjer honom: Kom ihåg att döden ingenting betyder, jag har ju bara dragit mig tillbaks till ett annat rum. Allt vad vi har varit för varandra, det är vi fortfarande, vad ni skall göra är att tala till och om mig som ni alltid brukade. Håll sorgen borta från er röst och skratta tillsammans som vi alltid brukade göra. Jag förutsätter att jag kan fortsätta vara en del av vår vardag, livet betyder ju detsamma för oss alla. Livet går vidare därför att det är ett måste, det som skett med mig är ju bara ett tillfälligt avbrott i vår gemenskap, jag väntar på er alla förr eller senare alldeles här i närheten. Det var precis så här jag upplevde Stefan efter att ha haft glädjen att arbetat med, rest med och stått honom nära under mer än hälften av hans alltför korta liv. B bengt Madsen fd VD och styrelseordförande i Peab 8 PEABJOURNALEN 1/2008

9 profilen Stefan Björck Text: Bella Danowsky Ny som inköpschef och nygammal Peab-anställd I december 2007 fick Peab en ny inköpschef på koncernnivå, i och med att Stefan Björck började på nytt inom Peab. De senaste sju åren har han arbetat på annat håll, men dessförinnan var han anställd på Peab i 20 år. Det nya jobbet tycker han ska bli mycket spännande. Liksom så många andra, har Stefan gått den långa vägen i byggbranschen. Med studierna på Tekniska högskolan i Lund i ryggen, börjande Stefan på Wihlborgbyggen, som köptes upp av Peab i början av talet. Efter några år som arbetsledare, flyttade han in på kontoret, jobbade med planering och inköp och avancerade till arbetschef. Så småningom blev han under regionchefen ansvarig för Bostadsavdelningen i Malmö gick flyttlasset till Linköping, där han blev regionchef. Han bor kvar i staden sedan dess. År 2000 gick Stefan över till NCC som regionchef på deras maskinsida. Han deltog i bildandet av Altima, en egen koncern inom NCC för maskinuthyrning, där han blev VD för den svenska verksamheten. Koncernen, som omfattade Sverige, Norge, Danmark, Finland och de baltiska staterna, delades ut till aktieägarna och introducerades på börsen. Som VD blev Stefan djupt involverad i arbetet med börsintroduktionen. Altima köptes 2004 upp av finska Ramirent och fram tills Stefan slutade 2007, hade han dubbla roller; dels som teknikchef, dels som distriktschef. Peabs förfrågan kom vid rätt tidpunkt; jag var redo att pröva något nytt, förklarar Stefan Björck. Min första uppgift som inköpschef blir att utveckla en koncerngemensam inköpsstrategi. Det är ett viktigt uppdrag som inte bara rör ledningen, utan hela organisationen ända ut i linjeverksamheten. Uppdraget innefattar bland annat att göra upp en sortimentsstrategi och att träffa Ålder 53 Familj Christina, hans fru samt barnen Therese 20 år och Fredrik 17 år Bor I Linköping Senast lästa bok Innan döden kom, av Elisabeth George Reser gärna till Soliga golfresmål, till exempel Spanien och till svenska fjällen för utförsskidåkning under vinterhalvåret Äter gärna Husmanskost Fritidsintressen Golf, har en motorbåt som familjen gärna åker ut i. övergripande avtal. Målet är att, där det går, möjliggöra volymbeställningar samt viss standardisering och enhetlighet. Vidare gäller det att skapa ännu större köptrohet till avtalen. Det är viktigt att vi verkligen håller de avtal vi träffar med våra leverantörer. Här är samspelet mellan linjeorganisationen och våra leverantörer av största betydelse. Vår kund finns framför allt i linjen inte på ledningsnivå och därför gäller det också att kommunicera ut besluten och få med sig hela organisationen i arbetet. Bland mina uppgifter ingår också att titta på en ny försörjningsstrategi, undersöka i hur stor utsträckning vi använder de avtal vi har, vad som saknas, etc. Tankarna är inte nya, utan arbetet startade redan innan Stefan började. Han vill gärna utveckla dem och ser framför sig en framtida organisation med inköpschefer som ansvarar för olika produktområden. Som exempel nämner han Bostad, Byggservice och Anläggning. Bostad har redan kommit igång med detta, liksom Indirekt material. Här finns inköpschefer med uppgift att samordna och köpa in material som är likadant för hela produktområdet, oavsett geografisk region. Målet är att genom utvecklade strategiska inköp sänka de totala inköpskostnaderna. Det som är allra viktigast är dock att linjen blir delaktig i inköpsarbetet, betonar Stefan. Stefan Björck trivs med att vara tillbaka på Peab i sin nya roll som inköpschef på koncernnivå. Till hjälp i det kommande arbetet har en strategi med formaliserat inköpssätt arbetats fram. Den kallas PIL (Peab Inköpsledning) och presenteras för organisationen under våren Att återkomma till Peab var väldigt trevligt, säger Stefan glatt. Det känns nästan som om jag inte varit härifrån alls och har förstås gjort att jag kommit snabbt in i jobbet. Riktigt kul är, att även om företaget vuxit väldigt snabbt, så finns mitt gamla kontaktnät kvar, liksom många gamla kolleger. Det underlättar det framtida samarbetet! PEABJOURNALEN 1/2008 9

10 finland Peab Seicon växer på Finlands bostadsmarknad Vid fusionen mellan Peab och Seicon för fyra år sedan togs det strategiska beslutet att satsa kraftigt på egen bostads produktion. Föresatsen har visat sig vara riktig och bolaget har blivit en betydande bostadsbyggare i Finland. Förra året fick 830 finska familjer ett nytt hem genom Peabs försorg. Nu satsar man på att öka varumärkets styrka ytterligare och därmed ta ännu fler marknadsandelar. Text: Hans Ramel Foto: Sisustaja-lehti Finland är ett av de minst urbana länderna i västra Europa. På senare tid har emellertid bostadsbyggandet koncentrerats kraftigt till huvudstadsregionen och de största städerna vilket ökat efterfrågan på bostäder där. Men det är inte bara urbaniseringen som får efterfrågan att öka. Ytterligare en faktor är att den stora generation som föddes efter andra världskriget nu går i pension. Pensionärerna är pigga och företagsamma och många av dem har både sommarstuga och villa. Nu väljer en hel del att flytta från villan till en lägenhet eller ett radhus. Sommarstugan är något man inte vill avstå ifrån. Hård konkurrens om tomtmark Konkurrensen om tomtmark inom de största stadsområdena är hård. Bostadsbyggare, som har varit länge i branschen, har förvärvat sina tomter under årtionden. Denna situation har tvingat oss att utveckla olika samarbetsmodeller, konstaterar Antti Peltoniemi, vd för Peab Seicon Oy. I många projekt fungerar ett omfattande, allmännyttigt samfund som bostadsbyggande samarbetspartner. Det kan till exempel vara en stiftelse eller ett andelslag. Samarbetet innebär att man delar risker för prisökningar och bostadsförsäljning, men också att man skaffar sig ökad erfarenhet genom partnershipavtal. Våra partners lär oss mycket och genom detta samarbete har vi tillägnat oss deras förståelse av den finska bostadsmarknaden, som de i sin tur har lärt sig under årtionden, förklarar Antti Peltoniemi. Enligt honom har de finska konsumenterna blivit mer krävande under de senaste åren. Kanske vi som folk börjar likna svenskarna mer i detta avseende. Allteftersom Finland har blivit mera välmående ökar kraven på individuella lösningar från bostadsköparna, konstaterar han. 10 PEABJOURNALEN 1/2008

11 » kanske vi som folk börjar likna svenskarna mer i detta avseende. Allteftersom Finland har blivit mera välmående ökar kraven på individuella lösningar från bostadsköparna.«a antti Peltoniemi, vd för Peab Seicon Oy PEABJOURNALEN 1/

12 finland»m ålsättningen är tydlig: Efter mässmånaden ska en mycket större andel finländare veta att Peab Seicon är en betydande bostadsbyggare.«bostad Ab Seinäjoen Kultakanta i Södra Österbotten blev färdigt i början av Bostad Ab Helsingin Kanavanneito är det första färdiga bostadsprojektet i Eastend, Helsingfors. Peab Seicon Oy bygger 100 småhus till Eastend. En hederssak att bygga bostäder Att bygga hem är en hederssak för oss. Bostadsköparna betalar våra löner. Vi sätter just nu igång ett projekt kring kundhantering som heter Aha!. Jag hoppas projektet kan leda till att kundförståelsen ökar ännu mer, säger Antti Peltoniemi. Peab Seicon är inte tillnärmelsevis så känt som de bostadsbyggare som varit i branschen i flera årtionden. Antti Peltoniemi menar att kundernas förtroende kommer att växa i takt med att igenkänningsgraden för varumärket ökar. Som tur är på kort sikt så har vi synbara projekt som uppmärksammas i media, berättar Antti Peltoniemi. Projektet Eastend i Helsingfors tilldelades nyligen priset Byggandets Ros 2007 för sin unika arkitektur. Peab Seicon har också ett intressant projekt på en liten ö kallad Svedjeholm. Här uppför man mer än 20 bostäder med hög standard, på en tomt med egen strand. Som grannar till dessa bostäder bor F1- världsmästaren Kimi Räikkönen och föräldrarna till den andra världsmästaren Mika Häkkinen. Bolaget har också ett utmanande projekt framför sig i Seinäjoki i Södra Österbotten. Där är man ansvarig för planering och byggande av en ny, komplett stadsdel. Ett omfattande arbete som varar i åtminstone sex till åtta år. Ovanstående projekt tillhör ju förstås ovanligheterna, men de skapar uppmärksamhet för Peab Seicon och stärker därigenom varumärket. Bostadsmässan i Vasa Ett av Finlands mest populära sommarevenemang anordnas nästa sommar i Södra Österbotten. Då reser över finländare till Vasa, där den årliga bostadsmässan arrangeras. Evenemanget anordnas i en ny stad varje år och man bygger varje gång cirka 60 utställningsbostäder på mässområdet. Vi håller på att bygga två flervåningshus till mässområdet i Vasa och av dessa kommer fem bostäder att inredas. Målsättningen är tydlig: Efter mässmånaden ska en mycket större andel finländare veta att Peab Seicon är en betydande bostadsbyggare. Peab Journalen kommer att berätta mer om bostadsmässan i Vasa i följande nummer. 12 PEABJOURNALEN 1/2008

13 ny på jobbet Det är spännande att vara ny på jobbet, oavsett vilken arbetsplats man börjar på. Peab är en av Sveriges större arbetsgivare och varje vecka är det många som upplever den spända förväntan det innebär att träffa sina nya arbets kamrater för första gången. PeabJournalen har tagit tre nyanställda på pulsen. Text: Hans Ramel Diana Hansson Pär Almer Per Tjernström Yrkestitel: Maskinförare, TMA-bil Ålder: 34 Bor: I Gråbo Arbetsplats: Driftområde Landvetter Fritidsintresse: Barn, motor cykel, löpning Aktuellt projekt: Olika från dag till dag Yrkestitel: Projektchef Ålder: 47 Bor: Utanför Gävle Arbetsplats: Peab Gävle Fritidsintresse: Sjö, fiske och trädgård Aktuellt projekt: En handelsplats som heter Valbo köpstad Yrkestitel: Arbetsledare Ålder: 28 Bor: Norrköping Arbetsplats: Peab Norrköping Fritidsintresse: Familj, hunden, renovering av det egna huset Aktuellt projekt: Multisportarena i Norrköping Vad gjorde du tidigare? Jag arbetade på Ragnsells där jag körde olika typer av sopbilar. Det är ett tungt jobb men jag tyckte att det var riktigt roligt. Det bästa var kundkontakten. Tyvärr fanns det inte mycket utvecklingsmöjligheter så därför hoppade jag på det här jobbet istället och hittills har det varit väldigt givande. Vad gör du om dagarna? Jag åker runt och besiktigar de 56 mil väg som vi är ansvariga för. Vi kontrollerar vägräcken och vägskyltar, lagar vägen där den är trasig och tar bort tappad last och döda djur. Vi ställer också upp bilen och stänger av körfält vid trafikolyckor och vägarbeten. Det är ett väldigt varierande jobb och man vet aldrig vad man får ta itu med. Uppskattar bilisterna att ni sköter vägen? Nja, oftast känns det som om de tycker att vi är jobbiga och stör när vi försöker förbättra trafikmiljön för dem. Folk kör fort och det gäller att ha koll hela tiden och aldrig vända ryggen mot trafiken. Vad är din drivkraft på jobbet? Det är spännande att få lösa problem som dyker upp med de resurser man har tillgängliga. Det är inte alltid man har rätt verktyg med sig och då får man improvisera. Vad gjorde du innan du började jobba på Peab? Jag var projektchef på Veidekke. Innan dess arbetade jag på Peab anläggning, mellan 2000 och Varför bytte du till Peab? I min tidigare tjänst reste jag mycket. Min nya tjänst på Peab innebär att jag kan jobba närmare hemmet vilket känns skönt eftersom jag kan umgås mer med min familj nu. Vad gör du en vanlig arbetsdag? Min arbetsdag innehåller ganska mycket administration. Jag jobbar med en hel del olika projekt samtidigt och i varje projekt ska projektledare, kunder, underentreprenörer och andra intressenter helst arbeta åt samma håll. Så det blir många möten. Varför trivs du i byggbranschen? Jag har trevliga kollegor. Vi har en bra stämning och byggbranschen är kul eftersom det hela tiden dyker upp nya projekt med nya problem som ska lösas. Inget projekt är någonsin det andra likt. Varför valde du byggbranschen? Både min pappa och min farfar jobbar och har jobbat i branschen så det föll sig fullständigt naturligt. När jag gick i skolan jobbade jag extra på byggen. Nu är jag utbildad byggnadsingenjör. Varför just Peab? Tidigare arbetade jag på en annan byggfirma i Linköping. Jag blev kontaktad av Peab inför ett stort bygge och erbjöds att byta vilket jag gjorde. Hur har den första tiden varit? Det har varit bra. Det är stor skillnad mot min tidigare arbetsplats. Här känner man verkligen att det satsas på personalen. Det är trevlig gemenskap, bra stämning och bra struktur. Vad arbetar du med just nu? Vi bygger en helt ny Multisportarena i Norrköping. Det kommer att finnas utrymme för basket, handboll och friidrott. Basketlaget kommer att ha den nya hallen som hemmaarena. Vad är din drivkraft på jobbet? Jag har trevliga arbetskamrater och jobbet är intressant och varierande. Att få ta sig an nya utmaningar och vara med om att förverkliga projekt är också viktiga drivkrafter. PEABJOURNALEN 1/

14 malmö Malmö ska långt om länge få en ny, efterlängtad akutklinik och dessutom en ny infektionsklinik. Uppdraget, som gäller både om- och tillbyggnad, har gått till Peab. Text: Bella Danowsky Malmös akutklinik En cirkelrund byggnad ska hysa Malmös nya akutintag tillsammans med ny infektionsklinik. Fotomontage: Arkitektföretaget C.F. Møller, Aarhus Danmark. Det har byggts mycket på UMAS Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus de senaste åren. Ett halvdussin nya vård- och forskningsbyggnader står nu färdiga och Peab har varit med i flera av projekten. Det är till fördel för oss att ha erfarenhet från andra stora byggen på sjukhusområdet, framhåller arbetschefen, Ola Ohlsson, som själv deltagit i ett flertal av dem. Att få entreprenaduppdrag från Regionfastigheter, som ingår i Region Skåne, är en grannlaga process, som bland annat innefattar ett krävande anbudsarbete. En stor del av förplaneringen för projektet sker i samband med anbudsarbetet, säger Ola. Här görs till exempel tidplaner och annat upp. Under byggtiden är samarbetet med Regionfastigheter mycket nära. De får kontinuerlig ekonomisk redovisning och har dessutom full insyn i våra leverantörsfakturor osv. Nära samarbete med uppdragsgivaren Som entreprenör sitter vi med i projekteringen. Vi kan därmed redan i ett tidigt skede lämna synpunkter på ritningar och planer, så att resultatet blir så bra som möjligt. Målet är att bygga så billigt som möjligt till rätt kvalitet och inköpen görs i nära samarbete med Regionfastigheter. En morot är att om vi går under angivet riktpris för projektet, delar Peab och Regionfastigheter på besparingen. Arbetet med schaktning och förberedelse av grunden för den nya byggnaden inleddes i början av februari Senare samma 14 PEABJOURNALEN 1/2008

15 Ola Ohlsson.» Vi har flera stora utmaningar framför oss. Det handlar ju om att bygga om i ett sjukhusområde där patienter och ambulanser hela tiden måste kunna komma till utan hinder.«byggs om och till månad startar betongarbetena i källaren. Projektet är tvådelat och består dels av en ny, cirkelrund byggnad med källare och sju våningsplan, dels en total ombyggnad av den intilliggande, nuvarande akutkliniken. När den nya byggnaden är färdig, kommer den att rymma både delar av akutmottagningen och en helt ny infektionsklinik. Nybygget omfattar kvm och ombyggnationen kvm. Komplicerad tidplan Projektet startar med nybyggnadsdelen och när den nya byggnaden kommit några våningar upp, flyttar akutmottagningen provisoriskt in på de två nedersta våningarna, förklarar Ola. Den inflyttningen beräknas gå igång från den 1 november Parallellt med att vi bygger vidare på den nya byggnaden, blåser vi ur den gamla akutkliniken helt och bygger om där. Akutkliniken beräknas sedan kunna flytta tillbaka igen drygt ett år senare, det vill säga i januari Slutligen kompletterar vi den nya byggnaden, som beräknas bli helt färdigställd i slutet av augusti Kontraktsumman för Peabs del är på 605 miljoner kronor, men Regionfastigheters budget för hela projektet ligger på 860 miljoner kronor, fortsätter han. I den summan ingår även inredning och teknisk utrustning. Stora utmaningar väntar Vi har flera stora utmaningar framför oss, konstaterar Ola. Det handlar ju om att bygga om i ett sjukhusområde där patienter och ambulanser hela tiden måste kunna komma till utan hinder. I bygget av en infektionsklinik ingår bland annat vårdutrymmen för isolering av patienter med smittsamma sjukdomar. Detta ställer mycket höga krav på lufttäthet i rummen. Detaljutförandet, med anslutningar och genomföringar måste vara helt säkra. Vi kommer att bygga upp ett antal provrum, som blir exakta kopior av patientrum på infektionskliniken med tillhörande kringutrymmen. Detta för att verksamheten dels ska kunna testa att planerna fungerar i verkligheten och uppfyller deras krav, dels för att ge oss möjlighet att öva på själva utförandet. Erfarenheterna tar vi sedan med oss när vi ska bygga klart de riktiga rummen. PEABJOURNALEN 1/

16 Full och Att konjunkturen skulle vara på väg att mattas av är ingenting som märks i Fyrstads- och Skaraborgsregionen. Här avlöser projekten varandra och intresset från både kommuner och allmänhet är större än någonsin. Det gör att Peab har bråda dagar för att ta vara på de möjligheter som dyker upp. Text: Johan Bergquist 16 PEABJOURNALEN 1/2008

17 fyrstad och skaraborg fart i Fyrstad Skaraborg Fyrstadsregionen utgörs bland annat av orter som Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil. Och Skaraborg omfattar bland annat Skövde, Lidköping och Mariestad. Tillsammans bildar de ett område som ligger lite i skuggan av Göteborg och som vanligtvis inte brukar komma på tal när man diskuterar expansiva tillväxtregioner. Men det handlar mer om att de inte alltid ligger i fas med konjunkturen, så som den definieras i Stockholm. Vi är ju lite mer landet här, säger Anders Torslid, projektutvecklare på Peab. Det gör att vi ligger lite efter i konjunkturen. Så när de börjar prata om inbromsning i Stockholm då har vi fått upp farten här. Men det är inte den enda förklaringen. Att Trollhättan nu har fått en boom i byggandet har till exempel flera anledningar. En är den satsning på att förstärka infrastrukturen, genom att bland annat bygga en fyrfilig motorväg hela vägen till Göteborg, som den förra regeringen beslutade om. Anledningen var att förmå GM att behålla sin fabrik för tillverkningen av Saab i Trollhättan. Detta blev positivt även för Peab som för närvarande är i full färd med att bygga en av etapperna av vägen. I Trollhättepaketet ingick även att järnvägen skulle få dubbelspår, ett projekt som Peab också är delaktig i. Den satsningen har dragit upp intresset för Trollhättan, säger Patrik Lindström, projektutvecklare på Peab. Men Trollhättan har även gynnats på andra sätt. Högskolan Väst som tidigare var lokaliserad till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan bestämde sig för några år sedan att koncentrera sin verksamhet. Valet föll på Trollhättan, vilket innebär att de andra delarna nu flyttat dit. Mitt i staden bygger Peab ett stort campus för cirka studenter och intill byggs 246 egenutveck ade studentlägenheter, där en av huskropparna är 16 våningar. Hela projektet kommer att stå klart under Det kommer att bli ett nytt inslag i Trollhättan och förändra stadens karaktär på ett positivt sätt, menar Patrik Lindström. I Trollhättan planerar Peab att bygga 300 bostäder på en förvärvad industrifastighet på Innovatumområdet. Med sitt läge precis intill Trollhättans Slussar och med utsikt över Göta älv är det ett spännande projekt som skapar en ny attraktiv stadsdel. Men framgången beror också på att Peab målmedvetet arbetat för att både få in och skapa nya intressanta projekt. Ett arbete som gjort att de idag har en välfylld projektportfölj i hela regionen. Det viktiga för att skapa framgångsrika projekt är läget, och Bohuslän har många intressanta havsnära platser som marknaden efterfrågar, säger Anders Torslid. Ett exempel är Udden i Hunnebostrand där vi planerar att bygga 34 bostadsrätter och 25 hyresrätter precis vid havet. Bland annat ingår cirka 90 båtplatser i hamnen precis nedanför. PEABJOURNALEN 1/

18 fyrstad och skaraborg» tanken var att skapa ett alternativ för unga människor som vill köpa en villaliknande bostad. Men också för äldre personer som säljer villan men ännu inte vill flytta till en lägenhet inne i centrum.«kirten i Trollhättan Bostadsrätter med naturlig villakänsla På området Kirten utanför Trollhättan har Peab sedan millennieskiftet byggt ett antal bostäder. Den senaste etappen är Brf Strömslund, som består av sju flerbostadshus med 28 attraktiva bostadsrätter, ritade med villan som förebild. De har balkonger i två vädersträck och uteplatser i bottenplan, vilket ger dem en unik eget hus känsla. Tanken var att skapa ett alternativ för unga människor som vill köpa en villa- liknande bostad, berättar Patrik Lindström. Men också för äldre personer som säljer villan men ännu inte vill flytta till en lägenhet inne i centrum. Trots att både kvaliteten och standarden är hög lyckades man hålla en bra prisnivå på bostäderna. Något som uppenbarligen var uppskattat, för redan ett år innan inflyttning var samtliga lägenheter sålda.» tången har blivit ett mycket populärt bostad s- område i Strömstad, bland annat genom sin närhet både till centrum och till vattnet.«kv Svärdsliljan i Strömstad Nära vatten och stad Precis vid Strömsvattnet som mynnar ut i Västerhavet ligger bostadsområdet Tången. Här har Peab tidigare byggt hyresrätter. Det aktuella projektet, Kvarteret Svärdsliljan, består av 36 bostadsrätter. Alla lägenheterna har balkonger som vetter ut mot Strömsvattnet och standarden är hög med parkett, klinkers och en komplett uppsättning vit varor. Tången har blivit ett mycket populärt bostadsområde i Strömstad, bland annat genom sin närhet både till centrum och till vattnet. Men det är inte bara Strömstadborna som sett kvaliteterna. Även en stor andel norrmän har flyttat hit. Norrmännen är mycket aktiva på bostadsmarknaden här i Strömstad, berättar Patrik Lindström. De kommer på våra visningar och informationsträffar, och i vissa fall har även vi varit där och träffat intresserade kunder. 18 PEABJOURNALEN 1/2008

19 fyrstad och skaraborg» och med sin invändiga takhöjd på fyra meter och den gamla karaktären ansåg vi att den hade alla de goda egenskaper som krävs för ett boende med livskvalitet.«gamla läroverket i Mariestad Kulturminnesmärkt livskvalitet Mitt i centrala Mariestad ligger en gammal byggnad som under många år fungerat som skola. När kommunen la den i malpåse fick Peab upp ögonen för den charmiga gamla byggnaden från Och eftersom kommunen inte såg någon möjlighet att använda den fick Peab möjlighet att köpa den. Vi såg potentialen direkt, säger Anders Torslid. Den ligger mitt i Gamla stan och har utsikt över Vänern. Och med sin invändiga takhöjd på fyra meter och den gamla karaktären ansåg vi att den hade alla de goda egenskaper som krävs för ett boende med livskvalitet. Nu har Peab omvandlat den till 23 bostadsrätter där mycket av de gamla kvaliteterna är bevarade. Eftersom byggnadens utsida är kulturminnesmärkt skedde renoveringen i samarbete med Länsmuseet. Bland annat innebar det att man inte kunde bygga balkonger, vilket var möjligt på den del av huset som byggdes till under 1930-talet. Lösningen blev istället inverterade balkonger, berättar Anders Torslid. Eftersom fönstren var så stora byggde vi en yta innanför som blev som en slags vinterträdgård. Samtidigt är den fullt isolerad och uppvärmd så den går att använda som ett vanligt rum om man vill. Husets befintliga förutsättningar har medfört att lägenheterna blivit förhållandevis stora, genomsnittslägenheten är på 115 kvm och den största på 203 kvm. Sista inflyttningen skedde i januari och alla lägenheter utom en är såld, vilket ändå får anses som en framgång. Vi gjorde en medveten chansning när det gällde prisnivån, säger Anders Torslid. Mariestad har varit stillastående sedan boomen i slutet på 1980-talet. Vi gjorde bedömningen att vi nu kunde sätta ett betydligt högre pris än vad som tidigare ansetts möjligt i och med att projektet hade speciella kvaliteter. En strategi som gått ännu bättre än vad vi vågat hoppas på. PEABJOURNALEN 1/

20 Medvin Nu ska Vänerns och Västerhavets blåst tas till vara på och bli förnyelsebar elenergi. Peab bygger fundament till tio vindkraftverk på Vänern och två i Lysekil. Själva fastsättningen görs med en för vindkraftverk annorlunda teknik. Text: Karin Lilja Peab anläggning Karlstad genomför just nu parallellt två större vindkraftsverksprojekt där metoderna liknar varandra, men förutsättningarna är mycket olika. Det första projektet, som ska resultera i två vindkraftverk, genomförs på fast mark i anslutning till ett industriområde i Lysekil, nära två befintliga vindkraftverk. Det andra, som ska bli tio vindkraftverk, placeras mitt ute på Gässlingegrundet, ungefär sex kilometer från fastlandet i blåsiga Vänern. Varje kraftverk kommer att ha en effekt om tre megawatt. I Lysekil är det första gången i Sverige som så stora verk monteras, säger arbetsledare Christer Lidman. Grundläggningsidén, både i Lysekil och på Vänern, är att betongfundamenten spänns fast mot berget. Då kan berget ta upp krafterna från tornen, så att det står stadigt. Peab har även uppdraget att förlägga kablarna ut till vindkraftverken och att binda ihop parken ute på grundet. Denna del omfattar ungefär 60 kilometer kabel i Vänernprojektet. Alla metoder är kända, traditionella metoder, berättar platschef Fredrik Jansson. Men det där att spänna fast ringen är unikt för att vara vindkraftverk. Inför byggstarten av båda projekten gjordes mycket noggranna geotekniska undersökningar med provborrningar, för att se om det alls gick att spänna fast vindkraftverken som planerat. Men det gick bra, och bygget kunde starta. I Lysekil är grundläggningsarbetet redan färdigt. Arbetet började i augusti 2007 och blev klart under senhösten. De två vindkraftverken kommer att monteras senare i vår. Till sommaren kommer det att snurra för fullt, säger Christer Lidman. De nya vindkraftverken i Lysekil kommer att bli 90 meter höga. Blåsigt på Vänern Att det blåser mycket på Vänern är naturligtvis bra för de färdiga vindkraftverken, men det gör dem vanskliga att montera. Varje moment hanteras med största yrkesskicklighet. 20 PEABJOURNALEN 1/2008

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller.

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Upplev en fantastisk bokvalitet i en kulturskyddad park femton minuter från city. Nu öppnar sig en helt

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Januari - Mars 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Med himlen som granne. och hela staden nedanför

Med himlen som granne. och hela staden nedanför Med himlen som granne och hela staden nedanför 2 Nu förnyar vi Nordostpassagen Välkommen till Topfloor Linné Skeppsviken Fastighets AB erbjuder nu 18 st nyproducerade takvåningar mitt i centrala öteborg

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Arkitektritade hus på bästa adress I kvarteret Loket i Nynäshamn växer ett attraktivt bostadsområde fram. Nära natur, havsbad och bara ett stenkast från pendeltågssstationen

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Olikhet Berikar Av Claes Ullén

Olikhet Berikar Av Claes Ullén Olikhet Berikar Av Claes Ullén ember na 21-22 Septe Dagarn Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Omsättningen är 40 miljarder kronor och antalet anställda 15.000. CLAES ULLÉN Arbetschef

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 340 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 340 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 339 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 339 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö.

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. 12 www.byggfakta.se BYGGDE SITT EGET FLERBOSTADSHUS Byggemenskaper blir allt vanligare i Sverige. En av pionjärerna inom projektformen är Anna-Karin

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Vattnet och atmosfären

Vattnet och atmosfären Vattnet och atmosfären Platsen för en konferens är ofta avgörande, många vill byta miljö och samlas någonstans där deltagarna bjuds både inspiration och upplevelser. Gävle Konserthus är allt annat än en

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

_ f' Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun. byggentreprenader och fastighetsverksamhet.entreprenadverksamhetenomsatte 2010 ca 325

_ f' Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun. byggentreprenader och fastighetsverksamhet.entreprenadverksamhetenomsatte 2010 ca 325 N 4382) ' 'Ahl IUM." :4 AN 2011-09-05 Lysekils Kommun 453 80 Lysekil Vi har härmed nöjet att presentera följande anbud för exploatering av område söder om: Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun.

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Det är nu du ska slå till

Det är nu du ska slå till SVALKAR SIG I NERJA Håkan Eklund och sambon Anna Frånlund slog till på ett trevåningshus i Neja nära Malaga i januari i år. Och nu under sommaren har priset fallit ännu mer. Foto: Patrik Lundin Det är

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus

Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus Fredriksskans Gävles modernaste produktionshus 500-10 400 m2 Lokaler för produktion och lager Lokaler anpassade för produktion Fredriksskans är en flexibel fastighet anpassad för produktionsverksamhet

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Sydafrikansk. med andäktig vy

Sydafrikansk. med andäktig vy Sydafrikansk sensuell elegans med andäktig vy Uppdraget innehöll nästa alla utmaningar som man bara kan råka ut för som arkitekt. Kunden hade tydliga krav på sin lista. En stor trädgård på berget utan

Läs mer