Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun"

Transkript

1 Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015

2 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?... 3 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG... 4 VAD STYR AVGIFTEN?... 4 AVGIFTSUTRYMME... 5 SÅ HÄR FYLLER DU I INKOMSTFÖRFRÅGAN... 6 AVGIFTSBESLUT... 8 FÖRÄNDRADE INKOMSTER OCH UTGIFTER... 9 OMPRÖVNING AV AVGIFTEN... 9 REDUCERING AV AVGIFTEN GÖRS I FÖLJANDE FALL... 9 ÖVERKLAGAN OM PENGARNA INTE RÄCKER ÖVRIGT SAMMANSTÄLLNING AV AVGIFTER FÖR INSATSER TILL ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE KONTAKTUPPGIFTER

3 Inledning Denna broschyr vänder sig till dig som vill ha information om avgifter för hemtjänst, trygghetslarm eller särskilt boende. När du första gången beviljas insatser Det första du ska göra när du behöver hjälp är att kontakta någon av kommunens biståndshandläggare. När de har bedömt dina behov och du har blivit beviljad en insats kommer du att få en blankett som heter Inkomstförfrågan. Blanketten fyller du i och skickar in till Socialkontoret. Utifrån dina uppgifter om inkomst och boendekostnad m.m. gör vi en sammanställning, en så kallad inkomstprövning, som visar hur stort utrymme du har för att kunna betala för den hjälp du får. Denna inkomstprövning är frivillig. Om du inte vill ha en inkomstprövning så kryssar du bara för att du accepterar att betala maxtaxan. 2

4 Beräkning av avgiften enligt dina inkomster En enkel uppställning illustrerar vad en inkomstprövning innebär: Exempel. Ensamstående person över 60 år. Nettoinkomst inklusive bostadstillägg Boendekostnad Skäliga levnadskostnader enligt lag (minimibelopp) Pengar kvar att betala med (avgiftsutrymme) kr kr kr 477 kr Avgiften som du betalar per månad bestäms av vilka insatser du har, men du betalar aldrig mer än maxtaxa kr alternativt ditt avgiftsutrymme. Om du skickar in din inkomstförfrågan inom 14 dagar så får du inom ett par veckor tillbaka ett beslut om vilken avgift du ska betala. Du kan även ringa till kommunens avgiftshandläggare och få ett preliminärt besked. Vill du veta mer? Läs innehållsförteckningen och sök rätt på det som du vill veta mer om när det gäller avgifterna. Vill du veta mer om de särskilda insatserna hänvisas du till separata broschyrer om hemtjänst och särskilt boende som finns att hämta i kommunhuset eller på kommunens hemsida Under fliken Omsorg och hjälp väljer du Hjälp i hemmet eller Boende, särskilda. Du är också välkommen att ringa till Strängnäs Kommun med dina frågor, kontaktuppgifter finner du längst bak i broschyren. 3

5 Avgifter inom vård och omsorg Vad styr avgiften? Avgiften styrs av flera saker; Maxtaxa Minimibelopp Förbehållsbelopp Dessa belopp bestäms av Sveriges riksdag och regleras enligt Socialtjänstlagen. Beloppen omräknas årligen utifrån prisbasbeloppet. Maxtaxa Begreppet innebär att var du än bor i Sverige så betalar du aldrig mer för vissa insatser från kommunen än maxtaxan. Maxtaxan för 2015 är kr. Exempel på avgifter som omfattas av maxtaxan Hemtjänst, inklusive ledsagning och avlösning i hemmet Trygghetslarm Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast Förskrivning av inkontinenshjälpmedel Omvårdnad i särskilt boende Omvårdnad vid korttidsvistelse/växelvistelse Exempel på avgifter som inte omfattas av maxtaxan Hyra i särskilt boende Kost i särskilt boende Kost vid korttidsvistelse/växelvistelse Kost vid dagverksamhet Resor till och från dagverksamhet Matdistribution Minimibelopp Minsta summan som skall täcka normala levnadskostnader kallas minimibelopp. Beloppet följer konsumentverkets 4

6 riktlinjer och skall täcka kostnader för livsmedel, hälsa och hygien, läkarvård och mediciner, enklare tandvård, kläder och skor, resor, fritid, hemförsäkring, tidningar, TV och telefon samt förbrukningsvaror. Minimibeloppet kr för ensamstående 61 år och äldre kr per make för makar/reg. partner 61 år och äldre kr för ensamstående under 61 år kr per make för makar/reg. partner under 61 år För makar där ena maken bor i särskilt boende och den andra i ordinärt boende beräknas minimibeloppet som om båda vore ensamstående. Förbehållsbelopp Innan din avgift fastställs har du enligt lag rätt att få avgiften prövad mot dina inkomster. Syftet med en inkomstprövning är att säkerställa att du får pengar över för normala levnadskostnader och boendekostnader. Förbehållsbeloppet inkluderar alltså både minimibelopp och boendekostnad. I vissa fall kan du även vara berättigad till ett individuellt tillägg till ditt förbehållsbelopp, läs mer om det och boendekostnader på sidan 8. Avgiftsutrymme Underlaget för beräkningen är dina uppgifter om inkomster och utgifter. När du har skickat in blanketten Inkomstförfrågan till Socialkontoret räknar en avgiftshandläggare fram ditt avgiftsutrymme enligt nedan. Avgiftsutrymmet avgör hur mycket du kan betala i avgift. 5

7 Exempel på beräkning av hemtjänstavgiften Din hemtjänstavgift beräknas enligt nedanstående modell. Här finner du exempel på ett antal personer som har lika mycket hemtjänst per vecka, men beroende på olika avgiftsutrymme, får de olika hemtjänstavgift. INKOMSTER ALFRED BEATA FOLKE CARL & Kronor per månad SIGRID Inkomster efter skatt Bostadstillägg UTGIFTER Levnadskostnader X 2 Bostadskostnad Pengar över /2 =3 505/pers. Hemtjänstavgift /pers. Så här fyller du i Inkomstförfrågan Här får du en vägledning till hur du fyller i blanketten Inkomstförfrågan. Blanketten får du av din biståndshandläggare när ni träffas för genomgång av dina behov av insatser. Du kan också ha fått blanketten från din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast vid hembesök. Acceptera maxtaxa Det är helt frivilligt att få sin avgift inkomstprövad. Väljer du att avstå från den möjligheten kryssar du i rutan Jag väljer att inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden på framsidan av inkomstblanketten. Därmed accepterar du automatiskt att betala full avgift, det vill säga maxavgift enligt gällande taxa. 6

8 Om blanketten inte skickas in inom 14 dagar från mottagandet får du automatiskt betala maxtaxa. Kommer blanketten in senare, eller om du skickar in en ny blankett, inkomstprövas avgiften från den månad blanketten inkommer. Makar och registrerade partners Om du är gift eller har en registrerad partner skall du fylla i uppgifter för din make/maka/partner på din blankett, oavsett om det bara är du som har hjälp. Om din make/maka/partner har egna insatser från kommunen fyller han/hon i en egen blankett. Era inkomster läggs samman och fördelas med hälften på vardera maken/partnern. Sammanboende, ej gifta Om du och din partner är sammanboende utan äktenskap eller registrerat partnerskap anses ni dela på hyran, men enligt lag har ni inte försörjningsplikt för varandra. Du behöver med andra ord inte uppge din partners ekonomiska förhållanden. Hyra/Boendekostnad (anges per månad) Boendekostnaden delas lika på det antal vuxna som bor i bostaden. Var och en anger sin del av hyran. Hyreslägenhet Om du bor i hyreslägenhet anger du hyra, samt el för uppvärmning som inte ingår i hyran. Kostnad för hushållsel, garagekostnader med mera inräknas inte. Egen fastighet (anges per år) Underlag för beräkningen är taxeringsvärde, bostadsyta och eventuell räntekostnad för huslån. Vi använder Pensionsmyndighetens antagna schabloner för uppskattning av kostnader för drift- och uppvärmning. Till detta läggs enligt föreskrifterna fastighetsskatt och 70 % av räntekostnader på lån till bostaden. Bostadsrätt (månadsavgift anges per månad, räntekostnader anges per år) Om du bor i bostadsrätt beräknas hyran som faktisk avgift till föreningen samt 70 % av räntekostnader på eventuellt bostadslån. 7

9 Fördyrade levnadskostnader (anges per månad) Du kan i vissa fall vara berättigad till höjning av ditt förbehållsbelopp. Exempel på kostnader som kan höja ditt förbehållsbelopp: matdistribution tillägg görs per portion god man/förvaltare kost i särskilt boende tillägg för barn under 18 år som du/ni har vårdnaden om varaktiga merkostnader för specialkost (glutenfri eller mjölkproteinfri) enligt läkarintyg från legitimerad läkare. Kostnaderna skall uppgå till minst 300 kr per månad och vara varaktiga under minst ett år. Denna höjning prövas individuellt. Skattepliktiga inkomster (anges per månad) På blanketten skall du uppge aktuella uppgifter gällande tjänste- och privatpensioner, lön från anställning och andra skattepliktiga inkomster. Inkomstuppgifter som kommer från Pensionsmyndigheten kan inhämtas automatiskt. Ej skattepliktiga inkomster (anges per månad) Här anger du om du har utlandspension, livränta eller andra skattepliktiga inkomster. Uppgift om bostadstillägg inhämtas automatiskt från Pensionsmyndigheten. Kapitalinkomster (anges per år) Om du har fått ränta eller annan utdelning på ditt sparande under föregående inkomstår ska detta fyllas i på inkomstblanketten. Avgiftsbeslut När avgiften är uträknad skickas ett avgiftsbeslut hem till dig eller den som hanterar dina fakturor. Beslutet talar om vad du ska betala för dina insatser per månad. Räkningen kommer två månader efter att insatsen har påbörjats. Beslutet gäller tills dina insatser ändras eller dina inkomster förändras. 8

10 Förändrade inkomster och utgifter När exempelvis din inkomst, ditt bostadstillägg/bidrag med mera ändras måste du själv meddela detta till avgiftshandläggaren skriftligen. Endast om ändringen medför ändrad avgift får du ett nytt avgiftsbeslut. Omprövning av avgiften Oavsett när din insats startade får du i början av varje år en inkomstblankett där de pensioner som vi har rätt att inhämta från Pensionsmyndigheten är förtryckta. Övriga uppgifter måste du själv fylla i. Du får sedan ett nytt avgiftsbeslut som visar din avgift efter omprövningen. Denna rutin finns för att säkerställa att allas uppgifter uppdateras regelbundet. Reducering av avgiften görs endast i följande fall Hemtjänst Sjukhusvistelse Avdrag görs vid sjukhusvistelse. Avdraget är 1/30 av din månadsavgift per dag, från och med avresedagen och till och med hemresedagen. Utebliven insats Om personalen inte kunnat utföra insatsen på den dag ni bestämt, och inte kan erbjuda ny tid inom samma månad, skall avdrag på avgiften göras. Om personalen däremot erbjuder dig ny tid inom samma månad och du tackar nej, görs inget avdrag. Detsamma gäller om du själv väljer att tacka nej till ett ordinarie inplanerat besök. Matdistribution (mat levererad hem till bostaden) Efterbeställning och avbeställning samt eventuella avdrag på fakturan sker alltid i samråd med Samhall. Om du vistas på sjukhus måste du, en anhörig eller god man avboka leveranserna hos Samhall. När du är hemma igen, och matleveranserna ska återupptas, måste du/ni åter kontakta Samhall, se kontaktuppgifter på sidan 14. 9

11 Särskilt boende Omvårdnadsavgift Avdrag görs vid sjukhusvistelse. Avdraget är 1/30 av din månadsavgift per dag, från och med avresedagen och till och med hemresedagen. Kostavgift Avdrag för kost görs vid sjukhusvistelse och vid frånvaro hel dag då du ej ätit några måltider på boendet. Frånvaron måste anmälas senast 3 dagar i förväg. Avdraget är 1/30 av din månadsavgift. Inga avdrag görs om du avstår från enstaka måltider. Avgift för trygghetslarm Avgiften för larm debiteras alltid för hel månad, oavsett när larmet installeras eller bortplockas under månaden. Överklagan Vid överklagan lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilken avgift du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och hur det bör ändras. Obs! På sidan 4 kan du se vilka avgifter som prövas mot maxtaxan och därmed kan överklagas. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stödjer din uppfattning. Glöm inte att uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till oss senast fyra veckor efter beslutsdatum. Om inte beslutsfattaren/socialnämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begär, kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten för prövning. Om pengarna inte räcker Bostadstillägg Du som är pensionär kan ansöka om bostadstillägg. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten, se kontaktuppgifter på sidan

12 Bostadsbidrag Du som har inkomster från anställning, aktivitets- eller sjukersättning, vänder dig till Försäkringskassan för att ansöka om bostadsbidrag. Kontaktuppgifter finns på sidan 14. Äldreförsörjningsstöd När du ansöker om bostadstillägg för pensionär kontrollerar Pensionsmyndigheten även om du är berättigad till äldreförsörjningsstöd. Kontaktuppgifter finns på sidan 15. Försörjningsstöd Du som inte är pensionär och har svårt att få pengarna att räcka kan kontakta Jobbtorg Strängnäs hos kommunens Individ- och familjeomsorg. Kontaktuppgifter finns på sidan 14. Övrigt Autogiro och fakturafrågor Om du vill betala dina räkningar via autogiro kontaktar du kommunens ekonomikontor. Hit vänder du dig även om du har frågor som direkt berör fakturan, exv. missat förfallodatum, uppdelning av betalning, påminnelser och uteblivna fakturor. Kontaktuppgifter finns på sidan 14. Fakturamottagare Om din faktura ska skickas till anhörig eller god man/förvaltare ska detta meddelas till avgiftshandläggaren. När kommer fakturan? Avgifter faktureras två månader i efterskott! Om fakturabeloppet understiger 25 kronor skickas ingen faktura. Vid flytt Meddela din avgiftshandläggare din nya adress när du flyttar, både inom och utom kommunen. Det är viktigt att du får information och fakturor till rätt adress så du slipper eventuella påminnelseavgifter. Vid dödsfall Anhörig kontaktar kommunens avgiftshandläggare för att meddela vart slutfakturan ska skickas. 11

13 Dödsfall vid delad bostad Blir du ensamstående efter att ha delat bostad räknas din avgift om från och med månaden efter det att din make/maka/partner avlidit. Dödsfall i särskilt boende När person i särskilt boende avlider debiteras hyra till och med den dag rummet är tömt. Registrering av personuppgifter (enligt Personuppgiftslagen, PUL) Personuppgifter registreras enligt Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Dessa uppgifter är sekretesskyddade. Servicetjänster för äldre Personer som är 70 år eller äldre kan få hjälp med sådant som inte ingår i hemtjänstens uppgifter. Vissa är gratis såsom byte av glödlampor, uppsättning av gardiner etc. Andra kostar 308 kr/timme såsom gräsklippning och snöskottning. Servicetjänsterna utförs vardagar under dagtid. Betalning sker en månad i efterskott. Kontaktuppgifter finns på sidan 14. Hushållsnära tjänster Är du endast i behov av städning kan ett privat företag vara ett alternativ om du utnyttjar RUT-avdraget. Gå in på kommunens hemsida för mer information: fliken Omsorg och hjälp. Under Hjälp i hemmet hittar du Hushållsnära tjänster. Dagcentral på Kristinagården Till dagcentralen är alla äldre och personer med funktionsnedsättning välkomna. Här kan du bland annat dricka kaffe/te, äta lunch och läsa dagstidningen. Lunch kostar 64 kr, resor dit och hem kostar 60 kr/resa, max 540 kr/månad. Kontaktuppgifter finns på sidan

14 Sammanställning av avgifter för insatser till äldre och funktionsnedsatta Avgiften för hemtjänst, larm, hembesök, förskrivning av inkontinenshjälpmedel, omvårdnad vid korttidsvistelse samt särskilt boende, beräknas efter dina ekonomiska förutsättningar. Du betalar enligt ditt avgiftsutrymme upp till maxtaxan. Ordinärt boende Insats Hemtjänst (personlig omvårdnad, service, egenvård, ledsagning, avlösning i hemmet) Trygghetslarm Matdistribution Hembesök av arbetsterapeut, distriktssköterska och sjukgymnast Förskrivningsavgift för inkontinenshjälpmedel Särskilt boende Insats Boendekostnad Omvårdnad Kost Avgift Max kr/månad. Max 211 kr/månad. Avgift för hel månad utgår alltid. 53 kr/portion. Max 150 kr/besök Om du är inskriven i hemsjukvården är besöket kostnadsfritt. Max 100 kr/gång Förskrivning görs två gånger per år. Avgift 1-rumslgh kr/mån 2-rumslgh kr/mån Max kr/mån kr/mån Korttidsvistelse/växelvistelse Insats Avgift Omvårdnad 59 kr/dygn, max kr/mån Kost 127 kr/dygn Dagverksamhet för personer med demensdiagnos Insats Avgift Måltider (Frukost, lunch och 68 kr/dag eftermiddagskaffe) Resor 60 kr/resa, max 540 kr/mån (samma avgift som för pendlarkort hos länstrafiken) 13

15 Kontaktuppgifter Avgiftshandläggare Dessa når du säkrast vardagar kl via kommunens växel Du som redan har insatser från kommunen hittar namn och telefonnummer till din avgiftshandläggare på avgiftsbeslutet. Dagcentral på Kristinagården Telefon: Ekonomikontoret Susanne Arvidsson, telefon Försäkringskassan Telefon: , eller Individ- och familjeomsorgen Jobbtorg Strängnäs Hit vänder du dig om du vill ansöka om försörjningsstöd och inte har någon handläggare sedan tidigare. Telefonnummer och lämna ett meddelande med ditt namn, personnummer och telefonnummer på telefonsvararen. Ringer du innan blir du uppringd samma dag, efter blir du uppringd dagen efter. Samhall För frågor som berör matdistribution, ring Samhalls kundtjänst, telefon: , telefontid vardagar , lunchstängt Servicetjänster för äldre Telefon: , telefontid måndag torsdag, , lunchstängt Fredagar Äldreomsorgens biståndshandläggare Har du frågor om nya ärenden och allmänna frågor ringer du till mottagningstelefonen på Myndighet och Bistånd, telefon: , telefontid alla vardagar , utom tisdagar då telefontiden är Även du som har en egen biståndshandläggare kan ringa hit om ditt ärende är brådskande eller om du inte vet vem du ska prata med. 14

16 Du som vet vem din biståndshandläggare är kan ringa direkt alla vardagar, utom tisdagar, mellan , dock säkrast Pensionsmyndigheten Telefonnummer: Socialkontoret Besöksadress Nygatan 10 Postadress Socialkontoret, Strängnäs Telefon reception Telefon växel E-post 15

17 Socialkontoret Nygatan Strängnäs

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Uppgifterna rörande inkomster och hyra ber vi dig att fylla i på medföljande blanketter samt lämna kopior till oss på de underlag som beskrivs ovan.

Uppgifterna rörande inkomster och hyra ber vi dig att fylla i på medföljande blanketter samt lämna kopior till oss på de underlag som beskrivs ovan. 1 "[Mottagarens namn]" "[Mottagarens gatuadress]" "[Mottagarens postadress]" INKOMSTFÖRFRÅGAN En inkomstförfrågan skickas ut första gången du blir aktuell för en insats från kommunen som är avgiftsbelagd.

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Information om avgifter 4 Maxtaxa 4 Förbehållsbelopp 6 Hemtjänst 8 Hemtjänstinsatser 8 Avsägning av hemtjänstinsatser

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom särskilt boende i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för dig som bor med omsorg dygnet runt i s k särskilt boende. I denna broschyr får

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter vård och omsorg. Gäller från 1 januari 2015

Avgifter vård och omsorg. Gäller från 1 januari 2015 Avgifter vård och omsorg Gäller från 1 januari 2015 Omsorgsgarantier grundregler för sociala insatser av hög kvalitet Omsorgsgarantierna som antagits av socialnämnden är viktiga grundregler för sociala

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter och matkostnader 2015. inom Hemvårdsförvaltningen

Avgifter och matkostnader 2015. inom Hemvårdsförvaltningen Avgifter och matkostnader 2015 inom Hemvårdsförvaltningen Avgiftsbroschyr_tryck.indd 1 2015-03-26 08:39 Innehållsförteckning Information om avgifter...3 Avgiftsuttag...3 Maxtaxa...4 Faktura/betalning...4

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst

OMVÅRDnad. Maxtaxa 2012. Hemtjänst OMVÅRDnad Maxtaxa 2012 Hemtjänst Maxtaxa 2012 Hemtjänst Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 760 kronor/månad

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2009 02 01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende. I denna broschyr får

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns

Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten m m i Nynäshamns kommun Från och med den 1 augusti 2004 har Nynäshamns kommun ändrat avgiftsystemet för äldreomsorg i särskilt boende och för hemtjänst

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 HAGFORS KOMMUN 1 (6) Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen infördes den 1 juli 2002 och regleras enligt Socialtjänstlagen,

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar mina insatser inom äldreoch funktionshindersomsorg? Norrköpings kommun tar ut en avgift för vård

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år.

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. 2014 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

AVGIFTER 2015 Stöd & service

AVGIFTER 2015 Stöd & service AVGIFTER 2015 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Avgifter inom äldre- och handikappomsorg antagen av kommunfullmäktige 2002-08-14, 59 Förbehållsbelopp Gäller från 2002-07-01 Kommunen skall besluta om den enskildes förbehållsbelopp

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd

Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd Foto: Mats Kockum Antaget av äldrenämnden 2014-12-17 Layout och design Marie-Louise Bescher Tryckeri: Psilander Grafiska Uppdaterad 2015-02-05 M. Bergqvist I

Läs mer

Avgifter 2013 - för omsorgsservice

Avgifter 2013 - för omsorgsservice Avgifter 2013 - för omsorgsservice Reviderad 2013-04-17 Innehållsförteckning Avgifter gällande äldreomsorg 3 Inkomstuppgifter 3 Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar 3 Bostadskostnad 3 Hur räknar jag

Läs mer