Uppgifterna rörande inkomster och hyra ber vi dig att fylla i på medföljande blanketter samt lämna kopior till oss på de underlag som beskrivs ovan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifterna rörande inkomster och hyra ber vi dig att fylla i på medföljande blanketter samt lämna kopior till oss på de underlag som beskrivs ovan."

Transkript

1 1 "[Mottagarens namn]" "[Mottagarens gatuadress]" "[Mottagarens postadress]" INKOMSTFÖRFRÅGAN En inkomstförfrågan skickas ut första gången du blir aktuell för en insats från kommunen som är avgiftsbelagd. Därefter skickar vi en inkomstförfrågan årligen för att uppgifterna ska vara aktuella. Om några uppgifter ändras däremellan har du skyldighet att höra av dig till avgiftshandläggarna. Vi förutsätter att du söker bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan. Det är viktigt att den hyra som du uppger överensstämmer med den som du uppgett till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Uppgifter Insatser som utförs av kommunen och som vi tar ut en avgift för är inkomstbeprövade, vilket betyder att avgiften beräknas utifrån vilka inkomster och utgifter som du har. För att kunna beräkna avgiften behöver vi få in följande uppgifter och underlag från dig: hyresavi, kostnad för den fastighet som du bor permanent i kopia på hela din deklaration make/maka/partners uppgifter Uppgifterna rörande inkomster och hyra ber vi dig att fylla i på medföljande blanketter samt lämna kopior till oss på de underlag som beskrivs ovan. För att få en så likvärdig bedömning med andra myndigheter som möjligt, utgår vi vid beräkningen av dina boendekostnader från schabloner som Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan följer. Maxtaxa tillämpar maxtaxa enligt socialtjänstlagen. I maxtaxan ingår avgifter för hemtjänst, trygghetslarm, kostnad i samband med matdistribution och kostnad för deltagande på dagverksamhet. I maxtaxan ingår även omvårdnadsavgiften i vård- och omsorgsboende. Maxtaxan för år 2014 är kr/månad. För hemsjukvård som utförs av legitimerad personal (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska) är maxtaxan 400 kr/månad. Om hemsjukvård utförs av hemtjänstens personal är avgiften samma som ordinarie avgift för hemtjänst. Hyra på vård- och omsorgsboende och kost på vård- och omsorgsboende, kost vid korttidsvård samt kost i ordinärt boende ingår inte som avgift i maxtaxan.

2 2 Fullmakt För att vi ska kunna prata med någon av dig utsedd person måste du fylla i fullmakten på sidan 3. Om du inte vill lämna uppgifter Om du inte vill uppge dina inkomster och utgifter debiterar vi högsta avgift enligt maxtaxan. Du kan då kryssa i rutan på sidan 4. Övrig information Blanketten ska återsändas till oss inom 30 dagar. Adress:, social sektor, Vadstena Om vi inte får in uppgifter från dig så kommer vi att debitera dig maxtaxa. Medborgarservice i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena, kan hjälpa dig vid enklare frågor eller att kopiera dina underlag. Du kan läsa mer i vår broschyr Information om avgifter inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i som bifogas. Om du har ytterligare några frågor är du välkommen att kontakta våra avgiftshandläggare under telefontid, vardagar kl , telefon Om du använder dig av e-post vill vi uppmärksamma dig på att e-post inte är säkert ur sekretess synpunkt och att du därför bör vara försiktig med vilka uppgifter du lämnar ut i en e-post. Med vänlig hälsning Avgiftshandläggarna Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande sekretess- och personuppgiftslagstiftning (PUL) Enligt personuppgiftslagen (PUL) 10 är behandling av personuppgifter tillåten om den är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning. Uppgifterna skall lämnas in i samband med ansökan och kommer att registreras i myndighetens personregister. Om du vill få information om vad som finns registrerat kan du göra en skriftlig begäran enligt PUL 26 en gång per kalenderår och få ett registerutdrag. Önskar du detta utdrag vänder du dig till Vadstena Kommun, Klosterledsgatan 35, Vadstena eller ringer

3 3 PERSONUPPGIFTER Efternamn och förnamn Personnummer Bostadsadress Telefon Mobil Make/Maka/Partner Efternamn och förnamn Personnummer Bostadsadress Telefon Mobil FULLMAKT OCH/ELLER ANNAN MOTTAGARE Om du önskar annan mottagare av faktura och beslut ber vid dig att fylla i nedan. Om detta inte är ifyllt kan vi inte tala med någon annan än dig på grund av sekretessreglerna. Relation God man Förvaltare Anhörig Annan: Efternamn och förnamn Bostadsadress Telefon Mobil

4 4 INKOMSTER Jag vill inte lämna ut mina inkomstuppgifter och accepterar att avgift motsvarande maxtaxan tas ut. Jag är medveten om att avgiften kan bli lägre om uppgifter lämnas. Här ska du uppge din beräknade inkomst för de närmaste 12 månaderna. Inkomster Typ av inkomst Dina uppgifter Make/maka/partner Brutto per år (innan skatt) Brutto per år (innan skatt) Garantipension, Tilläggspension, Änkepension, Efterlevandepension, Premiepension, Äldreförsörjningsstöd, Bostadstillägg/Bostadsbidrag, Sjukoch aktivitetsersättning Övriga inkomster (exempelvis inkomst av näringsverksamhet, utlandspension, arbetslöshetsersättning, sjukpenning/föräldrapenning) Inkomst av kapital (gäller avkastning per den 31 december föregående år, exempelvis bankränta, utdelning aktier/fonder) Övrig pension (exempelvis SPP, Alecta, AMF) Tjänstepension SPV/KPA Privat tjänstepension Privat försäkring Livränta, skattepliktig Vårdbidrag (arvode)

5 5 UTGIFTER Obs! Kostnad för garage, parabolantenn eller dylikt ska räknas bort från hyran Hyrd bostad inklusive värme Hyra Hyrd bostad exklusive värme Hyra Boendeyta, m 2 Uppvärmningskostnad Bostadsrätt Hyra Boendeyta, m 2 Driftskostnad (uppvärmning, vatten, sophämtning) Vi kommer att jämföra dina utgifter för boende med de schablonbelopp som Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har för att få en likvärdig bedömning av utgifterna.

6 6 Egen fastighet Taxeringsvärde Boendeyta, m 2 Driftskostnad (uppvärmning, vatten, sophämtning) Vi kommer att jämföra dina utgifter för boende med de schablonbelopp som Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har för att få en likvärdig bedömning av utgifterna. Andra merkostnader Den individuella delen vid beräkning av avgiftsutrymme kan höjas efter särskild prövning om du har skäligt fördyrade levnadskostnader, behovet skall vara av varaktig karaktär samt inrymmas under begreppet för normala levnadskostnader (t ex god man, fördyrad kost, sondmat). Behovet ska styrkas med kopia på beslut om god man alternativt läkarintyg. Typ av kostnad Typ av kostnad Typ av kostnad

7 7 FÖRSÄKRAN Jag/Vi försäkrar på heder och samvete att lämnade uppgifter är korrekta och fullständiga. Jag/Vi är medvetna om att inlämnade uppgifter kan komma att kontrolleras via Försäkringskassan och Skatteverket. Datum Namn Namn Kryssa här om du önskar betala via autogiro( om du inte redan har det) så skickar vi en blankett för ansökan om autogiro hem till dig. Kryssa här om du önskar tillbaka dina original så tar vi en kopia och skickar tillbaka till dig. Inkomstförfrågan återsänds senast 27 april 2014 till: Social sektor Vadstena

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Var vänlig fyll i bifogad blankett gällande förfrågan för beräkning av omsorgsavgift. För att kunna beräkna din avgift rätt behöver vi veta följande:

Var vänlig fyll i bifogad blankett gällande förfrågan för beräkning av omsorgsavgift. För att kunna beräkna din avgift rätt behöver vi veta följande: KINDA KOMMUN Inkomstberäkning Var vänlig fyll i bifogad blankett gällande förfrågan för beräkning av omsorgsavgift. För att kunna beräkna din avgift rätt behöver vi veta följande: De pensionsinkomster

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG AVGIFTSBROSCHYR Avgift AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG Antagna i kommunfullmäktige: 132/06, 92 /09, med justeringar: Kf 74/11 och 75/11 samt redaktionella ändringar 2015 FÖRORD Enligt 8 kap 2 Socialtjänstlagen

Läs mer

Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad

Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad Information om blanketten: 1. Välj ett av följande alternativ Om du väljer alternativ NEJ behöver du inte fylla i blanketten förutom att skriva

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Information om ledsagarservice

Information om ledsagarservice Information om ledsagarservice Allmän information Ledsagarservice är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Ledsagarservice innebär att du kan få hjälp av en följeslagare när du tar dig till och från

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Allmän information Du kommer att behöva fylla i uppgifter som rör din inkomst. Du kan bli tillfrågad att styrka uppgifterna som du lämnat in och då måste du kunna

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Information om avlösarservice

Information om avlösarservice Information om avlösarservice Allmän information Avlösarservice är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) För att få avlösarservice måste du ha ett omsorgsbehov som tillgodoses av närstående. Avlösarservice

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Inkomstförfrågan 2015

Inkomstförfrågan 2015 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Inkomstförfrågan 2015 1. Personuppgifter Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Civilstånd Ensamstående/Änka/Änkling Sambo Gift, sammanboende med maka/make Gift, lever

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende. I denna broschyr får

Läs mer