KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Riitta och Russ vigdes i en vibrationskyrka FPA flyttar tjänsterna till Åbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Riitta och Russ vigdes i en vibrationskyrka FPA flyttar tjänsterna till Åbo"

Transkript

1 KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning Riitta och Russ vigdes i en vibrationskyrka FPA flyttar tjänsterna till Åbo

2 Innehåll Ledaren: Nya finansieringskanaler behövs...3 Ingas hälsning...4 Hälsningar från höstmötet...6 Nyheter från Helen Keller världskonferensen...8 Hjälpmedelsmässan lockade folk till Tammerfors...10 Ny information från cochleaimplantatens värld...12 FPA koncentrerar tolkningens förmedlings- och distanstolkningstjänster till Åbo...14 Riitta och Russ vigdes i en vibrationskyrka...15 Omslaget visar det nygifta paret Riitta Lahtinen och Russ Palmer hand i hand, studerande sina ringar framför altaret i de dövblindas kyrka, Tomaskirken. Altartavlan i bakgrunden, ett abstrakt poppana konstverk i gula och röda färger, symboliserar soluppgången. Bilderna på omslaget och sidan 15: Riitta Lahtinen och Russ Palmers album. Känselsprötet utkommer 2014 enligt följande tabell Nr 1 vecka 12 Nr 2 vecka 26 Nr 3 vecka 38 Nr 4 vecka 51 KÄNSELSPRÖTET ISSN Utgivare Föreningen Finlands Dövblinda rf Layout Tuija Wetterstrand Chefredaktör Informatören Tuija Wetterstrand, tel , e-post: Redaktionsråd Esko Jäntti (ordförande), Ulla Kungas, Paula Valminen, Ari Suutarla, Jaakko Evonen (sekr) och Tuija Wetterstrand. Tidningen utkommer 4 gånger om året med stroskrift Översettning från finska Maria Punnonen / Mingela Pekkolantie 26, FI Melkonniemi tel: e-post: Abonemang och addressändring Föreningen Finlands Dövblinda rf, PB 40, FI IIRIS, p , e-post: Boktryckeri Synskadades Centralförbund rf:s boktryckeri. Redaktionen förbehåller sig rätten att använda tidningens artiklar också på föreningens webbsidor 2 Känselsprötet 4/2013

3 Ledaren Nya finansieringskanaler behövs Föreningen Finlands Dövblinda rf:s ekonomi är i dag stabil och de likvida medlen är goda. Det ligger ändå en risk i den alltför smala finansieringsbasen. Penningautomatföreningen RAY finansierar 46 % av vår verksamhet. Villkoren för beviljande av understöd har skärpts och det är inte en självklarhet längre att vi får lika stort understöd i fortsättningen. Det är allt fler som ansöker om understöd, vilket gör att det är allt osäkrare att få finansiering. En annan viktig finansiär är Folkpensionsanstalten. Vi producerar rehabiliteringstjänster för dövblinda barn och vuxna. FPA konkurrensutsätter med jämna mellanrum tjänsteproducenterna och nästan varje gång ändras standarderna för tjänsterna. Kommer vi i framtiden att kunna erbjuda våra tjänster till konkurrenskraftiga priser? Vår tredje finansieringskälla är kommunerna. Vi producerar boendetjänster för dövblinda kunder. Tammerfors stad betalar oss mest. Stadens ekonomi är emellertid så stram att det kräver mycket arbete att få till stånd en nivåhöjning på serviceavgifterna. Kostnaderna för verksamheten stiger dock helat tiden. Aktivitetscentret är också i stort behov av renovering. Donationer och testamenten kommer allt mer sporadiskt. Vi har fått förnyat tillstånd för medelsanskaffning för åren Insamlingen har inte riktigt tagit fart. Vi önskar få idéer också av kunder och medlemmar för hur vi i fortsättnin- Känselsprötet 4/2013 3

4 gen mer effektivt ska kunna sköta insamlingen av medel. Vi hjälper också vid behov till med att göra upp testamenten och berättar hur man ska gå tillväga för att ge donationer. Ta kontakt med mig. Du kan själv bestämma vad de medel du skänker ska användas till. En tät samverkan samarbetsnätverken emellan krävs. Det gäller att framdeles satsa allt mer på att finna nya finansieringskanaler för utvecklingsarbete och verksamhet. Jag önskar alla läsare en trevlig juletid. Vi håller kontakten! Pirkko Lieko, ekonomidirektör. u Ingas hälsning Hej! Hoppas Du känner att julen kommer med glädje och fina upplevelser med nära och kära. Du håller nu i en tidning med många intressanta artiklar. Pirkko Lieko berättar om hur finanserna ligger till i vår förening, vi vet att inget varar beständigt och att vi måste vara förekommande. Jaakko Evonen har skrivit om hjälpmedelsmässan där vi också var utställare, på mässan visades också det senaste inom hjälpmedel. Föreningens Finlands Dövblinda rfs ordförande Seppo Jurvanen förmedlar nyheter från Helen Keller världskonferens. 4 Känselsprötet 4/2013

5 Tolkförmedlingen flyttar till Åbo, frågorna har varit många, när FPA varit ute på fältet och presenterat förändringarna. Jaakko har gjort en rapport från CI seminariet den 15 oktober, ny information och personliga upplevelser som oftast känns närmare än en teoretisk beskrivning. Vi får också en kort rapport från höstmötet i Hyvinge. Som socker på botten får vi följa med, hur bröllopet där Riitta Lahtinen och Russ Palmer vigdes i Norge, där de träffades för 20 år sedan. Chefredaktör Tuija Wetterstrand är alterneringsledig De två första Känselsprötet tidskrifter sköter hennes vikarier. Jag vill önska er alla en Fridfull Jul och Gott Nytt År! Inga u Inga Lassfolk-Herler Föreningen Finlands Dövblinda rf Distriktssekreterare Vasaesplanaden 17, 3. vån Vasa tel: Känselsprötet 4/2013 5

6 Hälsningar från höstmötet Yngsta deltagare på mötet var under ett år gamla Manu, här i sin pappa Rolles famn. Mamma Veera i mitten på bilden med rosorna och hedersdiplomet hon fick för sina meriter som förmedlare av positiv information om dövblindhet. Bild: Kalle Kiviniemi. Text: Jaakko Evonen Föreningen Finlands Dövblinda rf:s höstmöte hölls på Hotell Rantasipi Sveitsi i Hyvinge. Chefen för Dövas Servicestiftelse, Tarja Muteli, hälsade till mötet Mötet öppnades av ordförande Seppo Jurvanen. Sextiotre röstberättigade deltagare var närvarande. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. På lördagen fungerade SCF: s organisationschef, Merja Heikkonen, som mötesordförande och på söndagen Esko Jäntti. Ari Suutarlas medlemsmotion ströks på hans egen begäran från föredragningslistan. I motionen föreslogs att valet av vice ordförande skulle flyttas till höstmötet. Föredragnings- 6 Känselsprötet 4/2013

7 Veera Laukkarinen (till höger) och Timo Närhi (till vänster) fick hedersdiplom. Kai Leinonen fick förtjänsttecken i guld för 30 års arbete bland de dövblinda och Sanna Paasonen förtjänsttecken i brons för 10 års arbete. Bild: Jaakko Evonen. listan ändrades så att man istället lade in en punkt om arvodesarbetsgruppens förslag. Föredragningslistan godkändes med ändringarna. Höstmötet godkände efter omröstning styrelsens förslag på basen av arvodesarbetsgruppens förslag. Enligt förslaget ska styrelsen: bereda ordförandes och verksamhetsledares position samt en förnyelse av organisationens struktur. Förslaget presenteras för höstmötet Känselsprötet 4/2013 På mötet förrättades personval. Till styrelseordförande för de inkommande två åren valdes nuvarande ordförande Seppo Jurvanen enhälligt. Istället för de styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå valdes efter omröstning Tuula Hartikainen, Esko Jäntti och Timo Närhi. I styrelsen fortsätter Sanna Paasonen, Paula Valminen och Riku Virtanen. Beslöts att anslutningsavgiften för egentliga medlemmar och anhörigmedlemmar hålls oförändrad nästa år. Medlemsavgift uppbärs inte. Verksamhetsplanen och budgeten fastslogs för år u 7

8 Nyheter från Helen Keller världskonferensen Text: Jaakko Evonen Helen Keller världskonferensen och Dövblindas världsförbunds (WFDB) generalförsamling hölls i Tagaytay på Filippinerna Området befinner sig ca 800 km norr om det tyfondrabbade området och träffades inte av stormen. I samband med konferensen hölls en tyst stund till minne av framlidne WDBF:s ordförande Lex Grandia. Ämnen som togs upp under generalförsamlingen var bland andra konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet och delaktighet för de dövblinda i Japan, unga dövblindas erfarenheter från Sverige och Japan, situationen i utvecklingsländerna efter FN-konventionen, de dövblindas kultur och dövblindhet. Kicki Nordström från Sverige talade om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens första fyra artiklar (syfte, definitioner, allmänna principer och allmänna åtaganden) är de centrala. Dövblindhet omnämns speciellt i den andra artikeln, om definitioner, och i artikel 24, som gäller utbildning. Pontus Degsell, också han från Sverige, talade om de dövblindas kultur och om dövblindhet. Han anser att det viktigaste är att de dö- 8 Känselsprötet 4/2013

9 Riku Virtanen (till vänster) och Seppo Jurvanen (till höger) representerade Förening Finlands Dövblinda rf på konferensen. Bilder: Riku Virtanen och Seppo Jurvanen. vblindas egen gemenskap är till för alla dövblinda. Så borde också de nationella dövblindföreningarna fungera, enligt honom. Dövblindhet kan enligt honom också definieras som en unik personlig resa, under vilken dövblinda personer identifierar och godkänner sig själva som dövblinda. I slutet av sitt anförande ställde Degsell några frågor: Hur kan vi tillsammans verka för att försäkra oss om att alla dövblinda får kompetenta tolkar som är specialiserade på dövblindhet och handledare som har en god kännedom om de dövblindas kommunikation? Hur kan vi tillsammans verka för att få lämpliga personer till styrelser och för andra viktiga uppdrag i våra nationella föreningar (t.ex. Europeiska dövblindunionen EDBU) i framtiden - personer som vill arbeta för en gemensam dövblindideologi? Generalförsamlingen valde funktionärer till De dövblindas världsförbund för följande fyraårsperiod. Riku Virtanen från Finland valdes till representant för Europa. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s ordförande, Seppo Jurvanen, var på plats och rapporterade. u Känselsprötet 4/2013 9

10 Hjälpmedelsmässan lockade folk till Tammerfors Text: Jaakko Evonen Hjälpmedelsmässan hölls i Tampereen Messu- ja Urheilukeskus (Tammerfors Mäss- och Sportcenter) sjunde till nionde november. De allra senaste hjälpmedlen fanns utställda. Många organisationer inom social- och hälsovårdssektorn, olika aktörer och företag presenterade sig. I Liikuntamaa (Rörelselandet) kunde man pröva på olika idrottsgrenar, t.ex. tandemcykling, goalball och bowling. Enligt organisatörerna hade mässan över besökare. Utställarna var över tvåhundra. Föreningens informationsavdelning, dvs. informatör Tuija Wetterstrand och journalist Jaakko Evonen, ansvarade för monteringen av Föreningen Finlands Dövblinda rf:s avdelning och för programmet. Förstärkning fick de från Tammerfors. Projektansvarig för projektet Akse (Aktiv senior), Merja Kovanen, samt projektarbetarna Päivi Haapasaari och Mira Pohjola stod till tjänst på avdelningen på torsdag och fredag. Stort intresset väckte speciellt möjligheten att öva sig på handalfabetet på teckenspråk och på det taktila handalfabetet. Dövblindinformatören Timo Pelto- 10 Känselsprötet 4/2013

11 Milla Päiväniemi visar konstverk som har tillverkats i konstcirkeln på Toimintapäivät. Bild: Kalle Kiviniemi. mäki lockade också mycket publik. Han berättade om dövblindhet och presenterade ett minnesspel som tagits fram inom projektet Akse. Man spelar genom att känna på material som finns i bottnen på spelbrickorna. På fredag visade Kari Hyötylä hur en fullkomligt dövblind person kan använda mobiltelefonen med hjälp av Braillino punktskärm och punkttangenter. handarbeten och konstverk som tillverkats i konstcirkeln på Toimintapäivät och de väckte ett stort intresse bland mässbesökarna. En kvinna brast nästan i gråt då hon kände på Rauli Jalos fågel, som han formgivit med hjälp av vaxstickor. Följande hjälpmedelsmässa ordnas i Tammerfors om två år, u På fredag var temat de dövblindas skapande arbete, under ledning av handledarna Milla Päiväniemi och Pena Pietiläinen. Milla förevisade Känselsprötet 4/

12 Ny information från cochleaimplantatens värld Text: Jaakko Evonen Implantatseminariet Ääntä ja kosketuksia arkielämän tutkimuksia (Ljud och beröring - studier i vardagslivet) hölls på Iiris 15 oktober. Aktuell forskning i ämnet och implantatanvändarnas egna erfarenheter togs upp. Till seminariets arbetsgrupp hörde Daniel Aalto, Maritta Autio, Marja Laitala, Stina Ojala, Russ Palmer, Anne Palo, Eila Särkimäki, Sanna Tuomaala och Riitta Lahtinen. PeD Riitta Lahtinen, kommunikationschef på Föreningen Finlands Dövblinda rf, höll hälsningstalet. TkD Daniel Aalto från Helsingfors universitet höll den första föreläsningen med ämnet nyanser i talet då man använder cochleaimplantat. Han berättade hur hörandet med cochleaimplantat sker: hörselnerven tar emot elektriska impulser via en mikrofon. Det är möjligt att uppfatta ljud, eftersom kanalerna har olika ljudstyrka. Enligt Aalto kan man komplettera sina observationer med hjälp av känsel- och synsinnet. Riitta Lahtinen presenterade användningen av haptiser och kroppsbesked i uppvakningsrum. Idén är att man kan använda dem som stöd för kommunikationen med vårdpersonalen, eftersom det i vissa situationer kan vara svårt att höra och det heller inte alltid är möjligt att använda hjälpmedel. Haptiser produceras på kroppen, vanligen på armen. Enligt Lahtinen förhåller sig vårdpersonalen positivt till användningen av haptiser och har varit intresserade av att lära sig mera. 12 Känselsprötet 4/2013

13 Skötarna hade sagt att beskeden i fortsättningen skulle kunna användas också med andra patienter. Som avslutning på sitt föredrag demonstrerade Lahtinen tillsammans med Maritta Autio hur man gör haptiser. Följande föredrag handlade om hur sången förändras hos patienter med Usher före och efter det att de genomgått cochelaimplantatoperation. Föredraget hölls av FD Stina Ojala från Åbo universitet och musikterapeut Russ Palmer. Enligt Ojala påverkar en hörselskada hörandet på många sätt, t.ex. tajmningen och regleringen av tonhöjden och ljudstyrkan. Man måste höra ett ljud innan man kan producera det. Det kom fram att då man sjunger är vissa faktorer speciellt viktiga, bl.a. att kunna hålla takten och att komma in på rätt ställe. Under seminariet hördes också implantatanvändarnas egna erfarenheter. Palmer, som fått två implantat, berättade att kontrollen av den egna rösten, uppfattningen av rytm och regelringen av tonhöjden har blivit exaktare sedan han fått implantaten. Också vokaler och konsonanter har blivit tydligare och röstens känsloskala har blivit bättre. Enligt honom har implantaten underlättat för honom att göra musik, jämfört med den tid då han använde bakom-örat hörapparater. Anne Palo konstaterade att ljudvärlden blivit rikare genom implantaten, numera kan hon t.ex. höra fåglarna sjunga och övergångsställenas ljudsignaler. Dessutom berättade hon att hon ofta lyssnar på radio och att hon använder telefon. Hon påminde i alla fall om att det är individuellt hur man hör. Till sist hölls en paneldiskussion som leddes av journalist Jaakko Evonen från Föreningen Finlands Dövblinda rf. Diskussionen var livlig och forskarna och implantatanvändarna fick många frågor. Det blev bl.a. diskussion om hur man skaffar sig ett implantat och om framtida utmaningar inom forskningen. Evenemanget bandades och man kan lyssna på det via vi den länk som finns på föreningens finska webbplats under kommunikaatiopalvelut och tutkimus. u Känselsprötet 4/

14 FPA koncentrerar tolkningens förmedlings- och distanstolkningstjänster till Åbo Källa: Meddelande från FPA Tolkningstjänsten för personer med handikapp flyttade från kommunerna till FPA Vi ordnar tolkningstjänster för hörselskadade, synhörselskadade och talskadade personer om behöver tolkning på grund av sin funktionsnedsättning bl.a. för att gå på jobb, studera, uträtta ärenden och idka fritidssysselsättningar. Cirka kunder använder FPA:s tolkningstjänst. Från början av år 2014 koncentrerar FPA förmedlingstjänsten till Systemet för förmedling av tolkningstjänst (VATU-systemet) i Åbo. Från och med sköter enheten också produktionen av distanstolkning. Förmedlingsverksamheten flyttas till FPA eftersom detta anses gagna kundbetjäningen och utvecklandet av verksamheten. FPA beviljar sina kunder rätten till användandet av tolk och ordnar de tolktjänster som behövs, så det är naturligt att också förmedlandet av tolkar sköts centralt genom FPA. Genom förflyttningen vill vi försäkra oss om att kunderna får en enhetlig betjäning, oberoende av var kunden är bosatt. Den största förändringen för kunden då förmedlingstjänsten flyttas är att kontaktuppgifterna för förmedlingscentralen ändras och att möjligheten till personligen uträtta ärenden upphör. Alla kunder får information om de nya öppettiderna och kontaktuppgifterna i ett brev som postas i december. Kunder som använder distanstolkning kan i fortsättningen sköta distanstolkningsärenden och beställningen av tolkning vid samma tillfälle. Öppettiderna för FPA:s förmedlingscentral från och med är: må fre kl lö kl sö och helger kl Öppettiderna för distanstolkning meddelas senare. u 14 Känselsprötet 4/2013

15 Riitta och Russ vigdes i en vibrationskyrka Leende nygift par i huvudkontakt! Text: Tuija Wetterstrand Riitta Lahtinen och Russ Palmer vigdes lördag 9.11 i Norge, på den plats där de första gången möttes för 20 år sedan. Båda arbetade i Andebu, på det center som numera heter Signo och som erbjuder tjänster för döva och dövblinda. För ett år sedan byggdes här på Signo världens första kyrka som planerats för döva och dövblinda, Tomaskirken. Då Riitta och Russ bekantade sig med den nybyggda kyrkan visste de att den skulle bli deras vigselkyrka. Kyrkan kan med goda skäl kallas vibrationskyrka, eftersom dess golv är byggt så att det vibrerar i takt med musiken. Kyrkan har också en ljusorgel. På så sätt kan döva uppleva musiken genom sina andra sinnen. Det nyvigda paret avlägsnade sig från altaret med lätta danssteg i takt med Beach Boys sång Good Vibrations, dvs. goda vibrationer. Källor: tb.no och u Känselsprötet 4/

16 Känselsprötets redaktion och Föreningen Finlands Dövblinda rf:s redaktionsråd önskar alla läsare riktigt God Jul och Gott Nytt År!

KÄNSELSPRÖTET. xxxx. Ari Suutarlas födelsedagsfest. Målprogrammets betydelse xxxx och uppdatering. Nr 1 2013. Föreningen Finlands Dövblinda rf

KÄNSELSPRÖTET. xxxx. Ari Suutarlas födelsedagsfest. Målprogrammets betydelse xxxx och uppdatering. Nr 1 2013. Föreningen Finlands Dövblinda rf KÄNSELSPRÖTET Nr 1 2013 Föreningen Finlands Dövblinda rf Målprogrammets betydelse xxxx och uppdatering xxxx Ari Suutarlas födelsedagsfest Innehåll Ledaren: Ingen får lämnas ensam med sina problem...3 Informatören

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Aktivitetscentret fyllde 30 år Seppo Jurvanen till ledningen för EDBU

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Aktivitetscentret fyllde 30 år Seppo Jurvanen till ledningen för EDBU KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning 5 2013 Aktivitetscentret fyllde 30 år Seppo Jurvanen till ledningen för EDBU Innehåll Ledaren: Informationstillgång är en mänsklig

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Dagbarnet som blev Nobels fredspristagare Två implantat samtidigt

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Dagbarnet som blev Nobels fredspristagare Två implantat samtidigt KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning 3 2014 Dagbarnet som blev Nobels fredspristagare Två implantat samtidigt Innehåll Ledaren: Vi riktar hoppfulla blickar mot framtiden

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Beställ en tolk Ta kontroll över bländningen!

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Beställ en tolk Ta kontroll över bländningen! KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning 2 2014 Beställ en tolk Ta kontroll över bländningen! Innehåll Ledaren: Ekonomi och verksamhet...3 Beställ en tolk...4 Ingas hälsning...5

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Beställning och användning av SKRIVTOLK

Beställning och användning av SKRIVTOLK Beställning och användning av SKRIVTOLK Din rätt till skrivtolk Har du svårt att höra vad som sägs på konferenser, kurser eller då du besöker en läkare? Skrivtolken kan vara den som får din vardag att

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE Innehåll: Tolktjänst är en lagstadgad rättighet Talhandikapp Alternativ och kompletterande kommunikation Vad som avses med tolktjänst för talhandikappade personer

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Stadgor för Merkantila Klubben r.f.

Stadgor för Merkantila Klubben r.f. Stadgor för Merkantila Klubben r.f. 16.10.2012 0 Innehåll KAPITEL 1: ALLMÄNNA STADGAR... 1 1... 1 2... 1 KAPITEL 2: MEDLEMMAR... 1 3... 1 4... 2 5... 2 KAPITEL 3: HEDERSUTMÄRKELSER... 2 6... 2 KAPITEL

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många. Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV

Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många. Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV Vad är LL? Standardspråk Standardspråk är den språkform som är gemensam för olika ålders- och yrkesgrupper,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning UR 4/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150509 10 i Kärrtorp Närvarande: Malin Broman, ordförande Matilda Svensson, vice ordförande Sara Svanberg Anna Letfors Elisabeth

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Medlemsmotioner Dagordningen, punkt 7: Övriga förslag Inklusive föreningsstyrelsens förslag till beslut Medlemsmotioner

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007

HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007 HANKENS TILLGÄNGLIGHETSPLAN godkänd av styrelsen 8.3.2007 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och målsättningar... 3 2. Lägesbeskrivning... 3 2.1. Riskkartläggning... 3 2.2. Samlad service... 3 2.3. Vasa

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG...

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Det var en gång... Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att tänka hur de vill och säga vad de tycker. Samhället och vuxenvärlden

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014 Nytt från Steg för Steg VÅR 2014 Ordförandens ruta Hej alla, hur har ni det? Bra hoppas jag, själv har jag det bra, fullt upp som alltid! Ett nytt år har igen börjat, det betyder att mitt sista år som

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad.

3. Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen och erlagd medlemsavgift anses förverkad. Stadgar för Sundskanalen i Nordvästra Skåne 1Firma namn Sundskanalen i Nordvästra Skåne med säte i Helsingborgs Kommun, skall vara en föreningskanal. Sändningskanalens namn är Sundskanalen. 2 Syfte & mål

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5)

Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5) PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkogårdsutskottet 50-58 1(5) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Skogskyrkogården, Norrahammars vägen 1, 553 39 Jönköping 2014-10-01 kl. 17.30-20.00 BESLUTANDE Eva Logan Jansson

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer