KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Riitta och Russ vigdes i en vibrationskyrka FPA flyttar tjänsterna till Åbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Riitta och Russ vigdes i en vibrationskyrka FPA flyttar tjänsterna till Åbo"

Transkript

1 KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning Riitta och Russ vigdes i en vibrationskyrka FPA flyttar tjänsterna till Åbo

2 Innehåll Ledaren: Nya finansieringskanaler behövs...3 Ingas hälsning...4 Hälsningar från höstmötet...6 Nyheter från Helen Keller världskonferensen...8 Hjälpmedelsmässan lockade folk till Tammerfors...10 Ny information från cochleaimplantatens värld...12 FPA koncentrerar tolkningens förmedlings- och distanstolkningstjänster till Åbo...14 Riitta och Russ vigdes i en vibrationskyrka...15 Omslaget visar det nygifta paret Riitta Lahtinen och Russ Palmer hand i hand, studerande sina ringar framför altaret i de dövblindas kyrka, Tomaskirken. Altartavlan i bakgrunden, ett abstrakt poppana konstverk i gula och röda färger, symboliserar soluppgången. Bilderna på omslaget och sidan 15: Riitta Lahtinen och Russ Palmers album. Känselsprötet utkommer 2014 enligt följande tabell Nr 1 vecka 12 Nr 2 vecka 26 Nr 3 vecka 38 Nr 4 vecka 51 KÄNSELSPRÖTET ISSN Utgivare Föreningen Finlands Dövblinda rf Layout Tuija Wetterstrand Chefredaktör Informatören Tuija Wetterstrand, tel , e-post: Redaktionsråd Esko Jäntti (ordförande), Ulla Kungas, Paula Valminen, Ari Suutarla, Jaakko Evonen (sekr) och Tuija Wetterstrand. Tidningen utkommer 4 gånger om året med stroskrift Översettning från finska Maria Punnonen / Mingela Pekkolantie 26, FI Melkonniemi tel: e-post: Abonemang och addressändring Föreningen Finlands Dövblinda rf, PB 40, FI IIRIS, p , e-post: Boktryckeri Synskadades Centralförbund rf:s boktryckeri. Redaktionen förbehåller sig rätten att använda tidningens artiklar också på föreningens webbsidor 2 Känselsprötet 4/2013

3 Ledaren Nya finansieringskanaler behövs Föreningen Finlands Dövblinda rf:s ekonomi är i dag stabil och de likvida medlen är goda. Det ligger ändå en risk i den alltför smala finansieringsbasen. Penningautomatföreningen RAY finansierar 46 % av vår verksamhet. Villkoren för beviljande av understöd har skärpts och det är inte en självklarhet längre att vi får lika stort understöd i fortsättningen. Det är allt fler som ansöker om understöd, vilket gör att det är allt osäkrare att få finansiering. En annan viktig finansiär är Folkpensionsanstalten. Vi producerar rehabiliteringstjänster för dövblinda barn och vuxna. FPA konkurrensutsätter med jämna mellanrum tjänsteproducenterna och nästan varje gång ändras standarderna för tjänsterna. Kommer vi i framtiden att kunna erbjuda våra tjänster till konkurrenskraftiga priser? Vår tredje finansieringskälla är kommunerna. Vi producerar boendetjänster för dövblinda kunder. Tammerfors stad betalar oss mest. Stadens ekonomi är emellertid så stram att det kräver mycket arbete att få till stånd en nivåhöjning på serviceavgifterna. Kostnaderna för verksamheten stiger dock helat tiden. Aktivitetscentret är också i stort behov av renovering. Donationer och testamenten kommer allt mer sporadiskt. Vi har fått förnyat tillstånd för medelsanskaffning för åren Insamlingen har inte riktigt tagit fart. Vi önskar få idéer också av kunder och medlemmar för hur vi i fortsättnin- Känselsprötet 4/2013 3

4 gen mer effektivt ska kunna sköta insamlingen av medel. Vi hjälper också vid behov till med att göra upp testamenten och berättar hur man ska gå tillväga för att ge donationer. Ta kontakt med mig. Du kan själv bestämma vad de medel du skänker ska användas till. En tät samverkan samarbetsnätverken emellan krävs. Det gäller att framdeles satsa allt mer på att finna nya finansieringskanaler för utvecklingsarbete och verksamhet. Jag önskar alla läsare en trevlig juletid. Vi håller kontakten! Pirkko Lieko, ekonomidirektör. u Ingas hälsning Hej! Hoppas Du känner att julen kommer med glädje och fina upplevelser med nära och kära. Du håller nu i en tidning med många intressanta artiklar. Pirkko Lieko berättar om hur finanserna ligger till i vår förening, vi vet att inget varar beständigt och att vi måste vara förekommande. Jaakko Evonen har skrivit om hjälpmedelsmässan där vi också var utställare, på mässan visades också det senaste inom hjälpmedel. Föreningens Finlands Dövblinda rfs ordförande Seppo Jurvanen förmedlar nyheter från Helen Keller världskonferens. 4 Känselsprötet 4/2013

5 Tolkförmedlingen flyttar till Åbo, frågorna har varit många, när FPA varit ute på fältet och presenterat förändringarna. Jaakko har gjort en rapport från CI seminariet den 15 oktober, ny information och personliga upplevelser som oftast känns närmare än en teoretisk beskrivning. Vi får också en kort rapport från höstmötet i Hyvinge. Som socker på botten får vi följa med, hur bröllopet där Riitta Lahtinen och Russ Palmer vigdes i Norge, där de träffades för 20 år sedan. Chefredaktör Tuija Wetterstrand är alterneringsledig De två första Känselsprötet tidskrifter sköter hennes vikarier. Jag vill önska er alla en Fridfull Jul och Gott Nytt År! Inga u Inga Lassfolk-Herler Föreningen Finlands Dövblinda rf Distriktssekreterare Vasaesplanaden 17, 3. vån Vasa tel: Känselsprötet 4/2013 5

6 Hälsningar från höstmötet Yngsta deltagare på mötet var under ett år gamla Manu, här i sin pappa Rolles famn. Mamma Veera i mitten på bilden med rosorna och hedersdiplomet hon fick för sina meriter som förmedlare av positiv information om dövblindhet. Bild: Kalle Kiviniemi. Text: Jaakko Evonen Föreningen Finlands Dövblinda rf:s höstmöte hölls på Hotell Rantasipi Sveitsi i Hyvinge. Chefen för Dövas Servicestiftelse, Tarja Muteli, hälsade till mötet Mötet öppnades av ordförande Seppo Jurvanen. Sextiotre röstberättigade deltagare var närvarande. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. På lördagen fungerade SCF: s organisationschef, Merja Heikkonen, som mötesordförande och på söndagen Esko Jäntti. Ari Suutarlas medlemsmotion ströks på hans egen begäran från föredragningslistan. I motionen föreslogs att valet av vice ordförande skulle flyttas till höstmötet. Föredragnings- 6 Känselsprötet 4/2013

7 Veera Laukkarinen (till höger) och Timo Närhi (till vänster) fick hedersdiplom. Kai Leinonen fick förtjänsttecken i guld för 30 års arbete bland de dövblinda och Sanna Paasonen förtjänsttecken i brons för 10 års arbete. Bild: Jaakko Evonen. listan ändrades så att man istället lade in en punkt om arvodesarbetsgruppens förslag. Föredragningslistan godkändes med ändringarna. Höstmötet godkände efter omröstning styrelsens förslag på basen av arvodesarbetsgruppens förslag. Enligt förslaget ska styrelsen: bereda ordförandes och verksamhetsledares position samt en förnyelse av organisationens struktur. Förslaget presenteras för höstmötet Känselsprötet 4/2013 På mötet förrättades personval. Till styrelseordförande för de inkommande två åren valdes nuvarande ordförande Seppo Jurvanen enhälligt. Istället för de styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå valdes efter omröstning Tuula Hartikainen, Esko Jäntti och Timo Närhi. I styrelsen fortsätter Sanna Paasonen, Paula Valminen och Riku Virtanen. Beslöts att anslutningsavgiften för egentliga medlemmar och anhörigmedlemmar hålls oförändrad nästa år. Medlemsavgift uppbärs inte. Verksamhetsplanen och budgeten fastslogs för år u 7

8 Nyheter från Helen Keller världskonferensen Text: Jaakko Evonen Helen Keller världskonferensen och Dövblindas världsförbunds (WFDB) generalförsamling hölls i Tagaytay på Filippinerna Området befinner sig ca 800 km norr om det tyfondrabbade området och träffades inte av stormen. I samband med konferensen hölls en tyst stund till minne av framlidne WDBF:s ordförande Lex Grandia. Ämnen som togs upp under generalförsamlingen var bland andra konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet och delaktighet för de dövblinda i Japan, unga dövblindas erfarenheter från Sverige och Japan, situationen i utvecklingsländerna efter FN-konventionen, de dövblindas kultur och dövblindhet. Kicki Nordström från Sverige talade om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens första fyra artiklar (syfte, definitioner, allmänna principer och allmänna åtaganden) är de centrala. Dövblindhet omnämns speciellt i den andra artikeln, om definitioner, och i artikel 24, som gäller utbildning. Pontus Degsell, också han från Sverige, talade om de dövblindas kultur och om dövblindhet. Han anser att det viktigaste är att de dö- 8 Känselsprötet 4/2013

9 Riku Virtanen (till vänster) och Seppo Jurvanen (till höger) representerade Förening Finlands Dövblinda rf på konferensen. Bilder: Riku Virtanen och Seppo Jurvanen. vblindas egen gemenskap är till för alla dövblinda. Så borde också de nationella dövblindföreningarna fungera, enligt honom. Dövblindhet kan enligt honom också definieras som en unik personlig resa, under vilken dövblinda personer identifierar och godkänner sig själva som dövblinda. I slutet av sitt anförande ställde Degsell några frågor: Hur kan vi tillsammans verka för att försäkra oss om att alla dövblinda får kompetenta tolkar som är specialiserade på dövblindhet och handledare som har en god kännedom om de dövblindas kommunikation? Hur kan vi tillsammans verka för att få lämpliga personer till styrelser och för andra viktiga uppdrag i våra nationella föreningar (t.ex. Europeiska dövblindunionen EDBU) i framtiden - personer som vill arbeta för en gemensam dövblindideologi? Generalförsamlingen valde funktionärer till De dövblindas världsförbund för följande fyraårsperiod. Riku Virtanen från Finland valdes till representant för Europa. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s ordförande, Seppo Jurvanen, var på plats och rapporterade. u Känselsprötet 4/2013 9

10 Hjälpmedelsmässan lockade folk till Tammerfors Text: Jaakko Evonen Hjälpmedelsmässan hölls i Tampereen Messu- ja Urheilukeskus (Tammerfors Mäss- och Sportcenter) sjunde till nionde november. De allra senaste hjälpmedlen fanns utställda. Många organisationer inom social- och hälsovårdssektorn, olika aktörer och företag presenterade sig. I Liikuntamaa (Rörelselandet) kunde man pröva på olika idrottsgrenar, t.ex. tandemcykling, goalball och bowling. Enligt organisatörerna hade mässan över besökare. Utställarna var över tvåhundra. Föreningens informationsavdelning, dvs. informatör Tuija Wetterstrand och journalist Jaakko Evonen, ansvarade för monteringen av Föreningen Finlands Dövblinda rf:s avdelning och för programmet. Förstärkning fick de från Tammerfors. Projektansvarig för projektet Akse (Aktiv senior), Merja Kovanen, samt projektarbetarna Päivi Haapasaari och Mira Pohjola stod till tjänst på avdelningen på torsdag och fredag. Stort intresset väckte speciellt möjligheten att öva sig på handalfabetet på teckenspråk och på det taktila handalfabetet. Dövblindinformatören Timo Pelto- 10 Känselsprötet 4/2013

11 Milla Päiväniemi visar konstverk som har tillverkats i konstcirkeln på Toimintapäivät. Bild: Kalle Kiviniemi. mäki lockade också mycket publik. Han berättade om dövblindhet och presenterade ett minnesspel som tagits fram inom projektet Akse. Man spelar genom att känna på material som finns i bottnen på spelbrickorna. På fredag visade Kari Hyötylä hur en fullkomligt dövblind person kan använda mobiltelefonen med hjälp av Braillino punktskärm och punkttangenter. handarbeten och konstverk som tillverkats i konstcirkeln på Toimintapäivät och de väckte ett stort intresse bland mässbesökarna. En kvinna brast nästan i gråt då hon kände på Rauli Jalos fågel, som han formgivit med hjälp av vaxstickor. Följande hjälpmedelsmässa ordnas i Tammerfors om två år, u På fredag var temat de dövblindas skapande arbete, under ledning av handledarna Milla Päiväniemi och Pena Pietiläinen. Milla förevisade Känselsprötet 4/

12 Ny information från cochleaimplantatens värld Text: Jaakko Evonen Implantatseminariet Ääntä ja kosketuksia arkielämän tutkimuksia (Ljud och beröring - studier i vardagslivet) hölls på Iiris 15 oktober. Aktuell forskning i ämnet och implantatanvändarnas egna erfarenheter togs upp. Till seminariets arbetsgrupp hörde Daniel Aalto, Maritta Autio, Marja Laitala, Stina Ojala, Russ Palmer, Anne Palo, Eila Särkimäki, Sanna Tuomaala och Riitta Lahtinen. PeD Riitta Lahtinen, kommunikationschef på Föreningen Finlands Dövblinda rf, höll hälsningstalet. TkD Daniel Aalto från Helsingfors universitet höll den första föreläsningen med ämnet nyanser i talet då man använder cochleaimplantat. Han berättade hur hörandet med cochleaimplantat sker: hörselnerven tar emot elektriska impulser via en mikrofon. Det är möjligt att uppfatta ljud, eftersom kanalerna har olika ljudstyrka. Enligt Aalto kan man komplettera sina observationer med hjälp av känsel- och synsinnet. Riitta Lahtinen presenterade användningen av haptiser och kroppsbesked i uppvakningsrum. Idén är att man kan använda dem som stöd för kommunikationen med vårdpersonalen, eftersom det i vissa situationer kan vara svårt att höra och det heller inte alltid är möjligt att använda hjälpmedel. Haptiser produceras på kroppen, vanligen på armen. Enligt Lahtinen förhåller sig vårdpersonalen positivt till användningen av haptiser och har varit intresserade av att lära sig mera. 12 Känselsprötet 4/2013

13 Skötarna hade sagt att beskeden i fortsättningen skulle kunna användas också med andra patienter. Som avslutning på sitt föredrag demonstrerade Lahtinen tillsammans med Maritta Autio hur man gör haptiser. Följande föredrag handlade om hur sången förändras hos patienter med Usher före och efter det att de genomgått cochelaimplantatoperation. Föredraget hölls av FD Stina Ojala från Åbo universitet och musikterapeut Russ Palmer. Enligt Ojala påverkar en hörselskada hörandet på många sätt, t.ex. tajmningen och regleringen av tonhöjden och ljudstyrkan. Man måste höra ett ljud innan man kan producera det. Det kom fram att då man sjunger är vissa faktorer speciellt viktiga, bl.a. att kunna hålla takten och att komma in på rätt ställe. Under seminariet hördes också implantatanvändarnas egna erfarenheter. Palmer, som fått två implantat, berättade att kontrollen av den egna rösten, uppfattningen av rytm och regelringen av tonhöjden har blivit exaktare sedan han fått implantaten. Också vokaler och konsonanter har blivit tydligare och röstens känsloskala har blivit bättre. Enligt honom har implantaten underlättat för honom att göra musik, jämfört med den tid då han använde bakom-örat hörapparater. Anne Palo konstaterade att ljudvärlden blivit rikare genom implantaten, numera kan hon t.ex. höra fåglarna sjunga och övergångsställenas ljudsignaler. Dessutom berättade hon att hon ofta lyssnar på radio och att hon använder telefon. Hon påminde i alla fall om att det är individuellt hur man hör. Till sist hölls en paneldiskussion som leddes av journalist Jaakko Evonen från Föreningen Finlands Dövblinda rf. Diskussionen var livlig och forskarna och implantatanvändarna fick många frågor. Det blev bl.a. diskussion om hur man skaffar sig ett implantat och om framtida utmaningar inom forskningen. Evenemanget bandades och man kan lyssna på det via vi den länk som finns på föreningens finska webbplats under kommunikaatiopalvelut och tutkimus. u Känselsprötet 4/

14 FPA koncentrerar tolkningens förmedlings- och distanstolkningstjänster till Åbo Källa: Meddelande från FPA Tolkningstjänsten för personer med handikapp flyttade från kommunerna till FPA Vi ordnar tolkningstjänster för hörselskadade, synhörselskadade och talskadade personer om behöver tolkning på grund av sin funktionsnedsättning bl.a. för att gå på jobb, studera, uträtta ärenden och idka fritidssysselsättningar. Cirka kunder använder FPA:s tolkningstjänst. Från början av år 2014 koncentrerar FPA förmedlingstjänsten till Systemet för förmedling av tolkningstjänst (VATU-systemet) i Åbo. Från och med sköter enheten också produktionen av distanstolkning. Förmedlingsverksamheten flyttas till FPA eftersom detta anses gagna kundbetjäningen och utvecklandet av verksamheten. FPA beviljar sina kunder rätten till användandet av tolk och ordnar de tolktjänster som behövs, så det är naturligt att också förmedlandet av tolkar sköts centralt genom FPA. Genom förflyttningen vill vi försäkra oss om att kunderna får en enhetlig betjäning, oberoende av var kunden är bosatt. Den största förändringen för kunden då förmedlingstjänsten flyttas är att kontaktuppgifterna för förmedlingscentralen ändras och att möjligheten till personligen uträtta ärenden upphör. Alla kunder får information om de nya öppettiderna och kontaktuppgifterna i ett brev som postas i december. Kunder som använder distanstolkning kan i fortsättningen sköta distanstolkningsärenden och beställningen av tolkning vid samma tillfälle. Öppettiderna för FPA:s förmedlingscentral från och med är: må fre kl lö kl sö och helger kl Öppettiderna för distanstolkning meddelas senare. u 14 Känselsprötet 4/2013

15 Riitta och Russ vigdes i en vibrationskyrka Leende nygift par i huvudkontakt! Text: Tuija Wetterstrand Riitta Lahtinen och Russ Palmer vigdes lördag 9.11 i Norge, på den plats där de första gången möttes för 20 år sedan. Båda arbetade i Andebu, på det center som numera heter Signo och som erbjuder tjänster för döva och dövblinda. För ett år sedan byggdes här på Signo världens första kyrka som planerats för döva och dövblinda, Tomaskirken. Då Riitta och Russ bekantade sig med den nybyggda kyrkan visste de att den skulle bli deras vigselkyrka. Kyrkan kan med goda skäl kallas vibrationskyrka, eftersom dess golv är byggt så att det vibrerar i takt med musiken. Kyrkan har också en ljusorgel. På så sätt kan döva uppleva musiken genom sina andra sinnen. Det nyvigda paret avlägsnade sig från altaret med lätta danssteg i takt med Beach Boys sång Good Vibrations, dvs. goda vibrationer. Källor: tb.no och u Känselsprötet 4/

16 Känselsprötets redaktion och Föreningen Finlands Dövblinda rf:s redaktionsråd önskar alla läsare riktigt God Jul och Gott Nytt År!

KÄNSELSPRÖTET. xxxx. Ari Suutarlas födelsedagsfest. Målprogrammets betydelse xxxx och uppdatering. Nr 1 2013. Föreningen Finlands Dövblinda rf

KÄNSELSPRÖTET. xxxx. Ari Suutarlas födelsedagsfest. Målprogrammets betydelse xxxx och uppdatering. Nr 1 2013. Föreningen Finlands Dövblinda rf KÄNSELSPRÖTET Nr 1 2013 Föreningen Finlands Dövblinda rf Målprogrammets betydelse xxxx och uppdatering xxxx Ari Suutarlas födelsedagsfest Innehåll Ledaren: Ingen får lämnas ensam med sina problem...3 Informatören

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Aktivitetscentret fyllde 30 år Seppo Jurvanen till ledningen för EDBU

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Aktivitetscentret fyllde 30 år Seppo Jurvanen till ledningen för EDBU KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning 5 2013 Aktivitetscentret fyllde 30 år Seppo Jurvanen till ledningen för EDBU Innehåll Ledaren: Informationstillgång är en mänsklig

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. xxxx. Dövblindarbete i Etiopien. Hurdant är det Finland där xxxx de dövblinda vill leva? Nr 2 2013. Föreningen Finlands Dövblinda rf

KÄNSELSPRÖTET. xxxx. Dövblindarbete i Etiopien. Hurdant är det Finland där xxxx de dövblinda vill leva? Nr 2 2013. Föreningen Finlands Dövblinda rf KÄNSELSPRÖTET Nr 2 2013 Föreningen Finlands Dövblinda rf Hurdant är det Finland där xxxx de dövblinda vill leva? xxxx Dövblindarbete i Etiopien Innehåll Ledaren: Drömmen som har varit sann i trettio år

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Höstmötet godkände det nya målprogrammet Usherforskaren som blev filmregissör

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Höstmötet godkände det nya målprogrammet Usherforskaren som blev filmregissör KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning 4 2014 Höstmötet godkände det nya målprogrammet Usherforskaren som blev filmregissör Ledaren Innehåll Ledaren: Fart på lagstiftningsfronten

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Helen Keller -dagen 27.6. Internationell dag för de dövblinda

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Helen Keller -dagen 27.6. Internationell dag för de dövblinda KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning 2 2015 Helen Keller -dagen 27.6. Internationell dag för de dövblinda Innehåll Internationell dag för de dövblinda Ingas hälsning Helen

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Datum Er referens 2009-10-28 S10/09/1/27 Kontaktperson Sigurd Lindvall Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Ålands landskapsregering har i ett beslut (Nr 159 S10), postat den 12.10.2009,

Läs mer

Hälsoavdelningen. Ordnandet av tolkningstjänster för handikappade personer överförs till FPA

Hälsoavdelningen. Ordnandet av tolkningstjänster för handikappade personer överförs till FPA Ordnandet av tolkningstjänster för handikappade personer överförs till FPA 1.9.2010 Överföring av ansvaret för att ordna tjänsterna till FPA Det är fråga om en administrativ överföring Kundens rätt till

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Höstmötet i Uleåborg Julhälsning

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Höstmötet i Uleåborg Julhälsning KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning 4 2015 Höstmötet i Uleåborg Julhälsning Innehåll Ledaren: Vi vill stärka kundorienteringen Hälsningar från höstmötet i Uleåborg Förändringens

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Ansökan om SKRIVTOLKTJÄNST

Ansökan om SKRIVTOLKTJÄNST Ansökan om SKRIVTOLKTJÄNST Din rätt till skrivtolk Har du svårt att höra vad som sägs på konferenser, kurser eller då du besöker en läkare? Skrivtolken kan vara den som får din vardag att flyta smidigare.

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse

Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF DIABETESFÖRENINGENS MODELLSTADGAR Behandlat i Diabetesförbundet i Finland rf:s förbundsstyrelse 12.6.2012 Patent- och Registerstyrelsens förhandsgranskningsbeslut 14.01.2013

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Beställ en tolk Ta kontroll över bländningen!

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Beställ en tolk Ta kontroll över bländningen! KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning 2 2014 Beställ en tolk Ta kontroll över bländningen! Innehåll Ledaren: Ekonomi och verksamhet...3 Beställ en tolk...4 Ingas hälsning...5

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Dagbarnet som blev Nobels fredspristagare Två implantat samtidigt

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Dagbarnet som blev Nobels fredspristagare Två implantat samtidigt KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning 3 2014 Dagbarnet som blev Nobels fredspristagare Två implantat samtidigt Innehåll Ledaren: Vi riktar hoppfulla blickar mot framtiden

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Förändringar i FPA:s tolkpool Undervisningspraxis för dövblinda i Finland

KÄNSELSPRÖTET. Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning. Förändringar i FPA:s tolkpool Undervisningspraxis för dövblinda i Finland KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning 1 2014 Förändringar i FPA:s tolkpool Undervisningspraxis för dövblinda i Finland Innehåll Ledaren: Rätt till arbete - sanning eller

Läs mer

Aktuellt om tolktjänsten hösten 2013

Aktuellt om tolktjänsten hösten 2013 Aktuellt om tolktjänsten hösten 2013 Centret för tolkningsservice för handikappade 1.1.2014 Centrets verksamhet utvidgas fr.o.m. 1.1.2014 när förmedlingen av tolkningsbeställningar och distanstolkningen

Läs mer

Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den

Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den Stadgar för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 ALLMÄNT 1 Föreningens namn är Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi och dess hemort är Åbo. 2 Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi (härefter

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare: 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Monica Hirn: 050 463 4746 Telefon till kansliet: 045 863 7800 info@sympati.fi www.sympati.fi

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Finlands svenska Marthaförbund r.f Vårmötet 5.5.2007 godk. Förhandsgranskade/Föreningsregistret 19032012 Godkända vid Marthaförbundets vårmöte 260512 Godkända Föreningsregistret 29.1.2013 samt prel. 30.1.2013.

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF 1 (6)

FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF 1 (6) 1 (6) Ordinarie förbundsmöte Tid 17.6.2017 Plats Ljusa huset, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors Lunch kl. 12.00 13.00 Kaffe kl. 15.30 16.00 9.00 10.00 Granskning av delegaternas fullmakter Reseersättningar

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 1 HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Handikapprådets sammansättning 2011 På grund av kommunsammanslagningen

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

KÄNSELSPRÖTET. Onerva Mäki skolan står inför förändringar Gäster från Nordkorea i ett finländskt hem

KÄNSELSPRÖTET. Onerva Mäki skolan står inför förändringar Gäster från Nordkorea i ett finländskt hem KÄNSELSPRÖTET Föreningen Finlands Dövblinda rf:s organisationstidning 1 2015 Onerva Mäki skolan står inför förändringar Gäster från Nordkorea i ett finländskt hem Innehåll Ledaren: Tidningsverksamhet i

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE Innehåll: Tolktjänst är en lagstadgad rättighet Talhandikapp Alternativ och kompletterande kommunikation Vad som avses med tolktjänst för talhandikappade personer

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Föredragningslista 11/15 1 (7)

Föredragningslista 11/15 1 (7) Föredragningslista 11/15 1 (7) Ungdomsfullmäktiges möteskallelse Tid kl. 14.00. Plats Riksdagen, Lilla Parlamentet 1. Mötets öppnande 2. Mötets konstituerande 3. Mötets laglighet och beslutsförhet 4. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Regler för Invalidförbundet rf:s medlemsföreningar

Regler för Invalidförbundet rf:s medlemsföreningar 1 (7) Regler för Invalidförbundet rf:s medlemsföreningar NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHET 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är och dess hemort är Föreningens verksamhetsområde är. 2 Verksamhetens

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Godkända på föreningens möte , fastställda av PRS

Godkända på föreningens möte , fastställda av PRS SOSTE Finlands social och hälsa rf STADGAR Godkända på föreningens möte 24.2.2014, fastställda av PRS 17.4.2014 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHET 1 Namn och hemort Föreningens namn är SOSTE Suomen sosiaali ja

Läs mer

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 1 2 Stipendierna från Cancerstiftelsen har stor betydelse för forskarna i nuläget Cancerstiftelsen har gjort ett långsiktigt arbete med goda resultat för att

Läs mer

Höstmöte 2015 2015-11-14. Handlingar till höstmötet

Höstmöte 2015 2015-11-14. Handlingar till höstmötet Höstmöte 2015 2015-11-14 Handlingar till höstmötet Dessa handlingar finns i storstil, punktskrift, inlästa på Daisy och kan fås som Word-fil. Handlingarna går att beställa från föreningens kansli, tel

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 1/2016 JANUARI

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 1/2016 JANUARI MEDLEMSBLAD 1/2016 JANUARI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf STADGAR NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Föreningens namn är Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 juli 2004 Nr 674 678 INNEHÅLL Nr Sidan 674 Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Etiopian Ortodoks Tewahdo

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Beställning och användning av SKRIVTOLK

Beställning och användning av SKRIVTOLK Beställning och användning av SKRIVTOLK Din rätt till skrivtolk Har du svårt att höra vad som sägs på konferenser, kurser eller då du besöker en läkare? Skrivtolken kan vara den som får din vardag att

Läs mer

Stadgar för. Jeppo Byaråd r.f Svenskspråkig version. Sidnummer

Stadgar för. Jeppo Byaråd r.f Svenskspråkig version. Sidnummer Stadgar för Jeppo Byaråd r.f. 19.5.2003 Svenskspråkig version Stadgar för JEPPO BYARÅD r.f. 1. Föreningens namn, hemort, tid för grundande och språk Föreningens namn är Jeppo Byaråd r.f., Jepuan Kyläyhdistys

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

och den verkar i anslutning till daghemmet främja samverkan mellan barnens föräldrar och daghemmet

och den verkar i anslutning till daghemmet främja samverkan mellan barnens föräldrar och daghemmet (Översättning från finska) 1 (5) FINLANDS FÖRÄLDRAFÖRBUND MODELLSTADGAR FÖR DAGHEMMETS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Föreningens namn är rf, och den verkar i anslutning till daghemmet, och dess hemort är (kommun).

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

KURS I MEDIEFOSTRAN. Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf

KURS I MEDIEFOSTRAN. Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf KURS I MEDIEFOSTRAN Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf KURS I MEDIEFOSTRAN Dagens program 1. Kort om Sälskapet för Mediefostran 2. Kort om mediefostran 3. Material, var hittar

Läs mer

2) besluter att förvaltningsdirektören vid prövotidens utgång automatiskt

2) besluter att förvaltningsdirektören vid prövotidens utgång automatiskt 429/2014 90 Besättande av förvaltningsdirektörstjänsten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige 1) väljer ekonomiemagister Jussi Muhonen f o m den 1.2.2015 med sex månaders prövotid, förutsatt att han

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

En kyrka för alla. Så här vill kyrkorna arbeta för att människor med funktionsnedsättning ska kunna vara med i kyrkan

En kyrka för alla. Så här vill kyrkorna arbeta för att människor med funktionsnedsättning ska kunna vara med i kyrkan En kyrka för alla Så här vill kyrkorna arbeta för att människor med funktionsnedsättning ska kunna vara med i kyrkan Föreningen Furuboda och Sveriges Kristna Råd Sveriges Kristna Råd 172 99 SUNDBYBERG

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014 Nytt från Steg för Steg VÅR 2014 Ordförandens ruta Hej alla, hur har ni det? Bra hoppas jag, själv har jag det bra, fullt upp som alltid! Ett nytt år har igen börjat, det betyder att mitt sista år som

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Infobladet 3. Diabetesförbundet i Finland rf oktober nr 3. Ändrad arbetsfördelning på organisationsavdelningen Hjärtligt välkomna Marianne och Harri!

Infobladet 3. Diabetesförbundet i Finland rf oktober nr 3. Ändrad arbetsfördelning på organisationsavdelningen Hjärtligt välkomna Marianne och Harri! Infobladet 3 Diabetesförbundet i Finland rf oktober nr 3 Ändrad arbetsfördelning på organisationsavdelningen Hjärtligt välkomna Marianne och Harri! Välkommen på regional fest! Förhandsanmäla dig nu! w

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F.

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F. STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN VID SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN I VASA R.F. INNEHÅLL ALLMÄNT... 1 STUDENTFÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 FÖRENINGSMÖTE... 3 STYRELSEN... 6 EKONOMIFÖRVALTNING... 7 STUDENTFÖRENINGENS

Läs mer

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Närvarande: Christian Forsell, Anna Hallberg, Lena Lundgren (mötesordf.), Martin Persson (mötessekr.) och Tobias Willstedt Plats: Mångkulturellt centrum,

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass...

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass... Namn... Klass... o Info för föräldrarna på sidan 10 T Text: Ped.Mag. Irina Andersson Illustrationer & layout: Paul Söderholm Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Nylandsgatan 17 D FiN- 00120

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET

FÖRSAMLINGSRÅDET FÖRSAMLINGSRÅDET 130903 3.9.2013 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.30-20.40 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv

Läs mer

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper I grundlagens 17 stadgas även om andra språkgruppers rättigheter att utveckla sitt språk och sin kultur. I paragrafen nämns förutom nationalspråken särskilt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

Finlands Svenska Handikappförbund kommenterar härmed upphandlingen av tolktjänsten för handikappade personer (personer med funktionsnedsättning).

Finlands Svenska Handikappförbund kommenterar härmed upphandlingen av tolktjänsten för handikappade personer (personer med funktionsnedsättning). 1(4) Folkpensionsanstalten Finlands Svenska Handikappförbund kommenterar härmed upphandlingen av tolktjänsten för handikappade personer (personer med funktionsnedsättning). Vi uppskattar att både det svenska

Läs mer

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG...

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Det var en gång... Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att tänka hur de vill och säga vad de tycker. Samhället och vuxenvärlden

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk.

Finlands svenska Marthaförbund r.f Förhandsgranskade/Föreningsregistret Vårmötet godk. MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthadistrikt rf och kallas i dessa stadgar distriktet. Föreningens hemort är, dess verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2006 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2006 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 28/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp och 4 i lagen om klientavgifter inom

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Medlemsmotioner Dagordningen, punkt 7: Övriga förslag Inklusive föreningsstyrelsens förslag till beslut Medlemsmotioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL Förskrivare Au 22 06 21 HÖRAPPARATER SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS

Läs mer