Årsmötet. -El-avgift på ca kr uttages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötet. -El-avgift på ca 2.000 kr uttages"

Transkript

1

2 Årsmötet Föreningens 67-e årsmöte hölls den 11 februari 1986 i Snättringe Fritidsgård. Föreningens ordförande, Per-Axel Lindqvist, kunde konstatera att ca 100 personer hade kommit för att följa årsmötesförhandlingarna. Kvällens program innehöll dessutom sång och pianospel av tre elever från Maria Musikskola, nämligen syskonen Sun-Kyo och Sue-Kyung Choi samt Gunnar Jonasson, målningstips förmedlades genom Bernt Sahlberg, vilken representerade Alfort & Cronholm. Kvällen slutade med dragning i närvarolotteriet där alla hade chans att få fina priser. Från årsmötesförhandlingarna kan följande nämnas: -Samarbetet med grannföreningarna i Stuvsta och Fullersta har fortsatt -Medlemsavgiften för 1987 blir 40:- -Verksamhetsbidraget till Sveriges Villaägareförbund skall vara 3 kr/ betalande medlem -Val till styrelse- och kommittéledamöter för El-avgift på ca kr uttages av kommunen i samband med tillåtelse om eluppvärmning i huset. Avgiften kan överklagas inom 6 månader från fakturadatum -Docenten. Byggnationen kan komma att försenas p.g.a. för höga byggkostnader, som ej helt överensstämmer med statliga lånebeslut -Motion avseende gemensamma vedinköp upplästes. (Se sep. artikel). Intresset för målningstips verkade stort. De närvarande fick en mycket målande beskrivning av experten Bernt Sahlberg. Man kan konstatera att noggrannhet är en dygd vid målningsarbete. Alfort & Cronholm har en avdelning som kallas Tekno Service, till vilken man kan ringa och få råd. Musikstunden blev mycket uppskattad. Sång och musik har ju alltid gjort människor glada. Glad blev också styrelsen över att så många kom till årsmötet, trots att kallelsen ej var den vanliga, d.v.s. Extra Husbladet, vilket tyvärr blivit försenat i år. Gunnar Jonasson och syskonen Choi svarade för kvällens underhållning SNÄTTRINGE FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS STYRELSE OCH KOMMITTÉER 1986 Styrelse Per-Axel Lindqvist, ordf Klas Ruthman, v ordf Gösta Eriksson, kassör Ingvar Gustavsson, v kassör Göran Arnersten, sekr Bernt Söderlund, v sekr Gunnar Söderström, suppl Hjalmar Leth, suppl Lars Tiberg, suppl Stadsplanekommitté Per-Axel Lindqvist Tage Eriksson I nköpskommi tté Gösta Eriksson Ann-Sofi Ericsson Börje Grana t h Informationskommi tté Klas Ruthman Arne Jonasson Lars Lehman Lars Tiberg Festkommi tté Ingvar Gustavsson Bernt Söderlund Birgitta Eriksson Gunnar Söderström Hjalmar Leth Birgitta Jarl Juridik- och försäkringsfrågor Roland Söderström Revisorer Leif Andersson Gunnar Fremin Revisorssuppleanter Ola Kristiansen Gösta Sandh Valberedning Göran Arnersten Per-Axel Lindqvist SAMMANKALLANDE ÄR DEN SOM STÅR FÖRST I VARJE KOMMITTÉ Snättringe Fastighetsägareförening Box Huddinge Redaktion: Klas Ruthman Arne Jonasson Lars Tiberg Lars Lehman Postgiro: Bankgiro: Snättringe Husblad

3 Planteringstips vi oss till växtzon II (III) men för att gardera oss bör vi om möjligt välja växter för zon IV om inte växtplatsen är vindskyddad och varm. Denna artikel har skrivits för Hubladets räkning av trädgårdsmästare Folke Mattsson. Vi hoppas läsarna kan få värdefulla planteringstips. Entrén och framsidan av huset är ansiktet utåt som alla förbipasserande lägger märke till och skall därför vara tilltalande året runt! Med barrväxter och övriga städsegröna växter kan man göra entrén ombonad och trygg. Lövfällande buskar typ schersmin och vresrosor är exempel på växter som lämpar sig bättre på den del av tomten där man vistas sommartid. "Städsegrön entré och blommande uteplats" är en bra regel att hål la sig till. För att åstadkomma en effektfull barrväxtpiantering fordras en säker smak för färg och form och inte minstlång erfarenhet av växternas utbredningsförmåga (blivande storlek). Trots detta blir nog omflyttningar och beskärningar nödvändiga med tiden. Vintern och den kalla våren 1985 var den besvärligaste under detta århundrade. Barrväxter som har klarat sig i år drabbades av omfattande skador, som vi bör ta lärdom av när vi i fortsättningen skall välja växter till våra täppor här i Snättringe. Normalt räknar Speciellt odlingsvärda barrväxter Tsuga diversifolia (nordjapansk hemlock) är den härdigaste av hemlockarterna med ett mycket graciöst växtsätt. Den kan nå en höjd av 2 m på 15 år. Växten är svårförökad och därför sällsynt i plantbutikerna. Chamaecuparis notkatensis Viridis är en annan mycket odlingsvärd art och troligen den härdigaste bland cypressarterna. Det är sällan den härdigaste sorten också är den vackraste. Pinus mugo ' Mini Mops', äkta dvärgtall är ympad och växer kompakt utan klippning. Vanliga s.k. bergtallar är sällan odlingsvärda. Fågelbogranar eller låga bredvuxna idegranar är att föredra framför vanliga bergtallar. Pinus leucodermis Compact Gem Dvärgform av ormskinnstal len med mörkgröna långa barr är en st i I ig växt. Thuja occ. sunkist (guldtuja) är en av få gulbarriga barrväxter som är härdiga hos oss. Juniperus ch. Rochery Gem har visat sig mer motståndskraftig mot svampsjukdomar än fllera andra kinesiska enar typ pfitzeriana. Juniperus sqamata Blue Carpet är en blabarrig, bredväxande en, betydligt härdigare och friskare än den vanliga blåenen sqamata meyeri. Thujopsis dolobrata (Hiba) är alltid något gles och tanig som ungplanta, men blir i motsats till många andra vackrare för varje år som går. En stor, nästan bortglömd grupp är Picea abies (gran). Här finns ett otal former att välja bland, av vilka alla är härdiga. Från elegant hängande varianter till dvärgformer. Juniperus communis Namnsorten är likaså härdig och naturligtvis finns det många andra barrväxter lämpade för odling. Städsegrön häck Taxus media Hilli (idegran) växer vackrare än sin kusin Hicksii. För att få täta och vackra idegranar bör plantorna klippas sommartid och vintertid skall blötsnö skakas av. Önskar man en tujahäck bör namnsorten pelartujor väljas i stället för den vanliga häcktujan 'occidentalis' som är gles och bredväxande och fordrar sidoklippning tills den nått full höjd. Till sist. Varför är det ingen,som tänkt på att våra svenska pyramidenar är alldeles utmärkt lämpade som häckväxter? Så varför inte en enehäck nästa gång? Olika växtformer kan användas vid plantering av barrväxter Snättringe Husblad

4 Fester - trettondagsafton För 15:e aret i följd arrangerades Julfest i Käl Ibrinksskolans lokaler. Denna festlighet är ett gemensamt arrangemang av fastighetsägareföreningarna i Snättringe och Fullersta. Till skillnad från föregående år arrangerades såväl barnfest som dansafton under samma dag, nämligen Trettondagsafton. Drygt 350 personer, varav cirka 200 barn kom för att dansa och leka med Lifsandarna, vars ledare är Arne Lif. Arets trollkonstnär, MacEddie med dockan Charlie Nick gladde många barn och vuxna. För de som ville ta det lite lugnt en stund visades barnfilmer nonstop. Som vanligt serverades kaffe eller saft med dopp. Dagens stora händelse var dock de två "äkta" jultomtarna, som delade ut godispåsar till alla barn efter festens slut. För arrangörerna var emellertid ej dagen slut ännu. Efter några timmars uppfräschning av lokalerna var det dags för nästa gäng, de äldre barnen. Cirka 80 förväntansfulla mogna ungdomar kom för att svänga sina lurviga ben till den populära dansorkestern "Friska Fläktar". Därmed var två lyckade fester till ända, till och med fixade samma dag. Inget verkar för mycket för de energiska festkommittéerna i Snättringe och Fullersta. Årets trollkonstnär MacEddie håller show med några blivande trollkarlar och trollflickor. Som framgår av bilden fanns många kandidater till att få komma upp på scenen för att hjälpa till. Alltid färskt och fint snus SNÄTTRINGEkiosken Köp även färska färdbevis specialitet från SL ÖPPET: månd fred lord sönd Korsningen Häradsvägen/Snättringevägen Telefon Snättringe Husblad

5 Skrivelser Snättringe Fastighetsägareförening har till Huddinge kommun skickat följande skrivelser Bad i Snättringe Vid området nedanför Matineholm i Snättringe mot Långsjön har anlagts gångstråk på ett föredömligt sätt av kommunen efter utbyggnaden av radhus. För att öka Snättringebornas möjligheter till bad, utöver baden vid Kråkvik i Segel torp, Älvsjöbadet samt Gömmarebadet, föreslår föreningen att fritidsnämnden avsätter medel och anlägger ett bad vid Mat i neholm. Hastighet snedsättning På vägarna kring Snättringe- och Utsäljeskolorna får man färdas med en hastighet av 50 km/tim. Med tanke på de många barn som går till och från skolor och fritidshem, hemställer föreningen att det på följande gator införs en högsta hastighet av 30 km/tim: Omkring Snättringeskolan: Ängsvägen, Källvägen, Tomtbergavägen, Gråbergsvägen och Kvartsvägen. Omkring Utsäljeskolan: Dalkantsvägen, Snättringevägen, Ängsvägen, Linneavägen och Atlestigen. Utöver dessa två skrivelser har insänts en gemensam (med bl.a. Fullersta- och Stuvstaföreningarna) skrivelse angående Gatubyggnadskostnader. Det påpekas bl.a. att fastighetsägarna drabbas av höga kostnader (över kr per fastighet), svårigheter att åstadkomma rättvis fördelning av kostnaden, särskilt i äldre områden. Kommunen beslöt i Oktober 1985 att tillsätta en särskild kommitté i frågan. De lokaia fastighetsägareföreningarna finner det anmärkningsvärt att de ej blivit erbjudna att ingå i en sådan kommitté. Avslutningsvis föreslås att gatubyggnadskostnader och därmed sammanhängande kostnader skall helt finansieras av skattemedel. Denna skrivelse har insänts till Kommunfullmäktige samt för kännedom även till Gatukostnadsutredningen och till samtliga politiska partier i Huddinge. Nämnas kan att lokaltidningen Mitt i Huddinge har publicerat skrivelsen. Gömmarerundan Boka redan nu söndagen den 25 maj för den årliga Gömmarerundan. Någon vecka före promenaden kommer en separat kallelse i brevlådan. SKITEN SKALL BORT En artikel om den urusla städningen i Snättringe- och Kungsklippeskolorna skrevs i Husbladets vårnummer Många av skolornas elever och deras föäldrar hörde av sig till Husbladet och tackade för att artikeln publicerades. Vi har av några Snättringeelever blivit ombedda att återigen ta upp frågan. Nedan följer ett citat ur Husbladet från våren "Naturligtvis ska vi omedelbart åka ut och kontrollera läget. Är det som det sägs ska skiten omgående bort. Inte tusan ska barnen behöva undvika toaletterna bara för att det är smutsigt. Och finns det duschar och avlopp ska de naturligtvis fungera. Det här ska jag ordna, det lovar jag." Denna reaktion gjordes av Göran Henriksson, städinspektör i Huddinge kommun. Vi hoppas att detta nummer av Husbladet kommer att läsas av ansvariga för skolornas städning och att en ny inspektion genomförs. Det kanske inte skadar. Snättringe Husblad 5

6 Vedinköp? N o t i s e r Till Snättringe Fastighetsägareförenings årsmöte inkom följande motion frän en av föreningens medlemar. ANGÅENDE UTREDNING FÖR GEMEN SAMMA VED INKÖP I en tid med höga bränslekostnader har gamla beprövade värmekällor alltmer tagits i bruk. Öppna spisar, braskaminer och pannor för fasta bränslen gapar efter ved. Vedtillgången är inte särskilt stor i vårt område. Möjligheterna för den enskilde eldaren att skaffa ved till rimligt pris är inte de bästa. Troligen finns det en stor efterfrågan på ved. Ett gemensamt inköp, eventuellt tillsammans med andra grannföreningar, skulle möjliggöra inköp till ett förmånligtpris. Det finns skäl att bland medlemmarna göra en förfrågan om intresse föreligger. Vill vi ha vissa träslag? Ska veden vara färdighuggen, kluven i enmeterslängder eller i tvåmeterslängder? När önskas leverans? Hur mycket är man beredd att betala? Jag är medveten om att man kan ha miljömässiga synpunkter på förslaget, men nog föredrar väl de flesta doften av äkta ved framför stanken av den brinnande bråte som alltför ofta annars kommer till användning. Jag föreslår mötet att uppdra åt styrelsen -att utreda förutsättningarna för gemensamt vedinköp, samt om resultatet är gynnsamt, -att verka för att gemensamt vedinköp organiseras. Med hopp om en välvillig behand- I ing Styrelsen tackar för denna motion och har valt att publicera den i Husbladet. Ni som är intresserade av att gemensamt vedinköp organiseras ombeds att kontakta Gösta Eriksson eller någon annan i styrelsen. Styrelsen är villig att ta upp frågan om tillräckligt intresse f i nns. Frågan kommer även att tas upp pa samordningsmöte med fastighetsägareföreningarna i Fullersta och Stuvsta. Eldning Visste ni att det enligt brandkåren går bra att elda året om. Naturligtvis måste man visa gott omdöme och sunt förnuft. Se upp för torr väderlek och kraftiga vindar. Kontrollera även med brandkåren eller SOS Alarmering AB om eldningsförbud råder. Tel.nr. till SOS är 08/ Där ger en automatisk telefonsvarare besked om den aktuella brandriskprognosen. Om den är 4 eller 5 råder alltid eldningsförbud. Om ni tänker tända en större brasa ska alltid anmälan göras till brandkåren. Tänk även på grannarna. Om ni underrättar dem att ni tänker elda så slipper de underrätta er. Det blir mycket trevligare då. Brandkårsutryckningar Under 1985 gjorde brandförsvaret i Huddinge totalt 769 utryckningar. Av dessa var hela 260 falska, felaktiga eller- misstag. Vi hoppas att denna trista statistik inte försämras och att brandmännen tar alla larm pa allvar även i fortsättni ngen. 6 Snättringe Husblad

7 Trädbeskärning Några medlemmar i föreningen har hört av sig och tycker att beskärningen av träd blivit väldigt dyr jämfört med tidigare år. Förklaringen är nog att vår förre trädbeskärare tog ut en ovanligt låg avgift för sina tjänster. Föreningens inköpskommitté har tittat på priser och funnit att vår nye trädbeskärare absolut inte tar ut något överpris. Nämnas bör att den förre beskäraren har bett att få slippa i fortsättningen. Han har har hjälpt vara medlemmar på sin fritid. Stuvstabor gratuleras Våra grannar i Stuvsta slipper få en ny genomfartsväg. Ett förslag har väckts att förlänga Segersminnesvägen för att få en genomfartsled till Hagsätra. Genom stark kritik från bl.a. fastighetsägarna, (kanske genom sin fastighetsägareförening) har förslagets strukits ur områdesplanen. Grattis alla ni som vill fortsätta att bo i en bullerfri och avgasfri miljö. Snättringe Gård För er som vill veta lite om hur det var förr, citerar vi ur boken "Så kom ett samhälle till", skriven av Roland Söderström, mångårig Snättringebo och dessutom hedersmedlem i Snättringe Fastighetsägareförening. På Snättringe Gård låg från början ett litet torp, vilket enligt en karta från 1751 hette Snottinge. I slutet av 1700-talet ändras namnet till Snettinge. Detta namn hade torpet fram till 1840-talet då det fick sitt nuvarande. Namnet på torpet bör delas upp i två hälfter varav den ena är Snott- respektive Snett-. Den andra halvan blir i båda fallen -inge. Den första halvan Snott- tror man syftar på ordet snottra d.v.s. att vara pratsjuk, och den senare vet man att den syftar på att här bott folk sedan lång tid tillbaka. Vissa antydningar har gjorts att folk skulle ha bott här redan på stenåldern. Några bevis på detta finns inte, men namnforskarna vet att ortsnamn som slutar på "inge" och "unge" tillhör de allra äldsta. I en bok som skildrar en ort skall man ge plats för diskussionsunderlag - så även i denna. Det gäller Snettinge som jag vill ge innebörden "den sneda delen av Fullersta ägor". Ty tittar man på en karta över Snättringe, så finner man att ju närmare man kommer Långsjön, desto smalare blir vårt område. Detta avsmalnande gör också att området på kartan ser snett ut - därav namnet. Sedermera han det förvanskats till Snättringe. Detta var några teorier om Snättringenamnets uppkomst och innebörd. Nu över till själva egendomen Snättringe. Tidigare nämndes att här endast varit ett litet torp från början. Detta beboddes från början och fram till mitten av 1700-talet av torpare som var anställda vid Fullersta säteri. Från 1700-talets mitt arrenderades torpet ut som sommarnöje - eller som det också kallades, "fåfänga" - till rika stockholmare. Snettinge torp arrenderas 1799 av majoren Samuel Stiernstedt. Han var son till baron Karl Johan Stiernstedt som ägde Fullersta gård under 1750-talet och måg till ägaren av Fullersta säteri 1799 Carl Albert Frisenheim. Major Stiernstedt trivdes bra på Snettinge torp och återkom varje sommar fram till Att han trivdes här förstår man då man studerar hur här såg ut på 17- och 1800-talen: Runt torpet och bort mot Stufsta stod skogen tät, endast avbruten av Götalandsvägen som gick från Skanstull till Kiel I brink rakt igenom nuvarande Snättringeområdet. Fram till torpet gick en väg från Segel torpshål let. Att kalla den för väg var förresten en stark överdrift. Den var snarare en "kostig" på vilken det var omöjligt att ta sig fram med häst och vagn. Kom man med häst och vagn for man nyssnämnda Göta Landsväg framtill nuvarande Allévägen, vars namn alltså härstammar från den tid då en allé gick från nuvarande Snättringevägen förbi Snättringetorpet och torpet Matinelund fram till Långsjön. Detta och mycket annat intressant står i Rolands bok. Bara en liten notering att jämföras med dagens förhållanden. Markpriset 1917 var i Snättringe 6 öre per kvm. Redan två år senare bildades Snättringe Fastighetsägareförening. Föreningen bildades dock under namnet Snättringe - Milsten Tomtägareförening, vilket ändrades till nuvarande RÄTTELSER FRÄN EXTRA HUSBLADET Tyvärr trycktes en felaktig annons i Extra Husbladet, vilket delades ut i mars i år. Drabbade blev den fina föreningen "Sällskapet Blomstervännerna", eftersom annonsen från 1985 upprepades. Den riktiga annonsen finner ni på denna sida. Dessutom har den uppmärksamme noterat att inne i Extra Husbladet står att matrikeln avser Det skall naturligtvis avse 1985 års medlemmar. Snättringe Husblad 7

8

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1992

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1992 Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1992 Stvrelse: Ordförande Lars Lehman Vice ordförande Lars Tiberg Kassör Annsofi Ericsson Vice kassör Gösta Eriksson Sekreterare Bernt Söderlind

Läs mer

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1990

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1990 Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1990 STYRELSE Lars Lehman Ingvar Gustavsson Gösta Eriksson Annsofi Ericsson Bernt Söderlind Per-Axel Lindqvist Gunnar Söderström Lars Tiberg

Läs mer

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1991

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1991 Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1991 Omslag:Glada tomtar från Snättringe och Ruttersta filade julfesten i 9(åftbrinfcssfcpCan Styrelse: Bakre raden: Lars Tiberg, Gösta Eriksson,

Läs mer

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1997

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1997 Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1997 Stvrelse: Ordförande Lars Lehman Vice ordförande Lars Tiberg Kassör Annsofi Ericsson Vice kassör Gösta Eriksson Sekreterare Rolf Holmqvist

Läs mer

Skönsång och blomstervänner på årsmötet

Skönsång och blomstervänner på årsmötet r " " ' '' "»>»«mmmmmm Några axplock ur 1981 års styrelse: fr v sittande ordf Bernt Söderlund, vice ordf Per-Axel Lindqvist. Stående Eskild Nielsen, Magnus Jönsson, Göran Arnesten och Gösta Eriksson. Skönsång

Läs mer

Snattringe Fastighetsagareforenings styrelse och kommittéer 2001

Snattringe Fastighetsagareforenings styrelse och kommittéer 2001 Snattringe Fastighetsagareforenings styrelse och kommittéer 2001 Styrelse: Ordförande Lars Lehman Vice ordförande Gösta Eriksson Kassör Annsofi Ericsson Sekreterare Gunda Fernström Klubbmästare Bo Antonsson

Läs mer

200 GICK GÖMMAREN RUNT

200 GICK GÖMMAREN RUNT 200 GICK GÖMMAREN RUNT Gömmarerundan blev välbesökt i ar; ca 200 personer kom, vilket uppskattningsvis är en ökning med ett femtiotal jämfört med föregående år. Precis som förra året stod Fastighetsägareföreningarna

Läs mer

a) vilka affärer vill du helst ha i det nya centrumet?

a) vilka affärer vill du helst ha i det nya centrumet? Milstensområdet I början av 1960-talet var jag ordförande för vår fastighetsägareförening och blev en dag kallad till arkitekt Erik Lindholm på Tingsvägen i centrala Huddinge. När jag kom dit berättade

Läs mer

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer Kommittéer. Miljö och stadsplaner. Lars Lehman Information

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer Kommittéer. Miljö och stadsplaner. Lars Lehman Information Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 2000 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Gösta Eriksson Kassör Annsofi Ericsson Sekreterare Gunda Fernström Klubbmästare Bo Antonsson Ledamöter

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Snättringe gård. Snättringe gård i april 1968.

Snättringe gård. Snättringe gård i april 1968. Snättringe gård På denna gård låg från början ett litet torp och dess namn har under årens gång ändrats flera gånger. På den karta från 1751 som återfinns i denna bok heter torpet Snottinge. I slutet av

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

c. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Kassor Rune Norén fick beröm för god ordning i räkenskaperna.

c. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Kassor Rune Norén fick beröm för god ordning i räkenskaperna. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1(4) Art: Årsmöte Tid: kl 19.00 20.45 Plats: Kvarterslokalen N ärvarande: 18 st, se närvarolista. 1. Mötets öppnande Ordförande Christer Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande

Läs mer

Förslaget kommer från: Simon Nyström

Förslaget kommer från: Simon Nyström Träplantering Jag vill komma med ett förslag till plantering av träd. Bakrunden till detta är bland annat att jag fått veta att vår äng visat sig vara mycket lämpligt för plantering då det råder ett litet

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Boulebana, Brf Adelsö 2

Boulebana, Brf Adelsö 2 Boulebana, Brf Adelsö 2 Motion 1 till årsstämman 2015 Maud Jonsson och Roland Jonsson i 62:an föreslår att uppdra åt styrelsen att anlägga en boulebana. Motivering till förslaget Vi vill här skicka en

Läs mer

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1995

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1995 Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1995 Styrelse; Ordförande Lars Lehman Vice ordförande LarsTiberg Kassör Annsofi Ericsson Vice kassör Gösta Eriksson Sekreterare Bernt Söderlund

Läs mer

Västlands Hembygdsförening

Västlands Hembygdsförening Västlands Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen 2013 Ordinarie ledamöter Carl-Bertil Wallin Ordförande Inger Lind Sekreterare Peter Mattsson Kassör Gunnel Eriksson Vice sekreterare Vice

Läs mer

SNABBGUIDE VINTERGRÖNA BARRVÄXTER

SNABBGUIDE VINTERGRÖNA BARRVÄXTER ABIES - balsamea 'Nana' 1-5 1/2 måttligt näringsrik frisk-fuktig långsam små mörkgröna barr - concolor 1-5 15-20/6-8 måttligt näringsrik frisk-fuktig snabb stora blågröna barr, upprättsittande blågröna

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1993

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1993 Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1993 Styrelse: Ordförande Lars Lehman Vice ordförande Lars Tiberg Kassör Annsofi Ericsson Vice kassör Gösta Eriksson Sekreterare Bernt Söderlund

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Vikingen nr 3 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2004 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2004 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har varit med om någonting

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Nr 4 år Årg. 37

Nr 4 år Årg. 37 Nr 4 år 2014. Årg. 37 www.ok-mark.com STYRELSE Bo Herdersson ordf. Per Knubbe sekr. Gun Frisk kassör Marie-Louise Hedström Lennart Karlsson Anja Lomander Jan Olausson Maria Svensson Martin Udd REDAKTION

Läs mer

Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet

Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2014-11-24 Dnr: 14/00933 SAKEN Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010.

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Plats: Församlingshemmet vid Dunkers k:a. Närvarande tomtägare: 36 st 1. Föreningens ordförande hälsade samtliga närvarande

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf

LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Lojo LojoNytt april 2012 Små och Stora Nyheter från Rudboda brf Summeringens tid är inne! Bokslutet har kommit och vi tittar som bäst på utfallet från föregående år, stämman närmar sig med stormsteg! Det

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

www.sjobo.nu/karupsnygard

www.sjobo.nu/karupsnygard www.sjobo.nu/karupsnygard Årgång 31 KARUPSBLADET nr 1 2011 Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar Sommar igen!! Härligt!! Det är ju nu man uppskattar att bo i naturen eller hur?

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Dybecks Folkdansgille

Dybecks Folkdansgille Nättidningen Dyningen Nr. 1-2007 Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille Box 2060, 731 02 Köping e-post: dybeck@folkdansringen.se hemsida: www.folkdansringen.se/dybeck Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille

Läs mer

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr Utgiven av Järvsta byförening Gävle

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr Utgiven av Järvsta byförening Gävle J ÄRVST A B LADET Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 1 2009 Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 NY ORDFÖRANDE i järvstabyförening Det var med viss tveksamhet medlemmarna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur.

Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur. 1 Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur. Bakgrund Urbanisationen Caballo Blanco y El Gato är en privat Urbanisation. Den byggdes från början under senare delen av 1960-talet. De flesta

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv.

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. ADJEKTIV Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. När du jämför din cykel med en kompis

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Nu vaknar trädgården Beskärning Växtval (perenner som inte faller rådjuren i smaken ) Plantering Nigella Trädgård, Camilla Wihlander Nu vaknar Trädgården Aspenäs Villaägarförening februari 2011 Beskärning

Läs mer

För valpköpare. Prägel. Valpen

För valpköpare. Prägel. Valpen För valpköpare Prägel Det är viktigt att ta reda på både mammans och pappans mentalitet; hur de är till sitt temperament. Båda föräldrarna präglar sina avkommor, mamman mycket mer eftersom hon tillbringar

Läs mer

1922 MÖLNDALS MK - 2007

1922 MÖLNDALS MK - 2007 Årgång 34 Nr. 2/Februari 2007 1922 MÖLNDALS MK - 2007 Innehåll i detta nummer: Kallelse till årsmöte, 28 feb. kl 18:30 i vår nya klubblokal Inbetalning av medlemsavgiften Anmälan till Tjolöholm Classic

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

Ställ politikerna mot väggen!

Ställ politikerna mot väggen! Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 1991 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Kassör Vice kassör Sekreterare Vice sekreterare Suppleant Suppleant Suppleant Lars Lehman Ingvar Gustavsson

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE Skånes Motorcyklister 2011-01-23 Sida 1 (5) SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE 2011-01-23 1 MÖTETS ÖPPNANDE Styrelsens ordförande Karina Svensson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2 VAL AV ORDFÖRANDE

Läs mer

Årsmöte med historisk tillbakablick

Årsmöte med historisk tillbakablick Årsmöte med historisk tillbakablick Årsmötet blev som vanligt besökt av den trogna skaran. Glädjande nog syntes också en del nya ansikten. Vi blev ett femtiotal till slut. Val och förvaltningsfrågor behandlades

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010 Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare under livet. Den rikaste tiondelen

Läs mer

Blixten och hans Vänner kapitel 12

Blixten och hans Vänner kapitel 12 Kapitel 12 Blixten och hans Vänner kapitel 12 I vilket vännerna behöver hjälp När museet öppnade lyckades Vännerna smyga sig ut och upp till sophögen utan att bli upptäckta. "Det är där hon är", sa Blixten

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer