Kandidater till kommunfullmäktige, del 1 (A till J)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidater till kommunfullmäktige, del 1 (A till J)"

Transkript

1 Kandidater till kommunfullmäktige, del 1 (A till J) Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1953, Nusaybin, Turkiet Yrke: Modersmålslärare, Uppsala kommun, Lärar utbildning i Turkiet, Utbildningar i Sverige Nominerad av:centrala staden Viktigaste nuvarande uppdrag: nämndeman i länsrätten Under de sisata åren har kriminalitet ökat kraftigt i olika delar av Uppsala. Många unga har påverkats utav det här. Detta vill jag driva om jag blir vald. Felemez Akad Född: 1943, Aleppo, Syrien Yrke: Lärare, fil kand Nominerad av: Kvarngärdet, Kjell Johansson Viktigaste nuvarande uppdrag: Tidigare mandatperioder invandrarnämnden och kommunfullmäktige Mohammed Alassaad Förbättrad kommunal skola och barnomsorg. Bostäder åt hemlösa. Fler kommunala hyresrätter, stödinsatser till barn och ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Född: 1980/Iran Yrke: projektledare Nominerad av:kvarngärdet, Centrala staden, Gamla Uppsala, Bälinge, Integrationsgruppen Viktigaste nuvarande uppdrag: ledamot kommunfullmäktige Elnaz Alizadeh Att Uppsalas kommunpolitik har ett hållbart perspektiv, ur fr.a. tre aspekter: ekonomiskt, socialt- och rättvisemässigt och miljömässigt. I Uppsala ska alla ha samma möjligheter.

2 Född: 1984, Borlänge Yrke: Forskarassistent vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, pol mag examen Nominerad av:gamla Uppsala, S-kvinnor i Uppsala, Bälinge, SSU, Laboremus, Norrsken, Lena Hartwig, Kvarngärdet Viktigaste nuvarande uppdrag: ledamot i äldrenämnden Caroline Andersson Jag vill arbeta för en bättre äldreomsorg genom att bland annat öka äldres inflytande och självbestämmande över vård- och omsorgsinsatserna samt fortsätta satsningarna på alternativa boendeformer. Född: 1977, Uppsala Yrke:Doktorand Nominerad av: Laboremus, Kvarngärdet Viktigaste nuvarande uppdrag: Ledamot byggnadsnämnden Marta Axner BILD SAKNAS Jag vill att Uppsala ska vara en bra stad att bo i oavsett vem man är och var i stan man bor. Bostadsfrågan är central för att förbättra integrationen men också för att få studenterna att inte bara trivas under sin studietid utan även stanna kvar i Uppsala efteråt. Andra frågor som ligger mig varmt om hjärtat är utbildning, kultur och jämställdhet. Född: 1948, Ovalle, Chile Yrke: Handläggare/ Migrationsverket/ Studier i Ekonomi och Socialantropologi Nominerad av:luthagen-stenhagen Eduardo Bachelet Pizarro Viktigaste nuvarande uppdrag: Nämndeman vid Länsrätten i Uppsala län Jag är intresserad av samhällsplaneringsfrågor, rättvisa (inkl. jämlikhet) kultur- och arbetsmarknadsfrågor, anpassning till EU och energifrågor.

3 Född:1964, Elbistan, Turkiet Yrke: Studerar till Systemvetare, klar i slutet av maj 2009,ITtekniker,Undersköterska,Tolk Nominerad av: Kvarngärdet Viktigaste nuvarande uppdrag: Har haft ett uppdrag inom Borås kommun men lämnat p g a flytt till Uppsala. Cemile Bahceci Vill driva och påverka det som rör min kommun. En bra skola för ungdomar god service och omvårdnad till äldre och handikappade arbete och utbildning mm. Född: 1960 Yrke: Gymnasielärare Nominerad av: Centrala Staden Viktigaste nuvarande uppdrag: Ersättare i kulturnämnden Med utgångspunkt i socialdemokratisk ideologi vill jag arbeta för demokrati och solidaritet och för förnyelse av partipolitiken för att skapa form och innehåll som passar vår tid. Charlotte Baltzer Född: 1945, Brighton, England Yrke: Cirkelledare, stadsplanering Nominerad av: Salabacke Viktigaste nuvarande uppdrag: Styrelseledamot Salabacke s- förening Guy Bastin Socialdemokratiska mål för trygghet och välfärd för alla genom t ex ökat bostadsbyggande, motverka privatisering och attackerna mot folkrörelserna.

4 Född: 1944, Mizizex, Kurdistan Yrke: lärare, pensionär Nominerad av: Broderskapsgruppen, Integrationsgruppen Viktigaste nuvarande uppdrag: Resit Batti Född: 1970, Uppsala Yrke: Förrådsman/klubbordförande SEKO Nominerad av: Vaksala-Årsta Viktigaste nuvarande uppdrag: Inga kommunala uppdrag just nu Christer Borg Jag vill att man skall ta ett helhetsgrepp när man planerar, lika viktigt inom de hårda som mjuka områdena! Inte en massa del beslut som inte hänger ihop, logiskt och konsekvent är ledord för mig! Född: 1950, Skellefteå Yrke: biomedicinsk analytiker/slu Nominerad av: Funbo, S-kvinnor i Uppsala, Norrsken Viktigaste nuvarande uppdrag: Kommunfullmäktige Agneta Boström Att de skattemedel som vi får förtroende att förvalta fördelas på ett rättvist sätt. Att det ska vara lätt att få kontakt med kommunen och att man upplever att man får det stöd och hjälp man behöver.

5 Född: 1956, Uppsala Yrke: Nominerad av: Storvreta Viktigaste nuvarande uppdrag: Vice ord Överförmyndarnämnden Bertil Brunn Om jag blir vald så vill jag att man ska få bra kommunal service även om man inte bor i centrala Uppsala. Vi är många som vald att bosätta sig på landet utanför Uppsala stad. Född: 1960, Kalix Yrke: Brevbärare Posten AB Nominerad av: Kvarngärdet Viktigaste nuvarande uppdrag: Ett samhälle kan inte bara byggas utifrån kortsiktiga behov. Jag vill därför verka för att beslut som fattas är väl genomtänkta och hållbara även i ett längre perspektiv. Peter Burman Född: 1978, Lyse Yrke: studerande/teolog/egen firma Nominerad av: Broderskap, S-kvinnor i Uppsala, Laboremus, Kvarngärdet, Centrala staden Viktigaste nuvarande uppdrag: Socialnämnden i Uppsala (ersättare) Louise Callenberg BILD SAKNAS Per Callenberg En kommun med rättvisupphandling, med nolltolerans mot barnfattigdom och en hög kvalitet inom vård, omsorg och skola. Ett Uppsala som arbetar med mångfald och integration och samverkar med UU. Född: 1980 Yrke: Nominerad av: Kvarngärdet Övriga uppgifter saknas

6 Född: 1981, Uppsala Yrke: studerande Nominerad av: Vaksala Årsta, S-kvinnor i Uppsala, SSU Viktigaste nuvarande uppdrag: ersättare i Socialnämnden för barn och unga Eva Christiernin (f d Lindquist) Jag vill kämpa för att bryta och vända borgarnas nedmontering av Uppsala kommun. Vi måste göra allt vi kan för att de sociala klyftorna inte ökar under kommande krisår. Född: 1946, Mora Yrke: pastor Nominerad av: Broderskap Viktigaste nuvarande uppdrag: Styrelseledamot Broderskap Uppsala Kent Cramnell Om jag blir vald vill jag driva frågor om ett mänskligare Uppsala. Född: 1965, Taranje, Frankrike Yrke: Lärare i språk, idrott och hälsa Nominerad av: Gottsunda-Sunnersta Viktigaste nuvarande uppdrag: Nämnden för serveringstillstånd Förbättra kvaliteten inom skola, vård och omsorg. Skapa ett spårvägsnät i Uppsala för en bättre miljö. Eric Dalban

7 Född: 1964, Eritrea Yrke: Personlig assistent/ Undersköteska/ Fritidspedagog och Elektriker Nominerad av: Norrsken Viktigaste nuvarande uppdrag: ersättare Bror Hjorts stiftelse Kultur och integration är viktiga frågor för mig att driva. Tekle Embaye Född: 1956 Yrke: Skolledare Nominerad av:gottsunda Viktigaste nuvarande uppdrag: andervice ordförande äldrenämnden Agneta Erikson Uppsala ska vara en god stad att leva i det ska finnas en trygg miljö för alla invånare. För att uppnå detta gäller det att både arbeta med sakfrågor och med helheten och sammanhangen. Född: 1966 Sollentuna Yrke: Politisk sekreterare i Landstinget/Systemvetare Nominerad av:s-kvinnor i Uppsala Vaksala-Årsta Kvarngärdet Viktigaste nuvarande uppdrag: Ledamot av kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen Susanne Eriksson Utveckla Uppsala till en föregångskommun när det gäller hållbar utveckling. Att ge alla barn möjlighet till en bra start i livet. Bryta segregeringen när det gäller etnisitet, ålder och kön osv.

8 Född: 1986, Teheran, Iran Yrke: egenföretagare/säljare Nominerad av: Kvarngärdet Viktigaste nuvarande uppdrag: Ungas möjligheter och förutsättningar i samhället. Sohrab Fadai Född: 1950, Uppsala Yrke: Projektledare, utredare, fil.kand., ekonom Nominerad av:s-kvinnor i Uppsala Viktigaste nuvarande uppdrag: ersättare Grafiskt Utbildningscentrum (GUC) Kerstin Finndahl Främst sociala, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska frågor. Född: 1964, Thessaloniki, Grekland Yrke: Industriarbetare Nominerad av:gottsunda, IF Metall, Byggsossen, Kvarngärdet, Norrsken, Bälinge, Integrationsgruppen Viktigaste nuvarande uppdrag: Kommunstyrelsen Fortsätta kämpa för att minska den sociala, ekonomiska och etniska ojämlikheten i Uppsala. Stavros Giangozoglou

9 Född: 1958 i Lidköping Yrke: Nominerad av:broderskapsgruppen, Luthagen-Stenhagen, Flogsta-Ekeby Viktigaste nuvarande uppdrag: Fyrishov AB, vice ordförande Peder Granath Arbeta för allas lika rätt att förverkliga sina drömmar, allas rätt att vara olika, motverka alla former av främlingsfientlighet och rasism. Stärka kulturens roll och den idella sektorn i kommunen. Född: 1950, Vattholma Yrke: Ingenjör Nominerad av: Vattholma Viktigaste nuvarande uppdrag: Räddnings- och beredskapsnämnden God kollektivtrafik, bra gemensam skola, vård och omsorg och Uppsala kommun ska vara bra att bo i. Anders Gustafsson Född: 1949, Uppsala Yrke: Resesäljare på SJ Nominerad av: Vaksala-Årsta Viktigaste nuvarande uppdrag: ersättare Räddnings- och beredskapsnämnden Lillian Gustavsson Rättvisa, jobben, rätt hushållning med ekonomin, lika vård för alla, motarbeta diskriminering, alla skall ha rätt till god försörjning, upprätthålla god service inom kommun till alla medborgare, kultur.

10 Född: 1977, Uppsala Yrke: Författare Nominerad av: Handels, Gamla Uppsala, Byggsossen, Laboremus, Kvarngärdet, Centrala staden, Bälinge, Flogsta- Ekeby Viktigaste nuvarande uppdrag: kassör i Uppsala arbetarekommun Peter Gustavsson Investera i skola, äldreomsorg, bostäder och klimatsmarta lösningar. Demokratisera - inte privatisera - vår gemensamma välfärd. Gör Uppsala till en bra sommarstad. Kultur för alla - inte bara några. Född: 1980, Alkahtania, Syrien Yrke: Juridikstuderande Nominerad av:s-kvinnor i Uppsala H.E.V.I. Viktigaste nuvarande uppdrag: Ledamot i S-kvinnors distriktstyrelse Hatav Hajo Idag behöver vi mer än nånsin att just du röstar. Jag är inte född i Sverige men jag är uppväxt här och vet behovet hos både infödda och icke infödda svenskar. Hjärtefråga: välfärd och jämställdhet. Född: 1948, Seoul, Sydkorea Yrke: Nominerad av: Integrationsgruppen Viktigaste nuvarande uppdrag: Alla museer ska vara avgiftsfria. Myunghee Han

11 Född: 1971, Uppsala Yrke: Affärsutvecklare/Ingenjör Nominerad av: Flogsta-Ekeby Viktigaste nuvarande uppdrag: Jag vill driva frågor kring hållbar ekonomisk tillväxt i Uppsala för att nå visionen om arbete för alla och ökade intäkter till det offentliga. Patrik Hedlund Född: 1946, Peru Yrke: Branskötare Nominerad av: Gottsunda-Sunnersta Viktigaste nuvarande uppdrag: Kulturnämnden Jag vill fortsätta driva kultur (bibliotek), integration och sociala frågor. Beatriz Hedvåg Född: 1981 i Skarpnäck Yrke: Projektledare Mångfald & rekrytering, Gävle kommun samt Masterutbildning Euroculture, Uppsala universitet. Nominerad av: Laboremus, Kvarngärdet Viktigaste nuvarande uppdrag: Ordförande Laboremus Moa Hjertson Jämställdhet-och mångfaldsfrågor. Jag vill arbeta för ett Uppsala fritt från diskriminering och utanförskap. Uppsala ska vara en bra kommun för ALLA att arbeta, studera, växa upp, bo och leva i!

12 Född: 1939, Uppsala Yrke: Rektor Nominerad av: Gamla Uppsala,, Veteranerna Viktigaste nuvarande uppdrag: ledamot av kommunfullmäktige Ove Hjorth Utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Förbättra villkoren för de äldre och de personer som har funktionsnedsättning. Rättvise- och solidaritetsfrågor. Född: 1940 Yrke: Nominerad av:svartbäcken Veteranerna Luthagen-Stenhagen Viktigaste nuvarande uppdrag: ersättare i kommunfullmäktige Jonny Husén Bättre klimat och miljö i Uppsala. Förbättra välfärden för medborgarna i kommunen. Arbete och sysselsättningsfrågor. Född: 1943 Yrke: Polisman Nominerad av: Salabacke Viktigaste nuvarande uppdrag: ledamot kommunfullmäktige Att satsa på social trygghet. Att rättvist fördela finanskrisens följder. Att prioritera vård, omsorg och skola. Att satsa på jobb. Att bevaka ärlighet i vår kommun. Göran Hårde

13 Född: 1971, Groningen, Holland Yrke: Jurist Nominerad av: Gamla Uppsala, Luthagen-Stenhagen Viktigaste nuvarande uppdrag: Gruppledare + ledamot Miljöoch hälsoskyddsnämnden Leo Jager Miljö- och klimattänkande bör genomsyra all kommunpolitisk planering. Låt oss politiker ta ansvar för kommunens verksamhet istället för att privatisera och upphandla bort det ansvaret! Född: 1943, Södertälje Yrke: pastor Nominerad av: Gamla Uppsala,, S-kvinnor i Uppsala, Broderskapsgruppen Viktigaste nuvarande uppdrag: kommunfullmäktige Birgitta L Johansson Alla barn och unga ska ha del av välfärden, även de som växer upp i eftersatta områden och utsatta miljöer. Kommunens socialtjänst ska erbjuda ett varierat utbud av råd och stödprogram samt vård och behandling. Född: 1935, Reykhólar, Island Yrke: Pensionerad agronom från anställning vid SLU Nominerad av: Luthagen-Stenhagen, Veteranerna Viktigaste nuvarande uppdrag: gruppledare i Delegationen för Jälla egendom Lárus Jónsson Jag är tämligen allround!: miljöfrågor/samhällsplanering, vuxenutbildning, fortbildning, vidareutbildning.

Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö)

Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö) Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö) Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1953, Turkiet/Kurdistan Yrke: Byggledare, civilingenjör Nominerad av: Flogsta-Ekeby,

Läs mer

Kandidater till landstingsfullmäktige

Kandidater till landstingsfullmäktige Kandidater till landstingsfullmäktige Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1954, Irak Yrke: IT-tekniker Abbas al-janabi Medlem i Årsta S-förening och aktiv även i Integrationsutskottet

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Kommunfullmäktige Värmdö

Kommunfullmäktige Värmdö (2380) Affi Stork, 54, Konsult, Med stort intresse för samhällsfrågor och varje människas möjligheter vill jag arbeta för ett samhälle där varje individ kan göra egna val, känna trygghet och ta ansvar.?

Läs mer

Ombudskandidater till partikongressen

Ombudskandidater till partikongressen Stockholm Ombudskandidater till partikongressen Nedan finner du alla kongressombudskandidater från Stockholms arbetarekommun som du kan rösta på i valet som pågår 8-21oktober. Har du några frågor kring

Läs mer

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se VALMANIFEST 2014 För en tryggare stad och en skola i toppklass Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se Vårt Malmö Malmö är en fantastisk stad med en mångfald som ger energi och skapar förutsättningar.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

Kommunfullmäktige Sigtuna

Kommunfullmäktige Sigtuna (866) Ahmad Saberi, 58, Tolk, Jag vill driva frågor som väljarna anser vara viktiga för att förbättra kommun och samhället i stort. Jag kommer engagera mig i föreningen och delta aktivt i kampanjarbetet

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunfullmäktige Nacka

Kommunfullmäktige Nacka (1012) Anders Bruhn, 54, Senior konsult, Jag är en lugn och eftertänksam person som ser till helheten mer än detaljerna. Jag tänker ofta före jag talar och har inga problem med att tala inför andra. Jag

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Landsting Nord L7 1(10)

Landsting Nord L7 1(10) (728) Agneta Fraser, 63, Butikschef, Sollentuna Verka för att de ofantligt långa köerna på våra akutsjukhus minskar. Att bli remitterad till en specialist från första början, inte kastas mellan olika instanser.

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer