Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö)"

Transkript

1 Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö) Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1953, Turkiet/Kurdistan Yrke: Byggledare, civilingenjör Nominerad av: Flogsta-Ekeby, Integrationsgruppen vice ordförande i Uppsala Vatten AB Bedo Kaplan Jag kommer att jobba aktivt för ett hållbart och rättvist samhälle där jämställdhet, solidaritet och att motverka utanförskap kommer att vara mina hjärtefrågor. Född: 1984, Kurdistan Yrke: studerar juristprogrammet vid Uppsala universitet Nominerad av: Laboremus Nämndeman vid Örebro tingsrätt Kijan Karimi Jag hatar orättvisor i samhället och vill arbeta för att motverka klasskillnader, etniska klyftor, fördomar, utanförskap och diskriminering. Alla i samhället behövs och därför ska ingen glömmas bort Född: 1971, Bollnäs Yrke: Tvåårig ledarskapsutbildning med inriktning på projektledning. Arbetssökande. Nominerad av: Storvreta, S-kvinnor i Uppsala Ordförande i Storvreta S- förening Hanna Karpmyr Landsortsfrågor - ge samma kommunala service och möjligheter för alla. Barn & ungdomar - ge dem möjlighet till trygghet och ökad självkänsla.

2 Född: 1985, Luleå Yrke: Studerar Masterprogram i Samhällsvetenskap, inriktning Ekonomisk historia Nominerad av: Laboremus Ledamot kårfullmäktige, Uppsala Studentkår (S-studenter) En god utbildning Tony Kenttä Född: 1982, Uppsala Yrke: Studerande Nominerad av: Vaksala-Årsta, SSU, Titti Persson Vice ordförande Räddnings- och beredskapsnämnden Patrik Kjellin Vill tillse att Uppsala har ett väl fungerande brandförsvar. vill att Brandförsvaret tillsammans med andra förvaltningar kan ta ett delat ansvar vad gäller att arbeta mer förebyggande och utåtriktat. Född: 1978, Uppsala Yrke: Lantarbetare/ Gråmunkehögagård/Lantbruksgymnasium Nominerad av: Norrsken, Funbo Ersättare i Uppsala teknik och service Anders Klang

3 Född: 1953, Sverige Yrke: samordnare Nominerad av: Eriksberg, Broderskap, Flogsta-Ekeby, Centrala staden, Kvarngärdet Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen. Hilde Klasson Jag vill delta i att bygga en hållbar kommun med fokus på stadsplanering, infrastruktur och dessutom en äldreomsorg präglad av trygghet,tillit och stimulans med individen i centrum. Född: 1991/Lima/Peru Yrke: Gymnasiestuderande, Internationella programmet Nominerad av: SSU Studieledare i SSU Uppland Min hjärtefråga är skolorna! Friskolornas rätt att vara religiösa och vinstdrivande ska bort. Reglerna ska vara samma för alla skolor. På gymnasiet ska eleverna ha rätt att påverka sin skolmiljö. Mattias Kristenson Född: 1938 Yrke: Nominerad av: Luthagen, Veteranerna Projektledare, utredare landstinget, kostkonsult, IT-utbildningsledare, LUL m m. Håkan Lantz Seniorer kan! Jag brinner för att ge seniorer en röst i kommunala organ. Särskilt i Äldrenämnden och Kommunfullmäktige samt med grund i kunskap och engagemang avseende vardagslivets seniorproblem.

4 Född: 1941, Örebro Yrke: Utbildare Nominerad av: Gamla Uppsala, Veteranerna, Bälinge Ersättare i Kommunfullmäktige Carl Lindberg En omställning till en ekonomisk,social och miljömässig hållbar utveckling enligt kommunalpolitiska handlingprogrammet. En gemensam skola för alla barn och ungdomar som grund för ett modernt Uppsala. Född: 1958, Rättvik Yrke: Bibliotekarie på Nordiska Afrikainstitutet Nominerad av: Luthagen Ersättare i Gatu- och trafiknämnden Gunnar Lindbom Miljö- och naturvårdsfrågor är viktiga. En bra och prisvärd kollektivtrafik för att förbättra miljön och underlätta vardagen. Kultur- och bibliotek måste få kosta - det är en demokratifråga. Född: 1985 i Linköping Yrke: Studerande Nominerad av: Laboremus Styrelseledamot Laboremus och SSU Uppsala Jag vill verka för en levande och stark arbetarrörelse. En socialdemokrati som avspeglar samhället och driver en politik för jämlikhet, rättvisa och frihet. Axel Lindersson

5 Född: 1960, Uppsala Yrke: Annonskonsulent Nominerad av: Funbo Ledamot Barn- och ungdomsnämnden Tomas Lindh Utvecklad kollektivtrafik på pendlarens villkor, miljöfrågor, landsbygdsfrågor, förutsättningar för idrottande i hela kommunen, demokratifrågor mm mm Född: 1978, Buenos Aires, Argentina Yrke: Jurist Nominerad av: Funbo, SSU Socialnämnden för barn och unga Ungdomars välmående, fokus på förebyggande insatser på alla samhällsplan. Miljö och ekonomisk utveckling. Alejandro Lindström-Firpo Född: 1948, Boden Yrke: Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut Arbetar inom landstingets allmänpsykiatriska verksamhet Nominerad av: Luthagen-Stenhagen Ledamot nämnden för vuxna med funktionshinder Anne Martinell Vestin Jag är främst intresserad av frågor kring vård och omsorg och önskar mer av samverkan mellan kommun och landsting för personer med funktionshinder och vill driva frågor om sysselsättning och boende.

6 Född: 1978, Uppsala Yrke: Medievetare med specialisering USA-kunskap. Arbetar som hotellreceptionist. Nominerad av: Kvarngärdet Jämlikhet, varierande och lärorikt kulturutbud, rättvisa förhållanden, de ungas rätt till politiskt inflytande. Nausika Mavrogonatou BILD SAKNAS Född: 1953 Yrke: Läkare Egen nominering Lucio Mayta Tidigare ( ) ersättare i landstingsfullmäktige. Mina ambitioner: Satsa för en bättre stad att leva i, miljösatsning i den offentliga sektorn Född: 1943, Stockholm Yrke: professor Nominerad av: Centrala staden styrelseledamot Centrala stadens s-förening Människors lika värde. Solidaritet och rättvisa. Värna den kommunala skolan. Stötta lärarna. Höj deras status. Verka för lustfyllt lärande hos alla elever. Öka deltagardemokratin. Politik är roligt. Henry Montgomery

7 Född: 1943, Quting, Lesotho Yrke: undersköterska Nominerad av: LO-facken, Norrsken, Bälinge ersättare i kommunfullmäktige Heltider ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i grundskolan. Loa Mothata Född: 1952 Yrke: Miljösamordnare/ Landstinget -Uppsala Nominerad av: S-kvinnor Arbetsmarknadspolitik - Förstärka småföretagares anställningskraft och minska antalet socialbidragtagare. Internationella frågor och demokrati. Soraja Nadimpour Född: 1977, Stockholm Yrke: Avdelningschef på resebyrå Nominerad av: Flogsta-Ekeby Ordförande Flogsta-Ekeby S- förening Jag vill medverka till att vi alltid fattar beslut utifrån ett solidariskt perspektiv. Vill även arbeta för att alla barn ska ges lika möjligheter när det gäller allt från utbildning till sjukvård. Anna Nord

8 Född: 1991, Adana, Turkiet Yrke: Grundutbildning samt gymnasieutbildning. Anställd som restaurangbiträde på Sparro, Arlanda Nominerad av: SSU Ledamot i SSU Uppland distrikt. Internationell ansvarig Rahima Ortac BILD SAKNAS Jan-Erik Palmborg Frågan jag kommer främst att driva är integration. Frågor som bostadssegregation, främlingsfientlighet, diskriminering m.m. borde diskuteras mer och politiken inom dessa områden bör ändras! Vi Socialdemokrater ska också driva en politik där ungdomar kan integreras i samhället utan att möta stora hinder. Född: 1951, Frustuna Yrke: Opinionsbildare Nominerad av: Luthagen-Stenhagen Jag tror att jag kan påverka synen på funktionshindrade, om jag som funktionshindrad kommer in i landets högsta beslutande organ. Jag vill driva sociala frågor så att alla får del av besluten. Född: 1952/Angar/Libanon BILD SAKNAS Sarkis Panossian Yrke: egen företagare Nominerad av: Luthagen-Stenhagen (Jag vill driva) Frågor om skola, arbetslöshet och företagande Född: 1967 Uppsala BILD SAKNAS Maria Patel Yrke: Socialbidragshandläggare Uppsala kommun Nominerad av: Flogsta-Ekeby Att kvalitén på kommunala måltider blir bättre. Att bevara och stärka hyresrätten som boendeform i Uppsala kommun

9 Född: 1948, Östervåla Yrke: Ombudsman/HSO Uppsala Nominerad av: Vaksala-Årsta v.ordf. Socialnämnden för barn och unga Sociala frågor som rör barn och ungdomar. Vill också driva frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Lars Persson Född: 1988, Rådmansö Yrke: Personlig assistent/lycktans assistans Nominerad av: SSU SSU distriktsstyrelse uppland Jag vill att Uppsala har bra miljövänliga alternativ och förbättra kollektivtrafiken. Jag vill att de kommunala skolorna ska bli ett bättre alternativ mot friskolorna. Diana Pettersson Född: 1946, Nordhausen, Tyskland Yrke: Socionom Nominerad av:luthagen-stenhagen Jag vill driva fram det socialdemokratiska alternativet - i medborgarnas vardag och i det politiska arbetet, och att vara orädd i det sociala engagemanget och oblyg i dialogen inför beslut. Peter Rundqvist

10 Född: 1977, Bagdad, Irak Yrke: projektledare/jobbcoach vid uppsägningar/lernia Jobb&karriär/statsvetare Nominerad av: Kvarngärdet Kholod Saghir I litet eller stort vill jag att den enskilda människans perspektiv ska vara i fokus. Aktivare och mer human arbetsmarknadspolitik och bättre kvalité i skolorna för alla är frågorna jag brinner för. Född: 1948 Yrke: Professor, Uppsala universitet Nominerad av:luthagen-stenhagen Bälinge Ledamot kommunfullmäktige Barn- och ungdomsfrågor står i centrum. En god uppväxt för våra unga samt hög kvalitet i förskola och skola är en grund för välfärden. Även frågor om fritid, kultur och samhällsbyggnad engagerar mig. Bengt Sandblad Född: 1959, Uppsala Yrke: Boendeassisten/ barnskötare/vårdarinna Nominerad av: Norrsken, Kvarngärdet, LO-facken, Byggsossen ordinarie styrelseledamot i Uppsala Arbtetarekommuns styrelse Välfärdsfrågor tex heltid en rättighet, deltid en möjlighet.en annan viktig sak för mej att driva är alla barns rätt till en trygg och bra skola. Inga-Lill Sjöblom

11 Född: 1954, Nyköping Yrke: barnskötare Nominerad av: Norrsken (Jag vill driva) jämstäldhetsfrågor och sociala frågor, miljöfrågor spec arbetsmiljö trygga anställningar- rättvisefrågor Kia Solid Född: 1982, Uppsala Yrke: Socionomstuderande Nominerad av: Kvarngärdet, S-kvinnor i Uppsala, Laboremus Ersättare nämnden för vuxna med funktionshinder Ylva Stadell Medmänniskor med funktionsnedsättning ska ha rätten till ett rikt och värdigt liv som de själva väljer. Att förverkliga det brinner jag för, men jag vill också slåss för kvalité i förskola och skola. Född: 1965, Västerhaninge Yrke: projektledare/clear channel/oavslutad c-uppsats statskunskap Nominerad av:luthagen-stenhagen Vigselförrättare Johan Sundman Ska vi minska bilresorna måste vi satsa på kollektivtrafik och cykel. Samtidigt går Uppsala igenom en tuff ekonomisk tid. Det gäller att vi klarar den utan att förstöra vår gemensamt uppbygda välfärd

12 Född: 1936, Uppsala Yrke: Fil mag Nominerad av: Eriksberg, Bälinge Ledamot i Uppsala Vatten AB (Jag vill driva) Viktiga klimat- och miljöfrågor: trafik, översiktsplanen, parker och naturvård, avfall och VA-frågor et c. Göran Svanfeldt Född: 1956, Stockholm Yrke: Forskare /Uppsala universitet/agronom, Fil. Dr Nominerad av:s-kvinnor i Uppsala Flogsta-Ekeby Luthagen-Stenhagen Ersättare i Miljö och Hälsoskyddnämnden Irene Söderhäll Jag är mycket engagerad i utbildningsfrågor och ser med stor oro hur vårt gemensamma utbildningssystem blir alltmer kommersiellt. Frågor om sociala aspekter på samhällsbyggnad engagerar mig också. Född: 1952, Norrköping Yrke: Ingenjör Nominerad av: Eriksberg Namngivningsnämnden Kollektivtrafiken måste tillåtas att öka. Barn och ungdomar måste genom ökat samarbete med bl.a. föreningslivet få bättre möjligheter till en drogfri uppväxt. Utsatta barn måste ges bättre stöd. Björn-Erik Tapper

13 Född: 1946, Eritrea Yrke: modersmålslärare, mastersutbildning Nominerad av: Veteranerna, Gamla Uppsala, Bälinge, Broderskap, Integrationsgruppen ledamot kommunfullmäktige Integration och jobben är mina hjärtefrågor. Om jag blir vald kommer jag driva dessa två frågor. Rezene Tesfazion Född: 1972, Uppsala Yrke: Doktorand, Uppsala universitet Nominerad av: Flogsta-Ekeby Studeadministratör, Flogsta- Ekeby s-förening Rättvise- och miljöfrågor (exv. skärpta etiska/miljökrav vid kommunala upphandlingar). Skol- och omsorgsfrågor (exv. mindre barngrupper inom förskolan och förbättrade måltidsmiljöer för äldre). David Thorsén Född: 1956, Finland Yrke: Vårdbiträde Nominerad av: Gottsunda Äldrevårdsutveckling, modernisering, personalfrågor. Marja-Leena Timmel

14 Född: 1947, Uppsala Yrke: Bilmekaniker Nominerad av: Bälinge Fritids- & Naturvårdsnämnden Värna om människors rätt att på egna fysiska och ekonomiska villkor kunna delta i fritidsaktiviteter som intresserar dem i vår omsorgsfullt bevarade natur och på väl fungerande idrottsanläggningar. Leif Wahlström Född: 1958, Hangö, Finland Yrke: Ombudsman Transport Nominerad av: Kvarngärdet Valberedning Kommunala uppdrag Leif Valdén Jag är synnerligen skeptisk mot privatisering av det gemensamma. Driftformen har en väsentlig betydelse. Jag kommer att arbeta för att så mycket som möjligt av det gemensamma drivs i gemensam regi. Född: Uppvuxen i Solna Yrke: Barnsköterska Nominerad av: Vattholma, Norrsken Gruppledare och v.ordf. i Produktions-nämnden för teknik och service ( NTS ) Rättvisa och solidaritet är min politiska drivkraft därför vill jag: Kerstin Westman - påverka samhällsutvecklingen i Uppsala - driva rättvis välfärdspolitik - driva rätten till ett arbetsliv med inflyt ande och bibehållen hälsa

15 Född: 1965, Uppsala Yrke: byggnadsarbetare/fackligombudsman Nominerad av:norrsken LO-kommittén Byggsossen kommunstyrelsen Bengt Westman I både bra och dåliga tider finns anledning att bevaka intressen för utsatta och svaga människor. De får ofta stå tillbaka för andra mer hörda och prioriterade grupper. Här vill jag göra en insats. Född: 1945, Sundsvall Yrke: Adjunkt/högstadielärare Nominerad av: Gottsunda, Bälinge vice ordf Stadsteatern Att befästa en attraktiv kommunal skola. En skola för alla utan segregering. En stadsteater som väcker engagemang och berör. Nyskriven och klassisk repertoar. Lokala, nationella och internationella perspektiv. Attraherar även en ny publik. Kjell Viberg Född: 1945 Yrke: Universitetslektor vid Ångströmslaboratoriet Nominerad av: Bälinge, Flogsta-Ekeby, Veteranerna ledamot kommunfullmäktige Min undervisning och forskning innebär ständig kontakt med och impulser från unga människor Jag tror jag kan bidra till forskningen i många år och jag tror även att jag kan bidra i det politiska arbetet. Staffan Yngve

16 Född: 1940, Byarum, Jönköpings län Yrke: Rektor Nominerad av:vaksala-årsta, S-kvinnor i Uppsala, Veteranerna ledamot Kommunfullmäktige Jag vill arbeta för de socialdemokratiska värderingarna, ett rättvist samhälle, jämlikhet och jämställdhet. Irene Zetterberg Född: 1986, Nacka Yrke: Studerande lärarprogrammet Nominerad av: Luthagen-Stenhagen studieorganisatör Luthagen- Stenhagen Skolan i Uppsala och Sverige riktigt bra. Genom en allt för långtgående valfrihet riskerar vi att fördjupa skillnaderna mellan de som har och inte har. Det måste motarbetas. Mats Åberg Född: 1953, Tensta Yrke: Forskningsingenjör Nominerad av: Luthagen-Stenhagen, Bälinge, Salabacke, S- kvinnor i Uppsala vice ordförande Byggnadsnämnden Monica Östman Att hela Uppsala kommun ska vara bra att bo och leva i, med en bra miljö och lätt att resa till arbete eller rekreation. Att minska vår miljöbelastning.

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET

LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET Maria Almesåker Vice Ordförande Innerstadsföreningen Ledamot Landstingsfullmäktige Ersättare trafiknämnden Född: 1976 Fil Mag Kemi Telefon:

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Kommunfullmäktige Vaxholm

Kommunfullmäktige Vaxholm (412) Agneta Wessberg, 70,, (1050) Anders Flodin, 52,, (1132) Anna Hansson, 49, VD Niana friskvård /Hälsostrateg, Från, jobbar som Vd och arbetar med friskvårds och hälsofrågor. Arbetar för att hjälpa

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla!

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Västervik Tillsammans Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Framtiden bygger på tolerans, viljan att förbättra och framför allt att vi gör det tillsammans Vår kommun är en av de

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer