Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö)"

Transkript

1 Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö) Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1953, Turkiet/Kurdistan Yrke: Byggledare, civilingenjör Nominerad av: Flogsta-Ekeby, Integrationsgruppen vice ordförande i Uppsala Vatten AB Bedo Kaplan Jag kommer att jobba aktivt för ett hållbart och rättvist samhälle där jämställdhet, solidaritet och att motverka utanförskap kommer att vara mina hjärtefrågor. Född: 1984, Kurdistan Yrke: studerar juristprogrammet vid Uppsala universitet Nominerad av: Laboremus Nämndeman vid Örebro tingsrätt Kijan Karimi Jag hatar orättvisor i samhället och vill arbeta för att motverka klasskillnader, etniska klyftor, fördomar, utanförskap och diskriminering. Alla i samhället behövs och därför ska ingen glömmas bort Född: 1971, Bollnäs Yrke: Tvåårig ledarskapsutbildning med inriktning på projektledning. Arbetssökande. Nominerad av: Storvreta, S-kvinnor i Uppsala Ordförande i Storvreta S- förening Hanna Karpmyr Landsortsfrågor - ge samma kommunala service och möjligheter för alla. Barn & ungdomar - ge dem möjlighet till trygghet och ökad självkänsla.

2 Född: 1985, Luleå Yrke: Studerar Masterprogram i Samhällsvetenskap, inriktning Ekonomisk historia Nominerad av: Laboremus Ledamot kårfullmäktige, Uppsala Studentkår (S-studenter) En god utbildning Tony Kenttä Född: 1982, Uppsala Yrke: Studerande Nominerad av: Vaksala-Årsta, SSU, Titti Persson Vice ordförande Räddnings- och beredskapsnämnden Patrik Kjellin Vill tillse att Uppsala har ett väl fungerande brandförsvar. vill att Brandförsvaret tillsammans med andra förvaltningar kan ta ett delat ansvar vad gäller att arbeta mer förebyggande och utåtriktat. Född: 1978, Uppsala Yrke: Lantarbetare/ Gråmunkehögagård/Lantbruksgymnasium Nominerad av: Norrsken, Funbo Ersättare i Uppsala teknik och service Anders Klang

3 Född: 1953, Sverige Yrke: samordnare Nominerad av: Eriksberg, Broderskap, Flogsta-Ekeby, Centrala staden, Kvarngärdet Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen. Hilde Klasson Jag vill delta i att bygga en hållbar kommun med fokus på stadsplanering, infrastruktur och dessutom en äldreomsorg präglad av trygghet,tillit och stimulans med individen i centrum. Född: 1991/Lima/Peru Yrke: Gymnasiestuderande, Internationella programmet Nominerad av: SSU Studieledare i SSU Uppland Min hjärtefråga är skolorna! Friskolornas rätt att vara religiösa och vinstdrivande ska bort. Reglerna ska vara samma för alla skolor. På gymnasiet ska eleverna ha rätt att påverka sin skolmiljö. Mattias Kristenson Född: 1938 Yrke: Nominerad av: Luthagen, Veteranerna Projektledare, utredare landstinget, kostkonsult, IT-utbildningsledare, LUL m m. Håkan Lantz Seniorer kan! Jag brinner för att ge seniorer en röst i kommunala organ. Särskilt i Äldrenämnden och Kommunfullmäktige samt med grund i kunskap och engagemang avseende vardagslivets seniorproblem.

4 Född: 1941, Örebro Yrke: Utbildare Nominerad av: Gamla Uppsala, Veteranerna, Bälinge Ersättare i Kommunfullmäktige Carl Lindberg En omställning till en ekonomisk,social och miljömässig hållbar utveckling enligt kommunalpolitiska handlingprogrammet. En gemensam skola för alla barn och ungdomar som grund för ett modernt Uppsala. Född: 1958, Rättvik Yrke: Bibliotekarie på Nordiska Afrikainstitutet Nominerad av: Luthagen Ersättare i Gatu- och trafiknämnden Gunnar Lindbom Miljö- och naturvårdsfrågor är viktiga. En bra och prisvärd kollektivtrafik för att förbättra miljön och underlätta vardagen. Kultur- och bibliotek måste få kosta - det är en demokratifråga. Född: 1985 i Linköping Yrke: Studerande Nominerad av: Laboremus Styrelseledamot Laboremus och SSU Uppsala Jag vill verka för en levande och stark arbetarrörelse. En socialdemokrati som avspeglar samhället och driver en politik för jämlikhet, rättvisa och frihet. Axel Lindersson

5 Född: 1960, Uppsala Yrke: Annonskonsulent Nominerad av: Funbo Ledamot Barn- och ungdomsnämnden Tomas Lindh Utvecklad kollektivtrafik på pendlarens villkor, miljöfrågor, landsbygdsfrågor, förutsättningar för idrottande i hela kommunen, demokratifrågor mm mm Född: 1978, Buenos Aires, Argentina Yrke: Jurist Nominerad av: Funbo, SSU Socialnämnden för barn och unga Ungdomars välmående, fokus på förebyggande insatser på alla samhällsplan. Miljö och ekonomisk utveckling. Alejandro Lindström-Firpo Född: 1948, Boden Yrke: Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut Arbetar inom landstingets allmänpsykiatriska verksamhet Nominerad av: Luthagen-Stenhagen Ledamot nämnden för vuxna med funktionshinder Anne Martinell Vestin Jag är främst intresserad av frågor kring vård och omsorg och önskar mer av samverkan mellan kommun och landsting för personer med funktionshinder och vill driva frågor om sysselsättning och boende.

6 Född: 1978, Uppsala Yrke: Medievetare med specialisering USA-kunskap. Arbetar som hotellreceptionist. Nominerad av: Kvarngärdet Jämlikhet, varierande och lärorikt kulturutbud, rättvisa förhållanden, de ungas rätt till politiskt inflytande. Nausika Mavrogonatou BILD SAKNAS Född: 1953 Yrke: Läkare Egen nominering Lucio Mayta Tidigare ( ) ersättare i landstingsfullmäktige. Mina ambitioner: Satsa för en bättre stad att leva i, miljösatsning i den offentliga sektorn Född: 1943, Stockholm Yrke: professor Nominerad av: Centrala staden styrelseledamot Centrala stadens s-förening Människors lika värde. Solidaritet och rättvisa. Värna den kommunala skolan. Stötta lärarna. Höj deras status. Verka för lustfyllt lärande hos alla elever. Öka deltagardemokratin. Politik är roligt. Henry Montgomery

7 Född: 1943, Quting, Lesotho Yrke: undersköterska Nominerad av: LO-facken, Norrsken, Bälinge ersättare i kommunfullmäktige Heltider ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i grundskolan. Loa Mothata Född: 1952 Yrke: Miljösamordnare/ Landstinget -Uppsala Nominerad av: S-kvinnor Arbetsmarknadspolitik - Förstärka småföretagares anställningskraft och minska antalet socialbidragtagare. Internationella frågor och demokrati. Soraja Nadimpour Född: 1977, Stockholm Yrke: Avdelningschef på resebyrå Nominerad av: Flogsta-Ekeby Ordförande Flogsta-Ekeby S- förening Jag vill medverka till att vi alltid fattar beslut utifrån ett solidariskt perspektiv. Vill även arbeta för att alla barn ska ges lika möjligheter när det gäller allt från utbildning till sjukvård. Anna Nord

8 Född: 1991, Adana, Turkiet Yrke: Grundutbildning samt gymnasieutbildning. Anställd som restaurangbiträde på Sparro, Arlanda Nominerad av: SSU Ledamot i SSU Uppland distrikt. Internationell ansvarig Rahima Ortac BILD SAKNAS Jan-Erik Palmborg Frågan jag kommer främst att driva är integration. Frågor som bostadssegregation, främlingsfientlighet, diskriminering m.m. borde diskuteras mer och politiken inom dessa områden bör ändras! Vi Socialdemokrater ska också driva en politik där ungdomar kan integreras i samhället utan att möta stora hinder. Född: 1951, Frustuna Yrke: Opinionsbildare Nominerad av: Luthagen-Stenhagen Jag tror att jag kan påverka synen på funktionshindrade, om jag som funktionshindrad kommer in i landets högsta beslutande organ. Jag vill driva sociala frågor så att alla får del av besluten. Född: 1952/Angar/Libanon BILD SAKNAS Sarkis Panossian Yrke: egen företagare Nominerad av: Luthagen-Stenhagen (Jag vill driva) Frågor om skola, arbetslöshet och företagande Född: 1967 Uppsala BILD SAKNAS Maria Patel Yrke: Socialbidragshandläggare Uppsala kommun Nominerad av: Flogsta-Ekeby Att kvalitén på kommunala måltider blir bättre. Att bevara och stärka hyresrätten som boendeform i Uppsala kommun

9 Född: 1948, Östervåla Yrke: Ombudsman/HSO Uppsala Nominerad av: Vaksala-Årsta v.ordf. Socialnämnden för barn och unga Sociala frågor som rör barn och ungdomar. Vill också driva frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Lars Persson Född: 1988, Rådmansö Yrke: Personlig assistent/lycktans assistans Nominerad av: SSU SSU distriktsstyrelse uppland Jag vill att Uppsala har bra miljövänliga alternativ och förbättra kollektivtrafiken. Jag vill att de kommunala skolorna ska bli ett bättre alternativ mot friskolorna. Diana Pettersson Född: 1946, Nordhausen, Tyskland Yrke: Socionom Nominerad av:luthagen-stenhagen Jag vill driva fram det socialdemokratiska alternativet - i medborgarnas vardag och i det politiska arbetet, och att vara orädd i det sociala engagemanget och oblyg i dialogen inför beslut. Peter Rundqvist

10 Född: 1977, Bagdad, Irak Yrke: projektledare/jobbcoach vid uppsägningar/lernia Jobb&karriär/statsvetare Nominerad av: Kvarngärdet Kholod Saghir I litet eller stort vill jag att den enskilda människans perspektiv ska vara i fokus. Aktivare och mer human arbetsmarknadspolitik och bättre kvalité i skolorna för alla är frågorna jag brinner för. Född: 1948 Yrke: Professor, Uppsala universitet Nominerad av:luthagen-stenhagen Bälinge Ledamot kommunfullmäktige Barn- och ungdomsfrågor står i centrum. En god uppväxt för våra unga samt hög kvalitet i förskola och skola är en grund för välfärden. Även frågor om fritid, kultur och samhällsbyggnad engagerar mig. Bengt Sandblad Född: 1959, Uppsala Yrke: Boendeassisten/ barnskötare/vårdarinna Nominerad av: Norrsken, Kvarngärdet, LO-facken, Byggsossen ordinarie styrelseledamot i Uppsala Arbtetarekommuns styrelse Välfärdsfrågor tex heltid en rättighet, deltid en möjlighet.en annan viktig sak för mej att driva är alla barns rätt till en trygg och bra skola. Inga-Lill Sjöblom

11 Född: 1954, Nyköping Yrke: barnskötare Nominerad av: Norrsken (Jag vill driva) jämstäldhetsfrågor och sociala frågor, miljöfrågor spec arbetsmiljö trygga anställningar- rättvisefrågor Kia Solid Född: 1982, Uppsala Yrke: Socionomstuderande Nominerad av: Kvarngärdet, S-kvinnor i Uppsala, Laboremus Ersättare nämnden för vuxna med funktionshinder Ylva Stadell Medmänniskor med funktionsnedsättning ska ha rätten till ett rikt och värdigt liv som de själva väljer. Att förverkliga det brinner jag för, men jag vill också slåss för kvalité i förskola och skola. Född: 1965, Västerhaninge Yrke: projektledare/clear channel/oavslutad c-uppsats statskunskap Nominerad av:luthagen-stenhagen Vigselförrättare Johan Sundman Ska vi minska bilresorna måste vi satsa på kollektivtrafik och cykel. Samtidigt går Uppsala igenom en tuff ekonomisk tid. Det gäller att vi klarar den utan att förstöra vår gemensamt uppbygda välfärd

12 Född: 1936, Uppsala Yrke: Fil mag Nominerad av: Eriksberg, Bälinge Ledamot i Uppsala Vatten AB (Jag vill driva) Viktiga klimat- och miljöfrågor: trafik, översiktsplanen, parker och naturvård, avfall och VA-frågor et c. Göran Svanfeldt Född: 1956, Stockholm Yrke: Forskare /Uppsala universitet/agronom, Fil. Dr Nominerad av:s-kvinnor i Uppsala Flogsta-Ekeby Luthagen-Stenhagen Ersättare i Miljö och Hälsoskyddnämnden Irene Söderhäll Jag är mycket engagerad i utbildningsfrågor och ser med stor oro hur vårt gemensamma utbildningssystem blir alltmer kommersiellt. Frågor om sociala aspekter på samhällsbyggnad engagerar mig också. Född: 1952, Norrköping Yrke: Ingenjör Nominerad av: Eriksberg Namngivningsnämnden Kollektivtrafiken måste tillåtas att öka. Barn och ungdomar måste genom ökat samarbete med bl.a. föreningslivet få bättre möjligheter till en drogfri uppväxt. Utsatta barn måste ges bättre stöd. Björn-Erik Tapper

13 Född: 1946, Eritrea Yrke: modersmålslärare, mastersutbildning Nominerad av: Veteranerna, Gamla Uppsala, Bälinge, Broderskap, Integrationsgruppen ledamot kommunfullmäktige Integration och jobben är mina hjärtefrågor. Om jag blir vald kommer jag driva dessa två frågor. Rezene Tesfazion Född: 1972, Uppsala Yrke: Doktorand, Uppsala universitet Nominerad av: Flogsta-Ekeby Studeadministratör, Flogsta- Ekeby s-förening Rättvise- och miljöfrågor (exv. skärpta etiska/miljökrav vid kommunala upphandlingar). Skol- och omsorgsfrågor (exv. mindre barngrupper inom förskolan och förbättrade måltidsmiljöer för äldre). David Thorsén Född: 1956, Finland Yrke: Vårdbiträde Nominerad av: Gottsunda Äldrevårdsutveckling, modernisering, personalfrågor. Marja-Leena Timmel

14 Född: 1947, Uppsala Yrke: Bilmekaniker Nominerad av: Bälinge Fritids- & Naturvårdsnämnden Värna om människors rätt att på egna fysiska och ekonomiska villkor kunna delta i fritidsaktiviteter som intresserar dem i vår omsorgsfullt bevarade natur och på väl fungerande idrottsanläggningar. Leif Wahlström Född: 1958, Hangö, Finland Yrke: Ombudsman Transport Nominerad av: Kvarngärdet Valberedning Kommunala uppdrag Leif Valdén Jag är synnerligen skeptisk mot privatisering av det gemensamma. Driftformen har en väsentlig betydelse. Jag kommer att arbeta för att så mycket som möjligt av det gemensamma drivs i gemensam regi. Född: Uppvuxen i Solna Yrke: Barnsköterska Nominerad av: Vattholma, Norrsken Gruppledare och v.ordf. i Produktions-nämnden för teknik och service ( NTS ) Rättvisa och solidaritet är min politiska drivkraft därför vill jag: Kerstin Westman - påverka samhällsutvecklingen i Uppsala - driva rättvis välfärdspolitik - driva rätten till ett arbetsliv med inflyt ande och bibehållen hälsa

15 Född: 1965, Uppsala Yrke: byggnadsarbetare/fackligombudsman Nominerad av:norrsken LO-kommittén Byggsossen kommunstyrelsen Bengt Westman I både bra och dåliga tider finns anledning att bevaka intressen för utsatta och svaga människor. De får ofta stå tillbaka för andra mer hörda och prioriterade grupper. Här vill jag göra en insats. Född: 1945, Sundsvall Yrke: Adjunkt/högstadielärare Nominerad av: Gottsunda, Bälinge vice ordf Stadsteatern Att befästa en attraktiv kommunal skola. En skola för alla utan segregering. En stadsteater som väcker engagemang och berör. Nyskriven och klassisk repertoar. Lokala, nationella och internationella perspektiv. Attraherar även en ny publik. Kjell Viberg Född: 1945 Yrke: Universitetslektor vid Ångströmslaboratoriet Nominerad av: Bälinge, Flogsta-Ekeby, Veteranerna ledamot kommunfullmäktige Min undervisning och forskning innebär ständig kontakt med och impulser från unga människor Jag tror jag kan bidra till forskningen i många år och jag tror även att jag kan bidra i det politiska arbetet. Staffan Yngve

16 Född: 1940, Byarum, Jönköpings län Yrke: Rektor Nominerad av:vaksala-årsta, S-kvinnor i Uppsala, Veteranerna ledamot Kommunfullmäktige Jag vill arbeta för de socialdemokratiska värderingarna, ett rättvist samhälle, jämlikhet och jämställdhet. Irene Zetterberg Född: 1986, Nacka Yrke: Studerande lärarprogrammet Nominerad av: Luthagen-Stenhagen studieorganisatör Luthagen- Stenhagen Skolan i Uppsala och Sverige riktigt bra. Genom en allt för långtgående valfrihet riskerar vi att fördjupa skillnaderna mellan de som har och inte har. Det måste motarbetas. Mats Åberg Född: 1953, Tensta Yrke: Forskningsingenjör Nominerad av: Luthagen-Stenhagen, Bälinge, Salabacke, S- kvinnor i Uppsala vice ordförande Byggnadsnämnden Monica Östman Att hela Uppsala kommun ska vara bra att bo och leva i, med en bra miljö och lätt att resa till arbete eller rekreation. Att minska vår miljöbelastning.

Kandidater till riksdagen

Kandidater till riksdagen Kandidater till riksdagen Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1980/Iran Yrke: projektledare Nominerad av Centrala Staden Viktigaste nuvarande uppdrag: ledamot kommunfullmäktige

Läs mer

Kandidater till landstingsfullmäktige

Kandidater till landstingsfullmäktige Kandidater till landstingsfullmäktige Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1943, Aleppo, Syrien Yrke: Lärare, fil kand Nominerad av: Kvarngärdet, Kjell Johansson Viktigaste

Läs mer

Kandidater till kommunfullmäktige, del 1 (A till J)

Kandidater till kommunfullmäktige, del 1 (A till J) Kandidater till kommunfullmäktige, del 1 (A till J) Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1953, Nusaybin, Turkiet Yrke: Modersmålslärare, Uppsala kommun, Lärar utbildning

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kandidater till landstingsfullmäktige

Kandidater till landstingsfullmäktige Kandidater till landstingsfullmäktige Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1954, Irak Yrke: IT-tekniker Abbas al-janabi Medlem i Årsta S-förening och aktiv även i Integrationsutskottet

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo Socialdemokraterna i Jönköpings län Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 2 (7) Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas ordinarie

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Framtiden(s) Arboga 2015-2018

Framtiden(s) Arboga 2015-2018 Framtiden(s) Arboga 2015-2018 Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I ARBOGA I Arboga ska det finnas förutsättningar för vårt näringsliv att trivas och växa. Kommunen är en aktiv part som lyssnar, ger råd

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 VALKRETS 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda 4 ombud ska väljas i kretsen Presentation av de 8 kandidater som kandiderar i valkrets 3

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 VALKRETS 1 Habo, Jönköping och Mullsjö 5 ombud ska väljas i kretsen Presentation av de 23 kandidater som kandiderar i valkrets 1 ADRIAN ERICSON Namn:

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Motion 1: Mer positiv styrelse

Motion 1: Mer positiv styrelse Motion 1: Mer positiv styrelse Medlemmar i SSU får ofta höra innan årsmötestider att vi ska skriva motioner. om vad som hellst. om allt, från stort till litet. Vi får också hör att vi inte behöver komma

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan

Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Rev 2013-10-18 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-445 Tor Andersson Barn- och ungdomsnämnden Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

deltagande i arbetslivet, hälsa och välmående för åldrande arbetstagare; mot ett hållbart och inkluderande arbetsliv.

deltagande i arbetslivet, hälsa och välmående för åldrande arbetstagare; mot ett hållbart och inkluderande arbetsliv. deltagande i arbetslivet, hälsa och välmående för åldrande arbetstagare; mot ett hållbart och inkluderande arbetsliv. FAS 2012 Fokusgruppsintervjuer med individer som har fortsatt arbeta efter 65 år Kerstin

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Valberedningens förslag till Afrikagruppernas styrelse och revisorer 2014

Valberedningens förslag till Afrikagruppernas styrelse och revisorer 2014 Valberedningens förslag till Afrikagruppernas styrelse och revisorer 2014 Ordförande, väljs på ett år Calle Sundstedt, Stockholm Calle Sundstedt 32 år. Uppvuxen i Borlänge med omnejd. Bor i Stockholm.

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun. Politiska riktlinjer 2010-2014. Människan är målet

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun. Politiska riktlinjer 2010-2014. Människan är målet 1 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun Politiska riktlinjer 2010-2014 Människan är målet För oss socialdemokrater är det människan som är målet. Det är människans frigörelse politiken syftar till. Det

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

GENOMFÖRDA REFORMER & AKTIVITETER. Alliansen 2006-2014

GENOMFÖRDA REFORMER & AKTIVITETER. Alliansen 2006-2014 GENOMFÖRDA REFORMER & AKTIVITETER Alliansen 2006-2014 Nedan presenteras urval av beslut Alliansen fattat under åren 2006-2014. Tyngdpunkt ligger på perioden 2010-2013. INLEDNINGSVIS Mer pengar till välfärden:

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014

Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014 Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014 Ockelbo, möjligheternas kommun.. Den 19 september är det val. Då avgör du, jag och alla andra som röstar hur den politiska

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

4 år med en stabil ledning kan bli fyra år till

4 år med en stabil ledning kan bli fyra år till SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Lysekil RIKSDAGEN KOMMUNEN. För Lysekil i framtiden

Lysekil RIKSDAGEN KOMMUNEN. För Lysekil i framtiden SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Hur nöjd är Du med Linköping vad gäller möjligheterna att kunna välja en boendeform som passar dig? lågt medel högt Ej uppgift

Hur nöjd är Du med Linköping vad gäller möjligheterna att kunna välja en boendeform som passar dig? lågt medel högt Ej uppgift LINKÖPINGS TILLÄGGSFRÅGOR efter undersökningens bakgrundsfrågor. Genomngående för dessa tabeller: Lågt=1-4, medel=5-7, Högt=8-10 på den 10-gradiga skalan. Hur nöjd är Du med Linköping vad gäller de möjligheter

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer