Kandidater till landstingsfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidater till landstingsfullmäktige"

Transkript

1 Kandidater till landstingsfullmäktige Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1954, Irak Yrke: IT-tekniker Abbas al-janabi Medlem i Årsta S-förening och aktiv även i Integrationsutskottet och i Internationella utskottet. Ämnen jag är väldigt intresserade av är folkhälsa, kultur, demokrati och teknik. Tillsammans kan mina erfarenheter och synvinklar bidra till bättre och snabbare tillgång till vård, skola samt en hållbar kulturutveckling. Född: 1986, Sverige Yrke: Studerande Jonas Andersson Jag studerar statskunskap och juridik och har under min studietid varit engagerad inom både kårpolitik och nationsliv. Under förra mandatperioden satt jag i landstingsfullmäktige i Jämtland där jag främst arbetade med demokrati- och länsutvecklingsfrågor. Jag tror att jag kombinerar politisk erfarenhet med ett ungdomsperspektiv på ett bra sätt Född: 1946, Sverige Yrke: Sjuksköterska Kjell Andersson Jag vill få till en upprustning och utveckling av rehabilitering för alla som drabbas av sjukdom eller lever med funktionshinder. Jag vill att landstinget och kommunerna ska samordna vård och omsorg så att vi får en tillgängligare, enklare och effektivare användning av de gemensamma resurserna. Att förebygga sjukdom måste vara prioriterat och vård ska alltid ges utifrån behov.

2 Född: 1967, Sverige Yrke: Säljare, avdelingsordförande Tomas Andersson Har jobbat i butik (Coop) i dryga 30 år och fackligt aktiv i Handels i ca 25 år och nyvald avd.ordf kände jag mig redo att prova politiken. Blev suppleant i landstingsfullm. och sen ordinarie. Att värna en rättvis välfärd och tillgänglig vård och kollektivtrafik är viktigt för mig. Mina fackliga erf/kunskaper tar jag med mig i politiken. Född: 1965, Bolivia Yrke: Handläggare Marco Arancibia Jag vill verka för patientsäkerheten, vård efter behov och för offentlig sjukvård så att inte skattemedel går till vinstuttag i privata aktiebolag. Jag vill verka för bättre insyn i hur vården bedrivs så att vi alla kan känna oss trygga när vi väl är i behov av vård. Jag vill ha stopp på stafettanställningar som är kostnadsdrivande och som leder till osäkrare och otrygg sjukvård. Född: 1969, Sverige Yrke: Undersköterska Nominerad av medlem Anders Berglund Jag arbetar som undersköterska inom äldrevården. Mer personal ger bättre omvårdnad. Utvecklingsmöjligheter, vidareutbildning. Lön istället för lån. Arbetsscheman, dubbelturerna ska bort. En utvilad personal ger större säkerhet. Lönen, alla ska kunna leva på sin lön. Månadsanställning - en rättighet. Jag vill ha trygghet för arbetaren och framtiden.

3 Född: 1978, Sverige Yrke: Boendeassistent Anders Blixt Arbetar som vårdare men är ledig för fackligt arbete på heltid för Kommunal i Uppsala, där jag även sitter i styrelsen. Jag vill driva och strida för mina socialdemokratiska värderingar i Landstingsfullmäktige, som är en viktig politisk arena. Jag har ett brett allmänintresse, som jag är säker på blir en tillgång inom landstingspolitiken. Född: 1965, Frankrike Yrke: Lärare i språk, idrott och hälsa Eric Dalban Mitt engagemang o min drivkraft är obegränsad i politiken. Jag är intresserad av allt som gör livet värdefullt. Att ha rätt till: Bostad, utbildning, jobb, vård o skydd. En aktiv utrikespolitik som kan skapa Demokrati, Fred o Stabilitet i världen. Därför krävs det att Vi S ställer upp o skapa dessa förutsättningar. Född: 1985, Sverige Yrke: Studerande, deltidsarbetande Fredric de Afonseca Jag är tvåbarnsfar och född i Uppsala. Jag är ordförande för Gottsundas S-Förening. Jag är sjuksköterskestudent och vill använda socialdemokratin för att förbättra sjukvården i Uppsala och på sikt Sverige. Jag tror på mer kontakt med professionerna inom vården och nej till fri etableringsrätt samt en förändring från privatisering oavsett kostnad till vård efter behov.

4 Född: 1989, Sverige Yrke: Universitetsstuderande Mathias Eriksson Jag vill medverka till att vi bedriver en politik som står på de svagas sida och minskar klyftorna i samhället. Detta kräver att vi tar vara på våra gemensamma resurser och bl.a. bygger en sjukvård och kollektivtrafik som medborgarna har förtroende för. Det gemensamma kan ge alla medborgare förutsättningar att utvecklas och det vinner vi alla på. Född: 1991, SverigeFel! Ogiltig självreferens i bokmärke. Yrke: Lärarstuderande Emilia Friberg Jag är idag den yngsta medlemmen i landstingsgruppen och jag vill vara med och utveckla landstinget i en mer socialdemokratisk riktning. Jag brinner för frågor som rör hälsooch sjukvård, sexualpolitik, kollektivtrafik och miljö. Tillgänglighetsfrågor står mycket högt på min agenda då jag sedan 2011 lever med en funktionsnedsättning (synskada). Född: 1949, Sverige Yrke: Arbetssökande Lillian Gustavsson Jag vill kandidera till Landstingsfullmäktige eftersom jag har ett brinnande intresse för sjukvårdsfrågor. Att kämpa för att alla skall få en tillfredsställande och specifik vård för just sitt behov. Där rättvisan står för en solidarisk och likvärdig vård för alla genom skattefinansierade medel. Jag har tidigare haft uppdrag inom Landstinget

5 Född: 1946, Sverige Yrke: Företagare Nominerad av: S-förening/-ar Egen företagare, tidigare barnskötare. Jag vill jobba för vård efter behov och gratis barnhälsovård. Jag har själv varit fosterhem och arbetat inom psykiatrin. Haft fackliga uppdrag och är föreningsaktiv i flera föreningar. Irene Karlsson Född: 1992, Abchazien Yrke: Studerande Ermine Khachatryan I juni tar jag studenten och hoppas att redan på hösten kunna påbörja mina studier till psykolog. Jag är engagerad både i det socialdemokratiska partiet och i SSU. I landstingspolitiken är det sjukvården som engagerar mig mest, i synnerhet de frågor som berör barn och ungdomspsykiatrin. Vi behöver en ansvarsfull sjukvårdpolitik som jag gärna vill vara med och kämpa för! Född: 1986, Sverige Yrke: Doktorand i statsvetenskap Jonas Larsson Taghizadeh I dagens hälso- och sjukvård får de som skriker högst, är friskare och kan välja ofta snabbare och bättre vård än mer resurssvaga grupper. Jag tror att jag kan bidra till att skapa en mer jämlik vård. Jag sitter i äldrenämnden och har ett äldreperspektiv på dessa frågor. Jag har också jobbat på socialdepartementet med de senaste sjukvårdsreformerna

6 Född: 1945, Sverige Yrke: Ekonom, Pensionär Marie-Louise Lundberg Jag tycker att jämställdhet när det gäller etnicitet, mellan män och kvinnor och mellan rika och fattiga är viktigt. Jag vill arbeta för att våra gemensamma tillgångar används rationellt och solidariskt så vi skapar ett jämlikt samhälle. Våra barn och äldre är värda en bra sjukvård på lika villkor. Kollektivtrafik som fungerar behövs för lika villkor mellan människor. Född: 1942, Sverige Yrke: Barnmorska Jag är Christina Lundh, pensionerad sjuksköterska och barnmorska. Jag vill företräda Socialdemokraterna i landstingspolitiken för att driva utvecklingen mot en stabil, offentlig välfärd inklusive hälso- och sjukvård. Jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor är viktiga för mig liksom rättvisefrågor och integration. Christina Lundh Född: 1975, Syrien Yrke: Jurist, Landstingsråd Vivianne Macdisi Jag brinner för Hälso- och sjukvårdsfrågor och vill leda vårt landsting mot stärkt kvalitet, jämlikhet och tillgänglighet så att patienterna får den vård de behöver. Ett tydligt ansvar för ekonomi, en god arbetsmiljö samt ökad delaktighet och inflytande är centrala delar för att skapa ordning och reda i landstinget samt väcka framtidstro och arbetsglädje hos de anställda.

7 Född: 1992, Sverige Yrke: Ombudsman SSU Uppland Johanna Mejding Jag vill representera Socialdemokraterna i landstingsfullmäktige för att driva ungas röst i den beslutande församlingen. Idag jobbar jag som ombudsman för SSU Uppland och mitt politiska engagemang sker just nu i den lokala S-föreningen. Jag vill arbeta med att utöka den generella välfärden, skapa en jämlik sjukvård och utveckla en avgiftsfri kollektivtrafik. Född: 1989, Sverige Yrke: Studerande Erik Melander Jag studerar till apotekare. Jag sitter i Laboremus styrelse och är studentkårsaktiv. Jag vill företräda Socialdemokraterna i Landstingsfullmäktige för att jag har ett stort intresse för hälsooch sjukvårdsfrågor och en utbildningsbakgrund som ger mig goda kunskaper och nya perspektiv på detta område. Född: 1948, Sverige Yrke: Egen företagare Pia Milton Jag är doktor i sociologi och egen företagare med lång erfarenhet av arbete på ledningsnivå inom stat, kommun och landsting. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar som kräver kraftfullt politiskt engagemang de närmaste åren. Jag vill särskilt driva utvecklingen för bättre folkhälsa och jämlik hälsooch sjukvård för alla i Uppsala län.

8 Född: 1961, Sverige Yrke: Skötare inom psykiatrin Birgit Moberg Jag är aktiv inom socialdemokratin i några år, främst inom landstingspolitiken. Jag har min anställning som skötare inom psykiatrin, har ett förtroendeuppdrag som facklig inom Kommunal, med andra ord, jag har förmånen att få lära mig något nytt varje dag. Född: 1957, Kurdistan Yrke: Röntgensjuksköterska Baskar Nazhadeain Landstinget i Uppsala har haft ekonomiska problem. Jag själv är en anställd vid landstinget i Uppsala och vet en hel del av dessa problem. Har många idéer om hur ska man göra förbättringar och hur ska man använda skattebetalarnas pengar i tjänst för länets medborgare på mer aktivt och effektivt sätt. Född: 1970, Sverige Yrke: Boendebiträde Jens Nilsson Man ska inte måsta vara frisk för att orka vara sjuk. Sjukvården ska vara excellent och nåbar. Jag jobbar inom socialpsykiatrin och har ekonomutbildning. Centrala stans S-förening är min politiska plattform men jag är även engagerad i hyresgäströrelsen. Jag vill lösa frågor om tillgänglighet inom såväl vården som kollektivtrafiken. Stödet till kulturen får inte försummas.

9 Född: 1982, Sverige Yrke: Forskningsassistent Marcus Nilsson Sjukvårdspolitiken måste grundas i säkerhet och respekt för vårdtagare och vårdarbetare. Dessutom är det oförsvarligt att en bilresa för två till Stockholm t.o.r. är betydligt billigare än att ta tåget. Inom landstinget vill jag ta hårdare tag mot näringsidkarna inom det offentliga rummet. Född: 1945, Sverige Yrke: Pensionerad barnrättsstrateg, fd Barnombudsman Gunilla Oltner Mitt engagemang i barn och deras rättigheter som f.d. barnombudsman och i arbetet som förskolestrateg ser jag betydelsen av att synliggöra barns och ungas utsatthet och deras rätt till delaktighet i sociala, förebyggande, folkhälso- och kulturella frågor. De allra yngsta barnen bör särskilt uppmärksammas. Född: 1944, Sverige Yrke: Pensionär Kerstin Ramdén Skälet till att jag vill väljas in i landstinget är att jag har ett starkt engagemang och kan bidra med såväl kunskap som livserfarenhet inom de sektorer där landstinget ansvarar: kollektivtrafik som mångårig stockholmspendlare, hälso- och sjukvård och kultur. Jag ingår nu i kulturnämnden och fortsätter gärna.

10 Född: 1953, Sverige Yrke: Jurist, Landstingsråd Lena Rönnberg Hälso-och sjukvården är en viktig del av den svenska välfärdsmodellen, den ska ges till alla efter behov och vara jämlik fördelad. För att detta i realiteten ska fungera krävs en aktiv sjukvårdspolitik, det vill jag arbeta för. Jag är jurist och arbetar vid Uppsala universitet, har haft förtroendet att tidigare verka som landstingsråd i vårt län. Född: 1957, Sverige Yrke: Arbetssökande Cecilia Staland Jag har god erfarenhet av att styra ett bolag efter 8 år i Fyrishov AB. Har erfarenhet av att arbeta som ordförande i dåvarande styrelsen för habilitering, tandvård och primärvård. Har tidigare varit ledamot i kulturnämnden och jämställdhetsgruppen i landstinget. Har ett brett kontaktnät och driver frågor som jämställdhet och demokratifrågor starkt. Jag är kulturnörd. Född: 1950, Sverige Yrke: Administratör Johnny Svahn Vill gärna få fortsätta/fullfölja ett påbörjat uppdrag. Efter två mandatperioder i opposition finns hos mig och många andra ett uppdämt behov av att åter få vara del av ett lag som planerar och genomföra en rättvis och solidarisk politik i landstinget, en socialdemokratisk politik till gagn för medborgarna, patienterna och personalen.

11 Född: 1987, Libanon Yrke: Butikschef Nominerad av medlem Wiaam Wahab Jag vill jobba nära invånare och fylla ut det tomrum som finns mellan medborgare och beslutsfattare idag. Jobba med integration och utveckling genom Mentorsprogram. Jag har en Psykologexamen från England och är idag Ordförande för Operation Sävja. Har genom studier och ideell verksamhet byggt upp ett stort kontaktnät i Uppsala och blivit ett välkänt ansikte bland uppsalaborna. Född: 1944, Sverige Yrke: fd. värdeexpeditör Harald Wallén Jag är gift och har två vuxna barn och bor i norra Årsta. Har arbetat i Posten den största tiden av mitt arbetsliv har även varit verksam inom totalförsvaret och vid en reklambyrå. Varit verksam i fackföreningsrörelsen i cirka 38 år. Har där arbetat med rehabfrågor, arbetsmiljö och även krishanteringsfrågor och disciplinärenden på lokal och regional nivå. Född: 1955, Sverige Yrke: Journalist Huvudsakligen har jag arbetat journalistiskt men sysslar numera mest med invandrarundervisning. Jag har även varit aktiv sexualpolitiskt i den kristna homorörelsen. Jag vill verka för en folkbildning med låga trösklar. Som ordförande i Föreningen Nordens länsdistrikt vill jag stärka det nordiska samarbetet. Per Olof Widell

12 Född: 1966, Sverige Yrke: Boendeasisstent Annica Öberg Jag är en lugn och trygg person som är anställd sen 29 år i Uppsala kommun inom handikappomsorgen. Med mitt nuvarande politiska uppdrag som nämndeman i tingsrätten och med den kunskap som förtroendevald i Kommunal skulle jag utföra ett bra arbete i Landstingsfullmäktige och patientnämnden. Jag umgås gärna med mina vänner i och utanför politiken.

Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö)

Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö) Kandidater till kommunfullmäktige, del 2 (K till Ö) Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1953, Turkiet/Kurdistan Yrke: Byggledare, civilingenjör Nominerad av: Flogsta-Ekeby,

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Kommunfullmäktige Sigtuna

Kommunfullmäktige Sigtuna (866) Ahmad Saberi, 58, Tolk, Jag vill driva frågor som väljarna anser vara viktiga för att förbättra kommun och samhället i stort. Jag kommer engagera mig i föreningen och delta aktivt i kampanjarbetet

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Landsting Stockholms stad

Landsting Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

MOTIONER DÅK 2012. Samt förslag till MOTIONSSVAR

MOTIONER DÅK 2012. Samt förslag till MOTIONSSVAR MOTIONER DÅK 2012 Samt förslag till MOTIONSSVAR Motion 1 Utökad skyltning vid pendeltågsstationer På stationer med bara en uppgång saknas det ofta skyltning för information om när nästa tåg kommer i den

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer