Tanum. God Jul. Gott Nytt År. Kundcenter för bättre service. Tjejerna tar befälet. Styrkelyftare i omsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tanum. God Jul. Gott Nytt År. Kundcenter för bättre service. Tjejerna tar befälet. Styrkelyftare i omsorgen"

Transkript

1 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 39 December 2014 God Jul & Gott Nytt År Kundcenter för bättre service Tjejerna tar befälet Styrkelyftare i omsorgen

2 INNEHÅLL Kommunalt kundcenter för ökad service... 4 Köpcenter med världsarvsprägel... 6 Näringslivsinformation... 8 Öppen dörr för bra lotsning... 9 Musikskolan öppen för nya projekt...10 Hamburgsunds Trygghetsråd...11 Ett litet och mysigt gymnasium...12 Tjejerna tar befälet i Tanumspolitiken...14 Valet 2014 presentation av nämnderna...16 Lämnar kommunalrådsposten men inte politiken...18 Bohusfrakt bygger nytt nav...19 Surfplattor och appar i daglig verksamhet...20 Styrkelyftare trivs med omvårdnadsjobb...21 Nationell patientöversikt sammanhållen journalföring...22 Upphandlingar av entreprenader...22 Aktuellt om fiberutbyggnad...23 Ta hand om din kompost/sopskola...24 Budget Tanums Bostäder AB/Tanums Hamnar AB...27 Lyssna och lär!...28 Omslagsbild: Brattö Fotograf: Kjell Holmner Välkommen till Hedeträdgården Den 28 augusti 2014 invigdes Hedeträdgården vid äldreboendet Hedegården i, en kvadratmeter stor trädgård. Det var en varm och solig dag och många inbjudna gäster dök upp. Trädgården fungerar som en rekreationsplats och fyller ett syfte för personer i behov av arbetsträning. De boende på Hedegården njuter av platsen och är delaktiga i exempelvis odlingarna. Det kan vara en trevlig plats för de anhöriga att träffa sina släktingar och vänner. -Det finns en liten budget för trädgården men har någon fröer, lökar, växter eller gödsel över så tar vi gärna emot detta, säger An- nika Korhonen, projektledare. Byggmaterial som vi kan återvinna är också välkommet. Hedeträdgården är öppen för alla men på de boendes villkor. Därför har vi en regel; du måste stänga grinden efter dig, oavsett om du är på väg in eller ut. Projektet är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten, tekniska och omsorgsförvaltningarna. Ring om du vill vara delaktig eller har frågor. Eller mejla till

3 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 39 December 2014 Nog finns det mål och mening i vår färd men det är vägen, som är mödan värd Sommaren 2014 kommer vi säkert alla att minnas länge. Vi fick en lång period med underbart väder och havet bjöd på härlig temparatur även för badkrukor. Både fastboende och turister kunde skriva under på att Sverige är fantastiskt och Bohuslän i synnerhet. Kommunen kunde leverera vatten hela sommaren mycket på grund av den tidiga uppmaningen om att hushålla med vårt viktigaste livsmedel, rinnande friskt vatten. Kommunstyrelsens arbetsutskott besökte i mitten av september det pågående motorvägsbygget av E 6, Hud Oppen. Rune Andersson, Trafikverkets ansvarige för byggnationen, informerade oss genom en mycket intressant rundtur och visning av det pågående vägbygget. Tunneln genom Gerumsberget, bron strax norr om tunneln och rastplatsen vid Skräddö visades stolt upp av Trafikverket. Från den fint utformad rastplatsen, är det fantastisk utsikt över världsarvsområdet. Vid gynnsamt väder skymtar Väderöarna i väster. Invigningen kommer att ske tidig sommar 2015 och då är den efterlängtade motorvägen genom Bohuslän äntligen klar. Hösten har också innehållit val till riksdag, landsting/ region- och kommunfullmäktige. Valresultat och därpå följande förhandlingar har inneburit en del förändringar. I Tanum fortsätter den borgerliga majoriteten att styra kommunen men med något försvagad ställning, nu 24 av 41 mandat, mot tidigare 27 mandat. Ny kommunstyrelseordförande blir Liselotte Broberg (M). Jag önskar den nya kommunledningen lycka till och lovar hjälpa till med en smidig övergång. Tanum Shoppingcenter öppnades lördagen den 15 november. Invigningstalare var representanter från företaget och kommunen. Elever från Tanums musikskola förgyllde invigning med vacker musik. Shoppingcentrat är den största privata investeringen i Tanum och kommer att bli en av kommunens största arbetsplatser. Den mycket omtalade gång och cykelvägen, Sportshopen s camping öppnades för trafik i slutet av november. Efter flera år av planering från Trafikverkets sida och därefter cirka tre månaders vägbygge är nu vägen klar. Resterande del av vägen norrut är i planeringsstadiet. Under hösten har politikerna jobbat med budget för Förutsättningen är oförändrad kommunalskatt, 21,56 kronor. Den kommunala skatten har varit oförändrad sedan Budgeten innebär en satsning på skola, vård och omsorg. Samtliga nämnder blir kompenserade för beräknade löne- och prisökningar. Investeringsbudgeten är även 2015 mycket omfattande. Den uppgår till 89,7 miljoner kronor och innebär fortsatt stora miljöinvesteringar i vatten- och avloppsutbyggnad. Jag vill till kommunanställda rikta ett stort tack för det jobb ni på ett utmärkt och ansvarstagande sätt utför i kommunen. Till er politiker som jag jobbat ihop med, oavsett partifärg vill jag ge en stor eloge för ert engagemang och er vilja att utveckla Tanums kommun. Ibland har vi olika vägar dit men i de stora frågorna är vi oftast överens. Invånare, företagare, delårsboende och andra som haft kontakt med mig, hoppas ni känt förtroende och kunnat diskutera era frågor, även om jag inte alltid har kunnat hjälpa er. Tack för att jag i fjorton år fick förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande i vår fina kommun. Till alla läsare, God Jul och Gott Nytt År. Clas-Åke Sörkvist Kommunstyrelsens ordförande (C) REDAKTÖR: Anette Karlström ANSVARIG UTGIVARE: Ulf Ericsson STF ANSVARIG UTGIVARE: Anette Karlström POSTADRESS: Tanums Kommun, Ekonomikontoret, BESÖKSADRESS: Kommunhuset TELEFON: VX Fax: E-POST: PAPPER: 115 g Munken Cream Bra miljöval TRYCKERI: Munkreklam AB, Munkedal FOTON: Omslag Kjell Holmner, sid 4-6, 10, 12-15, Ann-Katrin Eklund, sid 8 Robert Dahlberg, sid 9 Café Bryggan, sid 11 Hamburgsundskolan, sid RAMBO AB, övriga foton Tanums kommun. TEXTER: sid 4-7, 10, 12-15, Ann-Katrin Eklund, sid RAMBO AB, övriga texter Tanums kommun.

4 Kommunalt kundcenter för ökad service Från årsskiftet inför Tanums kommun ett kundcenter som ska förenkla allmänhetens kontakter med kommunen. -Kommunen blir mer öppen, mer tillgänglig och ger snabbare svar, säger kanslichef Ida Aronsson Hammar. Kommunhusets tidigare reception omvandlas till kundcenterlokal genom en utbyggnad, utformad för att ge ett öppet och välkomnande intryck. Bakom disken finns kommunvägledarna, beredda att ge besked direkt eller efter en kvick sökning i kommunens databas. Om så krävs hänvisar de vidare till specialiserad kundcenterpersonal eller handläggare på de olika förvaltningarna. Kommunvägledarna tar inte bara hand om besökare utan också alla förfrågningar över telefonnumret eller via e-post från dem som inte redan har kontakt med en handläggare. Mest enkla frågor Hittills har personalen i reception och växel haft som uppgift att så fort som möjligt koppla eller hänvisa vidare. -Nu ska en professionell grupp kommunvägledare ta reda på vad saken gäller och, om möjligt, hjälpa till eller åtgärda direkt, säger Ida Aronsson Hammar. -Studier har visat att upp till 80 procent av alla frågor till en kommun är så pass enkla att det inte krävs samtal med handläggare. Genom att ta hand om dessa frågor direkt kan vi ge svar snabbare samtidigt som handläggarna kan jobba effektivare utan att bli avbrutna i onödan, påpekar hon. Tidsgräns Att det inte ska ta längre tid än högst två arbetsdagar att få svar på en fråga gäller nu som tidigare. Nytt är ett system som gör det lättare för kundcentrets personal att följa upp att Denna kvintett i nya kundcentret är den som i första hand möter allmänheten, oavsett om det gäller besök i kommunhuset, förfrågningar via telefon eller e-post, från vänster arbetsledaren Mia Nybro och kommunvägledarna Ann Alfredsson, Kerstin Fransson, Martina Edberg och Anna-Lena Schub. 4

5 tidsgränsen hålls. -Var och en har ansvar för ärenden som öppnas, uppger kanslichefen. Kundtjänstens arbetsledare Mia Nybro ska i dialog med förvaltningarna se till att kommunvägledarna har tillgång till all den information de behöver. Hon ska även medverka till att kommunens hemsida är uppdaterad. -Om många frågar samma sak kan det ju behövas tydligare och enklare information där, säger Ida Aronsson Hammar. Vilka frågor kundcentret får ska följas upp och ligga till grund för nya förbättringar. -Att bygga in kvalitet i systemet är vår stora utmaning, säger projektledaren Carina Berndtsson. Inget tonval Allmänheten möter människor, inte en anonym kundcenterfunktion. Och den som ringer ska inte behöva knappa sig fram på telefonen -Vi har inget tonval. Det är en personlig röst som svarar, betonar Carina Berndtsson. Bakgrunden till Tanums satsning på ett kundcenter är bland annat en kvalitetsmätning som visat brister i fråga om service, tillgänglighet och bemötande. Olika förbättringar har mejslats fram i ett brett utbildningsprojekt. En bit in på nya året bjuds allmänheten in till invigning av kundcentret, som inte omfattar de kommunala bolagen Tanums Hamnar och Tanums Bostäder. -En professionell grupp kommunvägledare kommer att ta reda på vad saken gäller och, om möjligt, hjälpa till eller åtgärda direkt. Så beskriver kanslichef Ida Aronsson Hammar kundcentrets första led. Tanumsmodell av kundcenter Tanum väljer att införa en egen modell av kundcenter. Det innebär personal på två nivåer, både centralt och ute på förvaltningarna. -Vi är en liten kommun, där personalen ofta har flera arbetsuppgifter, och tror att ett kundcenter med två steg är det som passar oss, säger Ida Aronsson Hammar. Tanum har valt detta efter att ha tagit del av andra kommuners erfarenheter av kundcenter, bland annat Borgholm och Hammarö. Med kundcentrets första led, i kommunhusets entré, arbetar fyra kommunvägledare och en arbetsledare. Tre åt gången turas om att ta emot besökare, svara i telefon och ta hand om e-post. Kundcentrets andra led, ute i respektive verksamhet, är ett ansvar för respektive förvaltning. På en del håll finns sedan tidigare en form av kundcenter som det byggs vidare på. Båda leden kan nås på vardagar, det vill säga även på lunchtid. Samtidigt med kundcentret införs nya e-postbrevlådor som komplement till de gamla, som är kommunövergripande eller baserade på personnamn. De nya e-postadresserna kopplas till funktioner, inte personer. I vår införs en mängd nya e- tjänster som gör det möjligt att över datorn uträtta ett hundratal ärenden. 5

6 Köpcenter med världsarvsprägel En bronsåldersfamilj på väg in i köpcentret och en lekskulptur i form av ett hällristningsskepp. Tanum Shoppingcenter har hällristningsprägel, men så ligger det också i världsarvsområdet. -I stället för sjöbodar, måsar och hav, förklarar centerchefen Magne Andersen valet att hämta formspråket från kulturarvet. Hällristningsinspirerade skyltar informerar om branscherna i det kvadratmeter stora köpcentret vid. Livsmedel, mode, fritidsartiklar, hälsoprodukturer och inredning ingår i utbudet från 50-talet företag. Över tio näringsställen, många med internationella menyer, är en viktig del i strategin att få E6-resenärer att stanna till - och i ambitionen att göra centret till en mötesplats. På torget och scenen mitt i centret är lokalt förenings- och kulturliv välkommet att visa upp sig och slantarna i torgets önskebrunn blir grundval för stipendier. Upplevelser och shoppingmöjligheter ska få närboende att välja detta köpcenter framför andra, längre bort, och förmå resenärer och besökare att stanna till personer kan nå oss inom 30 minuter. På E6 passerar miljontals fordon, framhåller Andersen. Kundtest Snabbladdningsstation för elbilar och egen husbilsparkering gör sitt för att locka till stopp. Stort utbud inom mode och ett tiotal butiker, nya i sitt slag i Sverige eller i Västsverige, profilerar centret. -Här kan internationella kedjor testa sina koncept på både svenska och norska kunder, förklarar Andersen intresset för etablering i centret som dock inte är inriktat på gränshandeln i första hand. Magne Andersen, centerchef. Om Systembolaget vill öppna butik kan krav på lokal och yta tillgodoses. -Vi hoppas och tror på en etablering, på lång sikt, säger centerchefen. I så fall får de hällristningsinspirerade branschskyltarna kompletteras. Uppmärksamhet Hällristningstemat märks främst i en mängd dekorationer, bland annat stora skepp i kopparplåt inne i centret. En sexistiskt tolkning av ett klätterskepp, där två figurer ska föreställa lurblåsare, har fått stor uppmärksamhet i media. -Många hällristningar har sexuella inslag men inte just denna, säger Aleka Karageorgopoulos, chef för Vitlycke museum, om förlagan. Enligt museets experter är det paddlare på skeppet även om hällens vittring kan ge intryck av lurblåsare. Magne Andersen tar fasta på humorn i kommentarerna om skeppet och tycker det är positivt med intresset för hällristningsfigurerna. Kenneth Myrvold, initiativtagare till vänster, och Magne Andersen till höger håller bandet som kommunalrådet Clas-Åke Sörkvist fick äran att klippa. Ovanligt samarbete Idén om att nyttja bronsålderns bildvärld har delvis genomförts i samråd med Vitlycke museum. 6

7 Idén om att nyttja bronsålderns bildvärld har genomförts med hjälp av konstnären Sinisha Bozunovic och i samråd med Vitlycke museum. -För oss är det ett sätt att möta människor där de är. Detta skapar mer intresse kring världsarvet och lockar nya besökare, säger Aleka Karageorgopoulos, som berättar att det ovanliga samarbetet tagits väl emot av kollegor inom kulturvården. Museet har hjälpt till med förlagorna till skalenligt förstorade hällristningar i golven. En del av fasaden mot motorvägen hyrs för information om världsarvsområdet. En förstoring av Vitlyckehällens berömda brudpar fångar uppmärksamheten. Vitlyckechefen tycker att shoppingcentret i stort hanterat kulturarvet respektfullt. Centerchefen, som har inspirerats av OS-symbolerna från Lillehammer, är mycket nöjd med samarbetet med Vitlycke: -Skoj, givande och intressant, säger Andersen. Tror på positiva effekter Annika Olander är en av de lokala företagarna i Tanum Shoppingcenter. Hon tror på positiva effekter för bygden. -Det är en bra boll som rullar igång. -Många är rädda för vad shoppingcentret för med sig men jag tror det ger nya möjligheter. Människor dras till samhället, i stället för att åka förbi. Hon tycker det är spännande att vara med från start. Satsningen på en blom- och interiörbutik ger chans att behålla duktig personal som hon har svårt att sysselsätta på helår i handelsträdgården på Västerby. Centerchefen Magne Andersen delar tron på positiva effekter: -Handel föder handel. Det är hans erfarenhet av 20 års arbete i Strömstadsområdet, med ständigt ökande handelsytor. Han framhåller att köpcentret minskar handelsläckaget från Tanum och att marknadsföringen sätter kommunen på kartan. Tillsammans med grannarna på Oppenområdet skapas nya jobb som ger möjligheter till bosättning. Han är själv en av dem som lyckats hitta en bostad. Huset vid Tanumskusten är hans bas under arbetsveckorna. 7

8 Tre näringslivsutvecklare just nu Elenor Olofsson, Karin Kempe och Anneli van Roijen samarbetar kring näringslivsfrågorna i Tanum. Karin på heltid, Elenor på 75 procent och Anneli på 50 procent. -Vi ska jobba så utvecklingsinriktat som möjligt, säger de, det står i vår strategi. Tanums kommun har en näringslivsstrategi för åren som utgör ramarna för arbetet, och en handlingsplan med åtta mål för åren som styr det dagliga arbetet. De åtta målen är följande, och innehåller olika aktiviteter för att nå visionen. Ökad kommunikation mellan kommunen och företagare Ökad samverkan mellan företagare Förtroendeingivande och effektiv myndighetsutövning Ökad information och öppenhet Medverka till utveckling och tillväxt Tillgodose behovet av bostäder och verksamhetsmark Samordna kompetensutveckling Samverka för att nå statusen åretruntdestination -Vi träffar många företagare från olika branscher i kommunen, och tar med oss deras synpunkter. Vi har frukostmöten, lotsgruppsmöten och försöker förmedla information som är nyttig för deras företagsutveckling via vårt nyhetsbrev. Kontakta oss gärna. Kontaktuppgifter Karin Kempe Elenor Olofsson Anneli van Roijen Ät frukost ute på ett företag Nyhetsbrev Det finns möjlighet att träffa andra företagare från olika branscher vid en gemensam frukost. Before Work startade 2012, en mötesplats för små och stora företag. Ett värdföretag i taget får möjlighet att presentera sin verksamhet, visa sina lokaler, och utbyta erfarenheter med andra företagare över en macka och kaffe. Ett bra sätt att nätverka. En torsdagmorgon i månaden mellan är det Before Work. Många företag har hittills bjudit på frukost, t ex Everts Sjöbod, Strömstad Tanum Buss, Sparbanken Tanum, Gerlesborgsskolan, Buars Gård, BDO, Curator, Mjölkeröds Golfklubb, MGNS, Bowls Sport och Fritid + Colorama, Tetra Pak, Rabbalshede Kraft, NorDan (Tanums Fönster), Erlandssons Bygg, Vitlycke, Sportshopen med flera. Vill du och ditt företag ha Before Work, kontakta tanum.se. I slutet av varje månad når vårt nyhetsbrev från näringslivsenheten ca 630 mottagare, och det blir fler. Om du vill ha reda på vad som händer lokalt och regionalt för näringslivet, så kan du ha nytta av brevet. Här kan du också läsa om en person varje månad som berättar vad han eller hon tycker är viktigt i Tanums kommun, det kan handla om jobbet, fritiden, framtiden. Du får reda på var nästa Before Work är, du får inbjudan till seminarier och föreläsningar, får reda på om det finns medel att söka till företagsutveckling och mycket mer. Du får gärna ha synpunkter vad vi ska ta upp. Och välkommen på sändlistan, maila till 8

9 Öppen dörr för bra lotsning Står du inför komplexa frågor för din verksamhet som berör flera olika myndighetsområden? Vill du starta en ny verksamhet som kanske kräver flera olika tillstånd, eller behöver din etablerade verksamhet utvecklas? Då kan Lotsgruppen vara en bra första kontakt för dig så att du kommer vidare med ditt företags utvecklingsplaner. Lotsgruppen är en sammansatt grupp av tjänstemän från olika förvaltningar som du som företagare kan träffa på en och samma gång. Vi kan också kalla det för en dörr in till flera tjänstemän med myndighetsutövning på en och samma gång. Peter Holmstedt och Susanne Maxwell har drivit Café Bryggan i Fjällbacka i 19 år, och för snart två år sedan tog de även över driften av Stora Hotellet. När sommaren 2014 närmade sig stod de inför ett problem, det fanns två lediga lägenheter i Fjällbacka. De behövde personalboende för cirka personer. Peter träffade Lotsgruppen, berättade om sitt problem och sina funderingar på att bygga ett personalboende men svårigheterna att hitta mark. Ett alternativ var istället att köpa färdiga bostadsmoduler. Under sittande möte kom platsen bredvid hockyrinken upp som förslag till eventuell placering. Så under sommaren stod det som redan fått sitt smeknamn Rinkebyn klar för inflyttning. Peter Holmstedt. Peter är nöjd med sin kontakt med kommunen och i det här fallet Lotsgruppen, det gav honom hjälp till förslag på lösningar och en effektiv hantering av ärendet. Men, poängterar han, det är inte så att allt jag frågat efter har gått igenom, men jag har fått en bra återkoppling på mina planer som har hjälpt mig att tänka rätt från början. En hel dag i näringslivets tecken Onsdagen den 22 oktober var det dags för höstens näringslivsfrukost och ett antal företagsbesök. Vd Owe Andersson på Bohusfrakt hälsade välkommen till frukosten. Ett femtiotal personer kom till den gamla IAC-fabriken i, dels från små och större företag och dels politiker och tjänstemän från kommunen. Här har Bohusfrakt samlat sina verksamheter under ett tak med kontor och lager. Ett lager som blir större för var dag. Owe valde på grund av läget mittemellan Oslo och Göteborg och närheten till E6. Charlotte Schele från Svenskt Näringsliv informerade om näringslivsklimatet i Tanums kommun. Flera företagare fick kort berätta om sina verksamheter, men på grund av inne- hållsrikt program räckte inte tiden riktigt till för en ordinarie runda runt bordet för alla. På eftermiddagen genomfördes ett stort antal företagsbesök från kommunledningen hos olika företag i kommunen, små och stora. De synpunker som kommer fram vid samtalen tas med för genomgång och återkopplingar. 9

10 Musikskolan öppen för nya projekt Turné i Danmark, konserter och shower även på hemmaplan. Musikskolans verksamhet blir allt mer utåtriktad, och mer kan det bli. Nya idéer kan ge nya bidrag till det lokala musiklivet. -Väldigt kul att få spela för publik. Det är roligt att få bjuda på det man kan, få visa vad man lärt sig i alla år, säger blåsaren Jakob Petersson. Han går i ettan på gymnasiet och har varit elev på musikskolan sedan lågstadiet. -En väldigt trevlig skola, tycker han. Jakob Petersson är en av trumpetarna på plats när blåsorkestern har sin vanliga torsdagsrepetition. Tre föräldrar spelar tillsammans med ungdomarna. Musikläraren Christer Nordgren välkomnar fler vuxna musikanter: -Spridda åldrar är bra för stabiliteten i en orkester. Efter Michael Jackson-låten Man in the Mirror är det dags att öva marschen Activity. -Här ska det vara lätt och lustigt men där smäller det till, förklarar Christer Nordgren. Christer Nordgren är en av musiklärarna på plats när blåsorkestern övar. Bland blåsarna finns också några föräldrar. Danska rosor Tanums musikskola har flera grupper, ensembler och, utöver blåsorkestern, även en stråkorkester. Vårens danska resa omfattade uppskattade framträdanden i Aalborgs konserthus och i Skagen. -Programmet höll ovanligt bra, tycker Christer Nordgren och berättar att ett par danskar i publiken till och med bemödade sig om att leta rätt på e-postadress för att kunna skicka tack och foton. Evert Taube-program har i flera år glatt publik på bland annat kommunens servicehus. Showgruppen, där sång, musik, sketcher och dans blandas, har medverkat i två upplagor av kommunala prisgalan Tanum hyllar. -Väldigt värdefullt, säger Christer Nordgren om den möjlighet musikskolan fick att inta stora scenen vid Sportshopen, med all dess teknik för besökande stora artister. Nu är det en förhoppning att även få framträda många gånger på nya shoppingcentrets scen. Friskvård -Vi försöker bygga upp breda program, som håller hög klass, säger Nordgren. Musikskolan kan också komma att vända sig utåt på helt nya sätt. -Vi lärare kan erbjuda vår kompetens i projekt som till exempel kan handla om att ett företag, som en friskvårdssatsning, startar en personalorkester eller en kör. -Sådana projekt skulle bredda kulturlivet och, som en reguljär verksamhet, också kunna leda till att fler musiklärare kan anställas. Grundskolans klassvisa musikundervisning behöver stöd och trycket på musikskolan är stort. -Vi har så många elever att vi, trots stort förråd, nästan inte har några instrument kvar att hyra ut. Ändå har vi en kö till platserna, berättar Nordgren. Skolfakta: Cirka 300 elever i ämnesundervisningen på en mängd olika instrument, inklusive kontrabas! Erbjuder även konstskola, i samverkan med Gerlesborgsskolan, hantverkskurser tillsammans med s folkhögskola samt kurser i ljudteknik och foto. Samverkan med musikhögskolan Ingesund. Saxofonelever och lärare därifrån brukar delta i Tanums saxofondagar. Besök av framstående pianopedagogen Mikael Kanarva ett par gånger per termin. 10

11 Hamburgsunds Trygghetsråd Termen Trygghetsråd är något man kanske inte hör så ofta. Elevråd eller kamratstödjare är lite vanligare. Men i längden är det samma sak. Ett Trygghetsråd är en slags styrelse som består av elever ifrån samtliga årskurser. Eleverna jobbar med olika frågor inom skolan och för fram elevernas röst. På Hamburgsundskolan har vi ett litet Trygghetsråd med representanter ur varje klass mellan årskurs 6-9. Vi finns för att få elevernas viljor hörda och för att skapa en gemenskap i skolan. Detta gör vi genom våra möten som vi har en gång i veckan. På mötena tar upp förslag från elever och bestämmer om det är något vi ska jobba med eller inte. Ibland får vi besök från vår rektor som kan förklara saker som vår vuxenrepresentant inte kan. Vi får även besök från andra utomstående som närmare kan förklara frågor inom vissa ämnen. Har vi diskuterat något speciellt och vill ha någon annan åsikt kan vi bjuda in gäster till ett möte och ägna hela det mötet åt ett specifikt ämne. När ett ämne har blivit diskuterat tar vi ett beslut som sedan förs vidare till rektorn. ingen på skolan ska behöva känna sig otrygg eller inte vilja gå till skolan. Alla elever ska bli respekterade och se skolan som en trygg arbetsmiljö. Detta är dock inte alltid så enkelt att uppnå, och just därför är det en av Trygghetsrådets aktiva frågor. Kickoff varje termin Det är inte bara skolan som behöver en bra gemenskap för att fungera. Alla medlemmar i Trygghetsrådet behöver känna sig trygga i gruppen för att våga säga vad de tycker och för att få fram sina klasskamraters röster. Detta är inte heller så lätt då det kommer in nya representanter varje år som är ovana och inte alltid vågar prata. Just därför har vi en slags kickoff en gång per termin där vi sover över tillsammans och utför en massa samarbetsövningar och lekar för att komma närmare varandra. Till exempel har vi åkt till Ed och campat i skogen tillsammans med ungdomsledare från Utsiktens gymnasium. Då vårt Trygghetsråd är relativt nytt har vi inte hunnit åstadkommit så mycket än. Men fortsätter vi i samma takt som vi gör nu kan vi nå hur långt som helst och trots att vi hamnar lite i skuggan av den något större skolan i kommunen, klarar vi oss bra och gör vår skola bättre steg för steg. Saga Sjöberg, Annie Kvillebo och Disa Mentzer för Trygghetsrådet Hamburgsundskolan Aktivitetsdagar Men att sitta och diskutera olika saker på möten är inte allt vi gör i Trygghetsrådet. Vi planerar även aktivitetsdagar för skolan och alla dess elever för att skapa en bättre gemenskap i skolan samt att vi aktivt arbetar mot mobbning. En av våra största grejer som vi jobbar med är mobbning. För oss är det självklart Rektor Sven-Eric Olsson och Trygghetsrådet. 11

12 Ett litet och mysigt gymnasium Tanumsgymnasiet är ett mycket litet gymnasium men just litenheten hör till det som många elever uppskattar. -Det är bra med små grupper, då vågar man prata mer och känner sig inte jätteotrygg, säger Nathalie Hedström, som går andra året på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Nathalie pausar i kafeterian. Den är en samlingspunkt för elever, anställda och besökare på Futura, som rymmer såväl ungdomsgymnasium som komvux, svenskaundervisning för invandrare, kommunens huvudbibliotek och en salong med scen. Nathalie Hedström tycker skolan är viktig eftersom det inte är så lätt att långpendla till andra gymnasier. -Fast nu har det blivit svårare att åka hit också, säger hon med hänvisning till förändringar på skolskjutsområdet. "Mysig" Angelica Risco, som går första året Nathalie Hedström uppskattar de små grupperna på Tanumsgymnasiet. på restaurang och livsmedel, Julia Vestlie, förstaårselev på vård och omsorg, och Lise Olsen, från tvåan på barn och fritid, fördriver också en stund i kafeterian denna förmiddag. -En liten och mysig skola, säger Julia och kompisarna håller med. -Det är en fördel att vi är så få, då kan man få mer hjälp av lärarna och Nej, ingen i denna trio har ångrat att de valt Tanum för sin gymnasieutbildning. Från vänster: Julia Vestlie, Angelica Risco och Lise Olsen. man kommer närmare sina mentorer, säger Angelica. Hon har tidigare prövat två andra program, i Tanum och Uddevalla. Jo, nu tror hon att hon till slut hamnat rätt. På det lilla gymnasiet undervisas yngre och äldre elever tillsammans i ämnen som matte och engelska. Trion i kafeterian tycker det fungerar bra eftersom alla arbetar på sin nivå. -Och det blir mer seriösa lektioner eftersom komvuxeleverna är vuxna, säger Julia. Varför är det så få som väljer Tanum för sina gymnasiestudier? Angelica tror att många föredrar att flytta hemifrån när de ska börja gymnasiet: -Man vill inte gå i hemkommunen. Och så är det ju inte så många linjer på gymnasiet här. "Tråkigt" Jessica Ohlsson går på introduktionsprogrammet och uppskattar även hon den lilla skolan som gör det lätt att få hjälp. Hon håller på att jobba upp betygen i matte och engelska så att hon kan söka till vård- och omsorgsprogrammet. I samma klassrum finns elever som från tidigare skolliv är vana vid betydligt större skolor och klasser. -Det är för litet här, tycker Johan Lähnn. -Det blir tråkigt när det inte finns så många att prata med. I Colombia gick jag i en jättestor skola, berättar Angie Londono, som så småningom vill utbilda sig till barnmorska. Mohammad Jafari, med ursprung i Afghanistan, har siktet inställt på att bli polis och längtar efter att kunna plugga engelska och andra ämnen. 12

13 I egen takt Nu är det dags för skollunch i kafeterian. Samhällseleverna Odin Willig och Pontus Kihlstedt gör sällskap vid ett bord. -Grejen med Futura är att man kan jobba enskilt. Jag behöver inte vänta på andra utan kan göra färdigt en kurs snabbt, säger Pontus. -Om jag ligger i kanske jag klarar gymnasiet på kortare tid är tre år, men vissa ämnen är ju svårare än andra. Lätt att arbeta över ämnesgränser, till exempel i uppgifter som rör både svenska och historia, är en annan fördel han noterat. Missnöjd är han med en del brister i informationen och med inställda idrottslektioner. Odin går tredje året i Tanum efter två års studier på olika program i Uddevalla. -Det blev för stressigt med Uddevalla. Det är en bra skola här, lugnare och man får mycket hjälp av lärarna, säger han. Futura i rymmer både huvudbibliotek och undervisning av olika slag. Odin Willig och Pontus Kihlstedt går på ungdomsgymnasiets samhällsprogram. Elever bloggar På Futurabloggen (futuratanum. blogspot.se) finns rapporter om begivenheter på skolan och texter som elever skrivit, exempelvis noveller, filmrecensioner och intervjuer med skolkamrater. "Måste bli fler" -Vi måste ha många fler elever, säger Christer Larsson, rektor på Futura sedan knappt ett år. Han konstaterar att elevantalet dalat successivt de senaste åren och är långt från målet 40 elever per årskull. På Tanumsgymnasiet går det nu 74 elever, varav 30 på introduktionsprogrammet och totalt 44 på samhäll, vård och omsorg, barn och fritid, handel, restaurang och livsmedel, hotell och turism samt bygg. Angie Londono, till vänster, tycker det är lite tråkigt med en så liten skola. Hon, hennes syster Michel och Mohammad Jafari har alla gått i stora skolor tidigare, i Colombia respektive i Iran, dit Mohammad flyttade från Afghanistan. 13

14 Tjejerna tar befälet Första M och kvinna Liselotte Broberg tar vid årsskiftet över som kommunalråd i Tanums kommun. Hon blir både första kvinna och första moderat på denna post. -Otroligt stimulerande. Det blir tufft men också oerhört roligt att få vara politiker på heltid, säger hon. -Det är nog en dröm jag haft i bakhuvudet länge. Samhällsintresset har alltid funnits och politik har Liselotte Broberg ägnat sig åt från tonåren, med undantag av tiotalet år med fokus på familj och arbete. Som 15-åring drog hon igång en avdelning av MUF, Moderata ungdomsförbundet, i Tanums kommun. Föräldrarna Roland och Kerstin Broberg fick skjutsa den körkortslösa ungmoderaten till möten och konferenser. 18 år ung tog hon plats i Tanums kommunfullmäktige. Skolengagemang MUF:s skolpolitik var en grund för första engagemanget. De senaste åren är det som politiker i barn- och utbildningsnämnden hon fått ägna sig åt skolan. Hon är glad över nya skoltjänster som matteutvecklare och socialpedagoger och övertygad om att elever som behöver hjälp måste få det tidigt. Som kommunalråd får hon tackla många olika frågor. Hon är tacksam över den erfarenhet hon fått under fyra år som kommunstyrelseledamot. -När man utmanar får man veta vad man vill och känna att man är mogen för uppgiften. Alla företrädare har haf FP-beteckning. Broberg ta Sörkvist, C. Hon uppskatt över på, liksom det politis -Det är ett väldigt bra k tuffa förhandlingar och di är färdiga går vi vidare. "Inget gubbvälde" Männen är i majoritet bla men Broberg ogillar allt ta -De är duktiga på att sl de finns. Jag har aldrig kän Nu blir det två kvinnor ledning. Thunström och B från högskolestudier i stat barn- och utbildningsnäm -En dag kanske vi tar öv Nu blir det så. -Det kan bli ett annat fokus, strukturer kan luckras upp. Socialdemokraten Louise Thunström, andre vice ordförande i Tanums kommunstyrelse, tror att kvinnligt ledarskap kan betyda mycket. Ny S-politiker oppositionsråd Louise Thunström har med rekordfart blivit Socialdemokraternas främsta företrädare i Tanumspolitiken. Sedan augusti är hon S-märkt oppositionsråd. Men Thunström är ingen nykomling i politiken. Hon har varit aktiv i drygt tio år, som företrädare för MVT, Miljö- och vänsterlistan. När den upplöstes engagerade hon sig först i Vänsterpartiet, sin gamla hemvist. -Men jag kände mig inte längre hemma där. För ett år sedan tackade hon ja till en förfrågan om att gå med i Tanums arbetarkommun. Inför höstens kommunval blev hon förstanamn på Socialdemokraternas val att redan från 1 augusti t posten efter Eva-Lott An politiken. -Mycket att sätta sig in ström som fick ett elddo "Alltid lite annorlund Utjämning av orättvisor ser hon som politikens v -Jag har alltid varit em beror det på min bakgru Thunström är uppvux men har sitt ursprung i I terades. -Jag kände mig alltid l för, även om jag aldrig bl Genom rötterna i ett a hon lättare än andra kan tingmottagning och integ 14

15 i Tanumspolitiken t antingen C- eller r över efter Clas-Åke ar det sätt han lämnar ka klimatet överlag. limat. Det kan vara skussioner men när de nd de förtroendevalda, l om gubbvälde. äppa fram kvinnor när t mig nedtryckt. i kommunstyrelsens roberg känner varandra svetenskap och från nden. er, skojade vi en gång. Ombudsman Född: Bor:. Familj: Sambo och tvillingar, 19 år. Arbete: Distriktsombudsman för MUF i Uddevalla och Vänersborg Sportshopen sedan 1999, allt från bokföring till, senast, försäljning. Förtroendeuppdrag efter återkomst till politiken: Fullmäktigeledamot, förste vice ordförande i barnoch utbildningsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen och, cirka två år, ordförande i folkhälsorådet. Intressen: Läser mycket, både fakta och skönlitteratur, Per Anders Fogelström är en favorit. Idrott, varit barngympaledare. Förebilder i politiken: Bengt Mattsson, FP, har diskuterat en del med honom. Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt, M, skickliga och karismatiska. Från årsskiftet blir Tanums kommunhus Liselotte Brobergs arbetsplats. M-politikern är Tanums nya kommunalråd. sedel. Hon ombads dock a över oppositionsrådsdersson, som ville lämna i, konstaterar Thunp i höstens budgetarbete. a" och ekonomiska klyftor iktigaste uppgift. ot orättvisor. Kanske nd. en i Örgryte i Göteborg ran, varifrån hon adopite annorlunda, lite utanev mobbad. nnat land tror hon att ta en debatt om flykration. Aktivist Thunström engagerade sig politiskt redan i ungdomen, som vänsteraktivist. -Men jag var en snäll aktivist eftersom jag inte fick vara ute länge på kvällarna. Kärleken ledde till åretruntboende i Havstenssund, familjens sommarviste. Därifrån pendlade hon till högskolestudier; hon har en fil kand i beteendevetenskapliga ämnen. Efter ett endagars lärarvikariat som blev två och ett halvt år hade hon rotat sig ordentligt i Tanums kommun och valde att engagera sig politiskt i MVT. Som oppositionsråd för S kommer hon att arbeta nära kommunalrådet Liselotte Broberg, M, som hon känner och uppskattar sedan tidigare. -Vi kommer säkert att kunna samarbete hur bra som helst. Tjänstledig från AME Född: Bor: Havstenssund. Familj: Särbo, 7-årig dotter och två bonusdöttrar, 17 och 21 år. Arbete: Arbetsmarknadssamordnare, tjänstledig för att vara oppositionsråd på 60 procent. Tidigare MVT-uppdrag: Fullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden. Aktuella S-uppdrag: Fullmäktige, andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Intressen: Umgås med familj och vänner. Promenader, gärna med ljudböcker, ett viktigt led i tillfrisknandet efter en utmattningsdepression. Förebilder i politiken: Siv Bergström, MP, modig, Bengt Mattsson, FP, skicklig, saknar honom i politiken och Gudrun Schyman, FI, häftig som V-ledare. 15

16 valet 2014 Söndagen den 14 november var det val till riksdagen, kommunen och landstinget. I Tanums kommun var valdeltagandet till riksdagsvalet 85,55 procent, en ökning med 3,25 procentenheter jämfört med valet Vid 2014 års val till kommunfullmäktige i Tanum var valdeltagandet 82,47 procent jämfört med 78,63 procent vid 2010 års val. Vid kommunvalet röstar kommunens invånare på de personer och de partier som de vill ska representera dem i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska beslutande organ och består av 41 ledamöter. Vid kommunfullmäktiges första möte väljer de nyvalda ledamöterna kommunernas revisorer, kommunfullmäktiges ordförande, förste- och andra vice ordförande samt en valberedning. Valberedningen arbetar fram förslag på vilka personer som ska vara ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och andra politiska organ. Därefter beslutar kommunfullmäktiges ledamöter vem som väljs till ledamot och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och andra politiska organ. På kommande sidor presenterar vi ledamöter i kommunfullmäktige, nämnderna, revisorer och styrelsen för de två helägda kommunala bolagen. Liselotte Broberg (M) Lennart Larson (M) Bullaren Paul Carlsson (FP) Benny Svensson (FP) Roger Wallentin (C) Bullaren Clas-Åke Sörkvist (C) Hamburgsund Karl-Erik Hansson (C) Lur Kommunstyrelsen ordinarie ledamöter Louise Thunström (S) Havstenssund Magnus Roessner (S) Ingrid Almqvist (S) Fjällbacka Siv Bergström (MP) Ordförande: Liselott Broberg (M) Förste vice ordförande: Roger Wallentin (C) Andre vice ordförande: Louise Thunström (S) Birgitta Nilsson (M) Bo Andersson (M) Bullaren Ingrid Klingspor (M) Fjällbacka Roger Wallentin (C) Bullaren Berit Karlsson (C) Bullaren Kerstin Fransson (C) Berit Stjern (FP) Omsorgsnämnden ordinarie ledamöter Fredrik Eskilsson (S) Louise Thunström (S) Havstenssund Gunilla Palm (S) Håkan Elg (MP) Rabbalshede Ordförande: Roger Wallentin (C) Förste vice ordförande: Birgitta Nilsson (M) Andre vice ordförande: Fredrik Eskilsson (S) Barn- och utbildningsnämnden ordinarie ledamöter Rosita Jansson (M) Fjällbacka Agne Andrésen (M) Lur Ida Malmenheim (M) Hamburgsund Gerd Johansson (C) Bullaren Karolina Aronsson-Tisell (C) Fjällbacka Magnus Aronsson (C) Rabbalshede Paul Carlsson (FP) Tekniska nämnden ordinarie ledamöter Ulf Andersson (M) Lisbeth Hansson (M) Kenneth Östberg (M) Lur Arne Mörk (C) Kajsa Mattsson (C) Bullaren Rikard Hermansson (C) Benny Svensson (FP) Magnus Roessner (S) Roz Lind (S) Resö Ida Jakobsson (S) Michael Halvarsson (MP) Ordförande: Paul Carlsson (FP) Förste vice ordförande: Gerd Johansson (C) Andre vice ordförande: Magnus Roessner (S) Thorgny Fransson (MP) Lur Jan Andersson (S) Rabbalshede Oskar Josefsson (S) Fjällbacka Ann-Christin Antonsson (S) Ordförande: Arne Mörk (C) Förste vice ordförande: Benny Svensson (FP) Andre vice ordförande: Jan Andersson (S) 16

17 Miljö- och byggnadsnämnden ordinarie ledamöter Hans Schub (M) Fjällbacka Claes G Hansson (M) Thure Zakariasson (FP) Jan Olsson (FP) Hamburgsund Karl-Erik Hansson (C) Lur Linda Hermansson (C) Lars Olrog (C) Fjällbacka Ellinor Elnadotter (MP) Fjällbacka Roger Friberg (S) Hamburgsund Ronny Larsson (S) Rabbalshede Ronny Kallin (S) Rabbalshede Ordförande: Hans Schub (M) Förste vice ordförande: Karl-Erik Hansson (C) Andre vice ordförande: Roger Friberg (S) Tanums Bostäder AB ordinarie ledamöter Inger Larsson Bohlin (FP) Peder Johansson (C) Bullaren Lars Wennerås (M) Lena Nilsson (S) Fjällbacka Överförmyndare Kjell Lundgren (M) Tanums Hamnar AB ordinarie ledamöter Lars Wennerås (M) Ronni Pålsson (FP) Rolf Hermansson (C) Ronny Larsson (S) Rabbalshede Björn Hammarstedt (MP) Ordförande: Lars Wennerås (M) Vice ordförande: Ronny Larsson (S) Berta Valenzuela (MP) Ordförande: Inger Larsson Bohlin (FP) Vice ordförande: Peder Johansson (C) Johan Ulriksson (M) Fjällbacka Jan Qvillby (C) Fjällbacka Bertil Engdahl (FP) Moderata Samlingspartiet - 9 mandat Liselotte Broberg, Lennart Larson, Bullaren Hans Schub, Fjällbacka Lars Wennerås, Claes G Hansson, Birgitta Nilsson, Agne Andrésen, Lur Ingrid Klingspor, Fjällbacka Allan Strandberg, Fjällbacka Centerpartiet - 9 mandat Clas-Åke Sörkvist, Hamburgsund Ann-Marie Olofsson, Fjällbacka Magnus Aronsson, Rabbalshede Lars Olrog, Fjällbacka Karolina Aronsson Tisell, Fjällbacka Roger Wallentin, Dingle Rune Hermansson, Bullaren Kajsa Mattsson, Bullaren Karl-Erik Hansson, Lur Folkpartiet Liberalerna - 5 mandat Paul Carlsson, Benny Svensson, Jan Olsson, Hamburgsund Harriet Larsson Larsåsen, Rabbalshede Ann-Helen Danielsson, Revisorer ordinarie ledamöter Anita Älgemon (S) Bullaren Jan Kronlund (MP) Hamburgsund Kommunfullmäktige ordinarie ledamöter Kristdemokraterna 1 mandat Berndt Hansson, Fjällbacka Arbetarpartiet Socialdemokraterna 9 mandat Louise Thunström, Havstenssund Ronny Larsson, Rabbalshede Fredrik Eskilsson, Roger Friberg, Hamburgsund Lena Nilsson, Fjällbacka Magnus Roessner, Oskar Josefsson, Fjällbacka Ann-Christin Antonsson, Jan Andersson, Rabbalshede Sverigedemokraterna 3 mandat Gobben O Haugland, Anette Olsson, Lars-Erik Borg, Bullaren Miljöpartiet de Gröna - 3 mandat Siv Bergström, Håkan Elg, Rabbalshede Michael Halvarsson, Vänsterpartiet 2 mandat Gunilla Eitrem, Ronnie Benjaminsson, 17

18 Lämnar kommunalrådspost men inte politiken Efter närmare ett kvarts sekel i ledningen för Tanums kommun lämnar centerpartisten Clas- Åke Sörkvist kommunalrådsposten. Men slutar med politiken gör han inte. -Nej, jag känner mig inte färdig med den än. Från årsskiftet fortsätter han som ledamot i kommunstyrelsen vars ordförande han varit i 14 år. Heltidspolitiker var han redan två år dessförinnan. -Ett sätt att leva, ett jobb som inte går att stänga av. Det finns nästan alltid en tanke på kommunen och man är alltid tillgänglig. Nedläggningar En del händelser och ärenden har krävt mer än andra. I början på 2000-talet fick Sörkvist ta ställning till förslag om en China Town i Tanum. Senare kom nedläggningen av IAC-fabriken, tätt följd av Extra Films sorti. -Det tuffaste jag upplevt i jobbet. Totalt 380 arbetstillfällen försvann. -Men vi har klarat sysselsättningen fantastiskt bra, säger Sörkvist, glad över Tanums jämförelsevis mycket låga arbetslöshet. Bodalsverket är den största investeringen under hans år och i särklass även i kommunens historia. Reningsverket klubbades i enighet, i likhet med flertalet beslut. Alla bokslut med rejäla plus har uppskattats av Sörkvist. Ordning och reda i de kommunala finanserna är en -Nerven, alla möten med kollegor och allmänhet. Det är vad Clas-Åke Sörkvist kommer att sakna från kommunalrådsåren. Nu blir det politik på deltid. hjärtefråga och något han tror även uppskattas i verksamheterna. Plan på räls Detaljplanering tar ofta lång tid. Sörkvist påminner om ett undantag, ett planarbete han själv initierade och som gick som på räls. Elva åretruntbebodda villor på Ejgdekullen i Hamburgsund är resultatet av en idé han fick under en joggingtur i hemorten. Intresset för lokalpolitik väcktes på allvar vid planeringen av Tanumstrand. Sörkvist var tveksam till kommunal, ekonomisk medverkan. -Men idag är jag positiv till Tanumstrand. Flera E6-etapper har slutförts under hans kommunalrådstid. Nästa år invigs sista sträckan. Jo, lite grämer han sig över att inte kunna vara med då i samma roll. -Jag hoppas ändå bli inbjuden... En stor omställning från heltids- till deltidspolitiker väntar nu. Många uppdrag utanför kommunen, som kommunalråd och ordförande i Fyrbodals kommunalförbund, hör till dem som försvinner. I gengäld blir det mer tid för egna intressen. -Kanske kan jag sticka ut och spela golf utan att titta i kalendern först. Och den traditionella januariresan blir denna gång extra lång. Sörkvistfakta: Född: 1947, på gården Skebräcke, Kville. Familj: Barn och barnbarn. Bor: Hamburgsund. Yrke: Polis. Har haft bondgård. Uppdrag: Ledamot i trafiksäkerhetskommittén , fritidsnämnden, kommunfullmäktige (från 1985), kommunstyrelsen (från 1990, förste vice ordförande , ordförande ), ordförande barn- och utbildningsnämnden , ordförande i Tanums Bostäder AB , ledamot/ersättare i regionfullmäktige sedan

19 Bohusfrakt bygger nytt nav LBC Bohusfrakt vill göra Tanum till en knutpunkt för transporter. Lager och tulltjänster ingår i företagets utökade koncept. -Jag tror stenhårt på detta, säger Owe Andersson, vd sedan två år tillbaka. s läge vid E6, mittemellan Göteborg och Oslo, är en grund för hans framtidsoptimism. -Inom en radie på 15 mil kan vi nå tre miljoner konsumenter. Det är den avståndsgräns som gäller för effektiva körningar. I närområdet norra Bohuslän vill Bohusfrakt ge möjligheter till samdistribution. I stället för att till exempel mängder av varubilar trängs i kustsamhällena sommartid kan de lossa pallarna hos Bohusfrakt som sedan samlar allt som ska till en ort i en och samma bil. -Ett win win-upplägg, anser Owe Andersson, som även inbegriper miljön i den kalkylen. LBC Bohusfrakt har sedan ett år tillbaka samlat alla kontor till ett enda, i hyrda lokaler i före detta IAC-fabriken vid Storemyrsvägen i. Kyl- och frysplaner Där finns stora ytor för tillfällig lagerhållning, i väntan på omlastning, samdistribution, eller kanske som baklager för butiker i nya Tanum shoppingcenter. Planer finns på komplettering i form av kyl- och fryslager. Samarbetet med tulladministratören Ecus ska göra det möjligt att även erbjuda tulltjänster. -Helt rätt och strategiskt riktigt att Lager och logistik är det nya verksamhetsområde som Bohusfrakts vd Owe Andersson, till höger, satsar på. Peter Jacobsson från tulladministratören Ecus, är en samarbetspartner. satsa här, särskilt som det är en trend att flytta dyra lager från Norge till Sverige, säger Peter Jacobsson, marknads- och försäljningschef hos Ecus, med bas i Dals Ed men verksamhet på flera orter. Bohusfrakt planerar för tillväxt i, både i egen verksamhet och i form av samarbetspartners. -Vi vill att det utvecklas en flora, ett kluster, av logistikaktörer här, säger Owe Andersson. Han tror att Tanum kan bli ett logistiknav liknande de som poppat upp i andra delar av landet. Helhetstänk Den nya lager- och terminalverksamheten inom Bohusfrakt ska utvecklas vid sidan av den gamla basen. Den utgörs av transporter av alla de slag, entreprenader och materialhantering från egna grus- och bergtäkter. Bohusfrakt är därtill återförsäljare av både marksten och entreprenadmaskiner, som även hyrs ut. -Vi vill kunna erbjuda en helhet, säger Andersson. Ett nytt, näraliggande motorvägsmot är ett önskemål för framtiden. Owe Andersson tycker det borde vara enkelt att ordna. -Vi har ju maskinerna! Fakta om Bohusfrakt: Ägs av ett 40-tal åkeri- och entreprenadfirmor. Fler välkomnas. Sex anställda på kontoret, däribland transportledare samt ansvarig för lager, logistik och miljö. Tre dotterbolag, däribland de två helägda Bohusfrakt Grus & Kross AB samt Bohusfrakt Terminal & Lager AB. 19

20 Pilotprojekt i daglig verksamhet Kommunikation med hjälp av surfplattor och lätthanterliga appar testas i ett pilotprojekt i Tanums kommun. Erfarenheterna väcker intresse i andra kommuner. Fyra brukare medverkar i it-projektet inom daglig verksamhet för funktionshindrade. -Det har gått fort för dem att vänja sig vid plattans touchskärm, berättar projektledaren Frida Lundqvist, teknikkunnig metodutvecklare. Att lära sig hantera plattorna är första steget mot att kunna använda dem för kommunikation. -Och kommunikation är grundläggande för utveckling mot ett självständigt liv, säger Katarina Gedda, enhetschef. Pionjärarbete Hon har insett att det finns mycket ogjort, i Tanum och på andra håll, vad gäller datateknikens möjligheter för funktionshindrade. Trots förfrågningar på många håll, såväl lokalt som på region- och riksnivå, gick det inte att finna färdiga, tekniska lösningar. -Vi förstod att vi fick bli duktiga på detta själva. Ekonomiskt bidrag gav möjligheter att dra igång ett bantat projekt i samverkan med såväl socialpedagog som personal i daglig verksamhet. 37 av 39 brukare bedömdes behöva stöd i sin kommunikation. Fyra brukare, med olika funktionshinder och erfarenheter av datateknik, erbjöds delta. Kan välja Surfplattor, ipads, köptes in och appar (applikationer) började väljas ut. -Mycket bra! Ann Kristiansson tycker det är roligt att arbeta med surfplattans program. Linda Gustafsson, undersköterska, hjälper till när det behövs. En av dem åskådliggör, i ljud och bild, att det händer något när skärmen berörs. Andra appar gör det möjligt att, genom att nudda symbolbilder, ställa frågor, uttrycka önskemål och känslor, i både skrift och talsyntes. Plattan kan användas för att berätta om upplevelser, kanske genom egna foton, eller för att visa vilken mat och dryck som önskas. -Att få lov att välja, det är att bli herre över sitt eget liv, säger Katarina Gedda. Brukarnas personliga intressen har använts för att skapa intresse för tekniken. En djurintresserad man, gravt funktionsnedsatt och med nästan obefintligt språk, visade till exempel med surfplattan sin önskan att få se kattbilder. Tekniken kan hjälpa personer som har svårt att kommunicera av olika skäl, exempelvis medfödda skador, olyckor eller stroke. -Även socialt funktionshindrade, som drar sig för att tala, kan ha glädje av detta, förklarar Katarina Gedda. Uppmärksammas Förhoppningen är att erfarenheterna sprids som ringar på vattnet. Utöver de fyra i projektet har plattor och appar testats av ytterligare ett tiotal brukare. Projektet kommer att uppmärksammas i februari på en teknikdag för Fyrbodals kommuner, i samverkan med Högskolan Väst, där Frida Lundqvist medverkar. Projektfakta Stöd: kr till projektet från folkhälsorådet, kr från Logen Sefir för inköp av appar. Projektets syfte: Skapa bättre livskvalité genom ökad delaktighet och möjlighet till inflytande i samhället. 20

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats: Bullarsalen, Kommunhuset Tid: måndag 20 oktober kl. 13.00-16.00 Justerare utses. Dagordningen godkännes. Ärenden 1. Föregående möte och protokoll 2. Rapporter 3. Rapporter

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Lägesrapport och avstämning Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Tänk att man får bo så här! Gemensam näringslivsutveckling Tanum. Palmnäs & Co. Arena för Tillväxt 10 1 Näringslivsklimatet och utvecklingsförutsättningarna

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00. Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 16:00 Plats: Närvarande: Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede Sonja Klemensson,

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2012-12-13

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2012-12-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 13 december 2012, klockan 13:15. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Måndagen den 17 september 2012, klockan 09:00 12:00. Sammanträdesrummet Bullaren, Tanumshede

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Måndagen den 17 september 2012, klockan 09:00 12:00. Sammanträdesrummet Bullaren, Tanumshede Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Måndagen den 17 september 2012, klockan 09:00 12:00 Plats: Närvarande: Sammanträdesrummet Bullaren, Tanumshede Sonja Klemensson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) KROKOMEN TJ1ELTE 31 mars 2014 1 (5) Plats och tid Beslutande 16.00-17.30, Mus-Olle (huset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Roger Nilsson, M Marianne Hallsten,

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

NU HAR JAKOB EGET UTRYMME ATT UTVECKLAS

NU HAR JAKOB EGET UTRYMME ATT UTVECKLAS 58 Reportage. Specialundervisning NU HAR JAKOB EGET UTRYMME ATT UTVECKLAS text & foto Sara Håkansson Jakob Järbur lämnade högstadiet med endast tre godkända betyg trots ett IQ på över 135. Han har adhd

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 09.00 12.00 Beslutare KPR KHR Karin Lindahl Stig Johansson Hans Olsson Anna Mattsson Johan Hedvard Roland

Läs mer

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG 38 Reportage. Vägval framtid Kämpiga uppväxter präglade av droger, kriminalitet och svåra familjeförhållanden. På Vägval framtid får ungdomar som hamnat snett i livet en fristad och hjälp att ta sig tillbaka

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-25 1(8) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 10.00 12.00, Folkets hus Anita Bohlin Neuman (V) ordförande Viola Bergdahl, PRO Degerfors Gun-Britt Karlsson, PRO, Åtorp: Evert Karlsson, PRO Svartå:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer