Tanum. God Jul. Gott Nytt År. Kundcenter för bättre service. Tjejerna tar befälet. Styrkelyftare i omsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tanum. God Jul. Gott Nytt År. Kundcenter för bättre service. Tjejerna tar befälet. Styrkelyftare i omsorgen"

Transkript

1 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 39 December 2014 God Jul & Gott Nytt År Kundcenter för bättre service Tjejerna tar befälet Styrkelyftare i omsorgen

2 INNEHÅLL Kommunalt kundcenter för ökad service... 4 Köpcenter med världsarvsprägel... 6 Näringslivsinformation... 8 Öppen dörr för bra lotsning... 9 Musikskolan öppen för nya projekt...10 Hamburgsunds Trygghetsråd...11 Ett litet och mysigt gymnasium...12 Tjejerna tar befälet i Tanumspolitiken...14 Valet 2014 presentation av nämnderna...16 Lämnar kommunalrådsposten men inte politiken...18 Bohusfrakt bygger nytt nav...19 Surfplattor och appar i daglig verksamhet...20 Styrkelyftare trivs med omvårdnadsjobb...21 Nationell patientöversikt sammanhållen journalföring...22 Upphandlingar av entreprenader...22 Aktuellt om fiberutbyggnad...23 Ta hand om din kompost/sopskola...24 Budget Tanums Bostäder AB/Tanums Hamnar AB...27 Lyssna och lär!...28 Omslagsbild: Brattö Fotograf: Kjell Holmner Välkommen till Hedeträdgården Den 28 augusti 2014 invigdes Hedeträdgården vid äldreboendet Hedegården i, en kvadratmeter stor trädgård. Det var en varm och solig dag och många inbjudna gäster dök upp. Trädgården fungerar som en rekreationsplats och fyller ett syfte för personer i behov av arbetsträning. De boende på Hedegården njuter av platsen och är delaktiga i exempelvis odlingarna. Det kan vara en trevlig plats för de anhöriga att träffa sina släktingar och vänner. -Det finns en liten budget för trädgården men har någon fröer, lökar, växter eller gödsel över så tar vi gärna emot detta, säger An- nika Korhonen, projektledare. Byggmaterial som vi kan återvinna är också välkommet. Hedeträdgården är öppen för alla men på de boendes villkor. Därför har vi en regel; du måste stänga grinden efter dig, oavsett om du är på väg in eller ut. Projektet är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten, tekniska och omsorgsförvaltningarna. Ring om du vill vara delaktig eller har frågor. Eller mejla till

3 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 39 December 2014 Nog finns det mål och mening i vår färd men det är vägen, som är mödan värd Sommaren 2014 kommer vi säkert alla att minnas länge. Vi fick en lång period med underbart väder och havet bjöd på härlig temparatur även för badkrukor. Både fastboende och turister kunde skriva under på att Sverige är fantastiskt och Bohuslän i synnerhet. Kommunen kunde leverera vatten hela sommaren mycket på grund av den tidiga uppmaningen om att hushålla med vårt viktigaste livsmedel, rinnande friskt vatten. Kommunstyrelsens arbetsutskott besökte i mitten av september det pågående motorvägsbygget av E 6, Hud Oppen. Rune Andersson, Trafikverkets ansvarige för byggnationen, informerade oss genom en mycket intressant rundtur och visning av det pågående vägbygget. Tunneln genom Gerumsberget, bron strax norr om tunneln och rastplatsen vid Skräddö visades stolt upp av Trafikverket. Från den fint utformad rastplatsen, är det fantastisk utsikt över världsarvsområdet. Vid gynnsamt väder skymtar Väderöarna i väster. Invigningen kommer att ske tidig sommar 2015 och då är den efterlängtade motorvägen genom Bohuslän äntligen klar. Hösten har också innehållit val till riksdag, landsting/ region- och kommunfullmäktige. Valresultat och därpå följande förhandlingar har inneburit en del förändringar. I Tanum fortsätter den borgerliga majoriteten att styra kommunen men med något försvagad ställning, nu 24 av 41 mandat, mot tidigare 27 mandat. Ny kommunstyrelseordförande blir Liselotte Broberg (M). Jag önskar den nya kommunledningen lycka till och lovar hjälpa till med en smidig övergång. Tanum Shoppingcenter öppnades lördagen den 15 november. Invigningstalare var representanter från företaget och kommunen. Elever från Tanums musikskola förgyllde invigning med vacker musik. Shoppingcentrat är den största privata investeringen i Tanum och kommer att bli en av kommunens största arbetsplatser. Den mycket omtalade gång och cykelvägen, Sportshopen s camping öppnades för trafik i slutet av november. Efter flera år av planering från Trafikverkets sida och därefter cirka tre månaders vägbygge är nu vägen klar. Resterande del av vägen norrut är i planeringsstadiet. Under hösten har politikerna jobbat med budget för Förutsättningen är oförändrad kommunalskatt, 21,56 kronor. Den kommunala skatten har varit oförändrad sedan Budgeten innebär en satsning på skola, vård och omsorg. Samtliga nämnder blir kompenserade för beräknade löne- och prisökningar. Investeringsbudgeten är även 2015 mycket omfattande. Den uppgår till 89,7 miljoner kronor och innebär fortsatt stora miljöinvesteringar i vatten- och avloppsutbyggnad. Jag vill till kommunanställda rikta ett stort tack för det jobb ni på ett utmärkt och ansvarstagande sätt utför i kommunen. Till er politiker som jag jobbat ihop med, oavsett partifärg vill jag ge en stor eloge för ert engagemang och er vilja att utveckla Tanums kommun. Ibland har vi olika vägar dit men i de stora frågorna är vi oftast överens. Invånare, företagare, delårsboende och andra som haft kontakt med mig, hoppas ni känt förtroende och kunnat diskutera era frågor, även om jag inte alltid har kunnat hjälpa er. Tack för att jag i fjorton år fick förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande i vår fina kommun. Till alla läsare, God Jul och Gott Nytt År. Clas-Åke Sörkvist Kommunstyrelsens ordförande (C) REDAKTÖR: Anette Karlström ANSVARIG UTGIVARE: Ulf Ericsson STF ANSVARIG UTGIVARE: Anette Karlström POSTADRESS: Tanums Kommun, Ekonomikontoret, BESÖKSADRESS: Kommunhuset TELEFON: VX Fax: E-POST: PAPPER: 115 g Munken Cream Bra miljöval TRYCKERI: Munkreklam AB, Munkedal FOTON: Omslag Kjell Holmner, sid 4-6, 10, 12-15, Ann-Katrin Eklund, sid 8 Robert Dahlberg, sid 9 Café Bryggan, sid 11 Hamburgsundskolan, sid RAMBO AB, övriga foton Tanums kommun. TEXTER: sid 4-7, 10, 12-15, Ann-Katrin Eklund, sid RAMBO AB, övriga texter Tanums kommun.

4 Kommunalt kundcenter för ökad service Från årsskiftet inför Tanums kommun ett kundcenter som ska förenkla allmänhetens kontakter med kommunen. -Kommunen blir mer öppen, mer tillgänglig och ger snabbare svar, säger kanslichef Ida Aronsson Hammar. Kommunhusets tidigare reception omvandlas till kundcenterlokal genom en utbyggnad, utformad för att ge ett öppet och välkomnande intryck. Bakom disken finns kommunvägledarna, beredda att ge besked direkt eller efter en kvick sökning i kommunens databas. Om så krävs hänvisar de vidare till specialiserad kundcenterpersonal eller handläggare på de olika förvaltningarna. Kommunvägledarna tar inte bara hand om besökare utan också alla förfrågningar över telefonnumret eller via e-post från dem som inte redan har kontakt med en handläggare. Mest enkla frågor Hittills har personalen i reception och växel haft som uppgift att så fort som möjligt koppla eller hänvisa vidare. -Nu ska en professionell grupp kommunvägledare ta reda på vad saken gäller och, om möjligt, hjälpa till eller åtgärda direkt, säger Ida Aronsson Hammar. -Studier har visat att upp till 80 procent av alla frågor till en kommun är så pass enkla att det inte krävs samtal med handläggare. Genom att ta hand om dessa frågor direkt kan vi ge svar snabbare samtidigt som handläggarna kan jobba effektivare utan att bli avbrutna i onödan, påpekar hon. Tidsgräns Att det inte ska ta längre tid än högst två arbetsdagar att få svar på en fråga gäller nu som tidigare. Nytt är ett system som gör det lättare för kundcentrets personal att följa upp att Denna kvintett i nya kundcentret är den som i första hand möter allmänheten, oavsett om det gäller besök i kommunhuset, förfrågningar via telefon eller e-post, från vänster arbetsledaren Mia Nybro och kommunvägledarna Ann Alfredsson, Kerstin Fransson, Martina Edberg och Anna-Lena Schub. 4

5 tidsgränsen hålls. -Var och en har ansvar för ärenden som öppnas, uppger kanslichefen. Kundtjänstens arbetsledare Mia Nybro ska i dialog med förvaltningarna se till att kommunvägledarna har tillgång till all den information de behöver. Hon ska även medverka till att kommunens hemsida är uppdaterad. -Om många frågar samma sak kan det ju behövas tydligare och enklare information där, säger Ida Aronsson Hammar. Vilka frågor kundcentret får ska följas upp och ligga till grund för nya förbättringar. -Att bygga in kvalitet i systemet är vår stora utmaning, säger projektledaren Carina Berndtsson. Inget tonval Allmänheten möter människor, inte en anonym kundcenterfunktion. Och den som ringer ska inte behöva knappa sig fram på telefonen -Vi har inget tonval. Det är en personlig röst som svarar, betonar Carina Berndtsson. Bakgrunden till Tanums satsning på ett kundcenter är bland annat en kvalitetsmätning som visat brister i fråga om service, tillgänglighet och bemötande. Olika förbättringar har mejslats fram i ett brett utbildningsprojekt. En bit in på nya året bjuds allmänheten in till invigning av kundcentret, som inte omfattar de kommunala bolagen Tanums Hamnar och Tanums Bostäder. -En professionell grupp kommunvägledare kommer att ta reda på vad saken gäller och, om möjligt, hjälpa till eller åtgärda direkt. Så beskriver kanslichef Ida Aronsson Hammar kundcentrets första led. Tanumsmodell av kundcenter Tanum väljer att införa en egen modell av kundcenter. Det innebär personal på två nivåer, både centralt och ute på förvaltningarna. -Vi är en liten kommun, där personalen ofta har flera arbetsuppgifter, och tror att ett kundcenter med två steg är det som passar oss, säger Ida Aronsson Hammar. Tanum har valt detta efter att ha tagit del av andra kommuners erfarenheter av kundcenter, bland annat Borgholm och Hammarö. Med kundcentrets första led, i kommunhusets entré, arbetar fyra kommunvägledare och en arbetsledare. Tre åt gången turas om att ta emot besökare, svara i telefon och ta hand om e-post. Kundcentrets andra led, ute i respektive verksamhet, är ett ansvar för respektive förvaltning. På en del håll finns sedan tidigare en form av kundcenter som det byggs vidare på. Båda leden kan nås på vardagar, det vill säga även på lunchtid. Samtidigt med kundcentret införs nya e-postbrevlådor som komplement till de gamla, som är kommunövergripande eller baserade på personnamn. De nya e-postadresserna kopplas till funktioner, inte personer. I vår införs en mängd nya e- tjänster som gör det möjligt att över datorn uträtta ett hundratal ärenden. 5

6 Köpcenter med världsarvsprägel En bronsåldersfamilj på väg in i köpcentret och en lekskulptur i form av ett hällristningsskepp. Tanum Shoppingcenter har hällristningsprägel, men så ligger det också i världsarvsområdet. -I stället för sjöbodar, måsar och hav, förklarar centerchefen Magne Andersen valet att hämta formspråket från kulturarvet. Hällristningsinspirerade skyltar informerar om branscherna i det kvadratmeter stora köpcentret vid. Livsmedel, mode, fritidsartiklar, hälsoprodukturer och inredning ingår i utbudet från 50-talet företag. Över tio näringsställen, många med internationella menyer, är en viktig del i strategin att få E6-resenärer att stanna till - och i ambitionen att göra centret till en mötesplats. På torget och scenen mitt i centret är lokalt förenings- och kulturliv välkommet att visa upp sig och slantarna i torgets önskebrunn blir grundval för stipendier. Upplevelser och shoppingmöjligheter ska få närboende att välja detta köpcenter framför andra, längre bort, och förmå resenärer och besökare att stanna till personer kan nå oss inom 30 minuter. På E6 passerar miljontals fordon, framhåller Andersen. Kundtest Snabbladdningsstation för elbilar och egen husbilsparkering gör sitt för att locka till stopp. Stort utbud inom mode och ett tiotal butiker, nya i sitt slag i Sverige eller i Västsverige, profilerar centret. -Här kan internationella kedjor testa sina koncept på både svenska och norska kunder, förklarar Andersen intresset för etablering i centret som dock inte är inriktat på gränshandeln i första hand. Magne Andersen, centerchef. Om Systembolaget vill öppna butik kan krav på lokal och yta tillgodoses. -Vi hoppas och tror på en etablering, på lång sikt, säger centerchefen. I så fall får de hällristningsinspirerade branschskyltarna kompletteras. Uppmärksamhet Hällristningstemat märks främst i en mängd dekorationer, bland annat stora skepp i kopparplåt inne i centret. En sexistiskt tolkning av ett klätterskepp, där två figurer ska föreställa lurblåsare, har fått stor uppmärksamhet i media. -Många hällristningar har sexuella inslag men inte just denna, säger Aleka Karageorgopoulos, chef för Vitlycke museum, om förlagan. Enligt museets experter är det paddlare på skeppet även om hällens vittring kan ge intryck av lurblåsare. Magne Andersen tar fasta på humorn i kommentarerna om skeppet och tycker det är positivt med intresset för hällristningsfigurerna. Kenneth Myrvold, initiativtagare till vänster, och Magne Andersen till höger håller bandet som kommunalrådet Clas-Åke Sörkvist fick äran att klippa. Ovanligt samarbete Idén om att nyttja bronsålderns bildvärld har delvis genomförts i samråd med Vitlycke museum. 6

7 Idén om att nyttja bronsålderns bildvärld har genomförts med hjälp av konstnären Sinisha Bozunovic och i samråd med Vitlycke museum. -För oss är det ett sätt att möta människor där de är. Detta skapar mer intresse kring världsarvet och lockar nya besökare, säger Aleka Karageorgopoulos, som berättar att det ovanliga samarbetet tagits väl emot av kollegor inom kulturvården. Museet har hjälpt till med förlagorna till skalenligt förstorade hällristningar i golven. En del av fasaden mot motorvägen hyrs för information om världsarvsområdet. En förstoring av Vitlyckehällens berömda brudpar fångar uppmärksamheten. Vitlyckechefen tycker att shoppingcentret i stort hanterat kulturarvet respektfullt. Centerchefen, som har inspirerats av OS-symbolerna från Lillehammer, är mycket nöjd med samarbetet med Vitlycke: -Skoj, givande och intressant, säger Andersen. Tror på positiva effekter Annika Olander är en av de lokala företagarna i Tanum Shoppingcenter. Hon tror på positiva effekter för bygden. -Det är en bra boll som rullar igång. -Många är rädda för vad shoppingcentret för med sig men jag tror det ger nya möjligheter. Människor dras till samhället, i stället för att åka förbi. Hon tycker det är spännande att vara med från start. Satsningen på en blom- och interiörbutik ger chans att behålla duktig personal som hon har svårt att sysselsätta på helår i handelsträdgården på Västerby. Centerchefen Magne Andersen delar tron på positiva effekter: -Handel föder handel. Det är hans erfarenhet av 20 års arbete i Strömstadsområdet, med ständigt ökande handelsytor. Han framhåller att köpcentret minskar handelsläckaget från Tanum och att marknadsföringen sätter kommunen på kartan. Tillsammans med grannarna på Oppenområdet skapas nya jobb som ger möjligheter till bosättning. Han är själv en av dem som lyckats hitta en bostad. Huset vid Tanumskusten är hans bas under arbetsveckorna. 7

8 Tre näringslivsutvecklare just nu Elenor Olofsson, Karin Kempe och Anneli van Roijen samarbetar kring näringslivsfrågorna i Tanum. Karin på heltid, Elenor på 75 procent och Anneli på 50 procent. -Vi ska jobba så utvecklingsinriktat som möjligt, säger de, det står i vår strategi. Tanums kommun har en näringslivsstrategi för åren som utgör ramarna för arbetet, och en handlingsplan med åtta mål för åren som styr det dagliga arbetet. De åtta målen är följande, och innehåller olika aktiviteter för att nå visionen. Ökad kommunikation mellan kommunen och företagare Ökad samverkan mellan företagare Förtroendeingivande och effektiv myndighetsutövning Ökad information och öppenhet Medverka till utveckling och tillväxt Tillgodose behovet av bostäder och verksamhetsmark Samordna kompetensutveckling Samverka för att nå statusen åretruntdestination -Vi träffar många företagare från olika branscher i kommunen, och tar med oss deras synpunkter. Vi har frukostmöten, lotsgruppsmöten och försöker förmedla information som är nyttig för deras företagsutveckling via vårt nyhetsbrev. Kontakta oss gärna. Kontaktuppgifter Karin Kempe Elenor Olofsson Anneli van Roijen Ät frukost ute på ett företag Nyhetsbrev Det finns möjlighet att träffa andra företagare från olika branscher vid en gemensam frukost. Before Work startade 2012, en mötesplats för små och stora företag. Ett värdföretag i taget får möjlighet att presentera sin verksamhet, visa sina lokaler, och utbyta erfarenheter med andra företagare över en macka och kaffe. Ett bra sätt att nätverka. En torsdagmorgon i månaden mellan är det Before Work. Många företag har hittills bjudit på frukost, t ex Everts Sjöbod, Strömstad Tanum Buss, Sparbanken Tanum, Gerlesborgsskolan, Buars Gård, BDO, Curator, Mjölkeröds Golfklubb, MGNS, Bowls Sport och Fritid + Colorama, Tetra Pak, Rabbalshede Kraft, NorDan (Tanums Fönster), Erlandssons Bygg, Vitlycke, Sportshopen med flera. Vill du och ditt företag ha Before Work, kontakta tanum.se. I slutet av varje månad når vårt nyhetsbrev från näringslivsenheten ca 630 mottagare, och det blir fler. Om du vill ha reda på vad som händer lokalt och regionalt för näringslivet, så kan du ha nytta av brevet. Här kan du också läsa om en person varje månad som berättar vad han eller hon tycker är viktigt i Tanums kommun, det kan handla om jobbet, fritiden, framtiden. Du får reda på var nästa Before Work är, du får inbjudan till seminarier och föreläsningar, får reda på om det finns medel att söka till företagsutveckling och mycket mer. Du får gärna ha synpunkter vad vi ska ta upp. Och välkommen på sändlistan, maila till 8

9 Öppen dörr för bra lotsning Står du inför komplexa frågor för din verksamhet som berör flera olika myndighetsområden? Vill du starta en ny verksamhet som kanske kräver flera olika tillstånd, eller behöver din etablerade verksamhet utvecklas? Då kan Lotsgruppen vara en bra första kontakt för dig så att du kommer vidare med ditt företags utvecklingsplaner. Lotsgruppen är en sammansatt grupp av tjänstemän från olika förvaltningar som du som företagare kan träffa på en och samma gång. Vi kan också kalla det för en dörr in till flera tjänstemän med myndighetsutövning på en och samma gång. Peter Holmstedt och Susanne Maxwell har drivit Café Bryggan i Fjällbacka i 19 år, och för snart två år sedan tog de även över driften av Stora Hotellet. När sommaren 2014 närmade sig stod de inför ett problem, det fanns två lediga lägenheter i Fjällbacka. De behövde personalboende för cirka personer. Peter träffade Lotsgruppen, berättade om sitt problem och sina funderingar på att bygga ett personalboende men svårigheterna att hitta mark. Ett alternativ var istället att köpa färdiga bostadsmoduler. Under sittande möte kom platsen bredvid hockyrinken upp som förslag till eventuell placering. Så under sommaren stod det som redan fått sitt smeknamn Rinkebyn klar för inflyttning. Peter Holmstedt. Peter är nöjd med sin kontakt med kommunen och i det här fallet Lotsgruppen, det gav honom hjälp till förslag på lösningar och en effektiv hantering av ärendet. Men, poängterar han, det är inte så att allt jag frågat efter har gått igenom, men jag har fått en bra återkoppling på mina planer som har hjälpt mig att tänka rätt från början. En hel dag i näringslivets tecken Onsdagen den 22 oktober var det dags för höstens näringslivsfrukost och ett antal företagsbesök. Vd Owe Andersson på Bohusfrakt hälsade välkommen till frukosten. Ett femtiotal personer kom till den gamla IAC-fabriken i, dels från små och större företag och dels politiker och tjänstemän från kommunen. Här har Bohusfrakt samlat sina verksamheter under ett tak med kontor och lager. Ett lager som blir större för var dag. Owe valde på grund av läget mittemellan Oslo och Göteborg och närheten till E6. Charlotte Schele från Svenskt Näringsliv informerade om näringslivsklimatet i Tanums kommun. Flera företagare fick kort berätta om sina verksamheter, men på grund av inne- hållsrikt program räckte inte tiden riktigt till för en ordinarie runda runt bordet för alla. På eftermiddagen genomfördes ett stort antal företagsbesök från kommunledningen hos olika företag i kommunen, små och stora. De synpunker som kommer fram vid samtalen tas med för genomgång och återkopplingar. 9

10 Musikskolan öppen för nya projekt Turné i Danmark, konserter och shower även på hemmaplan. Musikskolans verksamhet blir allt mer utåtriktad, och mer kan det bli. Nya idéer kan ge nya bidrag till det lokala musiklivet. -Väldigt kul att få spela för publik. Det är roligt att få bjuda på det man kan, få visa vad man lärt sig i alla år, säger blåsaren Jakob Petersson. Han går i ettan på gymnasiet och har varit elev på musikskolan sedan lågstadiet. -En väldigt trevlig skola, tycker han. Jakob Petersson är en av trumpetarna på plats när blåsorkestern har sin vanliga torsdagsrepetition. Tre föräldrar spelar tillsammans med ungdomarna. Musikläraren Christer Nordgren välkomnar fler vuxna musikanter: -Spridda åldrar är bra för stabiliteten i en orkester. Efter Michael Jackson-låten Man in the Mirror är det dags att öva marschen Activity. -Här ska det vara lätt och lustigt men där smäller det till, förklarar Christer Nordgren. Christer Nordgren är en av musiklärarna på plats när blåsorkestern övar. Bland blåsarna finns också några föräldrar. Danska rosor Tanums musikskola har flera grupper, ensembler och, utöver blåsorkestern, även en stråkorkester. Vårens danska resa omfattade uppskattade framträdanden i Aalborgs konserthus och i Skagen. -Programmet höll ovanligt bra, tycker Christer Nordgren och berättar att ett par danskar i publiken till och med bemödade sig om att leta rätt på e-postadress för att kunna skicka tack och foton. Evert Taube-program har i flera år glatt publik på bland annat kommunens servicehus. Showgruppen, där sång, musik, sketcher och dans blandas, har medverkat i två upplagor av kommunala prisgalan Tanum hyllar. -Väldigt värdefullt, säger Christer Nordgren om den möjlighet musikskolan fick att inta stora scenen vid Sportshopen, med all dess teknik för besökande stora artister. Nu är det en förhoppning att även få framträda många gånger på nya shoppingcentrets scen. Friskvård -Vi försöker bygga upp breda program, som håller hög klass, säger Nordgren. Musikskolan kan också komma att vända sig utåt på helt nya sätt. -Vi lärare kan erbjuda vår kompetens i projekt som till exempel kan handla om att ett företag, som en friskvårdssatsning, startar en personalorkester eller en kör. -Sådana projekt skulle bredda kulturlivet och, som en reguljär verksamhet, också kunna leda till att fler musiklärare kan anställas. Grundskolans klassvisa musikundervisning behöver stöd och trycket på musikskolan är stort. -Vi har så många elever att vi, trots stort förråd, nästan inte har några instrument kvar att hyra ut. Ändå har vi en kö till platserna, berättar Nordgren. Skolfakta: Cirka 300 elever i ämnesundervisningen på en mängd olika instrument, inklusive kontrabas! Erbjuder även konstskola, i samverkan med Gerlesborgsskolan, hantverkskurser tillsammans med s folkhögskola samt kurser i ljudteknik och foto. Samverkan med musikhögskolan Ingesund. Saxofonelever och lärare därifrån brukar delta i Tanums saxofondagar. Besök av framstående pianopedagogen Mikael Kanarva ett par gånger per termin. 10

11 Hamburgsunds Trygghetsråd Termen Trygghetsråd är något man kanske inte hör så ofta. Elevråd eller kamratstödjare är lite vanligare. Men i längden är det samma sak. Ett Trygghetsråd är en slags styrelse som består av elever ifrån samtliga årskurser. Eleverna jobbar med olika frågor inom skolan och för fram elevernas röst. På Hamburgsundskolan har vi ett litet Trygghetsråd med representanter ur varje klass mellan årskurs 6-9. Vi finns för att få elevernas viljor hörda och för att skapa en gemenskap i skolan. Detta gör vi genom våra möten som vi har en gång i veckan. På mötena tar upp förslag från elever och bestämmer om det är något vi ska jobba med eller inte. Ibland får vi besök från vår rektor som kan förklara saker som vår vuxenrepresentant inte kan. Vi får även besök från andra utomstående som närmare kan förklara frågor inom vissa ämnen. Har vi diskuterat något speciellt och vill ha någon annan åsikt kan vi bjuda in gäster till ett möte och ägna hela det mötet åt ett specifikt ämne. När ett ämne har blivit diskuterat tar vi ett beslut som sedan förs vidare till rektorn. ingen på skolan ska behöva känna sig otrygg eller inte vilja gå till skolan. Alla elever ska bli respekterade och se skolan som en trygg arbetsmiljö. Detta är dock inte alltid så enkelt att uppnå, och just därför är det en av Trygghetsrådets aktiva frågor. Kickoff varje termin Det är inte bara skolan som behöver en bra gemenskap för att fungera. Alla medlemmar i Trygghetsrådet behöver känna sig trygga i gruppen för att våga säga vad de tycker och för att få fram sina klasskamraters röster. Detta är inte heller så lätt då det kommer in nya representanter varje år som är ovana och inte alltid vågar prata. Just därför har vi en slags kickoff en gång per termin där vi sover över tillsammans och utför en massa samarbetsövningar och lekar för att komma närmare varandra. Till exempel har vi åkt till Ed och campat i skogen tillsammans med ungdomsledare från Utsiktens gymnasium. Då vårt Trygghetsråd är relativt nytt har vi inte hunnit åstadkommit så mycket än. Men fortsätter vi i samma takt som vi gör nu kan vi nå hur långt som helst och trots att vi hamnar lite i skuggan av den något större skolan i kommunen, klarar vi oss bra och gör vår skola bättre steg för steg. Saga Sjöberg, Annie Kvillebo och Disa Mentzer för Trygghetsrådet Hamburgsundskolan Aktivitetsdagar Men att sitta och diskutera olika saker på möten är inte allt vi gör i Trygghetsrådet. Vi planerar även aktivitetsdagar för skolan och alla dess elever för att skapa en bättre gemenskap i skolan samt att vi aktivt arbetar mot mobbning. En av våra största grejer som vi jobbar med är mobbning. För oss är det självklart Rektor Sven-Eric Olsson och Trygghetsrådet. 11

12 Ett litet och mysigt gymnasium Tanumsgymnasiet är ett mycket litet gymnasium men just litenheten hör till det som många elever uppskattar. -Det är bra med små grupper, då vågar man prata mer och känner sig inte jätteotrygg, säger Nathalie Hedström, som går andra året på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Nathalie pausar i kafeterian. Den är en samlingspunkt för elever, anställda och besökare på Futura, som rymmer såväl ungdomsgymnasium som komvux, svenskaundervisning för invandrare, kommunens huvudbibliotek och en salong med scen. Nathalie Hedström tycker skolan är viktig eftersom det inte är så lätt att långpendla till andra gymnasier. -Fast nu har det blivit svårare att åka hit också, säger hon med hänvisning till förändringar på skolskjutsområdet. "Mysig" Angelica Risco, som går första året Nathalie Hedström uppskattar de små grupperna på Tanumsgymnasiet. på restaurang och livsmedel, Julia Vestlie, förstaårselev på vård och omsorg, och Lise Olsen, från tvåan på barn och fritid, fördriver också en stund i kafeterian denna förmiddag. -En liten och mysig skola, säger Julia och kompisarna håller med. -Det är en fördel att vi är så få, då kan man få mer hjälp av lärarna och Nej, ingen i denna trio har ångrat att de valt Tanum för sin gymnasieutbildning. Från vänster: Julia Vestlie, Angelica Risco och Lise Olsen. man kommer närmare sina mentorer, säger Angelica. Hon har tidigare prövat två andra program, i Tanum och Uddevalla. Jo, nu tror hon att hon till slut hamnat rätt. På det lilla gymnasiet undervisas yngre och äldre elever tillsammans i ämnen som matte och engelska. Trion i kafeterian tycker det fungerar bra eftersom alla arbetar på sin nivå. -Och det blir mer seriösa lektioner eftersom komvuxeleverna är vuxna, säger Julia. Varför är det så få som väljer Tanum för sina gymnasiestudier? Angelica tror att många föredrar att flytta hemifrån när de ska börja gymnasiet: -Man vill inte gå i hemkommunen. Och så är det ju inte så många linjer på gymnasiet här. "Tråkigt" Jessica Ohlsson går på introduktionsprogrammet och uppskattar även hon den lilla skolan som gör det lätt att få hjälp. Hon håller på att jobba upp betygen i matte och engelska så att hon kan söka till vård- och omsorgsprogrammet. I samma klassrum finns elever som från tidigare skolliv är vana vid betydligt större skolor och klasser. -Det är för litet här, tycker Johan Lähnn. -Det blir tråkigt när det inte finns så många att prata med. I Colombia gick jag i en jättestor skola, berättar Angie Londono, som så småningom vill utbilda sig till barnmorska. Mohammad Jafari, med ursprung i Afghanistan, har siktet inställt på att bli polis och längtar efter att kunna plugga engelska och andra ämnen. 12

13 I egen takt Nu är det dags för skollunch i kafeterian. Samhällseleverna Odin Willig och Pontus Kihlstedt gör sällskap vid ett bord. -Grejen med Futura är att man kan jobba enskilt. Jag behöver inte vänta på andra utan kan göra färdigt en kurs snabbt, säger Pontus. -Om jag ligger i kanske jag klarar gymnasiet på kortare tid är tre år, men vissa ämnen är ju svårare än andra. Lätt att arbeta över ämnesgränser, till exempel i uppgifter som rör både svenska och historia, är en annan fördel han noterat. Missnöjd är han med en del brister i informationen och med inställda idrottslektioner. Odin går tredje året i Tanum efter två års studier på olika program i Uddevalla. -Det blev för stressigt med Uddevalla. Det är en bra skola här, lugnare och man får mycket hjälp av lärarna, säger han. Futura i rymmer både huvudbibliotek och undervisning av olika slag. Odin Willig och Pontus Kihlstedt går på ungdomsgymnasiets samhällsprogram. Elever bloggar På Futurabloggen (futuratanum. blogspot.se) finns rapporter om begivenheter på skolan och texter som elever skrivit, exempelvis noveller, filmrecensioner och intervjuer med skolkamrater. "Måste bli fler" -Vi måste ha många fler elever, säger Christer Larsson, rektor på Futura sedan knappt ett år. Han konstaterar att elevantalet dalat successivt de senaste åren och är långt från målet 40 elever per årskull. På Tanumsgymnasiet går det nu 74 elever, varav 30 på introduktionsprogrammet och totalt 44 på samhäll, vård och omsorg, barn och fritid, handel, restaurang och livsmedel, hotell och turism samt bygg. Angie Londono, till vänster, tycker det är lite tråkigt med en så liten skola. Hon, hennes syster Michel och Mohammad Jafari har alla gått i stora skolor tidigare, i Colombia respektive i Iran, dit Mohammad flyttade från Afghanistan. 13

14 Tjejerna tar befälet Första M och kvinna Liselotte Broberg tar vid årsskiftet över som kommunalråd i Tanums kommun. Hon blir både första kvinna och första moderat på denna post. -Otroligt stimulerande. Det blir tufft men också oerhört roligt att få vara politiker på heltid, säger hon. -Det är nog en dröm jag haft i bakhuvudet länge. Samhällsintresset har alltid funnits och politik har Liselotte Broberg ägnat sig åt från tonåren, med undantag av tiotalet år med fokus på familj och arbete. Som 15-åring drog hon igång en avdelning av MUF, Moderata ungdomsförbundet, i Tanums kommun. Föräldrarna Roland och Kerstin Broberg fick skjutsa den körkortslösa ungmoderaten till möten och konferenser. 18 år ung tog hon plats i Tanums kommunfullmäktige. Skolengagemang MUF:s skolpolitik var en grund för första engagemanget. De senaste åren är det som politiker i barn- och utbildningsnämnden hon fått ägna sig åt skolan. Hon är glad över nya skoltjänster som matteutvecklare och socialpedagoger och övertygad om att elever som behöver hjälp måste få det tidigt. Som kommunalråd får hon tackla många olika frågor. Hon är tacksam över den erfarenhet hon fått under fyra år som kommunstyrelseledamot. -När man utmanar får man veta vad man vill och känna att man är mogen för uppgiften. Alla företrädare har haf FP-beteckning. Broberg ta Sörkvist, C. Hon uppskatt över på, liksom det politis -Det är ett väldigt bra k tuffa förhandlingar och di är färdiga går vi vidare. "Inget gubbvälde" Männen är i majoritet bla men Broberg ogillar allt ta -De är duktiga på att sl de finns. Jag har aldrig kän Nu blir det två kvinnor ledning. Thunström och B från högskolestudier i stat barn- och utbildningsnäm -En dag kanske vi tar öv Nu blir det så. -Det kan bli ett annat fokus, strukturer kan luckras upp. Socialdemokraten Louise Thunström, andre vice ordförande i Tanums kommunstyrelse, tror att kvinnligt ledarskap kan betyda mycket. Ny S-politiker oppositionsråd Louise Thunström har med rekordfart blivit Socialdemokraternas främsta företrädare i Tanumspolitiken. Sedan augusti är hon S-märkt oppositionsråd. Men Thunström är ingen nykomling i politiken. Hon har varit aktiv i drygt tio år, som företrädare för MVT, Miljö- och vänsterlistan. När den upplöstes engagerade hon sig först i Vänsterpartiet, sin gamla hemvist. -Men jag kände mig inte längre hemma där. För ett år sedan tackade hon ja till en förfrågan om att gå med i Tanums arbetarkommun. Inför höstens kommunval blev hon förstanamn på Socialdemokraternas val att redan från 1 augusti t posten efter Eva-Lott An politiken. -Mycket att sätta sig in ström som fick ett elddo "Alltid lite annorlund Utjämning av orättvisor ser hon som politikens v -Jag har alltid varit em beror det på min bakgru Thunström är uppvux men har sitt ursprung i I terades. -Jag kände mig alltid l för, även om jag aldrig bl Genom rötterna i ett a hon lättare än andra kan tingmottagning och integ 14

15 i Tanumspolitiken t antingen C- eller r över efter Clas-Åke ar det sätt han lämnar ka klimatet överlag. limat. Det kan vara skussioner men när de nd de förtroendevalda, l om gubbvälde. äppa fram kvinnor när t mig nedtryckt. i kommunstyrelsens roberg känner varandra svetenskap och från nden. er, skojade vi en gång. Ombudsman Född: Bor:. Familj: Sambo och tvillingar, 19 år. Arbete: Distriktsombudsman för MUF i Uddevalla och Vänersborg Sportshopen sedan 1999, allt från bokföring till, senast, försäljning. Förtroendeuppdrag efter återkomst till politiken: Fullmäktigeledamot, förste vice ordförande i barnoch utbildningsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen och, cirka två år, ordförande i folkhälsorådet. Intressen: Läser mycket, både fakta och skönlitteratur, Per Anders Fogelström är en favorit. Idrott, varit barngympaledare. Förebilder i politiken: Bengt Mattsson, FP, har diskuterat en del med honom. Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt, M, skickliga och karismatiska. Från årsskiftet blir Tanums kommunhus Liselotte Brobergs arbetsplats. M-politikern är Tanums nya kommunalråd. sedel. Hon ombads dock a över oppositionsrådsdersson, som ville lämna i, konstaterar Thunp i höstens budgetarbete. a" och ekonomiska klyftor iktigaste uppgift. ot orättvisor. Kanske nd. en i Örgryte i Göteborg ran, varifrån hon adopite annorlunda, lite utanev mobbad. nnat land tror hon att ta en debatt om flykration. Aktivist Thunström engagerade sig politiskt redan i ungdomen, som vänsteraktivist. -Men jag var en snäll aktivist eftersom jag inte fick vara ute länge på kvällarna. Kärleken ledde till åretruntboende i Havstenssund, familjens sommarviste. Därifrån pendlade hon till högskolestudier; hon har en fil kand i beteendevetenskapliga ämnen. Efter ett endagars lärarvikariat som blev två och ett halvt år hade hon rotat sig ordentligt i Tanums kommun och valde att engagera sig politiskt i MVT. Som oppositionsråd för S kommer hon att arbeta nära kommunalrådet Liselotte Broberg, M, som hon känner och uppskattar sedan tidigare. -Vi kommer säkert att kunna samarbete hur bra som helst. Tjänstledig från AME Född: Bor: Havstenssund. Familj: Särbo, 7-årig dotter och två bonusdöttrar, 17 och 21 år. Arbete: Arbetsmarknadssamordnare, tjänstledig för att vara oppositionsråd på 60 procent. Tidigare MVT-uppdrag: Fullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden. Aktuella S-uppdrag: Fullmäktige, andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Intressen: Umgås med familj och vänner. Promenader, gärna med ljudböcker, ett viktigt led i tillfrisknandet efter en utmattningsdepression. Förebilder i politiken: Siv Bergström, MP, modig, Bengt Mattsson, FP, skicklig, saknar honom i politiken och Gudrun Schyman, FI, häftig som V-ledare. 15

16 valet 2014 Söndagen den 14 november var det val till riksdagen, kommunen och landstinget. I Tanums kommun var valdeltagandet till riksdagsvalet 85,55 procent, en ökning med 3,25 procentenheter jämfört med valet Vid 2014 års val till kommunfullmäktige i Tanum var valdeltagandet 82,47 procent jämfört med 78,63 procent vid 2010 års val. Vid kommunvalet röstar kommunens invånare på de personer och de partier som de vill ska representera dem i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska beslutande organ och består av 41 ledamöter. Vid kommunfullmäktiges första möte väljer de nyvalda ledamöterna kommunernas revisorer, kommunfullmäktiges ordförande, förste- och andra vice ordförande samt en valberedning. Valberedningen arbetar fram förslag på vilka personer som ska vara ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och andra politiska organ. Därefter beslutar kommunfullmäktiges ledamöter vem som väljs till ledamot och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och andra politiska organ. På kommande sidor presenterar vi ledamöter i kommunfullmäktige, nämnderna, revisorer och styrelsen för de två helägda kommunala bolagen. Liselotte Broberg (M) Lennart Larson (M) Bullaren Paul Carlsson (FP) Benny Svensson (FP) Roger Wallentin (C) Bullaren Clas-Åke Sörkvist (C) Hamburgsund Karl-Erik Hansson (C) Lur Kommunstyrelsen ordinarie ledamöter Louise Thunström (S) Havstenssund Magnus Roessner (S) Ingrid Almqvist (S) Fjällbacka Siv Bergström (MP) Ordförande: Liselott Broberg (M) Förste vice ordförande: Roger Wallentin (C) Andre vice ordförande: Louise Thunström (S) Birgitta Nilsson (M) Bo Andersson (M) Bullaren Ingrid Klingspor (M) Fjällbacka Roger Wallentin (C) Bullaren Berit Karlsson (C) Bullaren Kerstin Fransson (C) Berit Stjern (FP) Omsorgsnämnden ordinarie ledamöter Fredrik Eskilsson (S) Louise Thunström (S) Havstenssund Gunilla Palm (S) Håkan Elg (MP) Rabbalshede Ordförande: Roger Wallentin (C) Förste vice ordförande: Birgitta Nilsson (M) Andre vice ordförande: Fredrik Eskilsson (S) Barn- och utbildningsnämnden ordinarie ledamöter Rosita Jansson (M) Fjällbacka Agne Andrésen (M) Lur Ida Malmenheim (M) Hamburgsund Gerd Johansson (C) Bullaren Karolina Aronsson-Tisell (C) Fjällbacka Magnus Aronsson (C) Rabbalshede Paul Carlsson (FP) Tekniska nämnden ordinarie ledamöter Ulf Andersson (M) Lisbeth Hansson (M) Kenneth Östberg (M) Lur Arne Mörk (C) Kajsa Mattsson (C) Bullaren Rikard Hermansson (C) Benny Svensson (FP) Magnus Roessner (S) Roz Lind (S) Resö Ida Jakobsson (S) Michael Halvarsson (MP) Ordförande: Paul Carlsson (FP) Förste vice ordförande: Gerd Johansson (C) Andre vice ordförande: Magnus Roessner (S) Thorgny Fransson (MP) Lur Jan Andersson (S) Rabbalshede Oskar Josefsson (S) Fjällbacka Ann-Christin Antonsson (S) Ordförande: Arne Mörk (C) Förste vice ordförande: Benny Svensson (FP) Andre vice ordförande: Jan Andersson (S) 16

17 Miljö- och byggnadsnämnden ordinarie ledamöter Hans Schub (M) Fjällbacka Claes G Hansson (M) Thure Zakariasson (FP) Jan Olsson (FP) Hamburgsund Karl-Erik Hansson (C) Lur Linda Hermansson (C) Lars Olrog (C) Fjällbacka Ellinor Elnadotter (MP) Fjällbacka Roger Friberg (S) Hamburgsund Ronny Larsson (S) Rabbalshede Ronny Kallin (S) Rabbalshede Ordförande: Hans Schub (M) Förste vice ordförande: Karl-Erik Hansson (C) Andre vice ordförande: Roger Friberg (S) Tanums Bostäder AB ordinarie ledamöter Inger Larsson Bohlin (FP) Peder Johansson (C) Bullaren Lars Wennerås (M) Lena Nilsson (S) Fjällbacka Överförmyndare Kjell Lundgren (M) Tanums Hamnar AB ordinarie ledamöter Lars Wennerås (M) Ronni Pålsson (FP) Rolf Hermansson (C) Ronny Larsson (S) Rabbalshede Björn Hammarstedt (MP) Ordförande: Lars Wennerås (M) Vice ordförande: Ronny Larsson (S) Berta Valenzuela (MP) Ordförande: Inger Larsson Bohlin (FP) Vice ordförande: Peder Johansson (C) Johan Ulriksson (M) Fjällbacka Jan Qvillby (C) Fjällbacka Bertil Engdahl (FP) Moderata Samlingspartiet - 9 mandat Liselotte Broberg, Lennart Larson, Bullaren Hans Schub, Fjällbacka Lars Wennerås, Claes G Hansson, Birgitta Nilsson, Agne Andrésen, Lur Ingrid Klingspor, Fjällbacka Allan Strandberg, Fjällbacka Centerpartiet - 9 mandat Clas-Åke Sörkvist, Hamburgsund Ann-Marie Olofsson, Fjällbacka Magnus Aronsson, Rabbalshede Lars Olrog, Fjällbacka Karolina Aronsson Tisell, Fjällbacka Roger Wallentin, Dingle Rune Hermansson, Bullaren Kajsa Mattsson, Bullaren Karl-Erik Hansson, Lur Folkpartiet Liberalerna - 5 mandat Paul Carlsson, Benny Svensson, Jan Olsson, Hamburgsund Harriet Larsson Larsåsen, Rabbalshede Ann-Helen Danielsson, Revisorer ordinarie ledamöter Anita Älgemon (S) Bullaren Jan Kronlund (MP) Hamburgsund Kommunfullmäktige ordinarie ledamöter Kristdemokraterna 1 mandat Berndt Hansson, Fjällbacka Arbetarpartiet Socialdemokraterna 9 mandat Louise Thunström, Havstenssund Ronny Larsson, Rabbalshede Fredrik Eskilsson, Roger Friberg, Hamburgsund Lena Nilsson, Fjällbacka Magnus Roessner, Oskar Josefsson, Fjällbacka Ann-Christin Antonsson, Jan Andersson, Rabbalshede Sverigedemokraterna 3 mandat Gobben O Haugland, Anette Olsson, Lars-Erik Borg, Bullaren Miljöpartiet de Gröna - 3 mandat Siv Bergström, Håkan Elg, Rabbalshede Michael Halvarsson, Vänsterpartiet 2 mandat Gunilla Eitrem, Ronnie Benjaminsson, 17

18 Lämnar kommunalrådspost men inte politiken Efter närmare ett kvarts sekel i ledningen för Tanums kommun lämnar centerpartisten Clas- Åke Sörkvist kommunalrådsposten. Men slutar med politiken gör han inte. -Nej, jag känner mig inte färdig med den än. Från årsskiftet fortsätter han som ledamot i kommunstyrelsen vars ordförande han varit i 14 år. Heltidspolitiker var han redan två år dessförinnan. -Ett sätt att leva, ett jobb som inte går att stänga av. Det finns nästan alltid en tanke på kommunen och man är alltid tillgänglig. Nedläggningar En del händelser och ärenden har krävt mer än andra. I början på 2000-talet fick Sörkvist ta ställning till förslag om en China Town i Tanum. Senare kom nedläggningen av IAC-fabriken, tätt följd av Extra Films sorti. -Det tuffaste jag upplevt i jobbet. Totalt 380 arbetstillfällen försvann. -Men vi har klarat sysselsättningen fantastiskt bra, säger Sörkvist, glad över Tanums jämförelsevis mycket låga arbetslöshet. Bodalsverket är den största investeringen under hans år och i särklass även i kommunens historia. Reningsverket klubbades i enighet, i likhet med flertalet beslut. Alla bokslut med rejäla plus har uppskattats av Sörkvist. Ordning och reda i de kommunala finanserna är en -Nerven, alla möten med kollegor och allmänhet. Det är vad Clas-Åke Sörkvist kommer att sakna från kommunalrådsåren. Nu blir det politik på deltid. hjärtefråga och något han tror även uppskattas i verksamheterna. Plan på räls Detaljplanering tar ofta lång tid. Sörkvist påminner om ett undantag, ett planarbete han själv initierade och som gick som på räls. Elva åretruntbebodda villor på Ejgdekullen i Hamburgsund är resultatet av en idé han fick under en joggingtur i hemorten. Intresset för lokalpolitik väcktes på allvar vid planeringen av Tanumstrand. Sörkvist var tveksam till kommunal, ekonomisk medverkan. -Men idag är jag positiv till Tanumstrand. Flera E6-etapper har slutförts under hans kommunalrådstid. Nästa år invigs sista sträckan. Jo, lite grämer han sig över att inte kunna vara med då i samma roll. -Jag hoppas ändå bli inbjuden... En stor omställning från heltids- till deltidspolitiker väntar nu. Många uppdrag utanför kommunen, som kommunalråd och ordförande i Fyrbodals kommunalförbund, hör till dem som försvinner. I gengäld blir det mer tid för egna intressen. -Kanske kan jag sticka ut och spela golf utan att titta i kalendern först. Och den traditionella januariresan blir denna gång extra lång. Sörkvistfakta: Född: 1947, på gården Skebräcke, Kville. Familj: Barn och barnbarn. Bor: Hamburgsund. Yrke: Polis. Har haft bondgård. Uppdrag: Ledamot i trafiksäkerhetskommittén , fritidsnämnden, kommunfullmäktige (från 1985), kommunstyrelsen (från 1990, förste vice ordförande , ordförande ), ordförande barn- och utbildningsnämnden , ordförande i Tanums Bostäder AB , ledamot/ersättare i regionfullmäktige sedan

19 Bohusfrakt bygger nytt nav LBC Bohusfrakt vill göra Tanum till en knutpunkt för transporter. Lager och tulltjänster ingår i företagets utökade koncept. -Jag tror stenhårt på detta, säger Owe Andersson, vd sedan två år tillbaka. s läge vid E6, mittemellan Göteborg och Oslo, är en grund för hans framtidsoptimism. -Inom en radie på 15 mil kan vi nå tre miljoner konsumenter. Det är den avståndsgräns som gäller för effektiva körningar. I närområdet norra Bohuslän vill Bohusfrakt ge möjligheter till samdistribution. I stället för att till exempel mängder av varubilar trängs i kustsamhällena sommartid kan de lossa pallarna hos Bohusfrakt som sedan samlar allt som ska till en ort i en och samma bil. -Ett win win-upplägg, anser Owe Andersson, som även inbegriper miljön i den kalkylen. LBC Bohusfrakt har sedan ett år tillbaka samlat alla kontor till ett enda, i hyrda lokaler i före detta IAC-fabriken vid Storemyrsvägen i. Kyl- och frysplaner Där finns stora ytor för tillfällig lagerhållning, i väntan på omlastning, samdistribution, eller kanske som baklager för butiker i nya Tanum shoppingcenter. Planer finns på komplettering i form av kyl- och fryslager. Samarbetet med tulladministratören Ecus ska göra det möjligt att även erbjuda tulltjänster. -Helt rätt och strategiskt riktigt att Lager och logistik är det nya verksamhetsområde som Bohusfrakts vd Owe Andersson, till höger, satsar på. Peter Jacobsson från tulladministratören Ecus, är en samarbetspartner. satsa här, särskilt som det är en trend att flytta dyra lager från Norge till Sverige, säger Peter Jacobsson, marknads- och försäljningschef hos Ecus, med bas i Dals Ed men verksamhet på flera orter. Bohusfrakt planerar för tillväxt i, både i egen verksamhet och i form av samarbetspartners. -Vi vill att det utvecklas en flora, ett kluster, av logistikaktörer här, säger Owe Andersson. Han tror att Tanum kan bli ett logistiknav liknande de som poppat upp i andra delar av landet. Helhetstänk Den nya lager- och terminalverksamheten inom Bohusfrakt ska utvecklas vid sidan av den gamla basen. Den utgörs av transporter av alla de slag, entreprenader och materialhantering från egna grus- och bergtäkter. Bohusfrakt är därtill återförsäljare av både marksten och entreprenadmaskiner, som även hyrs ut. -Vi vill kunna erbjuda en helhet, säger Andersson. Ett nytt, näraliggande motorvägsmot är ett önskemål för framtiden. Owe Andersson tycker det borde vara enkelt att ordna. -Vi har ju maskinerna! Fakta om Bohusfrakt: Ägs av ett 40-tal åkeri- och entreprenadfirmor. Fler välkomnas. Sex anställda på kontoret, däribland transportledare samt ansvarig för lager, logistik och miljö. Tre dotterbolag, däribland de två helägda Bohusfrakt Grus & Kross AB samt Bohusfrakt Terminal & Lager AB. 19

20 Pilotprojekt i daglig verksamhet Kommunikation med hjälp av surfplattor och lätthanterliga appar testas i ett pilotprojekt i Tanums kommun. Erfarenheterna väcker intresse i andra kommuner. Fyra brukare medverkar i it-projektet inom daglig verksamhet för funktionshindrade. -Det har gått fort för dem att vänja sig vid plattans touchskärm, berättar projektledaren Frida Lundqvist, teknikkunnig metodutvecklare. Att lära sig hantera plattorna är första steget mot att kunna använda dem för kommunikation. -Och kommunikation är grundläggande för utveckling mot ett självständigt liv, säger Katarina Gedda, enhetschef. Pionjärarbete Hon har insett att det finns mycket ogjort, i Tanum och på andra håll, vad gäller datateknikens möjligheter för funktionshindrade. Trots förfrågningar på många håll, såväl lokalt som på region- och riksnivå, gick det inte att finna färdiga, tekniska lösningar. -Vi förstod att vi fick bli duktiga på detta själva. Ekonomiskt bidrag gav möjligheter att dra igång ett bantat projekt i samverkan med såväl socialpedagog som personal i daglig verksamhet. 37 av 39 brukare bedömdes behöva stöd i sin kommunikation. Fyra brukare, med olika funktionshinder och erfarenheter av datateknik, erbjöds delta. Kan välja Surfplattor, ipads, köptes in och appar (applikationer) började väljas ut. -Mycket bra! Ann Kristiansson tycker det är roligt att arbeta med surfplattans program. Linda Gustafsson, undersköterska, hjälper till när det behövs. En av dem åskådliggör, i ljud och bild, att det händer något när skärmen berörs. Andra appar gör det möjligt att, genom att nudda symbolbilder, ställa frågor, uttrycka önskemål och känslor, i både skrift och talsyntes. Plattan kan användas för att berätta om upplevelser, kanske genom egna foton, eller för att visa vilken mat och dryck som önskas. -Att få lov att välja, det är att bli herre över sitt eget liv, säger Katarina Gedda. Brukarnas personliga intressen har använts för att skapa intresse för tekniken. En djurintresserad man, gravt funktionsnedsatt och med nästan obefintligt språk, visade till exempel med surfplattan sin önskan att få se kattbilder. Tekniken kan hjälpa personer som har svårt att kommunicera av olika skäl, exempelvis medfödda skador, olyckor eller stroke. -Även socialt funktionshindrade, som drar sig för att tala, kan ha glädje av detta, förklarar Katarina Gedda. Uppmärksammas Förhoppningen är att erfarenheterna sprids som ringar på vattnet. Utöver de fyra i projektet har plattor och appar testats av ytterligare ett tiotal brukare. Projektet kommer att uppmärksammas i februari på en teknikdag för Fyrbodals kommuner, i samverkan med Högskolan Väst, där Frida Lundqvist medverkar. Projektfakta Stöd: kr till projektet från folkhälsorådet, kr från Logen Sefir för inköp av appar. Projektets syfte: Skapa bättre livskvalité genom ökad delaktighet och möjlighet till inflytande i samhället. 20

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: TANUM Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse 1 (1)

Kommunstyrelsen. Kallelse 1 (1) Kallelse 1 (1) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen 2016-09-28 KS 2016/0481-900 Kommunstyrelsen Tid Onsdagen 28 september 2016, kl 08.30 09.00 Plats Sammaträdeslokal Bullaren,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(12) KOMMUFULLMÄKTIGE 2015-12-14 125 Medborgarförslag om reducerad taxa vid bygglov i samband med installation av mikroproduktion av el på egen fastighet 126 Medborgarförslag avseende

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunfullmäktige KS 2016/ Sofia Reimbert. Kommunfullmäktige

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunfullmäktige KS 2016/ Sofia Reimbert. Kommunfullmäktige Protokoll 1 (28) Diarienummer KS 2016/0055-900 Kommunfullmäktige Plats och tid Tanumsskolans matsal, Tanumshede, kl 18.30 21.00 Ledamöter Övriga närvarande Se nästa sida. Reimbert, Sofia, Sekreterare Aronsson

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-06-17 59 Laga ordning 60 Kompletteringsbudget 2013 61 Delårsbokslut för perioden januari-april 2013 62 Finansrapport för perioden januari-april 2013 63

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 98 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2006-11-06 99 Sammankallande i egenskap av ålderspresident 100 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunfullmäktige KS 2016/ Sofia Reimbert. Kommunfullmäktige

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunfullmäktige KS 2016/ Sofia Reimbert. Kommunfullmäktige Protokoll 1 (20) Diarienummer KS 2016/0054-900 Kommunfullmäktige Plats och tid Tanumskolans matsal, Tanumshede, kl 18.30 19.30 Ledamöter Övriga närvarande Se nästa sida. Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

PROTOKOLL Närvarande:Louise Thunström ordf. Miljö och Byggnadsnämnden Miljö och Byggnadsförvaltningen

PROTOKOLL Närvarande:Louise Thunström ordf. Miljö och Byggnadsnämnden Miljö och Byggnadsförvaltningen PROTOKOLL 2015-11-03 Närvarande:Louise Thunström ordf. Lennart Larson Olle Tillquist Roger Wallentin Birgitta Nilsson Maj Lätto-Karlsson Lars Olrog Sara Eitrem Kajsa Mattson Peo Johansson Gerd Johansson

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-12-17 118. Laga ordning 119. Svar på medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt 120. Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamn

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Lägesrapport och avstämning Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Tänk att man får bo så här! Gemensam näringslivsutveckling Tanum. Palmnäs & Co. Arena för Tillväxt 10 1 Näringslivsklimatet och utvecklingsförutsättningarna

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats: Bullarsalen, Kommunhuset Tid: måndag 20 oktober kl. 13.00-16.00 Justerare utses. Dagordningen godkännes. Ärenden 1. Föregående möte och protokoll 2. Rapporter 3. Rapporter

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-14 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-02-14 1. Laga ordning 2. Svar på motion från Louise Thunström (MVT) om ensamkommande flyktingbarn 3. Exploateringsavtal för försäljning och exploatering

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-02-17, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 33 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Gymnasieskola Gymnasiesärskola s www.norrangsskolan.se Trygga elever med möjlighet till ett framgångsrikt vuxenliv www.hassleholm.se Gymnasiesärskolans program

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Välfärdsteknik med inriktning mot IKT

Välfärdsteknik med inriktning mot IKT Välfärdsteknik med inriktning mot IKT Så bidrar våra samordnare till att stödja och utveckla personalens kunskap kring välfärdsteknik Organisationsschema - Regionalt Tanum Munkedal Orust Utvecklingsprojekt

Läs mer

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Gävle Sjukhus Primärvården Det är din framtid det handlar om Sommaren 2010 anordnas fyra sommarkurser. Syftet med kurserna är bland annat att du ska få möjlighet

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Måndagen den 13 september 2010, klockan 13:00 16:00

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Måndagen den 13 september 2010, klockan 13:00 16:00 Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Måndagen den 13 september 2010, klockan 13:00 16:00 Plats: Närvarande: Övr. medverkande: Fjällbackaservice, Fjällbacka Lisbeth

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten.

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten. Kandidat till klubbchef vt 2013 Sofie Mähler Jag heter Sofie Mähler och läser Civilingenjör Teknisk Fysik, andra året. Kommer ifrån Näsåker i Ångermanland och flyttade jag till Uppsala hösten 2011. Jag

Läs mer

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp?

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp? MörarpsAktuellt Mörarps Socialdemokratiska Förening NR 1 MARS 2015 Riksdagsledamot Yasmine Larsson Mörarps S-förening 2015 Öppna byamöten och bakluckeloppis. Vad händer mer? SKOLAN Hur ser framtiden ut

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer