Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Ylva Stråhle Andersson (s) Birger Lundberg (fp) Tom Lundberg (s), tjg ers Övriga närvarande Barbro Ternert, kommunchef Lotta Åman, ej tjg ers 11 Från Landstinget; Monika Carlsson, Birgit Stöckel, Johnny Åström, Agneta Burman, Anneli Granberg, 11 Henning Åhman, socialnämndens ordf, Ann-Sofi Levander, socialchef, Pernilla Berggren, MAS, Annette Rylén, skolchef, 11 Heikki Kairento, teknisk chef, 12 Shara Boström, utredare, 13 Peter Steggo, samisk koordinator, 13 Inga Sandström Utses att justera Birger Lundberg Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Birger Lundberg Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott delegering Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendeförteckning AuD 11 Dialog med Landstinget om Närsjukvård AuD 12 Dnr 00017/ Information från tekniske chefen AuD 13 Dnr 00460/ Presentation av Peter Steggo, samisk koordinator AuD 14 Dnr 00066/ Ansökan om bygdemedel för år 2010 AuD 15 Dnr 00132/ Nivåer för introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott AuD 11 Dialog med Landstinget om Närsjukvård Förtroendevalda landstingspolitiker har idag fört dialog om Närsjukvård tillsammans med arbetsutskottets ledamöter och ersättare. Socialnämndens ordförande Henning Åhman, socialchef Ann-Sofi Levander, MAS Pernilla Berggren och skolchef Annette Rylén har också deltagit i dialogsamtalet.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AuD 12 Dnr 00017/ Information från tekniske chefen Tekniske chefen Heikki Kairento informerar om den verksamhet han ansvarar för; Markföroreningar Kommunen har två områden som är klassade som mycket miljöfarliga; f.d. Lidströms såg i Moskosel och ATAB. När det gäller f.d Lidströms såg är nu utredning klar om vad som måste saneras. Enligt nya normer får kommunen statlig ersättning för borttagning av jord. Kommunen måste själv bekosta sanering av spåntipp och industritipp. Heikki kommer att lämna in en skrivelse till kommunstyrelsen om hur man kan gå tillväga för sanering av spåntipp och industritipp och kostnader för detta. För ATAB:s del är det att avvakta pågående saneringsutredning. Snöröjning Håller budget. Camp Gielas Under mars har intäkterna ökat med kr jämfört med föregående år. Centrumbadet Håller budget trots att besöksantalet minskar. ÅNYO Återvinningsbutiken är en verksamhet som flyttats från sysselsättningsenheten till tekniska Fastigheter Planerad om- och tillbyggnad av Bofinken för 1 mkr pågår. Detaljplan måste göras om för Bofinken och Centrumhuset i Glommersträsk med anledning av förändrad verksamhet. Information om bl a vindkraft Personal från tekniska ska informera gymnasieungdomar om vindkraftsplanen och andra planer och berätta hur man kan lämna synpunkter på dessa. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handingarna.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Presentation av Peter Steggo, samisk koordinator AuD 13 Dnr 00460/ Första januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arvidsjaur är en av de nya kommuner som blir ett så kallat samiskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att samer har rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter. Enskilda ska även ges möjlighet till förskoleverksamhet och äldreomsorg på samiska, om kommunen har tillgång till språkkunnig personal. Som ett led i den nya lagen har kommunen anställt Peter Steggo som samisk koordinator. Peter presenterades för arbetsutskottet vid dagens sammanträde.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AuD 14 Dnr 00066/ Ansökan om bygdemedel för år 2010 Enligt kommunens riktlinjer för bidrag ur bygdemedel kan bidrag sökas av byastugeföreningar, bygdeföreningar, bygdegårdsföreningar och byaintresseföreningar. Kommunen har översänt inkomna ansökningar till styrelsen för Föreningen Arvidsjaurs Byar som är remissorgan vid fördelning av bygdemedel. Inkomna ansökningar har gått till Föreningen Arvidsjaurs Byar på remiss. Föreningen Arvidsjaurs Byar har yttrat sig där alla ansökningar bifalls förutom Renvallens ansökningar, som måste lämna in protokoll där att det framgår att projekten är av allmänt intresse för byn. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar./. att till kommunstyrelsen sammanträde den 3 maj, 2010, av Renvallens bygdegårdförening begära komplettering i form av protokoll där det framgår att projekten är av allmänt intresse för byn, Exp till Renvallens bygdegårdsförening

7 Bilaga till kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsprotokoll Föreningen Arvidsjaurs Byar Yttrande från Föreningen Arvidsjaurs byar Bygdemedel 2010 Byaförening Projekt Äskat a b c d % Föreslaget bidrag Tjappsåive Inreda en möteslokal kr x x x x kr Intresseförening Kläppens byaförening Inredning och kr x x x x kr utrustning av samlingslokal. Uppförande av torrtoalett och vedhus Bygdeföreningen Utbyte av befintligt kr x x x x kr Abborrträsk med omnejd staket runt utomhusbadet Järvträsk byastugeförening Föreningen Arvidsjaurs byar Baktsjaurs byastugeförening Baktsjaurs byastugeförening Övre Långträsk Bygdeförening Renvallens Bygdegårdsförening Uppförande av utedass samt två bord med bänkar Inköp av skrivare Installation av sommarvatten Installation av luftvärmepump Inköp av AVutrustning Åtgärder för att förhindra frostskador på vatten och avlopp Renvallens Färdigställande av Bygdegårdsförening tom samt boulebana Moräng byastugeförening Måla och kitta samt byta ut trasiga glasrutor kr x x x x kr Tagit tillbaka ansökan kr x x x x kr kr x x x x kr kr x x x x kr kr x x x kr * kr x x x kr * kr x x x x kr Moräng byastugeförening Ombyggnad av kr x x x x kr elcentral Totalt: kr kr (a, b, c, d = p och 4. i kommunens riktlinjer för bidrag ur bygdemedel.) x = uppfyllt. Anmärkningar: * Beslut i protokoll saknas, godkännes efter komplettering. Anm

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Nivåer för introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar AuD 15 Dnr 00132/ Socialnämnden beslutade om nivåer för introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar får en kommun bevilja introduktionsersättning till dem som tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Utformning och nivån på ersättningen avgörs av kommunen. Introduktionsersättning utgår till den som deltar i introduktionen enligt upprättad individuell introduktionsplan. Ersättningen ska ses som en huvudinkomst som förväntas täcka deltagarens utgifter och bör därför vara något högre än försörjningsstödet. Detta för att deltagaren normalt ska klara sig på sin ersättning utan att behöva ansöka om kompletterande försörjningsstöd. Flyktingenheten har upprättat förslag till förändring av nivåer för introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar fr o m Syftet med att förändra introduktionsersättningsnivån är främst att fasa in introduktionsersättning i nuvarande regelsystem, på samma villkor som gäller för alla kommuninnevånare med försörjning på annat sätt. Idag reduceras inte introduktionsersättningsnivån annat än av hyreskostnaden. Till skillnad mot inkomst av annat slag, då nivån av bostadsbidraget påverkas av både inkomst och bostadskostnad. Nivån kommer att ligga något över försörjningsnivån, för att täcka de löpande utgifter i hushållet, så att behov av komplettering av försörjningsstöd undviks. Exp till Bengt Norén Christina Lundström-Lövgren Arbetsutskottets beslutar att uppdra till flyktingenheten att se över och justera nivåerna av introduktionsersättningen i stort till kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj, 2010.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde: Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jerry Johansson 1 2 Ulf Isaksson 1 3 Karin Lindgren - 4 Ylva Stråhle Andersson 1 5 Birger Lundberg 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Peter Rydfjäl 2 Tom Lundberg 1 3 Lotta Åman 4 Peter Rydfjäll 5 Sven-Olov Granlund SUMMA 5

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-12-04 123 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2007-12-17 332 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.00 16.30. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-12-01 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-06-15 47 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-01-28 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 17.15. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-03-10 4 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 18.00 17.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer