Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson (s) Lena Karlsson (s) Jan-Åge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Ulf Starefeldt (m) Jan-Olov Lundgren (s), tjg ers Peter Rydfjäll (s), tjg ers Tycko Johansson (s), tjg ers Övriga närvarande Barbro Ternert, kommunchef Joachim Blomberg, fastighetschef, 177 Inga Sandström Utses att justera Lotta Åman och Britt-Inger Hedman Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Sven-Olov Granlund Tom Lundberg 177 Justerande Lotta Åman Britt-Inger Hedman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 174 Dnr 00363/ Teckningsrätt för kommunen Ks 175 Dnr 00317/ Remiss - Länstransportplan för Norrbottens län - Länsstyrelsen Norrbotten Ks 176 Dnr 00362/ Tillsättande av rekryteringsgrupp vid anställning av skolchef Ks 177 Dnr 00069/ Samordnad fastighetsförvaltning

3 Kommunstyrelsen Ks 174 Dnr 00363/ Teckningsrätt för kommunen Enligt beslut om delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen har kommunstyrelsens ordförande rätt att besluta om att uppta anläggningslån med belopp enligt anläggningsbeslut, finansieringsbeslut eller budget samt beslut om konvertering av lån. Enligt kommunstyrelsens reglemente om ej annat anges i delegation eller vid olika enskilda beslut undertecknas köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. Eftersom kommunalrådet har begärt entledigande från sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande och har ledigt fram tills dess ny ordförande blir utsedd, tas frågan om teckningsrätt upp till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att under Jerry T Johanssons ledighet bemyndiga kommunfullmäktiges ordförande Rune Grankvist samt kommunchef Barbro Ternert att underteckna handlingar avseende konvertering av lån och upptagande av anläggningslån samt köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar att upphäva kommunstyrelsens beslut Exp till Barbro Ternert Rune Grankvist Jerry T Johansson Ekonomi

4 Kommunstyrelsen Ks 175 Dnr 00317/ Remiss - Länstransportplan för Norrbottens län - Länsstyrelsen Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbotten vill ha kommunens yttrande angående förslag till Länstransportplan för Norrbottens län. Arvidsjaurs kommun har deltagit i arbetet med att utforma förslaget till Länstransportplan för Norrbottens län via en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän. Arbetsgruppen har dels deltagit på dialogmöten i Länsstyrelsens regi, dels sammanställt Arvidsjaurs förslag på infrastruktursatsningar i den egna kommunen. Arbetsgruppen har bestått av Jerry Johansson, Tom Lundberg, Mårten Enoksson, Ralf Lundberg, Kenneth Eklund och Shara Boström. Förslag till yttrande har inlämnats av arbetsgruppen genom Shara Boström, utredare och Ralf Lundberg, flygplatschef. Kommunstyrelsen beslutar./. att överlämna yttrande angående Länstransportplan för Norrbottens län till Länsstyrelsen enligt bilaga till detta protokoll. Exp till Länsstyrelsen

5 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (2) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Ralf Lundberg Shara Boström Länsstyrelsen i Norrbotten LULEÅ Yttrande av förslag till Länstransportplan för Norrbottens län, Dnr Arvidsjaurs kommun har deltagit i arbetet med att utforma förslaget till Länstransportplan för Norrbottens län via en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän. Arbetsgruppen har dels deltagit på dialogmöten i Länsstyrelsens regi, dels sammanställt Arvidsjaurs förslag på infrastruktursatsningar i den egna kommunen. Arbetsgruppen har bestått av Jerry Johansson, Tom Lundberg, Mårten Enoksson, Ralf Lundberg, Kenneth Eklund och Shara Boström. De förslag på infrastruktursatsningar som arbetsgruppen lämnat till Länsstyrelsen rangordnades enligt följande: 1. Toppning av landningsbanor på Arvidsjaurs flygplats 2. Återöppnande av Tvärbanan Jörn Arvidsjaur 3. Förbättringar av Väg Förbättringar av Väg 45 Slagnäs (Hjulträsk - Avaviken) 5. Förbättringar av Väg 95 Allejaur 6. Förbättringar av Väg 645 Pjesker Gråträsk 7. Förbättringar av Väg 655 Fjällbonässlingan Arbetsgruppen noterar att enbart de två första av Arvidsjaurs prioriteringar inkluderas i Länsstyrelsens remissförslag. Både för satsningen på Arvidsjaurs flygplats och Tvärbanan föreslår Länsstyrelsen en medfinansiering på 75 %. Detta innebär att Länstransportplanen bekostar 25 %, EU:s Mål 2 bekostar 50 % och kommunen själv får stå för 25 % av kostnaden. Arbetsgruppen finner här att detta blir en tung utgiftspost för Arvidsjaur att tackla, med tanke på det kärva ekonomiska läget. Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro ARVIDSJAUR , växel

6 2 (2) Vad gäller medfinansieringen av Tvärbanan har vi frågetecken kring vilka som är tänkta medfinansiärer. Kommunen är här inte ägare av Tvärbanan, och frågan är då vilken part som ska stå för de återstående kostnaderna, när Länstransportplanen bekostat sin del. Arbetsgruppen finner det beklagligt att ingen av kommunens föreslagna vägar finns med i Länstransportplanen. Vidare finner arbetsgruppen det anmärkningsvärt att så stor del av Länstransportplanens föreslagna satsningar återfinns i Norrbottens kustregion. Det finns givetvis en förståelse för att Länstransportplanen för Norrbottens Län kräver en hård prioritering av nödvändiga investeringar, men Arvidsjaur har höga förhoppningar att hela länet ska inkluderas i det viktiga arbetet att rusta Norrbottens för framtiden. Arvidsjaur Sven-Olov Granlund Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

7 Kommunstyrelsen Ks 176 Dnr 00362/ Tillsättande av rekryteringsgrupp vid anställning av resultatchef, personalchef och kommunchef Rekryteringsgruppen för anställning av resultatchef, personalchef och kommunchef måste ändras med anledning av att Jerry Johansson har lämnat sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande rekryteringsgrupp vid anställning av resultatchef, personalchef och kommunchef; Tom Lundberg (s) Sven-Olov Granlund (c) Britt-Inger Hedman (v) att rekryteringsgruppen kan inkalla adjungerad tjänsteman eller politiker vid behov att rekryteringsgruppen ska arbeta efter fastställd rekryteringspolicy att lönesättning av resultatchef, personalchef och kommunchef beslutas av kommunstyrelsens ordförande efter samråd med ledamöterna i rekryteringsgruppen att kommunstyrelsens beslut upphör att gälla. Exp till Ledningsgrupp Löner Personalhandbok Kommunstyrelsen

8 Kommunstyrelsen Ks 177 Dnr 00069/ Samordnad fastighetsförvaltning Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra offentlig upphandling avseende tekniska kontorets nuvarande fastighetsförvaltning. Upphandlingen är genomförd. Efter utvärdering av samtliga anbud har utvärderingsgruppen funnit att samtliga inkomna anbud överstiger kommunens självkostnadspris. Utvärderingsgruppen föreslår därför kommunstyrelsen att avbryta upphandingen och att kommunen fortsättningsvis förvaltar sina fastigheter i egen regi. Kommunstyrelsen beslutar att avbryta upphandlingen. att kommunen fortsättningsvis förvaltar sina fastigheter i egen regi. På grund av jäv deltog inte Sven-Olov Granlund (c) i beslutet i detta ärende. Exp till: Joachim Blomberg Mikael Renberg

9 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträde: Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jerry Johansson - 2 Lars Holmkvist - 3 Karin Lindgren - 4 Lotta Åman 1 5 Tom Lundberg 1 6 Ulf Isaksson 1 7 Lena Karlsson 1 8 JanÅge Mikalsen 1 9 Britt-Inger Hedman 1 10 Sven-Olov Granlund 1 11 Ulf Starefeldt 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Lundgren Jan-Olov 1 2 Peter Rydfjäll 1 3 Tommy Pettersson 4 Tycho Johansson 1 5 Ann-Kristin Brännström 6 Tomas Eklund 7 Ylva Stråhle Andersson 8 Elisabeth Hällgren 9 Håkan Sandgren 10 Bo Lundmark 11 Birger Lundberg SUMMA 11

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-12-01 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2007-12-17 332 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.00 16.30. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-05-03 132 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s), 108, 112-139

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-03-10 4 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 18.00 17.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-06-15 47 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-12-04 123 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15 PROTOKOLL 1(26) Tid: kl 08:30 14:55 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Camilla Wallin, s Birger

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer