MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 4/12 Dags att reflektera. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 Vill du bli min Skyddsängel? Ge de övergivna barnen ett hem, en familj och en framtid. Att förlora sina föräldrar är nog den värsta tragedi ett barn kan råka ut för. Samtidigt blir det ibland även en rent praktisk kris: var ska jag bo? hur får jag mat? vem bryr sig om mig? Läkarmissionen har arbetat med att hjälpa utsatta barn runt om i världen i över femtio år. Vi har kommit till insikt om att det bästa för ett barn som har blivit föräldralöst, är att få växa upp i en vanlig familj. Som faktiskt kan se ut nästan hur som helst, bara barnet får uppleva kärlek och trygghet där. Vi har varit med och startat ett helt nytt sätt att hjälpa utsatta barn i Sydafrika. Resultaten är så fantastiskt Därför frågar vi dig: Vill du bli en Skyddsängel för övergivna och föräldralösa barn? Då är du med och stöttar hela resan från kris tills barnen har fått en ny familj. Kan det bli mer meningsfullt än så? Tack för din insats. Läs mer på Sätt in din gåva på Skriv skyddsängel på talongen. Eller SMS:a ÄNGEL100 till så skänker du 100 kronor. barnen i Sydafrika.

3 Ratta Ren Ordföranden har ordet Mälardalen Ansvarig utgivare Stig Sagnered Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan Eskilstuna Tel Fax Mob E-post: Redaktör John-Eric Ericsson Radhusvägen Upplands Väsby. Tel Redaktions råd Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Mob Lena Larsson Nybodavägen Järfälla Tel Ulla och Lennart Stenberg Frejgatan 9D, Kungsör Tel Marie Andersson, adress se ovan, regionkontoret Utgivningsplan 2013 Nr Utg.dag Manusstopp 1 omkr. 15 mars 1 febr. Annonser MHF Box 16, Partille Tel Hej, trogna medlemmar! När vi nu fått den första halkan så ber jag er att ta det lite försiktigare i trafiken. Åk några minuter tidigare till jobbet eller vart ni ska så att ni undviker onödiga stress moment. Jag hoppas vi träffas den 19 januari vid vårupptakten. Då ska vi diskutera regionens ekonomi för år Kom till Eskilstuna med ett gott humör så att vi kan diskutera och fatta bra beslut för regionens bästa blir ett jobbigt år ef tersom budget för 2011 övertrasserades med 175 tkr. Därför har vi fått vara mycket spar samma efter regionårsmötet i Sollentuna. Alla protokoll finns för påseende vid vår upp takten i Eskilstuna. Tyvärr är protokollen för 2011 inte justerade. Nu hoppas jag att vi kan tänka framåt och förbereda oss för nya projekt år Väl mött 19 januari på kontoret i Eskilstuna. En God Jul och Ett Gott Nytt År tillönskas er. Stig Sagnered, ordf. Nu tar någon annan över Stort TACK till er ALLA ute i landet, för alla trevliga mail, brev och telefonsamtal under tiden jag varit ansvarig för MHF Materiallager. Med Vänliga Hälsningar Marie Andersson MHF Region Mälardalen Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För insänt ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Omslagsbild Reflektera. Foto: UlfH 1

4 Sensommarträff på Skillingegården fick deltagarna information om hjärt- och lungräddning av civilförsvaret. Ett studiebesök som uppskattades myc ket var ett besök hos Stig Fransson, kungsörsbo och en entusiastisk samlare av gamla bilar. Flera av besökarna blev lyriska när de såg dessa gamla vackra ekipage. Det var 13 husvagnar och 25 personer som träffades det här veckoslutet. De kom resande från olika delar runt Mälaren och Hjälmaren samt Öljaren. Alla tyckte det var roligt att kunna träffas i Kungsör. Ett farväl till sommaren Text och bild: Ulla Stenberg MHF:s Campingklubb träffades någ ra sensommardagar på den vackert belägna Skillingegården i den in nersta delen av Mälaren som heter Galten. Gården ägs av IOGT-NTO. Värdar för träffen var ordföranden i IOGT-NTO Kungsör, Inge mar Wolmsten och hans fru Ulla. Ingemar är också Gemytligt i solen. medlem i MHF:s campingklubb. Vädret denna helg var som hela sommaren 2012 sol, vind och vatten. På lördagen kom det en åskskur som en blixt från en klar him mel, regnet bara vräkte ner, efter en stund var det åter igen vackert väder. Förutom en trevlig samvaro i goda vänners sällskap, Vi kan väl städa lite! Heilborns Advokatbyrå Värdparet Ulla och Ingemar Wolmsten. Brunnsgatan 5, Nyköping Tel

5 Automatiskt halkskydd för fotgängare får skyltpengar Ett halkskydd på skorna som bara fälls ut när det finns risk för hal ka skulle spara många brut na ben. Kanske är det inte heller så omöjligt som det låter. Nu ger Skyltfonden stöd till arbete med att ta fram ett sådant halkskydd. Projektet Twicegrip avtagbart halkskydd för au tomatiskt grepp på alla un derlag är ett av 15 projekt som Trafikverket har valt ut att dela på 4,4 miljoner kronor ur Skyltfonden. An dra exempel på projekt hand lar om trötthet i trafik, lagom fart samt om snabb och rätt vård vid motorcykelolyckor. Skyltfonden kompletterar traditionella forskningsfonder och ger möjlighet att ut veckla små och medelstora trafiksäkerhetsprojekt som också kan bidra till att fär re skadas och dödas på vä garna, säger trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall. Pengarna i Skyltfonden kom mer från den avgift som den som vill ha en per sonlig registreringsskylt på sitt fordon betalar. En personlig skylt kostar kronor varav kr avsätts till Skyltfonden. Fonden ska användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet som snabbt kommer trafikanterna till nytta. Trafikverket delar ut medel ur fon den två gånger per år. (Texten hämtad från Ratta Ren XYZ). Spanjor besökte MHF-styrelsemöte Bo Hultgran besöker sin gamla hembygd Upplands Väsby då och då. Han bor i Spanien se dan många år tillbaka. Men sitt medlemskap i MHF har han behållit. När styrelsen för MHF Upplands Väsby hade sitt se naste styrelsemöte fick vi besök av Bo, som kom för att hämta sin 50-årsnål. (Men det var inte enbart där för han besökte Upplands Väsby). Bo gav oss en mycket trevlig skildring av hur det var att bo i Spanien. Han var stolt över sin nål och glad för att han hade tillfälle att personligen hämta den. Det finns allt så trogna och engagerade MHF-are även bland spanska medborgare. Jag besöker er gärna igen säger Bo på bilden till ordföranden Rolf Bromme och styrelsen hälsar honom välkommen åter. Text: John-Eric Ericsson Bild: Nils-Olov Norberg Ingen ska dö av rattfylleri För din egen skull: Använd halkskydd i vinter! ISINTGÅ är jamska och betyder Jag ids inte gå. SANGJUTGODS KOPPAR- och ALUMINIUMLEGERINGAR Specialitet: Aluminiumbrons Box 86, ARBOGA Tel Fax Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Järntorget 2, Fagersta Tel

6 Trafiknykterhetens dag i Järfälla När vi fick veta att man flyttat Trafiknykterhetens dag från höst till vår ansökte vi ge nast om att få stå utanför Jakobsbergs centrum med vårt bord innehållande broschyrer, reflexer och annat MHF-material. Vi såg framför oss en skön dag i vårsolens glans där vi skul le möta folket och prata om nykter trafik och MHF:s viktiga arbete. Nu blev det inte så. Regnet hängde i luften och redan när vi åkte ner till centrum kom det några stänk på bilrutan. Då hade vi redan bestämt oss: det skulle inte bli någon uteverksamhet, utan vi var tacksamma över löftet om att få stå utan för Systembolaget inne i Jakobsbergs centrum. Finns det en mötesplats i Jär fälla som de allra flesta kän ner till så är det Systembo laget och där stod vi nu, fem MHF-are som stundtals utökades med någon från kommunen och stundtals utökades med någon från PRO. Inte många som vi pratade med kände till att dagen idag var Trafiknykterhetens dag. Däremot visst en hel del om att det var Europadagen, det hade man hört om på radio. Men desto vik tigare var det då att få i gång samtal om denna MHF-dag som är minst lika viktig som någon annan dag. De flesta vi pratade med sa också att de aldrig skulle kun na tänka sig att köra bil onyk ter och det låter ju bra. Men även denna vecka hade po lisen redan på måndagen gri pit två rattfyllerister, så nog finns de efter våra vägar. Min reflektion blir då: hur många kör rattonyktra som inte polisen griper? Hur många totalt är det som kör efter hela Sveriges vä gar med alkohol i kroppen? Och när kommer jag att möta en sådan bilförare? Trafiknykterhetens dag be höver mera uppmärksamhet. Folket behöver mera information om vad onykt ra bilförare kan ställa till med och hur många det egent ligen är. Vi behöver få veta hur lätt vem som helst ute i trafiken kan möta en så dan bilförare och vad vi alla kan bidra med för att slip pa möta den som kör med alkohol i kroppen. Lena Larsson MHF Järfälla-Upplands Bro- Ekerö Hjälmunge Åkeri AB Allt inom Grustransporter, Plogning och Sandning. Hjälmunge 217 SKÄRPLINGE Tel

7 Brandsäker kunskap På hittar du information, utbildning, litteratur och rådgivning. Stenskott? Laga Ditt stenskott från 0:- till 200:- beroende på försäkringsbolag Boka tid på eller på 5

8 MHF:s lotteri ger dig en chans på tusen att vinna En lott i En Chans på Tusen kostar 300 eller 900 kr. Till varje dragning säljs lotter. Med en lott har du alltså exakt en chans på tusen att vinna. Vinsten är 500 gånger ditt satsade belopp. Du kan välja att prenumerera på lotter. Då betalar du en mindre summa månadsvis istället för hela beloppet vid ett tillfälle. Dragningarna sker en gång i kvartalet. Vinsten är skattefri. Köp lotter! Tel (vard. 9-11, 13-16) I En Chans på Tusen är alla vinnare - allt överskott går till arbetet för säker trafik! 6

9 Ännu en onödig rattfylleriolycka! Tack, Göran Mats Sjöö i Garphyttan förlorade sin son Rickard i en rattfylleriolycka för pre cis ett år sedan. Idag äg nar han mycket tid åt att andra ska slippa uppleva samma trauma som han själv gått igenom. Kan jag rädda ett liv så har jag gjort mycket, sä ger Mats Sjöö till tidningen Motorföraren. Vi som har gått igenom en process av det här slaget kan hjälpa andra och dela med oss av våra erfarenheter. Det måste bli mer värme och kunskap som förmedlas till den som drabbas på nära håll av rattfylleri, sä ger Mats Sjöö. Sonen Rickard, 17, dog i en bilkrasch på väg hem från en fest hösten I hög hastighet förlorade den berusade föraren kontrollen över bilen och mejade ner ett räcke. Därefter rän de bilen in i ett träd och Ric kard dog. Föraren, med 1,23 promille i blodet, dömdes till 2,5 års fängelse. Den negativa ilska och ener gi jag känner för det som hänt försöker jag nu vän da till något positivt, sä ger Mats Sjöö. Det gör jag genom att en gagera mig i MADD MHF:s verksamhet för drab bade av rattfylleri. Mats Sjöö konstaterar att hans liv ser väldigt annorlunda ut efter olyckan den 2 oktober förra året. Om du ser att kompisen tän ker köra onykter så måste du ta saken i egna händer. Ta till alla medel: säg ifrån, stop pa föraren, vägra åka med, ta hjälp av andra. Du får riskera att kompisen blir förbannad. Hellre ett gräl än en begravning! Ohlsander s Rör Utför alla typer av rörarbeten Redaktionskommittén har bett läsarna att skicka in egna bi drag till tidningen. Gensvaret har varit dåligt, men nu har Göran Roos kom mit med ett inlägg som vi tacksamt tagit emot. Tack Gö ran, för ditt initiativ. Du får månadens ros. Nu kanske isen har brutits och fler hör av sig till redaktionen. Skrivelse till Ratta Ren nr MHF Region Mälardalen: Genmäle till John-Eric Ericssons artikel i nr 3/12 av Ratta Ren MHF Region Mälardalen John-Eric Ericsson tog inte upp att regionen hade ett underskott på c:a kr när han lämnade ordförandeskapet för re gionen. Ändå har medlemmarna i Stockholms län inte sett någon tillstymmelse till verk samhet. I artikeln tar han också upp att 2011 var ett katastrofalt år för regionens ekonomi. Jag har lyssnat med många medlemmar, som anser att det var det bästa som hänt MHF Region Mälardalen när Tommy Nilsson och Kjell-Åke Ellström våren 2011 kom på hur stort det verkliga underskottet för Regionen var. Det som gömts undan för medlemmarna vid regionårsmötena. Ett underskott som be ror på fasta kostnader, som semester och sparade över tidstimmar för den anställde. Det bästa för medlemmarna vore om John-Eric Ericsson talade om det ekonomiska läget när han kommer med tiggarhåven, samt be rättade om att Regionens pengar försvinner in i ett stort svart hål. Det har ju inte heller under tidigare år gått några pen gar till verksamhet i Stock holms län, eller några per sonella insatser, trots att med lemsavgifterna till regionen från medlemmarna från Stockholms län uppgår till kr och mer per år. Det blir många miljoner to talt under alla år. Ifall redaktionen väljer att inte publicera mitt gen mäle förbehåller jag mig rätten att vända mig till andra kanaler. Sollentuna Göran Roos, Sollentuna John-Eric Ericsson svarar: Jag avser inte att gå i sva romål på ovanstående in lägg. Jag tror nämligen inte att man löser problem ge nom att svara på insändare. Det gör man däremot ge nom att sätta sig ned och sak ligt resonera. Jag erbjöd mig att ställa upp en kväll för att tillsammans med re pre sentanter för några avdelningar i Stockholms län dis kutera regionens ekonomiska situation, med det hade man inget intresse av. I stället träffades man utan mitt deltagande. Därför kom mer styrelsen att kalla/in bjuda avdelningsordförandena till en vårupptakt för att få tillfälle att bland annat diskutera re gionens ekonomi och då får vi prata med varandra i stäl let för om varandra. Kallelse finns i denna tidning. För att spara portokostnader skickas inbjudan till vårupptakten inte ut per brev. Glöm ej att anmäla deltagande. John-Eric Ericsson 7

10 Förbundsårsmö Region Västs ordförande Sten Fahlén hälsar ombuden välkomna till Göteborg. MHF:s nollvision: Ingen ska dö av rattfylleri oktober genomfördes MHF:s förbundsårsmöte i Göteborg. Region Mä lardalen har rätt till sju om bud och ombuden, valda vid regionårsmötet, var Stig Sag nered, Ewa Nyberg, Ma rie Andersson, Sören Li dén, Lena Larsson, Gun- Lis Roos och John-Eric Erics son. Två medlemmar från regionen deltog som gäs ter, Ann-Marie Lundmark, Haninge och Lars- Erik Larsson, Järfälla. Det viktigaste övergripande beslutet tycker jag var be slutet att MHF ska driva en egen nollvision Ingen ska dö av rattfylleri. Den vi sionen ska vara riktlinjen för vårt arbete i MHF. Årsmötet innehöll eljest de vanliga punkterna, genomgång av det år som gått och planering inför det år som kommer. Ekonomin är för tillfället god men min skat antal medlemmar och sänkta bidrag är orosmoln. Årsmötet gästades av representanter för MA (Mo torförarnas Avholdsförbund), MHF Ungdom, IOGT-NTO, NBV och STR (Sveriges trafikskolors riksförbund). När det gäll de styrelseval så blev det omval. Det rullande systemet för val av valberedning innebär att region Mälardalen tappade sin representant i valbe redningen för nästa år. Vid årsmötet behandlades åtta motioner, varav fyra kom från vår region. En motion av dessa bifölls medan tre avslogs. Motion 1. Motionär: Järfälla Bro lokalavdelning: Delning av Region Mälardalen så att Stockholm Gotland blir en region och övriga VD Arne Winerdal redovisade sina första månader som VD och såg kommande möjligheter för MHF. 8

11 tet i Göteborg Förbundsordföranden Maria Bergström, mötesordförandena Elver Jonsson och Anders Castberger verkar trivas. län en region. Motionen be handlades även på vårt re gionårsmöte, där endast mo tionären yrkade bifall. Re gionårsmötet avstyrkte mo tionen och förbundsårsmötet beslöt enhälligt att avslå den. Motion 2. Motionär: John- Eric Ericsson: Förbundet bör använda Ratta Ren för in formation till medlemmar och avdelningar. Motionen bifölls. Motion 3. Motionär: John- Eric Ericsson: Ett förändrat sätt att beräkna projektbidrag till regionerna. Motionen avslogs men reservationer lämnades för bifall. Motion 4. Motionär: Lars- Erik Larsson: Anställd per sonal skall inte kunna väl jas som ombud till förbunds- och regionårsmöten. Motionen avslogs. Utförligare referat från årsmötet kommer i Motorföraren. Text: John-Eric Ericsson Bild: Helena Gottberg Vårt ombud Gun-Lis Roos tog alla tillfällen i akt för att plädera för motionen att dela region Mälardalen. Ingen ska dö av rattfylleri Box 183, SÖDERTÄLJE 9

12 Pressmeddelande: Ingen ska dö av rattfylleri MHF har beslutat att driva en egen nollvision i trafiken: Ingen ska dö av rattfylleri. Det här handlar inte bara om teknik och siffror. Nu sät ter vi människan i fokus, säger MHF:s ordförande Ma ria Bergström efter beslutet om en egen nollvision, som antogs i förbundets årsmötet i Göteborg nyligen. Ingen ska behöva uppleva det bottenlösa trauma, som så många anhöriga till rattfylleridöda ständigt utsätts för. Att dö i en rattfylleriolycka är fullständigt onödigt, kom plett meningslöst och väldigt trist. Det var i MHF:s kända Tylösandsseminarium som Claes Tingvall från Trafikverket först myntade begreppet nollvision. Det skedde 1995 och sedan dess har både Sverige, EU, FN och stora delar av USA ställt sig bakom Vision Zero i trafiken. Även om vi aldrig kommer ned till noll döda på grund av rattfylleri så är det självklart att sätta det målet. 70 döda i år är 70 för många, konstaterar Maria Bergström på MHF. Beslutet om MHF:s nya nollvision Ingen ska dö av rattfylleri innebär ett tydligare fokus på människan som kommer i kläm när någon slarvar med alkohol bakom ratten. Vi är föregångare när det gäller alkolåsutvecklingen. Vi har kämpat för att polisen ska kunna göra promillekon troller längs vägarna. Men genom att sätta människan i centrum blir det en varmare ton i alla våra opinionsin satser, säger Maria Bergström. MHF värnar inte bara sina egna medlemmar. Vi står upp med en enad röst för varje människa i vårt land. Vi önskar alla ett gott liv utan att alkohol får chansen att förmörka tillvaron. Ingen ska behöva dö eller skadas på grund av rattfylleri! MHF har genom åren haft stort inflytande på trafiklagstiftningen i Sverige sänktes promillegränsen till 0,5 och 1989 till 0,2 promille. Vi har också varit med och drivit fram den nya alkolåslagen, som infördes i januari i år. Tusentals rattfyllerister måste nu köra helnyktert med alkolås för att få köra bil igen. Den nya visionen Ingen ska dö av rattfylleri kommer nu att lanseras brett inom MHF men också ut till den svenska allmänheten. Vi vet att svenska folket enhälligt ställer sig bakom vårt krav på en helnykter trafik. Genom att formulera den här nollvisionen hoppas vi att ännu fler ska ge oss i MHF ett aktivt stöd i vår kamp, säger Maria Bergström. För ytterligare information kontakta Arne Winerdal, MHF, tel , 10

13 Ny medlemsförmån: Bäst rabatt på drivmedel! Apropå höga bensinpriser Nu ska vi värva nya med lemmar till MHF! Här får du ett bra argument. MHF:s nya avtal med Tanka-kedjan innebär fantastiskt fina rabatter på drivmedel: Det blir 33 öre billigare per liter bensin/etanol* Det blir 40 öre billigare per liter diesel* *Jämfört med rekommenderat pris på bemannad station. Rabatten gäller på Tankastationer (www.tanka.se), Då som i allmänhet finns i anslutning till Volvohandlarna totalt cirka 180 stationer. Hittar man ingen Tankastation går det också bra med OKQ8, men där är rabatten dock lägre. När du använder Volvokortet får du en del av rabatten direkt när du tankar. Re sterande del av rabatten görs genom ett avdrag på din faktura. Så här mycket rabatt får du direkt vid pumpen respektive fakturan beroende på var du tankar: Teckningen är från år Även då tyckte man att bensinpriserna var höga. Men vid MHF:s förbundsårsmöte nyligen fick vi det glada beskedet att som MHF-are kommer vi att få höjda bensinrabatter. och nu Rabatter jämfört med rekommenderat pris på bemannad station Fredrik & Linda Mer information kommer. 11

14 NYHET! Rabatt på drivmedel Bara för MHF-medlemmar! MHFs nya avtal med Tanka ger fantastiskt fina rabatter på drivmedel: 33 öre billigare per liter bensin/etanol * 40 öre billigare per liter diesel * Rabatten gäller på Tankastationer (www.tanka.se) som i allmänhet finns i anslutning till Volvohandlarna - totalt cirka 180 stationer. Du kan också använda kortet på OKQ8, där rabatten är något lägre. *Jämfört med rekommenderat pris på bemannad station När du använder ditt Volvokort får du en del av rabatten direkt när du tankar. Resten av rabatten görs genom ett avdrag på din faktura. Se i tabellen hur stor rabatten blir beroende på var du tankar: Rabatter jämfört med rek. pris på bemannad station Drivmedel Vid pumpen På fakturan Summa rabatt Tanka Bensin/etanol 25 öre 8 öre 33 öre Tanka Diesel 25 öre 15 öre 40 öre OKQ8 bem. Bensin/etanol - 18 öre 18 öre OKQ8 bem. Diesel - 25 öre 25 öre OKQ8 obem. Bensin/etanol 15 öre 8 öre 23 öre OKQ8 obem. Diesel 15 öre 15 öre 30 öre Så här ordnar du MHF-rabatten 1. Du måste vara medlem i MHF eller MHF Support för att få del av rabatten. Det ordnar du snabbt här: 2. Skaffa ett Volvokort (utan kostnad). Ladda ner formuläret: 3. Fyll i alla uppgifter och skriv ut ansökan. 4. Skaffa en papperskopia på giltig ID-legitimation. 5. Lägg ansökan inklusive ID-kopian i ett kuvert och skicka till: Volvofinans Bank AB c/o Logica Svarspost Malmö Har du redan ett Volvokort? Fyll i formuläret på Efter kontroll av ditt medlemskap kopplas ditt Volvokort till MHF-rabatten. 12

15 MHF-kämpar som lämnat oss Fredag 2 november vigdes två verkliga MHF-are till den sista vilan. Sigge Åhman, 87 år, i Norrtälje kyrka och Stig Bylund, 80 år, i Viksängskyrkan i Västerås. Sigge Åhman. Stig Bylund. Tack, Sigge och Stig, för att jag fått ha förmånen att få samarbeta med er. Era insatser har varit ovärderliga för MHF region Mälardalen. John-Eric Ericsson CeDe Teknik El / Teleinstallationer Villa & Fastighet Service Stenkvista Bergshöjden Eskilstuna 13

16 Rädda regionen Under den rubriken fanns i förra numret av Ratta Ren ett upprop om ekonomiskt stöd till regionen. I slutet av november hade det kommit in drygt kronor på kontot. Den summan räcker för att täcka t ex de kostnader som vi får för regionårsmötet nästa år. Ett värdefullt och välkommet bidrag. Regionstyrelsen vill framföra ett stort tack till de givare som bidragit till att det kommit in drygt kronor. Men är det så att Du har glömt att sätta in en slant på kontot, så är det inte för sent. Plusgirokontot finns kvar och plusgirokontots nummer till MHF Mälardalen är Varje bidrag är välkommet oavsett när det kommer. Många bäckar små Reflektera På omslagsbilden, tagen av Ulf Hellgren, ser du någonting långt framför bilen. Det gäller att vara uppmärksam. På bilden här intill har bilen slagit på helljuset. Det är samma bild. Men nu ser du vad du inte såg på omslagsbilden. 150 meter framför bilen såg du där en person med refl exväst. Men här ser du också att det fi nns en person utan refl ex nästan 100 meter hitom personen med refl ex. Vägskylten står 40 meter framför bilen. Dags att refl ektera! Ett bra julklappstips fräscha refl exer! 14

17 VARNING FÖR SLITNA VINDRUTOR Slitna vindrutor är en glömd trafikfara! Läs rapporten på Sök R657. samhällsbyggnadsförvaltningen Skadad eller sliten vindruta? Byt eller laga för säkerhets skull. Välj alltid AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER Vi stöder MHF i deras arbete för en nykter trafi kmiljö Dalby Maskin AB Bergkrossprodukter Asfaltkross Betongkross Jord Box 6514, UPPSALA Vedyxatippen :an, Läby Mobiltfn Behöver Ni hjälp med Kontakta oss Grunden till allt Stenkyrka Garde TINGSTÄDE Mobil Erik Telefon

18 Du är viktig! Ingen accepterar att nära och kära dödas eller skadas i trafiken. Som medlem i MHF bidrar du till att nykterheten och säkerheten på våra vägar ökar. Ju fler medlemmar desto större blir möjligheterna att sänka dödstalet och minska antalet onyktra förare. Du är viktig för MHFs framtid i uppdraget att fråga personer i din omgivning om de också vill bli medlemmar i MHF eller MHF Support. Ställ frågan till alla du träffar! Argumenten att gå med i MHF är många både för individen och samhället. - Tillsammans räddar vi liv genom att arbeta för en rusfri trafik - Du är med och arbetar för alkolås i alla fordon - Genom MHF påverkar du politiker och rättsväsende Alla som är med i MHF och MHF Support får en rad förmåner. - Medlemstidningarna Ratta Ren / Trafiknykterhet.nu där du läser om regionala och lokala aktiviteter - Tidningen Kultrycket får du när du går med i MHF Camping Club - Tidningen Motorföraren fylld med intressant läsning - Förmånliga försäkringstjänster hos försäkringsbolaget SalusAnsvar - Juridisk och teknisk rådgivning - Rabatter på resor, hotell, restauranger mm - Regionala/ lokala avtals rabatter Fler MHFare - en garant för nyktrare och säkrare trafik. Värva nu nya medlemmar betalar 195 kr för sitt första medlemsår! MHF Camping Club 75 kr, MHF Ungdom 100 kr. Alla lokalavdelningar som under 2012 ökar sitt medlemsantal får en premie på 500 kronor! Fyll i talongen eller gå in på och anmäl nya medlemmar. Namn:... Som medlem i MHF förbinder jag mig inte förtära starkare drycker än 2,25% volymprocent alkohol eller någon annan typ av drog. Personnr:... MHF Adress:... MHF Camping Club Postnr:... MHF Support Ort:... MHF Camping Club Support Telefon:... MHF Ungdom E-post:... Talongen skickas till: MHF region Mälardalen, Smedjegatan 21, Eskilstuna Värvad av: Datum:... Medlemsnr:... 16

19 Tyck till om Ratta Ren Nu vill redaktionskommittén att just du talar om hur du vill ha tidningen. För att göra tidningen bättre behöver vi ha dina synpunkter. Vad saknar Du? Vad läser Du i Ratta Ren? Behövs tidningen? Vad är bra? Vad bör det vara mera av? Ratta Ren Vad läser Du inte? Vad bör minskas eller tas bort? Vi vill att du skriver ner vad du tycker och skickar synpunkterna till: John- Eric Ericsson, Radhusvägen 17, Upplands Väsby eller e-post: Du kan också ringa till John-Eric, Sverigelotter lottas ut bland alla som lämnar synpunkter om tidningen. Sillsexa i Norrotens Hembygdsgård Lördagen den 29 september inbjöd MHF Flen-Malmköping till en sillsexa tillsammans med MHF Camping club. Ett 25-tal MHF:are med be kanta hade letat sig ut till den trevliga hembygdsgården mitt i Sörmland strax utanför Flen. Vi möttes av ett fint uppdukat bord prydd av höstlöv och ljus. Maten bestod av sill och potatis samt en ljuvlig god Janssons frestelse. Vi bjöds på musikunderhåll ning av trubaduren Con ny Andersson från Stig tomta. Han spelade och sjöng till gitarr och keybord po pulära musikpärlor med sin fina röst. Allsång sjöngs och Anna Karin Karlsson sjöng solo. Efter en stunds musikalisk underhållning bjöd ordförande Bernt Mählkvist till bords. Maten hade tillagats av damerna Gun Videfalk och Ann-Kristin Karlsson. Ett lot teri såldes under kvällen med fina vinster, och kvällen avslutades med en stunds ytterligare musikunderhållning. Text: Göran Gillerstrand Bilverksta n Spångatan 1, SALA Allt inom Bilrep

20 18 Så tokigt det kan bli!

21 Därför ska du vara med i MHF! Här listas ett antal ar gument varför medlemskapet är viktigt. IngaSara Cardell, regionordf. i MHF region XYZ, skriver följande: Några argument för att värva nya medlemmar Alla våra regioner har liknan de problem när det gäller medlemsvärvning. Men kanske kan vi försöka ta till oss något av andras försök? Här kommer några argument för att bli medlem: Vi räddar liv genom att arbeta på bred front mot rattfylleri, oberoende om berusningen beror på alkohol, droger eller mediciner. Stöd det arbetet med ditt medlemskap! MHF driver på alkolåsutvecklingen och har fortfarande ett mål kvar: alko - lås i alla nya bilar. Volvo har en modell som har ett förmonterat integrerat alkolås! Vissa bilskolor har dessa Volvon! Här har vi ett exempel på att vår insats ger resultat. MHF och MHF Ungdom försöker på många sätt att påverka unga till en nykter trafik. Varje satsad krona i förebyggande syfte är värd mycket i vårt samhälle och därför är också varje insats i förebyggande syfte oerhört värdefull! Du kan också medverka vid något tillfälle. Med en nykter trafik undviks många livslånga lidanden och vi får alla ett tryggare samhälle. Nollvisionen finns fortfarande och skall arbetas med: att ha en vision kräver också ansvar för små viktiga steg mot visionens förverkligande. Dina händer och fötter behövs! Vi behöver tala med politiker vid alla tänkbara tillfällen, inte bara när det är valår. Leta rätt på den du röstar på och visa din övertygelse att tillsammans kan vi påverka, var och en på sitt sätt. MHF gör stora insatser inom rättsväsendet: det genomförs ständigt små, men viktiga kontroller över hur t. ex. rattfylleri döms i olika instanser. En tydligare likhet inför lagen är väsentlig. Bara genom att du visar ditt stöd med ett medlemskap stärker du MHF:s insatser. Som bilägare behöver vi ibland stöd gentemot verkstäder och försäljare när det blir knepiga frågor om reparationer och köp av våra fordon. MHF har möjlighet att stötta oss genom långvarigt engagemang i bl. a. ARN, Allmänna Reklamations Nämnden. Vi behöver fler händer och fötter i all vår verksamhet. Självklart behövs också nya ögon ibland och med ett öppet sinne för detta så kan vi utvecklas till en mer verklighetsanpassad organisation. Nya kvastar sopar bättre, men de gamla vet var dammet samlas. Det är viktigt att alla får känna delaktighet och att vi lär av tidigare genomförda arrangemang. Dagens samhälle kräver engagemang på många olika nivåer. Familjelivet ser lite annorlunda ut idag när teknik har så stor plats i vardagen. Många barn har ett späckat schema även utanför skolan och många gånger kräver det en massiv insats av föräldrar. Det kan upplevas som omöjligt att trycka in Med kärlek och värme i ditt hjärta kommer du långt Med hat och bråk sitter du snart i ett hörn som känns trångt. Tänkvärda ord insända av en MHF-are, som vill vara anonym. ytterligare en aktivitet, ett engagemang till i familjelivet. MHF bör hitta en gyllene medelväg: kan ske kan vi erbjuda något avlastande men ändå i vår anda av synliggörande av inställning hos de deltagandena. Här har jag samlat några ar gument från de möten region ordförandena har två gån ger om året. Du som har flera argument kan väl för medla dem till redaktören eller till mig så räknar vi upp dem i nästa nummer! IngaSara Cardell Gredelby El Gredelbyvägen 14A, KNIVSTA tel

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/13 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att åka med slitna stötdämpare. Risken för vatten planing

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/13 Härligt! Det är vår säger Maya Eriksson från Morkarla. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Drogfri trafikmiljö en självklarhet för oss! City Trafikskola Biskopsgatan 1, Västerås 021-18 73 00 Enköpings

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are Ratta Ren region mälardalen nr 1/11 Opinionsbildare i tiden I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Opel Insignia Sport Tourer 4x4 160hk diesel Just Nu 266

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10 Ratta Ren region mälardalen nr 1/10 OBS! Bilden är arrangerad och skotern står stilla. Vid färd skall barn ej sitta framför föraren p. g. a. skaderisk. Hjälm bör användas. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren Ratta Ren region mälardalen nr 3/12 region mälardalen nr 3/12 Det är trevligt att ha roligt! Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Fjärdhundra S.Ö.K Karlssons Bilservice

Läs mer

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15 Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Vi gör skillnad! Alkobommar

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Välkommen till trafikskolorna i Stockholm som stöder MHF och MHF-Ungdom för en drogfri trafikmiljö Bromma

Läs mer

Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 Gamla brev berättar Stig tog över i Sala Göran Sydhage ny VD för MHF Ungdomar i MHF-U och elbilar från USA Korsord Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan 21 632 20 Eskilstuna

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/12 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund Våra profilområden är alkohol och andra droger, miljö, hälsa, livsfrågor,

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF Mars 2006 Nr 2 Årgång 9 Ansvar Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF REDAKTÖREN HAR ORDET Du spelar roll Tjejgänget kallar en av tjejerna i

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År NR 4 2012 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE God Jul & Gott Nytt År KRIS firade 15 år! Stefan Björklund i stor intervju Unga KRIS Årets guldkorn VÄGEN UT INNEHÅLL Vägen UT ISSN

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök?

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vill du bli medlem i Fontänhuset Eksjö? Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vad är ett Fontänhus? Det är ett klubbhus, som är till för att hjälpa människor

Läs mer

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN RTP-S FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN NR 1 2007 Färdtjänst en ständig huvudvärk sid 9 Whiplashkommissionens rapport kritiseras sid 11 Över alla hinder sid 14 2 RTP-S Aktuellt

Läs mer

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA I DETTA NUMMER AV GULDKLIMPEN Annons Plattis 2 I detta nummer. Annons Motor Action AB 3 Ordförande har Ordet 4-5 Redaktionsrådet 6 Hela Styrelsen 7 Distriktsombuden 8-15 Stockholms Wingar har sorg 16 Annons

Läs mer

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP-S Nr 3. 2009 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP 184x66.pdf 1 2009-04-21 19:17:05 C M Y CM MY CY CMY K Under hösten

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Första fasta jobbet för Eva, 45

Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Första fasta jobbet för Eva, 45 4 juni 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Första fasta jobbet för Eva, 45 Sid 5 Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Sid 3 OPINION Enade

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 2 / 2 0 11 NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT Teckenförklaring -1-0 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare. Vi landsvägskör Renaults elbil

Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare. Vi landsvägskör Renaults elbil En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 6 SEPtember 2014 Årg 87 Årets Tylösand: Nollvisionen blir grönare HUR LÅNGT KOMMER ETT SLADDBARN? Vi landsvägskör Renaults elbil www.volkswagen.se

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

Att bli en i gänget!

Att bli en i gänget! Nr. 4 dec 2013 Att bli en i gänget! värsta (scout) språket Att bli scout i vuxen ålder nsf redo för förändring FM 2013 En tidning från Nykterhetsrörelsens Scoutförbund R e D A K t Ö R e n H A R O R D e

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 43 Nr 4 2014

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 43 Nr 4 2014 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 43 Nr 4 2014 Detta händer i avdelningen September November Tors 4 Medlemsmöte/politikermöte Tors 20 Medlemsmöte/ Motionsverkstad Tord 18 Manusstopp

Läs mer