MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 4/12 Dags att reflektera. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 Vill du bli min Skyddsängel? Ge de övergivna barnen ett hem, en familj och en framtid. Att förlora sina föräldrar är nog den värsta tragedi ett barn kan råka ut för. Samtidigt blir det ibland även en rent praktisk kris: var ska jag bo? hur får jag mat? vem bryr sig om mig? Läkarmissionen har arbetat med att hjälpa utsatta barn runt om i världen i över femtio år. Vi har kommit till insikt om att det bästa för ett barn som har blivit föräldralöst, är att få växa upp i en vanlig familj. Som faktiskt kan se ut nästan hur som helst, bara barnet får uppleva kärlek och trygghet där. Vi har varit med och startat ett helt nytt sätt att hjälpa utsatta barn i Sydafrika. Resultaten är så fantastiskt Därför frågar vi dig: Vill du bli en Skyddsängel för övergivna och föräldralösa barn? Då är du med och stöttar hela resan från kris tills barnen har fått en ny familj. Kan det bli mer meningsfullt än så? Tack för din insats. Läs mer på Sätt in din gåva på Skriv skyddsängel på talongen. Eller SMS:a ÄNGEL100 till så skänker du 100 kronor. barnen i Sydafrika.

3 Ratta Ren Ordföranden har ordet Mälardalen Ansvarig utgivare Stig Sagnered Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan Eskilstuna Tel Fax Mob E-post: Redaktör John-Eric Ericsson Radhusvägen Upplands Väsby. Tel Redaktions råd Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Mob Lena Larsson Nybodavägen Järfälla Tel Ulla och Lennart Stenberg Frejgatan 9D, Kungsör Tel Marie Andersson, adress se ovan, regionkontoret Utgivningsplan 2013 Nr Utg.dag Manusstopp 1 omkr. 15 mars 1 febr. Annonser MHF Box 16, Partille Tel Hej, trogna medlemmar! När vi nu fått den första halkan så ber jag er att ta det lite försiktigare i trafiken. Åk några minuter tidigare till jobbet eller vart ni ska så att ni undviker onödiga stress moment. Jag hoppas vi träffas den 19 januari vid vårupptakten. Då ska vi diskutera regionens ekonomi för år Kom till Eskilstuna med ett gott humör så att vi kan diskutera och fatta bra beslut för regionens bästa blir ett jobbigt år ef tersom budget för 2011 övertrasserades med 175 tkr. Därför har vi fått vara mycket spar samma efter regionårsmötet i Sollentuna. Alla protokoll finns för påseende vid vår upp takten i Eskilstuna. Tyvärr är protokollen för 2011 inte justerade. Nu hoppas jag att vi kan tänka framåt och förbereda oss för nya projekt år Väl mött 19 januari på kontoret i Eskilstuna. En God Jul och Ett Gott Nytt År tillönskas er. Stig Sagnered, ordf. Nu tar någon annan över Stort TACK till er ALLA ute i landet, för alla trevliga mail, brev och telefonsamtal under tiden jag varit ansvarig för MHF Materiallager. Med Vänliga Hälsningar Marie Andersson MHF Region Mälardalen Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För insänt ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Omslagsbild Reflektera. Foto: UlfH 1

4 Sensommarträff på Skillingegården fick deltagarna information om hjärt- och lungräddning av civilförsvaret. Ett studiebesök som uppskattades myc ket var ett besök hos Stig Fransson, kungsörsbo och en entusiastisk samlare av gamla bilar. Flera av besökarna blev lyriska när de såg dessa gamla vackra ekipage. Det var 13 husvagnar och 25 personer som träffades det här veckoslutet. De kom resande från olika delar runt Mälaren och Hjälmaren samt Öljaren. Alla tyckte det var roligt att kunna träffas i Kungsör. Ett farväl till sommaren Text och bild: Ulla Stenberg MHF:s Campingklubb träffades någ ra sensommardagar på den vackert belägna Skillingegården i den in nersta delen av Mälaren som heter Galten. Gården ägs av IOGT-NTO. Värdar för träffen var ordföranden i IOGT-NTO Kungsör, Inge mar Wolmsten och hans fru Ulla. Ingemar är också Gemytligt i solen. medlem i MHF:s campingklubb. Vädret denna helg var som hela sommaren 2012 sol, vind och vatten. På lördagen kom det en åskskur som en blixt från en klar him mel, regnet bara vräkte ner, efter en stund var det åter igen vackert väder. Förutom en trevlig samvaro i goda vänners sällskap, Vi kan väl städa lite! Heilborns Advokatbyrå Värdparet Ulla och Ingemar Wolmsten. Brunnsgatan 5, Nyköping Tel

5 Automatiskt halkskydd för fotgängare får skyltpengar Ett halkskydd på skorna som bara fälls ut när det finns risk för hal ka skulle spara många brut na ben. Kanske är det inte heller så omöjligt som det låter. Nu ger Skyltfonden stöd till arbete med att ta fram ett sådant halkskydd. Projektet Twicegrip avtagbart halkskydd för au tomatiskt grepp på alla un derlag är ett av 15 projekt som Trafikverket har valt ut att dela på 4,4 miljoner kronor ur Skyltfonden. An dra exempel på projekt hand lar om trötthet i trafik, lagom fart samt om snabb och rätt vård vid motorcykelolyckor. Skyltfonden kompletterar traditionella forskningsfonder och ger möjlighet att ut veckla små och medelstora trafiksäkerhetsprojekt som också kan bidra till att fär re skadas och dödas på vä garna, säger trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall. Pengarna i Skyltfonden kom mer från den avgift som den som vill ha en per sonlig registreringsskylt på sitt fordon betalar. En personlig skylt kostar kronor varav kr avsätts till Skyltfonden. Fonden ska användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet som snabbt kommer trafikanterna till nytta. Trafikverket delar ut medel ur fon den två gånger per år. (Texten hämtad från Ratta Ren XYZ). Spanjor besökte MHF-styrelsemöte Bo Hultgran besöker sin gamla hembygd Upplands Väsby då och då. Han bor i Spanien se dan många år tillbaka. Men sitt medlemskap i MHF har han behållit. När styrelsen för MHF Upplands Väsby hade sitt se naste styrelsemöte fick vi besök av Bo, som kom för att hämta sin 50-årsnål. (Men det var inte enbart där för han besökte Upplands Väsby). Bo gav oss en mycket trevlig skildring av hur det var att bo i Spanien. Han var stolt över sin nål och glad för att han hade tillfälle att personligen hämta den. Det finns allt så trogna och engagerade MHF-are även bland spanska medborgare. Jag besöker er gärna igen säger Bo på bilden till ordföranden Rolf Bromme och styrelsen hälsar honom välkommen åter. Text: John-Eric Ericsson Bild: Nils-Olov Norberg Ingen ska dö av rattfylleri För din egen skull: Använd halkskydd i vinter! ISINTGÅ är jamska och betyder Jag ids inte gå. SANGJUTGODS KOPPAR- och ALUMINIUMLEGERINGAR Specialitet: Aluminiumbrons Box 86, ARBOGA Tel Fax Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Järntorget 2, Fagersta Tel

6 Trafiknykterhetens dag i Järfälla När vi fick veta att man flyttat Trafiknykterhetens dag från höst till vår ansökte vi ge nast om att få stå utanför Jakobsbergs centrum med vårt bord innehållande broschyrer, reflexer och annat MHF-material. Vi såg framför oss en skön dag i vårsolens glans där vi skul le möta folket och prata om nykter trafik och MHF:s viktiga arbete. Nu blev det inte så. Regnet hängde i luften och redan när vi åkte ner till centrum kom det några stänk på bilrutan. Då hade vi redan bestämt oss: det skulle inte bli någon uteverksamhet, utan vi var tacksamma över löftet om att få stå utan för Systembolaget inne i Jakobsbergs centrum. Finns det en mötesplats i Jär fälla som de allra flesta kän ner till så är det Systembo laget och där stod vi nu, fem MHF-are som stundtals utökades med någon från kommunen och stundtals utökades med någon från PRO. Inte många som vi pratade med kände till att dagen idag var Trafiknykterhetens dag. Däremot visst en hel del om att det var Europadagen, det hade man hört om på radio. Men desto vik tigare var det då att få i gång samtal om denna MHF-dag som är minst lika viktig som någon annan dag. De flesta vi pratade med sa också att de aldrig skulle kun na tänka sig att köra bil onyk ter och det låter ju bra. Men även denna vecka hade po lisen redan på måndagen gri pit två rattfyllerister, så nog finns de efter våra vägar. Min reflektion blir då: hur många kör rattonyktra som inte polisen griper? Hur många totalt är det som kör efter hela Sveriges vä gar med alkohol i kroppen? Och när kommer jag att möta en sådan bilförare? Trafiknykterhetens dag be höver mera uppmärksamhet. Folket behöver mera information om vad onykt ra bilförare kan ställa till med och hur många det egent ligen är. Vi behöver få veta hur lätt vem som helst ute i trafiken kan möta en så dan bilförare och vad vi alla kan bidra med för att slip pa möta den som kör med alkohol i kroppen. Lena Larsson MHF Järfälla-Upplands Bro- Ekerö Hjälmunge Åkeri AB Allt inom Grustransporter, Plogning och Sandning. Hjälmunge 217 SKÄRPLINGE Tel

7 Brandsäker kunskap På hittar du information, utbildning, litteratur och rådgivning. Stenskott? Laga Ditt stenskott från 0:- till 200:- beroende på försäkringsbolag Boka tid på eller på 5

8 MHF:s lotteri ger dig en chans på tusen att vinna En lott i En Chans på Tusen kostar 300 eller 900 kr. Till varje dragning säljs lotter. Med en lott har du alltså exakt en chans på tusen att vinna. Vinsten är 500 gånger ditt satsade belopp. Du kan välja att prenumerera på lotter. Då betalar du en mindre summa månadsvis istället för hela beloppet vid ett tillfälle. Dragningarna sker en gång i kvartalet. Vinsten är skattefri. Köp lotter! Tel (vard. 9-11, 13-16) I En Chans på Tusen är alla vinnare - allt överskott går till arbetet för säker trafik! 6

9 Ännu en onödig rattfylleriolycka! Tack, Göran Mats Sjöö i Garphyttan förlorade sin son Rickard i en rattfylleriolycka för pre cis ett år sedan. Idag äg nar han mycket tid åt att andra ska slippa uppleva samma trauma som han själv gått igenom. Kan jag rädda ett liv så har jag gjort mycket, sä ger Mats Sjöö till tidningen Motorföraren. Vi som har gått igenom en process av det här slaget kan hjälpa andra och dela med oss av våra erfarenheter. Det måste bli mer värme och kunskap som förmedlas till den som drabbas på nära håll av rattfylleri, sä ger Mats Sjöö. Sonen Rickard, 17, dog i en bilkrasch på väg hem från en fest hösten I hög hastighet förlorade den berusade föraren kontrollen över bilen och mejade ner ett räcke. Därefter rän de bilen in i ett träd och Ric kard dog. Föraren, med 1,23 promille i blodet, dömdes till 2,5 års fängelse. Den negativa ilska och ener gi jag känner för det som hänt försöker jag nu vän da till något positivt, sä ger Mats Sjöö. Det gör jag genom att en gagera mig i MADD MHF:s verksamhet för drab bade av rattfylleri. Mats Sjöö konstaterar att hans liv ser väldigt annorlunda ut efter olyckan den 2 oktober förra året. Om du ser att kompisen tän ker köra onykter så måste du ta saken i egna händer. Ta till alla medel: säg ifrån, stop pa föraren, vägra åka med, ta hjälp av andra. Du får riskera att kompisen blir förbannad. Hellre ett gräl än en begravning! Ohlsander s Rör Utför alla typer av rörarbeten Redaktionskommittén har bett läsarna att skicka in egna bi drag till tidningen. Gensvaret har varit dåligt, men nu har Göran Roos kom mit med ett inlägg som vi tacksamt tagit emot. Tack Gö ran, för ditt initiativ. Du får månadens ros. Nu kanske isen har brutits och fler hör av sig till redaktionen. Skrivelse till Ratta Ren nr MHF Region Mälardalen: Genmäle till John-Eric Ericssons artikel i nr 3/12 av Ratta Ren MHF Region Mälardalen John-Eric Ericsson tog inte upp att regionen hade ett underskott på c:a kr när han lämnade ordförandeskapet för re gionen. Ändå har medlemmarna i Stockholms län inte sett någon tillstymmelse till verk samhet. I artikeln tar han också upp att 2011 var ett katastrofalt år för regionens ekonomi. Jag har lyssnat med många medlemmar, som anser att det var det bästa som hänt MHF Region Mälardalen när Tommy Nilsson och Kjell-Åke Ellström våren 2011 kom på hur stort det verkliga underskottet för Regionen var. Det som gömts undan för medlemmarna vid regionårsmötena. Ett underskott som be ror på fasta kostnader, som semester och sparade över tidstimmar för den anställde. Det bästa för medlemmarna vore om John-Eric Ericsson talade om det ekonomiska läget när han kommer med tiggarhåven, samt be rättade om att Regionens pengar försvinner in i ett stort svart hål. Det har ju inte heller under tidigare år gått några pen gar till verksamhet i Stock holms län, eller några per sonella insatser, trots att med lemsavgifterna till regionen från medlemmarna från Stockholms län uppgår till kr och mer per år. Det blir många miljoner to talt under alla år. Ifall redaktionen väljer att inte publicera mitt gen mäle förbehåller jag mig rätten att vända mig till andra kanaler. Sollentuna Göran Roos, Sollentuna John-Eric Ericsson svarar: Jag avser inte att gå i sva romål på ovanstående in lägg. Jag tror nämligen inte att man löser problem ge nom att svara på insändare. Det gör man däremot ge nom att sätta sig ned och sak ligt resonera. Jag erbjöd mig att ställa upp en kväll för att tillsammans med re pre sentanter för några avdelningar i Stockholms län dis kutera regionens ekonomiska situation, med det hade man inget intresse av. I stället träffades man utan mitt deltagande. Därför kom mer styrelsen att kalla/in bjuda avdelningsordförandena till en vårupptakt för att få tillfälle att bland annat diskutera re gionens ekonomi och då får vi prata med varandra i stäl let för om varandra. Kallelse finns i denna tidning. För att spara portokostnader skickas inbjudan till vårupptakten inte ut per brev. Glöm ej att anmäla deltagande. John-Eric Ericsson 7

10 Förbundsårsmö Region Västs ordförande Sten Fahlén hälsar ombuden välkomna till Göteborg. MHF:s nollvision: Ingen ska dö av rattfylleri oktober genomfördes MHF:s förbundsårsmöte i Göteborg. Region Mä lardalen har rätt till sju om bud och ombuden, valda vid regionårsmötet, var Stig Sag nered, Ewa Nyberg, Ma rie Andersson, Sören Li dén, Lena Larsson, Gun- Lis Roos och John-Eric Erics son. Två medlemmar från regionen deltog som gäs ter, Ann-Marie Lundmark, Haninge och Lars- Erik Larsson, Järfälla. Det viktigaste övergripande beslutet tycker jag var be slutet att MHF ska driva en egen nollvision Ingen ska dö av rattfylleri. Den vi sionen ska vara riktlinjen för vårt arbete i MHF. Årsmötet innehöll eljest de vanliga punkterna, genomgång av det år som gått och planering inför det år som kommer. Ekonomin är för tillfället god men min skat antal medlemmar och sänkta bidrag är orosmoln. Årsmötet gästades av representanter för MA (Mo torförarnas Avholdsförbund), MHF Ungdom, IOGT-NTO, NBV och STR (Sveriges trafikskolors riksförbund). När det gäll de styrelseval så blev det omval. Det rullande systemet för val av valberedning innebär att region Mälardalen tappade sin representant i valbe redningen för nästa år. Vid årsmötet behandlades åtta motioner, varav fyra kom från vår region. En motion av dessa bifölls medan tre avslogs. Motion 1. Motionär: Järfälla Bro lokalavdelning: Delning av Region Mälardalen så att Stockholm Gotland blir en region och övriga VD Arne Winerdal redovisade sina första månader som VD och såg kommande möjligheter för MHF. 8

11 tet i Göteborg Förbundsordföranden Maria Bergström, mötesordförandena Elver Jonsson och Anders Castberger verkar trivas. län en region. Motionen be handlades även på vårt re gionårsmöte, där endast mo tionären yrkade bifall. Re gionårsmötet avstyrkte mo tionen och förbundsårsmötet beslöt enhälligt att avslå den. Motion 2. Motionär: John- Eric Ericsson: Förbundet bör använda Ratta Ren för in formation till medlemmar och avdelningar. Motionen bifölls. Motion 3. Motionär: John- Eric Ericsson: Ett förändrat sätt att beräkna projektbidrag till regionerna. Motionen avslogs men reservationer lämnades för bifall. Motion 4. Motionär: Lars- Erik Larsson: Anställd per sonal skall inte kunna väl jas som ombud till förbunds- och regionårsmöten. Motionen avslogs. Utförligare referat från årsmötet kommer i Motorföraren. Text: John-Eric Ericsson Bild: Helena Gottberg Vårt ombud Gun-Lis Roos tog alla tillfällen i akt för att plädera för motionen att dela region Mälardalen. Ingen ska dö av rattfylleri Box 183, SÖDERTÄLJE 9

12 Pressmeddelande: Ingen ska dö av rattfylleri MHF har beslutat att driva en egen nollvision i trafiken: Ingen ska dö av rattfylleri. Det här handlar inte bara om teknik och siffror. Nu sät ter vi människan i fokus, säger MHF:s ordförande Ma ria Bergström efter beslutet om en egen nollvision, som antogs i förbundets årsmötet i Göteborg nyligen. Ingen ska behöva uppleva det bottenlösa trauma, som så många anhöriga till rattfylleridöda ständigt utsätts för. Att dö i en rattfylleriolycka är fullständigt onödigt, kom plett meningslöst och väldigt trist. Det var i MHF:s kända Tylösandsseminarium som Claes Tingvall från Trafikverket först myntade begreppet nollvision. Det skedde 1995 och sedan dess har både Sverige, EU, FN och stora delar av USA ställt sig bakom Vision Zero i trafiken. Även om vi aldrig kommer ned till noll döda på grund av rattfylleri så är det självklart att sätta det målet. 70 döda i år är 70 för många, konstaterar Maria Bergström på MHF. Beslutet om MHF:s nya nollvision Ingen ska dö av rattfylleri innebär ett tydligare fokus på människan som kommer i kläm när någon slarvar med alkohol bakom ratten. Vi är föregångare när det gäller alkolåsutvecklingen. Vi har kämpat för att polisen ska kunna göra promillekon troller längs vägarna. Men genom att sätta människan i centrum blir det en varmare ton i alla våra opinionsin satser, säger Maria Bergström. MHF värnar inte bara sina egna medlemmar. Vi står upp med en enad röst för varje människa i vårt land. Vi önskar alla ett gott liv utan att alkohol får chansen att förmörka tillvaron. Ingen ska behöva dö eller skadas på grund av rattfylleri! MHF har genom åren haft stort inflytande på trafiklagstiftningen i Sverige sänktes promillegränsen till 0,5 och 1989 till 0,2 promille. Vi har också varit med och drivit fram den nya alkolåslagen, som infördes i januari i år. Tusentals rattfyllerister måste nu köra helnyktert med alkolås för att få köra bil igen. Den nya visionen Ingen ska dö av rattfylleri kommer nu att lanseras brett inom MHF men också ut till den svenska allmänheten. Vi vet att svenska folket enhälligt ställer sig bakom vårt krav på en helnykter trafik. Genom att formulera den här nollvisionen hoppas vi att ännu fler ska ge oss i MHF ett aktivt stöd i vår kamp, säger Maria Bergström. För ytterligare information kontakta Arne Winerdal, MHF, tel , 10

13 Ny medlemsförmån: Bäst rabatt på drivmedel! Apropå höga bensinpriser Nu ska vi värva nya med lemmar till MHF! Här får du ett bra argument. MHF:s nya avtal med Tanka-kedjan innebär fantastiskt fina rabatter på drivmedel: Det blir 33 öre billigare per liter bensin/etanol* Det blir 40 öre billigare per liter diesel* *Jämfört med rekommenderat pris på bemannad station. Rabatten gäller på Tankastationer (www.tanka.se), Då som i allmänhet finns i anslutning till Volvohandlarna totalt cirka 180 stationer. Hittar man ingen Tankastation går det också bra med OKQ8, men där är rabatten dock lägre. När du använder Volvokortet får du en del av rabatten direkt när du tankar. Re sterande del av rabatten görs genom ett avdrag på din faktura. Så här mycket rabatt får du direkt vid pumpen respektive fakturan beroende på var du tankar: Teckningen är från år Även då tyckte man att bensinpriserna var höga. Men vid MHF:s förbundsårsmöte nyligen fick vi det glada beskedet att som MHF-are kommer vi att få höjda bensinrabatter. och nu Rabatter jämfört med rekommenderat pris på bemannad station Fredrik & Linda Mer information kommer. 11

14 NYHET! Rabatt på drivmedel Bara för MHF-medlemmar! MHFs nya avtal med Tanka ger fantastiskt fina rabatter på drivmedel: 33 öre billigare per liter bensin/etanol * 40 öre billigare per liter diesel * Rabatten gäller på Tankastationer (www.tanka.se) som i allmänhet finns i anslutning till Volvohandlarna - totalt cirka 180 stationer. Du kan också använda kortet på OKQ8, där rabatten är något lägre. *Jämfört med rekommenderat pris på bemannad station När du använder ditt Volvokort får du en del av rabatten direkt när du tankar. Resten av rabatten görs genom ett avdrag på din faktura. Se i tabellen hur stor rabatten blir beroende på var du tankar: Rabatter jämfört med rek. pris på bemannad station Drivmedel Vid pumpen På fakturan Summa rabatt Tanka Bensin/etanol 25 öre 8 öre 33 öre Tanka Diesel 25 öre 15 öre 40 öre OKQ8 bem. Bensin/etanol - 18 öre 18 öre OKQ8 bem. Diesel - 25 öre 25 öre OKQ8 obem. Bensin/etanol 15 öre 8 öre 23 öre OKQ8 obem. Diesel 15 öre 15 öre 30 öre Så här ordnar du MHF-rabatten 1. Du måste vara medlem i MHF eller MHF Support för att få del av rabatten. Det ordnar du snabbt här: 2. Skaffa ett Volvokort (utan kostnad). Ladda ner formuläret: 3. Fyll i alla uppgifter och skriv ut ansökan. 4. Skaffa en papperskopia på giltig ID-legitimation. 5. Lägg ansökan inklusive ID-kopian i ett kuvert och skicka till: Volvofinans Bank AB c/o Logica Svarspost Malmö Har du redan ett Volvokort? Fyll i formuläret på Efter kontroll av ditt medlemskap kopplas ditt Volvokort till MHF-rabatten. 12

15 MHF-kämpar som lämnat oss Fredag 2 november vigdes två verkliga MHF-are till den sista vilan. Sigge Åhman, 87 år, i Norrtälje kyrka och Stig Bylund, 80 år, i Viksängskyrkan i Västerås. Sigge Åhman. Stig Bylund. Tack, Sigge och Stig, för att jag fått ha förmånen att få samarbeta med er. Era insatser har varit ovärderliga för MHF region Mälardalen. John-Eric Ericsson CeDe Teknik El / Teleinstallationer Villa & Fastighet Service Stenkvista Bergshöjden Eskilstuna 13

16 Rädda regionen Under den rubriken fanns i förra numret av Ratta Ren ett upprop om ekonomiskt stöd till regionen. I slutet av november hade det kommit in drygt kronor på kontot. Den summan räcker för att täcka t ex de kostnader som vi får för regionårsmötet nästa år. Ett värdefullt och välkommet bidrag. Regionstyrelsen vill framföra ett stort tack till de givare som bidragit till att det kommit in drygt kronor. Men är det så att Du har glömt att sätta in en slant på kontot, så är det inte för sent. Plusgirokontot finns kvar och plusgirokontots nummer till MHF Mälardalen är Varje bidrag är välkommet oavsett när det kommer. Många bäckar små Reflektera På omslagsbilden, tagen av Ulf Hellgren, ser du någonting långt framför bilen. Det gäller att vara uppmärksam. På bilden här intill har bilen slagit på helljuset. Det är samma bild. Men nu ser du vad du inte såg på omslagsbilden. 150 meter framför bilen såg du där en person med refl exväst. Men här ser du också att det fi nns en person utan refl ex nästan 100 meter hitom personen med refl ex. Vägskylten står 40 meter framför bilen. Dags att refl ektera! Ett bra julklappstips fräscha refl exer! 14

17 VARNING FÖR SLITNA VINDRUTOR Slitna vindrutor är en glömd trafikfara! Läs rapporten på Sök R657. samhällsbyggnadsförvaltningen Skadad eller sliten vindruta? Byt eller laga för säkerhets skull. Välj alltid AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER Vi stöder MHF i deras arbete för en nykter trafi kmiljö Dalby Maskin AB Bergkrossprodukter Asfaltkross Betongkross Jord Box 6514, UPPSALA Vedyxatippen :an, Läby Mobiltfn Behöver Ni hjälp med Kontakta oss Grunden till allt Stenkyrka Garde TINGSTÄDE Mobil Erik Telefon

18 Du är viktig! Ingen accepterar att nära och kära dödas eller skadas i trafiken. Som medlem i MHF bidrar du till att nykterheten och säkerheten på våra vägar ökar. Ju fler medlemmar desto större blir möjligheterna att sänka dödstalet och minska antalet onyktra förare. Du är viktig för MHFs framtid i uppdraget att fråga personer i din omgivning om de också vill bli medlemmar i MHF eller MHF Support. Ställ frågan till alla du träffar! Argumenten att gå med i MHF är många både för individen och samhället. - Tillsammans räddar vi liv genom att arbeta för en rusfri trafik - Du är med och arbetar för alkolås i alla fordon - Genom MHF påverkar du politiker och rättsväsende Alla som är med i MHF och MHF Support får en rad förmåner. - Medlemstidningarna Ratta Ren / Trafiknykterhet.nu där du läser om regionala och lokala aktiviteter - Tidningen Kultrycket får du när du går med i MHF Camping Club - Tidningen Motorföraren fylld med intressant läsning - Förmånliga försäkringstjänster hos försäkringsbolaget SalusAnsvar - Juridisk och teknisk rådgivning - Rabatter på resor, hotell, restauranger mm - Regionala/ lokala avtals rabatter Fler MHFare - en garant för nyktrare och säkrare trafik. Värva nu nya medlemmar betalar 195 kr för sitt första medlemsår! MHF Camping Club 75 kr, MHF Ungdom 100 kr. Alla lokalavdelningar som under 2012 ökar sitt medlemsantal får en premie på 500 kronor! Fyll i talongen eller gå in på och anmäl nya medlemmar. Namn:... Som medlem i MHF förbinder jag mig inte förtära starkare drycker än 2,25% volymprocent alkohol eller någon annan typ av drog. Personnr:... MHF Adress:... MHF Camping Club Postnr:... MHF Support Ort:... MHF Camping Club Support Telefon:... MHF Ungdom E-post:... Talongen skickas till: MHF region Mälardalen, Smedjegatan 21, Eskilstuna Värvad av: Datum:... Medlemsnr:... 16

19 Tyck till om Ratta Ren Nu vill redaktionskommittén att just du talar om hur du vill ha tidningen. För att göra tidningen bättre behöver vi ha dina synpunkter. Vad saknar Du? Vad läser Du i Ratta Ren? Behövs tidningen? Vad är bra? Vad bör det vara mera av? Ratta Ren Vad läser Du inte? Vad bör minskas eller tas bort? Vi vill att du skriver ner vad du tycker och skickar synpunkterna till: John- Eric Ericsson, Radhusvägen 17, Upplands Väsby eller e-post: Du kan också ringa till John-Eric, Sverigelotter lottas ut bland alla som lämnar synpunkter om tidningen. Sillsexa i Norrotens Hembygdsgård Lördagen den 29 september inbjöd MHF Flen-Malmköping till en sillsexa tillsammans med MHF Camping club. Ett 25-tal MHF:are med be kanta hade letat sig ut till den trevliga hembygdsgården mitt i Sörmland strax utanför Flen. Vi möttes av ett fint uppdukat bord prydd av höstlöv och ljus. Maten bestod av sill och potatis samt en ljuvlig god Janssons frestelse. Vi bjöds på musikunderhåll ning av trubaduren Con ny Andersson från Stig tomta. Han spelade och sjöng till gitarr och keybord po pulära musikpärlor med sin fina röst. Allsång sjöngs och Anna Karin Karlsson sjöng solo. Efter en stunds musikalisk underhållning bjöd ordförande Bernt Mählkvist till bords. Maten hade tillagats av damerna Gun Videfalk och Ann-Kristin Karlsson. Ett lot teri såldes under kvällen med fina vinster, och kvällen avslutades med en stunds ytterligare musikunderhållning. Text: Göran Gillerstrand Bilverksta n Spångatan 1, SALA Allt inom Bilrep

20 18 Så tokigt det kan bli!

21 Därför ska du vara med i MHF! Här listas ett antal ar gument varför medlemskapet är viktigt. IngaSara Cardell, regionordf. i MHF region XYZ, skriver följande: Några argument för att värva nya medlemmar Alla våra regioner har liknan de problem när det gäller medlemsvärvning. Men kanske kan vi försöka ta till oss något av andras försök? Här kommer några argument för att bli medlem: Vi räddar liv genom att arbeta på bred front mot rattfylleri, oberoende om berusningen beror på alkohol, droger eller mediciner. Stöd det arbetet med ditt medlemskap! MHF driver på alkolåsutvecklingen och har fortfarande ett mål kvar: alko - lås i alla nya bilar. Volvo har en modell som har ett förmonterat integrerat alkolås! Vissa bilskolor har dessa Volvon! Här har vi ett exempel på att vår insats ger resultat. MHF och MHF Ungdom försöker på många sätt att påverka unga till en nykter trafik. Varje satsad krona i förebyggande syfte är värd mycket i vårt samhälle och därför är också varje insats i förebyggande syfte oerhört värdefull! Du kan också medverka vid något tillfälle. Med en nykter trafik undviks många livslånga lidanden och vi får alla ett tryggare samhälle. Nollvisionen finns fortfarande och skall arbetas med: att ha en vision kräver också ansvar för små viktiga steg mot visionens förverkligande. Dina händer och fötter behövs! Vi behöver tala med politiker vid alla tänkbara tillfällen, inte bara när det är valår. Leta rätt på den du röstar på och visa din övertygelse att tillsammans kan vi påverka, var och en på sitt sätt. MHF gör stora insatser inom rättsväsendet: det genomförs ständigt små, men viktiga kontroller över hur t. ex. rattfylleri döms i olika instanser. En tydligare likhet inför lagen är väsentlig. Bara genom att du visar ditt stöd med ett medlemskap stärker du MHF:s insatser. Som bilägare behöver vi ibland stöd gentemot verkstäder och försäljare när det blir knepiga frågor om reparationer och köp av våra fordon. MHF har möjlighet att stötta oss genom långvarigt engagemang i bl. a. ARN, Allmänna Reklamations Nämnden. Vi behöver fler händer och fötter i all vår verksamhet. Självklart behövs också nya ögon ibland och med ett öppet sinne för detta så kan vi utvecklas till en mer verklighetsanpassad organisation. Nya kvastar sopar bättre, men de gamla vet var dammet samlas. Det är viktigt att alla får känna delaktighet och att vi lär av tidigare genomförda arrangemang. Dagens samhälle kräver engagemang på många olika nivåer. Familjelivet ser lite annorlunda ut idag när teknik har så stor plats i vardagen. Många barn har ett späckat schema även utanför skolan och många gånger kräver det en massiv insats av föräldrar. Det kan upplevas som omöjligt att trycka in Med kärlek och värme i ditt hjärta kommer du långt Med hat och bråk sitter du snart i ett hörn som känns trångt. Tänkvärda ord insända av en MHF-are, som vill vara anonym. ytterligare en aktivitet, ett engagemang till i familjelivet. MHF bör hitta en gyllene medelväg: kan ske kan vi erbjuda något avlastande men ändå i vår anda av synliggörande av inställning hos de deltagandena. Här har jag samlat några ar gument från de möten region ordförandena har två gån ger om året. Du som har flera argument kan väl för medla dem till redaktören eller till mig så räknar vi upp dem i nästa nummer! IngaSara Cardell Gredelby El Gredelbyvägen 14A, KNIVSTA tel

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare i Jönköpings län Från diskussion till handling De fem stegen 1 Steg 1 - Diskussion Vilka känslor väckte filmen? - Diskutera filmens innehåll -

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken

ALKOHOL OCH TRAFIK. Alkohol är största faran i trafiken ALKOHOL OCH TRAFIK Jag skulle aldrig sätta mig full bakom ratten om jag vore nykter. Denna nonsensreplik innehåller en djup sanning. Rattfylleri orsakar tragedier helt i onödan. Omdömet kan svika när föraren

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT Välkomna till Inspirationshelg 15-16 mars 2014 för äventyrare, utmanare, roverscouter och ledare (tidigare kallats Tinget). Platsen för helgen är Ansgarsgården utanför Flen.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009 Stockholm 009-07-07 KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 009 Stockholms Simförbund kallar härmed sina medlemmar till extra årsmöte fredagen den augusti 009, klockan 9.00. Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna.

Läs mer

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se Äventyrsläger 2015 www.aventyrslager.se Vår filosofi är: Att allting är möjligt på varje deltagares sätt. Att vi vågar prova tillsammans. Att ha tid. Välkomna till våra roliga äventyrsläger! Som vanligt

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

IOGT-NTO:s ALKOHOL- RÅDGIVNING

IOGT-NTO:s ALKOHOL- RÅDGIVNING IOGT-NTO:s ALKOHOL- RÅDGIVNING Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer