Konstruera en eldriven snöskoter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstruera en eldriven snöskoter"

Transkript

1 Konstruera en eldriven snöskoter Författare: Martin Olofsson Handledare:Håkan Joëlson 1

2 Förord Jag vill tacka min mentor Håkan Joëlson för hans vägledning och engagemang genom kursen och de personer som har varit inblandad i kursmaterialet. Även ett tack till Eirik Pedersen som hjälpt till vid granskning av de inlämnade uppgifterna. Jag tackar alla de personer som gjort denna intressanta och lärorika kurs möjlig. 2

3 Sammanfattning Rapporten går ytligt igenom ämnena av framtagning av ett koncept för en elektrisk snöskoter, utifrån en kravspecifikation. Rapporten handlar huvudsakligen om prestandan och hur det fungerar att ha eldrift. Prestandan för skotern räknas fram utifrån batteriets kapacitet som har blir vald mellan tre olika batterityper. Konceptet redovisas i form av diagram, tabell och en 3D visualisering. Förslag på förbättringar av konceptet och vad som bör tänkas på vid utformning av en elektrisk driven snöskoter tas upp i slutet av rapporten. Konceptet är av märket Ski-doo och har namnet ES-30. Skotern har endast 30 hästkrafter men den höga verkningsgrad eldriften gör att den omsätter energin effektivt så att den kan uppnå en hastighet av 70km/h på fyra sekunder. Skotern väger och har en storlek som är detsamma med en konventionell men priset för en eldriven är ungefär tre gånger dyrare. Dessutom kan skotern bara köras i nästan e 3

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och mål Begränsnignar Metod Teori Electricitet som drivmedel Batterier Bly-syrabatteri NiMH-batteri Li-jonbatteri Jämförelse av statestik... Error! Bookmark not defined BMS Använding av bränslecell Återanvända rörelseenergin Metod Elskotrar kan bli verklighet Kravspecifikation Val av drivmedel Prestanda Räkna på prestanda Välja effekten på batteripaketet Den valda prestandan Sammanfattning av prestandan Designen Skyddslucka Inget behov av ventiler på huven Kylsystemet Kostnad Diskussion Resultat

5 6 Källförteckning Inledning 1.1 Syfte och mål Detta är slutuppgiften för kursen Elbilar och andra miljöfordon som hålls på distans ifrån Umeå Universitet under sommaren Meningen med fördjupningen är att arbeta med ett område som har med miljövänliga fordon att göra och som inkluderar ett intresse för den studerande. Jag läser till ingenjör inom produktveckling och vill kombinera denna kurs med min utbildning. Att designa en snöskoter med miljövänligt drift tycker jag låter spännande. Mitt mål är att teoretiskt skapa en sportvariant av en snöskoter med eldrift som har ett konkurrenskraftigt pris och en prestanda likvärdig med en konventionell. Dessutom ska möjligheten över att tillverka sin egen energi till snöskotern ses över. Om det finns problem som gör att eldrift för snöskotrar orimligt att förverkliga, vilka är då problemen? Kan dessa hinder lösas på något sätt? Hur populär kommer detta koncept bli på marknaden? Är det dessutom ekonomiskt att producera sin egen el till snöskotern? 1.2 Begränsningar Rapporten kommer innehålla information om hur skotern konstrueras utifrån en kravspecifikation. Lösningsförslaget kommer sedan diskuteras om eventuella förbättringar. Det kommer att finnas många områden som är möjligt att fördjupa inom, men denna rapport kommer bara bli grundlig. Utöver detta kommer även ett lösningsförslag i form av ett koncept presenteras. Den kommer även att visualiseras, pågrund av intresse och ambition. 1.3 Metod Utifrån en kravspecifikation kommer ett batterityp väljas. Sedan kommer beräkningar ske för att uppskatta prestandan och priset för skotern med det valda batteriet. Därefter kommer förslag läggas fram för hur man ska utveckla konceptet mot en möjlig förveckling. Alla frågor som ställs upp i kravspecifikationen kommer bearbetas i rapporten. Mycket fakta ifrån kursen kommer att bearbetas tillsammans med mina erfarenheter från min utbildning. 5

6 2 Teori 2.1 Electricitet som drivmedel Redan idag produceras det kolossalt stora mängder elektricitet runt om i världen som går ut till hushåll, gatulyktor och en hel del annat. Elektricitet går att utvinna på olika sätt. Vanligaste sättet är få en axel att snurra till en generator som omvandlar den mekaniska energin till elektrisk. Kemisk reaktion är också förekommande. Kärnkraft är en sådant exempel. Att köra ett eldrivet fordon är miljövänligt, de släpper inte ut en endaste partikel som kan skada miljön. Däremot kan elen produceras ifrån en bearbetning som kan ge negativa effekter för omvärlden. Ett sådant exempel är kolkraftverk som förbränner kol för att skapa el. Eldrift har en hög verkningsgrad, omkring 70-90%. Detta jämfört med ett konventionellt fordon som bara har 16-20% är verkningsgraden hög. Det innebär att en stor del av energin inte kommer gå till spillo. Priset att färdas med elektricitet är billigt, då priset för varje kwh ligger omkring 1kr. Det innebär att det är förmånligare att färdas med eldrift. Att tanka ett fordon med eldrift kan ta upp till timmar om laddning sker hemma. På speciella tankstationer är det teoretiskt möjligt att tanka med mer energi åt gången vilket gör att tankning kan ske rätt snabbt. Att lyckas uppnå en laddningstid som är likvärdig med bensindrivna fordons hastighet är svårt. En elektrisk effekt är uppdelad i två faktorer. En är spänning som har enheten volt. Den andra är ström som har enheten ampere. Ampere kan vara skadligt till och med dödligt i stora doser. Därför bör effekten helst bestå av hög spänning med låg ström av säkerhetsskäl. Snöskotrar används ofta utanför de stora samhällena och då ofta vid stugor. Ett elektriskt fordon behöver laddas ideligen så då är behovet av en energikälla stor. Stort antal stugägare producerar sin egen el med hjälp av små vindkraftverk eller solceller. Alternativt tar man elektriciteten från vägguttaget om elnäten leds till platsen där stugan finns. Det finns ingen förbrännigskamare som ger ifrån sig smällar. Därför kommer ett fordon som drivs på el vara mycket tyst. 2.2 Batterier Batterier fungerar sämre i kyla vilket även gör fordonet seg. Då bör batterierna värmas upp på något sätt. De kommer bli varma efter ett tag då en del av energin batteriet framställer omvandlas till termisk energi. 6

7 2.2.1 Bly-syrabatteri Det finns faktorer som påverkar bly-syrabatterier på ett negativt sätt. Gamla batterier fungerar sämre och får sämre kapacitet. Det beror blysulfat kommer att omvanldas till grovkristallin med tiden som inte kan laddas upp. Batterier kan inte stå oladdad under en längre tid då lager av blysulfat bildas på elektroderna och förhindrar ström att transporteras genom. Detta går att ta bort men bör undvikas. Batteriet kan bli torr, beror nästan alltid på att det är brist på elektrolyt. Det kan vara på grund av att den har läkt ur eller vattnet i syran har avdunstat (som kan fyllas på med destilerat vatten). Är batteriet torr för länge så förstörs batteriet. Kortslutning gör att batteriet eventuellt måste bytas ut. Det uppkommer från genomslag eller att slamrummet har fyllts NiMH-batteri Ett NiMH-batteri kan ta skada om den överhettas över +40C. Detta måste beaktas i utformningen av fordon som använder denna typ av batteri. Därför är kylningen viktig. Batteriet har en tendens att urladda sig själv med 40% varje månad. Efter laddningar börjar effekten avta för batteriet. Ett NiMH-batteri bör laddas ur var 3:e månad. Den får inte bli överladdad Li-jonbatteri Li-jonbatterier bevaras bäst om de undviks att urladdas helt. Om Li-jonbatterier påfrestas av för mycket värme kan prestandan försämras. Därför bör batteriet bevaras i lämpliga temperaturer då den är kännslig och om det så krävs så behövs kylning under drift. Batterierna kan även brinna kraftigt om eld skulle uppstå. Ett Li-jonbatteri håller för laddningar beroende på kvalite och skötsel. Tabell 1. Batterityp Bly-syrabatteri NiMH Li-jonbatteri Watttimmar per 30Wh/Kg 60Wh/Kg 200Wh/kg kilogram Kronor per kilogram 35kr/kg 900kr/kg 4000kr/kg Volymen per kilogram 440cm3/kg 300cm3/kg 570cm3/Kg 7

8 2.2.5 BMS BMS står för Battery Management System. Det är ett system som förhindrar överladdning eller total urladdning, eftersom båda scenariorna är skadliga så skapades detta system. Dessutom kan den kyla ner batteriet omdet blir för varmt eller värma upp om batteriet blir för kall. 2.3 Använding av bränslecell Bränsleceller genererar elektricitet och kan då integreras med drivlinan. Bränslecellen behöver vätegas och syre för att kunna fungera. Att producera sin egen vätgas skulle kunna bli möjligt i framtiden och då det råder ingen brist på råvaran som går att få ifrån snön, vanligt vatten. Det finns några metoder för att skapa vätgas i dagsläget och fler är under forskning. Har man vätgas kan man frakta energin till platser där snöskotern eventuellt skulle kunnat fått slut på energi och då ladda den. 2.4 Återanvända rörelseenergin i fordon Återanvända energi är en vanlig teknik hos hybrid- och elbilar. Om bilen har fart och ska sakta ner kommer batteriet att laddas. När rörelseenergin försvinner kommer bilen få mindre fart. En del av rörelseenergi förvandlas till elektrisk energi av elmotorn. Det har blivit en omvänd process. I vanliga fall får elmotorn electricitet och genererar rörelseenergi. 8

9 3 Metod 3.1 Elskotrar kan bli verklighet Det är fullt möjligt att bygga en snöskoter som drivs på el. Det finns bilar och motorcyklar som drivs på el. Möjligheten att bygga en eldriven snöskoter har även bevisats av några studenter från Universitetet i Wiscousin i USA. Se bild 2 för en vy under motorhuven. 3.1 Kravspecifikation Bild 2. Under motorhuven på en elektrisk snöskoter Eftersom denna terrängfordon ska vistas i klimat med snö så måste den klara kyla. En användning av snöskotern ska vara möjlig i -40C utan att det blir allt för stora problem. Skotern får inte vara för tung. Det är mycket fördelaktigt om skotern är lätt så snön bär upp skotern bättre, då undviks även den risken att fastna. Dessutom innebär det bättre handling och mindre energiförbrukning. Batterierna får inte ta för mycket plats. Priset och körsträckan för skotern bör vara i samma klass som en konventionell om effekten är detsamma om skotern ska bli populär på marknaden. Snabb acceleration kännetecknar en sportmaskin. Därför måste effekten vara så hög som möjligt och då utan att det drabbar andra viktiga egenskaper. Många som äger snöskotrar har stugor på platser utanför samhällena. Därför är det en fördel om det finns möjlighet att producera sin egen energi. Situationen kan vara så att man befinner sig långt ute i ödemarken och får slut på energi. Därför bör det gå att på något sätt frakta energin till platsen för att ladda skotern. 9

10 3.2 Lämpligaste batteriet Jag tittar på tre olika typer av batterier och tror att den lämpligaste batteriet är Li-jonbatteriet. Det är ett dyrt batteri men behöver ingen större service. Den är dyrare än NiMH-batterierna men har en längre levnadstid och kan användas längre innan laddning behövs, vilket gör att Li-jonbatterierna är billigare sett med tiden. En lätt jämförelse kommer att ske mellan Li-jon- och NiMH-batterierna under beräkningsdelen för att se vilken som är ändå bäst lämpad för uppgiften. Bly-syrabatteriet sållar jag bort då den är tung och tar stor platts. 3.3 Prestanda Räkna på prestanda Effektfördelning Diagram 1. Bild 3. Fördelning av effekt Effekten för eldrift fördelas jämt inom två faktorer. I detta fall fördelar det sig på moment och vinkelhastighet. I bild 3 är den blå linjen hur effekten fördelar sig. Den maximala effekten uppstår vid medel vinkelhastighet och momentkraft, vilket är illustrerat med två röda linjer. Därför kommer en konstant sättas in i kommande beräkningar för att minska effekten till bara 75%, detta är eftersom den ska accelera så fort som möjligt så kommer den inte att använda maximal effekt. Konstanten har tecknet C. Sedan har eldrift en ungefärlig verknignsgrad på 70%. Denna konstant har tecknet. n är antalet kilogram av batterier som behövs Beräkna batteribehovet för Li-jondrift För att beräkna accelerationen beroende utav effekten behövs formler. Se ekv (1), (2) och (3). W är energin effekten P uträttar under ett antal sekunder t (1) Rörelseenergin är uppdelar i två faktorer. M som är massan för skotern. V är hastigheten den har. Energin effekten ger multipliceras med konstanter för få ut hur stor del som blir rörelseenergi. (2) 10

11 (3) En sammansättning av ekv (1),(2) och (3) ger ekv (4). (4) En förenkling ger ekv (5). I detta fall kommer ekvationen visa hur länge den måste verka innan fordonet uppnår till hastigheten V. (5) En hästkraft är lika mycket som 735,5 Watt, Li-jonbatterier har en effekt på cirka 300W/Kg och NiMH-batterierna har en effekt på cirka 800W/Kg. Därför kan en ekvation ställas upp för hur mycket batterierna kommer att väga i snöskotern efter antalet önskade hästkrafter. (6) (7) Den totala massan beskrivs i ekv (8). (8) Då kan ekv (6) och (7) sätta sammans med ekv (8). Detta ger ekv (9) och (10). (9) (10) Ekvation (9) och (10) sätts samman med ekv (5). Sedan sätts alla värden in. Eftersom m/s är den enhet som används till ekvationerna ändras 100km/h till m/s. Det blir 27,8m/s. Från denna formel kan man beräkna batteribehovet efter den önskade acceleration man vill ha. ( ) (11) 11

12 ( ) (12) Förhållandet mellan acceleration och effekt för NiMH- och Li-jonbatteri Diagram 2. Li-jonbatteriets effekt Diagram 3. NiMH-batteriets effekt Utifrån ekv (10) och (11) kan diagram 2 och 3 konstrueras. Den visar en kurva hur accelerationen ändras beroende på hur mycket batterier som används och den effekt de kan generera Välja effekten på batteripaketet Krav I diagram 1 går det att skåda att den höga verkningsgraden gör att det inte finns ett lika stort behov av hästkrafter som det gör för en bensindriven snöskoter. Det beror på den höga verkningsgraden eldriften tillbringar. Det är bra att försöka hålla ner på att ge fordonet för stor effekt då det påverkar fyra andra faktorer som är viktiga att hålla ner på. Volymen, vikten, laddtiden och speciellt kostnaderna för batterierna Val av batterityp NiMH- batterierna var mycket starkare men mitt val av batterityp blir Li-jonbatteriet, då den har en mycket längre körtid och klarar fler laddningar än NiMH-batteriet. 12

13 Val av storlek Jag tycker att snöskotern ska ha en acceleration omkring 10 sekunder för att öppnå 100km/h, som då endast kräver 30 hästkrafter, se diagram 2. Eftersom Li-jonbatterier är ett dyrt batteri så bör den inte ha en allt för hög effekt om de ska kunna konkurenskraftig gällande andra faktorer. Det innebär inte heller att den kommer komma upp i 100 km/h på de sekunder som diagrammet visar. Detta är för att den inte har tagit hänsyn till att mattan spinner lite och luftmotståndet som motverkar. Efter att ett fordon kommer över 70km/h kommer luftmotståndet göra ett en stor inverkan och uppta en stpr del av rörelseenergin Den valda prestandan En hästkraft är 735,5 W. 30 hästkrafter är då W. Om denna prestandan divideras på vad ett kilo batteri kan åstakomma så kan man få fram den behövda vikten av Li-jonbatteri, se ekvation (13). (13) Utifrån denna vikt kan volymen, priset och bestämmas. Varje kilogram batteri har en ungefärlig volym på 570cm3, kostar omrking 4000kr och genererar 200Wh. I ekv (14), (15) och (16) kan det skådas hur stora dessa värden kommer att bli för batteripaketet till skotern. (14) (15) (16) Kör- och laddtider Körtid Under full effekt så är effekten W och kan generera en energi på 14710Wh. Då kan körtiden bestämmas, se ekv (17). (17) 13

14 Kostnaderna att köra med eldrift 1kWh kostar ungefär 1 kr. Därför kan slutsatsatsen dras att varje åktur från fulladdning till urladdning kostar ungefär 15kr, se ekv (18) Ladda ifrån väggutaget För att beräkna hur länge det tar att ladda ifrån väggutaget måste det först räknas fram hur stor effekt ett väggutag kan ge, se ekv (19). (19) Snöskoterns effekt kan divideras på effekten från väguttaget för att få reda på laddtiden. Enligt ekv (20) har snöskotern en laddtid på 6 timmar och 20 min. (20) Ladda ifrån solceller Solpaneler kostar ungefär 63kr/watt. Det är praktiskt att ha snabbladdtid. En beräkning görs för att se hur mycket den kommer kosta för att generera lika stor effekt som ett väggutag, se ekv (21). (21) Priset för att ha solpaneler blir alltså kr. Solpaneler är kända för att hålla länge och bör tappa högst 80% av effekten under års tid. Det kan vara lönsamt för vissa, speciellt om behovet av el finns till annat. Det är ändå en större förmån om det finns tillgång till el från det landsomfattande intrastrukturen då det är billigt. 14

15 3.3.4 Sammanfattning av prestandan Tabell 2. Batterityp: Effekt: Energi: Körtid: Laddtid från eluttag: Vikt: Storlek: Ca pris: Li-jonbatteri 30 Hästkrafter = 22 kw 14,7 kwh Ca 40 till 60 min 6 timmar och 20 min 73,6 Kg cm3 = m kr. Diagramm 4 är skapad ifrån ekv (22) som är skapad ifrån ekv (11). Den valda effekten n är lika med 30 hästkrafter och talet 27,8 som är hastigheten blir en variabel istället. Denna variabel tillsammans med tiden bildar ekv (22). ( ) (22) Diagram 4. Teoretiska accelerationen 15

16 3.4 Designen Bild 4. Grundskiss Bild 5. 3D visualisering Bild 6. 3D visualisering Bild 7. 3D visualisering Designen är inspererad ifrån de nya modellerna av Ski-doo. Konceptet fick namnet ES-30, vilket står för electric snowmobile och 30 står för antalet hästkrafter. Skoterns officiella färg är vit Skyddslucka Det går att öppna en liten lucka på huven som är färgad något mörkare än själva huven. Under denna lucka finns en kontakt som gör det möjligt att ladda skotern med hjälp av en sladd. Luckan kan vara stängd för att skydda emot nederbörd medansbatterierna laddas. Luckan kan vara stängd fast än sladden är där. Luckan är liten på grund av att det ska vara smidigt att öppna den. Det går även att öppna hela huven vid behov om skotern behöver service. Bild 8. Skyddslucka 16

17 3.4.2 Inget behov av ventiler på huven Skotern har inget behov av ventiler på huven som släpper in luft som kyler motorn. Eldriften kommer att generera en liten del termisk energi men den kyliga luften runt om kring kommer vara tillräcklig att kyla ner systemet. Vid överhettning av batterierna så kommer en varningslampa lysa sammtidigt som elemterna runt om batteriet att börja kyla ner med hjälp av BMS Varmkörning När skotern har stått utomhus i kyla i timmar kommer batteriet vara kall. Det innebär att skotern kommer vara mycket seg. Då kommer element runt batteripakatet med hjälp av BMS värma upp batteriet. Detta kommer inte vara konstigare process än att varmköra en konventionell snöskoter. 3.5 Kostnad En uppskattad kostnad för skotern kommer att bli ungefär kr. Eftersom batteriet köps i en så stor skala kommer priset bli mildare. 17

18 4 Diskussion Det kommer bli svårt att få detta fordon ut på marknaden och säljas bra. Detta är på grund utav att människor saknar vetskap om vad det innebär att köra på el. Förmånerna med eldrift är många och kan med hjälp av dem med föra skotern in på marknaden. De tre stora nackdelarna är priset på skotern som blir så oerhört högt av batterierna. Sedan är det sträckan skotern kan färdas, tiden det tar att ladda. Människor kan även tveka att köpa skotern då den inte har många hästkrafter. Den höga verkningsgraden gör ändå att skotern är jämn stark med andra snöskotrar. Om denna kommer till försäljning kommer den nog mest trolig uppmärksammas lika mycket som bilen Tesla Roadster. Den kommer inte ha en allt för stort inflytande eller påverkan för världen att drivas mot ett miljövänligare håll. Detta är mycket troligt för att en snöskoter endast kan användas på få platser i världen. Därför tror jag inte att företag inom branschen inte kommer planera sådana projekt som har med eldrift att göra. Det blir först när bilföretagen tar första steget och börjar använda tekniken och gör den då konventionell som skoterindustrin blir intresserade, annars kan det kännas som en riskprojekt då en skoter som kräver en helt nytt system kräver stora resurser. I rapporten bearbetas inte i någon elmotorn större grad. Den kommer givetvis ge ett tyngre fordon och vara kostsam. använda en bränslecell till en snöskoter kan ha sina komplikationer då bränslecellens biprodukt är vatten. Vatten fryser till is om temperaturen är under 0 Celsius. Det innebär då att vattnet kan frysa sönder rör och även bränslecellen. Det är inget problem då skotern är igång då rören kan värmas upp av element, men under de perioder snöskotern inte är igång måste den ha värme eller riskera förfrysning. Hade man haft en bränslecell hade det varit lätt att ladda skotern då man bara behöver ta med vätgas i en behållare till platsen. Elen går att frakta i ett batteripaket som sedan byts ut mot det tomma under huven. En ny skoter kostar idag över kr. Priset för en elektriskt skoter är då ungefär 3 gånger dyrare än en konventionell. Om detta koncept hade kostat i trakterna av kr hade det tagit 12 sekunder att uppnå 70km/h. Därför är snöskoterns största problem priset. Priset för batterierna kommer mycket troligt gå ner i framtiden. Körtiden kan även vara ett stort problem då den bara ligger omkring en timme. Skotern kan utses med två batteripaket. Det kommer att ökas körtiden. Däremot kommer vikten och priset öka. Kan sänka effekten mer för att få ett bra försäljningspris. Batterierna kan även köpas billigare om de massproduceras i stora upplagor. Tekniken i framtiden kommer göra att priset blir mindre kostsam. En plugg-in hybrid kan kanske vara ett bra koncept att lansera för att testa marknaden. 18

19 5 Resultat Bild 9. Konseptet Ski-doo ES-30 Konceptet är av märket Ski-doo och har namnet ES-30. Skotern har endast 30 hästkrafter men den höga verkningsgrad eldriften gör att den omsätter energin effektivt så att den kan uppnå en hastighet av 70km/h på cirka fyra sekunder. Skotern väger och har en storlek som är detsamma med en konventionell men priset för en eldriven är ungefär tre gånger dyrare. Dessutom kan skotern bara köras i nästan en timme men kan tankas från vägguttaget. Priset är kr. Det är teoretiskt möjligt att konstruera en snöskoter som kan vara driven på Li-jonbatterier. Hästkrafterna kommer vara låga men den höga verkningsgraden eldrift erbjuder gör att effekten bli likvärdig med vilken vanlig skoter som helst. Om den ska ha en lika hög prestanda som en konventionell kommer skotern vara minst dubbelt så dyr än en vanlig. Därför bör eventuellt effekten sänkas för att vara mer förmånligare för konsumenterna och istället fokusera på fördelarna med eldrift vid marknadsföringen. Dessutom kommer denna låga effekten få tiden det tar att ladda att bli kortare och göra det förmånligare med laddning från egen energikälla som annars kräver relativt stora och dyra kraftverk. Körtiden kommer att bli begränsad då batterierna blir urladdad mycket snabbt. Ökar man körtiden kommer vikten för skotern att även öka vilket gör att den blir osmidig att köra då vikten bör vara så liten som möjlig. Dessutom kommer vikten göra att skotern drar mer energi. 19

20 Eldriften anpassar sig bäst för snöskotrar med låg effekt om de ska vara förmånlig gällande priset. I framtiden kommer utvecklingen tillsammans med ökad produktion och efterfrågan av Li-jonbatterier gjort att priset har blivit billigare vilket gör att effekten för snöskotrarna kan ökas samtidig vara eftertraktade. 20

21 Källförteckning Litteratur: C. Nordling, J. Osterman. Physics Handbook. Studentlitteratur AB Internet:

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG PorscheMag17_28-33_Jarlmark.qxp:Layout1 11-03-03 Kör 12.59 Sida 28 ryckigt Vad går all bensin egentligen åt till när vi kör? Dagligen tar ingenjörerna hos Porsche väldigt avancerade beräkningar till hjälp

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Hur räknar man energimängden i en batteribank? 22.4.2012, s. 1 Hur räknar man energimängden i en batteribank? 1) Jämför först med vilken tömningstid (urladdningstid) försäljaren meddelar batterikapaciteten. Det oftast använda värdet är 20-timmarsvärdet,

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Company Presentation

Company Presentation Company Presentation E x i d e En av världens största tillverkare av energi lagringssystem (bly-syra batterier) Omsättning 19 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder SEK i Norden. Vi har verksamhet i mer än

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat.

Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat. Spisens historia Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat. Världens första spis Den första spisen tillverkades i gjutjärn och användes för att koka, steka, grädda och värma upp. Den tillverkades

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Klimatgreppet. Idé- och inspirationsmaterial för lärare

Klimatgreppet. Idé- och inspirationsmaterial för lärare Klimatgreppet Idé- och inspirationsmaterial för lärare övning www.teknikenshus.se Vem ger - vem tar? Syftet är att eleverna ska få en ökad förståelse för begreppet energi och för energiprincipen. Dessutom

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Hur mycket vet du om ditt batteri?

Hur mycket vet du om ditt batteri? smart Battery monitors WE MAKE BATTERY TESTING EAS Hur mycket vet du om ditt batteri? Kunskap är kraft. Öka kunskapen om ditt batteri. Förstå ditt batteri och öka dess livslängd. Med en Battery Bug använder

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Elbil Fiat 500 E, Arbetsfordon Nimbell Trigo, elcykeln EcoRide, batteridriven trimmer, el scooter. www.etcab.se 2012-05-09 Carl Johan Rydh

Elbil Fiat 500 E, Arbetsfordon Nimbell Trigo, elcykeln EcoRide, batteridriven trimmer, el scooter. www.etcab.se 2012-05-09 Carl Johan Rydh Program onsdagen den 9 maj 2012 kl 10:00-15:00 10:00 Introduktion, Göran Johansson och Carl Johan Rydh, ETC AB 10:05 Batterimarknaden, Robert Aronsson, ETC AB 10:15 Lagar och standarder för batteridrivna

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

Elektrisk energi Rörelseenergi Lägesenergi Kemisk energi Elasticitetsenergi Strålningsenergi Värmeenergi Kärnenergi

Elektrisk energi Rörelseenergi Lägesenergi Kemisk energi Elasticitetsenergi Strålningsenergi Värmeenergi Kärnenergi Vi har pratat om åtta energiformer: Elektrisk energi Rörelseenergi Lägesenergi Kemisk energi Elasticitetsenergi Strålningsenergi Värmeenergi Kärnenergi 1) Vilken är den viktigaste energiformen i följande

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt.

Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt. Lärarhandledning yngre barn 7-11 år Aktivitetskortens färg: blå VATTEN & ENERGI Syfte Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt. Inledning Den kursiva

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Lagring av energi från vindkraft

Lagring av energi från vindkraft EXAMENSARBETE 15 P Datum (2012-04-15) Lagring av energi från vindkraft Bild: ABB Elev:Axel Lumbojev Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Vindkraften är en intermittent kraftkälla, den fungerar bara

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Pronpimol Pompom Khumkhong TE12C Laddningar som repellerar varandra Samma sorters laddningar stöter bort varandra detta innebär att de repellerar varandra.

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Batteriet - båtens hjärta

Batteriet - båtens hjärta Batteriet - båtens hjärta Batterier spelar en allt större roll i vår vardag och är mer eller mindre en förutsättning för ett bekvämt och bekymmersfritt liv. Många känner säkert igen frustrationen som ett

Läs mer

Marknadsundersökning av elektriska utombordsmotorer 2014

Marknadsundersökning av elektriska utombordsmotorer 2014 Marknadsundersökning av elektriska utombordsmotorer 2014 För Naturskyddsföreningen Olof Cerne, Juli 2014 Inledning Ecotraffic har i uppdrag av Svenska Naturskyddsföreningen gått igenom vilka elektriska

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Designprocessen Sammanfattning Med pusselfordonet har du tillgång till fyra olika fordon i form utav ett. Detta är perfekt för familjer som behöver flera separataa fordon. Pusselfordonet kan delas i upptill

Läs mer

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15 Fusionsreaktor Innehållsförteckning Historia bakom fusionsreaktor 2-3 Energiomvandling som sker 4-5 Hur fungerar en fusionsreaktor 6-7 ITER 8-9 Miljövänlig 10 Användning av Fusionsreaktor 11 Framtid för

Läs mer

Några demonstrativa tester av Litiumbatterier; the World's most Dangerous Batteries

Några demonstrativa tester av Litiumbatterier; the World's most Dangerous Batteries Många av de små batterier som används idag är av typ Litium. De är allmänt förekommande i våra hem. Här demonstreras vad som kan hända när fel uppstår i ett Litiumjonbatteri eller dess laddare. Vanliga

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

10 Elmotordrift av bilar

10 Elmotordrift av bilar MMK, KTH 10. Elmotordrift av bilar Uppgifter sid 10-1 10 Elmotordrift av bilar U 10 :1 Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 050 mah samt 1,V. Med scopemeter och några yttre motstånd

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Fysikaliska modeller

Fysikaliska modeller Fysikaliska modeller Olika syften med fysiken Grundforskarens syn Finna förklaringar på skeenden i naturen Ställa upp lagar för fysikaliska skeenden Kritiskt granska uppställda lagar Kontrollera uppställda

Läs mer

Vilka är vi. Varför Arvika

Vilka är vi. Varför Arvika Vilka är vi. Varför Arvika Vad är YH-utbildning Yrkeshögskoleutbildning är sedan 2009 en ny eftergymnasial utbildningsform med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna är utformade utifrån arbetslivets

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Bioenergi i kraftvärmeverk

Bioenergi i kraftvärmeverk Bioenergi i kraftvärmeverk Bild 3 Edvin Eklund, EE1b El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Innehållsförteckning. Kort Historik Hur utvinner man energi från den här energikällan? Energiomvandlingar?

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

Egen Sol och Vind. Hybridsolcellssystem med batterilagring. Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem:

Egen Sol och Vind. Hybridsolcellssystem med batterilagring. Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem: Egen Sol och Vind Hybridsolcellssystem med batterilagring Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem: 40% bättre totalekonomi i systemets livslängd 50-70% mer energibesparingar, med betydligt högre

Läs mer

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0). 1 Föreläsning 2 Motsvarar avsnitten 2.4 2.5 i Griffiths. Arbete och potentiell energi (Kap. 2.4) r 1 r 2 C Låt W vara det arbete som måste utföras mot ett givet elektriskt fält E, då en laddning Q flyttas

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Man har mycket kläder på sig inomhus för att hålla värmen. Kläderna har man oftast tillverkat själv av ylle, linne & skinn (naturmaterial).

Man har mycket kläder på sig inomhus för att hålla värmen. Kläderna har man oftast tillverkat själv av ylle, linne & skinn (naturmaterial). ENERGI Bondefamiljen för ca 200 år sedan (före industrialismen) i februari månad, vid kvällsmålet : Det är kallt & mörkt inne i timmerhuset. Fönstren är täckta av iskristaller. Det brinner i vedspisen

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Användar- & installationsmanual. Elektron Inverter 300W-1500W

Användar- & installationsmanual. Elektron Inverter 300W-1500W Användar- & installationsmanual Elektron Inverter 300W-1500W JD Elektronik 19 maj 2014 DRAFT: 19 maj 2014 ii Introduktion Tack för att du köpt en Elektron Inverter Ren Sinus! Denna manual kommer guida

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 SMART

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 27 Maj 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: M-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 10.00 och 11.30. Tentamen

Läs mer