Konstruera en eldriven snöskoter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstruera en eldriven snöskoter"

Transkript

1 Konstruera en eldriven snöskoter Författare: Martin Olofsson Handledare:Håkan Joëlson 1

2 Förord Jag vill tacka min mentor Håkan Joëlson för hans vägledning och engagemang genom kursen och de personer som har varit inblandad i kursmaterialet. Även ett tack till Eirik Pedersen som hjälpt till vid granskning av de inlämnade uppgifterna. Jag tackar alla de personer som gjort denna intressanta och lärorika kurs möjlig. 2

3 Sammanfattning Rapporten går ytligt igenom ämnena av framtagning av ett koncept för en elektrisk snöskoter, utifrån en kravspecifikation. Rapporten handlar huvudsakligen om prestandan och hur det fungerar att ha eldrift. Prestandan för skotern räknas fram utifrån batteriets kapacitet som har blir vald mellan tre olika batterityper. Konceptet redovisas i form av diagram, tabell och en 3D visualisering. Förslag på förbättringar av konceptet och vad som bör tänkas på vid utformning av en elektrisk driven snöskoter tas upp i slutet av rapporten. Konceptet är av märket Ski-doo och har namnet ES-30. Skotern har endast 30 hästkrafter men den höga verkningsgrad eldriften gör att den omsätter energin effektivt så att den kan uppnå en hastighet av 70km/h på fyra sekunder. Skotern väger och har en storlek som är detsamma med en konventionell men priset för en eldriven är ungefär tre gånger dyrare. Dessutom kan skotern bara köras i nästan e 3

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och mål Begränsnignar Metod Teori Electricitet som drivmedel Batterier Bly-syrabatteri NiMH-batteri Li-jonbatteri Jämförelse av statestik... Error! Bookmark not defined BMS Använding av bränslecell Återanvända rörelseenergin Metod Elskotrar kan bli verklighet Kravspecifikation Val av drivmedel Prestanda Räkna på prestanda Välja effekten på batteripaketet Den valda prestandan Sammanfattning av prestandan Designen Skyddslucka Inget behov av ventiler på huven Kylsystemet Kostnad Diskussion Resultat

5 6 Källförteckning Inledning 1.1 Syfte och mål Detta är slutuppgiften för kursen Elbilar och andra miljöfordon som hålls på distans ifrån Umeå Universitet under sommaren Meningen med fördjupningen är att arbeta med ett område som har med miljövänliga fordon att göra och som inkluderar ett intresse för den studerande. Jag läser till ingenjör inom produktveckling och vill kombinera denna kurs med min utbildning. Att designa en snöskoter med miljövänligt drift tycker jag låter spännande. Mitt mål är att teoretiskt skapa en sportvariant av en snöskoter med eldrift som har ett konkurrenskraftigt pris och en prestanda likvärdig med en konventionell. Dessutom ska möjligheten över att tillverka sin egen energi till snöskotern ses över. Om det finns problem som gör att eldrift för snöskotrar orimligt att förverkliga, vilka är då problemen? Kan dessa hinder lösas på något sätt? Hur populär kommer detta koncept bli på marknaden? Är det dessutom ekonomiskt att producera sin egen el till snöskotern? 1.2 Begränsningar Rapporten kommer innehålla information om hur skotern konstrueras utifrån en kravspecifikation. Lösningsförslaget kommer sedan diskuteras om eventuella förbättringar. Det kommer att finnas många områden som är möjligt att fördjupa inom, men denna rapport kommer bara bli grundlig. Utöver detta kommer även ett lösningsförslag i form av ett koncept presenteras. Den kommer även att visualiseras, pågrund av intresse och ambition. 1.3 Metod Utifrån en kravspecifikation kommer ett batterityp väljas. Sedan kommer beräkningar ske för att uppskatta prestandan och priset för skotern med det valda batteriet. Därefter kommer förslag läggas fram för hur man ska utveckla konceptet mot en möjlig förveckling. Alla frågor som ställs upp i kravspecifikationen kommer bearbetas i rapporten. Mycket fakta ifrån kursen kommer att bearbetas tillsammans med mina erfarenheter från min utbildning. 5

6 2 Teori 2.1 Electricitet som drivmedel Redan idag produceras det kolossalt stora mängder elektricitet runt om i världen som går ut till hushåll, gatulyktor och en hel del annat. Elektricitet går att utvinna på olika sätt. Vanligaste sättet är få en axel att snurra till en generator som omvandlar den mekaniska energin till elektrisk. Kemisk reaktion är också förekommande. Kärnkraft är en sådant exempel. Att köra ett eldrivet fordon är miljövänligt, de släpper inte ut en endaste partikel som kan skada miljön. Däremot kan elen produceras ifrån en bearbetning som kan ge negativa effekter för omvärlden. Ett sådant exempel är kolkraftverk som förbränner kol för att skapa el. Eldrift har en hög verkningsgrad, omkring 70-90%. Detta jämfört med ett konventionellt fordon som bara har 16-20% är verkningsgraden hög. Det innebär att en stor del av energin inte kommer gå till spillo. Priset att färdas med elektricitet är billigt, då priset för varje kwh ligger omkring 1kr. Det innebär att det är förmånligare att färdas med eldrift. Att tanka ett fordon med eldrift kan ta upp till timmar om laddning sker hemma. På speciella tankstationer är det teoretiskt möjligt att tanka med mer energi åt gången vilket gör att tankning kan ske rätt snabbt. Att lyckas uppnå en laddningstid som är likvärdig med bensindrivna fordons hastighet är svårt. En elektrisk effekt är uppdelad i två faktorer. En är spänning som har enheten volt. Den andra är ström som har enheten ampere. Ampere kan vara skadligt till och med dödligt i stora doser. Därför bör effekten helst bestå av hög spänning med låg ström av säkerhetsskäl. Snöskotrar används ofta utanför de stora samhällena och då ofta vid stugor. Ett elektriskt fordon behöver laddas ideligen så då är behovet av en energikälla stor. Stort antal stugägare producerar sin egen el med hjälp av små vindkraftverk eller solceller. Alternativt tar man elektriciteten från vägguttaget om elnäten leds till platsen där stugan finns. Det finns ingen förbrännigskamare som ger ifrån sig smällar. Därför kommer ett fordon som drivs på el vara mycket tyst. 2.2 Batterier Batterier fungerar sämre i kyla vilket även gör fordonet seg. Då bör batterierna värmas upp på något sätt. De kommer bli varma efter ett tag då en del av energin batteriet framställer omvandlas till termisk energi. 6

7 2.2.1 Bly-syrabatteri Det finns faktorer som påverkar bly-syrabatterier på ett negativt sätt. Gamla batterier fungerar sämre och får sämre kapacitet. Det beror blysulfat kommer att omvanldas till grovkristallin med tiden som inte kan laddas upp. Batterier kan inte stå oladdad under en längre tid då lager av blysulfat bildas på elektroderna och förhindrar ström att transporteras genom. Detta går att ta bort men bör undvikas. Batteriet kan bli torr, beror nästan alltid på att det är brist på elektrolyt. Det kan vara på grund av att den har läkt ur eller vattnet i syran har avdunstat (som kan fyllas på med destilerat vatten). Är batteriet torr för länge så förstörs batteriet. Kortslutning gör att batteriet eventuellt måste bytas ut. Det uppkommer från genomslag eller att slamrummet har fyllts NiMH-batteri Ett NiMH-batteri kan ta skada om den överhettas över +40C. Detta måste beaktas i utformningen av fordon som använder denna typ av batteri. Därför är kylningen viktig. Batteriet har en tendens att urladda sig själv med 40% varje månad. Efter laddningar börjar effekten avta för batteriet. Ett NiMH-batteri bör laddas ur var 3:e månad. Den får inte bli överladdad Li-jonbatteri Li-jonbatterier bevaras bäst om de undviks att urladdas helt. Om Li-jonbatterier påfrestas av för mycket värme kan prestandan försämras. Därför bör batteriet bevaras i lämpliga temperaturer då den är kännslig och om det så krävs så behövs kylning under drift. Batterierna kan även brinna kraftigt om eld skulle uppstå. Ett Li-jonbatteri håller för laddningar beroende på kvalite och skötsel. Tabell 1. Batterityp Bly-syrabatteri NiMH Li-jonbatteri Watttimmar per 30Wh/Kg 60Wh/Kg 200Wh/kg kilogram Kronor per kilogram 35kr/kg 900kr/kg 4000kr/kg Volymen per kilogram 440cm3/kg 300cm3/kg 570cm3/Kg 7

8 2.2.5 BMS BMS står för Battery Management System. Det är ett system som förhindrar överladdning eller total urladdning, eftersom båda scenariorna är skadliga så skapades detta system. Dessutom kan den kyla ner batteriet omdet blir för varmt eller värma upp om batteriet blir för kall. 2.3 Använding av bränslecell Bränsleceller genererar elektricitet och kan då integreras med drivlinan. Bränslecellen behöver vätegas och syre för att kunna fungera. Att producera sin egen vätgas skulle kunna bli möjligt i framtiden och då det råder ingen brist på råvaran som går att få ifrån snön, vanligt vatten. Det finns några metoder för att skapa vätgas i dagsläget och fler är under forskning. Har man vätgas kan man frakta energin till platser där snöskotern eventuellt skulle kunnat fått slut på energi och då ladda den. 2.4 Återanvända rörelseenergin i fordon Återanvända energi är en vanlig teknik hos hybrid- och elbilar. Om bilen har fart och ska sakta ner kommer batteriet att laddas. När rörelseenergin försvinner kommer bilen få mindre fart. En del av rörelseenergi förvandlas till elektrisk energi av elmotorn. Det har blivit en omvänd process. I vanliga fall får elmotorn electricitet och genererar rörelseenergi. 8

9 3 Metod 3.1 Elskotrar kan bli verklighet Det är fullt möjligt att bygga en snöskoter som drivs på el. Det finns bilar och motorcyklar som drivs på el. Möjligheten att bygga en eldriven snöskoter har även bevisats av några studenter från Universitetet i Wiscousin i USA. Se bild 2 för en vy under motorhuven. 3.1 Kravspecifikation Bild 2. Under motorhuven på en elektrisk snöskoter Eftersom denna terrängfordon ska vistas i klimat med snö så måste den klara kyla. En användning av snöskotern ska vara möjlig i -40C utan att det blir allt för stora problem. Skotern får inte vara för tung. Det är mycket fördelaktigt om skotern är lätt så snön bär upp skotern bättre, då undviks även den risken att fastna. Dessutom innebär det bättre handling och mindre energiförbrukning. Batterierna får inte ta för mycket plats. Priset och körsträckan för skotern bör vara i samma klass som en konventionell om effekten är detsamma om skotern ska bli populär på marknaden. Snabb acceleration kännetecknar en sportmaskin. Därför måste effekten vara så hög som möjligt och då utan att det drabbar andra viktiga egenskaper. Många som äger snöskotrar har stugor på platser utanför samhällena. Därför är det en fördel om det finns möjlighet att producera sin egen energi. Situationen kan vara så att man befinner sig långt ute i ödemarken och får slut på energi. Därför bör det gå att på något sätt frakta energin till platsen för att ladda skotern. 9

10 3.2 Lämpligaste batteriet Jag tittar på tre olika typer av batterier och tror att den lämpligaste batteriet är Li-jonbatteriet. Det är ett dyrt batteri men behöver ingen större service. Den är dyrare än NiMH-batterierna men har en längre levnadstid och kan användas längre innan laddning behövs, vilket gör att Li-jonbatterierna är billigare sett med tiden. En lätt jämförelse kommer att ske mellan Li-jon- och NiMH-batterierna under beräkningsdelen för att se vilken som är ändå bäst lämpad för uppgiften. Bly-syrabatteriet sållar jag bort då den är tung och tar stor platts. 3.3 Prestanda Räkna på prestanda Effektfördelning Diagram 1. Bild 3. Fördelning av effekt Effekten för eldrift fördelas jämt inom två faktorer. I detta fall fördelar det sig på moment och vinkelhastighet. I bild 3 är den blå linjen hur effekten fördelar sig. Den maximala effekten uppstår vid medel vinkelhastighet och momentkraft, vilket är illustrerat med två röda linjer. Därför kommer en konstant sättas in i kommande beräkningar för att minska effekten till bara 75%, detta är eftersom den ska accelera så fort som möjligt så kommer den inte att använda maximal effekt. Konstanten har tecknet C. Sedan har eldrift en ungefärlig verknignsgrad på 70%. Denna konstant har tecknet. n är antalet kilogram av batterier som behövs Beräkna batteribehovet för Li-jondrift För att beräkna accelerationen beroende utav effekten behövs formler. Se ekv (1), (2) och (3). W är energin effekten P uträttar under ett antal sekunder t (1) Rörelseenergin är uppdelar i två faktorer. M som är massan för skotern. V är hastigheten den har. Energin effekten ger multipliceras med konstanter för få ut hur stor del som blir rörelseenergi. (2) 10

11 (3) En sammansättning av ekv (1),(2) och (3) ger ekv (4). (4) En förenkling ger ekv (5). I detta fall kommer ekvationen visa hur länge den måste verka innan fordonet uppnår till hastigheten V. (5) En hästkraft är lika mycket som 735,5 Watt, Li-jonbatterier har en effekt på cirka 300W/Kg och NiMH-batterierna har en effekt på cirka 800W/Kg. Därför kan en ekvation ställas upp för hur mycket batterierna kommer att väga i snöskotern efter antalet önskade hästkrafter. (6) (7) Den totala massan beskrivs i ekv (8). (8) Då kan ekv (6) och (7) sätta sammans med ekv (8). Detta ger ekv (9) och (10). (9) (10) Ekvation (9) och (10) sätts samman med ekv (5). Sedan sätts alla värden in. Eftersom m/s är den enhet som används till ekvationerna ändras 100km/h till m/s. Det blir 27,8m/s. Från denna formel kan man beräkna batteribehovet efter den önskade acceleration man vill ha. ( ) (11) 11

12 ( ) (12) Förhållandet mellan acceleration och effekt för NiMH- och Li-jonbatteri Diagram 2. Li-jonbatteriets effekt Diagram 3. NiMH-batteriets effekt Utifrån ekv (10) och (11) kan diagram 2 och 3 konstrueras. Den visar en kurva hur accelerationen ändras beroende på hur mycket batterier som används och den effekt de kan generera Välja effekten på batteripaketet Krav I diagram 1 går det att skåda att den höga verkningsgraden gör att det inte finns ett lika stort behov av hästkrafter som det gör för en bensindriven snöskoter. Det beror på den höga verkningsgraden eldriften tillbringar. Det är bra att försöka hålla ner på att ge fordonet för stor effekt då det påverkar fyra andra faktorer som är viktiga att hålla ner på. Volymen, vikten, laddtiden och speciellt kostnaderna för batterierna Val av batterityp NiMH- batterierna var mycket starkare men mitt val av batterityp blir Li-jonbatteriet, då den har en mycket längre körtid och klarar fler laddningar än NiMH-batteriet. 12

13 Val av storlek Jag tycker att snöskotern ska ha en acceleration omkring 10 sekunder för att öppnå 100km/h, som då endast kräver 30 hästkrafter, se diagram 2. Eftersom Li-jonbatterier är ett dyrt batteri så bör den inte ha en allt för hög effekt om de ska kunna konkurenskraftig gällande andra faktorer. Det innebär inte heller att den kommer komma upp i 100 km/h på de sekunder som diagrammet visar. Detta är för att den inte har tagit hänsyn till att mattan spinner lite och luftmotståndet som motverkar. Efter att ett fordon kommer över 70km/h kommer luftmotståndet göra ett en stor inverkan och uppta en stpr del av rörelseenergin Den valda prestandan En hästkraft är 735,5 W. 30 hästkrafter är då W. Om denna prestandan divideras på vad ett kilo batteri kan åstakomma så kan man få fram den behövda vikten av Li-jonbatteri, se ekvation (13). (13) Utifrån denna vikt kan volymen, priset och bestämmas. Varje kilogram batteri har en ungefärlig volym på 570cm3, kostar omrking 4000kr och genererar 200Wh. I ekv (14), (15) och (16) kan det skådas hur stora dessa värden kommer att bli för batteripaketet till skotern. (14) (15) (16) Kör- och laddtider Körtid Under full effekt så är effekten W och kan generera en energi på 14710Wh. Då kan körtiden bestämmas, se ekv (17). (17) 13

14 Kostnaderna att köra med eldrift 1kWh kostar ungefär 1 kr. Därför kan slutsatsatsen dras att varje åktur från fulladdning till urladdning kostar ungefär 15kr, se ekv (18) Ladda ifrån väggutaget För att beräkna hur länge det tar att ladda ifrån väggutaget måste det först räknas fram hur stor effekt ett väggutag kan ge, se ekv (19). (19) Snöskoterns effekt kan divideras på effekten från väguttaget för att få reda på laddtiden. Enligt ekv (20) har snöskotern en laddtid på 6 timmar och 20 min. (20) Ladda ifrån solceller Solpaneler kostar ungefär 63kr/watt. Det är praktiskt att ha snabbladdtid. En beräkning görs för att se hur mycket den kommer kosta för att generera lika stor effekt som ett väggutag, se ekv (21). (21) Priset för att ha solpaneler blir alltså kr. Solpaneler är kända för att hålla länge och bör tappa högst 80% av effekten under års tid. Det kan vara lönsamt för vissa, speciellt om behovet av el finns till annat. Det är ändå en större förmån om det finns tillgång till el från det landsomfattande intrastrukturen då det är billigt. 14

15 3.3.4 Sammanfattning av prestandan Tabell 2. Batterityp: Effekt: Energi: Körtid: Laddtid från eluttag: Vikt: Storlek: Ca pris: Li-jonbatteri 30 Hästkrafter = 22 kw 14,7 kwh Ca 40 till 60 min 6 timmar och 20 min 73,6 Kg cm3 = m kr. Diagramm 4 är skapad ifrån ekv (22) som är skapad ifrån ekv (11). Den valda effekten n är lika med 30 hästkrafter och talet 27,8 som är hastigheten blir en variabel istället. Denna variabel tillsammans med tiden bildar ekv (22). ( ) (22) Diagram 4. Teoretiska accelerationen 15

16 3.4 Designen Bild 4. Grundskiss Bild 5. 3D visualisering Bild 6. 3D visualisering Bild 7. 3D visualisering Designen är inspererad ifrån de nya modellerna av Ski-doo. Konceptet fick namnet ES-30, vilket står för electric snowmobile och 30 står för antalet hästkrafter. Skoterns officiella färg är vit Skyddslucka Det går att öppna en liten lucka på huven som är färgad något mörkare än själva huven. Under denna lucka finns en kontakt som gör det möjligt att ladda skotern med hjälp av en sladd. Luckan kan vara stängd för att skydda emot nederbörd medansbatterierna laddas. Luckan kan vara stängd fast än sladden är där. Luckan är liten på grund av att det ska vara smidigt att öppna den. Det går även att öppna hela huven vid behov om skotern behöver service. Bild 8. Skyddslucka 16

17 3.4.2 Inget behov av ventiler på huven Skotern har inget behov av ventiler på huven som släpper in luft som kyler motorn. Eldriften kommer att generera en liten del termisk energi men den kyliga luften runt om kring kommer vara tillräcklig att kyla ner systemet. Vid överhettning av batterierna så kommer en varningslampa lysa sammtidigt som elemterna runt om batteriet att börja kyla ner med hjälp av BMS Varmkörning När skotern har stått utomhus i kyla i timmar kommer batteriet vara kall. Det innebär att skotern kommer vara mycket seg. Då kommer element runt batteripakatet med hjälp av BMS värma upp batteriet. Detta kommer inte vara konstigare process än att varmköra en konventionell snöskoter. 3.5 Kostnad En uppskattad kostnad för skotern kommer att bli ungefär kr. Eftersom batteriet köps i en så stor skala kommer priset bli mildare. 17

18 4 Diskussion Det kommer bli svårt att få detta fordon ut på marknaden och säljas bra. Detta är på grund utav att människor saknar vetskap om vad det innebär att köra på el. Förmånerna med eldrift är många och kan med hjälp av dem med föra skotern in på marknaden. De tre stora nackdelarna är priset på skotern som blir så oerhört högt av batterierna. Sedan är det sträckan skotern kan färdas, tiden det tar att ladda. Människor kan även tveka att köpa skotern då den inte har många hästkrafter. Den höga verkningsgraden gör ändå att skotern är jämn stark med andra snöskotrar. Om denna kommer till försäljning kommer den nog mest trolig uppmärksammas lika mycket som bilen Tesla Roadster. Den kommer inte ha en allt för stort inflytande eller påverkan för världen att drivas mot ett miljövänligare håll. Detta är mycket troligt för att en snöskoter endast kan användas på få platser i världen. Därför tror jag inte att företag inom branschen inte kommer planera sådana projekt som har med eldrift att göra. Det blir först när bilföretagen tar första steget och börjar använda tekniken och gör den då konventionell som skoterindustrin blir intresserade, annars kan det kännas som en riskprojekt då en skoter som kräver en helt nytt system kräver stora resurser. I rapporten bearbetas inte i någon elmotorn större grad. Den kommer givetvis ge ett tyngre fordon och vara kostsam. använda en bränslecell till en snöskoter kan ha sina komplikationer då bränslecellens biprodukt är vatten. Vatten fryser till is om temperaturen är under 0 Celsius. Det innebär då att vattnet kan frysa sönder rör och även bränslecellen. Det är inget problem då skotern är igång då rören kan värmas upp av element, men under de perioder snöskotern inte är igång måste den ha värme eller riskera förfrysning. Hade man haft en bränslecell hade det varit lätt att ladda skotern då man bara behöver ta med vätgas i en behållare till platsen. Elen går att frakta i ett batteripaket som sedan byts ut mot det tomma under huven. En ny skoter kostar idag över kr. Priset för en elektriskt skoter är då ungefär 3 gånger dyrare än en konventionell. Om detta koncept hade kostat i trakterna av kr hade det tagit 12 sekunder att uppnå 70km/h. Därför är snöskoterns största problem priset. Priset för batterierna kommer mycket troligt gå ner i framtiden. Körtiden kan även vara ett stort problem då den bara ligger omkring en timme. Skotern kan utses med två batteripaket. Det kommer att ökas körtiden. Däremot kommer vikten och priset öka. Kan sänka effekten mer för att få ett bra försäljningspris. Batterierna kan även köpas billigare om de massproduceras i stora upplagor. Tekniken i framtiden kommer göra att priset blir mindre kostsam. En plugg-in hybrid kan kanske vara ett bra koncept att lansera för att testa marknaden. 18

19 5 Resultat Bild 9. Konseptet Ski-doo ES-30 Konceptet är av märket Ski-doo och har namnet ES-30. Skotern har endast 30 hästkrafter men den höga verkningsgrad eldriften gör att den omsätter energin effektivt så att den kan uppnå en hastighet av 70km/h på cirka fyra sekunder. Skotern väger och har en storlek som är detsamma med en konventionell men priset för en eldriven är ungefär tre gånger dyrare. Dessutom kan skotern bara köras i nästan en timme men kan tankas från vägguttaget. Priset är kr. Det är teoretiskt möjligt att konstruera en snöskoter som kan vara driven på Li-jonbatterier. Hästkrafterna kommer vara låga men den höga verkningsgraden eldrift erbjuder gör att effekten bli likvärdig med vilken vanlig skoter som helst. Om den ska ha en lika hög prestanda som en konventionell kommer skotern vara minst dubbelt så dyr än en vanlig. Därför bör eventuellt effekten sänkas för att vara mer förmånligare för konsumenterna och istället fokusera på fördelarna med eldrift vid marknadsföringen. Dessutom kommer denna låga effekten få tiden det tar att ladda att bli kortare och göra det förmånligare med laddning från egen energikälla som annars kräver relativt stora och dyra kraftverk. Körtiden kommer att bli begränsad då batterierna blir urladdad mycket snabbt. Ökar man körtiden kommer vikten för skotern att även öka vilket gör att den blir osmidig att köra då vikten bör vara så liten som möjlig. Dessutom kommer vikten göra att skotern drar mer energi. 19

20 Eldriften anpassar sig bäst för snöskotrar med låg effekt om de ska vara förmånlig gällande priset. I framtiden kommer utvecklingen tillsammans med ökad produktion och efterfrågan av Li-jonbatterier gjort att priset har blivit billigare vilket gör att effekten för snöskotrarna kan ökas samtidig vara eftertraktade. 20

21 Källförteckning Litteratur: C. Nordling, J. Osterman. Physics Handbook. Studentlitteratur AB Internet:

Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 2050 mah samt 1,2V.

Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 2050 mah samt 1,2V. H:1 Ett laddningsbart batteri, Duracell NiMH size AA, är märkt 2050 mah samt 1,2V. Med scopemeter och några yttre motstånd mäts ett antal punkter (I, U). Mätningarna ritas in i ett UI-diagram och en ekvivalent

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

** Bil med bränslecell

** Bil med bränslecell ** Bil med bränslecell Kort version Bränslecellsbilen demonstreras av personalen Prova att köra bilen direkt med solcell Hur går det när ljuset blir svagt Kör bilen med hjälp av bränslecellen. Följ anvisningarna

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG PorscheMag17_28-33_Jarlmark.qxp:Layout1 11-03-03 Kör 12.59 Sida 28 ryckigt Vad går all bensin egentligen åt till när vi kör? Dagligen tar ingenjörerna hos Porsche väldigt avancerade beräkningar till hjälp

Läs mer

BATTERIKURS. Kursprogram

BATTERIKURS. Kursprogram Kursprogram BATTERIKURS Företagspresentation Nordic Battery och Addtech Batterityper Batterier i Båtar Trojan Fullriver MK batterier Batteriladdning Batteritestning och felsökning Batteriets livslängd

Läs mer

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet TENTAMEN Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling Lärare: Joakim Lundin, Magnus Cedergren, Karin Due, Jonas Larsson Datum:

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Laddning av batterier

Laddning av batterier Laddning av batterier Celltech AB 2012-11-20 Laddning av de olika batterityperna görs enklast och säkrast med de laddare som normalt följer med den utrustning som innehåller batterierna. Ibland kanske

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet.

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet. Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet. Här är a)-delens mångvalsfrågor. I inträdesprovet ingår antingen samma frågor eller liknande frågor. Bekanta

Läs mer

Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20

Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20 Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20 Är det möjligt att driva datorvagnen under två dagar i maj, med hjälp av solceller i storleken 29,5 x 90 cm? Hur stor area solceller krävs för att driva datorvagnen? Innehållsförteckning

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna

Läs mer

Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat.

Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat. Spisens historia Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat. Världens första spis Den första spisen tillverkades i gjutjärn och användes för att koka, steka, grädda och värma upp. Den tillverkades

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Lösningar Kap 7 Elektrisk energi, spänning och ström. Andreas Josefsson. Tullängsskolan Örebro

Lösningar Kap 7 Elektrisk energi, spänning och ström. Andreas Josefsson. Tullängsskolan Örebro Lösningar Kap 7 Elektrisk energi, spänning och ström Andreas Josefsson Tullängsskolan Örebro Lösningar Fysik 1 Heureka: kap 7 7.1) Om kulan kan "falla" från A till B minskar dess potentiella elektriska

Läs mer

På alla tak i staden finns det även solceller. Konsumenterna omvandlar själva solenergin till elektricitet.

På alla tak i staden finns det även solceller. Konsumenterna omvandlar själva solenergin till elektricitet. Solstaden Vår stad heter solstaden för att den är uppbyggd på ett sätt som vi kallar solsystem. Det innebär att parken är som solens kärna och vägarna i staden utgår från parken som strålar så det ser

Läs mer

Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case

Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6 Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case Hållbar

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Battery management BATTERY MANAGEMENT

Battery management BATTERY MANAGEMENT BATTERY MANAGEMENT Battery management BATTERY MANAGEMENT 1 Innehållsförteckning Vad man bör veta om batterier... 2 Vad är ett batteri?... 2 Batteriets funktion... 2 Urladdning... 2 Laddning... 2 Batterityper...

Läs mer

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt

Läs mer

4. Förhållandet mellan temperatur och rörelseenergi a. Molekyler och atomer rör sig! b. Snabbare rörelse högre rörelseenergi högre temperatur

4. Förhållandet mellan temperatur och rörelseenergi a. Molekyler och atomer rör sig! b. Snabbare rörelse högre rörelseenergi högre temperatur Energi 1. Vad är energi? a. Förmåga att uträtta ett arbete 2. Olika former av energi a. Lägesenergi b. Rörelseenergi c. Värmeenergi d. Strålningsenergi e. Massa f. Kemisk energi g. Elektrisk energi 3.

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken.

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: 1. En kopparspik i en potatis sitter ihop med en zinkspik i nästa potatis. 2. Spikarna får inte ta ihop inne i

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla a sorters energ i. ~--,;s..- -;-- NÄR DU HAR LÄST AVSNITTET OLIKA SORTERS ENERGI SKA DU känna till energiprincipen känna till olika sorters energi veta att energi kan omvandlas från en sort till en annan

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd.

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. 1. En kopparspik i en potatis

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15 Fusionsreaktor Innehållsförteckning Historia bakom fusionsreaktor 2-3 Energiomvandling som sker 4-5 Hur fungerar en fusionsreaktor 6-7 ITER 8-9 Miljövänlig 10 Användning av Fusionsreaktor 11 Framtid för

Läs mer

Innehållsförteckning 2 IKOT

Innehållsförteckning 2 IKOT Inlämning 7.1 IKOT Inlämningsuppgift 7.1 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

Stay in charge rät ddnin rje Ång

Stay in charge rät ddnin rje Ång Stay in charge RÄTT LADDNING VARJE GÅNG En ny generation exideladdare Sköt om dina batterier så håller de längre. Exide Technologies har, som världsledande batteriproducent, all den kunskap som behövs

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS

WALLENBERGS FYSIKPRIS WALLENBERGS FYSIKPRIS KVALIFICERINGSTÄVLING 23 januari 2014 SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET LÖSNINGSFÖRSLAG 1. (a) När bilens fart är 50 km/h är rörelseenergin W k ( ) 2 1,5 10 3 50 3,6 2 J 145 10 3 J. Om verkningsgraden

Läs mer

Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6

Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6 Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6 Tillståndsmaskin (Tillståndsdiagram) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case Hållbar utveckling Framdrivning av elbilar och

Läs mer

Systemkonstruktion Z3

Systemkonstruktion Z3 Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY 046) Tentamen 22 oktober 2010 Lösningsförslag 1 Skriv en kravspecifikation för konstruktionen! Kravspecifikationen ska innehålla information kring fordonets prestanda

Läs mer

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Hur räknar man energimängden i en batteribank? 22.4.2012, s. 1 Hur räknar man energimängden i en batteribank? 1) Jämför först med vilken tömningstid (urladdningstid) försäljaren meddelar batterikapaciteten. Det oftast använda värdet är 20-timmarsvärdet,

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

3-8 Proportionalitet Namn:

3-8 Proportionalitet Namn: 3-8 Proportionalitet Namn: Inledning Det här kapitlet handlar om samband mellan olika storheter och formler. När du är klar är du mästare på att arbeta med proportionalitet, det vill säga du klarar enkelt

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Magnetism och EL. Prov v 49

Magnetism och EL. Prov v 49 Magnetism och EL Prov v 49 Magnetism Veta något om hur fasta magneter fungerar och används Förstå elektromagnetism Veta hur en elmotor arbetar Förstå hur vi kan få elektrisk ström av en rörelse Veta vad

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Övningar i ekvationer

Övningar i ekvationer i ekvationer Innehåll A. Addition och subtraktion B. Multiplikation och division C. Blandade räknesätt - prioritet D. Enkla förenklingar E. Parenteser F. Tillämpningar Detta häfte är till dig som läser

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

Tunga hybridfordon och elektriska vägar

Tunga hybridfordon och elektriska vägar Tunga hybridfordon och elektriska vägar 1 Håkan Gustavsson Senior Researcher Hybrid systems development Johan Lindström Senior Technical Expert Hybrid System Development Vad är/gör ett tungt hybridfordon?

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Designprocessen Sammanfattning Med pusselfordonet har du tillgång till fyra olika fordon i form utav ett. Detta är perfekt för familjer som behöver flera separataa fordon. Pusselfordonet kan delas i upptill

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Arbete Energi Effekt

Arbete Energi Effekt Arbete Energi Effekt Mekaniskt arbete Du använder en kraft som gör att föremålet förflyttas i kraftens riktning Mekaniskt arbete Friktionskraft En kraft som försöker hindra rörelsen, t.ex. när du släpar

Läs mer

Fö 13 - TSFS11 Energitekniska system Batterier

Fö 13 - TSFS11 Energitekniska system Batterier Fö 13 - TSFS11 Energitekniska system Batterier Mattias Krysander 26 maj 2015 Dagens föreläsning 1 Introduktion 2 Grunder i batteri-kemi 3 Cellens elektromotoriska kraft (emk) 4 Teoretisk kapacitet: laddningstäthet,

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Company Presentation

Company Presentation Company Presentation E x i d e En av världens största tillverkare av energi lagringssystem (bly-syra batterier) Omsättning 19 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder SEK i Norden. Vi har verksamhet i mer än

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Innehållsförteckning: Uppslag 1: Fjärrvärme historia Uppslag 2: Fjärrvärme utvinning Uppslag 3: Fjärrvärme omvandlingar Uppslag 4: Fjärrvärme

Innehållsförteckning: Uppslag 1: Fjärrvärme historia Uppslag 2: Fjärrvärme utvinning Uppslag 3: Fjärrvärme omvandlingar Uppslag 4: Fjärrvärme Innehållsförteckning: Uppslag 1: Fjärrvärme historia Uppslag 2: Fjärrvärme utvinning Uppslag 3: Fjärrvärme omvandlingar Uppslag 4: Fjärrvärme miljövänlighet Uppslag 5: Fjärrvärme användning Uppslag 6 Fjärrvärme

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 ANV206 Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 OBS! LÄS INSTRUKTIONSBOKEN OCH SÄKERHETSMANUALEN INNAN DU ANVÄNDER DIN BATTERILADDARE. Laddning av syrabatterier och GEL-batterier batteriladdaren

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning Volvo FE Hybrid Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning En ren och lönsam framtidslösning Volvo Lastvagnar har över tjugo års erfarenhet av hybridteknologi. Redan 1985 presenterades

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon.

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon. Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga Tjänsteutlåtande Dnr 2015-8376 Sida 1 (8) 2015-06-02 Handläggare Per Erik Österlund Telefon: 08-508 28 819 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16

Läs mer

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2 Lina Rogström linro@ifm.liu.se Lösningar till tentamen 150407, Fysik 1 för Basåret, BFL101 Del A A1. (2p) Eva kör en bil med massan 1500 kg med den konstanta hastigheten 100 km/h. Längre fram på vägen

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Arbete med hybridfordon

Arbete med hybridfordon Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Scanias hybridfordon är parallellhybrider och utgörs av en förbränningsmotor och en elmotor. I en parallellhybrid kan fordonet

Läs mer

Elektrisk energi Rörelseenergi Lägesenergi Kemisk energi Elasticitetsenergi Strålningsenergi Värmeenergi Kärnenergi

Elektrisk energi Rörelseenergi Lägesenergi Kemisk energi Elasticitetsenergi Strålningsenergi Värmeenergi Kärnenergi Vi har pratat om åtta energiformer: Elektrisk energi Rörelseenergi Lägesenergi Kemisk energi Elasticitetsenergi Strålningsenergi Värmeenergi Kärnenergi 1) Vilken är den viktigaste energiformen i följande

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment G1. Ett föremål med massan 1 kg lyfts upp till en nivå 1,3 m ovanför golvet. Bestäm föremålets lägesenergi om golvets nivå motsvarar nollnivån. G10. En kropp,

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Company Presentation

Company Presentation Company Presentation E x i d e En av världens största tillverkare av energi lagringssystem (bly-syra batterier) Omsättning 19 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder SEK i Norden. Vi har verksamhet i mer än

Läs mer

Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt.

Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt. Lärarhandledning yngre barn 7-11 år Aktivitetskortens färg: blå VATTEN & ENERGI Syfte Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt. Inledning Den kursiva

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer