ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus"

Transkript

1 ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus

2 Platon Xtra Med System Platon har du alltid full handlingsfrihet att välja innerbeklädnad marknadens främsta system med över 25 års erfarenhet och tals räddade hus mycket kunnig support det går alltid att ringa oss om råd. Via oss kan du också nå Sveriges främsta experter full handlingsfrihet i utformning av lösningen med/utan isolering, med/utan ny dränering. System Platon på insidan av väggen enkelt att ta rum efter rum System Platon ger möjlighet för fukten i väggen att torka ut inåt utan att skada det material som finns på insidan, t.ex. träpanel eller träreglar. Innerväggen förblir torr. Denna lösning kombineras med fördel med System Platon på golv. På så sätt får man en total fuktsäkring av hela källarrummet. 2

3 Totallösningen för källaren System Platon på utsidan av väggen effektivast System Platon hindrar effektivt fukten i marken att tränga in i källarväggen och vidare in i byggnaden. Den fukt som finns i väggen kan samtidigt torka ut i den sinnrika luftspalten och ledas bort. Väggen behöver ej behandlas före man monterar System Platon. System Platon med värmeisolering sparar energi Med Platon Sockelisolering får du värmeisolering där den gör mest nytta på källarväggen d.v.s. vid sockeln och en bit ner i marken. Platon Dräneringsskikt Med Platon Dräneringsskikt får man det rätta dräneringsskiktet färdigt direkt. Enkelt att montera och det bästa av allt - det är inte tungt och förödande för ryggen! System Platon Xtra ger dig dessutom: ännu bättre fuktskydd, eftersom dräneringsförmågan ökats starkare matta, som motstår jordtrycket på ännu större djup enklare montering, på grund av smidigare matta 3

4 System Platon Xtra den mest 4

5 beprövade metoden 100%-igt fuktskydd enkelt att montera typgodkänd ekonomisk. System Platon skyddar källarväggen mot fukt i marken och tar samtidigt hand om fukten i väggen och leder bort den i den sinnrika luftspalten. komponenter. Luftspalten skyddas med en särskild kantlist. Den nedersta delen skyddas av Platon Membranunderlag och Membran. Återfyllning görs med minst s.k. måttligt genomsläppligt material, oftast samma som befintligt material. För att inte dräneringen skall sättas igen skyddas den med Platon Separationsduk. Vi har ställt mycket höga krav på delarna i System Platon. System Platon är typgodkänt som fuktskydd utanpå källarytterväggar. System Platon tål tryck ner till mer än 5 meters djup. System Platon Membran tre enkla alternativ Platon Membran förhindrar att skadlig fukt tillförs de nedersta 50 cm av källarväggen. Denna del av väggen är annars den känsligaste och man måste alltid förstärka fuktskyddet där. Platon Membran ingår som en naturlig del i det typgodkända System Platon. Platon Självhäftande Membran är självhäftande och därför enkelt och Därmed förhindras att fuktoch mögelskador uppstår i väggen. System Platon håller husets hela livslängd och uppfyller med bred marginal de högsta krav man ställer idag. Platon-mattan monteras direkt på den obehandlade väggen och fästs i överkant med speciella fästsnabbt att sätta upp. Väggen måste behandlas med Platon Membranunderlag före monteringen. Det finns också Platon Flytmembran, för applicering med pensel, och Platon Svetsmembran, för applicering med gasolsvets. Den sista kräver också förbehandling med Platon Membranunderlag. 5

6 Komplettera med System Pla ge källaren den bästa värm 6

7 ton Sockelisolering eisoleringen också När du vill ha isoleringen på rätt plats komplett sortiment Med Platon Sockelisolering kan du äntligen både skydda din källare mot fukt och samtidigt få en värmeisolering där den bäst behövs på källarväggen. Genom att använda Platon Sockelisolering kan du också dra upp System Platon ovan mark vilket är det bästa fuktmässigt sett. Platon Sockelisolering ger dig alltså värmeisolering där den bäst behövs. Samtidigt så kan du få en nyputsad sockel på ditt hus eller med annat ytskikt om du väljer det. Under Platon Sockelisolering och ner till frostfritt djup monterar du vanlig markisolering av cellplast eller Platon Dräneringsskikt som ger viss isolering, 0,039 W/mK. Platon Sockelisolering behandlar du sedan med armerat Platon Hey di Fiber så får du en tålig beklädnad. Ytterst lägger Du ett par stykningar Platon Hey di dekorputs så blir ytan färgstark och fukttålig. Skall isolering placeras utanför eller innanför Platon Xtra? Värmeisolering gör mindre nytta ju längre ner i marken man kommer. Isolerar man därför inte avsnittet längst ner så har man inget att montera Platon på. Dessutom så kommer de fukttekniska fördelarna med Platon inte till nytta om Platon endast används som ett mekaniskt skydd på utsidan isoleringen. Och det är ju synd. Platon direkt på källarväggens utsida och sedan isolering där den behövs är alltså den bästa lösningen. Energiberäkning Falun Mark- Temp. Höjd Up faktor faktor U x A Sockel 0,5 0,483 1,00 1 0,242 Mark 0-1 0,1 0,396 0,75 1 0,030 Mark 0-1 0,9 0,893 0,75 1 0,603 Mark 1-2 1,0 0,446 0,75 1 0,335 Summa 2,5 1,208 W/mK Um källarvägg 1,208/2,5 = 0,483 W/m 2 K Gradtimmar: Energiförbrukningen är därmed: x 0,483/1000 = 57,24 kwh/m 2 och år Samma källarvägg utan sockelisolering får 80,78 kwh/m 2 och år. Stor besparing Om energikostnaden är 60 öre per kwh och du har 100 m 2 källarvägg blir besparingen kronor/år. 7

8 System Platon har ett dräne som dessutom ger bra värm 8

9 ringsprogram eisolering Platon Dräneringsskikt Med Platon Dräneringsskikt, istället för singel / makadam, får man det rätta dräneringsskiktet färdigt direkt. Det är enkelt att montera, bara att ställa upp mot muren / Platon. Fyll sedan igen med befintliga massor, även lerhaltiga massor går bra. Platon Dräneringsskikt är tillverkad av expanderad polystyren som sedan skärs till rätt mått. Och det bästa av allt det är inte tungt och förödande för trötta och onda ryggar! System Platon Separationsduk fiberduken för modernt markbyggande Runt dräneringar används Platon Separationsduk som filter för att skilja det dränerande materialet från det finkorniga återfyllnadsmaterialet. Duken hindrar infiltration av småpartiklar som annars skulle sätta igen dräneringen och dräneringsledningen. Självklart måste dräneringen vara riktigt utförd också i övriga delar! Platon Separationsduk används också för att höja bärigheten i marken och för att spara dyra fyllnadsmassor. Platon Separationsduk tillverkas av högkvalitativ polyeten, s k HD-polyeten. Väven är behandlad så att den tål längre exponering i sol. 9

10 System Platon på källarvägge när du tar ett rum i taget 10

11 ns insida När du har en fuktig källarvägg har mindre fuktproblem inte vill riskera mögelskador i den nya väggbeklädnaden bara vill göra iordning ett rum och inte hela källaren är System Platon på källarväggens insida lösningen! System Platon på insidan av väggen (under mark) skyddar innerbeklädnaden, reglar, paneler o.d., mot fukten i källarytterväggen och leder bort fukten i den sinnrika luftspalten. System Platon håller husets hela livslängd och uppfyller med bred marginal de högsta krav man ställer idag. Platonmattan, Platon Multi ur golvprogrammet, monteras direkt på den obehandlade väggen och fästs med Platon Spik med Bricka. Luftspalten ventileras både i överoch underkant. System Platon på insidan utesluter inte behovet av eventuell omläggning av dräneringsrör. Observera att det inte heller är bra att värmeisolera för mycket på insidan av källarväggen. Platon på insidan källarvägg går utmärkt att kombinera med Platon Golv, fuktspärren för alla typer av trägolv. 11

12 Fukt i källargolvet stoppas med en fuktspärr Alla golv är fuktiga Ett golv utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvattnet på markytan och vattnet i marken är en del av fuktkällorna. Fukt kan också komma från inneluften eller genom läckage av regn från ytterväggen. Byggfukten är en annan stor fuktkälla som kan ställa till med stora problem, p.g.a. sin långa uttorkningstid. Stoppa fukten med luftspalt Fukten stoppas med en fuktspärr som måste ligga under det fuktkänsliga material som man vill skydda. Fuktspärren måste också hålla för hanteringen under byggtiden och för kemiska och mekaniska angrepp under husets livstid, t. ex. alkali från betongen. En fuktspärr måste vara tillräckligt tät. Enligt bl.a. AMA, Fukthandboken och SITAC krävs minst x 10 3 s/m i ånggenomgångsmotstånd. Platon Golv klarar kraven lätt. En plastfolie är inte en fuktspärr, den är enbart en ångspärr, även om den är typgodkänd. Platon Golv skyddar övergolvet mot fukten i marken och kan samtidigt ta hand om fukten i golvplattan och leda bort den i den sinnrika luftspalten. Platon Golv håller husets hela livslängd och uppfyller med bred marginal de högsta krav man ställer idag. Kan användas i alla golv Platon Golv kan användas i alla golv; i bostäder, i kontor, i industrier, i skolor, i daghem, i våtrum mm. Vi har ställt mycket höga krav på delarna i Platon Golv. Därför klarar Platon Golv med bred marginal de högre säkerhetskrav som idag diskuteras. Platon Golv är givetvis typgodkänt. Säkrast och mest ekonomisk Platon Golv är den mest ekonomiska lösningen mot fukt som man kan välja. Jämfört med andra vanliga metoder kan man spara tusentals kronor. Behagligt golv Platonmattan gör dessutom att golvtemperaturen blir behagligare. Luftspalten mellan underlaget och Platonmattan hindrar nämligen foten att komma i kontakt med den fuktiga och kalla betongen. För mer information om Platon Golv, montering, produkter mm, hänvisar vi till vår särskilda golvbroschyr, Platon Golv underlag för golv på betong, nr 1:40. 12

13 Våra fuktskyddande putser Dessa olika putser ger mindre kvalificerat fuktskydd än de tidigare nämnda fuktspärrarna, men kan i många sammanhang vara fullt tillräckliga. T ex vid mindre eller mycket lokala problem. Platon Hey di K11 Vattentät, cementbaserad produkt för mur- och betongkonstruktioner. Platon Hey di Murputs (vit, ljusgrå, grå och murgrå) Cementbaserad, pigmenterad, vattentät och diffusionsöppen produkt för ytbehandling av murar och betong. Alltså puts och målning i ett! Ute och inne! Platon Hey di Cemflex Ger en vattentät och diffusionsöppen yta, som samtidigt är elastisk och överbryggar sprickor upp till 1 mm, även i temperaturer ned till - 25 o C. Platon Hey di Special Cementbaserad vattentätning av bl a berg och övergång berg husgrund, inomhus. 13

14 Så här monterar du System på källarväggens utsida Det här behöver Du: Platon-matta Xtra; 100, 165 eller 200 cm bred. Platon Kantlist Platon Spik med bricka (stålspik eller skjutspik) Alternativt lös Platon Bricka, om du använder annan spik Alternativt Platon Spikplugg Platon Membranunderlag Platon Självhäftande Membran Alt. Platon Svetsmembran Alt. Platon Flytmembran Alt. Platon Separationsduk 50 cm 5-10 cm betongplattans framkant och ca 50 cm upp på väggen. Montering Platon Självhäftande Membran rialet och erhålla maximal vidhäftning. Överlappa ca 5 cm i skarvarna. Lossa releasefolien ca 15 cm i ovankant innan montering. Tryck fast membranet i ovankant innan du försiktigt drar bort resten av releasefolien. Tryck membranet ordentligt mot väggen och ner över ev hålkäl och betongplattans framkant. Avsluta med att trycka till ovankanten en extra gång. Förberedelser Förbered arbetet med att täta och laga alla fogar i murverket. Borsta ren väggen. En vägg behöver normalt inte vara slammad, med undantag för väggar av lättklinker/lecablock, kontakta leverantören. Grunden skall dräneras enligt gällande bestämmelser. Använd singel och Platon Separationsduk runt annan dräneringsledning, så hindras finmaterial från att komma in i dräneringen. Förstärkning av fuktskyddet vid övergången betongplatta och källarvägg Anslutningen mellan betongplattan och källarväggen är en av de fuktkänsligaste områdena på källarväggen. Därför är det extra viktigt att ha en extra förstärkning av fuktskyddet där. Platon Membran är ett säkert skydd som hindrar fukt att komma in. Temperaturen skall vara över 0 o C vid montering (om det är kallare måste värme tillföras). Förvara materialen i rumsvärme innan användning. Behandling med Platon Membranunderlag Borsta ren väggen och laga eventuella skador. Gjut ett hålkäl om det behövs. Underlaget för Platon Självhäftande Membran skall vara jämnt. Ytan bestryks rikligt med Platon Membranunderlag. Rör om ordentligt i burken innan användning. Behandla 14 På den primade ytan monteras Platon Självhäftande Membran när Platon Membranunderlag torkat. Observera att du bör börja med utåtgående hörn om huset har en vägg med hålkäl, se nedan. Platon Självhäftande Membran skall monteras på väggen så att det täcker ca 5-10 cm ner på plattans framkant. Dela upp membranet i 1-2 m längder så blir det enklare att montera. Detta är viktigt för att minska spänningar i mate- Skär till en bit membran. Ta bort releasepappret och tryck membranbiten runt plattans hörn som bilden visar. Låt membranet gå ca 15 cm runt hörnet och snitta upp i övergången hålkäl/vägg. Du startar monteringen av nästa stycke membran enligt bilden.

15 Platon Xtra Inåtgående hörn Skär till en bit membran och tryck dit den över det inåtgående hörnet som bilden visar. Dra membranet 15 cm förbi hörnet. Vik in överskottsmaterial. Montering av Platon-mattan Därefter rullar du ut Platon-mattan direkt mot väggen. Mattans förhöjningar skall vara vända mot väggen. Om du inte kan montera Platon-mattan upp över marknivån (se avsnittet under Platon Sockelisolering) så avslutar du mattan 5 cm under marknivån. Fäst Platon-mattan i andra knoppraden från överkanten. Spika var 25:e cm. Om källarväggen är gjuten är det lättare om du skjuter fast mattan med Platon Skjutspik, använd lös ammunition med lägsta skjutverkan. Skarvar Lodräta skarvar gör du med ett överlapp på 50 cm. Platon Kantlist alltid i överkant Platonmattan avslutas alltid i överkant med Platon Kantlist. Skall du ha Platon Dräneringsskikt avslutar du med Platon Avslutningslist, se sid 19.Den monteras på samma sätt. Knacka först loss den gamla sockelputsen ca 50 mm ovanför listens planerade montering. Fäst kantlisten med spik vid markeringarna. Efter fastsättning av listen läggs ny puts mot kantlisten. På detta sätt förhindrar du att exempelvis vatten i form av slagregn rinner längs fasaden ner i Platonspalten. Avsluta över eller under mark? Du kan välja att avsluta Platonmattan över eller under markytan, dock får Platonmattan aldrig vara synlig. Väljer Du att avsluta under mark skall kantlisten ligga max 10 cm ner i marken. Tänk på att matta och kantlist alltid måste skyddas mot solljus. Om du kan bör du dock dra Platonmattan upp över marknivån, för att få en Nästa stycke membran börjar du från hörnet. Skär bort överskottsmaterial. Monteringsanvisningar för Platon Svetsmembran, inkl Platon Membranunderlag, och för Platon Flytmembran kan du erhålla från närmaste återförsäljare av System Platon eller från oss, adress och telefon se sista sidan. Vågräta gör du med ca 12 cm överlapp. Skarva inte närmare hörn än 150 cm. Kring rörgenomföringar tätar du genom att fästa Platon Självhäftande Membran en bit upp på genomföringen och en bit ut på Platon-mattan. Genomföringar Runt genomföringar tätar du hålet i Platon-mattan genom att först skära till ett stycke Platon Självhäftande Membran, snitta upp det till mitten och montera det "hängande" över genomföringen (med uppskärningen lodrätt nedåt). Tryck till mot Platon-matta och genomföring. Därefter tar du ett nytt stycke Membran och fäster över uppskärningen. så bra fuktisolering som möjligt. I det fallet kan Du täcka mattan och kantlist med Platon Sockelisolering, se följande sidor. Återfyllning Nu har din källarvägg fått ett fuktskydd med kvalitet. Montera Platon Dräneringsskikt mot Platon Xtra, fäst med Platon Isolerhållare. Fäst Platon Separationsduk över överkanten på Dräneringsskiktet och låt det hänga ner framför ända ner till gruset runt dräneringsröret. Glöm ej den extra remsan överst. Närmast markytan, ca 15 cm djupt, bör du lägga singel eller annat dekorativt stenmaterial. Se till att marklutningen är 1:20 på 3 meters sträcka ut från huset (dvs 3 m ut skall markytan ligga lägst 15 cm lägre än invid källarväggen). 15

16 och System Platon på källarväggens insida Det här behöver du: Platon Multi Platon Spik med bricka (stålspik, skjutspik) Alternativt lös Platon Bricka, om du använder annan spik Platon Fogband Platon Förseglingsband Förberedelser Se till att väggen är ren från organiskt material (trä, papper o.d.) och borsta rent med stålborste. Finns mögelskador skall dessa saneras med mögeldödande medel. Rinner det in vatten genom väggen skall dräneringen ses över och ev läggas om. System Platon används endast i mindre omfattning på väggdelar ovan mark. Spikreglar och dylikt Spikreglarna anpassas efter väggbeklädnaden. Ett bra mått är 22x45 när reglarna monteras med ett c-avstånd på 600 mm. Den översta regeln monteras 10 mm från taket. Den nedersta ca 20 mm över färdigt golv, t ex genom att klossas upp på fuktokänsliga distanser med lämpligt intervall. Väggbeklädnaden avslutas kant-ikant med översta och nedersta regeln. Tänk på att sockel och taklist inte får förhindra ventilation av Platonmattans luftspalt. Taklisten måste därför salas ut. Som golvlist används Platon Golvsockellist. Montering Den första våden monteras vågrätt överst på väggen med 10 mm avstånd mellan tak och Platon-mattan. Spika enligt figuren nedan i tredje knoppraden. I samband med monteringen av spikreglarna kläms Platon-mattan fast definitivt. Platon-mattan avslutas i nederkant ca 20 mm från färdigt golv. Nedersta Vid hörn skär man Platon-mattan i hörnet. Tätning på samma sätt som vid skarvar. Alternativt försöker man vika mattan runt hörnet. Vid fönster och dylikt Vid fönster, ventilationsdon och andra 40 cm regeln för väggbeklädnaden skall monteras ca 20 mm från färdigt golv. Nästa våd monteras med överlapp. Skarven tätas med Platon Skarvband / Platon Förseglingsband ur golvsortimentet enl figuren nedan. håltagningar / genomföringar tätas Platon-mattans luftspalt med Platon Fogband. Bandet läggs så nära genomföringen som möjligt. Fogbandet skall ligga mellan vägg och Platon-matta. För att få maximal vidhäftning på väggen för Fogbandet bör väggen primas med dammbindande primer där Fogbandet sedan skall fästa. 16

17 Så här monterar du Platon Sockelisolering Det här behöver Du: Platon Sockelisolering (600 x 1200 x 50 mm) Platon Sockellist I förekommande fall Platon Isolerhållare (plåt eller plast) Platon Hey di Fiberputs Platon Hey di Armeringsnät och -remsa Platon Hey di Murputs, vit, ljusgrå, grå eller murgrå Förberedelser Skrapa bort all gammal puts och färg. 50 cm Montera Platon Sockellist vågrätt under fasadbeklädnaden. Mät lodrätt ner 50 cm och markera med t ex en kritslå. Denna linje får ej ligga lägre än ca 10 cm under färdig marknivå. Det är bästa är dock om linjen hamnar över mark eftersom detta bestämmer var Platon-mattan med Kantlist skall avslutas. Montera System Platon enligt anvisningarna. Avsluta med Platon Kantlist vid markeringen, enligt ovan, på vanligt sätt. Observera att den inte får gå upp över markeringen. Återfyll så att det finns en bekväm markyta att arbeta från och så att Sockelisoleringen kan stödjas under härdningstiden. Platon Sockelisolering är urfräst för att kraga över Platonmattan med ca 10 cm. Måttet ovan Platon-mattan är ca 50 cm. Om avståndet mellan Platon Sockellist och Platon Kantlist är mindre än detta skall Sockelisoleringen kapas till rätt höjd. Rugga upp ytan på Sockelisoleringens baksida med tandspackel. Stryk Platon Hey di Fiber på Sockelisoleringens baksida med en tandad resp. slät spackel (10 mm). Börja montera i ett hörn. Tryck Sockelisoleringen ordentligt mot väggen. Om underlaget inte är tillräckligt jämnt kan du bygga upp med lite tjockare bruk. Observera att det finns restriktioner på arbetstemperatur. Under härdningstiden, minst 24 timmar, skall elementet stödja på ett par klossar samt stöttas av två trästöttor. Man kan också fixera isolerskivorna mekaniskt, med särskilda isolerfästen. Särskilt vid jämnt underlag är detta en fördel eftersom monteringen är möjlig även vid minusgrader. Skarvar Cellplastisolering har temperaturrörelser vilka ger synliga förändringar i t ex skarvar. Eftersom Platon Sockelisolering normalt hellimmas mot väggen enligt ovan så är risken för sådana rörelser minimerad. Eventuellt öppna fogar drevas med cellplastkilar eller skummas med fogskum avsett för cellplast och utomhusbruk, Därefter renskärs fogskummet i liv med isoleringen. Med Platon Isolerhållare av plåt kan man få snyggare skarvar. Skulle temperaturrörelser ändå senare ge sprickor i denna fog är det enkelt att reparera fräs ur skarven med sliprondell och fyll i med elastisk fogmassa i lämplig kulör. Såga ut för källarfönster m.m. Skivorna monteras i förband med förskjutna skarvar. Även hörn utförs med förskjutna skarvar så att ett starkt förband erhålls. Slipa av cellplasten till en jämn yta. Rugga upp ytan på isoleringen med tandspackel. Lägg ett ca 0,5 cm tjockt lager av Platon Hey di Fiber på skivorna (ca 7-8 kg/m 2 ) och tryck sedan in armeringsnätet försiktigt. Jämna av på utsidan. Delningsfogar skäres upp i putsen vid hushörn och vid fasta föremål, trappor mm. Avsluta med att lägga på ett lager Platon Hey di dekorputs, vit, ljusgrå, grå eller murgrå. Ett alternativ till smyginklädnad kan vara plåt. Montera fönsterbleck m.m. Under Platon Sockelisolering och ner till frostfritt djup monteras eventuell markisolering av cellplast eller Platon Dräneringsskikt. Denna fästs enklast med Platon Isolerhållare av plast, 2-3 st per skiva. 17

18 Så här monterar du Platon Dräneringssystem Platon Dräneringsskikt Det här behöver du: Platon Dräneringsskikt i dimension 100 x 600 x 1200 mm Platon Isolerhållare plast / plåt Platon Avslutningslist Platon Separationsduk PL600 Ta en tub PL 600 och gör ett kors på Dräneringsskiktet eller 5 st punkter. Alternativt montera 2-3 st Platon Isolerhållare. Ställ Platon Dräneringsskikt mot gruset runt dräneringsledningen och tryck fast mot väggen / Platon Xtra. Avsluta i nivå med överkant matta. Skivorna monteras med väl ihopskjutna skarvar och med förskjutna skarvar så att inte fyra hörn möts. Spåren i Dräneringsskiktet skall vara vända utåt marken och lodräta. Häng Platon Separationsduk från överkanten av Dräneringsskiktet och låt det hänga ända ner på framsidan. Väljs tillräckligt bred Separationsduk läggs denna först under dräneringsledningen (se vår principbild) och fästs i schaktsidan. När Dräneringsskiktet är monterat så sveps sedan Separationsduken upp längs Dräneringsskiktet till överkanten. Fäst vid behov med t ex spikar genom duken eller punktklistra med PL600. Duken omlottskarvas med 600 mm i höjdled. Platon Separationsduk Det här behöver du: Platon Separationsduk i dimension 1,30/ 2,60 x 50 m 5 cm Se till att schaktbotten är jämn. Om det finns risk för att vatten tränger upp läggs ett 5 cm tjockt lager sand ovanpå schaktbotten. Rulla ut Platon Separationsduk. Rulla ut ca 5 meter i taget. 100 cm 18 Montera slutligen Platon Avslutningslist på samma sätt som Platon Kantlist, se monteringsanvisning i vår källarbroschyr. Bakom listen kläms en remsa Separationsduk. Denna remsa skall ligga utanpå den heltäckande Separationsduken och vara ca mm bred. Om Platon Kantlist också används så monteras Platon Avslutningslist något nedanför Kantlisten. Återfyll med befintliga massor, även lerhaltiga massor. Dock ej lös lera eller större stenar. De översta 30 cm skall återfyllas med grus. Skarva med 1 m överlapp i längdriktningen och med 0,6 m överlapp i dukens breddmått. Runt röret läggs tvättad singel, minst 10 cm runt om (ev. endast 5 cm under). Återfyllnadsmassorna skall vara av minst s k måttligt genomsläppligt material. Om Platon Dräneringsskikt används så kan allt, utom flytande lera, användas.

19 Så här arbetar du med våra fuktskyddande putser Platon Hey di K11 Beskrivning PLATON HEY DI K11 är en cementbaserad produkt för ytbehandling av alla typer av mur- och betongkonstruktioner. PLATON HEY DI K11 blandas med vatten och ger en vattentät och diffusionsöppen yta. Användningsområden Grundmurar i betong, lättklinker (Leca) och betongblock, källare, tankar, brunnnar, bassänger, dammar m.m. Skyddar väggar ovan jord mot fukt och slagregn. Godkänd av Den Norske Stats Institutt for Folkehelse för användning i konstruktioner som är i kontakt med dricksvatten. Lägsta användningstemperatur +5 C procent av blandningsvattnet med Platon Hey di KZ säkras maximal vidhäftning till underlaget. Små mängder kan röras ut för hand, till större mängder används borrmaskin med visp eller universalmixer. Efter utblandning bör massan stå i några minuter innan den rörs upp på nytt och eventuellt justeras med mer vatten. Påföring sker med kalkkvast i en eller flera strykningar. Nästa strykning sker Förarbete Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag förvattnas. På inte sugande ytor ska primning utföras som flytspackling genom att 1:1 Platon Hey di KZ Primer/ vatten blandas med PLATON HEY DI K11 till en mjölkig vätska som påföres underlaget med kvast. Det ska förvattnas före varje påföring, men inget fritt vatten får finnas kvar. Blandning/Tillämpning PLATON HEY DI K11 blandas med rent vatten som först hälls i blandningskärlet. Använd ca. 8 liter vatten till 25 kilo PLATON HEY DI K11. Genom att ersätta när föregående skikt har torkat, följande dag eller senare. PLATON HEY DI K11- blandningen ska vara lätt att påföra men får inte rinna. PLATON HEY DI K11 hårdnar som andra cementprodukter och följaktligen måste utblandad massa användas fortlöpande. Undvik att påföra PLATON HEY DI K11 på varmt underlag eller i starkt solsken. I de fall där behandlingen ska kunna uppta rörelser i underlaget tillsätts Platon Hey di Flex i massan istället för Platon Hey di KZ. Materialåtgång 1 kg per kvm per strykning. Rekommenderad åtgång jordfuktighet 2 kg per kvm, konstant vattentryck min. 4 kg per kvm. Materialåtgång Platon Hey di KZ Primer - ca. 2 kg per 25 kg PLATON HEY DI K11. Torktid 1-5 timmar beroende på temperatur och underlag. Platon Hey di Murputs, vit, ljusgrå, grå eller murgrå Beskrivning Platon Hey di Murputs är en cementbaserad, vattentät och diffusionsöppen produkt för ytbehandling av murar och betong. Platon Hey di Murputs blandas med vatten och ger en dekorativ färgad yta. Användningsområden In- och utvändigt på betong, puts, lättklinker, tegel och annat murverk. Lägsta användningstemperatur +5 C. Förarbetet Underlag Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag ska förvattnas, men inget fritt vatten får finnas kvar. Släta puts- och betongytor bör först grundas med Platon Hey di KZ Primer se blandningstabellen på kannan med Platon Hey di KZ Primer Grundning. Alternativt kan Platon Hey di KZ Primer tillsättas blandningsvattnet till Platon Hey di Murputs i proportionerna 1 del KZ till 4-5 delar 19

20 vatten. Svaga, sugande ytor ska primas med Platon Hey di KZ Primer blandat med vatten i proportionen 1:1. Blandning/Tillämpning Platon Hey di Murputs blandas till en mjölkig vätska, 2,5-3 liter rent vatten till 10 kilo Platon Hey di Murputs. Små mängder kan röras ut för hand, till större mängder bör borrmaskin med visp eller universalmixer användas. Påföres med kalkkvast, putsbräda, rulle eller putsspruta. Genom att anpassa vattenmängden kan Platon Hey di Murputs användas både till slamning, stöppling, strukturputs och tunnare putslager. Efter utblandning bör massan stå i några minuter innan den rörs upp på nytt och eventuellt justeras med mer vatten. Platon Hey di Murputs stelnar som andra cementprodukter, följaktligen måste utblandad massa användas fortlöpande. Materialåtgång Slamning: Ca. 1 kilo per m 2 och strykning Putsning: Ca. 3-5 kilo per m 2. Torktid 1-5 timmar beroende på temperatur och underlag. Platon Hey di Cemflex Beskrivning Platon Hey di Cemflex är en två-komponent cementbaserad ytbehandling av alla typer av mur- och betongkonstruktioner. Platon Hey di Cemflex ger en vattentät och diffusionsöppen yta, som samtidigt är elastisk och överbrygger sprickor upp till 1 mm, även i temperaturer ned till -25 C. Platon Hey di Cemflex fungerar också som karbonatiseringsbroms. Platon Hey di Cemflex finns i vitt och grått. Användningsområden Ytbehandling och tätning av betong- och murkonstruktioner, fasader, källarväggar och soutterrängväggar, broar, terrasser, balkonger mm. Tätning av övergångar där rörelser kan uppstå; sula / vägg, vägg / däck och liknande. (Till tätning av bassänger och brunnar används K11). Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 C och +20 C. Lägsta temperatur är +5 C, detta gäller även underlaget. Förarbete Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett mm. Sugande puts- och betongytor bör först grundas med Platon Hey di KZ putstillsats, förtunnad i förhållande 1:2. Det skall förvattnas varje gång man påför Cemflex, dock inte så mycket att vattenfilm bildas. Utblandning Platon Hey di Cemflex levereras som två komponenter; 5,5 kilo vätska och 12,5 kilo pulver. Häll Cemflex-vätskan i ett blandningskar och tillsätt Cemflex-pulvret under omröring. Små mängder kan röras ut för hand, till större mängder används maskin med visp eller universalmixer. Blandningstid ca 2 minuter till homogen 20 och klumpfri massa. Blandningsförhållande efter vikt är 2,2 kilo vätska till 5 kilo pulver. Påföring görs med korthårig roller eller putsborste i ett eller flera lager. Vid påföring med roller kan blandningen tillsättas 3 dl vatten för optimal konsistens. Nästa lager påförs när föregående lager är yttorrt, några timmar senare eller dagen efter. I övergångar och materialskarvar rekommenderas Platon Hey di Armeringsremsa som bakas in i första lagret. Brukstiden fördigblandad massa är ca 1 timme. Undvik att stryka Platon Hey di Cemflex på varm vägg eller i starkt solsken. Redskap rengörs ned vatten. Efterbehandling En behandlad yta måste skyddas mot regn i minst 1 dygn. Platon Hey di Cemflex kräver ingen övertäckning, men är ingen slutyta. Vid belastningar utöver sporadisk gångtrafik rekommenderas övertäckning med cementbaserat slitlager, keramiska plattor eller träskivor. På fasader kan Platon Hey di Cemflex ytbehandlas med Platon Hey di dekorputser eller diffusionsöppna färgsystem. Förbrukning 1 2 kilo per m 2 och strykning. För spricköverbryggande effekt måste det minst påföras 3 kilo per m 2 Torktid 5 timmar till ett dygn beroende av temperatur och underlag.

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Ditt hus och din trädgård Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med Leca Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis 6 Garage 7 Jordkällare 8 Kompost 10 Leca Lättklinker

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

Fasader i färg. Produktkatalog

Fasader i färg. Produktkatalog Fasader i färg Produktkatalog Sidan 55 Sidan 51 Sidan 47 Sidan 35 Sidan 19 Sidan 1 PUTSSYSTEM Skalcem Ameringsputs - Skalcem S 2000 - Colour Filts 2000 - Skalcem 1000 - Multiputs Multiputs Vattentät -

Läs mer

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING Schakt och dränering Schakta så djupt som figur 1 visar. Efter schaktningen bör schaktsidorna täckas med filterduken. Vid skarvar läggs filterduken omlott 250 mm. OBS! Schaktmassor

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 Jackon G R U N D Ny förbättrad dräneringsskiva, nu med marknadens i särklass bästa isolervärde! Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 11-2011 ersätter 10-2011

Läs mer

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen.

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. PRIMASTAR AB 2015-03-12 BRUKSANVISNING och beskrivning av Oval Pool - 1, 22 m hög Concord med Popular Sandfilter Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. Vi rekommenderar att du först gör

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE TRÄDGÅRDENS BYGGSTENAR ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE UTEMILJÖ tips & inspiration ENTRÉ GARAGEUPPFART BELYSNING POOL UTEPLATS TRÄDGÅRD MUR SKÖTSEL PRODUKTER BYGGANVISNINGAR TRÄDGÅRDENS

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus 1 Några tips och råd innan du börjar putsa 2 Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. Med Weber Gypsum

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Ekologisk odling i växthus. Växthusteknik

Ekologisk odling i växthus. Växthusteknik Ekologisk odling i växthus Växthusteknik Innehåll Energiteori.................................. 3 Termodynamikens huvudsatser.............. 3 Växthusets energibalans................... 3 U-värde................................

Läs mer

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund Innehåller bygglovshandlingar för din grund Bästa grunden för just ditt hus! Isolera grunden med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Välj mellan Normalgrund, Stark grund och

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Oljebaserad och Latexbaserad DRYLOK vattentätande DET ENKLASTE SÄTTET ATT VATTENTÄTA BETONG

Oljebaserad och Latexbaserad DRYLOK vattentätande DET ENKLASTE SÄTTET ATT VATTENTÄTA BETONG DRYLOK VATTENTÄTANDE BETONGFÄRG Garanterad att stoppa vatten! Finns i följande färger. Beige VATTENTÄTANDE BETONGFÄRG Överallt där betong utsätts för vatten, vattentäta, skydda och försköna med DRYLOK

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer