gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se"

Transkript

1 gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast

2 gop Isofond - ett komplett system mot fukt och lukt gop Isofond Fuktskyddssystem är ett effektivt sätt att skydda källargrunder och golv mot fuktangrepp. Dessutom har systemet en rad tillbehör som gör det enkelt att montera på både väggar och golv. Fuktspärr med luftspalt Systemet bygger på väl beprövad teknik med en fuktskyddsmatta, gop Isofond Fuktspärr, och passar överallt där man vill försäkra sig om torra källarväggar och golv. gop Isofond Fuktspärr är P-märkt för utvändigt fuktskydd på källarväggar. Tack vare att gop Isofond Fuktspärr skapar en luftspalt mellan betong och övermaterial hålls väggar och golv torra och friska. Fuktskyddssystemet används främst i förebyggande syfte. Om du misstänker att det finns befintliga fuktskador rekommenderar vi att du kontaktar en fackman. Det är viktigt att en utredning genomförs så att sanerings- och åtgärdsförslag görs på ett riktigt sätt. Torra källargrunder ger friska hus Fukt är källarväggens fiende nummer ett. Eftersom en källarvägg ständigt utsätts för fukt, framförallt från omgivande mark, är det viktigt att stoppa fukten innan den tränger in i betongväggen. gop Isofond Fuktspärr hindrar markfukten att tränga in och luftspalten hjälper väggen att torka ut samt förebygger fukt- och luktproblem. Förutom att fuktproblem ofta är både svåra och kostsamma att sanera, kan de orsaka huvudvärk, illamående och allergier. I ett friskt hus, med torr grund, mår vi helt enkelt bättre. Håll golvfukten borta gop Isofond erbjuder två olika alternativ för att effektivt stoppa den fukt som kan vandra in i huset genom golvet: gop Isofond Fuktspärr och gop Isofond Golv. Det som skiljer de båda fuktskyddsmattorna åt är tjockleken. gop Isofond fuktspärr bygger 8 mm medan gop Isofond Golv bara är 3 mm tjock. Oavsett vilken matta du väljer får du ett fuktskyddat golv som blir värmeisolerat, tyst och behagligt att gå på. Luftspaltbildande fuktskydd bygger endast 3 mm! gop Isofond Golv är en fuktskyddsmatta som endast är 3 mm tjock. Det betyder att du kan kombinera den med de flesta golvmaterial utan att den totala golvhöjden bygger för mycket vid trösklar. En stor fördel med mattans konstruktion är att det bildas en luftspalt mellan under- och övergolv. Ett varmare golv Den luftspalt som fuktskyddsmattan bildar mellan under- och övergolv fungerar också som ett värmeisolerande skikt. Denna enkla form av värmeisolering räcker för att få behagligare golvtemperatur. Ett tystare golv gop Isofond Golv ger även ett påtagligt tystare golv. Vill du ha extra ljuddämpning lägger du vår kombiduk under fuktskyddsmattan. Denna kombination ger ett mycket effektivt ljuddämpande skikt mellan under- och övergolv. Behagligt att gå på Tack vare gop Isofond Golv blir golvet mjukare att gå på. Det märks inte minst på betongbjälklag. Fuktskyddsmattan dämpar effektivt stötar och innergolvet får en behaglig svikt. Återvinningsbart material De båda fuktskyddsmattorna tillverkas av HD-polyeten (ren nyvara) av högsta kvalitet; ett miljöanpassat plastmaterial som kan återvinnas utan att påverka miljön. gop Isofond FAKTA: Ger torra källarväggar och golv. Hindrar markfukten att komma in. Värmeisolerande. Gör golvet behagligt att gå på. Ljuddämpande. Bildar en luftspalt mellan underoch övergolv. Tillverkad av HD-polyten, vilket ger god hållbarhet och kvalitet. Miljöanpassat och återvinnings bart material.

3 I gop Isofond Fuktskyddssystem ingår nedanstående produkter Sortiment gop Isofond Fuktspärr Fuktskyddsmatta för golv samt källarytter- eller innervägg. Bredd: 1,0, 1,5 och 2,0 m. Längd: 20 m per rulle. Tjocklek: 8 mm. Färg: Svart. gop Isofond Golv Fuktskyddsmatta för golv. Bredd: 2,0 m. Längd: 20 m per rulle. Tjocklek: 3 mm. Färg: Gul. Tillbehör för golv Uppvik Förenklar fuktskyddsmattans uppvik mot vägg. Mått: 0,4x20 m. Kombiduk Lägges runt dräneringsrör och grus som skydd mot igenslamning, och som ljuddämpare på betonggolv. Mått: 1,4x25 m. Skarvband Självhäftande band för tätning mellan skarvar vid läggning på golv. Mått: 1,5x40 mm. Längd: 20 m och 40 m. Fogband Självhäftande remsa för tätning vid genomföringar. Mått: 8,0x8,0 mm. Längd: 6 m. Förseglingsband Används endast till Isofond Golv. Bredd: 50 mm. Längd: 15 m. Tillbehör för källaryttervägg Kantlist Fästes i fuktskyddsmattans ovankant i de fall då mattans släta ovankant skurits bort. Längd: 2 m. Spik 35 med bricka För spikning av fuktskyddsmatta på källarvägg av betong. Längd: 35 mm. Antal: 100 st per förpackning. Bricka Bricka för uppfästning av fuktskyddsmatta med annan spik eller skruv på källarvägg. Antal: 100 st per förpackning. Spik 70 För spikning av fuktskyddsmatta på källarvägg av lättbetong och leca. Längd: 70 mm. Antal: 100 st per förpackning. Klistermembran Självhäftande membran för källarväggens nedre del. Mått: 0,5x10 m. Flytmembran Vattenbaserad tätningsmassa för källarväggens nedre del. Vikt: 5 kg per förpackning. Kombiduk Lägges runt dräneringsrör och grus som skydd mot igenslamning, och som ljuddämpare på betonggolv. Mått: 1,4x25 m. Membranprimer Primer för klistermembran, 5 liter. Fogband Självhäftande remsa för tätning vid genomföringar. Mått: 8,0x8,0 mm. Längd: 6 m. 3

4 Byggvägledning på källaryttervägg utsida Så här monterar du gop Isofond Fuktspärr Förberedelser Montering av Isofond Fuktspärr Isofond Fuktskyddssystem gop Isofond Fuktspärr är en svart P-märkt Borsta väggen luftspaltbildande ren från lös smuts, fuktskyddsmatta Rulla ut fuktskyddsmattan som bygger med 8 mm, och samt isolering ett antal tillbehör för montage och funktion. Systemet är avsett som fuktskydd på källarytter-/innerväggar och på golv. Det kan knacka bort ev. ojämnheter och distanserna mot väggen och med laga trasiga fogar och större skador den plana delen uppåt. Mattans nedre att del det avslutas finns ca 100 befintliga mm ovanför fuktskador rekommenderar användas både vid renovering och nybyggnation. på väggen. Om väggen Om du saknar misstänker puts på den nedre delen så putsas denna hålkälet. Fäst upp mattan i övre kant vi att du kontaktar en fackman. Det är viktigt att en utredning genomförs så att sanerings- och åtgärdsförslag görs på ett riktigt sätt. Montering på källaryttervägg mattan behöver skarvas utsida läggs den Påföring av membranprimer och applicering av klistermembran Som alternativ till flytmembran användes membranprimer och klistermembran. Då membranprimer används måste underlaget vara torrt. Stryk ut rikligt med membranprimer från halva bottenplattans höjd och c:a 300 mm upp på väggen. Ungefärlig åtgång vid riklig strykning är c:a 0,3 l per m2. Membranprimern är inte frostkänslig men bör påföras vid temperaturer över +5 C. Vid lägre temperaturer och vid fuktig väderlek bör sockeln täckas in med presenning eller så bör fukt- Påföring av flytmembran Rör om flytmembranet ordentligt 100 mm och vertikalt Förberedelser skyddsmattan och sockeln värmas före användning. Rolla eller pensla 500 mm, undvik att Borsta väggen ren från lös smuts, två skikt för med att flytmembran få ett från säkert skarva resultat. närmare hörn När än knacka bort ev. ojämnheter och laga halva bottenplattans membranprimern höjd och har påförts mm. Övre kanten på ca 300 mm upp på väggen (enligt på mattan justeras så att trasiga fogar och större skador på grundmuren och torkat, kan applicering Flytmembranet av klistermembranet kan under färdig påbörjas. marknivå, figur 1). Första strykningen skall den slutar ca 100 mm väggen. Om väggen saknar puts påföras på tunt. den nedre delen så putsas denna med påföras vid Klistermembranet temperaturer över monteras och spikas c/c i 250 längder om 1-2 m. Appliceringen sker mm. + 5 C. Vid lägre temperatur och cementbruk som underlag för flytfuktig väderlek bör sockeln täckas eller klistermembran. Om bottenplattan sticker ut utanför källarväggen fuktskyddsmattan sas c:a och 15 sockeln, cm i för ovankant och däref- in med presenning, genom eller att så den värms vita skyddsfolien los- att få ett säkert resultat. fyller du vinkeln med cementbruk så ter monteras klistermembranet mot att en snedfasad kant bildas. grundmuren. Lossa därefter resterande del av skyddsfolien och tryck fast klistermembranet ordentligt mot Påföring av flytmembran Rör om flytmembranet ordentligt grundmuren och ner över hålkälet samt ner över betongplat- före användning. Rolla eller pensla ut två skikt med flytmembran från halva tans framkant. Montaget avslutas 7 bottenplattans höjd och ca 300 mm med att trycka till en extra gång upp på väggen (enl. figur 1). Första i ovankant av klistermembranet. strykningen skall påföras tunt. Flytmembranet kan påföras vid tempera- Överlappning sker med c:a 5 cm i skarvarna. I hörn skall membranet turer över + 5 C. Vid lägre temperatur monteras c:a 15 cm runt hörnet och och/eller fuktig väderlek bör sockeln därefter sker överlappning med c:a täckas in med presenning eller så 5 cm. värms fuktskyddsmattan och sockeln Applicering sker vid temperatur för att få ett säkert resultat. över +5 C på torrt underlag. fuktskyddsmatta som bygger 8 mm, samt ett antal tillbehör för montage och funktion. Systemet är avsett som fuktskydd på källarytterväggar och på golv. Det kan användas både vid renovering och nybyggnation. med cementbruk som underlag för flytmembranet. Om bottenplattan sticker ut utanför källarväggen fyller du vinkeln med cementbruk så att en snedfasad kant bildas. Källaryttervägg insida. Golv. Om du misstänker att det finns befintliga fuktskador rekommenderar vi att du kontaktar en fackman. Det är viktigt att en utredning genomförs så att sanerings och åtgärdsförslag görs på ett riktigt sätt. med spik och bricka. Om marklinjen är ojämn skärs den plana delen bort och kantlist fästs i överkant (enl. figur 2) för att förhindra att jord och smuts faller ner i luftspalten. Om omlott horisontellt minimum Spik väljs efter typ av väggmaterial. För betong eller betonghålsten: stålspik, för lättbetong och leca: vridspik Montering av gop Isofond Fuktspärr Rulla ut fuktskyddsmattan med distanserna in mot väggen och med den plana delen uppåt. Mattans nedre del avslutas c:a 100 mm ovanför hålkälet. Fäst upp mattan i övre kant med spik och bricka. Om marklinjen är ojämn skärs den plana delen bort och kantlist fästs i överkant (enl. figur 2) för att förhindra att jord och smuts faller ner i luftspalten. Om mattan behöver skarvas läggs den omlott horisontellt min 100 mm och vertikalt min 500 mm, undvik att skarva närmare hörn än mm. Figur 1 Figur 1 Om du vill minska värmeförlusterna genom källarytterväggen, eller höja väggens temperatur för att få en torrare vägg, kan du efter att ha monterat fuktskyddsmattan isolera med en lämplig markskiva. Skivorna ställs mot fuktskyddsmattan och hålls på plats genom att återfyllningen sker efterhand som isoleringen monteras. Övre kanten på mattan justeras så att den slutar c:a 100 mm under färdig marknivå, och spikas c/c 250 mm. Spik väljs efter typ av väggmaterial. För betong eller betonghålsten: stålspik, för lättbetong och leca: vridspik. gop Isofond Fuktskyddssystem och isolering Om du vill minska värmeförlusterna genom källarytterväggen, eller höja väggens temperatur för att få en torrare vägg, kan du efter att ha monterat fuktskyddsmattan isolera med en lämplig markskiva. Skivorna ställs mot fuktskyddsmattan och hålls på plats genom att återfyllningen sker efterhand som isoleringen monteras. Dränering Oavsett vilken typ av fuktskydd du väljer för källarväggen, krävs en väl fungerande dränering för att resultatet ska bli bra. Kontrollera därför dräneringens läge och funktion innan återfyllnad. Dräneringen ska ligga med vatten- 4

5 Figur 3 Dräneringen kringfylls med minst 100 mm singel Vi Figur 2 Oavsett vilken typ av fukskydd du Dränering vänds runt dräneringsmaterialet för an kombiduk att rekommenderar Dränering Oavsett gångens vilken typ högsta av fukskydd punkt du c:a 250 mm väljer under för källarväggen, kantbalken krävs en och väl luta mot dräneringsbrunn, minst 1:200 (5 mm/meter). fungerande dränering för att resultatet ska bli bra. Om Kontrollera det är därför problem dräneringens med att få tillräcklig läge lutning och funktion kontakta innan återfyllnad. Dräneringen ska ligga med kommunens tekniska kontor, högsta punkt ev. ca 250 kan dräneringen Återfyllnad vattengångens mm anslutas under kantbalken till och luta spillvattenledningen. mot dräneringsbrunn, minst 1:200 användas. Dräneringen kringfylls med minst (5 mm/meter). 100 Om det mm är problem singel med att som kan skada fuktskyddsmattan, eller kombi- få tillräcklig Vi rekommenderar lutning kontakta kommunens tekniska kontor, ev. isoleringen, tas bort. duk används runt dräneringsmaterialet för att förhindra att fint nad. Dräneringen ska ligga med material sätter vattengångens igen högsta dräneringsledningen. punkt ca 250 igen dräneringsledningen. fint material sätter att förhindra att fungerande dränering för att resul väl en krävs källarväggen, för väljer Kontrollera därför dräneringens bra. bli ska tatet nad. Dräneringen ska ligga med återfyll innan funktion och läge Återfyllnadfå tillräcklig lutning kontakta Vid återfyllnaden kommunens kan tekniska i regel kontor, befintliga ev. kan dräneringen anslutas till spillvattenledningen. Stora vassa stenar massor användas. som kan skada fuktskyddsmattan eller isoleringen tas bort. mm under kantbalken och luta mot 250 ca punkt högsta vattengångens (5 mm/meter). 1:200 minst dräneringsbrunn, få tillräcklig lutning kontakta att med problem är det Om kan dräneringen anslutas till spill ev. kontor, tekniska kommunens vattenledningen. Figur 2 Vid återfyllnaden kan i Återfyllnad kan dräneringen anslutas till spillvattenledningen. användas. massor befintliga regel som kan skada fukt stenar vassa Stora isoleringen, tas bort. eller skyddsmattan, Dräneringen kringfylls med minst 100 mm singel Vi rekommenderar att kombiduk används runt dräneringsmaterialet för att förhindra att fint material sätter igen dräneringsledningen. Vid återfyllnaden kan i regel befintliga massor Stora vassa stenar Figur 2 Dränering Oavsett vilken typ av fukskydd du väljer för källarväggen, krävs en väl fungerande dränering för att resultatet ska bli bra. Kontrollera därför dräneringens läge och funktion innan återfyll mm under kantbalken och luta mot dräneringsbrunn, minst 1:200 (5 mm/meter). Om det är problem med att Dräneringen kr minst 100 mm sing rekommenderar at vänds runt dräneri att förhindra att fin igen dräneringsled Återfyllnad Vid återfyllnaden k regel befintliga ma användas. Stora vassa sten som kan skada fuk skyddsmattan, elle isoleringen, tas bor på källaryttervägg i Montering på källaryttervägg insida Att montera en fuktskyddsmatta på insidan gör inte källarväggen torrrare, men det kan vara ett alternativ vid mindre fuktangrepp. Däremot kan denna placering vara ett alternativ om du tänker montera ett fuktkänsligt material på källarväggen (t.ex. gips eller träpanel). gop Isofond Fuktspärr monteras på väggen och fästs med spik och bricka. Utanpå denna monteras sedan den fuktkänsliga panelen eller skivmaterialet. Här är det viktigt att luftspalter lämnas vid både tak och golv för att skapa luftcirkulation mellan fuktskyddsmatta och innervägg. För att undvika kondens i väggen är det inte lämpligt att tillläggsisolera innanför fuktskyddsmattan (enl. figur 3). Plåtreglar är det bästa alternativet men används träreglar så bör du sätta en distans, t.ex. klossar av hårdplast, för att undvika direktkontakt mellan träreglarna och golvet. på källaryttervägg insida på väggen och fästs med spik och monteras Fuktspärr Isofond så bör du sätta en distans, t.ex. träreglar används men alternativet sedan den fuktkänsliga panelen monteras denna Utanpå bricka. av att man monterar en fuktskydds torrare inte blir Källarytterväggen denna placering vara ett alternativ kan Däremot insida. dess på matta direktkontakt mellan träreglarna att undvika för hårdplast, av klossar och golvet. på källaryttervägg insida Källarytterväggen blir inte torrare av att man monterar en fuktskyddsmatta på dess insida. Däremot kan denna placering vara ett alternativ om du tänker montera ett fuktkänsligt material på källarväggen (t.ex. gips eller träpanel). Kontakta gärna en fuktexpert om du är osäker. tigt att lämna luftspalter både vid vik det är Här skivmaterialet. eller Golv Isofond Fuktspärr monteras på väggen och fästs med spik och bricka. Utanpå denna monteras sedan den fuktkänsliga panelen eller skivmaterialet. Här är det viktigt att lämna luftspalter både vid tak och golv. Plåtreglar är det bästa ligt material på källarväggen (t.ex. fuktkäns ett montera tänker du om tak och golv. Plåtreglar är det bästa en fuktexpert om du är osäker. gärna Kontakta träpanel). eller gips Källarytterväggen blir inte torrare av att man monterar en fuktskyddsmatta på dess insida. Däremot kan denna placering vara ett alternativ om du tänker montera ett fuktkänsligt material på källarväggen (t.ex. gips eller träpanel). Kontakta gärna alternativet en fuktexpert men används om du är träreglar osäker. så bör du sätta en distans, t.ex. klossar Tak av hårdplast, för att undvika direktkontakt mellan träreglarna och golvet. Figur 3 Isofond Fuktsp på väggen och fäst bricka. Utanpå den sedan den fuktkän eller skivmateriale tigt att lämna lufts tak och golv. Plåtre Figur 3 Figur 3 8 Montering på golv (för Isofond Golv se sid 7) Förberedelser Innan du börjar själva läggningen kontrollerar du att betongytan är tillräckligt jämn. Godkänd tolerans enligt HUS-AMA är +/- 3mm vid 2 meters mätlängd. Vidare skall betongytan vara rengjord från allt organiskt material som t.ex. spån, papp, mm. Eventuellt luftläckage mellan golv och yttervägg tätas med skarvband. Dämpning av golvljud Vi rekommenderar att du använder en kombiduk för att eliminera de ljud 8 som kan uppstå mellan exempelvis fuktskyddsmatta och golvmaterialet. Du kan läsa mer om hur man dämpar golvljud i monteringsanvisningen på sidan 7. 8 Läggning av gop Isofond Fuktspärr Gör så här: rulla ut fuktskydds- mattan med distanserna ner mot betongen och med den planstansade delen in mot rummet. Vik upp mattan på de tre sidor som angränsar mot vägg så långt att mattan sticker upp ovan övergolvet. Rulla ut nästa våd och kom ihåg att ta till så att det räcker till uppviket, innan du kapar. På våd två rullas skarvband ut och trycks fast, men låt skyddspappen sitta kvar. Skjut in våd två under våd ett och passa in denna så att en rak och jämn 5

6 de ljud som kan uppstå mellan exempelvis fuktskyddsmatta och golvmaterialet. Du kan läsa mer om hur man dämpar golvljud i monteringsanvisningen på sidan 5. jämn skarv erhålls. Lossa skyddspappen på skarvbandet från mitten av mattan och ut mot kanterna (se figur 4). Dra med foten över skarven så att skarvbandet fastnar skarv erhålls. Lossa skyddspappen på skarvarna på fuktskyddsmattorna skarvbandet från mitten av mattan (enl. figur 5). Mot vägg monteras och ut mot kanterna (enl. figur 5). sedan ventilerade golvsockellister. Dra med foten över skarven så att skarvbandet fastnar Isofond / ordentligt. monteringsanvisning När hela rummet är lagt så monteras det golvmaterial du valt, och därefter kapas uppviket Isofond Detaljlösningar i höjd med färdigt / monteringsanvisning golv. Golvmaterialet bör Detaljlösningar läggas i motsatt riktning i förhållande till Figur 5 Uppvik Figur 4Uppvik på skarvbanden Figur på skarvbanden 5 kan med kan fördel med fördel Uppvik mot vägg Uppvik kan göras mot vägg antingen kan göras antingen sitta kvar sitta på kvar översidan på översidan så att så det att det ej ej med fuktskyddsmattan eller med klibbar mot golvskivan. Detaljlösningar med fuktskyddsmattan Uppvik eller med klibbar mot golvskivan. på skarvbanden kan med fördel hjälp av Isofond färdiga / monteringsanvisning uppvik. Se figur 6. hjälp av Uppvik färdiga mot uppvik. vägg kan göras Se figur antingen 6. sitta kvar på översidan Tvärgående så att det ej skarvar med fuktskyddsmattan eller med klibbar Tvärgående mot golvskivan. skarvar Uppvik Ventilerade golvsockellister med skarv- och Tvärgående fogband. skarvar Pappen tätas på genom att hjälp av färdiga uppvik. Se figur 6. Uppvik mot Ventilerade vägg kan göras golvsockellister Tvärgående skarvar Det är antingen viktigt att Detaljlösningar du skarvbanden monterar Tvärgående venti kalerade du med monterar golvlister. hjälp Vanligast venti på översidan är att fästa man skarvband 4:e distansraden fästa med skarvar skarvband fördel tätas sitta mellan genom kvar 3:e och att Ventilerade golvsockellister Tvärgående skarvar tätas genom att med fuktskyddsmattan Det är viktigt eller att så att det ej mellan och klibbar 3:e även mot och vinkelrätt Det är viktigt att du monterar ventilerade golvlister. att man 4:e distansraden och även på vinkelrätt skarvbanden kan med fördel fästa skarvband mellan 3:e och av färdiga uppvik (enl. figur använder 6). golvlister Uppvik som golvskivan. distanseras på den plana ytan (se figur 9). Efter lerade golvlister. Vanligast är att man 4:e distansraden och även vinkelrätt mot väggen så att använder golvlister Uppvik en luftspalt mot på vägg den kan bildas, att papperet plana göras antingen ytan (se figur sitta 9). kvar Efter på dragits översidan bort så att det sammanpressas bort samman skarven. ej använder golvlister som distanseras på den plana med fuktskyddsmattan mot väggen så att en luftspalt bildas, papperet eller dragits med klibbar ytan mot (se golvskivan. figur 9). Efter men du kan också använda speciella Figur 8 hjälp av färdiga Ventilerade golvsockellister men du kan också använda speciella Tvärgående pressas uppvik. skarven. Se figur 6. mot väggen så att en luftspalt bildas, att papperet skarvar dragits bort sammanpressas skarven. Figur 8 lister med ventilationsöppningar. Tvärgående skarvar Figur 8 Det är viktigt att lister du med monterar ventilationsöppningar. venti-ventileradlerade golvlister. lister med Vanligast för att ventilationsöppningar. för Tvärgående golvsockellister skarvar Tvärgående tätas skarvar genom tätas genom att att men du kan också använda speciella Dessa kan förses med dammfilter Minimitjocklekar Dessa kan förses med dammfilter Minimitjocklekar Figur 8 Det är viktigt att du monterar ventilerade golvlister. Vanligast är att man 4:e distansraden och även vinkelrätt fästa skarvband mellan 3:e och förhindra är att att att förhindra damm manatt samlas fästa damm på skarvband samlas på övergolv på Fuktspärr övergolv på Fuktspärr mellan tredje fjärde använder golvlister under som fuktskyddsmattan, under distanseras fuktskyddsmattan, vilket använder kan distansraden golvlister Golvspånskiva: vilket som distanseras och 18 mm. den plana ytan (se figur 9). Efter Dessa även vinkelrätt på den kan förses med dammfilter Minimitjocklekar kan Golvspånskiva: 18 mm. orsaka dålig lukt på sikt. mot väggen (Bostadsutrymmen så att luftspalt bildas, att papperet dragits bort sammanpressas Efter skarven. orsaka dålig lukt på sikt. (Bostadsutrymmen = 12 mm). = 12 mm). mot väggen så att en luftspalt på skarvbanden bildas, kan med men fördel du plana kan också ytan använda (enl. speciella figur 9). för att förhindra att damm samlas på övergolv på Fuktspärr att papperet Figur 8 Lamellgolv: 22 mm. men du kan också använda sitta kvar speciella på översidan lister så att dragits med det ventilationsöppningar. ej Lamellgolv: 22 under fuktskyddsmattan, Genomföringar bort pressas skarven samman. klibbar mot golvskivan. vilket Dessa kan förses (Bostadsutrymmen med Golvspånskiva: dammfilter = 14 Minimitjocklekar mm). 18 mm. 9mm. Genomföringar (Bostadsutrymmen = 14 mm). lister med ventilationsöppningar Detaljlösningar Vid genomföringar är det (enl. noga för att förhindra Armerad att damm överbetong: samlas på övergolv på Fuktspärr orsaka dålig lukt 60 mm. Vid på genomföringar sikt. med tätningen figur 7). Dessa kan förses Tvärgående och den med dammfilter för att förhindra Uppvik ett att kryss damm i samlas un- skarvar utförs under är bäst fuktskyddsmattan, det noga (Bostadsutrymmen vilket kan Armerad Golvspånskiva: överbetong: = 12 mm). 18 mm. 60 mm. med skarv Överlappning Armerat golvspackel: 20 mm. med Tvärgående och fogband. tätningen skarvar Skär och orsaka tätas ut den dålig utförs lukt på sikt. (Bostadsutrymmen = 12 mm). genom att Lamellgolv: bäst Armerat 22 mm. golvspackel: 20 mm. fästa fuktskyddsmattan, skarvband mellan kräng 3:e på Överlappning och skarvbanden kan med vid fördel Lamellgolv: 22 mm. Genomföringar med skarv och fogband. Skär ut Genomföringar öppningar och förstärkning vid bärande vägg framgår av figur 10 der fuktskyddsmattan, Uppvik mot vilket över 4:e vägg distansraden genomföringen kan på göras sikt antingen kan och och sitta kvar på översidan (Bostadsutrymmen Övriga detaljer så att det ej = 14 = mm). 14 ett kryss i fuktskyddsmattan, även vinkelrätt Vid med skär fuktskyddsmattan bort på överbliven den plana eller matta ytan med klibbar genomföringar kräng mot golvskivan. det noga Armerad överbetong: 60 mm. (se figur 9). Efter orsaka dålig Vid lukt. genomföringar med tätningen och den utförs bäst hjälp (se figur av färdiga mattan är 8). att När uppvik. papperet hela Se över det golvet dragits figur 6. genomföringen noga och Armerad överbetong: är bort med lagt Tvärgående sammanpressas skär och Armerat golvspackel: mm. mm. skarv och och 11. fogband. skarvar Skär ut med tätningen tätas snitten i fuktskyddsmattan bort skarven. den överbliven utförs bäst matta Ventilerade golvsockellister ett kryss Tvärgående i fuktskyddsmattan, skarvar Armerat Figur Överlappning tätas 8 genom kräng golvspackel: att 20 mm. med skarv med skarv och Pappen mattan Genomföringar Det är viktigt och (se att fogband. figur 8). När du monterar ventilerade golvlister. Vanligast är man 4:e bort Skär hela fästa ut golvet över skarvband genomföringen är mellan lagt 3:e och och Minimitjocklekar skär Allmänt distansraden överbliven och matta även vinkelrätt ett kryss i fuktskyddsmattan, tätas snitten i fuktskyddsmattan Överlappning vid öppningar och Vid genomföringar är det på övergolv noga på med Fuktspärr (se kräng figur använder golvlister som distanseras på den 8). plana När hela ytan golvet (se figur lagt 9). Efter med skarv och tätas fogband. mot väggen så Golvspånskiva: att luftspalt 18 bildas, mm. att snitten Övergolvet papperet i Pappen förstärkning vid bärande vägg fuktskyddsmattan dragits bort bör sammanpressas skarv skarven. och fogband. framgår Pappen av ritningsdetaljer nedan byggas omedelbart tätningen mattan och den över utförs genomföringen bäst med och med men du kan (Bostadsutrymmen också använda speciella = 12 mm). efter montaget - annars Figur 8bör täckning skarv- och skär fogband. bort lister överbliven med Skär ventilationsöppningar. Lamellgolv: ut ett matta 22 kryss mm. i (figur 10 och 11). Dessa kan förses med dammfilter Minimitjocklekar ske med byggboard eller liknande. Undvik att gå på mattan för att förhindra fuktskyddsmattan, (se figur 8). kräng När (Bostadsutrymmen mattan hela golvet över = är 14 mm). lagt för att förhindra damm samlas på övergolv på Fuktspärr Armerad överbetong: 60 mm. under fuktskyddsmattan, vilket kan Golvspånskiva: 18 mm. genomföringen tätas och snitten skär i bort överbliven Allmänt orsaka dålig Armerat lukt på sikt. golvspackel: 20 mm. (Bostadsutrymmen punktering. = 12 mm). matta (enl. med figur skarv 8). När och hela fogband. golvet Pappen är Lamellgolv: 22 mm. Undvik att gå på mattan för att förhindra punktering. Övergolvet bör Figur 10 Genomföringar (Bostadsutrymmen = 14 mm). lagt tätas snitten i fuktskyddsmattan Vid Övriga genomföringar är det noga detaljer Armerad överbetong: 60 mm. med tätningen och den utförs bäst byggas omedelbart efter montaget Armerat golvspackel: Figur 209 mm. med skarv och fogband. Skär ut annars bör täckning ske med ett kryss i fuktskyddsmattan, kräng Figur 10 Figur 11 mattan över genomföringen och byggboard eller liknande. skär Överlappning bort överbliven matta (se figur 8). När hela golvet är lagt tätas Överlappning snitten i fuktskyddsmattan vid öppningar och med förstärkning skarv och fogband. vid Pappen bärande vägg framgår av ritningsdetaljer nedan (figur 10 och 11). Detaljlösningar Uppvik Uppvik mot vägg kan göras antingen med fuktskyddsmattan eller med hjälp av färdiga uppvik. Se figur 6. Ventilerade golvsockellister Det är viktigt att du monterar ventilerade golvlister. Vanligast är att man använder golvlister som distanseras mot väggen så att en luftspalt bildas, men du kan också använda speciella lister med ventilationsöppningar. Dessa kan förses med dammfilter för att förhindra att damm samlas under fuktskyddsmattan, vilket kan orsaka dålig lukt på sikt. Genomföringar Vid genomföringar är det noga med tätningen och den utförs bäst med skarv och fogband. Skär ut ett kryss i fuktskyddsmattan, kräng mattan över genomföringen och skär bort överbliven matta (se figur 8). När hela golvet är lagt tätas snitten i fuktskyddsmattan med skarv och fogband. Pappen Figur 6 Detaljlösningar Isofond-sortiment Figur 6 Allmänt Figur 6 Figur 7 Figur 7 Undvik att gå på mattan för att förhindra punktering. Övergolvet Figur bör 7 I Isofond Fuktskyddssystem Figur Bricka 11 byggas omedelbart efter montaget ingår nedanstående Bricka för uppfästning av fuktskyddsmatta annars bör täckning ske med 10 produkter 10 byggboard Figur eller 6 Figur 10 liknande. Figur 7 Figur 11 med annan spik eller 6 skruv på källarvägg. Fuktspärr Antal: 100 st per förpackning. Fuktskyddsmatta för källaryttervägg eller golv. Spik 70 Tillbehör för Uppvik Förenklar fukt uppvik mot vä Mått: 0,4x20 m Skarvband

7 Byggvägledning Så här monterar du gop Isofond Golv Isofond Golv är en tunn typgodkänd fuktskyddsmatta som effektivt hindrar fuktvandringen från betongplattan till övergolvet. Tänk bara på att den eventuella fukten inte ventileras bort med denna metod. Om du misstänker att det finns en fuktskada rekommenderar vi att du kontaktar en fackman. Förarbetet är viktigt Innan du börjar själva läggningen av fuktskyddsmattan kontrollerar du att betongytan är tillräckligt jämn. Godkänd tolerans enligt HUS-AMA är +/- 3 mm vid 2 meters mätlängd. Dessutom ska betongytan vara rengjord från allt organiskt material som t ex spån, papp, mm. Hur dämpar du golvljud? Om du ska lägga golvmaterialet direkt på fuktskyddsmattan rekommenderar vi att du lägger ut en kombiduk som ljuddämpande skikt mellan betong och matta. Duken skall täcka hela golvytan förutom de 100 mm som är närmast väggen. Skarvar skall inte överlappa. Tänker du lägga cellplastisolering ovanpå fuktskyddsmattan behövs inte någon kombiduk som ljuddämpare mellan betong och fuktskyddsmatta. Duken bör istället läggas mellan cellplastisoleringen och skivmaterialet för att undvika knarrljud som kan uppstå då skivmaterialet ligger direkt på isoleringen. Lätt att lägga Rulla ut fuktskyddsmattan med knopparna ner mot betongen. Vik upp mattan på de tre sidor som angränsar mot vägg så långt att mattan sticker upp ovan övergolvet. Rulla ut nästa våd och kom ihåg att ta till så att det räcker till uppviket innan du kapar. Lägg våderna kant i kant och sätt ihop dem ordentligt med förseglingsband (enl. figur 12). När hela rummet är lagt så monteras det golvmaterial du valt. Därefter kapas uppviket i höjd med färdigt golv (enl. figur 13). Golvmaterialet bör läggas i motsatt riktning i förhållande till skarvarna på fuktskyddsmattorna. En spalt lämnas mellan övergolvet och uppviket, enligt golvtillverkarens rekommendationer. Figur 12 Minimitjocklekar på övergolv på fuktspärr Golvspånskiva: 18 mm. (Bostadsutrymmen = 12 mm). Lamellgolv: 22 mm. (Bostadsutrymmen = 14 mm). Armerad överbetong: 60 mm. Armerat golvspackel: 20 mm. Figur 13 7

8 GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB gop Isofond I Fuktskydd Till gop Isofond finns följande tillbehör: gop Isofond Fuktspärr Kantlist Längd: 2 m. Spik 35 med bricka Längd: 35 mm. Antal 100 st per förpackning. Bricka 100 st per förpackning. Spik 70 Längd: 70 mm. Antal 100 st per förpackning. Flytmembran Vikt 5 eller 10 kilo per förpackning. Membranprimer Primer för klistermembran, 5 liter. Klistermembran Mått: 0,5x10 m. Kombiduk Mått: 1,4x25 m. gop Isofond Golv Upvik Mått: 0,4x20 m. Skarvband Mått: 1,5x40 mm. Längd: 20 m och 40 m. Fogband Mått 8,0x8,0 mm. Längd: 6 m. Kombiduk Mått: 1,4x25 m. Förseglingsband Bredd: 50 mm. Längd: 15 m. Några av våra välkända varumärken är: gop Esslon Robust och prisvärd trapetsplatta för altantak och carport. gop Suntuf Stark och väderbeständig trapetsplatta för altan- och uterumstak samt växthus. gop Multiglas Starka, värmeisolerande kanaltakskivor för uterum och vinterträdgårdar. gop Plexiglas Plana, glasklara plastskivor för inglasning och hobbyprojekt. gop Isofond Effektivt fuktskydd för källargrunder och golv. gop Woodlon Ett modernt, ekologiskt och underhållsfritt alternativ till hårda träslag. gop Entrétak Utmärkta för uppsättning vid ytterdörrar, fönster och terrassdörrar. gop Markränna Funktionell och stilren dränering för garage och terrass. gop Solsegel Lättmonterat solskydd med hög kvalitet och modern design. gop Presenning Prisvärt skydd mot regn och fukt. Läs mer om vår kärlek till plast på Vi älskar plast - gop är ett familjeföretag med över 40 års branscherfarenhet. Vi är kunniga och passionerade och strävar efter att erbjuda marknadens bästa totallösningar inom plast för såväl industrin som byggvaruhandeln och byggföretag. Gemensamt för våra välkända varumärken är att de uppfyller höga krav på kvalitet, funktion och livslängd. Vår filosofi kan sammanfattas i en mening: VI ÄLSKAR PLAST! Återförsäljare Glasfiber & Plastprodukter är kvalitets- och miljöcertifierade All information i denna broschyr skall anses som rådgivande och befriar inte användaren från skyldighet att på eget ansvar fastställa uppgifternas och anvisningarnas lämplighet för det avsedda ändamålet

Delta Black Line Monteringsanvisning

Delta Black Line Monteringsanvisning Delta Black Line Monteringsanvisning Förarbete 1. Besiktiga grunden innan du startar med något annat. All kallasfalt ska tas bort för att optimera förutsättningarna för det nya fuktskyddet och för att

Läs mer

Ljusare med takplast. gop Esslon. I gop Suntuf. I gop Skylon. Ljusa och starka takmaterial för altaner, uterum, carportar och växthus

Ljusare med takplast. gop Esslon. I gop Suntuf. I gop Skylon. Ljusa och starka takmaterial för altaner, uterum, carportar och växthus GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB gop Esslon I gop Suntuf I gop Skylon Ljusare med takplast Ljusa och starka takmaterial för altaner, uterum, carportar och växthus Vi älskar plast www.gop.se 1 2 Takplast -Möjligheternas

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

FONDA Special. Komplett fuktskyddssystem för golv. HÅLLER GOLVET TORRT

FONDA Special. Komplett fuktskyddssystem för golv. HÅLLER GOLVET TORRT FONDA Special Komplett fuktskyddssystem för golv. HÅLLER GOLVET TORRT Problemen kommer underifrån Byggfukt Ett nygjutet betonggolv innehåller ett överskott av fukt som måste torka ut innan ett fuktkänsligt

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Starka tak för ljusa uterum

Starka tak för ljusa uterum gop Multiglas I Kanaltak Starka tak för ljusa uterum Lättmonterade, väderbeständiga och okrossbara kanaltakskivor med UV-filter Vi älskar plast www.gop.se Fyra starka tak som ger ljusa och behagliga uterum

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Monteringsanvisning för fuktskydd på källarvägg.

Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Monteringsanvisning för fuktskydd på källarvägg. Black Line Black Line Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Monteringsanvisning för fuktskydd på källarvägg. Inledning... Källare är idag tyvär inte speciellt vanligt att man

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Starka tak för ljusa uterum

Starka tak för ljusa uterum gop Multiglas I Kanaltakskivor Starka tak för ljusa uterum Lättmonterade, väderbeständiga och okrossbara kanaltakskivor med UV-filter Vi älskar plast www.gop.se Fyra starka tak som ger ljusa och behagliga

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Starka tak för ljusa uterum

Starka tak för ljusa uterum gop Multiglas I Kanaltak Starka tak för ljusa uterum Lättmonterade, väderbeständiga och okrossbara kanaltakskivor med UV-filter Vi älskar plast www.gop.se Starka tak som ger ljusa och behagliga uterum

Läs mer

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus System Platon RadonStop 400 Radon- och fuktspärr för golv och grund Torra och sunda hus Radon Stop Säkert och effektivt radonskydd! Radon och hälsofara Fara för hälsan orsakad av radon har under de senaste

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Dammbindande primer. Undvik klapperljud. Platon Ventitex används i alla golv under Platonmattan för att dämpa ljudet i golvkonstruktionen,

Dammbindande primer. Undvik klapperljud. Platon Ventitex används i alla golv under Platonmattan för att dämpa ljudet i golvkonstruktionen, Så här monterar Du System Platon Golv med eller utan avjämningsmassa, golv Det är av yttersta vikt för funktionen, att följande anvisningar följs noga och att arbetet görs noga! System Platon är typgodkänt

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal Takpapp Monteringsanvisning 1. Generell vägledning Välj rätt produkt Ju lägre lutning på taket, desto större krav ställs på takmaterial och utförande. Produkt Taklutning

Läs mer

Underhållsfria utedäck

Underhållsfria utedäck gop Woodlon I Träkomposit Underhållsfria utedäck Ett modernt alternativ till hårda träslag www.woodlon.se 1 2 gop Woodlon Tid och plats att njuta Visst vore det härligt att kunna njuta mer av våren och

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Dags att dränera? ~ Vi i Villa

Dags att dränera? ~ Vi i Villa Page 1 of 6 Måndag 26 april 2010 Betyg:4,0 Dags att dränera? Flagnade färg och fuktfläckar på källarväggen - hur allvarligt är det? Hur vet jag att dräneringen fungerar? Och när är det läge att byta? Träsk

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Monteringsanvisning P märkt system 1:3 2010-01-04 Ersätter Monteringsanvisning P märkt system 1:2 Öppnar dörren för En friskare miljö!

Monteringsanvisning P märkt system 1:3 2010-01-04 Ersätter Monteringsanvisning P märkt system 1:2 Öppnar dörren för En friskare miljö! Monteringsanvisning P märkt system 1:3 2010-01-04 Ersätter Monteringsanvisning P märkt system 1:2 Öppnar dörren för En friskare miljö! Monteringsanvisning P-märkt Optiventsystem Fuktskador kan bl.a. ge

Läs mer

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare.

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare. Vtätskikt Underlagstäckning Tätskiktet är den del av taket som i dagligt tal ofta kallas för takpapp och vars funktion är att skydda byggnadens tak och underliggande konstruktioner från väder och vind.

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

Starka tak för ljusa uterum Lättmonterade, väderbeständiga och okrossbara kanaltakskivor med UV-filter

Starka tak för ljusa uterum Lättmonterade, väderbeständiga och okrossbara kanaltakskivor med UV-filter GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB gop Multiglas I Kanaltakskivor Starka tak för ljusa uterum Lättmonterade, väderbeständiga och okrossbara kanaltakskivor med UV-filter Vi älskar plast www.gop.se arka tak

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Innehållsförteckning Användningsområden...2 Miljöbedömningar...3 Allmänna

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Montering Fuktspärrsmatta på grund.

Montering Fuktspärrsmatta på grund. Ers. FST 109 Utg. maj 06 FST 605 Montering Fuktspärrsmatta på grund. Inledning. Källare är idag tyvärr inte speciellt vanligt att man bygger i småhus, orsaken kan vara de fuktproblem som man kan råka ut

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 5 Tilläggsisolera golvbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Oljebaserad och Latexbaserad DRYLOK vattentätande DET ENKLASTE SÄTTET ATT VATTENTÄTA BETONG

Oljebaserad och Latexbaserad DRYLOK vattentätande DET ENKLASTE SÄTTET ATT VATTENTÄTA BETONG DRYLOK VATTENTÄTANDE BETONGFÄRG Garanterad att stoppa vatten! Finns i följande färger. Beige VATTENTÄTANDE BETONGFÄRG Överallt där betong utsätts för vatten, vattentäta, skydda och försköna med DRYLOK

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND 1 Tak Tak Underlagsprodukter fungerar som ett skyddande och vattenavledande skikt under yttertak av exempelvis takpannor, plåt eller ytpapp.

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

Checklista för dränering och fuktskydd

Checklista för dränering och fuktskydd Checklista för dränering och fuktskydd A. Kontroll av planeringen av marken runt huset. 1. Är avrinningen rätt? 2. Avrinningen är fel, eller annat fel? 3. Markplaneringen är korrekt ingen åtgärd behövs.

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus Platon Xtra Med System Platon har du alltid full handlingsfrihet att välja innerbeklädnad

Läs mer

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 Jackon G R U N D Ny förbättrad dräneringsskiva, nu med marknadens i särklass bästa isolervärde! Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 11-2011 ersätter 10-2011

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Skivmontering Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och regel till golv- och takskena När en skiva är klickad med skivan innan träs regel i spåret

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet!

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet! Icopal Lufttätt Hus Det täta huset som andas trygghet! ETT Komplett system 1 2 Energieffektiva, fuktsäkra och hållbara hus Icopal Lufttätt Hus Ett komplett klimatsmart system Låt oss säga det direkt. Vårt

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete.

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete. 51 JSF.5 Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Värmeisolerande 0,033 W(m k) Ljudegenskaper över 50dB Kvalitetssäkrad Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått snickarens bästa kompis! Alla våra produkter

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer