Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands"

Transkript

1 UF 20 SM 1603 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16 I korta drag Färre svenskar studerar utomlands Antalet studenter som rör sig över Sveriges gränser har ökat betydligt under de senaste decennierna. Det har gällt både svenska studenter som åker utomlands för att studera och utländska studenter som kommer till Sverige. Dessa två grupper kallas för utresande respektive inresande studenter. Grupperna kan delas in i utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram och studenter som anordnar sina studier i landet på egen hand, så kallade freemover-studenter. Det senaste läsåret har dock antalet svenskar som studerar utomlands minskat, från under 2014/15 till under 2015/16. En stor del av minskningen beror på omklassificering av språkkurserna. De senaste tio åren har däremot antalet som studerat utomlands ökat, då antalet var läsåret 2006/07. Att studera utomlands kan göras antingen via utbytesprogram, eller på egen hand med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). De utresande med studiemedel från CSN består av freemover-studenter och studenter som deltar i språkkurser. Den senaste tioårsperioden ökade antalet inresande studenter till Sverige varje år fram till och med läsåret 2010/11 då de var Införandet av studieavgifter hösten 2011 medförde dock att antalet inresande studenter minskade. Läsåret 2015/16 var det totala antalet inresande studenter Av dessa var 40 procent utbytesstudenter och 60 procent freemover-studenter. Antalet inresande studenter är trots avgiftsinförandet fortfarande större än antalet utresande studenter. Läsåret 2015/16 var 58 procent av de utresande studenterna kvinnor och 42 procent män. Bland de inresande studenterna var 52 procent kvinnor och 48 procent män. Stora skillnader vad gäller studietid De flesta av de inresande studenterna läste en eller två terminer i Sverige. Skillnaden mellan utbytesstudenter och freemover-studenter var dock stor. Andelen Anders Viberg, UKÄ, tfn , Angelina Nyström, SCB. tfn Lisa Sundling, SCB. Tfn Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Universitetskanslersämbetet, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie Utbildning och forskning. Utkom den 8 december URN:NBN:SE:SCB-2016-UF20SM1603_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Universitetskanslersämbetet och SCB 2 UF 20 SM 1603 som enbart läste en termin var betydligt större bland utbytesstudenter än bland freemover-studenter. Skillnaderna i studietid beror till stor del på att freemoverstudenterna i mycket större utsträckning läste på ett program medan i stort sett samtliga utbytesstudenter läste fristående kurser. Av freemover-studenterna läste 76 procent på ett program läsåret 2015/16. Även bland de utresande studenterna läste de flesta en eller två terminer utomlands. Freemover-studenterna läste dock i betydligt större utsträckning än utbytesstudenterna tre terminer eller mer utomlands. Andelen freemover-studenter som varit utomlands sju terminer eller mer var precis som tidigare läsår hög. Nya inresande freemover-studenter ökar igen Av de inresande studenterna som studerade på universitet eller högskolor i Sverige läsåret 2015/16 läste för första gången i landet, dvs. de var nybörjare i svensk högskoleutbildning. Det var 6 procent fler än läsåret innan. Antalet utbytesstudenter var och antalet freemover-studenter Jämfört med föregående läsår har antalet freemover-studenter ökat med 9 procent och utbytesstudenterna ökat med 4 procent. Fler nybörjare från länder inom EU/EES Läsåret 2015/16 kom av de nya inresande studenterna från länder inom EU/EES och från länder utanför EU/EES. Jämfört med föregående läsår har antalet inresande ökat både från EU/EES och länder utanför EU/EES. Störst ökning var det för antalet nya inresande studenter från länder inom EU/EES. Av de utbytesstudenter som var nybörjare i svensk högskoleutbildning läsåret 2015/16 kom 66 procent från Europa. Därefter följde Asien och Nordamerika. De enskilt största länderna var Tyskland, Frankrike och Kina. Bland freemover-studenterna kom 26 procent av de nybörjarna från Europa. Därefter följde Asien med 23 procent. De enskilt största länderna var Indien, Finland och Kina. Många nya inresande vid Lunds universitet Lunds universitet var det lärosäte som hade flest inresande studenter som läser i Sverige för första gången, Därefter följde Uppsala universitet med och Stockholms universitet med nya inresande. Högst andel nya inresande studenter av det totala antalet nybörjare hade Kungl. Musikhögskolan i Stockholm med 75 procent samt Handelshögskolan i Stockholm med 55 procent. Minskning av utlandsstudier bland svenskar Under läsåret 2015/16 studerade svenskar utomlands. Jämfört med föregående läsår har antalet utbytesstudenter ökat med 1 procent medan antalet freemover-studenter har minskat med 4 procent. Antalet svenska studenter som läser språkkurser utomlands har minskat med 67 procent, vilket beror till drygt hälften på omklassificering av vilka som räknas som språkkursstudenter. Polen fortsatt populärt men Danmark tappar Majoriteten av de utresande studerade i Europa och då främst i Storbritannien, Danmark och Polen. De senaste åren har även allt fler valt att studera i Nordamerika och Asien. USA och Storbritannien var de enskilt största mottagarländerna läsåret 2015/16. Därefter följde Australien, Polen, Danmark, Norge och Tyskland. Dessa sju länder tog tillsammans emot nästan två tredjedelar av alla studenter som reste ut från Sverige. Studenternas val av länder har dock förändrats över tid. Under de senaste tio läsåren har Spanien, Frankrike och Italien tappat studenter medan antalet till bland annat Polen och USA har ökat. Under de senaste fem läsåren har även antalet utresande till Danmark minskat.

3 Universitetskanslersämbetet och SCB 3 UF 20 SM 1603 Innehåll Statistiken med kommentarer 6 Internationell mobilitet en övergripande bild 6 Nya inresande studenter 11 Utvecklingen läsåren 2006/07 till 2015/16 11 Nya inresande studenter efter ålder 12 Nya inresande studenter efter geografiskt område 13 Nya inresande studenter efter studieinriktning 15 Nya inresande studenter per universitet och högskola 18 Nya inresande utbytesstudenter per utbytesprogram 21 Inresande freemover-studenter som betalar studieavgifter 22 Inresande studenter som tar examen 24 Utresande studenter 27 Utveckling läsåren 2006/07 till 2015/16 27 Utresande studenter efter ålder 27 Utresande studenter efter geografiskt område 28 Utresande studenter efter studieinriktning 30 Utresande utbytesstudenter per universitet och högskola 31 Utresande utbytesstudenter per utbytesprogram 33 Utlandsstudier bland examinerade i Sverige 34 Tabeller 35 Teckenförklaring 35 1 A. Inresande studenter i svensk högskoleutbildning läsåren 2011/ /16 efter antal registrerade terminer i Sverige och kön 36 1 B. Utresande studenter läsåren 2011/ /16 efter antal registrerade terminer utomlands och kön 37 2 A. Inresande studenter för första gången i svensk högskoleutbildning läsåren 2006/ /16 efter ålder och kön 39 2 B. Inresande studenter i svensk högskoleutbildning läsåren 2006/ /16 efter ålder och kön 41 3 A. Nya inresande studenter läsåren 2011/ /16 efter geografiskt område, land och kön 43 3 B. Inresande studenter i högskoleutbildning läsåren 2011/ /16 efter geografiskt område, land och kön 50 4 A. Nya inresande freemover-studenter, samt därav betalande, läsåren 2013/ /16 fördelade efter geografiskt område, land och kön 58 4 B. Inresande freemover-studenter i svensk högskoleutbildning, samt därav betalande, läsåren 2013/ /16 fördelade efter geografiskt område, land och kön 61 5 A. Nya inresande studenter läsåren 2006/ /16 efter program/kurs, SUN-inriktning och kön 64 5 B. Inresande studenter i svensk högskoleutbildning läsåren 2006/ /16 efter program/kurs, SUN-inriktning och kön 71 6 A. Nya inresande freemover-studenter, samt därav betalande, läsåren 2013/ /16 fördelade efter program/kurs, SUNinriktning och kön 78

4 Universitetskanslersämbetet och SCB 4 UF 20 SM B. Inresande freemover-studenter i svensk högskoleutbildning 2013/ /16, samt därav betalande, fördelade efter program/kurs, SUN-inriktning och kön 80 7 A. Nya inresande studenter läsåren 2011/ /16 efter universitet/högskola och kön 82 7 B. Inresande studenter i högskoleutbildning läsåren 2011/ /16 fördelade efter universitet/högskola och kön 85 8 A. Nya inresande freemover-studenter, samt därav betalande, läsåren 2013/ /16 fördelade efter universitet/högskola och kön 88 8 B. Inresande freemover-studenter i svensk högskoleutbildning läsåren 2013/ /16, samt därav betalande, fördelade efter universitet/högskola och kön 89 8 C. Inresande freemover-studenter för första gången vid ett visst universitet/högskola i svensk högskoleutbildning, samt därav betalande, läsåren 2013/ /16 fördelade efter universitet/högskola och kön 91 9 A. Inresande utbytesstudenter för första gången i svensk högskoleutbildning läsåren 2006/ /16 efter utbytesprogram och kön 93 9 B. Inresande utbytesstudenter i svensk högskoleutbildning läsåren 2006/ /16 efter utbytesprogram och kön Inresande studenter för första gången examinerade i svensk högskoleutbildning läsåren 2006/ /16 efter ålder och kön Inresande studenter för första gången examinerade i svensk högskoleutbildning läsåren 2006/ /16 efter område, SUN och kön Inresande studenter för första gången examinerade i svensk högskoleutbildning läsåren 2011/ /16 efter universitet/högskola och kön Inresande studenter för första gången examinerade i svensk högskoleutbildning läsåren 2011/ /16 efter geografiskt område, land och kön Utresande studenter i högskoleutbildning läsåren 2006/ /16 efter ålder och kön Utresande studenter i högskoleutbildning läsåren 2011/ /16 efter geografiskt område, land och kön Utresande freemover-studenter i högskoleutbildning läsåren 2006/ /16 efter SUN-inriktning och kön Utresande utbytesstudenter i högskoleutbildning läsåren 2006/ /16 fördelade efter universitet/högskola och kön Utresande utbytesstudenter läsåren 2006/ /16 efter utbytesprogram och kön 118 Fakta om statistiken 119 Detta omfattar statistiken 119 Definitioner och förklaringar 119 Så görs statistiken 121 Statistikens tillförlitlighet 122 Bra att veta 122

5 Universitetskanslersämbetet och SCB 5 UF 20 SM 1603 In English 123 Summary 123 List of tables 125 List of terms 127

6 Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1603 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella studentmobiliteten inom högskolan ur ett svenskt perspektiv. Med internationell mobilitet avses utländska studenter som kommer till Sverige för att studera och svenska studenter som åker utomlands för att studera. Dessa två grupper kallas i detta SM för inresande studenter respektive utresande studenter. Redovisningen avser högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Gruppen inresande studenter består av utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram vid svenska universitet och högskolor samt studenter som anordnar sina studier i Sverige på egen hand, så kallade freemover-studenter. Med freemover-studenter avses personer som beviljats uppehållstillstånd för studier, utrikes födda som invandrat mindre än sex månader innan studiestarten och övriga personer som inte har uppgift om svenskt personnummer i högskolornas studieadministrativa system. Huvuddelen av redovisningen avser nya inresande studenter, dvs. de inresande som läste i Sverige för första gången, alltså nybörjare i svensk högskoleutbildning. Delar avser dock det totala antalet inresande studenter på grundnivå och avancerad nivå. Från och med hösten 2011 måste freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz betala studieavgift för att studera i Sverige. Detta SM beskriver därmed det femte läsåret med studieavgifter. Utbytesstudenterna berörs inte av studieavgifterna. De utresande studenterna består av utbytesstudenter, freemover-studenter och språkkursstudenter. Utbytesstudenter deltar i ett utbytesprogram som anordnas av svenska och utländska universitet och högskolor. Utresande studenter består även av de som haft studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för studier utomlands och som anordnat dessa på egen hand, så kallade freemover-studenter och deltagare i språkkurser. Figur 1. Olika grupper av studenter inom internationell studentmobilitet. Totala antalet in- och utresande studenter läsåret 2015/16. Internationell studentmobilitet Inresande studenter Utresande studenter Utbytesstudenter Freemoverstudenter Utbytesstudenter Freemoverstudenter Språkkursstudenter 900 Betalande Inte betalande

7 Universitetskanslersämbetet och SCB 7 UF 20 SM 1603 Annan statistik om internationell mobilitet I detta SM redovisas statistik om internationell mobilitet för studenter på grundnivå och avancerad nivå. För mer information se: Universitet och högskolor, Årsrapport 2016, Universitetskanslersämbetets NU-statistikdatabas, För information om utländska doktorander på forskarnivå: Fyra år med studieavgifter Fler inresande än utresande studenter Antalet studenter som rör sig över Sveriges gränser har ökat under en längre tid. Det gäller svenska studenter som åker utomlands för att studera och i synnerhet utländska studenter som kommer till Sverige för att studera. Under läsåret 2015/16 studerade svenska studenter utomlands. Antalet som studerar utomlands har ökat från sedan läsåret 2005/06 till läsåret 2014/15, men har minskat det senaste läsåret. En stor del av minskningen beror på att vissa språkkurser som tidigare har klassificerats som studier på eftergymnasial nivå har klassificerats om. Under samma tidsperiod har det totala antalet inresande studenter till Sverige ökat påtagligt varje år fram till och med läsåret 2010/11, då antalet uppgick till Efter att Sverige infört studieavgifter för freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz från och med hösten 2011 har dock antalet inresande minskat kraftigt. Läsåret 2015/16 ökade antalet inresande för andra året i rad. Det totala antalet inresande studenter är trots avgiftsinförandet fortfarande större än antalet utresande studenter. Minskningen som orsakades av införandet av studieavgifter fortsatte påverka det totala antalet freemover-studenter under flera läsår. De fyra senaste läsåren har antalet freemover-studenter som är nya inresande studenter, dvs. nybörjare i svensk högskoleutbildning ökat igen, och läsåret 2015/16 ökade även det totala antalet freemover-studenter för andra gången sedan studieavgifterna infördes.

8 Universitetskanslersämbetet och SCB 8 UF 20 SM 1603 Figur 2. Totala antalet in- och utresande studenter läsåren 2006/ / Inresande män Inresande kvinnor Utresande kvinnor Utresande män /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Läsåret 2015/16 var 52 procent av de inresande studenterna kvinnor och 48 procent män. Bland de utresande studenterna var 58 procent kvinnor och 42 procent män. Fördelningen mellan könen var alltså jämnare bland de inresande än bland de utresande. För inresande var könsfördelningen jämnare bland freemover-studenter, men för utresande var den något jämnare på utbytesprogram. Många inresande ordnade sina studier i Sverige på egen hand Läsåret 2015/16 ordnade av de inresande studenterna sina studier i Sverige på egen hand, medan studerade vid svenska universitet och högskolor inom ramen för ett utbytesprogram. Antalet inresande utbytesstudenter har ökat med 25 procent sedan läsåret 2006/07, medan antalet freemover-studenter har ökat med 26 procent. Från läsåret 2006/07 och fram till läsåret 2010/11, alltså innan studieavgifterna infördes, fördubblades nästan antalet freemover-studenter. Införandet av studieavgifter medförde dock att den uppåtgående trenden bröts. Av det totala antalet studenter i Sverige har andelen inresande studenter ökat från 7 till 9 procent under de senaste tio läsåren. Innan studieavgifterna infördes hösten 2011 var andelen uppe i 11 procent. Figur 3. Andel inresande studenter av det totala antalet studenter läsåren 2006/ /16. Procent Män Totalt Kvinnor /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

9 Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 20 SM 1603 Eftersom de inresande studenterna ökade under en lång tid har det påverkat bilden av det totala antalet studenter i högskolan. Bland annat har könsfördelningen i högskolan påverkats inom vissa grupper, då andelen inresande bland det totala antalet män i den svenska högskolan har ökat mer än andelen inresande bland kvinnorna. Stora skillnader mellan utbytesstudenters och freemover-studenters studietid i Sverige Cirka en tredjedel av de inresande studenterna läste en eller två terminer i Sverige. Skillnaden mellan utbytesstudenter och freemover-studenter var dock stor. Bland utbytesstudenterna var andelen som läste enbart en termin betydligt större än bland freemover-studenterna. Av de registrerade utbytesstudenterna läsåret 2015/16 läste 82 procent endast en termin i Sverige. Motsvarande andel för freemover-studenterna var 16 procent. Skillnaderna i studietid beror till stor del på att freemover-studenterna i betydligt högre utsträckning läste på ett program medan i stort sett samtliga utbytesstudenter läste fristående kurser. Tabell 1. Inresande studenter efter studietid i Sverige läsåret 2015/16 Antal inresande Andel i procent efter registrerade terminer läsåret 2015/ Totalt Utbytesstudenter Freemover-studenter Kvinnor Utbytesstudenter Freemover-studenter Män Utbytesstudenter Freemover-studenter För mer information, se tabell 1A i tabellbilagan. Antalet svenskar som studerar utomlands minskar Läsåret 2015/16 studerade svenskar vid universitet och högskolor utomlands som freemover-studenter. Dessutom reste ut inom ramen för något av utbytesprogrammen som organiserades av det svenska lärosäte de studerade vid. Det fanns även 900 studenter som läste språkkurser utomlands. Antalet utresande som reser inom ramen för ett utbytesprogram har ökat årligen sedan läsåret 2007/08. Freemover-studenterna har ökat mellan läsåren 2006/07 och 2014/15. Det senaste läsåret har dock antalet freemover-studenter minskat med 4 procent. De flesta utresande läser ett fåtal terminer utomlands De flesta som studerar utomlands gör det endast en eller två terminer. Precis som bland de inresande studenterna är dock skillnaden mellan utbytesstudenter och freemover-studenter stor. Den senare gruppen läste i betydligt större utsträckning tre terminer eller mer utomlands. Andelen freemover-studenter som varit utomlands sju terminer eller mer var 24 procent. Det var sjunde läsåret i rad som andelen var över 20 procent. Bland de utresande utbytesstudenterna läste kvinnor i större utsträckning än män endast en termin utomlands.

10 Universitetskanslersämbetet och SCB 10 UF 20 SM 1603 Tabell 2. Utresande studenter efter studietid utomlands läsåret 2015/16 Antal utresande Andel i procent efter registrerade terminer läsåret 2015/ Totalt Utbytesstudenter Freemover-studenter Kvinnor Utbytesstudenter Freemover-studenter Män Utbytesstudenter Freemover-studenter Deltagare i språkkurser redovisas inte i tabellen. För mer information, se tabell 1B i tabellbilagan.

11 Universitetskanslersämbetet och SCB 11 UF 20 SM 1603 Nya inresande studenter Sedan mitten av 1990-talet har antalet inresande studenter till Sverige ökat och läsåret 2015/16 var det inresande studenter som studerade på högskolan i Sverige. Av dessa var nya inresande studenter, vilket är en ökning med 6 procent jämfört föregående läsår. Tabell 3. Nya inresande studenter läsåret 2015/16 Förändring i procent jämfört Antal 2015/16 med 2014/15 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Inresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter varav betalande Antalet freemover-studenter ökade från läsåret 2014/15 till läsåret 2015/16. Av dessa betalade studieavgifter. Bland de nya inresande studenterna har gruppen freemover-studenter ökat med 9 procent och gruppen utbytesstudenter har ökat med 4 procent jämfört med föregående läsår. Bland de nya inresande studenterna var andelen kvinnor 53 procent och andelen män 47 procent. Fördelningen mellan könen bland utbytesstudenterna har varit ungefär densamma under de senaste tio läsåren. Bortsett från några år har dock andelen män varit högre för freemover-studenterna än andelen kvinnor. Under perioden 2011/ /14 var andelen kvinnor något högre. Läsåret 2015/16 låg andelen män på 51 procent, dvs. den var fortfarande större än andelen kvinnor som låg på 49 procent. Bland de betalande freemover-studenterna var andelen män betydligt högre än andelen kvinnor. Utvecklingen läsåren 2006/07 till 2015/16 Även om antalet inresande studenter som påbörjat högskolestudier i Sverige har minskat efter införandet av studieavgifter så har antalet ökat sett över en längre tidsperiod. För tio läsår sedan var antalet nya inresande , jämfört med läsåret 2015/16. Läsåret 2015/16 var 59 procent av de nya inresande studenterna utbytesstudenter och 41 procent freemover-studenter. Innan införandet av studieavgifter var antalet utbytesstudenter och freemover-studenter ungefär lika många. I och med studieavgifterna har fördelningen blivit ojämn eftersom antalet freemover-studenter minskat betydligt medan antalet utbytesstudenter i stort sett varit oförändrat. De senaste tre läsåren har dock antalet freemover-studenter ökat. Tabell 4. Inresande studenter som var nybörjare läsåren 2006/ /16 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Totalt Inresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter Kvinnor varav betalande Inresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter Män varav betalande Inresande studenter därav utbytesstudenter därav freemover-studenter varav betalande För mer information om nybörjare samt information om det totala antalet freemover-studenter och utbytesstudenter, se tabell 2A och 2B i tabellbilagan.

12 Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 20 SM 1603 Var fjärde nybörjare i Sverige var en inresande student De inresande studenterna utgör en betydande andel av alla nybörjare i Sverige. Andelen har ökat från 24 procent läsåret 2006/07 till 27 procent läsåret 2015/16. Figur 4. Andel inresande studenter som var nybörjare av det totala antalet nybörjare läsåren 2006/ /16. Procent Män Totalt Kvinnor /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Nya inresande studenter efter ålder Läsåret 2015/16 var 56 procent av de svenska nybörjarna 21 år eller yngre. Motsvarande andel bland nya inresande utbytesstudenter var 45 procent och bland nya freemover-studenter 18 procent. Skillnaderna kan förklaras med att utbytesstudenterna oftast har påbörjat en utbildning i hemlandet medan freemover-studenterna i stor utsträckning har avslutat en utbildning på grundnivå. I Sverige läser de flesta freemover-studenterna ett magister- eller masterprogram. Läsåret 2015/16 var andelen freemover-studenter som läste ett magister- eller masterprogram 58 procent. Motsvarande andel bland utbytesstudenterna var 0,4 procent. Tabell 5. Åldersfördelning för nybörjare i svensk högskoleutbildning läsåret 2015/16. Procent Totalt 21 år år år 30 år Totalt Utbytesstudenter Freemover-studenter Svenska studenter Kvinnor Utbytesstudenter Freemover-studenter Svenska studenter Män Utbytesstudenter Freemover-studenter Svenska studenter Med svenska studenter avses i det här sammanhanget övriga studenter i svensk högskoleutbildning, dvs. de som inte är inresande. De flesta inresande studenterna var i åldersgruppen år. Läsåret 2015/16 uppgick andelen nya inresande studenter i åldern år till 42 procent. Andelen i åldersgruppen år av samtliga nya inresande studenter uppgick till 37 procent. För mer information, se tabell 2A och 2B i tabellbilagan.

13 2011/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /16 Universitetskanslersämbetet och SCB 13 UF 20 SM 1603 Nya inresande studenter efter geografiskt område De inresande studenterna som läste i Sverige för första gången kom från ett stort antal länder. För studenter som ingår i ett utbytesprogram finns nästan alltid uppgift om utbytesland. För freemover-studenter saknas dock uppgift om land för 41 procent av nybörjarna läsåret 2015/16. Uppgift om land finns främst för dem som beviljats uppehållstillstånd för studier. Eftersom uppehållstillstånd inte krävs för studenter från Norden och andra länder inom EU/EES är det framförallt för freemover-studenter från dessa länder som uppgift om land saknas. En annan orsak till att informationen saknas kan vara att studenten enbart läser på distans och kanske inte ens befinner sig i Sverige. Av nya inresande freemover-studenter utan uppgift om land var det 19 procent som enbart läste på distans. För mer information om land, se avsnittet Fakta om statistiken. Antalet nya inresande studenter har ökat både från EU/EES och utanför EU/EES Läsåret 2015/16 kom av de nya inresande studenterna från länder inom EU/EES och från länder utanför EU/EES. Jämfört med föregående läsår har antalet inresande ökat både från EU/EES och från länder utanför EU/EES. Den största ökningen var från länder inom EU/EES. Antalet nybörjare som saknar uppgift om land var Figur 5. Inresande studenter som var nybörjare efter geografiskt område läsåren 2011/ / Freemover-studenter Utbytesstudenter EU/EES Schweiz Övriga Europa Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien

14 Universitetskanslersämbetet och SCB 14 UF 20 SM 1603 Flest utbytesstudenter från Tyskland Av de utbytesstudenter som var nya inresande studenter läsåret 2015/16 kom 68 procent från Europa, varav 5 procent kom från de nordiska länderna. Därefter följde Asien och Nordamerika med 17 respektive 9 procent av de nya inresande utbytesstudenterna. Tabell 6. Nya inresande studenter efter geografiskt område läsåret 2015/16 Geografiskt område Inresande studenter Därav utbytesstudenter Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Norden utom Sverige EU utom Norden Europa utom EU och Norden Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Oceanien Okänt Flest utbytesstudenter kom från Tyskland, 2 300, följt av Frankrike och Kina. Jämfört med för fem år sedan har antalet utbytesstudenter från Kina och Nederländerna ökat mest. Förutom länderna i Europa, som dominerar utbytesprogrammen, kom många utbytesstudenter från Kina och USA, 980 respektive 720 läsåret 2015/16. Totalt sett var det en något större andel kvinnor än män som kom som utbytesstudenter till Sverige. Skillnaden mellan olika länder var dock stor. Figur 6. Nya inresande utbytesstudenter efter land läsåret 2015/16 Tyskland Frankrike Kina Nederländerna Spanien USA Italien Storbritannien och Nordirland Singapore Australien Kvinnor Män Från flera av länderna i diagrammet ovan kom det betydligt fler inresande utbytesstudenter än vad som reste ut till dem. Sverige har störst överskott av utbytesstudenter från Tyskland och Frankrike.

15 Universitetskanslersämbetet och SCB 15 UF 20 SM 1603 Antalet freemover-studenter fortsätter att öka Läsåret 2015/16 kom 29 procent av de freemover-studenterna som var nya inresande studenter från Europa. Därefter följde Asien med 23 procent. De enskilt största länderna var Indien, Finland och Kina. Antalet freemover-studenter från EU/EES och Schweiz ökade jämfört med föregående läsår, medan övriga Europa minskade något. Asien och Sydamerika ökade med 240 respektive 60 studenter, från övriga världsdelar minskade antalet freemover-studenter. Av de nya inresande studenter som kom till Sverige som freemover-studenter läsåret 2015/16 var 49 procent kvinnor och 51 procent män. Skillnaden mellan kvinnor och män var dock stor mellan olika länder. Tabell 7. Länder med flest nya inresande freemover-studenter läsåret 2015/16 Land Antal freemover-studenter Andel i % av totala antalet freemover-studenter Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Indien Finland Kina Tyskland Pakistan Iran USA Grekland Storbritannien och Nordirland Brasilien Bland freemover-studenterna låg Indien och Finland i topp bland de länder från vilka det kom fler inresande freemover-studenter än vad som reste ut. För mer information, se tabell 3A och 3B i tabellbilagan. Nya inresande studenter efter studieinriktning I stort sett samtliga utbytesstudenter läste fristående kurser. Den vanligaste inriktningen på studierna var samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Därefter följde teknik och tillverkning, tätt följt av humaniora och konst. Tre fjärdedelar av utbytesstudenterna som läste fristående kurser läste inom dessa tre inriktningar. För freemover-studenter var andelen betydligt högre på utbildningsprogram än på fristående kurs. Läsåret 2015/16 läste 75 procent på program och 25 procent fristående kurs. Den vanligaste inriktningen på studierna var program med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Därefter följde program med inriktning mot teknik och tillverkning. Även bland svenska studenter var andelen på utbildningsprogram högre än andelen på fristående kurs. Den vanligaste inriktningen på studierna för de svenska studenterna som läste fristående kurs var humaniora och konst. Den vanligaste inriktningen för de svenska studenterna som läste på program var samhällsvetenskap, juridik, handel och administration.

16 Universitetskanslersämbetet och SCB 16 UF 20 SM 1603 Tabell 8. Nya inresande studenter efter studieinriktning läsåret 2015/16 Utbildningens inriktning Utbytesstudenter Freemover-studenter Andel Andel Totalt Kv. Män Totalt Kv. Män Program Pedagogik och lärarutbildning Humaniora och konst Samhällsvetenskap, juridik, handel, adm Naturvetenskap, matematik och data Teknik och tillverkning Lant- och skogsbruk samt djursjukvård Hälso- och sjukvård samt social omsorg Tjänster Kurs Pedagogik och lärarutbildning Humaniora och konst Samhällsvetenskap, juridik, handel, adm Naturvetenskap, matematik och data Teknik och tillverkning Lant- och skogsbruk samt djursjukvård Hälso- och sjukvård samt social omsorg Tjänster För mer information, se tabell 5A, 5B, 6A och 6B i tabellbilagan. I jämförelse med samtliga nybörjare var andelen inresande studenter störst inom inriktningen naturvetenskap, matematik och data. Därefter följde teknik och tillverkning, samhällsvetenskap, juridik, handel och administration och humaniora och konst. På dessa fyra inriktningar utgjorde inresande studenter ungefär 33 procent av samtliga nybörjare. Fördelningen på de olika inriktningarna skiljer sig åt beroende på var studenterna kommer ifrån. Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration är den vanligaste inriktningen bland studenter från de flesta länderna. Särskilt Europa utom EU28 och Norden har en stor andel studerande på denna inriktning, 40 procent. Bland studenter från Asien och Sydamerika är dock teknik och tillverkning den vanligaste inriktningen, och för studenter från Afrika är den vanligaste inriktningen hälso- och sjukvård samt social omsorg.

17 Universitetskanslersämbetet och SCB 17 UF 20 SM 1603 Fortsatt hög andel freemover-studenter på avancerad nivå Andelen freemover-studenter som läser på program har ökat under den senaste tioårsperioden. Av freemover-studenterna som läste på ett program var det 62 procent som läste ett masterprogram och 16 procent som läste ett magisterprogram. Det innebär att sammanlagt 78 procent av programstudenterna läste ett program på avancerad nivå. Tabell 9. Nya inresande freemover-studenter fördelat efter kurs och typ av program, läsåret 2015/16 Totalt Kvinnor Män Antal Andel Antal Andel Antal Andel Totalt Kurs Program Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen Konstnärliga examina Yrkesexamen Övriga program Det fanns stora skillnader mellan lärosätena vad gäller hur många av programstudenterna som läste ett program på avancerad nivå dvs. ett magister- eller masterprogram. Högst andel på avancerad nivå av freemover-studenter som läser program hade Handelshögskolan i Stockholm med 96 procent och Chalmers tekniska högskola, Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Borås som alla hade 95 procent. Tabell 10. Lärosäten med hög andel av inresande freemover-studenter som läste ett magister- eller masterprogram läsåret 2015/16 Antal freemover-studenter Andel i % som läste ett Universitet/högskola på program program på avancerad nivå Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Handelshögskolan i Stockholm Chalmers tekniska högskola Blekinge tekniska högskola Högskolan i Borås Lunds universitet Sveriges lantbruksuniversitet Linköpings universitet Mittuniversitetet Kungl. Tekniska högskolan Uppsala universitet

18 Universitetskanslersämbetet och SCB 18 UF 20 SM 1603 Nya inresande studenter per universitet och högskola Flest inresande studenter som läser i Sverige för första gången hade Lunds universitet, Därefter följde Uppsala universitet och Stockholms universitet med respektive inresande studenter. Tabell 11. Lärosäten med flest nya inresande studenter 1 läsåret 2015/16 Universitet/högskola Inresande studenter Därav utbytesstudenter Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Lunds universitet Uppsala universitet Stockholms universitet Kungl. Tekniska högskolan Linköpings universitet Göteborgs universitet Linnéuniversitetet Högskolan i Jönköping Umeå universitet Chalmers tekniska högskola För information om det totala antalet inresande studenter per lärosäte, se tabell 7B i tabellbilagan. Många av nybörjarna på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm var inresande I relation till det totala antalet nybörjare som påbörjade studier vid ett lärosäte varierade andelen inresande studenter. Av nybörjarna vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm var 75 procent inresande läsåret 2015/16. Vid Handelshögskolan och Kungl. Tekniska högskolan var andelen 55 respektive 44 procent. Även Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Karolinska institutet hade en hög andel inresande nybörjare. Tabell 12. Ett urval av lärosäten med minst 200 nya inresande studenter läsåret 2015/16 Antal nya inresande per Andel i % av samtliga nybörjare Universitet/högskola lärosäte vid respektive lärosäte Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Kung. Tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Lunds universitet Karolinska institutet Högskolan i Jönköping Blekinge tekniska högskola Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala universitet Linköpings universitet För mer information, se tabell 7A och 7B i tabellbilagan. Av det totala antalet nybörjare i Sverige läsåret 2015/16 var 25 procent av kvinnorna och 30 procent av männen inresande studenter. På många lärosäten var andelen nya inresande studenter högre för män än för kvinnor. Skillnaden mellan könen minskade dock vid införandet av studieavgifter.

19 Universitetskanslersämbetet och SCB 19 UF 20 SM 1603 Tabell 13. Andel nya inresande av samtliga nybörjare på ett urval lärosäten med minst 200 inresande studenter läsåren 2006/ /16 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Kungl. Musikhögskolan Kvinnor Män Handelshögskolan i Stockholm Kvinnor Män Kungl. Tekniska högskolan Kvinnor Män Chalmers tekniska högskola Kvinnor Män Lunds universitet Kvinnor Män Karolinska institutet Kvinnor Män Högskolan i Jönköping Kvinnor Män Blekinge tekniska högskola Kvinnor Män Sveriges lantbruks-universitet Kvinnor Män Uppsala universitet Kvinnor Män

20 Universitetskanslersämbetet och SCB 20 UF 20 SM 1603 Störst ökning vid Lunds universitet Läsåret 2015/16 hade antalet nya inresande studenter ökat på mer än hälften av lärosätena jämfört med läsåret då avgifterna infördes. Antalsmässigt var ökningen störst på Lunds universitet följt av Stockholms universitet. Tabell 14. Lärosäten med störst ökning av nya inresande studenter mellan 2011/12 och 2015/16 Universitet/högskola Nya inresande studenter 2015/16 Ökning i antal sedan 2011/12 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män NYA INRESANDE TOTALT Lunds universitet Stockholms universitet Umeå universitet Högskolan i Jönköping Uppsala universitet I tabellen redovisas lärosäten som ökat med minst 100 nya inresande studenter mellan 2011/12 och 2015/16. För ett antal lärosäten var till och med de nya inresande studenterna fler läsåret 2015/16 än vad de var innan införandet av studieavgifter. Det gällde bland annat på Lunds universitet, Stockholms universitet, Chalmers tekniska högskola och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Många på Malmö högskola läste på distans Läsåret 2015/16 läste 850 eller 4 procent av de nya inresande studenterna enbart på distans och 780 av dem var freemover-studenter. Skillnaden mellan lärosätena var dock stor. Av de 650 nya inresande studenterna på Malmö högskola var andelen som läste enbart på distans 22 procent. Tabell 15. Ett urval av lärosäten med hög andel nya inresande studenter som enbart läste på distans läsåret 2015/16 Universitet/högskola Antal nya inresande Andel i % som enbart läser på distans på respektive lärosäte Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Malmö högskola Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Blekinge tekniska högskola Uppsala universitet Mittuniversitetet Högskolan Kristianstad Stockholms universitet Linnéuniversitetet Högskolan i Borås I tabellen redovisas lärosäten med minst 100 nya inresande studenter läsåret 2015/16.

21 Universitetskanslersämbetet och SCB 21 UF 20 SM 1603 Nya inresande utbytesstudenter per utbytesprogram Läsåret 2015/16 kom inresande studenter till Sverige via ett utbytesprogram. Av dessa deltog 63 procent i ett EU-program. Förutom EU-program finns även bilaterala utbyten och utbyten mellan de nordiska länderna inom Nordplus. För båda könen dominerade EU-program men kvinnorna hade en högre andel som deltog i Nordplus och bilaterala program än vad männen hade. Figur 7. Inresande utbytesstudenter läsåret 2015/16 efter utbytesprogram Kvinnor Nordplus 4 % Män Nordplus 2 % Bilaterala program 36 % Bilaterala program 31 % EUprogram 60 % EUprogram 67 % För mer information, se tabell 9A och 9B i tabellbilagan samt avsnittet Fakta om statistiken.

22 Universitetskanslersämbetet och SCB 22 UF 20 SM 1603 Inresande freemover-studenter som betalar studieavgifter Sedan höstterminen 2011 ska studenter som kommer från länder utanför EU/EES och Schweiz och som inte studerar inom ramen för ett utbytesavtal betala för sina studier i Sverige. Studieavgiften kan betalas med egna medel eller med stipendium. Det är dock inte alla freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som betalar studieavgifter. Undantag görs för personer som bedöms ha stark anknytning till Sverige, exempelvis via permanent uppehållstillstånd i Sverige eller uppehållstillstånd av annat skäl än studier. Av nya freemover-studenter läsåret 2015/16 betalade studieavgifter. Bland de betalande freemover-nybörjarna var andelen kvinnor 40 procent och andelen män 60 procent. Flest betalande från länder i Asien Av de nya inresande freemover-studenter som betalade studieavgift läsåret 2015/16 kom 63 procent från Asien. Därefter följde länder i Europa utöver EU/EES och Schweiz. De enskilt största länderna var Indien och Kina med fler än studenter tillsammans. Tabell 16. Länder med flest nya inresande freemover-studenter som betalade studieavgift läsåret 2015/16 Land Antal nya betalande freemover-studenter 2015/16 Andel i % av totala antalet betalande freemover-studenter Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Indien Kina Pakistan Iran Bangladesh För mer information, se tabell 4A och 4B i tabellbilagan. Inresande nybörjare från länderna med långsiktigt utvecklingssamarbete I samband med införandet av studieavgifter infördes även statliga stipendieprogram riktade till studieavgiftsskyldiga studenter. Ett av dessa hanteras av Svenska Institutet (SI). Stipendieprogrammet riktas till studenter från de länder som Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete med. Sedan 2011/12 har antalet nya inresande studenter från länderna med långsiktigt utvecklingssamarbete varit relativt konstant på runt 200, bortsett från läsåret 2014/15 då antalet mer än dubblerades. Det senaste läsåret har antalet minskat till samma nivå som innan 2014/15. Tabell 17. Antalet nya inresande studenter från länderna med långsiktigt utvecklingssamarbete läsåren 2011/ /16 Land 2011/ / / / /16 Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män Totalt Bangladesh Bolivia Burkina Faso Etiopien Kambodja Kenya Mali Mocambique Myanmar Rwanda Tanzania Uganda Zambia

23 Universitetskanslersämbetet och SCB 23 UF 20 SM 1603 Många betalande läser på program på avancerad nivå Bland freemover-studenterna som betalat studieavgift läste 85 procent på program och 15 procent på fristående kurs. De vanligaste inriktningarna på studierna var program med inriktning mot teknik och tillverkning följt av samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Föregående läsår läste 86 procent på program och 14 procent på fristående kurs, där de vanligaste inriktningarna var humaniora och konst följt av samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Bland de betalande freemover-studenterna läste 91 procent av programstudenterna på avancerad nivå. Flest betalande på Kungl. Tekniska högskolan Läsåret 2015/16 betalade 430 nya inresande studenter studieavgift på Kungl. Tekniska högskolan. Därefter följde Linnéuniversitetet med 330, Lunds universitet med 320 samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping, båda med 250. Av alla betalande studenter studerade 45 procent vid dessa fyra lärosäten. Föregående läsår var inte Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping bland de största utan det var istället Blekinge tekniska högskola. Tabell 18. Lärosäten med minst 100 nya betalande freemover-studenter läsåret 2015/16 Universitet/högskola Antal betalande freemoverstudenter 2015/16 Andel i % av samtliga freemoverstudenter vid respektive lärosäte Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kungl. Tekniska högskolan Linnéuniversitetet Lunds universitet Chalmers tekniska högskola Högskolan i Jönköping Blekinge tekniska högskola Uppsala universitet Högskolan i Halmstad Stockholms universitet För mer information, se tabell 8A och 8B i tabellbilagan.

24 Universitetskanslersämbetet och SCB 24 UF 20 SM 1603 Inresande studenter som tar examen Antalet inresande studenter som tog sin första svenska examen uppgick till närmare läsåret 2015/16. Av dessa var 51 procent män och 49 procent kvinnor. Jämfört med läsåret innan har antalet examinerade ökat med 200 eller 4 procent. Drygt 85 procent av dem som tog examen gjorde det på avancerad nivå. De flesta som examinerades var freemover-studenter. Antalet utbytesstudenter som läsåret 2015/16 tog en examen för första gången i svensk högskoleutbildning var endast 400. Detta beror på att utbytesstudierna ofta är en del av utbildningen i hemlandet och därmed inte tar examen i Sverige. Drygt hälften av de inresande studenterna som tog en examen i Sverige var i åldern år. Motsvarande andel för svenska studenter var 39 procent. Efter införandet av studieavgifter minskade inresande studenter som tar examen i Sverige från läsåret 2010/11 till läsåret 2014/15. Under läsåret 2015/16 har det dock skett en ökning för första gången sedan studieavgifterna infördes. Andelen inresande av samtliga som tog examen för första gången har ökat jämfört med föregående läsår, från 10 till 11 procent. Figur 8. Inresande studenter som tog examen för första gången i Sverige läsåren 2006/ / Totalt Kvinnor Män /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Av freemover-studenterna som påbörjade ett masterprogram läsåret 2013/14 hade 59 procent av de studieavgiftsbefriade studenterna tagit ut en masterexamen till och med våren Motsvarande andel bland de betalande var 57 procent. Däremot var prestationsgraden, det vill säga avklarade högskolepoäng under aktuell termin och följande tre terminer omräknade till helårsprestationer för helårsstudenter ett visst läsår, högre för betalande än för de som inte betalade. För de betalande var prestationsgraden 88 procent jämfört med 82 procent för de som inte behövde betala för sina studier i Sverige. Prestationsgraden för studenter som inte var inresande låg också på 82 procent.

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016 Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Internationell studentmobilitet

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering av högre utbildning och forskning är en viktig del i en ökad globalisering. En form av internationalisering av högre utbildning är studentutbyten

Läs mer

Internationell UKÄ ÅRSRAPPORT

Internationell UKÄ ÅRSRAPPORT Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering av högre utbildning är nödvändig i takt med den ökade globaliseringen. Det innebär bland annat att det blir allt viktigare för människor att

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 UF 46 SM 1601 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 UF 46 SM 1501 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 UF 46 SM 1001 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Stannar inresande studenter kvar i Sverige?

Stannar inresande studenter kvar i Sverige? Statistisk analys Anders Wiberg Analysavdelningen 08-5630 8836 anders.wiberg@hsv.se www.hsv.se 2010-05-18 Analys nr 2010/6 Stannar inresande studenter kvar i Sverige? Antalet inresande studenter har ökat

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 77 UF 20 SM 1303 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken om studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå görs från

Läs mer

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Analysavdelningen 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2012-05-22 2012/6 Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Från och med hösten 2011 ska

Läs mer

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 UF 20 SM 1502 Universitet och högskolor Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 Higher Education. Throughput at first and second cycle studies up to and including 2013/14 I

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Rapport 2007:9 R. Studentmobilitet. högskolestuderandes internationella rörlighet

Rapport 2007:9 R. Studentmobilitet. högskolestuderandes internationella rörlighet Rapport 2007:9 R Studentmobilitet högskolestuderandes internationella rörlighet Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 UF 21 SM 1101 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2010 I korta drag Oförändrat antal doktorandnybörjare År 2010 börjar

Läs mer

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 Universitetens, högskolornas och de enskilda utbildningsanordnarnas Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 - ett urval uppgifter och slutsatser från rapporten. Anna Lundh, utredare vid UKÄ Internationella

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1602 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå Flera lärosäten har under de senaste åren avvecklat utbildningsbidrag och beslutat att doktoranderna ska ha en doktorandanställning eller en annan anställning vid lärosätet. Förändringen

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning /löpnummer 216-12-6/9 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 82 UF 19 SM 1401 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken om högskolestuderande med utländsk bakgrund omfattar det totala antalet studenter på grundnivå,

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Utresande studenter statistikutveckling

Utresande studenter statistikutveckling Norra Tjärngatan 2, SE-851 82 Sundsvall, Sweden Tfn/Phone: +46 60 18 60 00 Fax: +46 60 18 61 93 csn@csn.se, www.csn.se Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå År 216 ökade antalet doktorsexamina jämfört med föregående år och var det högsta antalet någonsin. En förklaring till ökningen är att doktorandnybörjarna blev fler under perioden

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Internationella jämförelser

Internationella jämförelser Internationella jämförelser Både inom Europeiska unionen och inom Förenta Nationerna har länderna enats om ett antal strategiska mål som bland annat rör utbildning. Det är en av flera anledningar till

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Sjunkande prestationsgrader i högskolan

Sjunkande prestationsgrader i högskolan Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2010-08-31 2010/10 Sjunkande prestationsgrader i högskolan Under den senaste femårsperioden har studenternas

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2014/15

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2014/15 UF 20 SM 1601 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2014/15 I korta drag

Läs mer

Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2006

Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2006 UF 21 SM 0701 Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2006 Higher Education. Graduate students and graduate degrees awarded in 2006 I korta drag Antalet doktorander

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Högre utbildning Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Åh, jag ville att hela dagarna skulle vara en enda lång historielektion. Roland, 65 år Spanska? Usch Ted, 12 år Matematik! Här fanns ett facit

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet

Det akademiska värdet av mobilitet Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-05-11 Anders Ahlstrand Bakgrund På forummötet i oktober 2013 diskuterades hinder och möjligheter

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer