VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27"

Transkript

1 VI ÖKAR, NU x NR VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d Sd. 27 M Bmn En jälvl dnon Sd. 18 Foo: Lov Bjöl Väldmchn Dl Lm, Byn Adm, m fl. fö fd. Sd. 7 Dfu Ä fyll md fä och lädj. Sd Clown un än Jol vll ö männo ld Sudn Sd. 5 Smndhn F Rn En fån Onn Unvy Sd V f o Gön Snz och Kj En Sd. 23 d pl på pln pln vlu fn lv Fdl pyl Kood och pppn. Sd. 28,31 FRED OCH FRIHET Dn 21 pmb ä FN: nnonll fdd md yf p vpnvl väldn n d f fddn 10 å jublum. ç

2 2 TllT Fd och fh Innhåll TllT - Fd och Fh Väldmchn Dn 29 oob 2009 omm dn ll Socholm Ld TllT Uppmnn Spd fd! Gö nåon ld och v näll mo on. G vd dnn dnn f d du lä dn. Gän ll n fämln! F Rn En! TllT - Hllnddonn Sd. 7 Sd Do Dolo och Kod Sd E o c ll d! Sd.. 14 Rdon Anv uv: Ml Enöm Chfdö: Annl T Dn ny donn Hllnd! Gö do fö dn pov jounln Dfu ä fä och lädj M Bmn TllT Dömpoj På j f d ublm Sbnn och foofn fån Bln Oo Vn D Sn Sv dn n ld nyh Dynm Tllväxpl Tvåun vn fö fd TllT Undhållnn Bnood och pyl Kood Sd. 15 Sd Sd. 18 Sd. 25 Sd. 24 Sd. 24 Sd. 21 Flmcn Sbnn och foofn Emm Gmm bäl om dömolln Sd. 27 Sd. 28 Sd. 31 Välomn ombod på d, d 11: num v TllT, väldn ö dnn md ld nyh. Tm fö dnn ä Fd och Fh. Dnon: D hjä! Fö p fd å vll j unn lyn ll m hjä och mn nuon. J vll v f v dn j ä och f få följ mn hö dömm. En v d hö dömm ä md å n m äv bld v vd om händ vlhn u väldn och v m v ll d od och vc om dln. Innn j om on md TllT mådd j väld dål, och blv of ndämd v n ll dnn nv. G om j blv GLAD nä j uppäc TllT fnn. A j duom jälv få v md ll pov nyh nå u ll omväldn. JA, då änn j j p fd och fh båd m jälv och väldn. Tän å undb d ä, nn bhöv vän nd öonblc nnn d böj md ö väldn bä på nåo ä. D od yd v Ann Fn und nd väld. E yf md TllT ä uvcl jounln mln md n md. All Foo: Emm Gmm und uvcln å fmå, jounln å ll. Däfö v fån och md nu och v om ämnn om mdn bv xm nv. V lyf fm d pov don v n händl/ uon. Lä muppl md ld ppon fån fäl Dfu! En ll om jälv upplv och om nu ä n väld pov f mhäll ä Kod. Lä m om honom och Do Dolo på d Fd och Fh böj md o jälv. Nä n mod männ n l Ju på o, bl hon cnud, j ofä v youub. Rn Lund ä n mod och f vnn om p fd. Hnn n du lä m om på d I d hä num foä TllT om F Rn En. Dnn ån hndl d om n vnnl ld, Smndhn fån Onn Unvy. Aln hndl om d unp, vdom och om dn f n n om hon fömdl. Vll du nå llmmn md nd männo? TllT h nlu ll Väldmchn fö fd, lom väld mån nd lobl änd pofl! Nä ll männo lyn på hjä då h v fd på jodn! Och löm n bo - D ä v jälv om vö vd om h hö nyhväd! AD: Fd Ovdo Onl: Cmll Eon Rdö Hllnd: L-Lo Fdén Wbm: Jn Hlln Wbdö: L-Lo Fdén Jc Johnon Rdonn: Emm Gmm, Jc Johnon Cmll Chnon Sbn Cluon Albn Glll Kl Hndb Cn Johnon Foof: Oo Vn D Sn Emm Gmm Omlfoo: Lov Bjöl Annonvdlnn: Tyc: Pnn AB Ppplvnö: SoEno Uppl: ( dn fö num) Annl T (nän) f chfdö fö fd

3

4 F Köpnp om Å Kmpnj: [Sn M] h lnnn v yddn mo v pov på nomän och onvn mpnjb. En mpnj om håll hop hl väddjn fån dn, buml, mb och onumnbbnn MG om Å mndfö: Lånh, lop och nypnd ombnon md änd fån upp ny nd väldn h fu. V hyll ydd fö om lyc np och h md mupplvl fån jodn ll hön. Och vnn ä: Sn M! Å mpnj. Å mndfö. Umäln h omm ä fö Sn M. Göbofö om vux fån yddbod ll Nodn ldnd mä md vmh 30 länd. D hä ä vo på vå poduuvcln och b md vumä h lyc. Ävn onumnn yc om vå yddo, d mä på n öd föäljnn, ä Hn Bll, mnddö på Sn M. SANTA MARIA ÄR n fmån. Fån h v n ln yddbod Göbo h mn d hl Euop om plpln och väldn om mndpl. Sn M nöp ö lbundn o ll yddpoducn på ll onnn. D ä b å v n n vå hö vl och få ä m. Mn d ä ocå nd länd om v häm npon och fån upp ny, pännnd mä och ulu, ä Hn Bll. Väl hmm Göbo nly nycn. Poduuvcl och n oc du och fm nyh. Tll lu få n onumnpnl ä. D ä fö nä ll ä nöjd om v n ln n ny ydd ll m. D äll båd fö onumn, oö och un. SANTA MARIAS SJÄL l yddo och männ. Nyfnh, hö vl och nnovv lönn h v nycln ll fmånn. V foä på poduuvcln och vl. Duom vll v bhåll vå Hn Bll på Sn M fc mo umäln Å mndfö Mndfönnn Göbo, MG. ldnd poon nä d äll uvcl n moncp. I DAG ÄR Sn M Nodn ö männfö nom yddo, BBQ, Tx Mx, h och nd. Mn dn o llväxn Euop. V bl ö på yddo och Tx Mx och l oppn på öv omådn, ä Hn Bll. Som ld xpnonn h Sn M öp Dcovy, Sobnnn ldnd vumä fö mxn m. Nyln v vl md dn bl lvmdldjn DlHz, om h öv 600 bu. Ju Bln och Hollnd ä länd om v ä. Dä fnn n nyfnh på ny m. DE SENASTE ÅREN h Sn M ln n d ny podu och oncp. M fmån h mo.by Sn M ön. Elv våd och umnnd yddblndnn, ll xmpl Cco & Chl, Mn & Lm och Wb & Sm. Md mo vänd v o ll n målupp om v ö ny mupplvl och om n ä ädd fö pov ny. Hä fc v ocå od hjälp v jänocn Mcu Smulon. Ävn dnn och ommunonn pl o oll: D äll c u yddhylln. Dnn på mo-n ä m och oonvnonll. D å n buml, onumnbbnn och mndfön. DET VAR JUST FÖR yddn mo om Sn M fc umäln Å mpnj v F Köpnp, dljhndln bnchdnn. En dy vc n od Sn M ll Å mndfö v Mndfönnn Göbo, MG. J ä fn ld och ol. J vll ocå bon d hndl om n lvn, dä ll på fö h bd md bä. Kn v få bä by än bnchn p o md om onumnn ll vå yddo, ä Hn Bll.

5 Snn Nln TllT Fd och fh 5 E ä vln undb! T och Snn äff f Snn on på Tubpln på Änön m Bohulän. Snn ä ld och. T: V böj md, d ä ju undb! Snn: E ä vln undb! T: D fmädnd v vln fn. Vd ö d lycl? Snn: Mn fmlj. Nä j få äff mn fmlj dn h by å myc fö m. Un mn föäld hd j n unn å hä d. D öd m fm och llb, v j än vll, fö få jun. Vd om m ö m ld ä männo om by. En opomnd nun. J äl bo nä vn och o. T: Ä d dä du n f? Snn: J, d ä dä ll hmm ho mmm och ppp Sån. Dä j jälv bo Socholm vll j u ll jön fö d lun. Mn äff å myc männo dn hä bnchn mn blnd h vå h lun, mn d få j dä. T: Du fömdl väld myc md dn, l ö, mn bl väld ld och mn hö d omm fån hjä. V TllT p myc om följ hjä. Snn: J, pc! D ä mån om få om od p ll un jj om böj och då bu j ä mn n ll lyn på od åd un mn ll följ hjä. D p fc j jälv n ån v Lo Enb. D ä l vå n lyn på od åd, mn mn v of jälv vd mn l v ll n l v och vd mn vll. D ä du om ll å dä på cnn ll vd du nu än ö d lv och d ä du om ll å fö d. T: Vd ä dn hö döm? E lnd ll b fol v mn by om männn, d ä fh. Snn: D änn om om mn hö döm dn h l n. D ä m lv få å på cn och få jun och lädj å d. Om fol upp nä j å på cn och bl ld v d, då fnn d n å myc m fö m dömm om. T: Så du lv dn hö döm? Snn: J, j ö vln d! T: D yn på d fö du ål vln. Snn: J, vd ol! T: I d numm v v om fd och fh. Vd ä fd och fh fö d? Snn: J än om fd och fh und v ll om övn och få lv noml och b lv. Nu ä d ju n å fö ll, mn mn lä å myc v männo om mn äff u väldn,.x. b l lnd n byd fh fö nåon. E lnd ll b fol v mn by om männn, d ä fh. T: H du n ld nyh d? F Tubpln Sd 22 jul 1995 Uomhuvnmn på Änön, Bohulän Vo, po, on och ndo v och om Ev Tub Gä v mån änd åom Svn-Bl Tub, Snn Nln, Lll Lndfo och Boll J m fl. com Snn: (S) D nd j n än på ju nu ä j f hnn ll plnnn. J f n och n hlv mm på å Hllb, å j om fm n hlvmm nnn plnn- Tx: T Thull Foo: Cll Enöm Clown un än: Jol vll ö männo ld Jol Lndh, 32, jobb om och clown fö Clown un än. Hn väldn un fö uöv n pon: få männo ld, böj och l. M hn ll u omådn om Pln, Sudn och Lbnon. I Nblu, Pln, h Clown un än hjälp ll by upp n cuol fån undn. Cuoln bl n fzon fö d undom om lv hä. D n lämn onfln unfö, och fnn um fö n n v och l. Cuoln n upp onfluonn, ä Jol. Hn n pllll ll lv, nä hn om bn c ll cuoln n hmo Sl. D v ocå n fzon. In fån, mn fån yn, jnl och å. Nu n j dn åvn vd. Jol bä om plnn u uon Lbnon. Mn d mö md ny öon nä d uppäd på ändn Bu föd culäd. Ä d pln om ö d dä, ä Jol och c d om n hö fån lol ååd. A b å n n och m ä fn... Födom mn, och dänom n ä Clown un än bd ll fd. Mån å nnn hn blv pofonll clown änd Jol n länn ö nåo mnnfull. Hn vll u väldn, äff männo och hu d h d. Gmnp mväd fö m. A männn llhö mm lä, ov fä, ön ll nonl. A b å n n och m ä fn, ä Jol och. L, och bu. Clownn ä på mån ä bnn fu och ymbol. V n bnn och nd, fmfö ll onflomådn, n chn lv och n b övlv, vlu Jol. Tx: P Löwnb Bö: Om foofn Alx Hnchclff h b dll md clown un än und 2 å d och bnn fö doumnon: md bld fån och bv d om j upplv och mn möjlh fömdl d händl.

6 Ny, ny och b! Nu ln v do fån MSI. MSI X340 Kffull lloundmn läc föpcnn om myc d nyc, b pnd md p fo, våänn poco och väl lln lnpc. Don ä uud md 6-cll b, num nnbod, wbbm och vä nd 2.5. Lv md Wndow V Hom Pmum (uppdb ll Wndow 7). Bldäm: 16 (1366x768) Poco: Inl Pnum Dul Co T4200 Innmnn:4GB MSI CX600 Hådd: 500GB Gfo: ATI Rdon HD4330, 512MB Gn: 2å MSI GX 623 Powd by Inl Co 2 Duo poco 417:-/mån* X-n fån MSI ä nåo hl un på PC-mndn, jocln ä om m npp 2cm och nd fål mllm fmn, don upplv om ool lmmd! Vn ä på nd 1.3 md d mdföljnd 4-cll b. Bluooh, HDMI-po, wbbm och Wndow V Hom Pmum (uppdb ll Wndow 7) mdfölj. Bldäm: 13.3 LED (1366x768) Poco: Inl Clon ULV 723 Innmnn: 2GB Hådd: 320GB Gn: 2å 9.995: : : :- MSI Wnd U200 *Gäll vd 24 månd änf vblnn, upplänn och vvf llomm. V n ävn bjud 4, 6 ll 12 månd änf vblnn, p md vå älj. Sdvnl dpövnn nomfö. All p nl. mom, v v o fö luföäljnn och v. ycfl nnonn. Annonpn äll å lån l äc doc län.o.m INET RINGÖN Lodn 1 Rnön, Göbo vd löd MSI GX623 Gmn Pnd uöv d vnl, fmn fö ö mn md xm ffull fo fån ATI Rdon och dubblänn Inlpoco! Väld välbyd och xluv md fnh mll och n nvp höupplö äm. Don lv md 6-cll b, HDMI-po, wbbm, Bluooh och Wndow Hom Pmum (uppdb ll Wndow 7). Bldäm: 15.4 (1680x1050) Poco: Inl Co 2 Duo P7350 Innmnn: 4GB INET SISJÖN Hnvvän 15 Gulnhu, Sjön vd löd ön Hådd: 320GB Gfo: ATI Rdon HD4670, 512MB Gn: 2å INET TORP Hm&Fdhu, vån 2 Top Köpcnum, Uddvll vd löd ön Pf do oln ll på nd fo, xm lå v (1.3) mn ändå n odnl äm och bd på öv 6 mm. Lv md 6-cll b, HDMI, wbbm och Wndow Hom Pmum (uppdb ll Wndow 7). Bldäm: 12 (1366x768) Poco: Inl Clon ULV 723 Innmnn: 2GB Hådd: 250GB Gn: 2å Fö d om öp ny do! Offc 2007 Hm & Sudn Noon Inn Scuy 2009 nd 995:- 395: Clon, Clon Ind, Cnno, Cnno Ind, Co Ind, Inl, Inl-looypn, Inl Aom, Inl Aom Ind, Inl Co, Inl Ind, Inl Ind-looypn, Inl Vv, Inl vpo, Inum, Inum Ind, Pnum, Pnum Ind, Vv Ind, vpo Ind, Xon och Xon Ind ä vumän om llhö Inl Copoon USA och nd länd. Fö m nfomon om by fö Inl-poco, å ll

7 TllT Fd och fh 7 Sp fd och bl f! V på TllT yc fdn böj nu v och n. A ll männo h n ä v f och följ n n nuon och hjä. Nä v må b och änn o llfdälld då vll v ocå llfdäll nd vå omvnn. Vd ö du fö p fd? Smäll du nävn bod nä nåon ö nåo om n ä b. Sä du nj c nä mdn v d l ho följon om nd männo d? Bömm du d du om du yc om? Umå du md bn? Ä d lä fö d hjälp n fämln? Ä du mod? Mod no å v äl fän omvnnn ä fylld v ädl? Ä du näll mo dn omp och bl m n n f n bå. Fö n dl männo ä fh få n fö 15 mnu pmon unfö nhän omåd. Fö nd ä fh få uyc f, v och ä d mn vll. En dl männo yc om v nn. D ä fh fö dm. J, p fd ä p ö fh fö jälv hl nl! D n mn ö nom v näll mo jälv och n omvnn. TlllT bjud o männo fhn dl v och v jälv få v md och publc pov och lädjnd händl om vå omväld, ll om vå folhälomn M Lon uyc fö num v TllT: D hä bhöv väldn! Pov f fölö å myc nnn pov f. Hälnn TllT Väldmchn fö fd Dn 2 oob 2009, på Gndh födld, Väldmchn fö fd och c-våld på Ny Zlnd. No d n, dn 10 jnu 2009, målånn bdjn Andn Ann. Då h mchn p 90 länd, 6 onnn och lom. En månulull å lld änupp på omn 100 männo omm nomfö hl n. Uöv d nlu männo öv hl väldn. Pdn, ådpl och fdp h nlu ll mchn. Blnd nn Dl Lm, Dmond Tuu, Vo Monn, Mn Shn, Jn Fond, Jmmy C, Yoo Ono, Nn Hn, Byn Adm, Lou Rd, A Gfunl, och Pnlop Cuz. I Sv h Rn Lund, Mln Bhn och Ml Wh nlu. D un md mchn ä dn p och ufom v ll om vll dl. Pvpon, onon, pol p, fö Tllmmn ö v llnd - ll om dl mm önn om fd - ä välomn bd md n nv och v poj. Mbl Cuz och Fncco Qvnm ä vå ldjäl och Väldmchn lmän Sv. V om vll h fd på plnn ä n l mjo. Nä v uyc vå vlj llmmn bl d ffull, och vyc, ä Fncco. Syf md mchn ä p mdvnh om hu uonn ä ju nu, och v n välj n nnn vä. Mbl och Fncco mhäll hl un våld fmfö. E ny ä lv. All n bd ll fd. D böj md vj ndvd. Övvnn v vå n våld omm d y föänd uom. V n välj hu v vll h vå lv, och hu v vll h d på jodn, ä Mbl. Hon vld n fö n möjlh påv och välj n bn fmd, och fö hon d om n väd ö. Fncco fö hn dn ä mon. Männn vll h fd. Gnom mchn n männo få on på d ä möjl. A vljn fnn och v llmmn n ö llnd. Fm pun mmnf Väldmchn budp: Globl änvpnvunn. Omdlb llbdnd v mlä yo fån ocupd omådn. Fodnd popoonll ndunn v onvnonll vpn. Undcnnd v c-onvl mlln länd. Rn vänd v om n lönn på onfl. Tx och foo: P Löwnb VÄRLDSMARSCHEN TllT DARE - ävln S: dn 2 oob 2009 på Ny Zlnd. Avlu: dn 2 jnu 2010 Ann. I Socholm: dn 29 oob Dä omm dnnn TllT mdv llmmn md unl vn mbdö fö fdn. Inv: Dn nnonll ononn Väld un om b fö fd och c-våld fmon å. Väldmchn ä n öppn mnfon fö fd dä ll ä välomn dl och bd. Så n du hjälp: Kom och v md, v mch vå lom fö fdn Socholm dn 29 oob. Kon Mbl och Fncco v hmdn: Mjl: Tl: Tl om d fö dn vänn! Nu n du och dn vänn v md och p fd! Gö pc vd du vll mn ö nåo. Doumn fdnn md bld, x, vdo. D 10 bä bdn blön md Rn Lund n CD, DARE, och pn nä numm v TllT md m Klm och Mljö. TllT föbhåll än publc d nänd bdn på nyhpoln och dnnn- Sänd n d bd n dn 22 novmb ll Mä mjl DARE.

8 8 TllT Dömpoj REGINA LUND EN MODIG RÖST FÖR FRED TllT Ml Enöm mö Rn Lund på n uvn vd Nyo, på Söd Socholm. Vd du ä ll d vn fol om hu v p fd? Du ä n fdv och du h f mnf. Du omm bl lpon fö fdn d hä num v TllT. J vll än v: hu få v f på fl vnno? Hu få v bln mlln mn och vnn? Rn c fö hon få pn fdn d numm v TllT. Sn v hon på Ml få. Rn: J vll n p mn och vnn. J o nycln ll fd ä mn ll lvnd om n hlh. Lö v n fåo om hndl om lv un, då omm v hll n lö fåon om hndl om d monä mhäll ll ll föö få bo do ll lv hälomm. D o j v må ö llmmn, v må åäd lln. J n ä dl nä j ä v h nå få mn u poblm om v må u md på jodlo; Pn, v må h nn ä lv och få på d v bhöv. D monä mhäll n d om mänlhn bhöv: mp, äl, väm. D b öd h vl j n ä Jodn ä n n u, d ä n lon. undn ll ll. V n fund på vd dom ä och vå omväd vå lv. Lä vå n ommunonn mlln männo. All ä n lon. Jodn ä n n u, d ä n lon. D v ä v än v n n jodn om n u, om v föö få u å myc om möjl v, un v d om n lon våd. Om v lu än v få u nåo v lln och äll ll om n lon dä v mpl, då bl d myc nl och m on. Dn ö äln v h ä dn ll vå bn, ll jodlo och ll vnd. V lv mhäll dä v h nbll o dn nd lonn ä dn omn lonn. V h föo äln mlln mn och vnn och upphöj dn ll hö än ll nd lon och på å v jo dn m poblmd. Om ll ull äl och änn mp fö å mån

9 TllT Fd och fh 9 männo, pl, dju och väx v b und då o j ocå v ull få d nl lonn mnvnn, ll nd lon, våmhn. V n f äl fl än n männ. J ä fö n väld un do båd vd d äll pydo mn ävn cpbld do D föö vå lopp och ö vå mdvnh n höj, vå uvcln vnn. Om v böj do bl v vju, noj och. Bo md do v ll o. J o v må lä o hl vnd md vå händ, md vå opp, md vå äl. V n hl vnd. J n b o, j v v n hl. J h v md om d. D ä xm povocnd fö mån. D ä, mn hl fol äll fö dm mdcn om fun?. Mn mdcn fun mån ån b o. Fö övlv om mänlh o j v må vå l på vå n pc. Nä v bhöv åäd ä nfomon och nyh ppon. J o vn på nonjounl ll pol, fö d lö nnn. D ny ldn o j ll v fvll och hl och håll ll på n poon v oo och dl o. To j h n län om j äl, om ä pol, å o j ådn yn omm fövnn. J o v n omm på nd ä lö vå poblm. Kn fånå poblmn hl och fou på hu v p fl om v yc om. D n lå nv fö fol om lld äv v på hu ö v äll?. Mn j h n v. Kn n v böj fån böjn. Kn n v ämp fö vd v vln äl och yc om. Hopndnn h odpå om ä: Om pln ä b dö på ä dn ocå b lv på. Om j änn hä ä dn bä Nä v må b ö v nn ll. pln om j n v på, då ä d ocå hä j v. Nä v må b ö v nn ll. Nä j ä blnd männo j yc om och ä på n pl j äl, då må j b. Vj d männo öv hl jodlo nyh. Vfö må v n n m nv nyh? V vubb mp och d bl lä n hopplöh. D ä d om ä å b md TlllT om fou på od nyh. D ä onovll! Lå o å fö fm öv jodn, lå vj v n y. Fö vänd blcn mo d om v yc ä v och fou på d v vln yc om, d v vln äl. Lå o ö ll v n fö vänd blcn mo lju. Fd h ö md ll. Fö få fd v ll hlhn, ll ll. V ll bnn, växn, djun, vnd och v : vd ä d v p? V llv å myc om v n h nåon nvändnn v. Vj v h, om v ä, n v få o om v vln bhöv. Duom fnn d ol ö än ff n m pn och pyl. D ä v fö fdn v om o md pon, och pl v yc om. D ä ollfdällln om. Rn bä om hon ju nu håll på och v n bo llmmn md n ppp om l fån nd dn. Bon v på nl och h ln Nohn bu h vl, convon n odny. Dn hndl om fd, fölål och föonn och ä n onvon mlln Rn och hnn död ppp, Chn Lund. Ml: Fö p fd bhöv mod, öppnh och älh. Du h n lon md dn död ppp, n h föon f dödn. D ä ld fön, mn n lld hnd om n lon. D hndl om å fån n och od ll hndln....v männo ä fn vl och d ä å pännnd v männ! J o på d ollv mdvnd. Rn: D ä ld fön md föonn. Om mn n fölå d om dn h å öv ll nd dn då mn d hämndbä vl ö länd och fmlj och onon och än om l n h nåo bå om län. Klocn h blv lv och unn ploc n n bod fån uvnn. D ä d vlu nvjun och b o hm å ol håll. Som vlunn vll hon ä nåo och hon b o f lm, d hä ä v. Rn: J o på d ollv mdvnd. A v n höj vå mänl mdvnd llmmn, nom än lju, pov, llfull n. J o på TllT. Tän v n påv, n b vå uon un ll uon. V om lä d nu n påv hl lnd på nd dn jodlo md b vd v änn och än. Och d ä n! Mn ld nyh ä v n och håll på p fd på jodn och v männo ä fn vl och d ä å pännnd v männ! Tx: Ann Boc Foo: Ml Enöm Få på n 1. Vd ö du fö p fd dn vd? 2. Vd ä dn n ld nyh? E Sömbäc: 1. J llå m jälv och nd v jälv. Duom b j md m, lp fänl och bodnz - n uppp dä v väc lvlädjn. 2. Vj d å h j ny fuäd mn ädåd. Iå å hd j vnduvo. D fnn å myc j und md ll mn und och vänn! Znd Snllmn: 1. J föö l mo fol j mö 2. J få blod n J ä blodv! Emm Svnon: 1. J ä näll mo mn omp. 2. J och mn omp Jnnf blv m! Wllm Knhn: 1. J föö v vl mo ll j n. 2. A j få f ll mn bä omp om bo Socholm!

10 Bldn ä n u Snly My US pn n 5,149,407 och bv hu nvn p md onnfvn moon mod d ändnodnn. Dä väfmällnn och föbännn pncp md. Rul bl n f n om dv bln och "vö" omm d nd u n vn. Enl folomönnn jun 2009 Sv h pln fo nnn om lnv Sv om änfn på 70-l, då n ll u fö unn nn opp fö. Enl ou chldn yf ml nällo om ol m- v blö vvcl nfö och nvänd dn f Jn hd v å d om änfn ll å 2010, och n nn mhäll fmån föö ull mdl vä V omm å u md nom dn n nfomn fö fm lnv nällo. V öv fö få lu på d vn- nd nnovon hd mnm uppop väldn Cold Fuon. Dnn och d löf vän nn mbu v mljöfl n, mmbu, fn dn nu om n o- olv unn ä än- ä myum fdom och oäv. nom mnn Däfö omm dnnn TllT md dn ld nyhn Fmdn ä hä, vlöj To d nn od- I bon Vn Sv! opp fö uvclnn. mnm md nodn Pofon och fö d änd pn h fn n LIVE AID GALA dn 6 dplomn Jn Jndl n- upp nnn föl och mob. I v fll h ävn lyn vnpmän ho, då d vä älj n pn. D händ blnd nn vnpmnnn Snly My om c D ä vnbln om Snly My uvcld om pooyp och dmond fö få ovädh ho vnl männo pn på vnbln dn om d pn hn poj. 1992, US pn n 5,149,407. Hn pd vnmolyln md hjälp v onn, md blb om nd fö mänlhn bä! All ä nbjudn ll näll och dv dn Däfö mobl v vå LIVE AID GALAN dn 6 moon på dn vä om bldd. Nu ä Snly pn mnmm f fö jun 2009, få fm ll unp och ll yf änln och på bf dn F Enn! Publc Domn och pn mdl om äv. V h d ä nu f nvänd v vl on om bhöv fö Tllmmn n och v om hl. Snly My do n ndull vmh v n f n.vd d lt cm mo föl ädd väldn! Tdnnn Tl och bd ll Nu omm LIVE AID GAdnnn TllT LAN dn 6 jun p mdl fö uvcln v upp nnn Vnbln ä om d mnn ynn plnn. b n v ll nnovv upp- Om n ool nnn! på Snly My få n c 2 hndl om ä och lä ä mljon äff. Ju nu nn Uppäc på ädd plnn fö vå bn Snly bl öl pooyp ( bld) ll föäljnn hoonpojc.o och bnbn. TllT äll zmov.com n upp på dn ådnd mnpulonn och d dl på Inn fö n mljon doll. D ä mån om fo fövännd v vlh- culu.zpo.o vduvcl Snly n. D ä d å fån Ml Enöm fonn, mn upp nnnn llå n omm u. Däfö v ällnn och n och od ll hndln. TllT ml f och mod d nv ll con. Dnn l ä n uppfölj ll d l TllT 7 ( Tnn nn, d om bhöv ä mod! ) och TllT 8 (F En. Nu.) D ä n bljn lönn uvnn l- Göbo. Sdum: c nom vå pln n oon. Pl fö poj: Cl Jodn fun om Guvn, Göbo. n n cyl dynmo om n Syf och målänn: lc om äc SYFTE: A ll v jodn hl nbhov. Dnn upp nnn nlönnn NU. männo nvänd d bä ä lönnn på mljö MÅL: A mvn l och ull u på m- och lmföändnn. Dnn El om ndn VÄRLDENS MEST n ä hl och FANTASTISKA PRODUKT håll mljövänl och TllT TOY - Guldbolln. un nå om hl - Sopp dn on u föonn. Duom på Guldbolln och du håll 100% mljövänl l- ä dn! GRATTIS ll ll! c poducd ådlö v plnn oonn! Nmn på poj: F Rn En TllT TOY - Guldbolln. Enöm och ä Bund: J h Ml nv uv fö TllT - Tdnn, WbbTV och nyhwbbpol. TllT h und vå å d blv on v l xp nom nomåd om v blä, uppv nfomon och pn om ydl bv d nn fn nlönn. Vfö händ d n? TllT h nv ll con fö p mb fö d om ön mdl ll uvcln v dn F Rn Enn. Vd bhöv fö poj vduvcl: En nnä om nv SEK F1 och om F 2 1,5 MSEK. D blopp ä full lläcl fö poduon v podun TllT TOY - Guldbolln om n F Rn En fån vå pln oonn. D bhöv nd 6 månd fån ll fäd podu. V nn m nfomon om poj: TllIT och Ml Enöm h llån ll pn och ll nfomon om bhöv fö nomfö poj. Konuppf: Ml Enöm, l Nyh, ull poj: lä ndn. PRODUKTEN om n hl n n ERGI). Ä v männo ä- dyn å un, ävn om oln ä un. D ä poj vnnnd (NEGATIV EN- n lc 24 m/ D DRÖMPROJEKT TllT TOY - l n pov n. h å moln och d ä om omm föänd Guldbolln. Som nä j v männn llvo n und- dnn x. F Rn F Rn En nn ll En fövndl d u älhn ho männn nnvl och fö fom övll obänd mänd. Dn nd bännn nyj dnn n x. f/mp/ D h jo männn ll lvnbond n f. ä vå b på ll. Tn äl ( lluon). föö lönn llhndhåll På mm v n männn bä vän mnn å län vå jod nu och KOMMER ATT LYCKAS. vndll. Enn n ln F Rn En. VI dnn mljövänl n h funn mån å mn h omvndl plnn oonn ll lc/ om p v vå o vc- DET VI LEVERERAR = d ä nom mänd n DÄRFÖR ATT VI LEVER n fövl. Nu ä d d! öm ( lluon). Md pln nä hon o. POSITIV FRI REN ENERGI! All ä n ol n nl och nl mod dnn omvndln. fö llodoö o dnn Tx: Anv uv D nd v bhöv ö fom. Röln (plnn oon) n nl Enln n on än n ä v ÄRLIGA Ml Enöm omvndl ll lc ( vndf ll x. olcll n omvndl oln vnpvnno och -män, och Ann-So Don- md dn nn. D nn Illuon: P Tlö lluon). En n v lvnd (POSITIV ENERGI) ll lc. D bä md n och upp nn om nn ll n n v död och dn hä modn ä hä h d p lönnn. TllT nv uv, Ml Enöm, v vän ll F Rn En. 10 TllT Fd och fh - Al om F Rn En Td l publcd mm ä: 16 TllT KLIMATSPECIAL TllT KLIMATSPECIAL Tnn fnn, d om m bhöv ä mod! Vd bhöv väldn Då d äll onvnn yc j Dl d h fl. vå pln - d må v yd- VÄRLDEN - Dnn Pmln, lmxp på fö v lyc opp Väldnufondn (WWF), å väldn un och lmföändnn? mond Tuu fomuld ä md dä lönn fm fö mov - Mod! D n yc vl b: V föö np ålännnn ll ä Ålnd på mn d ä f d nd lmföändnn. om bhöv. Tnn fnn, Anpnn ll lmföändnn h blv vänl födöm. To du väldn om lm- - Tnn nn, pnn nn och unpn pnn fnn och unpn om vd om bhöv nn. Nu bhöv d om vd om bhöv fnn. n föönnd omvnn fö ocl oäv n llnd lobl? d ä nåo om ull ö Mn d äv upp om mod, ä hn. d jän myc pn på lobl l. Mdn - Abolu. D v ä föö n äll cnum, mdbon dn h n vä fm dä männo h n lvl om fol vl of md och v väldn håll dlö, pol. Iäll ll v uå uä d f, d åb och d hun fö vå pln, ll dju, nu och nju v och om hnd om ufån v ll h n hållb fmd och hu v o d håd onvnn fmd non. Om d d. v lmföändnn ä n pl om Ålnd å ull dl lv. Rn u väldn få on xmpl Vd om äv fö o d, få väldn f på d ä möjl. In mn ä ll om h n möjlh ld fö poblm d Kn, Indn och d fmväxnd onomn bhöv ö nåo. Tän på ll d om n jälv p. lv fdom och om dn nu dbb v lmföä- (Dmond Tuu, äbop Om mn yc om mlnn på llv. v dn väldn fån nnn, d ä fö d ull v mu Kpdn cd mmnfnnn v fö fm n cpbo Om Ålnd ull bl d fö n mn ju jobb llmmn ll äll om ocå, n b fö fmd non. Då Humn Dvlopmn Rpo md od, vc och lmm måld, lobb fö och n b jälv mn lnd om bl lmm må v ö m än b 2007/2008) by n lödlmp, v må fö och l myndh öp n lmm m lönn å ä uläppn un ocå xpo- ocå fund på hu v vll Vd n dn nld ndvdn ö fö påv m och ffän äll d n ho händl v vå lv ll u. D n ju änn jobb ll böj uonn på och n fm lmm vo. Om bydl n n und. J ull än v dn Nä Dnn v på vå fåo ä hn på vä fån Änl- l j v: J få d vc f v n dl v po? odn fvl dä flm om fö om om ll Ålnd och och änd bl påmnd om hu md, mn n ö nåo ä b dål-mv-opo- mn yc om flm n mn holm. Hä h hn dl pl om j yc v ll blm. Mn bd ä v - En nåon fom lm v, oflm- uld och fö ll mö md IKEA fö du hu d n bl n dl v lömnd non; J bl v n lyf männo u f- ul. J o f n ö ll fö bv fö om- n dl v lönnn om ö v upp ä d om lv nnn på lmfån. Nu påmnd om uo dju dom och p mhäll dä Foo: Tl Moo dn nld ndvdn n ö hn vd ll Socholm dä ä bo fö v och vå v lv hmon md mljön. Tl bln USA ä n lbl om ä nbb än pobl. å myc nm. Självl hn ll v md SVT moonoff md Gunll Clon d. To du v n lyc md hndl å lmm om onom ym n väd- h v ll mol nv (vn båndmnn) d? möjl och nfom o om och du hu bånd n Mn lä och hö md v - Självl! V d änn lönn, Ind fö äv ny mv fö nnovon nv fö d uläpp v h. Så län v n lv på föändn. D vll ä npo o, öp l, c. och n dämd om no d dn ö påvn och m ö d o hu v n plc vå pn, hjälp ll lmfån. och vnnn d om lmn och d onvn. nv ä ju bl n dl v och hållbh, c. Ln n 3. Ho ä d USA och v ä om ocå nn - pol och nänlv må Då fövndl doc n- d vv un, mn l- Vd ä d bä md d du Ä d om ä n? Hu llvl ä uonn? j vll lv. Md ll d om md oldoxd å v n n väldn n ö å ä v n dl onfå och d äc n, poblm och d ä n d lv ö hu lån om hl! vä om fyll mofän och nd f dl v d d yn l. mn lä ll n onum- ö d? - Så myc; J få äff pond männo om äl- mn yvä å ä j å ä m oldoxd d? d. fö lv på ä om upp nodn och d n om mhäll. D v bl - D bo på vd mn lä, j äff och ll d lönn Vl länd läpp d u b ll vd om händ v poblm. Mn vj v Vd ä llndn mlln o v må v md och äll ln yn md mn om ä vlhn och d uppnb - D ä f n å v ll på plnn n ö å ä Kn/Indn nä d äll då v on o nom d om n hjälp o få n d om fon l om lmum- m, fån ä vl länd mnd v, mn nv - Fö o upp nodn upplv omåd dä v h pon Anv fö v n lö vl länd om läpp u - All d ö n Kn oll v n dl v lönnn. nällnnn ll lmfån? nåo omåd, och d bö v bä väld; J få änn Foo: WWF j ö m bä fö v ll of bydl m mn nnn; Säd om h n lvl om by fö mn uläppn Kn Vm n du bhöv d j of lmfån och n fnn lädj. Suld ä Dnn Pmln på n vndffb dn n dn få n bä pln; J få obhl än d uläppn om Bodn på v föö plnn. T vl fömodln yn på d yn l och å fö om n lyxfå. D ä om om nn b dvf på lån. Bodn om vll bl väldn cnum fö fönylb n. on lönn om mån mn md. Kn vll v på Kn och USA om länd o vä än på nn. Vå mpn mo lmföändn? hndl om vd v ll ö då dn väc n n om v d ocå of ä n få om På mm ä om l n v d om p poblmn V å nfö Kn vl bl väldn å läpp d u unfä l j på m och bll onumon h ju ul - D md m m h d v ä u och hopp. I Kn må fom v föö ävln blnd undom, c. Ålnd hmn på väldn. än föö y n; J v d fö och fömodln cnum fö myc. D pl doc n D ä v n h på Kn nom ä upp n få lä m hl dn ö hon mo yn på o fönylb å o oll fom: Kn blv n mu fb fö ö nv. All fö of och Indn d m om n vå pln. Mn dn må v uä fö mn n, pmnn vdoln ll Kn dn mänl n, Tl väväldn övonumon. föö pol och VD: övlvndfå och n få h dvfn om hndl cvlonn och vä än på mn l v ä d hjälp å fol Kn vj d bln USA ä 1. Kn ä unfä fy ån Sdn ll v n hll und d fum v om nv ll nld mdbo- hl mhäll må föänd. n och d om lv på dn. nom nänlv väl öv om äv. D m ll hu om vfö v by o om pln- nd h vä dä d ä ull unn h fön o dl v lv på vå pln. ä nbb läpp Kn md nd od föbld då d äll hu mn. Självl ll v ll nn. n lbl om ö än USA. P pon ul ädd plnn. All fö ll fmdn. mån föö få o o Rdn nu ä ju Tx: SvThPln.x än pobl, u myc mnd ll lv. All fl n vll vå nv, mn d föändn om äv ä o och d ä ldnd by om plnn pd ll änn n ny non Kn 2. Männon USA mpo m fån Kn fly o och vä... Y ä då må d om h ä m ö, h n n bl och och h myc må mnl. ö oflm om lmm u 17 F n. Nu. Om n poln vll (vå) å ö v d TllT! Sv h pln fo ou chldn Nu ä Snly pn Publc Domn och pn ä nu f nvänd v vl om hl. Ubldnnn fö d om pojld h du på Välommn! TllT 13 Ä du do poj? Vll du by på dn unp? TllT Dömvdn fö DRÖMPROJEKT 15 DRÖMPROJEKT n 007: F Rn En (FREE) Nyh, ull poj: TllT TOY - Guldbolln...omvndl plnn oonn ll lc... Bop! Sju Bll - vm bl Bon bä om d bmljö, mhndl, l fmlj bul fdom. En bo om ä vå p fö d x p? mänl p om bl oll övdb och v Ol Won, Thll Johnon och Jön Hufld båd: lvfl om vj å föä unpå d n xpound- n pdm v bdo lä fån och vå lömm. En v ll d vndfp om väx fm öv jodn ju nu. Dnn Pmln hmd och blo: M om WWF: TllT n 7 Tnn f nn, d om bhöv ä mod! TllI n 8 F En. Nu TllT n 10 DRÖMPROJEKT n 007: F Rn En Smdhn E n fån Onn Unvy fömdl F Rn En Und n å 2000 hd j fömånn äff dnn vdundl vnn fö fö ånn. J bd då om Infomonchf på IT/ lcom fö A Bnd Nw Wold. V uvcld 3G nn om nn und föl vd d v, npp v jälv! TV 4 nd ll m och fåd, n v omm ll och flm 3G? V vd j, om och flm. Id h v och vnnn männ n vncd 3G mobllfon md fn och funnd vncd funon. Dn n uvclnn å ool fo. Vd h vnnn Smdhn fån Onn Unvy md 3G lfon ö? Jo d ll j nu bä! J, Ml ä n ll om lld h ön m ll! Konvnn v dn önn ä j ädd väldn! J ld f nåo mnnfyll ö och böjd un. Sd fö pcl på Vändn. J d ol. J d d m föuom do. Jo ll och md d d j vd llfäll. D lud md j hoppd u fån våvånnhu på lndbydn Ecudo. Männon hu föö lun n m. Inn n lun n m! J lo nynävn nom fön och hoppd n fån. D föö opp mn fmf då j J ld f nåo mnnfyll ö och böjd un. pn om n vld u dn mö nn md fl pon f m. J pn ll d önd. Nä moon vnd j upp n polnd bäc. J ld m llb ll hu nom dn fn nun. Md huän pcup å v dn vä fö öp n ny lu. Fl å n do mn bä vän Su 83 å. J hnn ld djö v undb Su, mnöjhjäl fån nd väld. J fundd på vfö d blv å. Cl-John n nnn vän ll m o då md m på n äff, vl ldd m n på yo. D v myc välönd fö m om d nfomonchf IT bnchn, om vd dn dn bd fm md n nom f. J blud m fö å ll Indn und julldhn. Nåonn nom m v j d blu ull omm föänd m lv. Nä j v pln Chnn änd j n nom fhänl. Ef n oföll, häpndväcnd händl hmnd j på cmpu ll dn ol om nu blv Onn Unvy. På pl fnn n upp ö önd vn och jpn om v dä fö fövl n dömm nå hö ndl llånd. J v hl nov och o pl dn nl ln dä undvnnn v. Dn ldd v un vnno å åld, vv Smdhn v dn pon om nvd fö undvnnn och d floof mln. Vd j upplvd und d d ä boom od. J blv

11 Al om F Rn En - TllT Fd och fh 11 udd omm on md mn nn nuon. V blv undvd mml vdom vv md d nupplvd upplvl v dnmm. J fc upplv llånd v nom önh och ol llh. Vj öonblc och händl v hl pf och pd dn undb vc mu. J blv hl hänföd, föundd och ävn ädd. Vd händ md m? J olfövndl! Sdn d h j lbund bö Indn och d Unv, l v un mdvn ll och jj. På föundl v fömdl d unp om fövndl ll vdom fö dln. Enl uyc n mn bv län på Onn Unvy h unpn och fömån md ol mod få dln omm d on md n nn f, dn f n nn. I böjn v uu å om n v d fäm län fån Onn Unvy, Smdhn fö fö ånn ll Sv fö d mnum Socholm. Tdnnn TllT v på pl fö doumn fö vå lä. D d v fn och md n på än övväldd on v d fl bön v md om myc fn upplvl. Onn Unvy ä bnbynd modn unv md cl lä om v och n lä u och fömdl n n fh på ndvdull v. Vd vå m fmånd n nnjö och fö ä fö dn n uvclnn, dmm ä län på Onn Unvy fö uvclnn v d mänl lonn. D lä u hu männo bl llfd md jälv och Nä j v pln Chnn änd j n nom fhänl. dämd llfd md n omvnn. Fån ån md mn vänn Indn h j mån m och fn upplvl om n fyll fl böc. Kn omm j v d böcn n d. Ju nu välj j v dnn l. Tc Smdhn och ll om by upp och uvcl Onn Unvy. Md nun pon fö mänl äh h n mdv ll vd dnnn TllT ä d. Väldn ö dnn md b pov nyh om np öv nyhmd. Smdhn du ä fn vc. Du ä födöm och n modn ld. E om n om myc v lv f unvum und länd nul. Vm ä hon dnn vc vnn md dn nom uålnnn? (Annl T, Chfdö TllT bä om n upplvl fån mö md Smdhn) V ä unfä 250 pon om fövännfull n o l på Holl Clon Socholm dnn vm ommd. J h nn nn om vd j h vän m mn j änn d p oppn. Väld mån v d nd dln v änn vnd dn d och d uby vm lndn, m och hälnnf. Själv å änn j m l om n oud mn lå bo d nn. Td omm, und mdommhln, hmnd j v n händl på n fvl Lulå. D v mn onlä M om bäd hon och nå fl ull d. Fvln h Onn Mdnh Sun Fvl och lå lldl vd vn u på n cmpn. Dä ull d fö n blym umm pn bjud på mu, dn,, fölänn och nåonn om h Dh. All d lä väld pännnd och bhl å j bämd m fö följ md. F Å 2002 undd Onn Unvy v S Amm och S Bhvn. Unv h udnd fån hl väldn och däblnd mån vn. Bön ä fån ll ol dl v mhäll, npnö, föf, ond, nc, lä, c ond, änd pofl, mulm, n, ån, udnd, nänlvopp, ö, fö mfl. Onn Unvy ä blä Iln, Fj och Indn. nfo: Väl dä å pn j på Mod, om j nå å d hd bo md på n folhöol Väbon. D v ä ånd! Hon bäd hon nå mm d hd få Dh. D yn på hnn, hon på nåo v v uppfylld v d, vd d nu v. Und o äl od nå ol n cl. D fnn ld pl å j m på n v dm. D döjd n län föän p händ mo mn hjä. En vm öm v nåo om j bä n bv om nvåo, öljd öv m. D lom ploppd un huvud på m och pd vd u oppn. Mn öon v lun, å j und n vm om v m ll dnn n. Sx f d dn fö ponn v fäd, om d fm n nnn och jod mm. Vln undb upplvl! På fvln hd j lyn på n un vnnl fölä, Punmj, n hl ol Smndhn, båd fån Onn Unvy Indn. D ä hnn c j mnn nä j dä ln: A box bo nv n om föö mn uppmämh! Så v d änln d, Smndhn omm n ln. All å v upp och pplåd. Hon ä mnd än j hd föäll m, lädd lju läd och J upplv dn lll vln dä fmm n och fyll hl umm md n nävo. ool vc. Hon vm jälvä nyc och d omfmn n dl v dln om hon yc h äff föu. Väl upp på dn lå cnn å hon lldl ll. E lun fyll ln. J upplv dn lll vln dä fmm n och fyll hl umm md n nävo. J uv på m l nvö. J ä ädd och j v n vfö. Så änn j plöl hnn nävo fmfö m om om hon häld m välommn. All mn mä u upp ll yn och j få änln v j vll fly. Tdn må h nn! En väm fyll plöl m bö och j föå ov vd om hän d, vd om o o och mä å ä ävn j välommn. Und d d mn vd fc v lä o myc v Smndhn, Punmj, om ävn hon v dä och v vnd. Blnd nn å fc v vy hn änlo på ä om p mnd ldnd fö o jälv och vå omvnn. V fc unp om hu vå hjäno bhöv b mo bämd mål om ä fönd vå hjän och d ä v v dcplnd och onvn nä d äll d mål. Om v följ vå hö dömm h v unvum yn. Änln föll ll på pl! Tx: Ml Enöm och Annl T Foo: Annl T

12 12 TllT Fd och fh Do & Kod om fd, fd & dömm På cfé Gld Socholm mö Ml Enöm Do Dolo och Kod. D ä vm um md fmljä vdumämnn. V mn v ll cfébodö llmmn md Rn Lund och d ä nä ännn. Do och Kod h pl n n muvdo und dn och Do äp o nä hn jun n på oln. Ml häl d båd ppn välomn och yc d ä ol Kod und följ md. Hn öppn nbb och övumpl dm md fån Vd ä fd?. Do: J o fd ä ol fö ll. J h ld upplv, däfö ä d vå fö m v på vd fd ä. J o fd fö m ä änn lun och o, änn yh dä mn ä på jodn. Kunn v fd md jälv och n n mn ävn md nd un omn. Fö m ä fd d n fnn våld, bomb och. A d n ä poblm ll onfl. D ä n pov mofä, fö m ä d fd. Do: Kod född. Bä hu d v och vd du upplvd. J h ld upplv d. Ä d nåonn om du vll dl md d v? Kod: J född In 1983, d v m und mo I. Mn fmlj hd fly fån öd In ll Thn. V bodd 10 pon om v omjo ll länh. D v fdom, mn mn föäld ämpd fö fmljn ull h d b och fö v ull h m. J än n å myc på d nnn j om ll Sv, j v vn. V v nöjd md d v hd. Rn: Vd yc du mn ö fö p fd? Kod: J yc mn böj md vj pon. Få dm h n fd. En männ om änn n fd pd fd. Sn fö p fd må mn fh ocå, mo ll poblm. Mn må fh md vj männ, fh lf. In på nv un mn En männ om änn n fd pd fd. må fh mo d poblm om fnn, ll xmpl judom, väl, nlfbm och moån. Fh lf h m väld myc nom ån fö blnd å mn nm om männ, mn få l på jälv. D ä d fh lf hndl om, pc om n box å mn nm nn och lå mo n poblm. Rn: Mn lå mo n poblm äll fö mo vnd. Kod: Pc, mn må lä fh mo n poblm äll fö mo n mdmänno. D ä nåo j vll fömdl ll väldn nom Fh lf. Mn änn hu hå lv än bl å omm mn lld llb. Mn må fhn. J vll fömdl ll bnn d v. Lv omm bl uff mn d må v och lö d poblm om omm upp. Fh lf ä uyc j om på jälv och böjd pp om fån -99, fö dfn m lv och m om box och pp. Ml ä hn ol Kod od om, nä mn ä äl mo jälv och vå v dn mn ä å n mn lö d poblm om dy upp. Hn bä d n v vå v jälv mhäll om n llå d och mn d ä v md föbld om Kod och Do. Så fl vå v jälv. Kod: J väx upp md Do mu om bn och j yc hn ä n ool b föbld. Nä Do od på cn och öd n j, då änd j j n v m jälv. J yc hn v å cool, hn v n hl vnl pon om jod n j. Fö m och nd bydd d jämyc få n föbld. På dn dn fnn d n mån nvndföbld. J mnn Muhmmd Al, Do och Mlcolm X v mn föbld. Ml: D må v ul Do hä och pomo d. J yc d v väld ul nä j om u och fc v md nä n pld n vdo. D v å cool n hjälp vnd, j yc d ä vc nä mn hnd om vnd. Ml få Kod om vd hn hö döm ä. Kod bä d ä bld fmlj. Hn vll uppfo fn bn och dm ll möjlh hn jälv n hd om bn. Ml få Do vfö hn ä å b. Do ä hn n v mn hn lld föö ö ll md lädj och lmn ö. Hn vll pd lädj nom ulull m och ävn om hn n ä å b på lln å ä hn d uppf om b nä d ö md lädj. Hn ä d bä vo ä nä nåon omm fm f...j vll fövl mn dömm fö då lv mn lld n döm... n plnn och ä hn ä b, d ä m vä än pn. Ml: Do, vd ä dn bolu hö döm? Do: J föö upplv mn dömm å fo j b n å j n ff n ny döm och ö dn. Så mn hö döm

13 TllT Fd och fh 13 TllT Ml Ennd llmmn md ppn Do Dolo och Kod. ju nu ä böj md mn ny pl och ö l dn. Sn vll j v n bo och ö n DVD. J vll p myc, ö. J h hf myc ponl poblm om hnd m mn nu ä j och nu n j ämp och ö d hä, uppfyll mn döm. D n lå l o j vll ö n CD och å mn d ä m jobb och j må b v d. D ä d j vll ö nu. J h lld dömm om j n fövl och j vll fövl mn dömm fö då lv mn lld n döm och då må mn b. J h n n å o döm j n n fövl dn. Ml ä hn do h bnd och und om hon vll få Do nåo. Hon på huvud mn f Do uppmn hnn md Nåonn vll du väl få? få hon ändå Hu blv du änd?. Do bä hu hn mulä fö l yc hn ull pov å på cn. Do fc lä n Tov och fmföd dn fmfö hl oln ulädd ll o. Ef d änd hn d hn vll ö v å på cn och pd lädj Sn om p n hn lv och hn boxd. Hn fc bjudnd om pp nå lå på n fdåd, fö d fc hn 600 ono. Då än hn h, hä pp j nå ån och få 600 ono och jjn yc om m, mn j h box hl lv och d nd j h få ä y. Då bämd hn fö...mlln ll ll och d å ppd j hl dn. hn ull pp och nom d blv hn änd. Hn om SM och fc pl n n v. Hn bon om mn vll bl n b mu å må mn p hå och ämp, mn n n nå nvä. J jobbd hå. J jobbd på un och på l, mn mlln ll ll och d å ppd j hl dn. Mn ppp b d på huvud, mn d föå hn d dä om v jod blv nåonn. Ml få Do och Kod om hu d böjd mb. Do bä hn bhövd n dc och Kod älld upp nä hn un v ju. Sn o Kod md honom på boxnnänn, nåo om Do n änd dn hn lu box. Kod ä hn yc om pl md n bndomdol och Do lä honom om lv. Do bä d n b h n föällnn hop un vll ävn p än om pp och än llmmn. Cfé än och v fväl v Do och Kod. Innn v å blädd d llnd p numm v TllT och bä d bu än på Lnn boxnn och Do llä Mn v bu lld bä v ll Öbo BK, Kod bo box fö dm. (Do ld nyh ä n p om du n på youub.com, ö på llv Th hppy TllT p. Dä n du ävn o dl v nvjun. Om du dn ö på Th flow p å få du Kod pp n ld nyh. Om du vll Do jun ovn om hn bäd om nvjun ö du på ovn.) Tx: Ann Boc Foo: Sof Flood

14 14 TllT Dömpoj E o c ll d! Ml Enöm Inpö, Anv uv, Inv TllT Tc ll d om lä pov och ld nyh. V om ö d bl ld och ld dämd ocå vå nä, ä och vå omvnn. J d ä nl ö nl, ol och md m fly och flä. D ä undb d på uppvnnd våo och änn bn vvl hå. J d ä fn fl och fl upp d un och n nul. J llän d uppvnnd, BARNEN. Bn ä n nu un och äl. All ä v bn ll hu? V ä undb,, vc v ä ll SUPERHJÄLTAR! Nä j v d d å ä d önd dn 6 pmb. J u på önnbääd md n fmlj v öd bä. J n änn nävon om l och ov vå um län bo. J n vln änn hnn fn nävo, d ö m ll å. J ä ohö ld och cm j vl nän m fö föö föå och v nä d J ä ohö ld och cm j vl nän m fö föö föå och v nä d bn j ä ppp ll bn j ä ppp ll. Hon ä boom ll vvl d v m lv. D ä å lä lömm bnn. Mn bn ä om Mcdonld d fnn övll v mn än vänd. Så d ä lld nä ll bn. BARN ÄR BÄST. Om du ön änn d mod, dn f, pon och bln lv, on md bnn! Gö dm ll dn jäml ll om d ä må bn bhndl dm om KUNGAR och DROTTNINGAR. S och hö dl fån En Wohop - / En Wohop Vfö lä d fä donll nyhdnn? Nw Yo Tm, Mo md fl o dnn pp fl och fl lä. TllT v på pl på dn ål Wold Nwpp Con (WAN). Nä j ppd mofonn fö l om pov nyh blv d y onhlln. D blv å ll och näppy mn ull unn hö n löpdl fån Göbo Pon fll ll olv! Vfö dnn nd ynd? Sv ä myc nl: Tdnnbnchn böj föå d ä nåo om ä mn l. V männo num nom nv p, do och TV nyh. V h omm ll n dn nv md h om v n yfn få männo änn ädl, pp f, håll på mn och vv md n DRÖMMAR. Iäll nvän nä nyhändnn och få yl nldnn n v på vå möjlh. En ol bvänd väld byd v och på nvnd mön lvd v nlpå jounl och nyhupplä på omdvn, ounn don. J pc å l d ll. D ä b n dfå nnn öv md dl om ll n uppfnd, äl och vlhnpd nyhvädn om upplyfnd nfomon och o nyh. Dnn föbän h dn påböj, fl och fl följ dn ny ndn Pov Nyh. Tll d o fol håll ll odo md dnnn TllT och öv ol nyhnl om pd upplyfnd npnd pov n. Du v väl ll ä n f ol fom? TllT h vl lv pov äl n. Vd fyll du d jälv md? Fäch od fä m ll mml opl ämd? J å nl ä d. Vl ä vå. I HAVE A DREAM nd I m lvn my DREAM h NOW. My DREAM o d by d wh my duh n h of. And fo h f m v wch h monn TV-nw. And cv only POSITIVE, HAPPY nd uplfn HONEST nfomon fo 30 mnu. IMAGING ALL THE PEOPLE, EXPERIENCING THIS EXPERIENCE, WHAT A BEAUTIFUL WORLD.

15 Hllnd, ö do fö TllT Hllnddonn TllT Fd och fh 15 pov jounl! D hl d då Cn Johnon om on md Ml Enöm 2005 mbnd md n Wohop Göbo. D uvcld ll un mb mlln d vå. Sdn d h ol männo omm on md vnd, vä o, vl dn h ul TllT - Hllnd upp Vb und ommn. V umn öv mmd p fl lädjnd nyh vj d. Tän vd undb om ll dnn Sv lv fl pov nyh än nv, d ull ul Sv ull bl väldldnd fö n ny jounl. Som d u d ä TllT ö lvnö v pov nyh väldn. ä Hllnd dö L-lo Fdén. Und ommn h TllTdonn md hjälp uv volonä dl u 6000 dnn Vb. Nu Vbdonn på nå u ll fl än männo. V h on d fnn o bhov v pov nyhflöd bä Sbn Cluon n v Vbdonn bn. D om po o fäm ä ll männo om bä fö o d yc d hä ä n fn dé. Jn Hlln om ä bldpoducn på TllT bon dn nuvnd nyhbvnnn fäm mä nä mn ön nom fö don ol dnn, d ä n myc om vnl på pov ä, vl ä nmännvä! Mån männo om V h on d fnn o bhov v pov nyhflöd v omm on md, mn d fö nå å dn v vnl nyhändnnn på TV vlud md n lädjnd nyh, vfö n böj md d n! D ä ju å nl. Ell ännu bä båd och vlu md pov nyh! Målännn fö TlllT ä fl TllTdon popp upp om vmp u jodn un om Sv, o om må, ll bhöv. V vll np männo oncn på d pov n vd. A å mån männo om möjl ä md och p mv npnd nyhflöd. Tän vd undb unn lå upp n nyhdnn på moonn och b lä ld, ull nyh. Hu ull d påv d n v dn d? Mö lnd TllTdon på dä v lv ol, ld npnd, ull, lycl, pännnd nyh på wbbn vj d. Md vänl hälnn Hllnddonn Foo: Ulf Johnon

16 16 TllT Hllnddonn Dfu ä fä och lädj I vå och hlv å jobbd Lz Klon blnd fn vnno, män och bn öd Dfu Sudn, Af ö lnd vd Nln och Röd hv. Dfu än ll Lbyn, Tchd och Cnlfn publn. D ä fufol lnd och bå v povn, no, vä och öd. Lz v ond Nyl om ä n v huvudbyn öd Dfu. Dä oodnd hon b md få u m ll flyn län och nälnd by. Lz ä n männ om bnn fö nnonll lon och mänl äh. Ef n ud fc hon jobb på FN-ononn Wold Food Pomm. Fån 2002 v hon på huvudono Rom. Nä dn onfln Dfu o f mo lu v 2004 och böjn v 2005 blv d ll Sudn om Lz bv fom hon änd hon vll u på fäl och jobb. Fö upplvln v lnd v ool. D å n föäll hu o d hä län ä, ll hu uonn vln u fö ll d hä männon om bo dä. D ä flynömm om n v, un vj månd ö nl männo. Dä ä väld pmv och uff fom d ä n mljö mn v, bä Lz. Nä hon vd Söd Dfu fnn dä c 1,1 mljon flyn om v d bond v ofhjälpn, vv mjon v vnno och bn. Hu påv län v mjon ä vnno och bn? D fnn jälvl ävn män län, mn d donll byuun ä ol öndln, vl upphov ll ny uu län. Spcll n by dä j jobbd v d nå vnno om hd fom n n lll upp. Efom d ä Shln om y å få mn n ml o folupp, vl ö d ä n vå on. Dn hä uppn md vnno bö m of och hd ol föl på hu mn ull unn föbä ol lä. E v d föl ldd ll n fn upplvl på nnonll vnnodn. D vll jälv h på nåonn fö f dnn d. Så v ond Nyhn d ull dn pd öv hl lä, ll om fö dl fnd. d fc ny läd, pcll yycn å d und bä n donll dä. Nyhn d ull dn pd öv hl lä, ll om fö dl fnd. D v vln n d md b dn, ån och. Vd änn du öv dn d dä? Efom d ä ofbånd ä männo bond v mn fö n övlvnd. Mn omm fm dä dn bhöv, j ön d unn l un bånd. J å lm v hopp, d händ pov och d fnn mån b poj om n fmdo. Solpojn ä vln jäb. D ä poj om v dv fän d ä m upp n onfluon. D fnn omådn md fmföll flco om n n h å oln nnn onfln bö u. Tdonll h d n po å oln ll å h d n funn nå olo övhuvud. Bybon hjälp ll by olon md väld nl mdl. En äldu pänn upp och v by upp pmv ö dä m n ll ll bnn. Bnn få ubldnn md om d få mål m om dn. All föäld ä jäpov! D hä pojn hö mn n of om mmd, vl ä mäl. Bnn ä ju ändå fmdn. Mån h lv dä fl, fl å å d ä ju jäv poj, om få fö l publc. Mån ån n j änn d jounl Bnn få ubldnn md om d få mål m om dn.

17 TllT Hllnddonn TllT Fd och fh 17 J o f fl männo ull n om d v fl pov. om omm ll län, nbb å nom d på n d och dn fly d däfån. D v om d ä lä b ll d männo om numm v nn. D ä lä lömm d ä ndvd, fmlj, lfull bn, männo om du och j om h dömm, hopp och fmdo. D föd bn dä, fol f, d h lädjämnn o n uon. To du fl männo ull n om d fc bld på d dnnd vnnon? J o mn n bl ö på lln b ä nv fom d få ånn om d ppo fån Dfu ä nä d h hän nåonn n d. D ä väld älln d ppo om må poj om ä b ll om poj om å fmå. J o f fl männo ull n om d v fl pov. Nåo om mpon på m ä d uppfnnldom. D h nnn och bo d hä län mn ändå h d ä föö få n nom. D ö donll hnv, väv o om d dn å ll mndn md fö älj. D ä jävc md om d ä funonll, då mn äc mn md dm fö håll fluon bo. Lz p på n v n hyllo och v ju n v d donll on om ä yp fö d hnv om ö län. Lv männon Dfu nu och h d nåon fmdo? D ä väld myc nu fom d m pmä ä få m fö dn. Smd ä d männo, vnno md vlj. Om d vå h fmdhopp och o på d bl bä. Då vå mn hopp jälv. H du nåon ld nyh bä? J, d ä mån om v n fö mn foon und mn å Dfu och j h vn dn 20 pmb, mbnd md fnd v Pc On Dy. Lz vlu md bä, Nä j lämnd Dfu v d n bmn om j änd j ull n m, un ll d bn och vnno lä om j hd omm änn n ådn ool mhöh md. Tx: L-lo Fdén Foo: Lz Klon Nä j lämnd Dfu v d n bmn om j änd j ull n m, un ll d bn och vnno lä om j hd omm änn n ådn ool mhöh md, ä Lz Klon.

18 18 TllT Hllnddonn Få på n 1. Vd ö du fö p fd dn vd? 2. Vd ä dn n ld nyh? M Bmn En jälvl dnon! TllT äff M Bmn nnn hnn plnn på Mj vd Hv Vb. Nd Hmouch: J föö lö på n ån å d n ld ll n ö onfl. J lädj m å mn bä omp änln få å uomlnd! Id Dfld och Lu Lnd: Id 1. J ä of näll mo ll. Lu 1. J ä md fnd och föö opp mobbnn! Id 2. D å b fö m och mn ponny hoppnnn. Lu 2. A j h å b omp! Monc Goon: 1. J föö pd lädj fö lädjn vnn öv ädln. 2. A mn do böj onlnjn d! Axl Mo: 1. J pd lädj nom bu och fjn m. 2. J ä väld ld j h bnd j pl och mn vänn! H du hf nåon m ännu? J, j h f hf n och n hlv vc fö vå vco dn J v äådn md omp och b lppnd v. J hopp v unn v dn dä dmfuu lån. Vd händ ju nu d lv? Föuom d j lld ö, vl ä j v, pl n och pl, å håll j på md flmpoj, n doumnäflm om hndl om Sv fö vnnl dcnfö om böjd ö på 70-l! Vd häf! J, hon h v ol nldnn l v ö och h hf n un lv dn d. Nu ä d flmm om föhoppnnv- följ hnn vä llb ll dcn bnn. Hon h bäm fö böj ö n, och d ä hon un 55 å! Nu håll v på md l nd och v mu ll d. J hopp v unn v dn dä dm-fuu lån ll dn lucnn nä hon ä u och ö n. Mn vm v, fom d ä n doumnäflm å n dn ju ll möjl l vä! To du dn mun omm bl nnolund dn du vnlv ö? D ä vå v vd om ä un n n mu. Om d omm lå om m ll n n j n v på, mn d omm lå m numnl. Efom d ä n flm, å vll v n h fö myc x om n ö hndlnn. J h n jo myc numnl föu, å d hä ä hml ol! V häm du dn npon? Munponn ä hopo v ll j h hö och ny j om ä väld lån fån mn n pnl. Md x ä d nåo hl nn! Då v j m om d om händ omn m. D n v nä, mn ocå väld lån bo. J h n jo myc numnl föu, å d hä ä hml ol! Som md pdlån j jo. Dn ä n byd på n vl pon ho, un på mån ol lnnd ho. D blv vå huvudpon lån om j v pc ll om. Vln yp v d d bo, hu d J å dn dä bldn v j od på n cn och undhöll männo. u, d fmljho. J, ll ån h j n uppfnn om f d n fnn nåon nnnn än ju dn lån!. H du fövl dn döm nom mun? J d h lld v å. Nä j v ln å hd j n uppfnn om j vll ö mu nä j blv o. J å dn dä bldn v j od på n cn och undhöll männo. A j jön och pld, d v d nd! D h lld v n jälvl dnon m än n döm. V h d v n döm mn d h m än om d ä d hä j ö! In om blu, m om om j lld v d ä h j ä på vä. H du fl dömm om du vll fövl? J ull än vlj bo på lnd och h hä och odl blommo. V få om d bl v nåon ån. D v myc vå än v popjän! Vfö då? J v n. Kn fö j n vll d lläcl myc. D ä å myc om fll på pl nnn j n ö d, få j fö m ll fll. H du nåon ld nyh om du vll dl md d v? V h hf n ool flx md väd hl dn hä hln! Så d h blv n ombnon v båd mänl och b. Så h v pl på välln. Hl undb! Tx: L-lo Fdén Foo: Ulf Johnon

19

20 20 TllT Dömpoj Lv d DRÖMPROJEKT! Ponn ä vd om ä bänl fö fövl vå hö dömm. Ponn fnn nom ächåll nä v lyn på vå hjä nn önmål. All om h lyc md nåo full u lv h på ll nn ä nvän mm cp - Vå 100%. V uvcl och väx o jälv och omm ll n om v nåonn v ä lv. - Ä v nöjd md vd v ä, vd v ö och md vm v lv vå lv? Om v ön m v lv, mö v vå länn vå djup n och vlhn mod vö och lå dn omvndl ll vå von om vd v ön p och v v vll föfly o. Nu ä d d bämm o fö d ny. D ä undb d blu. A full u, läpp om d ml och föl på nuln bä o nnn nä o lv. D ä fn upplv fly om nfnn nä v ydl v v ä på vä Mo mål! D ä myc bfnd och vlppnnd änn dn cmh om pd, nä v d fm på fhn vä. Vän ll bl vå n ld! Ml Enöm, nv uv TllT Sdum och pl fö poj: Vd bhöv fö poj vduvcl: Välommn ll Dömvdn fö DRÖMPROJEKT! Bvnn v poj: V fnn m nfomon om poj: Hä n du nl fövl dn hö dömm vlhn. TllT å fån n och p ll hndln. V p poj fån A ll B på odd och np nd ö dmm! D ä myc nl DRÖMPRO- JEKT. F n pnn och v på fåon fomulä ll hö. D fnn nnn om bän DRÖMPROJEKT. Vå d u och bl n modn männ om nom v d jälv, np fl följ n dömm. V lov du omm lyc, fö n ö o männo m ffv och målmdvn än om v ö d v ä ämnd fö. Vd ull md d, dn d, lnd du bo och väldn, om v ll fc möjlhn ö d v lld ön? Om v ll fc v o jälv pc å om v ä? Nä v fnn ponn - fövl dömmn! Fl p och åd fnn lä på Syf och målänn md poj: Bund (hon bom poj, hu d hl böjd): Konuppf: Nyh, ull poj: Nmn på poj: Dn n ld nyh:

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Programblad hösten 2013

Programblad hösten 2013 Sffnsops Teeföenin - En del v Rikseen - Pombld hösen 2013 4 sepembe Kick off med Minne Möck och Musikskoln 28 sepembe Tunévesionen v L vi 19 okobe Sponsoe: 16 sepembe Föeläsnin L vi 24 novembe Bob Dyln

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

DAGS ATT SÖKA skola 2013

DAGS ATT SÖKA skola 2013 DAGS ATT SÖKA 01 Lä m å ch i und du n äj mn i By. www.by./ SKOLVALET GÖR DU PÅ INTERNET: 1 JANUARI 11 EBRUARI VÄLKOMMEN ATT SÖKA I BOTKYRKA! H du bn m bj i, må by å undn? Då må du i unn på in di bn mm

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv Ms 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Bibliok skpd livslång läslus Dn ung mnnn sk komm bli n läsinssd människ. D kn hn dls ck sin mo fö, dls ck v sdns bibliok. Läs i OT om Oxlösunds biblioks lång inssn hisoi

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

Porsche Macan MY14 Macan S Diesel

Porsche Macan MY14 Macan S Diesel Macan S Diesel 595.000 kr PRnr Övrig merutrustning Pris (inkl) 9Q6 Indikering av hastighetsbegränsning Färgpriser Pris (inkl) Exteriörfärger N0 Agate Grey Metallic 8 800kr 2T Jet Black Metallic 8 800kr

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Upplysning om innhållt: Cmill Eiksson, cmill.iksson@skl.s

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer