VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27"

Transkript

1 VI ÖKAR, NU x NR VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d Sd. 27 M Bmn En jälvl dnon Sd. 18 Foo: Lov Bjöl Väldmchn Dl Lm, Byn Adm, m fl. fö fd. Sd. 7 Dfu Ä fyll md fä och lädj. Sd Clown un än Jol vll ö männo ld Sudn Sd. 5 Smndhn F Rn En fån Onn Unvy Sd V f o Gön Snz och Kj En Sd. 23 d pl på pln pln vlu fn lv Fdl pyl Kood och pppn. Sd. 28,31 FRED OCH FRIHET Dn 21 pmb ä FN: nnonll fdd md yf p vpnvl väldn n d f fddn 10 å jublum. ç

2 2 TllT Fd och fh Innhåll TllT - Fd och Fh Väldmchn Dn 29 oob 2009 omm dn ll Socholm Ld TllT Uppmnn Spd fd! Gö nåon ld och v näll mo on. G vd dnn dnn f d du lä dn. Gän ll n fämln! F Rn En! TllT - Hllnddonn Sd. 7 Sd Do Dolo och Kod Sd E o c ll d! Sd.. 14 Rdon Anv uv: Ml Enöm Chfdö: Annl T Dn ny donn Hllnd! Gö do fö dn pov jounln Dfu ä fä och lädj M Bmn TllT Dömpoj På j f d ublm Sbnn och foofn fån Bln Oo Vn D Sn Sv dn n ld nyh Dynm Tllväxpl Tvåun vn fö fd TllT Undhållnn Bnood och pyl Kood Sd. 15 Sd Sd. 18 Sd. 25 Sd. 24 Sd. 24 Sd. 21 Flmcn Sbnn och foofn Emm Gmm bäl om dömolln Sd. 27 Sd. 28 Sd. 31 Välomn ombod på d, d 11: num v TllT, väldn ö dnn md ld nyh. Tm fö dnn ä Fd och Fh. Dnon: D hjä! Fö p fd å vll j unn lyn ll m hjä och mn nuon. J vll v f v dn j ä och f få följ mn hö dömm. En v d hö dömm ä md å n m äv bld v vd om händ vlhn u väldn och v m v ll d od och vc om dln. Innn j om on md TllT mådd j väld dål, och blv of ndämd v n ll dnn nv. G om j blv GLAD nä j uppäc TllT fnn. A j duom jälv få v md ll pov nyh nå u ll omväldn. JA, då änn j j p fd och fh båd m jälv och väldn. Tän å undb d ä, nn bhöv vän nd öonblc nnn d böj md ö väldn bä på nåo ä. D od yd v Ann Fn und nd väld. E yf md TllT ä uvcl jounln mln md n md. All Foo: Emm Gmm und uvcln å fmå, jounln å ll. Däfö v fån och md nu och v om ämnn om mdn bv xm nv. V lyf fm d pov don v n händl/ uon. Lä muppl md ld ppon fån fäl Dfu! En ll om jälv upplv och om nu ä n väld pov f mhäll ä Kod. Lä m om honom och Do Dolo på d Fd och Fh böj md o jälv. Nä n mod männ n l Ju på o, bl hon cnud, j ofä v youub. Rn Lund ä n mod och f vnn om p fd. Hnn n du lä m om på d I d hä num foä TllT om F Rn En. Dnn ån hndl d om n vnnl ld, Smndhn fån Onn Unvy. Aln hndl om d unp, vdom och om dn f n n om hon fömdl. Vll du nå llmmn md nd männo? TllT h nlu ll Väldmchn fö fd, lom väld mån nd lobl änd pofl! Nä ll männo lyn på hjä då h v fd på jodn! Och löm n bo - D ä v jälv om vö vd om h hö nyhväd! AD: Fd Ovdo Onl: Cmll Eon Rdö Hllnd: L-Lo Fdén Wbm: Jn Hlln Wbdö: L-Lo Fdén Jc Johnon Rdonn: Emm Gmm, Jc Johnon Cmll Chnon Sbn Cluon Albn Glll Kl Hndb Cn Johnon Foof: Oo Vn D Sn Emm Gmm Omlfoo: Lov Bjöl Annonvdlnn: Tyc: Pnn AB Ppplvnö: SoEno Uppl: ( dn fö num) Annl T (nän) f chfdö fö fd

3

4 F Köpnp om Å Kmpnj: [Sn M] h lnnn v yddn mo v pov på nomän och onvn mpnjb. En mpnj om håll hop hl väddjn fån dn, buml, mb och onumnbbnn MG om Å mndfö: Lånh, lop och nypnd ombnon md änd fån upp ny nd väldn h fu. V hyll ydd fö om lyc np och h md mupplvl fån jodn ll hön. Och vnn ä: Sn M! Å mpnj. Å mndfö. Umäln h omm ä fö Sn M. Göbofö om vux fån yddbod ll Nodn ldnd mä md vmh 30 länd. D hä ä vo på vå poduuvcln och b md vumä h lyc. Ävn onumnn yc om vå yddo, d mä på n öd föäljnn, ä Hn Bll, mnddö på Sn M. SANTA MARIA ÄR n fmån. Fån h v n ln yddbod Göbo h mn d hl Euop om plpln och väldn om mndpl. Sn M nöp ö lbundn o ll yddpoducn på ll onnn. D ä b å v n n vå hö vl och få ä m. Mn d ä ocå nd länd om v häm npon och fån upp ny, pännnd mä och ulu, ä Hn Bll. Väl hmm Göbo nly nycn. Poduuvcl och n oc du och fm nyh. Tll lu få n onumnpnl ä. D ä fö nä ll ä nöjd om v n ln n ny ydd ll m. D äll båd fö onumn, oö och un. SANTA MARIAS SJÄL l yddo och männ. Nyfnh, hö vl och nnovv lönn h v nycln ll fmånn. V foä på poduuvcln och vl. Duom vll v bhåll vå Hn Bll på Sn M fc mo umäln Å mndfö Mndfönnn Göbo, MG. ldnd poon nä d äll uvcl n moncp. I DAG ÄR Sn M Nodn ö männfö nom yddo, BBQ, Tx Mx, h och nd. Mn dn o llväxn Euop. V bl ö på yddo och Tx Mx och l oppn på öv omådn, ä Hn Bll. Som ld xpnonn h Sn M öp Dcovy, Sobnnn ldnd vumä fö mxn m. Nyln v vl md dn bl lvmdldjn DlHz, om h öv 600 bu. Ju Bln och Hollnd ä länd om v ä. Dä fnn n nyfnh på ny m. DE SENASTE ÅREN h Sn M ln n d ny podu och oncp. M fmån h mo.by Sn M ön. Elv våd och umnnd yddblndnn, ll xmpl Cco & Chl, Mn & Lm och Wb & Sm. Md mo vänd v o ll n målupp om v ö ny mupplvl och om n ä ädd fö pov ny. Hä fc v ocå od hjälp v jänocn Mcu Smulon. Ävn dnn och ommunonn pl o oll: D äll c u yddhylln. Dnn på mo-n ä m och oonvnonll. D å n buml, onumnbbnn och mndfön. DET VAR JUST FÖR yddn mo om Sn M fc umäln Å mpnj v F Köpnp, dljhndln bnchdnn. En dy vc n od Sn M ll Å mndfö v Mndfönnn Göbo, MG. J ä fn ld och ol. J vll ocå bon d hndl om n lvn, dä ll på fö h bd md bä. Kn v få bä by än bnchn p o md om onumnn ll vå yddo, ä Hn Bll.

5 Snn Nln TllT Fd och fh 5 E ä vln undb! T och Snn äff f Snn on på Tubpln på Änön m Bohulän. Snn ä ld och. T: V böj md, d ä ju undb! Snn: E ä vln undb! T: D fmädnd v vln fn. Vd ö d lycl? Snn: Mn fmlj. Nä j få äff mn fmlj dn h by å myc fö m. Un mn föäld hd j n unn å hä d. D öd m fm och llb, v j än vll, fö få jun. Vd om m ö m ld ä männo om by. En opomnd nun. J äl bo nä vn och o. T: Ä d dä du n f? Snn: J, d ä dä ll hmm ho mmm och ppp Sån. Dä j jälv bo Socholm vll j u ll jön fö d lun. Mn äff å myc männo dn hä bnchn mn blnd h vå h lun, mn d få j dä. T: Du fömdl väld myc md dn, l ö, mn bl väld ld och mn hö d omm fån hjä. V TllT p myc om följ hjä. Snn: J, pc! D ä mån om få om od p ll un jj om böj och då bu j ä mn n ll lyn på od åd un mn ll följ hjä. D p fc j jälv n ån v Lo Enb. D ä l vå n lyn på od åd, mn mn v of jälv vd mn l v ll n l v och vd mn vll. D ä du om ll å dä på cnn ll vd du nu än ö d lv och d ä du om ll å fö d. T: Vd ä dn hö döm? E lnd ll b fol v mn by om männn, d ä fh. Snn: D änn om om mn hö döm dn h l n. D ä m lv få å på cn och få jun och lädj å d. Om fol upp nä j å på cn och bl ld v d, då fnn d n å myc m fö m dömm om. T: Så du lv dn hö döm? Snn: J, j ö vln d! T: D yn på d fö du ål vln. Snn: J, vd ol! T: I d numm v v om fd och fh. Vd ä fd och fh fö d? Snn: J än om fd och fh und v ll om övn och få lv noml och b lv. Nu ä d ju n å fö ll, mn mn lä å myc v männo om mn äff u väldn,.x. b l lnd n byd fh fö nåon. E lnd ll b fol v mn by om männn, d ä fh. T: H du n ld nyh d? F Tubpln Sd 22 jul 1995 Uomhuvnmn på Änön, Bohulän Vo, po, on och ndo v och om Ev Tub Gä v mån änd åom Svn-Bl Tub, Snn Nln, Lll Lndfo och Boll J m fl. com Snn: (S) D nd j n än på ju nu ä j f hnn ll plnnn. J f n och n hlv mm på å Hllb, å j om fm n hlvmm nnn plnn- Tx: T Thull Foo: Cll Enöm Clown un än: Jol vll ö männo ld Jol Lndh, 32, jobb om och clown fö Clown un än. Hn väldn un fö uöv n pon: få männo ld, böj och l. M hn ll u omådn om Pln, Sudn och Lbnon. I Nblu, Pln, h Clown un än hjälp ll by upp n cuol fån undn. Cuoln bl n fzon fö d undom om lv hä. D n lämn onfln unfö, och fnn um fö n n v och l. Cuoln n upp onfluonn, ä Jol. Hn n pllll ll lv, nä hn om bn c ll cuoln n hmo Sl. D v ocå n fzon. In fån, mn fån yn, jnl och å. Nu n j dn åvn vd. Jol bä om plnn u uon Lbnon. Mn d mö md ny öon nä d uppäd på ändn Bu föd culäd. Ä d pln om ö d dä, ä Jol och c d om n hö fån lol ååd. A b å n n och m ä fn... Födom mn, och dänom n ä Clown un än bd ll fd. Mån å nnn hn blv pofonll clown änd Jol n länn ö nåo mnnfull. Hn vll u väldn, äff männo och hu d h d. Gmnp mväd fö m. A männn llhö mm lä, ov fä, ön ll nonl. A b å n n och m ä fn, ä Jol och. L, och bu. Clownn ä på mån ä bnn fu och ymbol. V n bnn och nd, fmfö ll onflomådn, n chn lv och n b övlv, vlu Jol. Tx: P Löwnb Bö: Om foofn Alx Hnchclff h b dll md clown un än und 2 å d och bnn fö doumnon: md bld fån och bv d om j upplv och mn möjlh fömdl d händl.

6 Ny, ny och b! Nu ln v do fån MSI. MSI X340 Kffull lloundmn läc föpcnn om myc d nyc, b pnd md p fo, våänn poco och väl lln lnpc. Don ä uud md 6-cll b, num nnbod, wbbm och vä nd 2.5. Lv md Wndow V Hom Pmum (uppdb ll Wndow 7). Bldäm: 16 (1366x768) Poco: Inl Pnum Dul Co T4200 Innmnn:4GB MSI CX600 Hådd: 500GB Gfo: ATI Rdon HD4330, 512MB Gn: 2å MSI GX 623 Powd by Inl Co 2 Duo poco 417:-/mån* X-n fån MSI ä nåo hl un på PC-mndn, jocln ä om m npp 2cm och nd fål mllm fmn, don upplv om ool lmmd! Vn ä på nd 1.3 md d mdföljnd 4-cll b. Bluooh, HDMI-po, wbbm och Wndow V Hom Pmum (uppdb ll Wndow 7) mdfölj. Bldäm: 13.3 LED (1366x768) Poco: Inl Clon ULV 723 Innmnn: 2GB Hådd: 320GB Gn: 2å 9.995: : : :- MSI Wnd U200 *Gäll vd 24 månd änf vblnn, upplänn och vvf llomm. V n ävn bjud 4, 6 ll 12 månd änf vblnn, p md vå älj. Sdvnl dpövnn nomfö. All p nl. mom, v v o fö luföäljnn och v. ycfl nnonn. Annonpn äll å lån l äc doc län.o.m INET RINGÖN Lodn 1 Rnön, Göbo vd löd MSI GX623 Gmn Pnd uöv d vnl, fmn fö ö mn md xm ffull fo fån ATI Rdon och dubblänn Inlpoco! Väld välbyd och xluv md fnh mll och n nvp höupplö äm. Don lv md 6-cll b, HDMI-po, wbbm, Bluooh och Wndow Hom Pmum (uppdb ll Wndow 7). Bldäm: 15.4 (1680x1050) Poco: Inl Co 2 Duo P7350 Innmnn: 4GB INET SISJÖN Hnvvän 15 Gulnhu, Sjön vd löd ön Hådd: 320GB Gfo: ATI Rdon HD4670, 512MB Gn: 2å INET TORP Hm&Fdhu, vån 2 Top Köpcnum, Uddvll vd löd ön Pf do oln ll på nd fo, xm lå v (1.3) mn ändå n odnl äm och bd på öv 6 mm. Lv md 6-cll b, HDMI, wbbm och Wndow Hom Pmum (uppdb ll Wndow 7). Bldäm: 12 (1366x768) Poco: Inl Clon ULV 723 Innmnn: 2GB Hådd: 250GB Gn: 2å Fö d om öp ny do! Offc 2007 Hm & Sudn Noon Inn Scuy 2009 nd 995:- 395: Clon, Clon Ind, Cnno, Cnno Ind, Co Ind, Inl, Inl-looypn, Inl Aom, Inl Aom Ind, Inl Co, Inl Ind, Inl Ind-looypn, Inl Vv, Inl vpo, Inum, Inum Ind, Pnum, Pnum Ind, Vv Ind, vpo Ind, Xon och Xon Ind ä vumän om llhö Inl Copoon USA och nd länd. Fö m nfomon om by fö Inl-poco, å ll

7 TllT Fd och fh 7 Sp fd och bl f! V på TllT yc fdn böj nu v och n. A ll männo h n ä v f och följ n n nuon och hjä. Nä v må b och änn o llfdälld då vll v ocå llfdäll nd vå omvnn. Vd ö du fö p fd? Smäll du nävn bod nä nåon ö nåo om n ä b. Sä du nj c nä mdn v d l ho följon om nd männo d? Bömm du d du om du yc om? Umå du md bn? Ä d lä fö d hjälp n fämln? Ä du mod? Mod no å v äl fän omvnnn ä fylld v ädl? Ä du näll mo dn omp och bl m n n f n bå. Fö n dl männo ä fh få n fö 15 mnu pmon unfö nhän omåd. Fö nd ä fh få uyc f, v och ä d mn vll. En dl männo yc om v nn. D ä fh fö dm. J, p fd ä p ö fh fö jälv hl nl! D n mn ö nom v näll mo jälv och n omvnn. TlllT bjud o männo fhn dl v och v jälv få v md och publc pov och lädjnd händl om vå omväld, ll om vå folhälomn M Lon uyc fö num v TllT: D hä bhöv väldn! Pov f fölö å myc nnn pov f. Hälnn TllT Väldmchn fö fd Dn 2 oob 2009, på Gndh födld, Väldmchn fö fd och c-våld på Ny Zlnd. No d n, dn 10 jnu 2009, målånn bdjn Andn Ann. Då h mchn p 90 länd, 6 onnn och lom. En månulull å lld änupp på omn 100 männo omm nomfö hl n. Uöv d nlu männo öv hl väldn. Pdn, ådpl och fdp h nlu ll mchn. Blnd nn Dl Lm, Dmond Tuu, Vo Monn, Mn Shn, Jn Fond, Jmmy C, Yoo Ono, Nn Hn, Byn Adm, Lou Rd, A Gfunl, och Pnlop Cuz. I Sv h Rn Lund, Mln Bhn och Ml Wh nlu. D un md mchn ä dn p och ufom v ll om vll dl. Pvpon, onon, pol p, fö Tllmmn ö v llnd - ll om dl mm önn om fd - ä välomn bd md n nv och v poj. Mbl Cuz och Fncco Qvnm ä vå ldjäl och Väldmchn lmän Sv. V om vll h fd på plnn ä n l mjo. Nä v uyc vå vlj llmmn bl d ffull, och vyc, ä Fncco. Syf md mchn ä p mdvnh om hu uonn ä ju nu, och v n välj n nnn vä. Mbl och Fncco mhäll hl un våld fmfö. E ny ä lv. All n bd ll fd. D böj md vj ndvd. Övvnn v vå n våld omm d y föänd uom. V n välj hu v vll h vå lv, och hu v vll h d på jodn, ä Mbl. Hon vld n fö n möjlh påv och välj n bn fmd, och fö hon d om n väd ö. Fncco fö hn dn ä mon. Männn vll h fd. Gnom mchn n männo få on på d ä möjl. A vljn fnn och v llmmn n ö llnd. Fm pun mmnf Väldmchn budp: Globl änvpnvunn. Omdlb llbdnd v mlä yo fån ocupd omådn. Fodnd popoonll ndunn v onvnonll vpn. Undcnnd v c-onvl mlln länd. Rn vänd v om n lönn på onfl. Tx och foo: P Löwnb VÄRLDSMARSCHEN TllT DARE - ävln S: dn 2 oob 2009 på Ny Zlnd. Avlu: dn 2 jnu 2010 Ann. I Socholm: dn 29 oob Dä omm dnnn TllT mdv llmmn md unl vn mbdö fö fdn. Inv: Dn nnonll ononn Väld un om b fö fd och c-våld fmon å. Väldmchn ä n öppn mnfon fö fd dä ll ä välomn dl och bd. Så n du hjälp: Kom och v md, v mch vå lom fö fdn Socholm dn 29 oob. Kon Mbl och Fncco v hmdn: Mjl: Tl: Tl om d fö dn vänn! Nu n du och dn vänn v md och p fd! Gö pc vd du vll mn ö nåo. Doumn fdnn md bld, x, vdo. D 10 bä bdn blön md Rn Lund n CD, DARE, och pn nä numm v TllT md m Klm och Mljö. TllT föbhåll än publc d nänd bdn på nyhpoln och dnnn- Sänd n d bd n dn 22 novmb ll Mä mjl DARE.

8 8 TllT Dömpoj REGINA LUND EN MODIG RÖST FÖR FRED TllT Ml Enöm mö Rn Lund på n uvn vd Nyo, på Söd Socholm. Vd du ä ll d vn fol om hu v p fd? Du ä n fdv och du h f mnf. Du omm bl lpon fö fdn d hä num v TllT. J vll än v: hu få v f på fl vnno? Hu få v bln mlln mn och vnn? Rn c fö hon få pn fdn d numm v TllT. Sn v hon på Ml få. Rn: J vll n p mn och vnn. J o nycln ll fd ä mn ll lvnd om n hlh. Lö v n fåo om hndl om lv un, då omm v hll n lö fåon om hndl om d monä mhäll ll ll föö få bo do ll lv hälomm. D o j v må ö llmmn, v må åäd lln. J n ä dl nä j ä v h nå få mn u poblm om v må u md på jodlo; Pn, v må h nn ä lv och få på d v bhöv. D monä mhäll n d om mänlhn bhöv: mp, äl, väm. D b öd h vl j n ä Jodn ä n n u, d ä n lon. undn ll ll. V n fund på vd dom ä och vå omväd vå lv. Lä vå n ommunonn mlln männo. All ä n lon. Jodn ä n n u, d ä n lon. D v ä v än v n n jodn om n u, om v föö få u å myc om möjl v, un v d om n lon våd. Om v lu än v få u nåo v lln och äll ll om n lon dä v mpl, då bl d myc nl och m on. Dn ö äln v h ä dn ll vå bn, ll jodlo och ll vnd. V lv mhäll dä v h nbll o dn nd lonn ä dn omn lonn. V h föo äln mlln mn och vnn och upphöj dn ll hö än ll nd lon och på å v jo dn m poblmd. Om ll ull äl och änn mp fö å mån

9 TllT Fd och fh 9 männo, pl, dju och väx v b und då o j ocå v ull få d nl lonn mnvnn, ll nd lon, våmhn. V n f äl fl än n männ. J ä fö n väld un do båd vd d äll pydo mn ävn cpbld do D föö vå lopp och ö vå mdvnh n höj, vå uvcln vnn. Om v böj do bl v vju, noj och. Bo md do v ll o. J o v må lä o hl vnd md vå händ, md vå opp, md vå äl. V n hl vnd. J n b o, j v v n hl. J h v md om d. D ä xm povocnd fö mån. D ä, mn hl fol äll fö dm mdcn om fun?. Mn mdcn fun mån ån b o. Fö övlv om mänlh o j v må vå l på vå n pc. Nä v bhöv åäd ä nfomon och nyh ppon. J o vn på nonjounl ll pol, fö d lö nnn. D ny ldn o j ll v fvll och hl och håll ll på n poon v oo och dl o. To j h n län om j äl, om ä pol, å o j ådn yn omm fövnn. J o v n omm på nd ä lö vå poblm. Kn fånå poblmn hl och fou på hu v p fl om v yc om. D n lå nv fö fol om lld äv v på hu ö v äll?. Mn j h n v. Kn n v böj fån böjn. Kn n v ämp fö vd v vln äl och yc om. Hopndnn h odpå om ä: Om pln ä b dö på ä dn ocå b lv på. Om j änn hä ä dn bä Nä v må b ö v nn ll. pln om j n v på, då ä d ocå hä j v. Nä v må b ö v nn ll. Nä j ä blnd männo j yc om och ä på n pl j äl, då må j b. Vj d männo öv hl jodlo nyh. Vfö må v n n m nv nyh? V vubb mp och d bl lä n hopplöh. D ä d om ä å b md TlllT om fou på od nyh. D ä onovll! Lå o å fö fm öv jodn, lå vj v n y. Fö vänd blcn mo d om v yc ä v och fou på d v vln yc om, d v vln äl. Lå o ö ll v n fö vänd blcn mo lju. Fd h ö md ll. Fö få fd v ll hlhn, ll ll. V ll bnn, växn, djun, vnd och v : vd ä d v p? V llv å myc om v n h nåon nvändnn v. Vj v h, om v ä, n v få o om v vln bhöv. Duom fnn d ol ö än ff n m pn och pyl. D ä v fö fdn v om o md pon, och pl v yc om. D ä ollfdällln om. Rn bä om hon ju nu håll på och v n bo llmmn md n ppp om l fån nd dn. Bon v på nl och h ln Nohn bu h vl, convon n odny. Dn hndl om fd, fölål och föonn och ä n onvon mlln Rn och hnn död ppp, Chn Lund. Ml: Fö p fd bhöv mod, öppnh och älh. Du h n lon md dn död ppp, n h föon f dödn. D ä ld fön, mn n lld hnd om n lon. D hndl om å fån n och od ll hndln....v männo ä fn vl och d ä å pännnd v männ! J o på d ollv mdvnd. Rn: D ä ld fön md föonn. Om mn n fölå d om dn h å öv ll nd dn då mn d hämndbä vl ö länd och fmlj och onon och än om l n h nåo bå om län. Klocn h blv lv och unn ploc n n bod fån uvnn. D ä d vlu nvjun och b o hm å ol håll. Som vlunn vll hon ä nåo och hon b o f lm, d hä ä v. Rn: J o på d ollv mdvnd. A v n höj vå mänl mdvnd llmmn, nom än lju, pov, llfull n. J o på TllT. Tän v n påv, n b vå uon un ll uon. V om lä d nu n påv hl lnd på nd dn jodlo md b vd v änn och än. Och d ä n! Mn ld nyh ä v n och håll på p fd på jodn och v männo ä fn vl och d ä å pännnd v männ! Tx: Ann Boc Foo: Ml Enöm Få på n 1. Vd ö du fö p fd dn vd? 2. Vd ä dn n ld nyh? E Sömbäc: 1. J llå m jälv och nd v jälv. Duom b j md m, lp fänl och bodnz - n uppp dä v väc lvlädjn. 2. Vj d å h j ny fuäd mn ädåd. Iå å hd j vnduvo. D fnn å myc j und md ll mn und och vänn! Znd Snllmn: 1. J föö l mo fol j mö 2. J få blod n J ä blodv! Emm Svnon: 1. J ä näll mo mn omp. 2. J och mn omp Jnnf blv m! Wllm Knhn: 1. J föö v vl mo ll j n. 2. A j få f ll mn bä omp om bo Socholm!

10 Bldn ä n u Snly My US pn n 5,149,407 och bv hu nvn p md onnfvn moon mod d ändnodnn. Dä väfmällnn och föbännn pncp md. Rul bl n f n om dv bln och "vö" omm d nd u n vn. Enl folomönnn jun 2009 Sv h pln fo nnn om lnv Sv om änfn på 70-l, då n ll u fö unn nn opp fö. Enl ou chldn yf ml nällo om ol m- v blö vvcl nfö och nvänd dn f Jn hd v å d om änfn ll å 2010, och n nn mhäll fmån föö ull mdl vä V omm å u md nom dn n nfomn fö fm lnv nällo. V öv fö få lu på d vn- nd nnovon hd mnm uppop väldn Cold Fuon. Dnn och d löf vän nn mbu v mljöfl n, mmbu, fn dn nu om n o- olv unn ä än- ä myum fdom och oäv. nom mnn Däfö omm dnnn TllT md dn ld nyhn Fmdn ä hä, vlöj To d nn od- I bon Vn Sv! opp fö uvclnn. mnm md nodn Pofon och fö d änd pn h fn n LIVE AID GALA dn 6 dplomn Jn Jndl n- upp nnn föl och mob. I v fll h ävn lyn vnpmän ho, då d vä älj n pn. D händ blnd nn vnpmnnn Snly My om c D ä vnbln om Snly My uvcld om pooyp och dmond fö få ovädh ho vnl männo pn på vnbln dn om d pn hn poj. 1992, US pn n 5,149,407. Hn pd vnmolyln md hjälp v onn, md blb om nd fö mänlhn bä! All ä nbjudn ll näll och dv dn Däfö mobl v vå LIVE AID GALAN dn 6 moon på dn vä om bldd. Nu ä Snly pn mnmm f fö jun 2009, få fm ll unp och ll yf änln och på bf dn F Enn! Publc Domn och pn mdl om äv. V h d ä nu f nvänd v vl on om bhöv fö Tllmmn n och v om hl. Snly My do n ndull vmh v n f n.vd d lt cm mo föl ädd väldn! Tdnnn Tl och bd ll Nu omm LIVE AID GAdnnn TllT LAN dn 6 jun p mdl fö uvcln v upp nnn Vnbln ä om d mnn ynn plnn. b n v ll nnovv upp- Om n ool nnn! på Snly My få n c 2 hndl om ä och lä ä mljon äff. Ju nu nn Uppäc på ädd plnn fö vå bn Snly bl öl pooyp ( bld) ll föäljnn hoonpojc.o och bnbn. TllT äll zmov.com n upp på dn ådnd mnpulonn och d dl på Inn fö n mljon doll. D ä mån om fo fövännd v vlh- culu.zpo.o vduvcl Snly n. D ä d å fån Ml Enöm fonn, mn upp nnnn llå n omm u. Däfö v ällnn och n och od ll hndln. TllT ml f och mod d nv ll con. Dnn l ä n uppfölj ll d l TllT 7 ( Tnn nn, d om bhöv ä mod! ) och TllT 8 (F En. Nu.) D ä n bljn lönn uvnn l- Göbo. Sdum: c nom vå pln n oon. Pl fö poj: Cl Jodn fun om Guvn, Göbo. n n cyl dynmo om n Syf och målänn: lc om äc SYFTE: A ll v jodn hl nbhov. Dnn upp nnn nlönnn NU. männo nvänd d bä ä lönnn på mljö MÅL: A mvn l och ull u på m- och lmföändnn. Dnn El om ndn VÄRLDENS MEST n ä hl och FANTASTISKA PRODUKT håll mljövänl och TllT TOY - Guldbolln. un nå om hl - Sopp dn on u föonn. Duom på Guldbolln och du håll 100% mljövänl l- ä dn! GRATTIS ll ll! c poducd ådlö v plnn oonn! Nmn på poj: F Rn En TllT TOY - Guldbolln. Enöm och ä Bund: J h Ml nv uv fö TllT - Tdnn, WbbTV och nyhwbbpol. TllT h und vå å d blv on v l xp nom nomåd om v blä, uppv nfomon och pn om ydl bv d nn fn nlönn. Vfö händ d n? TllT h nv ll con fö p mb fö d om ön mdl ll uvcln v dn F Rn Enn. Vd bhöv fö poj vduvcl: En nnä om nv SEK F1 och om F 2 1,5 MSEK. D blopp ä full lläcl fö poduon v podun TllT TOY - Guldbolln om n F Rn En fån vå pln oonn. D bhöv nd 6 månd fån ll fäd podu. V nn m nfomon om poj: TllIT och Ml Enöm h llån ll pn och ll nfomon om bhöv fö nomfö poj. Konuppf: Ml Enöm, l Nyh, ull poj: lä ndn. PRODUKTEN om n hl n n ERGI). Ä v männo ä- dyn å un, ävn om oln ä un. D ä poj vnnnd (NEGATIV EN- n lc 24 m/ D DRÖMPROJEKT TllT TOY - l n pov n. h å moln och d ä om omm föänd Guldbolln. Som nä j v männn llvo n und- dnn x. F Rn F Rn En nn ll En fövndl d u älhn ho männn nnvl och fö fom övll obänd mänd. Dn nd bännn nyj dnn n x. f/mp/ D h jo männn ll lvnbond n f. ä vå b på ll. Tn äl ( lluon). föö lönn llhndhåll På mm v n männn bä vän mnn å län vå jod nu och KOMMER ATT LYCKAS. vndll. Enn n ln F Rn En. VI dnn mljövänl n h funn mån å mn h omvndl plnn oonn ll lc/ om p v vå o vc- DET VI LEVERERAR = d ä nom mänd n DÄRFÖR ATT VI LEVER n fövl. Nu ä d d! öm ( lluon). Md pln nä hon o. POSITIV FRI REN ENERGI! All ä n ol n nl och nl mod dnn omvndln. fö llodoö o dnn Tx: Anv uv D nd v bhöv ö fom. Röln (plnn oon) n nl Enln n on än n ä v ÄRLIGA Ml Enöm omvndl ll lc ( vndf ll x. olcll n omvndl oln vnpvnno och -män, och Ann-So Don- md dn nn. D nn Illuon: P Tlö lluon). En n v lvnd (POSITIV ENERGI) ll lc. D bä md n och upp nn om nn ll n n v död och dn hä modn ä hä h d p lönnn. TllT nv uv, Ml Enöm, v vän ll F Rn En. 10 TllT Fd och fh - Al om F Rn En Td l publcd mm ä: 16 TllT KLIMATSPECIAL TllT KLIMATSPECIAL Tnn fnn, d om m bhöv ä mod! Vd bhöv väldn Då d äll onvnn yc j Dl d h fl. vå pln - d må v yd- VÄRLDEN - Dnn Pmln, lmxp på fö v lyc opp Väldnufondn (WWF), å väldn un och lmföändnn? mond Tuu fomuld ä md dä lönn fm fö mov - Mod! D n yc vl b: V föö np ålännnn ll ä Ålnd på mn d ä f d nd lmföändnn. om bhöv. Tnn fnn, Anpnn ll lmföändnn h blv vänl födöm. To du väldn om lm- - Tnn nn, pnn nn och unpn pnn fnn och unpn om vd om bhöv nn. Nu bhöv d om vd om bhöv fnn. n föönnd omvnn fö ocl oäv n llnd lobl? d ä nåo om ull ö Mn d äv upp om mod, ä hn. d jän myc pn på lobl l. Mdn - Abolu. D v ä föö n äll cnum, mdbon dn h n vä fm dä männo h n lvl om fol vl of md och v väldn håll dlö, pol. Iäll ll v uå uä d f, d åb och d hun fö vå pln, ll dju, nu och nju v och om hnd om ufån v ll h n hållb fmd och hu v o d håd onvnn fmd non. Om d d. v lmföändnn ä n pl om Ålnd å ull dl lv. Rn u väldn få on xmpl Vd om äv fö o d, få väldn f på d ä möjl. In mn ä ll om h n möjlh ld fö poblm d Kn, Indn och d fmväxnd onomn bhöv ö nåo. Tän på ll d om n jälv p. lv fdom och om dn nu dbb v lmföä- (Dmond Tuu, äbop Om mn yc om mlnn på llv. v dn väldn fån nnn, d ä fö d ull v mu Kpdn cd mmnfnnn v fö fm n cpbo Om Ålnd ull bl d fö n mn ju jobb llmmn ll äll om ocå, n b fö fmd non. Då Humn Dvlopmn Rpo md od, vc och lmm måld, lobb fö och n b jälv mn lnd om bl lmm må v ö m än b 2007/2008) by n lödlmp, v må fö och l myndh öp n lmm m lönn å ä uläppn un ocå xpo- ocå fund på hu v vll Vd n dn nld ndvdn ö fö påv m och ffän äll d n ho händl v vå lv ll u. D n ju änn jobb ll böj uonn på och n fm lmm vo. Om bydl n n und. J ull än v dn Nä Dnn v på vå fåo ä hn på vä fån Änl- l j v: J få d vc f v n dl v po? odn fvl dä flm om fö om om ll Ålnd och och änd bl påmnd om hu md, mn n ö nåo ä b dål-mv-opo- mn yc om flm n mn holm. Hä h hn dl pl om j yc v ll blm. Mn bd ä v - En nåon fom lm v, oflm- uld och fö ll mö md IKEA fö du hu d n bl n dl v lömnd non; J bl v n lyf männo u f- ul. J o f n ö ll fö bv fö om- n dl v lönnn om ö v upp ä d om lv nnn på lmfån. Nu påmnd om uo dju dom och p mhäll dä Foo: Tl Moo dn nld ndvdn n ö hn vd ll Socholm dä ä bo fö v och vå v lv hmon md mljön. Tl bln USA ä n lbl om ä nbb än pobl. å myc nm. Självl hn ll v md SVT moonoff md Gunll Clon d. To du v n lyc md hndl å lmm om onom ym n väd- h v ll mol nv (vn båndmnn) d? möjl och nfom o om och du hu bånd n Mn lä och hö md v - Självl! V d änn lönn, Ind fö äv ny mv fö nnovon nv fö d uläpp v h. Så län v n lv på föändn. D vll ä npo o, öp l, c. och n dämd om no d dn ö påvn och m ö d o hu v n plc vå pn, hjälp ll lmfån. och vnnn d om lmn och d onvn. nv ä ju bl n dl v och hållbh, c. Ln n 3. Ho ä d USA och v ä om ocå nn - pol och nänlv må Då fövndl doc n- d vv un, mn l- Vd ä d bä md d du Ä d om ä n? Hu llvl ä uonn? j vll lv. Md ll d om md oldoxd å v n n väldn n ö å ä v n dl onfå och d äc n, poblm och d ä n d lv ö hu lån om hl! vä om fyll mofän och nd f dl v d d yn l. mn lä ll n onum- ö d? - Så myc; J få äff pond männo om äl- mn yvä å ä j å ä m oldoxd d? d. fö lv på ä om upp nodn och d n om mhäll. D v bl - D bo på vd mn lä, j äff och ll d lönn Vl länd läpp d u b ll vd om händ v poblm. Mn vj v Vd ä llndn mlln o v må v md och äll ln yn md mn om ä vlhn och d uppnb - D ä f n å v ll på plnn n ö å ä Kn/Indn nä d äll då v on o nom d om n hjälp o få n d om fon l om lmum- m, fån ä vl länd mnd v, mn nv - Fö o upp nodn upplv omåd dä v h pon Anv fö v n lö vl länd om läpp u - All d ö n Kn oll v n dl v lönnn. nällnnn ll lmfån? nåo omåd, och d bö v bä väld; J få änn Foo: WWF j ö m bä fö v ll of bydl m mn nnn; Säd om h n lvl om by fö mn uläppn Kn Vm n du bhöv d j of lmfån och n fnn lädj. Suld ä Dnn Pmln på n vndffb dn n dn få n bä pln; J få obhl än d uläppn om Bodn på v föö plnn. T vl fömodln yn på d yn l och å fö om n lyxfå. D ä om om nn b dvf på lån. Bodn om vll bl väldn cnum fö fönylb n. on lönn om mån mn md. Kn vll v på Kn och USA om länd o vä än på nn. Vå mpn mo lmföändn? hndl om vd v ll ö då dn väc n n om v d ocå of ä n få om På mm ä om l n v d om p poblmn V å nfö Kn vl bl väldn å läpp d u unfä l j på m och bll onumon h ju ul - D md m m h d v ä u och hopp. I Kn må fom v föö ävln blnd undom, c. Ålnd hmn på väldn. än föö y n; J v d fö och fömodln cnum fö myc. D pl doc n D ä v n h på Kn nom ä upp n få lä m hl dn ö hon mo yn på o fönylb å o oll fom: Kn blv n mu fb fö ö nv. All fö of och Indn d m om n vå pln. Mn dn må v uä fö mn n, pmnn vdoln ll Kn dn mänl n, Tl väväldn övonumon. föö pol och VD: övlvndfå och n få h dvfn om hndl cvlonn och vä än på mn l v ä d hjälp å fol Kn vj d bln USA ä 1. Kn ä unfä fy ån Sdn ll v n hll und d fum v om nv ll nld mdbo- hl mhäll må föänd. n och d om lv på dn. nom nänlv väl öv om äv. D m ll hu om vfö v by o om pln- nd h vä dä d ä ull unn h fön o dl v lv på vå pln. ä nbb läpp Kn md nd od föbld då d äll hu mn. Självl ll v ll nn. n lbl om ö än USA. P pon ul ädd plnn. All fö ll fmdn. mån föö få o o Rdn nu ä ju Tx: SvThPln.x än pobl, u myc mnd ll lv. All fl n vll vå nv, mn d föändn om äv ä o och d ä ldnd by om plnn pd ll änn n ny non Kn 2. Männon USA mpo m fån Kn fly o och vä... Y ä då må d om h ä m ö, h n n bl och och h myc må mnl. ö oflm om lmm u 17 F n. Nu. Om n poln vll (vå) å ö v d TllT! Sv h pln fo ou chldn Nu ä Snly pn Publc Domn och pn ä nu f nvänd v vl om hl. Ubldnnn fö d om pojld h du på Välommn! TllT 13 Ä du do poj? Vll du by på dn unp? TllT Dömvdn fö DRÖMPROJEKT 15 DRÖMPROJEKT n 007: F Rn En (FREE) Nyh, ull poj: TllT TOY - Guldbolln...omvndl plnn oonn ll lc... Bop! Sju Bll - vm bl Bon bä om d bmljö, mhndl, l fmlj bul fdom. En bo om ä vå p fö d x p? mänl p om bl oll övdb och v Ol Won, Thll Johnon och Jön Hufld båd: lvfl om vj å föä unpå d n xpound- n pdm v bdo lä fån och vå lömm. En v ll d vndfp om väx fm öv jodn ju nu. Dnn Pmln hmd och blo: M om WWF: TllT n 7 Tnn f nn, d om bhöv ä mod! TllI n 8 F En. Nu TllT n 10 DRÖMPROJEKT n 007: F Rn En Smdhn E n fån Onn Unvy fömdl F Rn En Und n å 2000 hd j fömånn äff dnn vdundl vnn fö fö ånn. J bd då om Infomonchf på IT/ lcom fö A Bnd Nw Wold. V uvcld 3G nn om nn und föl vd d v, npp v jälv! TV 4 nd ll m och fåd, n v omm ll och flm 3G? V vd j, om och flm. Id h v och vnnn männ n vncd 3G mobllfon md fn och funnd vncd funon. Dn n uvclnn å ool fo. Vd h vnnn Smdhn fån Onn Unvy md 3G lfon ö? Jo d ll j nu bä! J, Ml ä n ll om lld h ön m ll! Konvnn v dn önn ä j ädd väldn! J ld f nåo mnnfyll ö och böjd un. Sd fö pcl på Vändn. J d ol. J d d m föuom do. Jo ll och md d d j vd llfäll. D lud md j hoppd u fån våvånnhu på lndbydn Ecudo. Männon hu föö lun n m. Inn n lun n m! J lo nynävn nom fön och hoppd n fån. D föö opp mn fmf då j J ld f nåo mnnfyll ö och böjd un. pn om n vld u dn mö nn md fl pon f m. J pn ll d önd. Nä moon vnd j upp n polnd bäc. J ld m llb ll hu nom dn fn nun. Md huän pcup å v dn vä fö öp n ny lu. Fl å n do mn bä vän Su 83 å. J hnn ld djö v undb Su, mnöjhjäl fån nd väld. J fundd på vfö d blv å. Cl-John n nnn vän ll m o då md m på n äff, vl ldd m n på yo. D v myc välönd fö m om d nfomonchf IT bnchn, om vd dn dn bd fm md n nom f. J blud m fö å ll Indn und julldhn. Nåonn nom m v j d blu ull omm föänd m lv. Nä j v pln Chnn änd j n nom fhänl. Ef n oföll, häpndväcnd händl hmnd j på cmpu ll dn ol om nu blv Onn Unvy. På pl fnn n upp ö önd vn och jpn om v dä fö fövl n dömm nå hö ndl llånd. J v hl nov och o pl dn nl ln dä undvnnn v. Dn ldd v un vnno å åld, vv Smdhn v dn pon om nvd fö undvnnn och d floof mln. Vd j upplvd und d d ä boom od. J blv

11 Al om F Rn En - TllT Fd och fh 11 udd omm on md mn nn nuon. V blv undvd mml vdom vv md d nupplvd upplvl v dnmm. J fc upplv llånd v nom önh och ol llh. Vj öonblc och händl v hl pf och pd dn undb vc mu. J blv hl hänföd, föundd och ävn ädd. Vd händ md m? J olfövndl! Sdn d h j lbund bö Indn och d Unv, l v un mdvn ll och jj. På föundl v fömdl d unp om fövndl ll vdom fö dln. Enl uyc n mn bv län på Onn Unvy h unpn och fömån md ol mod få dln omm d on md n nn f, dn f n nn. I böjn v uu å om n v d fäm län fån Onn Unvy, Smdhn fö fö ånn ll Sv fö d mnum Socholm. Tdnnn TllT v på pl fö doumn fö vå lä. D d v fn och md n på än övväldd on v d fl bön v md om myc fn upplvl. Onn Unvy ä bnbynd modn unv md cl lä om v och n lä u och fömdl n n fh på ndvdull v. Vd vå m fmånd n nnjö och fö ä fö dn n uvclnn, dmm ä län på Onn Unvy fö uvclnn v d mänl lonn. D lä u hu männo bl llfd md jälv och Nä j v pln Chnn änd j n nom fhänl. dämd llfd md n omvnn. Fån ån md mn vänn Indn h j mån m och fn upplvl om n fyll fl böc. Kn omm j v d böcn n d. Ju nu välj j v dnn l. Tc Smdhn och ll om by upp och uvcl Onn Unvy. Md nun pon fö mänl äh h n mdv ll vd dnnn TllT ä d. Väldn ö dnn md b pov nyh om np öv nyhmd. Smdhn du ä fn vc. Du ä födöm och n modn ld. E om n om myc v lv f unvum und länd nul. Vm ä hon dnn vc vnn md dn nom uålnnn? (Annl T, Chfdö TllT bä om n upplvl fån mö md Smdhn) V ä unfä 250 pon om fövännfull n o l på Holl Clon Socholm dnn vm ommd. J h nn nn om vd j h vän m mn j änn d p oppn. Väld mån v d nd dln v änn vnd dn d och d uby vm lndn, m och hälnnf. Själv å änn j m l om n oud mn lå bo d nn. Td omm, und mdommhln, hmnd j v n händl på n fvl Lulå. D v mn onlä M om bäd hon och nå fl ull d. Fvln h Onn Mdnh Sun Fvl och lå lldl vd vn u på n cmpn. Dä ull d fö n blym umm pn bjud på mu, dn,, fölänn och nåonn om h Dh. All d lä väld pännnd och bhl å j bämd m fö följ md. F Å 2002 undd Onn Unvy v S Amm och S Bhvn. Unv h udnd fån hl väldn och däblnd mån vn. Bön ä fån ll ol dl v mhäll, npnö, föf, ond, nc, lä, c ond, änd pofl, mulm, n, ån, udnd, nänlvopp, ö, fö mfl. Onn Unvy ä blä Iln, Fj och Indn. nfo: Väl dä å pn j på Mod, om j nå å d hd bo md på n folhöol Väbon. D v ä ånd! Hon bäd hon nå mm d hd få Dh. D yn på hnn, hon på nåo v v uppfylld v d, vd d nu v. Und o äl od nå ol n cl. D fnn ld pl å j m på n v dm. D döjd n län föän p händ mo mn hjä. En vm öm v nåo om j bä n bv om nvåo, öljd öv m. D lom ploppd un huvud på m och pd vd u oppn. Mn öon v lun, å j und n vm om v m ll dnn n. Sx f d dn fö ponn v fäd, om d fm n nnn och jod mm. Vln undb upplvl! På fvln hd j lyn på n un vnnl fölä, Punmj, n hl ol Smndhn, båd fån Onn Unvy Indn. D ä hnn c j mnn nä j dä ln: A box bo nv n om föö mn uppmämh! Så v d änln d, Smndhn omm n ln. All å v upp och pplåd. Hon ä mnd än j hd föäll m, lädd lju läd och J upplv dn lll vln dä fmm n och fyll hl umm md n nävo. ool vc. Hon vm jälvä nyc och d omfmn n dl v dln om hon yc h äff föu. Väl upp på dn lå cnn å hon lldl ll. E lun fyll ln. J upplv dn lll vln dä fmm n och fyll hl umm md n nävo. J uv på m l nvö. J ä ädd och j v n vfö. Så änn j plöl hnn nävo fmfö m om om hon häld m välommn. All mn mä u upp ll yn och j få änln v j vll fly. Tdn må h nn! En väm fyll plöl m bö och j föå ov vd om hän d, vd om o o och mä å ä ävn j välommn. Und d d mn vd fc v lä o myc v Smndhn, Punmj, om ävn hon v dä och v vnd. Blnd nn å fc v vy hn änlo på ä om p mnd ldnd fö o jälv och vå omvnn. V fc unp om hu vå hjäno bhöv b mo bämd mål om ä fönd vå hjän och d ä v v dcplnd och onvn nä d äll d mål. Om v följ vå hö dömm h v unvum yn. Änln föll ll på pl! Tx: Ml Enöm och Annl T Foo: Annl T

12 12 TllT Fd och fh Do & Kod om fd, fd & dömm På cfé Gld Socholm mö Ml Enöm Do Dolo och Kod. D ä vm um md fmljä vdumämnn. V mn v ll cfébodö llmmn md Rn Lund och d ä nä ännn. Do och Kod h pl n n muvdo und dn och Do äp o nä hn jun n på oln. Ml häl d båd ppn välomn och yc d ä ol Kod und följ md. Hn öppn nbb och övumpl dm md fån Vd ä fd?. Do: J o fd ä ol fö ll. J h ld upplv, däfö ä d vå fö m v på vd fd ä. J o fd fö m ä änn lun och o, änn yh dä mn ä på jodn. Kunn v fd md jälv och n n mn ävn md nd un omn. Fö m ä fd d n fnn våld, bomb och. A d n ä poblm ll onfl. D ä n pov mofä, fö m ä d fd. Do: Kod född. Bä hu d v och vd du upplvd. J h ld upplv d. Ä d nåonn om du vll dl md d v? Kod: J född In 1983, d v m und mo I. Mn fmlj hd fly fån öd In ll Thn. V bodd 10 pon om v omjo ll länh. D v fdom, mn mn föäld ämpd fö fmljn ull h d b och fö v ull h m. J än n å myc på d nnn j om ll Sv, j v vn. V v nöjd md d v hd. Rn: Vd yc du mn ö fö p fd? Kod: J yc mn böj md vj pon. Få dm h n fd. En männ om änn n fd pd fd. Sn fö p fd må mn fh ocå, mo ll poblm. Mn må fh md vj männ, fh lf. In på nv un mn En männ om änn n fd pd fd. må fh mo d poblm om fnn, ll xmpl judom, väl, nlfbm och moån. Fh lf h m väld myc nom ån fö blnd å mn nm om männ, mn få l på jälv. D ä d fh lf hndl om, pc om n box å mn nm nn och lå mo n poblm. Rn: Mn lå mo n poblm äll fö mo vnd. Kod: Pc, mn må lä fh mo n poblm äll fö mo n mdmänno. D ä nåo j vll fömdl ll väldn nom Fh lf. Mn änn hu hå lv än bl å omm mn lld llb. Mn må fhn. J vll fömdl ll bnn d v. Lv omm bl uff mn d må v och lö d poblm om omm upp. Fh lf ä uyc j om på jälv och böjd pp om fån -99, fö dfn m lv och m om box och pp. Ml ä hn ol Kod od om, nä mn ä äl mo jälv och vå v dn mn ä å n mn lö d poblm om dy upp. Hn bä d n v vå v jälv mhäll om n llå d och mn d ä v md föbld om Kod och Do. Så fl vå v jälv. Kod: J väx upp md Do mu om bn och j yc hn ä n ool b föbld. Nä Do od på cn och öd n j, då änd j j n v m jälv. J yc hn v å cool, hn v n hl vnl pon om jod n j. Fö m och nd bydd d jämyc få n föbld. På dn dn fnn d n mån nvndföbld. J mnn Muhmmd Al, Do och Mlcolm X v mn föbld. Ml: D må v ul Do hä och pomo d. J yc d v väld ul nä j om u och fc v md nä n pld n vdo. D v å cool n hjälp vnd, j yc d ä vc nä mn hnd om vnd. Ml få Kod om vd hn hö döm ä. Kod bä d ä bld fmlj. Hn vll uppfo fn bn och dm ll möjlh hn jälv n hd om bn. Ml få Do vfö hn ä å b. Do ä hn n v mn hn lld föö ö ll md lädj och lmn ö. Hn vll pd lädj nom ulull m och ävn om hn n ä å b på lln å ä hn d uppf om b nä d ö md lädj. Hn ä d bä vo ä nä nåon omm fm f...j vll fövl mn dömm fö då lv mn lld n döm... n plnn och ä hn ä b, d ä m vä än pn. Ml: Do, vd ä dn bolu hö döm? Do: J föö upplv mn dömm å fo j b n å j n ff n ny döm och ö dn. Så mn hö döm

13 TllT Fd och fh 13 TllT Ml Ennd llmmn md ppn Do Dolo och Kod. ju nu ä böj md mn ny pl och ö l dn. Sn vll j v n bo och ö n DVD. J vll p myc, ö. J h hf myc ponl poblm om hnd m mn nu ä j och nu n j ämp och ö d hä, uppfyll mn döm. D n lå l o j vll ö n CD och å mn d ä m jobb och j må b v d. D ä d j vll ö nu. J h lld dömm om j n fövl och j vll fövl mn dömm fö då lv mn lld n döm och då må mn b. J h n n å o döm j n n fövl dn. Ml ä hn do h bnd och und om hon vll få Do nåo. Hon på huvud mn f Do uppmn hnn md Nåonn vll du väl få? få hon ändå Hu blv du änd?. Do bä hu hn mulä fö l yc hn ull pov å på cn. Do fc lä n Tov och fmföd dn fmfö hl oln ulädd ll o. Ef d änd hn d hn vll ö v å på cn och pd lädj Sn om p n hn lv och hn boxd. Hn fc bjudnd om pp nå lå på n fdåd, fö d fc hn 600 ono. Då än hn h, hä pp j nå ån och få 600 ono och jjn yc om m, mn j h box hl lv och d nd j h få ä y. Då bämd hn fö...mlln ll ll och d å ppd j hl dn. hn ull pp och nom d blv hn änd. Hn om SM och fc pl n n v. Hn bon om mn vll bl n b mu å må mn p hå och ämp, mn n n nå nvä. J jobbd hå. J jobbd på un och på l, mn mlln ll ll och d å ppd j hl dn. Mn ppp b d på huvud, mn d föå hn d dä om v jod blv nåonn. Ml få Do och Kod om hu d böjd mb. Do bä hn bhövd n dc och Kod älld upp nä hn un v ju. Sn o Kod md honom på boxnnänn, nåo om Do n änd dn hn lu box. Kod ä hn yc om pl md n bndomdol och Do lä honom om lv. Do bä d n b h n föällnn hop un vll ävn p än om pp och än llmmn. Cfé än och v fväl v Do och Kod. Innn v å blädd d llnd p numm v TllT och bä d bu än på Lnn boxnn och Do llä Mn v bu lld bä v ll Öbo BK, Kod bo box fö dm. (Do ld nyh ä n p om du n på youub.com, ö på llv Th hppy TllT p. Dä n du ävn o dl v nvjun. Om du dn ö på Th flow p å få du Kod pp n ld nyh. Om du vll Do jun ovn om hn bäd om nvjun ö du på ovn.) Tx: Ann Boc Foo: Sof Flood

14 14 TllT Dömpoj E o c ll d! Ml Enöm Inpö, Anv uv, Inv TllT Tc ll d om lä pov och ld nyh. V om ö d bl ld och ld dämd ocå vå nä, ä och vå omvnn. J d ä nl ö nl, ol och md m fly och flä. D ä undb d på uppvnnd våo och änn bn vvl hå. J d ä fn fl och fl upp d un och n nul. J llän d uppvnnd, BARNEN. Bn ä n nu un och äl. All ä v bn ll hu? V ä undb,, vc v ä ll SUPERHJÄLTAR! Nä j v d d å ä d önd dn 6 pmb. J u på önnbääd md n fmlj v öd bä. J n änn nävon om l och ov vå um län bo. J n vln änn hnn fn nävo, d ö m ll å. J ä ohö ld och cm j vl nän m fö föö föå och v nä d J ä ohö ld och cm j vl nän m fö föö föå och v nä d bn j ä ppp ll bn j ä ppp ll. Hon ä boom ll vvl d v m lv. D ä å lä lömm bnn. Mn bn ä om Mcdonld d fnn övll v mn än vänd. Så d ä lld nä ll bn. BARN ÄR BÄST. Om du ön änn d mod, dn f, pon och bln lv, on md bnn! Gö dm ll dn jäml ll om d ä må bn bhndl dm om KUNGAR och DROTTNINGAR. S och hö dl fån En Wohop - / En Wohop Vfö lä d fä donll nyhdnn? Nw Yo Tm, Mo md fl o dnn pp fl och fl lä. TllT v på pl på dn ål Wold Nwpp Con (WAN). Nä j ppd mofonn fö l om pov nyh blv d y onhlln. D blv å ll och näppy mn ull unn hö n löpdl fån Göbo Pon fll ll olv! Vfö dnn nd ynd? Sv ä myc nl: Tdnnbnchn böj föå d ä nåo om ä mn l. V männo num nom nv p, do och TV nyh. V h omm ll n dn nv md h om v n yfn få männo änn ädl, pp f, håll på mn och vv md n DRÖMMAR. Iäll nvän nä nyhändnn och få yl nldnn n v på vå möjlh. En ol bvänd väld byd v och på nvnd mön lvd v nlpå jounl och nyhupplä på omdvn, ounn don. J pc å l d ll. D ä b n dfå nnn öv md dl om ll n uppfnd, äl och vlhnpd nyhvädn om upplyfnd nfomon och o nyh. Dnn föbän h dn påböj, fl och fl följ dn ny ndn Pov Nyh. Tll d o fol håll ll odo md dnnn TllT och öv ol nyhnl om pd upplyfnd npnd pov n. Du v väl ll ä n f ol fom? TllT h vl lv pov äl n. Vd fyll du d jälv md? Fäch od fä m ll mml opl ämd? J å nl ä d. Vl ä vå. I HAVE A DREAM nd I m lvn my DREAM h NOW. My DREAM o d by d wh my duh n h of. And fo h f m v wch h monn TV-nw. And cv only POSITIVE, HAPPY nd uplfn HONEST nfomon fo 30 mnu. IMAGING ALL THE PEOPLE, EXPERIENCING THIS EXPERIENCE, WHAT A BEAUTIFUL WORLD.

15 Hllnd, ö do fö TllT Hllnddonn TllT Fd och fh 15 pov jounl! D hl d då Cn Johnon om on md Ml Enöm 2005 mbnd md n Wohop Göbo. D uvcld ll un mb mlln d vå. Sdn d h ol männo omm on md vnd, vä o, vl dn h ul TllT - Hllnd upp Vb und ommn. V umn öv mmd p fl lädjnd nyh vj d. Tän vd undb om ll dnn Sv lv fl pov nyh än nv, d ull ul Sv ull bl väldldnd fö n ny jounl. Som d u d ä TllT ö lvnö v pov nyh väldn. ä Hllnd dö L-lo Fdén. Und ommn h TllTdonn md hjälp uv volonä dl u 6000 dnn Vb. Nu Vbdonn på nå u ll fl än männo. V h on d fnn o bhov v pov nyhflöd bä Sbn Cluon n v Vbdonn bn. D om po o fäm ä ll männo om bä fö o d yc d hä ä n fn dé. Jn Hlln om ä bldpoducn på TllT bon dn nuvnd nyhbvnnn fäm mä nä mn ön nom fö don ol dnn, d ä n myc om vnl på pov ä, vl ä nmännvä! Mån männo om V h on d fnn o bhov v pov nyhflöd v omm on md, mn d fö nå å dn v vnl nyhändnnn på TV vlud md n lädjnd nyh, vfö n böj md d n! D ä ju å nl. Ell ännu bä båd och vlu md pov nyh! Målännn fö TlllT ä fl TllTdon popp upp om vmp u jodn un om Sv, o om må, ll bhöv. V vll np männo oncn på d pov n vd. A å mån männo om möjl ä md och p mv npnd nyhflöd. Tän vd undb unn lå upp n nyhdnn på moonn och b lä ld, ull nyh. Hu ull d påv d n v dn d? Mö lnd TllTdon på dä v lv ol, ld npnd, ull, lycl, pännnd nyh på wbbn vj d. Md vänl hälnn Hllnddonn Foo: Ulf Johnon

16 16 TllT Hllnddonn Dfu ä fä och lädj I vå och hlv å jobbd Lz Klon blnd fn vnno, män och bn öd Dfu Sudn, Af ö lnd vd Nln och Röd hv. Dfu än ll Lbyn, Tchd och Cnlfn publn. D ä fufol lnd och bå v povn, no, vä och öd. Lz v ond Nyl om ä n v huvudbyn öd Dfu. Dä oodnd hon b md få u m ll flyn län och nälnd by. Lz ä n männ om bnn fö nnonll lon och mänl äh. Ef n ud fc hon jobb på FN-ononn Wold Food Pomm. Fån 2002 v hon på huvudono Rom. Nä dn onfln Dfu o f mo lu v 2004 och böjn v 2005 blv d ll Sudn om Lz bv fom hon änd hon vll u på fäl och jobb. Fö upplvln v lnd v ool. D å n föäll hu o d hä län ä, ll hu uonn vln u fö ll d hä männon om bo dä. D ä flynömm om n v, un vj månd ö nl männo. Dä ä väld pmv och uff fom d ä n mljö mn v, bä Lz. Nä hon vd Söd Dfu fnn dä c 1,1 mljon flyn om v d bond v ofhjälpn, vv mjon v vnno och bn. Hu påv län v mjon ä vnno och bn? D fnn jälvl ävn män län, mn d donll byuun ä ol öndln, vl upphov ll ny uu län. Spcll n by dä j jobbd v d nå vnno om hd fom n n lll upp. Efom d ä Shln om y å få mn n ml o folupp, vl ö d ä n vå on. Dn hä uppn md vnno bö m of och hd ol föl på hu mn ull unn föbä ol lä. E v d föl ldd ll n fn upplvl på nnonll vnnodn. D vll jälv h på nåonn fö f dnn d. Så v ond Nyhn d ull dn pd öv hl lä, ll om fö dl fnd. d fc ny läd, pcll yycn å d und bä n donll dä. Nyhn d ull dn pd öv hl lä, ll om fö dl fnd. D v vln n d md b dn, ån och. Vd änn du öv dn d dä? Efom d ä ofbånd ä männo bond v mn fö n övlvnd. Mn omm fm dä dn bhöv, j ön d unn l un bånd. J å lm v hopp, d händ pov och d fnn mån b poj om n fmdo. Solpojn ä vln jäb. D ä poj om v dv fän d ä m upp n onfluon. D fnn omådn md fmföll flco om n n h å oln nnn onfln bö u. Tdonll h d n po å oln ll å h d n funn nå olo övhuvud. Bybon hjälp ll by olon md väld nl mdl. En äldu pänn upp och v by upp pmv ö dä m n ll ll bnn. Bnn få ubldnn md om d få mål m om dn. All föäld ä jäpov! D hä pojn hö mn n of om mmd, vl ä mäl. Bnn ä ju ändå fmdn. Mån h lv dä fl, fl å å d ä ju jäv poj, om få fö l publc. Mån ån n j änn d jounl Bnn få ubldnn md om d få mål m om dn.

17 TllT Hllnddonn TllT Fd och fh 17 J o f fl männo ull n om d v fl pov. om omm ll län, nbb å nom d på n d och dn fly d däfån. D v om d ä lä b ll d männo om numm v nn. D ä lä lömm d ä ndvd, fmlj, lfull bn, männo om du och j om h dömm, hopp och fmdo. D föd bn dä, fol f, d h lädjämnn o n uon. To du fl männo ull n om d fc bld på d dnnd vnnon? J o mn n bl ö på lln b ä nv fom d få ånn om d ppo fån Dfu ä nä d h hän nåonn n d. D ä väld älln d ppo om må poj om ä b ll om poj om å fmå. J o f fl männo ull n om d v fl pov. Nåo om mpon på m ä d uppfnnldom. D h nnn och bo d hä län mn ändå h d ä föö få n nom. D ö donll hnv, väv o om d dn å ll mndn md fö älj. D ä jävc md om d ä funonll, då mn äc mn md dm fö håll fluon bo. Lz p på n v n hyllo och v ju n v d donll on om ä yp fö d hnv om ö län. Lv männon Dfu nu och h d nåon fmdo? D ä väld myc nu fom d m pmä ä få m fö dn. Smd ä d männo, vnno md vlj. Om d vå h fmdhopp och o på d bl bä. Då vå mn hopp jälv. H du nåon ld nyh bä? J, d ä mån om v n fö mn foon und mn å Dfu och j h vn dn 20 pmb, mbnd md fnd v Pc On Dy. Lz vlu md bä, Nä j lämnd Dfu v d n bmn om j änd j ull n m, un ll d bn och vnno lä om j hd omm änn n ådn ool mhöh md. Tx: L-lo Fdén Foo: Lz Klon Nä j lämnd Dfu v d n bmn om j änd j ull n m, un ll d bn och vnno lä om j hd omm änn n ådn ool mhöh md, ä Lz Klon.

18 18 TllT Hllnddonn Få på n 1. Vd ö du fö p fd dn vd? 2. Vd ä dn n ld nyh? M Bmn En jälvl dnon! TllT äff M Bmn nnn hnn plnn på Mj vd Hv Vb. Nd Hmouch: J föö lö på n ån å d n ld ll n ö onfl. J lädj m å mn bä omp änln få å uomlnd! Id Dfld och Lu Lnd: Id 1. J ä of näll mo ll. Lu 1. J ä md fnd och föö opp mobbnn! Id 2. D å b fö m och mn ponny hoppnnn. Lu 2. A j h å b omp! Monc Goon: 1. J föö pd lädj fö lädjn vnn öv ädln. 2. A mn do böj onlnjn d! Axl Mo: 1. J pd lädj nom bu och fjn m. 2. J ä väld ld j h bnd j pl och mn vänn! H du hf nåon m ännu? J, j h f hf n och n hlv vc fö vå vco dn J v äådn md omp och b lppnd v. J hopp v unn v dn dä dmfuu lån. Vd händ ju nu d lv? Föuom d j lld ö, vl ä j v, pl n och pl, å håll j på md flmpoj, n doumnäflm om hndl om Sv fö vnnl dcnfö om böjd ö på 70-l! Vd häf! J, hon h v ol nldnn l v ö och h hf n un lv dn d. Nu ä d flmm om föhoppnnv- följ hnn vä llb ll dcn bnn. Hon h bäm fö böj ö n, och d ä hon un 55 å! Nu håll v på md l nd och v mu ll d. J hopp v unn v dn dä dm-fuu lån ll dn lucnn nä hon ä u och ö n. Mn vm v, fom d ä n doumnäflm å n dn ju ll möjl l vä! To du dn mun omm bl nnolund dn du vnlv ö? D ä vå v vd om ä un n n mu. Om d omm lå om m ll n n j n v på, mn d omm lå m numnl. Efom d ä n flm, å vll v n h fö myc x om n ö hndlnn. J h n jo myc numnl föu, å d hä ä hml ol! V häm du dn npon? Munponn ä hopo v ll j h hö och ny j om ä väld lån fån mn n pnl. Md x ä d nåo hl nn! Då v j m om d om händ omn m. D n v nä, mn ocå väld lån bo. J h n jo myc numnl föu, å d hä ä hml ol! Som md pdlån j jo. Dn ä n byd på n vl pon ho, un på mån ol lnnd ho. D blv vå huvudpon lån om j v pc ll om. Vln yp v d d bo, hu d J å dn dä bldn v j od på n cn och undhöll männo. u, d fmljho. J, ll ån h j n uppfnn om f d n fnn nåon nnnn än ju dn lån!. H du fövl dn döm nom mun? J d h lld v å. Nä j v ln å hd j n uppfnn om j vll ö mu nä j blv o. J å dn dä bldn v j od på n cn och undhöll männo. A j jön och pld, d v d nd! D h lld v n jälvl dnon m än n döm. V h d v n döm mn d h m än om d ä d hä j ö! In om blu, m om om j lld v d ä h j ä på vä. H du fl dömm om du vll fövl? J ull än vlj bo på lnd och h hä och odl blommo. V få om d bl v nåon ån. D v myc vå än v popjän! Vfö då? J v n. Kn fö j n vll d lläcl myc. D ä å myc om fll på pl nnn j n ö d, få j fö m ll fll. H du nåon ld nyh om du vll dl md d v? V h hf n ool flx md väd hl dn hä hln! Så d h blv n ombnon v båd mänl och b. Så h v pl på välln. Hl undb! Tx: L-lo Fdén Foo: Ulf Johnon

19

20 20 TllT Dömpoj Lv d DRÖMPROJEKT! Ponn ä vd om ä bänl fö fövl vå hö dömm. Ponn fnn nom ächåll nä v lyn på vå hjä nn önmål. All om h lyc md nåo full u lv h på ll nn ä nvän mm cp - Vå 100%. V uvcl och väx o jälv och omm ll n om v nåonn v ä lv. - Ä v nöjd md vd v ä, vd v ö och md vm v lv vå lv? Om v ön m v lv, mö v vå länn vå djup n och vlhn mod vö och lå dn omvndl ll vå von om vd v ön p och v v vll föfly o. Nu ä d d bämm o fö d ny. D ä undb d blu. A full u, läpp om d ml och föl på nuln bä o nnn nä o lv. D ä fn upplv fly om nfnn nä v ydl v v ä på vä Mo mål! D ä myc bfnd och vlppnnd änn dn cmh om pd, nä v d fm på fhn vä. Vän ll bl vå n ld! Ml Enöm, nv uv TllT Sdum och pl fö poj: Vd bhöv fö poj vduvcl: Välommn ll Dömvdn fö DRÖMPROJEKT! Bvnn v poj: V fnn m nfomon om poj: Hä n du nl fövl dn hö dömm vlhn. TllT å fån n och p ll hndln. V p poj fån A ll B på odd och np nd ö dmm! D ä myc nl DRÖMPRO- JEKT. F n pnn och v på fåon fomulä ll hö. D fnn nnn om bän DRÖMPROJEKT. Vå d u och bl n modn männ om nom v d jälv, np fl följ n dömm. V lov du omm lyc, fö n ö o männo m ffv och målmdvn än om v ö d v ä ämnd fö. Vd ull md d, dn d, lnd du bo och väldn, om v ll fc möjlhn ö d v lld ön? Om v ll fc v o jälv pc å om v ä? Nä v fnn ponn - fövl dömmn! Fl p och åd fnn lä på Syf och målänn md poj: Bund (hon bom poj, hu d hl böjd): Konuppf: Nyh, ull poj: Nmn på poj: Dn n ld nyh:

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Lmegdn Nod Lgh Luxo INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Lmegdn Nod Lgh Luxo Inon - Mnövng - Rengöng Se megdnen äe e äg ä undg Ev moo oh uunng n v behög ee 1 Monng Luxo mon med de upphängnngbeg om nn

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1 RESERVATION fö luföäljning och vnull yckfl KLIPP! GÄLLER FR O M 14/9-2 7/9 lövikgodi kmllkungn mx 3 kg/kund äppl goldn dliciou oyl gl gnny mih fnik kl 1 ofom 39 13 5 kg poi i äck vig kl 1 jmf pi 3 /kg

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880 HÄLO- OH IDOTTDMIN/107 013 00 LILJWLL arkitekter ab 1 1 2 Y 407 Y 40680 Y 40640 Y 40600 Y 40560 Y 405 Y 40480 Q:\10701300\\HNDLING\ITNING\HID\HI_ituationsplanpln; PINTD: 09-12-01-13:40; LT D Y: sogy 3

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Hotellet vd hvet Texter v Brtt Hllqvst med musk v Lsse hlerg Hotellet vd hvet Innehåll Hotellet vd hvet Spöker Trät I Rövrekuln KurMurörn Lll råerg Bndhunn Skogen full v träd Jg Näcken Musslns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

...trött på att hacka is?

...trött på att hacka is? NYHET!...ö på hck i? 65 lie fik ven ifi ne ill c -30 emoyd 3 å gni Tillvekd i Sveige 2.950 k inkl mom DEN SVENSKA UPPFINNINGEN THERMOBAR ä e högkvliiv venk om finn i ju olek. ThemoBen uvecklde upungligen

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

5 % rab 50% Guldtvätt. Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för. t batt 10% rabatt. för

5 % rab 50% Guldtvätt. Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för. t batt 10% rabatt. för 60 k 0% j spl Kn 8 dl och g, läkm om 5-0-, idnin j ok dndn Gilig n Gä ju ill uik Riv u och s nd komin köp hck Vädc Hös Guldvä dn COOP Foum 0 k fö 50 så j spl Kn dl och -0-8 g, läkm om 5, idnin j ok dndn

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS!

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! 2016 Innhåll PRONTO At.n. 108 Gummigpp md tyckmknism. Jumbopton. 40 x 13 mm. Fäg: gul, ong, öd, blå, gön, gå, svt/vit, svt. Pnno Tänd Rflx Nyckling Mdi Mäss Elktonic Giv

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer...

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer... Bl L Rö l l! I f l l ä J f öjl yj f ä x l l fö D äl ö! f l El l/ D y j l fl lä ä D ä föö fl ä j Afö f l l ä l ffö Hä y lä UF fööl ä j ä y l 2014 l Hö ä föl l l E l ö fö f f ä ä ö F l fö j l Ifö - l ä l

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb.

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb. b b b b b b b b 4 4 bb Œ > m Œ pno sm d lb m bnd kt hund hr t gnsk vl d grö n bb Œ J prns gå Hn ck, Œ Œ trå kgt, mr ker m dröm med mer om ros ett tg lnd länk Œ En långt om säl ln mår hn bndhund vl le m

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer