En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog"

Transkript

1 PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og

2 P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y hög ol nnov Nov publ onoc hp oduon, L L ä om d l 1/ 2014 I BN ( p n )/I BN ( onl n ) I N L y ou M l P n n n I m b m d Ö bo nfi f ö bund. f, L mo ommun, AbF o Oy F n n ä E u op fi f ond n, K u on g upp n Ö bo n

3 Vd ä bobänln? Bobänln ä bänln om llv v ogn ml. Bobänln om lämp g fö fodondf ä nol, bog och bodl. I d poj h foun v på nvändnngn v bodl, fom bodln n nvänd xnd dlmoo md nd må modfon Vd ä bodl? Bodl ä bänl om ä llv v vgbl oljo ll djuf. Bodl n llv gnomol mod. Dn vnlg llvnngmodn ä nfng. Und nfngn gnomgå dn n vgbl oljn ll djuf n m on. I onn g oljn ll f md n lohol (of mnol) nävon v n lyo (of n b). om podu få mn glycn och bodl. Glycn vlägn och bodln vä fö få bo onh. Ef d ä bodln l nvänd. Bodl n poduc fån fl ol åml. Exmpl på åml ä ojböno, bomullfön, plm, jodnö, p, yp, oonö, olofön,, lg, folj och fngolj. Bond på åml upung och vlé, n d bhöv ändng poduonpocn. Bodl ä blndb md polum dl gällnd ll bodl, dl föhållndn. Dl blnd md bodl h of bcnngn Bx, vl nnbä dln nnhåll x % bodl,.x. B10 nnhåll 10 % bodl och 90 % polumdl. Blmoo Bodl Användnngomådn V mn n nvänd bodl Uppvämnng Båmoo Foduc Tnfng = dn vnlg llvnngmodn v bodl En b = ämn, om vnlönng h ph öv 7,.x. lumhydoxd (KOH) Glycn = bpodu fån bodlllvnng.

4 Bodln födl och ncdl Födl Fönyb Bondbyb Hög flmpun Mn på uläpp v olvän (HC), polycyl om olvän (PAH), olmonoxd (CO), oldoxd (CO2) och vvloxd (Ox) Ogfg Käv ng ll må moomodfon B möjnnggnp CO = Kolmonoxd Ä n dlg lufföon, om dn vd må oncnon ä dödlg fö vnognm, åom f. Vd hög oncnon föo olmonoxd yb ho männo. NOx = Kvävoxd Bld v väv och y vd hög mpu och hög yc. Kvävoxdn föo föunng v vndg. HC = Kolvä Km fönng om nd bå v ol och vä. Kolvän ä dlg fö båd männo och mljön. PM = Pl må b v m f ll väfom. Pl ä flg vd nndnng. Bond på oln, n pln npo lång n männn nndnngogn. PM 10 ä pl md n dm und o mom. PAH = Polycyl om olvän Föomm.x. nol och polum, cncfmllnd. Ox = vvloxd Uppå vd föbännng v vvlhlg ämnn. Föo föunng v vndg. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 CO g/wh Fdl 0,58 NO X g/wh Fdl 3,44 Anml dl 0,0 Anml dl 3,19 Dl 0,62 Dl 2,87 5,0 3,3 Uläppv på Nonod moo md ffn W (2012) [g/wh], fån hp//www.dln.com/ 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,30 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,03 0,00 HC g/wh 0,19 Fdl 0,18 PM g/wh 0,025 Fdl 0,05 Anml dl 0,19 Anml dl 0,04 Dl 0,31 Dl 0,20 Ncdl M ögflynd Läg ngnnhåll Dålg öldgnp ö uläpp v väv oxd (NOx) Kompbl md moon äm lgnggnp CO2 = Koldoxd En växhug. Cnl = E må på dlbänl nändnngfödöjnng. Hög cnl byd n nbb jälvnändnng v bänl. Engnnhåll = Bänl vämväd Uläpp Dl och vå bobänln öd Tchnobon moolbooum. I n nvänd bodl llv v fn fån gnbågfoll och bodl llv v nml f. Jämfö md dl, ä bobänln n på ll uläpppun, föuom gällnd vävoxd. Hög vävoxduläpp bo dl på bodln ä m ögflynd, d.v.. h n hög dn och dl på läg cnl. Hög cnl byd n nbb jälvnändnng v bänl, vl än på föbännngmpun. Plvn und uppnå.x. gnom llä plfl Bodln nnd ff på moon och nn Bänln d n AGCO u Pow 44CWA Non-od dlmoo Tchnobon moolbooum.

5 Bodl fö mn nvändnng Bodl n md nd må jung nvänd om bänl bå dlmoo. Efom bodln h umä nng- och lönnggnp, ommnd d mn ngö bänlym och nn fö mn böj nvänd bodl. Bodln lö upp vlgng om ml nn och bänlym, vl n oc fl. Fö bodln bu ll mn ävn by bänlfl. A lld h x fl bån ommnd, fll fl ull oc und fädn. Bänlfl n bhöv by of än noml. Pcnng, lng, lm, pl och änng gjod v polyvnyl, polypopn, Tygon och nlgumm n böj läc och by nd vd on md bodl. D bod ä md yn ml åom nylon, Tflon, Von och fluod pl. Koll upp vl ml om moon bå v fö bugnd v bodl. Bodl ä änlg fö oxdon vd on md luf. Bodl h ocå n ndn böj ndby vd nävo v vn. Vd lgng v bodl ll mn ll bänl n ä on md vn, luf ll ollju. Bodl bö n lg läng än å. Jämfö md dl ä bodln n l öldålg. Vd mpu und +5 C må mn blnd bodln md dl. B20 n.x. nvänd n ll mpu ng -15 C. Koll upp moollvn ommndon fö övgång ll bodldf. I n föfågn blnd 37 yf Öbon, und 89 % än g övgå ll bodl, fll bänl ä llgänglg och bllg än d d nvänd dg. F om lvnö Ab Fo Oy Jobdvägn 38, Nylby ybm Oy Eng 2, Nyd ofjädn F Ab xn jöblom Topvägn Ecö» 89 % n än g övgå ll bodl, fll bänl ä llgänglg och bllg än d d nvänd dg.» Bänlfl n bhöv by of än noml.

6 Invju md f om pöv bodl» Yfn Öbon upp d ö fbå c 300 h p å vl föbu c 2100 l moobännolj. Pul Holm Yf Moo om öd på bodl Vlm (6 cyl. 410 HK). Fhmn Vxl fhmn H hmn by bänlfl någ gång och ngö nn. D ä vå jämfö bänlföbunngn, fom dn ä ol und ommoch vnäongn. H ö på 100 % bodl und omn 2011 och Kl-John Elvöm Yf Moo om öd på bodl Pn (6 cyl. 185 HK) Fhmn Vxl fhmn H n mä någon llnd, änn om moon gå på full ff md bodln. Jg by bänlfl bån nnn jg böjd ö på bodln och h n hf någ poblm övhuvudg. Köd på 100 % bodl 9 vco und nommn Bo Bäc Lmo ommun Gådl vd Lmo ommun. Moo om öd på bodl Volvo Pn (4 cyl. 48HK) Mä ngn llnd mlln nvändnngn v bodl och dl. H ngng lg på, mn d vo nn md långd. Köd md xbån M Wlm om f mlln Köpmnholmn Lmo och flnd. M Wlm nvänd 200 l 100 % bodl und ommäongn Bänlfl by n gång.

7 Ol ä än bänlondn Gnom ngffv f und mn än på bänlföbunngn md upp ll 30 %. Bänlföbunngn fö ffyg v, bond på fuunngn och fä. I föfågn ll 37 yf uppd moonvändnngn ll 300 mm p å. Und dn dn föbu d föfågd yfn mdll 2100 l bänl. Allmän Använd nvgonppu och olod fö mn på npoäcon Mn på nän moånd, gnom nvänd lä ml och nvänd gn md mnd dm V uppmäm Köl Plnnd bå ö und ll n b öv plnngöln och n mn ö n mchf om ä plg fö bån. Vågpu yn ungfä vd mn v bån. Nä mn mö vågo, n ln omväg äll fö nd och dn g på. L bån jäm. Mn på öhghn Mn och dp Håll öv öv bänlföbunngn fö unn övv pndn bä Undhåll och ngö dp och mn Undhåll ylnngldnng Rngö luffl och lufym mnumm ll ylflän ä n öv moon fl, lng och opplng vj äong och by ändf. Föä dg om ä ol på dp, mn och fyg fö funonn fåg H F föbu ungfä 7 l moobännolj mmn. Åföbunng Moonvändnng 2100 l/å 300 h/å = 7 l/h Uppnngv ö hn m md moon und ommn då d ä vm och mnd und nhön och dg på vån. Und ommn by H F u moobännoljn ll bobännolj (bodl), om ho Fo ä 15 cn/l bllg än vnlg bännolj. ommföbunng Vnföbunng Bllg bänlp 200 h/ l 100 h/ 700 l 0,15 /l Bpng 210 /å Ö poplln ffv Ö på poplln dm Avlägn mu Rp do och lnng Mn på fonn Undhåll ov Avlägn växlgh fån ov Tllä ooonhndnd målfäg Gnom glbund undhåll ov och poplln, m gnom håll yn på popllbldn c och än på öä n H F mn på bänlföbunngn upp ll 30 %. Bpng gnom undhåll och öä 630 l/å (30 %) Om moobännoljn o 1,05 /l, byd d H F p 660 ålgn gnom glbund undhåll och ovänlg önng, fll n mxml bänlbpng n. Könng på bobänl Undhåll och öä Tol -210 /å -660 /å -870 /å

8 Moollv ommndon Bodl n nvänd d fl dlmoo un ll md må moomodfon. Moollvn h doc n gn gl och ommndon gällnd nvändnngn v bodl d moo. Gnll äv doc ll llv bodln om nvänd ll uppfyll EN ll ATM D6751 nddn. D fl moollv godänn nvändnngn v B5 bodlblndnng ll n dlmoo. B5 bänl n nvänd md noml undhåll. Om hln bodl bänl ö, äll moollvn lläggv på moon undhåll. Oljfl, oljn och bänlfl ll by of, pcll und dn fö dn dn bodl g bu. Mång llv äll ävn v på oljn vlé och äld oljo ll nvänd vd bodldf. Däll må mn oll upp fln ä ompbl md bodl. lng, änng och övg pl- och gummomponn bänlym bö onoll of, fom v ml n ä ompbl md bodl och läcg n uppå. Om moon ll å onvänd und n läng d ommnd mång moollv moon och bänlym ölj u md vnlg dl föän moon ä på vl. Däll ä dn ommndd lgngdn fö bodl 4 6 månd och lgngnn bö håll bo fån vn och ollju fö föhnd llväxn v mob. Lgngn och bänln bö ölj u noggn nnn d fyll md bodl. Ol llv ä ol v på gn gällnd bodlnvändnngn. V llv g n gn fö moo om nvänd m än 5 % bodl, mdn nd llv g gn fö 100 % bodlnvändnng å läng llvn nuon fö bodlnvändnng följ. M nfomon om pcf moollv och d bodl ommndon h und nn länn ll hög. Fö ääll nfomonn ä uppdd och gäll ju dn moo, on moon åföälj fö få l dv om bodlnvändnngn. AGCO Pow IU dl ngn hp//www.gcocop.com/dful.px hp//nvo.gcocop.com/phonx.zhml?c=108419&p=ol-nwacl&id=936736&hghlgh= Cpll hp//mn.c.com/ hp//p.c.com/cd/fl/ /7/ebu pdf Cummn hp//cummnngn.com/ hp//cummnngn.com/bodl-fq hp//www.bm.com/mnnnc/pdf/cummn-ful_vcbulln_nov-07.pdf Pn b hp//www.pn.com/mn cn hp//www.cn.com/poduc-vc/ngn/mn-ngn/ hp//www.cn.com/poduc-vc/bu-coch/nvonmn/lnv-ful/boful.px Volvo Pn hp//www.volvopn.com/volvopn//v-/pg/pnhom.px hp//www.volvopn.com/volvopn/fnlnd/f-f/mn_lu_ngn/cln_f /lnv_ful/ bodl/pg/bodl.px Ynm hp//www.ynmmn.u/ hp//www.ynmmn.com/ndx.cfm/go/nw/c/mn/nw_d/8

9 Yhögoln Nov /Enhn fö Fonng och Uvclng/Enhn V 2013

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Nu 3 2007 Ågång 20 Suzuki/Dynpc Tppf uppfö 45, nfö 70 k/ Acclin: 0-70 Glgbg Själsö Bssäck: 70-0 Flygplsn Glgbg www.svc.s/scgln Ois h!! Då v nn s sn

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00 Lä dg obl Lä q-kod å d obl! D lokl dg d 1986 ågåg 28 v 33 13 ugu 2014 0511-34 00 50 www.godg.co Höglöd 129:-/ 4 100:Od. 35:-/ So gö väx! Välj 3 gö väx få göbod 100:- Välj få o göväxbod Mo Huld älkl Rvo

Läs mer

1905 Det första verkstads avtalet sluts. LO bildas. 1889 Sveriges socialdemokratiska. 1893 Den första arbetslös hetskassan startar.

1905 Det första verkstads avtalet sluts. LO bildas. 1889 Sveriges socialdemokratiska. 1893 Den första arbetslös hetskassan startar. 8 DOKUMENT: fckligpolitik mkn 1881 Skäddn fö nk btöl, gitton Augut Plm, håll tlt Hd ilj ocilitn? i Mlmö. 1889 Dn ocilitik ognitionn And intntionln bild i Pi och pån ttgi fö dmokti, btkydd och äldfd. Dt

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om

Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING N 171 mj 2 0 1 0 I N N E H Å L L 17-18 Mnès sjukdm 18 Mnsvnsk äkmdsfum 2-3 fbu 11 Öb 19 Hjäsvksbhndn md ACE-hämm ch ARB vd Hsbs vådcn n junsud Hyunsy usus

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006

FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006 Foo: isock VARNING FÖR METALBOLBOMBEN! Anl övrvikig ökr blnd båd vuxn och

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! All du bhöv v fö pl di oig 0! Nå di kud vid mogokff äm k du i komm! öldl-po ä pumd lokl mogoidig. Vj odg kiv vi om d om ä gläg fö dig. E lokl mogoidig g dig bd iblick i iuio. Vi bly d om ä vikig fö dig,

Läs mer

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid nrcard h challng wa o cra d corlz a chnologlly advcd payn proc. h bu wa o clud a crd rd appl h proc. cc n l% n1 ng% or y % XL (P r G d ch 2:% % a o u: lv ol %P r d fo a r% co fin n nr oll l ng Pa y n %%

Läs mer

Ek e näs gym nas ium i K ina

Ek e näs gym nas ium i K ina Ek näs gym ns um K n När m n vr n v ck Kn k n m n sk rv n bok. H r m n vss där n m ånd k n m n påsn h öjd sk rv n rk. M n h r m n vss där år k n m n n sk rv någonng s. D k änd c v n gm m dp om Kn h r n

Läs mer

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm Dålig kuskp o lg häli sid 13 Igisudig lyss på kiik! sid 2 Fösäkigsbolg ås si sv sid 6 Nyhskl säk ffä www.scuiyus.co l 1 2010 Officill di E poduk få Illig vio vd ä? All l o illig övvkigsko, vd ä? Hu fug

Läs mer

TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID BARNSÄKRA DITT HEM OKEJ ELLER NEJ? Så hyr eller hyr du ut i andra hand FASTIGHETERNAS HISTORIA NYTT I

TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID BARNSÄKRA DITT HEM OKEJ ELLER NEJ? Så hyr eller hyr du ut i andra hand FASTIGHETERNAS HISTORIA NYTT I ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 APRIL 2015 OKEJ ELLER NEJ? Så hy elle hy du u i nd hnd BARNSÄKRA DITT HEM NYTT I FASTIGHETERNAS HISTORIA TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID E sk ä vå VÄLKOMMEN TILL ännu e välfyll

Läs mer