EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:"

Transkript

1 n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få ö nngbn änfåg ä f - y p på ugn mnd onug v pov nnd på f fö fåg fc mä c fuäd mgn bnböj h fö b bä opp u mu mnd mn bbd bö mn d hn ägn g po pum vn uod våg gång hän yn y ngn nbb of hä bygg gång vd dg md pågnd gpp fyd Vädn ö dnng md gd nyh! x NR TIDNINGEN MED GLADA NYHETER EXTRA L-Bb - E nd ä d ön om f nn Sd. 5 C Mmbg Rog mmn och bn md gu vä Sd. 29 Svg fohäomn M Lon om TT: DET HÄR Chn Schon V p Må-b-cn Sd. 13 BEHÖVER VÄRLDEN Sd. 2 EXTRA Fnny döm - Jg f c äff Dvd Achu Sd dn ångmm v hän gång på --- vn och äm på hj u änn g v ä nvbo m på gc på ng muggdj pö pc föd n n öäpp gnom vå nd m fnn b bu bog j ç n bädd hå y c bo md vndn b n g bu mång Ç d om m fo n gmn- gäbvuxn häppöp- fö nd- gg odn byd ç f vädun opp om n å på b fån zbug d og hvn n ç m v må ådo yvg h ä dd o vd god n v bom vädbv Jn Good - A vå hndng gö n nd Sd. 20 John En Non Ko ju nu Gönnd på do Sd. 15 Mn So Dg Fövg vå ju bn dömm Sd. 10 Th Abchon - Jg ä np nd Sd. 18 fö pmp- f md o ä ä föom- dunfåg Sommpy Kood och udou h hängmn Sd få nd fc ön p u md nfåg fuäff! md b- DRÖMPROJEKTSPECIAL

2 2 TT Innhå Ld TT - Dömvdn fö DRÖMPROJEKT L-Bb E nd ä d ön om f nn! Sd. 5 På omg M Lon, Svg fohäomn EXTRA Lv d DRÖMPROJEKT! Nä fnn få bämm Chn Schon Cb Snygg äp! Sd. 6 Sd. 9 Sd.. 13 Sd. 15 Rdonn Twgh Svg off c Twgh-j Ongungn hjänn Fond TT Undhånng Sommpy TT Hnboggn Sochom E-m: T: Anvg ugv: M Engöm Chfdö: Sophy Ev AD: Fd Ovdo Wbbm: Mgnu Ånd Sd. 19 Sd. 21 Sd. 22 C Mmbg Rog mmn Wbbdö: Jc Johnon Sd. 29 Sd Joun & bn: Ann Häggbom, Fnny Söm, Snd Uddén Oon, Sophy Ev Annonvdnngn: Tyc: Pgnn AB Uppg: Väomn d 10: num v vädn ö dnng md gd nyh! Dnn dnng ä n DRÖMPROJEKT-pc och nnound mo vå dg numm. Nä v pnd TT n10 åg jg fmfö mg n bfömdngog, n og md jobb om v vgn VILL h. En og md männo hög dömm! Poj om ännu b ä på dömu om hå på fövg ju nu. Poj om n obfu vnd och h dn nnd änn md hjäp v o om ä dnngn. En nponog om g o dé, movon och pu gö d v ä hä fö gö! En föbd fö ä TT ungdompo, Fnny Söm 13 å, om og gn händ och å Engnd fö nvju n ö do. Lä hnn bä på d Du n ocå ä om Chn Schon om v p Må-b-cn n bu, Mn Bd om gö n 20 månd väduné, Jn Good om v vädn på, Axnd Ac Gmd om gö n doumnäfm om vnno, Th Abchon om n omm u md n bo, Mg Bg om ng u fö ug, fn MnSoDg om fövg vå ju bn dömm. E vd äg om Svg ö uppäcnd, John En Non, om ju nu hå på och o Gönnd på do! Jg ä övygd om d ä möjg md n väd dä v fövg vå dömm. En väd dä ncn och cfébäd by p, fö d ju nu v någon nnn döm. V h omm on md mång männo om v fövg n hög dömm och bä om dm TT. A DRÖMPROJEKT fc n p dnngn mn på fnn n uppjö v pännnd poj! H DU DRÖMPROJEKT om du v fövg? M d o! TT gö b äväd joun v dn dömm. A bä om n hög döm np nd n u våg dömm! Vd ä m DRÖMPROJEKT? Jg v v bo g fö (ä på dn 22), fö pnn u! Väng hänng, Sophy Ev - Chfdö EXTRA Svn gngn fohäomn M Lon och TT nvg ugv M Engöm ä dnngn TT mmn. Tän få äff n dnngdon om b v pov nyh! D hä bhöv n b Göbog, d hä bhöv Svg, d hä bhöv vädn! Pov f föö å myc nnn pov f. - M Lon, fohäomn M Lon foä: - Jg o d h n nom o byd om du h pov ännd md dg vdgn och du h gädj md dg vd du gö. D ä vgn fohäobng md pov ännd och få hjäp fom n pov vo. Ef mn h på nyhng om b päg d ngv, änn d bnd om mn må uppbod å myc f fö gå vd. Ibnd ä jg ädd fö vd dn hä nyhvädngn gö fö vå fömåg mp. Ang vv å fo föb å ngnng hnn g fom. D b b mo md ngvm pd på vnd, v jg o påv vå fömåg mp, mdmängh och mdännnd. Hu myc v bbhå v d gnun mdmäng onn d nbb ngv nyhföd om död å myc v vå nvf, nggmng och göd? V ä d g DRÖMPROJEKT? - E og ådnd! Jg o d hnd myc om fövg dömm ocå nä mn ä gmm. D fnn å mång om n h hunn gö d d v v. TT bjöd n Svg fohäomn b n v d änd nn H of Hppy Nw. - Vn ä, jg v j omdb. D hä jg vgn md mg, och v mbdö fö dn hä dnngn, I Pom! Sm mn TIT och fohäomnn ä np på TT TV och fnn d v på H of Hppy Nw på Hä n du ocå ä m om hnn DRÖMPROJEKT. Dn 20 jnu, på M Lon föddg pubc fohäomnn n gd nyh.

3 Nun gn ung Homn åvo omm fån ogn, dn odvn vghmnn om n poduc v och ng fmd. Täd nd n odoxd och g dn om o. På å ä bd d mn mängdn odoxd mofän. A od og och v podu och ng v dn bom växhuffn. Md hänng fån o på Homn, om äg myc og och v nug podu* fö håb mhä. * Ppp, ong, ävo, vnf- och bong. NORDSTAN Shoppng Foo: Co Budon Svg dnd ffäcnum Göbog Cy 200 bu, vuhu, ung och fé P-hu Nodn 2700 p, öpp dygn un Öpp mån f 10 19, ö 10 18, ön Lv mån-f 08 21, ö 10 20, ön F png ön (jn nov) Avv n föomm

4

5 TT 5 E nd byd å myc! TT Snd Uddén Oon fc än nvju L-Bb - n v Svg m fmgång vnno nom howbun. En vnn om ä fu fäd md fövg n dömm och om yc n nd ä d ön om fnn! Snd: - Vd änn du h v ndnngn d gå å b fö dg, änd n 50-, och du fofnd ä å popuä? Bbo - Jg o d n h v jg h hf un få å ohö b x gnom ån. D h gjo fo gd och få fo än och jg h ä få bä dm! Snd - Och du ä dg jäv n ju ocå h p n? Bbo - J, jg ä mg jäv, bou. Mn jg våg m nä jg ä på cnn än nä jg ä pv. Snd - Så d fnn n nd mn L-bb och Bbo? Bbo - J, jg bu äg d L-bb våg gå och ä g nä på fämmnd. D gö n Bbo, n jg ov dg! Snd - D fnn mång v och vädg bgåvd männo om n våg g fövg n dömm. H du någ p dm, hu d u unn gå väg? Bbo - Våg! Våg v nyfn och våg fåg. Ov vd vm d gä! Fö nd få du j, å få du nj och å gå du vd. Då bhöv du f n v ov om vd om und h hän om du hd fåg. Du hd n få j. Tän pov! Tän mn pov å få mn u pov v v. Snd - Ä d å du jäv h gjo? Bbo Nä mn h hjäp n nnn männ å få mn nd och d ä d ön om fnn! - Jg h c nj vädg o gj mn d h n v g v b fö d h dy upp nn. Jg v n vd d ä mn d ä någo om änn yggdn. Då jg fc föfågn om gö Ann Ann g you gun, å gc jg n på dmon på ho jg bodd och dä od d n vnn. Jg bäd jg bv bjudn on om Ann och fågd hnn om jg u dn. Abou, hon. Abou! Och å gjod jg d. Sn v å äffd jg hnn gn och hon om b mn n m än 15 å. Och dnn vnnn v Vc om dg äg Ocn. Snd - D å fn! Tän du hd ämn öv föond n nnn männ och n v o väg gn! Nu und jg, vd ä dn vg ädomn fån d v om du h fö vd dn bn? Bbo - A ämm bo och än på nd. Nä mn h hjäp n nnn männ å få mn nd och d ä d ön om fnn! Mn bhöv n få png och n bommo ån. Un mn n få nd och d byd å ohö myc. T u nä mn böj än å hä å b d hä md hjäp nd v. Du n n v un d, fö d ä å ön och då b d nug. D b n mn gö d fö n gn vnnng u un d b föb u ä upp fö nd! Snd - Du h å vädg o yn på v. D ä h undb! Fnn d någ dömm du fövg ju nu? Bbo - D n jg ov dg! Jg h ju öp cfé upp på n bondgåd Jävö. På övvånngn h v hå på vnbon h ogn fö dä jg nu gö mn o döm och d ä n uänng om m v. Dä omm d fnn mnnn fån nd, ådp, männo jg äff, äd, foogf och v hopp unn h nvgnng på mdommdgn! Snd - Vd og! Ä d dn hög döm? Bbo - Nj, mn bou hög döm ä mn bn, bnbn och bnbnbn få b v, v f och foä v omänmm om d ä och v god männo. Snd - Du ä å äfu. Bbo - J, mn d ä vädg vg fö mg v d. H ju få på hudn mång gång fö fo äg jg ä å nä jäm. D ä nän å mn n vo ngn nog fö mn ä nä. Mn å höd jg vd Mod T nä hon fc fågn om vd hnn hög önn v och hon vd v n god männ. Så num äg jg jg v v n god männ fö d p å myc, myc m än v nä. Snd - Vd yc du om n dnng md b gd nyh? dn bä nyhn ä d omm u n dnng om h TT Bbo - Jg h fö n ådn dnng och jg h d än n pov dnng omm gå å b! V må få ä någonng pov. Ungdom må få ä om g jäv då d gö någonng b! Gö du någonng b nu å hmn du på n n no nn dnngn och c du nvn någon å hmn du på fö dn. D v väom! Snd - D ä d v på TT jobb fö! A v upp fö än d fnn å myc pov om händ, å d n m v g ännu f pov hndng. Däfö vu v nvju md fåg om dgn gd nyh! Vn ä dn gd nyh? Bbo - Aå, jg o dn bä nyhn ä d omm u n dnng om h TT, om b nc pov och pov på v. D ä n häg dé! Tx: Snd Uddén Oon Foo: Ch Hmmn - IBL Bdbyå

6 6 TT Lv d DRÖMPROJEKT! Ponn ä vd om ä bän fö fövg vå hög dömm. Ponn fnn nom ächå nä v yn på vå hjä nn önmå. A om h yc md någo fu u v h på nn ä nvän mm cp - Våg 100%. V uvc och väx o jäv och omm n om v någonn v ä v. - Ä v nöjd md vd v ä, vd v gö och md vm v v vå v? Om v ön m v v, mö v vå ängn vå djup n och vghn modg vög och å dn omvnd vå von om vd v ön p och v v v föfy o. Nu ä d dg bämm o fö d ny. D ä undb d bu. A g fu u, äpp g om d gm och fö g på nugn bä o nngn nä o g v. D ä fn uppv fy om nfnn g nä v ydg v v ä på väg Mo må! D ä myc bfnd och vppnnd änn dn cmh om pd g, nä v d fm på fhn väg. Vägn b vå gn d! M Engöm, nvg ugv TT Sdum och p fö poj: Vd bhöv fö poj vduvc: Väommn Dömvdn fö DRÖMPROJEKT! Bvnng v poj: V fnn m nfomon om poj: Hä n du n fövg dn hög dömm vghn. TT gå fån n och p hndng. V p poj fån A B på odd och np nd gö dmm! D ä myc n g DRÖMPROJEKT. F n pnn och v på fågon fomuä hög. D fnn ngnng om bgän DRÖMPROJEKT. Våg dg u och b n modn männ om gnom v dg jäv, np f föj n dömm. V ov du omm yc, fö ng gö o männo m ffv och måmdvn än om v gö d v ä ämnd fö. Vd u md dg, dn d, nd du bo och vädn, om v fc möjghn gö d v d ön? Om v fc v o jäv pc å om v ä? Nä v fnn ponn - fövg dömmn! F p och åd fnn ä på Syf och måänng md poj: Bgund (hon bom poj, hu d h böjd): Konuppgf: Nyh, u poj: Nmn på poj: Dn n gd nyh:

7 TT 7 Gö vädn nä Nmn på poj V nä Sdum och p fö poj Dcmb 2007 Göbog. Bvnng v poj Gnom c u måndn nähuppdg vå mdmm hopp v unn pd vänghn vu öv h Svg/vädn. Syf och måänng Tj, h n gö dn hä vädn nä! V o mång v h nä mhä. V o på mn n böj md d, md g jäv. Gnom n, fnfu och ovänd nähon n du ä gång nähdjo om fopn g om vänghn vu och m h nd. Hu d h böjd V och ncd öv n ff på Väduumué Göbog och om fm v på n ä v bd n bä väd. Vd bhöv fö poj vduvc? Mång f mdmm, md uppmämh, häfg nähhppnng och mgn md png. V fnn m nfomon om poj? Ä du fcboomdm - gå n på V nä. Du n ocå mj fö b mdm. Konuppgf U-Cn Mobg och Lou Bgmn, Lou Bgmn och U-Cn Mobg dv poj V nä. Nyh, u poj Jun månd uppdg: Bjud någon om h dbb v ågonjunun på n vg uppv und ommn. Du väj f fömåg mn någ xmp n v: En u d ommnd, n on n pcnc d gön md ff och god fo. Dn n gd nyh! V h n 1000 mdmm öv h Svg! Tx: U-Cn Mobg Som d v fö! Tdg V nä -uppdg - H du någon du änn n ädgåd md fuäd? Sä u n og äppn unfö hu md n pp om d å V å god! på. Du om n h gång fu och v n ä n å md oo ppuppgångn! - G bo pågod n pon om du h vå fö; n gnd gnn, n u og n n jävuppgn bn. - Sn omm vån och mång b (ny) föäd. Rng och mun upp någon om du o änn g nm och övgvn. - Lägg n fn chodpn på n og bod. Avöj n d ä du om g dn dä, v hmg! - Böm någon du n änn på n. Kn någon md n coo fy, nygg byxo vc ö. Vd om h! - Nu ä d u och gn. Ebjud någon om u bhöv d å gå und d ppy. /V nä Nmn på poj Bojänn fäbod Sdum och p Böjd fö 20 å dn n. Bvnng v poj En g fäbod md g och fjäo. Fäbodn gg Rngjö Hängnd. Syf och måänng A v dgn d och nfond männo på vg uuv. Hu d h böjd Jg ä född och uppvuxn F unfö Sochom mn o odv dömd jg om n fc om b bondmo och fäbodn. Mn mn mmm yc jg u b ä ä och å fc d b. Fö 25å dn jd jg mg och äffd n ny mn och v bo o å un hn ommug Hängnd. Mn jg v möädd och däfö ffd mn mn mg n gng om äp. D dd å månngom f g och jg äd mg båd mjö och gö o. Nä jg fyd 50 å fc jg mn fö o. En g fjäo om jg äng och döm om å mång å. Idg h jg vå fjäo, 23 g och ng. Jg h g mj och gådbu. Sommugn h uvc n n by md gm mmhu. To 15 ycn. Tmmn md mn mn dv jg fäbodn på mm ä om mn gjod fö f hund å dn. Tun u bö fäbodn vj å, på djun och öp o. D omm ocå fö uppv yndn, v och nju v dn vc nun. Ibnd nn d och få då v md v gn bjönogn. Sdn ov d ön gmm häb. Bd gö mn n äjö md vn och v fn ndbon. Och å ä d ud föå. Vd bhöv fö poj vduvc? Jg fund nu på u h om ä och bygg ö mj å jg n gö f o o. V fnn m nfomon om poj? Konuppgf Ev Bnå Nyh, u poj Infö dn hä ommn h mn mn Gön bygg n oo vd gndn. Dä hnd mn jäv n o och b n mjöu. Som f.d. odmänn fövån jg öv äghn bnd männon hä. Dn pong n gd nyh! D om g mg m d n dgn ä mn 85-åg mmm omm unn gå gn f d hon m och bu åbn. D få b mn n gd nyh! Tx: Ev Bnå DRÖM- SKOLAN Känn du pännnd nyännd oo Svg vädn om ä pd boom vå vng m v vd n o nnbä? Soo dä bn få p om d ä och b mmn md ponn fö väbfnnnd? H du gn n ng on dg och hu du u vj ufom dn? Tp gän o och v n hö v o fö doumnäfm poj om v pn! E-po Con och Jnn: com och hom.com. /Jnn Ev

8 Ä du do poj? V du bygg på dn unp? Ubdnngn fö dg om pojd h du på Väommn!

9 TT 9 Nä fnn få bämm Vd äg om n pyjm fö möädd, n pnn om väm dn hnd vfö n n vämn om o bo mö umpo om omm f? J, d fnn mång önng på vå vdgg pobm, 1500 bn vd upp n n önng på må o pobm. f om du fåg bnn på Snbxmän Göbog. D ä ång och högju nn på Väduumu dä 1500 v ådn ju ov å v upp n m mnd vncd uppfnnng. Infö män h Foo: Ann Sgvdon gnnön gnugg hå och å fc fnn ännu m pum fom m äpp h f. -V v å vn bämm jäv å och v ång d vgn n, d ä h fn v p d h omm på, äg Cn Sävun om b fö fönngn Fmdfön Vä Gönd om nodn män. Fmdfön ä n d fönng om b fö n m fögm o dä bnn få ugå m fån n gn nn. D fnn o oncp npd fö d o ådn och oon väj jäv vn, v v d v mdv. Föuom Snbxmän om bnn få böj md dn föon, nodn xmp Fö-Rg fån åu dä bnn få dv gn fög Hnd on fån åu ju dä vn än båd på och mndföng. -Gnom undö och uvc n gn fögmh å h bnn n n movon ä g och dn ypn v vmh fnn n on dg, äg Cn. Någ om vgn h fm n fögmh ä Ln...d ä h fn v p d h omm på... Hu, Snn Hnnngon, K Poc Fogn och Ec Sndqv. D h uppfunn någo om n om n döm fö mång, n vämn om o vän. Ing f mfägd äd å. -I vämnn fnn n m om om d n fnn n öd ump om omm f, då nn och umpn fö u gnom ö hä, bä K nu. D ä h n om dn hä fn mnn v, fö fom d n v åg vä bnd fnn v nd fn. -J, om mn ä än å n mn v yn på mu p fon, å då ängd v n d ocå, äg K och öppn ucn mnn. Tx: Ann Häggbom Ln Hu, Snn Hnnngon, K Poc Fogn (n på bd Ec Sndqv) å 5 Kyhdn o Hgfo Bä om uppfnnng: D ä mång om b d nä xmp n öd ump omm md dn v vä vämnn. V h gjo n mn om o bo d fäg om n v md. Inn vämnn fnn n m om umpn och då nn och umpn fö u gnom d hä ö. Fö undä och gö d og h v ävn bygg n n fon och n do. Vd ä dn hög döm? Någonng md hä. Vd gö dg gd? Hä och d! Td Rxmo 2A och Ng Ahn 3A Djugådon Bä om uppfnnng: V yc d v jobbg nä d d på yggn och mn n nådd d, å då gjod v dn hä uppfnnngn om h Rygg. Nä du yc på n npp hopp hndn u u bun och dä du v. D v og jobb md dn, mn ug mm f fngn på åådn. Vd ä hög döm? V h ngn döm gngn, mn d vo og om Rygg und omm ny. Vd gö gd? V b gd nä v få om v v. Adn Foén 0C Uggumon P Bä om dn uppfnnng: Jg yc jg hd fö få uo md och då än jg d vo b om jg und gö mn gn. Mnn fun å du opp n gf hög upp och n omm d u fädg uo. Vd ä dn hög döm? D ä mnn fung. Vd gö dg gd? Övnng! Sbn Kon och Hnn Lndgn 4 B Sogbogon, Kd (n på bd Dnn Con) Bä om uppfnnng: Mmm och ppp yc bnd d ä jobbg g m nä d ä d, å däfö uppfnn v n mmn. Du npp n d du v h på ngnbod, ägg ngdn och vp å ä d på o mnu. Vd ä hög döm? Amnd: Jg v g cfé b oc. Vd gö gd? En: Jg b gd v hund! Bä om uppfnnng: v h gjo n pnn om b vm nä du nvänd dn fom mn of få fng nä mn v. Sn å n mn ug upp uddudd oc. Vd ä dn hög döm? Sbn: Jg v b dgn! Vd gö dg gd? V b gd nä v få någo v ön o! Amnd Rundöm 2A och En Rn 3A, Djugådon, Göbog

10 10 TT Fövg bn dömm! Nmn på poj Sfn MnSoDg Sdum och p fö poj Sfn gd mj Kn gg Sochom mn d vå ju bn och ungdom om få n So Dg omm fån h Svg. Bvnng v poj Sfn MnSoDg hjäp vå ju bn fövg n öndömm. Vj å ng hund So Dg. Duom ng guppvnmng åom on- och cubö, juhucfé och ungdomäg å öv un bn p å få väbhövg vbo n juhuv. Sfn mb md mg Unvjuhu juhudgn ång. Sfn måänng ä fövg å mång vå ju bn öndömm om möjg. Hu d h böjd Sfn MnSoDg gundd på nv v C Rov om häm npon fån dn fn fn Ac-n-c, n nnd vmh md mång å fnh. I ugu 2000 fövgd dn fö dömmn. Und fn oåg vmh h öv 800 bn få n döm uppfyd och mång un h få d guppvnmng. Ab på voonä b. Idg fnn 140 voonä pdd öv nd om md o hjä g v n d och unp. Sfn bydd ä Pnn Mdn. Togn E önd få mm n vm poo. nd och mång bn- och ungdomn. D ä ponn på juhun om dnf v bn om få n döm uppfyd. Syf och måänng md poj A dömm, ön, än fmå, d må bnn b v. MnSoDg n ä jä vg! D. Bo Lndqu, docn pd. I Svg fnn vj ögonbc c 2000 vå ju bn om ång d v på juhu. Bn by g om fonngn fmg, om png och ny bhndngmod. Ho dm nn ng hu d u v mjö n o, få äff Mu Pgg pnd n dg md n do. Sfn uppgf ä ju ådn dömm gå uppfy. Bnn bhöv någo undb än på nä bhndngn ä vå och mbdö ä Kj Bgqv, Tobb Bom, Nnn Gönv, John En Non och Mn Tm. Vd bhöv fö poj vduvc? Känndomn om MnSo- Dg bhöv pd. MnSoDg ä n f md 90-ono och ä bond v gnö bdg fö n vmh. V fnn m nfomon om poj? Lä gän m på A dömm, ön, än fmå, d må bnn b v Konuppgf Sfn MnSoDg, Rddgn 7A, 6, Sochom. Tfn Sfn 11 å f c n döm uppfyd då hn und n h dg f c föj pmän v STCC-oun på Mnop p. Hä mmn md föngn Mc Ohon. Nyh, u poj Sfn MnSoDg h ju n mb md Mc Ohon Spo och STCC. I mj fc 11-åg Sfn uppv cng på nä hå. Und n h dg fc hn föj pmän v STCCoun på Mnop p. Hn fc n pcvnng v bn, VIP-unch, vå c m vunngv å md b md föngn Mc Ohon. Vd mg STCC-c und dnn äong omm vå ju bn få v md. Dn n gd nyh! Jg ä m v! uopd n vå cncju poj f h få pnd n h dg på dpfög. Tx: Vv Nodöm Foo: MnSoDg Någ bn So Dg: Ponu fc äff ACDC Smon fc äff NHL-jäno Lnu fc å Tnff och fång f Sof fc äff M Pbnd En fc å Dnynd Kj fc n ymn Jp fc p png md J-O Wdn Mo fc gå på nn md Nnn Gönw L bjöd n fmj Rhodo Snd fc pubc n dmng Lä bnn bä på:

11 TT 11 Md ä nd Nmn på poj C/O Bg Sdum och p fö poj Poj d und n jodnun Bvnng v poj C/O Bg uvc n äd md vppn u och ä nd. Syf och måänng V v fööj o gnom b md någo om ä gnun og och om å o v nävnd föäd 3 må bn. R? - Tvm. Vä föö? - Abou! Hu d h böjd: Pög händ d E ovän onom o. V vd ä pun fö äfou v fö ä gö vgh v vå uddnc. D.v.. d dömm om d änn fu gnomföb på vän, mn h vghfämmnd mogonn f. V bö upp och og md fmjn på n un jodn md måänngn uppv å myc om möjg och omm hm md n ffädé. Ef mång ång duon, myc V vd ä pun fö äfou v... och gå å hd v fom n dé. V bämd o fö gö n äd md ä nd. D nnbä pggn h n ho, ändmå och v fmgn på håb ä. Kn n dn m ffämäg dé om v äc, mn dfnv dn og. Fö g vj pgg n jä å nvov v pon fån o d v vädn uvcngn v uon yc. V böjd f ndd dn på n och fo f vå hmom. I vå fö GSDL (Gob S DLux) oon å v 11 pon fån 5 onnn nvovd. Rg häg om hjäp p C/O Bg. Vd bhöv fö poj vduvc? Hå jobb, b PR och n o poon u. V u ävn Fmjn Bg und n jodnun dä poj d, hä på n öd ö Kung Tong. vj nvov Tmbuu om dgn. Ä d någon om n b honom ng o på ? V fnn m nfomon om poj? Konuppgf com, Nyh, u poj I jun n vå Suh oon md å pgg och n månd n omm vå nd GSDL oon. Dn n gd nyh! Vå mnbn, Ebb, äd g cy gå. Båd föädn v dä och jubd o d v n vdg und nom bd. D ä yc! Tx: And Bg Foo: C/O Bg 20 månd väduné Nmn på poj Wn Wn Wod Tou 09/10 cng gob wn wn n 610 dy Sdum och p fö poj Dum: 1 mj dcmb P: Vädn. Bvnng v poj Jg pcd n vä, gv bo jg ägd och ä nu på n 20 månd väduné. Mn umnng: gö å o nd jg n på 610 dg ndvdu och gob. Syf och måänng Syf ä m och opp mmn om v fö n bä väd. I u v 2010 fnn fn Gob Wn Wn Foundon om opp mmn ognon, d, ng, dé och p. Tmmn h gnomfö o föändngpoj om ngg och bö mjon männo vädd. Smb md md om pd n än v hopp och gädj B you nd chng h wod! gnom god xmp, v np ännu f nv pov föändng. Hu d h böjd Ugångpunn ä Gndh c B h chng you wh o n h wod, mmn md vjn opp mmn fn männo och möjgh gob. Nä jg äffd h oog pon fån h vädn på n dubdnng Sn Dgo, änd jg d v dg. Nä jg om hm og jg g! Vd bhöv fö poj vduvc? Spono och dööppn. V fnn m nfomon om poj? Konuppgf Mn Bd , Nyh, u poj Fn Nhn om dv Opnd Engnd h pc pon poj md n, om gö d möjg v Aun 23 pmb 21 dcmb. Poj h ävn n mb md oog Sudo To, fö gmnm p gob uvcngpoj md md gnomgf. Häg fmg! Dn n gd nyh! Sponn fdbc fån Dn Aun: You y mng hng hppn nd ffcng pop ound h wod ju by bng you. Mn gd nyh ä v nom möjgh v h p n föändng, h n gnom v dm v ä fu u. E om Ln äg: B you nd chng h wod! Tx: Mn Bd Foo: WodTou.com

12 Ä cn f å ä männn f! QRS j nd c oppn ä ngym, om mmn md 50 bjon nd c bd dn mäng ognmn ö mdcn uppäc ä ogv unpn om hu mn md onnfvn fån y pund mgnfä n påv d ngym, h un bvnng! E ho mo pndun, - mn fmfö n oog möjgh fö männo hå g f! Nu n dn ny gnonn QRS ym. Å mnu på QRS mn mov mm pomnd fö cn ngfööjnng. I fmdn omm v p ngo vå omgvnng dä v n nn upp och fy på ng md dnn fn n. V du v md dn dg? Rng ä m på Vn fn vnmngomm! Evnmngommn 2009 b dn ö h Göbog. Konubud ä nom md AC/DC, U2 och Mdonn på Uv, BAO, BB Kng, Dp Pup, Edvn Tädgådfönngn och föå uccéfvn Wy Ou W Soogn. Ä du u f uppv på dn gön mn ommnd UEFA U21-EM på Gm Uv, VM-v Svg-M på Uv och Goh Cup. Nju du m v vå fån o moo h v Mon Jm och Sup Co & Fy på Uv. Und x dg ugu bjud Göbog uu uppäc någo ny och fo ubud v uu. Inp v odommn och bo på gobog.com

13 TT 13 Lv v vnd Fåg på n 1. Vd ä dn n gd nyh? 2. Vd ä d DRÖM- PROJEKT? Syonn Ing, Gd och Kn 1. A d ä on och v ä u och gå. 2. A h n ug vd hv! Fboud Go Nmn på poj Lv v vnd! Sdum och p fö poj Sdn ång d b h jg hf n döm om p Må-b -cn mn bu Gm Sn Sochom. Nu böj dn dömmn b vgh! Bvnng v poj Fö 15 å dn öppnd jg mn bu: Chn S Bod & Song (på Soyobnn 11 Gm Sn). H h jg dä å pn, hmndnng, vc x och Äng, Äng, Äng. Jg h dgn mn gn äng: Chn-äng, om äj fömån fö bhövnd bn. H h :- ono d u b.. Ad Lndgn Bnjuhu. A mn äng h o budp och jg v md d hjäp pd god n. Jg v ocå mn bu v n o, dä mn n omm n och änn hmon och ugn och v. Dnn von h nu uö md n önn om mn und unn få d v yg Må-b - v, om o yp v mg, om-p, Au- Som, nbhndng m.m. Jg n opp och jä hö hop och v bhöv hnd om o jäv, n ocå få ndg vägdnng, fom mn ocå n bä d ho n vcoch. Syf och måänng A jg unn d md mg v mn fnh, få fo uppäc v fn möjgh v h nom o, ä o v, v hu v gö fö må bä. A få nd må b, pd b budp och god n mn bu! Hu d h böjd Jg n dömm ä fö fövg. Mn döm om hu mn bu Gm Sn fung - om ndnnghå böj nu fom! Vd bhöv fö poj vduvc? Jg ö mdb fom v o pu, åom mö, hudvådpu och födghå. Fo om ä bjäd v d md g v unp och vgädj. V fnn m nfomon om poj? Du h nfomon på mn hmd; Konuppgf Chn Schon, Chn S Bod & Song, Soyobnn 11, Sochom. T: Nyh, u poj Kopp och jä, nd och ud hö hop. A v v vä bä (och yng!) u, må bä och v bä v!...dömm ä fö fövg. Nu h jg böj b md fög om ombn d! Och dä jg ocå n - v ä vg fö mg - d md mg bhövnd bn, fom fög h poj: Nouh h chdn, dä mn d u mp vänd bn Af! Fög fön d om ngå mn döm om hu mn MÅ BRA! V du h m nfomon, on mg! Dn pong n gd nyh! A få g - och d md mg - d ä d om ä vg v! Och gädj nd! V jg hopp jg omm gö nä jg nu mdv vå TV-, om omm änd hö: Py d So och n ny humo Väommn å, om up g på vuhu. Och jg gö vuhu-chfn!!!!! D hopp jg ä n gd nyh mn pub! Tx: Chn Schon Foo: Ch Hmmn - IBL Bdbyå 1. A d u md g! 2. A v om vng, männo v nä, n å mång om n och dc p. Tom Kon 1. Qvdng og Mjäby Supn! 2. Röj upp ädgådn å dn b undhåf, m bgom än ädgådom. Md Eon 1. Fänngmén cou gå n Svn couföbund och v få md d doog d! 2. A md gäng ung coujj och un Euop och bö fccoucn London Apn. D om bhöv ä n vuxn, d och png. Ann Non 1. A jg bv mmm fö vco n! 2. Mn mbo v gö of ugn, v änn någound ouppnåg!

14 14 TT Md 28 xpdon bgg! Svg ö uppäcnd, John En Non, bfnn g ju nu på Gönnd fö doumn hu gcän mä bo. D gö hn gnom o Gönnd, 1700 m fån yd nod, md nd do och -g. Dgn nnn John En Non å väg Gönnd gv hn DRÖM- PROJEKT TT. Nmn på poj Cong Gnnd 2009 Sdum och p fö poj Gönnd Vd bhöv fö poj vduvc? Jg h bhöv p n mdb fö m poj dä jg n fm, foogf och ncn dg und h n. V fnn m nfomon om poj? Svnumm og John En Non vd md n vän och cyd fån Sochom Sh på 52 dg. Sdn d h hn bg d ju hög bgn på ju onnn, bo bnd nnb på Ppu Ny Gun, fug gummbå fån Svg Moco, pdd j Af och myc m. Smmng h hn gnomfö 28 o xpdon, 100 änd. Hn ä ocå ävnyfoogf md o mjönggmng och h ppo om mföändngn på An fö Vnpn väd och Rppo, m gjo f fm å Non Gogphc. Bvnng v poj Gönnd få nu jävy fån Dnm och mbnd md d o jg Gönnd md do och fån yd nod. C 1700 om....bo bnd nnb på Ppu Ny Gun... Syf och måänng Syf ä doumn gcän om mä bo på Gönnd. Hu d h böjd Jg h v nd v gcä och männn påvn på nun dn mn fö An xpdon Dä d ävn b md mn foobo Svn Summ. Konuppgf John En Non Nyh, u poj Jg h få n ny m om jg doumn gcän md. Dn pong n gd nyh! Jg fc S: Emdjn gå och å Gönnd mogon! Tx: TT och John En Non Foo: Svnumm.

15 TT 15 Snygg äp! Nmn på poj Cb - Snygg äp! Sdum och p fö poj Idén om und n hö/vn Poj d offc 2008 Göbog. Bvnng v poj Cb ä fög och näv v ngnjö och fomgv om ägg och upphnd ndu p. D v äg m om b öv vd poduon v nd podu. Cb uvc ufån d äggnng fm podu om n ppc ndu vngn åommnd pbd. D mdfö du xmpv n öp n ngv gjo v övbv gov n pånbo fån föpcnngm. En un d ä näv n ompn om gö podun b ndu poducb på fbn dä p uppå och n b onhnv fån pm. Syf och måänng md poj A duc vå und mjöbnng gnom fm v podu onumn u fögn pbd och bjud ä onum bo n d v onumonpobm. Expnd och poduc go, dv å nä uundn om möjg. S v äj vå ädnyp Indn dn å v dä ä fö pp öv h vädn, ävn om v n äc upp von ffågn md vnng o änd. Hu d h böjd Poj böjd md E Thonon v fn nnovonävngn Sp och vnn p om å nnovö Ögönd fö n ånvändnngb föpcnng. D v mbnd md hn dgnbyå KAAV AB äd u på Tn män om E äffd d nd gundn, Oc Tnbom och P Dnon. Md hjäp v E dg ä nom ndudgn, Knnh Bngzén, d vån 2008 gång poj Cb och dg fnn c 20 podu fy o m vv fy ycn dn fnn föäjnng v fög hmd. Vd bhöv fö poj vduvc? V h önd obhov om v ö pono nnn hjäp md. V ö ocå f dbuö och åföäj och h n fög om h nn och åommnd p ä n väomn hö v. V fnn m nfomon om poj? Konuppgf E Thonon T: , Dn n gd nyh! En buchuffö v fn nä och öd mg x ång fö jg hd å myc pcnng på mn n. Fo om hjäp nd ä d bä jg v, och d hä f v d un jg n fågd och då väm d ännu m! Tx: E Thonon Foo: cb. Fv nä on Fåg på n 1. Vd ä dn n gd nyh? 2. Vd ä d DRÖM- PROJEKT? Th Bngon 1. A mn yon v fn p på 6-å, v jg v vädg gd få v md på! 2. Mn döm v gö n ång och dy bäv, v jg ju h omm hm fån. Rnd Cn 1. Nä jg öppnd mn uhb! 2. En fpn ung. Spn m md yddo! dg gå n Ing och Mdn Kvnnon bom fvn. Fån vän Lnd Fuch, Mj Non, Soph Non, T Sjöbg, Pn Rom Nmn på poj Onn Mdngh Sun Fv Sdum och p 19 jun 2009 Luå. Bvnng v poj V n v v ycg o n Onn Mdngh Sun Fv ä n nnon fv fö männo om g v ycg. Och om v v ycg mmn. Un oho å D b nn föänng om hnd om d o f vädn ä nn. E pdgmf. En föändng d bä om v dg mn. Vå föä omm v d u mång o ynvn ffävädn, povädn och dn n vädn. S Smdhn, nd ä fån Onn Unvy, om b.. v md SVT, omm v n v föän på fvn. Rgn Lund, Sy So, An Cöm och Andw W ä någ nd om ä md. D b ocå ön mu, vppnd mön, mdon, yog och dn, m.m. Fvn omm nvg md n pcvn joj. Syf och måänng md poj Fvn ä n chn uppv hu ä, ön och undb d omm b v nä d ny g gnom. Fvn ä öppn fö, och h dog- och ohof. D b pc pogmpun fö bn och ungdom. Hu d h böjd Som pnd v n hög m född fvdén n n gupp männo om npp änd vnn. A änd d n hjän d hä u mnf. A d u ju Luå v gv. Lom dpunn u v nä dgn ä om äng, å vd mdomm. En von om om upp nä v fö gångn md fö pn fvn v bdn v nom junföd, n o p fån omo nd Luå, och d ju ö dn jodbundn ngn och ä o männo få m gång dn. Vd bhöv fö poj vduvc? A männo få d på d ä på gång å d om änn d v bd h n. V fnn m nfomon om poj? Fcbooguppn Onn Mdngh Sun Fv Konuppgf Lnd Fuch Pn Rom Nyh, u poj Rgn Lund omm och bnn fö fd, och n vnn om v god 12 å bä om dn ndg mmofo om föjd v d. Hon fnn n n gudnn. Dn pong n gd nyh! Mn do om h povjobb på F Cmp Toov fc ju d på hon h få ommjobb. :-) Tx: Pn Rom Foo: Lnd Fuch F Cmp omåd Kv, Luå, dä fvn omm äg um. 1. Ä hä Svg och p fobo och funn mång djg gu och pg. 2. Komm md på ndgäg hndbo! Lbh Dhbg 1. Jg ä gd öv mn vå må bnbn. 2. M b å, d u v undb! Th Afdon 1. Jg hd mn fon dähmm. 2. A jg b fuomg!

16 16 TT Fnny döm gc uppfy: Jg fc äff Dvd A Dvd Achu ä n om og h USA md om nä hn om vå Amcn Ido, vån TT ungdompo Fnny Söm, 13 å, ä n v d om ä Dvd och hn mu. Hä v hon jäv om nä hnn döm gc uppfy och hon fc äff honom v vnd London. Dn 1: mj 2009 gc mn döm uppfy: Jg fc äff och p md Dvd Achu! D v dn bä vän någonn fö mg! D oog v, dgn nnn hd jg bv nvjud d o hoppngcnum Nodn Göbog. TT v dä och dd u dnng, och d fågd mg dn o fågn Vd ä dn hög döm?. Jg vd A äff Dvd Achu och nä dg jg bdvd honom och p. D hä byd nog dömm n b nn! I f, jg vnd vd 4.20 på mogonn fö omm d fygpn och fö Dvd Achu London, och jg må äg d v vä d! Nä v om fm v jg å hm ö å jg und gän h g mg n fö ov mn ä og v n x vå ho. V chcd n och å dn n g b Fnny f c äff Dvd Achu. fuo vd Oxfod S. L n og v n x och å n n unch vd ho. Ef unchn ov v un 40 mn och däf hö v på gö o do fö onn. V om d un och onn böjd vd V v dg fö v v v god d å v und få n nvju md Dvd Achu. Mn mmm gc vn om og dä och fågd honom om d v möjg få n nvju md Dvd. V og u yn 30 mn och vn d n und h honom. Då D hä byd nog dömm n b nn! bv jg oog d n u händ och d v ju mn nd döm... A få äff honom. Mn jg fo hopp! Och x nä jg än d å åg jg Dvd ppp omm u u n x. Jg mmm d v hn ppp och mmm png öv honom och böjd bä om TT och Hn v å ödmju och og g d md n fn. d u v nä om v und få n nvju md hn on. Hn d u fun om v u omm h f Dvd hd uppäd. Då v jg å gd! Nä v om n å äd v o på n b p, v vänd un mn och n åg v Dvd hoppnd n på cnn böjn v hn å Touch My Hnd. Då böjd jg hopp upp och n och jg jöng å ocå. D v n å coo än få honom v fö n gång u! Jg v å hn hd n gym ö mn nä jg höd honom v å än jg b woow!. Hn jöng ocå Ang v Robb Wm och d v b å b uppädnd! Dn coo n md d uppädnd v und dn ångn å jöng md. Hn jöng ocå nd ogn ång om A oo no ov you, Cuh, Don go, Zo Gvy och Wng fo ydy. Ef hn d v onn och nä hn hd gå v cnn å gc v u gn och äd o dä hn ppp hd g v u vän. Sn å åg v någ nd fn om hd omm fån USA fö honom! Hn v å ödmju och og n d md n fn. Jg u ju gö n nvju md honom n å jg och mmm äd o å dn å d nd fnn und få m d md honom. Ef d å om hn fm o och v bäd fö honom om vån dnng fån Svg md gd nyh. Dvd och hn unémng Ry d u omm b fö d bhövd föbd g, och n nä jg åg d omm fm o gn bv jg å nvö! Mn nä hn böjd p md mg å fövnn d fö hn v n å gd och bväm pon v un. Mn und n å b md honom fö hn v ju n å gd pon! Nä v o n å bv jg nvö jg u gömm bo fågon mn d v n vå fö hn b fo onvonn nd ocå. D nd om v vå v n och än på fågon nä hn Dvd Achu og h USA md om nä hn om vå Amcn Ido, vån 2008 v fmfö mg md o nd! Nä d hd gå 10 mnu änd d b om 5 mnu. Sn ud v fm dn dn v nvjun. Då om hn unémng och fågd om d v äcg Mn und n å b md honom fö hn v ju n å gd pon! md d, v d v å. Sn om hn g M Komp upp och böjd p md o. M Komp h v någ ång md Dvd, om A oo no ov you och Zo Gvy. D v jä nä! Dvd v nä nog v n uogf på ppp och mn on bj och v og n bd mmn. Nä v v på väg n å Dvd hn gd mn o! Då v jg n vd jg u äg, hh. D coo md Dvd v hn ä g jäv och n g jäv om n o jän. D yc jg vädg myc om md honom!

17 TT 17 chu! F om Dvd Achu Nmn: Dvd Jm Achu Född: 28 Dcmb, 1990 Mm, Fod, USA Fmj: Mmm Lup, Ppp Jff, äd y Cud, yng yon Dn, Jzzy, och Amb Bgund: Hondu Wbbd: fn än och få hu myc nd männo ocå yc om d få mg nju v d ännu m! Vd ä d bä md London? Jg h v hä någ dg nu och gå hd jg d v md någ omp om om h... Jg fc ocå Th Bucnghm Pc och Bg Bn och Th London Ey och Th London Tow. O, v du du hå på b ö och ö Svg? Vgn? Vd coo. Jg h någ omp fån Svg... Mn d h p bgund. To du du omm Svg n? Jg hopp d! Jg h f p om jobb md någ vn åv och d ä vädg ngfu Svg... Och jg äffd f mn fvo om ä fån Svg fö någ dg n. Lovy (äg Dvd md n b D). J, d ä å og fö mn nnon o ä d ä å mång o d å d u md p n d om ä n bndnng v o. Som dn nd... Åh! Jg yc om nd ung! Och jg g händ m... Jg h hö d föu... ** J, jg ä händ m! D ä å go! H du pov d hä London? J, d ä vädg go hä md! J, v ä ocå händ m... V ä d vä! Åh, vgn? J, v pov n cochn ung vd vå ho vä. Åh coo! Hu ång ä fygn fån Svg London? Kn n och n hv mm vå mm... D v n å jobbg, v vnd vd fy mo fö hnn md fyg. Hgud! N om dg?! Woow! J, v å mogon gn. Åh... Woow... D ä ju g! J... Jg v du u v md Jg h v vädg uppgn mn jg h v uppgn på b ä! Mn fvomnnn md mn fmj ä nog b n, om b v md dm... Hh, c! vå dnng fö du ä n v d gd jg h! Avg, du ä d å gd, jg h dg dg dn. Åh... Jg g och! D ä mm, nä någon nnn å gö mn d jäv ocå! J, v bu ocå äg d. D ä däfö dn hä dnngn ä å vg... Och däfö ä d å mång om jobb fvg md dn! D ä ju jä b!!! Tx: Fnny Söm Foo: FEA Sm mn Fnny Söm och Dvd Achu Vd ä dn gd nyh ju nu? Mn gd nyh ä jg ä hä Engnd på uné md Mcfy och d h v ååå og och vän how v vädg og! Nu få jg ju gö vd jg ä gö och d ä vädg u. Jg h v vädg uppgn mn jg h v uppgn på b ä! Vd np dg vj dg gö mu? Umm...Vd om np mg? Ä d dn fmj...? J, mn d ä nd ocå. En ä mn bgund och d jg ä mu å myc. Känn jg få nä jg yn på mu och uppäd ä n å Vm ä d? Robyn... Åh wow! Jg ä hnn, jg åg hnn v n gång. Vgn? Vn u du h hf... Hon ä å nä och b. J, f... V ä dn gd mnnn md dn fmj? Mn fvomnnn md mn fmj ä nog b n om b v md dm på n ääff b n fm md mn y md dm på unch yn på mu mmn dm. D ä n g någ pc, du v. Hu ä d nä dn omp omm öv? D bu n gö d å däfö ä d ä å pännnd d und omm öv fån USA nu och hu d ä fö mg. Mn nä jg hd mn gn uné USA å om d ju på mn on Uh. Så... Hu ä d hä London? G du d? J, jg ä dn hä... D fnn å mång o! Dn b ä og! J, d ä og hö dm p, d äg d

18 18 TT Euop bä ung npnö Nmn på poj Våg Våd Vnn Sdum och p fö poj Fbu 2009 Göbog och Sochom. Bvnng v poj En bo om dvf, pov ännd och om vägn få dömpoj uppfy. Gnom hndng, v ännd och ä nänng n mn omm vädg ång. Bon ä nd på g mn ävn v mänh. Duom omm mn, mg och fmgång bv på npnd och humo v. Syf och måänng md poj A md n ää och npnd bo fång f män- no våg g, o på g jäv och gö d d vgn v och bnn fö. Gnom gö d å p mn ocå bä u. Bon ä ågn nd g dä p och v vdgn fö n npnö ä bv....fång f männo våg g, o på g jäv och gö d d vgn v och bnn fö. Hu d h böjd Jg d Bodygud Sähpodu dn om 19-ång och h få o uppmämh gnom d Gnom hndng, v ännd och ä nänng n mn omm vädg ång. och å fc jg b. mo p om Å Kvnn och Euop bä ung npnö. Jg ä hå föänng och np nd och h få mång föfågnng om männo v öp n bo dä jg bv mn, p, dé, n npnö vdg m.m. A doc v bv på ää, npnd och humo ä å d väc n fö å mång om möjg. Ävn fö d v männo om n d ä ä böc. Vd bhöv fö poj vduvc? Nu böj d d hop g ugvnng å jäv ön jg å mång om möjg öp bon, ä dn och yc om dn. Mn fmfö d np änd nmön å d pov hå, gö hndng v d d döm om, o på g jäv och h möjgh dn uon d bfnn g ju nu. V fnn m nfomon om poj? Så n poj ä fädg fnn d ä m om d på Konuppgf hp://hbchon. bogg. Nyh, u poj Ju nu ä d m på p och d ä fom, ouä och yc Jg ä hå föänng och np nd... om ufö poj! Dn n gd nyh! Jg bv udd Å Supnpnö =) Tx: Th Abchon Foo: hbchon. Emgnn f! Foo: Axnd Ac Gmd Nmn på poj L f dg mgn (Emgnn f) Sdum och p fö poj Fbu 2008, Göbog, Svg och på väg Sn Bgo Scnco In. Bvnng v poj Doumnäfm 58 mnu ång. Md mn mmm Bnc 51 å, hnn un Tzn 50 å och d vännn Mg 54 å å jg, Axnd 31 å på n In. V å n by dä vön häng på o n och vnnon b n gn p. Mmm onfon md n bgund. Hnn un Tzn bä på ogn v h föo n on. Vännnn Mg äv f fövg n dömm. Jg föj d vnnon och gnom dm ö jg v på mn gn xn fågo. D ä n om hnd om åvänd n ö, mö föfu, föon och bc... vnno på n omumnd och moon ofögömg. fmå. Jg om bä gå b och bb fågo dn väc - önd om fä mmn n fm om v. V h o mov md n, mn ävn gmnm,

19 TT 19 Svg offc Twgh-j Sphn och Jnnf dv Svg off c Twgh-j. Nmn på poj Twgh Swdn Sdum och p fö poj 22 p 2008, Hmd och Sfå. Bvnng v poj Twgh Swdn ä n j om böcn Sphn My Twgh- och fmngn v dm. Syf och måänng md poj A fung om n möp fö vn Twghfn. Bgund I fbu fö å hd och fö v pd fö Twgh-böcn. Sphn fån Hmd d n bogg yf f vn fn u m på ä. Smdg d Jnnf fån Sfå n bogg om u fou på fö fmn. Jnnf hd Sphn bogg. Hon ämnd n ommn och Sphn v mj b. D v å böjd - gnom mj. Ävn om v bo 150 m fån vnd ycd v d gång någo om u b bydfu fö mång fn, n mn fö o jäv! Twgh Swdn og f m då v v på j f n wbbv. I u v p öppnd dn. V v Svg nd Twgh-j och n gmnp mn fnn uppod d. Und ommn d v n nmnnmng yf få Twgh vn bo. V fc pmnä dum - m 2009! Mn v ämpd vd. D gv vn då fmn om u 21 novmb, vädpmädum! I oob bv v ond v Nod Fm om od fö dbuonn v Twgh. D v mb md o och v bv dn offc wbbdn, v b... nnb vå d od på fmpnchn och v fc äff vnd fö fö gångn! Dn 20 novmb fög v Sochom fö gå på n mygpmä v fmn. Twgh Swdn h dn d uvc jä. V h gå fån h 19 un bö vj dg h c 3500! D ä h undb mn d äv myc ng fö hå wbbdn vnd och up-o-d! Vd bhöv fö poj vduvc? Fö få jn ö u f on och mbn v b. Och om v und d n n n å v und b fö ffv wbbvyg! V fnn m nfomon om poj? Foo: Summ Ennmn B och Edwd Twgh. Konuppgf Au poj I mj vud n pon om gå u på få ådpn Svg. V fc c 5600 gnu! D m n bo om c fmbog Summ Ennmn. V hopp v få äff vå fvoådp! E n gd nyh! A v fc äff och v md på vå Twgh-äff Göbog dn 8 mj! Tx: Sphn och Jnnf Twgh Göbog Dn 8 mj v d mnngn d u ng n Twghäff på Göbog Sdbbo. Då dn nbb bv fubod uöd d md n äff dg på dgn. Ävn dnn bv fubod och u bv vå ycd Twgh-äff md näm 100 fn om äffd och fc umgå md nd om ä Twgh. Ndn någ ö fån äffn. Vfö yc du Twghböcn ä å fn? Pn Angv - Dom ä å fängnd och Edwd ä oog! Hn ä pf! Mn b b v böcn! Axnd Nävmy - Nä mn ä dm å b mn n d v bon, mn dömm g bo. Bon h ; ä, cnc fcon, dm ov. In b n chng. Hnn Tyo - Kän ä pc. Mn vund dm och mn b n d v än nä mn ä bon, d ä vädg pongh! n f - L f dg mgn. Syf och måänng md poj L f dg mgn b n pong och vm fm. En gnng v n åvä n om y, vn mång männo, ov v v d bfnn g, omm unn dnf g md. Hu d h böjd Som nd gnonn nvnd h jg h m v bfunn mg n uuoc. Jg h få md mg mång fn don om jg dg u vj v un mn jg h ocå fövän föå och ccp fö mg obgpg moäg. A fm n v m ä, mn uä öpp unn ä fågo jg und öv dn bndomn. Jg pcd mn m och bgv mg väg md d vnno på n omumnd och moon ofögömg. Vd bhöv fö poj vduvc? Fnnng v fbbnngn och fädgänd v fmn, då ä m dömpoj hmn. V fnn m nfomon om poj? Axnd Ac Gmd, Konuppgf Axnd Ac Gmd, Nyh, u poj Jg h bvj pndum fån Sfn Längmn uufondn. Dn n gd nyh! Jg ä vädg gd öv mn mmm gå md på föj md mg på yogu hö. Nu ä d duom offc å hon n n bc u! Tx & foo: Axnd Ac Gmd No Snn - Dom ä vn på vädg b ä! Nä mn ä dm b mn h nn dm och mn n och v upphnng nä mn ä. Mn v b h m och m! Pu Omdo - Jg ä gn böcn! Fö v jg n ä dom mn jd om dom v å b. Fmn yc jg n ä å b mn böcn h jg bv h f! Foo: Bnc Ac

20 20 TT Schmpnn vän Jn Kvnnn om dd v hjäp chmpnn, och på uppn få o männo föå ndn mn v och dom n ä å o. Jn Good hd n döm, föjd dn och föänd fofnd vädn gnom dömpoj. Jn Good Inu ä gob d nu om np männo gö nd fö vnd v. D p f oym, fämj n håb fööjnng och fämj ny gnon v nggd, v mdbog un om vädn. Som bn v Jn Good föäd Tzn och dömd om å djungn och jobb md vd dju. Dn nd om n d å hnn v hnn mo. Idg ä hon 75 å gmm, n unn dm md v hå, om m än 40 å h ägn n d ud chmpn d nug mjö. Hnn mång uppäc h vouon fonngn å chmpnn nu nän om männ, hon h få n d umä, udd hddoo vd b. Upp Unv och hon h, gnom n nom vj, gjo d mång männo b döm om! Ef nvgnngn v Vnpfvn Göbog, nä SVT och GP TV: mm v, fc v fån TT vå d md Jn, och jg fc äff n v d pon om jg vgn bund. Sophy: Fö v jg b äg c dg. D ä n å mång männo om jg bund dn hä vädn, mn jg ä å cm fö d du h gjo! V v myc om männo hög dömm, Jg v h unpn unn och föå vädn på... å jg und om du nu n g o dn hög döm? Jn: Nä jg v ung å v d få omm u djungn md chmpnn och dn dömmn h jg v! Dn döm jg h nu ä jg få v äng nog fö pd budp om hopp gnom ungdompogmm Roo & Shoo. V fnn nu 110 änd md c Männo bhöv n d hndng om v gö vj dg, vgn gö n nd. v gupp, åd! Och jg ön v b u få n m v ung männo om föå vädn ä m än b png. A v bhöv png fö v mn v n v fö png. Sophy: Vd o du äv fö d händ? Jn: Männo bhöv n d hndng om v gö vj dg, vgn gö n nd. V bhöv pnd n n d md än på nun och d pobm och o d än på onvnn v vå v. Nä d gä vd v bhöv, vd v h på o, vd v ä, hu JGI - B Wu v o fån A B, hu v ng md männo och nd ov. Nä v vä böj än på d v å änd v vå bnd. Fö, bnd myc! Och om f och f männo böj än på d hä ä å u v u md nnvjodbu, och d u xmp n fnn någo m bnv, fö v u n öp äd på d ä. D f männo ä n n mdvn om d hä. D u unn v d, mn d ä b d d n v v d. Sophy: Om du u unn få vd om h vädn, om u unn gö å d hä gc nbb E om jg, vm om h, und g dg någo om u påynd pocn. Vd u d v? Jn: Jg v h unpn unn och föå vädn på, och jg u vj h ä om gö jg n få gjo fy gång å myc vj dg, mo vd jg gö dg. D ä n möjg, mn d ä vd jg v! Sophy: I dn hä dnngn bu v p om männo gd nyh. Så jg und om du und g o dn gd gd? V bhöv png fö v, v n v fö png. Jn: Mn gd gd ä jg und d n ju å ån h om p n ummg odo, n ä väg fö chmpnn. Gomb nonp ä n å o, c 75 vdom, och chmpnn h v o vängd fån n v vädn. D h v fu md odd fä un omng. Mn c v v h hjäp männon om äg mn, föbä d v på mång o ä, hjäp dm äj ff b p m.m. å h d nu u n md vå fo och mmn bäm vj by må ä å dn nd fö mjövåd. Så nu h dnn m å dn och d h gjo n odo dä chmpnn n fy g n och u mn o chmpngupp. Fö vå månd dn åg jg dn hä odon fö fö gångn, äd om v ungfä å hä hög och d v å undb! Sophy: Tc å vädg myc! Sm ä u mn om fåg und jg om d ä o upp mn vå-åg on Amhu på cn, å v n n bd mmn. Sjäv, äg Jn och få gn on md Amhu. Hj! Vd h du? Du ä vädg fn! äg hon md ugn ö och på honom och Amhu b. Mn n ä d d ä d hä om ä Jn Good. Hon om få on md bnn och djun. Pc om hon n md chmpnn å u hon gngn hä, m Nodn, unn vnd väg md Amhu. Mn hon h uppdg. Och d ä d om ä d fn. Hon gö n d hon gö b fö n gn vnnng u. Hon gö d om äv v hnn JGI - Mch Nugbu fö få n g föändng, fö fmd gnon och djun u. Tx: Sophy Ev

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11 ygghbod fom y g fö udhå go byg i BOENDE-ENKÄTEN BO2 fö fy i på oö AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2011 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avig ugiv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

ten : "Pedagogiska skrifter" under 1909.

ten : Pedagogiska skrifter under 1909. 4 I fhntcknngn ngck föt ch fämt tcknng ft Stckhm fkk m mn äjämt ävn ft n mäng n nut Och ntufömå m kun n kfft D utm gnmgng n kt cknng ämp fö fkkn föt åk ktcknng öv kukn å Sknn mt mun äv åyft äkt tt tgn

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

DAGS ATT SÖKA skola 2013

DAGS ATT SÖKA skola 2013 DAGS ATT SÖKA 01 Lä m å ch i und du n äj mn i By. www.by./ SKOLVALET GÖR DU PÅ INTERNET: 1 JANUARI 11 EBRUARI VÄLKOMMEN ATT SÖKA I BOTKYRKA! H du bn m bj i, må by å undn? Då må du i unn på in di bn mm

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

En bra idé om du vill starta eget: En bra idé.

En bra idé om du vill starta eget: En bra idé. En bra dé om du v sara ege: En bra dé. Som ngenjör och medem Unonen har du 75% raba på Lomsjöaademns enreprenörsubdnng som hjäper dg som v vdareuveca en affärsdé och sara ege. Läs mer och b medem på unonen.se/ngenjor

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

Scener ur Mozarts liv

Scener ur Mozarts liv Alet Lotzng Scene u Mozats lv Aangemang Chstan Lunggen SATB + Pano calluna musk h Soan Alt Bas.. Scene u Mozats lv N 5 Scene u Mozats lv Vän - ska Vän - ska Vän - ska.. n kä - lek kan # kä - lek kan kä

Läs mer

BUP. Bup Cst v 951-1002. Handläggare: Jonas Kjellgren Datum: 2009-11-11 15:36:00 Sida: 1 (14) BUP Aktuell

BUP. Bup Cst v 951-1002. Handläggare: Jonas Kjellgren Datum: 2009-11-11 15:36:00 Sida: 1 (14) BUP Aktuell Aktuell Sida: 1 (14) Östra...2 Västra Stambanan Söö-G...2 Västra Stambanan Äs-Söd...3 Ostkustbanan...4 Mälarbanan Sub-Hsa...5 Mälarbanan Fv-Jbk...6 Svealandsbanan...7 Stockholm-Solna...8 Stockholm-Sundbyberg...11

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Tillträde till lärarehögskolan är öppet för lärare och ol ra rinnor vid alla slags skolor. Kurserna äro fortfarande e tan _&'a

Tillträde till lärarehögskolan är öppet för lärare och ol ra rinnor vid alla slags skolor. Kurserna äro fortfarande e tan _&'a 6 vdsynt ch vmhjätd bskp M n d, t stånd n z j2 ås ftbdnngskus fö bgåvcud s mnsts vd utbdnng t stdsä ; N ä d dnsk sk n sdm böjd Up!p bmst, mdnds dn»m n dsk kus n» 889 t n»ttåg kus fö skä,» Snt ng bfnns

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

A+++ 7 kg 173 kwh/år 9400 l/år B 1400 v/min 62 db 79 db 850/600/600

A+++ 7 kg 173 kwh/år 9400 l/år B 1400 v/min 62 db 79 db 850/600/600 Täms WF71F5E0Q4W/EE/104578 Tä äd sosm Tumm md dmfomd födjupg som s äd äs ff och sosm T sm bo yp fäc +++ 7 g 173 Wh/å 9400 /å B 1400 /m 62 db 79 db 850/600/600 Kösms 6690/104008 Komp ösms Eff md s moo som

Läs mer

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv Ms 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Bibliok skpd livslång läslus Dn ung mnnn sk komm bli n läsinssd människ. D kn hn dls ck sin mo fö, dls ck v sdns bibliok. Läs i OT om Oxlösunds biblioks lång inssn hisoi

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Ek e näs gym nas ium i K ina

Ek e näs gym nas ium i K ina Ek näs gym ns um K n När m n vr n v ck Kn k n m n sk rv n bok. H r m n vss där n m ånd k n m n påsn h öjd sk rv n rk. M n h r m n vss där år k n m n n sk rv någonng s. D k änd c v n gm m dp om Kn h r n

Läs mer