EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:"

Transkript

1 n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få ö nngbn änfåg ä f - y p på ugn mnd onug v pov nnd på f fö fåg fc mä c fuäd mgn bnböj h fö b bä opp u mu mnd mn bbd bö mn d hn ägn g po pum vn uod våg gång hän yn y ngn nbb of hä bygg gång vd dg md pågnd gpp fyd Vädn ö dnng md gd nyh! x NR TIDNINGEN MED GLADA NYHETER EXTRA L-Bb - E nd ä d ön om f nn Sd. 5 C Mmbg Rog mmn och bn md gu vä Sd. 29 Svg fohäomn M Lon om TT: DET HÄR Chn Schon V p Må-b-cn Sd. 13 BEHÖVER VÄRLDEN Sd. 2 EXTRA Fnny döm - Jg f c äff Dvd Achu Sd dn ångmm v hän gång på --- vn och äm på hj u änn g v ä nvbo m på gc på ng muggdj pö pc föd n n öäpp gnom vå nd m fnn b bu bog j ç n bädd hå y c bo md vndn b n g bu mång Ç d om m fo n gmn- gäbvuxn häppöp- fö nd- gg odn byd ç f vädun opp om n å på b fån zbug d og hvn n ç m v må ådo yvg h ä dd o vd god n v bom vädbv Jn Good - A vå hndng gö n nd Sd. 20 John En Non Ko ju nu Gönnd på do Sd. 15 Mn So Dg Fövg vå ju bn dömm Sd. 10 Th Abchon - Jg ä np nd Sd. 18 fö pmp- f md o ä ä föom- dunfåg Sommpy Kood och udou h hängmn Sd få nd fc ön p u md nfåg fuäff! md b- DRÖMPROJEKTSPECIAL

2 2 TT Innhå Ld TT - Dömvdn fö DRÖMPROJEKT L-Bb E nd ä d ön om f nn! Sd. 5 På omg M Lon, Svg fohäomn EXTRA Lv d DRÖMPROJEKT! Nä fnn få bämm Chn Schon Cb Snygg äp! Sd. 6 Sd. 9 Sd.. 13 Sd. 15 Rdonn Twgh Svg off c Twgh-j Ongungn hjänn Fond TT Undhånng Sommpy TT Hnboggn Sochom E-m: T: Anvg ugv: M Engöm Chfdö: Sophy Ev AD: Fd Ovdo Wbbm: Mgnu Ånd Sd. 19 Sd. 21 Sd. 22 C Mmbg Rog mmn Wbbdö: Jc Johnon Sd. 29 Sd Joun & bn: Ann Häggbom, Fnny Söm, Snd Uddén Oon, Sophy Ev Annonvdnngn: Tyc: Pgnn AB Uppg: Väomn d 10: num v vädn ö dnng md gd nyh! Dnn dnng ä n DRÖMPROJEKT-pc och nnound mo vå dg numm. Nä v pnd TT n10 åg jg fmfö mg n bfömdngog, n og md jobb om v vgn VILL h. En og md männo hög dömm! Poj om ännu b ä på dömu om hå på fövg ju nu. Poj om n obfu vnd och h dn nnd änn md hjäp v o om ä dnngn. En nponog om g o dé, movon och pu gö d v ä hä fö gö! En föbd fö ä TT ungdompo, Fnny Söm 13 å, om og gn händ och å Engnd fö nvju n ö do. Lä hnn bä på d Du n ocå ä om Chn Schon om v p Må-b-cn n bu, Mn Bd om gö n 20 månd väduné, Jn Good om v vädn på, Axnd Ac Gmd om gö n doumnäfm om vnno, Th Abchon om n omm u md n bo, Mg Bg om ng u fö ug, fn MnSoDg om fövg vå ju bn dömm. E vd äg om Svg ö uppäcnd, John En Non, om ju nu hå på och o Gönnd på do! Jg ä övygd om d ä möjg md n väd dä v fövg vå dömm. En väd dä ncn och cfébäd by p, fö d ju nu v någon nnn döm. V h omm on md mång männo om v fövg n hög dömm och bä om dm TT. A DRÖMPROJEKT fc n p dnngn mn på fnn n uppjö v pännnd poj! H DU DRÖMPROJEKT om du v fövg? M d o! TT gö b äväd joun v dn dömm. A bä om n hög döm np nd n u våg dömm! Vd ä m DRÖMPROJEKT? Jg v v bo g fö (ä på dn 22), fö pnn u! Väng hänng, Sophy Ev - Chfdö EXTRA Svn gngn fohäomn M Lon och TT nvg ugv M Engöm ä dnngn TT mmn. Tän få äff n dnngdon om b v pov nyh! D hä bhöv n b Göbog, d hä bhöv Svg, d hä bhöv vädn! Pov f föö å myc nnn pov f. - M Lon, fohäomn M Lon foä: - Jg o d h n nom o byd om du h pov ännd md dg vdgn och du h gädj md dg vd du gö. D ä vgn fohäobng md pov ännd och få hjäp fom n pov vo. Ef mn h på nyhng om b päg d ngv, änn d bnd om mn må uppbod å myc f fö gå vd. Ibnd ä jg ädd fö vd dn hä nyhvädngn gö fö vå fömåg mp. Ang vv å fo föb å ngnng hnn g fom. D b b mo md ngvm pd på vnd, v jg o påv vå fömåg mp, mdmängh och mdännnd. Hu myc v bbhå v d gnun mdmäng onn d nbb ngv nyhföd om död å myc v vå nvf, nggmng och göd? V ä d g DRÖMPROJEKT? - E og ådnd! Jg o d hnd myc om fövg dömm ocå nä mn ä gmm. D fnn å mång om n h hunn gö d d v v. TT bjöd n Svg fohäomn b n v d änd nn H of Hppy Nw. - Vn ä, jg v j omdb. D hä jg vgn md mg, och v mbdö fö dn hä dnngn, I Pom! Sm mn TIT och fohäomnn ä np på TT TV och fnn d v på H of Hppy Nw på Hä n du ocå ä m om hnn DRÖMPROJEKT. Dn 20 jnu, på M Lon föddg pubc fohäomnn n gd nyh.

3 Nun gn ung Homn åvo omm fån ogn, dn odvn vghmnn om n poduc v och ng fmd. Täd nd n odoxd och g dn om o. På å ä bd d mn mängdn odoxd mofän. A od og och v podu och ng v dn bom växhuffn. Md hänng fån o på Homn, om äg myc og och v nug podu* fö håb mhä. * Ppp, ong, ävo, vnf- och bong. NORDSTAN Shoppng Foo: Co Budon Svg dnd ffäcnum Göbog Cy 200 bu, vuhu, ung och fé P-hu Nodn 2700 p, öpp dygn un Öpp mån f 10 19, ö 10 18, ön Lv mån-f 08 21, ö 10 20, ön F png ön (jn nov) Avv n föomm

4

5 TT 5 E nd byd å myc! TT Snd Uddén Oon fc än nvju L-Bb - n v Svg m fmgång vnno nom howbun. En vnn om ä fu fäd md fövg n dömm och om yc n nd ä d ön om fnn! Snd: - Vd änn du h v ndnngn d gå å b fö dg, änd n 50-, och du fofnd ä å popuä? Bbo - Jg o d n h v jg h hf un få å ohö b x gnom ån. D h gjo fo gd och få fo än och jg h ä få bä dm! Snd - Och du ä dg jäv n ju ocå h p n? Bbo - J, jg ä mg jäv, bou. Mn jg våg m nä jg ä på cnn än nä jg ä pv. Snd - Så d fnn n nd mn L-bb och Bbo? Bbo - J, jg bu äg d L-bb våg gå och ä g nä på fämmnd. D gö n Bbo, n jg ov dg! Snd - D fnn mång v och vädg bgåvd männo om n våg g fövg n dömm. H du någ p dm, hu d u unn gå väg? Bbo - Våg! Våg v nyfn och våg fåg. Ov vd vm d gä! Fö nd få du j, å få du nj och å gå du vd. Då bhöv du f n v ov om vd om und h hän om du hd fåg. Du hd n få j. Tän pov! Tän mn pov å få mn u pov v v. Snd - Ä d å du jäv h gjo? Bbo Nä mn h hjäp n nnn männ å få mn nd och d ä d ön om fnn! - Jg h c nj vädg o gj mn d h n v g v b fö d h dy upp nn. Jg v n vd d ä mn d ä någo om änn yggdn. Då jg fc föfågn om gö Ann Ann g you gun, å gc jg n på dmon på ho jg bodd och dä od d n vnn. Jg bäd jg bv bjudn on om Ann och fågd hnn om jg u dn. Abou, hon. Abou! Och å gjod jg d. Sn v å äffd jg hnn gn och hon om b mn n m än 15 å. Och dnn vnnn v Vc om dg äg Ocn. Snd - D å fn! Tän du hd ämn öv föond n nnn männ och n v o väg gn! Nu und jg, vd ä dn vg ädomn fån d v om du h fö vd dn bn? Bbo - A ämm bo och än på nd. Nä mn h hjäp n nnn männ å få mn nd och d ä d ön om fnn! Mn bhöv n få png och n bommo ån. Un mn n få nd och d byd å ohö myc. T u nä mn böj än å hä å b d hä md hjäp nd v. Du n n v un d, fö d ä å ön och då b d nug. D b n mn gö d fö n gn vnnng u un d b föb u ä upp fö nd! Snd - Du h å vädg o yn på v. D ä h undb! Fnn d någ dömm du fövg ju nu? Bbo - D n jg ov dg! Jg h ju öp cfé upp på n bondgåd Jävö. På övvånngn h v hå på vnbon h ogn fö dä jg nu gö mn o döm och d ä n uänng om m v. Dä omm d fnn mnnn fån nd, ådp, männo jg äff, äd, foogf och v hopp unn h nvgnng på mdommdgn! Snd - Vd og! Ä d dn hög döm? Bbo - Nj, mn bou hög döm ä mn bn, bnbn och bnbnbn få b v, v f och foä v omänmm om d ä och v god männo. Snd - Du ä å äfu. Bbo - J, mn d ä vädg vg fö mg v d. H ju få på hudn mång gång fö fo äg jg ä å nä jäm. D ä nän å mn n vo ngn nog fö mn ä nä. Mn å höd jg vd Mod T nä hon fc fågn om vd hnn hög önn v och hon vd v n god männ. Så num äg jg jg v v n god männ fö d p å myc, myc m än v nä. Snd - Vd yc du om n dnng md b gd nyh? dn bä nyhn ä d omm u n dnng om h TT Bbo - Jg h fö n ådn dnng och jg h d än n pov dnng omm gå å b! V må få ä någonng pov. Ungdom må få ä om g jäv då d gö någonng b! Gö du någonng b nu å hmn du på n n no nn dnngn och c du nvn någon å hmn du på fö dn. D v väom! Snd - D ä d v på TT jobb fö! A v upp fö än d fnn å myc pov om händ, å d n m v g ännu f pov hndng. Däfö vu v nvju md fåg om dgn gd nyh! Vn ä dn gd nyh? Bbo - Aå, jg o dn bä nyhn ä d omm u n dnng om h TT, om b nc pov och pov på v. D ä n häg dé! Tx: Snd Uddén Oon Foo: Ch Hmmn - IBL Bdbyå

6 6 TT Lv d DRÖMPROJEKT! Ponn ä vd om ä bän fö fövg vå hög dömm. Ponn fnn nom ächå nä v yn på vå hjä nn önmå. A om h yc md någo fu u v h på nn ä nvän mm cp - Våg 100%. V uvc och väx o jäv och omm n om v någonn v ä v. - Ä v nöjd md vd v ä, vd v gö och md vm v v vå v? Om v ön m v v, mö v vå ängn vå djup n och vghn modg vög och å dn omvnd vå von om vd v ön p och v v v föfy o. Nu ä d dg bämm o fö d ny. D ä undb d bu. A g fu u, äpp g om d gm och fö g på nugn bä o nngn nä o g v. D ä fn uppv fy om nfnn g nä v ydg v v ä på väg Mo må! D ä myc bfnd och vppnnd änn dn cmh om pd g, nä v d fm på fhn väg. Vägn b vå gn d! M Engöm, nvg ugv TT Sdum och p fö poj: Vd bhöv fö poj vduvc: Väommn Dömvdn fö DRÖMPROJEKT! Bvnng v poj: V fnn m nfomon om poj: Hä n du n fövg dn hög dömm vghn. TT gå fån n och p hndng. V p poj fån A B på odd och np nd gö dmm! D ä myc n g DRÖMPROJEKT. F n pnn och v på fågon fomuä hög. D fnn ngnng om bgän DRÖMPROJEKT. Våg dg u och b n modn männ om gnom v dg jäv, np f föj n dömm. V ov du omm yc, fö ng gö o männo m ffv och måmdvn än om v gö d v ä ämnd fö. Vd u md dg, dn d, nd du bo och vädn, om v fc möjghn gö d v d ön? Om v fc v o jäv pc å om v ä? Nä v fnn ponn - fövg dömmn! F p och åd fnn ä på Syf och måänng md poj: Bgund (hon bom poj, hu d h böjd): Konuppgf: Nyh, u poj: Nmn på poj: Dn n gd nyh:

7 TT 7 Gö vädn nä Nmn på poj V nä Sdum och p fö poj Dcmb 2007 Göbog. Bvnng v poj Gnom c u måndn nähuppdg vå mdmm hopp v unn pd vänghn vu öv h Svg/vädn. Syf och måänng Tj, h n gö dn hä vädn nä! V o mång v h nä mhä. V o på mn n böj md d, md g jäv. Gnom n, fnfu och ovänd nähon n du ä gång nähdjo om fopn g om vänghn vu och m h nd. Hu d h böjd V och ncd öv n ff på Väduumué Göbog och om fm v på n ä v bd n bä väd. Vd bhöv fö poj vduvc? Mång f mdmm, md uppmämh, häfg nähhppnng och mgn md png. V fnn m nfomon om poj? Ä du fcboomdm - gå n på V nä. Du n ocå mj fö b mdm. Konuppgf U-Cn Mobg och Lou Bgmn, Lou Bgmn och U-Cn Mobg dv poj V nä. Nyh, u poj Jun månd uppdg: Bjud någon om h dbb v ågonjunun på n vg uppv und ommn. Du väj f fömåg mn någ xmp n v: En u d ommnd, n on n pcnc d gön md ff och god fo. Dn n gd nyh! V h n 1000 mdmm öv h Svg! Tx: U-Cn Mobg Som d v fö! Tdg V nä -uppdg - H du någon du änn n ädgåd md fuäd? Sä u n og äppn unfö hu md n pp om d å V å god! på. Du om n h gång fu och v n ä n å md oo ppuppgångn! - G bo pågod n pon om du h vå fö; n gnd gnn, n u og n n jävuppgn bn. - Sn omm vån och mång b (ny) föäd. Rng och mun upp någon om du o änn g nm och övgvn. - Lägg n fn chodpn på n og bod. Avöj n d ä du om g dn dä, v hmg! - Böm någon du n änn på n. Kn någon md n coo fy, nygg byxo vc ö. Vd om h! - Nu ä d u och gn. Ebjud någon om u bhöv d å gå und d ppy. /V nä Nmn på poj Bojänn fäbod Sdum och p Böjd fö 20 å dn n. Bvnng v poj En g fäbod md g och fjäo. Fäbodn gg Rngjö Hängnd. Syf och måänng A v dgn d och nfond männo på vg uuv. Hu d h böjd Jg ä född och uppvuxn F unfö Sochom mn o odv dömd jg om n fc om b bondmo och fäbodn. Mn mn mmm yc jg u b ä ä och å fc d b. Fö 25å dn jd jg mg och äffd n ny mn och v bo o å un hn ommug Hängnd. Mn jg v möädd och däfö ffd mn mn mg n gng om äp. D dd å månngom f g och jg äd mg båd mjö och gö o. Nä jg fyd 50 å fc jg mn fö o. En g fjäo om jg äng och döm om å mång å. Idg h jg vå fjäo, 23 g och ng. Jg h g mj och gådbu. Sommugn h uvc n n by md gm mmhu. To 15 ycn. Tmmn md mn mn dv jg fäbodn på mm ä om mn gjod fö f hund å dn. Tun u bö fäbodn vj å, på djun och öp o. D omm ocå fö uppv yndn, v och nju v dn vc nun. Ibnd nn d och få då v md v gn bjönogn. Sdn ov d ön gmm häb. Bd gö mn n äjö md vn och v fn ndbon. Och å ä d ud föå. Vd bhöv fö poj vduvc? Jg fund nu på u h om ä och bygg ö mj å jg n gö f o o. V fnn m nfomon om poj? Konuppgf Ev Bnå Nyh, u poj Infö dn hä ommn h mn mn Gön bygg n oo vd gndn. Dä hnd mn jäv n o och b n mjöu. Som f.d. odmänn fövån jg öv äghn bnd männon hä. Dn pong n gd nyh! D om g mg m d n dgn ä mn 85-åg mmm omm unn gå gn f d hon m och bu åbn. D få b mn n gd nyh! Tx: Ev Bnå DRÖM- SKOLAN Känn du pännnd nyännd oo Svg vädn om ä pd boom vå vng m v vd n o nnbä? Soo dä bn få p om d ä och b mmn md ponn fö väbfnnnd? H du gn n ng on dg och hu du u vj ufom dn? Tp gän o och v n hö v o fö doumnäfm poj om v pn! E-po Con och Jnn: com och hom.com. /Jnn Ev

8 Ä du do poj? V du bygg på dn unp? Ubdnngn fö dg om pojd h du på Väommn!

9 TT 9 Nä fnn få bämm Vd äg om n pyjm fö möädd, n pnn om väm dn hnd vfö n n vämn om o bo mö umpo om omm f? J, d fnn mång önng på vå vdgg pobm, 1500 bn vd upp n n önng på må o pobm. f om du fåg bnn på Snbxmän Göbog. D ä ång och högju nn på Väduumu dä 1500 v ådn ju ov å v upp n m mnd vncd uppfnnng. Infö män h Foo: Ann Sgvdon gnnön gnugg hå och å fc fnn ännu m pum fom m äpp h f. -V v å vn bämm jäv å och v ång d vgn n, d ä h fn v p d h omm på, äg Cn Sävun om b fö fönngn Fmdfön Vä Gönd om nodn män. Fmdfön ä n d fönng om b fö n m fögm o dä bnn få ugå m fån n gn nn. D fnn o oncp npd fö d o ådn och oon väj jäv vn, v v d v mdv. Föuom Snbxmän om bnn få böj md dn föon, nodn xmp Fö-Rg fån åu dä bnn få dv gn fög Hnd on fån åu ju dä vn än båd på och mndföng. -Gnom undö och uvc n gn fögmh å h bnn n n movon ä g och dn ypn v vmh fnn n on dg, äg Cn. Någ om vgn h fm n fögmh ä Ln...d ä h fn v p d h omm på... Hu, Snn Hnnngon, K Poc Fogn och Ec Sndqv. D h uppfunn någo om n om n döm fö mång, n vämn om o vän. Ing f mfägd äd å. -I vämnn fnn n m om om d n fnn n öd ump om omm f, då nn och umpn fö u gnom ö hä, bä K nu. D ä h n om dn hä fn mnn v, fö fom d n v åg vä bnd fnn v nd fn. -J, om mn ä än å n mn v yn på mu p fon, å då ängd v n d ocå, äg K och öppn ucn mnn. Tx: Ann Häggbom Ln Hu, Snn Hnnngon, K Poc Fogn (n på bd Ec Sndqv) å 5 Kyhdn o Hgfo Bä om uppfnnng: D ä mång om b d nä xmp n öd ump omm md dn v vä vämnn. V h gjo n mn om o bo d fäg om n v md. Inn vämnn fnn n m om umpn och då nn och umpn fö u gnom d hä ö. Fö undä och gö d og h v ävn bygg n n fon och n do. Vd ä dn hög döm? Någonng md hä. Vd gö dg gd? Hä och d! Td Rxmo 2A och Ng Ahn 3A Djugådon Bä om uppfnnng: V yc d v jobbg nä d d på yggn och mn n nådd d, å då gjod v dn hä uppfnnngn om h Rygg. Nä du yc på n npp hopp hndn u u bun och dä du v. D v og jobb md dn, mn ug mm f fngn på åådn. Vd ä hög döm? V h ngn döm gngn, mn d vo og om Rygg und omm ny. Vd gö gd? V b gd nä v få om v v. Adn Foén 0C Uggumon P Bä om dn uppfnnng: Jg yc jg hd fö få uo md och då än jg d vo b om jg und gö mn gn. Mnn fun å du opp n gf hög upp och n omm d u fädg uo. Vd ä dn hög döm? D ä mnn fung. Vd gö dg gd? Övnng! Sbn Kon och Hnn Lndgn 4 B Sogbogon, Kd (n på bd Dnn Con) Bä om uppfnnng: Mmm och ppp yc bnd d ä jobbg g m nä d ä d, å däfö uppfnn v n mmn. Du npp n d du v h på ngnbod, ägg ngdn och vp å ä d på o mnu. Vd ä hög döm? Amnd: Jg v g cfé b oc. Vd gö gd? En: Jg b gd v hund! Bä om uppfnnng: v h gjo n pnn om b vm nä du nvänd dn fom mn of få fng nä mn v. Sn å n mn ug upp uddudd oc. Vd ä dn hög döm? Sbn: Jg v b dgn! Vd gö dg gd? V b gd nä v få någo v ön o! Amnd Rundöm 2A och En Rn 3A, Djugådon, Göbog

10 10 TT Fövg bn dömm! Nmn på poj Sfn MnSoDg Sdum och p fö poj Sfn gd mj Kn gg Sochom mn d vå ju bn och ungdom om få n So Dg omm fån h Svg. Bvnng v poj Sfn MnSoDg hjäp vå ju bn fövg n öndömm. Vj å ng hund So Dg. Duom ng guppvnmng åom on- och cubö, juhucfé och ungdomäg å öv un bn p å få väbhövg vbo n juhuv. Sfn mb md mg Unvjuhu juhudgn ång. Sfn måänng ä fövg å mång vå ju bn öndömm om möjg. Hu d h böjd Sfn MnSoDg gundd på nv v C Rov om häm npon fån dn fn fn Ac-n-c, n nnd vmh md mång å fnh. I ugu 2000 fövgd dn fö dömmn. Und fn oåg vmh h öv 800 bn få n döm uppfyd och mång un h få d guppvnmng. Ab på voonä b. Idg fnn 140 voonä pdd öv nd om md o hjä g v n d och unp. Sfn bydd ä Pnn Mdn. Togn E önd få mm n vm poo. nd och mång bn- och ungdomn. D ä ponn på juhun om dnf v bn om få n döm uppfyd. Syf och måänng md poj A dömm, ön, än fmå, d må bnn b v. MnSoDg n ä jä vg! D. Bo Lndqu, docn pd. I Svg fnn vj ögonbc c 2000 vå ju bn om ång d v på juhu. Bn by g om fonngn fmg, om png och ny bhndngmod. Ho dm nn ng hu d u v mjö n o, få äff Mu Pgg pnd n dg md n do. Sfn uppgf ä ju ådn dömm gå uppfy. Bnn bhöv någo undb än på nä bhndngn ä vå och mbdö ä Kj Bgqv, Tobb Bom, Nnn Gönv, John En Non och Mn Tm. Vd bhöv fö poj vduvc? Känndomn om MnSo- Dg bhöv pd. MnSoDg ä n f md 90-ono och ä bond v gnö bdg fö n vmh. V fnn m nfomon om poj? Lä gän m på A dömm, ön, än fmå, d må bnn b v Konuppgf Sfn MnSoDg, Rddgn 7A, 6, Sochom. Tfn Sfn 11 å f c n döm uppfyd då hn und n h dg f c föj pmän v STCC-oun på Mnop p. Hä mmn md föngn Mc Ohon. Nyh, u poj Sfn MnSoDg h ju n mb md Mc Ohon Spo och STCC. I mj fc 11-åg Sfn uppv cng på nä hå. Und n h dg fc hn föj pmän v STCCoun på Mnop p. Hn fc n pcvnng v bn, VIP-unch, vå c m vunngv å md b md föngn Mc Ohon. Vd mg STCC-c und dnn äong omm vå ju bn få v md. Dn n gd nyh! Jg ä m v! uopd n vå cncju poj f h få pnd n h dg på dpfög. Tx: Vv Nodöm Foo: MnSoDg Någ bn So Dg: Ponu fc äff ACDC Smon fc äff NHL-jäno Lnu fc å Tnff och fång f Sof fc äff M Pbnd En fc å Dnynd Kj fc n ymn Jp fc p png md J-O Wdn Mo fc gå på nn md Nnn Gönw L bjöd n fmj Rhodo Snd fc pubc n dmng Lä bnn bä på:

11 TT 11 Md ä nd Nmn på poj C/O Bg Sdum och p fö poj Poj d und n jodnun Bvnng v poj C/O Bg uvc n äd md vppn u och ä nd. Syf och måänng V v fööj o gnom b md någo om ä gnun og och om å o v nävnd föäd 3 må bn. R? - Tvm. Vä föö? - Abou! Hu d h böjd: Pög händ d E ovän onom o. V vd ä pun fö äfou v fö ä gö vgh v vå uddnc. D.v.. d dömm om d änn fu gnomföb på vän, mn h vghfämmnd mogonn f. V bö upp och og md fmjn på n un jodn md måänngn uppv å myc om möjg och omm hm md n ffädé. Ef mång ång duon, myc V vd ä pun fö äfou v... och gå å hd v fom n dé. V bämd o fö gö n äd md ä nd. D nnbä pggn h n ho, ändmå och v fmgn på håb ä. Kn n dn m ffämäg dé om v äc, mn dfnv dn og. Fö g vj pgg n jä å nvov v pon fån o d v vädn uvcngn v uon yc. V böjd f ndd dn på n och fo f vå hmom. I vå fö GSDL (Gob S DLux) oon å v 11 pon fån 5 onnn nvovd. Rg häg om hjäp p C/O Bg. Vd bhöv fö poj vduvc? Hå jobb, b PR och n o poon u. V u ävn Fmjn Bg und n jodnun dä poj d, hä på n öd ö Kung Tong. vj nvov Tmbuu om dgn. Ä d någon om n b honom ng o på ? V fnn m nfomon om poj? Konuppgf com, Nyh, u poj I jun n vå Suh oon md å pgg och n månd n omm vå nd GSDL oon. Dn n gd nyh! Vå mnbn, Ebb, äd g cy gå. Båd föädn v dä och jubd o d v n vdg und nom bd. D ä yc! Tx: And Bg Foo: C/O Bg 20 månd väduné Nmn på poj Wn Wn Wod Tou 09/10 cng gob wn wn n 610 dy Sdum och p fö poj Dum: 1 mj dcmb P: Vädn. Bvnng v poj Jg pcd n vä, gv bo jg ägd och ä nu på n 20 månd väduné. Mn umnng: gö å o nd jg n på 610 dg ndvdu och gob. Syf och måänng Syf ä m och opp mmn om v fö n bä väd. I u v 2010 fnn fn Gob Wn Wn Foundon om opp mmn ognon, d, ng, dé och p. Tmmn h gnomfö o föändngpoj om ngg och bö mjon männo vädd. Smb md md om pd n än v hopp och gädj B you nd chng h wod! gnom god xmp, v np ännu f nv pov föändng. Hu d h böjd Ugångpunn ä Gndh c B h chng you wh o n h wod, mmn md vjn opp mmn fn männo och möjgh gob. Nä jg äffd h oog pon fån h vädn på n dubdnng Sn Dgo, änd jg d v dg. Nä jg om hm og jg g! Vd bhöv fö poj vduvc? Spono och dööppn. V fnn m nfomon om poj? Konuppgf Mn Bd , Nyh, u poj Fn Nhn om dv Opnd Engnd h pc pon poj md n, om gö d möjg v Aun 23 pmb 21 dcmb. Poj h ävn n mb md oog Sudo To, fö gmnm p gob uvcngpoj md md gnomgf. Häg fmg! Dn n gd nyh! Sponn fdbc fån Dn Aun: You y mng hng hppn nd ffcng pop ound h wod ju by bng you. Mn gd nyh ä v nom möjgh v h p n föändng, h n gnom v dm v ä fu u. E om Ln äg: B you nd chng h wod! Tx: Mn Bd Foo: WodTou.com

12 Ä cn f å ä männn f! QRS j nd c oppn ä ngym, om mmn md 50 bjon nd c bd dn mäng ognmn ö mdcn uppäc ä ogv unpn om hu mn md onnfvn fån y pund mgnfä n påv d ngym, h un bvnng! E ho mo pndun, - mn fmfö n oog möjgh fö männo hå g f! Nu n dn ny gnonn QRS ym. Å mnu på QRS mn mov mm pomnd fö cn ngfööjnng. I fmdn omm v p ngo vå omgvnng dä v n nn upp och fy på ng md dnn fn n. V du v md dn dg? Rng ä m på Vn fn vnmngomm! Evnmngommn 2009 b dn ö h Göbog. Konubud ä nom md AC/DC, U2 och Mdonn på Uv, BAO, BB Kng, Dp Pup, Edvn Tädgådfönngn och föå uccéfvn Wy Ou W Soogn. Ä du u f uppv på dn gön mn ommnd UEFA U21-EM på Gm Uv, VM-v Svg-M på Uv och Goh Cup. Nju du m v vå fån o moo h v Mon Jm och Sup Co & Fy på Uv. Und x dg ugu bjud Göbog uu uppäc någo ny och fo ubud v uu. Inp v odommn och bo på gobog.com

13 TT 13 Lv v vnd Fåg på n 1. Vd ä dn n gd nyh? 2. Vd ä d DRÖM- PROJEKT? Syonn Ing, Gd och Kn 1. A d ä on och v ä u och gå. 2. A h n ug vd hv! Fboud Go Nmn på poj Lv v vnd! Sdum och p fö poj Sdn ång d b h jg hf n döm om p Må-b -cn mn bu Gm Sn Sochom. Nu böj dn dömmn b vgh! Bvnng v poj Fö 15 å dn öppnd jg mn bu: Chn S Bod & Song (på Soyobnn 11 Gm Sn). H h jg dä å pn, hmndnng, vc x och Äng, Äng, Äng. Jg h dgn mn gn äng: Chn-äng, om äj fömån fö bhövnd bn. H h :- ono d u b.. Ad Lndgn Bnjuhu. A mn äng h o budp och jg v md d hjäp pd god n. Jg v ocå mn bu v n o, dä mn n omm n och änn hmon och ugn och v. Dnn von h nu uö md n önn om mn und unn få d v yg Må-b - v, om o yp v mg, om-p, Au- Som, nbhndng m.m. Jg n opp och jä hö hop och v bhöv hnd om o jäv, n ocå få ndg vägdnng, fom mn ocå n bä d ho n vcoch. Syf och måänng A jg unn d md mg v mn fnh, få fo uppäc v fn möjgh v h nom o, ä o v, v hu v gö fö må bä. A få nd må b, pd b budp och god n mn bu! Hu d h böjd Jg n dömm ä fö fövg. Mn döm om hu mn bu Gm Sn fung - om ndnnghå böj nu fom! Vd bhöv fö poj vduvc? Jg ö mdb fom v o pu, åom mö, hudvådpu och födghå. Fo om ä bjäd v d md g v unp och vgädj. V fnn m nfomon om poj? Du h nfomon på mn hmd; Konuppgf Chn Schon, Chn S Bod & Song, Soyobnn 11, Sochom. T: Nyh, u poj Kopp och jä, nd och ud hö hop. A v v vä bä (och yng!) u, må bä och v bä v!...dömm ä fö fövg. Nu h jg böj b md fög om ombn d! Och dä jg ocå n - v ä vg fö mg - d md mg bhövnd bn, fom fög h poj: Nouh h chdn, dä mn d u mp vänd bn Af! Fög fön d om ngå mn döm om hu mn MÅ BRA! V du h m nfomon, on mg! Dn pong n gd nyh! A få g - och d md mg - d ä d om ä vg v! Och gädj nd! V jg hopp jg omm gö nä jg nu mdv vå TV-, om omm änd hö: Py d So och n ny humo Väommn å, om up g på vuhu. Och jg gö vuhu-chfn!!!!! D hopp jg ä n gd nyh mn pub! Tx: Chn Schon Foo: Ch Hmmn - IBL Bdbyå 1. A d u md g! 2. A v om vng, männo v nä, n å mång om n och dc p. Tom Kon 1. Qvdng og Mjäby Supn! 2. Röj upp ädgådn å dn b undhåf, m bgom än ädgådom. Md Eon 1. Fänngmén cou gå n Svn couföbund och v få md d doog d! 2. A md gäng ung coujj och un Euop och bö fccoucn London Apn. D om bhöv ä n vuxn, d och png. Ann Non 1. A jg bv mmm fö vco n! 2. Mn mbo v gö of ugn, v änn någound ouppnåg!

14 14 TT Md 28 xpdon bgg! Svg ö uppäcnd, John En Non, bfnn g ju nu på Gönnd fö doumn hu gcän mä bo. D gö hn gnom o Gönnd, 1700 m fån yd nod, md nd do och -g. Dgn nnn John En Non å väg Gönnd gv hn DRÖM- PROJEKT TT. Nmn på poj Cong Gnnd 2009 Sdum och p fö poj Gönnd Vd bhöv fö poj vduvc? Jg h bhöv p n mdb fö m poj dä jg n fm, foogf och ncn dg und h n. V fnn m nfomon om poj? Svnumm og John En Non vd md n vän och cyd fån Sochom Sh på 52 dg. Sdn d h hn bg d ju hög bgn på ju onnn, bo bnd nnb på Ppu Ny Gun, fug gummbå fån Svg Moco, pdd j Af och myc m. Smmng h hn gnomfö 28 o xpdon, 100 änd. Hn ä ocå ävnyfoogf md o mjönggmng och h ppo om mföändngn på An fö Vnpn väd och Rppo, m gjo f fm å Non Gogphc. Bvnng v poj Gönnd få nu jävy fån Dnm och mbnd md d o jg Gönnd md do och fån yd nod. C 1700 om....bo bnd nnb på Ppu Ny Gun... Syf och måänng Syf ä doumn gcän om mä bo på Gönnd. Hu d h böjd Jg h v nd v gcä och männn påvn på nun dn mn fö An xpdon Dä d ävn b md mn foobo Svn Summ. Konuppgf John En Non Nyh, u poj Jg h få n ny m om jg doumn gcän md. Dn pong n gd nyh! Jg fc S: Emdjn gå och å Gönnd mogon! Tx: TT och John En Non Foo: Svnumm.

15 TT 15 Snygg äp! Nmn på poj Cb - Snygg äp! Sdum och p fö poj Idén om und n hö/vn Poj d offc 2008 Göbog. Bvnng v poj Cb ä fög och näv v ngnjö och fomgv om ägg och upphnd ndu p. D v äg m om b öv vd poduon v nd podu. Cb uvc ufån d äggnng fm podu om n ppc ndu vngn åommnd pbd. D mdfö du xmpv n öp n ngv gjo v övbv gov n pånbo fån föpcnngm. En un d ä näv n ompn om gö podun b ndu poducb på fbn dä p uppå och n b onhnv fån pm. Syf och måänng md poj A duc vå und mjöbnng gnom fm v podu onumn u fögn pbd och bjud ä onum bo n d v onumonpobm. Expnd och poduc go, dv å nä uundn om möjg. S v äj vå ädnyp Indn dn å v dä ä fö pp öv h vädn, ävn om v n äc upp von ffågn md vnng o änd. Hu d h böjd Poj böjd md E Thonon v fn nnovonävngn Sp och vnn p om å nnovö Ögönd fö n ånvändnngb föpcnng. D v mbnd md hn dgnbyå KAAV AB äd u på Tn män om E äffd d nd gundn, Oc Tnbom och P Dnon. Md hjäp v E dg ä nom ndudgn, Knnh Bngzén, d vån 2008 gång poj Cb och dg fnn c 20 podu fy o m vv fy ycn dn fnn föäjnng v fög hmd. Vd bhöv fö poj vduvc? V h önd obhov om v ö pono nnn hjäp md. V ö ocå f dbuö och åföäj och h n fög om h nn och åommnd p ä n väomn hö v. V fnn m nfomon om poj? Konuppgf E Thonon T: , Dn n gd nyh! En buchuffö v fn nä och öd mg x ång fö jg hd å myc pcnng på mn n. Fo om hjäp nd ä d bä jg v, och d hä f v d un jg n fågd och då väm d ännu m! Tx: E Thonon Foo: cb. Fv nä on Fåg på n 1. Vd ä dn n gd nyh? 2. Vd ä d DRÖM- PROJEKT? Th Bngon 1. A mn yon v fn p på 6-å, v jg v vädg gd få v md på! 2. Mn döm v gö n ång och dy bäv, v jg ju h omm hm fån. Rnd Cn 1. Nä jg öppnd mn uhb! 2. En fpn ung. Spn m md yddo! dg gå n Ing och Mdn Kvnnon bom fvn. Fån vän Lnd Fuch, Mj Non, Soph Non, T Sjöbg, Pn Rom Nmn på poj Onn Mdngh Sun Fv Sdum och p 19 jun 2009 Luå. Bvnng v poj V n v v ycg o n Onn Mdngh Sun Fv ä n nnon fv fö männo om g v ycg. Och om v v ycg mmn. Un oho å D b nn föänng om hnd om d o f vädn ä nn. E pdgmf. En föändng d bä om v dg mn. Vå föä omm v d u mång o ynvn ffävädn, povädn och dn n vädn. S Smdhn, nd ä fån Onn Unvy, om b.. v md SVT, omm v n v föän på fvn. Rgn Lund, Sy So, An Cöm och Andw W ä någ nd om ä md. D b ocå ön mu, vppnd mön, mdon, yog och dn, m.m. Fvn omm nvg md n pcvn joj. Syf och måänng md poj Fvn ä n chn uppv hu ä, ön och undb d omm b v nä d ny g gnom. Fvn ä öppn fö, och h dog- och ohof. D b pc pogmpun fö bn och ungdom. Hu d h böjd Som pnd v n hög m född fvdén n n gupp männo om npp änd vnn. A änd d n hjän d hä u mnf. A d u ju Luå v gv. Lom dpunn u v nä dgn ä om äng, å vd mdomm. En von om om upp nä v fö gångn md fö pn fvn v bdn v nom junföd, n o p fån omo nd Luå, och d ju ö dn jodbundn ngn och ä o männo få m gång dn. Vd bhöv fö poj vduvc? A männo få d på d ä på gång å d om änn d v bd h n. V fnn m nfomon om poj? Fcbooguppn Onn Mdngh Sun Fv Konuppgf Lnd Fuch Pn Rom Nyh, u poj Rgn Lund omm och bnn fö fd, och n vnn om v god 12 å bä om dn ndg mmofo om föjd v d. Hon fnn n n gudnn. Dn pong n gd nyh! Mn do om h povjobb på F Cmp Toov fc ju d på hon h få ommjobb. :-) Tx: Pn Rom Foo: Lnd Fuch F Cmp omåd Kv, Luå, dä fvn omm äg um. 1. Ä hä Svg och p fobo och funn mång djg gu och pg. 2. Komm md på ndgäg hndbo! Lbh Dhbg 1. Jg ä gd öv mn vå må bnbn. 2. M b å, d u v undb! Th Afdon 1. Jg hd mn fon dähmm. 2. A jg b fuomg!

16 16 TT Fnny döm gc uppfy: Jg fc äff Dvd A Dvd Achu ä n om og h USA md om nä hn om vå Amcn Ido, vån TT ungdompo Fnny Söm, 13 å, ä n v d om ä Dvd och hn mu. Hä v hon jäv om nä hnn döm gc uppfy och hon fc äff honom v vnd London. Dn 1: mj 2009 gc mn döm uppfy: Jg fc äff och p md Dvd Achu! D v dn bä vän någonn fö mg! D oog v, dgn nnn hd jg bv nvjud d o hoppngcnum Nodn Göbog. TT v dä och dd u dnng, och d fågd mg dn o fågn Vd ä dn hög döm?. Jg vd A äff Dvd Achu och nä dg jg bdvd honom och p. D hä byd nog dömm n b nn! I f, jg vnd vd 4.20 på mogonn fö omm d fygpn och fö Dvd Achu London, och jg må äg d v vä d! Nä v om fm v jg å hm ö å jg und gän h g mg n fö ov mn ä og v n x vå ho. V chcd n och å dn n g b Fnny f c äff Dvd Achu. fuo vd Oxfod S. L n og v n x och å n n unch vd ho. Ef unchn ov v un 40 mn och däf hö v på gö o do fö onn. V om d un och onn böjd vd V v dg fö v v v god d å v und få n nvju md Dvd Achu. Mn mmm gc vn om og dä och fågd honom om d v möjg få n nvju md Dvd. V og u yn 30 mn och vn d n und h honom. Då D hä byd nog dömm n b nn! bv jg oog d n u händ och d v ju mn nd döm... A få äff honom. Mn jg fo hopp! Och x nä jg än d å åg jg Dvd ppp omm u u n x. Jg mmm d v hn ppp och mmm png öv honom och böjd bä om TT och Hn v å ödmju och og g d md n fn. d u v nä om v und få n nvju md hn on. Hn d u fun om v u omm h f Dvd hd uppäd. Då v jg å gd! Nä v om n å äd v o på n b p, v vänd un mn och n åg v Dvd hoppnd n på cnn böjn v hn å Touch My Hnd. Då böjd jg hopp upp och n och jg jöng å ocå. D v n å coo än få honom v fö n gång u! Jg v å hn hd n gym ö mn nä jg höd honom v å än jg b woow!. Hn jöng ocå Ang v Robb Wm och d v b å b uppädnd! Dn coo n md d uppädnd v und dn ångn å jöng md. Hn jöng ocå nd ogn ång om A oo no ov you, Cuh, Don go, Zo Gvy och Wng fo ydy. Ef hn d v onn och nä hn hd gå v cnn å gc v u gn och äd o dä hn ppp hd g v u vän. Sn å åg v någ nd fn om hd omm fån USA fö honom! Hn v å ödmju och og n d md n fn. Jg u ju gö n nvju md honom n å jg och mmm äd o å dn å d nd fnn und få m d md honom. Ef d å om hn fm o och v bäd fö honom om vån dnng fån Svg md gd nyh. Dvd och hn unémng Ry d u omm b fö d bhövd föbd g, och n nä jg åg d omm fm o gn bv jg å nvö! Mn nä hn böjd p md mg å fövnn d fö hn v n å gd och bväm pon v un. Mn und n å b md honom fö hn v ju n å gd pon! Nä v o n å bv jg nvö jg u gömm bo fågon mn d v n vå fö hn b fo onvonn nd ocå. D nd om v vå v n och än på fågon nä hn Dvd Achu og h USA md om nä hn om vå Amcn Ido, vån 2008 v fmfö mg md o nd! Nä d hd gå 10 mnu änd d b om 5 mnu. Sn ud v fm dn dn v nvjun. Då om hn unémng och fågd om d v äcg Mn und n å b md honom fö hn v ju n å gd pon! md d, v d v å. Sn om hn g M Komp upp och böjd p md o. M Komp h v någ ång md Dvd, om A oo no ov you och Zo Gvy. D v jä nä! Dvd v nä nog v n uogf på ppp och mn on bj och v og n bd mmn. Nä v v på väg n å Dvd hn gd mn o! Då v jg n vd jg u äg, hh. D coo md Dvd v hn ä g jäv och n g jäv om n o jän. D yc jg vädg myc om md honom!

17 TT 17 chu! F om Dvd Achu Nmn: Dvd Jm Achu Född: 28 Dcmb, 1990 Mm, Fod, USA Fmj: Mmm Lup, Ppp Jff, äd y Cud, yng yon Dn, Jzzy, och Amb Bgund: Hondu Wbbd: fn än och få hu myc nd männo ocå yc om d få mg nju v d ännu m! Vd ä d bä md London? Jg h v hä någ dg nu och gå hd jg d v md någ omp om om h... Jg fc ocå Th Bucnghm Pc och Bg Bn och Th London Ey och Th London Tow. O, v du du hå på b ö och ö Svg? Vgn? Vd coo. Jg h någ omp fån Svg... Mn d h p bgund. To du du omm Svg n? Jg hopp d! Jg h f p om jobb md någ vn åv och d ä vädg ngfu Svg... Och jg äffd f mn fvo om ä fån Svg fö någ dg n. Lovy (äg Dvd md n b D). J, d ä å og fö mn nnon o ä d ä å mång o d å d u md p n d om ä n bndnng v o. Som dn nd... Åh! Jg yc om nd ung! Och jg g händ m... Jg h hö d föu... ** J, jg ä händ m! D ä å go! H du pov d hä London? J, d ä vädg go hä md! J, v ä ocå händ m... V ä d vä! Åh, vgn? J, v pov n cochn ung vd vå ho vä. Åh coo! Hu ång ä fygn fån Svg London? Kn n och n hv mm vå mm... D v n å jobbg, v vnd vd fy mo fö hnn md fyg. Hgud! N om dg?! Woow! J, v å mogon gn. Åh... Woow... D ä ju g! J... Jg v du u v md Jg h v vädg uppgn mn jg h v uppgn på b ä! Mn fvomnnn md mn fmj ä nog b n, om b v md dm... Hh, c! vå dnng fö du ä n v d gd jg h! Avg, du ä d å gd, jg h dg dg dn. Åh... Jg g och! D ä mm, nä någon nnn å gö mn d jäv ocå! J, v bu ocå äg d. D ä däfö dn hä dnngn ä å vg... Och däfö ä d å mång om jobb fvg md dn! D ä ju jä b!!! Tx: Fnny Söm Foo: FEA Sm mn Fnny Söm och Dvd Achu Vd ä dn gd nyh ju nu? Mn gd nyh ä jg ä hä Engnd på uné md Mcfy och d h v ååå og och vän how v vädg og! Nu få jg ju gö vd jg ä gö och d ä vädg u. Jg h v vädg uppgn mn jg h v uppgn på b ä! Vd np dg vj dg gö mu? Umm...Vd om np mg? Ä d dn fmj...? J, mn d ä nd ocå. En ä mn bgund och d jg ä mu å myc. Känn jg få nä jg yn på mu och uppäd ä n å Vm ä d? Robyn... Åh wow! Jg ä hnn, jg åg hnn v n gång. Vgn? Vn u du h hf... Hon ä å nä och b. J, f... V ä dn gd mnnn md dn fmj? Mn fvomnnn md mn fmj ä nog b n om b v md dm på n ääff b n fm md mn y md dm på unch yn på mu mmn dm. D ä n g någ pc, du v. Hu ä d nä dn omp omm öv? D bu n gö d å däfö ä d ä å pännnd d und omm öv fån USA nu och hu d ä fö mg. Mn nä jg hd mn gn uné USA å om d ju på mn on Uh. Så... Hu ä d hä London? G du d? J, jg ä dn hä... D fnn å mång o! Dn b ä og! J, d ä og hö dm p, d äg d

18 18 TT Euop bä ung npnö Nmn på poj Våg Våd Vnn Sdum och p fö poj Fbu 2009 Göbog och Sochom. Bvnng v poj En bo om dvf, pov ännd och om vägn få dömpoj uppfy. Gnom hndng, v ännd och ä nänng n mn omm vädg ång. Bon ä nd på g mn ävn v mänh. Duom omm mn, mg och fmgång bv på npnd och humo v. Syf och måänng md poj A md n ää och npnd bo fång f män- no våg g, o på g jäv och gö d d vgn v och bnn fö. Gnom gö d å p mn ocå bä u. Bon ä ågn nd g dä p och v vdgn fö n npnö ä bv....fång f männo våg g, o på g jäv och gö d d vgn v och bnn fö. Hu d h böjd Jg d Bodygud Sähpodu dn om 19-ång och h få o uppmämh gnom d Gnom hndng, v ännd och ä nänng n mn omm vädg ång. och å fc jg b. mo p om Å Kvnn och Euop bä ung npnö. Jg ä hå föänng och np nd och h få mång föfågnng om männo v öp n bo dä jg bv mn, p, dé, n npnö vdg m.m. A doc v bv på ää, npnd och humo ä å d väc n fö å mång om möjg. Ävn fö d v männo om n d ä ä böc. Vd bhöv fö poj vduvc? Nu böj d d hop g ugvnng å jäv ön jg å mång om möjg öp bon, ä dn och yc om dn. Mn fmfö d np änd nmön å d pov hå, gö hndng v d d döm om, o på g jäv och h möjgh dn uon d bfnn g ju nu. V fnn m nfomon om poj? Så n poj ä fädg fnn d ä m om d på Konuppgf hp://hbchon. bogg. Nyh, u poj Ju nu ä d m på p och d ä fom, ouä och yc Jg ä hå föänng och np nd... om ufö poj! Dn n gd nyh! Jg bv udd Å Supnpnö =) Tx: Th Abchon Foo: hbchon. Emgnn f! Foo: Axnd Ac Gmd Nmn på poj L f dg mgn (Emgnn f) Sdum och p fö poj Fbu 2008, Göbog, Svg och på väg Sn Bgo Scnco In. Bvnng v poj Doumnäfm 58 mnu ång. Md mn mmm Bnc 51 å, hnn un Tzn 50 å och d vännn Mg 54 å å jg, Axnd 31 å på n In. V å n by dä vön häng på o n och vnnon b n gn p. Mmm onfon md n bgund. Hnn un Tzn bä på ogn v h föo n on. Vännnn Mg äv f fövg n dömm. Jg föj d vnnon och gnom dm ö jg v på mn gn xn fågo. D ä n om hnd om åvänd n ö, mö föfu, föon och bc... vnno på n omumnd och moon ofögömg. fmå. Jg om bä gå b och bb fågo dn väc - önd om fä mmn n fm om v. V h o mov md n, mn ävn gmnm,

19 TT 19 Svg offc Twgh-j Sphn och Jnnf dv Svg off c Twgh-j. Nmn på poj Twgh Swdn Sdum och p fö poj 22 p 2008, Hmd och Sfå. Bvnng v poj Twgh Swdn ä n j om böcn Sphn My Twgh- och fmngn v dm. Syf och måänng md poj A fung om n möp fö vn Twghfn. Bgund I fbu fö å hd och fö v pd fö Twgh-böcn. Sphn fån Hmd d n bogg yf f vn fn u m på ä. Smdg d Jnnf fån Sfå n bogg om u fou på fö fmn. Jnnf hd Sphn bogg. Hon ämnd n ommn och Sphn v mj b. D v å böjd - gnom mj. Ävn om v bo 150 m fån vnd ycd v d gång någo om u b bydfu fö mång fn, n mn fö o jäv! Twgh Swdn og f m då v v på j f n wbbv. I u v p öppnd dn. V v Svg nd Twgh-j och n gmnp mn fnn uppod d. Und ommn d v n nmnnmng yf få Twgh vn bo. V fc pmnä dum - m 2009! Mn v ämpd vd. D gv vn då fmn om u 21 novmb, vädpmädum! I oob bv v ond v Nod Fm om od fö dbuonn v Twgh. D v mb md o och v bv dn offc wbbdn, v b... nnb vå d od på fmpnchn och v fc äff vnd fö fö gångn! Dn 20 novmb fög v Sochom fö gå på n mygpmä v fmn. Twgh Swdn h dn d uvc jä. V h gå fån h 19 un bö vj dg h c 3500! D ä h undb mn d äv myc ng fö hå wbbdn vnd och up-o-d! Vd bhöv fö poj vduvc? Fö få jn ö u f on och mbn v b. Och om v und d n n n å v und b fö ffv wbbvyg! V fnn m nfomon om poj? Foo: Summ Ennmn B och Edwd Twgh. Konuppgf Au poj I mj vud n pon om gå u på få ådpn Svg. V fc c 5600 gnu! D m n bo om c fmbog Summ Ennmn. V hopp v få äff vå fvoådp! E n gd nyh! A v fc äff och v md på vå Twgh-äff Göbog dn 8 mj! Tx: Sphn och Jnnf Twgh Göbog Dn 8 mj v d mnngn d u ng n Twghäff på Göbog Sdbbo. Då dn nbb bv fubod uöd d md n äff dg på dgn. Ävn dnn bv fubod och u bv vå ycd Twgh-äff md näm 100 fn om äffd och fc umgå md nd om ä Twgh. Ndn någ ö fån äffn. Vfö yc du Twghböcn ä å fn? Pn Angv - Dom ä å fängnd och Edwd ä oog! Hn ä pf! Mn b b v böcn! Axnd Nävmy - Nä mn ä dm å b mn n d v bon, mn dömm g bo. Bon h ; ä, cnc fcon, dm ov. In b n chng. Hnn Tyo - Kän ä pc. Mn vund dm och mn b n d v än nä mn ä bon, d ä vädg pongh! n f - L f dg mgn. Syf och måänng md poj L f dg mgn b n pong och vm fm. En gnng v n åvä n om y, vn mång männo, ov v v d bfnn g, omm unn dnf g md. Hu d h böjd Som nd gnonn nvnd h jg h m v bfunn mg n uuoc. Jg h få md mg mång fn don om jg dg u vj v un mn jg h ocå fövän föå och ccp fö mg obgpg moäg. A fm n v m ä, mn uä öpp unn ä fågo jg und öv dn bndomn. Jg pcd mn m och bgv mg väg md d vnno på n omumnd och moon ofögömg. Vd bhöv fö poj vduvc? Fnnng v fbbnngn och fädgänd v fmn, då ä m dömpoj hmn. V fnn m nfomon om poj? Axnd Ac Gmd, Konuppgf Axnd Ac Gmd, Nyh, u poj Jg h bvj pndum fån Sfn Längmn uufondn. Dn n gd nyh! Jg ä vädg gd öv mn mmm gå md på föj md mg på yogu hö. Nu ä d duom offc å hon n n bc u! Tx & foo: Axnd Ac Gmd No Snn - Dom ä vn på vädg b ä! Nä mn ä dm b mn h nn dm och mn n och v upphnng nä mn ä. Mn v b h m och m! Pu Omdo - Jg ä gn böcn! Fö v jg n ä dom mn jd om dom v å b. Fmn yc jg n ä å b mn böcn h jg bv h f! Foo: Bnc Ac

20 20 TT Schmpnn vän Jn Kvnnn om dd v hjäp chmpnn, och på uppn få o männo föå ndn mn v och dom n ä å o. Jn Good hd n döm, föjd dn och föänd fofnd vädn gnom dömpoj. Jn Good Inu ä gob d nu om np männo gö nd fö vnd v. D p f oym, fämj n håb fööjnng och fämj ny gnon v nggd, v mdbog un om vädn. Som bn v Jn Good föäd Tzn och dömd om å djungn och jobb md vd dju. Dn nd om n d å hnn v hnn mo. Idg ä hon 75 å gmm, n unn dm md v hå, om m än 40 å h ägn n d ud chmpn d nug mjö. Hnn mång uppäc h vouon fonngn å chmpnn nu nän om männ, hon h få n d umä, udd hddoo vd b. Upp Unv och hon h, gnom n nom vj, gjo d mång männo b döm om! Ef nvgnngn v Vnpfvn Göbog, nä SVT och GP TV: mm v, fc v fån TT vå d md Jn, och jg fc äff n v d pon om jg vgn bund. Sophy: Fö v jg b äg c dg. D ä n å mång männo om jg bund dn hä vädn, mn jg ä å cm fö d du h gjo! V v myc om männo hög dömm, Jg v h unpn unn och föå vädn på... å jg und om du nu n g o dn hög döm? Jn: Nä jg v ung å v d få omm u djungn md chmpnn och dn dömmn h jg v! Dn döm jg h nu ä jg få v äng nog fö pd budp om hopp gnom ungdompogmm Roo & Shoo. V fnn nu 110 änd md c Männo bhöv n d hndng om v gö vj dg, vgn gö n nd. v gupp, åd! Och jg ön v b u få n m v ung männo om föå vädn ä m än b png. A v bhöv png fö v mn v n v fö png. Sophy: Vd o du äv fö d händ? Jn: Männo bhöv n d hndng om v gö vj dg, vgn gö n nd. V bhöv pnd n n d md än på nun och d pobm och o d än på onvnn v vå v. Nä d gä vd v bhöv, vd v h på o, vd v ä, hu JGI - B Wu v o fån A B, hu v ng md männo och nd ov. Nä v vä böj än på d v å änd v vå bnd. Fö, bnd myc! Och om f och f männo böj än på d hä ä å u v u md nnvjodbu, och d u xmp n fnn någo m bnv, fö v u n öp äd på d ä. D f männo ä n n mdvn om d hä. D u unn v d, mn d ä b d d n v v d. Sophy: Om du u unn få vd om h vädn, om u unn gö å d hä gc nbb E om jg, vm om h, und g dg någo om u påynd pocn. Vd u d v? Jn: Jg v h unpn unn och föå vädn på, och jg u vj h ä om gö jg n få gjo fy gång å myc vj dg, mo vd jg gö dg. D ä n möjg, mn d ä vd jg v! Sophy: I dn hä dnngn bu v p om männo gd nyh. Så jg und om du und g o dn gd gd? V bhöv png fö v, v n v fö png. Jn: Mn gd gd ä jg und d n ju å ån h om p n ummg odo, n ä väg fö chmpnn. Gomb nonp ä n å o, c 75 vdom, och chmpnn h v o vängd fån n v vädn. D h v fu md odd fä un omng. Mn c v v h hjäp männon om äg mn, föbä d v på mång o ä, hjäp dm äj ff b p m.m. å h d nu u n md vå fo och mmn bäm vj by må ä å dn nd fö mjövåd. Så nu h dnn m å dn och d h gjo n odo dä chmpnn n fy g n och u mn o chmpngupp. Fö vå månd dn åg jg dn hä odon fö fö gångn, äd om v ungfä å hä hög och d v å undb! Sophy: Tc å vädg myc! Sm ä u mn om fåg und jg om d ä o upp mn vå-åg on Amhu på cn, å v n n bd mmn. Sjäv, äg Jn och få gn on md Amhu. Hj! Vd h du? Du ä vädg fn! äg hon md ugn ö och på honom och Amhu b. Mn n ä d d ä d hä om ä Jn Good. Hon om få on md bnn och djun. Pc om hon n md chmpnn å u hon gngn hä, m Nodn, unn vnd väg md Amhu. Mn hon h uppdg. Och d ä d om ä d fn. Hon gö n d hon gö b fö n gn vnnng u. Hon gö d om äv v hnn JGI - Mch Nugbu fö få n g föändng, fö fmd gnon och djun u. Tx: Sophy Ev

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Lmegdn Nod Lgh Luxo INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Lmegdn Nod Lgh Luxo Inon - Mnövng - Rengöng Se megdnen äe e äg ä undg Ev moo oh uunng n v behög ee 1 Monng Luxo mon med de upphängnngbeg om nn

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering Hö 2015-06-24 Abp Hö h F-6 m h 7-9 Läå 2015-2016 Ihå: 1. O 2. I, upp ch uppf 3. Sm ch vmhp 4. Uv ch f 5. Evvå 6. Hm, ch vmv 7. Ubäh 8. Expjä 9. Sym vb 10. D 11. Suvc 12. Su- ch y Hö 2015-06-24 B bp uö

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11 ygghbod fom y g fö udhå go byg i BOENDE-ENKÄTEN BO2 fö fy i på oö AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2011 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avig ugiv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv Sång 1, När g går och äner på m v Kr-Gunnr Svensson G =132 Fö Soo Cm Kör Kör Synh Synhs E-grr mf s s s s s s s s mf Es Srår mf Ceo Trummor Seedrums Ooe Copyrgh 1992 y Kr-Gunnr Svensson A Rghs Reserved

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer