EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:"

Transkript

1 n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få ö nngbn änfåg ä f - y p på ugn mnd onug v pov nnd på f fö fåg fc mä c fuäd mgn bnböj h fö b bä opp u mu mnd mn bbd bö mn d hn ägn g po pum vn uod våg gång hän yn y ngn nbb of hä bygg gång vd dg md pågnd gpp fyd Vädn ö dnng md gd nyh! x NR TIDNINGEN MED GLADA NYHETER EXTRA L-Bb - E nd ä d ön om f nn Sd. 5 C Mmbg Rog mmn och bn md gu vä Sd. 29 Svg fohäomn M Lon om TT: DET HÄR Chn Schon V p Må-b-cn Sd. 13 BEHÖVER VÄRLDEN Sd. 2 EXTRA Fnny döm - Jg f c äff Dvd Achu Sd dn ångmm v hän gång på --- vn och äm på hj u änn g v ä nvbo m på gc på ng muggdj pö pc föd n n öäpp gnom vå nd m fnn b bu bog j ç n bädd hå y c bo md vndn b n g bu mång Ç d om m fo n gmn- gäbvuxn häppöp- fö nd- gg odn byd ç f vädun opp om n å på b fån zbug d og hvn n ç m v må ådo yvg h ä dd o vd god n v bom vädbv Jn Good - A vå hndng gö n nd Sd. 20 John En Non Ko ju nu Gönnd på do Sd. 15 Mn So Dg Fövg vå ju bn dömm Sd. 10 Th Abchon - Jg ä np nd Sd. 18 fö pmp- f md o ä ä föom- dunfåg Sommpy Kood och udou h hängmn Sd få nd fc ön p u md nfåg fuäff! md b- DRÖMPROJEKTSPECIAL

2 2 TT Innhå Ld TT - Dömvdn fö DRÖMPROJEKT L-Bb E nd ä d ön om f nn! Sd. 5 På omg M Lon, Svg fohäomn EXTRA Lv d DRÖMPROJEKT! Nä fnn få bämm Chn Schon Cb Snygg äp! Sd. 6 Sd. 9 Sd.. 13 Sd. 15 Rdonn Twgh Svg off c Twgh-j Ongungn hjänn Fond TT Undhånng Sommpy TT Hnboggn Sochom E-m: T: Anvg ugv: M Engöm Chfdö: Sophy Ev AD: Fd Ovdo Wbbm: Mgnu Ånd Sd. 19 Sd. 21 Sd. 22 C Mmbg Rog mmn Wbbdö: Jc Johnon Sd. 29 Sd Joun & bn: Ann Häggbom, Fnny Söm, Snd Uddén Oon, Sophy Ev Annonvdnngn: Tyc: Pgnn AB Uppg: Väomn d 10: num v vädn ö dnng md gd nyh! Dnn dnng ä n DRÖMPROJEKT-pc och nnound mo vå dg numm. Nä v pnd TT n10 åg jg fmfö mg n bfömdngog, n og md jobb om v vgn VILL h. En og md männo hög dömm! Poj om ännu b ä på dömu om hå på fövg ju nu. Poj om n obfu vnd och h dn nnd änn md hjäp v o om ä dnngn. En nponog om g o dé, movon och pu gö d v ä hä fö gö! En föbd fö ä TT ungdompo, Fnny Söm 13 å, om og gn händ och å Engnd fö nvju n ö do. Lä hnn bä på d Du n ocå ä om Chn Schon om v p Må-b-cn n bu, Mn Bd om gö n 20 månd väduné, Jn Good om v vädn på, Axnd Ac Gmd om gö n doumnäfm om vnno, Th Abchon om n omm u md n bo, Mg Bg om ng u fö ug, fn MnSoDg om fövg vå ju bn dömm. E vd äg om Svg ö uppäcnd, John En Non, om ju nu hå på och o Gönnd på do! Jg ä övygd om d ä möjg md n väd dä v fövg vå dömm. En väd dä ncn och cfébäd by p, fö d ju nu v någon nnn döm. V h omm on md mång männo om v fövg n hög dömm och bä om dm TT. A DRÖMPROJEKT fc n p dnngn mn på fnn n uppjö v pännnd poj! H DU DRÖMPROJEKT om du v fövg? M d o! TT gö b äväd joun v dn dömm. A bä om n hög döm np nd n u våg dömm! Vd ä m DRÖMPROJEKT? Jg v v bo g fö (ä på dn 22), fö pnn u! Väng hänng, Sophy Ev - Chfdö EXTRA Svn gngn fohäomn M Lon och TT nvg ugv M Engöm ä dnngn TT mmn. Tän få äff n dnngdon om b v pov nyh! D hä bhöv n b Göbog, d hä bhöv Svg, d hä bhöv vädn! Pov f föö å myc nnn pov f. - M Lon, fohäomn M Lon foä: - Jg o d h n nom o byd om du h pov ännd md dg vdgn och du h gädj md dg vd du gö. D ä vgn fohäobng md pov ännd och få hjäp fom n pov vo. Ef mn h på nyhng om b päg d ngv, änn d bnd om mn må uppbod å myc f fö gå vd. Ibnd ä jg ädd fö vd dn hä nyhvädngn gö fö vå fömåg mp. Ang vv å fo föb å ngnng hnn g fom. D b b mo md ngvm pd på vnd, v jg o påv vå fömåg mp, mdmängh och mdännnd. Hu myc v bbhå v d gnun mdmäng onn d nbb ngv nyhföd om död å myc v vå nvf, nggmng och göd? V ä d g DRÖMPROJEKT? - E og ådnd! Jg o d hnd myc om fövg dömm ocå nä mn ä gmm. D fnn å mång om n h hunn gö d d v v. TT bjöd n Svg fohäomn b n v d änd nn H of Hppy Nw. - Vn ä, jg v j omdb. D hä jg vgn md mg, och v mbdö fö dn hä dnngn, I Pom! Sm mn TIT och fohäomnn ä np på TT TV och fnn d v på H of Hppy Nw på Hä n du ocå ä m om hnn DRÖMPROJEKT. Dn 20 jnu, på M Lon föddg pubc fohäomnn n gd nyh.

3 Nun gn ung Homn åvo omm fån ogn, dn odvn vghmnn om n poduc v och ng fmd. Täd nd n odoxd och g dn om o. På å ä bd d mn mängdn odoxd mofän. A od og och v podu och ng v dn bom växhuffn. Md hänng fån o på Homn, om äg myc og och v nug podu* fö håb mhä. * Ppp, ong, ävo, vnf- och bong. NORDSTAN Shoppng Foo: Co Budon Svg dnd ffäcnum Göbog Cy 200 bu, vuhu, ung och fé P-hu Nodn 2700 p, öpp dygn un Öpp mån f 10 19, ö 10 18, ön Lv mån-f 08 21, ö 10 20, ön F png ön (jn nov) Avv n föomm

4

5 TT 5 E nd byd å myc! TT Snd Uddén Oon fc än nvju L-Bb - n v Svg m fmgång vnno nom howbun. En vnn om ä fu fäd md fövg n dömm och om yc n nd ä d ön om fnn! Snd: - Vd änn du h v ndnngn d gå å b fö dg, änd n 50-, och du fofnd ä å popuä? Bbo - Jg o d n h v jg h hf un få å ohö b x gnom ån. D h gjo fo gd och få fo än och jg h ä få bä dm! Snd - Och du ä dg jäv n ju ocå h p n? Bbo - J, jg ä mg jäv, bou. Mn jg våg m nä jg ä på cnn än nä jg ä pv. Snd - Så d fnn n nd mn L-bb och Bbo? Bbo - J, jg bu äg d L-bb våg gå och ä g nä på fämmnd. D gö n Bbo, n jg ov dg! Snd - D fnn mång v och vädg bgåvd männo om n våg g fövg n dömm. H du någ p dm, hu d u unn gå väg? Bbo - Våg! Våg v nyfn och våg fåg. Ov vd vm d gä! Fö nd få du j, å få du nj och å gå du vd. Då bhöv du f n v ov om vd om und h hän om du hd fåg. Du hd n få j. Tän pov! Tän mn pov å få mn u pov v v. Snd - Ä d å du jäv h gjo? Bbo Nä mn h hjäp n nnn männ å få mn nd och d ä d ön om fnn! - Jg h c nj vädg o gj mn d h n v g v b fö d h dy upp nn. Jg v n vd d ä mn d ä någo om änn yggdn. Då jg fc föfågn om gö Ann Ann g you gun, å gc jg n på dmon på ho jg bodd och dä od d n vnn. Jg bäd jg bv bjudn on om Ann och fågd hnn om jg u dn. Abou, hon. Abou! Och å gjod jg d. Sn v å äffd jg hnn gn och hon om b mn n m än 15 å. Och dnn vnnn v Vc om dg äg Ocn. Snd - D å fn! Tän du hd ämn öv föond n nnn männ och n v o väg gn! Nu und jg, vd ä dn vg ädomn fån d v om du h fö vd dn bn? Bbo - A ämm bo och än på nd. Nä mn h hjäp n nnn männ å få mn nd och d ä d ön om fnn! Mn bhöv n få png och n bommo ån. Un mn n få nd och d byd å ohö myc. T u nä mn böj än å hä å b d hä md hjäp nd v. Du n n v un d, fö d ä å ön och då b d nug. D b n mn gö d fö n gn vnnng u un d b föb u ä upp fö nd! Snd - Du h å vädg o yn på v. D ä h undb! Fnn d någ dömm du fövg ju nu? Bbo - D n jg ov dg! Jg h ju öp cfé upp på n bondgåd Jävö. På övvånngn h v hå på vnbon h ogn fö dä jg nu gö mn o döm och d ä n uänng om m v. Dä omm d fnn mnnn fån nd, ådp, männo jg äff, äd, foogf och v hopp unn h nvgnng på mdommdgn! Snd - Vd og! Ä d dn hög döm? Bbo - Nj, mn bou hög döm ä mn bn, bnbn och bnbnbn få b v, v f och foä v omänmm om d ä och v god männo. Snd - Du ä å äfu. Bbo - J, mn d ä vädg vg fö mg v d. H ju få på hudn mång gång fö fo äg jg ä å nä jäm. D ä nän å mn n vo ngn nog fö mn ä nä. Mn å höd jg vd Mod T nä hon fc fågn om vd hnn hög önn v och hon vd v n god männ. Så num äg jg jg v v n god männ fö d p å myc, myc m än v nä. Snd - Vd yc du om n dnng md b gd nyh? dn bä nyhn ä d omm u n dnng om h TT Bbo - Jg h fö n ådn dnng och jg h d än n pov dnng omm gå å b! V må få ä någonng pov. Ungdom må få ä om g jäv då d gö någonng b! Gö du någonng b nu å hmn du på n n no nn dnngn och c du nvn någon å hmn du på fö dn. D v väom! Snd - D ä d v på TT jobb fö! A v upp fö än d fnn å myc pov om händ, å d n m v g ännu f pov hndng. Däfö vu v nvju md fåg om dgn gd nyh! Vn ä dn gd nyh? Bbo - Aå, jg o dn bä nyhn ä d omm u n dnng om h TT, om b nc pov och pov på v. D ä n häg dé! Tx: Snd Uddén Oon Foo: Ch Hmmn - IBL Bdbyå

6 6 TT Lv d DRÖMPROJEKT! Ponn ä vd om ä bän fö fövg vå hög dömm. Ponn fnn nom ächå nä v yn på vå hjä nn önmå. A om h yc md någo fu u v h på nn ä nvän mm cp - Våg 100%. V uvc och väx o jäv och omm n om v någonn v ä v. - Ä v nöjd md vd v ä, vd v gö och md vm v v vå v? Om v ön m v v, mö v vå ängn vå djup n och vghn modg vög och å dn omvnd vå von om vd v ön p och v v v föfy o. Nu ä d dg bämm o fö d ny. D ä undb d bu. A g fu u, äpp g om d gm och fö g på nugn bä o nngn nä o g v. D ä fn uppv fy om nfnn g nä v ydg v v ä på väg Mo må! D ä myc bfnd och vppnnd änn dn cmh om pd g, nä v d fm på fhn väg. Vägn b vå gn d! M Engöm, nvg ugv TT Sdum och p fö poj: Vd bhöv fö poj vduvc: Väommn Dömvdn fö DRÖMPROJEKT! Bvnng v poj: V fnn m nfomon om poj: Hä n du n fövg dn hög dömm vghn. TT gå fån n och p hndng. V p poj fån A B på odd och np nd gö dmm! D ä myc n g DRÖMPROJEKT. F n pnn och v på fågon fomuä hög. D fnn ngnng om bgän DRÖMPROJEKT. Våg dg u och b n modn männ om gnom v dg jäv, np f föj n dömm. V ov du omm yc, fö ng gö o männo m ffv och måmdvn än om v gö d v ä ämnd fö. Vd u md dg, dn d, nd du bo och vädn, om v fc möjghn gö d v d ön? Om v fc v o jäv pc å om v ä? Nä v fnn ponn - fövg dömmn! F p och åd fnn ä på Syf och måänng md poj: Bgund (hon bom poj, hu d h böjd): Konuppgf: Nyh, u poj: Nmn på poj: Dn n gd nyh:

7 TT 7 Gö vädn nä Nmn på poj V nä Sdum och p fö poj Dcmb 2007 Göbog. Bvnng v poj Gnom c u måndn nähuppdg vå mdmm hopp v unn pd vänghn vu öv h Svg/vädn. Syf och måänng Tj, h n gö dn hä vädn nä! V o mång v h nä mhä. V o på mn n böj md d, md g jäv. Gnom n, fnfu och ovänd nähon n du ä gång nähdjo om fopn g om vänghn vu och m h nd. Hu d h böjd V och ncd öv n ff på Väduumué Göbog och om fm v på n ä v bd n bä väd. Vd bhöv fö poj vduvc? Mång f mdmm, md uppmämh, häfg nähhppnng och mgn md png. V fnn m nfomon om poj? Ä du fcboomdm - gå n på V nä. Du n ocå mj fö b mdm. Konuppgf U-Cn Mobg och Lou Bgmn, Lou Bgmn och U-Cn Mobg dv poj V nä. Nyh, u poj Jun månd uppdg: Bjud någon om h dbb v ågonjunun på n vg uppv und ommn. Du väj f fömåg mn någ xmp n v: En u d ommnd, n on n pcnc d gön md ff och god fo. Dn n gd nyh! V h n 1000 mdmm öv h Svg! Tx: U-Cn Mobg Som d v fö! Tdg V nä -uppdg - H du någon du änn n ädgåd md fuäd? Sä u n og äppn unfö hu md n pp om d å V å god! på. Du om n h gång fu och v n ä n å md oo ppuppgångn! - G bo pågod n pon om du h vå fö; n gnd gnn, n u og n n jävuppgn bn. - Sn omm vån och mång b (ny) föäd. Rng och mun upp någon om du o änn g nm och övgvn. - Lägg n fn chodpn på n og bod. Avöj n d ä du om g dn dä, v hmg! - Böm någon du n änn på n. Kn någon md n coo fy, nygg byxo vc ö. Vd om h! - Nu ä d u och gn. Ebjud någon om u bhöv d å gå und d ppy. /V nä Nmn på poj Bojänn fäbod Sdum och p Böjd fö 20 å dn n. Bvnng v poj En g fäbod md g och fjäo. Fäbodn gg Rngjö Hängnd. Syf och måänng A v dgn d och nfond männo på vg uuv. Hu d h böjd Jg ä född och uppvuxn F unfö Sochom mn o odv dömd jg om n fc om b bondmo och fäbodn. Mn mn mmm yc jg u b ä ä och å fc d b. Fö 25å dn jd jg mg och äffd n ny mn och v bo o å un hn ommug Hängnd. Mn jg v möädd och däfö ffd mn mn mg n gng om äp. D dd å månngom f g och jg äd mg båd mjö och gö o. Nä jg fyd 50 å fc jg mn fö o. En g fjäo om jg äng och döm om å mång å. Idg h jg vå fjäo, 23 g och ng. Jg h g mj och gådbu. Sommugn h uvc n n by md gm mmhu. To 15 ycn. Tmmn md mn mn dv jg fäbodn på mm ä om mn gjod fö f hund å dn. Tun u bö fäbodn vj å, på djun och öp o. D omm ocå fö uppv yndn, v och nju v dn vc nun. Ibnd nn d och få då v md v gn bjönogn. Sdn ov d ön gmm häb. Bd gö mn n äjö md vn och v fn ndbon. Och å ä d ud föå. Vd bhöv fö poj vduvc? Jg fund nu på u h om ä och bygg ö mj å jg n gö f o o. V fnn m nfomon om poj? Konuppgf Ev Bnå Nyh, u poj Infö dn hä ommn h mn mn Gön bygg n oo vd gndn. Dä hnd mn jäv n o och b n mjöu. Som f.d. odmänn fövån jg öv äghn bnd männon hä. Dn pong n gd nyh! D om g mg m d n dgn ä mn 85-åg mmm omm unn gå gn f d hon m och bu åbn. D få b mn n gd nyh! Tx: Ev Bnå DRÖM- SKOLAN Känn du pännnd nyännd oo Svg vädn om ä pd boom vå vng m v vd n o nnbä? Soo dä bn få p om d ä och b mmn md ponn fö väbfnnnd? H du gn n ng on dg och hu du u vj ufom dn? Tp gän o och v n hö v o fö doumnäfm poj om v pn! E-po Con och Jnn: com och hom.com. /Jnn Ev

8 Ä du do poj? V du bygg på dn unp? Ubdnngn fö dg om pojd h du på Väommn!

9 TT 9 Nä fnn få bämm Vd äg om n pyjm fö möädd, n pnn om väm dn hnd vfö n n vämn om o bo mö umpo om omm f? J, d fnn mång önng på vå vdgg pobm, 1500 bn vd upp n n önng på må o pobm. f om du fåg bnn på Snbxmän Göbog. D ä ång och högju nn på Väduumu dä 1500 v ådn ju ov å v upp n m mnd vncd uppfnnng. Infö män h Foo: Ann Sgvdon gnnön gnugg hå och å fc fnn ännu m pum fom m äpp h f. -V v å vn bämm jäv å och v ång d vgn n, d ä h fn v p d h omm på, äg Cn Sävun om b fö fönngn Fmdfön Vä Gönd om nodn män. Fmdfön ä n d fönng om b fö n m fögm o dä bnn få ugå m fån n gn nn. D fnn o oncp npd fö d o ådn och oon väj jäv vn, v v d v mdv. Föuom Snbxmän om bnn få böj md dn föon, nodn xmp Fö-Rg fån åu dä bnn få dv gn fög Hnd on fån åu ju dä vn än båd på och mndföng. -Gnom undö och uvc n gn fögmh å h bnn n n movon ä g och dn ypn v vmh fnn n on dg, äg Cn. Någ om vgn h fm n fögmh ä Ln...d ä h fn v p d h omm på... Hu, Snn Hnnngon, K Poc Fogn och Ec Sndqv. D h uppfunn någo om n om n döm fö mång, n vämn om o vän. Ing f mfägd äd å. -I vämnn fnn n m om om d n fnn n öd ump om omm f, då nn och umpn fö u gnom ö hä, bä K nu. D ä h n om dn hä fn mnn v, fö fom d n v åg vä bnd fnn v nd fn. -J, om mn ä än å n mn v yn på mu p fon, å då ängd v n d ocå, äg K och öppn ucn mnn. Tx: Ann Häggbom Ln Hu, Snn Hnnngon, K Poc Fogn (n på bd Ec Sndqv) å 5 Kyhdn o Hgfo Bä om uppfnnng: D ä mång om b d nä xmp n öd ump omm md dn v vä vämnn. V h gjo n mn om o bo d fäg om n v md. Inn vämnn fnn n m om umpn och då nn och umpn fö u gnom d hä ö. Fö undä och gö d og h v ävn bygg n n fon och n do. Vd ä dn hög döm? Någonng md hä. Vd gö dg gd? Hä och d! Td Rxmo 2A och Ng Ahn 3A Djugådon Bä om uppfnnng: V yc d v jobbg nä d d på yggn och mn n nådd d, å då gjod v dn hä uppfnnngn om h Rygg. Nä du yc på n npp hopp hndn u u bun och dä du v. D v og jobb md dn, mn ug mm f fngn på åådn. Vd ä hög döm? V h ngn döm gngn, mn d vo og om Rygg und omm ny. Vd gö gd? V b gd nä v få om v v. Adn Foén 0C Uggumon P Bä om dn uppfnnng: Jg yc jg hd fö få uo md och då än jg d vo b om jg und gö mn gn. Mnn fun å du opp n gf hög upp och n omm d u fädg uo. Vd ä dn hög döm? D ä mnn fung. Vd gö dg gd? Övnng! Sbn Kon och Hnn Lndgn 4 B Sogbogon, Kd (n på bd Dnn Con) Bä om uppfnnng: Mmm och ppp yc bnd d ä jobbg g m nä d ä d, å däfö uppfnn v n mmn. Du npp n d du v h på ngnbod, ägg ngdn och vp å ä d på o mnu. Vd ä hög döm? Amnd: Jg v g cfé b oc. Vd gö gd? En: Jg b gd v hund! Bä om uppfnnng: v h gjo n pnn om b vm nä du nvänd dn fom mn of få fng nä mn v. Sn å n mn ug upp uddudd oc. Vd ä dn hög döm? Sbn: Jg v b dgn! Vd gö dg gd? V b gd nä v få någo v ön o! Amnd Rundöm 2A och En Rn 3A, Djugådon, Göbog

10 10 TT Fövg bn dömm! Nmn på poj Sfn MnSoDg Sdum och p fö poj Sfn gd mj Kn gg Sochom mn d vå ju bn och ungdom om få n So Dg omm fån h Svg. Bvnng v poj Sfn MnSoDg hjäp vå ju bn fövg n öndömm. Vj å ng hund So Dg. Duom ng guppvnmng åom on- och cubö, juhucfé och ungdomäg å öv un bn p å få väbhövg vbo n juhuv. Sfn mb md mg Unvjuhu juhudgn ång. Sfn måänng ä fövg å mång vå ju bn öndömm om möjg. Hu d h böjd Sfn MnSoDg gundd på nv v C Rov om häm npon fån dn fn fn Ac-n-c, n nnd vmh md mång å fnh. I ugu 2000 fövgd dn fö dömmn. Und fn oåg vmh h öv 800 bn få n döm uppfyd och mång un h få d guppvnmng. Ab på voonä b. Idg fnn 140 voonä pdd öv nd om md o hjä g v n d och unp. Sfn bydd ä Pnn Mdn. Togn E önd få mm n vm poo. nd och mång bn- och ungdomn. D ä ponn på juhun om dnf v bn om få n döm uppfyd. Syf och måänng md poj A dömm, ön, än fmå, d må bnn b v. MnSoDg n ä jä vg! D. Bo Lndqu, docn pd. I Svg fnn vj ögonbc c 2000 vå ju bn om ång d v på juhu. Bn by g om fonngn fmg, om png och ny bhndngmod. Ho dm nn ng hu d u v mjö n o, få äff Mu Pgg pnd n dg md n do. Sfn uppgf ä ju ådn dömm gå uppfy. Bnn bhöv någo undb än på nä bhndngn ä vå och mbdö ä Kj Bgqv, Tobb Bom, Nnn Gönv, John En Non och Mn Tm. Vd bhöv fö poj vduvc? Känndomn om MnSo- Dg bhöv pd. MnSoDg ä n f md 90-ono och ä bond v gnö bdg fö n vmh. V fnn m nfomon om poj? Lä gän m på A dömm, ön, än fmå, d må bnn b v Konuppgf Sfn MnSoDg, Rddgn 7A, 6, Sochom. Tfn Sfn 11 å f c n döm uppfyd då hn und n h dg f c föj pmän v STCC-oun på Mnop p. Hä mmn md föngn Mc Ohon. Nyh, u poj Sfn MnSoDg h ju n mb md Mc Ohon Spo och STCC. I mj fc 11-åg Sfn uppv cng på nä hå. Und n h dg fc hn föj pmän v STCCoun på Mnop p. Hn fc n pcvnng v bn, VIP-unch, vå c m vunngv å md b md föngn Mc Ohon. Vd mg STCC-c und dnn äong omm vå ju bn få v md. Dn n gd nyh! Jg ä m v! uopd n vå cncju poj f h få pnd n h dg på dpfög. Tx: Vv Nodöm Foo: MnSoDg Någ bn So Dg: Ponu fc äff ACDC Smon fc äff NHL-jäno Lnu fc å Tnff och fång f Sof fc äff M Pbnd En fc å Dnynd Kj fc n ymn Jp fc p png md J-O Wdn Mo fc gå på nn md Nnn Gönw L bjöd n fmj Rhodo Snd fc pubc n dmng Lä bnn bä på:

11 TT 11 Md ä nd Nmn på poj C/O Bg Sdum och p fö poj Poj d und n jodnun Bvnng v poj C/O Bg uvc n äd md vppn u och ä nd. Syf och måänng V v fööj o gnom b md någo om ä gnun og och om å o v nävnd föäd 3 må bn. R? - Tvm. Vä föö? - Abou! Hu d h böjd: Pög händ d E ovän onom o. V vd ä pun fö äfou v fö ä gö vgh v vå uddnc. D.v.. d dömm om d änn fu gnomföb på vän, mn h vghfämmnd mogonn f. V bö upp och og md fmjn på n un jodn md måänngn uppv å myc om möjg och omm hm md n ffädé. Ef mång ång duon, myc V vd ä pun fö äfou v... och gå å hd v fom n dé. V bämd o fö gö n äd md ä nd. D nnbä pggn h n ho, ändmå och v fmgn på håb ä. Kn n dn m ffämäg dé om v äc, mn dfnv dn og. Fö g vj pgg n jä å nvov v pon fån o d v vädn uvcngn v uon yc. V böjd f ndd dn på n och fo f vå hmom. I vå fö GSDL (Gob S DLux) oon å v 11 pon fån 5 onnn nvovd. Rg häg om hjäp p C/O Bg. Vd bhöv fö poj vduvc? Hå jobb, b PR och n o poon u. V u ävn Fmjn Bg und n jodnun dä poj d, hä på n öd ö Kung Tong. vj nvov Tmbuu om dgn. Ä d någon om n b honom ng o på ? V fnn m nfomon om poj? Konuppgf com, Nyh, u poj I jun n vå Suh oon md å pgg och n månd n omm vå nd GSDL oon. Dn n gd nyh! Vå mnbn, Ebb, äd g cy gå. Båd föädn v dä och jubd o d v n vdg und nom bd. D ä yc! Tx: And Bg Foo: C/O Bg 20 månd väduné Nmn på poj Wn Wn Wod Tou 09/10 cng gob wn wn n 610 dy Sdum och p fö poj Dum: 1 mj dcmb P: Vädn. Bvnng v poj Jg pcd n vä, gv bo jg ägd och ä nu på n 20 månd väduné. Mn umnng: gö å o nd jg n på 610 dg ndvdu och gob. Syf och måänng Syf ä m och opp mmn om v fö n bä väd. I u v 2010 fnn fn Gob Wn Wn Foundon om opp mmn ognon, d, ng, dé och p. Tmmn h gnomfö o föändngpoj om ngg och bö mjon männo vädd. Smb md md om pd n än v hopp och gädj B you nd chng h wod! gnom god xmp, v np ännu f nv pov föändng. Hu d h böjd Ugångpunn ä Gndh c B h chng you wh o n h wod, mmn md vjn opp mmn fn männo och möjgh gob. Nä jg äffd h oog pon fån h vädn på n dubdnng Sn Dgo, änd jg d v dg. Nä jg om hm og jg g! Vd bhöv fö poj vduvc? Spono och dööppn. V fnn m nfomon om poj? Konuppgf Mn Bd , Nyh, u poj Fn Nhn om dv Opnd Engnd h pc pon poj md n, om gö d möjg v Aun 23 pmb 21 dcmb. Poj h ävn n mb md oog Sudo To, fö gmnm p gob uvcngpoj md md gnomgf. Häg fmg! Dn n gd nyh! Sponn fdbc fån Dn Aun: You y mng hng hppn nd ffcng pop ound h wod ju by bng you. Mn gd nyh ä v nom möjgh v h p n föändng, h n gnom v dm v ä fu u. E om Ln äg: B you nd chng h wod! Tx: Mn Bd Foo: WodTou.com

12 Ä cn f å ä männn f! QRS j nd c oppn ä ngym, om mmn md 50 bjon nd c bd dn mäng ognmn ö mdcn uppäc ä ogv unpn om hu mn md onnfvn fån y pund mgnfä n påv d ngym, h un bvnng! E ho mo pndun, - mn fmfö n oog möjgh fö männo hå g f! Nu n dn ny gnonn QRS ym. Å mnu på QRS mn mov mm pomnd fö cn ngfööjnng. I fmdn omm v p ngo vå omgvnng dä v n nn upp och fy på ng md dnn fn n. V du v md dn dg? Rng ä m på Vn fn vnmngomm! Evnmngommn 2009 b dn ö h Göbog. Konubud ä nom md AC/DC, U2 och Mdonn på Uv, BAO, BB Kng, Dp Pup, Edvn Tädgådfönngn och föå uccéfvn Wy Ou W Soogn. Ä du u f uppv på dn gön mn ommnd UEFA U21-EM på Gm Uv, VM-v Svg-M på Uv och Goh Cup. Nju du m v vå fån o moo h v Mon Jm och Sup Co & Fy på Uv. Und x dg ugu bjud Göbog uu uppäc någo ny och fo ubud v uu. Inp v odommn och bo på gobog.com

13 TT 13 Lv v vnd Fåg på n 1. Vd ä dn n gd nyh? 2. Vd ä d DRÖM- PROJEKT? Syonn Ing, Gd och Kn 1. A d ä on och v ä u och gå. 2. A h n ug vd hv! Fboud Go Nmn på poj Lv v vnd! Sdum och p fö poj Sdn ång d b h jg hf n döm om p Må-b -cn mn bu Gm Sn Sochom. Nu böj dn dömmn b vgh! Bvnng v poj Fö 15 å dn öppnd jg mn bu: Chn S Bod & Song (på Soyobnn 11 Gm Sn). H h jg dä å pn, hmndnng, vc x och Äng, Äng, Äng. Jg h dgn mn gn äng: Chn-äng, om äj fömån fö bhövnd bn. H h :- ono d u b.. Ad Lndgn Bnjuhu. A mn äng h o budp och jg v md d hjäp pd god n. Jg v ocå mn bu v n o, dä mn n omm n och änn hmon och ugn och v. Dnn von h nu uö md n önn om mn und unn få d v yg Må-b - v, om o yp v mg, om-p, Au- Som, nbhndng m.m. Jg n opp och jä hö hop och v bhöv hnd om o jäv, n ocå få ndg vägdnng, fom mn ocå n bä d ho n vcoch. Syf och måänng A jg unn d md mg v mn fnh, få fo uppäc v fn möjgh v h nom o, ä o v, v hu v gö fö må bä. A få nd må b, pd b budp och god n mn bu! Hu d h böjd Jg n dömm ä fö fövg. Mn döm om hu mn bu Gm Sn fung - om ndnnghå böj nu fom! Vd bhöv fö poj vduvc? Jg ö mdb fom v o pu, åom mö, hudvådpu och födghå. Fo om ä bjäd v d md g v unp och vgädj. V fnn m nfomon om poj? Du h nfomon på mn hmd; Konuppgf Chn Schon, Chn S Bod & Song, Soyobnn 11, Sochom. T: Nyh, u poj Kopp och jä, nd och ud hö hop. A v v vä bä (och yng!) u, må bä och v bä v!...dömm ä fö fövg. Nu h jg böj b md fög om ombn d! Och dä jg ocå n - v ä vg fö mg - d md mg bhövnd bn, fom fög h poj: Nouh h chdn, dä mn d u mp vänd bn Af! Fög fön d om ngå mn döm om hu mn MÅ BRA! V du h m nfomon, on mg! Dn pong n gd nyh! A få g - och d md mg - d ä d om ä vg v! Och gädj nd! V jg hopp jg omm gö nä jg nu mdv vå TV-, om omm änd hö: Py d So och n ny humo Väommn å, om up g på vuhu. Och jg gö vuhu-chfn!!!!! D hopp jg ä n gd nyh mn pub! Tx: Chn Schon Foo: Ch Hmmn - IBL Bdbyå 1. A d u md g! 2. A v om vng, männo v nä, n å mång om n och dc p. Tom Kon 1. Qvdng og Mjäby Supn! 2. Röj upp ädgådn å dn b undhåf, m bgom än ädgådom. Md Eon 1. Fänngmén cou gå n Svn couföbund och v få md d doog d! 2. A md gäng ung coujj och un Euop och bö fccoucn London Apn. D om bhöv ä n vuxn, d och png. Ann Non 1. A jg bv mmm fö vco n! 2. Mn mbo v gö of ugn, v änn någound ouppnåg!

14 14 TT Md 28 xpdon bgg! Svg ö uppäcnd, John En Non, bfnn g ju nu på Gönnd fö doumn hu gcän mä bo. D gö hn gnom o Gönnd, 1700 m fån yd nod, md nd do och -g. Dgn nnn John En Non å väg Gönnd gv hn DRÖM- PROJEKT TT. Nmn på poj Cong Gnnd 2009 Sdum och p fö poj Gönnd Vd bhöv fö poj vduvc? Jg h bhöv p n mdb fö m poj dä jg n fm, foogf och ncn dg und h n. V fnn m nfomon om poj? Svnumm og John En Non vd md n vän och cyd fån Sochom Sh på 52 dg. Sdn d h hn bg d ju hög bgn på ju onnn, bo bnd nnb på Ppu Ny Gun, fug gummbå fån Svg Moco, pdd j Af och myc m. Smmng h hn gnomfö 28 o xpdon, 100 änd. Hn ä ocå ävnyfoogf md o mjönggmng och h ppo om mföändngn på An fö Vnpn väd och Rppo, m gjo f fm å Non Gogphc. Bvnng v poj Gönnd få nu jävy fån Dnm och mbnd md d o jg Gönnd md do och fån yd nod. C 1700 om....bo bnd nnb på Ppu Ny Gun... Syf och måänng Syf ä doumn gcän om mä bo på Gönnd. Hu d h böjd Jg h v nd v gcä och männn påvn på nun dn mn fö An xpdon Dä d ävn b md mn foobo Svn Summ. Konuppgf John En Non Nyh, u poj Jg h få n ny m om jg doumn gcän md. Dn pong n gd nyh! Jg fc S: Emdjn gå och å Gönnd mogon! Tx: TT och John En Non Foo: Svnumm.

15 TT 15 Snygg äp! Nmn på poj Cb - Snygg äp! Sdum och p fö poj Idén om und n hö/vn Poj d offc 2008 Göbog. Bvnng v poj Cb ä fög och näv v ngnjö och fomgv om ägg och upphnd ndu p. D v äg m om b öv vd poduon v nd podu. Cb uvc ufån d äggnng fm podu om n ppc ndu vngn åommnd pbd. D mdfö du xmpv n öp n ngv gjo v övbv gov n pånbo fån föpcnngm. En un d ä näv n ompn om gö podun b ndu poducb på fbn dä p uppå och n b onhnv fån pm. Syf och måänng md poj A duc vå und mjöbnng gnom fm v podu onumn u fögn pbd och bjud ä onum bo n d v onumonpobm. Expnd och poduc go, dv å nä uundn om möjg. S v äj vå ädnyp Indn dn å v dä ä fö pp öv h vädn, ävn om v n äc upp von ffågn md vnng o änd. Hu d h böjd Poj böjd md E Thonon v fn nnovonävngn Sp och vnn p om å nnovö Ögönd fö n ånvändnngb föpcnng. D v mbnd md hn dgnbyå KAAV AB äd u på Tn män om E äffd d nd gundn, Oc Tnbom och P Dnon. Md hjäp v E dg ä nom ndudgn, Knnh Bngzén, d vån 2008 gång poj Cb och dg fnn c 20 podu fy o m vv fy ycn dn fnn föäjnng v fög hmd. Vd bhöv fö poj vduvc? V h önd obhov om v ö pono nnn hjäp md. V ö ocå f dbuö och åföäj och h n fög om h nn och åommnd p ä n väomn hö v. V fnn m nfomon om poj? Konuppgf E Thonon T: , Dn n gd nyh! En buchuffö v fn nä och öd mg x ång fö jg hd å myc pcnng på mn n. Fo om hjäp nd ä d bä jg v, och d hä f v d un jg n fågd och då väm d ännu m! Tx: E Thonon Foo: cb. Fv nä on Fåg på n 1. Vd ä dn n gd nyh? 2. Vd ä d DRÖM- PROJEKT? Th Bngon 1. A mn yon v fn p på 6-å, v jg v vädg gd få v md på! 2. Mn döm v gö n ång och dy bäv, v jg ju h omm hm fån. Rnd Cn 1. Nä jg öppnd mn uhb! 2. En fpn ung. Spn m md yddo! dg gå n Ing och Mdn Kvnnon bom fvn. Fån vän Lnd Fuch, Mj Non, Soph Non, T Sjöbg, Pn Rom Nmn på poj Onn Mdngh Sun Fv Sdum och p 19 jun 2009 Luå. Bvnng v poj V n v v ycg o n Onn Mdngh Sun Fv ä n nnon fv fö männo om g v ycg. Och om v v ycg mmn. Un oho å D b nn föänng om hnd om d o f vädn ä nn. E pdgmf. En föändng d bä om v dg mn. Vå föä omm v d u mång o ynvn ffävädn, povädn och dn n vädn. S Smdhn, nd ä fån Onn Unvy, om b.. v md SVT, omm v n v föän på fvn. Rgn Lund, Sy So, An Cöm och Andw W ä någ nd om ä md. D b ocå ön mu, vppnd mön, mdon, yog och dn, m.m. Fvn omm nvg md n pcvn joj. Syf och måänng md poj Fvn ä n chn uppv hu ä, ön och undb d omm b v nä d ny g gnom. Fvn ä öppn fö, och h dog- och ohof. D b pc pogmpun fö bn och ungdom. Hu d h böjd Som pnd v n hög m född fvdén n n gupp männo om npp änd vnn. A änd d n hjän d hä u mnf. A d u ju Luå v gv. Lom dpunn u v nä dgn ä om äng, å vd mdomm. En von om om upp nä v fö gångn md fö pn fvn v bdn v nom junföd, n o p fån omo nd Luå, och d ju ö dn jodbundn ngn och ä o männo få m gång dn. Vd bhöv fö poj vduvc? A männo få d på d ä på gång å d om änn d v bd h n. V fnn m nfomon om poj? Fcbooguppn Onn Mdngh Sun Fv Konuppgf Lnd Fuch Pn Rom Nyh, u poj Rgn Lund omm och bnn fö fd, och n vnn om v god 12 å bä om dn ndg mmofo om föjd v d. Hon fnn n n gudnn. Dn pong n gd nyh! Mn do om h povjobb på F Cmp Toov fc ju d på hon h få ommjobb. :-) Tx: Pn Rom Foo: Lnd Fuch F Cmp omåd Kv, Luå, dä fvn omm äg um. 1. Ä hä Svg och p fobo och funn mång djg gu och pg. 2. Komm md på ndgäg hndbo! Lbh Dhbg 1. Jg ä gd öv mn vå må bnbn. 2. M b å, d u v undb! Th Afdon 1. Jg hd mn fon dähmm. 2. A jg b fuomg!

16 16 TT Fnny döm gc uppfy: Jg fc äff Dvd A Dvd Achu ä n om og h USA md om nä hn om vå Amcn Ido, vån TT ungdompo Fnny Söm, 13 å, ä n v d om ä Dvd och hn mu. Hä v hon jäv om nä hnn döm gc uppfy och hon fc äff honom v vnd London. Dn 1: mj 2009 gc mn döm uppfy: Jg fc äff och p md Dvd Achu! D v dn bä vän någonn fö mg! D oog v, dgn nnn hd jg bv nvjud d o hoppngcnum Nodn Göbog. TT v dä och dd u dnng, och d fågd mg dn o fågn Vd ä dn hög döm?. Jg vd A äff Dvd Achu och nä dg jg bdvd honom och p. D hä byd nog dömm n b nn! I f, jg vnd vd 4.20 på mogonn fö omm d fygpn och fö Dvd Achu London, och jg må äg d v vä d! Nä v om fm v jg å hm ö å jg und gän h g mg n fö ov mn ä og v n x vå ho. V chcd n och å dn n g b Fnny f c äff Dvd Achu. fuo vd Oxfod S. L n og v n x och å n n unch vd ho. Ef unchn ov v un 40 mn och däf hö v på gö o do fö onn. V om d un och onn böjd vd V v dg fö v v v god d å v und få n nvju md Dvd Achu. Mn mmm gc vn om og dä och fågd honom om d v möjg få n nvju md Dvd. V og u yn 30 mn och vn d n und h honom. Då D hä byd nog dömm n b nn! bv jg oog d n u händ och d v ju mn nd döm... A få äff honom. Mn jg fo hopp! Och x nä jg än d å åg jg Dvd ppp omm u u n x. Jg mmm d v hn ppp och mmm png öv honom och böjd bä om TT och Hn v å ödmju och og g d md n fn. d u v nä om v und få n nvju md hn on. Hn d u fun om v u omm h f Dvd hd uppäd. Då v jg å gd! Nä v om n å äd v o på n b p, v vänd un mn och n åg v Dvd hoppnd n på cnn böjn v hn å Touch My Hnd. Då böjd jg hopp upp och n och jg jöng å ocå. D v n å coo än få honom v fö n gång u! Jg v å hn hd n gym ö mn nä jg höd honom v å än jg b woow!. Hn jöng ocå Ang v Robb Wm och d v b å b uppädnd! Dn coo n md d uppädnd v und dn ångn å jöng md. Hn jöng ocå nd ogn ång om A oo no ov you, Cuh, Don go, Zo Gvy och Wng fo ydy. Ef hn d v onn och nä hn hd gå v cnn å gc v u gn och äd o dä hn ppp hd g v u vän. Sn å åg v någ nd fn om hd omm fån USA fö honom! Hn v å ödmju och og n d md n fn. Jg u ju gö n nvju md honom n å jg och mmm äd o å dn å d nd fnn und få m d md honom. Ef d å om hn fm o och v bäd fö honom om vån dnng fån Svg md gd nyh. Dvd och hn unémng Ry d u omm b fö d bhövd föbd g, och n nä jg åg d omm fm o gn bv jg å nvö! Mn nä hn böjd p md mg å fövnn d fö hn v n å gd och bväm pon v un. Mn und n å b md honom fö hn v ju n å gd pon! Nä v o n å bv jg nvö jg u gömm bo fågon mn d v n vå fö hn b fo onvonn nd ocå. D nd om v vå v n och än på fågon nä hn Dvd Achu og h USA md om nä hn om vå Amcn Ido, vån 2008 v fmfö mg md o nd! Nä d hd gå 10 mnu änd d b om 5 mnu. Sn ud v fm dn dn v nvjun. Då om hn unémng och fågd om d v äcg Mn und n å b md honom fö hn v ju n å gd pon! md d, v d v å. Sn om hn g M Komp upp och böjd p md o. M Komp h v någ ång md Dvd, om A oo no ov you och Zo Gvy. D v jä nä! Dvd v nä nog v n uogf på ppp och mn on bj och v og n bd mmn. Nä v v på väg n å Dvd hn gd mn o! Då v jg n vd jg u äg, hh. D coo md Dvd v hn ä g jäv och n g jäv om n o jän. D yc jg vädg myc om md honom!

17 TT 17 chu! F om Dvd Achu Nmn: Dvd Jm Achu Född: 28 Dcmb, 1990 Mm, Fod, USA Fmj: Mmm Lup, Ppp Jff, äd y Cud, yng yon Dn, Jzzy, och Amb Bgund: Hondu Wbbd: fn än och få hu myc nd männo ocå yc om d få mg nju v d ännu m! Vd ä d bä md London? Jg h v hä någ dg nu och gå hd jg d v md någ omp om om h... Jg fc ocå Th Bucnghm Pc och Bg Bn och Th London Ey och Th London Tow. O, v du du hå på b ö och ö Svg? Vgn? Vd coo. Jg h någ omp fån Svg... Mn d h p bgund. To du du omm Svg n? Jg hopp d! Jg h f p om jobb md någ vn åv och d ä vädg ngfu Svg... Och jg äffd f mn fvo om ä fån Svg fö någ dg n. Lovy (äg Dvd md n b D). J, d ä å og fö mn nnon o ä d ä å mång o d å d u md p n d om ä n bndnng v o. Som dn nd... Åh! Jg yc om nd ung! Och jg g händ m... Jg h hö d föu... ** J, jg ä händ m! D ä å go! H du pov d hä London? J, d ä vädg go hä md! J, v ä ocå händ m... V ä d vä! Åh, vgn? J, v pov n cochn ung vd vå ho vä. Åh coo! Hu ång ä fygn fån Svg London? Kn n och n hv mm vå mm... D v n å jobbg, v vnd vd fy mo fö hnn md fyg. Hgud! N om dg?! Woow! J, v å mogon gn. Åh... Woow... D ä ju g! J... Jg v du u v md Jg h v vädg uppgn mn jg h v uppgn på b ä! Mn fvomnnn md mn fmj ä nog b n, om b v md dm... Hh, c! vå dnng fö du ä n v d gd jg h! Avg, du ä d å gd, jg h dg dg dn. Åh... Jg g och! D ä mm, nä någon nnn å gö mn d jäv ocå! J, v bu ocå äg d. D ä däfö dn hä dnngn ä å vg... Och däfö ä d å mång om jobb fvg md dn! D ä ju jä b!!! Tx: Fnny Söm Foo: FEA Sm mn Fnny Söm och Dvd Achu Vd ä dn gd nyh ju nu? Mn gd nyh ä jg ä hä Engnd på uné md Mcfy och d h v ååå og och vän how v vädg og! Nu få jg ju gö vd jg ä gö och d ä vädg u. Jg h v vädg uppgn mn jg h v uppgn på b ä! Vd np dg vj dg gö mu? Umm...Vd om np mg? Ä d dn fmj...? J, mn d ä nd ocå. En ä mn bgund och d jg ä mu å myc. Känn jg få nä jg yn på mu och uppäd ä n å Vm ä d? Robyn... Åh wow! Jg ä hnn, jg åg hnn v n gång. Vgn? Vn u du h hf... Hon ä å nä och b. J, f... V ä dn gd mnnn md dn fmj? Mn fvomnnn md mn fmj ä nog b n om b v md dm på n ääff b n fm md mn y md dm på unch yn på mu mmn dm. D ä n g någ pc, du v. Hu ä d nä dn omp omm öv? D bu n gö d å däfö ä d ä å pännnd d und omm öv fån USA nu och hu d ä fö mg. Mn nä jg hd mn gn uné USA å om d ju på mn on Uh. Så... Hu ä d hä London? G du d? J, jg ä dn hä... D fnn å mång o! Dn b ä og! J, d ä og hö dm p, d äg d

18 18 TT Euop bä ung npnö Nmn på poj Våg Våd Vnn Sdum och p fö poj Fbu 2009 Göbog och Sochom. Bvnng v poj En bo om dvf, pov ännd och om vägn få dömpoj uppfy. Gnom hndng, v ännd och ä nänng n mn omm vädg ång. Bon ä nd på g mn ävn v mänh. Duom omm mn, mg och fmgång bv på npnd och humo v. Syf och måänng md poj A md n ää och npnd bo fång f män- no våg g, o på g jäv och gö d d vgn v och bnn fö. Gnom gö d å p mn ocå bä u. Bon ä ågn nd g dä p och v vdgn fö n npnö ä bv....fång f männo våg g, o på g jäv och gö d d vgn v och bnn fö. Hu d h böjd Jg d Bodygud Sähpodu dn om 19-ång och h få o uppmämh gnom d Gnom hndng, v ännd och ä nänng n mn omm vädg ång. och å fc jg b. mo p om Å Kvnn och Euop bä ung npnö. Jg ä hå föänng och np nd och h få mång föfågnng om männo v öp n bo dä jg bv mn, p, dé, n npnö vdg m.m. A doc v bv på ää, npnd och humo ä å d väc n fö å mång om möjg. Ävn fö d v männo om n d ä ä böc. Vd bhöv fö poj vduvc? Nu böj d d hop g ugvnng å jäv ön jg å mång om möjg öp bon, ä dn och yc om dn. Mn fmfö d np änd nmön å d pov hå, gö hndng v d d döm om, o på g jäv och h möjgh dn uon d bfnn g ju nu. V fnn m nfomon om poj? Så n poj ä fädg fnn d ä m om d på Konuppgf hp://hbchon. bogg. Nyh, u poj Ju nu ä d m på p och d ä fom, ouä och yc Jg ä hå föänng och np nd... om ufö poj! Dn n gd nyh! Jg bv udd Å Supnpnö =) Tx: Th Abchon Foo: hbchon. Emgnn f! Foo: Axnd Ac Gmd Nmn på poj L f dg mgn (Emgnn f) Sdum och p fö poj Fbu 2008, Göbog, Svg och på väg Sn Bgo Scnco In. Bvnng v poj Doumnäfm 58 mnu ång. Md mn mmm Bnc 51 å, hnn un Tzn 50 å och d vännn Mg 54 å å jg, Axnd 31 å på n In. V å n by dä vön häng på o n och vnnon b n gn p. Mmm onfon md n bgund. Hnn un Tzn bä på ogn v h föo n on. Vännnn Mg äv f fövg n dömm. Jg föj d vnnon och gnom dm ö jg v på mn gn xn fågo. D ä n om hnd om åvänd n ö, mö föfu, föon och bc... vnno på n omumnd och moon ofögömg. fmå. Jg om bä gå b och bb fågo dn väc - önd om fä mmn n fm om v. V h o mov md n, mn ävn gmnm,

19 TT 19 Svg offc Twgh-j Sphn och Jnnf dv Svg off c Twgh-j. Nmn på poj Twgh Swdn Sdum och p fö poj 22 p 2008, Hmd och Sfå. Bvnng v poj Twgh Swdn ä n j om böcn Sphn My Twgh- och fmngn v dm. Syf och måänng md poj A fung om n möp fö vn Twghfn. Bgund I fbu fö å hd och fö v pd fö Twgh-böcn. Sphn fån Hmd d n bogg yf f vn fn u m på ä. Smdg d Jnnf fån Sfå n bogg om u fou på fö fmn. Jnnf hd Sphn bogg. Hon ämnd n ommn och Sphn v mj b. D v å böjd - gnom mj. Ävn om v bo 150 m fån vnd ycd v d gång någo om u b bydfu fö mång fn, n mn fö o jäv! Twgh Swdn og f m då v v på j f n wbbv. I u v p öppnd dn. V v Svg nd Twgh-j och n gmnp mn fnn uppod d. Und ommn d v n nmnnmng yf få Twgh vn bo. V fc pmnä dum - m 2009! Mn v ämpd vd. D gv vn då fmn om u 21 novmb, vädpmädum! I oob bv v ond v Nod Fm om od fö dbuonn v Twgh. D v mb md o och v bv dn offc wbbdn, v b... nnb vå d od på fmpnchn och v fc äff vnd fö fö gångn! Dn 20 novmb fög v Sochom fö gå på n mygpmä v fmn. Twgh Swdn h dn d uvc jä. V h gå fån h 19 un bö vj dg h c 3500! D ä h undb mn d äv myc ng fö hå wbbdn vnd och up-o-d! Vd bhöv fö poj vduvc? Fö få jn ö u f on och mbn v b. Och om v und d n n n å v und b fö ffv wbbvyg! V fnn m nfomon om poj? Foo: Summ Ennmn B och Edwd Twgh. Konuppgf Au poj I mj vud n pon om gå u på få ådpn Svg. V fc c 5600 gnu! D m n bo om c fmbog Summ Ennmn. V hopp v få äff vå fvoådp! E n gd nyh! A v fc äff och v md på vå Twgh-äff Göbog dn 8 mj! Tx: Sphn och Jnnf Twgh Göbog Dn 8 mj v d mnngn d u ng n Twghäff på Göbog Sdbbo. Då dn nbb bv fubod uöd d md n äff dg på dgn. Ävn dnn bv fubod och u bv vå ycd Twgh-äff md näm 100 fn om äffd och fc umgå md nd om ä Twgh. Ndn någ ö fån äffn. Vfö yc du Twghböcn ä å fn? Pn Angv - Dom ä å fängnd och Edwd ä oog! Hn ä pf! Mn b b v böcn! Axnd Nävmy - Nä mn ä dm å b mn n d v bon, mn dömm g bo. Bon h ; ä, cnc fcon, dm ov. In b n chng. Hnn Tyo - Kän ä pc. Mn vund dm och mn b n d v än nä mn ä bon, d ä vädg pongh! n f - L f dg mgn. Syf och måänng md poj L f dg mgn b n pong och vm fm. En gnng v n åvä n om y, vn mång männo, ov v v d bfnn g, omm unn dnf g md. Hu d h böjd Som nd gnonn nvnd h jg h m v bfunn mg n uuoc. Jg h få md mg mång fn don om jg dg u vj v un mn jg h ocå fövän föå och ccp fö mg obgpg moäg. A fm n v m ä, mn uä öpp unn ä fågo jg und öv dn bndomn. Jg pcd mn m och bgv mg väg md d vnno på n omumnd och moon ofögömg. Vd bhöv fö poj vduvc? Fnnng v fbbnngn och fädgänd v fmn, då ä m dömpoj hmn. V fnn m nfomon om poj? Axnd Ac Gmd, Konuppgf Axnd Ac Gmd, Nyh, u poj Jg h bvj pndum fån Sfn Längmn uufondn. Dn n gd nyh! Jg ä vädg gd öv mn mmm gå md på föj md mg på yogu hö. Nu ä d duom offc å hon n n bc u! Tx & foo: Axnd Ac Gmd No Snn - Dom ä vn på vädg b ä! Nä mn ä dm b mn h nn dm och mn n och v upphnng nä mn ä. Mn v b h m och m! Pu Omdo - Jg ä gn böcn! Fö v jg n ä dom mn jd om dom v å b. Fmn yc jg n ä å b mn böcn h jg bv h f! Foo: Bnc Ac

20 20 TT Schmpnn vän Jn Kvnnn om dd v hjäp chmpnn, och på uppn få o männo föå ndn mn v och dom n ä å o. Jn Good hd n döm, föjd dn och föänd fofnd vädn gnom dömpoj. Jn Good Inu ä gob d nu om np männo gö nd fö vnd v. D p f oym, fämj n håb fööjnng och fämj ny gnon v nggd, v mdbog un om vädn. Som bn v Jn Good föäd Tzn och dömd om å djungn och jobb md vd dju. Dn nd om n d å hnn v hnn mo. Idg ä hon 75 å gmm, n unn dm md v hå, om m än 40 å h ägn n d ud chmpn d nug mjö. Hnn mång uppäc h vouon fonngn å chmpnn nu nän om männ, hon h få n d umä, udd hddoo vd b. Upp Unv och hon h, gnom n nom vj, gjo d mång männo b döm om! Ef nvgnngn v Vnpfvn Göbog, nä SVT och GP TV: mm v, fc v fån TT vå d md Jn, och jg fc äff n v d pon om jg vgn bund. Sophy: Fö v jg b äg c dg. D ä n å mång männo om jg bund dn hä vädn, mn jg ä å cm fö d du h gjo! V v myc om männo hög dömm, Jg v h unpn unn och föå vädn på... å jg und om du nu n g o dn hög döm? Jn: Nä jg v ung å v d få omm u djungn md chmpnn och dn dömmn h jg v! Dn döm jg h nu ä jg få v äng nog fö pd budp om hopp gnom ungdompogmm Roo & Shoo. V fnn nu 110 änd md c Männo bhöv n d hndng om v gö vj dg, vgn gö n nd. v gupp, åd! Och jg ön v b u få n m v ung männo om föå vädn ä m än b png. A v bhöv png fö v mn v n v fö png. Sophy: Vd o du äv fö d händ? Jn: Männo bhöv n d hndng om v gö vj dg, vgn gö n nd. V bhöv pnd n n d md än på nun och d pobm och o d än på onvnn v vå v. Nä d gä vd v bhöv, vd v h på o, vd v ä, hu JGI - B Wu v o fån A B, hu v ng md männo och nd ov. Nä v vä böj än på d v å änd v vå bnd. Fö, bnd myc! Och om f och f männo böj än på d hä ä å u v u md nnvjodbu, och d u xmp n fnn någo m bnv, fö v u n öp äd på d ä. D f männo ä n n mdvn om d hä. D u unn v d, mn d ä b d d n v v d. Sophy: Om du u unn få vd om h vädn, om u unn gö å d hä gc nbb E om jg, vm om h, und g dg någo om u påynd pocn. Vd u d v? Jn: Jg v h unpn unn och föå vädn på, och jg u vj h ä om gö jg n få gjo fy gång å myc vj dg, mo vd jg gö dg. D ä n möjg, mn d ä vd jg v! Sophy: I dn hä dnngn bu v p om männo gd nyh. Så jg und om du und g o dn gd gd? V bhöv png fö v, v n v fö png. Jn: Mn gd gd ä jg und d n ju å ån h om p n ummg odo, n ä väg fö chmpnn. Gomb nonp ä n å o, c 75 vdom, och chmpnn h v o vängd fån n v vädn. D h v fu md odd fä un omng. Mn c v v h hjäp männon om äg mn, föbä d v på mång o ä, hjäp dm äj ff b p m.m. å h d nu u n md vå fo och mmn bäm vj by må ä å dn nd fö mjövåd. Så nu h dnn m å dn och d h gjo n odo dä chmpnn n fy g n och u mn o chmpngupp. Fö vå månd dn åg jg dn hä odon fö fö gångn, äd om v ungfä å hä hög och d v å undb! Sophy: Tc å vädg myc! Sm ä u mn om fåg und jg om d ä o upp mn vå-åg on Amhu på cn, å v n n bd mmn. Sjäv, äg Jn och få gn on md Amhu. Hj! Vd h du? Du ä vädg fn! äg hon md ugn ö och på honom och Amhu b. Mn n ä d d ä d hä om ä Jn Good. Hon om få on md bnn och djun. Pc om hon n md chmpnn å u hon gngn hä, m Nodn, unn vnd väg md Amhu. Mn hon h uppdg. Och d ä d om ä d fn. Hon gö n d hon gö b fö n gn vnnng u. Hon gö d om äv v hnn JGI - Mch Nugbu fö få n g föändng, fö fmd gnon och djun u. Tx: Sophy Ev

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten, SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015.

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015. Spændende midtuge V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! Racing News nr. 29 2015 tirsdag 14. april 2015 spillelister og tips tirsdag 14. april onsdag 15. april torsdag 16. april lørdag

Läs mer

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg. 2 1974, December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E 1 3 7 VANNMERKER

Läs mer

x,-.0/!1324345-698$2:;.?a@.

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

,---, "'-.-. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971

,---, '-.-. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971 .I '" ~.~.., 1" i ~ ~~~~'lj! ili~,jirtl l.rn ~.~tle~~~,-~~.r. (l.ätt redigerat sammandrag efter bandupptagning gjord i vid ett hembygusföreningsmöte.\ februari 1971 ( "-..,---, "'-.-. ~) ~) '~råga: Har

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka d Vid o i kuk Ihåfötcki 1 Säktt Poiu7 2 Botik7 21 Vätty7 211 Buk8 212 Hvbuk8 213 Suckut8 214 Gofyt8 215 Öt9 216 Kävät9 22 Bd9 23 Doft10 231 Po i fyiduti11 3 At och å hybid12 31 At12 311 Udt och vitt12

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

\ANE[SEil G@RGT PRATF

\ANE[SEil G@RGT PRATF \ANE[SEil G@RGT PRATF,r-Vt u0u 4-1975 I{EI,SII CORGI PR^T (''CP) UTGES AV CORGISÄITSKAPET I SVERICE, Redaktör! Yvonnc Svenssol sopranbräed 52 o ååiå3,1;1"""" lilcpis ailregs: 6e ovae. Corglsäll6kaPetG

Läs mer