Hållbar 3D-modellering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar 3D-modellering"

Transkript

1 Hållbar 3D-modellering Ett tvärvetenskapligt projektarbete André Wisén PROJEKTARBETE ÖREBRO 2013 Handledare: Per Åsberg

2 Sammanfattning Jordens resurser kommer inte räcka i all evighet. I dagens världssamhälle använder vi mer resurser än vad jorden kan producera under ett år. Detta gäller även för byggnationer av olika slag; skolor, kontor och flerbostadshus. För att åstadkomma den standaren som vi har idag i svenska hem så krävs det oerhört mycket energiresurser. Vi behöver energi för uppvärmning, belysning, vatten och alla våra tekniska föremål. Visserligen kan vi inte leva utan energi men det finns synnerligen mycket vi kan göra för att minska energiförbrukningen i våra hem. Eftersom jag går inriktningen Samhällsbyggande ansåg jag att det var en självklarhet att fördjupa mig inom det området och då jag har ett brinnande intresse för byggnationer och framtidens teknik eftersträvade jag att ta reda på vad och framför allt hur man ska minska energiförbrukningen i byggnader. Detta är ett globalt & aktuellt problem och forskare arbetar fortfarande med att förbättra befintliga tekniker. Jag vill undersöka dessa tekniker, ta reda på hur det fungerar och hur de används i kommersiella syften. Dessutom vill jag utforma en/flera 3Drenderingar på en byggnation som använder sig av dessa tekniker. Detta är ett tvärvetenskapligt projektarbete som berör massvis med olika områden men den gemensamma faktorn är alltid miljön.

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Bakgrund & Problemformulering Material Hårdvara Mjukvara... 5 AutoCAD ds Max & V-Ray... 5 Photoshop, Lightroom & Camera RAW... 6 Övriga program Metod Hållbart samhällsbyggande Datorkunskap... 7 FAS I: Förberedelser... 7 FAS II: Konceptutveckling... 8 FAS III: Designutveckling & Redogörelser... 8 FAS IV: Förberedelser inför 3ds Max... 8 FAS VI: Ledighet... 8 FAS VII: Konstruera 3D-modell... 9 FAS VIII: Färdigställa 3D-modell... 9 FAS IX: Slutskede Resultat Hållbart Samhällsbyggande Miljöcertifieringssystem BREEAM UK Aspekter Avslutande ord om BREEAM LEED Betyg & Aspekter Avslutande ord om LEED Miljöbyggnad... 21

4 5.5 Green Building Diskussion - Datorkunskap Problem längs vägen Renderingsinställningar Värdering av arbetet Ljus - Vad är ljus? Framtiden Diskussion Hållbart byggande Vad är hållbar stadsutveckling? Är BIM nyckeln till ett hållbart byggande? Fördelar med ett miljöklassificeringssystem? Nackdelar eller svårigheter med ett miljöklassificeringssystem? Summering... 40

5 Förord Innan jag börjar vill jag förtydliga att denna rapport innehåller ett antal svårbegriplig termer. Jag har försökt att simplifiera det mesta men det är oerhört svårt då kunskapsnivån är så pass hög. Vissa termer inom datorområdet är även svårt att översätta till svenska. Ibland uppstår det vissa "svengelska" då jag inte vet hur jag ska uttrycka mig i klartext. Jag vill tacka all de individer som bidragit med information och assistans till projektarbete. Då det är så många individer som har gjort detta har jag bifogat en fil som heter "Tack", du finner dokumentet i mappen "Bilagor". Avslutningsvis vill jag tacka min mentor under detta projekt, Per Åsberg. Han har varit till stor hjälp och givit mig god och konstruktiv kritik. 1 André Wisén Detta arbete av André Wisén, inklusive dess bilder, filmer & ljudspår, är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige licens. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på NVB10.SE samarbetar med lärarna på Rudbecksskolan för att försöka erbjuda elever hjälp även om de inte är i skolan. Vi laddar upp informationsblad, bildspel & anteckningar som tillhör de kurser som vi läser för att delvis underlätta inlärningsprocessen samt hjälpa de som eventuellt missat lektionstid. NVB10.SE vill vara helt fristående och opartisk, har inget vinstsyfte och kommer inte att ansvara för elevernas studier. 1 Ver Hela projektarbetet finns på 1

6 1. Inledning 1.1 Syfte Syftet med projektarbetet är att med egna metoder, självständigt eller i grupp, fördjupa sig inom ett specifikt område. Området är självvalt och man kan även välja hur man ska gå tillväga under projektets gång. Man har fri vilja till att använda ett arbetssätt som lämpar sig för det valda arbetsområdet. Uppgiften gick alltså ut på att utföra ett arbete av någon form och redovisa det, i from av en projektrapport. Avslutningsvis ska även hela projektet redovisas muntligt. 1.2 Bakgrund & Problemformulering Genom historien har människan alltid fascinerats och fängslas av specifika byggnader som prytt vår värld. Antika kulturer så som det romerska riket och det antika Grekland är kända för deras förträffliga arkitektur. De har givit oss konstruktioner som förbryllar oss än i dag och besitter ett stort kulturellt värde. Ingen kan idag förneka att de arkitektoniska principerna har förändras till en viss mån genom tiden. Om vi blickar tillbaka drygt 100 år i svensk historia ser vi bl.a. hur Nationalromantik försvinner och ersätts alltmer av den populära nymodernismen. 234 Det är ingen tvekan att allt detta påverkar oss på många olika aspekter, allt ifrån hur vi lever i vår vardag till vårt historiska arv. En arkitekts jobb är definitivt inte lätt. Att både försäkra sig om hög produktionskvalité och samtidigt skapa modern design är det få som klarar av med bravur. Vidare skall även den moderna arkitekten ta hänsyn till perception, dvs. de individer som brukar själva byggnaden. Faktorer så som behov, komfort och funktion spelar in till stor del. I dagens samhälle har en specifik faktor fått allt mer uppmärksamhet, nämligen hållbart byggande. Vi strävar efter att bygga så "miljövänliga" byggnader som möjligt för att undvika att göra en skada på vår jord. Samtidigt efterfrågas effektiva byggnader som använder modern teknik för att utvinna så effektiv energi som möjligt. Vi eftertraktar allt detta samtidigt som vi vill hålla produktions- och förvaltnings kostnader så låga som möjligt. Detta kan tyckas vara omöjligt till en viss del men vi ska försöka behålla en viss optimism till denna fråga. Teknikens utveckling går hela tiden framåt inom detta område och i och med det blir tekniken allt mer möjlig för allmänheten. Teknikens framgång möjliggör alltså till effektivare och billigare produkter i slutändan. Dock slutar inte allt just där, utan vi som producenter och konsumenter måste även ta på oss ett ansvar för att förvekliga detta. Om vi verkligen vill se en förändring, ur en miljösynpunkt, så måste vi själva agera. Det kan diskuteras hur stort ansvar varje enskild individ skall lägga på detta men i grund och botten handlar det om att alla skall engagera sig i miljöfrågan. Naturligtvis bör tanken att "rädda miljön" vara tillräcklig för att sysselsätta folk i detta men det behövs något mer, tyvärr. Eftersom tankesättet är relativt nytt så är det svårt för individer att anpassa sig till den nya situationen och behöver därför någon

7 form av knuff. Många erbjuder en slags belöning för ett bra utfört miljöarbete. Vi ser det i former så som miljöbilspriemier, där du belönas för att välja det miljövänliga alternativet. Andra organisationer delar ut priser eller stipendium för liknande engagemang, exempelvis "Hållbart Entreprenörskap". Detta fungerar som en personlig sporre och får individen delaktig i miljöfrågan på ett nytänkande och effektivt sätt. 5 Vidare krävs det även någon form av granskning inom detta aktuella område. Samtidigt som vi höjer miljökraven måste vi garantera att den nya standarden håller dessa höga krav. Noggrann inspektion följt av kontinuerlig uppdatering av dessa miljökrav är nödvändigt om vi vill fortsätta i rätt riktning. Inom byggnationer finns det redan ett antal miljökrav som går att uppfyllas och dessa varierar till stor del. De fungerar som ett sätt att locka husbyggare att välja "den miljövänliga stigen" då det är en väldigt stor prestige inom byggbranschen att tilldelas ett sådant specifikt miljöcertifikat. Jag har valt att först och främst fördjupa mig inom just detta område. Mitt mål är att skapa ett litterärt verk där jag kommer fokusera på fyra olika miljöcertifikat som existerar i dag. I studien kommer jag att presentera dessa fyra certifikat samt att analysera och jämföra dem med varandra. Vidare läggs en del fokus på fördjupningar och studier inom miljöfrågan, och framför allt miljöcertifiering. Målet är att utveckla mina nuvarande kunskapar samt att få nya och intressanta perspektiv på miljöfrågan. Jag kommer presentera mina resultat i form av en skriven text i min projektarbetesrapport. Detta är enbart en del av mitt projektarbete. Resterande del består av att skapa en verklighetstrogen representation av en byggnation i en modern datormiljö. Då datorer blir en alltmer integrerad faktor i byggprocesser så känns naturligt för mig att även inkludera det området. Syftet är att skapa en modern konstruktion inuti ett 3D-program och samtidigt använda den senaste och kraftfullaste mjuk- och hårdvaran. Jag har valt att använda mig av en sk. BIM-struktur då jag anser att det är nyckeln till hållbart byggande. Jag har tidigare arbetat med CAD och anser att det är dags att ta steget vidare. 3Dmodellering är inget som jag är van vid, därav är mina kunskaper relativt begränsade. Dock anser jag att detta arbete ger mig möjlighet att utöka mina nuvarande kunskaper vilket bör ge ett intressant slutresultat. Jag kommer att använda kunskaper från olika områden för att färdigställa denna byggnation och jag hoppas jag kan producera ett utomordentligt resultat. 3D-modellen kommer tyvärr inte ta hänsyn till miljöfrågor och dylikt då det inte ryms i mitt tidsspektrum. Mitt projektarbete är alltså ett tvärvetenskapligt arbete som berör områdena Datorkunskap och Hållbart Samhällsbyggande Material 2.1 Hårdvara Jag nämnde tidigare hur utvecklingen inom byggnader och dess funktionalitet har utvecklas något enormt. Det bör tilläggas att utvecklingen inom datorer också är enormt snabb och effektiv. På dryga två decennier har datorer utvecklas och är numera en given del i vår vardag. Datorer används också som

8 beräkningsenheter för att lösa komplexa uppgifter inom flera olika områden. När det kommer till val av komponenter så finns det inget rätt eller fel. För att utvecklar den meningen menar jag att det finns flera olika konfigurationer och komponentval som är optimala för olika situationer. Vidare så spelar ens totala budget in på hur datorbygget ser ut. En dator är inget billigt verktyg, speciellt om man eftersträvar optimal prestanda. Högpresterande produkter har givetvis en hög prislapp, och om man adderar alla komponenter i ett datorbygge så kan prislappen bli förvånansvärt dyr. Vidare introduceras nya och bättre komponenter kontinuerligt på marknaden, så det är relativt svårt att inneha det absolut senaste. Min dator är ett bygge som under en längre period har förbättrats och fått nya komponenter. Den är definitivt inte världens snabbaste dator men jag anser att den lämpar sig till mitt arbetsflöde. Jag valt att bifoga en exakt lista över mina komponenter, du finner den under mappen "Bilagor/Utrustning". Motiveringen till mina komponentval är relativt simpla. Jag ville ha de prisvärdaste komponenterna som fanns på marknaden vid den specifika tidpunkten. Allt börjar med att välja en plattform, antingen Intel eller AMD. Båda sidor har sina för och nackdelar men Intels Sandy Bridge 7 verkade vara en lovande arkitektur, och är fortfarande det. Hyper Threading som tillåter åtta trådar att arbeta kontinuerligt (utifrån fyra dedikerade kärnor) och stor överklockningspotential var de faktorer som fick mig att att välja Intels produkter. Vidare så måste allt detta köras på ett moderkort av något slag. Valet föll på styrkretsen P67 och ett moderkort från ASUS. Styrkretsen var stabil och jag har sedan tidigare haft bra erfarenheter utav ASUS produkter, så valet var ganska självklart. 8 En ytterligare prestanda komponent som jag använder mig utav är en högpresterande SSD. Corsair SSD Force GT kan vara besvärlig, med drivrutiner som inte fungerar och plötsliga frysningar, men i grund och botten är det ett prestandamonster utan dess like. 9 Från den SSDn körs enbart operativsystemet med all cahce-minne. Jag har även komplimenterat med en A-DATA SSD Premier Pro SP900 där mina kraftfulla program ligger. Detta har varit ett optimalt val då det ger mig otroligt snabba laddningstider. Vidare är även skriv/läshastigheterna på dokument obegripligt snabba vilket underlättar då jag arbetar med mycket stora filer. Jag har ytterligare fyra hårddiskar som används som lagringsutrymme. För projektarbetet används min senaste hårddisk som är en WD Caviar Green på 2 TB. Ytterligare komponenter så som minne, kylning och nätaggregat har jag gått efter det prisvärdaste alternativet. Dessa komponenter har inte en lika stor påverkan på systemet, ur en prestandasynpunkt, så jag har inte valt att lägga fokus på dessa. Jag använder mig utav tre skärmar för mitt arbetsflöde. Två stycken Dell U2412m för primär användning och en TV av okänt modellnummer för sekunder användning. De två DELL skärmarna är avsedda för underlätta mitt arbetsflöde. Jag kan inte betona hur effektivt det är att arbeta med två monitorer samtidigt. Vidare är skärmarnas färgåtergiving otroligt ackurat vilket är en till en stor fördel vid bildbehandling och dylikt. Den mest intressanta komponenten måste ändå vara mitt grafikkort. Direkt från NVIDIA's lager har jag införskaffat mig ett Quadro K5000. Dessa kort skiljer sig från konsumentmarknaden då det är anpassade

9 för en helt annan arbetsmiljö. Detta kort bygger på den senaste Kepler arkitekturen och använder sig av smarta och innovativa lösningar för att frambringa en enorm prestanda. Kortet är specialbyggt för att klara av tunga renderingsmiljöer där högsta möjliga kvalité eftersträvas. Förutom den specifika hårdvaran är också drivrutinerna anpassade för att klara av jobb som konsumentkorten annars har problem med. 10 Även om projektet inte utnyttjar den fulla styrkan som detta kort kan erbjuda så anser jag detta som en investering till framtida projekt. Jag vill även tillägga att detta kort används i andra projekt som jag har. Avslutningsvis använder jag mig utan en DSLR för att ta referensbilder till mitt projektarbete. Jag har ett antal objektiv med olika brännvidd för att ge mig varierande resultat. 2.2 Mjukvara Vad vore all hårdvara utan någon mjukvara som kan ta vara på all kraft? I grund och botten finner vi Windows 7 Ultimate, 64-bitars. Anledningen till detta är att XP är på väg att dö ut och tillverkare stödjer inte det systemet fullt ut, då de har saknar stöd nyare funktioner (exempelvis DX 11). 11 Avslutningsvis använder jag 64-bit versionen för att ta vara på mina 16 GB RAMminne. 12 AutoCAD För majoriteten av alla arkitektoniska element, så som planritningen, använder jag AutoCAD Revit Architecture. Det liknar vanliga AutoCAD Architecture men är specialutformat för att fungera som en plattform för BIM. 13 Anledning till bytet är att BIM (Building Information Modeling) är en process som, enligt mig, kommer ersätta traditionella arbetsflöden. I grund och botten är BIM en process där alla deltagare i en byggprocess kan både avläsa och förnya data på ett effektivt sätt. 14 AutoCAD har introducerat detta förut via Project Navigator men det är fortfarande relativt komplicerat att konfigurera. Även om programmet "fungerar" så kan man inte försäkra sig om att man har konfigurerat projektet på ett rätt sätt. Revit sköter detta med bravur och använder sig också av en mycket vänligare UI. Vidare erbjuder Revit ett mycket enklare system för att modelera i tre dimensioner. Programmet bygger upp en 3D-fil samtidigt som man kan arbeta i 2D. (AutoCAD gör också detta till en viss del). Detta gör att processen från Revit till 3ds Max blir betydligt enklare. Modellen är i princip färdig och det behövs bara några få finjusteringar för att skapa ett lyckat resultat. 3ds Max & V-Ray

10 Mitt val av 3D-program ligger på AutoDesk 3ds Max. En av anledningarna till detta är att det är samma utvecklare som AutoCAD, därav blir användargränssnittet (UI) väldigt bekant. Vidare så fungerar sammankopplingen sin emellan programmen nästintill smärtfritt då det är menat att dessa olika program ska fungera med varandra. En annan faktor är 3ds Max's potentiella styrka. Programmet är en industristandard som används vid många olika applikationer. Därav är funktionerna anpassade för att ge en optimal slutprodukt. 15 Jag har själv väldigt få erfarenheter av andra 3D-program. Personligen gillar jag inte nya Blender. Enligt min mening har de gjort programmet svårare genom att förändra UI. 16 Cinema 4D är det alternativ som jag är mest bekant med men även det går inte jämföras med 3ds Max. Avslutningsvis så har 3ds Max massvis av instickningsprogram (plugins) som ytterligare ökar kraften i programmet. V-Ray är en mycket välkänd renderingsmotor och fungerar som ett tillägg till 3ds Max inbyggda renderingsmotorer. V-Ray har sina egna specifika verktyg för att framställa (rendera) en färdig bild. Dessa är mycket kraftfulla och hjälper till att skapa en mycket verklighetstrogen bild. V-Ray är en kraftfull konkurrent till programmets inbygga Ray-tracer renderingsmotor och erbjuder, enligt mig, bättre funktioner. Instickningsprogrammet finns till olika program men är enligt min mening bäst anpassat för 3ds Max. 17 Photoshop, Lightroom & Camera RAW Photoshop är ett kraftfullt program som har många olika användningsområden. Jag använder främst programmet till att redigera mina referensbilder. Detta görs i Lightroom och processen är relativt simpel. Texturer och liknande skapas/redigeras i vanliga Photoshop och bildbehandling av de färdiga renderingarna sker i Camera RAW. Övriga program Avslutningsvis så används ett antal mindre väsentliga program till projektarbetet. Bandicam är ett program som låter mig "spela in" skärmen för att dokumentera projektarbetets gång. Anledning till detta program, utöver konkurrenterna (tex. Fraps & Camtasia), är att det är smidig och kraftfullt. Med en inbyggd kompressor som låter mig ljustera inställningar in i minsta detalj så var detta ett solklart val. Jag använder en högkvalitativ Motion JPEG kompressor på ca 70 Mbit/s. Klippet redigeras i Adobe Premiere och komprimeras utav en kraftull H.264 codec till ca 30 Mbit/s 30 fps). Klippet laddas sedan upp på YouTube där ytterligare en komprimering sker. Det färdiga videoklippet är privat och går enbart att nås om man har den korrekta URL:en. Slutligen så använder jag mig utav Microsoft Office för den skriftliga delen

11 3. Metod 3.1 Hållbart samhällsbyggande För att på ett lyckosamt sätt kunna skriva mitt litterära verk har jag använt mig av ett antal varierade källor. Då Hållbart Samhällsbyggande är ett relativt aktuellt ämne ville jag inte använda mig utav litterära källor. Istället ville jag få varierade synpunkter på ämnet från olika delar av branschen. På så sätt kan jag presentera problemet från olika perspektiv och på ett effektivt sätt diskutera saken. Vidare ville jag undvika att använda mig av tillrättalagda källor som eventuellt skulle kunna skapa svårigheter i arbetet. För att lyckas med detta behövde jag så fräscha källor som möjligt. Exempelvis så ändras miljöcertifieringarna hela tiden och mina källor är vid detta lag ogiltiga då nya reglemente har införskaffats. Jag har hämtat stor del av min fakta från seminarium av olika slag. Först och främst deltog jag i en utbildning som arrangerades utav Sweden Green Building Council. Kursen, Allmän kurs i Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM och LEED 18, presenterade fyra olika miljösystem samtidigt som representanter från både PEAB & Vasakronan fick möjlighet att hålla i varsitt seminarium. Allt detta tog plats i Stockholm hos IVL Svenska Miljöinstitutet under den 4:e december, Resan dit och boende för övernattning ordnade jag själv. Jag hämtade även fakta ifrån OSRAM då jag blev inbjuden på ett studiebesök/seminarium under sportlovet, vecka 8. Den absolut viktigaste källan av information var dock Nordbygg Ecoforum som ägde rum i Stockholmsmässan under den mars Där samlades representanter från olika sektorer i byggbranschen och dagarna bestod av seminarium av världsklass. 19 Allt detta, pris för seminarium, resor, mat etc., har jag själv finansierat utan bidrag från skolan. Avslutningsvis har ett fåtal källor från internet används för att verifiera viss fakta. 3.2 Datorkunskap Denna process skiljer sig från mitt litterära verk. Först och främst har antalet arbetstimmar varit betydligt fler och processen kräver ett kreativt arbetsätt. Vid projektets start hade jag skapat ett antal olika faser som jag tänkte följa. Dessa faser fungerade som riktlinjer i arbetet och mening var att jag skulle på ett effektivt sätt följa mitt tidschema. Min första planering var väldigt enkel och byggde inte på så många realistiska visioner. Min andra planering var mer realistisk, här hade jag givit mig själv mer tid åt 3D modelleringen. Dock var jag inte nöjd utan det krävdes en tredje och sista planering innan jag ansåg mig vara belåten. FAS I: Förberedelser Även om jag besitter stora kunskaper gällande datorer så ville jag ändå lära mig något mer. Jag ville utforska nya områden och ansåg att projektarbetet tillät mig att göra detta. Samtidigt som tekniken utvecklas så måste även jag, som brukare, uppdateras för att ta lärdom av den nya informationen. Det

12 handlade kort och gott om flertal timmar av förstudier där jag lärde mig nya saker och ting. Jag hade ett antal videolektioner som gick igenom den absolut senaste programvaran och hur man använde dess styrka till fullo FAS II: Konceptutveckling Allt utgår ifrån en idé, en vision. Jag har sedan tidigare haft ett fåtal idéer i min hjärna om hur projektarbetet skulle ha utformat sig. Mina visioner var vid ett tidigt skede väldigt höga och jag baserade min konceptutveckling efter dem. Problemet var att överföra mina idéer från hjärnan till pappret. Att låta sin fantasi leva fritt i sinnet skiljer sig från att arbeta med det i verkligheten. Jag var tvungen att presentera konkreta och realistiska idéer för mitt projektarbete. Ett fåtal skisser för hand följ av massvis med tester i datorn blev resultatet. Jag hade nu en reaktivt bra uppfattning vad jag ville göra och hur slutprodukten skulle bli. FAS III: Designutveckling & Redogörelser Då jag ville testa ett helt nytt program, Revit Architecture, resulterade det att denna process tog längre tid än beräknat. Arbetssättet var helt nytt för mig och jag antog en större utmaning än vad jag klarade av. Vidare spenderade jag allt för mycket tid på varje våningsplan. Min ambition var att varje våningsplan skulle, ur ett arkitektoniskts perspektiv, vara så bra utformat som möjligt. Inget skulle lämnats åt slumpen utan varje vägg skulle vara väl placerad för att ge upphov till smarta och innovativa lösningar. På grund av mina höga ambitioner resulterade detta i att denna fas förlängdes med ca.3 månader. FAS IV: Förberedelser inför 3ds Max Jag övergav snabbt denna fas då Revit Architecture erbjöd mig att jobba på ett effektivare sätt och med betydligt mer integration med 3ds Max än mina tidigare program. Tanken var först att arbete i 2D och sedan extrude:a objekten. Denna lösning var såklart inte hållbar i längden och jag är glad att jag valde att jobba med Revit istället. FAS VI: Ledighet 20 0aproducttypeid%3a2 21 oducttypeid%3a2 8

13 Jag ville jobba under denna fas men sjukdom hindrade mig. När jag väl hade bättrat mig var lovet nästan slut. FAS VII: Konstruera 3D-modell Denna del var den absolut svåraste. Här kämpade jag med klockan för att försöka hinna med allt. Jag utgick i från simpla 3D-modeller för att sedan forma varje objekt efter smak och tycke. Det flesta objekt är väldig enkla och har enbart ett fåtal "vertices". Det mesta är en "illusion" som ger intrycket att det är högdetaljerat. I själva verkat har jag återanvänt massvis med "element" för att skapa detta intryck. FAS VIII: Färdigställa 3D-modell Då denna fas och tidigare liknar varandra blev övergången relativt neutral. Jag fortsatta att arbeta med 3D-modellen samtidigt som jag gjorde snabba rendering för att kolla att allt stämde. Vidare började jag även finslipa på mina material och ljuskällor. Av mina renderingar ljustrade jag inställningar för att ge mig ett önskat resultat. Efter massvis av testrenderingar hade jag till slut hittat ett relativt bra sätt att ljussätta interiören. FAS IX: Slutskede Denna del fokuserade jag på att färdigställa projektarbetsrapporten. Samtidigt som detta skedde lät jag datorn skapa renderingar i bakgrunden. Då mina renderingar tar upp emot 14h så har datorn stått på 24/7. 4. Resultat Mitt resultat blev ett antal olika renderingar från min 3D-modell. Då jag gjorde flera renderingar under olika tidpunkter så synes även modellens utveckling. Resultaten varierar i både kvalité och funktion. Vissa renderingar har enbart använts som testsyfte men är ändå resultatet av mitt arbete. Vidare finns det ett fåtal rendering som har producerats med högre produktionskvalité. Dessa är avsedda för att vissa min fulla ambition samt förmåga att skapa fotorealistiska renderingar. Då bilderna är många och stora till antalet har jag valt att bifoga dem i en separat mapp. Du finner alla renderingar under mappen Renderingar". 9

14 test render 68 [Compressed].jpg test render 64 [Compressed].0.jpg 10

15 Render 70 - Redigerad.jpg tif 11

16 Vidare har jag även valt att bifoga mina ursprungliga planritningar. Då projektarbetet inte tog vara av alla dessa så tycker jag ändå det är viktigt att presentera dessa. De har varit en stor del av mitt projektarbete och det visar min förmåga att skapa effektiva planlösningar ur ett arkitektoniskt perspektiv. Du finner relevant information under mappen "Planritningar". Våningsplan 01.jpg 12

17 Våningsplan 02.jpg & Våningsplan 03.jpg 13

18 5. Hållbart Samhällsbyggande 5.1 Miljöcertifieringssystem I den här delen av rapporten har jag valt att presentera fyra olika miljöcertifieringssystem. Sverige, likväl som många andra länder, har idag ett kontinuerligt arbete där man försöker förbättra den miljö vi lever i. Det kanske känns som en ganska lättbergriplig uppgift men sanningen är den att dessa "mål" varierar oerhört mycket. Sverige har tagit fram 16 st. miljömål utifrån ett politiskt beslut som ägde rum under 90-talet då "klimathot" var ett aktuellt tema. Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Miljöcertifiering faller under punkten "God bebyggd miljö" och handlar kort och gott om att byggnader ska vara utformade på ett miljövänligt sätt. Man har tagit fram de största miljöbovarna inom byggbranschen och arbetar kontinuerligt med att förminska, eller rent utav att försöka eliminera dem. Exempel på EUs agerande är mål så som EU-2020 & EU-2050 Dessa miljömål påverkar främst människorna som vistas i miljön men en viktig, och kanske avgörande, faktor är de individer som producerar byggnaden. Arkitekter, banker (finansiering), tillverkare, VVS, kommun & landsting, projektledare, entreprenörer och fastighetsförvaltare har alla en avgörande påverkan på hur man ska uppnå dessa mål. Man måste inse att alla dessa olika parter har olika perspektiv och åsikter gällande miljötänk, finansiering och förvaltning. Vad som kanske är lönsamt för en part kanske inte är lönsamt för den andre, o vice versa. 14

19 För att försäkra sig om att dessa mål uppfylls finns det ett antal olika miljöcertifieringssystem i världen. Alla system ser olika på miljöfrågan & klimathoten och har därför olika aspekter som man kontrollerar. De miljöcertifieringssystem som jag har valt att presentera och jämföra är följande: BREEAM LEED Miljöbyggnad Green Building En relativt enkel beskrivning är att Green Building enbart har en kontrollpunkt, Energi, medan Miljöbyggnad har ca 16 och LEDD samt BREEAM ca 50 kontrollpunkter. En annan, mycket simplifierad, beskrivning är att Green Building enbart kontrollerar den färdiga byggnationen medan BREEAM & LEED granskar flera olika aspekter redan vid byggets start och under byggprocessen. Exempel på aspekter som de olika systemen kontrollerar är: Energi Inomhusmiljö Vattenanvändning Styrning i projektet Byggavfall Transporter Ekologi på tomten Föroreningar från byggnaden Ytterligare ett exempel på hur systemen skiljer sig åt är t.ex. vid frågor rörande byggnadsmaterial. Ett visst system kanske tar hänsyn till dess innehåll ur en kemisk synvinkel medan ett annat system tar hänsyn till transporten av byggmaterialet. Det som systemen har gemensamt är att alla poängbedöms utifrån bestämda kriterier. Man kan även i vissa system få delpoäng om man uppfyller speciella krav. Vid slutskedet räknas den totala poängen samman och man får ett "betyg" beroende på summan. Vidare så kvalitetsgranskas alla miljöcertifikatsystemen utav en 3:e part för att försäkra sig om att står rätt till. I vissa fall kan granskningen ske i efterhand. Detta kallas pre-certifiering och grundar sig på att man kan få "låna" certifikatet i förhand. Det som sker är att man söker in på bygghandlingarna och utifrån dem får man ett preliminärt betyg. En annan sak att tillägga är att dessa system inte är kompatibla med varandra, de går alltså inte att jämföra dem med varandra. 15

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 catarina.warfvinge@sgbc.se 1 Om miljöcertifieringssystem

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION 3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare nämnts lanserades GBCA 2002 och det första klassningssystemet Green Star Office introducerades 2003. GBCA är en nationell, icke vinstdrivande organisation

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Tobias Bergström Certifieringshandläggare Sweden Green Building Council 23 april 2013 Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning?

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning? PER LILLIEHORN Arkitekt Lilliehorn Konsult AB Idrottshögskolan i Göteborg är klassad som miljöbyggnad Guld. Vägvisare i klassningsdjungeln Vad innebär egentligen miljöklassning? TEXT: PER LILLIEHORN. FOTO:

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim

VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim ISBN 978-91-637-2533-3 Innehåll 1: Kom igång 5 2: Nödvändiga inställningar 6 2.1: V-Ray fliken

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

3.2.1 LEED VAD GÄLLER?

3.2.1 LEED VAD GÄLLER? tre delar; BRE med arbete kring forskning, utbildning och rådgivning, BRE Global som arbetar med miljöfrågor och hanterar ansökningar om certifieringen samt BRE Ventures som utvecklar nya idéer kring byggteknik.

Läs mer

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! HAGASTADEN/STOCKHOLM Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! OUTSTANDING 2 Varför BREEAM och varför Outstanding? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Klassningssystem en överblick

Klassningssystem en överblick Klassningssystem en överblick Daniel Olsson Klassning av byggnader en överblick av de vanligaste systemen och hur man ser på el och värmeanvändning 1) Vad är nyttan? 2) En fluga? 3) Vilka system finns?

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Miljöcertifiering i praktiken

Miljöcertifiering i praktiken Miljöcertifiering i praktiken Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Hur gör man? Vad kan man uppnå? Tillämpningsexempel! 1 Om mig Per

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010 MILJÖKLASSIFICERING AV BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET MILJÖMÄSSAN 3 Frej Werner, kontorschef Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande BYGGBESTÄMMELSER ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIV FÖR BYGGNADER

Läs mer

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Utbildning Högskoleingenjörer i byggteknik Byggnadsutformning med arkitektur Väg och vatten - husbyggnadsteknik Tekniska högskolans utbildningskoncept Hållbart byggande

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt NODA Smart Heat Building Hur funkar det? - En teknisk översikt Vad är NODA? NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap,

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV 1 av (5) FÖRETAGET INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB levererar strategisk och heltäckande projekteringsledning anpassad för varje enskilt projekt. Vårt

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Perfekt skärpa i Photoshop

Perfekt skärpa i Photoshop Perfekt skärpa i Photoshop Lathunden innehåller viktiga nyckelbegrepp från kursen och alla riktvärden du behöver. Dessutom finns ett antal tips och förtydliganden som inte nämndes i kursen. Alla värden

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANGELICA WALLENTIN Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser Uppdaterad: 1 mars 2015 Autodesk flyttar gradvis över nya inköp av våra programvaruprodukter till rena prenumerationstjänster. Under den första fasen av den här övergången kommer nya licenser för de flesta

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0

Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 2015/03/17 07:14 1/5 Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 Introduktion till Novapoint Virtual Map Novapoint Virtual Map är ett snabbt och enkelt visualiseringsverktyg

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer