SVIKTIGT S VÄRLDSNJURDAGEN 8 MARS 2007! ÖPPET HUS! Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVIKTIGT S VÄRLDSNJURDAGEN 8 MARS 2007! ÖPPET HUS! Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2007"

Transkript

1 NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr SVIKTIGT S VÄRLDSNJURDAGEN 8 MARS 2007! ÖPPET HUS! Kallelse till årsmöte Välkommen till Nalen, sida 9 Anhörigmöte Njurläkare och kurator medverkar på möte för njursjukas anhöriga, sida 6 NjSGs årsberättelse 2006 Hela årets föreningshändelser, mitten Rekreation på Lillsved Följ med på ett veckoslut i friskvårdens tecken, sida 6

2 NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND Föreningens ändamål att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet. att företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer. att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem och i övrigt verka för de njursjukas sak. Föreningens uppgifter är bl a att driva vårdpolitiska och andra frågor för medlemmarnas räkning. att arrangera olika program för medlemmarnas utbildning, rekreation och rehabilitering. NjSG får betydande ekonomiskt stöd för sin verksamhet av Stockholms läns landsting. Medlemskap Att bli medlem kostar 200 kronor per år och 50 kronor för barn och ungdom under 18 år, boende på samma adress som vuxen anhörig medlem. Du kan bli medlem genom att sätta in rätt belopp till NjSG på bankgiro eller plusgiro , och på inbetalningskortet ange namn, adress och för vilka det gäller. Vi vill också veta födelseår och om du är njursjuk eller stödjande medlem. Lämna bidrag Njurföreningen Stockholm Gotland är en ideell förening. Ekonomiska bidrag är därför varmt välkomna som stöd för verksamheten, t ex i form av: föreningens minnesadress till efterlevande i samband med begravningar. direkta gåvor förordnanden i testamenten Kontakta gärna kansliet för mer information. Styrelse Erik Herland, ordförande tel e-post Margareta Wihlborg, vice ordförande tel e-post Per Åke Zillén, kassör tel e-post Lars Ekholm tel e-post Karin Franck tel e-post Kent Wisell tel e-post Helena Dahlin tel e-post Suppleanter Margareta Lindahl tel Britt-Marie Alm tel Ola Lindvall, Gotland tel e-post Valberedning Ingegärd Mellgard, sammankallande tel Björn Nilsson tel Christine Olsbro Kansli Anmälningar till program och andra meddelande kan lämnas per post, e-post och på föreningens telefon(svarare) 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Kansliet är bemannat på deltid av Christina Engström, som besvarar all kommunikation direkt eller så snart det är möjligt. Kontakt med NjSG Adress S:t Göransgatan Stockholm Telefon Fax Bankgiro Plusgiro E-post Hemsida regionforeningar/sthlm NJURsVIKTIGT Redaktion Kent Wisell, redaktör Freddie Kaplan, redigering och layout Karin Franck Margareta Wihlborg hotmail.com Ingegärd Mellgard telia.com Ansvarig utgivare Erik Herland Omslag Karolinska universitetssjukhuset Foto: Erik Herland Redaktionen välkomnar bidrag via e-post eller post. 2

3 Kan vi tänka oss att Njurföreningen inte finns representerad när man håller regionmöte år 2017 av det skälet att vi uppnått våra mål och avskaffat oss själva? Stockholms Dialysnätverk ordnar den 8 och 9 februari ett regionmöte om Framtidens njursjukvård. Med ett 10-årsperspektiv föreläser och diskuterar en lång rad medicinska experter om möjliga förbättringar i vården. Bland ämnena finns framtida behandling av diabetes med fokus på njurar, fetma och njursvikt, antioxidantbehandling mot njursvikt, stamcellsforskningens möjligheter, donation över alla gränser samt nya immunsuppressionsmedel. Ämnesrubrikerna låter ofta mycket tekniska men jag bedömer att det mesta kommer att vara intressant och begripbart för oss patienter. Särskilt gäller det avsnitten om människorna bakom njursjukdomen och njursjukvården. Till dessa hörs Slavenka Drakulics berättelse om den njure hon fick av en från början okänd levande donator. Själv kommer jag att ge några patientperspektiv på njursjukvården och deltaga i en debatt med sjukvårdslandstingsrådet Lars-Joakim Lundquist, biträdande landstingdirektör Göran Stiernstedt, njursjukvårdens nya specialistsakkunniga njurddocenten Astrid Seeberger (SPESAK) och den vårdsakkunniga chefssjuksköterskan Lena Martin (Vårdsak). Vad säger man då som Njurföreningens ordförande vid ett sådant Ordföranden har ordet sammanhang? En given utgångspunkt är våra Riktlinjer för god njursjukvård. Där framgår våra prioriteringar av förebyggande åtgärder mot tidig njursvikt, en frekventare och mer patientanpassad dialysbehandling samt ökade insatser för fler transplantationer. Vågar jag uttrycka förhoppningen att vi i stort sett uppnått våra mål inom de 10 år som är regionmötets fokus? Kan vi tänka oss att Njurföreningen inte finns representerad när man håller motsvarande regionmöte år 2017 av det skälet att vi uppnått våra mål och avskaffat oss själva? För i grunden måste väl detta vara målet för en patientförenings verksamhet att få en förebyggande vård som minimerar vårdbehovet och en förstklassig vård- och omvårdnad för de som behöver detta. Att vi inte längre behöver skriva brev och debattartiklar eller springa i kansli- och landstingshusets korridorer för att få det självklara tillgodosett. Att patientutbildning, egenvård och rehabilitering är naturliga inslag i vården. Att färre drabbas av svår njursvikt och att fler arbetar av de som drabbas. Att vi har ett öppnare och mjukare samhälle med ett rikare utbud av aktiviteter för rekreation och social samvaro. I den visionen behövs inte Njurföreningen. Möjligtvis har vi en veteranklubb där vi nostalgiskt bläddrar i gamla nummer av Njurfunk och NJURsVIKTIGT. Antagligen är jag för optimistisk. 10 år framåt låter som en lång tid. Jag är själv då pensionär sedan flera år, Slussen har försvunnit men vi har fått ett nytt Karolinska och kanske en ny opera. Ser vi 10 år bakåt verkar det som igår. Men låt oss inte släppa visionen om ett mänskligare samhälle och en riktigt god njursjukvård. Stockholms dialysnätverk planerar ett nytt regionmöte år Låt oss formulera tydliga etappmål för vilka förbättringar av njursjukvården som skall vara genomförda till det mötet och till det som kommer därefter, och därefter tills vi nått våra mål. Vi patienter har en viktig roll att formulera dessa mål. Vi har också en viktig roll i genomförandet och efterkontrollen. Låt oss markera detta genom en god uppslutning på regionmötet om Framtidens njursjukvård. Som framgår av annonsen på sid 5 så har vi många platser kvar till det mycket förmånliga priset av 50 kr per dag inklusive lunch och fika på för- och eftermiddag. Jag hoppas att vi ses där! Erik Herland 3

4 Kommande föreningsaktiviter Världsnjurdagen Öppet hus för allmänheten 8 mars. Är din njurar okej? är den slogan till allmänheten, som initiativtagarna antagit för Världsnjurdagen den 8 mars Med den frågan avser man att väcka intresse för njurar och njurvård och det behövs, säger man, då undersökningar i olika länder har visat att bara ungefär 5 % av allmänheten kan svara någorlunda rätt på var njurarna sitter och på vad njurarna gör. I likhet med förra året och bl a i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset planerar NjSG en rad aktiviteter på och i anslutning till Världsnjurdagen Ögonöppnare Njursjukdomar är vanliga, farliga och behandlingsbara säger ISN, International Society of Nephrology, och IFKF, International Federation of Kidney Foundations, de två samverkande världsorganisationerna bakom Världsnjurdagen. Vanliga, därför att njursvikt (=mindre än GFR 60 och/eller med mikroal/buminuri/proteinuri) drabbar ungefär 10 % av befolkningen. Farliga, inte bara för att njursvikten hos vissa kan bli terminal utan framför allt för att risken för hjärt-kärl-sjukdomar och för tidig död är mångfaldigt högre hos njursviktiga. Behandlingsbara, därför att det idag finns starka vetenskapliga bevis för att tidig upptäckt, ändrad livsstil och väl kontrollerat blodtryck kan bromsa eller stoppa progressionen och dessutom påtagligt minska risken för hjärtkärlsjukdomar. Därför, menar ISN/IFKF, är det moraliskt och etiskt absolut nödvändigt att sprida kunskap om att program som fokuserar på förebyggande av njursvikt inte bara kan spara mänskligt lidande utan också kan förhindra en för tidig död. Öppet hus och andra aktiviteter På Världsnjurdagen, torsdagen den 8 mars 2007, planeras ett ÖPPET HUS för allmänheten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Njurkliniken och NjSG samverkar här för att erbjuda aktuell information om vad njurar är och gör, om förebyggande, om hur njursvikt kan bromsas och om de vanligaste behandlingarna när njurfunktionen upphört. Det här kommer att presenteras i en serie kort-föreläsningar i Nanna Schwarz-aulan (en serie som planeras att upprepas under eftermiddagen-kvällen). De besökare som så önskar kommer också att erbjudas att testa sitt blodtryck och lämna blod- och urinprover (för kreatinin och albuminuri). Resultaten av proverna samt förslag till eventuellt ytterligare åtgärder kommer att lämnas till var och en i efterhand. Skriftligt och annat informationsmaterial kommer också att finnas tillgängligt i anslutning till aulan och ett studiebesök på dialysavdelningen kommer också att vara möjligt för de intresserade. För närmare information om tider, etc hänvisas till annonser i dagspress i Stockholm dagarna innan den 8 mars och till NjSGs hemsida. NjSG planerar dessutom riktade informationsaktiviteter i relation till media och politiker, inte minst till sjukvårdspolitiker både i landstinget och på riksplanet. Mer information i tidningen Apoteket Det nummer av tidningen Apoteket, som planeras komma ut den 12 februari, kommer att innehålla ett antal sidor om njurar, njursvikt och njurbehandling. Tidningen är gratis och finns tillgänglig på alla Apotek. Även i dessa artiklar framhålls betydelsen av tidig upptäckt och tidig behandling för att om möjligt stoppa eller bromsa njursviktens framfart. Boulen fortsätter Start 18 januari. Vår trevliga boulegrupp har plats för fler spelare. Gärna nybörjare! Vi träffas med start den 18 januari i City Boule:s lokaler i Rådhuset T-banenedgång, kl Avgift är 200 kr för 10 eftermiddagar. Kom och pröva några klot och bestäm dig därefter. För anmälan ring Christina på kansliet, telefon

5 Kommande föreningsaktiveter Öppet hus på Kungsholmens hem- och självdialyscentrum 20 februari. I Serafirmer lasarettets gamla lokaler gjordes Sveriges första njurtransplantationerna. Nu är våningsplan 1 på Hantverkargatan 2 J rejält uppfräschad för att hysa en ny generation pionjärer, Karolinska Universitetssjukhusets nya hem- och självdialyscentrum. Lokalerna ligger nästan mitt emot Stadshuset med ingång från det västra hörnet i det gula huset utmed Hantverkargatan. Den 20 februari från kl till bjuder vi in till ett Öppet hus. Vi vänder oss till dig som om en tid kanske måste börja med hemodialys eller som redan har HD på en vanlig klinik och är nyfiken på hur själv- eller hemdialys fungerar. Du får träffa våra träningssjuksköterskor och dialysassistenter, njurläkare, kuratorer och tekniker samt inte minst patienter som berättar om sina erfarenheter. Vi har ordnat några små utställningar samt bildspel och filmer som bl a visar hur några patienter ordnat med sina hemdialyser. Och så bjuder vi förstås på fika. Du behöver inte göra någon förhandsanmälan utan är välkommen at titta in när det passar dig. Och självklart är du välkommen att ta med anhöriga eller andra som är nyfikna på hur vi arbetar. Varmt välkomna! NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND Kom med till framtiden! 8-9 februari. Vi har många platser kvar till regionmöten Framtidens njursjukvård. Programmet har många för oss njursjuka många intressanta föredrag. Se även Erik Herlands ledare på sida 3. Du kan vara med en eller två dagar för bara 50 kr per dag inklusive lunch och fika. Mötet hålls i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati. Ta del av det intressanta programmet på Aula Magna Anmälan till Christina på kansliet, tel

6 Kommande föreningsaktiviter Rekreation på Lillsved april. Ett veckoslut i friskvårdens tecken med stimulans och avkoppling i lagoma doser. Höstens uppskattade program se rapport i NJURsVIKTIGT nr 4/06 planeras att upprepas i vår. Program: Föreläsningar i friskvård och positivt tänkande. Stimulerande diskussioner och erfarenhetsutbyten. Friskvårdspass som lättgympa, stavgång och annat. Avkoppling. Deltagare: Njursviktiga och njursjuka medlemmar och närstående (i mån av plats). Samverkan: Programmet är ett samarrangemang mellan NjSG och Lillsveds Idrottsfolkhögskola på Värmdö, till vilken det är lätt att ta sig med bil eller buss. Tid: Arrangemanget omfattar helpension från middag klockan på fredagen till och med lunch klockan på söndagen. Två nätters övernattning i antingen enkel- eller dubbelrum. Frukost, kaffe, lunch, kaffe, middag, kvällsfika samt alla aktiviteter i programmet. Pris: Genom generöst bidrag från Stockholms Läns Landsting och genom samverkan med Lillsved är priset för hela arrangemanget starkt subventionerat till endast kronor i enkelrum och 800 kronor per person i dubbelrum. Anmälan: Senast den 26 mars 2007 till NjSGs kansli. Först till kvarn! 6 Anhörigmöte 20 mars. Det är kanske inte så ofta man som anhörig får tillfälle att träffa de specialister inom sjukvården som den njursjuke regelbundet träffar än mindre andra anhöriga i samma situation. Frågorna kan vara medicinska, relationsmässiga eller rent praktiska. Mot denna bakgrund ordnar Njurföreningen ett anhörigmöte. Självklart är även de som är njursjuka välkomna. Som resurspersoner och samtalsledare deltar njurläkaren Ingela Fehrman och kurator Margareta Röjdmark. De kommer inledningsvis redovisa sina erfarenheter och svara på frågor. Sen kan anhöriga och njursjuka samlas var för sig för att samtala över en kopp kaffe och en smörgås. Ingela och Margareta kommer alternera mellan grupperna. Därefter samlas vi för fler frågor och diskussion. Tid: kl , tisdagen den 20 mars. Lokal: Östermalms föreningsgård, Fältöversten. Anmälan senast 5 mars till Christina på kansliet, telefon

7 Kommande föreningsaktiveter Kom med och sjung! Tisdagar. Tillsammans med Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm startar vi nu en alla kan sjunga -kör. Ett litet gång från EPI har provsjungit under hösten tillsammans med den erfarna körledaren Maria Paulin som även är logoped. De skriver: Vi har haft jätteroligt och Maria har fått oss att sjunga för full hals. Vi har också prövat olika avslappnings- och röstövningar för att värma upp och utveckla sångtekniken. Många av oss har inte sjungit på mycket länge, och de flesta överhuvudtaget inte i kör. Det är härligt att sjunga för glädjen och gemenskapen och det gör gott för kropp och själ. Att sjunga är dessutom rena hjärngympan du får bättre minne, bättre koncentration och så blir du piggare. Så kom med och pröva om detta är något för dig! Vi träffas varje tisdag kl på S:t Göransgatan 2 A. Avgiften är 400 kr för 10 gånger. Kom och pröva vid fösta träffen den 27 februari och bestäm dig därefter. För anmälan ring Christina på NjSGs kansli, telefon eller Illustration: Bengt Edman 7

8 Kommande föreningsaktiviter Försommaren på Gotland är underbar! 19 maj-16 juni. Vi har fått en hel del intresseanmälningar för en Gotlandsvecka i maj och juni. Nu vill vi få in definitiva anmälningar och det finns plats för fler. De tider vi bokat logi och plats på dialysen för de som behöver detta är veckorna 21 till 24. Vi rekommenderar boende på Toftagården som ligger på östkusten ett par mil söder om Visby. Avståndet till den ljuvliga stranden är visserligen några hundra meter men å andra sidan har Toftagården en stor swimmingpool och en rad andra aktiveter. Foton: Mats Jansson Inkvarteringen kan ske i stugor/lägenhetet från 2100 kr per vecka (typ 101 för 2 personer) till kr (typ 400 för 4-6 personer). Eller i hotellrum från en enklare budgetvariant för kr till klass A för kr för dubbelrum inkl frukost. Har man en lägenhet kan man laga maten själv eller äta på Toftagårdens utmärkta restaurang. Du kan läsa mer på Om någon vill bo på annat ställe, tex inne i Visby kan vi försöka ordna detta Liksom vårt erbjudande i höstas gäller följande: en veckas vistelse rabatteras av NjSG med kr för dialyserande medlem och med kr för övriga njursjuka medlemmar för kortare vistelse reduceras rabatten proportionerligt bokning av resa till och från Gotland och hotellet ordnar var och en själv om det finns intresse kommer vi med hjälp av våra medlemmar på Gotland och till självkostnadspris ordna med guidning i Visby och andra utflykter bokning av dialysplats och ev taxiresor gör var och en i samarbete med sin ordinarie dialysklinik antalet platser är begränsat. Dialyserande och de som inte var med på föreningens Göteborgsresa 2006 och Häringe 2005 har förtur. Har du frågor så ring Christina på kansliet på telefon Hon vill ha din anmälan senast 5 mars. Vattengympa Start vecka 3. Då vi varit för få har NjSG från våren 2007 ingen egen vattengympagrupp. Men vi räknar med att flera av de som gympat på onsdagar kl kommer fortsätta i en blandad grupp. Några medlemmar går på måndagar kl men Hälsopoolen på Rosenlunds Sjukhus har antagligen lediga platser i fler grupper. Avgiften för 10 gånger i följd är 850 kr (ej klippkortssystem). För anmälan: e-posta eller ring på tel

9 Njurföreningen Stockholm Gotland Kallelse till årsmöte Årsberättelse för verksamhetsåret 2006 Kallelse till årsmöte Tisdagen den 6 mars 2007 Vi hälsar alla föreningens medlemmar välkomna till årsmötet som även detta år hålls på Nöjespalatset Nalen, Regeringsgata 74. Vi hoppas på en god uppslutning och har därför i år en större lokal, Stacken med ingång från David Bagares gata. Program Kl Samling och avprickning Kl Vi uppmärksammar Världsnjurdagen Kl Årsmötesförhandlingar Redovisning, frågor och synpunkter på det gångna året. Styrelsens årsberättelse finns med i detta nummer av NJURsVIKTIGT Val av styrelse, revisorer och valberedning Verksamhetsplan och budget för 2007 Med flera stadgebunda punkter svängom. Och de som inte nöjer sig med det kan därefter besöka något av Nalens andra evenemang. Lotteri Som ett tack för att NJURsVIKTIGT skriver om aktuella filmer har vi fått 40 biljetter till filmen Nina Frisk. Vi lottar ut dessa i par om två till de som kommer på årsmötet. Läs om filmen på sida 16. Anmälan Anmälan senast måndagen den 19 februari till NjSGs kansli, St Göransgatan 84, Stockholm, tel , fax , e-post Vid eventuella önskemål om annan varmrätt, var god ange detta vid anmälan. Och glöm inte att betala medlemsavgiften innan årsmötet! Hjärtligt välkomna! En fullständig dagordning, den ekonomiska redovisningen för 2006 och andra årsmöteshandlingar skickas till de som anmäler sig till årsmötet. Önskar någon få handlingarna ändå, anmäl detta till kansliet. Ca kl Middag Alla medlemmar bjuds på en varmrätt (kalvytterfile med tillbehör) dryck och kaffe. Ca kl Underhållning mm Till kaffet kommer Orkester Moi, Anna Sjöström och Anna Rodpoulus, och tar oss med på en musikalisk resa genom Europa. Det blir säkert möjligheter att sjunga med och kanske ta sig en Orkester Moi 9

10 Njurföreningen Stockholm Gotlands årsberättelse verksamhetsåret 2006 Om föreningen NjSG är en intresseorganisation för njursjuka och deras anhöriga, vårdpersonal och andra som vill verka i enlighet med föreningens syfte. NjSG verksamhetsområde är Stockholms län och Gotlands län. Tillsammans med övriga regionala föreningar bildas Riksförbundet för Njursjuka (RNj). I enlighet med beslut av årsmötet 2006 har Föreningen för njursjuka i Stockholm med omnejd bytt namn till Njurföreningen Stockholm Gotland. Med det nya namnet, som anslutet till en rekommendation från RNj:s förbundsstämma, beto-nar vi att man inte behöver känna sig särskilt sjuk för att man har njursvikt och att även andra än njursviktiga är välkomna i föreningen. Om medlemmarna Vid årets slut hade föreningen 860 betalade medlemmar, varav 32 i Gotlandssektionen. Jämfört med antalet patienter inom föreningens upptagningsområde som har s k aktiv uremivård (dialys eller transplantat) så står det klart att föreningen skulle kunna ha betydligt fler medlemmar. Härtill kommer dels de kanske hundratusentals personer i upptagningsområdet som är i riskzonen för en begynnande njursvikt, dels vårdpersonal och anhöriga. Styrelsen ambition är att genom riktade insatser öka antalet medlemmar inom alla dessa kategorier. Genom den medlemsenkät som genomfördes under hösten har styrelsens fått en för verksamhetsplaneringen mycket värdefull bild av hur medlemmarna mår och vad de förväntar sig av föreningen. Enkätsvaren har legat till grund för de diskussioner om föreningens verksamhet som stått på programmen för hösten medlemsmöten. Om styrelsen dess arbetsformer m m Styrelsen har under året haft 13 ordinarie sammanträden, varav två haft formen av endagskonferenser. Styrelsens suppleanter kallas till alla möten och deltar lika aktivt i föreningens verksamhet som de ordinarie. Styrelsens arbetsutskott bestående av ordföranden, vice ordföranden och kassören, fattar på delegation av styrelsen beslut i brådskande och mindre frågor. Om föreningens kansli, administrativa rutiner m m Kansliet är inrymt i HSO:s lokaler på S:t Göransgatan 84 där föreningen också disponerar möteslokaler. Föreningens kanslist, Christina Engström är anställd på 80 % av heltid och ansvarar för de administrativa och ekonomiska rutinerna. Genom kompetensutveckling och nya rutiner har föreningens administrativa arbete förenklats och kvalitetssäkrats. Härigenom har Christina som normalt också är styrelsens sekreterare kunnat frigöra styrelsen för mer intressepolitiskt arbete. Den administrativa översynen har letts av kassören Per Åke Zillén som i styrelsen ansvarat för löpande personal- och kanslifrågor. För att förenkla styrelsens arbete har vi under året i särskilda PM lagt fast rutiner för de verksamheter som regelmässigt återkommer. Utgångspunkten har varit den utredningen om styrelsen arbetsformer som gjordes förra verksamhetsåret. Således finns nu PM för Uppgifter och Ersättningar för styrelseledamöter, Attest, Betalning och Bokföring, Betalning av medlemsavgiften, Planering av aktiviteter, Aktivitetsbudget, Samverkan med SLL och de Njurmedicinska klinikerna, Kontaktverksamheten, Revision och Revisorer, Valberedningen samt Landstingsbidrag. Dessa vägledande PM bedöms göra det mycket lättare för nytillträdande styrelseledamöter att komma in i föreningens verksamhet. Om information, internt och externt Föreningens medlemsblad NJURsVIKTIGT har kommit ut med fyra nummer under Med en ny redaktion och layoutansvarig har medlemsbladet förnyats såväl till innehåll som till utseende. Härutöver har medlemmarna fått fyra nummer av Riksförbundets tidning Njurfunk. Som ett komplement till NJURsVIKTIGT kommer föreningen ge ut regelbundna e-postbrev i frågor som bedöms som intressanta för våra medlemmar. Förhoppningsvis kan vi den vägen få en aktivare dialog med medlemmarna. Föreningens hemsida som är en underavdelning till Riksförbundets hemsida, är fortfarande otillfredsställande vad gäller innehåll och aktualitet. Vi efterlyser nu en hemsidesredaktör och begär att RNJ:s tekniska system ändras så att vi direkt kan lägga in material. 10

11 I externa media har NjSG synts betydligt mer än tidigare år. Vår föreningen tog genom en presskonferens och material till tidningar och radio initiativet till att Världsnjurdagen den 9 mars och dess tema tidig upptäckt och behandling uppmärksammades i Sverige. Styrelseledamöter har också medverkat som skribenter i medicinska tidskrifter och som föredragshållare på konferenser och andra möten. Om samverkan med Njurklinikerna och Landstinget Delar av styrelsen träffar ca fyra gånger per ledningarna för Njurklinikerna vid Karolinska Universitetssjukhuset respektive Danderyds Sjukhus. Mötena ger oss tidig information om planerade förändringar i njursjukvården och möjligheter till en dialog om vad som behöver förbättras. Med hjälp av PM om Kontaktverksamheten har denna viktiga länk till njursjukvårdens personal förbättras. Kontaktansvaret för de olika dialysenheterna har fördelats mellan styrelsens ledamöter som då också deltar i förekommande patientråd. Föreningen har liksom berörda klinikledningar ambitionen att alla dialysenheter skall ha fungerande patientråd. Flera av styrelsens ledamöter har vidare regelbundet deltagit i njurklinikernas sk njurskolor som utbildar njursviktiga inför en kommande dialysbehandling eller transplantation. Vi har därvid informerat om föreningens verksamhet och de egna patienterfarenheter. För att påverka Stockholms Läns landsting har föreningen också under året haft flera möten med de tjänstemän inom Stockholms läns landsting som ansvarar för njursjukvården. I första hand har dessa möten gällt vikten av att Landstinget satsar på förebyggande njursjukvård. Om föreningen mötesverksamhet för utbildnings, rehabilitering och sociala kontakter Föreningens årsmöte hölls i anrika Nalens lokaler på Världsnjurdagen den 9 mars. Förutom sedvanliga ärenden beslutade årsmötet om ett nytt namn för föreningen och att medlemsavgiften från 2006 höjs till 200 kr. I april gavs medlemmarna möjlighet at deltaga i den Femte Nationella Njurkonferensen i Göteborg ordnad av vår systerorganisation i Västsverige. I egen regi ordnade föreningen i maj en temakonferens om Sex och Samlevnad på Huddinge sjukhus. Konferensen som vände sig till patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal finns sammanfattad i Njurfunk. Rekreation för kropp och själ var temat för en veckoslutskurs på gymnastikfolkhögskolan i Lillsved i oktober. Det sedvanliga julbordet kombinerades med en konferensresa till Åland med medverkan av en kurator och en dietist. Härutöver har föreningen under året haft följande aktiviteter av rehabiliterande eller social karaktär: Vattengympa, onsdagar på Hälsopoolen, Rosenlunds sjukhus. Boule vid Rådhusets, torsdagar vid Rådhusets T-bana. Besök på Vin och sprithistoriska museet Teaterbesök, Kvartetten på Stockholms stadsteater. Vårutflykt till Lasse Åbergs museum i Bålsta Rekreationsvecka, Snäckhagens stugor på Gotland. Besök på Edvard Anderssons växthus, Bergianska trädgården. Om vård- och intressepolitik Föreningen prioriterade områden är 1) tidigare och bättre förebyggande åtgärder mot njursvikt 2) frekventare och flexiblare dialysbehandling samt 3) åtgärder som ökar tillgången på njurar från såväl levande som avlidna. Dessa frågor driver vi i våra löpande kontakter med sjukvårdens politiker, tjänstemän och professionen. Av årets aktiviteter vill vi särskilt framhålla yttrande över Svensk Njurmedicinsk Förenings (SNF) förslag till riktlinjer för njursjukvården. synpunkter på utformningen av en dialysenhet i Norrtälje och uppföljande skrivelse och enkät till politiker i Landstinget och Norrtälje till stöd för ett genomförande. skrivelse till Landstingets Hälso- och sjukvårdsutskott, samt uppföljande brev till och möte med det nya sjukvårdslandstingsrådet om behovet av ökade resurser till njursjukvården. Ledamöter i styrelsen och föreningens kanslist har också bistått enskilda medlemmar med råd och hjälp i kontakter med sjukvården. 11

12 Om deltagande i RNj:s och HSO:s verksamhet NjSGs ordförande Erik Herland har regelmässigt deltagit i RNj:s och HSO:s ordförandekonferenser. I RNj:s regionala konferens i föreningskunskap deltog 3 styrelseledamöter och kanslisten. Föreningen är representerad i RNj:s arbetsgrupp för stadgeöversyn av Ingegärd Mellgard. Per Åke Zillén deltar i HSO:s arbetsgrupp för ett nytt Hälso- och sjukvårdspolitiskt program och leder därvid arbetet om förebyggande åtgärder. I övrigt har NjSG inte haft resurser att deltaga i HSO:s samrådsgrupper med Landstinget. Gotlandssektionens verksamhet Föreningens verksamhet på Gotland bedrivs under ledning av en sektionsstyrelse med Margot Kahlbom som ordförande. Under året har gotlandssektionen medverkat vid ett flertal njurskolor som arrangerats av njurenheten vid Visby lasarett. Verksamheten i övrigt har bestått av 3 medlemsmöten samt julbord på Toftagården. Föreningens ordförande, Erik Herland, besökte höstmötet på Gotland för att informera om föreningens verksamhet. Intressebevakningen på Gotland har under året varit starkt fokuserat på att få läkarbemanningen på Visbydialysen förstärkt. Fortfarande finns det brister i kontinuiteten av läkare. Barn, ungdom och föräldrar NjSG:s medlemmar har tillgång till den verksamhet för barn, ungdom och föräldrar som ordnas av RNJ. Föreningen har själv under året inte ordnat några aktiviteter speciellt för dessa grupper. Helena Dahlin från styrelsen deltar dock i en med andra njurföreningar gemensam arbetsgrupp för att planera verksamhet för medlemmar i åldern år. Om föreningens ekonomi Föreningens ekonomi baseras i huvudsak på de bidrag föreningen årligen erhåller från Stockholms Läns Landsting, dels avseende de administrativa baskostnaderna och dels i form av ekonomiskt stöd för föreningens programverksamhet. Av den årsavgift till föreningen, som medlemmarna betalar, går hälften vidare till Riksförbundet. Under verksamhetsåret 2006 har intäkter och kostnader balanserats relativt väl. För detaljer hänvisas till den slutliga resultat- och balansräkningen. Slutord Föreningen har under året etablerat en bra fungerande dialog med Njurklinikerna på såväl lokal som central nivå. Vi har också fått tillstånd en ökad uppmärksamhet och intresse för våra prioriterade sjukvårdspolitiska frågor. Men mycket arbete återstår för att uppnå Riktlinjerna för en god njursjukvård. Styrelsen NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND 12

NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 3 2006

NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 3 2006 NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 3 2006 Välkommen till Visby! Rekreation och dialys på Gotland sida 11 och 13 Dialys i medelhavet Resereportage, sida 7 Taxi Kurir Behövda

Läs mer

SVIKTIGT S. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008. Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara!

SVIKTIGT S. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008. Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara! NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008 SVIKTIGT S Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara! Sida 11-14 Färöarna Resereportage från Nordatlantens paradis

Läs mer

NjSGMEDLEMSBLAD. Sex och samlevnad I DETTA NUMMER. Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 / april 2006

NjSGMEDLEMSBLAD. Sex och samlevnad I DETTA NUMMER. Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 / april 2006 NjSGMEDLEMSBLAD Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 / april 2006 I DETTA NUMMER Vårutflykt Träffa Musse Pigg på Lasse Åbergs Museum sid 5 Gym på Löwet Intervju med Eva Forsell, chefssjuksköterska sid

Läs mer

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006 FNjSMEDLEMSBLAD Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006 I DETTA NUMMER: Huvudstupa in i dialys Kent berättar 6 Njurkonferens Följ med till Göteborg i april 7 Individanpassad

Läs mer

NJUR VIKTIGT. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010. Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning

NJUR VIKTIGT. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010. Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning NJUR VIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010 S Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning Ur innehållet: 4. Reportage från Gotland 10. Margareta frågar

Läs mer

Nr 2 2011. Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen

Nr 2 2011. Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen 2 Nr 2 2011 ex d n i s d r å v r Nju? t e d r ä d va Seeberger 25 maj! m l o h k c lys i Sto a i d r e t s e Sem Nya i Styrelsen Primärdvård fokus på Världsnjurdagen 2 NjSGs Kansli bemannas av Christina

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

NR. 3.2007 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN

NR. 3.2007 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN NR. 3.2007 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN FINLAND HAR STÖRST ERFARENHET I EUROPA AV BARNNJURSJUKVÅRD ORGANBRIST ETT UNIVERSELLT PROBLEM KLÅDA: PSYKISKT

Läs mer

Världsnjurdagen 13 mars 2008 - uppmärksammar vikten av tidig upptäckt av njursvikt

Världsnjurdagen 13 mars 2008 - uppmärksammar vikten av tidig upptäckt av njursvikt Årgång 35 Nummer 1 År 2008 Tidning från Njurförbundet Vård av njursvikt i tidigt skede hos Bromsen på Danderyds sjukhus Gambro satsar på forskning i samarbete med njursjukvården i Västsverige Cancer efter

Läs mer

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002 Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 INNEHÅLL 4.2002 HELSINGFORS - STADEN DÄR ÖST OCH VÄST MÖTS...4 Anhörigstöd...6 Svensk Nefrologsjuksköterskeförening...8

Läs mer

En grävande dietist. Umeås Eva Jansson GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE

En grävande dietist. Umeås Eva Jansson GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE NR. 1.2006. 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE Referensgruppen

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 1 Årgång 25 Överkörd av färdtjänsten Läs mer sid 4 6 Fortsättning följer om Britta Läs mer sid 7 Ali blev tagen för buse Läs mer sid 12 13 Mötesplats

Läs mer

D iabetes B ladet Nr 1 2010

D iabetes B ladet Nr 1 2010 G öt e b o r gs D i a b et es f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 1 2010 Årgång 12 Nya vindar i diabetesvården Läs mer på sid 9 Nationella Diabetesregistret Läs mer på sid 10-11 Innehåll 7 Ulla Tang

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35 Njurfunk Tidning för Njurförbundet God Jul och Gott Nytt År! Nummer 4, 2009 Årgång 35 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius Ny! Fresenius Medical Cares

Läs mer

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 God Jul & Gott NyttÅAr! Kallelse till årsmötet sid 3 1000 Waran behandlade tar inte prov på vårdcentralen sid 4 6 Nya riktlinjer för Hjärt och Lungräddning sid 14 Aktiviteter

Läs mer

I detta nummer: MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2010

I detta nummer: MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2010 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2010 I detta nummer: Ledare sid 2 Salem först i länet med hjärtstarter och brandsläckare i hemtjänstens bilar sid 3 Ny metod provas mot hjärtsvikt sid 4 Beating-heart-bypass-kirurgi

Läs mer

Inför Egenvårdsveckan. Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15. Notera Alla hjärtans dag 14 februari

Inför Egenvårdsveckan. Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15. Notera Alla hjärtans dag 14 februari G ö t e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 1 2013 Årgång 15 Livet som nybliven mamma med typ 1 diabetes Läs mer på sid 14-15 Inför Egenvårdsveckan 2013 Läs mer på sid 18-19

Läs mer

OSJÄLVISK GODHET OCH ANONYM DONATION KALMAR ARBETAR FÖR INDIVIDUELL OCH SÄKER VÅRD DÄRFÖR SLUTAR MAN I HEMHEMODIALYS

OSJÄLVISK GODHET OCH ANONYM DONATION KALMAR ARBETAR FÖR INDIVIDUELL OCH SÄKER VÅRD DÄRFÖR SLUTAR MAN I HEMHEMODIALYS NR. 4.2007 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN VÅRDRELATERADE INFEKTIONER KAN OFTA FÖREBYGGAS Slavenka Drakulic OM OSJÄLVISK GODHET OCH ANONYM DONATION KALMAR

Läs mer

Njurfunk. Håkan Hedman promoverad till hedersdoktor - läs mer på sid 7. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4-2011 Årgång 38

Njurfunk. Håkan Hedman promoverad till hedersdoktor - läs mer på sid 7. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4-2011 Årgång 38 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Håkan Hedman promoverad till hedersdoktor - läs mer på sid 7 Nummer 4-2011 Årgång 38 Annons Fresenius 29 20 18 INNEHÅLL 5 Antalet dialyser per vecka är viktigare än dialysformen

Läs mer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer NR. 5.2009 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer Bättre vardag med fysisk träning Immunförsvaret

Läs mer

Njurfunk. Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22. Mätmetoder för njurfunktion - sid 8. Tidning för Njurförbundet

Njurfunk. Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22. Mätmetoder för njurfunktion - sid 8. Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22 Mätmetoder för njurfunktion - sid 8 Nummer 1, 2013 Årgång 40 Det är ditt liv, det är ditt beslut Hembehandling

Läs mer

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Gambro 50 år Dialysbehandlingen utvecklades från 1964 - sid 10 Nummer 4, 2014 Årgång

Läs mer

Förbundsstämman i maj i härlig skärgårdsmiljö

Förbundsstämman i maj i härlig skärgårdsmiljö SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 91 Maj 2013 Förbundsstämman i maj i härlig skärgårdsmiljö Huvudvärksdagbok 5 Amanda 6 Migränmotor på högvarv 8 Migrän - en osynlig sjukdom 10 CGRP och dess receptor

Läs mer

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19. ProLiv Väst. Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19. ProLiv Väst. Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768 PROLIVNYTT Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19 ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg Kontakttelefon: 0302-46768 E-post: Info@proliv.com JUB I LEUM Hemsida: www.proliv.com Plusgironummer:

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

Njurfunk. Njursjukvården i Norrland i fokus - Njurföreningar samverkar med vården för nytt forskningscentrum. Tidning för Njurförbundet

Njurfunk. Njursjukvården i Norrland i fokus - Njurföreningar samverkar med vården för nytt forskningscentrum. Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet Njursjukvården i Norrland i fokus - Njurföreningar samverkar med vården för nytt forskningscentrum Nummer 1, 2011 Årgång 38 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta

Läs mer

HjärtLungNytt. Nya ordföranden. Transplantation. Effekter av Vårdgarantin. Riktiga män äter sallad. leverceller. på plats!

HjärtLungNytt. Nya ordföranden. Transplantation. Effekter av Vårdgarantin. Riktiga män äter sallad. leverceller. på plats! HjärtLungNytt MEDLEMSINFORMATION FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS LÄNSFÖRENING I STOCKHOLM NR 2-3 2012 Nya ordföranden på plats! Riktiga män äter sallad Effekter av Vårdgarantin Transplantation av leverceller

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer