Skärgårdsmöte Houtskär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärgårdsmöte 10.3.2012. Houtskär"

Transkript

1 Skärgårdsmöte Houtskär

2 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Bakgrundsinformation om deltagare... 4 Diskussion 1. Byaplanering... 6 Vad saknar du mest i Näsby:... 6 Vad saknar du mest i övriga byar:... 7 Diskussion 2. Förutsättningar för företagande Kommentarer från diskussionen om förutsättningar för nya och gamla företag: Privata tjänster som önskas är Locka nya människor och marknadsföra: Diskussion 3. Närservice och trivsel i bygden Service som önskas men som inte finns för tillfället; Vad kan du själv göra för din trivsel? Vad kan staden göra för din trivsel? Utvärdering av mötet... 19

3 Bakgrund Pargas stad arrangerar ett skärgårdsmöte i Korpo och i Houtskär För arrangemangen svarar i första hand de lokala närservicenämnderna som kallar samman mötena och som har berett olika lokalt viktiga teman för att behandlas av deltagarna på mötena.

4 Bakgrundsinformation om deltagare Bakgrundsinformationen kommer endast att användas i den slutliga analysen. Genom denna metod garanteras att deltagarnas kommentarer eller svar på frågorna inte kan kopplas till enskilda personer, utan endast till persongrupper. Till exempel anser lantbruksföretagarna under 18 år att den viktigaste för att gynna företagsamhet är 1 Kön? 2. Ålder? 3. Ursprung?

5 4. Vilket område bor du i? 5. Vilken bransch arbetar du i?

6 Diskussion 1. Byaplanering Houtskär har många byar med olika förutsättningar. I Houtskär har vi traditionellt försökt hålla liv i alla byar med stöd av centrum i Näsby och Björkö-Mossala. Kommunikationer, vägar, färjor och förbindelsebåtar är en förutsättning för att livet ska fungera. Därtill finns det mycket som behövs för en trivsam fungerande vardag året om. Vad saknar du mest i Näsby: Mattvättningsplats Omklädningsrum vid sportplanen skulle behövas En tennisplan i Näsby i anslutning till sportplan. Café Simstrand med hopptorn och omklädningsrum Renovering av ångbåtsbron Bankautomat Bensinautomat Sopsortering ("gömda roskisar") Snygga upp Näsby centrum Uppsnyggade busshållplatser Flera busshållplatser, intern kollektivtrafik Lekpark, skulle tjäna såväl ortsbor som sommargäster/turister Helikopterplatta, så att helikoptern skulle kunna landa utan större besvär Hyreslägenheter behövs, av mindre variant (ettor/tvåor) Lättrafikled i Näsby från brandstation-vitteludd-träsk Fler belysningspunkter, t ex från Fridhem mot Saverkeithållet, sträckan är en omtyckt promenadsträcka Vita linjer längs vägen Belyst väg från Näsby till motionsbanan Mera kommunalägd mark i kyrkbyn Näsby kunde dra nytta av eget byalag Mera båtplatser i anslutning till butiken. Hundrastningsställe Minigolfbanan

7 Vad saknar du mest i övriga byar: Bredband till alla byar Båtplatser saknas i alla Houtskärs byar. Mera allmänna båtplatser i anslutning till butiken i Björkö. I många byar saknas även parkeringsplatser. Vinterförvaring för båtarna någonstans i Houtskär. Generalplanen hindrar dock utvecklingen även av denna sak. En "förbindelbåtsbrygga" till alla byar, där folk kan lasta i och ur sina båtar etc. Staden borde även ta hand om de befintliga "officiella" förbindelsebåtsbryggorna. Anslagstavlor i alla byar Informationstavlor invid farlederna. Sjöfarare vill också veta vad som erbjuds i Houtskär. Hyreslägenheter behövs, av min dre variant (ettor/tvåor) Bostäder, även såna som går att köpa. Hus som står tomma kunde göras om till hyresbostäder. För att få inflyttare till Houtskär behövs det bostäder som uppfyller dagens krav. Mera inflyttning i byarna Möjlighet att köpa tomter Vägbelysningen till alla byar De byarna som redan har vägbelysning: Utveckla den. Vägbelysning mellan Björkö by ner mot Mossala färjan Förbättra roskisställen Uppsnyggade byar (måla hus, fixa trädgårdar), städningar av tomter Försäljningspunkter i alla byar Alla byar skulle behöva bättre sammanhållning för att kunna ta hand om sin egen by. Alla byar kunde också ha en egen mötesplats (byastuga). Grillhus till Hönsnäs. Industrihall för uthyrning I övriga byar i Houtskär saknas reningsverk. Allmän simstrand/simstränder till byarna

8 En längre vandringsled Helikopterlandningsmöjligheter i alla byar Svårigheter att få ungdomar med i de traditionella verksamheterna, t ex. midsommarfirande Cykelväg Kittuis-Träsk-Mossala Vad saknar du mest i Näsby?

9 Vad saknar du i övriga byar? Vad borde förbättras i byarna (av det som redan finns)? Klemetsåker är redan planerat, Vålnäsområdet startas på nytt. Finns det behov för noggrannare planering i Näsby eller andra byaområden.

10 Diskussion 2. Förutsättningar för företagande I Houtskär finns det många småföretag. De traditionella näringarna som jordbruk, djurhållning och fiske har minskat. Specialodlingar har blivit viktigare och fisket är oftare en bisyssla. Inga (egna) kor betar längre i Houtskärs hagar men fårnäringen finns kvar. Företagen är av varierande storlek, allt från bisyssla och enmansföretag till företag med flera anställda. Houtskärs läge ger speciella utmaningar men förhoppningsvis också vissa fördelar. Kommentarer från diskussionen om förutsättningar för nya och gamla företag: Förlängning av turistsäsongen skulle betyda mycket för en del av företagare i Houtskär. Lämpliga utrymmen är av stor vikt. Måste finnas en marknad/kundunderlag. Förutsättningen för företagens existens är att houtskärbor använder deras tjänster så mycket som möjligt. De kommunala arbetsplatserna är ytterst viktiga som en bas i vårt samhälle! Närproducerade varor i stadens inrättningar. Fungerande infrastruktur; bredband, el (jämnare och säkrare eldistribution!) Täta och trygga färjförbindelser behövs. Vintertidtabellen bör slopas helt och hållet. De sena turerna på vår- och hösttidtabellen skall kunna beställas vid behov. Färjtur 1 gång per timme! Nya företagare behöver bredband och fungerande kommunikationer på alla sätt Transportstöd behövs för att nuvarande företag skall klara sig. "Kimppakyyti", samordna transporter till Houtskär, skapa fungerande nätverk Smidigare utbildning och skolning/information för företagare från stadens sida. Företagare behöver rådgivning och information utan att behöva resa långa vägar för att få det (här kan staden ha en viktig roll). Kurser för företagare. T ex hur man gör en hemsida, skatteplanering, bokföring o dyl Alla företagare behöver goda finansieringsmöjligheter. T.ex. i byggnadsbranschen behövs arbetskraft. Man borde puffa på unga människor för att starta egna företag. Med hjälp av tekniken kunde man ordna/delta i de kurser som krävs för att få t.ex. startpengar.

11 Gamla företagare behöver yrkeskunnig arbetskraft och kurser på närmare håll. För företagande behövs personal. Etablerade företag kunde flytta ut filialer hit till skärgården. Företagsidéer som passar för Houtskärområdet. Tidig inskolning i företagsamhet (grundskolan). Information om företagsverksamhet redan i högstadiet. Samarbete. Få en positiv befolkningsutveckling. Säkra och snabba bredbandsförbindelser Stora upphandlingar med stora företag minskar chanserna för lokala företag. Tex. byte av väglamporna skulle lokala företagare kunna sköta Konkurrensutsatta tjänster borde få längre avtal. Företagare, både nya och gamla, behöver rättvisa konkurrensförutsättningar Hyresbostäder behövs för att företag skall kunna etableras Basservicen bör behållas på samma nivå. Skola, daghem, hälsovård mm. måste finnas Houtskär behöver en hemsida för att folk kan få lokal information Informationstavlor vid vägarna behövs för att hjälpa de gamla företagen Byggnads- och saneringsföretag behövs flera. De nuvarande har fullt upp. Privata tjänster som önskas är Fysioterapimotionsformer (nya och för yngre som inte vill gå på tantjumppa). Tvätteri Bya(?)gårdskarl som skulle kunna hjälpa t.ex. äldre människor med olika sysslor Båtslip/vinterförvaring Sommarcafé Året runt café skulle behövas i samband med ett annat företag

12 Städfirma hundskötare/-dagis Företagare som gräver ner avloppstankar och reningsverk med tanke på de nya bestämmelserna. Biografverksamheten Båttaxi spa simhall! bageri mera byggtjänster biltvätt bensinautomat blomhandel Det skulle finnas plats för en metallföretagare till Buss-, kollektivförbindelser, mera färjturer året om. Ett ställe där man kan köpa fiskelov/ få info om fiskelov. Turistinfo? Locka nya människor och marknadsföra: Bostäder behövs Tryggt att bo här Barnvänligt Trevliga grannar. Naturnära miljö med bastrygghet Med den unika naturen och utrymmet skall vi locka nya människor till Houtskär. Närheten till naturen, framför allt havet. Skärgårdsmiljö med närproducerade varor

13 Vi skall marknadsföra Houtskär även nattetid. De ljusa morgnarna och det rika djurlivet. Lugnet Flest soldagar i Finland Det viktigaste som man behöver för att locka folk hit är arbetsplatser och bostäder Vi har fungerande basservice. Vi har fungerande åretruntboende. I marknadsföringen använda fräscha bilder o uttryck, inte ngt "hemslöjdat" o suddigt. Alla hittar sin förening att delta i. Rikt föreningsutbud finns i Houtskär. Fritidssysselsättningar Positiv anda Vilka förutsättningar behövs för att nya företag ska etableras? Vilka förutsättningar behövs för att gamla företag ska klara sig och kunna utvecklas?

14 Vilka privata tjänster skulle du behöva eller önska? Hur ska vi locka nya människor till Houtskär, vad ska vi marknadsföra?

15 Diskussion 3. Närservice och trivsel i bygden I Houtskär blir vägen lång till service om vi inte kan få den här, både i kilometer och i tid. Därför är det extra viktigt att vi har en god basservice. Basservice; daghem skola församling bibliotek butik hälsovård kommunikationer bank post alko åldringsvård kollektivtrafik taxi vägunderhåll tandvård måste bibehållas bibehållen biograf verksamhet mm Slusats efter diskussionen: För att folk ska kunna stanna och trivas i Houtskär bör all nuvarande service bibehållas. Servicenivån får inte sjunka. -> ingen omröstning! Vilken service önskar du som inte finns nu?; Minigolfbana Frisbeegolf Vandringsled Fysioterapi

16 talterapi invataxi bredband större gym mattvätt hunddagis personlig tränare tjej-/killgrupper för ungdomar familjedagvårdare Många önskar kunna anlita tjänster av ett tvätteri och/eller en städfirma. En ledare för bollhallsverksamheten i Träsk. Verksamheten är livlig och en person som håller i trådarna behövs Vi vill ha möjlighet att beställa färjturer även nattetid året runt oberoende om det är fråga om en eller flera personer. Bya(?)gårdskarl skulle behövas med tanke på åldringar och fritidsboende. Vad kan du själv göra för din trivsel? Aktivera dig i föreningar och bya-/delägarlag. Ta vara på det utbud som erbjuds. T ex gå på bio när det visas. Planera tillsammans att inte allt händer på en och samma gång. Utveckla kulturella verksamheten, ordna teater-konsertresor, delta i föreningsliv, engagemang i rådslag. Man kan hålla det snyggt omkring sig, man ska vara aktiv på de olika områden i den tredje sektorn, tänka positivt. För att öka trivseln bör man sträva efter samarbete till exempel mellan olika föreningar. Ge uppskattning till alla som jobbar för vårt lilla samhälle. Städare, lärare, postiljon, banktjänstemän osv. Byaandan. Delta i föreningsliv/ideellt arbete vara aktiv i kommunpolitiken/församlingen Tänka positivt!

17 Vad kan staden göra för din trivsel? Staden bör satsa på närdemokrati och bibehålla närservicenämnderna. Staden bör bevara de gamla kommundelarnas identitet. Staden kan fortsätta med den fritidsverksamhet som har erbjudits hittills. För både äldre och yngre. Staden borde ha en fritidsledare också i Houtskär. Staden kunde sträva efter att kombinera fritidsledarjobbet med något annat jobb inom staden, t.ex. skötseln av grönområden och idrottsanläggningar. Vara föregångare och utlokalisera arbetsplatser! Staden skall komma ihåg de små företagen och invånare när stora beslut görs. Staden ska bibehålla bioverksamheten! Staden ska inte dra in de få tjänster som den har här i Houtskär och staden får gärna etablera nya tjänster. Staden kan stödja den tredje sektorn Förenkla anbudsförfarande vid upphandlingen med större inriktning på lokala förmågor, att staden använder sig direkt av lokala entreprenörer. Tjänstemännen mer lätta att nå. Positiv inställning från tjänstemännen. Staden kan främja sammanhållning mellan kommundelarna. Vilken service önskar du som inte finns nu?

18 Vad kan du själv göra för din trivsel? Vad kan staden göra för din trivsel?

19 Utvärdering av mötet Utvärdera ert eget deltagande i diskussionen och diskussionsandan vid ert bord. Är ni helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, delvis av annan åsikt eller helt av annan åsikt när det gäller följande påståenden? Jag deltog aktivt i diskussionen i min smågrupp. Det var en angenäm upplevelse att delta i skärgårdsmötet.

20

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Kivik (2011 05 22), Simrishamn (2011 05 25) och Borrby (2011 05 29) Sammanfattning Tre Framtidsverkstäder hölls för allmänheten under våren 2011 i Kivik

Läs mer

SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD

SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD Opinionsundersökning mars 2000 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Stöd att behålla lokal service och lägre bensinpriser. Det är de två åtgärder som

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Innehåll 1. Syfte 4 2. Beskrivning av landsbygden 5 Landsbygden och staden 5 Befolkning 5 Fysisk planering 5 Bostäder 6 Arbete 7 Förskola och skola 8 Äldreomsorg

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 15 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av fyra politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst?

Pappersenkäten och den kortare digitala enkätens frågor. Den längre digitala enkätens frågor. A. Hur är det i Tierps kommun när det är som bäst? 1 Under hela perioden för medborgardialog om ny vision för Tierps kommun, 20 februari till 16 april, låg en enkät öppen på kommunens hemsida. Enkäten fanns också att tillgå i pappersform på kommunens bibliotek

Läs mer

Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram

Folkpartiet Liberalerna. Kommunalt Handlingsprogram Kommunalt Handlingsprgram för Folkpartiet Liberalerna i Älvdalen 2006-2010 Folkpartiet Liberalerna Kommunalt Handlingsprogram Konsten att styra en kommun Ja, att styra en kommun är inte det enklaste. Varje

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 22 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av åtta politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 18 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av 7 politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013

Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Bilden av Tierp II Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Workshopparna handlade om vilket budskap vi ska ha i vår kommunikation för att nå målgrupperna. De beslut vi vill påverka

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Förord. Hoppas att handboken kan hjälpa just dig framåt i dina funderingar! Niklas Ulfvens projektledare

Förord. Hoppas att handboken kan hjälpa just dig framåt i dina funderingar! Niklas Ulfvens projektledare Förord Handboken för byajour och byavaktmästare är ett resultat av det arbete som bedrivits inom ramen för projektet Service på ett nytt sätt. Med hjälp av handboken vill vi från projektets sida förmedla

Läs mer

- 1 - Invånarsamråd. sammanfattning från gruppsamtal. Österbymo 12/10 Svinhult 19/10 Hestra 21/10 Norra Vi 29/10 Rydsnäs 2/11 Asby 5/11

- 1 - Invånarsamråd. sammanfattning från gruppsamtal. Österbymo 12/10 Svinhult 19/10 Hestra 21/10 Norra Vi 29/10 Rydsnäs 2/11 Asby 5/11 - 1 - YDRE KOMMUN Invånarsamråd sammanfattning från gruppsamtal Österbymo 12/10 Svinhult 19/10 Hestra 21/10 Norra Vi 29/10 Rydsnäs 2/11 Asby 5/11 er utan åtgärder är som drömmar Åtgärder utan visioner

Läs mer

Horisontell byautveckling i Pensala

Horisontell byautveckling i Pensala Horisontell byautveckling i Pensala En intervjustudie Författad av Maria Bergman Med stöd av Horisontell byautveckling i Pensala Omslagsfoto: Teres Paronen Innehåll Projektbeskrivning... 4 Grundläggande

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Cash, kollo eller kompisar. Så lockar vi miljonprogrammens entreprenörer till landsbygden

Cash, kollo eller kompisar. Så lockar vi miljonprogrammens entreprenörer till landsbygden Cash, kollo eller kompisar INNEHÅLL 2 Byt, gör, snacka mindre 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Fem experter tittade på möjligheterna 7 Invånarna på landsbygden: Vill ha inflyttning men inget Disneyland 8

Läs mer