Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen"

Transkript

1 Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen Inbjudan till konferens i Stockholm april 2009 TALARE Speciellt inbjuden Torild Carlsson Utbildningsdepartementet Amelie von Zweigbergk Skolverket Eva Nordlund Utmaningar och arbetssätt för branschnära utbildning Sveriges Kommuner och Landsting Mats Söderberg Jan Fransson Ove Brodin Tjörns kommun Kerstin Littke VVS-företagen Roine Kristianson Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Kenneth Abrahamsson Hudiksvalls kommun Gunilla Hjalmarsson Direktiv och praktik för vuxenutbildning i utveckling! Region Västerbotten Eva Quist Engström Kristianstad kommun Marie Lundbladh APeLFoU Carina Åberg En faktaspäckad och inspirerande konferens med praktiker, experter och myndighetspersoner!

2 Presentation Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen Utmaningar och arbetssätt för branschnära utbildning Välkommen till en av årets viktigaste mötesarenor för dig som arbetar med yrkes utbildning för vuxna. Vuxenutbildningen står inför många svåra men inspirerande utmaningar för att möjliggöra en modern yrkesutbildning, mitt i samhället. Vet du hur du påverkas av den nationella satsning som just nu görs på yrkesvux och yrkeshögskola? Nya branscher utvecklas och gamla yrken försvinner, människors livssituation förändras och nya utmaningar kräver mer kunskap. En bra vuxenutbildning är central för en kommun i förändring! Arbetsmarknaden förändras, konkurrensen hårdnar och vuxenutbildningen står inför stora utmaningar de kommande åren. Hur påverkar det dig? Konferensen april sätter frågor som kompetensbehov, konkurrenskraft och arbetsplatsbaserat lärande i fokus. Utöver spännande idéer och praktiska tips från både verksamma och forskare, får du möjlighet att lyssna till och ställa dina frågor direkt till representanter från regeringen, SKL och Skolverket. Missa inte denna möjlighet att få en heltäckande bild av kommande satsningar och utmaningar för vuxenutbildningen. Har du råd att låta bli? Varmt välkommen till en konferens som placerar dig mitt i händelsernas centrum! Cecilia Blanckert Projektledare Konferensen där kunskap blir till utveckling! UR PROGRAMMET Skolverket om satsningen på yrkesvux Vad är kompetens och vilka nya kompetenser behövs? Framtida utmaningar för vuxenutbildningen och vuxnas lärande

3 Program ONSDAG 22 APRIL :30 Registrering 09:00 Cecilia Blanckert, Conductive hälsar välkommen 09:05 Den nya yrkessatsningen för vuxna från direktiv till praktisk uppstart Amelie von Zweigbergk Statssekreterare Utbildningsdepartementet 09:50 Förmiddagskaffe 10:10 Skolverket om det framtida landskapet för Yrkesvux och vuxnas lärande Likvärdiga och legitima metoder och verktyg för validering Idéer och planer för kunskapssatsningen på Yrkesvux Eva Nordlund Undervisningsråd Skolverket 10:50 Bensträckare 11:00 Vuxenutbildning en viktig del i det lokala och regionala tillväxtarbetet Branschnära vuxenutbildning som stärker tillväxt och möjliggör nära lokalt- och regionalt samarbete Hur man skapar intresse bland företag på vikande marknad för att säkerställa en god yrkesutbildning Tankar om utformning av system och finansiering för framgångsrik vuxenutbildning Mats Söderberg Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Sveriges Kommuner och Landsting 11:40 Lunch 12:40 Branschnära utbildningslösningar på lokal och regional nivå för snabb omställning Omställning hur har vuxenutbildning främjat arbetskraftens kompetenskraft på en vikande marknad? Nätverk och nära samarbete med politiken ger rätt lärlingssatsningar Så arbetar för att tillgodose en föränderlig efterfrågan på yrkeskompetenser Jan Fransson Ove Brodin Förvaltningschef Vuxenutbildningschef 13:20 Bensträckare 13:30 Allt fler aktörer som slåss om elever och arbetsgivare så stärker ni er konkurrenskraft! Så skapar ni intresse bland företagen att ta emot yrkeselever Viktigt när du bygger och ska upprätthålla goda relationer med företag Vinna-vinna när utbildningsanordnare utvecklar arbetslivet som arena för lärande Strategisk kompetensförsörjning för företagen ny utmaning för vuxenutbildningen? Kerstin Littke Förvaltningschef för gymnasie- och vuxenutbildningen Tjörns kommun 14:20 Eftermiddagskaffe 14:40 Näringslivets krav på yrkesutbildningar som kan möta framtiden Behovet av långsiktig och kortsiktig kompetensförsörjning Vad är kompetens och vilka nya kompetenser behövs? Hur kan man bättre möta det lokala behovet av kompetens? Aktiv samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad för rätt kompetensförsörjning Roine Kristianson VD VVS-företagen 15:20 Bensträckare 15:30 Äntligen måndag? Myter och möjligheter i arbetslivet Torild Carlsson är författare till boken Äntligen måndag? och en av nytänkarna i Sverige när det gäller synen på arbete. Torild Carlsson kommer under denna föreläsning guida dig in i en ny tidsålder, där arbetslyckan söks på ett nytt och individuellt sätt. Torild Carlsson Arbetslivspedagog och författare 17:00 Konferensens första dag avslutas TORSDAG 23 APRIL :30 Framtida utmaningar för vuxenutbildningen och vuxnas lärande Vuxenutbildningens skiftande förutsättningar och villkor i landets olika delar och branscher Vad kan vi förvänta oss av det framtida kunskapssamhället? Framtida relationer mellan utbildningsanordnare och arbetsorganisationer Utbildningsverksamhetens processer arbetar vi på rätt sätt och når vi det tänkta resultatet? Kenneth Abrahamsson Programchef Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 09:40 Förmiddagskaffe 10:00 Valideringsmetoder och bedömning av reell kompetens hur du gör det komplexa enkelt! Nätbaserat dokument för validering Våga prova gör det komplexa enkelt! Exempel på utformning av formulär och valideringsmaterial Gunilla Hjalmarsson Studie- och yrkesvägledare Centrum för utveckling och lärande Hudiksvalls kommun 10:40 Bensträckare 10:50 Vård- och omsorgscollege motor för ökad samverkan mellan utbildning och bransch Samordning nationellt och regionalt Vägen till ökad anställningsbarhet centrala utmaningar och fokusområden för utbildningsanordnare Kvalitetsgranskning och tydliggörande av ansvar praktisk utformning av samarbetet Eva Quist Engström Projektledare VO-College Region Västerbotten 11:30 Bensträckare 11:40 Yrkes-SFI pedagogiska metoder som skapar ökad samhällsanknytning Hur påverkas yrkes-sfi av regeringens satsning på yrkesutbildning? Hur kan vi bäst överbrygga klyftan mellan SFI och yrkesutbildning och vem ska ansvara för det? Metoder för att förena språkinlärning med branschinriktad kunskap Marie Lundbladh Projektledare Väglednings- och lärcentrum Kristianstad kommun 12:30 Konferensen avslutas med gemensam lunch 13:30-16:30 Separat bokningsbar fördjupning Nya metoder och strukturer för lärande på arbetsplats Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

4 Separat bokningsbar Fördjupning Torsdag 23 april 13:30-16:30 Nya metoder och strukturer för lärande på arbetsplats Under ledning av Carina Åberg, ApeLFoU Under denna interaktiva fördjupning får du både teori och struktur för hur du kan utveckla och fördjupa den arbetsplatsförlagda undervisningen. Dina elever behöver en tydlig struktur där både utbildare och handledare arbetar åt samma håll. Här får du hjälp att utveckla strategi och redskap för detta! Eftermiddagens innehåll Fördjupningen bygger på föreläsning och praktiska moment där du får möjlighet att i mindre grupper diskutera och samarbete runt problemställningar. Fördjupningen tar bland annat upp följander: Spännande utmaningar för att stärka och utveckla vuxnas lärande Utveckling av nya metoder som kombinerar formellt-informellt och individuellt-organisatoriskt lärande Nya arbetssätt och strukturer för ett närmre samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare Hur utnyttjar man bäst den resurs som en arbetsplats utgör? Pedagogiskt nytänkande och ett individanpassat och flexibelt förhållningssätt vad innebär det för mig som lärare? Carina Åberg är VD och utvecklingsledare på APeLFoU, ett nationellt centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande. Deras uppgift är att utarbeta nya former för ökat lärande på arbetsplatsen samt bedriva interaktiv och kritisk forskning som är utvecklingsstödjande och som bidrar till en långsiktig teoriutveckling. VÅRA TALARE Amelie von Zweigbergk är statsekreterare på Utbildningsdepartementet. Eva Nordlund arbetar med yrkesutbildningsfrågor på Skolverket. Eva var tidigare direktör för valideringsdelegationen och har tidigare arbetat med vuxenutbildningsfrågor på Myndigheten för skolutveckling. Hon har även arbetat med Kunskapslyftet och vuxnas lärande på Skolverket. Mats Söderberg arbetar inom skolsektionen på Sveriges Kommuner och Landsting, med ansvar för lärande och arbetsmarknad. Mats bevakar frågor kring gymnasieskola, vuxenutbildning, eftergymnasial utbildning och livslångt lärande. Mats är också ledamot av Valideringsdelegationen och sakkunnig i EU:s regionkommitté. Jan Fransson är chef för Utbildningsförvaltningen i, med ansvar för gymnasieutbildning, Komvux och Lidköpings Högskola Online. Ove Brodin är vuxenutbildningschef i samma kommun. Kerstin Littke är ett mycket välkänt namn i yrkesutbildningsammanhang. Från att ha varit projektledare i utvecklingen av det Företagsförlagda gymnasiet på Tjörn och sedermera rektor, är hon numer förvaltningschef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Roine Kristianson är VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen VVS-företagen, som bl a arbetar med kompetensutveckling, stärka branschens utveckling och höjd branschstatus. Torild Carlsson är arbetslivspedagog, mycket eftertraktad och uppskattad föredragshållare samt författare till den uppmärksammade boken Äntligen måndag? Myter och möjligheter i arbetslivet. Kenneth Abrahamsson arbetar på FAS och har under åren tagit initiativ till ett stort antal skrifter och böcker inom främst tre områden: frågor om vuxnas lärande, utbildningspolitik och bildningssyn samt studier av medborgaren, byråkratin och den offentliga dialogen. Gunilla Hjalmarsson jobbar på Centrum för Utveckling och Lärande i Hudiksvalls kommun. Gunilla arbetar just nu i ett projekt med bl a Högskolan i Gävle med syfte att utveckla en interaktiv webbportal för att underlätta mobiliteten för arbetsgivare och enskilda individer när det gäller arbetsplatsförlagda utbildningar. Eva Quist Engström, Umeå kommun är regional projektledare för Vård- och omsorgscollege i Västerbotten. Eva är rektor inom vuxenutbildningen och har en bakgrund inom vården. Marie Lundbladh har arbetat med alla nivåer inom SFI: med grupper på väg mot yrkesutbildning men också med teoretiskt stöd för deltagare som gör praktik. Efter att ha utbildat en grupp fastighetstekniker i projektet Arbete i närmiljö har Marie också skrivit ett läromedel för andraspråksinlärning med teknisk inriktning. Carina Åberg är VD och utvecklingsledare på APeLFoU, ett nationellt centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande. Deras uppgift är att utarbeta nya former för ökat lärande på arbetsplatsen samt bedriva interaktiv och kritisk forskning som är utvecklingsstödjande och som bidrar till en långsiktig teoriutveckling. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

5 Anmälan Namn Titel TID & PLATS Konferens april 2009 Fördjupning 23 april 2009 Tegen konferens Sundbybergsvägen 9, Solna PRIS Före 6 feb Före 20 mar Efter 20 mar Konferens kr kr kr Fördjupning kr kr kr Ja, vi anmäler oss till Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen Avd Konferenskod Con203 I konferenspriset ingår kaffe, lunch, mingel och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium. Avbokning och Överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Bokningslinje Företag/organisation Adress Postnr Telefon Faktureringsadress Ort Skriftligt AB Conductive, Karlavägen 104, Stockholm Telefax: , Hotell till förmånliga priser n Jag vill boka mig för konferens och fördjupning n Jag vill boka mig för konferens n Jag vill boka mig för fördjupning Är ni flera som vill gå? Ring vår bokningslinje på First Hotel Amaranten, tfn: Hotel Bentleys, tfn: Hotel Karlaplan tfn: Uppge bokn.kod Conductive

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen Inbjudan till konferens i Stockholm april 2009 TALARE Speciellt inbjuden Torild Carlsson Utbildningsdepartementet Amelie von Zweigbergk Skolverket Eva Nordlund Sveriges Kommuner och Landsting Mats Söderberg Jan Fransson Ove Brodin UR PROGRAMMET Nya utmaningar och arbetssätt när marknaden sviker Näringslivets krav på yrkesutbildningar som kan möta framtiden Så skapar ni intresse bland företagen att ta emot yrkeselever Hur kan vi bäst överbrygga klyftan mellan SFI och yrkesutbildning och vems är ansvaret? Allt fler aktörer som slåss om elever och arbetsgivare hur stärker man sin konkurrenskraft? Tjörns kommun Kerstin Littke VVS-företagen Roine Kristianson Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Kenneth Abrahamsson Hudiksvalls kommun Gunilla Hjalmarsson Region Västerbotten Eva Quist Engström TEMATISK FÖRDJUPNING Nya metoder och strukturer för lärande på arbetsplats Under ledning av Carina Åberg, ApeLFoU Kristianstad kommun Marie Lundbladh APeLFoU Carina Åberg Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con203

Den nya sjukskrivningsprocessen

Den nya sjukskrivningsprocessen Den nya sjukskrivningsprocessen Effekter av tidiga insatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 november 2008 TALARE Speciellt inbjuden talare: Regeringen Christina Husmark Pehrsson Försäkringskassan

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning. Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008

Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning. Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008 Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008 VÅRA TALARE Ordförande: Anders Bley PriceGain Praktikfall från: Handelshögskolan Göteborgs universitet

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet Nowa kommunikation Christer Hallerby F.d. statssekreterare,

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 VÅRA TALARE Nya Karolinska Solna Lars Carlsson Programledare MT/IKT Verksamhetschef medicinsk teknik inom UoI E&Y Linda Andersson Ansvarig rådgivare

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 september 2009 TALARE Stockholms stad Ewa Samuelsson (kd) Christer Neleryd Umeå Universitet Ersta Sköndahl Högskola Astrid

Läs mer