KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION. Dokumentation inför rivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION. Dokumentation inför rivning 2011-09-05"

Transkript

1 KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION Dokumentation inför rivning

2 KV LAGERN, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION SOLNA Dokumentation: Maria Lorentzi, byggnadsantikvarie Olle Nylind, byggnadsantikvarie Johanna Lundberg, planeringsarkitekt Beställare: PEAB Sverige AB Fabege Storstockholm AB Foto: Författaren där ej annat anges. Omslagsbild: Råsunda fotbollsstadion fotograferad från den Södra läktaren juli 2011 Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING s. 4 Bakgrund och syfte.. s. 4 Orientering. s. 4 Avgränsning s. 5 Fastighetsdata s. 5 BYGGNADSHISTORIK s. 6 Kort om stadions bevarandegrad. s. 6 Stadions tillkomst. s. 7 Tillbyggnader och förändringar s. 12 Rivning, nybyggnad och tillbyggnad under och 90-talen.. s. 17 Invändiga förändringar s. 21 Byggnadshistoria i punktform.. s. 27 BYGGNADSBESKRIVNING 2011 s. 29 Norra läktaren s. 29 Östra läktaren s. 39 Södra läktaren s. 52 Höghuset. s. 63 Kontorshuset s. 64 Västra läktaren och tillhörande lokaler i kontorshuset.. s. 67 Fotbollsplanen s. 78 Övrigt s. 79 KÄLLFÖRTECKNING s. 80 Arkiv. s. 80 Tryckta källor. s. 80 Övrigt s. 80 BILAGOR s. 81 Bilaga 1: Artikel ur Byggmästaren 1937, Råsunda fotbollsstadion s. 81 Ritningsbilaga, se separat dokument Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 3

4 INLEDNING Bakgrund och syfte Svenska Fotbollförbundet äger, genom bolaget Fastighets AB Solna Lagern 2, fastigheten där Råsunda fotbollsstadion är belägen. Stadion är enligt uppgift i mycket dåligt skick, vilket gör att man bedömt att det inte är ekonomiskt och tekniskt rimligt att bevara den. Den uppfyller inte heller de krav som ställs för att kunna ha internationella matcher. Att bygga en ny arena på samma plats, som uppfyller de moderna kraven, skulle kräva en större yta än vad som finns samt skapa stora störningar för omgivningen. Byggnationen av en ny nationalarena för fotboll vid Solna station i Arenastaden har påbörjats. När denna står klar planerar man att riva Råsunda fotbollsstadion. Endast de kontorsbyggnader av tegel och det glasade höghus som ligger utmed Parkvägen planeras att bibehållas. De rivna delarna är tänkta att ersättas av nya flerfamiljshus och ett nytt kontorshus. Detaljplanearbete pågår för närvarande i detta syfte (Dp SBN/2010:95). Med anledning av rivningen har Nyréns Arkitektkontor AB fått i uppdrag att utföra en antikvariskt inriktad dokumentation inför en eventuell rivning av stadion. Uppdragsgivare är de två byggherrar som kan komma att uppföra ny bostadsbebyggelse på platsen, Fabege Storstockholm AB och PEAB Sverige AB. Syftet med dokumentationen är att översiktligt beskriva hur Råsunda stadion ser ut idag, genom text, fotografier och ritningar. Syftet är också att översiktligt redovisa hur stadion såg ut från början, hur den har förändrats och vad som finns bevarat av äldre delar. Orientering Råsunda stadion ligger tätt inpå kringgärdande bebyggelse och gator. I norr och öster ligger stadsdelen Råsundas täta stadsbebyggelse med flerfamiljshus, butiker och restauranger. I väster är bebyggelsen småskalig med villor på gröna trädgårdstomter. I söder är det öppet och trafikerat med den breda Frösundaleden som barriär mellan stadion och Solna Centrum. Både på den södra och norra sidan finns asfalterade parkeringsplatser. Stadion dominerar och präglar närområdet med sin stora skala. Råsunda stadion i kartans mitt, med kontorshuset som en kam i Sydväst. Karta från Solna stad. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 4

5 Avgränsning Avgränsning av det inventerade området Föreliggande dokumentation fokuserar på de delar av anläggningen som är tänkta att rivas, d.v.s. samtliga fyra läktare med tillhörande lokaler samt själva fotbollsplanen. Höghuset bevaras liksom stora delar av kontorshuset i väster. Kontorshuset är sammanbyggt med den västra läktaren och en del funktioner är sammanlänkade. Rivningen är tänkt att följa ett vertikalt tvärsnitt som i stort följer gränsen för den publika arkaden på våning 1 trappa och korridoren bakom logerna på våning 2 trappor. Ritningen nedan illustrerar gränsen för vad som är tänkt att rivas och vad som är tänkt att bevaras i kontorshuset/västra läktaren. Planritning över våning 1 trappa i kontorshuset, den västra läktaren och del av fotbollsplanen. Allt ovan det röda strecket är tänkt att rivas. Avgränsning av det historiska materialet Det finns mycket äldre fotografiskt material i flera arkiv, bl.a. Svenska Fotbollförbundets arkiv, Solna stads arkiv, Stockholms länsmuseums arkiv och Stockholms stadsmuseums arkiv. Det är också troligt att det finns en stor mängd äldre bilder i olika pressarkiv. Denna rivningsdokumentation ska fokusera på anläggningen av idag och därför är endast ett fåtal äldre bilder redovisade, men ändå förhoppningsvis tillräckligt för att åskådliggöra huvuddragen i stadions tidigare utformning. I Solna Stads stadsbyggnadsnämnds arkiv finns ett stort antal bygglovsritningar. I denna dokumentation redovisas nybyggnadsritningar från de stora nybyggnads och ombyggnadsetapperna, , , samt Från redovisas enbart de våningsplan som berör själva läktaren samt upp t.o.m. restaurangen i kontorsbyggnadens volym. För att ritningarna ska vara läsbara presenteras de i formatet liggande A3 och finns därför i en separat ritningsbilaga. Fastighetsdata Fastighetsbeteckning: Kv. Lagern 2 (f.d. Lagern 1 och 2) Adress: Solnavägen 51A-E, Idrottsgatan 7, Parkvägen 2-4 Fastighetsägare: Svenska Fotbollförbundet Nuvarande funktioner: Nationalarena för herrarnas fotbollslandslag samt AIK:s hemmaarena. Djurgården spelar också vissa matcher här. Huvudkontor för Svenska Fotbollförbundet och AIK fotboll. Butiker, idrottsklinik, tryckeri, kontor och restaurang. Stadion har tidigare använts även för konserter men sedan ett antal år spelas bara fotboll på Råsunda Stadion. Stadion har plats för sittplatser. Ursprungliga funktioner: Nationalarena för herrarnas fotbollslandslag samt AIK:s hemmaarena. Huvudkontor för Svenska Fotbollförbundet och AIK fotboll. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 5

6 BYGGNADSHISTORIK Kort om stadions bevarandegrad När stadion först uppfördes var den en relativt smäcker konstruktion av betong. Bara den östra läktaren var underbyggd med riktiga lokalytor medan de andra tre till största del öppna undertill med rader av bärande betongpelare. Under den södra, norra och västra läktaren fanns ett par barer och små lådor med toaletter på markplan. Under den västra läktaren fanns också förråd. På 1950-talet förlängdes den norra och södra läktaren bakåt, för att tillskapa fler platser och under ett antal år därefter underbyggdes den södra och norra läktaren med lokaler och fick då slutna fasader fasader. Vid 1980-talets mitt revs hela den västra läktaren och en ny läktare, ett nytt stort kontorshus och ett höghus, den s.k. Dallasskrapan uppfördes. Vid 1990-talets mitt byggdes den norra och södra läktaren på med nya läktaretage och trapphus i stål och glas. Sammantaget har stadion förändrats mycket, från en ganska låg, öppen stadion med få lokalytor till en hög, bred och mer sluten anläggning med stora ytor för kontor, restaurang, butiker m.m. Den har också förändrats från att ha en enhetlig utformning i betong till en stadion med många bebyggelsefaser i lager på lager betongkonstruktionerna från och 50-talen, 1980-talets kontors- och höghus i beklädnadstegel och glas samt till slut 1990-talets läktare och trapphus i stål och glas. De olika faserna är ganska lätta att avläsa, eftersom de ofta snarare adderat till det befintliga än helt byggt om det. Detta gäller förstås inte den västra läktaren som rivits. De stora strukturerna med de äldre delarna av norra, östra och södra läktarna (gradänger, trappor, arkader, bärande pelare av betong, huvudentréer m.m.) är trots de stora förändringarna delvis bevarade. Råsunda stadion Foto från sydost med södra läktaren i förgrunden. Observera de öppna, utskjutande trapploppen som leder upp på läktaren. Dessa är bevarade idag, men under 1950-talets utbyggda läktare. Här ser man också tydligt de bärande pelarverken av betong som bär läktargradängerna. Foto från Stockholms stadsmuseum, E Fotograf Oscar Bladh. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 6

7 Den ursprungliga västra läktaren, med samma typ av öppna utformning som även norra och södra läktaren hade från början. Foto troligtvis från 1960-talet. Svenska Fotbollförbundets arkiv. Södra läktaren till höger. Till vänster höghuset och kontorshuset med ny läktare innanför, tillkomna på talet efter att den västra läktaren rivits. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 7

8 Interiörernas funktioner, planlösningar och ytskikt har förändrats mycket genom åren. Idag är alla lokaler ganska likformigt utformade med enkla ytskikt som plast- eller linoleummattor, trälaminatgolv, rollade väggar och undertak med undertaksplattor. I den östra läktaren finns vissa rumssammanband och entréer bevarade, t.ex. de fyra ursprungliga publika entréerna med ursprungliga vändkors och Svenska Fotbollförbundets huvudentré. Styrelserummet med direktutgång till den kungliga logen är också exempel på rum och funktioner som är bevarade. De många funktioner som ursprungligen fanns för de utövande fotbollsspelarna i den östra läktaren, som t.ex. omklädningsrum, rum för läkare, badbassänger, spelargång m.m. är idag nästan helt utraderade då alla sådana funktioner sedan 1980-talets mitt finns i den västra läktaren. Även de utrymmena som fanns för press inom den östra läktaren finns idag i huvudsak i den västra läktaren. Fotografi taget någon gång mellan 1937 och Fullsatta läktare och publik även på taken runt stadion. Rakt fram den norra läktaren, till höger den östra. Fotografi från Svenska Fotbollförbundets arkiv. Stadions tillkomst Råsunda etablerades under 1900-talets början som en ny trädgårdsförstad till Stockholm. Exploatörer var Råsundabolaget, ett företag sprunget ur Stockholms Nya Spårvägs AB, som drev spårvagnslinjen till Haga. Därigenom kunde företaget kombinera exploatering av bostäder och nya goda kommunikationer. Tidigt etablerade Råsundabolaget olika fritidsaktiviteter och nöjen i området. God hjälp fick man av Svenska Fotbollförbundet som 1909 köpte kvm mark i Råsunda för att 1910 uppföra Råsunda idrottsplats, en av landets första riktiga fotbollsplaner med gräs och tillhörande läktare av trä. Idrottsplatsens läktare rymde 2000 personer men fler åskådare kunde stå runt planen bakom ett lågt stängsel. Redan under IP:ns första år spelades ett antal landskamper här och AIK började också använda planen. Bl.a. var det här dom vann SM-guld 1911, 1914 och Inför Stockholmsolympiaden 1912 fanns planer för att uppföra en större arena i Råsunda men detta genomfördes inte. Olympiasta- Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 8

9 dion i Stockholm kom istället att bli olympiadens centrum och Svenska Fotbollförbundets och AIK:s huvudarena även om laget fortfarande tränade på Råsunda Idrottsplats. Stadsplan från 1912 över den nya stadsdelen Råsunda med en yta utpekad för Råsunda idrottsplats (Längst ned i mitten, markerat XXII). Karta från Solna Stad. Fotbollen ökade i popularitet och AIK drog storpublik till Stockholms stadion. Här fanns plats för besökare, vilket ofta var för litet. Svenska Fotbollförbundet önskade därför uppföra en större nationalarena men saknade ekonomiska medel. AIK var en klubb med god ekonomi och Fotbollförbundet vände sig till den för samarbete. Man lyckades samla in tillräckliga medel och förhandlade till sig mer mark från Solna kommun för att bygga Råsunda fotbollsstadion på den plats där IP:n redan låg. Den nya stadion stod klar Arkitekter för arenan var Sven Ivar Lind och Birger Borgström. Råsunda stadion hade kapacitet för åskådare och var när den byggdes Nordens största och modernaste fotbollsanläggning. Förebild för utformningen ska ha varit Arsenal stadium (kallad Highbury) som byggdes 1913 men byggdes om på 1930-talet. Råsunda stadions läktare gjöts av betong och anläggningen pålades med betongpålar, s.k. Frankipålning. Under byggnadstiden upptäckte man under att pålningen var otillräcklig och man tvingades därför utöka och förbättra den. Frankimetoden var för övrigt samma pålningsmetod som användes i Slussenanläggningen i Stockholm, som anlades under Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 9

10 1930-talets första hälft. Norra, södra och västra läktarna var helt öppna undertill, med betongpelare och trapplopp synliga. Norra och södra läktarna hade enbart ståplatser och inga tak. Den västra läktaren hade sittplatser och tak. Den östra läktaren utformades som huvudläktare, med sittplatser, tak, kunglig loge och lokaler för Svenska Fotbollförbundet och AIK. Här ordnades också utrymmen för spelarna med omklädningsrum, bassänger och läkarmottagning samt lokaler för press och förtäring, bl.a. två barer. Den östra läktaren var den enda med källare, där det bl.a. skapades förvaringsutrymmen, verkstäder och toaletter samt utgång till planen via en spelargång. Den östra läktarens lokaler hade tre våningsplan (källare, bv, vån.1 tr.) samt en liten uppbyggnad mitt under läktaren för press. Från pressrummet fanns en direktutgång till läktaren och en långsträckt balkong mitt på fasaden mot Solnavägen. I övrigt var det öppet in under läktarens gradänger. Idag är den östra läktaren helt inbyggd mot Solnavägen. Den södra läktaren, också före tillbyggnaden på 1950-talet. Längst upp till vänster ser man siluetten av dåtidens högtalarsystem med ampelhögtalare. Fotografi från Svenska Fotbollförbundets arkiv. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 10

11 Bygglovsritning från 1936 som illustrerar den nya stadions utbredning. Den norra läktaren är till höger på bilden. Kryssen markerar raden av bärande pelare under läktarna. Ritning från Stadsbyggnadsnämndens arkiv, Solna Stad. Bygglovsritning från 1936 som illustrerar de ursprungliga läktarna och lokalytorna, skuret genom östra läktarens bottenvåning. Ritning från Stadsbyggnadsnämndens arkiv, Solna Stad. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 11

12 Bygglovsritning från 1936 som illustrerar den östra läktarens våningsplan och fasad mot Solnavägen. Ursprungligen fanns källare, bottenvåning, våning 1 trappa samt en liten uppbyggnad för pressen mitt på fasaden. I övrigt var det öppet in under läktarens gradänger. De mörka banden vid pressrummet och på läktarens sidor var långsträckta balkonger. Bakom de två yttre balkongerna fanns barer. I bottenvåningen ingångarna A,B, D och E med vändkors markerade, vilka är bevarade idag. Tillbyggnader och förändringar Redan 1939 uppstod uppenbarligen behov av att utvidga lokalerna för pressen i den östra läktaren. Den lilla uppbyggnaden förlängdes på båda sidor genom att nya plattväggar med fönsterband infogades mellan bärande pelare. Arkitekt för utbyggnaden var eventuellt Sture Frölén (signaturen otydlig). Inför VM i fotboll 1958, som hölls i Sverige under juni månad, byggdes anläggningen till genom att norra och södra läktaren förstorades, återigen med Sven-Ivar Lind som arkitekt. Utbyggnaderna gjorde att arenan kunde fyllas med ytterligare sittande besökare. VM-finalen spelades på Råsunda stadion med publikrekordet besökare och vanns av Brasilien. Flygfoto över Råsunda stadion efter tillbyggnaden av södra och norra läktaren. Pålskogs trapphus är uppförda och den östra läktares fasad tycks fullt uppbyggd. Den södra läktarens fasad är inbyggd för nya lokaler. Fotografi från tiden mellan 1959 och De nya tornen för strålkastare mellan läktarna invigdes Fotografi från Svenska Fotbollförbundets arkiv. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 12

13 Förstoringen av läktarna gjordes genom att själva läktargradängerna förlängdes bakåt med nya gradänger och nya bärande pelare av betong. Varje ny läktardel förseddes med sex nya trapplopp och under läktarna uppfördes nya bjälklag, ett s.k. promenadplan under varje läktare, som förband de olika trapploppen med varandra. De ursprungliga trapploppen från 1937 bibehölls samtidigt och finns fortfarande kvar. Mitt på läktarna, under gradängerna uppfördes någon form av hög vägg framför promenadplanen, kanske som väderskydd. På den norra läktaren är detta väggparti avläsbart genom ett stort fönsterparti, som vetter in mot en publik hall under läktaren och det bevarade promenadplanet. I samband med utbyggnaden inför VM byggdes också två nya trapphus till den östra läktaren, placerade mot läktarens båda gavlar. Dessa ritades inte av Sven-Ivar Lind utan av en ingenjör vid namn E. Pålskog. Vid bygglovsansökan beklagade byggnadsnämnden den enkla utformningen, som skilde sig från de trapphus som Lind ritat förslag till. Svenska Fotbollförbundet hänvisade då till ekonomi och funktion. På Sven-Ivar Linds bygglovsritningar finns förutom hans version av trapphusen också illustrerat något av den östra läktarens fasad. Här är fasaden helt sluten utmed hela läktarens undersida. Kanske är det i samband med ombyggnaden inför VM som fasaden får dagens utformning med ett övre plan som sträcker sig längs hela läktarens bredd. Fotografi från den norra läktaren mot den östra och södra läktaren. Den västra läktaren skymtar till höger. Fotografi från bygget då södra och norra läktarna byggdes till De mindre betongelementen som står uppställda på rad i bildens förgrund monterades sedan som trappsteg på de djupa gradängerna och finns kvar idag. Foto: Ivar Ericson. Svenska Fotbollförbundets arkiv Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 13

14 Södra läktaren fotograferad från den östra läktaren. Fotografi från bygget då södra och norra läktarna byggdes till Foto: Ivar Ericson. Svenska Fotbollförbundets arkiv Situationsplan från 1956 som illustrerar utbyggnaden av den norra och södra läktaren. Ritning från Stadsbyggnadskontorets arkiv. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 14

15 Ändringsritning från Här den södra läktarens fasad där man ser det nya promenadplanet och det eventuella väderskydd som byggdes framför detta i fasadens mitt. Gavlarna illustrerar hur tillbyggnaderna hakar på de befintliga läktarna från Ovan till vänster ser man också en liten del av den östra läktarens fasad som här är fullt uppbyggd med ytterligare ett våningsplan samt Linds förslag till nya trapphus. Ritning från Stadsbyggnadsnämndens arkiv. Norra läktaren. Troligtvis tidigt 1960-tal, innan fasaden byggdes in och lokaler inreddes under läktargradängerna. Rakt fram promenadplanets väderskydd mellan bjälklag och gradänger. Foto: Svenska Fotbollförbundets arkiv. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 15

16 Den östra läktaren, fotografi troligtvis från 1960-talets första hälft. Här ser man det nya trapphuset och hela den inbyggda fasaden samt de tre ursprungliga, öppna balkongerna ut mot Solnavägen. Fotografi från Svenska Fotbollförbundets arkiv. Östra läktaren, norra delen mot Solnavägen. Fotografi från Foto: AB Text & Bilder. Svenska Fotbollförbundets arkiv Året efter VM, 1959, byggdes nya lokaler under den södra läktaren, som en långsmal låda med fasader både mot Frösundaleden i söder och mot norr inne under läktaren (se föregående fotografi). Lokalerna Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 16

17 byggdes i tre plan. År 1965 gjordes samma typ av tillbyggnad under den norra läktaren, med nya lokaler i tre plan. Båda underbyggnaderna utnyttjade det promenadplan som uppfördes då läktarna byggdes ut inför VM. Både den södra och den norra läktarens gavlar kläddes med kopparplåt då de nya lokalerna byggdes. Arkitekter för tillbyggnaden av den södra läktaren var S. Wimmerström och O. Hagberg. Tillbyggnaden under den norra hade Arkitekterna Gösta Udden och Olle Wåhlström som upphovsmän. Rivning, nybyggnad och tillbyggnad under och 90-talen Under 1970-talet fanns behov av förnyelse och renovering. För att finansiera detta inledde Svenska Fotbollförbundet ett samarbete med försäkringsbolagen Folksam och Skandia. År 1982 fick förbundet bygglov för att riva den västra läktaren, bygga ett nytt kontorshus, nytt höghus för blandade funktioner som pressutrymmen, restaurang, kontor och loger samt bygga om resten av anläggningen. Den nya Råsunda stadion stod klar 1985 med en kapacitet för besökare. Ansvarig arkitekt var Jean-Eric Glavborn på FFNS Arkitekter AB. I samband med nybyggnationen gjordes också förändringar av den östra läktarens fasad mot Solnavägen. Tre nya uppglasade burspråk med metallprofiler uppfördes där de ursprungliga öppna balkongerna satt. Syftet var att förstora kontorslokalernas ytor samt att förstora det ursprungliga pressrummets yta för en ny barservering. De nya burspråken ritades också av FFNS Arkitekter. Situationsplan som illustrerar den nya västra läktaren, kontorshuset och höghuset som uppfördes Ritning från Stadsbyggnadsnämndens arkiv. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 17

18 Relationsritning för den västra läktaren, kontorshus och höghus som uppfördes Fasader mot Parkvägen. Ritning från Stadsbyggnadsnämndens arkiv. Relationsritning för den västra läktaren, kontorshus och höghus som uppfördes Läktaren mot fotbollsplanen. Ritning från Stadsbyggnadsnämndens arkiv. År 1993 uppfördes en ny förbindelsgång mellan den norra läktaren och den östra. Den kläddes med falsad kopparplåt för att samverka med den norra läktarens kopparklädda gavel. Under 1990-talets mitt byggdes södra och norra läktarna på med ett nytt etage på varje läktare för att öka kapaciteten. Här tillskapades framförallt nya sittplatser, men också utrymmen för försäljning och toaletter m.m. De nya läktaretagen sammanlänkades inte med de nedre etagen, utan fick istället entréer Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 18

19 enbart via nya fristående trapphus.. Återigen var det FFNS Arkitekter som ritade, med Jean-Eric Glavborn som ansvarig arkitekt. När de nya läktaretagen och trapphusen skulle uppföras var Solnas stadsarkitekt mån om att de nya tilläggen skulle utformas så att det blev tydligt vad som var nytt och vad som var gammalt. Det var troligtvis en av orsakerna till att de nya etagen utformades med glasade fasader med stålprofiler. Under 1990-talets andra hälft byggdes också den västra läktarens press- och vip-platser om något. Relationsritning från 1995 som illustrerar den norra läktarens fasad med nytt läktaretage och nya trapphus (markerade som något mörkare än det befintliga). Ritning från Stadsbyggnadsnämndens arkiv, Solna Stad. Relationsritning från 1995 som illustrerar den södra läktarens fasad med nytt läktaretage och nya trapphus (markerade som något mörkare än det befintliga). Ritning från Stadsbyggnadsnämndens arkiv, Solna Stad. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 19

20 Flygfoto med stadion idag. Ortofoto från Solna Stad. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 20

21 Invändiga förändringar Invändigt har det under åren skett en rad förändringar. Den enda av läktarna som ursprungligen hade lokaler var den östra. Här fanns därför funktioner för de aktiva spelarna, för pressen, för publiken, för förvaring och teknik, för Svenska Fotbollförbundets och AIK:s huvudkontor m.m. För spelarna finns idag inga utrymmen kvar i den östra läkaren. Dessa finns istället i den västra läktaren. Även pressens lokaler finns idag till största del i den västra läktaren. De aktiva spelarnas lokalytor, med t.ex. omklädningsrum, bassäng och läkarrum var ursprungligen koncentrerade på den östra läktarens bottenvåning, på båda sidor om huvudentrén. Dessa utrymmen utgör idag lokaler för biljett- och souvenirförsäljning samt externt uthyrda lokaler (Idrottskliniken och Löplabbet). Inga spår finns av de tidigare funktionerna. På våning 1 trappa fanns bl.a. Svenska Fotbollförbundets och AIK:s huvudkontor med kontorsrum i fil utmed den östra fasaden. Planlösningarna är ofta ändrade och få spår finns av äldre inredning. I Svenska Fotbollförbundets lokaler finns bevarat några rumssammanband och ett ursprungligt parkettgolv. Det ursprungliga styrelserummet finns kvar som funktion och styrelsebordets ursprungliga stolar är bevarade samt direktutgången till den kungliga logen. På våning 1 trappa fanns ursprungligen också två stora barer, en längst norrut och en längst söderut, med tillhörande balkonger mot Solnavägen. Utrymmena har idag nya innerväggar och är uppdelade i kontorsrum. Inga spår finns av barerna. I det som ursprungligen var pressrum på våning 2 trappor är själva rumsvolymen avläslig och direktutgången till läktaren finns fortfarande kvar. Så även trappan upp till rummet från våning 1 trappa. Rummet förstorades med ett nytt burspråk under 1980-talets mitt och har helt nya ytskikt. Bottenvåningens ursprungliga publika entréer är däremot välbevarade och Svenska Fotbollförbundets huvudentré bevarar läge och ursprungliga trappor med steg av glättad betong. Den södra läktaren underbyggdes med lokaler 1959 och den norra Då den södra läktaren underbyggdes var det inte för fotbollsverksamheten utan för offentliga funktioner. I den västra delen skapades utrymmen för en skola och i den östra för någon form av miljö- och hälsofunktion med bl.a. kontor för stadsläkare och livsmedelsinspektörer. Inga spår finns av dessa verksamheter idag och kontorsytorna har utökats genom att publika ytor på den södra läktarens våning 1 trappa byggts om. De idag befintliga trapphusen inom lokalerna är också tillkomna i efterhand. En del av planlösningarna känns fortfarande igen och i vissa lokaler är den ursprungliga konstruktionen synlig. Även ursprungliga fönster och betongglaspartier finns bevarade. I den norra läktaren ordnades 1965 en rad ytor för kontor, förråd och toaletter (oklart för vilken verksamhet) men också lokaler för en teater (Solteatern) och en danslokal med tillhörande klubbrum och kafé. Idag används alla ytor av Svenska Fotbollförbundet, i huvudsak för kontor och administration av olika slag och inga spår finns av teater och dansverksamheten. Vissa ytor har byggts om helt under åren medan andra har bevarade planlösningar. Ursprungliga fönster är bevarade på kontorsplanen, åtminstone på våning 1 och 2 trappor. Den västra läktarens lokaler tillkom då den uppfördes på 1980-talet och är relativt välbevarade både ifråga om planlösningar och material. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 21

22 Svenska Fotbollförbundets lokaler, troligtvis vid 1930-talets slut. På planritningarna är rummet markerat med sekr. vilket troligtvis betyder att förbundsekreteraren satt här (kanske personen på bilden?). Foto från Svenska Fotbollförbundets arkiv. Samma rum som ovan, idag. Rummet är avdelat i flera rum. De ursprungliga fönstren finns kvar. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 22

23 Svenska Fotbollförbundets lokaler, troligtvis vid 1930-talets slut. Expedition. Foto från Svenska fotbolls förbundets arkiv. Samma rum som ovan, uppdelat i en hall och två toaletter. De ursprungliga fönstren skymtar. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 23

24 Svenska Fotbollförbundets lokaler, troligtvis vid 1930-talets slut. Styrelserummet. Till höger dörr direkt till den kungliga logen. Foto: Pressfoto Arvidson, Svenska Fotbollförbundets arkiv Samma rum idag. Stolar och fönster finns kvar samt entrén till den kungliga logen. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 24

25 Östra läktaren, bottenvåning. Interiör från Svenska Fotbollförbundets huvudentré. Fotografi troligtvis från sent 1930-tal. Foto: Pressfoto Arvidson, Svenska Fotbollförbundets arkiv Östra läktaren, våning 1 trappa. Interiör från Svenska Fotbollförbundets lokaler, här damfoyer. Fotografi troligtvis från sent 1930-tal. Svenska Fotbollförbundets arkiv Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 25

26 Östra läktaren, bottenvåning. Interiör från läkarrum. Fotografi troligtvis från sent 1930-tal. Foto: Pressfoto Arvidson, Svenska Fotbollförbundets arkiv Östra läktaren,bottenvåning. Bassäng för fotbollsspelarna. Ursprungligen fanns det två bassänger på detta plan. Fotografi troligtvis från sent 1930-tal. Foto: AB Text & Bilder, Svenska Fotbollsförbundets arkiv Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 26

27 Byggnadshistoria i punktform 1910 Invigning av Råsunda idrottsplats med gräsplan och läktare för 2000 besökare. Byggherre Svenska Fotbollförbundet Invigning av Råsunda stadion med gräsplan och läktare för besökare. Byggherre Svenska Fotbollförbundet. Arkitekt Sven Ivar Lind Tillbyggnad av vån. 2 trappor i östra läktaren genom att plattväggar uppförs på båda sidor om utrymmet för press. Arkitekt eventuellt Sture Frölén (signatur otydlig) Nya glaspartier på den östra läktarens båda gavlar. Arkitekt eventuellt Sture Frölén (signatur otydlig) Utökat garage under den östra läktaren Tillbyggnad av den södra och norra läktaren med nya sittplatser. Nya trappor samt nya toaletter på den norra läktarens västra gavel. Ombyggnad inför VM Arkitekt Sven Ivar Lind. Eventuellt var det under denna ombyggnadsfas som den östra läktarens lokalytor byggdes på och kompletterades med en heltäckande fasad i tre plan mot Solnavägen Två nya trapphusbyggnader vid den östra läktarens båda gavlar, dvs i vinklarna mellan östra läktaren och den södra respektive den norra läktaren. Ingenjör E. Pålskog stod för ritningarna Ombyggnad av den södra läktaren: inklädning av fasad och inredning av skollokaler och kontor. Arkitekt S. Wimmerström och O. Hagberg Inbyggnad av norra läktarens utsida mot Idrottsvägen. Arkitekt Gösta Udden och Olle Wåhlström Ombyggnad av kontorslokaler inom södra läktaren Höjning av norra och södra infartsportarna under läktarna Byte av portar i den södra läktarens fasad Ombyggnad av skollokaler till förvaltningslokaler för socialförvaltningen inom den södra läktaren Ombyggnad av toalett till kontor, inredning och ändring av lokaler för parkeringsvakter och kristidsnämnd inom den södra läktaren Ombyggnad av kontor samt nya fasta solskärmar av metall på den södra läktarens fasad Nya wc, ombyggnad av verkstad i f.d. fritidslokal, ombyggnad av lokaler för parkeringssektionen inom den södra läktaren Rivning av den västra läktaren, nybyggnad av kontorshus och höghus i dess ställ, nya handikapplatser på norra och södra läktaren m.m. Byggherre Kommanditbolaget Råsunda fotbollsstadion (C/O Skandia), arkitekt Jean-Eric Glavborn på FFNS Arkitekter AB. Kv. Lagern 2, Råsunda stadion. Dokumentation. Nyréns Arkitektkontor AB 27

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Sammanfattning Den nya detaljplanen för kvarteret Lagern innebär att två nya gator skall namnsättas.

Sammanfattning Den nya detaljplanen för kvarteret Lagern innebär att två nya gator skall namnsättas. SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen Christer Joelsson 2012-06-10 SID 1 (5) SBN/2011:246 TJÄNSTESKRIVELSE Gatunamn i kv Lagern Sammanfattning Den nya detaljplanen för kvarteret Lagern innebär att två

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Januari - Mars 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson ? Knappt 20 km söder om Göteborg ligger Billdal med sin brokiga villabebyggelse och ett mindre närcentrum. Villorna ligger på pendlingsavstånd till Göteborg men den stora attraktionen är havet, det är

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE Översiktsplan med terräng Mallslingan 20B / Mikrometern 9 Mikrometern 15 Mikrometern 9 E18 påfart ca 500 m Mikrometern 15 Mikrometern

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011 Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011 Arenastaden med Swedbank Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena April Juni 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA KONTOR CA 514 KVM I SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden. Bli granne

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Villa Alice. Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré

Villa Alice. Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré Villa Alice Fakta Yta 138 m² Husbredd 10.2 m, huslängd 17.6 m Takvinkel 15 grader, öppet till nock vid entré Bygghöjd 3.30 / 3.60 Rumshöjd plan - 2.50 m 3 11 2 10 9 8 4 5 1 6 7 1 - Entré 10.8 m² 2 - Kök

Läs mer

Tanum Grebbestad 2:268

Tanum Grebbestad 2:268 Tanum Grebbestad 2:268 1 (5) Byggnaden, sedd från nordöst med tillbyggda entrén och bad/tvätt i förgrunden. Fastighetsbeskrivning: Centralt belägen friköpt fastighet om 1 754 m2. Kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten SPORTHALLEN, MALMBERGET Anna Björkman och Jennie Sjöholm 2002 Dnr 2003/0434 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING s. 2 BYGGNADSBESKRIVNING s. 3 Exteriör s. 5 Interiör

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Mars september 2011

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Mars september 2011 Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Mars september 2011 Arenastaden med Swedbank Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

GESTALTNING BYGGLOV GBL A000 BARENTS CENTER - INGÅENDE BYGGNADER DEL A HANDEL HOTELL (ANNAN ENTREPRENAD) FÖRESLAGEN FASTIGHETSGRÄNS

GESTALTNING BYGGLOV GBL A000 BARENTS CENTER - INGÅENDE BYGGNADER DEL A HANDEL HOTELL (ANNAN ENTREPRENAD) FÖRESLAGEN FASTIGHETSGRÄNS Wester+Elsner Arkitekter AB \ teamwork://weserver05/2480-00_barents Center \ BARENTS CENTER - INGÅENDE BYGGNADER \ 2014-08-20 @ 16:56 FLYGBILD NORR DEL A HANDEL DEL A SKOLA DEL A KONTOR DEL B PARKERING

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder 2012-03-28

Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder 2012-03-28 Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder 2012-03-28 Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder Konsult WSP Byggprojektering i Malmö har på uppdrag av Brf Eriksdal tagit fram förslag för byggnadsåtgärder. För mer

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Utmed södra långsidan mot Storgatan finns vårdcentral och gym.

Utmed södra långsidan mot Storgatan finns vårdcentral och gym. Ishockeyarena Hockeyarenan VIDA Arena ägs och drivs av Växjö Lakers Fastighets AB, som ägs av klubben Växjö Lakers HC. Arenan var färdig till hemmapremiären i Elitserien den 17 september 2011. En ny träningshall

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län.

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län. ä FASTIGHETSBESKRIVNING Lanthandel har bedrivits i lokalerna sedan 1867 - Bostad och butik i vinkel. Bostadsdelen är renoverad i slutet på 80-talet. Butiken omfattar dels en äldre del i 1½ plan samt en

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi

Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi Sid 1(8) Askim Fastighetskonsult AB nr 1250 Nybyggnad Göteborg Hovås 1:316 Märgelstigen 2A, Hovås Nybyggnad Entreprenad i egen regi UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING Typ av besiktning Slutbesiktning Besiktningens

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Förrådsgatan 14 Kommun Solna Storlek 2 rum (1 sovrum) / 47.8 m². Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Förrådsgatan 14 Kommun Solna Storlek 2 rum (1 sovrum) / 47.8 m². Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Solna Storlek 2 rum (1 sovrum) / 47.8 m² Område " Gamla Råsunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Ljus lägenhet med stora fönster. Gott om ljusinsläpp. Varsamt renoverad.

Läs mer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet Goda exempel Entréer Före ICA på Bergsunds Strand 42 hade tidigare ett steg vid entrén. 2004 gjordes entrén tillgänglig genom en mindre höjdjustering av trottoaren.

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett av de bästa lägena i föreningen med fri utsikt åt båda hållen och ingen

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

BALKONGFÖRSLAG JULI 2015 SICKLAÖN 264:4 JENNY BEIJAR, ARKITEKT OCH BYGGLOVARKITEKT, MSA

BALKONGFÖRSLAG JULI 2015 SICKLAÖN 264:4 JENNY BEIJAR, ARKITEKT OCH BYGGLOVARKITEKT, MSA BALKONFÖRSLA JULI 2015 SICKLAÖN 264:4 JENNY BEIJAR, ARKITEKT OCH BYLOVARKITEKT, MSA V-RUM FASTIHETEN DETALJPLAN Prickmarkerad mark på detaljplanen betyder att byggnad inte får uppföras och ej heller balkonger

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin Antikvarisk slutrapport Kommendanthuset Interiöra arbeten Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:002 Pia Gunnarsson Wallin

Läs mer

Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund

Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:01 Ångpannecentralen, Eskil 20, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Eskil 20, Ångpannecentralen, Lund. Enkel byggnadsdokumentation.

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer