Wostman MANUAL. Så funkar EcoVac. OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wostman MANUAL. Så funkar EcoVac. OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas."

Transkript

1 2012:1 MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoVac EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, som transporterar avfallet med vakuumluft hela vägen direkt till tanken vid spolning. Vattnet i toaletten används för att spola rent porslinet och sedan återfylla vattenlåset. Toalett Normalt är systemet trycklöst. Vakuum bildas direkt spolknappen används och transporten sker med ca 10 m/s ut till uppsamlingsenheten. Själva spolcykeln tar ca 3-5 sekunder och ljudnivån inomhus är jämförbar med en vanlig toalett. Systemet är logiskt och mycket flexibelt, och kan anpassas till olika förhållanden och olika typer av uppsamlingsenheter. Styrenhet Vakuumenhet Vad som ingår WC-stol EcoVac (standard eller urinsorterande) Vakuumenhet (FAMILY eller BASIC) Styrbox, inkl apparatsladd, överspänningsskydd Signalkabel 6 m (4- eller 8-ledare) Vakuumslang flexibel 50mm (80 cm lång) Kabelskydd (för urinsort WC spolknapp på vägg) Vad som behövs Tank 1 st Avloppsrör mellan WC och Tank. (50 mm PEM tunnväggig (tryckklass PN6), eller vanligt 50 mm avloppsrör.) (För Urinsorterande WC behövs 2 st avloppsrör) 2 st Elkabel Vakuumenhet + Frostvakt EKKJ 3x1,5 mm (enfas) 2 st Vägguttag för vakuumenhet + frostvakt IP54 (enfas) 1 st Kopplingsdosa 1 st Signalkabel till nivålarm (valfritt) EKKJ (enfas) Rörisolering till avloppsrör (Climaflex) 1 Frostvakt Vad som ingår EcoVac WC-stol Urinsorterande FAMILY Vakuumenhet Styrbox, inkl apparatsladd, överspänningsskydd Signalkabel 6 m (8-ledare) Vakuumslang flexibel 50mm (80 cm lång) Kabelskydd (för spolknapp till WC på vägg) BOSS:2 Enhet: (bottenplatta, väggfäste, frostvakt, fläkt, 8 polonitesäckar, 2 uppsamlingstunnor, 2 jutesäckar Vad som behövs BOSS:2 2 st Avloppsrör: 50 mm PEM (WC till BOSS:2) (vakuumrör + urinavlopp) 2 st Elkabel Vakuumenhet EKKJ 3x1,5 mm (enfas) rekommenderas 2 st (för frostvakt). 2 st Vägguttag IP54 (enfas). (1 för vakuumenhet, + 1 extra för frostvakt) 1 st Kopplingsdosa 1 st Signalkabel till nivålarm (valfritt) EKKJ (enfas) Rörisolering till både vakuumledning och urinledning (Climaflex) + Infiltration inklusive slamavskiljare, t.ex WmFilter (lakvattnet leds till infiltration) s.1

2 Innehållsförteckning Sida: Innehåll: 3 EcoVac - systemet 4 Paketlösningar 4 Översikt manual 5 Planera 6 Gräva - TANK 7 Gräva - BOSS:2 8 Dra ledningar 9 Toalett 11 Vakuumenhet - tankar 12 Vakuumenhet - BOSS:2 13 Styrboxen 14 Koppla el 15 Ställa in styrboxen 16 Så fungerar styrboxen 17 Testa, Återställ 18 Skötselmanual tankar 19 Skötselmanual BOSS:2 s.2

3 EcoVac - systemet Standard WC Klassisk toalettskål. Extremt snålspolande. Används precis som en vanlig toalett. Kombineras med Family eller Basic. Spolning: 0,6 liter Material: Porslin Vikt: 28 kg Toalettbesök (3000-literstank): 3000 Tömning (3000-literstank): Ca 1 gång per år (ber. på inst.) Urinsort. WC Urinsorterande toalett. Mest snålspolande toaletten på marknaden. Dubbelspolande. Kräver lutande urinavlopp till tanken/boss:2. Kombineras med FAMILY eller BASIC. Spolning: 0,6 L/0,1 L Material: Porslin Vikt: 28 kg Toalettbesök (3000-literstank): >6000 Tömning (3000-literstank): Ca vartannat år (ber. på inst.) BASIC Vakuumenhet som bildar vakuumtryck i hela septiktanken. Bara en toalett per tank. Uppsamlingsenhet: Tankar som klarar undertryck. T ex glasfibertankar. Vikt: 4 kg Mått: 300 x 300 x 250 (l x b x h) Energiförbrukning: ca 4 kwh/år Spänning: w/230 v 10 A FAMILY Extremt energisnål vakuumenhet som kan användas till många slags tankar. Skapar vakuum inuti själva vakuumenheten och släpper ner avfallet. Unik och patenterad. Uppsamlingsenhet: Installeras till olika typer av tankar, slamavskiljare, biokammare, m.m. Antal toaletter: Flera toaletter kan kopplas till samma tank. Varje toalett har sin egen vakuumenhet. Vikt: 8 kg Mått: 480 x 330 x 550 (l x b x h) Energiförbrukning: ca 4 kwh/år Spänning: w/230 V 10 A Tankar Vi rekommenderar en tank från PTC som heter PTC V10. En 3000 liters-tank av glasfiber. Har tidigare kallats för Norrtäljepaketet. Material: Glasfiber Tömning Standard WC: 1 gång per år. Tömning Sorterande WC: Vartannat år. BOSS:2 Avvattnings-enhet med växelbruk. Kopplas vidare till slamavskiljare och BDT-avlopp. Mått: 120x60x150 (l x b x h) Tömning: Var 3:e månad (familj permanentb). WmFilter Effektiv markbädd Markbädd / Minireningsverk som renar ditt avloppsvatten. Ger en betydligt bättre rening än en traditionell infiltration, och är enklare, och tar mindre plats. Används till både BDT och till BDT+WC. Går att beställa enskilt eller tillsammans med EcoVac + BOSS:2 och blir tillsammans med en slamavskiljare ett komplett enskilt avlopp. För mer info se broschyren för WmFilter. s.3

4 Översikt manual Läs igenom hela manualen innan monteringen påbörjas. Montera sen i den här ordningen. 1. Planera 2. Gräva 3. Dra ledningar 4. Toalett 5. Vakuumenhet 6. Styrbox 7. Koppla el 8. Testa 9. Återställ s.4

5 1. Planera Sammanfattning Spolmängd WC 0,6 liter (stand.) 50mm PEM-slang (utan tvära böjar) Jämn lutning rek. (sjävfall för urinsort WC) Slå inte på elen innan allt är inkopplat Tömning ca 1 gång/år (för tankar) Tömning ca var 3:e månad (BOSS:2) Viktiga mått Max 30 meter avloppsledning mellan toalett och tank/boss:2 Minst 4,5 meter från tomtgränsen ska tanken/ BOSS:2 vara anlagd. Max 10 meter till där slambilen ska kunna stå För fastighetsägaren Ansökan om bygglov för vakuumtoalett (enskilt avlopp) görs till din kommun. Rådfråga dem om just ditt ärende. Räkna också med viss tid för att få bygglovet klart. Ansökningsblankett hittar du oftast på kommunens hemsida under Miljö & Hälsa eller under Vatten & Avlopp. När detta är gjort, kan du börja planera din anläggning. Vilket EcoVac-system vill du ha? Se översikten av EcoVac-systemet. Kommer du vilja installera fler toaletter senare? Kan vara bra att förbereda. (endast FAMILY-enhet, samt extra torn på tanken) Vi rekommenderar att ett nivålarm installeras som varnar när tanken måste tömmas. Måste beställas från början. Tömning av tank. Tänk på vem du ska anlita och hur deras rutiner ser. Normalt intervall är ca 1 gång per år beroende på inställningar. Tömning av BOSS:2, se skötselmanual för BOSS:2 Se till att inga grannar störs av ljud från vakuumenheten (enkelt att isolera), eller får dålig lukt, etc. Fackman rekommenderas. Vissa arbeten kan göras av fastighetsägaren själv, men en entre prenörsrapport ska lämnas in till kommunen av en fackman. 20 minuters genomgång och konsultation är gratis från Ecology. För ytterliggare hjälp kontakta oss för info om det. För grävaren/installatören Innan arbetet påbörjas, var medveten om kommunens alla regler och EcoVac-systemets förutsättningar. Val av tank. För FAMILY vakuumenhet funkar de flesta tankar. För BASIC krävs tankar som klarar undertryck. T.ex glasfibertankar. Avstånd WC till tank bör högst vara 30 meter. Vakuumledning bör ha jämn lutning, för att minska frysrisken, och möjliggöra manuell spolning för hand vid strömavbrott. Mjuka böjar är också rekommenderat. Om urinsorterande WC används, måste urinavloppet ha självfall till tanken/boss:2. Tanken ska grävas ner i väldränerad mark. Undersök markförhållanden om det är berg, lera, etc. Placering av rör och elledningar behöver inte ligga djupt, då rören alltid är tomma då WC:n inte används. Säkerhetsavstånd till vattentäkter. Bra om tanken läggs nära vägen. Tankbilarna får inte dra ut mer än 10 meter slang. Dem kräver i så fall att man har en en nedgrävd sugslang. OBS, att tanken inte får vara närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Tänk på hur rördragningen ska ske inne i huset. Gjuten betongplatta eller plintgrund. Lukt kan förekomma intill tanken. Tänk efter vilket håll vinden oftast blåser. Avluftning kan ske upp över tak på huset. (endast FAMILY) Motorljud kommer från vakuumenheten dem sekunder den används. Isolering av maskinutrymmet rekommenderas. s.5

6 Tömning av tankar < Mindre än 10 m > Mer än 10 m Tomtgräns Tank minst 4,5 m från tomgränsen. Tomtgräns Sugledning Max 3 m sugslang Max 10 meter mellan tankbil och tank. Mer än 10 meter mellan tankbil och tank. Reglerna säger att det är fastighetsägarens ansvar att det är max 10 meter mellan tankbilen och tankarna. Annars anlägger man en sugledning fram till tanken/tankarna. Framme vid tankarna ansluter tankbilschauffören en 3 meters sugslang (ej tillåtet bära mer p.g.a ergonomiska skäl). Se därför till att sugledningens slut ligger nära tankarna, samt om 2 tankar/slamavskiljare används, se till att dem båda ligger när anslutningen, så att 3 meter räcker ända ner till botten på båda tankarna. (Se också översikten för enskilt avlopp.) s.6

7 2. Gräva Tank > Max 30 meter Max avstånd på avloppsröret är 30 meter. Avloppet behöver inte ligga djupt, eftersom rören alltid är tomma om inte toaletten spolas. > Max 10 meter till slambilen Tankbilarna får ha max 10 meter till där slambilen ska stå och tömma. Om inte det är möjligt så ska en sugledning anläggas, där sugröret kan sticka upp närmare vägen. Tanken får heller inte ligga närmre än 4,5 meter till tomtgränsen. > Ev. ventilationsrör Tanken ska ventileras, och viss doft kan uppstå. Ett ventilationsrör kan då anslutas och evakuera luften till annan del av tomten. OBS, gäller endast FAMILY-enheten. BASIC kräver helt slutna tankar. > Tanken ska sitta fast i marken Kan göras med bergbultar, betongplattor, rostfria stålbalkar, eller ett täcke av geotextil. Tanken kan annars komma upp ur marken vid högt grundvatten eller mycket nederbörd. Se även till att det är väldränerat runt tanken. > Jämn lutning En jämn lutning minskar risken för frysning av vatten i lågpartier, och är nödvändigt för att kunna spola WC:n vid strömavbrott (hälla hink). Vakuumkraften blir också ännu effektivare och snabbare. Vakuumet kan i praktiken suga uppåt, (OBS, inte urinsorterande WC). Ha så få lågpunkter som möjligt för att minimera frysrisken. > Mjuka böjar Undivik tvära böjar. Använd helst en heldragen tunnväggig PEM-slang, 50 mm, från WC - stolen fram till vakuumenheten. Är man tvungen använda fasta 50 mm avloppsrör så tänk på att undvika 90º böjar. Använd istället 2 st 45º PPrördelar efter varandra för att uppnå en så mjuk böj som möjligt. > Lutande urinavlopp Om urinsorterande WC används, måste urinavloppet ha självfall ända till tanken. s.7

8 BOSS:2 > Max 30 meter Max avstånd på sugledningen är 30 meter. Avloppet behöver inte ligga djupt, eftersom rören alltid är tomma om inte toaletten spolas. > Jämn lutning En jämn lutning minskar risken för frysning av vatten i lågpartier, och är nödvändigt för att kunna spola WC:n vid strömavbrott (hälla hink). Vakuumkraften blir också ännu effektivare och snabbare. Ha så få lågpunkter som möjligt för att minimera frysrisken. > Lutande urinavlopp Till BOSS:2 ska en urinsorterande WC användas. Urinavloppet måste ha självfall ända ner till bottenplattan av BOSS:2. > Mjuka böjar Undvik tvära böjar. Använd helst en heldragen tunnväggig PEM-slang, 50 mm, från WC - stolen fram till vakuumenheten. Är man tvungen använda fasta 50 mm avloppsrör så tänk på att undvika 90º böjar. Använd istället 2 st 45º PPrördelar efter varandra för att uppnå en så mjuk böj som möjligt. > Vidare till infiltration Lakvattnet ska ledas vidare till infiltration. Leds från fosforfällan (bottenplattan) till t.ex ett WmFilter (s avloppslösning). Se mer i broschyren WmFilter. > Nära komposten Kan vara bekvämligt att ha BOSS:2 nära den kompost som ska användas till fekalierna. OBS, att en godkänd latrinkompost ska användas. s.8

9 3. Dra ledningar Värmekabel Teipa fast värmekabeln på avloppsledningen. Vid vakuumenheten dras gärna värmekabeln något varv inne i det utrymme som den står i. Avloppsrör (vakuumrör) PEM-slangen med värmekabel läggs i en rörisolering exempelvis av typ självförslutande Climaflex 54x20. El-kablar I ledningsdiket läggs även elkabeln typ EKKJ 3-led 1,5 mm² från Styrenheten till vakuumenhetens drift. En extra elkabel ska läggas för att få ett vägguttag i tankens eller BOSS:2s maskinrum. Kan användas till värmekabel, frostvakt eller för tvångskörning av vakuumenheten. Standard WC Urinsorterande WC Avloppsrör 50 mm PEM-slang Avloppsrör 50 mm PEM-slang Urinrör 50 mm PEM-slang Isolering Climaflex Isolering Climaflex Värmekabel Värmekabel EKKJ 3x1.5 Extra vägguttag i maskinrum Ev nivålarm 12V EKKJ 3x1.5 Vakuumenhet EKKJ 3x1.5 Extra vägguttag i maskinrum Ev nivålarm 12V EKKJ 3x1.5 Vakuumenhet > Se även punkt 6 och 7 Urinavlopp måste ha lutning Om urinsorterande toalett används, dras urinavloppet antingen till separat urintank, eller direkt ner till tanken. OBS, att urinsorterande toalett alltid måste ha lutning på urinavloppet. s.9

10 4. Toalett > Bestäm var toaletten ska stå: Testa att placera toalettstolen Kontrollera golvbjälkar, golvvärme, vatten, avlopp eller elledningar där avloppsrören ska gå. Borra 50 mm hål i golvet. (1 hål för standard WC, 2 hål för urinsort.) (alt. 75 mm rör där 50 mm röret kan dras) en böjlig slang mot toalettstolens avlopp och fram till mötande PEM-slang 50 mm. > Anslut vattnet: Ansluts med flexislang R 15. Montera gärna en avstängningsventil ( Ballofix, utv. 15 mm) så vattnet kan stängas av separat. Ventilen bör sitta bakom WC:n, ca cm över golvet. Kopplingsplint Vattenanslutning R15, kopplas till ballofix. > Anslut elen: Se över kopplingsschemat. Anslut inkommande styrledning, 12 volt, till kopplingsplinten, som sitter löstagbar på baksidan av toaletten. Följ färgerna enl. bild på insidan av kopplingsdosan. (Andra änden ska anslutas till Styrboxen senare. OBS koppla inte in styrboxen ännu! Överslag kan skada den. Om styrledningen ska byggas in dolt i väggen bör den komma fram mitt bakom WC:n rakt ovanför vattenanslutningen. > Limma fast toaletten: WC - stolen limmas mot golvet (ej skruvar). Stolen står stadigt från början. Använd våtrumssilikon, och dra en limsträng i skarven mellan porslinet och golvet. Jämna till med fuktat finger. s.10

11 Standard WC CV: 50 Borras upp vägg foten CV: sidovy bakifrån uppifrån * Alla mått är angivna i mm. CV = Centrum till Vägg Urinsorterande WC CV: 50 Borras upp vägg foten CV: sidovy bakifrån uppifrån * Alla mått är angivna i mm. CV = Centrum till Vägg s.11

12 5. Vakuumenhet FAMILY Tank > Vakuumenheten placeras i ett torn på avloppstanken Inloppet på vakuumenheten ligger ca 15 cm över tankens ovansida. > Montera vakuumavloppet 50 mm PEM till vakuumenhetens insug. Om urinsorterande toalett används, dras urinavloppet direkt ner till tanken. > Ljudisolera tornet om någon störs Om tanken ligger nära t.ex grannens hus, är det lämpligt att ljudisolera tornnet och locket. BASIC > Nivålarm Nivålarmet förbeställs av tanktillverkaren. Se separat dokument. Montageplatta för tankar som inte är EcoVac-anpassade. FAMILY vakuumenhet passar med de flesta sorters tankar. För de tankar som inte är direkt anpassade för EcoVac finns en särskild montageplatta att köpa från. Koppla 2 toaletter till tanken? För två eller fler toaletter till samma tank, så används 1 vakuumenhet FAMILY, samt 1 torn till varje toalett. Förbered gärna för två toaletter direkt med ett extra torn, för enkel montering vid senare tillfälle. Vid köp av två eller fler WC-stolar/FAMILY-enheter så erhålles rabatt. Kolla med för offert. s.12

13 Vakuumavloppet kopplas till vakuumenheten BOSS:2 > Välj ett bra utrymme FAMILY - enheten sätts på väggen bakom korgarna med det medsända väggfästet. Bottenplattan av BOSS:2 ska stå på hårdgjord mark, gärna lite nergrävd så urinavloppet får en skjuts nedåt på slutet. Lämpligt att väggarna bredvid BOSS:2 har lättsanerade ytor, då stänk kan uppstå vid fulla korgar. Planera för att leda ut lakvattnet från bottenplattan till infiltration. Urinavloppet leds till bottenplattan Larm vid full korg Lakvattnet leds till infiltration Vid 200 spolningar kommer en pipsignal. Då bör korgen kontrolleras. Vid andra larmnivån 250 spolningar, så stängs spolfunktionen av. För permanentbonde, så har en full korg dränerats på allt lakvatten inom 6-7 veckor, och väger då kg. Man tömmer alltså korg nummer 1 först när korg nummer 2 också är full. > Placera vakuumenheten ovanför korgarna Sätt den i rätt höjd, så det enkelt går att växla korg. Stänkskyddet ska ej ta i korgarna. > Montera vakuumavlopp och urinavlopp Vakuumavloppet monteras på FAMILY - enheten, urinavloppet leds direkt till bottenplattan (fosforfällan). > Led vidare till infiltration Led vidare lakvattnet till den infiltration som ska anläggas, t.ex WmFilter. Vill du använda 2 toaletter? Kontakta oss så kan vi specialanpassa ett dubbelfäste till din BOSS:2. s.13

14 6. Styrboxen > Titta på kopplingschemat Se kopplingsschema på nästa sida > Placera styrboxen lättåtkomligt Styrboxen bör sitta lättåtkomligt, t.ex vid husets elcentral. Man ska kunna läsa av antal spolningar och göra justeringar. Styrboxen sköter: Start och stopp av vakuumsuget Spolning och återfyllnad av vatten i toaletten Larm för tank- eller kompost-tömning. > Kontrollera att kablar kan dras Signalkabeln (12V) ska kunna dras från styrboxen till WC:n. EKKJ - kabeln (230V) ska kunna dras från kopplingsdosan ut till vakuumenheten i tornet på tanken eller BOSS:2. En extra enfaskabel ska läggas samtidigt från husets elcentral ut samma väg till tanken, med fast ström till drift av frostvakt och värmekabel, och möjlighet till tvångskörning av vakuummotorn vid driftstopp. Obs, använd inte 3-faskabel! OBS, se också Ställa in styrboxen och Så fungerar styrboxen. Styrboxen har löstagbara anslutningar, så att t.ex fastighetsägaren själv kan byta ut styrenheten vid uppkommet fel (t.ex vid blixtnedslag). s.14

15 7. Koppla el Överspänningsskydd Styrbox Löstagbara anslutningar så att styrenheten enkelt kan bytas ut vid driftstörning, utan att elektriker behöver tillkallas. > Om det är över 20 meter mellan Styrbox och WC använd tjockare kabel Max 20 meter kabel Standard WC 4-ledare, 4 x 0,38mm² Urinsorterande WC 8-ledare, 8 x 0,38mm² Mer än 20 meter kabel (tjockare) Standard WC - 4 ledare, 4 x 0,7mm² Urinsorterande WC - 8 ledare, 4 x 0,7mm² Kopplingsschema STYRBOX KOPPLINGS- DOSA FASTIGHETENS ELCENTRAL WC SIGNALKABEL 12V FRÅN WC EKKJ TILL VAKUUMENHET EKKJ EXTRA VÄGGUTTAG Vakuumenhet TANK / BOSS:2 Bör installeras av en behörig elektriker för att försäkring ska gälla. Styrboxens färgade kablar Standard WC - 4 ledare Urinsorterande WC - 8 ledare BLUE / WHITE Valve 1 RED / BROWN GREEN Flush YELLOW GREY PINK Valve 2 Urine Flush BLUE RED FULL ind BROWN + BLACK inp BLUE + Ext Out SW Ext Inp BLUE / WHITE Valve 1 RED / BROWN GREEN Flush YELLOW GREY PINK Valve 2 Urine Flush BLUE RED FULL ind BROWN + BLACK inp BLUE + Ext Out SW Ext Inp s.15

16 Ställa in styrboxen 1. Välj program [FAt/bAS/FAb] Tryck på [Mode] 1 gång tills nån av FAt/bAS/FAb visas. Välj genom + eller till det system du har valt. Tryck [Enter], för att spara inställning. 2. Justera spoltid [nr 1] Tryck på [Mode] till nr 1. Justeras beroende på vattentrycket tills spolningmängden är lagom. Från fabrik är vattenspolningen lågt ställd, oftast behövs det höjas från start. 3. Justera vakuumtid [nr 2] Tryck på [Mode] till nr 2. Sugtiden ska ändras beroende på längd och lutning på vakuumslangen. För 0-15 meter, behövs ca 5 sekunder. För meter, behövs ca 7 sekunder. 4. Justera återfyllnad [nr 4] Tryck på [Mode] till nr 4. Ställ antal sekunder som vattnet ska återfyllas. Prova dig fram tills vattenyten ligger ca 1,5 cm ovanför utloppet. OBS, Styrenheten ska ställas in innan toaletten börjar användas. Övrigt Ändra standardvärden Tryck på + eller när du är inne på rätt program. Tryck [Enter] för att spara. Återställning program För att återställa grundinställningarna på resp program, håll inne [Enter] i 5 sekunder. Nollställning räkneverk Räkneverket nollställs genom att nollställnings-knappen under styrenheten hålls intryckt i 3 sekunder. Hur räkneverket fungerar För varje spolning ökar räkneverket med 1. För en urinsorterande toalett så räknas den lilla spolningen genom att 3 spolningar slås ihop till 1. (urinspolningen spolar endast ett par deciliter). OBS, toaletten ska inte användas utan vatten i toaskålen. s.16

17 Så fungerar styrboxen Display 230 V ut 230 V in Säkringar Nollställning räkneverk 2 st glassäkringar Nollställ genom att 20A, I utdragbart fack hålla inne knappen bakom kontakten. i 3 sekunder. 12V eller Free Bygel för ha 12V ut till varningslampa. Alt till larm. Free= underenhet [Test] Testspolning [Mode] Öppnar programmeringsläge. 1:a visar inställt program. Växla program genom + eller och sen [Enter]. Tryck igen för övriga inställningar. Alla parametrar kan ändras till individuella inställningar. [+] [ ] Växlar program, eller minskar / ökar värde. [Enter] När displayen visar önskat program/värde tryck [Enter] för att spara. För återställning håll inne i 5 sek. Display Inställningar Beskrivning FAt/bAS/FAb FAt bas FAb Förinställda program. =Family till tank =Basic till tank =Family till BOSS:2 1. (Spoltid) 1.0 sek 1.0 sek 1.0 sek Startar samtidigt med vakuumsug. Spolar rent. Har kortare tid än nr (Vakuumtid) 5.0 sek 7.0 sek 5.0 sek Går minst 2 sek längre än nr 1 (spoltid) så att rören töms på vatten. 3. (Mellantid) 6.0 sek 10.0 sek 6.0 sek För att sug i röret ska upphöra innan återfyllnad av skålen. 4. (Återfyllnad) 2.0 sek 2.0 sek 2.0 sek Justeras efter vattentrycket. Normalt bör vattennivån ligga 1,5 cm över utgångshålet. 1:a larmnivå Antal spoln. Gul blink, 1:a (spolningar) varning, nästan full tank. Ändra vid behov. 2:a larmnivå Antal spoln. Röd blink, (spolningar) 2:a varning full tank, ring tankbil omg. Ändra vid behov. P (pipsignal) + PÅ AV Tillval om larm installeras. h (urinspolning) + PÅ (urinsort.) AV (stand.) Växlar inställning mellan urinsorterande och standard WC L (larm) r = blink larm P = ljudlarm U = Spärrlarm Tillval om nivålarm installeras. s.17

18 8. Testa > Provkör Testa anläggningen genom att provspola toaletten. Kontrollera att inga läckage har uppstått. 9. Återställ > Kontrollera innan återställning Kolla att värmekabeln fungerar. Kolla att hela anläggningen fungerar som den ska. s.18

19 Skötselmanual Tankar: Skötsel: > Räkneverk visar när tanken bör tömmas I styrboxen finns ett räkneverk som visar antalet spolningar. När räkneverket nått ca spolningar är det oftast dags att tömma tanken. Det kan skilja något på antal spolningar beroende på inställningar. > Pipande larm vid 2500 spolningar Som säkerhetsåtgärd finns ett ingyggt larm i styrboxen. Det piper vid 2500 spolningar. Då bör tanken kontrolleras. Vid andra larmnivån 2800 spolningar, så stängs spolfunktionen av. För att slippa gå ut och kontrollera i tanken, rekommenderar vi att ett nivålarm installeras (beställes separat). När tankbilen varit och tömt tanken nollställer du räkneverket med återställningsknappen. Reservdelar EcoVac Standard toalettstol EcoVac Sorterande toalettstol Motor vakuumenhet Magentventil WC - stol Styrbox ( eletronikboxen, styrenheten ) > För vintern Om du inte använder EcoVac på vintern - se till att vattnet stängs av, och att allt vatten töms. Töm genom att spola 3 gånger efter att vattnet stängts av. När toaletten är tömd, se till att plugga utloppshålet för att undvika dålig lukt. Koppla gärna loss flexislangen också, annars riskerar magnetventilen att frysa sönder. > Spola urinavloppet i WC - stolen Om du har en urinsorterande WC, kan det ibland vara bra att skölja urinavloppet med lite vatten. > Sätta på värmekabel Om det mot förmodan skulle bli något driftstopp, eller att något har frusit. Testa att sätta igång värmekabeln som ligger nergrävd intill vakuumledningen. > Manuell körning av vakuumenheten Vid manuell körning av vakuumenheten från styrboxen, kör i max 30 sekunder. s.19

20 Skötselmanual BOSS:2 Skötsel: > Växla korg när den är full Räkneverket på styrboxen räknar antalet spolningar. Första gången som korgen är full kan du läsa av räkneverket, så att du i fortsättningen slipper titta i uppsamlingskorgen för att se fyllnadsgraden. En uppsamlingskorg brukar normalt räcka i 3 månader för en normalfamilj. När korg 1 är full flyttar du över FAMILY till korg nummer 2. Nollställ räkneverket manuellt efter varje växling / tömning. > Larm vid 200 spolningar Vid 200 spolningar kommer en pipsignal. Då bör korgen kontrolleras. Vid andra larmnivån 250 spolningar, så stängs spolfunktionen av. För permanentbonde, så har en full korg dränerats på allt lakvatten inom 6-7 veckor, och väger då kg. Man tömmer alltså korg nummer 1 först när korg nummer 2 också är full. > Töm avfallet på komposten När uppsamlingskorg nummer 2 också är full, så är det dags att tömma korg nummer 1. Då har fekalierna avvattnats i ett par månader och är redo att läggas i en latrinkompost i trädgården. Upprepa i fortsättningen samma procedur växla korg när den ena är full, och släng den som har stått i ett par månader på komposten. OBS, lyft alltid i korgen vid tömning, inte i själva jutesäcken. > Nya Jutesäckar Jutesäckarna som sitter i uppsamlingskorgarna är helt organiska. De läggs direkt på komposten tillsammans med avfallet och förmultnar där. Låt inte samma jutesäck sitta blöt i uppsamlingskorgen mer än 3 månader. > För vintern Om du inte använder EcoVac på vintern - se till att vattnet stängs av, och att allt vatten töms. Töm systemet genom att spola 3 gånger efter att vattnet stängts av. När toaletten är tömd, se till att plugga utloppshålet för att undvika dålig lukt. Koppla loss flexislangen från ballofixkranen, och lägg ner den på golvet. Annars riskerar magnetventilen att frysa sönder. > Spola urinavloppet i WC - stolen Det kan ibland vara bra att ibland skölja urinavloppet med lite hett vatten. > Manuell körning av vakuumenheten Vid manuell körning av vakuumenheten från styrenheten, kör i max 30 sekunder. > Ha alltid vatten i toaletten Det ska alltid vara vatten i toalettskålen när den spolas och används. Om toapapper och fekalier torrspolas riskerar det att fastna. > Byta Polonite-säckarna Byt Polonite-säckarna i bottenplattan ca 2 ggr per år. Permanentboende skall byta påsarnas innehåll 2 gånger per år (vår och höst), medan fritidsboende byter 1 gång per år (sen höst). Påsarna öppnas och innehålet hälls ut över rötterna till träd och buskar där fosforn kommer vegetationen till godo. s.20

21 Så fungerar BOSS:2 BOSS:2 = Biologic Organic Sanitary System Den smidiga uppsamlingenheten där man tar hand om avfallet själv. BOSS:2 gör det möjligt att använda vattentoalett i särskilt känsliga eller svåråtkomliga områden. Avfallet avvattnas i BOSS:2 och flyttas sen över till en latrinkompost för kompostering. En ventilationsfläkt tar bort dålig lukt, och en frostvakt skyddar mot frost och kyla. Efter BOSS:2 leds det renade vattnet vidare till en slamavskiljare och till infiltration. Max avstånd mellan toalett och BOSS:2 är 30 meter. Vakuumenheten FAMILY Avfallet sugs till vakuumenheten på några sekunder, och släpps ner i uppsamlingskorgen. När korgen är full efter cirka 3 månader så växlar man vakuumenheten över till den andra korgen. Jutesäckar Jutesäckar som filtrerar bort vätskan från organiska material. De fasta delarna avvattnas och börjar förkomposteras. Hela jutesäcken och avfallet läggs i komposten. Avvattningskorgar Korgar med hål i som håller uppe geotextilen. Uppsamlingskorgar Håller samman avvattningskorgen och geotextilen. Man lyfter i handtagen när man ska tömma korgarna. Fosforbrunn (bottenplatta) Här hamnar urinen och lakvattnet. I tanken ligger 8 säckar (ca 25 kg) med Polonite (bytes 1-2ggr/år), ett PH-höjande (>9.0) kalcium-granulat som reducerar fosfor- och bakteriehalten. Det behandlade vattnet är godkänt att ledas ut till infiltration. För urinseparerande WC finns två alternativ: urinen leds direkt hit, eller till en särskild behållare, BDT-avlopp Här leds vattnet vidare till en slamavskiljare och infiltration. Till exempel WmFilter. Den förhöjda PH-halten neutraliseras i slamavskiljaren. s.21

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 30

Bruksanvisning för Separera 30 Bruksanvisning för Separera 30 Bruksanvisning för Separera 30 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Version 2.1-2014-05-20 0,4 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN Plus LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Bruksanvisning PB 10 / PB 20. www.pondteam.com

Bruksanvisning PB 10 / PB 20. www.pondteam.com Bruksanvisning PB 10 / PB 20 www.pondteam.com Innehåll Filter beskrivning 3 Mekanisk filtrering 3 Biologisk filtrering. 3 Filter innovationer 4 Användning och begränsningar... 4 Pump att användas med filtret...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer