Affärsutveckling biogas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsutveckling biogas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling"

Transkript

1 Affärsutveckling biogas

2 Min bakgrund Lantbrukarson Lantmästare 21 år inom LRF Konsult Ekonom Kontorschef Affärsutvecklare energi Triventus Projektledare Vadsbo Biogas AB VD Triventus Power Generation AB

3 Min passion och drivkraft! Glädjen i att skapa/bygga/utveckla Byggt 2 st bostäder Delaktig i att skapa affärer: Bjäre Hembygd AB Båstad Hamn AB Laga Bioenergi AB Vadsbo Biogas AB BroGas AB Konsult/utbildare som resulterat i 6 st gårdsanläggningar biogas 2 st närvärme anläggningar

4 Erfarenheter från mitt arbete med biogas Vägen från idé till färdig anläggning Affärsplan, ekonomi, finansiering Samarbete mellan lantbrukargrupp och övriga aktörer Avtal Teknisk och processinriktad erfarenheter

5 Vadsbo Biogas AB

6 Projekt- Vadsbo Biogas Triventus tecknat avsiktsförklaring med Vadsbo Mjölk AB Sökt investeringsstöd Energimyndigheten Sökt miljötillstånd - ej beviljat Börjat plocka in offerter Saknade projektledning

7 Projektledare Tillståndsprocesser Teoretisk tekniker och Ansvarig för bidrags ansökan Struktur ekonomisk tänk optimering av anläggning förankring hos ägarna avtal (gasköpare)

8 Studieresa hos tre olika leverantörer

9 Offertförfrågningar Specificering av: Vad hur mycket som ska rötas Olika avgränsningar Villkor i tillstånd stöd Tidsramar

10 Tillstånd och avtal Miljötillstånd Länsstyrelsen Bygglov Kommunen Kontrollansvarig - Kontrollplan Arbetsskyddstyrelsen Arbetsmiljöplan Bas-P och Bas-U Hantering av brandfarliga varor Räddningstjänst ABP (Animaliskt biproduktsförordningen) Jordbruksverket Ledningsdragning längst väg Trafikverket Gasföreståndare Avtal substrat att röta Gödselavtal Ytterligare gödselavtal Övriga substrat Biogödsel Avtal gas Stockholms gas, Aga, Fordonsgas Avtal anläggningsleverantörer SBI, Xergi, Läckeby

11 Struktur affärsplan (projektplan) Kalkyl - 10 års payoff Ägarna, investerare Banker Bidragsgivande myndighet Layout visualisera bygget Myndigheter Konsulter Grannar

12 Struktur - affärsplan Innehållsförteckning sida Företagsbeskrivning 2 Innehållsförteckning 3 Bilagor 3 Bakgrund och motiv 4 Lexikon för biogas 5 Affärsidé, övergripande mål och strategi 6 Marknadsöversikt 6 Beskrivning av projektet 7 Beskrivning av flöde 7 Beskrivning av arbetsrutin 7 Beskrivning av anläggning 8 Substrat att röta 10 Tillstånd 10 Tidsplan 10 Beviljat stöd 11 Möjligheter och hot 11 Lokalisering och arrende av mark 12 Översiktsbild 12 Investering 13 Kapitalbehov och finansieringsform 14 Ekonomiskt sammandrag från kalkyl 14 Aktiekapital m.m. 15 Finansiella uppgifter 15 Ägare och styrelse 15

13 När affärsplanen var klar nya ägardirektiv Hitta kompletterande ägare som kan tillföra kapital.men även: Erfarenhet, kunskap Lokal förankring Kontaktnät, bank Säkra gasavtal

14 Ny konstellation och bildande av bolag Vadsbo Biogas AB 34% Triventus Biogas AB 33% SBI 33% Vadsbo Växtodling AB Upparbetat projekt med: Gödselavtal Tillstånd Erfarenhet av byggnation Trovärdighet mot bank Avtal om att sälja gas God lokalkännedom Gödsel och vall leverantör Goda bankkontakter Bygg erfarenheter

15 Beräkning kassaflöde OBS! summer exkl. moms 31-jan 28-feb 31-mar 30-apr 31-maj 30-jun 31-jul 31-aug 30-sep 31-okt 30-nov 31-dec summa Försäljning gas 0 Insättning, aktiekapital+villkorat tillskott Aktieägarlån Triventus Inlåning ägarna Lån bank+almi Kontokredit Bidrag Energimyndigheten Byggkostnader (enligt kalkyl med justeringar) Gödselseparering Våg och kontor Offert SBI Inmatnings brunn Markarbete Plansilo Flispanna Lastmaskin Lager (FeS) DMT uppgradering DMT Kompressor, tankningsplats Biogödselpumpning El Vatten + avlopp+fiber Bygglov Upparbetat TBAB Overhead Summa byggkostnader Övriga kostnader Vallskörd Uppstartskostnader reaktor Räntor Pantbrev Summa kassaflöde UB

16 Våren 2013

17 Våren 2013

18 Sen sommaren 2013

19 Hösten/Vintern 2013

20

21

22 Min erfarenhet En investerad krona i förarbetet = två sparade kronor i genomförandet

23 Min erfarenhet Optimering av stöd Genomtänkt miljötillståndsansökan Offerter och granskning av offerter/avtal Det som inte är med i avtalet är kraftigt fördyrande Leveranstider Leveransavgränsningar

24 Finansiering Bankens krav: Stor egeninsats vid nya marknader Kapitalstarka ägare (för att klara mer investeringar) Långsiktiga avtal Koll på kassaflödet Andra finansierings alternativ Olika bidrag/stöd (lång handläggningstid= börja och sök i tid) ALMI Sprida ägandet (ägare som även tillför kunskap/kontaktnät)

25 Samarbete Samarbete kan beskrivas som en äventyrsresa och du är inbjuden att deltaga!

26 Samarbete men du finner

27 Samarbete Vem deltar och vad kan du tillföra (kompetens, tid pengar)? God gruppdynamik innehåller: Samsyn/målbild (skapas genom affärsplan) Kompletterande kompetenser (om det inte finns i gruppen får gruppen kompletteras eller tjänster köpas in) Ledare med förmåga att delagera Drivande process - sätta upp tidssatta delmål med uppföljning (vad ska vara gjort till nästa gång och vem ansvarar?) Det ska vara roligt!

28 Samarbete mellan lantbrukare och biogasproducenter.styrs av samma grundläggande förutsättningar som alla samarbete: Vilja(välvilja) att samarbete Att alla har något att tillföra (pengar, kunskap, substrat, kontakter) Kunskapsövertag (förhandling, avtalsskrivning)

29 Mina erfarenheter från projekt Behövs en terrier som. jagar och driver på projektet på ett strukturerat sätt. Tidsdisponering (mål och delmål) Tillstånd, finansiering, avtal tar oftast för lång tid = För lite tid över för själva bygget.

30 Avtal och Letter of intent Säkerställ Avsättningen för gasen Substraten Anläggningens kostnad (offerter) Samarbetsavtal (aktieägaravtal)

31 Några tekniska trationella missar Säkerställ att tekniken som erbjuds verkligen är den som behövs, funktionsgaranti.

32 Grundarbete Beräkning av last Avgränsning mot leverantör

33 Inmatning

34 Inmatning

35 Inmatning med skruv

36 Fastgödsel användes sällan varför? Tekniska problem!

37 Varför ökade gasproduktionen! Mindre problem med pumpstopp jämnare inmatning Sönderdelning mer yta för mikroberna mindre risk för att hamna i botten eller toppen av reaktorn Luftning Påbörjad nerbrytning

38

39

40 Dimensionering av rör och pumpar

41 Omrörare

42 Frostskydd

43 Inspiration från Gotland

44 År 2011 Triventus och lokala lantbrukare bygger biogasanläggning på Gotland

45 Byggstart maj 2011 Sålde första gasen i feb 2012

46 BroGas

47 BroGas kund 16 GWh/år men förbrukar ca 30 GWh energi/år 22,6 GWh/år (2.260 m 3 olja) 3 GWh/år 2 GWh/år Intressent av gas XX GWh/år

48 Men utvecklingen går väldigt snabbt Energiskiften i Sverige AB 100% av Biogas Gotland 40% av BroGas AB uppgradering uppgradering gas mack gas mack gas mack

49

50

51 Värdekedja Biogas till fordonsbränsle 0-0,35 kr/kwh 0,15-0,40 kr/kwh 0,05-0,25 kr/kwh 0,10-0,25 kr/kwh 0,07-0,20 kr/kwh 0,10-0,15 kr/kwh 0,90 1,16 kr/kwh Mark/Åker Biogasråvara Gödsel Majs Vall Spannmål m.fl Biogasprod Rötning Logistik Rågasledn. Förädling Uppgrad. Logistik Gasledn. Trycktank eller Flytande för Lastbil Tankställe Trycksätt. Slutkund Buss Bil Lastbil Tåg

52 Att göra gas i mer säljbart skick flytande! Tryck och kyla DME (liknar gasol) Metanol (träsprit) Syntetisk diesel (ersätter vanlig diesel)

53 Syntetisk diesel, Fischer -Tropsch Oroboros Eco-Par Waste 4 Fuel

54 Den orenade biogasen komprimeras till ungefär sju gånger normalt lufttryck, värms och trycks genom en elektrisk ljusbåge. Då omvandlas metangasen till syntesgaserna kolmonoxid och vätgas. Syntesgaserna körs sedan genom en Fisher-Tropsch-katalysator, ett stålrör fyllt med järnkulor uppvärmda till 300 grader celsius. Då bildas kolväten och vatten. Efter en enklare destillering av kolvätena är det syntetiska dieselbränslet klart. Anläggningarna blir små. De får plats på en grusyta på tio gånger tio meter och ska producera kg kolväten per dag. Utrustningen blir uppbyggd i moduler så att den kan byggas ut om behovet ökar.

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden LRF Dalarna Lantbruk Delägare Elbolag Mejeri Slakteri Anläggningsleverantörer SÄTERBYGDENS BIOGAS AB Bank Staten Försäkring Åkare Personal Kund Henrik Axelsson

Läs mer

Rapport om anläggning för biogas av gödsel och vall

Rapport om anläggning för biogas av gödsel och vall Rapport om anläggning för biogas av gödsel och vall OBS omarbetad ver. 060910, ekonomisk beräkning 2 Innehållsförteckning Bakgrund 4 Varför alternativa bränslen? 4 Vad kommer i stället? 5 Biogas är ett

Läs mer

En förstudie. BIOGASPRODUKTION i Motala kommun År 2012

En förstudie. BIOGASPRODUKTION i Motala kommun År 2012 En förstudie BIOGASPRODUKTION i Motala kommun År 2012 Förord Under februari 2012 genomfördes en upphandling från Motala kommun av en förstudie kring biogasproduktion genom samverkan av lantbrukare i kommunen.

Läs mer

Ekonomisk utvärdering av biogasproduktion på gårdsnivå

Ekonomisk utvärdering av biogasproduktion på gårdsnivå KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Ekonomisk utvärdering av biogasproduktion på gårdsnivå Rapport i projektet Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå Hushållningssällskapens Förbund 2014 Lars-Erik Jansson

Läs mer

Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket

Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket - minimering av risker i realiserade projekt M ars 2013 Rapporten är framtagen på uppdrag av Biogas Öst som en del av projektet Mångdubbla biogasen

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Ekonomisk analys av biogasanläggningar Ekonomisk analys av biogasanläggningar Begränsa antalet variabler Avskrivning 15 år och 10 år Ränta 5% på hela investeringen Elpris försäljning inkl. certifikat 0,50

Läs mer

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av:

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Regionförbundet Jämtlands län lena.wiklander@biomil.se Projektnamn/Ärende: Datum: Ver.-/Ändr.:

Läs mer

Biogas på gården en introduktion

Biogas på gården en introduktion Biogas på gården en introduktion Innehåll Biogas på gården varför det? 3 Liten ordlista 3 Detta är Biogas 4 Så gör man biogas 5 Vad kan biogas användas till? 6 Uppgraderad biogas klimatneutralt drivmedel

Läs mer

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt Bilaga 1 Biogas Luttra - Projektplan 1 Projektnamn Biogas Luttra kommer att vara arbetsnamn för detta projekt. 2 Projektidé Idag finns en rad generella studier av biogasproduktion i lantbruket. Däremot

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Rapport från Gotlands Energidialog 2011. Mars 2011

Rapport från Gotlands Energidialog 2011. Mars 2011 Rapport från Gotlands Energidialog 2011 Mars 2011 Rapport från Gotlands Energidialog 2011 Slutsatser från Gotlands Energidialog 2011 Detta är mina egna tankar och slutsatser från 2011 års energidialog.

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS Förstudie LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS FÖRSTUDIE Rapport Nr 9, APRIL 2010 Lovisa Björnsson och Mikael Lantz Envirum AB www.envirum.se Beställare: Biogas Färs BIOGAS I FÄRS

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

Förkylning av mjölk Energibesparing

Förkylning av mjölk Energibesparing Förkylning av mjölk Energibesparing Foto: Lars Johansson Författare: Lars Johansson Klass: Agrotekniker 2010 LIA rapport 2011-03-28-2011-04-29 Handledare: Kent-Olof Söderqvist, Agroväst. Utgivningsdatum:

Läs mer

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut!

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut! 1 Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Du ska i detta steg göra en första affärsplan och

Läs mer

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk.

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. SOLENERGI BIOENERGI BIOGAS VINDKRAFT VATTENKRAFT Energilots 2.0 Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. Tre år med Energilots

Läs mer

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas En fallstudie för Skåne och Västra Götalands län RAPPORT NR 90 I MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM MIKAEL LANTZ OCH LOVISA BJÖRNSSON INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK

Läs mer

Marknadsanalys Q1 2015. LRF förnybar energi. 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks

Marknadsanalys Q1 2015. LRF förnybar energi. 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks Marknadsanalys Q1 2015 LRF förnybar energi 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks Marknadsanalys energi I Sverige används idag över 50 % energi från bioenergi, vattenkraft, sol, biogas, vind.

Läs mer

RAPPORT Kalkylverktyg

RAPPORT Kalkylverktyg RAPPORT Kalkylverktyg Lönsamhetskalkylering vid biogastillämpningar Leif Gustafsson Innovatum AB Trollhättan 2010-02-06 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Leif Gustafsson, Innovatum

Läs mer

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi GAFE Slutrapport Goda affärer på förnybar energi Kunskap först, sen blir det verkstad Det här projektet har ökat 9 000 företagares kunskap om förnybar energi och effektivisering. Det är kunskap som har

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 1 Slutrapport Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad.

Läs mer

Företag/gård: Ansvarig för att fylla i checklistan:

Företag/gård: Ansvarig för att fylla i checklistan: Företag/gård: Ansvarig för att fylla i checklistan: Denna checklista är framtagen av Växa Sverige för att användas under ett mjölkföretags tillväxtfas. Checklistan ska vara ett stöd under processen för

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer