Kommunfullmäktige Värmdö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Värmdö"

Transkript

1 (2380) Affi Stork, 54, Konsult, Med stort intresse för samhällsfrågor och varje människas möjligheter vill jag arbeta för ett samhälle där varje individ kan göra egna val, känna trygghet och ta ansvar.? För att kunna göra egna val krävs utbildning, det skall finnas bra utbildning anpassad för varje individ med fokus på lärande och kunskap.? För att kunna känna sig trygg krävs en trygg ekonomi, tillgång till god vård, väl utformade bostadsområden och samhällen med modern prägel och ett säkert rättsväsende.? Med trygghet och kunskaper som grund kan och vill varje människa fatta egna beslut och ta ansvar för dem. Jag vill arbeta för att ge var och en denna grund. Jag vill inom Moderaterna verka för att skatteuttagen blir rimliga och att vi som medborgare skall kunna bestämma vad vi använder skatterna till, och ta ansvar för det. (529) Ann Fylkner, 67, 1:e Fo ing, Jag är en föreningsmänniska och intresserad av vad som är på "G" i kommunen för att förbättra servicen för kommuninvånarna. Vi ska använda ett enkelt och tydligt språk i kommunikationen med medborgarna för att undvika missförstånd. Vi ska effektivisera fullmäktige så att väsentligheter prioriteras och "dösnack" filtreras bort. Vi ska göra fullmäktige attraktivt att lyssna på. Moderaterna ska förbättra sitt "miljötänk". Nu är bostadsbristen akut, särskilt för unga och vi blir fler äldre som behöver någon i närheten. Det löser vi genom att tillåta fullvärdiga komplementbyggnader utan att styckning behöver bli följden. Att kandidera innebär att vara närvarande. (216) Bill Bergman, 69, Professor emeritus, Jag är gift och permanentboende i kommunen sedan 2001, sommarboende på Ingarö sedan mitten på 50-talet. Sedan juni 2012 bor vi i Björnkärret, Gustavsberg. Jag har två utflugna döttrar från mitt första äktenskap samt tre bonussöner i mitt andra. Jag har varit verksam som professor i Metallografi på KTH och forskat inom keramteknologi. Jag har ägnat mycket tid åt undervisning och olika utbildningsuppdrag, som bl a Studierektor var jag ledamot resp ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden resp Utbildningsnämden. Under den senaste mandatperioden ledamot i Utbildningsstyrelsen samt ersättare i KF. Jag vill verka för en skola med lärande och personlig utveckling i centrum, samt även verka för effektivare och mer engagerande möten i såväl KF som övriga nämnder. Småskaliga reningsverk bör nyttjas för att snabba på utbyggnadstakten i våra förändringsområden. Vi måste också underlätta för den ökande andelen äldre att kunna bo kvar i sin villa/bostad. (435) Björn Ulfvin, 69, Ingenjör, Efter att ha varit aktiv inom sedan 1970-talet med några avbrott för utlandsarbeten känns det viktigt att kunna överföra till övriga kandidater och politiker den erfarenhet som jag har. Jag har dessutom varit aktriv inom hamnar som är ett av Värtmdö kommun helägt aktiebolag med inriktning att utveckla kommunens replipunker i vår fantastiska skärgård. Jag är boende i Stavsnäs By sedan 1971 då Iréne och jag beslutade att ta chansen att flytta ut och vi ångrar inte en sekund av det beslutet. Efter många år av politiskt arbete känner jag att min erfarenhet kan ges till många av de som nu önskar förkovra sig i politiken. Det är min önskan att moderat politik kommer att vara ledstjärnan för många år framöver. (292) Camilla Lien, 72, fd egen företagare, politiker, Min ambition är att medverka till en ansvarsfull ekonomisk politik, som utnyttjar varje skattekrona effektivt för goda levnads- och arbetsförhållanden i kommunen med den enskilda människans friheter, rättigheter, ansvar och utveckling i fokus. Jag vill arbeta för långsiktigt hållbara kommunala beslut, för ett näringsliv i flexibel utveckling med realistiska möjligheter till eget företagande och privata initiativ, att värna vår känsliga skärgårdsnatur och vattenmiljö med fokus på enskilda avlopp och små reningsverk, ett varierat och förtätande bostadsbyggande med samtidiga trafiklösningar, att skola, vård och omsorg skall präglas av kunskap, omtanke och ansvar, god social ekonomi genom samarbete med andra samhällsaktörer, bevarande av medborgarnas kulturarv Porslinsmuséet och ett nytt bibliotek, fortsatt utveckling av friluftsliv och turism med stor hänsyn till miljöfaktorer bred ungdomsverksamhet, så låg skattekrona som möjligt och för lyhördhet gentemot medborgarna. K30 1(7)

2 (2061) Carl-Emil Sundberg, 68, Pensionär, fd företagsledare, idag pensionär efter ett arbetsliv som ingenjör,entreprenör,företagsledare. Sommarboende på Ingarö ,permanentboende sedan juli Född i Kalix,Norrbotten 1945, flyttade till Stockholm Studier: Ingenjörsexamen 1965,företagsekonomi /Informationsbehandling Stockholms Universitet parallellt med arbete på Vattenfall. Arbetsplatser: - Vattenfall Datema AB Måldata Prime Computer Know It ab Som grundare och VD. Bolaget växte under min tid som Vd till 800 anställda och en börsintroduktion 98 Intresse/kunskapsområden idag. Alla bolagsfrågor rörande organisation,ledning, styrning mm. Skolfrågor, efter lång egen erfarenhet med perspektiv till talet Miljön,insikter om t.ex förändringar av Östersjöns vatten från Energi,djupt intresse för solenergi,egen anläggning. (501) Carl-Johan Bildsten, 68, Herr, Lite arbetande pensionär (1355) Cecilia Lindberg, 41, Gymnasielärare, Vi måste ta vara på varje människas inneboende kraft. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att ge alla barn en bra start i livet. En utbildning av hög kvalitet, anpassad för varje barns behov. Skolans stöd till barn i behov av särskilt stöd får inte vara beroende av förälderns förmåga att företräda sitt barn. Tidiga insatser för barn och unga som far illa är ett annat område som ligger mig varmt om hjärtat. De insatser vi ger idag får vi igen imorgon, i form av ett minskat utanförskap och i minskat personligt lidande. Dock är det viktigt att vi inte nöjer oss med det, oavsett ålder är det förstås viktigt med rätt stöd och insatser. Min vision är ett samhälle där individens resurser tillvaratas samtidigt som det finns ett fullgott stöd när så behövs. Rättvisa innebär inte att alla får samma sak utan att alla får det de behöver utifrån sina förutsättningar. Exempel på andra prioriterade frågor är gång- och cykelbanor på samt frågor som rör företagande. (1479) Deshira Flankör, 34, Säljchef, Emellanåt kräva, ofta främja, alltid förbättra. Det är vad politiskt ledarskap innebär för mig. I vill jag se långsiktighet i planeringen för en hållbar och stabil tillvaro för s medborgare, vilket innebär: -byggandet av en organisationsstruktur inifrån och ut -att skolorna gör ett rejält lyft kunskapsmässigt och lockar till sig länets bästa medarbetare -en äldrevård utifrån varje enskilt behov -initiativ till medverkan till planeringen av ett långsiktigt vägnät. Jag är idag ledamot i kommunfullmäktige i, ordförande i Vård- och omsorgsstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i föreningsstyrelsen och val- och kampanjledare. Mina politiska år hittills har varit oerhört givande, särskilt inom ledarskap och människor. Jag har lärt mig hur viktigt det är med långsiktighet när man jobbar med människor. Där tror jag tydlighet, transparens och rak kommunikation är några av de viktiga nyckelorden för framgång. Läs mer på (884) Elisabeth Dingertz, 58, Egen företagare, Ett hållbart! Politik handlar om att vilja och jag vill fortsätta att utveckla kommunen i positiv anda, framför allt äldreomsorg och skola. Verksamhetens uppdrag ska vara tydliga och uppföljningssystemen måste bli bättre. Traditionen styr många gånger mer än styrdokumenten. Äldreomsorgen och skolan ska som all annan verksamhet i kommunen ha en god miljö och vara en del i ett ekologiskt hållbart samhälle. Det vore en vinst att kunna ha mer närproducerad mat inom ramarna för offentlig upphandling, man ska inte fråga om det går utan hur man gör? Ett starkt lokalt näringsliv är ett måste för vår kommun liksom en fungerande turismorganisation. Vi har en unik skärgårdsmiljö, natur, mångfald och massor av möjligheter. K30 2(7)

3 (1847) Fredrik Zetterberg, 38, Försäljningschef, Jag arbetar dagligen med värdeskapande. Att lyssna och kunna förmedla vad som är värdefullt är en god egenskap jag har. Med ett öppet sinne och en kreativ personlighet kommer jag föreslå förbättringar och förändringar som ger ett högre upplevt värde. Jag vill att ska vara en kommun som ligger i toppen när det gäller kvalitet i det som borna möter dagligen. Inte bara skola, vård och omsorg, utan även förvaltning och övrig kommunal service. Jag vill att denna kvalitet uppnås genom en maximal effektivitet och respekt för de skattekronor som medborgarna betalat in. Jag vill att borna upplever att de bor i den kommun som ger högst värde för varje inbetalad skattekrona och att ska vara den mest attraktiva kommunen att flytta till i Stockholms län. Jag vill också att ska bli företagarnas kommun. Vi ska kunna erbjuda bra förutsättningar för existerande och nya företag att etablera sig i kommunen. Vi ska vara en bra kommun för företag att växa i! (2287) Hans Stefan Mårtensson, 53, Jurist, Vämdö har fantastiska förutsättningar & kvaliteter. Nu skall vi förvalta dem på bästa sätt. Med 3 miljarder+ i skulder behövs kraftfulla åtgärder. Hushållning med skattepengar är honnörsordet. Det betyder bättre service & bättre skola, omsorg & lägre skatter. Därför krävs ett hängivet arbete för bornas bästa. Vi måste prioritera. Jag vill att bli en bättre skolkommun. Där de anställda arbetar direkt för medborgarna. En kommun där fler medarbetare arbetare direkt med service till kommunmedlemmarna. Vi kan sänka skatten betydligt de närmaste åren. En klok politisk hushållning kombinerar en bättre service, en bättre skola och ha lägre skatter. Som utbildad jurist och terapeut har jag genomfört många förändringsarbeten, på individplanet och i större sammanhang. Jag driver opinionsbildning som redaktör för en av Sveriges snabbast växande kommenterande nättidningar. Jag tror erfarenheter gör mig till en lämplig politiker. Värdegrunden är mer makt år människorna. (732) Hans-Ove Görtz, 63, övlt, Jag vill ge mitt bidrag till vår gemensamma utveckling inom välfärdssektorn inom en stabil ekonomi. Samhällsplanering med miljöfrågor är viktiga områden med vår skärgårdsmiljö som ger förutsättningar även för företagande och turism. (1926) Hillevi Engström, 50, Arbetsmarknadsminister, är en fantastisk skärgårdskommun med potential att bli ännu bättre. Fokus på kommunala kärnuppgifter, god hushållning med skattebetalarnas pengar och bra service för alla kommuninvånare ska vara vårt fokus. Förtroendet för oss folkvalda är något som behöver förbättras ytterligare, det kan bara göras genom att kommuninvånarna uppfattar oss som kompetenta, relevanta och trovärdiga. (491) Irene Ulfvin, 68, Förskolechef, K30 3(7)

4 (1713) Jasmin Farid, 21, Student, ska vara en kommun för alla. Jag vill framföra de ungas åsikter då de är vår framtid. Viktiga frågor för oss ungdomar är utbildning, ungdomsarbetslösheten samt bostadsbristen. Därför vill jag se till så att de yngre generationernas röster blir hörda. Frihetsfrågor och rätten till valfrihet är självklara. Vår kommun ska vara levande, miljötänkande och öppen för alla. Jag älskar och vill därför bekämpa samhällsproblemen, förnya politiken samt främja utvecklingen. (1785) Jessie Wall Freyne, 38, Ekonomiassistent, Jag är en positiv person som gärna vill dela med mig av mina erfarenheter inom jobb, skola och omsorg. Jag värnar om Ett Sverige som accepterar mångfald och som kan ta vara på respektive medborgares erfarenheter. Jag ser arbete för alla och därav Skattesänkningar för dessa, en bättre sjukvård med fler möjligheter, mer omsorg för våra äldre och en skola som följer tiden. (683) Johan Peters, 64, Pensionär, Johan Peters 64 år, Gift och bor sedan 1997 med min familj på, har två vuxna döttrar. Sedan 1998 har jag engagerat mig i grundskole- och gymnasiefrågor i kommun. Jag vill arbeta för ett samhälle där var och en har friheten att välja skola samt i görligaste mån kunna få en utbildning som utgår från de individuella förutsättningarna. Intresse: utbildnings-, och miljöfrågor. Ersättare i Kommunfullmäktige och nämdeman i Nacka Tingsrätt. (1149) Jonas Nilsson, 48, Företagsledare, är så bra, men kan mer. Jag vill bidra så - att kommunen är bäst på sina kärnuppgifter, bl.a. omsorg, skola, kulturarvet, ungas fritid, övergripande planering och myndighetsuppgifter - att skatten inte är så hög, - att trafiklösningar kommer till - hela (!) kommunen får utvecklas - att man får råda över sitt boende - att vår unika miljö skyddas På det viset bidrar kommunen till en positiv bild av, tillsammans med företag och hel- och delårsboende. Några exempel - förenklade regler inom byggnation och företagande - underlätta för modern VA-teknik, både kommunalt, gemensamt och enskilt - mer service dygnet runt, bl.a. genom fler e-tjänster - att vi hellre krossar kommunens skuldberg än naturberg... - förenklad process för att snabbt återställa byggrätter i områden till de 150 kvm de detaljplanerades för, utan andra ändringar. Mer makt kan flyttas från politiken till medborgaren och från central förvaltning till platschefer. (1944) Kent Eriksson, 58, Medborgare, Jag vill att ska vara en kommun som folk vill leva och bo i. Kollektivtrafiken ut och in till lämnar mycket i övrigt att önska. Ny Skurubro behövs och eftersom det är s åder till och från övriga landet ska vi inte betala någon form av tull- eller broavgift. Jag har tjatat mig blå om att det byggts för lite bostäder, oavsett bostadsform, och jag kommer att fortsätta tjata. Ett bra mått är 500 lägenheter per år. Att bygga ut ska vara enkelt. Våra barn ska ha bästa möjliga utbildning, där gör vi redan mycket. Ett aber är att våra satsningar inte visar sig förrän några år framåt. ska tillhöra topp tio vad det gäller skolorna i länet i slutet på nästa mandatperiod. Vi måste underlätta och verka för att företagandet, nya som etablerade, inte fastnar i kommunens garn av regler och tillstånd. Dialogen mellan politiker och medborgare måste bli mycket bättre. Vi får bra betyg för hanteringen av våra äldre och det ska vi fortsätta med. Detta är min vision! K30 4(7)

5 (1985) Kerstin Öhman Moberg, 59, skärgårdshandlare, Jag har tidigare varit förtroendevald och vill nu åter vara med och påverka i politiken. Mina huvudintressen är skärgårdsfrågor glesbygdsfrågor i allmänhet. Skola vård och omsorg: Av största vikt att våra barn får bra förutsättningar i skolan. Att våra gamla får en bra äldreomsorg. Livet måste få lite guldkant om man är gammal och sjuk och vi ska bli en kommun i framkant som satsar på de äldre också. Sjukvården, vi måste se till att vi erbjuder vård med bra kvalitet. Vi kan inte bara prata om vår vackra skärgård utan vi måste också se till att det finns bra förutsättningar att bo och verka där. Jag är född och uppvuxen i vår vackra skärgård och vill att den ska fungera för den bofasta befolkningen också och inte bara planeras för det rörliga friluftslivet. Jag känner stor entusiasm inför detta spännande förtroende som jag hoppas kunna få. Tack. (2186) Lars Derk, 72, Herr, (1386) Malin Bellander, 39, Rektor, Jag är en 39-årig ö-boende rektor som jobbat 17 år i skolans värld. Frågor som rör utbildning och valfrihet ligger mig varmt om hjärtat. Att bevara och utveckla vår skärgård och dess unika miljö genom att möjliggöra byggande, boende och transporter är viktiga frågor för mig. Jag vill bidra till ett demokratiskt samhälle där vi använder varje skattekrona på bästa sätt. Jag vill arbeta för att vår kommun ska utvecklas, vara en attraktiv plats att bo på/i och som har en mängd olika aktörer inom välfärd att välj på, och där varje aktör, fristående så väl som kommunal ska hålla en hög kvalitet. (2634) Margareta Kleberg, 49, Auktoriserad revisor/vd, Att bo i och få uppleva natur och hav är härligt! För mig är skola, barnomsorg och omsorg om de äldre viktiga frågor dit jag vill att våra skattepengar ska gå. Ett annat kärnområde för mig är transportfrågor och byggnadsfrågor för en fortsatt utveckling och ett fungerande arbets- och vardagsliv. Jag ställer upp i kommunfullmäktige för att det känns viktigt att vi är tillräckligt många som vill att Moderat politik ska styra fortsatt utveckling av. Som småföretagare räcker inte min tid till för större insatser, men jag hoppas kunna bidra genom att vara en av många som är med i de "bakre leden". (1361) Maria Ros Jernberg, 40, Generalsekreterare, Jag älskar! Jag vill arbeta för ett hållbart med sikte på framtiden. Jag vill göra en insats för oss som bor här nu, men också för kommande generationer. Vi lever i en unik skärgårdsmiljö och just miljöfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Mitt hjärta bankar även för samhällsplanering. En genomtänkt och långsiktig samhällsplanering är en förutsättning för att borna ska ha en väl fungerande vardag - både idag och i framtiden. Min tredje hjärtefråga är företagande. Ett starkt lokalt näringsliv är ett måste för en levande kommun. Jag vill verka för ett positivt företagsklimat och goda förutsättningar för s företagare. Jag är en social och öppen person med en god förmåga att engagera och förmedla mitt budskap till andra. Jag kandiderar för att göra skillnad och driva moderat politik. Jag är inte en person som sitter bredvid och tittar på väntandes på att någon annan jag ska ta ansvar för vår gemensamma framtid. Jag är en person som agerar. K30 5(7)

6 (1283) Marie Bladholm, 43, Leg. Sjuksköterska/Fil.kand. omvårdnad, Kommunpolitiken behöver behöver fler kvinnor, i yrkesför ålder, som brinner för att få bo och leva i den bästa kommunen. Det gör jag. Att värna om våra kärnverksamheter, skola, vård och omsorg är viktigt. Att känna sig trygg. Våra barn ska växa upp i den bästa av kommuner. Att hantera kommuninvånarnas pengar med största respekt, tänka på framtiden och göra kloka investeringar. Kommunen ska hela tiden effektivisera "sig själv", vad kan vi göra billigare men ändå behålla kvaliteten, och även utveckla den, i vår verksamhet Att sänka skatten, men ändå behålla kvaliteten i våra kärnverksamheter. Det ska löna sig att arbeta, mer pengar i plånboken. Att satsa på våra skolor så att elevernas kunskapsnivåer ökar och miljön i skolorna blir på topp. En röst på mig är en röst på hög kvalitet och en sund ekonomi. (1164) Mickael Sjökvist, 48,, Jag vill att vår kommun skall vara en av landets bästa att leva och bo i. för att uppnå det behöver vi driva en MODERAT politik med satsningar på kommunens huvudsakliga uppgifter så som Skola Vård och Omsorg för att uppnå det behövs en demokratisk process samt en sund ekonomi där pengarna används till invånarnas bässta. (2465) Monica Pettersson, 65, kommunalråd, För mig handlar moderat politik om valfrihet, trygghet och utveckling. Jag önskar fortsätta arbeta för denna positiva utveckling i och för dess invånare. Den enskilde individen måste ges möjligheten att själv få bestämma och ta ansvar över sitt liv och leverna. Inom kommunal verksamhet är det kärnverksamheterna politiken ska ägna sig åt. Gör vi på detta sätt kommer kommunen utvecklas positivt och bli trygg och vi får en kommun som många vill bo och verka i. (1960) Nils Annink, 19,, (936) Peter Wetterstrand, 56, Executive manager Production, Jag har arbetat för Moderaterna i Vörmdö kommun i form av att ha suttit i olika nömnder sedan över 10 år tillbaka. Sitter just nu i kommunfullmäktige som ersättare. Jag brinner för att vi skall få ordning och reda i kommunen. Beslut måste fattas på korrekta grunder, och enbart med folkets bästa i första rummet. Skattepengar skall användas korrekt och vi som bor i kommunen skall känna oss trygga att alla ärenden hanteras på rätt sätt! K30 6(7)

7 (2504) Thomas Jonsson, 55, Civilekonom, Kort om mig bo sedan 25 år bosatt i Gustavsberg med rötterna i Värmland och Småland. Sambo med 3 barn och hund och intresse för idrott och motion. Arbetar som ansvarig för ekonomi och skattefrågor i en större internationell koncern. På fritiden blir det föreningsaktiviteter, husrenovering, hundpromenader och de senaste åren har jag genomfört en svensk klassiker och i år även en Ironman, några maratonlopp och cyklar gärna till jobbet i Solna. Jag har ett brett politiskt intresse och kandiderar för att med mina erfarenheter från barnens uppväxt, ekonomiområdet och föreningsliv bidra till att kommunen ska vara en attraktiv plats för besök, boende och arbete. Att de kommunala verksamheterna fungerar så bra och effektivt som möjligt med valfrihet, samt att verka för att kommunen ska ha en god ekonomi. Speciellt intresserad av samhällsbyggnadsfrågor, ekonomi och miljöteknik, så på taket sitter paneler för både uppvärmning av varmvatten och elproduktion. (2292) Ulf Ekberg, 55, Egenföretagare, (2029) UllaBritt Goldberg, 64, Seniorkonsult, Utbyggnad och inflyttningen är stor inom kommun och detta ger oss utveckling och förändring inom alla områden. Jag har arbetat med utveckling och effektivisering hela mitt liv, bl a som IT-chef på SJ. Jag vill bidra med min samlade erfarenhet till att förändringar och förvaltning görs på ett kontrollerat och genomtänkt sätt till bästa nytta för medborgarna. Jag var aktiv inom Moderaterna för 15 år sedan som ledamot i Hornstulls stadsdelsnämnd och deltog i mentorsprogrammet, men blev sedan tvungen att prioritera arbetet. Nu har jag blivit permanentboende här på och har både tid, kraft och energi att vara med och förbättra för oss alla. K30 7(7)

Kommunfullmäktige Nacka

Kommunfullmäktige Nacka (1012) Anders Bruhn, 54, Senior konsult, Jag är en lugn och eftertänksam person som ser till helheten mer än detaljerna. Jag tänker ofta före jag talar och har inga problem med att tala inför andra. Jag

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Landsting Nord L7 1(10)

Landsting Nord L7 1(10) (728) Agneta Fraser, 63, Butikschef, Sollentuna Verka för att de ofantligt långa köerna på våra akutsjukhus minskar. Att bli remitterad till en specialist från första början, inte kastas mellan olika instanser.

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Landsting Stockholms stad

Landsting Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Kommunfullmäktige Sigtuna

Kommunfullmäktige Sigtuna (866) Ahmad Saberi, 58, Tolk, Jag vill driva frågor som väljarna anser vara viktiga för att förbättra kommun och samhället i stort. Jag kommer engagera mig i föreningen och delta aktivt i kampanjarbetet

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON ANSVAR FÖR HELA SVERIGE. BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON EN RAPPORT OM LIVSKVALITET I SVERIGES BRUKSORTER OCH FEM FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN INNEHÅLL INLEDNING 3 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER 4 BRUKSORTER

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Kommunfullmäktige Vaxholm

Kommunfullmäktige Vaxholm (412) Agneta Wessberg, 70,, (1050) Anders Flodin, 52,, (1132) Anna Hansson, 49, VD Niana friskvård /Hälsostrateg, Från, jobbar som Vd och arbetar med friskvårds och hälsofrågor. Arbetar för att hjälpa

Läs mer

Stockholms stad. Landstingskandidater

Stockholms stad. Landstingskandidater Stockholms stad Landstingskandidater Landstingskandidater Landstingskandidater Nomineringskommittén informerar Bästa/e centermedlem, Tidigare i år har vi haft chans att nominera centerns kand-idater till

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer