Kommunfullmäktige Värmdö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Värmdö"

Transkript

1 (2380) Affi Stork, 54, Konsult, Med stort intresse för samhällsfrågor och varje människas möjligheter vill jag arbeta för ett samhälle där varje individ kan göra egna val, känna trygghet och ta ansvar.? För att kunna göra egna val krävs utbildning, det skall finnas bra utbildning anpassad för varje individ med fokus på lärande och kunskap.? För att kunna känna sig trygg krävs en trygg ekonomi, tillgång till god vård, väl utformade bostadsområden och samhällen med modern prägel och ett säkert rättsväsende.? Med trygghet och kunskaper som grund kan och vill varje människa fatta egna beslut och ta ansvar för dem. Jag vill arbeta för att ge var och en denna grund. Jag vill inom Moderaterna verka för att skatteuttagen blir rimliga och att vi som medborgare skall kunna bestämma vad vi använder skatterna till, och ta ansvar för det. (529) Ann Fylkner, 67, 1:e Fo ing, Jag är en föreningsmänniska och intresserad av vad som är på "G" i kommunen för att förbättra servicen för kommuninvånarna. Vi ska använda ett enkelt och tydligt språk i kommunikationen med medborgarna för att undvika missförstånd. Vi ska effektivisera fullmäktige så att väsentligheter prioriteras och "dösnack" filtreras bort. Vi ska göra fullmäktige attraktivt att lyssna på. Moderaterna ska förbättra sitt "miljötänk". Nu är bostadsbristen akut, särskilt för unga och vi blir fler äldre som behöver någon i närheten. Det löser vi genom att tillåta fullvärdiga komplementbyggnader utan att styckning behöver bli följden. Att kandidera innebär att vara närvarande. (216) Bill Bergman, 69, Professor emeritus, Jag är gift och permanentboende i kommunen sedan 2001, sommarboende på Ingarö sedan mitten på 50-talet. Sedan juni 2012 bor vi i Björnkärret, Gustavsberg. Jag har två utflugna döttrar från mitt första äktenskap samt tre bonussöner i mitt andra. Jag har varit verksam som professor i Metallografi på KTH och forskat inom keramteknologi. Jag har ägnat mycket tid åt undervisning och olika utbildningsuppdrag, som bl a Studierektor var jag ledamot resp ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden resp Utbildningsnämden. Under den senaste mandatperioden ledamot i Utbildningsstyrelsen samt ersättare i KF. Jag vill verka för en skola med lärande och personlig utveckling i centrum, samt även verka för effektivare och mer engagerande möten i såväl KF som övriga nämnder. Småskaliga reningsverk bör nyttjas för att snabba på utbyggnadstakten i våra förändringsområden. Vi måste också underlätta för den ökande andelen äldre att kunna bo kvar i sin villa/bostad. (435) Björn Ulfvin, 69, Ingenjör, Efter att ha varit aktiv inom sedan 1970-talet med några avbrott för utlandsarbeten känns det viktigt att kunna överföra till övriga kandidater och politiker den erfarenhet som jag har. Jag har dessutom varit aktriv inom hamnar som är ett av Värtmdö kommun helägt aktiebolag med inriktning att utveckla kommunens replipunker i vår fantastiska skärgård. Jag är boende i Stavsnäs By sedan 1971 då Iréne och jag beslutade att ta chansen att flytta ut och vi ångrar inte en sekund av det beslutet. Efter många år av politiskt arbete känner jag att min erfarenhet kan ges till många av de som nu önskar förkovra sig i politiken. Det är min önskan att moderat politik kommer att vara ledstjärnan för många år framöver. (292) Camilla Lien, 72, fd egen företagare, politiker, Min ambition är att medverka till en ansvarsfull ekonomisk politik, som utnyttjar varje skattekrona effektivt för goda levnads- och arbetsförhållanden i kommunen med den enskilda människans friheter, rättigheter, ansvar och utveckling i fokus. Jag vill arbeta för långsiktigt hållbara kommunala beslut, för ett näringsliv i flexibel utveckling med realistiska möjligheter till eget företagande och privata initiativ, att värna vår känsliga skärgårdsnatur och vattenmiljö med fokus på enskilda avlopp och små reningsverk, ett varierat och förtätande bostadsbyggande med samtidiga trafiklösningar, att skola, vård och omsorg skall präglas av kunskap, omtanke och ansvar, god social ekonomi genom samarbete med andra samhällsaktörer, bevarande av medborgarnas kulturarv Porslinsmuséet och ett nytt bibliotek, fortsatt utveckling av friluftsliv och turism med stor hänsyn till miljöfaktorer bred ungdomsverksamhet, så låg skattekrona som möjligt och för lyhördhet gentemot medborgarna. K30 1(7)

2 (2061) Carl-Emil Sundberg, 68, Pensionär, fd företagsledare, idag pensionär efter ett arbetsliv som ingenjör,entreprenör,företagsledare. Sommarboende på Ingarö ,permanentboende sedan juli Född i Kalix,Norrbotten 1945, flyttade till Stockholm Studier: Ingenjörsexamen 1965,företagsekonomi /Informationsbehandling Stockholms Universitet parallellt med arbete på Vattenfall. Arbetsplatser: - Vattenfall Datema AB Måldata Prime Computer Know It ab Som grundare och VD. Bolaget växte under min tid som Vd till 800 anställda och en börsintroduktion 98 Intresse/kunskapsområden idag. Alla bolagsfrågor rörande organisation,ledning, styrning mm. Skolfrågor, efter lång egen erfarenhet med perspektiv till talet Miljön,insikter om t.ex förändringar av Östersjöns vatten från Energi,djupt intresse för solenergi,egen anläggning. (501) Carl-Johan Bildsten, 68, Herr, Lite arbetande pensionär (1355) Cecilia Lindberg, 41, Gymnasielärare, Vi måste ta vara på varje människas inneboende kraft. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att ge alla barn en bra start i livet. En utbildning av hög kvalitet, anpassad för varje barns behov. Skolans stöd till barn i behov av särskilt stöd får inte vara beroende av förälderns förmåga att företräda sitt barn. Tidiga insatser för barn och unga som far illa är ett annat område som ligger mig varmt om hjärtat. De insatser vi ger idag får vi igen imorgon, i form av ett minskat utanförskap och i minskat personligt lidande. Dock är det viktigt att vi inte nöjer oss med det, oavsett ålder är det förstås viktigt med rätt stöd och insatser. Min vision är ett samhälle där individens resurser tillvaratas samtidigt som det finns ett fullgott stöd när så behövs. Rättvisa innebär inte att alla får samma sak utan att alla får det de behöver utifrån sina förutsättningar. Exempel på andra prioriterade frågor är gång- och cykelbanor på samt frågor som rör företagande. (1479) Deshira Flankör, 34, Säljchef, Emellanåt kräva, ofta främja, alltid förbättra. Det är vad politiskt ledarskap innebär för mig. I vill jag se långsiktighet i planeringen för en hållbar och stabil tillvaro för s medborgare, vilket innebär: -byggandet av en organisationsstruktur inifrån och ut -att skolorna gör ett rejält lyft kunskapsmässigt och lockar till sig länets bästa medarbetare -en äldrevård utifrån varje enskilt behov -initiativ till medverkan till planeringen av ett långsiktigt vägnät. Jag är idag ledamot i kommunfullmäktige i, ordförande i Vård- och omsorgsstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i föreningsstyrelsen och val- och kampanjledare. Mina politiska år hittills har varit oerhört givande, särskilt inom ledarskap och människor. Jag har lärt mig hur viktigt det är med långsiktighet när man jobbar med människor. Där tror jag tydlighet, transparens och rak kommunikation är några av de viktiga nyckelorden för framgång. Läs mer på (884) Elisabeth Dingertz, 58, Egen företagare, Ett hållbart! Politik handlar om att vilja och jag vill fortsätta att utveckla kommunen i positiv anda, framför allt äldreomsorg och skola. Verksamhetens uppdrag ska vara tydliga och uppföljningssystemen måste bli bättre. Traditionen styr många gånger mer än styrdokumenten. Äldreomsorgen och skolan ska som all annan verksamhet i kommunen ha en god miljö och vara en del i ett ekologiskt hållbart samhälle. Det vore en vinst att kunna ha mer närproducerad mat inom ramarna för offentlig upphandling, man ska inte fråga om det går utan hur man gör? Ett starkt lokalt näringsliv är ett måste för vår kommun liksom en fungerande turismorganisation. Vi har en unik skärgårdsmiljö, natur, mångfald och massor av möjligheter. K30 2(7)

3 (1847) Fredrik Zetterberg, 38, Försäljningschef, Jag arbetar dagligen med värdeskapande. Att lyssna och kunna förmedla vad som är värdefullt är en god egenskap jag har. Med ett öppet sinne och en kreativ personlighet kommer jag föreslå förbättringar och förändringar som ger ett högre upplevt värde. Jag vill att ska vara en kommun som ligger i toppen när det gäller kvalitet i det som borna möter dagligen. Inte bara skola, vård och omsorg, utan även förvaltning och övrig kommunal service. Jag vill att denna kvalitet uppnås genom en maximal effektivitet och respekt för de skattekronor som medborgarna betalat in. Jag vill att borna upplever att de bor i den kommun som ger högst värde för varje inbetalad skattekrona och att ska vara den mest attraktiva kommunen att flytta till i Stockholms län. Jag vill också att ska bli företagarnas kommun. Vi ska kunna erbjuda bra förutsättningar för existerande och nya företag att etablera sig i kommunen. Vi ska vara en bra kommun för företag att växa i! (2287) Hans Stefan Mårtensson, 53, Jurist, Vämdö har fantastiska förutsättningar & kvaliteter. Nu skall vi förvalta dem på bästa sätt. Med 3 miljarder+ i skulder behövs kraftfulla åtgärder. Hushållning med skattepengar är honnörsordet. Det betyder bättre service & bättre skola, omsorg & lägre skatter. Därför krävs ett hängivet arbete för bornas bästa. Vi måste prioritera. Jag vill att bli en bättre skolkommun. Där de anställda arbetar direkt för medborgarna. En kommun där fler medarbetare arbetare direkt med service till kommunmedlemmarna. Vi kan sänka skatten betydligt de närmaste åren. En klok politisk hushållning kombinerar en bättre service, en bättre skola och ha lägre skatter. Som utbildad jurist och terapeut har jag genomfört många förändringsarbeten, på individplanet och i större sammanhang. Jag driver opinionsbildning som redaktör för en av Sveriges snabbast växande kommenterande nättidningar. Jag tror erfarenheter gör mig till en lämplig politiker. Värdegrunden är mer makt år människorna. (732) Hans-Ove Görtz, 63, övlt, Jag vill ge mitt bidrag till vår gemensamma utveckling inom välfärdssektorn inom en stabil ekonomi. Samhällsplanering med miljöfrågor är viktiga områden med vår skärgårdsmiljö som ger förutsättningar även för företagande och turism. (1926) Hillevi Engström, 50, Arbetsmarknadsminister, är en fantastisk skärgårdskommun med potential att bli ännu bättre. Fokus på kommunala kärnuppgifter, god hushållning med skattebetalarnas pengar och bra service för alla kommuninvånare ska vara vårt fokus. Förtroendet för oss folkvalda är något som behöver förbättras ytterligare, det kan bara göras genom att kommuninvånarna uppfattar oss som kompetenta, relevanta och trovärdiga. (491) Irene Ulfvin, 68, Förskolechef, K30 3(7)

4 (1713) Jasmin Farid, 21, Student, ska vara en kommun för alla. Jag vill framföra de ungas åsikter då de är vår framtid. Viktiga frågor för oss ungdomar är utbildning, ungdomsarbetslösheten samt bostadsbristen. Därför vill jag se till så att de yngre generationernas röster blir hörda. Frihetsfrågor och rätten till valfrihet är självklara. Vår kommun ska vara levande, miljötänkande och öppen för alla. Jag älskar och vill därför bekämpa samhällsproblemen, förnya politiken samt främja utvecklingen. (1785) Jessie Wall Freyne, 38, Ekonomiassistent, Jag är en positiv person som gärna vill dela med mig av mina erfarenheter inom jobb, skola och omsorg. Jag värnar om Ett Sverige som accepterar mångfald och som kan ta vara på respektive medborgares erfarenheter. Jag ser arbete för alla och därav Skattesänkningar för dessa, en bättre sjukvård med fler möjligheter, mer omsorg för våra äldre och en skola som följer tiden. (683) Johan Peters, 64, Pensionär, Johan Peters 64 år, Gift och bor sedan 1997 med min familj på, har två vuxna döttrar. Sedan 1998 har jag engagerat mig i grundskole- och gymnasiefrågor i kommun. Jag vill arbeta för ett samhälle där var och en har friheten att välja skola samt i görligaste mån kunna få en utbildning som utgår från de individuella förutsättningarna. Intresse: utbildnings-, och miljöfrågor. Ersättare i Kommunfullmäktige och nämdeman i Nacka Tingsrätt. (1149) Jonas Nilsson, 48, Företagsledare, är så bra, men kan mer. Jag vill bidra så - att kommunen är bäst på sina kärnuppgifter, bl.a. omsorg, skola, kulturarvet, ungas fritid, övergripande planering och myndighetsuppgifter - att skatten inte är så hög, - att trafiklösningar kommer till - hela (!) kommunen får utvecklas - att man får råda över sitt boende - att vår unika miljö skyddas På det viset bidrar kommunen till en positiv bild av, tillsammans med företag och hel- och delårsboende. Några exempel - förenklade regler inom byggnation och företagande - underlätta för modern VA-teknik, både kommunalt, gemensamt och enskilt - mer service dygnet runt, bl.a. genom fler e-tjänster - att vi hellre krossar kommunens skuldberg än naturberg... - förenklad process för att snabbt återställa byggrätter i områden till de 150 kvm de detaljplanerades för, utan andra ändringar. Mer makt kan flyttas från politiken till medborgaren och från central förvaltning till platschefer. (1944) Kent Eriksson, 58, Medborgare, Jag vill att ska vara en kommun som folk vill leva och bo i. Kollektivtrafiken ut och in till lämnar mycket i övrigt att önska. Ny Skurubro behövs och eftersom det är s åder till och från övriga landet ska vi inte betala någon form av tull- eller broavgift. Jag har tjatat mig blå om att det byggts för lite bostäder, oavsett bostadsform, och jag kommer att fortsätta tjata. Ett bra mått är 500 lägenheter per år. Att bygga ut ska vara enkelt. Våra barn ska ha bästa möjliga utbildning, där gör vi redan mycket. Ett aber är att våra satsningar inte visar sig förrän några år framåt. ska tillhöra topp tio vad det gäller skolorna i länet i slutet på nästa mandatperiod. Vi måste underlätta och verka för att företagandet, nya som etablerade, inte fastnar i kommunens garn av regler och tillstånd. Dialogen mellan politiker och medborgare måste bli mycket bättre. Vi får bra betyg för hanteringen av våra äldre och det ska vi fortsätta med. Detta är min vision! K30 4(7)

5 (1985) Kerstin Öhman Moberg, 59, skärgårdshandlare, Jag har tidigare varit förtroendevald och vill nu åter vara med och påverka i politiken. Mina huvudintressen är skärgårdsfrågor glesbygdsfrågor i allmänhet. Skola vård och omsorg: Av största vikt att våra barn får bra förutsättningar i skolan. Att våra gamla får en bra äldreomsorg. Livet måste få lite guldkant om man är gammal och sjuk och vi ska bli en kommun i framkant som satsar på de äldre också. Sjukvården, vi måste se till att vi erbjuder vård med bra kvalitet. Vi kan inte bara prata om vår vackra skärgård utan vi måste också se till att det finns bra förutsättningar att bo och verka där. Jag är född och uppvuxen i vår vackra skärgård och vill att den ska fungera för den bofasta befolkningen också och inte bara planeras för det rörliga friluftslivet. Jag känner stor entusiasm inför detta spännande förtroende som jag hoppas kunna få. Tack. (2186) Lars Derk, 72, Herr, (1386) Malin Bellander, 39, Rektor, Jag är en 39-årig ö-boende rektor som jobbat 17 år i skolans värld. Frågor som rör utbildning och valfrihet ligger mig varmt om hjärtat. Att bevara och utveckla vår skärgård och dess unika miljö genom att möjliggöra byggande, boende och transporter är viktiga frågor för mig. Jag vill bidra till ett demokratiskt samhälle där vi använder varje skattekrona på bästa sätt. Jag vill arbeta för att vår kommun ska utvecklas, vara en attraktiv plats att bo på/i och som har en mängd olika aktörer inom välfärd att välj på, och där varje aktör, fristående så väl som kommunal ska hålla en hög kvalitet. (2634) Margareta Kleberg, 49, Auktoriserad revisor/vd, Att bo i och få uppleva natur och hav är härligt! För mig är skola, barnomsorg och omsorg om de äldre viktiga frågor dit jag vill att våra skattepengar ska gå. Ett annat kärnområde för mig är transportfrågor och byggnadsfrågor för en fortsatt utveckling och ett fungerande arbets- och vardagsliv. Jag ställer upp i kommunfullmäktige för att det känns viktigt att vi är tillräckligt många som vill att Moderat politik ska styra fortsatt utveckling av. Som småföretagare räcker inte min tid till för större insatser, men jag hoppas kunna bidra genom att vara en av många som är med i de "bakre leden". (1361) Maria Ros Jernberg, 40, Generalsekreterare, Jag älskar! Jag vill arbeta för ett hållbart med sikte på framtiden. Jag vill göra en insats för oss som bor här nu, men också för kommande generationer. Vi lever i en unik skärgårdsmiljö och just miljöfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Mitt hjärta bankar även för samhällsplanering. En genomtänkt och långsiktig samhällsplanering är en förutsättning för att borna ska ha en väl fungerande vardag - både idag och i framtiden. Min tredje hjärtefråga är företagande. Ett starkt lokalt näringsliv är ett måste för en levande kommun. Jag vill verka för ett positivt företagsklimat och goda förutsättningar för s företagare. Jag är en social och öppen person med en god förmåga att engagera och förmedla mitt budskap till andra. Jag kandiderar för att göra skillnad och driva moderat politik. Jag är inte en person som sitter bredvid och tittar på väntandes på att någon annan jag ska ta ansvar för vår gemensamma framtid. Jag är en person som agerar. K30 5(7)

6 (1283) Marie Bladholm, 43, Leg. Sjuksköterska/Fil.kand. omvårdnad, Kommunpolitiken behöver behöver fler kvinnor, i yrkesför ålder, som brinner för att få bo och leva i den bästa kommunen. Det gör jag. Att värna om våra kärnverksamheter, skola, vård och omsorg är viktigt. Att känna sig trygg. Våra barn ska växa upp i den bästa av kommuner. Att hantera kommuninvånarnas pengar med största respekt, tänka på framtiden och göra kloka investeringar. Kommunen ska hela tiden effektivisera "sig själv", vad kan vi göra billigare men ändå behålla kvaliteten, och även utveckla den, i vår verksamhet Att sänka skatten, men ändå behålla kvaliteten i våra kärnverksamheter. Det ska löna sig att arbeta, mer pengar i plånboken. Att satsa på våra skolor så att elevernas kunskapsnivåer ökar och miljön i skolorna blir på topp. En röst på mig är en röst på hög kvalitet och en sund ekonomi. (1164) Mickael Sjökvist, 48,, Jag vill att vår kommun skall vara en av landets bästa att leva och bo i. för att uppnå det behöver vi driva en MODERAT politik med satsningar på kommunens huvudsakliga uppgifter så som Skola Vård och Omsorg för att uppnå det behövs en demokratisk process samt en sund ekonomi där pengarna används till invånarnas bässta. (2465) Monica Pettersson, 65, kommunalråd, För mig handlar moderat politik om valfrihet, trygghet och utveckling. Jag önskar fortsätta arbeta för denna positiva utveckling i och för dess invånare. Den enskilde individen måste ges möjligheten att själv få bestämma och ta ansvar över sitt liv och leverna. Inom kommunal verksamhet är det kärnverksamheterna politiken ska ägna sig åt. Gör vi på detta sätt kommer kommunen utvecklas positivt och bli trygg och vi får en kommun som många vill bo och verka i. (1960) Nils Annink, 19,, (936) Peter Wetterstrand, 56, Executive manager Production, Jag har arbetat för Moderaterna i Vörmdö kommun i form av att ha suttit i olika nömnder sedan över 10 år tillbaka. Sitter just nu i kommunfullmäktige som ersättare. Jag brinner för att vi skall få ordning och reda i kommunen. Beslut måste fattas på korrekta grunder, och enbart med folkets bästa i första rummet. Skattepengar skall användas korrekt och vi som bor i kommunen skall känna oss trygga att alla ärenden hanteras på rätt sätt! K30 6(7)

7 (2504) Thomas Jonsson, 55, Civilekonom, Kort om mig bo sedan 25 år bosatt i Gustavsberg med rötterna i Värmland och Småland. Sambo med 3 barn och hund och intresse för idrott och motion. Arbetar som ansvarig för ekonomi och skattefrågor i en större internationell koncern. På fritiden blir det föreningsaktiviteter, husrenovering, hundpromenader och de senaste åren har jag genomfört en svensk klassiker och i år även en Ironman, några maratonlopp och cyklar gärna till jobbet i Solna. Jag har ett brett politiskt intresse och kandiderar för att med mina erfarenheter från barnens uppväxt, ekonomiområdet och föreningsliv bidra till att kommunen ska vara en attraktiv plats för besök, boende och arbete. Att de kommunala verksamheterna fungerar så bra och effektivt som möjligt med valfrihet, samt att verka för att kommunen ska ha en god ekonomi. Speciellt intresserad av samhällsbyggnadsfrågor, ekonomi och miljöteknik, så på taket sitter paneler för både uppvärmning av varmvatten och elproduktion. (2292) Ulf Ekberg, 55, Egenföretagare, (2029) UllaBritt Goldberg, 64, Seniorkonsult, Utbyggnad och inflyttningen är stor inom kommun och detta ger oss utveckling och förändring inom alla områden. Jag har arbetat med utveckling och effektivisering hela mitt liv, bl a som IT-chef på SJ. Jag vill bidra med min samlade erfarenhet till att förändringar och förvaltning görs på ett kontrollerat och genomtänkt sätt till bästa nytta för medborgarna. Jag var aktiv inom Moderaterna för 15 år sedan som ledamot i Hornstulls stadsdelsnämnd och deltog i mentorsprogrammet, men blev sedan tvungen att prioritera arbetet. Nu har jag blivit permanentboende här på och har både tid, kraft och energi att vara med och förbättra för oss alla. K30 7(7)

Kandidater val Kandidater val 2014 Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

Kandidater val Kandidater val 2014 Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) Tjörnmoderaternas lista till kommunfullmäktigevalet 2014: 1. Inga-Lill Hast Boende i Myggenäs. Viktigaste frågorna i valet: Förskola, skola, fritidshem Fritidsverksamhet för unga Äldrevården, jobben och

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Kommunfullmäktige Vallentuna

Kommunfullmäktige Vallentuna (1864) Anders Jönsson Wagner, 38, Politisk sekreterare, Jag vill ha ett som växer och som människor vill flytta till. När kommunen växer får vi resurser till det som är viktigt; förskola, skola och omsorg.

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby idskommunen Tillsammans bygger vi framtidskommunen Mjölby! gger vi fram jölby Tillsam ans bygger v ramtidskom Monika Gideskog, oppositionsråd Mjölby kommun är värd bättre... Politisk ledning: Det är ett

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Uppsalamoderaternas medlemsmodell. Trygghet Stolthet Utveckling Öppenhet Ömsesidig respekt

Uppsalamoderaternas medlemsmodell. Trygghet Stolthet Utveckling Öppenhet Ömsesidig respekt Uppsalamoderaternas medlemsmodell 2017 Trygghet Stolthet Utveckling Öppenhet Ömsesidig respekt 2. Varför är du medlem i Moderaterna? Fredrik Ahlstedt Kommunalråd Therez Olsson Kommunalråd Jag är medlem

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Bostadsort: Täby Födelseår: 1979 Befattning: Chefssekreterare. Står till förfogande i Kommunvalet.

Bostadsort: Täby Födelseår: 1979 Befattning: Chefssekreterare. Står till förfogande i Kommunvalet. Brodin, Camilla Födelseår: 1979 Befattning: Chefssekreterare Att vara rösten för dem som inte själva kan göra sig hörda eller förstådda i samhället är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag kandiderar

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Conny Fogelström Oppositionsråd för Socialdemokraterna

Conny Fogelström Oppositionsråd för Socialdemokraterna möjligheternas Täby På jakt efter möjligheternas Täby I höstens kommunval den 19 september kandiderar jag till uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Jag vill se ett Täby som är landets bästa plats

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014 Kandidater i sjöstaden kommun och landsting Kandidater 2014 I denna folder presenteras Sjöstadsföreningens kandidater till Kommun och Landsting Krets 1 Moderaterna i Sjöstaden är en aktiv lokalförening

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer