Kommunfullmäktige Värmdö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Värmdö"

Transkript

1 (2380) Affi Stork, 54, Konsult, Med stort intresse för samhällsfrågor och varje människas möjligheter vill jag arbeta för ett samhälle där varje individ kan göra egna val, känna trygghet och ta ansvar.? För att kunna göra egna val krävs utbildning, det skall finnas bra utbildning anpassad för varje individ med fokus på lärande och kunskap.? För att kunna känna sig trygg krävs en trygg ekonomi, tillgång till god vård, väl utformade bostadsområden och samhällen med modern prägel och ett säkert rättsväsende.? Med trygghet och kunskaper som grund kan och vill varje människa fatta egna beslut och ta ansvar för dem. Jag vill arbeta för att ge var och en denna grund. Jag vill inom Moderaterna verka för att skatteuttagen blir rimliga och att vi som medborgare skall kunna bestämma vad vi använder skatterna till, och ta ansvar för det. (529) Ann Fylkner, 67, 1:e Fo ing, Jag är en föreningsmänniska och intresserad av vad som är på "G" i kommunen för att förbättra servicen för kommuninvånarna. Vi ska använda ett enkelt och tydligt språk i kommunikationen med medborgarna för att undvika missförstånd. Vi ska effektivisera fullmäktige så att väsentligheter prioriteras och "dösnack" filtreras bort. Vi ska göra fullmäktige attraktivt att lyssna på. Moderaterna ska förbättra sitt "miljötänk". Nu är bostadsbristen akut, särskilt för unga och vi blir fler äldre som behöver någon i närheten. Det löser vi genom att tillåta fullvärdiga komplementbyggnader utan att styckning behöver bli följden. Att kandidera innebär att vara närvarande. (216) Bill Bergman, 69, Professor emeritus, Jag är gift och permanentboende i kommunen sedan 2001, sommarboende på Ingarö sedan mitten på 50-talet. Sedan juni 2012 bor vi i Björnkärret, Gustavsberg. Jag har två utflugna döttrar från mitt första äktenskap samt tre bonussöner i mitt andra. Jag har varit verksam som professor i Metallografi på KTH och forskat inom keramteknologi. Jag har ägnat mycket tid åt undervisning och olika utbildningsuppdrag, som bl a Studierektor var jag ledamot resp ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden resp Utbildningsnämden. Under den senaste mandatperioden ledamot i Utbildningsstyrelsen samt ersättare i KF. Jag vill verka för en skola med lärande och personlig utveckling i centrum, samt även verka för effektivare och mer engagerande möten i såväl KF som övriga nämnder. Småskaliga reningsverk bör nyttjas för att snabba på utbyggnadstakten i våra förändringsområden. Vi måste också underlätta för den ökande andelen äldre att kunna bo kvar i sin villa/bostad. (435) Björn Ulfvin, 69, Ingenjör, Efter att ha varit aktiv inom sedan 1970-talet med några avbrott för utlandsarbeten känns det viktigt att kunna överföra till övriga kandidater och politiker den erfarenhet som jag har. Jag har dessutom varit aktriv inom hamnar som är ett av Värtmdö kommun helägt aktiebolag med inriktning att utveckla kommunens replipunker i vår fantastiska skärgård. Jag är boende i Stavsnäs By sedan 1971 då Iréne och jag beslutade att ta chansen att flytta ut och vi ångrar inte en sekund av det beslutet. Efter många år av politiskt arbete känner jag att min erfarenhet kan ges till många av de som nu önskar förkovra sig i politiken. Det är min önskan att moderat politik kommer att vara ledstjärnan för många år framöver. (292) Camilla Lien, 72, fd egen företagare, politiker, Min ambition är att medverka till en ansvarsfull ekonomisk politik, som utnyttjar varje skattekrona effektivt för goda levnads- och arbetsförhållanden i kommunen med den enskilda människans friheter, rättigheter, ansvar och utveckling i fokus. Jag vill arbeta för långsiktigt hållbara kommunala beslut, för ett näringsliv i flexibel utveckling med realistiska möjligheter till eget företagande och privata initiativ, att värna vår känsliga skärgårdsnatur och vattenmiljö med fokus på enskilda avlopp och små reningsverk, ett varierat och förtätande bostadsbyggande med samtidiga trafiklösningar, att skola, vård och omsorg skall präglas av kunskap, omtanke och ansvar, god social ekonomi genom samarbete med andra samhällsaktörer, bevarande av medborgarnas kulturarv Porslinsmuséet och ett nytt bibliotek, fortsatt utveckling av friluftsliv och turism med stor hänsyn till miljöfaktorer bred ungdomsverksamhet, så låg skattekrona som möjligt och för lyhördhet gentemot medborgarna. K30 1(7)

2 (2061) Carl-Emil Sundberg, 68, Pensionär, fd företagsledare, idag pensionär efter ett arbetsliv som ingenjör,entreprenör,företagsledare. Sommarboende på Ingarö ,permanentboende sedan juli Född i Kalix,Norrbotten 1945, flyttade till Stockholm Studier: Ingenjörsexamen 1965,företagsekonomi /Informationsbehandling Stockholms Universitet parallellt med arbete på Vattenfall. Arbetsplatser: - Vattenfall Datema AB Måldata Prime Computer Know It ab Som grundare och VD. Bolaget växte under min tid som Vd till 800 anställda och en börsintroduktion 98 Intresse/kunskapsområden idag. Alla bolagsfrågor rörande organisation,ledning, styrning mm. Skolfrågor, efter lång egen erfarenhet med perspektiv till talet Miljön,insikter om t.ex förändringar av Östersjöns vatten från Energi,djupt intresse för solenergi,egen anläggning. (501) Carl-Johan Bildsten, 68, Herr, Lite arbetande pensionär (1355) Cecilia Lindberg, 41, Gymnasielärare, Vi måste ta vara på varje människas inneboende kraft. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att ge alla barn en bra start i livet. En utbildning av hög kvalitet, anpassad för varje barns behov. Skolans stöd till barn i behov av särskilt stöd får inte vara beroende av förälderns förmåga att företräda sitt barn. Tidiga insatser för barn och unga som far illa är ett annat område som ligger mig varmt om hjärtat. De insatser vi ger idag får vi igen imorgon, i form av ett minskat utanförskap och i minskat personligt lidande. Dock är det viktigt att vi inte nöjer oss med det, oavsett ålder är det förstås viktigt med rätt stöd och insatser. Min vision är ett samhälle där individens resurser tillvaratas samtidigt som det finns ett fullgott stöd när så behövs. Rättvisa innebär inte att alla får samma sak utan att alla får det de behöver utifrån sina förutsättningar. Exempel på andra prioriterade frågor är gång- och cykelbanor på samt frågor som rör företagande. (1479) Deshira Flankör, 34, Säljchef, Emellanåt kräva, ofta främja, alltid förbättra. Det är vad politiskt ledarskap innebär för mig. I vill jag se långsiktighet i planeringen för en hållbar och stabil tillvaro för s medborgare, vilket innebär: -byggandet av en organisationsstruktur inifrån och ut -att skolorna gör ett rejält lyft kunskapsmässigt och lockar till sig länets bästa medarbetare -en äldrevård utifrån varje enskilt behov -initiativ till medverkan till planeringen av ett långsiktigt vägnät. Jag är idag ledamot i kommunfullmäktige i, ordförande i Vård- och omsorgsstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i föreningsstyrelsen och val- och kampanjledare. Mina politiska år hittills har varit oerhört givande, särskilt inom ledarskap och människor. Jag har lärt mig hur viktigt det är med långsiktighet när man jobbar med människor. Där tror jag tydlighet, transparens och rak kommunikation är några av de viktiga nyckelorden för framgång. Läs mer på (884) Elisabeth Dingertz, 58, Egen företagare, Ett hållbart! Politik handlar om att vilja och jag vill fortsätta att utveckla kommunen i positiv anda, framför allt äldreomsorg och skola. Verksamhetens uppdrag ska vara tydliga och uppföljningssystemen måste bli bättre. Traditionen styr många gånger mer än styrdokumenten. Äldreomsorgen och skolan ska som all annan verksamhet i kommunen ha en god miljö och vara en del i ett ekologiskt hållbart samhälle. Det vore en vinst att kunna ha mer närproducerad mat inom ramarna för offentlig upphandling, man ska inte fråga om det går utan hur man gör? Ett starkt lokalt näringsliv är ett måste för vår kommun liksom en fungerande turismorganisation. Vi har en unik skärgårdsmiljö, natur, mångfald och massor av möjligheter. K30 2(7)

3 (1847) Fredrik Zetterberg, 38, Försäljningschef, Jag arbetar dagligen med värdeskapande. Att lyssna och kunna förmedla vad som är värdefullt är en god egenskap jag har. Med ett öppet sinne och en kreativ personlighet kommer jag föreslå förbättringar och förändringar som ger ett högre upplevt värde. Jag vill att ska vara en kommun som ligger i toppen när det gäller kvalitet i det som borna möter dagligen. Inte bara skola, vård och omsorg, utan även förvaltning och övrig kommunal service. Jag vill att denna kvalitet uppnås genom en maximal effektivitet och respekt för de skattekronor som medborgarna betalat in. Jag vill att borna upplever att de bor i den kommun som ger högst värde för varje inbetalad skattekrona och att ska vara den mest attraktiva kommunen att flytta till i Stockholms län. Jag vill också att ska bli företagarnas kommun. Vi ska kunna erbjuda bra förutsättningar för existerande och nya företag att etablera sig i kommunen. Vi ska vara en bra kommun för företag att växa i! (2287) Hans Stefan Mårtensson, 53, Jurist, Vämdö har fantastiska förutsättningar & kvaliteter. Nu skall vi förvalta dem på bästa sätt. Med 3 miljarder+ i skulder behövs kraftfulla åtgärder. Hushållning med skattepengar är honnörsordet. Det betyder bättre service & bättre skola, omsorg & lägre skatter. Därför krävs ett hängivet arbete för bornas bästa. Vi måste prioritera. Jag vill att bli en bättre skolkommun. Där de anställda arbetar direkt för medborgarna. En kommun där fler medarbetare arbetare direkt med service till kommunmedlemmarna. Vi kan sänka skatten betydligt de närmaste åren. En klok politisk hushållning kombinerar en bättre service, en bättre skola och ha lägre skatter. Som utbildad jurist och terapeut har jag genomfört många förändringsarbeten, på individplanet och i större sammanhang. Jag driver opinionsbildning som redaktör för en av Sveriges snabbast växande kommenterande nättidningar. Jag tror erfarenheter gör mig till en lämplig politiker. Värdegrunden är mer makt år människorna. (732) Hans-Ove Görtz, 63, övlt, Jag vill ge mitt bidrag till vår gemensamma utveckling inom välfärdssektorn inom en stabil ekonomi. Samhällsplanering med miljöfrågor är viktiga områden med vår skärgårdsmiljö som ger förutsättningar även för företagande och turism. (1926) Hillevi Engström, 50, Arbetsmarknadsminister, är en fantastisk skärgårdskommun med potential att bli ännu bättre. Fokus på kommunala kärnuppgifter, god hushållning med skattebetalarnas pengar och bra service för alla kommuninvånare ska vara vårt fokus. Förtroendet för oss folkvalda är något som behöver förbättras ytterligare, det kan bara göras genom att kommuninvånarna uppfattar oss som kompetenta, relevanta och trovärdiga. (491) Irene Ulfvin, 68, Förskolechef, K30 3(7)

4 (1713) Jasmin Farid, 21, Student, ska vara en kommun för alla. Jag vill framföra de ungas åsikter då de är vår framtid. Viktiga frågor för oss ungdomar är utbildning, ungdomsarbetslösheten samt bostadsbristen. Därför vill jag se till så att de yngre generationernas röster blir hörda. Frihetsfrågor och rätten till valfrihet är självklara. Vår kommun ska vara levande, miljötänkande och öppen för alla. Jag älskar och vill därför bekämpa samhällsproblemen, förnya politiken samt främja utvecklingen. (1785) Jessie Wall Freyne, 38, Ekonomiassistent, Jag är en positiv person som gärna vill dela med mig av mina erfarenheter inom jobb, skola och omsorg. Jag värnar om Ett Sverige som accepterar mångfald och som kan ta vara på respektive medborgares erfarenheter. Jag ser arbete för alla och därav Skattesänkningar för dessa, en bättre sjukvård med fler möjligheter, mer omsorg för våra äldre och en skola som följer tiden. (683) Johan Peters, 64, Pensionär, Johan Peters 64 år, Gift och bor sedan 1997 med min familj på, har två vuxna döttrar. Sedan 1998 har jag engagerat mig i grundskole- och gymnasiefrågor i kommun. Jag vill arbeta för ett samhälle där var och en har friheten att välja skola samt i görligaste mån kunna få en utbildning som utgår från de individuella förutsättningarna. Intresse: utbildnings-, och miljöfrågor. Ersättare i Kommunfullmäktige och nämdeman i Nacka Tingsrätt. (1149) Jonas Nilsson, 48, Företagsledare, är så bra, men kan mer. Jag vill bidra så - att kommunen är bäst på sina kärnuppgifter, bl.a. omsorg, skola, kulturarvet, ungas fritid, övergripande planering och myndighetsuppgifter - att skatten inte är så hög, - att trafiklösningar kommer till - hela (!) kommunen får utvecklas - att man får råda över sitt boende - att vår unika miljö skyddas På det viset bidrar kommunen till en positiv bild av, tillsammans med företag och hel- och delårsboende. Några exempel - förenklade regler inom byggnation och företagande - underlätta för modern VA-teknik, både kommunalt, gemensamt och enskilt - mer service dygnet runt, bl.a. genom fler e-tjänster - att vi hellre krossar kommunens skuldberg än naturberg... - förenklad process för att snabbt återställa byggrätter i områden till de 150 kvm de detaljplanerades för, utan andra ändringar. Mer makt kan flyttas från politiken till medborgaren och från central förvaltning till platschefer. (1944) Kent Eriksson, 58, Medborgare, Jag vill att ska vara en kommun som folk vill leva och bo i. Kollektivtrafiken ut och in till lämnar mycket i övrigt att önska. Ny Skurubro behövs och eftersom det är s åder till och från övriga landet ska vi inte betala någon form av tull- eller broavgift. Jag har tjatat mig blå om att det byggts för lite bostäder, oavsett bostadsform, och jag kommer att fortsätta tjata. Ett bra mått är 500 lägenheter per år. Att bygga ut ska vara enkelt. Våra barn ska ha bästa möjliga utbildning, där gör vi redan mycket. Ett aber är att våra satsningar inte visar sig förrän några år framåt. ska tillhöra topp tio vad det gäller skolorna i länet i slutet på nästa mandatperiod. Vi måste underlätta och verka för att företagandet, nya som etablerade, inte fastnar i kommunens garn av regler och tillstånd. Dialogen mellan politiker och medborgare måste bli mycket bättre. Vi får bra betyg för hanteringen av våra äldre och det ska vi fortsätta med. Detta är min vision! K30 4(7)

5 (1985) Kerstin Öhman Moberg, 59, skärgårdshandlare, Jag har tidigare varit förtroendevald och vill nu åter vara med och påverka i politiken. Mina huvudintressen är skärgårdsfrågor glesbygdsfrågor i allmänhet. Skola vård och omsorg: Av största vikt att våra barn får bra förutsättningar i skolan. Att våra gamla får en bra äldreomsorg. Livet måste få lite guldkant om man är gammal och sjuk och vi ska bli en kommun i framkant som satsar på de äldre också. Sjukvården, vi måste se till att vi erbjuder vård med bra kvalitet. Vi kan inte bara prata om vår vackra skärgård utan vi måste också se till att det finns bra förutsättningar att bo och verka där. Jag är född och uppvuxen i vår vackra skärgård och vill att den ska fungera för den bofasta befolkningen också och inte bara planeras för det rörliga friluftslivet. Jag känner stor entusiasm inför detta spännande förtroende som jag hoppas kunna få. Tack. (2186) Lars Derk, 72, Herr, (1386) Malin Bellander, 39, Rektor, Jag är en 39-årig ö-boende rektor som jobbat 17 år i skolans värld. Frågor som rör utbildning och valfrihet ligger mig varmt om hjärtat. Att bevara och utveckla vår skärgård och dess unika miljö genom att möjliggöra byggande, boende och transporter är viktiga frågor för mig. Jag vill bidra till ett demokratiskt samhälle där vi använder varje skattekrona på bästa sätt. Jag vill arbeta för att vår kommun ska utvecklas, vara en attraktiv plats att bo på/i och som har en mängd olika aktörer inom välfärd att välj på, och där varje aktör, fristående så väl som kommunal ska hålla en hög kvalitet. (2634) Margareta Kleberg, 49, Auktoriserad revisor/vd, Att bo i och få uppleva natur och hav är härligt! För mig är skola, barnomsorg och omsorg om de äldre viktiga frågor dit jag vill att våra skattepengar ska gå. Ett annat kärnområde för mig är transportfrågor och byggnadsfrågor för en fortsatt utveckling och ett fungerande arbets- och vardagsliv. Jag ställer upp i kommunfullmäktige för att det känns viktigt att vi är tillräckligt många som vill att Moderat politik ska styra fortsatt utveckling av. Som småföretagare räcker inte min tid till för större insatser, men jag hoppas kunna bidra genom att vara en av många som är med i de "bakre leden". (1361) Maria Ros Jernberg, 40, Generalsekreterare, Jag älskar! Jag vill arbeta för ett hållbart med sikte på framtiden. Jag vill göra en insats för oss som bor här nu, men också för kommande generationer. Vi lever i en unik skärgårdsmiljö och just miljöfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Mitt hjärta bankar även för samhällsplanering. En genomtänkt och långsiktig samhällsplanering är en förutsättning för att borna ska ha en väl fungerande vardag - både idag och i framtiden. Min tredje hjärtefråga är företagande. Ett starkt lokalt näringsliv är ett måste för en levande kommun. Jag vill verka för ett positivt företagsklimat och goda förutsättningar för s företagare. Jag är en social och öppen person med en god förmåga att engagera och förmedla mitt budskap till andra. Jag kandiderar för att göra skillnad och driva moderat politik. Jag är inte en person som sitter bredvid och tittar på väntandes på att någon annan jag ska ta ansvar för vår gemensamma framtid. Jag är en person som agerar. K30 5(7)

6 (1283) Marie Bladholm, 43, Leg. Sjuksköterska/Fil.kand. omvårdnad, Kommunpolitiken behöver behöver fler kvinnor, i yrkesför ålder, som brinner för att få bo och leva i den bästa kommunen. Det gör jag. Att värna om våra kärnverksamheter, skola, vård och omsorg är viktigt. Att känna sig trygg. Våra barn ska växa upp i den bästa av kommuner. Att hantera kommuninvånarnas pengar med största respekt, tänka på framtiden och göra kloka investeringar. Kommunen ska hela tiden effektivisera "sig själv", vad kan vi göra billigare men ändå behålla kvaliteten, och även utveckla den, i vår verksamhet Att sänka skatten, men ändå behålla kvaliteten i våra kärnverksamheter. Det ska löna sig att arbeta, mer pengar i plånboken. Att satsa på våra skolor så att elevernas kunskapsnivåer ökar och miljön i skolorna blir på topp. En röst på mig är en röst på hög kvalitet och en sund ekonomi. (1164) Mickael Sjökvist, 48,, Jag vill att vår kommun skall vara en av landets bästa att leva och bo i. för att uppnå det behöver vi driva en MODERAT politik med satsningar på kommunens huvudsakliga uppgifter så som Skola Vård och Omsorg för att uppnå det behövs en demokratisk process samt en sund ekonomi där pengarna används till invånarnas bässta. (2465) Monica Pettersson, 65, kommunalråd, För mig handlar moderat politik om valfrihet, trygghet och utveckling. Jag önskar fortsätta arbeta för denna positiva utveckling i och för dess invånare. Den enskilde individen måste ges möjligheten att själv få bestämma och ta ansvar över sitt liv och leverna. Inom kommunal verksamhet är det kärnverksamheterna politiken ska ägna sig åt. Gör vi på detta sätt kommer kommunen utvecklas positivt och bli trygg och vi får en kommun som många vill bo och verka i. (1960) Nils Annink, 19,, (936) Peter Wetterstrand, 56, Executive manager Production, Jag har arbetat för Moderaterna i Vörmdö kommun i form av att ha suttit i olika nömnder sedan över 10 år tillbaka. Sitter just nu i kommunfullmäktige som ersättare. Jag brinner för att vi skall få ordning och reda i kommunen. Beslut måste fattas på korrekta grunder, och enbart med folkets bästa i första rummet. Skattepengar skall användas korrekt och vi som bor i kommunen skall känna oss trygga att alla ärenden hanteras på rätt sätt! K30 6(7)

7 (2504) Thomas Jonsson, 55, Civilekonom, Kort om mig bo sedan 25 år bosatt i Gustavsberg med rötterna i Värmland och Småland. Sambo med 3 barn och hund och intresse för idrott och motion. Arbetar som ansvarig för ekonomi och skattefrågor i en större internationell koncern. På fritiden blir det föreningsaktiviteter, husrenovering, hundpromenader och de senaste åren har jag genomfört en svensk klassiker och i år även en Ironman, några maratonlopp och cyklar gärna till jobbet i Solna. Jag har ett brett politiskt intresse och kandiderar för att med mina erfarenheter från barnens uppväxt, ekonomiområdet och föreningsliv bidra till att kommunen ska vara en attraktiv plats för besök, boende och arbete. Att de kommunala verksamheterna fungerar så bra och effektivt som möjligt med valfrihet, samt att verka för att kommunen ska ha en god ekonomi. Speciellt intresserad av samhällsbyggnadsfrågor, ekonomi och miljöteknik, så på taket sitter paneler för både uppvärmning av varmvatten och elproduktion. (2292) Ulf Ekberg, 55, Egenföretagare, (2029) UllaBritt Goldberg, 64, Seniorkonsult, Utbyggnad och inflyttningen är stor inom kommun och detta ger oss utveckling och förändring inom alla områden. Jag har arbetat med utveckling och effektivisering hela mitt liv, bl a som IT-chef på SJ. Jag vill bidra med min samlade erfarenhet till att förändringar och förvaltning görs på ett kontrollerat och genomtänkt sätt till bästa nytta för medborgarna. Jag var aktiv inom Moderaterna för 15 år sedan som ledamot i Hornstulls stadsdelsnämnd och deltog i mentorsprogrammet, men blev sedan tvungen att prioritera arbetet. Nu har jag blivit permanentboende här på och har både tid, kraft och energi att vara med och förbättra för oss alla. K30 7(7)

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby idskommunen Tillsammans bygger vi framtidskommunen Mjölby! gger vi fram jölby Tillsam ans bygger v ramtidskom Monika Gideskog, oppositionsråd Mjölby kommun är värd bättre... Politisk ledning: Det är ett

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE!

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE! VÅRT ALTERNATIV S Ä N G N Ä R ST! E R T T Ä B N KA 1 Rent hus och öppna kort i Strängnäspolitiken Hej, jag heter Maria. Jag har levt det mesta av mitt liv utanför politiken som tandläkare och småföretagare.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Skärgårdens. 1 Vision värmdö 2030. mötesplats Vision Värmdö 2030

Skärgårdens. 1 Vision värmdö 2030. mötesplats Vision Värmdö 2030 Skärgårdens 1 mötesplats Vision Värmdö 2030 2 Skärgårdens mötesplats Värmdö är skärgårdens mötesplats. Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans ANDERS ERIKSSON Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och proffesionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla. Som verksamhetsledare

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL ORGANISATION: Värmdö kommun UPPDRAG: Projektledare VA SOURCE Upplandsgatan 14, Tel: 08 410 441 00 info@source-executive.se 111 23 STOCKHOLM www.source-executive.se VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Hållbara Sápmi Bistevaš Sápmi Nanos Sápmi Nännoes Sápmie

Hållbara Sápmi Bistevaš Sápmi Nanos Sápmi Nännoes Sápmie Hållbara Sápmi Bistevaš Sápmi Nanos Sápmi Nännoes Sápmie Valprogram 2009 Sametingsvalet 2009 Samidikki válggat 2009 Vi är ett folk och vi hör ihop så enkelt är det. Ett hållbart Sápmi för hela det samiska

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Kommunens uppdrag. Bra villkor för jobb och företagande. I vår kommun har vi identifierat följande utmaningar: Behovet av

Kommunens uppdrag. Bra villkor för jobb och företagande. I vår kommun har vi identifierat följande utmaningar: Behovet av Kommunpolitiskt ramprogram fo r moderaterna i Dalarna. Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Kommunfullmäktige Södertälje

Kommunfullmäktige Södertälje (1586) Ackad Barsom, 28, Ekonom, Jag heter Ackad Barsom och representerar moderaterna i. Mitt intresse för politiken började efter mina studier vid Stockholms universitet. Efter en avklarad examen som

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer